BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ REHBER NO: 001 EKİM 2012 ANKARA

2 ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik mühendisliği çalışmaları, bilhassa Selçuklu ve Osmanlıların yaptıkları muhteşem eserler, Türkiye'yi tarihi su yapıları açısından en zengin ve en dikkat çekici açık hava müzelerinden birisi haline getirmiştir. Bugün ise ülkemiz, inşa halindeki barajların sayısı bakımından Dünya daki sıralamada üst sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde her tipten barajlar inşa edilmiş ve edilmektedir. Ayrıca; bu barajlar dolgu hacmi, yükseklik, rezervuar kapasitesi, kret uzunluğu gibi teknik karakteristikleri ile de dünyadaki inşa edilmiş barajlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. Atatürk Barajı 84 milyon m 3 dolgu hacmi ile dünya sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Şubat ayında su tutma merasimine bizzat katılmış olduğum Deriner Barajı 249 m yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı, kendi sınıfında Dünya nın 6. yüksek barajıdır. İnşaat ihalesi safhasında bulunan Yusufeli Barajı nın yüksekliği ise 270 metredir. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip olacaktır. Ülkemizin su yapıları sahasında ulaşmış olduğu bu güzel seviye, bu sektörde çalışanların fedakar çalışmaları ve mesleklerine olan saygının neticesinde oluşmuştur. Yıllardan beri ülkemizde ve yurt dışında barajlar ve su yapıları alanından sayısız eserler kazandıran mühendislerimizin ve müteahhitlerimizin çalışmalarını hepimizin malumlarıdır. Ülkemizdeki baraj ve diğer su yapılarının projelendirilmesi ve inşası sürecine olumlu katkısı olacağını düşündüğüm; Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini esas alarak ülkemiz ihtiyaçları ve şartları dikkate alınarak uygulanması konusunda proje ve uygulama kriterleri ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün (DSİ) Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD) ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile başlatmış olduğu çalışmanın neticesinde hazırlanan bu rehber dokümanların bu sektörde çalışanlara büyük fayda sağlayacağı aşikardır. Bu gayeye hizmet etmek için komitelerde görev alan, başta DSİ personeli olmak üzere bütün mühendislik ve müşavirlik firmaları temsilcilerine teşekkür ederim. Su gibi aziz olunuz. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ i

3 GİRİŞ Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçmişinden günümüze kadar üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlamış ve insanımızın hizmetine sunarak kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Bugün itibari ile, Genel Müdürlüğümüz merkezde 15 Daire Başkanlığı, taşrada 26 Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan takriben personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Muhtelif yüksekliklere ve değişik maksatlara hizmet eden 741 adet baraj bugün için işletmede olup, yenilerinin inşası da devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu: Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetimi konularında dünya lideri olmaktadır. Bu konuma gelmek için yapacağımız çalışmaları; diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, müteahhitlerimiz, mühendislik ve müşavirlik firmalarımız ve de akademisyenlerimizle koordineli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 1. Barajlar Kongresi nin hazırlanması ve çıktıları buna çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu kongremizin maksadı takriben 1 yıla yakın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizdeki barajların/su yapılarının projelendirilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak kriterlerin, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini baz alarak ülkemizin ihtiyaçlarına göre uygulanmasında yol gösterecek rehber dokümanlar ile ilgili ilk çalışmaların neticelerinin sunulmasıdır. Bu rehber dokümanlar 8 ana başlık altında toplanmıştır. Baraj ve su yapıları ile ilgili çalışmalarda büyük fayda sağlayacağına inandığım bu rehber dokümanların hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere içtenlikle teşekkür eder bu ve benzer çalışmaların devamını dilerim. Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ ii

4 BU REHBER DOKÜMAN ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN KATKILARI İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (TRCOLD), TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ NİN (TMMMB) ORTAK ÇALIŞMASI VE TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) VE TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES) NIN DESTEKLERİ SONCUNDA HAZIRLANMIŞTIR. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ iii

5 AÇIKLAMA Bu rehber doküman, barajlar, hidroelektrik santrallar ve hidrolik yapıların planlama, tasarım, proje hizmetlerini ve inşaatını yapan firmaların, bu konuda görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör yatırımcılarının çalışmalarına baz olması gayesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile akademisyenlerin bir yıla yakın süre ile çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Bu doküman ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olup, ilgili taraflardan gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilecek ve güncelleştirilecektir. Bu doküman bu konuda çalışan, hizmet üreten ve imalat yapan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara rehber olması amacı ile hazırlanmış olmakla birlikte, tasarım, imalat, montaj, inşaat, su tutma, işletme ve baraj emniyeti ile ilgili her türlü sorumluluk tasarım, imalat, montaj ve inşaat işlerini yapan yüklenicilere aittir. Telif Hakkı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün önceden izni alınmadan bu yayının hiç bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka yollarla hiç bir surette çoğaltılamaz, muhafaza edilemez, basılamaz. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ iv

6 İÇİNDEKİLER 1. GENEL KAPSAM BARAJLARIN SİSMİK TEHLİKESİ Deprem Kaynaklarının Tanımlanması Olasılıksal Sismik Tehlike Hesabı Deterministik Sismik Tehlike Hesabı SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINDA SAHA KOŞULLARININ DİKKATE ALINMASI VE BELİRLENMESİ Yer Hareketi Tahmin Denklemleri Kullanılarak Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Zeminlerin Dinamik Tepkisinin Hesaplanması Yoluyla Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi BARAJLARIN RİSK SINIFLANDIRMASI TASARIMDA KULLANILACAK SİSMİK TEHLİKE SEVİYELERİ DÜŞEY SPEKTRUM HESABI BARAJ TASARIMINDA VE SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK YER HAREKETLERİNİN SEÇİMİ VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ İvme kayıtlarının seçimi İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi SONUÇ YARARLANILAN YAYINLAR BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ v

7 1. GENEL KAPSAM Baraj ve ilgili yapılarda sismik aktiviteye bağlı hasar (a) bu yapıların altından geçen bir fayın hareketi sonrası ortaya çıkan yüzey deformasyonu, (b) veya, daha çok rastlandığı şekliyle, fay kırılması sonucu kaynaktan yayılarak yüzeye ulaşan sismik dalgalardan dolayı bu yapıların sarsıntıya maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Birinci durum söz konusu olduğunda faydaki deformasyonu tahmin etmeye yönelik özel çalışmaların yapılması gerekir. Fay kinematiğine bağlı üretilmiş teorik veya ampirik denklemler kullanılarak ileride oluşacak deprem senaryosu sonucu meydana gelebilecek deformasyon tahmin edilmelidir. Özel uzmanlık gerektiren bu konu, baraj ve ilgili yapıların sismik tehlike hesaplarının temel ilkelerinin ele alındığı bu kılavuzun kapsamında değildir. Kılavuzda sunulan sismik tehlike belirleme yöntemleri gelecekte vuku bulacak bir deprem sırasındaki sismik dalgalar sonucu baraj sahasında ortaya çıkan yer hareketi genliklerinin tahminine yöneliktir. Bu bağlamda sismik tehlike hesapları sonucu ortaya çıkan ve baraj tasarımında kullanılan yer hareketi parametrelerinin (maksimum yer ivmesi, spektral ivme, vd.) farklı risk seviyelerine göre belirlenmesine yönelik öneriler bu kılavuzun esas içeriğini oluşturmaktadır. Kılavuzda sunulan prensipler sismik tehlike çalışmaları için sağlanması gereken minimum şartları içermektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 1

8 2. BARAJLARIN SİSMİK TEHLİKESİ Sismik dalgaların yayılımı sonucu hesaplanan yer hareketi parametrelerinin (maksimum yer ivmesi, spektral ivme ordinatları) güvenilir şekilde tahmin edilmeleri barajların ve çevre ünitelerinin sismik tasarımı ve performans tahkiklerinde önemli rol oynarlar. Bu bölüm sismik baraj tasarımı ve deprem etkileri altında baraj performans hesapları sırasında kullanılacak yer hareketi parametrelerinin hesap yöntemlerini genel hatlarıyla vermektedir. Kılavuzda açıklanan sahaya özel araştırma ve hesaplar için genel akış şeması Şekil 1 ile verilmektedir. Baraj tasarımı sırasında tehlike hesapları ile belirlenen yer hareketi parametreleri inşa edilecek yapılar hakkındaki bilgilerin niteliği, kullanılan hesap yöntemlerinin sınırları ve kabul edilebilir risk seviyeleri ile birlikte değerlendirildiği zaman bütünlük kazanır. Sismik tehlike hesaplarında iki temel girdinin, yani sismik (tektonik) kaynakların belirlenmesi ve ona bağlı olarak yer hareketi parametrelerinin tahmin edilmesi başta gelir. Daha sonra bu temel girdilerin içerdiği modelleme ve rassal belirsizliklerin hesaba yansıtılması gerekir. Bu iki temel unsur gerek olasılık hesaplarının ve gerekse deterministik hesapların temel bileşenleridir. Aşağıdaki paragraflarda bu temel öğelerle beraber olasılıksal ve deterministik tehlike hesaplarının bu girdileri nasıl kullandıkları tarif edilecektir. Olasılıksal hesaplar için depremlerin oluşumunun Poisson 1 sürecine uygun olduğu kabulü yapılacaktır (Kramer, 1996). Hafızasız Poisson modeli depremlerin zaman içindeki bağımlılığını dikkate almazlar. Diğer taraftan, olasılıksal tehlike hesapları için depremlerin zamana bağlı tekrarı hafızalı dağılım modelleri kullanılarak dikkate alınabilir. Hafızalı dağılım modellerinin kullanılması, söz konusu sismik kaynakta meydana gelmiş depremlerin tarihçelerinin iyi bilinmesine bağlıdır. Bu koşul altında yineleme sürecine dayanan modeller 2 ile deprem olasılıklarının zamana olan bağımlılığı tehlike 1 Poisson sürecinin kabulünde gerekli olan temel esaslar: (a) Verilen bir zaman aralığında bir olayın beklenen gerçekleşme sayısı zaman aralığının uzunluğu ile orantılıdır, (b) kısa bir zaman aralığında birden fazla olayın gerçekleşme olasılığı, hiç ya da tek bir olayla karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeyde küçüktür ve (c) kesişmeyen zaman aralıklarındaki olayların gerçekleşme olasılıkları birbirlerinden istatiksel olarak bağımsızdır. 2 Yinelenme sürecine dayanan modellerde, depremlerin oluşumu aynı dağılıma sahip tekerrür süreleri olan bir olaylar dizisi şeklinde alınmaktadır. Fay segmentinde meydana gelen bir deprem sonraki deprem için yineleme sürecini başlangıç durumuna getirmektedir Bu çerçevede, depremlerin tekerrür sürelerinin dağılımı için Lognormal ve Brownian aşma zamanı modelleri kullanılabilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 2

9 hesaplarında gözönüne alınabilir (Cornell ve Winterstein, 1988). Uygulamadaki sınırlama sonucunda, olasılıksal tehlike hesabı için hafızalı model kullanımının şartları bu kılavuzun kapsamına alınmamıştır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 3

10 Saha koşullarının belirlenmesi Deprem kaynaklarının tanımlanması Baraj risk sınıfının belirlenmesi Yer hareketi tahmin denklemlerinin seçimi Deprem kaynaklarının modellenmesi Deterministik yöntem ile spektrumun belirlenmesi Deterministik spektrumun yürürlükteki deprem yönetmeliği tasarım spektrumu ile karşılaştırılması Olasılıksal yöntem ile spektrumun belirlenmesi Deterministik ve olasılıksal spektrumların karşılaştırılması EED için tasarım spektrumunun belirlenmesi İED için tasarım spektrumunun belirlenmesi İvme kayıtlarının EED tasarım spektrumu için seçilmesi ve ölçeklendirilmesi İvme kayıtlarının İED tasarım spektrumu için seçilmesi ve ölçeklendirilmesi Gerekiyorsa İED ve EED için düşey spektrumunun belirlenmesi, düşey ivme kayıtlarının seçilmesi ve ölçeklendirilmesi Şekil 1: Barajlar için deprem tehlikesinin hesaplanmasında izlenecek çalışma şeması BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 4

11 2.1 Deprem Kaynaklarının Tanımlanması Sismik tehlike hesabında göz önüne alınacak bölgenin neotektonik çerçevesini açıklayan ve genel olarak deprem kataloğunun derlenmesine esas oluşturan çalışmalar aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır: i. Çalışma baraj sahası merkezli en az 100 km yarıçapındaki alanı kapsamalıdır. Deprem kaynaklarının bütün olarak tanımlanabilmesi için bu alan genişletilebilir. Yüksek riskli barajlarda en az 25 km yarıçapındaki bir alanda yer alan ve Mw (moment magnitüd) cinsinden 6.0 ve daha büyük depremler yaratabilecek diri fayların tesbit edildiği ve bu fayların karakteristiklerinin araştırıldığı saha çalışmaları yapılmalıdır. ii. Deprem kaynağı olabilecek tektonik yapıların Kuvaterner dönemde diri olduğunu gösteren veriler (jeoloji ve jeofizik verileri, tarihsel depremler, aletli dönem deprem kayıtları, uzaktan algılama verileri), fayların deprem tehlikesi hesabında göz önüne alınacak karakteristik özellikleri (fay tipi, doğrultusu, dalma açısı, uzunluğu, sismojenik derinliği, ortalama kayma hızı, segmentleri ve özellikleri) literatür taraması ile belirlenmelidir. iii. Çalışma sahasında kaydedilmiş önemli depremlerin tespit edilebilmiş özellikleri (merkez üssü, aletsel büyüklük-magnitüd, tarih, merkez derinliği, mekanizma, kırılan fay alanı, yüzeyde yarattığı izler-fay kırığı, merkezin baraj sahasına uzaklığı vs.) literatürden veya bilinen deprem kataloglarından alınarak derlenmelidir. iv. Literatürde bulunamayan veya önemli belirsizlik içeren veriler gerekirse saha çalışmaları ile tamamlanmalıdır. v. Tarihsel, sismik ve jeolojik veriler göz önüne alınarak, deprem kaynaklarında beklenen en büyük deprem magnitüdü ifade edilmelidir. Faylar üzerinde vuku bulan büyük magnitüdlü depremlerin ortalama tekerrür süreleri ile ilgili veriler derlenmelidir. vi. Literatürde mevcut ise, çalışma alanını kapsayan sismolojik çalışmalar ve bu çalışmalarda sismik tehlike hesabı ile ilişkilendirilebilecek sayısal bulgular özetlenmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 5

12 vii. Bu bilgilerin derlendiği kaynakların bilimsel nitelikte ve bağımsız kişiler tarafından doğrudan ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bir saha çalışması sonucunda derlenen bilgiler için, söz konusu saha çalışmasının detaylarını (yöntem, deneyler, gözlemler vs.) gösteren bir teknik rapor mevcut olmalıdır. 2.2 Olasılıksal Sismik Tehlike Hesabı Olasılıksal sismik tehlike hesabında, depremlerin tekrarlama aralıkları, yer hareketi parametrelerinin belirsizliği ve dikkate alınan depremlerin sismik kaynaklar üzerindeki yerlerine ait bilinmezlik olasılıksal bir temele bağlı olarak göz önünde bulundurulur. Böylece baraj tasarımı veya performans değerlendirmesi için seçilen yıllık aşılma olasılıklarına karşılık gelen yer hareketi parametreleri hesaplanır. Deprem tekrarlama aralıkları, tehlike hesaplarına konu olan bölgedeki sismik kaynaklarda vuku bulmuş depremlerin magnitüd 3 cinsinden yıllara bağlı kümülatif dağılımını dikkate alan dağılım fonksiyonları ile belirtilir. Bu dağılım fonksiyonları belli bir magnitüd değerinin üstünde oluşabilecek depremlerin birim zamanda gerçekleşme sayılarını (frekanslarını) verecek şekilde ifade edilmelidir. Bölüm 2.a da genel çerçevesi belirtilen çizgisel (fay), alan ve arkaplan sismik kaynakları için farklı deprem tekrarlama bağıntıları kullanılabilir. Haritalanmış diri faylar üzerinde gerçekleşmesi beklenen depremler çizgisel sismik kaynaklar ile modellenmelidir. Çizgisel sismik kaynak ile modellenemeyen, konumları ve geometrik özellikleri hakkında önemli belirsizlik bulunan faylarda gerçekleşmesi beklenen depremler ise alan ve arkaplan sismik kaynakları ile modellenebilir (Frankel, 1995; McGuire, 2004). Alan ve arka plan sismik kaynakları için deprem tekrarlama bağıntısı çift-taraflı budanmış üstel dağılım fonksiyonu ile tanımlanabilir. Bu fonksiyon için gerekli olan temel parametreler, her sismik kaynağa ait minimum ve maksimum magnitüd (M min, M maks ) değerleri, belirlenmiş minimum magnitüd değerinden daha büyük depremlerin birim zamanda aşılma oranı ( Mmin ), büyük ve küçük depremlerin sayısal oranları 3 Deprem büyüklüğünü belirleyen magnitüd farklı tanımlara sahiptir (m b, M S, M L, M d, M w ). Sismik tehlike hesapları için moment magnitüd (M w ) tanımı tercih edilmelidir. Bu tanım deprem büyüklüğünü en tutarlı şekilde ifade eder ve güncel yer hareketi tahmin denklemlerinin neredeyse tamamında kullanılmaktadır (Idriss, 1985; Akkar vd., 2012). Farklı bir magnitüd tanımı kullanılması halinde bu tanım proje konusu saha için literatürde geçerliliği ispatlanmış magnitüd çevirim denklemleri ile moment magnitüd değerine çevrilmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 6

13 arasındaki bağıntıyı gösteren parametresidir. Bu parametrelerin belirlenmesi sırasında aşağıdaki hususlar olasılıksal sismik tehlike hesabını yapan kişi tarafından kesinlikle dikkate alınmalıdır (McGuire, 2004): i. Literatürde sunulan bir gerekçeye dayanmaması durumunda, M min ve M maks değerleri söz konusu alan veya arka plan sismik kaynağı için derlenen deprem katalogu dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu işlem sırasında M min değeri seçilirken küçük depremlere gidildikçe artan belirsizlik ve mühendislik uygulamaları göz önüne alındığında hasara sebebiyet verebilecek minimum deprem büyüklüğü dikkate alınmalıdır. M min eşik değer olarak magnitud 4 önerilecektir. Arka plan sismik kaynaklarda Mmaks değeri için deprem kataloglarında yer alan, ancak jeolojik haritalarda gösterilen diri faylarla ilişkilendirilememiş,büyük depremlerin magnitüd değerleri dikkate alınmalıdır. Alan kaynaklarda ise deprem katalogları ve jeolojik bilgiler dikkate alınarak M maks değeri belirlenmelidir. ii. iii. Söz konusu alan veya arkaplan deprem kaynaklarında depremlerin dağılımı Poisson süreci ile modellenmelidir. Bu dağılımın ana şartlarını sağlamak amacıyla deprem katalogları öncü ve artçı şoklar ayıklanarak derlenmeli ve katalogun yıllara ve magnitüd aralığına bağlı eksiksizlik analizleri yapılmalıdır (Weichert, 1980; Reasenberg, 1985). Mmin ve değerleri derlenmiş deprem katalogu kullanılarak istatistik yöntemler ile hesaplanmalı veya literatürde sunulmuş çalışmalara dayandırılmalıdır. İstatistik yöntemler kullanılırsa maksimum olasılık yöntemi tercih edilmelidir. Parametrelerin belirlenmesinde katalog eksiklikleri göz önüne alınmalıdır (Bender, 1983). Çizgisel (fay) sismik kaynaklar Kuvaterner dönemde diri olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiş olanlardan teşkil edilmelidir. Faylar için kullanılacak olan magnitüd olasılık yoğunluk işlevi bu kaynaklar için literatürden ve deprem kataloglarından derlenmiş bilgilerin seviyesi ve güvenirliliği ile doğrudan ilgilidir. Faylarla ilişkilendirilen karakteristik depremlerin 4 geçmişini (büyüklüğü, ortalama 4 Bazı fay segmentlerinde, fayın sismotektonik özeliklerinden dolayı, büyük depremler belli bir magnitüd aralığında yaklaşık olarak aynı sıklıklıkla tekrar ederler. Bu tip depremlere karakteristik depremler denir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 7

14 tekerrür süreleri ve en son karakteristik depremden sonra geçen süre) belirlemek için gerekli veriler literatürde mevcut ise karakteristik depremlerin zaman içinde oluşumu için yinelenme modelleri kullanılabilir. Diğer taraftan, sadece faylar üzerindeki atım hızları ve fayların geometrik özellikleri biliniyorsa Poisson süreci kabullerine dayanan karakteristik deprem modeli (Schwartz ve Coppersmith, 1984) sismik tehlike hesapları için kullanılmalıdır. Karakteristik deprem magnitüdü üzerindeki belirsizlik ise bir magnitüd aralığında tekdüze dağılım veya literatürde kabül edilmiş farklı bir dağılım (ör. iki taraftan budanmış logaritmik dağılım) kabul edilerek modellenebilir (Youngs ve Coppersmith, 1985). Fay üzerinde ve çevresinde vuku bulabilecek karakteristik değerlerden daha küçük magnitüdlere sahip depremler ise, yukarıda açıklandığı çerçevede, çift-taraflı budanmış üstel dağılımla modellenir. Deprem merkezlerinin konumsal saçılımı ve belirsizliklerden dolayı bu daha küçük depremlerin gerçekleşme olasılıkları alan deprem kaynakları içerisinde de ele alınabilir (Cao vd., 1996). Çizgisel kaynaklarda deprem tekerrür sürelerinin belirlenmesinde kullanılan olasılık yoğunluk işlevleri için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (McGuire, 2004). i. Faylarda meydana gelmiş depremler, fayların geometrileri de dikkate alınarak derlenmiş deprem katalogundan belirlenmelidir. ii. iii. iv. Üstel budanmış dağılım parametrelerinin güvenilir bir şekilde belirlenebilmeleri için öncü ve artçı depremler temizlenmeli ve eksiksizlik analizi yapılmalıdır. Üstel budanmış dağılıma ait M min için alan ve arka plan sismik kaynaklarında izlenen yol kullanılmalıdır. M maks değeri ise katalog depremleri, tarihsel depremler ve çizgisel sismik kaynaklar için tanımlanan karakteristik magnitüd değeri göz önüne alınarak belirlenir. Mmin ve değerleri alan kaynaklar için belirtildiği şekilde hesaplanmalıdır. Çizgisel sismik kaynak için minimum ve maksimum karakteristik deprem magnitüdü, (a) tarihsel depremler hakkında derlenen bilgiler, (b) aletsel deprem katalogunda yer alan deprem kayıtları, (c) fay geometrisi, özellikleri ve jeolojik veriler ve (d) bilimsel literatürde yayınlara dayalı ampirik veya teorik denklemler (örn., Wells ve Coppersmith, 1994; Leonard, 2010) kullanılarak belirlenebilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 8

15 v. Birim zamanda karakteristik depremlerin beklenen gerçekleşme sayıları (frekansları) faylara ait yıllık kayma hızından veya literatürde sunulmuş tarihsel deprem kayıtları ile belirlenmelidir. Baraj ve çevre ünitelerin tasarımına yönelik seçilen yer hareketi parametreleri, güncel yer hareketi tahmin denklemlerinden hesaplanmalıdır. Yer hareketi tahmin denklemleri, yer hareketinin doğasında bulunan rassal belirsizliği yer hareketlerinin log-normal dağılıma uyduğunu kabul ederek tahmin denklemine ait logaritmik standard sapma ( ) ile tarif ederler. Olasılıksal tehlike hesaplarında yer hareketi parametreleri tahminindeki belirsizlik aksi kanıtlanmadığı sürece ± 3 ile sınırlandırılmalıdır. Yer hareketi tahmin denklemleri seçiminde bu konuyla ilgili literatürde belirtilen kıstaslar kullanılmalıdır (örn., Cotton vd., 2006). Bu kıstaslar aşağıda sunulmuştur: i. Seçilen yer hareketi tahmin denklemleri baraj sahasını içine alan tektonik yapıya uygun olmalıdır. ii. iii. iv. Seçilen yer hareketi tahmin denklemlerinde farklı faylanma tiplerinden dolayı ve farklı zemin özelliklerinden dolayı yer hareketi parametrelerinin genliklerindeki değişim dikkate alınmalıdır. Seçilen güncel yer hareketi tahmin denklemleri mühendislik sismolojisi ve/veya deprem mühendisliği konularında yayın yapan hakemli ve uluslararası sürekli dergilerde yayımlanmış olmalıdır. Bu yayınlarda yer hareketi tahmin denkleminin geliştirilmesi sırasında kullanılan kuvvetli yer hareketi veri tabanı detaylarıyla anlatılmış olmalı, her bir yer hareketi parametresi için kullanılan fonksiyonlara ait regresyon katsayıları tablolarda sunulmalı, bu tablolarda aynı zamanda standard sapma değerleri de verilmelidir. Seçilen tahmin denklemlerine ait kuvvetli yer hareketi veri tabanlarında Türk deprem kayıtlarının olması tercih sebebi olmalıdır. v. Seçilen tahmin denklemlerinde spektral periyot bandı en az 2.5 saniyeye kadar olan spektral ordinatları içermeli, maksimum ivme değeri mutlaka tahmin edilmelidir. Aynı zamanda magnitüd tanımının M w olması ve magnitüd aralığının en az 5 M w 7.5 olması gerekir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 9

16 vi. Seçilen tahmin denklemlerinde kaynak-saha mesafesi R 5 JB, R 6 rup gibi kırılma yüzeyini ve fay geometrisini dikkate alan mesafe birimleri olmalıdır. Yukarıdaki şartları sağlayan yer hareketi tahmin denklemleri arasından etüde konu olan sahadaki tektonik durumu temsil edebilecek üç ya da dört tanesi tehlike hesaplarında kullanılabilir. Hesaplamalar sırasında sismik kaynaklardan ve tahmin denklemlerinden dolayı ortaya çıkan modelleme belirsizliği mantık ağacı uygulamasıyla dikkate alınmalıdır (bkz. Bommer vd, 2005). Bu uygulama sonucu elde edilen yer hareketi parametrelerinin medyan değerleri sismik tehlike hesabında dikkate alınmalıdır. Tüm bunların yanında tahmin denklemlerinde kaynak-saha ve yatay bileşen tanımlarından kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmalı, bunlardan dolayı ortaya çıkacak hatalar tehlike hesabı sonuçlarına yansıtılmalıdır. Olasılıksal sismik tehlike hesapları sırasında kullanılacak yazılımlar bu bölümde bahsi geçen tüm temel prensipleri uygulayabilecek nitelikte olmalıdır. Olasılıksal sismik tehlike analizinde yukarıda belirtilen belirsizlikler matematiğin ilgili hesap prensipleri çerçevesinde dikkate alınır ve baraj tasarımında kullanılacak yer hareketi parametresinin belli bir seviyeyi geçmesine denk gelen yıllık aşılma sıklığı (frekansı) hesap edilir. Söz konusu yer hareketi parametresinin belli bir seviyeyi aşmasına tekabül eden yıllık aşılma oranlarının tersine ortalama tekerrür süresi (T R ) denir (McGuire, 2004). Baraj ve ilgili yapılarının farklı işletim prensipleri doğrultusunda hangi tekerrür periyodu için tasarlanacakları veya sismik performanslarının belirleneceği bu kılavuzun takip eden bölümlerinde verilmektedir. 2.3 Deterministik Sismik Tehlike Hesabı Deterministik sismik tehlike hesabının asıl amacı ele alınan sahadaki sismik tehlikede belirgin rol oynayan kaynağa bağlı muhtemel en kritik depremin göz önüne alınmasıdır. Bu deprem ile hesaplanan yer hareketi parametreleri (maksimum yer hareketi genliği, spektral ordinatlar) tasarım yer hareketlerini temsil eder. Deterministik deprem tehlikesi hesabı fayda meydana gelebilecek en büyük deprem magnitüdü ve sahanın bu faya göre en yakın konumunu kaynak-saha mesafesi cinsinden ifade ederek baraj ve ilgili yapıların tasarımda belirleyici olan olayı 5 R JB : fay kırığının yüzeye olan projeksiyonuna en yakın uzaklık (Joyner ve Boore, 1981) 6 R rup : fay kırığına en yakın uzaklık (Abrahamson ve Schedlock, 1997). BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 10

17 tanımlamaktadır. Bu analiz, uygun yer hareketi tahmin modelini kullanarak (uygun tahmin denklemleri hesap yöntemleri arasındaki tutarlılık açısından bir önceki bölümde kullanılanlarla aynı olmalıdır), yer hareketi seviyesini medyan veya bir yüzdelik (persentil) değerine karşılık gelen genliklerle belirler. Deterministik tehlike hesabında bir fay (çizgisel kaynak) için en büyük magnitüd değeri bir önceki bölümde anlatıldığı gibi deprem kataloglarından veya fayla ilgili uzunluk ve geometrinin bilinmesi halinde ampirik ilişkilerden de yararlanılarak belirlenmelidir. Deterministik tehlike analizi sonucu hesaplanan yer hareketi genliğine karşılık gelen bir tekerrür süresi yoktur. Deterministik tehlike hesabı sonunda yer hareketi tahmin denklemlerinin farklı yüzdelik değerlerine göre hesaplanan yer hareketi genlikleri ancak söz konusu baraj yapısının potansiyel risk durumuna göre uzman görüşü olarak belirlenebilir (Krinitsky, 2002; Bommer, 2003). Bu konuyla ilgili tasarıma yönelik yer hareketi parametrelerinin genliklerinin seçimiyle ilgili yöntem Bölüm 4 te verilmektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 11

18 3. SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINDA SAHA KOŞULLARININ DİKKATE ALINMASI VE BELİRLENMESİ Baraj yapılarının maruz kalacağı sismik tehlike bu yapıların üzerinde yer aldığı zeminlerin dinamik özelliklerine bağlıdır. Bu sebeple baraj tasarımında yerel zemin koşulları sismik tehlike hesaplarına aşağıdaki yöntemlerden biri ile yansıtılmalıdır. Zemin koşulları baraj sahasında gerçekleştirilen deneyler ile belirlenmelidir. Uygulanan deneysel yöntemler ile ilişkili belirsizlikler ve sonuçlarda gözlemlenen değişkenlikler zemin koşulları ile ilgili parametrelerin seçiminde dikkate alınmalıdır. 3.1 Yer Hareketi Tahmin Denklemleri Kullanılarak Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Sismik tehlike hesabında farklı zemin koşullarını göz önüne alabilen yer hareketi tahmin denklemleri kullanılabilir. Kullanılan yer hareketi tahmin denklemlerinde yerel zemin koşullarıyla ilgili parametreler zemin etüdleri ile doğrulanacak şekilde seçilmelidir. Zemin etüdleriyle ilgili bilgiler Bölüm 3.c de verilmektedir. Sismik tehlike sonunda çıkacak spektral değerlerle yapılacak tasarım hesaplarında da bu etüdlerde doğrulanmış zemin parametreleri kullanılmalı veya deneysel değerlere göre daha güvenli sonuçlar verecek kabuller yapılmalıdır. Bu şekilde hesaplanan yer hareketi genlikleri (spektral ivme veya maksimumyer ivmesi) az eğimli serbest yüzey koşulları için geçerlidir. Bu sınırlama baraj ana yapılarının haricinde diğer yapıların tasarımında da dikkate alınmalıdır. 3.2 Zeminlerin Dinamik Tepkisinin Hesaplanması Yoluyla Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Karmaşık jeolojik ve morfolojik saha yapısına sahip veya yüksek risk grubuna giren baraj yapılarında kullanılması önerilir. Kaya formasyonlar üzerindeki zeminlerin dinamik tepkilerinin yer hareketine olan etkileri dalga yayılımı denklemleri kullanılarak hesaplanır. Zemin dinamik tepkisi dikkate alınarak serbest yüzeyde hesaplanacak yer hareketi için sahada serbest yüzeyden itibaren derin katmanlarda rastlanacak kaya formasyon seviyesine kadar S ve P dalgası hızlarının değişimi gerekir. S ve P dalgası hızlarının değişimi sahada yapılacak sismik (jeofizik) deneylerle belirlenmelidir (Bu tip etüdlerle ilgili bilgiler Bölüm 3.c de verilmektedir). Zeminlerin nonlineer davranışı literatüde sunulan modeller ile hesapta göz önüne alınmalıdır. Seçilen modellerin davranım prensipleriyle sahada belirlenen zemin BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 12

19 katmanlarının özellikleri tutarlı olmalıdır. Kullanılan model parametreleri baraj sahasında gözlenen zeminlerin deneyle belirlenen sismik ve geoteknik özelliklerine dayanmalıdır (Kramer, 1996). Zeminlerin nonlineer davranışını dikkate alan dinamik tepki hesaplarında eşdeğer lineer veya nonlineer yöntemler kullanılabilir. Ancak, eşdeğer lineer yöntem kullanıldığında hiçbir katmanda birim makaslama uzaması %1 değerini aşmamalıdır (Ishihara, 1996). Az eğimli serbest saha koşulları için 1 boyutlu dalga yayılımı modeli kullanılabilir. Ancak, bu sınırlama baraj ve ilgili yapıların tasarımında dikkate alınmalıdır. Yukarıda bahsedildiği şekilde bu yaklaşımda lineer zemin davranımı gösterdiği kabulü yapılan ve S dalgası hızının en az 700 m/s olduğu deneyle belirlenmiş en derin saha formasyonu (mühendislik kaya formasyonu) için sismik tehlike hesapları sonucu yer hareketi tanımlanmalıdır. Bu yer hareketi, Bölüm 7 de anlatılan ve kaya sahalar için gerçekleştirilmiş sismik tehlike hesabı sonucunda ölçeklendirilmiş ivme kayıtlarıyla tanımlanır. Baraj yapılarının tasarımları ve sismik performans değerlendirmeleri için zeminlerin dinamik tepkisi hesabı ile üretilen ivme kayıtları ve kaya sahalar için ölçeklendirilmiş kayıtlar birlikte dikkate alınmalıdır. Baraj ve ilgili yapıların tasarımında veya performans değerlendirmesinde temel seviyesinin altında S-dalgası hızının 200 m/s'den düşük olduğu zeminlerin yer alması durumunda bu bölümde özetlenen yaklaşım tercih edilmelidir (Baturay ve Stewart, 2003). 3.3 Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Deprem sırasında zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde zemin katmanlarındaki S dalgası hızı kritik bir önem taşır. Bu parametre esas olarak sahada sismik (jeofizik) deneyler ile temel altında en az 30 m derinlikte belirlenmelidir (BSSC, 2009). Farklı geoteknik ve jeolojik parametreler kullanılarak S dalgası hızı tahmin edilecekse, kullanılan ilişkinin baraj sahasında gerçekleştirilen sismik deneylerle doğrulanması zorunludur. S dalgası hızı tayininde farklı sismik yöntemler ve deney düzenekleri mevcuttur. Sismik yöntemler için kullanılan yöntem ve düzenek bu bölümde verilen çerçeveye uygun olmalıdır. S dalgası hızı tespitinde aşağıda özetlenen ve iki farklı grupta toplanan sismik yöntemlerden biri kullanılmalıdır (Kramer, 1996; Ishihara, 1996; Park vd., 1999): i. Yüzey dalgasının spektral analizi Yüzey (Rayleigh) dalgası yaratan kaynak ve bu dalgayı kaydeden sensörler (jeofon) zemin yüzeyinde yer alır. Yüzey dalgasının dispersiyon eğrisinin belirlenmesiyle, bu BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 13

20 dispersiyon eğrisine uygun derinliğe bağlı S dalgası hız değişim modeli oluşturulur (örn., SASW 7, MASW 8 ). ii. Kuyuda sismik deney S dalgası yaratan sismik kaynak veya S dalgasını tespit eden sensörden (jeofon) en az biri kuyu içerisinde yer alır. S dalgasının kaynaktan alıcıya ulaştığı süre tesbit edilerek S dalgası hızı belirlenir (örn., süspansiyon PS hızı logu, aşağı kuyu/yukarı kuyu / karşıt kuyu sismik deneyleri). Sismik deneyler için yeni kuyu açılması gerekirse, bu kuyu eski zemin etüdü kuyularından en az 2 m uzakta olmalıdır. Deney kalitesinin dalga kaynağının gücüne bağlı olması sebebiyle, kaydedilen sinyal genliklerinin arkaplan gürültüsüne oranının yeterli seviyede yüksek olduğu gösterilmelidir. Sismik deneyler, S dalgası hızının en az 700 m/s ve kalınlığının en az 5 m olduğu bir formasyonun tecrübe edildiği derinlikte sonlandırılabilir. Sismik deneyler sonucunda, zemin yüzeyinden bu formasyonun görüldüğü derinliğe kadar S dalgası hızının derinlikle değişimi bir tablo üzerinde rapor edilmelidir. Hız tespit aralıkları S dalgası hızının 100 Hz değerine bölünmesinden elde edilecek değerden çok olmamalıdır. S dalgası hızının belirlendiği her derinlik için P dalgası hızı ve hesaplanan Poisson oranı değerleri deney sonuçlarına dayanarak sunulmalıdır.s dalgası hızı tesbit edilen katmanların geoteknik ve jeolojik özellikleri açılan tecrübe kuyularından elde edilen numuneler ile belirlenmelidir. Zeminlerin kıvam (Atterberg) limitleri ve zemin sınıfları ilgili Türk Standardlarına uygun olarak laboratuvar deneyleri ile kesinleştirilmelidir. Karot numuneleri ile kaya sınıfları ve kaya kalite değerleri rapor edilmelidir. Sismik deney sonuçları ile geoteknik veriler ve jeolojik kesitler karşılaştırılmalıdır. Baraj ve ilgili yapıların üzerinde yer aldığı zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde bu yapıların temel alanında gerçekleştirilen sismik deneyler dikkate alınmalıdır. Temelin farklı noktaları altında jeolojik kesitlerin belirgin değişkenlik göstermesi durumunda, temel altındaki zeminlerin iki yatay yön boyunca S dalgası hızı değişiminin belirlenmesine imkan verecek şekilde sismik çalışmalar 7 SASW; Yüzey Dalgalarının Spektral İncelemesi 8 MASW; Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Spektral İncelemesi BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 14

21 planlanmalıdır. Bu bölümde ilk paragrafta belirtildiği şekilde S ve P dalgası hızı kesitlerinin belirlenmesinde geoteknik ve jeolojik parametreler kullanılacaksa, kullanılan ilişkinin baraj sahasında gerçekleştirilen sismik deneyler ile doğrulanması zorunludur. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 15

22 4. BARAJLARIN RİSK SINIFLANDIRMASI Baraj bütünlüğünün kaybolması veya başka sebeplerle öngörülemeyen su tahliyesi ile oluşabilecek kayıpları göz önüne alarak, barajların yaratacağı risk 4 sınıfa ayrılmaktadır. Risk sınıflandırması, ICOLD (1989) belgesinden yararlanılarak oluşturulmuş, Tablo 1 de belirlenen toplam puanın Tablo 2 de açıklanan risk sınıf aralıkları ile karşılaştırılması yoluyla yapılır. Risk puanın belirlenmesinde aşağıdaki dört ana faktör dikkate alınır: Rezervuar kapasitesi Barajın yüksekliği İnsan sayısı olarak boşaltma gereksimi Potansiyel mansap zararı Risk puanı, bu dört faktörden gelen puanların toplamıdır. Risk faktörlerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (ICOLD, 1989; FEMA, 1998): Can güvenliğine olan tehdit incelenirken, taşkın sahasında varolan kalıcı ve özellikle yoğunlaşmış nüfus dikkate alınır, geçici insan varlığı (örnek, o sırada taşkın sahasından geçen insan) ve düşük olasılığa sahip ikincil sebepler dikkate alınmaz. Baraj emniyetine tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde bölgede tahliye çalışmaları gerçekleşecektir. Ancak can kaybı potansiyeli değerlendirilirken bu çalışmalar dikkate alınmaz. Barajın farklı bileşenlerinin yaratacağı tehlike ayrı ayrı incelenebilse bile, en kötü durum göz önüne alınarak tüm baraj için tek bir risk faktörü belirlenir. Eğer kontrolsüz su tahliyesi sonucu meydana gelecek taşkın başka barajlarda öngörülemeyen su tahliyesine sebep oluyorsa bu barajların yaratacağı risk de dikkate alınmalıdır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 16

23 Tablo 1: Barajların Risk Puanlaması (ICOLD, 1989 esas alınmıştır) Havza Kodu Bölge Kodu İl Kodu Baraj Adı Sıra No Aşaması Risk Sınıfı Barajı / Göleti Risk Potansiyeli Sınıflandırma Tablosu Risk Faktörü Barajın / Göletin Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Puanlama Rezervuar Kapasitesi ( hm 3 ) >120 (6) (4) (2) < 0.1 ( 0 ) Yükseklik (m) >45 (6) (4) (2) <15 (0) İnsan Sayısı Olarak Boşaltma Gereksinimi(*) >1000 (12) (8) (4) Yok (0) Potansiyel Mansap Zararı (*) Yüksek (12) Orta (8) Düşük (4) Yok (0) Toplam Risk Puanı (*)Baraj yıkılma analizleri neticesinde elde edilecek sonuçlara göre yorumlanmalıdır. TOPLAM RİSK PUANI HESAPLAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Kapasite Risk Faktörü + Yükseklik Risk Faktörü + Mansaptaki İnsan Sayısı Risk Faktörü + Potansiyel Mansap Zararı Risk Faktörü Tablo 2: Barajların Risk Sınıflandırması Toplam Risk Puanı Risk Sınıfı (Risk Puanlaması) 0-6 I Düşük Risk Grubu 7-18 II Orta Dereceli Risk Grubu III Yüksek Risk Grubu IV En Yüksek Risk Grubu BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 17

24 Barajların Risk Puanlaması tablosu (Tablo 1) ICOLD Bulletin 72 deki tablo esas alınarak hazırlanmıştır. Tablonun ilk 2 satırı yapının fiziksel özelliklerini, ikinci iki satır ise yapının hasarı esnasında oluşacak sosyo ekonomik etkileri dikkate almaktadır. İlk iki maddeyi barajın geometrik ve baraj rezervuar sahasının topografik özellikleri belirler. Üçüncü ve dördüncü maddelerin belirlenmesi ise çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Boşaltma Gereksinimi ile anlatılmak istenen bu barajın işlev görememesi neticesinde etkilenecek nüfustur. Burada doğal olarak yapının tehlikeye girmesi nedeniyle mansapta zorunlu boşaltmaya tabi tutulacak nüfusa puan verilirken, enerji alamayacak, içme suyu sağlanamayacak nüfusun etkisi de düşünülmeli ve yapılacak baraj yıkılma analizlerin neticesinde aşağıda verilen Risk Bölgeleri Değerlendirme Tablosu (Tablo 3) doğrultusunda toplam risk puanı idare ve/veya yatırımcı ile birlikte kararlaştırılmalıdır. Aynı şekilde son maddede belirlenecek mansap zararlarının ve hasar görecek yapıların değerlendirilmesinin doğru yapılması amaçlanmalıdır. Yapısal hasar görebilecek ve deprem durumunda kritik önemde olan yapılardan hastane, hastane ulaşım yolları, enerji üretim tesisleri, arıtma tesisleri ve su altında kalması istenmeyen hastane ulaşım yolları, kaçış güzergahları, afet toplanma merkezleri gibi alanlara daha yüksek bir puan verilmesi gerekir. Aynı boşaltma gereksiniminde olduğu gibi, bu puan da idare ve/veya yatırımcının doğrudan katkısı ve yönlendirmesi ile belirlenir. Bahsedilen iki maddenin de belirlenmesinde esas olan tam göçme durumunda etki altında kalacak alanların kabul edilebilir metotlarla hesaplanması, oluşacak hasarın ve bu hasarla ilgili riskin tespitine gereken önem verilmelidir. Barajlarda risk puanlaması mühendislik düşünce mantığı süzgecinden geçirilerek yapılmalı, gereğinden yüksek veya alçak puanlama yapılmasından kaçınılmalıdır. Tablo 3: Risk Bölgeleri Değerlendirme Tablosu Bölge Bölge Tanımı Taşkın Erişim Pik Dalga Dinamiği Zamanı (Dakika)* 1 Yüksek Riskli t < 30-2 Orta Riskli 30 < t < 120 u.h > 0.5 m2 / sn 3 Düşük Riskli t > 120 u.h < 0.5 m2 / sn *Uyarı zamanı, yıkılmanın başlangıcı, yıkılma ve taşkın dalgasının belirlenen kesite ulaşmasını içeren sürenin toplamıdır. t: Uyarı Zamanı (dk.) h: Dalga Yüksekliği (m) u: Dalga Hızı (m/s) BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 18

25 5. TASARIMDA KULLANILACAK SİSMİK TEHLİKE SEVİYELERİ Baraj tasarımında ve performans değerlendirmesinde göz önüne alınması gereken iki deprem tehlike seviyesi mevcuttur: i. İşletme Esaslı Deprem (İED): Gerçekleşmesi durumunda sebep olacağı hasarların barajın normal işleyişini engellemeyecek seviyede kalacağı veya bu hasarların ekonomik ve süratli şekilde giderilebileceği yer hareketine karşılık gelen deprem seviyesi ii. Emniyet Esaslı Deprem (EED): Baraj emniyetinin değerlendirileceği ve tasarımda göz önüne alınacak en yıkıcı yer hareketine karşılık gelen deprem İED deprem seviyesi (veya bu seviyeye karşılık gelen yer hareketi parametresi) olasılıksal yöntemle belirlenmelidir. Hesapta TR maliyet- risk analizine göre veya doğrudan TR = 144 yıl olarak seçilir (ICOLD, 2010). Tüm barajlar için sismik tehlike hesabı hem olasılıksal hem de deterministik yöntemle yapılmalıdır. Farklı sismik risk sınıfında yer alan barajlar için deterministik ve olasılık yöntemde göz önüne alınacak yüzdelikler ve tekerrür süreleri Tablo 4 te verilmektedir. Deterministik yöntem için Kısım 2.c de bu yöntem için konulan koşullar sağlanmalıdır. Deterministik yöntem sonucu hesaplanan spektrum Türk Deprem Yönetmeliğinde önerilen tasarım spektrumu ile karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma sonucunda daha büyük spektral ordinatlar deterministik değerler olarak kabul edilmelidir. Karşılaştırmada, düşük ve önemli sismik risk sınıfına giren barajlar için Türk Deprem Yönetmeliği spektrumu olduğu gibi alınmalı, yüksek ve çok yüksek sismik risk sınıfına giren barajlarda ise yönetmelik spektrumu 1.5 ile çarpılmalıdır. Sahaya özel tasarım spektrumu ordinatları olasılık ve deterministik yöntemler sonucunda hesaplanan spektral ordinatlardan düşük olanına eşit kabul edilir. Bu uygulama ve bir önceki paragrafta özetlenen esaslar ASCE (2010) dökümanıyla uyumludur. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 19

26 Tablo 4: EED Belirlenmesind kullanılacak değerler Risk Sınıfı Deterministik EED için yüzdelik (persentil) Olasılıksal EED için Tekerrür süreleri I Düşük Risk Grubu %50 T R = 224 yıl II Orta Dereceli Risk Grubu %50 T R = 475 yıl III Yüksek Risk Grubu %84 T R = 975 yıl IV En Yüksek Risk Grubu %84 T R = 2475 yıl BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 20

27 6. DÜŞEY SPEKTRUM HESABI Düşey spektrum, önceki bölümlerde belirtilen esaslar dahilinde oluşturulan sahaya özel yatay ivme spektrumuna en çok katkıyı yapan ve ayrıştırma analizi sonucu bulunan hedef deprem senaryosuyla uyumluluk göstermelidir. Spektral periyota (T) bağlı sahaya özel düşey spektrumun, PSA v (T), elde edilmesi için kullanılabilecek en basit yöntem Denklem (1) ile ifade edilir. PSA v (T) = PSA H (T) x V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) (1) Olasılıksal sismik tehlike hesapları için Denklem (1) de verilen PSA H (T) belli bir tekerrür süresi için hesaplanmış yatay ivme spektrumunu ifade eder. Bu spektrumun çarpanı olarak verilen V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) düşey ve yatay spektral ordinatlar arasındaki medyan oranı hesaplayan ve spektral periyota bağlı yer hareketi tahmin denklemidir (örn., Gülerce ve Abrahamson, 2011; Bommer vd., 2011). Bu tahmin denklemi ayrıştırma analizi sonucu bulunan hedef deprem senaryosunu tanımlayan magnitüd (M hedef ), kaynak-saha mesafesi (d hedef ), zemin tipi (Z hedef ) ve fay tipi (F hedef ) için hesap edilmelidir. Denklem (1) haricinde PSA v (T) hesabında kullanılacak çok daha gelişmiş yöntemler Gülerce ve Abrahamson (2011) tarafından verilmektedir. Kullanılacak olasılıksak sismik tehlike programı bu yöntemlerin uygulanabilmesi için yeterli teorik donanıma sahip olmalıdır. Deterministik sismik tehlike hesapları için PSA H (T) en kritik deprem senaryosunu, V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) parametresindeki M hedef, d hedef, Z hedef, F hedef ise sırasıyla en kritik deprem senaryosunu tarif eden magnitüd, kaynak-saha mesafesi, zemin ve fay tipleridir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 21

28 7. BARAJ TASARIMINDA VE SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK YER HAREKETLERİNİN SEÇİMİ VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ Baraj ve ilgili yapıların tasarım ve sismik performans değerlendirmesinde zaman alanında tanımlı dinamik analiz söz konusu olabilir. Bu tip analizler için deprem tasarımında kullanılan spektruma en çok katkı yapan deprem senaryosuna (hedef deprem senaryosu) uygun zaman tanımlı ivme yer hareketleri kullanılmalıdır 9. Eğer tasarım olasılıksal hesap yöntemleri sonucu çıkan spektrum kullanılarak yapılmışsa analiz edilen yapının temel titreşim periyotu (1. mod periyotu) dikkate alınarak ayrıştırma analizi sonucu söz konusu hedef deprem senaryosu bulunabilir (bkz. Bazzuro ve Cornell, 1999; Bommer vd 2000; McGuire, 2001). Deterministik hesaplar sonucunda belirlenen spektrumun tasarımında kullanılması durumunda ise doğrudan kritik deprem senaryosu hedef deprem senaryosu olarak dikkate alınmalıdır. 7.1 İvme kayıtlarının seçimi Dinamik hesaplarda kullanılacak ivme yer hareketi kayıtlarının gerçek depremlerden seçilmesi öncelik teşkil etmelidir. İvme kayıtlarının sayısı en az 3 olmalı ve bir önceki paragrafta anlatıldığı şekilde belirlenen hedef deprem senaryosuna uygun olmalıdır. Deprem senaryosunu tanımlayan temel sismolojik parametreler hedef magnitüd (Mhedef), hedef kaynak-saha mesafesi (dhedef), fay kırılma mekanizması ve baraj sahası zemin koşulları olarak ifade edilirse ivme kayıtlarının seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınabilir. Bu kriterler, hesaplarda kullanılacak ivme kayıtlarının hedef deprem senaryosuyla uyumunu sağlamayı amaçlar. i. M hedef M M hedef M hedef M, ii. iii. d hedef 25km < d hedef < d hedef + 25km, İvme kayıtları, hedef deprem senaryosuna uygun faylanma tipine (kırılma mekanizması) sahip depremler arasından seçilmeli ve baraj sahasına ait genel zemin sınıfı özelliklerine sahip olmalıdır. 9 Düşey spektrum için yer hareketi ve ölçeklendirme yapılacaksa Denklem (1) ile ifade edilen spektrum (veya Bölüm 6 da belirtildiği gibi daha gelişmiş yöntemlerle elde edilmiş spektrum) kullanılmalıdır. Seçim ve ölçeklendirme işlemi düşey ivme kayıtları göz önüne alınarak yapılmalıdır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 22

29 Eğer dinamik hesaplarda kullanılacak ivme kaydı sayısı son maddede belirtilen şartlardan dolayı yetersiz kalıyorsa, bu koşullar gevşetilebilir. Bununla beraber seçilen ivme kayıtlarının baraj sahasının genel zemin koşullarına yakınlığına dikkat edilmelidir. Hedef deprem senaryosuna uygun gerçek ivme kayıtlarının bulunamaması halinde yapay ivme kayıtları üretilebilir. Yapay ivme kayıtlarının üretilmesi durumunda hedef deprem senaryosunu belirleyen temel sismolojik parametrelere uygunluk göstermeleri gerekir. Aynı zamanda bu tip simulasyonlar sismik kaynak ve dalga dağılımını hedef deprem senaryosuna bağlı fiziksel koşulları dikkate alarak rasyonel bir şekilde ifade etmelidirler. 7.2 İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi Seçilen ivme kayıtlarının ölçeklendirme işlemi hedef deprem senaryosunu tanımlayan spektrum (hedef spektrum) dikkate alınarak yapılmalıdır. Zaman tanım alanında dinamik hesaplar 2 boyutlu modeller kullanılarak yapılıyorsa ölçeklendirilmiş ivme kayıtlarının ortalaması hedef spektrumda 0.2T 1 ile 2T 1 arasına düşen hedef spektral değerlerden daha düşük olmamalıdır 10. Burada T 1 baraj yapısının temel titreşim moduna tekabül eden periyotu ifade etmektedir. Eğer hesaplar 3 boyutlu modeller için uygulanacaksa seçilen ivme kayıtlarının her iki yöndeki yatay bileşenleri dikkate alınacaktır. Her ivme kaydı için aynı değerle ölçeklendirilmiş bileşenlerin spektrumlarından Karelerin Toplamının Karakökü (KTK) kuralı ile elde edilmiş spektrumların ortalaması %30 arttırılmış hedef spektrumda 0.2T1 ile 2T1 arasına düşen spektral değerlerden %10 daha düşük olmamalıdır (Şekil 2). 10 Düşey ivme kayıtlarının ölçeklendirilmesi de bu cümlede belirtilen şekilde yapılabilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 23

30 Şekil 2: İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi: (a) hedef spektrumu, (b) %30 arttırılmış hedef spektrumu, (c) %10 azaltılmış b spektrumu (0.2T1-2T1 aralığında izin verilen minimum spektral ortalama), ve (d) ortalama spektrum. Ölçeklendirilmiş ivme kaydıyla beraber diğer yük kombinasyonları dikkate alınarak zaman alanında tanımlı dinamik analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme ve gerilmeler baraj yapısının tasarımında veya sismik performansını belirlemek için kullanılır. Ölçeklendirilmiş ivme kayıt sayısının 7 den az olduğu durumlarda analizler sonucunda elde edilen değerlerden maksimumu tasarım veya sismik performans için dikkate alınır. Ölçeklendirilmiş ivme kayıt sayısının 7 ve üstünde olduğu durumlarda ise tüm analizler sonucu elde edilen değerlerin ortalaması baraj performansının tasarımında veya değerlendirilmesinde kullanılmalıdır. Zaman alanında tanımlı dinamik analizler doğrusal baraj davranımı göz önüne alınarak yapılıyorsa tasarımda kullanılan önem katsayısı veya baraj tipine bağlı seçilmiş azaltma katsayıları dinamik analiz sonuçlarına aksettirilmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 24

31 8. SONUÇ Bu kılavuzda baraj sahalarında sismik tehlikenin hesaplanabilmesi için gerekli temel ilkeler sunulmuştur. Kılavuzun hazırlanmasında, barajların tasarımı ile ilgili süreçler ve barajların emniyetinin değerlendirmesinde risk seviyelerinin farklılığı dikkate alınmıştır. Kılavuz, farklı özelliklerdeki barajlar için güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir deprem tehlikesi hesabı için minimum koşulları sağlamaktadır. Kılavuzda sunulan yöntem serbest saha koşullarında yer hareketi genliklerinin hesabına yönelik olup, tasarım hesaplarında kullanılan parametrelerin deprem tehlikesi hesabıyla belirlenen yer hareketi genlikleri ile nasıl ilişkilendirileceği konusu tasarımla ilgili kılavuzlarda verilmektedir. Bu kılavuz amacı itibariyle ilk taslak niteliğinde olup, gelecekte akademik, mühendislik ve idari alanda çalışan kişiliklerin katkılarıyla geliştirilebileği öngörülmektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 25

32 9. YARARLANILAN YAYINLAR Abrahamson NA ve Schedlock KM (1997). Overview, Seismological Research Letters, 68(1): Akkar S, Douglas J, Di Alessandro C, Campbell K, Somerville P, Cotton F, Silva W ve Baker J (2012). Defining a consistent strategy to model ground-motion parameters for the GEM-PEER Global GMPEs Projcet, 12. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı, Lizbon Portekiz, Makale No ASCE (2010). ASCE/SEI 7-10, Minimum design loads for buildings and other structures, American Society of Civil Engineers, Reston Virginia. Baturay MB ve Stewart JP (2003). Uncertainty and bias in ground-motion estimates from ground response analyses, Bulletin of the Seismological Society of America 93 (5): Bazzurro P ve Cornell CA (1999). Disaggregation of seismic hazard, Bulletin of the Seismological Society of America, 89(2): Bender B (1983). "Maximum likelihood estimation of b values for magnitude grouped data," Bulletin of the Seismological Society of America, 73(3): Bommer JJ, Scott SG, ve Sarma SK (2000). "Hazard-consistent earthquake scenarios," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 19: Bommer JJ (2003). "Uncertainty about the uncertainty in seismic hazard analysis," Engineering Geology, 70: Bommer JJ, Scherbaum F, Bungum H, Cotton F, Sabetta F, ve Abrahamson NA (2005). On the use of logic trees for ground-motion prediction equations in seismichazard analysis, Bulletin of the Seismological Society of America, 95(2): Bommer JJ, Akkar S ve Kale Ö (2011) A model for vertical-to-horizontal response spectral ratios for Europe and the Middle East, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(4): BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 26

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri SUNUM YAPAN: Sinan Akkar (ODTÜ) Barajlarda sismik tehlike

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz

Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması Dr. Mustafa Tolga Yılmaz Deprem Tehlikesi Hesabında Kaynak Tanımları Haritalanmış diri faylar üzerinde beklenen depremler çizgisel kaynak olarak modellenir.

Detaylı

SİSMİK KAYNAK ve YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNE BAĞLI MODELLEME BELİRSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINA ETKİLERİ

SİSMİK KAYNAK ve YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNE BAĞLI MODELLEME BELİRSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINA ETKİLERİ 11-14 Ekim 11 ODTÜ ANKAA SİSMİK KAYNAK ve YE HAEKETİ TAHMİN DENKLEMLEİNE BAĞLI MODELLEME BELİSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLAINA ETKİLEİ ÖZET Mehtap Şenyurt 1, Sinan Akkar 2, M. Tolga Yılmaz

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 5-7 Eylül 3 MKÜ HATAY AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ ÖZET: M.A. Sandıkkaya

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Deprem Mühendisliği 1

Deprem Mühendisliği 1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

27 Şubat 2009 Uzaktan Algılama ve CBS ile Afet Yönetimi Đstanbul Teknik Üniversitesi. Çalışmanın Amacı

27 Şubat 2009 Uzaktan Algılama ve CBS ile Afet Yönetimi Đstanbul Teknik Üniversitesi. Çalışmanın Amacı HAZTURK: CBS Bazlı Türkiye Deprem Hasar Tahmini Yazılımı Dr. Himmet Karaman Đstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi & Fotogrametri Müh. Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Çalışmanın Amacı 2 Milyonlarca insana

Detaylı

YÜKSEK BİNALARIN PERFORMANSA GÖRE TASARIMINA GİRİŞ

YÜKSEK BİNALARIN PERFORMANSA GÖRE TASARIMINA GİRİŞ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YÜKSEK BİNALARIN PERFORMANSA GÖRE TASARIMINA GİRİŞ Meslekiçi Eğitim Programı: 26 Nisan 11 Mayıs 2014 Prof.Dr. MEHMET NURAY

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ

MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ M.T. Yılmaz 1 ve S. Akkar 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,068000 ÖZET: 2 Profesör,

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim ODTÜ ANKARA ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ A.Ansal ve G.Tönük ve A.Kurtuluş Profesör, Kandilli

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER Çağdaş inşaat sektörünün gelişimi ile daha büyük, geniş ve yüksek yapılar yapılmaya başlandı. Bu nedenle sıcaklık etkisi ile malzemenin boyutsal değişimi ve bunun yarattığı

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sismik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma *

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sismik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma * İMO Teknik Dergi, 2017 8077-8103, Yazı 488 Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sismik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma * Özkan KALE 1 ÖZ Bu çalışma kapsamında tasarım spektrumu parametreleri

Detaylı

TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ Ö. Kale 1 ve S. Akkar 2 1 Doktor, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

LİNEER DALGA TEORİSİ. Page 1

LİNEER DALGA TEORİSİ. Page 1 LİNEER DALGA TEORİSİ Giriş Dalgalar, gerçekte viskoz akışkan içinde, irregüler ve değişken geçirgenliğe sahip bir taban üzerinde ilerlerler. Ancak, çoğu zaman akışkan hareketi neredeyse irrotasyoneldir.

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler Rastgele Değişkenlerin Dağılımları Mühendislikte İstatistik Yöntemler Ayrık Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları Yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin dağılışı ve dağılış fonksiyonu her seferinde

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ ÖZET: M.T. Yılmaz 1, K. Deghanian 2 ve K.H. Zehtab 2 1 Y.Doç., Mühendislik Bilimleri

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Ulubey ÇEKEN AFAD Deprem Dairesi Başkanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 475 Yıllık Tekerrür Periyodu için

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnş. Yük. Müh.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ K. Şeşetyan 1, M.B. Demircioğlu 2, T.Y. Duman 3, T. Çan 4, S. Tekin 5, T. Eroğlu Azak 6, Ö. Zülfikar 7 ve S. Akkar 8 1 Yard.

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (. Ders) Bu derste ; Sismograf ve bileşenleri Algılayıcı Sinyal koşullandırma birimi Kayıt sistemi Sismometrenin diferansiyel denklemi

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BĠNA KAT YÜKSEKLĠĞĠNE ETKĠYEN DEPREM REZONANS BÖLGESĠ TESPĠT RAPOR FORMATI Haziran - 2016 Yönetim Kurulu nun 21/06/2016 tarih ve XVI/14

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı