KAMPÜS GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMA YÖNERGESĠ. PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ KAYIT VE ÇALIġMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMPÜS GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMA YÖNERGESĠ. PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ KAYIT VE ÇALIġMA ESASLARI"

Transkript

1 KAMPÜS GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMA YÖNERGESĠ Tanımlar: PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ KAYIT VE ÇALIġMA ESASLARI Madde 1- Bu talimatın uygulanmasında; a- Üniversite: Fırat Üniversitesi. b- Ġdare: Rektör, Rektör Yrd.Genel Sekreter. c- Alan: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin faaliyet gösterdiği yerleşkeler. d- Personel: Üniversitemizde görevli akademik, idari ve geçici statüde çalışan personel. e- Öğrenci: Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrenciler. f- Firma: Üniversitemiz ile alakalı kişi ve kuruluşlar. g- Misafir: Ziyaretçiler h- OGS: Otomatik Geçiş Sistemi Kurallar, Sorumluluklar ve Cezalar Madde 2- Kurumumuz Akademik, Ġdari, Geçici ve Emekli Personeline Ait Araçların Kayıtları; a. Personele ait araç sisteme ilk kez kaydettiriliyor ise kurum kimlik kartı ve araç ruhsatı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ne şahsen müracaatta bulunarak sisteme ücretsiz olarak kayıt yaptırıp araçlara ait giriş kartlarını teslim alırlar. b. Emekli personel plaka kayıt sistemine müracaatı halinde sadece kendi aracını kaydettirebilir. c. Personel ve emekli personel araçlarının giriş izinleri her yıl güncellenir. Sisteme kaydını yıl içerisinde hangi gün yapmış olursa olsun geçerlilik süresi aynı yılın 31 Aralık gününde son bulur. Personel araç kaydını her yıl Aralık ayı içerisinde yeniler. d. Kayıt ve güncelleme işlemleri personelin şahsen müracaatı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. e. Personelin kendi adına kaydettirdiği araçla üniversitemiz alanı içerisinde; trafik kurallarına uyulmaması, kampüs içinde hız sınırı olan 40 km/sn in geçilmesi, çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunması (yüksek sesle müzik dinlemek, araç içinden dışarıya bağırmak, vb.) olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda, idari disiplin cezası verilip araç kayıtları silinir. Yeniden kayıt yapılıp yapılmayacağı idarenin takdirindedir. f. Personel aracı ile herhangi bir suç işlenmesi veya suça karışılması (hırsızlık, darp, gasp, adam kaçırmak, vb.) olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda, araç kayıtları silinir. Bu personel adına tekrar araç kaydı yapılıp yapılmayacağı, soruşturma neticesinde idarenin takdirine bağlıdır. 1

2 g. Plaka Tanıma Sistemine kayıtlı olan aracın kampüs alanı içerisindeki tüm sorumluluğu tamamıyla adına kaydedilen personele aittir. h. Personelimizin kendisine ait olmayan bir aracı kendi aracı olarak sisteme kaydettirmesi durumunda ise idari disiplin soruşturması açılır ve araç sistemden silinir. i. Personel kendi adına kaydettirdiği aracın kaydını sattığı gün sistemden sildirmekle yükümlüdür. Sistemden silinmemiş olan aracın tüm sorumluluğu adına kaydedilen kişiye aittir. j. Personel, sadece kendi eş ve çocuklarının araçlarını sisteme ücretsiz olarak kaydettirebilir. k. Personel eş ve çocuklarının araç kayıtlarında soyadı benzerliği durumunda nüfus kayıt örneği esas alınır. Personel ile soyadı benzerliği olmayan yakınlarının araç kayıtları idarenin takdirinde olacaktır. Madde 3- Öğrenci Araç Kayıtları: a. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ait araçların OGS kayıt ücreti bir yıllık geçiş izni için Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı nın Vakıflar Bankası TR No lu hesabına 50 TL yatırarak alacakları dekontla öğrenci kimlik belgesi ve araç ruhsatıyla beraber şahsen müracaat etmeleri durumunda sisteme kayıtları yapılacaktır. b. Öğrenciler adlarına kaydettirdikleri araçları sattıkları gün sistemden sildirirler. Sistemden silinmemiş olan aracın tüm sorumluluğu adına kaydedilen öğrenciye aittir. c. Öğrenci plaka kayıt sistemine kendi adına sadece bir araç kaydettirebilir. Kaydedilen aracın öğrenciye ait olması gerekmektedir. d. Öğrencinin adına kaydettirdiği araçla alan içerisinde trafik kurallarına uymaması, alan içinde hız sınırı olan 40 km/s geçmesi, çevresini rahatsız etmesi özellikle dersliklere yakın yerlerde (yüksek sesle müzik dinlemek, araç içinden dışarıya, bağırmak, vb.), gibi olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda giriş izni iptal edilir ve ödemiş olduğu ücret geri ödenmez. Bir daha araç kaydına izin verilip verilmeyeceği idarenin takdirine bağlıdır. e. Öğrencinin aracıyla her hangi bir adli suç işlemesi veya karışması (hırsızlık, darp, gasp, adam kaçırmak, vb.), gibi olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda giriş izni iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılarak, ödemiş olduğu ücret geri ödenmez. Tekrar giriş izni verilip, verilmeyeceği soruşturma neticesinde idarenin takdirine bağlıdır. f. Öğrencinin kendi aracı dışında araç kaydettirdiği tespit edildiği an araç kaydı sistemden silinecek tekrar giriş izni verilip, verilmeyeceği soruşturma neticesinde idarenin takdirinde olacaktır. 2

3 g. Öğrenci, adına kaydettirdiği aracı satarak başka bir araç alması durumunda sattığı aracı sistemden sildirecek, yeni aracını ise öğrenci kimliği ve ruhsat fotokopisiyle sisteme kaydettirerek sattığı araç için aldığı bir yıllık giriş iznini bu araç için kullanabilecektir. Madde 4- Firmalara ait Araç Kayıtları: a. Firmalara ait araç OGS kayıt ücreti olarak Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı nın Vakıflar Bankası TR No lu hesabına özel halk otobüslerinin her biri için 100 (Yüz) TL, rutin olarak malzeme getiren (tüp, su, gazete, ekmek, kargo vb.) firmaların araç kayıtlarında her bir araç için 50 (Elli) TL ücret yatırılır. b. Firmalara ait araçların kayıtlarında Firma yetkilisinin imzaladığı (araç firmamıza aittir) ibareli evrak, Üniversitemizle olan iş akdi fotokopisi, aracı kullanacak kişinin ehliyet fotokopisi, adli sicil kayıt belgesi, Firma sahibi ve kullanıcının iletişim bilgileri Güvenlik Şube Müdürlüğüne ibraz edilir, her bir araç için 50 (Elli) TL ücret yatırılarak kayıt yapılır. c. Üniversitemiz alanı içerisinde sadece öğrenci servisi olarak hizmet veren araçların her biri için 20 (Yirmi) TL ücret yatırılarak kayıt yapılır. d. Öğrenci servislerinde sürücü ve öğrencilerin kimlik kontrolü yapılır, öğrenci olmayanlar içeri alınmaz. e. Hizmet alımı yoluyla çalışan araçlar sisteme ücretsiz kaydettirilebilir. f. Üniversitemizle iş akdi bulunmayan firmalar (Çiçekçi, eczane, medikal vs.) sisteme kaydettirilemez. Üniversitemize girişleri ziyaretçi kartıyla yapılacaktır. g. Üniversitemiz içerisinde faaliyet gösteren firmalar (market, kantin vs.) anlaşmalı olduğu kendilerine ekmek, su, malzeme getiren firmaların kayıtlarını resmi belgeyle Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde bu firmalara ait araç kaydı yapılmaz. h. Üniversitemiz içerisinde ticari faaliyet gösteren (market, kantin vs.) anlaşmalı olduğu firmayı değiştirmesi durumunda Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirmeli ve anlaşmış olduğu eski firmanın kayıtlarını sildirmelidir. Aksi takdirde bu firmalara ait araçların tüm sorumluluğu Üniversitemiz içerisinde faaliyet gösteren adına kayıtlı olduğu kuruma ait olarak kabul edilir. i. Öğrenci servislerinin kayıt geçerlilik süresi eğitim öğretim yılı içinde eğitim süresince geçerlidir. 1 Eylül de başlar ertesi yılın 1 Temmuzunda sona erer. 1 Eylülden itibaren hangi tarihte kayıt yapılırsa yapılsın aracın kaydı, ertesi yılın 1 Temmuzunda sona erer. 3

4 j. Firmalara ait araçların (öğrenci servisleri hariç) giriş izni bir yıllık verilir. Her yıl Aralık ayı içerisinde kaydı yenilenir. k. Firma araçlarının üniversitemiz alanı içerisinde, trafik kurallarına uymamaları, çevreyi rahatsız etmeleri, herhangi bir suça karışmaları gibi olumsuzlukları tespit edilirse sistemden kayıtları silinir, ödedikleri ücret geri ödenmez ve sisteme tekrar kayıtlarının yapılıp yapılmayacağı idarenin takdirindedir. l. Firma kendi araçları dışında başka kişi veya firmalara ait araçları, kendi üzerine kayıt yaptıramaz. Bu şekilde kayıt yaptırdığı tespit edilen firmanın izni iptal edilir ve ödediği ücret geri ödenmez. m. Firma adına kaydettirdiği aracı satması durumunda satılan aracın kaydını sistemden sildirir. Sistemde kaydı silinmemiş olan aracın tüm sorumluluğu adına kaydedilen firmaya aittir. Yeni araç alması halinde ise kimlik ve aracın ruhsatı getirilerek sisteme kaydettirilir. Sattığı araç için aldığı giriş iznini yeni aracında kullanabilirler. Madde 5- Misafir Statüsünde Araç Kayıtları: İdarenin takdirinde olacaktır. a. Üniversitemiz alanı içerisinde faaliyette bulunan; Kamu kurumları kantin ve marketlerde çalışan kişilere ait araçlar sisteme misafir olarak eklenecek herhangi bir ücret alınmaz. b. Kampüs içinde faaliyet gösteren kuruluşlar çalışanlarının sayısını plaka kayıt sistemine kaydı için istenilen resmi belgelerle ve SGK dan çalıştığı kurumu gösteren belgeyle birlikte Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirirler. c. Kampüs içinde faaliyet gösteren kuruluşlar çalışanlarından işten ayrılan veya işe giren personelini sisteme kaydı için Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirir. İşten ayrılan personelin sorumluluğu adına kayıtlı olduğu kuruma aittir. d. Motosiklet sürücüleri kasksız olarak kampüs alanı içerisine alınmaz. e. Üniversitemiz alanı içerisinde; trafik kurallarına uyulmaması, kampüs içinde hız sınırı olan 40 km/s in geçilmesi, çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunması (yüksek sesle müzik dinlemek, araç içinden dışarıya bağırmak, vb.), gibi olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda, araç kayıtları silinecektir. Yeniden kayıt yapılıp yapılmayacağı idarenin takdirindedir. f. Misafir statüsündeki araç ile herhangi bir suç işlenmesi veya suça karışılması (hırsızlık, darp, gasp, adam kaçırmak, vb.) gibi 4

5 olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda, araç kayıtları silinir. Bu şahıslar adına tekrar araç kaydı yapılıp yapılmayacağı, soruşturma neticesinde idarenin takdirine bağlıdır. g. Öğrenci temsilcileri, Gazi, Şehit Aileleri (birinci dereceden yakınları) ve engelliler sisteme ücretsiz olarak kaydedilir. h. Üniversitemiz alanı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulların öğrenci velilerine ait araçlar, Okul idaresince onaylı belgeyle herhangi bir ücret ödemeden kendilerine misafir kartı verilerek, bu kart ile Üniversitemize mesai saatleri içinde giriş çıkış yapabilir. i. İlimiz kamu kurumları (Adliye, Polis, Valilik, Jandarma vb.) araçlarını Güvenlik Şube Müdürü tarafından kurum yetkilileriyle koordine edilerek kontrollü bir şekilde kurum adı belirtilip sisteme kayıt edilir. j. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından zaman zaman yerleşke içerisinde araç/sürücü kimlik kontrolleri yapılır. k. Üniversite nizamiyelerinde Belediye otobüslerinde yolcuların, kayıtsız araçlarda ise sürücü ve araç içindeki şahısların kimlik kontrolleri yapılır. l. Plaka tanıma sistemine kayıt sadece mesai saatleri içinde yapılır. m. Kayıt işlemleri Rektörlük binası zemin katında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü plaka tanıma sistem merkezinde yapılır. n. Yukarıda belirtilen kayıt işlemleri dışında kalan kuralsız, uygunsuz veya sınır ihlalleriyle yapılan kampüs alanı girişleri tespit edildiği an ilgililer tarafından kampüs alanı dışına çıkarılır ve gerekli hallerde asayiş birimlerine bilgi verilir. o Sayılı Kanunun 16. Maddesine istinaden Üniversitemiz Rektörlük ve Mühendislik Kampüsüyle bağlı birimlerine ait yerleşke içerisine ateşli silah, bıçak vb. ile T.C.K 174. Maddesinde belirtilenleri sokması yasaktır. Aksi halde yazılı olanları taşıyan ve bulunduranların hakkında ilgili kanunda belirlenen cezaların iki katı uygulanır. p. Yukarıda belirtilen giriş kuralları haricinde yapılan girişlerde nizamiyelere araç ruhsatı veya kimlik verilmek suretiyle ziyaret edecekleri kişi aranarak bilgilendirilip, olur alındıktan sonra kontrollü bir şekilde içeri alınırlar. q. Bu yönergeyi Rektör yürütür, senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 5 Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI Genel Sekreter

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, havalimanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974 Sayılı Yasa) Madde 5(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin kendisine

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

sistemli motorlu taşıtı, ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

sistemli motorlu taşıtı, ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 29 Mayıs 2013 - Sayı: 28661 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmeliğin Amacı Orman Bakanlığı Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfınca;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİ ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek öğrenim kredisi ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar 22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KİMLİK KARTI VE ÇOMÜKART AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş, sınav

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 YÖNETMELİK

25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye sınırları dahilinde, aksi belirtilmedikçe en az üç adet hava

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı