75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEPREM PANELİ SONUÇ BİLDİRGESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEPREM PANELİ SONUÇ BİLDİRGESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEPREM PANELİ SONUÇ BİLDİRGESİ

2 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği tarafından düzenlenen 13 Mart Erzincan Depremini Anma Konferansı başarıyla tamamlandı. Konferans Oturum Başkanlığı Doç. Dr.Ali İsmet KANLI tarafından yapılan, yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki depremde hayatını kaybeden 653 insanımızı anmak, Türkiye ve Marmara da ki deprem gerçeğini hatırlatmak amacıyla ERZİNCAN DEPREMİ YILDÖNÜMÜ VE DEPREM PANELİ İ.Ü Mühendislik Fakültesi Mavi Salon da öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Panel İ.Ü Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Z. Mümtaz HİSARLI nın açılış konuşması ile başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden Dr.Tülay KAYA nın konuşması ile devam etti.

3 Deprem Tehlike Göçü Gerçek mi? Erzincan ve 1999 Marmara Depremleri ile KAFZ nun batıya ilerleyişini sürdürdüğü ve Marmara Denizi içerisinde ilerleyişinin durdurduğu belirtildi. Marmara Denizi Tabanında ki Değişim Ne Anlama Geliyor? Marmara Denizi içerisinde yapılan Manyetotellürik çalışmaları sonucunda elde edilen sonuçlara göre; Marmara bölgesine ait Jeotermal, Jeokimyasal, Gravite, Manyetik, Rezistivite ve Sismik haritalar ile karşılaştırıldığında; Marmara Deniz in de bir açılmanın olduğu (a), Marmara nın iletken tabanında ki depremlerin küçük büyüklükte olmasının sıvı çıkışlarıyla açıklanabildiği (b); iletken (düşük dayanımlı) deniz tabanında ölçülen ısı akısı değerlerinin yüksekliği (c) ve sonuç olarak iletken taban altında kabuk yapısında inceldiği (d), yalıtkan

4 (yüksek dayanımlı) yapının bulunduğu Marmara nın deniz tabanının beklenen büyük İstanbul Depremlerine neden olacak enerji depolama özelliğine sahip olduğu (e) iddia edildi. Kendi Büyük Depremini Bekleyen Karakteristik Faylar Nerede? 1992 ile 1939 Erzincan depremleri karşılaştırıldığında; 1992 Erzincan Depreminin, 1939 Erzincan deprem kırığının kuzeyinde meydana gelmesi sebebiyle 1992 Erzincan depreminin 1939 Erzincan depreminin bir tekrarı olabileceği ve 1992 Erzincan depreminin 1939 Erzincan depreminin devamı olması durumunda bu fay hattının karakteristik fay olabileceği görüşü öne sürüldü.

5 Yedisu Fayında Neden Deprem Bekleniyor? Erzincan depremi sonrası hiçbir gelişmenin kaydedilmediği, resmi deprem tehlike haritasında gösterilen deprem tehlikesinden neredeyse iki misli yüksek yer ivmesi değerlerinin beklendiği bir zemine sahip olan Erzincan ovasında yer alan Yedisu Fayında bulunan sismik boşluğun 1992 yılından beri sessizliğini koruduğu ve bu alanda olası bir deprem sırasında ciddi kayıplar olacağı söylenildi. Türkiye de Sismik İzleme Şebekesinde Büyüme Ne Zaman Başladı? 1992 Erzincan depremi sırasında ülkemizde ki mevcut sismik ağın sadece Marmara bölgesinde bulunduğu ve bu nedenle deprem yerinin deprem anında belirlenemediği, deprem sonrası gelen aramalar ile deprem yerinin

6 belirlenmeye çalışıldığı ve bu depremden sonra Türkiye nin yalnızca Marmara dan ibaret olmadığı ve sismik ağın tüm ülkede bulunması gerektiği kararına varıldığı ve deprem sonrası Türkiye nin çeşitli bölgelerine istasyonlar kurulduğu belirtildi. Erzincan da Yapılması Gerekenler Neler? Erzincan ve çevresinde deprem zararlarının azaltılması çalışmaları ile birlikte deprem erken uyarı sistemi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, sismik riskin sürekli izlenmesi, aktif ve pasif fay haritalarının oluşturulması gerektiği önerilmiştir. Erzincan Depreminde Yıkım Nerede Fazla Görülmüştür? Erzincan şehrinde yapılaşma fay hattının üzerinde yer aldığı için birden fazla şok ile meydana gelen deprem, büyük yıkımlara sebep olmuştur. Özellikle faya paralel ve faya dik yapılarda yıkım fazla gözlenmiş olmasının nedeni fay paralel ve dik yönde ölçülen deprem ivme değerinin eşit olmasıyla açıklanmıştır. Gizli Faylar Neden Tehlikedir? Dünya üzerindeki fayların %50 sinden fazlasının gizli fay olduğuna dikkat çekilmiştir ve ülkemizde gizli olan fay sayısına vurgu yapılmıştır.

7 Kritik Yapıların İzlenmesinde Alınan Mesafe Neden Yetersiz? Kritik (okul, hastane ve kamu binaları gibi) yapıların sismik cihazlarla donatılarak izlenmesi önerilmiştir. Türkiye de Bilinen Faylar Kadar Bilinmeyen Gizli Fay Tehlikesi Ne Anlama Geliyor? Türkiye de belirlenen aktif ve pasif fay hatlarının adeta bir ağ gibi ülkemizi sardığı, bundan ziyade henüz belirlenememiş fay hatlarının bulunduğu söylenildi. En son 2012 yılında güncellenen fay hatları haritasının sürekli olarak güncellenmesine, halkın Aktif ve Diri Faylar hakkında bilinçlendirilmesine, Fay Bilinçli Yapılaşmaya gidilmesine, kuyu içi

8 sismik çalışmaların ivedilikle başlatılarak gizli tehlike gömülü aktif fay araştırmalarına ivedilikle hız verilerek yaygınlaştırılmasının gerekliliğine değinildi. Deprem Tehlikesini Yer ve Yapı Girişimi (Rezonans) Nasıl Büyütüyor? Depreme bağlı olarak meydana gelen tehlike büyüten eşitliğin (Yer İvmesi=Yapı İvmesi) depremin yıkım gücünü büyüttüğü belirtildi. Yapı mühendisliği eğitimi almadan Yer Mühendisliğinden, Yer mühendisliği eğitimi almadan Yapı mühendisliğinden mezun olanların tehlikeli yapılaşmanın ana nedenlerinden biri olduğu vurgulandı. Yapı inşası sırasında yapının sağlamlığı kadar, zeminin de sağlam olması gerektiği, aksi takdirde çelikten yapılmış sağlam yapıların zayıf zeminlerde devrilmekten ve batmaktan kendilerini kurtaramadıklarının çok iyi bilinen bir gerçek olduğuna vurgu yapıldı. Zayıf ya da kötü zemine yapılan sağlam yapıların olumsuz sonuçlar oluşturacağını ve Rezonans kavramının eğitim sırasında iyice pekiştirilmesi gerektiği, ve özellikle Rezonans Mühendisliği derslerinin Yer ve Yapı Mühendisliği Eğitimine girmesinin önemine değinildi.

9 Deprem Tehlike Haritalarının Gecikmesi Felaketi Nasıl Büyütür? Sismik tehlike senaryoları oluşturabilecek ekipler kurulmalıdır. Türkiye de geciken sismik tehlike haritalarının depremin yıkım gücünü yükseltecek kesin bir ihmal olduğu belirtildi. Gelişmiş ülkelerde tehlike haritalarının yenilenmesinde sürenin 5 yıl olmasına karşın, ülkemizde hala 20 yıldır güncellenmiş deprem tehlike haritasının çıkarılmaması veya bilimsel çalışma grupları tarafından güncellenen deprem tehlike haritalarına değer verilmeyip esas alınmamasından kaynaklı açık bir ihmalin faturasını ülke olarak bir depremde ödenmesinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğine dikkat çekildi. Halkın Eğitim ve Afet Zararlarını Azaltma Çalışmalarından Belediyeler Nasıl Sorumlu? İnsanların eğitimi, afet zarar ve riskinin azaltılması Yerel Yönetimlerin kanuni görevi olduğu fakat yerel yönetimlerin üstüne vazife değilmiş şeklinde yönetim sergilemelerinin depremlerde felaketi büyütecek bir ihmal olarak görüleceği ifade edildi. Afetlerle ilgili olarak yerel yönetimlerin yasal görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanun da düzenlenmiştir. Belediyeler belirlenen bu kanuna göre; Afet Zarar ve Risklerini Azaltmak (A), Afet ve Acil Durum Planını Yapmak (B), Ekip ve Donanımları Hazırlamak (C),Halkı Eğitmek zorundadır (D).

10 Türkiye de Veri İzlemede Bütünleşme Ne Zaman Olacak? Ülkemizde yer bilimlerine olan güvenin artırılması için AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumların verilerinin bütünleşik olması gerektiği hususuna vurgu yapılmıştır. Sürekli Deprem Tehlikesi Neden İzlenmiyor? Sürekli deprem tehlikesini raporlayan merkezler olduğu, ülkemizde toplanan küçük deprem verilerinin büyük deprem merkez havuzlarına aktarılmamasından kaynaklı olarak Küresel Aylık Deprem Tehlikesi tahmin çalışmalarından yararlanamadığını dikkat çekildi. Türkiye de Küçük Depremleri İzlemede Neden Yetersiz? Ülkemizde meydana gelen küçük depremlerin(m<3) izlenmesi, olası büyük depremlerin kestirimi için önemlidir ve bu hususta depremselliğin kestirimi çalışmalarına önem verilmelidir. Küçük depremlerin izlenmesinde yeter şart deprem istasyonlarının yerin altına indirilmesidir ve ülkemizde yeraltı deprem izleme istasyonları yetersizdir. Japonya da Yeraltı Deprem İzleme İstasyonları (Borehole Seismometers) sayı olarak 800 iken ülkemizde bu sayı henüz 8 dir. Ülkemiz risk azaltacak çalışmaları ancak Ulusal Yeraltı Deprem İzleme ağlarıyla gizli fayları bularak sağlayabilir. Fakat risk odaklı çalışmaların ülkemizde

11 önemsenmemesinden kaynaklı olarak bir deprem sonrasında riskin büyük olmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Marmara Depremleri Ne Zamanda Günümüze Suskun? Marmara Denizinde 1766 dan beri bir sismik aktivite görülmemiştir. Bir sonraki büyük depremin Marmara denizi içinde olabileceği belirtilmiştir.

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

İstanbul'da Deprem Olmaması Şaşırtıyor?

İstanbul'da Deprem Olmaması Şaşırtıyor? İstanbul'da Deprem Olmaması Şaşırtıyor? Prof. Dr. Ali OSMAN ONCEL 03 Eylül 2012 SON DEVİR Gün geçmiyor ki gazetelerde, tv ve radyolarda depremle ilgili bir haber, program olmasın. Hemen hemen her kesim

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

Depreme Ne Kadar. Güncel Dosya: Hazırız?

Depreme Ne Kadar. Güncel Dosya: Hazırız? Güncel Dosya: Depreme Ne Kadar Hazırız? Dosyayı hazırlayan: Aysun Koca, Şehir Plancısı İstanbul da deprem sonrası toplanma alanları şu an ne durumda? diyerek başladığımız dosya hazırlığımız sırasında,

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu

Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu Bilim Kurulu Serdar Akyüz Erhan Altunel Ömer Emre Semih Ergintav Ergun Gökten Halil Gürsoy Doğan Kalafat Ali Koçyiğit Fuat Şaroğlu Orhan Tatar İstanbul Teknik Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

DEPREM KADER DEĞİLDİR!

DEPREM KADER DEĞİLDİR! Basına ve Kamuoyuna; DEPREM KADER DEĞİLDİR! Felaket başa gelmeden önce, önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra düşünmenin yararı yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet Japon Uluslararasi İşbirliği Ajansı(JICA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Sonuç Raporu Döküman

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi,Risk Yönetimi, Mega-şehirler, SWOT Analizi

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi,Risk Yönetimi, Mega-şehirler, SWOT Analizi DÜNYA BÜYÜKŞEHİRLERİ NDEN BAZILARI İLE İSTANBUL UN RİSK VE AFET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A COMPARISON OF DISASTER RISK MANAGEMENT SYSTEMS BETWEEN SELECTED MEGA CITIES AND ISTANBUL Yazıcı

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4 İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ Doktora Tezi Levent UZUNÇIBUK Ankara-2005

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum : Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS

YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS Eser Durukal, Mustafa Erdik, Bilgen Sungay, Zeynep Türkmen, Ebru Harmandar Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, İstanbul

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

Şehirler, Afetler ve İnsanlar

Şehirler, Afetler ve İnsanlar Şehirler, Afetler ve İnsanlar Yrd. Doç. Dr. Seda KUNDAK İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Giriş Felaket tellallığı ve riskleri dile getirme arasında ince bir çizgi vardır. Bu

Detaylı