TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / COĞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG L, kuru bir vadide yer almaktadır. K nin yüksekliği 150 ile 300 metre arasındadır. N nin yüksekliği 900 metredir. Yükseltinin en az olduğu yer kuzeydoğudur. Eğrilerinin V şeklini aldığı yerler sırt veya vadidir. Sivri uçlar izlendiğinde yükseklik artıyorsa vadi, azalıyorsa sırttır. Bu nedenle M bir vadide değil sırtta yer almaktadır. 4. Basınç merkezi, Termik yüksek basınç merkezidir. I numaralı yerde hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. II numaralı yer denkleşme yüzeyidir. III numaralı yerde hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Bölge yüksek basınç merkezi olduğundan rüzgâr merkezden çevreye esmektedir. 7. Metinlerde I ve II numarayla gösterilen kavramlar yer değiştirirse bütün bilgiler doğru olur. Suyun hareketini önleyen geçirimsiz tabakalara akitard denir. Yer altı suyunu serbest bir şekilde ileten geçirimli tabakalar akifer olarak adlandırılır. Suya doygun olan tabakada suyun üst sınırına su tablası denir. 2. Guayaguil in yükseltisi 12 m, Quito nun yükseltisi 2800 m dir. Aradaki sıcaklık farkının nedeni yükseklik farkıdır. Bu durum, enlem etkisiyle çelişmektedir. Karşılaştırılan sıcaklık değeri mevsimlik değil yıllıktır. Bu nedenle mevsim durumu etkili olamaz. Her iki yer de güneş ışınlarını yılda iki kez dik almaktadır. 5. Balıklar, Poleozoik in Ordovisyen Dönemi nde; kara bitkileri, Paleozoik in Siluriyen Dönemi nde, sürüngenler, Palaozoik in Pensilvanien Dönemi nde memeliler Mezozoik in Triyas Dönemi nde, kuşlar Mezozoik in Jura Dönemi nde ortaya çıkmıştır. Buna göre en yakın zamanda kuşlar, en eski dönemde balıklar ortaya çıkmıştır. 8. Yüryüzündeki tatlı su kaynaklarının %94 ünü yer altı suları oluşturur. Bu suların %3,64 ü göllerden, diğerleri atmosferdeki su buharı ve akarsulardan meydana gelir. 3. Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntıları, her iki yarım kürede de etkilidir. Karaların daha geniş yer kapladığı Kuzey Yarım Küre de yıllık sıcaklık farkı daha çok, denizlerin geniş yer kapladığı Güney Yarım Küre de yıllık sıcaklık farkı daha azdır. Çünkü denizler geç ve az ısınır - soğur, karalar çabuk ve çok ısınır - soğur. 6. Arabistan - Avrasya, Nazka - Güney Amerika konverjans (yaklaşım) hareketi içindedir. Doğu Afrika - Arabistan, Antartika - Hint Avusturalya diverjans (uzaklaşma) hareketi içindedir. 9. Yatay doğrultuda şaryaj yüzeyi boyunca hareket eden kaya kütleleri altında veya düşey doğrultuda bir fay hattı boyunca yer değiştiren kütleler arasında kalan kayalar, yüksek bir basıncın etkisiyle değişikliğe uğrar. Bu olaya milonitizasyon, bu olay sonucu oluşan kaya tipine ise milonit denir. Dinamo metamorfizma ve şistoziteye epizon, hem kimyasal hem de mekanik metamorfizmaya mezozon denir. Rejional, derinlik metamorfizmasını ifade eder. Şist, başkalaşmış kil taşıdır. 3

4 10. Transform faylar sonrasında levhalar yan yana yer değiştirir. Normal faylarda bloklardan biri diğerine göre fay hattı boyunca aşağıya doğru kayar. Şaryaj ya da bindirme sonucu kıvrılan tabakalardan biri diğerinin üzerine doğru bükülür. Böylece yaşlı tabaka, genç tabakanın üzerini örter. 13. Podzoller, iğne yapraklı ormanlar altında oluşur. Soğuk ve nemli bölge toprağıdır. Bu bölgelerde kışlar uzun ve serttir. Yazlar kısa ve serindir. A horizonunda yıkanma fazladır. Kül renginde topraklardır. 16. Haritada II, III, IV ve V numarayla gösterilen yerler çöl alanıdır. I numaralı yerde su kaynakları fazladır. Bu bölgenin seyrek nüfuslu olmasının nedeni sıcaklığın düşük olmasıdır. 11. Effüsif tip püskürme, sakin püskürmelerdir. Effüsif püskürmelerde sıra ile lav akıntıları, lav örtüleri, tabla ve kalkan şeklinde volkanlar oluşur. Patlamalı püskürmelere eksplosif püskürme denir. Eksplosif püskürme sonucu maarlar ve piroklastik koniler oluşur. Effüsif ve eksplosif volkanlar birbirini izlerse strato volkanlar ve kalderalı volkanlar oluşur. Hawaii tipi volkanlar effüsif volkan örnekleridir. Bu etkinlik sonucu lavlar sakin bir şekilde çok geniş alanlara yayılır. 14. Haritada I ve III numarayla gösterilen yerlerde Akdeniz iklimi etkili olduğundan buradaki bitki türleri benzerdir. II numaralı yerde kutup altı, IV numaralı yerde muson iklimi etkilidir. 17. Dünya nüfusunun artışındaki ilk sıçrama dönemi alet yapımıyla başlar. Alet yapımıyla beslenme koşulları iyileştiği için dünya nüfusunda birinci sıçrama dönemi yaşanmıştır. 12. Epizodik, geçici akarsulardır. Yağışın zamanı ve miktarı belli olmadığından bu tür akarsuların akışa geçeceği zaman da belli değildir. Haritada I, II, III ve V olarak gösterilen yerler kurak alanlardır. IV numarayla gösterilen yer Amazon Havzası dır. Bu bölge yıl boyunca yağış aldığından, bu alanda sürekli akarsular görülür. 15. Hörgüç kaya buzul altında kalmış ve buzul tarafından aşındırılmış kayaçlardır. Buzulun geldiği taraf (II) az eğimli, buzulun aktığı taraf (I) çok eğimli olur. Bu tür yer şekillerine yüksek enlemlerin yanı sıra yüksekliği fazla olan yerlerde de rastlanır. Orta kuşakta bu tür yer şekillerine Pleistosen de buzul altında kalmış yerlerde rastlanır. 18. ABD, Filipinler, Endonezya ve Meksika dünyada jeotermal enerjiden en fazla yararlanan ülkelerdir. Önemli bir kısmı masif arazilerden oluşan Kazakistan jeotermal enerjiden en fazla yararlanan ülkelerden değildir. 4

5 19. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 140 tanesi (%28 i) ABD ye aittir. ABD yi Japonya %69, Fransa %40 ve Almanya %39 izler. İtalya 10 şirketle 12. sıradadır. 22. Hong Kong, İtalya, Güney Kore, Taywan, Çin, Portekiz, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Fransa dünya giyim eşyası üretiminde ilk sırada yer alan ülkelerdir. Brezilya bu tür ülkelerden değildir. 25. Haritada III ve V numarayla gösterilen yerler büyük oranda çöl alanıdır. I ve II numaralı yerlerin de bir kısmı çöldür. IV numarayla gösterilen Rusya da ise orman oranı fazladır. 20. Willy Brandt, ülkeleri kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırırken gelişmişlik düzeyini göz önünde bulundurmuştur larda Kanadalı yazar Marshall Mc Luhan elektronik medya ve iletişim araçlarının dünyayı küresel bir köye dönüştürdüğünü savunmuştur. 26. Haritada I, III, IV ve V numarayla gösterilen yerler önemli sanayi merkezleridir. II numarayla gösterilen Amazon Havzası, sanayi bölgesi değildir. 21. Fransa 80 milyondan fazla turist sayısı ile uzun yıllardır en fazla turist çeken ülke konumundadır. ABD ise yaklaşık 130 milyar dolar (2013) gelir ile turizm geliri en fazla olan ülkedir. 24. Dünya kalay, çinko, kurşun, alüminyum, tungsten, altın, magnezyum ve tuz üretiminde Çin ilk sırada yer almaktadır. 27. Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Buna göre yer şekilleri ve tarım alanları ile tarımla uğraşan nüfus tarımsal yoğunluğu doğrudan etkiler. Gelişmiş ülkelerde tarımla uğraşan nüfus az olduğundan tarımsal yoğunluk düşük olur. Ortalama yükselti, tarımsal yoğunluğu birinci derecede etkilemez. Çünkü yükselti az, engebe çoksa tarım alanı dar olur. Yükselti fazla engebe az ise tarım alanı çok olur. 5

6 Körfez Savaşı Dönemi nde Irak tan çok sayıda insanın Türkiye ye gelmesi sosyal nedenli göçlere örnektir te Yunanistan daki Türklerin Türkiye ye gelmesi, Türkiye deki Rumların Yunanistan a gitmesi; mübadele göçüdür, zorunludur. İkinci Dünya Savaşı nda Alman bilim insanlarının bir kısmının ABD ye gitmesi beyin göçüdür. 31. Almanya, ABD, İngiltere ve Norveç yer altı kaynakları bakımından zengin ve gelişmiş ülkelerdir. Japonya, yer altı kaynakları bakımından dışa bağımlıdır. 34. Türkiye, protokolü hem imzalayan hem de onaylayan ülkelerdendir (IV). II numarayla gösterilen Brezilya, III numarayla gösterilen Güney Afrika Cumhuriyeti ve V numarayla gösterilen Çin protokolü yalnızca imzalayan ülkelerdir. I numarayla gösterilen ABD, bu protokolü imzalayan fakat onaylamayan tek ülkedir. 29. Konürbasyon, birbirine yakın şehirlerin gelişerek birleşmesiyle oluşan şehirlerdir. Hızla gelişen ve birbirine yakın olan şehirlerde böyle bir durum gözlenmektedir. Birbirine uzak olan ve gelişmesi yavaş olan Sinop un Samsun la birleşme ihtimali düşüktür. 32. Türkiye ihracatının %52 si İstanbul, %6 sı İzmir, %5,6 sı İzmit ten gerçekleşmektedir. (TÜİK ) 35. Alizeler, 30. enlemlerden Ekvator a eser. Bu nedenle Ekvator çizgisinin geçtiği ülkeler, hem kuzeydoğu hem de güneydoğu alizelerinin etkisinde kalır. Venezuela, Meksika ve Mısır Kuzey Yarım Küre de; Avustralya Güney Yarım Küre de; Brezilya hem kuzey hem Güney Yarım Küre de yer almaktadır. 30. Yerleşik hayata, tarımın başladığı Neolitik Dönem de geçilmiştir. Paleolitik ve Mezolitik te avcılık ve toplayıcılık egemendi. Orta Doğu ve Akdeniz deki Mezolitik Dönem Epipaleolitik olarak adlandırılır. Kalkolitik Dönem, Maden Çağı nı (Bakır Çağı) ifade eder. 33. Afrika 54 ülke ile ülke sayısı en fazla olan kıtadır. 47 ülke ile Avrupa, 44 ülke ile Asya, 35 ülke ile Amerika, 14 ülke ile Okyanusya Afrika yı izlemektedir. 36. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas), Mengücekoğulları Dönemi nde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından yıllarında yaptırılmıştır. İki kubbeli türbeye sahip bir cami ve yanında yer alan bir hastahaneden oluşmaktadır. Bu eser, Dünya Miras Listesi nde yer almaktadır. 6

7 37. İBBS - I de 12 bölge yer almaktadır. İBBS - II de 26 bölge bulunmaktadır. İBBS - III te 81 bölge (il) bulunmaktadır. 40. Afyon kaplıcaları, Çatalhöyük kalıntıları, Safranbolu ilçesi ve Truva Antik Kenti her mevsim turist çeker. Erciyes Dağı kayak tesisleri kışın turizme elverişlidir. 43. CDÖP öğretmenlerin kendi planlarını ve ders içeriklerini oluşturmasını öngörmektedir. Bu bağlamda alanında donanımlı öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü kazanımların analizi ve bunlara göre konuların belirlenmesi ders kurgularının gerçekleşmesi, materyal seçimi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar gibi konularda öğretmenin ders öncesi hazırlıkları yoğun olarak yapması gerekir. 38. Tritikale, çavdar ve buğdayın melezidir. En çok yetiştirildiği yerler Çorum, Tokat ve Denizli dir. Daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. 41. Coğrafya Dersi Öğretim Programı nda Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğretim Buluş Yoluyla Öğretim Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim Öğretim Kuramları Öğretim Yöntemleri Anlatım Yapılandırmacılık Soru - Cevap Çoklu Zekâ Tartışma (Panel, Forum, Sempozyum, Münazara, İş Birliğine Dayalı Öğretim Zıt Panel, Workshop) Örnek Olay Beyin Fırtınası Altı Şapkalı Düşünme Görüş Geliştirme Sodruda anlatılan, buluş yoluyla öğrenme stratejisidir. Diğerleri ise öğretim yöntem veya tekniğidir. 44. Nüfus artış hızı ya da oranları ile ilgili bilgilerin daire grafiklerde gösterilmesi zordur. Çünkü dairenin alanı ele alınan unsurun tamamı olarak düşünülür. Her unsur toplam alanın ne kadarı ise o unsura ait bölümün tüm daire ve oranı aynıdır. Bu nedenle daire grafik kullanılması uygun olmaz de kurulan ve günümüzde işlevini yitiren Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında oluşturulmuş bir birlikti. 42. Harita becerisi haritayı doğru yorumlama, bilgi aktarma, konum belirleme, dağılışı algılama becerilerini içerir. Öğrenciler eş yükselti eğrilerinden yararlanarak yer şekillerini tespit ederler. 45. Erkan Öğretmen sınıfta öğrencilerin önünde kayaçların farklı türlerinin nasıl tespit edileceğini, bu türlerin hangi özelliklere sahip olduğunu görsel, işitsel olarak anlatmıştır. Buna gösteri yöntemi denir. 7

8 46. Enerji nakil hatları ile ilgili olarak arazi çalışması yapılması güçtür. Çünkü bu alanlar tehlikeli bölgelerdir. Güvenlik altına alınmıştır ya da nakil hatları toprak ya da deniz altındadır. Bu nedenle arazi çalışmasının planlanması güçtür. 48. D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar 10. sınıf, C de verilen kazanım 9. sınıf, B de verilen kazanım 11. sınıftır. A da ise bölgeler ve ülkeler öğrenme alanına ait kazanım verilmiştir. 50. Coğrafyada arazi çalışmaları bilimsel laboratuvar çalışmaları niteliğindedir. Bu nedenle CDÖP nin bir parçasıdır. Coğrafyada arazi çalışmaları farklı amaçlara yönelik yapılır ve buna göre stratejiler belirlenir. Bu stratejiler D. Job dan yararlanarak oluşturulmuştur. Bunlar: Geleneksel arazi çalışması Hipotezlerin test edilmesine dayalı arazi çalışması Coğrafi sorgulamaya dayalı arazi çalışması Keşfetmeye dayalı arazi çalışması Duyusal arazi çalışması Soruda verilen amaçlar keşfetmeye dayalı arazi çalışmasına aittir. 47. Öğretmen altı şapkalı düşünme yöntemini uygulamaktadır. Bu sayede geçmişten günümüze ekonomik faaliyetleri etkileyen şartlar ve ekonomi politikaları farklı düşüncelerle tespit edilir. Beyaz şapka - Tarafsız Kırmızı şapka - Duygusal Yeşil şapka - Yaratıcılık ve üretkenlik Mavi şapka - Sonuçlar ve çözümler Sarı şapka - Avantaj ve faydaları Siyah şapka - Tehlike ve riskler 49. Örnek olay yöntemi gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir problem durumunun sınıf ortamına getirilerek çözüm yollarının bulunması işidir. Çoğunlukla buluş yoluyla öğretim stratejisinde tercih edilen bir yöntemdir. 8

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 TG 7 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 TG 5 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI:

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: Nüfus: Yeryüzünde sınırları belirli alanlarda veya yerlerde belirli zamanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, bir yerin belirlenen zamandaki insan sayısıdır. Nüfus sayımı: Belirli

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı