SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER"

Transkript

1 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER 2004

2 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI Tarih ve 2004/7712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve tarihli ve 5191 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme nin ekli beyanlar ve çekinceler ile birlikte onaylanmasına ilişkin tarih ve 2004/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de Tarih ve 2004/7753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine göre yürürlüğe konulmasına ilişkin Tarih ve 2004/7753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve 2004/7808 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik in tanım ve kısaltmaları düzenleyen 3., MKK nın görev yetkilerini düzenleyen 7., MKK nın sorumluluğunu düzenleyen 8., MKK üyeliği ve esaslarını düzenleyen 11., 12., 13., 14. ve 16., MKK nın gözetimi ve denetimine ilişkin 22. maddelerinde değişiklik yapan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve 2004/7808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de DEVLET BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ ve TEBLİĞLERİ Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Bireysel emeklilik aracılarında aranacak nitelikleri, faaliyetleri, yapamayacakları işleri, sınava, sicile, lisans belgesine ve tanıtım kartına ilişkin işlemler ile bireysel emeklilik aracılarına ilişkin diğer usul ve esasları belirleyen Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı maddesi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi nin işlem, üyelik, takas ve faaliyet esaslarının düzenlenmesine ilişkin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin borsanın yönetim kurulu yapısını düzenleyen 14. ve garanti fonunu düzenleyen 46. maddelerinde değişiklik yapan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri düzenleyen 5., sınava ilişkin başvuruları, sınav konularını ve sınava ilişkin değerlendirmeleri düzenleyen 8. ve 11., tanıtım kartı, içeriği ve kullanımını düzenleyen 17. ve geçici 1. maddelerinde değişiklik yapan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile hayat branşında faaliyet gösteren ve yeni sigorta sözleşmesi akdetme yetkisi olan sigorta şirketlerinden kurulacak emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olanlarda mevcut birikimli hayat sigortalıların talep etmeleri ve sigortalıların ilgili mevzuatta öngörülen şartları haiz olmaları halinde, birikimlerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarımına ilişkin esas ve usulleri belirleyen Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) tarih ve sayılı Resmi Gazete de SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Menkul kıymetlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kotuna alınması, kotta kalması, kottan geçici veya sürekli çıkarılması, Borsa pazarlarında işlem görmesi ve işlemlerin sürekli veya geçici olarak durdurulması esaslarını düzenleyen, menkul kıymetlerin sağlıklı ve etkin bir piyasada açıklık ve dürüstlük içinde işlem görmesini sağlamak üzere menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ve/veya Borsa pazarlarında işlem gören ortaklıkların uyması gereken kurallar ile Borsaya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin borsa emirlerini düzenleyen 19. ve emrin düzeltilmesini veya iptal edilmesini düzenleyen 20. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de 170 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

4 SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:76 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine ve yapılan değişiklik ile aracı kurumların yetki belgesine bağlı faaliyetlerinden birinde 12 ay süresince herhangi bir iş ve işlem yapılmadığının tespit edilmesi durumunda veya aracı kurum tarafından bu faaliyetlerinden birinin 6 ay veya daha fazla yürütülmeyeceğinin bildirilmesi halinde ilgili yetki belgesinin iptal edileceğine ilişkin hükümde yer alan 12 ve 6 aylık sürelerin, haklı bir sebebin varlığı halinde Kurul tarafından uzatılabileceğinin düzenlenmesine ilişkin Seri:V, No:76 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:75 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin tarihinde yürürlüğe girecek olan portföy yönetim şirketlerinin portföy saklama kuruluşu kullanma zorunluluğuna ilişkin hükmünün uygulanma tarihinin 1 yıl daha uzatılmasına; portföy saklama kuruluşu kullanma zorunluluğunun sadece kurumsal yatırımcıların (emeklilik yatırım fonu, yatırım fonu ve ortaklıkları) portföylerinin yönetimini yapacak ve bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruma portföy yönetimi hizmeti sunmayacak portföy yönetim şirketleri için aranmamasına; yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları şartının genişletilerek, yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları zorunluluğunun getirilmesine ilişkin değişiklik yapan Seri:V, No:75 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:16 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 4 üncü maddesinde yer alan, ortaklıkta %10 dan fazla paya sahip tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyelerinin Tebliğin 5 inci maddesinde aranan şartları taşımalarına ilişkin hükmünün, kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki tüzel kişileri kapsamayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin Seri:VI, No:16 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Seri:V, No:77 Sayılı Tebliğ Aracı kuruluşlar tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu ile yatırımcıların, faaliyetlerini sürdüren aracı kuruluşların hukuki ve mali durumları hakkında bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

5 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:78 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yetkili kuruluşları düzenleyen 4., özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetleri düzenleyen 12., sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemini düzenleyen 31. ve müşterilerin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmemesine ilişkin bildirimi düzenleyen 35. maddelerinde değişiklik yapan Seri:V, No:78 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:26 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in özsermaye kalemlerinin düzeltilmesini düzenleyen 14. ve kar dağıtımını düzenleyen 36. maddelerinde değişiklik yapan Seri:XI, No:26 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Seri:IV, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ e halka açık anonim ortaklıkların 2003 yılı karından yapacakları temettü dağıtımının zamanını düzenleyen bir geçici madde eklenmesine ilişkin seri:iv, No:32 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Seri:IV, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Seri:VII, No:23 Sayılı Tebliğ Borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenleyen Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:17 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nde dünya uygulamalarına da paralel olarak yeni faaliyet alanları yaratmak ve portföy sınırlarına esneklik getirilmek suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gelişimlerine hız kazandırılması, kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılarak hem yatırımcıların daha etkin şekilde korunması hem de sektöre uluslararası alanda rekabet avantajı sağlanmasına imkan tanınması amacına yönelik değişiklikler yapan Seri:VI, No:17 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de 172 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

6 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:41 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:22 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin halka arzda kısıtlamaları düzenleyen 4. maddesinin ( ) numaralı alt bendinde ve parasal tutarların her yıl Maliye Bakanlığı nca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurul ca yeniden belirlenmesini düzenleyen Ek 2. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:42 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin tanımları düzenleyen 4., özel durumları düzenleyen 5. ve hisse senetlerinde işlem yapanların açıklamasını düzenleyen 14. maddelerinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:42 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:33 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:9 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin amaç ve kapsamını düzenleyen 1. ve halka açık anonim ortaklıklara tanınan muafiyetleri düzenleyen 3. maddelerinde değişiklik yapan Seri:IV, No:33 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:20 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:13 sayılı Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin tahvillerde ödenecek faizi düzenleyen 14., değişken faizli tahvillerde faiz ödeme şartlarını düzenleyen 16., kayda alınma için Kurul'a başvuruyu ve gerekli belgeleri düzenleyen 18., izahname ve sirkülerle halka açıklanan konulardaki değişiklikleri düzenleyen 20. maddelerinde değişiklik yapan Seri:II, No:20 sayılı Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:28 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:27 sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in satışa yetkili kuruluşları düzenleyen 17. ve kar dağıtımı ve yerini düzenleyen 23. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle KZBO ların halka arz yoluyla satışında ve ödemelerinde aracı kuruluş kullanılması zorunluluğu getiren Seri:III, No:28 sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

7 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:29 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:14 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği nin tanım ve kısaltmaları düzenleyen 2. maddesinde değişiklik yapan ve aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu düzenleyen 24/A maddesini ekleyen Seri:III, No:29 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:30 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:10 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ne halka açıklanan konularda değişiklikleri düzenleyen 10/A ve ilan ve reklamları düzenleyen 10/B maddelerinin eklenmesi ile birlikte aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu ve satış sonuçlarının Kurul a bildirilmesini düzenleyen 11. maddesinde değişiklik yapan Seri:III, No:30 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:31 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:13 sayılı Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu düzenleyen 16. maddesinde değişiklik yapan ve bu değişiklikle finansman bonolarının halka arzının ve ödemelerinin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunluluğunu getiren Seri:III, No:31 sayılı Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:26 sayılı Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin aracı kuruluş kullanılmasını düzenleyen 14. ve ikinci el piyasa işlemleri ve bedelin geri ödenmesini düzenleyen 25. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle altın, gümüş ve platin bonoların halka arz yoluyla satışında ve bedelinin ödenmesinde aracı kuruluş kullanılması zorunluluğu getiren Seri:III, No:32 sayılı Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:34 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ le, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliği tanımının genişletilmesine, üyelerin MKK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde diğer bir üye aracılığıyla MKK işlemlerini yürütebileceğinin düzenlenmesine ve ihraççılar tarafından açılacak hesapların esaslarının yeniden belirlenmesine ilişkin değişiklikler yapan Seri:IV, No:34 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde 174 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

8 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:43 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de, değerleme hizmete verecek şirketlerin ödenmiş sermayesinin asgari %20'sinin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması şartının sağlanmasına ilişkin sürenin tarihine kadar uzatılmasını düzenleyen Seri:VIII, No:43 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:24 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin tanımları düzenleyen 4., katılma belgelerinin alım-satımını düzenleyen 37. ve fon portföyüne ilişkin sınırlamaları düzenleyen 42. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle fon portföy değerinin azami %20 sinin nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşabilmesine imkan tanıyan Seri:VII, No:24 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:27 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e Kurul tarafından yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı kalmak üzere, işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamalarının, bu Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu düzenleyen ek maddeyi ekleyen Seri:XI, No:27 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:9 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin portföy yönetim şirketlerinin portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması için bu kuruluşlarla sözleşme yapma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin yürürlülük tarihinin tarihine kadar uzatılması amacıyla geçici 5. maddesinde değişiklik yapan Seri:V, No:9 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırım Fonları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:25 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Türkiye Sermaye Piyasası

9 Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin fon portföyüne yönelik sınırlamaların düzenlendiği 42 inci maddesinde değişiklik yapan ve bu değişiklikle farklı türlerdeki yatırım fonu katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin fon portföyünün belirli bir miktarını aşamayacağına ilişkin sınırlamaya borsa yatırım fonu katılma belgelerinin de dahil edilmesini sağlayan ve bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonlarının toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30 undan fazlasına sahip olamayacağına ilişkin düzenleme getiren Seri:VIII, No:25 sayılı Yatırım Fonları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:25 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GENELGELERİ Emir Giriş Bilgilerine Acente/Fon Kodu (AFK) Alanı Eklenmesi Hakkında Genelge İMKB nin tarih ve 192 sayılı Genelgesi ile Hisse Senetleri Piyasası Elektronik Alım- Satım Sistemi ne iletilen emir bilgileri, kısaca AFK olarak tanımlanmış, Acente/Fon Kodu olarak adlandırılan 3 karakterlik yeni bir alan emir giriş bilgilerine eklenmiştir. Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 35 inci Maddesi Hakkında Genelge Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan, takas ve özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerin aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi ve Borsa tarafından ilan edilmesine ilişkin düzenlemenin uygulama esasları ve aracı kurumların söz konusu müşterileri Borsaya hangi formatta bildirecekleri tarih ve 193 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. Halka Arz Sonrası İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda İşlem Görmeye Başlayacak Şirketlerin Hisse Senetlerinde Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Hakkında Genelge tarih ve 194 sayılı Genelge ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 21/A maddesi uyarınca halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde uygulanacak emir ve fiyat kurallarına ilişkin düzenlemeler belirlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın Giriş/Çıkış Düzeni Hakkında Genelge İMKB Yönetmeliği nin 17 nci maddesinde yer alan Borsanın çalışma, giriş ve çıkış düzeni bir genelgeyle üyelere ve personele duyurulur. hükmü uyarınca, Borsa ya giriş ve çıkışların koordineli olarak takip edilmesi amacıyla uyulması gereken kurallar tarih ve 195 sayılı Genelge ile üyelere duyurulmuştur. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Normal Emirler Pazarı nda Emir Büyüklüklerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 196 sayılı Genelge ile, Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği nin 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda Kesin Alım Satım Normal Emirler Pazarı nda TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri için bir seferde girilebilecek en büyük emir miktarının TL. ye ( YTL) yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 35 inci Maddesi Hakkında Genelge tarih ve 197 sayılı Genelge ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan, takas ve özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine 176 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

10 getirmeyen müşterilerin aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi ve Borsa tarafından ilan edilmesine ilişkin düzenlemenin uygulama esasları ve aracı kurumların söz konusu müşterileri Borsaya hangi formatta bildirecekleri düzenlenmiştir. Hatalı Girilen Emirler ile Bu Emirler Sonucunda Gerçekleşen İşlemlere İlişkin Kayıt Düzeltme Bildirimlerinin, Üyelerce Şirket Merkezlerinden Uzaktan Erişim Altyapısı Üzerinden İMKB ye Aktarılmasına ve Borsa Paylarının Hesaplanmasına İlişkin Genelge Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından ortaklaşa yürütülen Gözetim Sistemi Projesi ile birlikte Takasbank bünyesinde oluşturulan yeni yapı gereğince, hatalı olarak Borsa ya iletilen emirlere ilişkin düzeltme bildirimlerinde bulunulması ve bu bildirimlere istinaden tahakkuk ettirilen ilave Borsa paylarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmış; ayrıca ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri sonrasında oluşan koşullar dikkate alınarak Borsa da gerçekleştirilen işlemlerden alınan Borsa payının farklı oranlarda hesaplanması uygulamasının sona erdirilerek tüm işlemler için genel bir Borsa payı oranının geçerli olması uygun görülmüştür. Bu yapı uyarınca yeni yöntem ve işleyiş esasları İMKB nin tarih ve 198 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemleri Hakkında Genelge tarih ve 199 sayılı Genelge ile tarih ve 21 sayılı Genelge değiştirilmiş ve Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerini düzenleyen SPK Tebliğinde yapılan değişiklik ile söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi için izin alınma sisteminin kaldırılmasına ilişkin düzenleme ile uyumlu hale getirilmiştir. İMKB de Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşların Devir, Birleşme, İştirak Hallerinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 200 sayılı Genelge ile tarih ve 175 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve İMKB de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar arasında birleşme veya bir aracı kuruluşun bir başka aracı kuruluş tarafından devralınması veya Borsa üyesi bir veya birden fazla aracı kuruluşun tüm aktif ve pasifinin, hak ve borçlarının Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya bankaların Hisse Senetleri Piyasası faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı uyarınca aracı kurumlar vasıtasıyla yürütmeleri veya bir aracı kuruluşun veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunan birden fazla aracı kuruluşun sermayesinin doğrudan %50 sinden fazlasına iştirak etmiş olması hallerinde uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinin Değiştirilmesine Dair Genelge Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği ne Seri:I, No:32 sayılı Tebliğ ile eklenen Ek-2 nci madde hükümleri dikkate alınarak tarih ve 54 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi yürürlükten kaldırılmış ve tarih ve 201 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Faaliyetleri Kendi Talebi Üzerine Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Durdurulan Aracı Kuruluşlara İlişkin Teminat Uygulaması Hakkında Genelge tarih ve 202 sayılı Genelge ile tarih ve 12 sayılı Genelgede yer alan ortalama teminata ilişkin mevcut düzenlemeye, faaliyetleri kendi talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından durdurulan aracı kuruluşlar ile sınırlı olmak üzere, bu üyelerin ortalama teminat yükümlülüğünün, içinde bulunulan dönem ve izleyen bir dönem (üç ay) boyunca uygulanacağına ilişkin hüküm ilave edilmiştir. Ancak İMKB Yönetim Kurulu söz konusu üyelerin işlem hacmini, faaliyet türlerini, mali durumunu ve risk unsurlarını dikkate Türkiye Sermaye Piyasası

11 alarak bu süreyi 4 dönem kadar uzatabilecektir. Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelge tarih ve 203 sayılı Genelge ile tarih ve 132 sayılı Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelgenin 1-I-b maddesi değiştirilmiş olup, temettünün tamamının nakit olarak dağıtılması halinde, tedavülde yeni hisse senedi de bulunuyorsa, baz fiyat hesaplanmayarak hisse senedinin fiyatının serbest bırakılacağı düzenlenmiştir. İkinci Ulusal Pazar Esasları Hakkında Genelge tarih ve 204 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğindeki kotasyon koşullarını sağlayamayan şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmelerine olanak sağlamak ve bu şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada rekabet koşulları içerisinde oluşmasını teminen İkinci Ulusal Pazar işleyiş esasları yürürlüğe girmiştir. Yeni Ekonomi Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genelge tarih ve 205 sayılı Genelge ile telekomünikasyon, bilişim, elektronik, internet, bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya ve İMKB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek benzeri alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin sermaye piyasalarından kaynak elde etmelerini sağlamak ve bu şirketlerin hisse senetlerinin İMKB de güven ve şeffaflık ortamında, organize ikincil piyasada işlem görmesini temin etmek amacıyla Yeni Ekonomi Pazarı kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Gözaltı Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genelge tarih ve 206 sayılı Genelge ile hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri ile ilgili olağan dışı durumların ortaya çıkması; hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli olarak aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusunda gerekli özenin gösterilmemesi; yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin İMKB kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması nedeniyle şirketlerin inceleme ve izleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla Gözaltı Pazarı kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 207 sayılı Genelge ile önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin İMKB de güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları belirlenmiştir. İMKB de Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşların Devir, Birleşme, Bölünme ve İştirak Hallerinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 208 sayılı Genelge ile tarih ve 200 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 208 sayılı Genelge ile İMKB de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar arasında birleşme veya bir aracı kuruluşun bir başka aracı kuruluş tarafından devralınması veya Borsa üyesi bir veya birden fazla aracı kuruluşun tüm aktif ve pasifinin, hak ve borçlarının Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya Borsa üyesi bir aracı kuruluşun 178 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

12 faaliyetlerinin kısmi bölünme suretiyle kurulacak olan Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya bankaların Hisse Senetleri Piyasası faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı uyarınca aracı kurumlar vasıtasıyla yürütmeleri veya bir aracı kuruluşun veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunan birden fazla aracı kuruluşun sermayesinin doğrudan %50 sinden fazlasına iştirak etmiş olması hallerinde uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Borsa Dışında Gerçekleştirilen Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Borsa ya Bildirimi Hakkında Genelge 27 Ağustos 2004 tarih ve 209 sayılı Genelge ile Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsa ya bildirimini düzenleyen tarih ve 168 sayılı Genelgenin tescil işlemleri başlıklı 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek, tescil bildirimlerinin kesinleştiği gün saat 17:00 ye kadar bildirimi yapan aracı kuruluşun yazılı talebiyle iptal işleminin Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü tarafından yapılabileceği; tescil bildirimlerinin kesinleştiği gün saat 17:00 itibariyle tüm bildirimlerin kesin ve nihai kabul edileceği düzenlenmiştir. Yeni Türk Lirasına Geçiş Öncesinde İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Emir Giriş Kurallarında Tarihinde Devreye Alınacak Yeni Düzenlemeler Hakkında Genelge tarih ve 210 sayılı Genelge ile Hisse Senetleri Piyasasında tarihinde başlayacak ve tarihine kadar uygulanacak fiyat adımları tablosu yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, Borsa ya küsurat emri iletiminde yaşanabilecek olası tıkanıklığın önlenmesi amacıyla, tarih ve 2 sayılı Genelge ile getirilen Bir üyenin bir hissedeki tüm temsilcilerine ait bekleyen küsurat emirlerinin toplamı alışta ve satışta olmak üzere bir lota eşit ya da fazla olamaz. kuralının tarihleri arasında uygulanmaması kararlaştırılmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası nın İşleyiş Esaslarını Düzenleyen 118, 129, 136, 177 ve 196 sayılı Genelgelerle değişik tarih ve 113 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge tarih ve 211 sayılı Genelge ile tarih ve 113 sayılı Genelgenin emir ve lot büyüklükleri başlıklı maddesinde yer alan minimum ve maksimum emir büyüklükleri yeniden düzenlenmiştir. İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Hakkında Genelge tarih ve 212 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan, Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması şartı ile (k) bendinde yer alan Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi şartının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için şirketlerden alınacak bilgi ve belgeler belirlenmiştir. Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin Borsada Kotasyonu ve İşlem Görmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 213 sayılı Genelge ile borsa yatırım fonları katılma belgelerinin İMKB kotuna alınması ve İMKB bünyesindeki Fon Pazarında işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası

13 İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Hakkında Genelge tarih ve 214 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü maddesinin (h) ve (k) bentlerinde aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için, hisse senetlerinin kota alınmasını talep eden şirketlerden Borsa tarafından istenecek bilgi ve belgeler yeniden düzenlenmiştir. Borsa Dışı Lot Altı İşlemleri İşleyiş Esaslarının YTL ye Geçiş Kapsamında Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 215 sayılı Genelge ile borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarını düzenleyen 146 ve 183 sayılı Genelgeler YTL ye geçiş kapsamında yeniden düzenlenmiş ve daha önceki düzenlemelerde yer alan ek teminat, işlem yöntemi, fiyat, miktar ve yürürlük başlıklı maddeler güncellenmiştir. Özel Durum Açıklamaları ile Diğer Açıklamaların Borsa ya Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 216 sayılı Genelge ile Sermaye Piyasası Kurulu nun ve İMKB nin kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde İMKB ye gönderilen özel durum açıklamaları, mali tablolar, geçici vergi beyannamesi eki mali tablolar, TTK nın 324 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen mali tablo ve bilirkişi raporları, yatırım ortaklıkları portföy değer tabloları, aylık bildirimler ve diğer açıklamaların kamuya duyurulmak üzere İMKB ye gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 217 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleyiş esaslarını düzenleyen 189 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Sisteminin İşleyişine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 218 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin takas işlemlerinin işleyişine ilişkin esasları düzenleyen 190 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 219 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin teminat ve pozisyon limitleri esaslarını düzenleyen 191 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Piyasa Üyeliğine ilişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 220 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında piyasa üyeliğine ilişkin esasları düzenleyen 155 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Üyeliğine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 221 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında takas üyeliğine ilişkin esasları düzenleyen 156 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 180 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

14 YTL ye Geçiş Kapsamında Hisse Senetleri Piyasası İşlemlerinden Doğan Temerrütler Nedeniyle Uygulanan Disiplin Cezalarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 222 sayılı Genelge ile İMKB Disiplin Komitesi tarafından günlük toplam temerrüt tutarı üzerinden hesaplanarak uygulanmakta olan kademeli para cezaları YTL ye geçişe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Hisse Senetleri Piyasası Üye Teminatları Hakkında Genelge tarih ve 223 sayılı Genelge ile Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve İMKB Yönetmeliği uyarınca üyelerin yatırmak zorunda oldukları Hisse Senetleri Piyasası teminat tutarları ile teminat tesis yöntemlerine ilişkin 12, 42, 73, 119 ve 202 sayılı Genelgeler, YTL ye geçiş nedeniyle birleştirilerek YTL ile uyumlu hale getirilmiştir. Hisse Senetleri Piyasası Genelgesi tarih ve 224 sayılı Genelge ile Hisse Senetleri Piyasasına ilişkin olarak tarih ve 2 sayılı Genelgeden 2004 yılı sonuna kadar çıkarılan tüm genelgeler (2, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 65, 74, 81, 82, 83, 99, 100, 102, 103, 112, 117, 122, 125, 126, 133, 134, 140, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 158, 161, 162, 166, 176, 178, 182, 183, 185, 186, 188, 192, 194, 198, 210, 213 ve 215 sayılı genelgeler) güncellenerek tek bir genelge başlığı altında bir araya getirilmiştir. YTL Uygulamasına Geçişte Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Genelge tarih ve 225 sayılı Genelge ile Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında tarih ve 207 sayılı Genelge ve eklerinde yer alan TL ifadelerin YTL ye dönüştürülmesi amacıyla, İşlem Esasları başlıklı VIII inci maddesi ile genelge eklerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 226 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş esasları güncellenmiştir. Bu çerçevede, Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş esaslarını düzenleyen 113, 115, 118, 136, 179, 196 ve 211 sayılı genelgeler ile 1616 ve 1688 sayılı genel mektuplar YTL ve değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek tek genelge altında toplanmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Kotasyon Esasları Hakkında Genelge tarih ve 227 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasası başvuru, teminat ve kotasyon esaslarına ilişkin hükümleri içeren genelgeler yeniden düzenlenerek, İMKB nin söz konusu esasları oluşturan 3, 56, 68, 80, 98, 120, 127 ve 165 sayılı genelge hükümleri YTL ye uyumlu hale getirilerek, tek genelge altında toplanmıştır. İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endekslerine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 228 sayılı Genelge ile İMKB DİBS endekslerine ilişkin esaslar, YTL ye uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve konuya ilişkin 349, 1004, 1011 ve 1515 sayılı genel mektuplarda yer alan hükümler tek genelge altında toplanmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası Borsa Payları ve Tescil Ücretleri Hakkında Genelge tarih ve 229 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alınan Borsa paylarına ve Borsa dışı işlemlerin tescili nedeniyle tahsil edilen tescil ücretlerine ilişkin hükümleri içeren genelgeler YTL ye uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede İMKB nin 129, 169, 173 ve 177 sayılı genelgeleri tek bir Türkiye Sermaye Piyasası

15 genelge altında toplanmıştır. Borsa Dışında Gerçekleştirilen Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Borsaya Bildirim Esasları Hakkında Genelge tarih ve 230 sayılı Genelge ile gerek YTL ye uyum, gerekse değişen piyasa koşulları nedeniyle, Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsaya tescili amacıyla yapılacak bildirimlere ilişkin düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, konuya ilişkin 116, 128, 157, 163, 168, 181, 187 ve 209 sayılı genelgeler ile 1147 ve 1706 sayılı genel mektuplar tek genelge altında toplanmıştır. İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları Hakkında Genelge tarih ve 231 sayılı Genelge ile İMKB Hisse Senetleri Endeksi Temel Kuralları Hakkında tarih ve 130 sayılı Genelge ve tarih ve 137 sayılı Genelge YTL ye geçiş kapsamında değiştirilmiştir. Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelge tarih ve 232 sayılı Genelge ile YTL ye geçiş kapsamında Hisse Senetleri Piyasasında 1 YTL nominal değerin işlem birimi olarak kabul edilmesi, devralma ve devrolma işlemlerinde uygulanacak esasların belirlenmesi, mevzuatta meydana gelen değişikliklere uyum sağlanması ve bazı maddelere açıklık getirilmesi amacıyla konuya ilişkin tarih ve 203 sayılı Genelge değiştirilmiştir. Tahvil ve Bono Piyasası Takas ve Temerrüt İşlemlerine İlişkin Esaslar hakkında Genelge tarih ve 233 sayılı Genelge ile gerek YTL ye uyum, gerekse değişen piyasa koşulları nedeniyle Tahvil ve Bono Piyasası takas ve temerrüt işlemlerine ilişkin esasları belirleyen hukuki düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu hukuki düzenlemeleri oluşturan 114, 123, 145, 159, 167 ve 180 sayılı Genelgeler YTL ve değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek tek bir genelge altında toplanmıştır. VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (a) Ödenmesi sırasında tevkifat yoluyla vergilendirilen, repo kazançları, mevduat faizi gelirleri, MKYF kar payları ve ÖFK kar paylarını beyan dışı bırakan, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 55 inci maddesi hükmünün yürürlük süresinin tarihine kadar uzatılmasına, (b) Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamı ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 59 uncu maddesi hükmünce uygulanan istisna süresinin uzatılmasına, (c) Kurumların sermaye yapısının iyileştirilmesi amacıyla, iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlara yönelik istisna sağlayan, Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 28 inci maddesi hükmünün yürürlük süresinin tarihine kadar uzatılmasına, (d) Kurumların 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisi oranının %33 olarak uygulanmasına, (e) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin damga vergisinden istisna edilmesine, (f) Yıllık gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajında beyan ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmasına, (g) diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de 182 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

16 430 Seri No lu Tahsilat Genel Tebliği Başta gecikme zammının günlük hesaplanması olmak üzere 5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerin uygulamasına yönelik açıklamaların yapılmasına ilişkin 430 Seri No lu Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 327 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2003 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlara ilişkin 327 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 43 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 5035 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalara ilişkin 43 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 328 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarihli mali tabloların enflasyon düzeltme işlemlerini, enflasyon düzeltilmesini yapacak mükellefleri, parasal ve parasal olmayan kıymetleri, reel olmayan finansman maliyetleri, toplulaştırılmış yöntemleri ve yapılacak muhasebe kayıtlarını ayrıntılı olarak açıklayan 328 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 329 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu getirilmesine ilişkin 329 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 330 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannamesinin iki örnek olarak alınması uygulamasına tarihi itibariyle son verilmesine ilişkin 330 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gider Vergileri Sirküleri / sayılı Kanun uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri ve bireysel emeklilik aracılarının banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapıldığı Gider Vergileri Sirküleri / tarihinde 252 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin 252 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu Sirküleri / yılının ilk geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığı; tarihli bilançoların Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesine göre düzeltilip düzeltilmeyeceği veya 5024 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi uyarınca düzeltmeye tabi tutmak istemeyen mükelleflerin ne gibi işlem Türkiye Sermaye Piyasası

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4.5. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.5.1. SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 4.5.1.1. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (Seri: VI, No: 15) (20/3/2003 tarihli ve

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ

10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı