ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 2013ORT23-C2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A ORTAK DERSLER C-2 SINAVI (Bahar Dönemi) Temmuz 2013 Cumartesi, Saat: II. OTURUM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans Programlarına ait dersler yer almaktadır. 2013ORT23-C2 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. Arapça II 20 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 20 Tarihi II İletişim Tarihi ve 20 Sosyolojisi Mikro İktisat 20 1 Müşteri İlişkileri Yönetimi 20 1 Sosyal Hizmette Bilişim 20 Teknolojileri Temel Bilgi Teknolojileri II 20 2 Temel Sigortacılık ve Risk 20 Türk Dili II 20 3 Yabancı Dil II Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013ORT23-C2 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Arapça II A DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arapça II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. cümlesinde altı çizili "سعى الس اع ي ب ي الص ف ا وال م ر و ة" kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lafzen merfu B) Mahallen merfu C) Takdiren mansub D) Lafzen mansub E) Takdiren merfu 2. cümlesinde boş bırakılan "ك ي ف ن ؤ د ي ح ق وق... " yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ال م د ر س ون (A ال م د ر س ي ن (B ال م د ر سان (C ال م د ر س (D ال م د ار س (E 3. cümlesinin "وق ر ب األريكة م ك ت بة فيها ك ت ب م ت ل فة." haberi aşağıdakilerden hangisidir? 4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ism-i meful kalıbı kullanılmıştır? ى و أ ق ل ح ياء م ن أ خ ت و. (A جاء ت يف السوق أ ط ر زة ح ديثة (B أنا ل د ى با ب امل ص ع د. (C ف الق ف ل (D ماذا ن ع م ل م ك سو ر ا ق ر أ اآلية ال وار د ة يف الد ر س. (E 5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ism-i mekan kalıbı kullanılmıştır? ك ان ي و م ا أل ر ب ع اء حار ا. (A إ ن ل قاء نا م ع ك م ب ع د ي و م ي. (B و م أ و اى م الن ار و ل ب ئ س ال م ص ي. (C إ ن أ ك ر م ك م ع ن د اهلل أ ت قاك م. (D إ ل م ن أ ت ى اهلل ب ق ل ب س ليم. (E ق ر ب األريكة (A األريكة (B م ك ت بة (C فيها ك ت ب (D م ت ل فة (E 6. cümlesinde boş bırakılan yere ك أ ن... آباء. aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ال م ع ل م (A ال م ع ل م ون (B ال م ع ل م ي (C ال م ع ل مان (D ال م ع ل مة (E 2013ORT23-C2 1

4 7. cümlesinde altı أ ظ ن أ ن الض ي ف ي ج ال سان يف ى ذ ه ا ل ج ر ة. çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? 10. ب د أ ال م ذ يع ح د يث و م ن ذ ن ص ف س اع ة و ل م ا... ب ع د صفة م ن ص وب بال كس ر ة الظ اى ر ة. (A ا س م أ ن م ن ص وب بال كس ر ة الظ اى ر ة. (B.ا س م أ ن م ن ص وب بال ياء ألن و ج ع م ذ ك ر سامل (C صفة م ن ص وب بال ياء ألن و م ثن. (D ا س م أ ن م ن ص وب بال ياء ألن و م ثن. (E cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek fiil aşağıdakilerden hangisidir? ي ن ت ه ى (A ت ن ت و (B ي ن ت و (C ت ن ت ه ى (D ا ن ت ه ى (E 8. cümlesinde altı çizili kelimenin بات ال م ديرون م س رورين. irabı aşağıdakilerden hangisidir? 11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde emir kipi kullanılmamıştır? ا ق ط ع ي ا ل ب ز وام ل ئ ي الشاي يف األ ك واب (A س ل ب ين إس ر ائيل ك م أ ت ي نا م ن آي ة ب ي ن ة (B ماذا ت ر ى يف م ف ه وم الز مان (C ف ل ي ك ن م ت م ا أل ب و ي و (D.م ر ن أ ذ ى ب إ ل ذلك ال م ح ل (E اس م بات م ر فوع ب الض م ة (A خ ب ر بات م ن صوب ب الفتحة (B خ ب ر بات م ن صوب ب الياء (C اس م بات م ر فوع ب ال واو (D صفة م ن صوب ب الفتحة (E cümlesinde boş bırakılan yere يا أ و ل د ي... ف الط ر يق Aşağıdakilerden hangisi muzâri fiili nasb eden edatlardan biridir? ل (A إن (B إ ذ ن (C م ت (D م ه ما (E aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ل ت ل ع ب (A ت ل ع ب (B ل ي ل ع ب وا (C ل ت ل ع ب وا (D ا ل ع ب (E 2013ORT23-C2 2

5 cümlesinde boş فقال لو جحا:... و رائ ي مث م ش ى جحا..13 bırakılan yere gelebilecek Emr-i hazır aşağıdakilerden hangisidir? ا م ش (A ي ش ى (B ا م ش يا (C cümlesinde altı çizili حضر الر اغ ب ون لر ؤ ي ة الكتاب املوعود..16 kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Faildir, mukadder zamme ile merfudur. B) Faildir, mahallen merfudur. C) Faildir, vav ile merfudur. D) Faildir, açık zamme ile merfudur. E) Naib-i faildir, açık zamme ile merfudur. ا م ش وا (D م ش ي ت (E 14. cümlesinde boş bırakılan "ال م عل م ون... من الص ف ". yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? خ رج (A خ رج ن (B ي رج ان (C خت رج وا (D 17. mazi, cümlesinde altı çizili fiilin و ل ق د أ ر ي ن اه آي ات ن ا ك ل ه ا. üçüncü şahıs eril tekil kipi aşağıdakilerden hangisidir? ر أ ى (A ر ائ ى (B أ ر ى (C ي ر ى (D وار ى (E 18. خ رج وا E) nin "ل ي س" cümlesinde "م ن ح ل ع ل ي ن ا الس ال ح ف ل ي س م ن ا." ismi aşağıdakilerden hangisidir? 15. cümlesinde fail ج اء م ن اهلند طبيب م اى ر إ ل بغداد. aşağıdakilerden hangisidir? م اى ر (A ىى (B ىو (C طبيب (D نا (A ىى (B ن ن (C م ن (D ىو (E اهلند (E 2013ORT23-C2 3

6 19. cümlesinde boş bırakılan yere " ل... ع ل م ناد م " aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? طال ب (A ط ال ب (B ط ال ب (C طال ب (D طال ب و (E لي ؤ م ن أ ح د ك م ح ت... أل خيو ما ي ب ل ن ف س و.20 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ي ب (A ي ب وا (B ت ب وا (C ي ب ون (D ي ب (E 2013ORT23-C2 4

7 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş bir eği m düzeni için yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Ermenistan TBMM'yi resmen tanımış r. A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü B) Doğu vilayetlerimizin güvenliği sağlanmış r. B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Gürcistan'ın TBMM'yi tanıdığı ilk antlaşmadır. C) Yeni okulların açılması 2. D) Bu antlaşmadan sonra doğudaki birliklerimizin bir kısmı Ba Cephesi'ne nakledilmiş r. E) Bu antlaşma TBMM'nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisi Ba Anadolu'da düzenli ordunun kuruluşuna kadar oluşturulan Kuva-yı Milliye cephelerinden biri değildir? 5. D) Medreselerin kaldırılması E) Türk Ocaklarının açılması 17 Şubat 1926 tarihli yeni Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmış r. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebepleri arasında gösterilemez? A) Ayvalık A) Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması B) Akhisar C) Salihli D) Polatlı E) Nazilli B) Avrupa'daki laik ve demokra k anlayışa göre hazırlanmış olması C) Dil ve anla mının sade, anlaşılır olması D) Resmî nikâhı tarafların insiya fine bırakması E) Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi 3. TBMM'nin açılışından sonra kurulan ilk siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası 6. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasını da etkilemiş r. Bu isyan, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmasına sebep olmuştur? C) İ hat ve Terakki Fırkası A) Boğazlar D) Hürriyet ve İ laf Fırkası B) Hatay E) Halk Fırkası C) Kapitülasyonlar D) Musul E) Yabancı okullar 2013ORT23-C2 5

8 7. Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamamış r? A) Sovyetler Birliği B) İtalya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa A 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devle 'nde medeni kanun yerine kullanılmış r? A) Hukuk-ı Aile Kararnamesi B) Kanûn-ı Esasî C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) Sened-i İ fak E) Mecelle I. Balkan Pak 'nın kurulması II. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması III. Sadabat Pak 'nın kurulması IV. Hatay'ın Anavatana ka lması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasıyla ilgili yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangileri Atatürk'ün sağlığında gerçekleş rilmemiş r? B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden değildir? A) Önceki anayasalardan hem çok uzun hem de teferruatlıdır. B) Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır. C) Bu anayasa ile ilk defa işçilere sendikal haklar verilmiş r. D) Yürütme organı güçlendirilmiş r. E) İlk maddeleri değiş rilemez ilkeler olarak belirlenmiş r. 11. Türk Tarih Kurumu'nun açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık 12. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri değildir? A) ABD'nin saldırgan poli kalar takip etmesi B) Milletler Cemiye 'nin sorumluluklarını yerine ge rememesi C) Almanya'da Nazilerin ik darı ele geçirmesiyle revizyonist poli kalar sürdürmesi D) İtalya'da Faşistlerin ik dara gelmesiyle saldırgan poli kaların takip edilmesi E) Uzakdoğu'da Japonya'nın sömürgeciliğe yönelmesi 13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Milletler Cemiye 'nin kurulması B) ABD'nin, yeni dünya düzeninin en büyük aktörü olması C) Avrupa'da Faşizm'in yıkılması D) Japonya'da a lan atom bombaları sonucu binlerce sivilin ölmesi E) Almanya'nın, Doğu ve Ba Almanya diye ikiye ayrılması 2013ORT23-C2 6

9 14. Türk İnkılabı, Avrupa kültürünün etkisiyle yapılmış bir çağdaşlaşma hareke olup toplumsal alanda da modernleşmeyi amaçlamış r. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu duruma kanıt olduğu söylenemez? A) Ölçü, tar ve takvimin değiş rilmesi B) Ta l günlerinin değiş rilmesi C) Şapka Kanunu'nun çıkarılması D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumunun kurulması 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriye dış poli kasında benimsediği ilkelerden biri değildir? A) Yur a sulh cihanda sulh B) İnsan haklarının korunması C) Tam bağımsızlık D) Sömürgecilik E) Uluslararası eşitlik 16. Türkiye'de saltanat ve halifeliğin kaldırılması, Medeni Kanun'un kabul edilmesi gibi gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Millî devlet anlayışının benimsenmesi B) Laik sisteme geçilmesi C) Tam bağımsızlığın gerçekleş rilmesi D) Vatandaşların hukuk önünde eşitliğinin sağlanması E) Ülkede birlik ve bütünlüğün korunması 17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin temel niteliklerinden biri değildir? 18. I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? A) Millî egemenlik B) Tam bağımsızlık C) Bilimsellik ve akılcılık D) Yur a sulh cihanda sulh E) Çağdaşlaşma ve ba lılaşma 19. Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye İk sat Kongresi'nde ülkede sanayinin geliş rilmesi için alınan kararlardan biri değildir? A) Sanayinin teşviki B) Sanayiciye kredi temini C) Sanayi için mühendis ve teknik eleman ye ş rilmesi D) Yerli malının teşviki E) Aşar Vergisi'nin kaldırılması 20. Aşağıdakilerden hangisinin "Dörtlü Takrir" diye bilinen önergede imzası yoktur? A) Adnan Menderes B) Refik Koraltan C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü E) Kâzım Karabekir A) Yayılmacılık ve sömürgecilik B) Hâkimiye n millete ait oluşu C) Millî tarih ve millî dil D) Akılcılık ve bilimsellik E) Millî birlik ve beraberlik anlayışı 2013ORT23-C2 7

10 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Tarihi ve Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Uygarlığın doğuşunda rol oynayan ve toplumu ilgilendiren konularda karar verme yetkisini ortaya koyan unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasal düzen B) Jeolojik şartlar C) Klimatolojik koşullar D) Coğrafi şartlar E) E k kurallar 4. Matbaacılıkta harf ölçüsü olarak kullanılan puntoyu kim icat etmiş r? A) Johann Gutenberg B) Peter Schöffer C) William Caxton D) Pierre Simone Fournier E) William Church Aşağıdakilerden hangisi Sümer uygarlığına ait yazılı ile şimin belirgin özelliğidir? A) İle şimi düzenleyen komutanlarca belirli aralıklarla siyasi bildiriler yayımlanması B) Papirüs yapraklarının güneşte kurutulmasıyla ilk kitapların ortaya çıkması C) Kil levhalar kullanılarak resim yazıdan şekil yazıya geçilmesi D) Coğrafi şartların elverdiği ölçüde nehirlerin yazılı haberleşmede kullanılması E) Yazılı haberleşmenin tüm topluma açık bir biçimde yapılması Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ile yazılmış r? A) Mete Han Yazı B) Bugut Yazı C) Orhon Yazıtları D) Divan-ı Lüga 't Türk E) Sultan Alparslan Yazı Aşağıdakilerden hangisi matbaanın gelişmesinin sonuçlarından biridir? A) Yazıcılar sını nın güçlenmesi ve el yazmalarının kıymetlenmesi B) Dinî otoritenin sarsılması, din ve mezhep savaşlarının çıkması C) Basım tekniğinin yüksek maliye nedeniyle kitap ve gazete okuyanların azalması D) La nce'nin millî dillere nazaran üstünlük sağlaması E) Sanayileşmenin yavaşlaması, tarımsal üre min artması Aşağıdakilerden hangisi 1730'dan i baren yayımlanan ve sadece ilanlara yer veren İngiliz gazetesidir? A) Spectator B) Daily Stamp C) Basic News D) Public English E) Daily Adver ser 2013ORT23-C2 8

11 Aşağıdakilerden hangisi habercilikte fotoğra n yazıya kıyasla üstünlüklerinden biri değildir? A) İyi görüntülenmiş bir fotoğrafla, bilgi, yazıya kıyasla daha çabuk kavranabilir. B) Fotoğra n anlamsal yoğunluğu daha fazladır. C) Fotoğraf, içerdiği bilginin anımsanmasını kolaylaş rıcı niteliktedir. D) Fotoğra a duyarlılaş rma etkisi daha güçlüdür. E) Fotoğraf sayesinde sanayileşme öncesi yaşamı kavramak kolaylaşmış r. Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılığında parazitsiz ve daha kaliteli ses yayını yapma imkânı vermektedir? A) AM Bandı B) MW Orta Dalga C) LW Uzun Dalga D) FM Bandı E) IKW Kısa Bandı Türkiye'de ilk radyo yayını hangi yılda, nerede yapılmış r? A 11. Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının gelişim aşamalarından dönemini ifade eder? A) Gelişme Devresi B) Deneme ya da Başlangıç Devresi C) Al nçağ Devresi D) Olgunluk Devresi E) Ticari Medya Devresi 12. Aşağıdakilerden hangisi 1990'lardan i baren Avrupa genelinde cari televizyon yayıncılığının gelişmesinin kamu hizme yayıncılığındaki sonuçlarından biri değildir? A) Kamu kuruluşları görevlerini yeniden tanımlamışlardır. B) Kamu yayıncılığında program akış çizelgeleri ve üre m faaliyetleri modernize edilmiş r. C) Kamu yayıncılığında reklam tekeli savunulmaya başlanmış r. D) Kamu yayıncıları işletme sistemlerini akılcı hâle ge rmişlerdir. E) Kamu yayıncılığı sektör olarak yeniden canlanmış r. A) İzmir B) Ankara C) İstanbul D) Ankara E) İzmir 10. Televizyon yayınlarında reklama ilk olarak hangi yılda ve hangi ülkede yer verilmiş r? A) İngiltere 13. İle şim sürecinde kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olabilmesine imkân tanıyan yeni ile şim teknolojilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Etkileşim B) Eşzamansızlık C) Kitlesizleş rme D) Hedefleme E) Hiperme nleşme B) Hollanda C) Almanya D) ABD E) Fransa 2013ORT23-C2 9

12 14. Aşağıdakilerden hangisi Alvin Toffler'a göre sosyoekonomik gelişmelerde İkinci Dalga olarak tanımlanır? A) Tarımsal üre m B) Sanayileşme C) Avcılık - toplayıcılık D) Enformasyon uygarlığı E) Küresel ağ toplumu 17. İnsanın önceki tutumlarıyla uyumlu ile şim içeriğine yönelmesi, uyumsuz olan içerikten kaçınması eğilimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçici maruz kalma B) Seçici dikkat C) Seçici ha rlama D) Seçici algı E) Seçici yorum dünyası,... teknolojisinin üre ği bir evrendir ve daha çok bilgi işlem alanında kullanılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? A) Siber uzay - elektrik B) Sanal gerçeklik - internet C) Sente k uzay - genom D) Siberne k - biomekanik E) Siber uzay - transistör 16. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Komisyonu tara ndan hazırlanan McBride Raporu'na göre kitle ile şim araçlarının rollerinden biri değildir? A) Haber ve bilgi sağlama B) Tar şma ortamı yaratma C) Güdüleme D) Kültürün gelişmesine katkı sağlama E) Ayrış rma 18. Katz ve Lazarsfeld'in 1940 Amerikan Başkanlık seçim kampanyalarının kamuoyu üzerindeki etkilerinden hareketle oluşturdukları ile şim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal Yayılma Eğrisi Modeli B) Yeniliklerin Yayılımı Modeli C) İki Aşamalı Akış Modeli D) Kodlama - Kod Açımlama Modeli E) Kullanımlar ve Doyumlar Modeli 19. I. Vatandaşların bazı siyasal kararları doğrudan doğruya alması II. Vatandaşların eşit siyasi, hukuki hak ve yetkilere sahip olması III. Vatandaşların görüş ve düşüncelerini özgürce açıklayabilmesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri an k demokrasinin ilkelerindendir? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 10

13 20. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunu Modernlik Sonrası Çağ olarak tanımlamaktadır? A) Alvin Toffler B) Ami ai Etzioni C) Peter F. Drucker D) Ralf Dahrendorf E) George Lichtheim 2013ORT23-C2 11

14 Mikro İktisat DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnsanların isteğine bağlı olarak tüke len mallara ne ad verilir? A) Tamamlayıcı mal B) Zorunlu mal C) Zorunlu olmayan mal D) Üre m malı E) Ya rım malı 4. Fayda fonksiyonu U=16x 2 y 2 olan bir tüke ci, x'ten 5 birim, y'den de 10 birim tüketmesi hâlinde MRS xy kaç r? A) 0,5 B) 0,75 C) 1,50 D) 1,75 E) 2 2. Hangi mal veya hizme n ne kadar üre leceğine karar veren ekonomik birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üre ciler 5. Düşük gelir düzeyinde tüke lmek zorunda olunan ve gelir ar ğında tüke mi azal lan mallar aşağıdakilerden hangisidir? B) Tüke ciler A) Fakirce C) Faktör sahipleri B) İkame D) Devlet C) Lüks E) Hanehalkı D) Normal 3. Bir malın başlangıç fiya P 1= 5 TL iken talep miktarı Q 1= 400 birimdir. Daha sonra fiyat P 2= 10 TL'ye çık ğında talep miktarı Q 2= 200 birime düşmüştür. Bu malın talep elas kiye aşağıdakilerden hangisidir? A) -0,25 6. E) Tamamlayıcı "Üre m düzeyi sabit kalmak koşuluyla 1 birim daha fazla emek kullanma karşılığı sermayeden vazgeçilen miktar" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? B) -0,50 A) MPR C) -0,75 B) MRS LK D) -1 C) MP L E) -1,25 D) MP K E) MRTS LK 2013ORT23-C2 12

15 Üre mdeki bir birimlik ar şa karşılık, toplam maliye e meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Değişken maliyet B) Marjinal maliyet C) Ortalama maliyet D) Sabit maliyet E) Toplam maliyet Tam rekabet koşullarında en iyi üre m düzeyinde fiyat AVC'den daha büyük, ATC'den daha küçük ise firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kâr eder. B) Zarar eder, ancak kısa dönemde üre me devam eder. C) Zarar eder ve üre mi durdurur. D) Başabaş noktasındadır. E) Başka bir endüstriye yönelir. Tam rekabetçi bir firma için P=30 ve TC= Q 2 +10Q+50 ise en iyi üre m düzeyi ve bu üre m düzeyinde firmanın toplam kârı sırasıyla ne kadardır? A) Q=10, π=50 B) Q=50, π=10 C) Q=15, π=25 A 11. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bir talep fazlası ortaya çıkar? A) Taban fiyat B) Tavan fiyat C) Advolarem vergi D) Spesifik vergi E) Tarife ve kotalar 12. Tek bir sa cı ile tek bir alıcının bulunduğu piyasa şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Düopol B) Monopson C) Monopol D) İki yanlı monopol E) Çi monopol 13. Talebin fiyat esnekliği ve marjinal gelir ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) E p<0 ise MR'dir. B) E p>0 ise MR>P'dir. C) E p=1 ise MR=0'dır. D) -1< E p<- ise MR pozi ir. E) E p=1 ise MR= 'dur. D) Q=25, π=15 E) Q=10, π= Arz elas kiye sı r ise vergi yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Verginin büyük bir kısmına tüke ciler katlanır. B) Verginin büyük bir kısmına hükûmet katlanır. C) Verginin tamamına tüke ciler katlanır. 14. Oligopol piyasada kâr maksimizasyon şar aşağıdakilerden hangisidir? A) MR=P B) MR<MC C) MR=MC D) MR>MC E) MR=AC D) Verginin tamamına üre ciler katlanır. E) Verginin tamamına hükûmet katlanır. 2013ORT23-C2 13

16 15. Emeğin saat başı ücre artarken işçiler emek arzını azal yor ise aşağıdaki etkilerden hangisi oluşur? A) İkame etkisi B) Ürün etkisi C) Kâr maksimizasyon etkisi D) Gelir etkisi E) Marjinal gelir etkisi 16. Tam rekabet piyasasında marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanmaktadır? A) MRP=MCxP B) MRP=MPxME C) MRP=MRxW D) MRP=MPxP E) MRP=MRxMC 17. Ürün dönüşüm oranı ile marjinal ikame oranının birbirine eşit olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Üre m etkinliği 19. Bir malın bir tüke ci tara ndan tüke lmesi, diğer tüke cilerin bu maldan elde edebilecekleri faydayı ve miktarı etkilemiyorsa bu mal aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel B) Karma C) Kamu D) Düşük E) Giffen 20. Oyun teorisinde "Sizin ne yap ğınız beni ilgilendirmez, ben yapabileceğimin en iyisini yaparım veya benim ne yap ğım sizi ilgilendirmez, siz yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız." ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A) Nash dengesi B) Etkin strateji C) Sı r toplamlı oyun D) Mahkûmlar çıkmazı E) Asimetrik enformasyon B) Tüke m etkinliği C) Üre m ve tüke m etkinliği D) Bölüşüm etkinliği E) Fayda etkinliği 18. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik enformasyon sorunu al nda ele alınan konulardan biri değildir? A) Ahlaki tehlike B) Sinyal gönderme C) Ters seçim D) Tak ksel oy verme E) Müzayede 2013ORT23-C2 14

17 Müşteri İlişkileri Yönetimi DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Müşteri İlişkileri Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Sadık müşteri kitlesi oluşturmak II. Ürün yöne minden müşteri yöne mine yönelmek III. Müşterilere daha etkin sunumlar yapmak 4. A işletmesi, otomobiline 4 adet las k alan müşterisine "yol yardımı" hizme sunmaktadır. Bu uygulama, hangi Müşteri İlişkileri Yöne mi programı ile ilişkilidir? Müşteri İlişkileri Yöne mi'nin amaçları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Ödül programları B) Kişiselleş rme C) Reak f müşteri hizmetleri B) Yalnız II D) Topluluk oluşturma C) Yalnız III E) Proak f müşteri hizmetleri D) I ve II 5. Genel olarak bir grup insanı belirli amaçlar etra nda toplama ve harekete geçirme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? 2. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Pazarlama Karması (4P) elemanlarından biri değildir? A) Ürün B) Müşteriye maliyet C) Tanı m D) Fiyat A) Yöne cilik B) Siyaset C) Liderlik D) Organizasyon E) İkna yeteneği 3. E) Yer İşletmenin, kârının % 80'ini, müşterilerin %20'sinden elde e ğini vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 6. Bir işletme mevcut müşteriyi elde tutma maliye ni 3 TL olarak hesaplamış r. Buna göre işletmenin memnun olmayan bir müşteriyi geri kazanma maliye kaç TL'dir? A) 3 A) Buruno B) 10 B) Pine C) 15 C) Gartner D) 20 D) Payne E) 30 E) Pareto 2013ORT23-C2 15

18 I. Konsorsiyum; işletmelerin yöne m faaliyetlerinin bazılarını üstlenen uzman firmalardır. II. Sponsorluk; bazı spor, kültür, sağlık ve eği m gibi olayları ya da kuruluşları desteklemek için yürütülen faaliyetlerdir. III. Lisanslı sa cılık; teknoloji, bilgi, isim veya semboller gibi soyut değerlerin kullanım hakkının başka işletmeye verilmesidir. İşletmelerin iş ortaklarıyla ilgili yukarıda verilen tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi "Toplam Kalite Yöne mi"nin özeliklerinden biridir? A) Geçici bir yöne m modasıdır. B) Japonlara özgü bir sistemdir. C) Felsefesi, Türk toplumuna uygun değildir. D) Temeli 1950'lere dayanan eski bir anlayış r. E) Müşteri odaklı bir yöne m anlayışıdır. Aşağıdakilerden hangisi "reak f halkla ilişkiler" faaliyetlerinden biridir? A) Çalışanları eğitmek B) Müşterileri ürün kullanımı hakkında bilgilendirmek C) İşletmenin varlığını duyurmak D) İşletmenin toplumdaki imajını güçlendirmek E) Kamuoyunda işletmeyle ilgili ortaya a lan olumsuz haberleri ve dedikoduları düzeltmek A 10. Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin özelliklerinden biridir? A) Ürün temelli organizasyon B) Aşırı vaat, düşük hizmet C) Finansal performans D) Reklamla marka yaratma E) Müşteri temelli organizasyon 11. İnterne e Maliye Bakanlığının açmış olduğu web sitesi aracılığıyla motorlu taşıtlar vergisini ödeme işlemi hangi tür bir elektronik caret uygulamasıdır? A) Tüke ciden tüke ciye B) İşletmeden tüke ciye C) İşletmeden işletmeye D) Tüke ciden işletmeye E) Devle en vatandaşa 12. Aşağıdakilerden hangisi elektronik care n işletmelere sağladığı avantajlar arasında yer almaz? A) Global pazarlara erişim B) Pazarlama maliyetlerinden tasarruf C) Zaman tasarrufu D) Kişiselleş rilmiş ürünlerin sunulması E) İşletmeler arası veri transferinde kolaylık 13. Şikâyetçi müşterilerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Cinsiyete göre bayanlar daha fazla şikâyetçidirler. B) Düşük gelirli müşteriler daha fazla şikâyetçidirler. C) Kaderci kişiler daha fazla şikâyetçidirler. D) Evli müşteriler daha fazla şikâyetçidirler. E) Yaşlılar daha fazla şikâyetçidirler. 2013ORT23-C2 16

19 14. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yöne mi'nde (MİY) başarısızlık sebeplerindendir? A) MİY uygulanmadan önce stratejik planların hazırlanması B) Müşteri merkezli bakış açısının kazanılması C) Üst yöne min MİY uygulamalarını desteklemesi D) İşletmenin örgüt yapısının müşteri merkezli olarak tasarlanması E) Eski iş süreçlerinin sürdürülmesi 15. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yöne mi'nde (MİY) başarılı olmanın zorunlu koşullarından biri değildir? A) Müşteri odaklılık B) Kısa dönemlilik C) Bölümler arası bütünleşme D) Örgüt genelinde iş birliği E) İyi bir veri tabanı oluşturmak 16. Aşağıdakilerden hangisi sa ş elemanında aranan fiziksel özelliklerden biri değildir? A) Etkili ses tonu B) Güzel bir yüz C) Sa ş tekniği bilgisi D) Bedensel özrünün olmaması E) Ortanın üzerinde bir boy 18. MEBSİS, İLSİS gibi Müşteri İlişkileri Yöne mi uygulamaları hangi sektörle ilgilidir? A) Perakende B) İlaç C) Kamu D) Konaklama E) İle şim 19. ATM (Automa c Transac on Machine), sigorta ve tasarruf hesabı, internet çağrı merkezleri gibi MİY uygulamaları hangi sektörle ilgilidir? A) Perakende B) İlaç C) Kamu D) Konaklama E) Bankacılık 20. Aşağıdakilerden hangisi performans karnesi yönteminde yararlanılan perspek fler arasında yer almaz? A) Müşteri perspek fi B) Finansal perspek f C) Coğrafi perspek f D) Öğrenme ve gelişme perspek fi E) İçsel perspek f 17. Sa şçılara her ay yap kları sa şlardan bağımsız olarak ücret ödenen ücretlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabit ücretlendirme B) Değişir ücretlendirme C) Karma ücretlendirme D) Komisyon sistemi ücretlendirme E) Giydirilmiş ücretlendirme 2013ORT23-C2 17

20 Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri Bu testte 20 soru bulunmaktadır. DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. MS PowerPoint sunusunun otoma k olarak sunu görünümünde açılabilmesi için hangi dosya forma nda açılması gerekir? A) pptx B) ppts C) docx D) xlsx 4. I. Saydam rengi belirleme II. Resim kırpma III. Yumuşak kenar efek MS PowerPoint'te slaytlara eklenen resimler üzerinde yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? E) ppt 2. I. Sunulacak konu içeriğinin tamamı sunuda yer almalıdır. II. Sunu içerisinde görsellere yer verilmelidir. III. Slaytlardaki bilgiler maddeler hâlinde sunulmalıdır. MS PowerPoint'te etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat edilmelidir? B) Yalnız II C) I ve II 5. B) Yalnız II C) I ve II I, II ve III MS PowerPoint programında "Asıl Slayt Görünümü" kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Yeni slayt düzenleri oluşturulabilir. B) Yazı pi veya madde işaretleri değiş rilebilir. C) Yer tutucu konumları veya boyutları değiş rilebilir. D) Zamanlama provası yapılabilir. 3. E) Tüm slaytlarda görünmesi için resim veya logo eklenebilir. 6. I. Konuşmacı notlarından faydalanılabilir. II. Sunu süresi etkin bir şekilde kullanılabilir. III. Slaytlar arası geçiş yapılamaz. Resimdeki gibi bir slayt oluşturmak için hangi PowerPoint nesnesi kullanılmalıdır? MS PowerPoint'te yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Sunucu Görünümü"nün kullanıcıya sağladığı kolaylıklar arasında yer alır? A) Grafik B) I ve II B) Me n kutusu C) SmartArt D) WordArt E) Simge C) I ve III 2013ORT23-C2 18

21 MS PowerPoint programında aşağıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? A) Enter Önceki slayta gider. B) Yön tuşları İleri geri geçişleri sağlar. C) Esc Slayt gösterisini sonlandırır. D) Ctrl + S Sunuyu kaydeder. E) F5 Slayt gösterisini başla r. Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkân verir? A) Hesap tablosu yazılımları B) İşle m sistemi yazılımları C) Veri tabanı yöne m sistemleri D) Kelime işlem yazılımları E) Sunum yazılımları Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi "AÖF", uzan sı ".docx" olan dosyanın arama kriteri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? A) ATAAÖF.docx B) *AÖF.docx C) *AÖF*.*docx D) AÖF***.docx E) AÖF.*** A 10. I. Dosya kullanımda iken ismi değiş rilebilir. II. F2 tuşu ile dosya isim çerçevesi ak fleş rilir. III. Yeni dosya ismini onaylamak için ENTER tuşu kullanılır. Windows işle m sisteminde dosya isimlendirme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 11. Not de eri programı kullanılarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Metne resim ekleme B) Yazı pini değiş rme C) Yazı boyutunu değiş rme D) Belge yazdırma E) Sözcük kaydırma 12. I. Ctrl + L Sola hizala II. Ctrl +R Ortala III. Ctrl + G Sağa hizala MS Word programında me n hizalamaya ilişkin yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 19

22 13. MS Word programında tüm belgenin arkasına şirket logosu, sloganı vb. bilgileri silik bir biçimde bas rmaya yarayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Grafik B) Dipnot C) Filigran D) Sonnot E) Baskı Önizleme 14. Ağ merkezinde hub, switch gibi merkezî donanımları bulunduran ve en çok kullanılan ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıldız B) Veri yolu C) Halka D) Örgü E) Ağaç 15. Aşağıdaki internet bağlan şekillerinden hangisi modem dışında ayırıcı kullanır? A) Çevirmeli ağ B) ADSL C) Kablo internet D) Uydu internet E) 3G 16. I. Man ksal ifadeler kullanılmalıdır. II. Konuyla ilgili temel 3-4 kelime belirlenmelidir. III. Arama filtreleme seçenekleri kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motorlarında arama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır? B) Yalnız II C) I ve II 17. E-posta ile lerindeki "BCC (Gizli Karbon Kopya)" alanı hangi amaçla kullanılır? A) İle yi özetleyen bir başlığın girileceği alandır. B) İle metninin yer aldığı kısımdır. C) İle yi gönderen kişi adresinin yer aldığı kısımdır. D) İle nin gönderildiği adresleri alıcılardan gizlemek için kullanılır. E) Diğer alıcılar tara ndan görülmesi istenmeyen adresler bu alana yazılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde artan bilgi gereksiniminin nedenleri arasında yer almaz? A) Girdilerin çoğalması B) Örgüt çalışanlarının sayısının ar şı C) Örgütlerin karmaşık yapılara dönüşmesi D) Yöne min karar verme sorumluluğu E) Hizmet kalitesinin yükselmesi 2013ORT23-C2 20

23 19. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin sosyal hizmet uygulamasına etkileri arasında yer almaz? A) Sosyal hizmet uygulamasında süpervizyonun işlevselliği B) Azalan sayıda sosyal hizmet uzmanına gereksinim duyulması C) Sosyal hizmet uygulamasında idari dene min işlevselliği D) Sosyal hizmet uygulamasında düzenli kayıt-rapor tutma E) Sosyal hizmet uzmanları arası mesleki rekabe n artması 20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal poli ka düzeyindeki bilişim teknolojisi uygulamalarını en iyi şekilde açıklar? A) Risk gruplarının sorunlarıyla ilgili bilgi gereksinimlerini karşılama B) Sosyal hizmet uygulamasında profesyonelin çalışmalarını düzenleme C) Sosyal hizmetleri sunumunda karar vericilere ayrın lı bilgi sağlama D) İnternet yoluyla mesleki bilgi alışverişinde bulunma E) Mesleki dene mi etkinleş rme 2013ORT23-C2 21

24 Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. MS PowerPoint sunusunun otoma k olarak sunu görünümünde açılabilmesi için hangi dosya forma nda açılması gerekir? 4. I. Saydam rengi belirleme II. Resim kırpma A) pptx B) ppts C) docx D) xlsx III. Yumuşak kenar efek MS PowerPoint'te slaytlara eklenen resimler üzerinde yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? E) ppt 2. I. Sunulacak konu içeriğinin tamamı sunuda yer almalıdır. II. Sunu içerisinde görsellere yer verilmelidir. III. Slaytlardaki bilgiler maddeler hâlinde sunulmalıdır. B) Yalnız II C) I ve II MS PowerPoint'te etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat edilmelidir? B) Yalnız II C) I ve II 5. MS PowerPoint programında "Asıl Slayt Görünümü" kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Yeni slayt düzenleri oluşturulabilir. B) Yazı pi veya madde işaretleri değiş rilebilir. C) Yer tutucu konumları veya boyutları değiş rilebilir. D) Zamanlama provası yapılabilir. 3. E) Tüm slaytlarda görünmesi için resim veya logo eklenebilir. 6. I. Konuşmacı notlarından faydalanılabilir. II. Sunu süresi etkin bir şekilde kullanılabilir. III. Slaytlar arası geçiş yapılamaz. Resimdeki gibi bir slayt oluşturmak için hangi PowerPoint nesnesi kullanılmalıdır? MS PowerPoint'te yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Sunucu Görünümü"nün kullanıcıya sağladığı kolaylıklar arasında yer alır? A) Grafik B) Me n kutusu C) SmartArt D) WordArt B) I ve II C) I ve III E) Simge 2013ORT23-C2 22

25 MS PowerPoint programında aşağıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? A) Enter Önceki slayta gider. B) Yön tuşları İleri geri geçişleri sağlar. C) Esc Slayt gösterisini sonlandırır. D) Ctrl + S Sunuyu kaydeder. E) F5 Slayt gösterisini başla r. I. Veri tekrarını önler. II. Verilerin paylaşımını kolaylaş rır. III. Eş zamanlı olarak yalnızca bir kullanıcı tara ndan kullanılabilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri veri tabanı yöne m sistemlerinin sağladığı avantajlardandır? B) Yalnız II C) I ve II Bir veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmakta kullanılan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Form B) Tablo C) Rapor D) Sorgu E) Makro A 10. I. Formlara düğme, me n kutusu gibi dene m araçları eklenebilir. II. Tablolar, verilerin saklandığı yapılardır. III. Verileri görüntülemek, biçimlendirmek veya özetlemek için raporlar kullanılır. MS Access veritabanı nesnelerine ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 11. Veriler, saklanırken veya başka konumlara taşınırken boyutlarını küçültmek amacıyla kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? A) Eset Nod32 B) Winrar C) Windows Media Player D) Windows DVD Maker E) Microso Picture Manager 12. Kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almak ve sistemi bunlardan korumak amacıyla yazılan programlara ne ad verilir? A) Virüs B) Truva a C) Spyware D) An virüs E) Solucan 2013ORT23-C2 23

26 13. I. WAV Ses dosyası II. MPEG Video dosyası III. FLV Video dosyası Dosya formatlarına ilişkin yukarıdaki eşleş rmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 14. Ağ merkezinde hub, switch gibi merkezî donanımları bulunduran ve en çok kullanılan ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halka B) Veri yolu C) Yıldız D) Örgü E) Ağaç 15. Aşağıdaki internet bağlan şekillerinden hangisi modem dışında ayırıcı kullanır? A) Çevirmeli ağ B) ADSL C) Kablo internet D) Uydu internet E) 3G 16. I. Man ksal ifadeler kullanılmalıdır. II. Konuyla ilgili temel 3-4 kelime belirlenmelidir. III. Arama filtreleme seçenekleri kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motorlarında arama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır? B) Yalnız II C) I ve II 17. E-posta ile lerindeki "BCC (Gizli Karbon Kopya)" alanı hangi amaçla kullanılır? A) İle yi özetleyen bir başlığın girileceği alandır. B) İle metninin yer aldığı kısımdır. C) İle yi gönderen kişi adresinin yer aldığı kısımdır. D) İle nin gönderildiği adresleri alıcılardan gizlemek için kullanılır. E) Diğer alıcılar tara ndan görülmesi istenmeyen adresler bu alana yazılır. 18. I. İle şim ve paylaşım Facebook, Twi er II. Adres paylaşımı, sohbet Blog III. İçerik oluşturma Wiki Sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III 2013ORT23-C2 24

27 19. "Hangi bilgi hangi koşullar al nda, ne zaman ve nasıl paylaşılır?" sorusu hangi e k sorunlar kapsamında incelenir? A) Gizlilik B) Ahlak C) Fikrî Mülkiyet D) Doğruluk E) Erişim 20. I. Sa n alma maliyetleri artar. II. Müşteri memnuniye artar. III. Firma içi verimlilik artar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e- care n sağladığı avantajlardandır? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 25

28 Temel Sigortacılık ve Risk DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Sigortacılık ve Risk testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi prim derecelendirilmesi olarak bilinen süreç r? A) Poliçe yazma B) Hasarların ödenmesi C) Fon oluşturma 4. I. Organizasyonun kendisini nasıl gördüğü II. Hangi pazara hizmet sunulacağı III. Genel olarak verilmek istenen imajın ne olduğu Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir misyon ifadesinde belir lmelidir? D) Fiyat belirleme E) Reasürans alınması B) I ve II 2. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinde bilançoları ve mevzuata uygunluğu sürekli kontrol eden kişiyi ifade etmektedir? A) Genel müdür C) I ve III E) I,II ve III B) Yöne m kurulu üyesi C) Denetçi D) Genel kurul üyesi 5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve belirlenen bu problemin çözülmesi amacına yönelik bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasını ifade etmektedir? E) Genel müdür yardımcısı A) Misyon belirleme 3. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin genellikle insanlar tara ndan sağlanmakta olmasından dolayı kalitesinde hizme n gerçekleş rildiği her sefer farklılıklar görülebilmesini ifade etmektedir? B) Vizyon belirleme C) Çevre analizi D) Pazar araş rması A) Soyutluk E) Rekabet analizi B) Standartlaş rmanın zorluğu C) Üre m ve tüke min birbirinden ayrılmazlığı 6. Aşağıda verilen sigorta konusu ve sigortalı unsur eşleş rmelerinden hangisi doğru verilmiş r? D) Rekabet A) Yangın sigortası - bir kimsenin yasal sorumluluğu E) Pazarlama B) Nakliyat sigortası - bina C) Sorumluluk sigortası - gemi D) Ferdi kaza sigortası - bina E) Hayat sigortası - yaşam 2013ORT23-C2 26

29 Aşağıdakilerden hangisi sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek olmasını ifade etmektedir? A) Tazminat prensibi B) Aşkın sigorta C) Eksik sigorta D) Halefiyet prensibi E) Mutabakatlı kıymet Aşağıdakilerden hangisi sigorta e ren tara ndan ve çoğunlukla sigorta aracıları yardımıyla doldurularak sigortacıya verilen bilgi formu aracılığı ile yapılır? A) Sigorta teklifnamesi B) Yakın sebep prensibi C) Halefiyet prensibi D) Mutabakatlı kıymet E) Hasara ka lım prensibi Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortası adı al nda yapılan ödemelerden biri değildir? A) Ölüm hâlinde yapılacak ödeme B) İrat ödemesi C) Geri prim iadesi A 11. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik şirketlerinin ka lımcıların hesabındaki fonların net varlık değeri üzerinden günlük en fazla yüz binde on oranında aldığı kesin yi ifade etmektedir? A) Giriş aida B) Devlet katkısı C) Yöne m gideri kesin si D) Fon işle m gideri kesin si E) Katkı payı ödemeleri 12. Aşağıdakilerden hangisi mevzuat hükümlerini açıklamak için ilgili kurumca, daha çok bilgilendirme amacıyla yayımlanan belgedir? A) Genelgeler B) Özelgeler C) Sektör duyuruları D) Bakanlar kurulu kararları E) Yönetmelikler 13. I. Sigortacılık Kanunu II. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya rım Sistemi Kanunu III. Türk Ticaret Kanunu D) Kıymet sigortası E) Süre sonunda haya a kalma hâlinde yapılacak ödeme 10. Aşağıdakilerden hangisi haya üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi ifade etmektedir? A) Sigortalı B) Sigorta e ren C) Lehtar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin temelini oluşturmaktadırlar? B) I ve II C) I ve III D) Sigortacı E) Eksper 2013ORT23-C2 27

30 14. I. Mal sigortalarında, tam hasar durumunda sigorta bedelinin tümünün ödenmesiyle sözleşme son bulur. II. Sözleşmenin devam etmesi aşamasında rizikonun veya menfaa n ortadan kalkması durumunda sözleşme son bulmaz. III. Taraflar, sözleşmenin yapımı aşamasında, belirli şartlarda bitmesi konusunda hükümler koyabilecekleri gibi, sözleşmenin devamı sırasında sonuçlandırılması konusunda aralarında anlaşarak da sözleşmeyi sonlandırabilirler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? II B) I ve II C) I ve III 15. Hayat sigortalarında sigorta e ren, kendisine cayma hakkını kullanabileceğinin bildirilmesinden i baren kaç gün içinde sözleşmeden cayabilir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 30 gün 16. I. Sigorta faaliyetlerinde aracı; pazarlama, sa ş ve üre mde yoğun ve önemli işlevler yüklendiği için ayrıcalıklı bir öneme sahip r. II. Sigorta aracılarının kimi sigortalıyı, kimi sigorta şirke ni temsil eder; kimi de bağımsız çalışır. III. Sigorta aracısı; sigorta poliçesinin yenilenmesini, içeriğinin değiş rilmesi ya da hasara ilişkin hususlarla da ilgilenebilir. Sigorta aracıları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I B) I ve II C) I ve III 17. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluş amacı yeni mevzua n uygulanmasına ve sektörde is hdam edileceklerin standardizasyonuna yönelik ih yaçları karşılamak r? A) Türk Sigorta Ens tüsü Vak B) Sigortacılık Eği m Merkezi C) Doğal Afet Sigortaları Kurumu D) Türk Loydu Vak E) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 18. I. İpotek ve rehin hakkı sahibi II. Emanetçi ve yeddi emin III. Kiracı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukuken mal sahibi olmadan sigortalanabilir menfaat sahibi olabilir? B) I ve II C) I ve III 2013ORT23-C2 28

31 19. I. Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı II. Maliye Bakanlığı III. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu yukarıdakilerin hangisine veya hangilerine doğrudan bağlıdır? B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 20. I. Mal sigortaları II. Sorumluluk sigortaları III. Hayat sigortaları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nda yer alır? B) I ve II C) I ve III 2013ORT23-C2 29

32 Türk Dili II DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Dili II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yer yön isimleri bir zihniyet veya topluluk belir ğinde büyük harfle yazılır. 4. Bir kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını, tecrübelerini kaleme aldığı yazı türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamış r? A) Anı / ha ra A) Rüzgâr ba yönünden kuvvetli esecekmiş. B) Biyografi B) Anadolu'nun Kuzey'inde hava genelde yağmurludur. C) Düşünce sistemimiz ba nınkinden daha farklıdır. D) Kuzey Avrupa'nın önemli bir kısmı soğuk kuşakta yer alır. E) Evin kuzey tara ndaki duvarı yosun tutmuştu. 5. C) Gezi yazısı D) Deneme E) Fıkra I. Zaman II. Mekân 2. "Kütüphaneden aldığı kitapları geri iade e." cümlesindeki anla m bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? III. Şahıslar IV. Dekor A) Man k hatası B) Özne-yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) Ek uyumsuzluğu E) Gereksiz sözcük kullanımı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hikâye türünün ögelerinden biri değildir? B) Yalnız IV C) II ve III D) I, III ve IV 3. Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin anla ldığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? E) I, II, III ve IV A) Biyografi B) Rapor C) Mektup D) Tutanak E) Otobiyografi 6. Kahramanlık konusunun işlendiği şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastoral B) Didak k C) Epik D) Sa rik E) Lirik 2013ORT23-C2 30

33 7. I. Destan II. Gazel III. Sav IV. Koşuk Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sözlü Edebiyat Dönemine ait edebî türlerden değildir? B) Yalnız II C) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A 10. I. Beden duruşunu ayarlar. II. Konuşanın sözünü kesmez. III. Mesaja odaklanır. IV. Anla lanlarla ilgili tahmin yürütür. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ak f dinleyicinin özelliklerindendir? B) Yalnız IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Özet çıkarma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gereksiz ayrın lardan arındırılmalıdır. B) Açık, anlaşılır cümleler kurulmalıdır. C) Gerek ğinde şekiller ve çizimlerle zenginleş rilmelidir. D) Cümleler okunan me nden aynen alınmalıdır. E) Metnin özünü yansıtan cümleler kullanılmalıdır. Dinleyicinin de konuşmacıya sözlü ya da sözsüz ifadelerle katkı sağladığı dinleme çeşidi... dinlemedir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) ak f B) empa k C) takdir edici D) bilgilendirici E) tanımlayıcı 11. I. Güçsüzlük II. Atlama III. Parazit sesler IV. Yetersizlik Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri konuşma kusurlarındandır? B) Yalnız IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 12. Aşağıdakilerden hangisi beden dili ile ilgili bakış çeşitlerinden biri değildir? A) Yan bakış B) İş bakışı C) Sosyal bakış D) Eleş rel bakış E) Derin bakış 2013ORT23-C2 31

34 13. Duyguları ve düşünceleri belirtecek biçimde yüzde meydana gelen kımıldamalara... denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) jest B) mimik C) baş hareke D) makyaj E) bakış 14. Aşağıdaki hareketlerden hangisi suçlayıcı bir anlama sahip r? A) Avuçların açık tutulması B) İşaret parmağının konuşulan kişiye yönel lmesi C) Başın ekseni etra nda aşağı yukarı sallanması D) Kolların kavuşturulması E) Omuzların geri doğru çekilerek göğsün ön plana çıkarılması 15. Karşıt düşüncelerin ele alındığı, konuşma ve savunma olmak üzere iki ana bölümden oluşan sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seminer B) Münazara C) Forum D) Panel E) Kongre 16. Bir konuşmacı grubun, başkan yöne minde izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belir kleri sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seminer B) Münazara C) Panel D) Konferans E) Açık oturum 17. Belirli bir bilim dalındaki gelişmelerin, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlendiği ve konunun değişik bölümlerinin, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tara ndan açıklandığı toplan lardır. Özellikleri verilen sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kongre B) Seminer C) Panel D) Münazara E) Forum 18. I. Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine rsat ve imkân vermek II. Dinleyicileri ak f duruma ge rerek konu üzerinde canlı ve hareketli şekilde durmalarını sağlamak Yukarıda amaçları açıklanan, aynı zamanda Eski Romalılar zamanında halkın sorunlarını konuşmak üzere toplandıkları alana da adını veren sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Arena B) Forum C) Toplan D) Kongre E) Konferans 2013ORT23-C2 32

35 19. Ses ve görüntünün uzağa ile lmesi yoluyla ka lanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kongre B) Açık oturum C) Münazara D) Telekonferans E) Sempozyum 20. Siyasi par lerin, derneklerin belli bir gündemle toplandıkları, sorunları görüşerek karara bağladıkları, yöne cileri seç kleri toplan lara... denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) kongre B) seminer C) panel D) münazara E) forum 2013ORT23-C2 33

36 Yabancı Dil II DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yabancı Dil II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Efe : you spell your name please? Ege : Sure. It is E-G-E Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? 4. Many people in Turkey are interested in football matches. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) have to A) watched B) could B) watching C) was C) to be watched D) had be er D) watches E) must E) be watch 2. You wash your hand. They are too dirty. 5. Burcu : Do you know? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) might B) are C) could D) were E) should Esra : Yes, I am a good driver. Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? A) how to drive B) where do you drive C) who will drive with you D) driving licence is very expensive E) have to driving 3. Penguin is an animal lives in cold places. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) who 6. Camels live in deserts because they are adapted there very well. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? B) which A) might C) how B) should D) when C) would like E) why D) can E) have to 2013ORT23-C2 34

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR T - ÖF ÇIK ÖĞRETİM FKÜLTESİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULR TÜRK DİLİ 2 ZFER FOTOKOPİ SINVINIZD BŞRILR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONY Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans HEDEFLER İÇİNDEKİLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans TÜRK DİLİ II Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Topluluk karşısında yapılan konuşma türlerini bilecek, Sözlü anlatım

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. BÜTÜNLEME SINAVI (Bahar Dönemi) 13 Temmuz 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. BÜTÜNLEME SINAVI (Bahar Dönemi) 13 Temmuz 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014PÖ23-1 2014PÖ23-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I DİKKAT

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK DERSLER C-2 YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 8 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK DERSLER C-2 YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 8 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013ORT22-C2 2013ORT22-C2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU Etkili Sunum Teknikleri 1 Nuri KUTLU Etkili Sunuş Teknikleri Giriş Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sunuma hazırlık Sunumun hazırlanması Görsel ve işitsel araçların seçimi ve kullanımı Uygulama önerileri

Detaylı

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat!

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! On5yirmi5.com AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! 29 Eylül tarihinde başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları için son tarih 17 Ekim. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2014 Perşembe (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar

Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar Hoş geldiniz Media Pool, Wacker Neuson Group'un merkezi ve dünyanın her yerinden ulaşılabilir resim ve medya veri tabanıdır. Burada yüksek çözünürlükte birçok

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı