BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ REHBERİ REHBER NO: 001 EKİM 2012 ANKARA

2 ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik mühendisliği çalışmaları, bilhassa Selçuklu ve Osmanlıların yaptıkları muhteşem eserler, Türkiye'yi tarihi su yapıları açısından en zengin ve en dikkat çekici açık hava müzelerinden birisi haline getirmiştir. Bugün ise ülkemiz, inşa halindeki barajların sayısı bakımından Dünya daki sıralamada üst sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde her tipten barajlar inşa edilmiş ve edilmektedir. Ayrıca; bu barajlar dolgu hacmi, yükseklik, rezervuar kapasitesi, kret uzunluğu gibi teknik karakteristikleri ile de dünyadaki inşa edilmiş barajlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. Atatürk Barajı 84 milyon m 3 dolgu hacmi ile dünya sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Şubat ayında su tutma merasimine bizzat katılmış olduğum Deriner Barajı 249 m yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı, kendi sınıfında Dünya nın 6. yüksek barajıdır. İnşaat ihalesi safhasında bulunan Yusufeli Barajı nın yüksekliği ise 270 metredir. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip olacaktır. Ülkemizin su yapıları sahasında ulaşmış olduğu bu güzel seviye, bu sektörde çalışanların fedakar çalışmaları ve mesleklerine olan saygının neticesinde oluşmuştur. Yıllardan beri ülkemizde ve yurt dışında barajlar ve su yapıları alanından sayısız eserler kazandıran mühendislerimizin ve müteahhitlerimizin çalışmalarını hepimizin malumlarıdır. Ülkemizdeki baraj ve diğer su yapılarının projelendirilmesi ve inşası sürecine olumlu katkısı olacağını düşündüğüm; Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini esas alarak ülkemiz ihtiyaçları ve şartları dikkate alınarak uygulanması konusunda proje ve uygulama kriterleri ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün (DSİ) Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD) ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile başlatmış olduğu çalışmanın neticesinde hazırlanan bu rehber dokümanların bu sektörde çalışanlara büyük fayda sağlayacağı aşikardır. Bu gayeye hizmet etmek için komitelerde görev alan, başta DSİ personeli olmak üzere bütün mühendislik ve müşavirlik firmaları temsilcilerine teşekkür ederim. Su gibi aziz olunuz. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ i

3 GİRİŞ Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçmişinden günümüze kadar üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlamış ve insanımızın hizmetine sunarak kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Bugün itibari ile, Genel Müdürlüğümüz merkezde 15 Daire Başkanlığı, taşrada 26 Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan takriben personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Muhtelif yüksekliklere ve değişik maksatlara hizmet eden 741 adet baraj bugün için işletmede olup, yenilerinin inşası da devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu: Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetimi konularında dünya lideri olmaktadır. Bu konuma gelmek için yapacağımız çalışmaları; diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, müteahhitlerimiz, mühendislik ve müşavirlik firmalarımız ve de akademisyenlerimizle koordineli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 1. Barajlar Kongresi nin hazırlanması ve çıktıları buna çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu kongremizin maksadı takriben 1 yıla yakın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizdeki barajların/su yapılarının projelendirilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak kriterlerin, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini baz alarak ülkemizin ihtiyaçlarına göre uygulanmasında yol gösterecek rehber dokümanlar ile ilgili ilk çalışmaların neticelerinin sunulmasıdır. Bu rehber dokümanlar 8 ana başlık altında toplanmıştır. Baraj ve su yapıları ile ilgili çalışmalarda büyük fayda sağlayacağına inandığım bu rehber dokümanların hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere içtenlikle teşekkür eder bu ve benzer çalışmaların devamını dilerim. Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ ii

4 BU REHBER DOKÜMAN ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN KATKILARI İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (TRCOLD), TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ NİN (TMMMB) ORTAK ÇALIŞMASI VE TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) VE TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES) NIN DESTEKLERİ SONCUNDA HAZIRLANMIŞTIR. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ iii

5 AÇIKLAMA Bu rehber doküman, barajlar, hidroelektrik santrallar ve hidrolik yapıların planlama, tasarım, proje hizmetlerini ve inşaatını yapan firmaların, bu konuda görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör yatırımcılarının çalışmalarına baz olması gayesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile akademisyenlerin bir yıla yakın süre ile çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Bu doküman ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olup, ilgili taraflardan gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilecek ve güncelleştirilecektir. Bu doküman bu konuda çalışan, hizmet üreten ve imalat yapan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara rehber olması amacı ile hazırlanmış olmakla birlikte, tasarım, imalat, montaj, inşaat, su tutma, işletme ve baraj emniyeti ile ilgili her türlü sorumluluk tasarım, imalat, montaj ve inşaat işlerini yapan yüklenicilere aittir. Telif Hakkı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün önceden izni alınmadan bu yayının hiç bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka yollarla hiç bir surette çoğaltılamaz, muhafaza edilemez, basılamaz. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ iv

6 İÇİNDEKİLER 1. GENEL KAPSAM BARAJLARIN SİSMİK TEHLİKESİ Deprem Kaynaklarının Tanımlanması Olasılıksal Sismik Tehlike Hesabı Deterministik Sismik Tehlike Hesabı SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINDA SAHA KOŞULLARININ DİKKATE ALINMASI VE BELİRLENMESİ Yer Hareketi Tahmin Denklemleri Kullanılarak Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Zeminlerin Dinamik Tepkisinin Hesaplanması Yoluyla Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi BARAJLARIN RİSK SINIFLANDIRMASI TASARIMDA KULLANILACAK SİSMİK TEHLİKE SEVİYELERİ DÜŞEY SPEKTRUM HESABI BARAJ TASARIMINDA VE SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK YER HAREKETLERİNİN SEÇİMİ VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ İvme kayıtlarının seçimi İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi SONUÇ YARARLANILAN YAYINLAR BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ v

7 1. GENEL KAPSAM Baraj ve ilgili yapılarda sismik aktiviteye bağlı hasar (a) bu yapıların altından geçen bir fayın hareketi sonrası ortaya çıkan yüzey deformasyonu, (b) veya, daha çok rastlandığı şekliyle, fay kırılması sonucu kaynaktan yayılarak yüzeye ulaşan sismik dalgalardan dolayı bu yapıların sarsıntıya maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Birinci durum söz konusu olduğunda faydaki deformasyonu tahmin etmeye yönelik özel çalışmaların yapılması gerekir. Fay kinematiğine bağlı üretilmiş teorik veya ampirik denklemler kullanılarak ileride oluşacak deprem senaryosu sonucu meydana gelebilecek deformasyon tahmin edilmelidir. Özel uzmanlık gerektiren bu konu, baraj ve ilgili yapıların sismik tehlike hesaplarının temel ilkelerinin ele alındığı bu kılavuzun kapsamında değildir. Kılavuzda sunulan sismik tehlike belirleme yöntemleri gelecekte vuku bulacak bir deprem sırasındaki sismik dalgalar sonucu baraj sahasında ortaya çıkan yer hareketi genliklerinin tahminine yöneliktir. Bu bağlamda sismik tehlike hesapları sonucu ortaya çıkan ve baraj tasarımında kullanılan yer hareketi parametrelerinin (maksimum yer ivmesi, spektral ivme, vd.) farklı risk seviyelerine göre belirlenmesine yönelik öneriler bu kılavuzun esas içeriğini oluşturmaktadır. Kılavuzda sunulan prensipler sismik tehlike çalışmaları için sağlanması gereken minimum şartları içermektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 1

8 2. BARAJLARIN SİSMİK TEHLİKESİ Sismik dalgaların yayılımı sonucu hesaplanan yer hareketi parametrelerinin (maksimum yer ivmesi, spektral ivme ordinatları) güvenilir şekilde tahmin edilmeleri barajların ve çevre ünitelerinin sismik tasarımı ve performans tahkiklerinde önemli rol oynarlar. Bu bölüm sismik baraj tasarımı ve deprem etkileri altında baraj performans hesapları sırasında kullanılacak yer hareketi parametrelerinin hesap yöntemlerini genel hatlarıyla vermektedir. Kılavuzda açıklanan sahaya özel araştırma ve hesaplar için genel akış şeması Şekil 1 ile verilmektedir. Baraj tasarımı sırasında tehlike hesapları ile belirlenen yer hareketi parametreleri inşa edilecek yapılar hakkındaki bilgilerin niteliği, kullanılan hesap yöntemlerinin sınırları ve kabul edilebilir risk seviyeleri ile birlikte değerlendirildiği zaman bütünlük kazanır. Sismik tehlike hesaplarında iki temel girdinin, yani sismik (tektonik) kaynakların belirlenmesi ve ona bağlı olarak yer hareketi parametrelerinin tahmin edilmesi başta gelir. Daha sonra bu temel girdilerin içerdiği modelleme ve rassal belirsizliklerin hesaba yansıtılması gerekir. Bu iki temel unsur gerek olasılık hesaplarının ve gerekse deterministik hesapların temel bileşenleridir. Aşağıdaki paragraflarda bu temel öğelerle beraber olasılıksal ve deterministik tehlike hesaplarının bu girdileri nasıl kullandıkları tarif edilecektir. Olasılıksal hesaplar için depremlerin oluşumunun Poisson 1 sürecine uygun olduğu kabulü yapılacaktır (Kramer, 1996). Hafızasız Poisson modeli depremlerin zaman içindeki bağımlılığını dikkate almazlar. Diğer taraftan, olasılıksal tehlike hesapları için depremlerin zamana bağlı tekrarı hafızalı dağılım modelleri kullanılarak dikkate alınabilir. Hafızalı dağılım modellerinin kullanılması, söz konusu sismik kaynakta meydana gelmiş depremlerin tarihçelerinin iyi bilinmesine bağlıdır. Bu koşul altında yineleme sürecine dayanan modeller 2 ile deprem olasılıklarının zamana olan bağımlılığı tehlike 1 Poisson sürecinin kabulünde gerekli olan temel esaslar: (a) Verilen bir zaman aralığında bir olayın beklenen gerçekleşme sayısı zaman aralığının uzunluğu ile orantılıdır, (b) kısa bir zaman aralığında birden fazla olayın gerçekleşme olasılığı, hiç ya da tek bir olayla karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeyde küçüktür ve (c) kesişmeyen zaman aralıklarındaki olayların gerçekleşme olasılıkları birbirlerinden istatiksel olarak bağımsızdır. 2 Yinelenme sürecine dayanan modellerde, depremlerin oluşumu aynı dağılıma sahip tekerrür süreleri olan bir olaylar dizisi şeklinde alınmaktadır. Fay segmentinde meydana gelen bir deprem sonraki deprem için yineleme sürecini başlangıç durumuna getirmektedir Bu çerçevede, depremlerin tekerrür sürelerinin dağılımı için Lognormal ve Brownian aşma zamanı modelleri kullanılabilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 2

9 hesaplarında gözönüne alınabilir (Cornell ve Winterstein, 1988). Uygulamadaki sınırlama sonucunda, olasılıksal tehlike hesabı için hafızalı model kullanımının şartları bu kılavuzun kapsamına alınmamıştır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 3

10 Saha koşullarının belirlenmesi Deprem kaynaklarının tanımlanması Baraj risk sınıfının belirlenmesi Yer hareketi tahmin denklemlerinin seçimi Deprem kaynaklarının modellenmesi Deterministik yöntem ile spektrumun belirlenmesi Deterministik spektrumun yürürlükteki deprem yönetmeliği tasarım spektrumu ile karşılaştırılması Olasılıksal yöntem ile spektrumun belirlenmesi Deterministik ve olasılıksal spektrumların karşılaştırılması EED için tasarım spektrumunun belirlenmesi İED için tasarım spektrumunun belirlenmesi İvme kayıtlarının EED tasarım spektrumu için seçilmesi ve ölçeklendirilmesi İvme kayıtlarının İED tasarım spektrumu için seçilmesi ve ölçeklendirilmesi Gerekiyorsa İED ve EED için düşey spektrumunun belirlenmesi, düşey ivme kayıtlarının seçilmesi ve ölçeklendirilmesi Şekil 1: Barajlar için deprem tehlikesinin hesaplanmasında izlenecek çalışma şeması BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 4

11 2.1 Deprem Kaynaklarının Tanımlanması Sismik tehlike hesabında göz önüne alınacak bölgenin neotektonik çerçevesini açıklayan ve genel olarak deprem kataloğunun derlenmesine esas oluşturan çalışmalar aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır: i. Çalışma baraj sahası merkezli en az 100 km yarıçapındaki alanı kapsamalıdır. Deprem kaynaklarının bütün olarak tanımlanabilmesi için bu alan genişletilebilir. Yüksek riskli barajlarda en az 25 km yarıçapındaki bir alanda yer alan ve Mw (moment magnitüd) cinsinden 6.0 ve daha büyük depremler yaratabilecek diri fayların tesbit edildiği ve bu fayların karakteristiklerinin araştırıldığı saha çalışmaları yapılmalıdır. ii. Deprem kaynağı olabilecek tektonik yapıların Kuvaterner dönemde diri olduğunu gösteren veriler (jeoloji ve jeofizik verileri, tarihsel depremler, aletli dönem deprem kayıtları, uzaktan algılama verileri), fayların deprem tehlikesi hesabında göz önüne alınacak karakteristik özellikleri (fay tipi, doğrultusu, dalma açısı, uzunluğu, sismojenik derinliği, ortalama kayma hızı, segmentleri ve özellikleri) literatür taraması ile belirlenmelidir. iii. Çalışma sahasında kaydedilmiş önemli depremlerin tespit edilebilmiş özellikleri (merkez üssü, aletsel büyüklük-magnitüd, tarih, merkez derinliği, mekanizma, kırılan fay alanı, yüzeyde yarattığı izler-fay kırığı, merkezin baraj sahasına uzaklığı vs.) literatürden veya bilinen deprem kataloglarından alınarak derlenmelidir. iv. Literatürde bulunamayan veya önemli belirsizlik içeren veriler gerekirse saha çalışmaları ile tamamlanmalıdır. v. Tarihsel, sismik ve jeolojik veriler göz önüne alınarak, deprem kaynaklarında beklenen en büyük deprem magnitüdü ifade edilmelidir. Faylar üzerinde vuku bulan büyük magnitüdlü depremlerin ortalama tekerrür süreleri ile ilgili veriler derlenmelidir. vi. Literatürde mevcut ise, çalışma alanını kapsayan sismolojik çalışmalar ve bu çalışmalarda sismik tehlike hesabı ile ilişkilendirilebilecek sayısal bulgular özetlenmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 5

12 vii. Bu bilgilerin derlendiği kaynakların bilimsel nitelikte ve bağımsız kişiler tarafından doğrudan ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bir saha çalışması sonucunda derlenen bilgiler için, söz konusu saha çalışmasının detaylarını (yöntem, deneyler, gözlemler vs.) gösteren bir teknik rapor mevcut olmalıdır. 2.2 Olasılıksal Sismik Tehlike Hesabı Olasılıksal sismik tehlike hesabında, depremlerin tekrarlama aralıkları, yer hareketi parametrelerinin belirsizliği ve dikkate alınan depremlerin sismik kaynaklar üzerindeki yerlerine ait bilinmezlik olasılıksal bir temele bağlı olarak göz önünde bulundurulur. Böylece baraj tasarımı veya performans değerlendirmesi için seçilen yıllık aşılma olasılıklarına karşılık gelen yer hareketi parametreleri hesaplanır. Deprem tekrarlama aralıkları, tehlike hesaplarına konu olan bölgedeki sismik kaynaklarda vuku bulmuş depremlerin magnitüd 3 cinsinden yıllara bağlı kümülatif dağılımını dikkate alan dağılım fonksiyonları ile belirtilir. Bu dağılım fonksiyonları belli bir magnitüd değerinin üstünde oluşabilecek depremlerin birim zamanda gerçekleşme sayılarını (frekanslarını) verecek şekilde ifade edilmelidir. Bölüm 2.a da genel çerçevesi belirtilen çizgisel (fay), alan ve arkaplan sismik kaynakları için farklı deprem tekrarlama bağıntıları kullanılabilir. Haritalanmış diri faylar üzerinde gerçekleşmesi beklenen depremler çizgisel sismik kaynaklar ile modellenmelidir. Çizgisel sismik kaynak ile modellenemeyen, konumları ve geometrik özellikleri hakkında önemli belirsizlik bulunan faylarda gerçekleşmesi beklenen depremler ise alan ve arkaplan sismik kaynakları ile modellenebilir (Frankel, 1995; McGuire, 2004). Alan ve arka plan sismik kaynakları için deprem tekrarlama bağıntısı çift-taraflı budanmış üstel dağılım fonksiyonu ile tanımlanabilir. Bu fonksiyon için gerekli olan temel parametreler, her sismik kaynağa ait minimum ve maksimum magnitüd (M min, M maks ) değerleri, belirlenmiş minimum magnitüd değerinden daha büyük depremlerin birim zamanda aşılma oranı ( Mmin ), büyük ve küçük depremlerin sayısal oranları 3 Deprem büyüklüğünü belirleyen magnitüd farklı tanımlara sahiptir (m b, M S, M L, M d, M w ). Sismik tehlike hesapları için moment magnitüd (M w ) tanımı tercih edilmelidir. Bu tanım deprem büyüklüğünü en tutarlı şekilde ifade eder ve güncel yer hareketi tahmin denklemlerinin neredeyse tamamında kullanılmaktadır (Idriss, 1985; Akkar vd., 2012). Farklı bir magnitüd tanımı kullanılması halinde bu tanım proje konusu saha için literatürde geçerliliği ispatlanmış magnitüd çevirim denklemleri ile moment magnitüd değerine çevrilmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 6

13 arasındaki bağıntıyı gösteren parametresidir. Bu parametrelerin belirlenmesi sırasında aşağıdaki hususlar olasılıksal sismik tehlike hesabını yapan kişi tarafından kesinlikle dikkate alınmalıdır (McGuire, 2004): i. Literatürde sunulan bir gerekçeye dayanmaması durumunda, M min ve M maks değerleri söz konusu alan veya arka plan sismik kaynağı için derlenen deprem katalogu dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu işlem sırasında M min değeri seçilirken küçük depremlere gidildikçe artan belirsizlik ve mühendislik uygulamaları göz önüne alındığında hasara sebebiyet verebilecek minimum deprem büyüklüğü dikkate alınmalıdır. M min eşik değer olarak magnitud 4 önerilecektir. Arka plan sismik kaynaklarda Mmaks değeri için deprem kataloglarında yer alan, ancak jeolojik haritalarda gösterilen diri faylarla ilişkilendirilememiş,büyük depremlerin magnitüd değerleri dikkate alınmalıdır. Alan kaynaklarda ise deprem katalogları ve jeolojik bilgiler dikkate alınarak M maks değeri belirlenmelidir. ii. iii. Söz konusu alan veya arkaplan deprem kaynaklarında depremlerin dağılımı Poisson süreci ile modellenmelidir. Bu dağılımın ana şartlarını sağlamak amacıyla deprem katalogları öncü ve artçı şoklar ayıklanarak derlenmeli ve katalogun yıllara ve magnitüd aralığına bağlı eksiksizlik analizleri yapılmalıdır (Weichert, 1980; Reasenberg, 1985). Mmin ve değerleri derlenmiş deprem katalogu kullanılarak istatistik yöntemler ile hesaplanmalı veya literatürde sunulmuş çalışmalara dayandırılmalıdır. İstatistik yöntemler kullanılırsa maksimum olasılık yöntemi tercih edilmelidir. Parametrelerin belirlenmesinde katalog eksiklikleri göz önüne alınmalıdır (Bender, 1983). Çizgisel (fay) sismik kaynaklar Kuvaterner dönemde diri olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiş olanlardan teşkil edilmelidir. Faylar için kullanılacak olan magnitüd olasılık yoğunluk işlevi bu kaynaklar için literatürden ve deprem kataloglarından derlenmiş bilgilerin seviyesi ve güvenirliliği ile doğrudan ilgilidir. Faylarla ilişkilendirilen karakteristik depremlerin 4 geçmişini (büyüklüğü, ortalama 4 Bazı fay segmentlerinde, fayın sismotektonik özeliklerinden dolayı, büyük depremler belli bir magnitüd aralığında yaklaşık olarak aynı sıklıklıkla tekrar ederler. Bu tip depremlere karakteristik depremler denir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 7

14 tekerrür süreleri ve en son karakteristik depremden sonra geçen süre) belirlemek için gerekli veriler literatürde mevcut ise karakteristik depremlerin zaman içinde oluşumu için yinelenme modelleri kullanılabilir. Diğer taraftan, sadece faylar üzerindeki atım hızları ve fayların geometrik özellikleri biliniyorsa Poisson süreci kabullerine dayanan karakteristik deprem modeli (Schwartz ve Coppersmith, 1984) sismik tehlike hesapları için kullanılmalıdır. Karakteristik deprem magnitüdü üzerindeki belirsizlik ise bir magnitüd aralığında tekdüze dağılım veya literatürde kabül edilmiş farklı bir dağılım (ör. iki taraftan budanmış logaritmik dağılım) kabul edilerek modellenebilir (Youngs ve Coppersmith, 1985). Fay üzerinde ve çevresinde vuku bulabilecek karakteristik değerlerden daha küçük magnitüdlere sahip depremler ise, yukarıda açıklandığı çerçevede, çift-taraflı budanmış üstel dağılımla modellenir. Deprem merkezlerinin konumsal saçılımı ve belirsizliklerden dolayı bu daha küçük depremlerin gerçekleşme olasılıkları alan deprem kaynakları içerisinde de ele alınabilir (Cao vd., 1996). Çizgisel kaynaklarda deprem tekerrür sürelerinin belirlenmesinde kullanılan olasılık yoğunluk işlevleri için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (McGuire, 2004). i. Faylarda meydana gelmiş depremler, fayların geometrileri de dikkate alınarak derlenmiş deprem katalogundan belirlenmelidir. ii. iii. iv. Üstel budanmış dağılım parametrelerinin güvenilir bir şekilde belirlenebilmeleri için öncü ve artçı depremler temizlenmeli ve eksiksizlik analizi yapılmalıdır. Üstel budanmış dağılıma ait M min için alan ve arka plan sismik kaynaklarında izlenen yol kullanılmalıdır. M maks değeri ise katalog depremleri, tarihsel depremler ve çizgisel sismik kaynaklar için tanımlanan karakteristik magnitüd değeri göz önüne alınarak belirlenir. Mmin ve değerleri alan kaynaklar için belirtildiği şekilde hesaplanmalıdır. Çizgisel sismik kaynak için minimum ve maksimum karakteristik deprem magnitüdü, (a) tarihsel depremler hakkında derlenen bilgiler, (b) aletsel deprem katalogunda yer alan deprem kayıtları, (c) fay geometrisi, özellikleri ve jeolojik veriler ve (d) bilimsel literatürde yayınlara dayalı ampirik veya teorik denklemler (örn., Wells ve Coppersmith, 1994; Leonard, 2010) kullanılarak belirlenebilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 8

15 v. Birim zamanda karakteristik depremlerin beklenen gerçekleşme sayıları (frekansları) faylara ait yıllık kayma hızından veya literatürde sunulmuş tarihsel deprem kayıtları ile belirlenmelidir. Baraj ve çevre ünitelerin tasarımına yönelik seçilen yer hareketi parametreleri, güncel yer hareketi tahmin denklemlerinden hesaplanmalıdır. Yer hareketi tahmin denklemleri, yer hareketinin doğasında bulunan rassal belirsizliği yer hareketlerinin log-normal dağılıma uyduğunu kabul ederek tahmin denklemine ait logaritmik standard sapma ( ) ile tarif ederler. Olasılıksal tehlike hesaplarında yer hareketi parametreleri tahminindeki belirsizlik aksi kanıtlanmadığı sürece ± 3 ile sınırlandırılmalıdır. Yer hareketi tahmin denklemleri seçiminde bu konuyla ilgili literatürde belirtilen kıstaslar kullanılmalıdır (örn., Cotton vd., 2006). Bu kıstaslar aşağıda sunulmuştur: i. Seçilen yer hareketi tahmin denklemleri baraj sahasını içine alan tektonik yapıya uygun olmalıdır. ii. iii. iv. Seçilen yer hareketi tahmin denklemlerinde farklı faylanma tiplerinden dolayı ve farklı zemin özelliklerinden dolayı yer hareketi parametrelerinin genliklerindeki değişim dikkate alınmalıdır. Seçilen güncel yer hareketi tahmin denklemleri mühendislik sismolojisi ve/veya deprem mühendisliği konularında yayın yapan hakemli ve uluslararası sürekli dergilerde yayımlanmış olmalıdır. Bu yayınlarda yer hareketi tahmin denkleminin geliştirilmesi sırasında kullanılan kuvvetli yer hareketi veri tabanı detaylarıyla anlatılmış olmalı, her bir yer hareketi parametresi için kullanılan fonksiyonlara ait regresyon katsayıları tablolarda sunulmalı, bu tablolarda aynı zamanda standard sapma değerleri de verilmelidir. Seçilen tahmin denklemlerine ait kuvvetli yer hareketi veri tabanlarında Türk deprem kayıtlarının olması tercih sebebi olmalıdır. v. Seçilen tahmin denklemlerinde spektral periyot bandı en az 2.5 saniyeye kadar olan spektral ordinatları içermeli, maksimum ivme değeri mutlaka tahmin edilmelidir. Aynı zamanda magnitüd tanımının M w olması ve magnitüd aralığının en az 5 M w 7.5 olması gerekir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 9

16 vi. Seçilen tahmin denklemlerinde kaynak-saha mesafesi R 5 JB, R 6 rup gibi kırılma yüzeyini ve fay geometrisini dikkate alan mesafe birimleri olmalıdır. Yukarıdaki şartları sağlayan yer hareketi tahmin denklemleri arasından etüde konu olan sahadaki tektonik durumu temsil edebilecek üç ya da dört tanesi tehlike hesaplarında kullanılabilir. Hesaplamalar sırasında sismik kaynaklardan ve tahmin denklemlerinden dolayı ortaya çıkan modelleme belirsizliği mantık ağacı uygulamasıyla dikkate alınmalıdır (bkz. Bommer vd, 2005). Bu uygulama sonucu elde edilen yer hareketi parametrelerinin medyan değerleri sismik tehlike hesabında dikkate alınmalıdır. Tüm bunların yanında tahmin denklemlerinde kaynak-saha ve yatay bileşen tanımlarından kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmalı, bunlardan dolayı ortaya çıkacak hatalar tehlike hesabı sonuçlarına yansıtılmalıdır. Olasılıksal sismik tehlike hesapları sırasında kullanılacak yazılımlar bu bölümde bahsi geçen tüm temel prensipleri uygulayabilecek nitelikte olmalıdır. Olasılıksal sismik tehlike analizinde yukarıda belirtilen belirsizlikler matematiğin ilgili hesap prensipleri çerçevesinde dikkate alınır ve baraj tasarımında kullanılacak yer hareketi parametresinin belli bir seviyeyi geçmesine denk gelen yıllık aşılma sıklığı (frekansı) hesap edilir. Söz konusu yer hareketi parametresinin belli bir seviyeyi aşmasına tekabül eden yıllık aşılma oranlarının tersine ortalama tekerrür süresi (T R ) denir (McGuire, 2004). Baraj ve ilgili yapılarının farklı işletim prensipleri doğrultusunda hangi tekerrür periyodu için tasarlanacakları veya sismik performanslarının belirleneceği bu kılavuzun takip eden bölümlerinde verilmektedir. 2.3 Deterministik Sismik Tehlike Hesabı Deterministik sismik tehlike hesabının asıl amacı ele alınan sahadaki sismik tehlikede belirgin rol oynayan kaynağa bağlı muhtemel en kritik depremin göz önüne alınmasıdır. Bu deprem ile hesaplanan yer hareketi parametreleri (maksimum yer hareketi genliği, spektral ordinatlar) tasarım yer hareketlerini temsil eder. Deterministik deprem tehlikesi hesabı fayda meydana gelebilecek en büyük deprem magnitüdü ve sahanın bu faya göre en yakın konumunu kaynak-saha mesafesi cinsinden ifade ederek baraj ve ilgili yapıların tasarımda belirleyici olan olayı 5 R JB : fay kırığının yüzeye olan projeksiyonuna en yakın uzaklık (Joyner ve Boore, 1981) 6 R rup : fay kırığına en yakın uzaklık (Abrahamson ve Schedlock, 1997). BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 10

17 tanımlamaktadır. Bu analiz, uygun yer hareketi tahmin modelini kullanarak (uygun tahmin denklemleri hesap yöntemleri arasındaki tutarlılık açısından bir önceki bölümde kullanılanlarla aynı olmalıdır), yer hareketi seviyesini medyan veya bir yüzdelik (persentil) değerine karşılık gelen genliklerle belirler. Deterministik tehlike hesabında bir fay (çizgisel kaynak) için en büyük magnitüd değeri bir önceki bölümde anlatıldığı gibi deprem kataloglarından veya fayla ilgili uzunluk ve geometrinin bilinmesi halinde ampirik ilişkilerden de yararlanılarak belirlenmelidir. Deterministik tehlike analizi sonucu hesaplanan yer hareketi genliğine karşılık gelen bir tekerrür süresi yoktur. Deterministik tehlike hesabı sonunda yer hareketi tahmin denklemlerinin farklı yüzdelik değerlerine göre hesaplanan yer hareketi genlikleri ancak söz konusu baraj yapısının potansiyel risk durumuna göre uzman görüşü olarak belirlenebilir (Krinitsky, 2002; Bommer, 2003). Bu konuyla ilgili tasarıma yönelik yer hareketi parametrelerinin genliklerinin seçimiyle ilgili yöntem Bölüm 4 te verilmektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 11

18 3. SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINDA SAHA KOŞULLARININ DİKKATE ALINMASI VE BELİRLENMESİ Baraj yapılarının maruz kalacağı sismik tehlike bu yapıların üzerinde yer aldığı zeminlerin dinamik özelliklerine bağlıdır. Bu sebeple baraj tasarımında yerel zemin koşulları sismik tehlike hesaplarına aşağıdaki yöntemlerden biri ile yansıtılmalıdır. Zemin koşulları baraj sahasında gerçekleştirilen deneyler ile belirlenmelidir. Uygulanan deneysel yöntemler ile ilişkili belirsizlikler ve sonuçlarda gözlemlenen değişkenlikler zemin koşulları ile ilgili parametrelerin seçiminde dikkate alınmalıdır. 3.1 Yer Hareketi Tahmin Denklemleri Kullanılarak Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Sismik tehlike hesabında farklı zemin koşullarını göz önüne alabilen yer hareketi tahmin denklemleri kullanılabilir. Kullanılan yer hareketi tahmin denklemlerinde yerel zemin koşullarıyla ilgili parametreler zemin etüdleri ile doğrulanacak şekilde seçilmelidir. Zemin etüdleriyle ilgili bilgiler Bölüm 3.c de verilmektedir. Sismik tehlike sonunda çıkacak spektral değerlerle yapılacak tasarım hesaplarında da bu etüdlerde doğrulanmış zemin parametreleri kullanılmalı veya deneysel değerlere göre daha güvenli sonuçlar verecek kabuller yapılmalıdır. Bu şekilde hesaplanan yer hareketi genlikleri (spektral ivme veya maksimumyer ivmesi) az eğimli serbest yüzey koşulları için geçerlidir. Bu sınırlama baraj ana yapılarının haricinde diğer yapıların tasarımında da dikkate alınmalıdır. 3.2 Zeminlerin Dinamik Tepkisinin Hesaplanması Yoluyla Zemin Koşullarının Dikkate Alınması Karmaşık jeolojik ve morfolojik saha yapısına sahip veya yüksek risk grubuna giren baraj yapılarında kullanılması önerilir. Kaya formasyonlar üzerindeki zeminlerin dinamik tepkilerinin yer hareketine olan etkileri dalga yayılımı denklemleri kullanılarak hesaplanır. Zemin dinamik tepkisi dikkate alınarak serbest yüzeyde hesaplanacak yer hareketi için sahada serbest yüzeyden itibaren derin katmanlarda rastlanacak kaya formasyon seviyesine kadar S ve P dalgası hızlarının değişimi gerekir. S ve P dalgası hızlarının değişimi sahada yapılacak sismik (jeofizik) deneylerle belirlenmelidir (Bu tip etüdlerle ilgili bilgiler Bölüm 3.c de verilmektedir). Zeminlerin nonlineer davranışı literatüde sunulan modeller ile hesapta göz önüne alınmalıdır. Seçilen modellerin davranım prensipleriyle sahada belirlenen zemin BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 12

19 katmanlarının özellikleri tutarlı olmalıdır. Kullanılan model parametreleri baraj sahasında gözlenen zeminlerin deneyle belirlenen sismik ve geoteknik özelliklerine dayanmalıdır (Kramer, 1996). Zeminlerin nonlineer davranışını dikkate alan dinamik tepki hesaplarında eşdeğer lineer veya nonlineer yöntemler kullanılabilir. Ancak, eşdeğer lineer yöntem kullanıldığında hiçbir katmanda birim makaslama uzaması %1 değerini aşmamalıdır (Ishihara, 1996). Az eğimli serbest saha koşulları için 1 boyutlu dalga yayılımı modeli kullanılabilir. Ancak, bu sınırlama baraj ve ilgili yapıların tasarımında dikkate alınmalıdır. Yukarıda bahsedildiği şekilde bu yaklaşımda lineer zemin davranımı gösterdiği kabulü yapılan ve S dalgası hızının en az 700 m/s olduğu deneyle belirlenmiş en derin saha formasyonu (mühendislik kaya formasyonu) için sismik tehlike hesapları sonucu yer hareketi tanımlanmalıdır. Bu yer hareketi, Bölüm 7 de anlatılan ve kaya sahalar için gerçekleştirilmiş sismik tehlike hesabı sonucunda ölçeklendirilmiş ivme kayıtlarıyla tanımlanır. Baraj yapılarının tasarımları ve sismik performans değerlendirmeleri için zeminlerin dinamik tepkisi hesabı ile üretilen ivme kayıtları ve kaya sahalar için ölçeklendirilmiş kayıtlar birlikte dikkate alınmalıdır. Baraj ve ilgili yapıların tasarımında veya performans değerlendirmesinde temel seviyesinin altında S-dalgası hızının 200 m/s'den düşük olduğu zeminlerin yer alması durumunda bu bölümde özetlenen yaklaşım tercih edilmelidir (Baturay ve Stewart, 2003). 3.3 Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Deprem sırasında zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde zemin katmanlarındaki S dalgası hızı kritik bir önem taşır. Bu parametre esas olarak sahada sismik (jeofizik) deneyler ile temel altında en az 30 m derinlikte belirlenmelidir (BSSC, 2009). Farklı geoteknik ve jeolojik parametreler kullanılarak S dalgası hızı tahmin edilecekse, kullanılan ilişkinin baraj sahasında gerçekleştirilen sismik deneylerle doğrulanması zorunludur. S dalgası hızı tayininde farklı sismik yöntemler ve deney düzenekleri mevcuttur. Sismik yöntemler için kullanılan yöntem ve düzenek bu bölümde verilen çerçeveye uygun olmalıdır. S dalgası hızı tespitinde aşağıda özetlenen ve iki farklı grupta toplanan sismik yöntemlerden biri kullanılmalıdır (Kramer, 1996; Ishihara, 1996; Park vd., 1999): i. Yüzey dalgasının spektral analizi Yüzey (Rayleigh) dalgası yaratan kaynak ve bu dalgayı kaydeden sensörler (jeofon) zemin yüzeyinde yer alır. Yüzey dalgasının dispersiyon eğrisinin belirlenmesiyle, bu BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 13

20 dispersiyon eğrisine uygun derinliğe bağlı S dalgası hız değişim modeli oluşturulur (örn., SASW 7, MASW 8 ). ii. Kuyuda sismik deney S dalgası yaratan sismik kaynak veya S dalgasını tespit eden sensörden (jeofon) en az biri kuyu içerisinde yer alır. S dalgasının kaynaktan alıcıya ulaştığı süre tesbit edilerek S dalgası hızı belirlenir (örn., süspansiyon PS hızı logu, aşağı kuyu/yukarı kuyu / karşıt kuyu sismik deneyleri). Sismik deneyler için yeni kuyu açılması gerekirse, bu kuyu eski zemin etüdü kuyularından en az 2 m uzakta olmalıdır. Deney kalitesinin dalga kaynağının gücüne bağlı olması sebebiyle, kaydedilen sinyal genliklerinin arkaplan gürültüsüne oranının yeterli seviyede yüksek olduğu gösterilmelidir. Sismik deneyler, S dalgası hızının en az 700 m/s ve kalınlığının en az 5 m olduğu bir formasyonun tecrübe edildiği derinlikte sonlandırılabilir. Sismik deneyler sonucunda, zemin yüzeyinden bu formasyonun görüldüğü derinliğe kadar S dalgası hızının derinlikle değişimi bir tablo üzerinde rapor edilmelidir. Hız tespit aralıkları S dalgası hızının 100 Hz değerine bölünmesinden elde edilecek değerden çok olmamalıdır. S dalgası hızının belirlendiği her derinlik için P dalgası hızı ve hesaplanan Poisson oranı değerleri deney sonuçlarına dayanarak sunulmalıdır.s dalgası hızı tesbit edilen katmanların geoteknik ve jeolojik özellikleri açılan tecrübe kuyularından elde edilen numuneler ile belirlenmelidir. Zeminlerin kıvam (Atterberg) limitleri ve zemin sınıfları ilgili Türk Standardlarına uygun olarak laboratuvar deneyleri ile kesinleştirilmelidir. Karot numuneleri ile kaya sınıfları ve kaya kalite değerleri rapor edilmelidir. Sismik deney sonuçları ile geoteknik veriler ve jeolojik kesitler karşılaştırılmalıdır. Baraj ve ilgili yapıların üzerinde yer aldığı zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde bu yapıların temel alanında gerçekleştirilen sismik deneyler dikkate alınmalıdır. Temelin farklı noktaları altında jeolojik kesitlerin belirgin değişkenlik göstermesi durumunda, temel altındaki zeminlerin iki yatay yön boyunca S dalgası hızı değişiminin belirlenmesine imkan verecek şekilde sismik çalışmalar 7 SASW; Yüzey Dalgalarının Spektral İncelemesi 8 MASW; Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Spektral İncelemesi BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 14

21 planlanmalıdır. Bu bölümde ilk paragrafta belirtildiği şekilde S ve P dalgası hızı kesitlerinin belirlenmesinde geoteknik ve jeolojik parametreler kullanılacaksa, kullanılan ilişkinin baraj sahasında gerçekleştirilen sismik deneyler ile doğrulanması zorunludur. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 15

22 4. BARAJLARIN RİSK SINIFLANDIRMASI Baraj bütünlüğünün kaybolması veya başka sebeplerle öngörülemeyen su tahliyesi ile oluşabilecek kayıpları göz önüne alarak, barajların yaratacağı risk 4 sınıfa ayrılmaktadır. Risk sınıflandırması, ICOLD (1989) belgesinden yararlanılarak oluşturulmuş, Tablo 1 de belirlenen toplam puanın Tablo 2 de açıklanan risk sınıf aralıkları ile karşılaştırılması yoluyla yapılır. Risk puanın belirlenmesinde aşağıdaki dört ana faktör dikkate alınır: Rezervuar kapasitesi Barajın yüksekliği İnsan sayısı olarak boşaltma gereksimi Potansiyel mansap zararı Risk puanı, bu dört faktörden gelen puanların toplamıdır. Risk faktörlerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır (ICOLD, 1989; FEMA, 1998): Can güvenliğine olan tehdit incelenirken, taşkın sahasında varolan kalıcı ve özellikle yoğunlaşmış nüfus dikkate alınır, geçici insan varlığı (örnek, o sırada taşkın sahasından geçen insan) ve düşük olasılığa sahip ikincil sebepler dikkate alınmaz. Baraj emniyetine tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde bölgede tahliye çalışmaları gerçekleşecektir. Ancak can kaybı potansiyeli değerlendirilirken bu çalışmalar dikkate alınmaz. Barajın farklı bileşenlerinin yaratacağı tehlike ayrı ayrı incelenebilse bile, en kötü durum göz önüne alınarak tüm baraj için tek bir risk faktörü belirlenir. Eğer kontrolsüz su tahliyesi sonucu meydana gelecek taşkın başka barajlarda öngörülemeyen su tahliyesine sebep oluyorsa bu barajların yaratacağı risk de dikkate alınmalıdır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 16

23 Tablo 1: Barajların Risk Puanlaması (ICOLD, 1989 esas alınmıştır) Havza Kodu Bölge Kodu İl Kodu Baraj Adı Sıra No Aşaması Risk Sınıfı Barajı / Göleti Risk Potansiyeli Sınıflandırma Tablosu Risk Faktörü Barajın / Göletin Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Puanlama Rezervuar Kapasitesi ( hm 3 ) >120 (6) (4) (2) < 0.1 ( 0 ) Yükseklik (m) >45 (6) (4) (2) <15 (0) İnsan Sayısı Olarak Boşaltma Gereksinimi(*) >1000 (12) (8) (4) Yok (0) Potansiyel Mansap Zararı (*) Yüksek (12) Orta (8) Düşük (4) Yok (0) Toplam Risk Puanı (*)Baraj yıkılma analizleri neticesinde elde edilecek sonuçlara göre yorumlanmalıdır. TOPLAM RİSK PUANI HESAPLAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Kapasite Risk Faktörü + Yükseklik Risk Faktörü + Mansaptaki İnsan Sayısı Risk Faktörü + Potansiyel Mansap Zararı Risk Faktörü Tablo 2: Barajların Risk Sınıflandırması Toplam Risk Puanı Risk Sınıfı (Risk Puanlaması) 0-6 I Düşük Risk Grubu 7-18 II Orta Dereceli Risk Grubu III Yüksek Risk Grubu IV En Yüksek Risk Grubu BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 17

24 Barajların Risk Puanlaması tablosu (Tablo 1) ICOLD Bulletin 72 deki tablo esas alınarak hazırlanmıştır. Tablonun ilk 2 satırı yapının fiziksel özelliklerini, ikinci iki satır ise yapının hasarı esnasında oluşacak sosyo ekonomik etkileri dikkate almaktadır. İlk iki maddeyi barajın geometrik ve baraj rezervuar sahasının topografik özellikleri belirler. Üçüncü ve dördüncü maddelerin belirlenmesi ise çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Boşaltma Gereksinimi ile anlatılmak istenen bu barajın işlev görememesi neticesinde etkilenecek nüfustur. Burada doğal olarak yapının tehlikeye girmesi nedeniyle mansapta zorunlu boşaltmaya tabi tutulacak nüfusa puan verilirken, enerji alamayacak, içme suyu sağlanamayacak nüfusun etkisi de düşünülmeli ve yapılacak baraj yıkılma analizlerin neticesinde aşağıda verilen Risk Bölgeleri Değerlendirme Tablosu (Tablo 3) doğrultusunda toplam risk puanı idare ve/veya yatırımcı ile birlikte kararlaştırılmalıdır. Aynı şekilde son maddede belirlenecek mansap zararlarının ve hasar görecek yapıların değerlendirilmesinin doğru yapılması amaçlanmalıdır. Yapısal hasar görebilecek ve deprem durumunda kritik önemde olan yapılardan hastane, hastane ulaşım yolları, enerji üretim tesisleri, arıtma tesisleri ve su altında kalması istenmeyen hastane ulaşım yolları, kaçış güzergahları, afet toplanma merkezleri gibi alanlara daha yüksek bir puan verilmesi gerekir. Aynı boşaltma gereksiniminde olduğu gibi, bu puan da idare ve/veya yatırımcının doğrudan katkısı ve yönlendirmesi ile belirlenir. Bahsedilen iki maddenin de belirlenmesinde esas olan tam göçme durumunda etki altında kalacak alanların kabul edilebilir metotlarla hesaplanması, oluşacak hasarın ve bu hasarla ilgili riskin tespitine gereken önem verilmelidir. Barajlarda risk puanlaması mühendislik düşünce mantığı süzgecinden geçirilerek yapılmalı, gereğinden yüksek veya alçak puanlama yapılmasından kaçınılmalıdır. Tablo 3: Risk Bölgeleri Değerlendirme Tablosu Bölge Bölge Tanımı Taşkın Erişim Pik Dalga Dinamiği Zamanı (Dakika)* 1 Yüksek Riskli t < 30-2 Orta Riskli 30 < t < 120 u.h > 0.5 m2 / sn 3 Düşük Riskli t > 120 u.h < 0.5 m2 / sn *Uyarı zamanı, yıkılmanın başlangıcı, yıkılma ve taşkın dalgasının belirlenen kesite ulaşmasını içeren sürenin toplamıdır. t: Uyarı Zamanı (dk.) h: Dalga Yüksekliği (m) u: Dalga Hızı (m/s) BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 18

25 5. TASARIMDA KULLANILACAK SİSMİK TEHLİKE SEVİYELERİ Baraj tasarımında ve performans değerlendirmesinde göz önüne alınması gereken iki deprem tehlike seviyesi mevcuttur: i. İşletme Esaslı Deprem (İED): Gerçekleşmesi durumunda sebep olacağı hasarların barajın normal işleyişini engellemeyecek seviyede kalacağı veya bu hasarların ekonomik ve süratli şekilde giderilebileceği yer hareketine karşılık gelen deprem seviyesi ii. Emniyet Esaslı Deprem (EED): Baraj emniyetinin değerlendirileceği ve tasarımda göz önüne alınacak en yıkıcı yer hareketine karşılık gelen deprem İED deprem seviyesi (veya bu seviyeye karşılık gelen yer hareketi parametresi) olasılıksal yöntemle belirlenmelidir. Hesapta TR maliyet- risk analizine göre veya doğrudan TR = 144 yıl olarak seçilir (ICOLD, 2010). Tüm barajlar için sismik tehlike hesabı hem olasılıksal hem de deterministik yöntemle yapılmalıdır. Farklı sismik risk sınıfında yer alan barajlar için deterministik ve olasılık yöntemde göz önüne alınacak yüzdelikler ve tekerrür süreleri Tablo 4 te verilmektedir. Deterministik yöntem için Kısım 2.c de bu yöntem için konulan koşullar sağlanmalıdır. Deterministik yöntem sonucu hesaplanan spektrum Türk Deprem Yönetmeliğinde önerilen tasarım spektrumu ile karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma sonucunda daha büyük spektral ordinatlar deterministik değerler olarak kabul edilmelidir. Karşılaştırmada, düşük ve önemli sismik risk sınıfına giren barajlar için Türk Deprem Yönetmeliği spektrumu olduğu gibi alınmalı, yüksek ve çok yüksek sismik risk sınıfına giren barajlarda ise yönetmelik spektrumu 1.5 ile çarpılmalıdır. Sahaya özel tasarım spektrumu ordinatları olasılık ve deterministik yöntemler sonucunda hesaplanan spektral ordinatlardan düşük olanına eşit kabul edilir. Bu uygulama ve bir önceki paragrafta özetlenen esaslar ASCE (2010) dökümanıyla uyumludur. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 19

26 Tablo 4: EED Belirlenmesind kullanılacak değerler Risk Sınıfı Deterministik EED için yüzdelik (persentil) Olasılıksal EED için Tekerrür süreleri I Düşük Risk Grubu %50 T R = 224 yıl II Orta Dereceli Risk Grubu %50 T R = 475 yıl III Yüksek Risk Grubu %84 T R = 975 yıl IV En Yüksek Risk Grubu %84 T R = 2475 yıl BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 20

27 6. DÜŞEY SPEKTRUM HESABI Düşey spektrum, önceki bölümlerde belirtilen esaslar dahilinde oluşturulan sahaya özel yatay ivme spektrumuna en çok katkıyı yapan ve ayrıştırma analizi sonucu bulunan hedef deprem senaryosuyla uyumluluk göstermelidir. Spektral periyota (T) bağlı sahaya özel düşey spektrumun, PSA v (T), elde edilmesi için kullanılabilecek en basit yöntem Denklem (1) ile ifade edilir. PSA v (T) = PSA H (T) x V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) (1) Olasılıksal sismik tehlike hesapları için Denklem (1) de verilen PSA H (T) belli bir tekerrür süresi için hesaplanmış yatay ivme spektrumunu ifade eder. Bu spektrumun çarpanı olarak verilen V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) düşey ve yatay spektral ordinatlar arasındaki medyan oranı hesaplayan ve spektral periyota bağlı yer hareketi tahmin denklemidir (örn., Gülerce ve Abrahamson, 2011; Bommer vd., 2011). Bu tahmin denklemi ayrıştırma analizi sonucu bulunan hedef deprem senaryosunu tanımlayan magnitüd (M hedef ), kaynak-saha mesafesi (d hedef ), zemin tipi (Z hedef ) ve fay tipi (F hedef ) için hesap edilmelidir. Denklem (1) haricinde PSA v (T) hesabında kullanılacak çok daha gelişmiş yöntemler Gülerce ve Abrahamson (2011) tarafından verilmektedir. Kullanılacak olasılıksak sismik tehlike programı bu yöntemlerin uygulanabilmesi için yeterli teorik donanıma sahip olmalıdır. Deterministik sismik tehlike hesapları için PSA H (T) en kritik deprem senaryosunu, V/H(T,M hedef,r hedef,z hedef,f hedef ) parametresindeki M hedef, d hedef, Z hedef, F hedef ise sırasıyla en kritik deprem senaryosunu tarif eden magnitüd, kaynak-saha mesafesi, zemin ve fay tipleridir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 21

28 7. BARAJ TASARIMINDA VE SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK YER HAREKETLERİNİN SEÇİMİ VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ Baraj ve ilgili yapıların tasarım ve sismik performans değerlendirmesinde zaman alanında tanımlı dinamik analiz söz konusu olabilir. Bu tip analizler için deprem tasarımında kullanılan spektruma en çok katkı yapan deprem senaryosuna (hedef deprem senaryosu) uygun zaman tanımlı ivme yer hareketleri kullanılmalıdır 9. Eğer tasarım olasılıksal hesap yöntemleri sonucu çıkan spektrum kullanılarak yapılmışsa analiz edilen yapının temel titreşim periyotu (1. mod periyotu) dikkate alınarak ayrıştırma analizi sonucu söz konusu hedef deprem senaryosu bulunabilir (bkz. Bazzuro ve Cornell, 1999; Bommer vd 2000; McGuire, 2001). Deterministik hesaplar sonucunda belirlenen spektrumun tasarımında kullanılması durumunda ise doğrudan kritik deprem senaryosu hedef deprem senaryosu olarak dikkate alınmalıdır. 7.1 İvme kayıtlarının seçimi Dinamik hesaplarda kullanılacak ivme yer hareketi kayıtlarının gerçek depremlerden seçilmesi öncelik teşkil etmelidir. İvme kayıtlarının sayısı en az 3 olmalı ve bir önceki paragrafta anlatıldığı şekilde belirlenen hedef deprem senaryosuna uygun olmalıdır. Deprem senaryosunu tanımlayan temel sismolojik parametreler hedef magnitüd (Mhedef), hedef kaynak-saha mesafesi (dhedef), fay kırılma mekanizması ve baraj sahası zemin koşulları olarak ifade edilirse ivme kayıtlarının seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınabilir. Bu kriterler, hesaplarda kullanılacak ivme kayıtlarının hedef deprem senaryosuyla uyumunu sağlamayı amaçlar. i. M hedef M M hedef M hedef M, ii. iii. d hedef 25km < d hedef < d hedef + 25km, İvme kayıtları, hedef deprem senaryosuna uygun faylanma tipine (kırılma mekanizması) sahip depremler arasından seçilmeli ve baraj sahasına ait genel zemin sınıfı özelliklerine sahip olmalıdır. 9 Düşey spektrum için yer hareketi ve ölçeklendirme yapılacaksa Denklem (1) ile ifade edilen spektrum (veya Bölüm 6 da belirtildiği gibi daha gelişmiş yöntemlerle elde edilmiş spektrum) kullanılmalıdır. Seçim ve ölçeklendirme işlemi düşey ivme kayıtları göz önüne alınarak yapılmalıdır. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 22

29 Eğer dinamik hesaplarda kullanılacak ivme kaydı sayısı son maddede belirtilen şartlardan dolayı yetersiz kalıyorsa, bu koşullar gevşetilebilir. Bununla beraber seçilen ivme kayıtlarının baraj sahasının genel zemin koşullarına yakınlığına dikkat edilmelidir. Hedef deprem senaryosuna uygun gerçek ivme kayıtlarının bulunamaması halinde yapay ivme kayıtları üretilebilir. Yapay ivme kayıtlarının üretilmesi durumunda hedef deprem senaryosunu belirleyen temel sismolojik parametrelere uygunluk göstermeleri gerekir. Aynı zamanda bu tip simulasyonlar sismik kaynak ve dalga dağılımını hedef deprem senaryosuna bağlı fiziksel koşulları dikkate alarak rasyonel bir şekilde ifade etmelidirler. 7.2 İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi Seçilen ivme kayıtlarının ölçeklendirme işlemi hedef deprem senaryosunu tanımlayan spektrum (hedef spektrum) dikkate alınarak yapılmalıdır. Zaman tanım alanında dinamik hesaplar 2 boyutlu modeller kullanılarak yapılıyorsa ölçeklendirilmiş ivme kayıtlarının ortalaması hedef spektrumda 0.2T 1 ile 2T 1 arasına düşen hedef spektral değerlerden daha düşük olmamalıdır 10. Burada T 1 baraj yapısının temel titreşim moduna tekabül eden periyotu ifade etmektedir. Eğer hesaplar 3 boyutlu modeller için uygulanacaksa seçilen ivme kayıtlarının her iki yöndeki yatay bileşenleri dikkate alınacaktır. Her ivme kaydı için aynı değerle ölçeklendirilmiş bileşenlerin spektrumlarından Karelerin Toplamının Karakökü (KTK) kuralı ile elde edilmiş spektrumların ortalaması %30 arttırılmış hedef spektrumda 0.2T1 ile 2T1 arasına düşen spektral değerlerden %10 daha düşük olmamalıdır (Şekil 2). 10 Düşey ivme kayıtlarının ölçeklendirilmesi de bu cümlede belirtilen şekilde yapılabilir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 23

30 Şekil 2: İvme kayıtlarının ölçeklendirilmesi: (a) hedef spektrumu, (b) %30 arttırılmış hedef spektrumu, (c) %10 azaltılmış b spektrumu (0.2T1-2T1 aralığında izin verilen minimum spektral ortalama), ve (d) ortalama spektrum. Ölçeklendirilmiş ivme kaydıyla beraber diğer yük kombinasyonları dikkate alınarak zaman alanında tanımlı dinamik analiz sonucunda elde edilen yer değiştirme ve gerilmeler baraj yapısının tasarımında veya sismik performansını belirlemek için kullanılır. Ölçeklendirilmiş ivme kayıt sayısının 7 den az olduğu durumlarda analizler sonucunda elde edilen değerlerden maksimumu tasarım veya sismik performans için dikkate alınır. Ölçeklendirilmiş ivme kayıt sayısının 7 ve üstünde olduğu durumlarda ise tüm analizler sonucu elde edilen değerlerin ortalaması baraj performansının tasarımında veya değerlendirilmesinde kullanılmalıdır. Zaman alanında tanımlı dinamik analizler doğrusal baraj davranımı göz önüne alınarak yapılıyorsa tasarımda kullanılan önem katsayısı veya baraj tipine bağlı seçilmiş azaltma katsayıları dinamik analiz sonuçlarına aksettirilmelidir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 24

31 8. SONUÇ Bu kılavuzda baraj sahalarında sismik tehlikenin hesaplanabilmesi için gerekli temel ilkeler sunulmuştur. Kılavuzun hazırlanmasında, barajların tasarımı ile ilgili süreçler ve barajların emniyetinin değerlendirmesinde risk seviyelerinin farklılığı dikkate alınmıştır. Kılavuz, farklı özelliklerdeki barajlar için güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir deprem tehlikesi hesabı için minimum koşulları sağlamaktadır. Kılavuzda sunulan yöntem serbest saha koşullarında yer hareketi genliklerinin hesabına yönelik olup, tasarım hesaplarında kullanılan parametrelerin deprem tehlikesi hesabıyla belirlenen yer hareketi genlikleri ile nasıl ilişkilendirileceği konusu tasarımla ilgili kılavuzlarda verilmektedir. Bu kılavuz amacı itibariyle ilk taslak niteliğinde olup, gelecekte akademik, mühendislik ve idari alanda çalışan kişiliklerin katkılarıyla geliştirilebileği öngörülmektedir. BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 25

32 9. YARARLANILAN YAYINLAR Abrahamson NA ve Schedlock KM (1997). Overview, Seismological Research Letters, 68(1): Akkar S, Douglas J, Di Alessandro C, Campbell K, Somerville P, Cotton F, Silva W ve Baker J (2012). Defining a consistent strategy to model ground-motion parameters for the GEM-PEER Global GMPEs Projcet, 12. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı, Lizbon Portekiz, Makale No ASCE (2010). ASCE/SEI 7-10, Minimum design loads for buildings and other structures, American Society of Civil Engineers, Reston Virginia. Baturay MB ve Stewart JP (2003). Uncertainty and bias in ground-motion estimates from ground response analyses, Bulletin of the Seismological Society of America 93 (5): Bazzurro P ve Cornell CA (1999). Disaggregation of seismic hazard, Bulletin of the Seismological Society of America, 89(2): Bender B (1983). "Maximum likelihood estimation of b values for magnitude grouped data," Bulletin of the Seismological Society of America, 73(3): Bommer JJ, Scott SG, ve Sarma SK (2000). "Hazard-consistent earthquake scenarios," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 19: Bommer JJ (2003). "Uncertainty about the uncertainty in seismic hazard analysis," Engineering Geology, 70: Bommer JJ, Scherbaum F, Bungum H, Cotton F, Sabetta F, ve Abrahamson NA (2005). On the use of logic trees for ground-motion prediction equations in seismichazard analysis, Bulletin of the Seismological Society of America, 95(2): Bommer JJ, Akkar S ve Kale Ö (2011) A model for vertical-to-horizontal response spectral ratios for Europe and the Middle East, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(4): BARAJ TASARIMINDA SİSMİK PARAMETRE SEÇİMİ 26

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum : Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU ÖZET UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU M.Erdik 1, E.Harmandar 1, K.Şeşetyan 1 ve M.B.Demircioğlu 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Email: erdik@boun.edu.tr Yüksek binaların, sismik taban

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme.

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum: Belediyeler için Sismik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

DİNAMİK BENZERİ YÖNTEMLERLE BİR BETON AĞIRLIK BARAJIN SİSMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DİNAMİK BENZERİ YÖNTEMLERLE BİR BETON AĞIRLIK BARAJIN SİSMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ DİNAMİK BENZERİ YÖNTEMLERLE BİR BETON AĞIRLIK BARAJIN SİSMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: A. Aldemir 1, B. Binici 2, E. Canbay 3, Ö. Kurç 3 ve Y. Arıcı 3 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2 ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu eknik Üniversitesi, Ankara, ürkiye ASARIM SPEKRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE

Detaylı