ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 2013ORT23-C2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A ORTAK DERSLER C-2 SINAVI (Bahar Dönemi) Temmuz 2013 Cumartesi, Saat: II. OTURUM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans Programlarına ait dersler yer almaktadır. 2013ORT23-C2 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. Arapça II 20 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 20 Tarihi II İletişim Tarihi ve 20 Sosyolojisi Mikro İktisat 20 1 Müşteri İlişkileri Yönetimi 20 1 Sosyal Hizmette Bilişim 20 Teknolojileri Temel Bilgi Teknolojileri II 20 2 Temel Sigortacılık ve Risk 20 Türk Dili II 20 3 Yabancı Dil II Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013ORT23-C2 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Arapça II A DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Arapça II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. cümlesinde altı çizili "سعى الس اع ي ب ي الص ف ا وال م ر و ة" kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lafzen merfu B) Mahallen merfu C) Takdiren mansub D) Lafzen mansub E) Takdiren merfu 2. cümlesinde boş bırakılan "ك ي ف ن ؤ د ي ح ق وق... " yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ال م د ر س ون (A ال م د ر س ي ن (B ال م د ر سان (C ال م د ر س (D ال م د ار س (E 3. cümlesinin "وق ر ب األريكة م ك ت بة فيها ك ت ب م ت ل فة." haberi aşağıdakilerden hangisidir? 4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ism-i meful kalıbı kullanılmıştır? ى و أ ق ل ح ياء م ن أ خ ت و. (A جاء ت يف السوق أ ط ر زة ح ديثة (B أنا ل د ى با ب امل ص ع د. (C ف الق ف ل (D ماذا ن ع م ل م ك سو ر ا ق ر أ اآلية ال وار د ة يف الد ر س. (E 5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ism-i mekan kalıbı kullanılmıştır? ك ان ي و م ا أل ر ب ع اء حار ا. (A إ ن ل قاء نا م ع ك م ب ع د ي و م ي. (B و م أ و اى م الن ار و ل ب ئ س ال م ص ي. (C إ ن أ ك ر م ك م ع ن د اهلل أ ت قاك م. (D إ ل م ن أ ت ى اهلل ب ق ل ب س ليم. (E ق ر ب األريكة (A األريكة (B م ك ت بة (C فيها ك ت ب (D م ت ل فة (E 6. cümlesinde boş bırakılan yere ك أ ن... آباء. aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ال م ع ل م (A ال م ع ل م ون (B ال م ع ل م ي (C ال م ع ل مان (D ال م ع ل مة (E 2013ORT23-C2 1

4 7. cümlesinde altı أ ظ ن أ ن الض ي ف ي ج ال سان يف ى ذ ه ا ل ج ر ة. çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? 10. ب د أ ال م ذ يع ح د يث و م ن ذ ن ص ف س اع ة و ل م ا... ب ع د صفة م ن ص وب بال كس ر ة الظ اى ر ة. (A ا س م أ ن م ن ص وب بال كس ر ة الظ اى ر ة. (B.ا س م أ ن م ن ص وب بال ياء ألن و ج ع م ذ ك ر سامل (C صفة م ن ص وب بال ياء ألن و م ثن. (D ا س م أ ن م ن ص وب بال ياء ألن و م ثن. (E cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek fiil aşağıdakilerden hangisidir? ي ن ت ه ى (A ت ن ت و (B ي ن ت و (C ت ن ت ه ى (D ا ن ت ه ى (E 8. cümlesinde altı çizili kelimenin بات ال م ديرون م س رورين. irabı aşağıdakilerden hangisidir? 11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde emir kipi kullanılmamıştır? ا ق ط ع ي ا ل ب ز وام ل ئ ي الشاي يف األ ك واب (A س ل ب ين إس ر ائيل ك م أ ت ي نا م ن آي ة ب ي ن ة (B ماذا ت ر ى يف م ف ه وم الز مان (C ف ل ي ك ن م ت م ا أل ب و ي و (D.م ر ن أ ذ ى ب إ ل ذلك ال م ح ل (E اس م بات م ر فوع ب الض م ة (A خ ب ر بات م ن صوب ب الفتحة (B خ ب ر بات م ن صوب ب الياء (C اس م بات م ر فوع ب ال واو (D صفة م ن صوب ب الفتحة (E cümlesinde boş bırakılan yere يا أ و ل د ي... ف الط ر يق Aşağıdakilerden hangisi muzâri fiili nasb eden edatlardan biridir? ل (A إن (B إ ذ ن (C م ت (D م ه ما (E aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ل ت ل ع ب (A ت ل ع ب (B ل ي ل ع ب وا (C ل ت ل ع ب وا (D ا ل ع ب (E 2013ORT23-C2 2

5 cümlesinde boş فقال لو جحا:... و رائ ي مث م ش ى جحا..13 bırakılan yere gelebilecek Emr-i hazır aşağıdakilerden hangisidir? ا م ش (A ي ش ى (B ا م ش يا (C cümlesinde altı çizili حضر الر اغ ب ون لر ؤ ي ة الكتاب املوعود..16 kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Faildir, mukadder zamme ile merfudur. B) Faildir, mahallen merfudur. C) Faildir, vav ile merfudur. D) Faildir, açık zamme ile merfudur. E) Naib-i faildir, açık zamme ile merfudur. ا م ش وا (D م ش ي ت (E 14. cümlesinde boş bırakılan "ال م عل م ون... من الص ف ". yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? خ رج (A خ رج ن (B ي رج ان (C خت رج وا (D 17. mazi, cümlesinde altı çizili fiilin و ل ق د أ ر ي ن اه آي ات ن ا ك ل ه ا. üçüncü şahıs eril tekil kipi aşağıdakilerden hangisidir? ر أ ى (A ر ائ ى (B أ ر ى (C ي ر ى (D وار ى (E 18. خ رج وا E) nin "ل ي س" cümlesinde "م ن ح ل ع ل ي ن ا الس ال ح ف ل ي س م ن ا." ismi aşağıdakilerden hangisidir? 15. cümlesinde fail ج اء م ن اهلند طبيب م اى ر إ ل بغداد. aşağıdakilerden hangisidir? م اى ر (A ىى (B ىو (C طبيب (D نا (A ىى (B ن ن (C م ن (D ىو (E اهلند (E 2013ORT23-C2 3

6 19. cümlesinde boş bırakılan yere " ل... ع ل م ناد م " aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? طال ب (A ط ال ب (B ط ال ب (C طال ب (D طال ب و (E لي ؤ م ن أ ح د ك م ح ت... أل خيو ما ي ب ل ن ف س و.20 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ي ب (A ي ب وا (B ت ب وا (C ي ب ون (D ي ب (E 2013ORT23-C2 4

7 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş bir eği m düzeni için yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Ermenistan TBMM'yi resmen tanımış r. A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü B) Doğu vilayetlerimizin güvenliği sağlanmış r. B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Gürcistan'ın TBMM'yi tanıdığı ilk antlaşmadır. C) Yeni okulların açılması 2. D) Bu antlaşmadan sonra doğudaki birliklerimizin bir kısmı Ba Cephesi'ne nakledilmiş r. E) Bu antlaşma TBMM'nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisi Ba Anadolu'da düzenli ordunun kuruluşuna kadar oluşturulan Kuva-yı Milliye cephelerinden biri değildir? 5. D) Medreselerin kaldırılması E) Türk Ocaklarının açılması 17 Şubat 1926 tarihli yeni Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmış r. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebepleri arasında gösterilemez? A) Ayvalık A) Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması B) Akhisar C) Salihli D) Polatlı E) Nazilli B) Avrupa'daki laik ve demokra k anlayışa göre hazırlanmış olması C) Dil ve anla mının sade, anlaşılır olması D) Resmî nikâhı tarafların insiya fine bırakması E) Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi 3. TBMM'nin açılışından sonra kurulan ilk siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası 6. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasını da etkilemiş r. Bu isyan, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmasına sebep olmuştur? C) İ hat ve Terakki Fırkası A) Boğazlar D) Hürriyet ve İ laf Fırkası B) Hatay E) Halk Fırkası C) Kapitülasyonlar D) Musul E) Yabancı okullar 2013ORT23-C2 5

8 7. Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamamış r? A) Sovyetler Birliği B) İtalya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa A 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devle 'nde medeni kanun yerine kullanılmış r? A) Hukuk-ı Aile Kararnamesi B) Kanûn-ı Esasî C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu D) Sened-i İ fak E) Mecelle I. Balkan Pak 'nın kurulması II. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması III. Sadabat Pak 'nın kurulması IV. Hatay'ın Anavatana ka lması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasıyla ilgili yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangileri Atatürk'ün sağlığında gerçekleş rilmemiş r? B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden değildir? A) Önceki anayasalardan hem çok uzun hem de teferruatlıdır. B) Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır. C) Bu anayasa ile ilk defa işçilere sendikal haklar verilmiş r. D) Yürütme organı güçlendirilmiş r. E) İlk maddeleri değiş rilemez ilkeler olarak belirlenmiş r. 11. Türk Tarih Kurumu'nun açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık 12. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri değildir? A) ABD'nin saldırgan poli kalar takip etmesi B) Milletler Cemiye 'nin sorumluluklarını yerine ge rememesi C) Almanya'da Nazilerin ik darı ele geçirmesiyle revizyonist poli kalar sürdürmesi D) İtalya'da Faşistlerin ik dara gelmesiyle saldırgan poli kaların takip edilmesi E) Uzakdoğu'da Japonya'nın sömürgeciliğe yönelmesi 13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Milletler Cemiye 'nin kurulması B) ABD'nin, yeni dünya düzeninin en büyük aktörü olması C) Avrupa'da Faşizm'in yıkılması D) Japonya'da a lan atom bombaları sonucu binlerce sivilin ölmesi E) Almanya'nın, Doğu ve Ba Almanya diye ikiye ayrılması 2013ORT23-C2 6

9 14. Türk İnkılabı, Avrupa kültürünün etkisiyle yapılmış bir çağdaşlaşma hareke olup toplumsal alanda da modernleşmeyi amaçlamış r. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu duruma kanıt olduğu söylenemez? A) Ölçü, tar ve takvimin değiş rilmesi B) Ta l günlerinin değiş rilmesi C) Şapka Kanunu'nun çıkarılması D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumunun kurulması 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriye dış poli kasında benimsediği ilkelerden biri değildir? A) Yur a sulh cihanda sulh B) İnsan haklarının korunması C) Tam bağımsızlık D) Sömürgecilik E) Uluslararası eşitlik 16. Türkiye'de saltanat ve halifeliğin kaldırılması, Medeni Kanun'un kabul edilmesi gibi gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Millî devlet anlayışının benimsenmesi B) Laik sisteme geçilmesi C) Tam bağımsızlığın gerçekleş rilmesi D) Vatandaşların hukuk önünde eşitliğinin sağlanması E) Ülkede birlik ve bütünlüğün korunması 17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin temel niteliklerinden biri değildir? 18. I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? A) Millî egemenlik B) Tam bağımsızlık C) Bilimsellik ve akılcılık D) Yur a sulh cihanda sulh E) Çağdaşlaşma ve ba lılaşma 19. Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye İk sat Kongresi'nde ülkede sanayinin geliş rilmesi için alınan kararlardan biri değildir? A) Sanayinin teşviki B) Sanayiciye kredi temini C) Sanayi için mühendis ve teknik eleman ye ş rilmesi D) Yerli malının teşviki E) Aşar Vergisi'nin kaldırılması 20. Aşağıdakilerden hangisinin "Dörtlü Takrir" diye bilinen önergede imzası yoktur? A) Adnan Menderes B) Refik Koraltan C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü E) Kâzım Karabekir A) Yayılmacılık ve sömürgecilik B) Hâkimiye n millete ait oluşu C) Millî tarih ve millî dil D) Akılcılık ve bilimsellik E) Millî birlik ve beraberlik anlayışı 2013ORT23-C2 7

10 Bu testte 20 soru bulunmaktadır. İletişim Tarihi ve Sosyolojisi DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Tarihi ve Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Uygarlığın doğuşunda rol oynayan ve toplumu ilgilendiren konularda karar verme yetkisini ortaya koyan unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasal düzen B) Jeolojik şartlar C) Klimatolojik koşullar D) Coğrafi şartlar E) E k kurallar 4. Matbaacılıkta harf ölçüsü olarak kullanılan puntoyu kim icat etmiş r? A) Johann Gutenberg B) Peter Schöffer C) William Caxton D) Pierre Simone Fournier E) William Church Aşağıdakilerden hangisi Sümer uygarlığına ait yazılı ile şimin belirgin özelliğidir? A) İle şimi düzenleyen komutanlarca belirli aralıklarla siyasi bildiriler yayımlanması B) Papirüs yapraklarının güneşte kurutulmasıyla ilk kitapların ortaya çıkması C) Kil levhalar kullanılarak resim yazıdan şekil yazıya geçilmesi D) Coğrafi şartların elverdiği ölçüde nehirlerin yazılı haberleşmede kullanılması E) Yazılı haberleşmenin tüm topluma açık bir biçimde yapılması Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ile yazılmış r? A) Mete Han Yazı B) Bugut Yazı C) Orhon Yazıtları D) Divan-ı Lüga 't Türk E) Sultan Alparslan Yazı Aşağıdakilerden hangisi matbaanın gelişmesinin sonuçlarından biridir? A) Yazıcılar sını nın güçlenmesi ve el yazmalarının kıymetlenmesi B) Dinî otoritenin sarsılması, din ve mezhep savaşlarının çıkması C) Basım tekniğinin yüksek maliye nedeniyle kitap ve gazete okuyanların azalması D) La nce'nin millî dillere nazaran üstünlük sağlaması E) Sanayileşmenin yavaşlaması, tarımsal üre min artması Aşağıdakilerden hangisi 1730'dan i baren yayımlanan ve sadece ilanlara yer veren İngiliz gazetesidir? A) Spectator B) Daily Stamp C) Basic News D) Public English E) Daily Adver ser 2013ORT23-C2 8

11 Aşağıdakilerden hangisi habercilikte fotoğra n yazıya kıyasla üstünlüklerinden biri değildir? A) İyi görüntülenmiş bir fotoğrafla, bilgi, yazıya kıyasla daha çabuk kavranabilir. B) Fotoğra n anlamsal yoğunluğu daha fazladır. C) Fotoğraf, içerdiği bilginin anımsanmasını kolaylaş rıcı niteliktedir. D) Fotoğra a duyarlılaş rma etkisi daha güçlüdür. E) Fotoğraf sayesinde sanayileşme öncesi yaşamı kavramak kolaylaşmış r. Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılığında parazitsiz ve daha kaliteli ses yayını yapma imkânı vermektedir? A) AM Bandı B) MW Orta Dalga C) LW Uzun Dalga D) FM Bandı E) IKW Kısa Bandı Türkiye'de ilk radyo yayını hangi yılda, nerede yapılmış r? A 11. Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının gelişim aşamalarından dönemini ifade eder? A) Gelişme Devresi B) Deneme ya da Başlangıç Devresi C) Al nçağ Devresi D) Olgunluk Devresi E) Ticari Medya Devresi 12. Aşağıdakilerden hangisi 1990'lardan i baren Avrupa genelinde cari televizyon yayıncılığının gelişmesinin kamu hizme yayıncılığındaki sonuçlarından biri değildir? A) Kamu kuruluşları görevlerini yeniden tanımlamışlardır. B) Kamu yayıncılığında program akış çizelgeleri ve üre m faaliyetleri modernize edilmiş r. C) Kamu yayıncılığında reklam tekeli savunulmaya başlanmış r. D) Kamu yayıncıları işletme sistemlerini akılcı hâle ge rmişlerdir. E) Kamu yayıncılığı sektör olarak yeniden canlanmış r. A) İzmir B) Ankara C) İstanbul D) Ankara E) İzmir 10. Televizyon yayınlarında reklama ilk olarak hangi yılda ve hangi ülkede yer verilmiş r? A) İngiltere 13. İle şim sürecinde kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olabilmesine imkân tanıyan yeni ile şim teknolojilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Etkileşim B) Eşzamansızlık C) Kitlesizleş rme D) Hedefleme E) Hiperme nleşme B) Hollanda C) Almanya D) ABD E) Fransa 2013ORT23-C2 9

12 14. Aşağıdakilerden hangisi Alvin Toffler'a göre sosyoekonomik gelişmelerde İkinci Dalga olarak tanımlanır? A) Tarımsal üre m B) Sanayileşme C) Avcılık - toplayıcılık D) Enformasyon uygarlığı E) Küresel ağ toplumu 17. İnsanın önceki tutumlarıyla uyumlu ile şim içeriğine yönelmesi, uyumsuz olan içerikten kaçınması eğilimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçici maruz kalma B) Seçici dikkat C) Seçici ha rlama D) Seçici algı E) Seçici yorum dünyası,... teknolojisinin üre ği bir evrendir ve daha çok bilgi işlem alanında kullanılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? A) Siber uzay - elektrik B) Sanal gerçeklik - internet C) Sente k uzay - genom D) Siberne k - biomekanik E) Siber uzay - transistör 16. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Komisyonu tara ndan hazırlanan McBride Raporu'na göre kitle ile şim araçlarının rollerinden biri değildir? A) Haber ve bilgi sağlama B) Tar şma ortamı yaratma C) Güdüleme D) Kültürün gelişmesine katkı sağlama E) Ayrış rma 18. Katz ve Lazarsfeld'in 1940 Amerikan Başkanlık seçim kampanyalarının kamuoyu üzerindeki etkilerinden hareketle oluşturdukları ile şim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Normal Yayılma Eğrisi Modeli B) Yeniliklerin Yayılımı Modeli C) İki Aşamalı Akış Modeli D) Kodlama - Kod Açımlama Modeli E) Kullanımlar ve Doyumlar Modeli 19. I. Vatandaşların bazı siyasal kararları doğrudan doğruya alması II. Vatandaşların eşit siyasi, hukuki hak ve yetkilere sahip olması III. Vatandaşların görüş ve düşüncelerini özgürce açıklayabilmesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri an k demokrasinin ilkelerindendir? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 10

13 20. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunu Modernlik Sonrası Çağ olarak tanımlamaktadır? A) Alvin Toffler B) Ami ai Etzioni C) Peter F. Drucker D) Ralf Dahrendorf E) George Lichtheim 2013ORT23-C2 11

14 Mikro İktisat DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İnsanların isteğine bağlı olarak tüke len mallara ne ad verilir? A) Tamamlayıcı mal B) Zorunlu mal C) Zorunlu olmayan mal D) Üre m malı E) Ya rım malı 4. Fayda fonksiyonu U=16x 2 y 2 olan bir tüke ci, x'ten 5 birim, y'den de 10 birim tüketmesi hâlinde MRS xy kaç r? A) 0,5 B) 0,75 C) 1,50 D) 1,75 E) 2 2. Hangi mal veya hizme n ne kadar üre leceğine karar veren ekonomik birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üre ciler 5. Düşük gelir düzeyinde tüke lmek zorunda olunan ve gelir ar ğında tüke mi azal lan mallar aşağıdakilerden hangisidir? B) Tüke ciler A) Fakirce C) Faktör sahipleri B) İkame D) Devlet C) Lüks E) Hanehalkı D) Normal 3. Bir malın başlangıç fiya P 1= 5 TL iken talep miktarı Q 1= 400 birimdir. Daha sonra fiyat P 2= 10 TL'ye çık ğında talep miktarı Q 2= 200 birime düşmüştür. Bu malın talep elas kiye aşağıdakilerden hangisidir? A) -0,25 6. E) Tamamlayıcı "Üre m düzeyi sabit kalmak koşuluyla 1 birim daha fazla emek kullanma karşılığı sermayeden vazgeçilen miktar" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? B) -0,50 A) MPR C) -0,75 B) MRS LK D) -1 C) MP L E) -1,25 D) MP K E) MRTS LK 2013ORT23-C2 12

15 Üre mdeki bir birimlik ar şa karşılık, toplam maliye e meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Değişken maliyet B) Marjinal maliyet C) Ortalama maliyet D) Sabit maliyet E) Toplam maliyet Tam rekabet koşullarında en iyi üre m düzeyinde fiyat AVC'den daha büyük, ATC'den daha küçük ise firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kâr eder. B) Zarar eder, ancak kısa dönemde üre me devam eder. C) Zarar eder ve üre mi durdurur. D) Başabaş noktasındadır. E) Başka bir endüstriye yönelir. Tam rekabetçi bir firma için P=30 ve TC= Q 2 +10Q+50 ise en iyi üre m düzeyi ve bu üre m düzeyinde firmanın toplam kârı sırasıyla ne kadardır? A) Q=10, π=50 B) Q=50, π=10 C) Q=15, π=25 A 11. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bir talep fazlası ortaya çıkar? A) Taban fiyat B) Tavan fiyat C) Advolarem vergi D) Spesifik vergi E) Tarife ve kotalar 12. Tek bir sa cı ile tek bir alıcının bulunduğu piyasa şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Düopol B) Monopson C) Monopol D) İki yanlı monopol E) Çi monopol 13. Talebin fiyat esnekliği ve marjinal gelir ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) E p<0 ise MR'dir. B) E p>0 ise MR>P'dir. C) E p=1 ise MR=0'dır. D) -1< E p<- ise MR pozi ir. E) E p=1 ise MR= 'dur. D) Q=25, π=15 E) Q=10, π= Arz elas kiye sı r ise vergi yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Verginin büyük bir kısmına tüke ciler katlanır. B) Verginin büyük bir kısmına hükûmet katlanır. C) Verginin tamamına tüke ciler katlanır. 14. Oligopol piyasada kâr maksimizasyon şar aşağıdakilerden hangisidir? A) MR=P B) MR<MC C) MR=MC D) MR>MC E) MR=AC D) Verginin tamamına üre ciler katlanır. E) Verginin tamamına hükûmet katlanır. 2013ORT23-C2 13

16 15. Emeğin saat başı ücre artarken işçiler emek arzını azal yor ise aşağıdaki etkilerden hangisi oluşur? A) İkame etkisi B) Ürün etkisi C) Kâr maksimizasyon etkisi D) Gelir etkisi E) Marjinal gelir etkisi 16. Tam rekabet piyasasında marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanmaktadır? A) MRP=MCxP B) MRP=MPxME C) MRP=MRxW D) MRP=MPxP E) MRP=MRxMC 17. Ürün dönüşüm oranı ile marjinal ikame oranının birbirine eşit olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Üre m etkinliği 19. Bir malın bir tüke ci tara ndan tüke lmesi, diğer tüke cilerin bu maldan elde edebilecekleri faydayı ve miktarı etkilemiyorsa bu mal aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel B) Karma C) Kamu D) Düşük E) Giffen 20. Oyun teorisinde "Sizin ne yap ğınız beni ilgilendirmez, ben yapabileceğimin en iyisini yaparım veya benim ne yap ğım sizi ilgilendirmez, siz yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız." ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A) Nash dengesi B) Etkin strateji C) Sı r toplamlı oyun D) Mahkûmlar çıkmazı E) Asimetrik enformasyon B) Tüke m etkinliği C) Üre m ve tüke m etkinliği D) Bölüşüm etkinliği E) Fayda etkinliği 18. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik enformasyon sorunu al nda ele alınan konulardan biri değildir? A) Ahlaki tehlike B) Sinyal gönderme C) Ters seçim D) Tak ksel oy verme E) Müzayede 2013ORT23-C2 14

17 Müşteri İlişkileri Yönetimi DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Müşteri İlişkileri Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Sadık müşteri kitlesi oluşturmak II. Ürün yöne minden müşteri yöne mine yönelmek III. Müşterilere daha etkin sunumlar yapmak 4. A işletmesi, otomobiline 4 adet las k alan müşterisine "yol yardımı" hizme sunmaktadır. Bu uygulama, hangi Müşteri İlişkileri Yöne mi programı ile ilişkilidir? Müşteri İlişkileri Yöne mi'nin amaçları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Ödül programları B) Kişiselleş rme C) Reak f müşteri hizmetleri B) Yalnız II D) Topluluk oluşturma C) Yalnız III E) Proak f müşteri hizmetleri D) I ve II 5. Genel olarak bir grup insanı belirli amaçlar etra nda toplama ve harekete geçirme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? 2. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Pazarlama Karması (4P) elemanlarından biri değildir? A) Ürün B) Müşteriye maliyet C) Tanı m D) Fiyat A) Yöne cilik B) Siyaset C) Liderlik D) Organizasyon E) İkna yeteneği 3. E) Yer İşletmenin, kârının % 80'ini, müşterilerin %20'sinden elde e ğini vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 6. Bir işletme mevcut müşteriyi elde tutma maliye ni 3 TL olarak hesaplamış r. Buna göre işletmenin memnun olmayan bir müşteriyi geri kazanma maliye kaç TL'dir? A) 3 A) Buruno B) 10 B) Pine C) 15 C) Gartner D) 20 D) Payne E) 30 E) Pareto 2013ORT23-C2 15

18 I. Konsorsiyum; işletmelerin yöne m faaliyetlerinin bazılarını üstlenen uzman firmalardır. II. Sponsorluk; bazı spor, kültür, sağlık ve eği m gibi olayları ya da kuruluşları desteklemek için yürütülen faaliyetlerdir. III. Lisanslı sa cılık; teknoloji, bilgi, isim veya semboller gibi soyut değerlerin kullanım hakkının başka işletmeye verilmesidir. İşletmelerin iş ortaklarıyla ilgili yukarıda verilen tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi "Toplam Kalite Yöne mi"nin özeliklerinden biridir? A) Geçici bir yöne m modasıdır. B) Japonlara özgü bir sistemdir. C) Felsefesi, Türk toplumuna uygun değildir. D) Temeli 1950'lere dayanan eski bir anlayış r. E) Müşteri odaklı bir yöne m anlayışıdır. Aşağıdakilerden hangisi "reak f halkla ilişkiler" faaliyetlerinden biridir? A) Çalışanları eğitmek B) Müşterileri ürün kullanımı hakkında bilgilendirmek C) İşletmenin varlığını duyurmak D) İşletmenin toplumdaki imajını güçlendirmek E) Kamuoyunda işletmeyle ilgili ortaya a lan olumsuz haberleri ve dedikoduları düzeltmek A 10. Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin özelliklerinden biridir? A) Ürün temelli organizasyon B) Aşırı vaat, düşük hizmet C) Finansal performans D) Reklamla marka yaratma E) Müşteri temelli organizasyon 11. İnterne e Maliye Bakanlığının açmış olduğu web sitesi aracılığıyla motorlu taşıtlar vergisini ödeme işlemi hangi tür bir elektronik caret uygulamasıdır? A) Tüke ciden tüke ciye B) İşletmeden tüke ciye C) İşletmeden işletmeye D) Tüke ciden işletmeye E) Devle en vatandaşa 12. Aşağıdakilerden hangisi elektronik care n işletmelere sağladığı avantajlar arasında yer almaz? A) Global pazarlara erişim B) Pazarlama maliyetlerinden tasarruf C) Zaman tasarrufu D) Kişiselleş rilmiş ürünlerin sunulması E) İşletmeler arası veri transferinde kolaylık 13. Şikâyetçi müşterilerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Cinsiyete göre bayanlar daha fazla şikâyetçidirler. B) Düşük gelirli müşteriler daha fazla şikâyetçidirler. C) Kaderci kişiler daha fazla şikâyetçidirler. D) Evli müşteriler daha fazla şikâyetçidirler. E) Yaşlılar daha fazla şikâyetçidirler. 2013ORT23-C2 16

19 14. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yöne mi'nde (MİY) başarısızlık sebeplerindendir? A) MİY uygulanmadan önce stratejik planların hazırlanması B) Müşteri merkezli bakış açısının kazanılması C) Üst yöne min MİY uygulamalarını desteklemesi D) İşletmenin örgüt yapısının müşteri merkezli olarak tasarlanması E) Eski iş süreçlerinin sürdürülmesi 15. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yöne mi'nde (MİY) başarılı olmanın zorunlu koşullarından biri değildir? A) Müşteri odaklılık B) Kısa dönemlilik C) Bölümler arası bütünleşme D) Örgüt genelinde iş birliği E) İyi bir veri tabanı oluşturmak 16. Aşağıdakilerden hangisi sa ş elemanında aranan fiziksel özelliklerden biri değildir? A) Etkili ses tonu B) Güzel bir yüz C) Sa ş tekniği bilgisi D) Bedensel özrünün olmaması E) Ortanın üzerinde bir boy 18. MEBSİS, İLSİS gibi Müşteri İlişkileri Yöne mi uygulamaları hangi sektörle ilgilidir? A) Perakende B) İlaç C) Kamu D) Konaklama E) İle şim 19. ATM (Automa c Transac on Machine), sigorta ve tasarruf hesabı, internet çağrı merkezleri gibi MİY uygulamaları hangi sektörle ilgilidir? A) Perakende B) İlaç C) Kamu D) Konaklama E) Bankacılık 20. Aşağıdakilerden hangisi performans karnesi yönteminde yararlanılan perspek fler arasında yer almaz? A) Müşteri perspek fi B) Finansal perspek f C) Coğrafi perspek f D) Öğrenme ve gelişme perspek fi E) İçsel perspek f 17. Sa şçılara her ay yap kları sa şlardan bağımsız olarak ücret ödenen ücretlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabit ücretlendirme B) Değişir ücretlendirme C) Karma ücretlendirme D) Komisyon sistemi ücretlendirme E) Giydirilmiş ücretlendirme 2013ORT23-C2 17

20 Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri Bu testte 20 soru bulunmaktadır. DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. MS PowerPoint sunusunun otoma k olarak sunu görünümünde açılabilmesi için hangi dosya forma nda açılması gerekir? A) pptx B) ppts C) docx D) xlsx 4. I. Saydam rengi belirleme II. Resim kırpma III. Yumuşak kenar efek MS PowerPoint'te slaytlara eklenen resimler üzerinde yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? E) ppt 2. I. Sunulacak konu içeriğinin tamamı sunuda yer almalıdır. II. Sunu içerisinde görsellere yer verilmelidir. III. Slaytlardaki bilgiler maddeler hâlinde sunulmalıdır. MS PowerPoint'te etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat edilmelidir? B) Yalnız II C) I ve II 5. B) Yalnız II C) I ve II I, II ve III MS PowerPoint programında "Asıl Slayt Görünümü" kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Yeni slayt düzenleri oluşturulabilir. B) Yazı pi veya madde işaretleri değiş rilebilir. C) Yer tutucu konumları veya boyutları değiş rilebilir. D) Zamanlama provası yapılabilir. 3. E) Tüm slaytlarda görünmesi için resim veya logo eklenebilir. 6. I. Konuşmacı notlarından faydalanılabilir. II. Sunu süresi etkin bir şekilde kullanılabilir. III. Slaytlar arası geçiş yapılamaz. Resimdeki gibi bir slayt oluşturmak için hangi PowerPoint nesnesi kullanılmalıdır? MS PowerPoint'te yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Sunucu Görünümü"nün kullanıcıya sağladığı kolaylıklar arasında yer alır? A) Grafik B) I ve II B) Me n kutusu C) SmartArt D) WordArt E) Simge C) I ve III 2013ORT23-C2 18

21 MS PowerPoint programında aşağıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? A) Enter Önceki slayta gider. B) Yön tuşları İleri geri geçişleri sağlar. C) Esc Slayt gösterisini sonlandırır. D) Ctrl + S Sunuyu kaydeder. E) F5 Slayt gösterisini başla r. Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkân verir? A) Hesap tablosu yazılımları B) İşle m sistemi yazılımları C) Veri tabanı yöne m sistemleri D) Kelime işlem yazılımları E) Sunum yazılımları Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi "AÖF", uzan sı ".docx" olan dosyanın arama kriteri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? A) ATAAÖF.docx B) *AÖF.docx C) *AÖF*.*docx D) AÖF***.docx E) AÖF.*** A 10. I. Dosya kullanımda iken ismi değiş rilebilir. II. F2 tuşu ile dosya isim çerçevesi ak fleş rilir. III. Yeni dosya ismini onaylamak için ENTER tuşu kullanılır. Windows işle m sisteminde dosya isimlendirme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 11. Not de eri programı kullanılarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Metne resim ekleme B) Yazı pini değiş rme C) Yazı boyutunu değiş rme D) Belge yazdırma E) Sözcük kaydırma 12. I. Ctrl + L Sola hizala II. Ctrl +R Ortala III. Ctrl + G Sağa hizala MS Word programında me n hizalamaya ilişkin yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 19

22 13. MS Word programında tüm belgenin arkasına şirket logosu, sloganı vb. bilgileri silik bir biçimde bas rmaya yarayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Grafik B) Dipnot C) Filigran D) Sonnot E) Baskı Önizleme 14. Ağ merkezinde hub, switch gibi merkezî donanımları bulunduran ve en çok kullanılan ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıldız B) Veri yolu C) Halka D) Örgü E) Ağaç 15. Aşağıdaki internet bağlan şekillerinden hangisi modem dışında ayırıcı kullanır? A) Çevirmeli ağ B) ADSL C) Kablo internet D) Uydu internet E) 3G 16. I. Man ksal ifadeler kullanılmalıdır. II. Konuyla ilgili temel 3-4 kelime belirlenmelidir. III. Arama filtreleme seçenekleri kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motorlarında arama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır? B) Yalnız II C) I ve II 17. E-posta ile lerindeki "BCC (Gizli Karbon Kopya)" alanı hangi amaçla kullanılır? A) İle yi özetleyen bir başlığın girileceği alandır. B) İle metninin yer aldığı kısımdır. C) İle yi gönderen kişi adresinin yer aldığı kısımdır. D) İle nin gönderildiği adresleri alıcılardan gizlemek için kullanılır. E) Diğer alıcılar tara ndan görülmesi istenmeyen adresler bu alana yazılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde artan bilgi gereksiniminin nedenleri arasında yer almaz? A) Girdilerin çoğalması B) Örgüt çalışanlarının sayısının ar şı C) Örgütlerin karmaşık yapılara dönüşmesi D) Yöne min karar verme sorumluluğu E) Hizmet kalitesinin yükselmesi 2013ORT23-C2 20

23 19. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin sosyal hizmet uygulamasına etkileri arasında yer almaz? A) Sosyal hizmet uygulamasında süpervizyonun işlevselliği B) Azalan sayıda sosyal hizmet uzmanına gereksinim duyulması C) Sosyal hizmet uygulamasında idari dene min işlevselliği D) Sosyal hizmet uygulamasında düzenli kayıt-rapor tutma E) Sosyal hizmet uzmanları arası mesleki rekabe n artması 20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal poli ka düzeyindeki bilişim teknolojisi uygulamalarını en iyi şekilde açıklar? A) Risk gruplarının sorunlarıyla ilgili bilgi gereksinimlerini karşılama B) Sosyal hizmet uygulamasında profesyonelin çalışmalarını düzenleme C) Sosyal hizmetleri sunumunda karar vericilere ayrın lı bilgi sağlama D) İnternet yoluyla mesleki bilgi alışverişinde bulunma E) Mesleki dene mi etkinleş rme 2013ORT23-C2 21

24 Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. MS PowerPoint sunusunun otoma k olarak sunu görünümünde açılabilmesi için hangi dosya forma nda açılması gerekir? 4. I. Saydam rengi belirleme II. Resim kırpma A) pptx B) ppts C) docx D) xlsx III. Yumuşak kenar efek MS PowerPoint'te slaytlara eklenen resimler üzerinde yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir? E) ppt 2. I. Sunulacak konu içeriğinin tamamı sunuda yer almalıdır. II. Sunu içerisinde görsellere yer verilmelidir. III. Slaytlardaki bilgiler maddeler hâlinde sunulmalıdır. B) Yalnız II C) I ve II MS PowerPoint'te etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat edilmelidir? B) Yalnız II C) I ve II 5. MS PowerPoint programında "Asıl Slayt Görünümü" kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Yeni slayt düzenleri oluşturulabilir. B) Yazı pi veya madde işaretleri değiş rilebilir. C) Yer tutucu konumları veya boyutları değiş rilebilir. D) Zamanlama provası yapılabilir. 3. E) Tüm slaytlarda görünmesi için resim veya logo eklenebilir. 6. I. Konuşmacı notlarından faydalanılabilir. II. Sunu süresi etkin bir şekilde kullanılabilir. III. Slaytlar arası geçiş yapılamaz. Resimdeki gibi bir slayt oluşturmak için hangi PowerPoint nesnesi kullanılmalıdır? MS PowerPoint'te yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "Sunucu Görünümü"nün kullanıcıya sağladığı kolaylıklar arasında yer alır? A) Grafik B) Me n kutusu C) SmartArt D) WordArt B) I ve II C) I ve III E) Simge 2013ORT23-C2 22

25 MS PowerPoint programında aşağıdaki kısayol ve işlevi eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? A) Enter Önceki slayta gider. B) Yön tuşları İleri geri geçişleri sağlar. C) Esc Slayt gösterisini sonlandırır. D) Ctrl + S Sunuyu kaydeder. E) F5 Slayt gösterisini başla r. I. Veri tekrarını önler. II. Verilerin paylaşımını kolaylaş rır. III. Eş zamanlı olarak yalnızca bir kullanıcı tara ndan kullanılabilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri veri tabanı yöne m sistemlerinin sağladığı avantajlardandır? B) Yalnız II C) I ve II Bir veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmakta kullanılan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Form B) Tablo C) Rapor D) Sorgu E) Makro A 10. I. Formlara düğme, me n kutusu gibi dene m araçları eklenebilir. II. Tablolar, verilerin saklandığı yapılardır. III. Verileri görüntülemek, biçimlendirmek veya özetlemek için raporlar kullanılır. MS Access veritabanı nesnelerine ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 11. Veriler, saklanırken veya başka konumlara taşınırken boyutlarını küçültmek amacıyla kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? A) Eset Nod32 B) Winrar C) Windows Media Player D) Windows DVD Maker E) Microso Picture Manager 12. Kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almak ve sistemi bunlardan korumak amacıyla yazılan programlara ne ad verilir? A) Virüs B) Truva a C) Spyware D) An virüs E) Solucan 2013ORT23-C2 23

26 13. I. WAV Ses dosyası II. MPEG Video dosyası III. FLV Video dosyası Dosya formatlarına ilişkin yukarıdaki eşleş rmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II 14. Ağ merkezinde hub, switch gibi merkezî donanımları bulunduran ve en çok kullanılan ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halka B) Veri yolu C) Yıldız D) Örgü E) Ağaç 15. Aşağıdaki internet bağlan şekillerinden hangisi modem dışında ayırıcı kullanır? A) Çevirmeli ağ B) ADSL C) Kablo internet D) Uydu internet E) 3G 16. I. Man ksal ifadeler kullanılmalıdır. II. Konuyla ilgili temel 3-4 kelime belirlenmelidir. III. Arama filtreleme seçenekleri kullanılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motorlarında arama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır? B) Yalnız II C) I ve II 17. E-posta ile lerindeki "BCC (Gizli Karbon Kopya)" alanı hangi amaçla kullanılır? A) İle yi özetleyen bir başlığın girileceği alandır. B) İle metninin yer aldığı kısımdır. C) İle yi gönderen kişi adresinin yer aldığı kısımdır. D) İle nin gönderildiği adresleri alıcılardan gizlemek için kullanılır. E) Diğer alıcılar tara ndan görülmesi istenmeyen adresler bu alana yazılır. 18. I. İle şim ve paylaşım Facebook, Twi er II. Adres paylaşımı, sohbet Blog III. İçerik oluşturma Wiki Sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III 2013ORT23-C2 24

27 19. "Hangi bilgi hangi koşullar al nda, ne zaman ve nasıl paylaşılır?" sorusu hangi e k sorunlar kapsamında incelenir? A) Gizlilik B) Ahlak C) Fikrî Mülkiyet D) Doğruluk E) Erişim 20. I. Sa n alma maliyetleri artar. II. Müşteri memnuniye artar. III. Firma içi verimlilik artar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e- care n sağladığı avantajlardandır? B) Yalnız II C) I ve II 2013ORT23-C2 25

28 Temel Sigortacılık ve Risk DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Sigortacılık ve Risk testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi prim derecelendirilmesi olarak bilinen süreç r? A) Poliçe yazma B) Hasarların ödenmesi C) Fon oluşturma 4. I. Organizasyonun kendisini nasıl gördüğü II. Hangi pazara hizmet sunulacağı III. Genel olarak verilmek istenen imajın ne olduğu Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir misyon ifadesinde belir lmelidir? D) Fiyat belirleme E) Reasürans alınması B) I ve II 2. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinde bilançoları ve mevzuata uygunluğu sürekli kontrol eden kişiyi ifade etmektedir? A) Genel müdür C) I ve III E) I,II ve III B) Yöne m kurulu üyesi C) Denetçi D) Genel kurul üyesi 5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve belirlenen bu problemin çözülmesi amacına yönelik bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasını ifade etmektedir? E) Genel müdür yardımcısı A) Misyon belirleme 3. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin genellikle insanlar tara ndan sağlanmakta olmasından dolayı kalitesinde hizme n gerçekleş rildiği her sefer farklılıklar görülebilmesini ifade etmektedir? B) Vizyon belirleme C) Çevre analizi D) Pazar araş rması A) Soyutluk E) Rekabet analizi B) Standartlaş rmanın zorluğu C) Üre m ve tüke min birbirinden ayrılmazlığı 6. Aşağıda verilen sigorta konusu ve sigortalı unsur eşleş rmelerinden hangisi doğru verilmiş r? D) Rekabet A) Yangın sigortası - bir kimsenin yasal sorumluluğu E) Pazarlama B) Nakliyat sigortası - bina C) Sorumluluk sigortası - gemi D) Ferdi kaza sigortası - bina E) Hayat sigortası - yaşam 2013ORT23-C2 26

29 Aşağıdakilerden hangisi sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek olmasını ifade etmektedir? A) Tazminat prensibi B) Aşkın sigorta C) Eksik sigorta D) Halefiyet prensibi E) Mutabakatlı kıymet Aşağıdakilerden hangisi sigorta e ren tara ndan ve çoğunlukla sigorta aracıları yardımıyla doldurularak sigortacıya verilen bilgi formu aracılığı ile yapılır? A) Sigorta teklifnamesi B) Yakın sebep prensibi C) Halefiyet prensibi D) Mutabakatlı kıymet E) Hasara ka lım prensibi Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortası adı al nda yapılan ödemelerden biri değildir? A) Ölüm hâlinde yapılacak ödeme B) İrat ödemesi C) Geri prim iadesi A 11. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik şirketlerinin ka lımcıların hesabındaki fonların net varlık değeri üzerinden günlük en fazla yüz binde on oranında aldığı kesin yi ifade etmektedir? A) Giriş aida B) Devlet katkısı C) Yöne m gideri kesin si D) Fon işle m gideri kesin si E) Katkı payı ödemeleri 12. Aşağıdakilerden hangisi mevzuat hükümlerini açıklamak için ilgili kurumca, daha çok bilgilendirme amacıyla yayımlanan belgedir? A) Genelgeler B) Özelgeler C) Sektör duyuruları D) Bakanlar kurulu kararları E) Yönetmelikler 13. I. Sigortacılık Kanunu II. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya rım Sistemi Kanunu III. Türk Ticaret Kanunu D) Kıymet sigortası E) Süre sonunda haya a kalma hâlinde yapılacak ödeme 10. Aşağıdakilerden hangisi haya üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi ifade etmektedir? A) Sigortalı B) Sigorta e ren C) Lehtar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin temelini oluşturmaktadırlar? B) I ve II C) I ve III D) Sigortacı E) Eksper 2013ORT23-C2 27

30 14. I. Mal sigortalarında, tam hasar durumunda sigorta bedelinin tümünün ödenmesiyle sözleşme son bulur. II. Sözleşmenin devam etmesi aşamasında rizikonun veya menfaa n ortadan kalkması durumunda sözleşme son bulmaz. III. Taraflar, sözleşmenin yapımı aşamasında, belirli şartlarda bitmesi konusunda hükümler koyabilecekleri gibi, sözleşmenin devamı sırasında sonuçlandırılması konusunda aralarında anlaşarak da sözleşmeyi sonlandırabilirler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? II B) I ve II C) I ve III 15. Hayat sigortalarında sigorta e ren, kendisine cayma hakkını kullanabileceğinin bildirilmesinden i baren kaç gün içinde sözleşmeden cayabilir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 30 gün 16. I. Sigorta faaliyetlerinde aracı; pazarlama, sa ş ve üre mde yoğun ve önemli işlevler yüklendiği için ayrıcalıklı bir öneme sahip r. II. Sigorta aracılarının kimi sigortalıyı, kimi sigorta şirke ni temsil eder; kimi de bağımsız çalışır. III. Sigorta aracısı; sigorta poliçesinin yenilenmesini, içeriğinin değiş rilmesi ya da hasara ilişkin hususlarla da ilgilenebilir. Sigorta aracıları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I B) I ve II C) I ve III 17. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluş amacı yeni mevzua n uygulanmasına ve sektörde is hdam edileceklerin standardizasyonuna yönelik ih yaçları karşılamak r? A) Türk Sigorta Ens tüsü Vak B) Sigortacılık Eği m Merkezi C) Doğal Afet Sigortaları Kurumu D) Türk Loydu Vak E) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 18. I. İpotek ve rehin hakkı sahibi II. Emanetçi ve yeddi emin III. Kiracı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukuken mal sahibi olmadan sigortalanabilir menfaat sahibi olabilir? B) I ve II C) I ve III 2013ORT23-C2 28

31 19. I. Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı II. Maliye Bakanlığı III. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu yukarıdakilerin hangisine veya hangilerine doğrudan bağlıdır? B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 20. I. Mal sigortaları II. Sorumluluk sigortaları III. Hayat sigortaları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nda yer alır? B) I ve II C) I ve III 2013ORT23-C2 29

32 Türk Dili II DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Dili II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yer yön isimleri bir zihniyet veya topluluk belir ğinde büyük harfle yazılır. 4. Bir kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını, tecrübelerini kaleme aldığı yazı türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamış r? A) Anı / ha ra A) Rüzgâr ba yönünden kuvvetli esecekmiş. B) Biyografi B) Anadolu'nun Kuzey'inde hava genelde yağmurludur. C) Düşünce sistemimiz ba nınkinden daha farklıdır. D) Kuzey Avrupa'nın önemli bir kısmı soğuk kuşakta yer alır. E) Evin kuzey tara ndaki duvarı yosun tutmuştu. 5. C) Gezi yazısı D) Deneme E) Fıkra I. Zaman II. Mekân 2. "Kütüphaneden aldığı kitapları geri iade e." cümlesindeki anla m bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? III. Şahıslar IV. Dekor A) Man k hatası B) Özne-yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) Ek uyumsuzluğu E) Gereksiz sözcük kullanımı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hikâye türünün ögelerinden biri değildir? B) Yalnız IV C) II ve III D) I, III ve IV 3. Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin anla ldığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? E) I, II, III ve IV A) Biyografi B) Rapor C) Mektup D) Tutanak E) Otobiyografi 6. Kahramanlık konusunun işlendiği şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastoral B) Didak k C) Epik D) Sa rik E) Lirik 2013ORT23-C2 30

33 7. I. Destan II. Gazel III. Sav IV. Koşuk Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sözlü Edebiyat Dönemine ait edebî türlerden değildir? B) Yalnız II C) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A 10. I. Beden duruşunu ayarlar. II. Konuşanın sözünü kesmez. III. Mesaja odaklanır. IV. Anla lanlarla ilgili tahmin yürütür. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ak f dinleyicinin özelliklerindendir? B) Yalnız IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Özet çıkarma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gereksiz ayrın lardan arındırılmalıdır. B) Açık, anlaşılır cümleler kurulmalıdır. C) Gerek ğinde şekiller ve çizimlerle zenginleş rilmelidir. D) Cümleler okunan me nden aynen alınmalıdır. E) Metnin özünü yansıtan cümleler kullanılmalıdır. Dinleyicinin de konuşmacıya sözlü ya da sözsüz ifadelerle katkı sağladığı dinleme çeşidi... dinlemedir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) ak f B) empa k C) takdir edici D) bilgilendirici E) tanımlayıcı 11. I. Güçsüzlük II. Atlama III. Parazit sesler IV. Yetersizlik Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri konuşma kusurlarındandır? B) Yalnız IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 12. Aşağıdakilerden hangisi beden dili ile ilgili bakış çeşitlerinden biri değildir? A) Yan bakış B) İş bakışı C) Sosyal bakış D) Eleş rel bakış E) Derin bakış 2013ORT23-C2 31

34 13. Duyguları ve düşünceleri belirtecek biçimde yüzde meydana gelen kımıldamalara... denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) jest B) mimik C) baş hareke D) makyaj E) bakış 14. Aşağıdaki hareketlerden hangisi suçlayıcı bir anlama sahip r? A) Avuçların açık tutulması B) İşaret parmağının konuşulan kişiye yönel lmesi C) Başın ekseni etra nda aşağı yukarı sallanması D) Kolların kavuşturulması E) Omuzların geri doğru çekilerek göğsün ön plana çıkarılması 15. Karşıt düşüncelerin ele alındığı, konuşma ve savunma olmak üzere iki ana bölümden oluşan sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seminer B) Münazara C) Forum D) Panel E) Kongre 16. Bir konuşmacı grubun, başkan yöne minde izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belir kleri sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seminer B) Münazara C) Panel D) Konferans E) Açık oturum 17. Belirli bir bilim dalındaki gelişmelerin, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlendiği ve konunun değişik bölümlerinin, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tara ndan açıklandığı toplan lardır. Özellikleri verilen sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kongre B) Seminer C) Panel D) Münazara E) Forum 18. I. Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine rsat ve imkân vermek II. Dinleyicileri ak f duruma ge rerek konu üzerinde canlı ve hareketli şekilde durmalarını sağlamak Yukarıda amaçları açıklanan, aynı zamanda Eski Romalılar zamanında halkın sorunlarını konuşmak üzere toplandıkları alana da adını veren sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Arena B) Forum C) Toplan D) Kongre E) Konferans 2013ORT23-C2 32

35 19. Ses ve görüntünün uzağa ile lmesi yoluyla ka lanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri sözlü anla m türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kongre B) Açık oturum C) Münazara D) Telekonferans E) Sempozyum 20. Siyasi par lerin, derneklerin belli bir gündemle toplandıkları, sorunları görüşerek karara bağladıkları, yöne cileri seç kleri toplan lara... denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) kongre B) seminer C) panel D) münazara E) forum 2013ORT23-C2 33

36 Yabancı Dil II DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yabancı Dil II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Efe : you spell your name please? Ege : Sure. It is E-G-E Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? 4. Many people in Turkey are interested in football matches. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) have to A) watched B) could B) watching C) was C) to be watched D) had be er D) watches E) must E) be watch 2. You wash your hand. They are too dirty. 5. Burcu : Do you know? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) might B) are C) could D) were E) should Esra : Yes, I am a good driver. Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? A) how to drive B) where do you drive C) who will drive with you D) driving licence is very expensive E) have to driving 3. Penguin is an animal lives in cold places. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) who 6. Camels live in deserts because they are adapted there very well. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? B) which A) might C) how B) should D) when C) would like E) why D) can E) have to 2013ORT23-C2 34

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (IV. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 14:00 Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı