10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK"

Transkript

1 2012 YILI GENEL KATILIMA AÇIK EĞĠTĠM PROGRAMI OCAK 2012 ISO Enerji Yönetimi 20 Ocak 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 1000 TL+ KDV Ürün- Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 16 Ocak 850 TL + KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 13 Ocak 850 TL + KDV Pazar ve Rekabet Stratejileri Eğitimi 12 Ocak 800 TL + KDV Sürdürülebilir Raporlama Atölye ÇalıĢması Ocak 1500 TL + KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi Ocak 1200 TL + KDV ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi Ocak 1000 TL + KDV ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği 13 Ocak 850 TL + KDV Ġçin Genel ġartlar Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Ocak 1500 TL + KDV Çevre Görevlisi Ġç Tetkikçi Eğitimi Ocak 900 TL + KDV Müzakere ÇatıĢma Yönetimi 14 Ocak 850 TL + KDV ĠĢletmelerde C Yönetimi Eğitimi Ocak 1000 TL + KDV ġubat 2012 Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 29 ġubat 800 TL+ KDV Enerji Mevzuatı Eğitimi ġubat 1000 TL + KDV BaĢarılı Takım Yönetimi Eğitimi 20 ġubat 900 TL + KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 22 ġubat 1000 TL + KDV Etik Yönetimi Eğitimi 15 ġubat 1000 TL + KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 14 ġubat 850 TL + KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 13 ġubat 850 TL + KDV Sürdürülebilir Raporlama Eğitimi ġubat 1500 TL + KDV Etkili SunuĢ Teknikleri ve Karar Alma Eğitimi 1 ġubat 800 TL+ KDV Süreç Yönetimi Eğitimi 21 ġubat 850 TL + KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 11 ġubat 850 TL + KDV ĠĢletmelerde C Yönetimi Eğitimi ġubat 1000 TL + KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi 2-3 ġubat 1500 TL + KDV Çevre Görevlisi Ġç Tetikçi Eğitimi ġubat 900 TL + KDV

2 MART 2012 Acil Durum Yönetimi Eğitimi 1-2 Mart 1000 TL+ KDV Çevre Mevzuatı Eğitimi 5-6 Mart 1650 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 31 Mart 1000 TL+ KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 30 Mart 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 12 Mart 850 TL+ KDV Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Eğitimi 19 Mart 800 TL+ KDV Sürdürülebilir Raporlama Atölye ÇalıĢması Mart 1500 TL+KDV ĠletiĢim Yönetimi Eğitimi 13 Mart 800 TL+ KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eitimi 10 Mart 850 TL+ KDV PaydaĢ Yönetimi Eğitimi 16 Mart 1000 TL+ KDV ISO Deney ve Kalibrasyon Labaratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Eğitimi 22 Mart 850 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Mart 1500 TL+ KDV NĠSAN 2012 Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 2 Nisan 800 TL+ KDV Enerji Mevzuatı Eğitimi 3-4 Nisan 1300 TL+ KDV BaĢarılı Takım Yönetimi Eğitimi 5 Nisan 900 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 6 Nisan 1000 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 9 Nisan 850 TL+ KDV Müzakere Teknikleri Eğitimi 07 Nisan 800 TL+ KDV Sürdürülebilir Raporlama Eğitimi 12-13Nisan 1500 TL+ KDV Acil Durum Yönetimi ve Tatbikat Eğitimi Nisan 1500 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi Nisan 1200 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Nisan 1650 TL+ KDV ĠĢ Sağlığı Güvenliği Mevzuatı Eğitimi Nisan 950 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 10 Nisan 1000 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 11 Nisan 1000 TL +KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 850 TL+ KDV Müzakere-ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 14 Nisan 850 TL+ KDV

3 MAYIS 2012 Acil Durum Yönetimi Eğitimi 1-2 Mayıs 1000 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 07 Mayıs 1000 TL+ KDV Beton Kalite Kontrolü ve Kalite Yönetimi Eğitimi 14 Mayıs 850TL+KDV Çevre Mevzuatı Eğitimi 8-9 Mayıs 1650 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 3 Mayıs 1000 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 10 Mayıs 850 TL+ KDV Sürdürülebilir Raporlama Eğitimi Mayıs 1500 TL+ KDV Süreç Yönetimi Eğitimi 21 Mayıs 850 TL+ KDV PaydaĢ Yönetimi 22 Mayıs 1000TL+KDV Müzakere-ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 12 Mayıs 850 TL+ KDV Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 24 Mayıs 800 TL+ KDV ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Eğitimi 28 Mayıs 850 TL+ KDV Eğitimi 29 Mayıs 850 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Mayıs 1650 TL+ KDV HAZĠRAN 2012 Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi 6-7 Haziran 1650 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 29 Haziran 1500 TL+ KDV Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 22 Haziran 800 TL+ KDV Enerji Mevzuatı Eğitimi 4-5 Haziran 1300 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 11 Haziran 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 1 Haziran 1000 TL+ KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 25 Haziran 850 TL+ KDV Sürdürülebilir Raporlama Eğitimi 26 Haziran 1500 TL+ KDV Entegre Yönetim Sistemleri Ġç Tetkikçi Eğitimi (ISO OHSAS 18001) Haziran 850 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi Haziran 1200 TL+ KDV ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuati Eğitimi Haziran 1000 TL+ KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 9 Haziran 850 TL+ KDV Stres Yönetimi Eğitimi 18 Haziran 850 TL + KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 21 Haziran 850 TL+ KDV

4 TEMMUZ 2012 Acil Durum Yönetimi Eğitimi 2-3 Temmuz 1000 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 9 Temmuz 1000 TL+ KDV Beton Kalite Kontrolü ve Kalite Yönetimi Eğitimi 20 Temmuz 850 TL+ KDV BaĢarılı Takım Yönetimi Eğitimi 10 Temmuz 900 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 4 Temmuz 1000 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi 5-6 Temmuz 1200TL + KDV ĠletiĢim Yönetimi Eğitimi 17 Temmuz 850 TL+ KDV Entegre Yönetim Sistemleri Ġç Tetkik (ISO OHSAS 18001) Eğitimi Temmuz 850 TL+ KDV ÇatıĢma - Müzakere Yönetimi Eğitimi 14 Temmuz 850 TL+ KDV Eğitimi 16 Temmuz 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 27 Temmuz 850 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Temmuz 1650 TL+ KDV AĞUSTOS 2012 Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi 23 Ağustos 1650 TL+ KDV Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 1 Ağustos 850 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 8 Ağustos 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 13 Ağustos 1000 TL+ KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 14 Ağustos 850 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi 9-10 Ağu. 800 TL+ KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 11 Ağustos 850 TL+ KDV ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Eğitimi 22 Ağustos 850TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 17 Ağustos 850 TL+ KDV EYLÜL 2012 Acil Durum Yönetimi Eğitimi 3-4 Eylül 1000 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 10 Eylül 1500 TL+ KDV Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 5 Eylül 800 TL+ KDV BaĢarılı Takım Yönetimi Eğitimi 11 Eylül 900 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 17 Eylül 1000 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi Eylül 1200 TL+ KDV ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuati Eğitimi Eylül 1000 TL+ KDV Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eğitimi 24 Eylül 1000 TL + KDV Tatbikat Tasarımı Eğitimi 7 Eylül 800 TL + KDV

5 Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 8 Eylül 850 TL+ KDV Eğitimi 27 Eylül 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 28 Eylül 850 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Eylül 1650 TL+ KDV EKĠM 2012 Enerji Mevzuatı Eğitimi 8-9 Ekim 1300 TL+ KDV Çevre Mevzuatı Eğitimi Eğitimi Ekim 1650 TL+ KDV ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 10 Ekim 1000 TL+ KDV Tatbikat Tasarımı Eğitimi 22 Ekim 850 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi 4-5 Ekim 850 TL+ KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 13 Ekim 850 TL+ KDV Tedarik Zincir Yönetimi Eğitimi 15 Ekim 800TL+ KDV Eğitimi 24 Ekim 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 25 Ekim 850 TL+ KDV KASIM 2012 Acil Durum Yönetimi Eğitimi 1-2 Kasım 1000 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 5 Kasım 1500 TL+ KDV Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi 12 Kasım 800 TL+ KDV BaĢarılı Takım Yönetimi Eğitimi 13 Kasım 900 TL+ KDV ĠletiĢim Yönetimi Eğitimi 20 Kasım 800 TL+ KDV PaydaĢ Yönetimi 9 Kasım 1000 TL +KDV Tatbikat Tasarımı Eğitimi 16 Kasım 850 TL +KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi 10 Kasım 850 TL+ KDV Tedarik Zincir Yönetimi Eğitimi 26 Kasım 800 TL+ KDV Eğitimi 22 Kasım 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 23 Kasım 850 TL+ KDV Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi 29-30Kasım 1650 TL+ KDV ARALIK 2012 Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi Aralık 1650 TL+ KDV Sürdürülebilir Yönetim Eğitimi 3 Aralık 1500 TL+ KDV YoğunlaĢtırılmıĢ Çevre Mevzuatı Eğitimi Aralık 1650 TL+ KDV ISO Çevre Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi 10 Aralık 700 TL+ KDV

6 ISO Enerji Yönetimi Eğitimi 4 Aralık 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 10 Aralık 1000 TL+ KDV Ürün-Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi 17 Aralık 850 TL+ KDV Etkili SunuĢ Teknikleri ve Karar Alma Eğitimi 19 Aralık 800 TL+ KDV Entegre Yönetim Sistemleri Ġç Tetkikçi Eğitimi (ISO OHSAS 18001) Aralık 850 TL+ KDV ISO Sera Gazı Emisyonları Yönetimi Eğitimi Aralık 1200 TL+ KDV Müzakere - ÇatıĢma Yönetimi Eğitimi 8 Aralık 850 TL+ KDV Stres Yönetimi Eğitimi 24 Aralık 850 TL+KDV ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Eğitimi 28 Aralık 850 TL+ KDV Stratejik Pazarlama Teknikleri Eğitimi 18 Aralık 850 TL+ KDV ÇĠMENTO ve HAZIR BETON ĠÇĠN TASARLANMIġ ÖZEL EĞĠTĠMLER Betonda Kalite Kontrol ve Kalite Yönetimi: Betonda Kalite Kontrol e Kalite Yönetimi 7-8 Mart Haziran Ağustos 1-2 Kasım 850 TL+ KDV Çimento ve Betonda Hammadde Yönetimi 5-6 Nisan Eylül 1200 TL+ KDV ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ( ISO 9001-ISO OHSAS 18001) DANIġMANLIK ve EĞĠTĠMLERĠMĠZ KURUM ĠÇĠ VERĠLMEKTEDĠR. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Verimlilik Eğitim Programı ve Pazar- Rekabet Stratejileri eğitimler bilgisi ofisimizden ayrıca temin edilebilir. PETROL ve DĠĞER ZARARLILAR ĠÇĠN ACĠL MÜDAHALE EĞĠTĠMLERĠNĠN PROGRAMI AYRI OLUP FĠRMANIZ ĠLE ĠLETĠġĠME GEÇMENĠZ HALĠNDE EĞĠTĠM PROGRAMI TARAFINIZA GÖNDERĠLECEKTĠR. Tülip, Denizcilik MüĢteĢarlığı tarafından ACĠL MÜDAHALE eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilmiģ bir kuruluģtur (BELGE NO:2). Eğitimlerimiz ġafak Özsoy, Dr. Gülen Utku, Dr. Müberra Yüksel, Prof. Dr. Hasan Ergin

7

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI 04 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM SÜRE AYLAR EĞİTİM PROGRAMININ ADI KODU (GÜN) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KY KALİTE YÖNETİMİ KY0 ISO 900 Kalite

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ad ve Soyadı Mustafa YAZICI Mesleği Mühendisi Doğum Tarihi 20.01.1954 ĠĢ Adresi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Detaylı

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı)

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı) KURUM İÇİ TÜM PERSONEL EĞİTİMLERİ 2015 EĞİTİM P Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Medin EĞİTİM KONULARI Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

Açılış Programı. Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Konferans Salonu Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İSTANBUL Tarih/ Saat: 18.06.

Açılış Programı. Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Konferans Salonu Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İSTANBUL Tarih/ Saat: 18.06. Açılış Programı Açılış Konuşmaları Mehmet HÜSREV - Marmara Bölge Koordinatörü & Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. İsmail YÜKSEK - Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü C. Tanıl KÜÇÜK - İstanbul

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 21 Aralık 2010 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANMASI? İş dünyası doğrudan etkilenecek. 35 fasıl var. Her fasıl ekonomiyi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ancak, 27 fasıl, tümüyle

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

NUREDDİN ŞENLİ-BORSA AJANI AYLIK LIVERPOOL A - B INDEKS - MEMPHIS VE İZMİR TİCARET BORSASI (İTB) STD.1 PAMUK FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI

NUREDDİN ŞENLİ-BORSA AJANI AYLIK LIVERPOOL A - B INDEKS - MEMPHIS VE İZMİR TİCARET BORSASI (İTB) STD.1 PAMUK FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI AYLIK - B - MEMPHIS VE İZMİR TİCARET BORSASI (İTB) STD.1 PAMUK FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI Ağustos 93 55.50 1.22 14,220 - - - 13,630 1.17 53.20 11,646 Eylül 93 55.16 1.22 14,419 - - - 13,106 1.10 50.14

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

Eğitimi Verecek KiĢi veya KuruluĢ. Planlanan Eğitim Tarihi. Güler Gökbulut 08.01.2013. Güler Gökbulut 15.01.2013. Dt.Rahime Türk Çiçek 17.01.

Eğitimi Verecek KiĢi veya KuruluĢ. Planlanan Eğitim Tarihi. Güler Gökbulut 08.01.2013. Güler Gökbulut 15.01.2013. Dt.Rahime Türk Çiçek 17.01. ġubat OCAK KIRġEHĠR AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 2013 YILI YILLIK EĞĠTĠM PLANI Doküman No: KADSM-PL- 007 Yayın Tarihi: 01.01.2011 Revizyon Tarihi: 08.12.2011 Revizyon No: 01 Konusu Eğitime Katılacak Hedef

Detaylı