Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr."

Transkript

1 Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Devrim DündarD

2 Antibiyotik duyarlılık k testleri Hangi mikroorganizma? Hangi yöntem y? - Besiyeri - İnkübasyon şartları - Özel durumlar (ESBL, İBL) Hangi antibiyotikler? Yorumlama Bildirim (rapor yazma)

3 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar 1- İzole edilen mikroorganizmanın n klinik önemi belirlenmeli 2- Etken doğru tanımlanmal mlanmalı 3- Uygun ve güvenilir g bir yöntem y seçilmeli 4- Uygulama ve değerlendirme erlendirme standartlara uygun olmalı

4 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar 1- İzole edilen mikroorganizmanın klinik önemi belirlenmeli Böylece; Gereksiz antibiyotik kullanımı ve Laboratuvar kaynaklarının n (maddi-işgücü) israfı önlenebilir

5 Olgu sunumu Boğaz ağrısıa şikayeti ile baş vuran 9 yaşı şındaki erkek hastanın n boğaz kültüründe Pseudomonas aeruginosa üredi. Antibiyogram yapar mısınız m z? A- Evet B- Hayır

6 Olgu sunumu P.aeruginosa ve diğer gram negatif basiller faranjit etkeni olmadığı ığından, antibiyogram yapılmaz

7 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar Etken olmayan ve Floraya ait (dış ışkı,, boğaz vb) bakterilere duyarlılık k testi yapılmamal lmamalı

8 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar 2- Etken doğru tanımlanmal mlanmalı Böylece; Yanlış yöntemin kullanımına na bağlı değerlendirme erlendirme hataları, Gereksiz antibiyotik kullanımı, Merkeze ait verilerdeki hatalar önlenebilir

9 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar 3- Yöntem seçimi Geçerli, erli, güvenilir, g tekrarlanabilir standardizasyon Clinical and Laboratory Standards Institute: : CLSI (NCCLS)

10 Duyarlılık k testlerinde ön koşullar 4- Doğru uygulama ve değerlendirme erlendirme

11 Antibiyotik duyarlılığı ığını saptama yöntemleriy Disk difüzyon Dilüsyon yöntemleri Etest Otomatize sistemler

12 Antibiyogram: : Uygulama Besiyeri: Mueller Hinton agar* İnokulum: Üretme yöntemi y veya Doğrudan 0.5 McFarland koloni süspansiyonus spansiyonu İnkübasyon: 35±2 C, normal atmosfer, saat *Sıvı dilüsyon syon:katyon ayarlı Mueller Hinton buyyon

13 Antibiyotik duyarlılık testlerini etkileyen faktörler Besiyeri ph Nem Agar kalınl nlığı Timin-timidin içeriği Divalan katyonlar (Ca( +2, Mg Kan ve serum katkılar ları Mg ) Antibiyotiklerin etkinliği (saklama, transport) İnokulum hazırlanmas rlanması İnkübasyon ısısı,, atmosferi, süresis

14 Antibiyotik duyarlılık testlerini etkileyen faktörler ph: : Aminoglikozid, kinolon, makrolid aktivitesi ivitesi yalanc direnç Ca +2 Mg +2 Ca +2, Mg +2 Aminoglikozid, tetrasiklin aktivitesi yalanc direnç Zn +2 Zn +2 Karbapenem aktivitesi yalanc direnç

15 Antibiyotik duyarlılık testlerini etkileyen faktörler Nem Agar/kapak yüzeyinde y su damlacıklar kları Homojen dağı ğılmaz Agar yüzeyi kurutulmal ulmalı (35 0 C, dak.)

16 Islak besiyeri Kuru besiyeri

17 Antibiyotik duyarlılık k testlerini etkileyen faktörler Agar kalınl nlığı: : 4 mm olmalı Kalın agarda antibiyotik daha kısa k mesafeye yayılır Yalancı direnç

18 Antibiyotik duyarlılık testlerini etkileyen faktörler Antibiyotik diskleri (ve Etestler) Saklama: (+4) veya (-20)( Kuru, nemsiz ortam Transport: Soğuk zincir 20) C (karbapenem, klavulanat) Kullanmadan önce: Oda ısısında dk. Yerleştirildikten sonra 15 dk.. içinde i inde etüve konmalı Son kullanma tarihleri

19 Antibiyotik duyarlılık testlerini etkileyen faktörler İnokulum: McFarland: : 1.5x10 8 cfu/ml Düşük Yalancı duyarlılık Yüksek Yalancı direnç Saf kültk ltür, tek tip koloni Klinik örnekten doğrudan duyarlılık k testi

20 Duyarlılık k testlerinde kullanılan lan kalite kontrol kökenlerik kenleri Escherichia coli ATCC Escherichia coli ATCC Klebsiella pneumoniae ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

21 Duyarlılık k testlerini yorumlarken bilinmesi gerekenler Test edilen bakterinin doğal direnç durumu Hastanenin direnç durumu Olası aksaklıklar klar (yanlış identifikasyon, hatalı antibiyogram,, hatalı okuma)

22 Antibiyogramın tekrarı gerekli mi? Escherichia coli A- Evet B-B Hayır Antibiyotik Ampisilin Amoks-klavulanat klavulanat Sefazolin Sefotaksim Siprofloksasin Gentamisin Trimetoprim/sulfametoksazol Duyarlılık k durumu R S S S S S R

23 Antibiyogramın tekrarı gerekli mi? Testin tekrarı gerekmez E.coli kökenleri kenleri ampisilin ve trimetoprim/sulfametoksazole dirençli olabilir

24 Antibiyogramın tekrarı gerekli mi? A- Evet B-B Hayır Klebsiella pneumoniae Antibiyotik Amikasin Ampisilin Sefazolin Sefotaksim Siprofloksasin Gentamisin İmipenem Tobramisin Trimetoprim/sulfametoksazol Duyarlılık k durumu S R S R S S S S S

25 Antibiyogramın tekrarı gerekli mi? Test tekrarlanmalı Sefazoline duyarlı, sefotaksime dirençli olması beklenen bir sonuç değil Enterobacteriaceae de sefalosporinlerin etkinliği: i: 4.kuşak > 3.kuşak > 2.kuşak > 1.kuşak

26 Doğrulama gereken durumlar Enterobacteriaceae Citrobacter freundii Enterobacter spp. Serratia marcescens Klebsiella spp. Proteus vulgaris Providencia spp. Stenotrophomonas maltophilia Herhangi bir mikroorganizma Karbapenemlere dirençli Ampisilin, sefazolin veya sefalotine duyarlı Ampisiline duyarlı Karbapenemlere duyarlı Tüm m ilaçlara lara dirençli

27 Antibiyogram plağı ğındaki üreme yeterli mi? A- Evet B-B Hayır

28 Antibiyogram plağı ğındaki üreme yeterli mi? Hayır, üreme homojen değil, ekim çizgileri görünüyor

29 Hangi zonu ölçersiniz? A- Dıştaki zonu B- İçteki zonu Çift inhibisyon zonu

30 Çift inhibisyon zonu: İçteki zon ölçülür

31 Çift inhibisyon zonu

32 Proteus türlerinde yayılma

33 Zon içi koloniler İnhibisyon zonu içerisinde koloniler

34 Zon içi i kolonilerin nedeni hangisi olamaz? A- Karışı ışık k kültk ltür B- Dirençli bakteri C- İnokulum azlığı

35 Zon içi i kolonilerin nedeni hangisi olamaz? Zon içi üremelerin nedeni karışı ışık k kültk ltür veya dirençli bakteridir

36 Zon içi i koloni varlığı ığında ne yaparsınız? A- Zon içi i koloniler görmezden g gelinip dış zon ölçülür B- Dirençli kabul edilir C- İlk plaktaki kolonilerle test tekrarlanır

37 Zon içi i koloni varlığı ığında ne yaparsınız? İlk plaktaki kolonilerle test tekrarlanır Yine zon içi i koloni varsa buradan ölçülüp dirençli kabul edilir Zon içi i kolonilerden boyama yapılır, farklı grup bakteri ise zon içi i koloniler dikkate alınmaz (kontaminasyon( kontaminasyon)

38 En içteki zon ölçülür İnhibisyon zonu içerisinde koloniler

39 Ticari sistemler Vitek 2 Microscan Diğerleri Phoenix

40 Otomatize sistemler Avantajları Sonuçlar daha kısa k sürede s verilir İş gücü ihtiyacını azaltır r (*uzman ihtiyacını değil) Manuel giriş yapılmadan sonuçlar bilgisayara aktarılabildi labildiğinden, inden, hatalı sonuç girilmesi engellenir Expert sistemleri sayesinde özel direnç paternleri belirlenip sonuçlarda gerekli değişiklikler iklikler yapılabilir İstatistik verilere kolayca ulaşı şılabilir

41 Otomatize sistemler Dezavantajları Paneller standart olduğundan, undan, panel dışıd antibiyotiklerin ayrıca çalışılması gerekli Zor üreyen, anaerob ve bazı nonfermentatif bakterilerin duyarlılık testleri yapılam lamıyor/sorunlu Pahalı

42 Otomatize sistemler * Uzman yorumu her zaman gerekli Hangi bakteri işleme i verilecek? Saf kültk ltür Olası hatalarda test tekrarına karar verilmesi

43 Enterik bakteriler

44 Olgu sunumu 1 Altmış beş yaşı şında kadın n hasta Kolesistektomi sonrası beşinci günde g 38 C ateş Kan kültk ltürleri (2 adet) alınıyor ve antibiyotik başlan lanıyor Sefotaksim ve vankomisin

45 Olgu sunumu 1 Altı saat içinde i inde hastada sınırls rlı bir iyileşme olmakla birlikte hala ateşli Ateşin ikinci günüg kan kültk ltürlerinin ikisi de sinyal veriyor: Gram (-)( ) basil

46 Olgu sunumu 1 Vankomisin kesilip gentamisin ekleniyor Hasta hala ateşli olduğundan undan iki kan kültürü daha alınıyor

47 Olgu sunumu 1 İlk kan kültk ltürlerinin sonucu: Enterobacter cloacae Ampisilin R Sefazolin R Sefotaksim S Siprofloksasin S Gentamisin S İmipenem S Piperasilin R Trimetoprim/sulfametoksazol R

48 Olgu sunumu 1 Gentamisin eklendikten sonra hastanın ateşi i düşüyord

49 Olgu sunumu 1 İkinci set kan kültk ltürlerinde de E.cloacae Ampisilin R Sefazolin R Sefotaksim R Siprofloksasin S Gentamisin S İmipenem S Piperasilin R Trimetoprim/sulfametoksazol R

50 Olgu sunumu 1 En olası neden hangisi? A- Hasta yeni bir E.cloacae suşu ile infekte olmuştur B- Tedavi sırass rasında direnç gelişmi miştir C- Sefotaksim duyarlılık k sonuçlar larından biri yanlış ıştır

51 Olgu sunumu 1 Tedavi sırass rasında direnç gelişmi miştir

52

53 Enterik bakteriler Uzun süren s tedaviler sırass rasında bazı bakterilerde bazı antimikrobik ilaçlara lara karşı direnç gelişebilir ebilir Enterobacter, Citrobacter, Serratia spp. üçünc ncü kuşak sefalosporinler P.aeruginosa tüm m antibiyotikler Tekrarlanan kültk ltürlerde aynı bakteri izole edilse bile antibiyogram tekrarlanmalı

54 Enterik bakteriler Grup A: Birincil test ve bildirim Ampisilin Sefazolin, sefalotin Gentamisin, tobramisin Grup B: Birincil test kısıtlk tlı bildirim Amikasin Amok/klav klav.. veya amp/sulb sulb., pip/tazob tazob., tik/klav klav. Sefuroksim Sefepim Sefoksitin Sefotaksim veya seftriakson Siprofloksasin veya levofloksasin Ertapenem, imipenem veya meropenem Piperasilin Trimetoprim/sulfametoksazol Grup C: Ek kısıtlk tlı bildirim Aztreonam, seftazidim Kloramfenikol Tetrasiklin Grup U: Sadece idrar içini in Lomefloksasin veya norfloksasin veya ofloksasin Nitrofurantoin Sülsizoksazol Trimetoprim CLSI M100-S18

55

56 Extended Spectrum Beta- Lactamase (ESBL) Gram negatif bakteriler tarafından oluşturulan ve bazı geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotikleri etkisiz kılan k enzimlerdir

57 ESBL neden önemli? ESBL üreten bakteriler penisilinlere, sefalosporinlere ve aztreonama in vitro duyarlı görünseler bile in vivo etkili olmayabilirler Tedavide başar arısızlık

58 ESBL üreten bakteriler genellikle çoğul dirençlidir Aminoglikozidler Florokinolonlar Trimetoprim/sulfametoksazol direnci sıks

59 ESBL saptanması K.pneumoniae pneumoniae,, K.oxytoca oxytoca,, E.coli ve P.mirabilis mirabilis* Tarama testleri (rutin antibiyogram) Doğrulama testleri *Sadece bakteriyemi gibi ciddi infeksiyon etkeni ise

60 ESBL doğrulama testi yapılmas lması gereken durumlar Disk difüzyon (mm) MIC (µg/ml)( *Sefpodoksim 17 ( 21( duyarlı)** 4*** *Seftazidim 22 ( 18( duyarlı) 1 *Sefotaksim 27 ( 23( duyarlı) 1 Seftriakson 25 ( 21( duyarlı) 1 Aztreonam 27 ( 22( duyarlı) 1 *P. P.mirabilis için in uygun olan antibiyotikler **P. P.mirabilis için in 22 ***P.mirabilis için in 1 µg/ml CLSI M100-S18

61 Aşağıdaki E.coli suşlar larının hangisinde ESBL doğrulama testi yapılmas lması gerekmez? E.coli suşlar ları A B C Sefotaksim (mm) Saftazidim (mm)

62 Aşağıdaki E.coli suşlar larının hangisinde ESBL doğrulama testi yapılmas lması gerekmez? Sefotaksim 27, seftazidim 22 olmalı E.coli suşlar ları A B C Sefotaksim (mm) Saftazidim (mm)

63 ESBL doğrulama testleri Diskler -Disk Disk difüzyon zyon- Seftazidim (30 µg) Sefotaksim (30 µg) Seftazidim-klavulanik asit (30/10 µg) Sefotaksim-klavulanik klavulanik asit (30/10 µg) Zon çapının klavulanik asit ile test edildiğinde, inde, tek başı şına test edilmesine göre g 5mm artması İki kombinasyonun da kullanılmas lması öneriliyor

64 ESBL doğrulama testleri Antibiyotikler -MIC- Seftazidim ( µg/ml) Sefotaksim ( µg/ml) Seftazidim-klavulanik asit (0.25/4-128/4 µg/ml) Sefotaksim-klavulanik klavulanik asit (0.25/4-64/4 µg/ml) MIC değerinin erinin klavulanik asit ile test edildiğinde, inde, tek başı şına test edilmesine göre g 3 dilüsyon azalması İki kombinasyonun da kullanılmas lması öneriliyor

65 ESBL doğrulama testleri ESBL (+) ESBL E (-)(

66 Disk difüzyon sonuçlar larına göre g aşağıa ğıdaki E.coli suşlar larından hangisi ESBL (-) ( tir? E.coli suşlar ları CAZ/CA CAZ CTX/CA CTX A B C

67 Disk difüzyon sonuçlar larına göre g aşağıdaki E.coli suşlar larından hangisi ESBL (-) ( tir? ESBL (+): Zon çapının klavulanik asit ile test edildiğinde, inde, tek başı şına test edilmesine göre g 5 mm artması gerekli E.coli suşlar ları CAZ/CA CAZ CTX/CA CTX A B C

68 MIC sonuçlar larına göre g aşağıa ğıdaki K.pneumoniae suşlar larından hangisi ESBL (+) tir? K.pneumoniae suşlar ları A CAZ/CA (µg/ml) 8 CAZ (µg/ml) 16 CTX/CA (µg/ml) 2 CTX (µg/ml) 8 B C

69 MIC sonuçlar larına göre g aşağıa ğıdaki K.pneumoniae suşlar larından hangileri ESBL (+) tir? ESBL(+): MIC değerinin erinin klavulanik asit ile test edildiğinde, inde, tek başı şına test edilmesine göre g 3 dilüsyon azalması K.pneumoniae suşlar ları CAZ/CA (µg/ml) CAZ (µg/ml) CTX/CA (µg/ml) CTX (µg/ml) A B C

70 ESBL doğrulama testleri -Etest-

71 ESBL doğrulama testleri Etest-ESBL ESBL (+) Sefotaksim 0.5 ve sefotaksim/sefotaksim sefotaksim-klavulonatklavulonat 8 Seftazidim 1 1 ve seftazidim/seftazidim seftazidim-klavulonat 8 Fantom zonu Sefotaksim veya seftazidim elipsinde deformasyon

72 ESBL doğrulama testleri Etest-ESBL ESBL (+) Sefotaksim/sefotaksim sefotaksim-klavulonatklavulonat = 1.5/0.047 = 32 ( 8)( ESBL (+)

73 ESBL doğrulama testleri ESBL negatif -Etest- Sefotaksim <0.5 veya sefotaksim/sefotaksim sefotaksim-klavulonatklavulonat <8 Seftazidim <1 veya seftazidim/seftazidim seftazidim-klavulonat <8

74 ESBL doğrulama testleri -Etest- Sefotaksim >16 ve sefotaksim-klavulonat klavulonat >1 Seftazidim >32 ve seftazidim-klavulonat >4 Değerlendirelemez erlendirelemez (başka bir yöntem y kullanılmal lmalı)

75 ESBL doğrulama testleri -Çift disk sinerji testi- Tüm laboratuvarlarda uygulanabilir Disk yerleşimlerine dikkat edilerek rutin antibiyograma dahil edilebilir Amoksisilin/klavulanik klavulanik asit (AMC) diski ile bundan cm uzaklıkta kta olacak şekilde aztreonam, seftazidim, sefotaksim diskleri yerleştirilir

76 ESBL doğrulama testleri Çift disk sinerji testi-esbl (+) Bu antibiyotiklerin inhibisyon zonlarının AMC diskine bakan tarafında genişleme olması veya Diskler arası bölgede bir inhibisyon alanının gözlenmesi

77 ESBL doğrulama testleri -Çift disk sinerji testi- Pratik ama duyarlılığı ığı %100 değil Diskler arası uzaklık k standart değil İnhibisyon zonu geniş olduğunda unda diskler arası mesafe arttırılmal lmalı İndüklenebilir beta-laktamaz laktamazı (İBL) olan bakterilerde ESBL saptanamayabilir

78 ESBL saptanması -Otomatize sistemler- Vitek 1 Vitek 2 MicroScan Phoenix

79 ESBL saptanması -Otomatize sistemler- Üçünc ncü kuşak sefalosporinlerin klavulanik asit ve sulbaktamla kombinasyonları kullanılarak larak bakteri üremesi izlenmektedir

80 Doğrulama testinde ESBL nin saptanamadığı durumlar Birden fazla ESBL ESBL + AmpC ESBL + porin mutasyonu

81 ESBL nin klinik önemi ve sonuçlar ların n bildirilmesi ESBL üreten bakteriler penisilinler, sefalosporinler ve aztreonama in vitro duyarlı görünseler bile dirençli olarak bildirilmelidir ESBL üreten bakterilerin neden olduğu u basit üriner sistem infeksiyonlarında nda bu ilaçlar lar kullanılabilir labilir (idrarda yüksek y konsantrasyon), ancak sepsiste kullanılmamal lmamalıdır

82 ESBL (+) olsa bile değiştirmeden bildirilecek sonuçlar Beta-laktam laktam/beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonları Sefamisinler (sefoksitin, sefotetan, sefmetazol) Karbapenemler

83 İndüklenebilir beta laktamazlar Bush grup 1: AmpC beta-laktamazlar (kromozomal) Normalde bakterilerde az miktarda sentezlenen AmpC enzimi, ortamda bulunan bir indükleyicinin etkisi ile çok daha fazla üretilir Bu indüksiyon geçicidir

84 İndüklenebilir beta laktamazlar Asıl l sorun oranında nda bakteri hücresi mutasyona uğrayu rayıp p beta-laktamaz laktamazı sürekli üretir hale geçebilir ebilir Bu dereprese mutantlar penisilin ve sefalosporinlerle tedavi sırass rasında seçilerek tedavi başar arısızlıklarına neden olabilir

85 İndüklenebilir beta laktamazlar Beta-laktamaz indüksiyon potansiyeli Sefamisinler Karbapenemler Klavulanik asit Sefalotin Sulbaktam Tazobaktam Aztreonam 3. ve 4.kuşak sefalosporinler yüksek düşük

86 Aşağıdaki türlerden t hangisi IBL üretmez? A- Citrobacter freundii B- Escherichia coli C- Enterobacter cloacae D- Morganella morganii

87 Aşağıdaki türlerden t hangisi IBL üretmez? A- Citrobacter freundii B- Escherichia coli C- Enterobacter cloacae D- Morganella morganii

88 İndüklenebilir beta laktamaz üreten bakteriler Enterobacter spp. Citrobacter freundii Serratia marcescens Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp. Hafnia alvei Pseudomonas aeruginosa

89 İBL saptanması Sefoksitin veya imipenem gibi güçg üçlü bir indükleyicinin cm uzağı ğına aztreonam veya 3.kuşak sefalosporin konur

90 İBL saptanması Sefalosporin diskinin inhibisyon zonu, indükleyiciye bakan yüzde kesintiye uğramışsa İBL (+) 3.kuşak sefalosporin İndükleyici

91 İBL için i in rutin test yapılmas lması gerekli mi? A- Evet B- Hayır

92 İndüklenebilir beta laktamazlar Rutin olarak test edilmesi önerilmiyor Bu türlerle t oluşan infeksiyonlarda penisilinler, 3.kuşak sefalosporinler ve aztreonam kullanımı sırasında direnç gelişebilece ebileceği i bilinmeli Uzun süren s tedavilerde antibiyogram 3-44 günde g bir tekrarlanmalı

93 Salmonella ve Shigella spp spp.

94 Olgu sunumu Yirmi sekiz yaşı şındaki erkek hastanın n dışd ışkı kültüründen Shigella spp.. izole edildi. Hangi antibiyotikleri bildirirsiniz? A- Ampisilin, gentamisin, siprofloksasin B- Sefazolin, siprofloksasin, trimetoprim/sulfamet sulfamet. C- Ampisilin, siprofloksasin, trimetoprim/sulfamet sulfamet. D- Sefazolin, siprofloksasin, ampisilin

95 Salmonella ve Shigella spp spp. A- Ampisilin, gentamisin, siprofloksasin B- Sefazolin, siprofloksasin, trimetoprim/sulfamet sulfamet. C- Ampisilin, siprofloksasin, trimetoprim/sulfamet sulfamet. D- Sefazolin, siprofloksasin, ampisilin

96 Salmonella ve Shigella spp spp. Dışkı izolatlarında sadece: Ampisilin Bir florokinolon Trimetoprim/sulfametoksazol bildirilmeli *Gerektiğinde inde 3.kuşak sefalosporinler

97 Salmonella ve Shigella spp spp. Salmonella spp.nin barsak dışıd izolatlarında ayrıca: Kloramfenikol Üçünc ncü kuşak sefalosporin

98 Salmonella ve Shigella spp spp. Barsak dışıd izolatlarda: Nalidiksik asit Nalidiksik asit direnci varsa kinolonlara in vitro duyarlı bulunsa bile tedavi yanıtı alınamayabilir

99 Salmonella ve Shigella spp spp. Aminoglikozidler,, 1. ve 2. kuşak sefalosporinler ve sefamisinler in-vitro duyarlı bulunsa bile duyarlı olarak bildirilmemeli Klinik olarak etkisiz

100 Nonfermentatif bakteriler

101 Olgu sunumu 1 Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ve ventilatörle ilişkili pnömoni gelişen en bir hastanın n bronş lavaj kültk ltüründe: İki farklı tip koloni yapan P.aeruginosa (biri mukoid) İkisi de 10 4 cfu/ml

102 Olgu sunumu 1 Aynı örnekten biri mukoid,, diğeri mukoid olmayan iki farklı koloni tipinde P.aeruginosa izole edildiğinde inde duyarlılık k testleri için i in yaklaşı şımınız z ne olur? A- Her iki koloniden karışı ışık k tek bir antibiyogram yaparım B- Sadece mukoid kolonilerden antibiyogram yaparım C- Her iki koloniden ayrı ayrı antibiyogram yaparım D- Antibiyogram yapmam

103 Olgu sunumu 1 Her iki koloniden ayrı ayrı antibiyogram yapılmal lmalı Mukoid koloni yapan P.aeruginosa aeruginosa nın daha duyarlı olması beklenir

104 Olgu sunumu 1 Bu hastada hangi duyarlılık k testlerini kullanabilirsiniz? A- Etest B- Sadece sıvıs mikrodilüsyon C- Otomatize sistem D- Hepsi

105 Olgu sunumu 1 Cevap: Hepsi kullanılabilir labilir Kistik fibrozisli hastalardan izole edilen P.aeruginosa aeruginosa da inkübasyon 24 saate uzatılmal lmalı

106 Olgu sunumu 1 Hastanın n sonuç raporu: Balgam kültk ltüründe mukoid P.aeruginosa (1) ve mukoid olmayan P.aeruginosa (2) üredi (1) (2) Seftazidim S R Gentamisin S R İmipenem - S Piperasilin S R Amikasin - S

107 Olgu sunumu 1 Neden mukoid suşta sadece üç antibiyotik bildirilmiştir? A- Mukoid P.aeruginosa aeruginosa da imipenem bildirilmemeli B- Mukoid suş primer antibiyotiklere duyarlı olduğundan, undan, sekonder antibiyotikler bildirilmemiştir C- P.aeruginosa aeruginosa da amikasin bildirilmemeli

108 Olgu sunumu 1 Cevap: B Primer antibiyotiklere duyarlı olan suşlarda sekonder antibiyotikler bildirilmemeli Kısıtlı bildirim

109 P.aeruginosa aeruginosa test ve bildirimi için in önerilen ilaç grupları Grup A: Birincil test ve bildirim Seftazidim Gentamisin, tobramisin Piperasilin Grup B: Birincil test, kısıtlk tlı bildirim Amikasin Aztreonam Sefepim Siprofloksasin, levofloksasin İmipenem, meropenem Piperasilin-tazobaktam tazobaktam, tikarsilin Grup C: Ek kısıtlk tlı bildirim Grup U: Sadece idrar içini in Lomefloksasin veya norfloksasin veya ofloksasin CLSI M100-S18

110 Olgu sunumu 2 Yaşlı bir hastanın n balgam kültk ltüründe üreyen P.aeruginosa aeruginosa nın iki kez tekrarlanan antibiyogramında nda çok zayıf üreme oldu, ne yaparsınız? A- Klinisyene bilgi verip, MIC belirlenmesine gereksinim olup olmadığı ığını sorarım B- Zonları ölçüp p bildiririm C- Disk difüzyonu üçünc ncü kez tekrarlarım

111 Olgu sunumu 2 A- Klinisyene bilgi verip, MIC belirlenmesine gereksinim olup olmadığı ığını sorarım B- Zonları ölçüp p bildiririm C- Disk difüzyonu üçünc ncü kez tekrarlarım

112 Acinetobacter spp.

113 Olgu sunumu Yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bir hastada ateş ve pulmoner infiltrasyon gelişti. Kan ve endotrakeal aspirat kültürlerinde Acinetobacter baumannii üredi. Ampisilin/sulbaktam sulbaktam Seftazidim Siprofloksasin Gentamisin İmipenem R R R R R

114 Olgu sunumu Bu durumda aşağıa ğıdakilerden hangisi yapılmal lmalıdır? A- İdentifikasyon doğrulanmal rulanmalı B- Duyarlılık k testi tekrarlanmalı C- İlave antibiyotikler çalışılmalı D- Hepsi

115 Olgu sunumu A- İdentifikasyon doğrulanmal rulanmalı B- Duyarlılık k testi tekrarlanmalı C- İlave antibiyotikler çalışılmalı D- Hepsi

116 Olgu sunumu Başka hangi antibiyotikler denenebilir? A- Kolistin B- Polimiksin B C- Vankomisin D- A ve B doğru

117 Olgu sunumu A- Kolistin B- Polimiksin B C- Vankomisin D- A ve B doğru

118 Acinetobacter spp. Grup A: Birincil test ve bildirim Ampisilin/sulbaktam sulbaktam Seftazidim Siprofloksasin, levofloksasin İmipenem, meropenem Gentamisin, tobramisin Grup C: Ek kısıtlk tlı bildirim Polimiksin B, kolistin* Grup B: Birincil test kısıtlk tlı bildirim Amikasin Piperasilin/tazobaktam tazobaktam, tikarsilin/klavulanat klavulanat Sefepim Sefotaksim, seftriakson Doksisiklin/minosiklin minosiklin/tetrasiklin Piperasilin Trimetoprim-sulfametoksazol *MIC testleri içini in CLSI M100-S18

119 Stenotrophomonas maltophilia

120 Olgu sunumu 1 Hastanın n balgam kültk ltürü sonucu: Gram Boyama: >25 epitel,, <10 lökosit l görüldü Üst solunum sistemi florası ve az miktarda S.maltophilia üredi Antibiyogram yapar mısınız? m A- Evet B- Hayır

121 Olgu sunumu 1 Antibiyogram yapılmaz S.maltophilia sıklıkla kla solunum yollarında kolonizedir

122 Olgu sunumu 2 Hepatosellüler ler karsinomu olan 19 yaşı şında bayan hasta ateş,, karın n ağrısıa ve bulantı şikayetleri ile başvuruyor Kan kültk ltürleri alınd ndıktan sonra sefuroksim ve gentamisin başlan lanıyor

123 Olgu sunumu 2 Ertesi gün g n kan kültk ltüründe S.maltophilia ürüyor Hasta hala ateşli

124 Olgu sunumu 2 Hastanın sulfonamidlere allerjisi var Aşağıdaki ilaçlardan lardan hangisini çalışmaya gerek yoktur? A- Tikarsilin/klavulanat klavulanat B- Kloramfenikol C- Minosiklin D- Meropenem

125 Olgu sunumu 2 A- Tikarsilin/klavulanat klavulanat B- Kloramfenikol C- Minosiklin D- Meropenem

126 Stenotrophomonas maltophilia Grup A: Birincil test ve bildirim Trimetoprim/sulfametoksazol Grup B: Birincil test kısıtlk tlı bildirim Levofloksasin Minosiklin Seftazidim* Kloramfenikol* Tikarsilin/klavulanat klavulanat* *MIC testleri içini in CLSI M100-S18

127 Stenotrophomonas maltophilia Duyarlılık k testi 30 C 37 C de yalancı duyarlı Tüm aminoglikozidler, karbapenemler dirençli bildirilmeli!!

128 Burkholderia cepacia

129 Burkholderia cepacia Grup A: Birincil test ve bildirim Trimetoprim/sulfametoksazol Grup B: Birincil test kısıtlk tlı bildirim Seftazidim Meropenem Minosiklin Kloramfenikol* Levofloksasin* Tikarsilin/klavulanat klavulanat* *MIC testleri içini in CLSI M100-S18

130 Diğer nonfermentatif bakteriler

131 Diğer nonfermentatif bakteriler P.aeruginosa Acinetobacter spp. Burkholderia cepacia Stenotrophomonas maltophilia dışındaki nonfermentatif bakteriler dilüsyon yöntemi ile test edilmeli

132 Diğer nonfermentatif bakteriler Grup A: Birincil test ve bildirim Seftazidim Gentamisin, tobramisin Piperasilin Grup B: Birincil test kısıtlk tlı bildirim Amikasin Aztreonam Sefepim Siprofloksasin, levofloksasin İmipenem, meropenem Piperasilin/tazobaktam tazobaktam, tikarsilin/klavulonat klavulonat Trimetoprim-sulfametoksazol Grup C: Ek kısıtlk tlı bildirim Sefotaksim, seftriakson Kloramfenikol Grup U: Sadece idrar içini in Lomefloksasin veya ofloksasin veya norfloksasin Sülfizoksazol Tetrasiklin CLSI M100-S18

133 Teşekkür ederim

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram Negatif Bakteriler Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına: Beta-laktamlar, aminoglikozidler Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram negatif bakteriler Antibiyotik direnci Tedavide sorun Yeni

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakterilerin identifikasyonu Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakteriler Enterik bakteriler (Enterobacteriaceae)

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay Gram negatif bakteriler Zeynep Gülay EUCAST ve CLSI sınır değerleri Antibiyotikler Aynı olanlar Sadece Sadece S R Kıyaslanan S ve R Enterobacteriaceae 33 3 4 3 Pseudomonas spp. 16 1 5 2 Acinetobacter spp.

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nozokomiyal (sağlık hizmeti kaynaklı) enfeksiyonlar için risk faktörleri Am J Med 1991;91:180

Detaylı

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları EUCAST Uzman ları Sürüm 3.1 Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fetip Tabloları EUCAST Uzman ları sürüm 2.0 29 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.eucast.org/expert_rules). Uzman kurallar geçtiğimiz

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Haemophilus influenzae de Antibiyotiklere Direnç Haemophilus influenzae de duyarlılık testleri-1 Disk difüzyon

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ Revizyon No.1, Ocak 2014 Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyansı İÇİNDEKİLER

Detaylı

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Klinik Mikrobiyoloji Nereye Gidiyor? Mikroskobik inceleme

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 75-80 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 9;(4):-5 MALATYA DEVLET HASTANESİ NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):188-192 GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA dgur@hacettepe.edu.tr ÖZET Antibiyotik

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ (AKE) Enfeksiyon Hast. uzmanı Klinik Mikrobiyolog Eczacı Cerrahi branş temsilcisi Dahili branş temsilcisi

Detaylı

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk Prof. Dr. Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Şubat 2012 Pazartesi Saat: 12.15 Yeni Direnç Mekanizmaları ve Rutin İn Vitro Testlerin Kliniğe Yansıması: Son Öneriler Hoşgeldiniz sayın üyeler

Detaylı

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler

Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler Bakteriyel İnfeksiyonların sinde Yenilikler Prof.Dr.Volkan.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji BD, Pediatrik KİT K Ünitesi, Antalya Kemoterapi / Nötropeni

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI ANKEM Derg 2011;25(4):232- doi:10.5222/ankem.2011.232 Araştırma İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Duyarlılık Testlerinin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Sorun Yaşanan Bakteriler Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN AKIŞ Campylobacter ve Aeromonas Direnç (Dünya/Türkiye) ne durumda?

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Asuman İNAN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klimik Aylık Toplantılar 25 Mart

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli GNÇ İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi DİRENÇLİ GRAM NEGATİFLER Geçirgenlikte azalma

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Dr. Oral Öncül GATA HaydarpaşaEğitim Hastanesi Enfeksiyon Hst. Kl.

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

ADTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı Bİldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

ADTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı Bİldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: DTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı İldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 1-Dirençli bulunan tüm antibiyotikler hangi grupta olursa olsun bildirilir. 2-Kısıtlı bildirim tabloları

Detaylı

Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon. Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu

Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon. Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu "yapmış olmak için yapmak" Antibiyotik tedavisi ön yargı veya şansa bırakılabilirmisiniz? Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ 1. KML'nda

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(3) 185-189 (2002) İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı Lale Türkmen* *Ankara Üniversitesi, Çankırı Sağlık

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Antimikrobiyal Yönetim ile ilgili

Detaylı

Değerlendirme kılavuzu

Değerlendirme kılavuzu Değerlendirme kılavuzu Antimikrobik duyarlılık testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 3.0 Ocak 2014 EUCAST değerlendirme kılavuzu slayt gösterisinde yapılan değişiklikler Sürüm Sürüm 3.0 Nisan

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ 2011 YILLIK RAPORU i http://uamdss.thsk.gov.tr Bu Rapor; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 25-30/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerinden İzole EdilenGenişlemiş Spektrumlu

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi.

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST)

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş *

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş * Türk Mikrobiyol Cem Derg ():9-, doi:./tmcd..9 Araştırma Rize 8. Yıl Devlet Hastanesi nde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz

Detaylı

ANTİBİYOGRAM (ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ-ADT ADT) DR.UĞUR DEMİRPEK Klinik mikrobiyolog tarafından yanıtlanması gereken sorular: > ADT ne başlamadan önce; >Hangi mikroorganizma için ADT yapmalıyım?

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri)

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı TOPLUMDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SALGILAYAN Escherichia coli ve Klebsiella SUŞLARININ ETKEN OLDUĞU İNFEKSİYON HASTALIKLARINDAKİ

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Sedat KAYGUSUZ* * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI

KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 447-452 447 KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SP. KLİNİK İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞININ VE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TESPİTİNDE KULLANILAN BAZI FENOTİPİK TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI*

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TESPİTİNDE KULLANILAN BAZI FENOTİPİK TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2010;24(3):111116 GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETALAKTAMAZ TESPİTİNDE KULLANILAN BAZI FENOTİPİK TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI* C. Elif ÖZTÜRK*, A. Demet KAYA**, Muhterem YÜCEL***, Emel ÇALIŞKAN*, Mustafa

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ* ANKEM Derg 215;29(2):66-72 doi:1.5222/ankem.215.66 Araştırma BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ Gülşen

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ BETA-LAKTAMAZ YAPIMI VE ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIKLARI (UZMANLIK TEZİ)

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ BETA-LAKTAMAZ YAPIMI VE ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIKLARI (UZMANLIK TEZİ) T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Paşa GÖKTAŞ HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

Detaylı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EUCAST a Geçiş Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ß-hemolitik streptokoklarda penisiline direnç (!) Sayı Direnç Yöntem Kaynak 100 60 Disk diffüzyon

Detaylı

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBAKTERİYAL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TAYİN VE BİLDİRİMİ

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBAKTERİYAL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TAYİN VE BİLDİRİMİ NKEM Derg 2012;26(3):154164 doi:10.5222/ankem.2012.154 Derleme GRM NEGTİF BKTERİLERDE NTİBKTERİYL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TYİN VE BİLDİRİMİ Duygu ÖCL nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı