AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MEHMET HÜSEYİN ÇİÇEK - TÜRKİYE DAVASI AHİM 3. DAİRE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MEHMET HÜSEYİN ÇİÇEK - TÜRKİYE DAVASI AHİM 3. DAİRE 76933-01 -30.03.2006"

Transkript

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MEHMET HÜSEYİN ÇİÇEK - TÜRKİYE DAVASI AHİM 3. DAİRE Hazırlayan: Hüseyin Kayıkcı * OLAYLAR: 1941 doğumlu ve Diyarbakır da ikamet etmekte olan başvuran Mehmet Hüseyin Çiçek'in oğlu Hasan Çiçek 19 Eylül 1999 tarihinde, arkadaşlarıyla futbol oynamak üzere evden ayrılmıştır ve o tarihten bu yana kayıptır. Başvuran 20 Eylül 1999 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı na verdiği dilekçede oğlunun ortadan kaybolduğunu bildirmiş ve polis tarafından alıkonulup,alıkonulmadığının bildirilmesini talep etmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma başlatmış ve başvuranın dilekçesini bölgedeki tüm emniyet müdürlüklerine göndermiştir. Aynı tarihte, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, başvurana, oğlunun polis nezaretinde tutulmakta olduğunu bildirmiş, kısa süre sonra ise polis nezaretinde tutulan kişinin başvuranın oğlu değil, aynı isme sahip başka bir kişi olduğunu bildirmiştir. Başvuran 24 Eylül 1999 tarihinde Yenişehir Karakolu nda verdiği ifadede, önceki ifadelerini yinelemiştir. Yenişehir Karakolu da başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma başlatmış ve soruşturma dosyasının bir nüshasını Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ne göndermiştir. Aynı tarihte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, başvuranın oğlunun Hizbullah örgütüyle olan bağlantıları nedeniyle bir suç dosyası olduğunu bildirmiştir. 15 Ekim 1999 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve bölgedeki tüm karakollardan başvuranın oğlunun herhangi bir zaman diliminde polis nezaretine alınıp alınmadığını bildirmelerini; alındığı takdirde tutukluluğuyla ilişkili olarak tüm belge ve tıbbi raporları temin etmelerini talep etmiş, ayrıca ülke çapındaki tüm karakollara Hasan Çiçek in aranması talimatını vermiştir. 22 Ekim 1999 tarihinde Terörle Mücadele Şubesi başvuranın gözaltına alınmadığını bildirmiştir. Öte yandan aynı isimli başka bir kişinin halen tutuklu yargılandığını kaydetmiştir.ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ertesi gün Cumhuriyet Savcılığı na, başvuranın oğluna ilişkin kendilerinde herhangi bir tutuklama kaydının bulunmadığını bildirmiştir. 4 Kasım 1999 tarihinde, Diyarbakır Cezaevi Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı nın talebi üzerine, daha fazla karmaşayı önlemek amacıyla, başvuranın * İstanbul Cumhuriyet Savcısı

2 oğluyla aynı isme sahip ve tutuklu yargılanmakta olan Hasan Çiçek in nüfus kağıdını göndermiştir yılının Aralık ayında İnsan Hakları Derneği, başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasıyla ilgili bir rapor yayınlamıştır. Raporda, başvuranın büyük oğlunun Hizbullah üyesi olduğu kaydedilmektedir. Raporda ayrıca, 20 Ekim 1999 tarihinde yerel bir televizyon kanalının Hizbullah la ilgili bir program yayınladığı ve burada Hasan Çiçek in örgütle olan ilişkisinin ortaya konduğu ileri sürülmektedir. Polisin Diyarbakır da Hizbullah militanlarının kullandığı bir daireye yaptığı baskın sırasında ele geçirdiği eşyalar arasında, başvuranın oğluna muhtemel bir devlet ajanı olarak atıfta bulunulan, el yazısıyla Raif Çiçek in erkek kardeşi Hasan polis nezaretine alınmış ve üç gün içinde serbest bırakılmıştı. Gizli servis ajanı olduğu ve gençleri kışkırttığı ortada. Onu ne yapacağız? Vuralım mı? yazılı bir not ele geçirildiği ifade edilmektedir: Başvuran 6 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı ndan dava dosyasının bir nüshasını talep etmiştir. 10 Ocak 2001 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı, 15 Ekim 1999 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ne verdiği talimatlarını yinelemiştir. Ayrıca, şikayetçinin, oğlunun Terörle Mücadele Şubesi ne bağlı polis memurlarınca gözaltına alınmış olabileceğini düşündüğünü de vurgulamıştır. 14 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü nce düzenlenen bir raporda, başvuranın oğlunun Hizbullah örgütüyle olan ilişkisi nedeniyle daha önce üç kez tutuklandığıve hakkında halen bir arama emri bulunduğu ortaya konmuştur. 2 Ağustos 2001 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ne, başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin kendisine düzenli olarak bilgi verilmesini talep eden bir yazı göndermiştir. Akabinde, 4 Eylül 2001 tarihinde, Terörle Mücadele Şubesi, Hasan Çiçek le ilgili tüm resmi kayıtların incelendiğini ve aile üyelerinin ifadelerinin alındığını kaydeden bir rapor sunmuştur, ayrıca soruşturmanın halen sürdüğünü de bildirmiştir. 23 Ağustos 2002 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı, delil yetersizliğine bağlı olarak takipsizlik kararı vermiştir. Kararında, başvuranın oğlunun ortadan kaybolduğu tarihte gözaltına alınmadığını ve Hasan Çiçek in kaçırıldığına veya kanuna aykırı bir fiilin kurbanı olduğuna dair hiçbir delilin bulunmadığını kaydetmiştir. Takipsizlik kararı başvurana 22 Ekim 2002 tarihinde bildirilmiştir. ŞİKAYETLER: Başvuran, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 2. Maddesi uyarınca oğlunun ortadan kaybolmasıyla ilgili şikayette bulunmuştur. Başvuran, oğlunun muhtemelen ölmüş olduğunu ve sorumlu Hükümet in oğlunun canını koruyamadığını ileri sürmüştür. Bunun yanında, AİHS nin 13. Maddesi ile bağlantılı olarak yine 2. Maddesi uyarınca, yetkili makamların oğlunun ortadan kaybolmasına ilişkin etkili bir soruşturma yürütememesiyle ilgili şikayette bulunmuştur. Ayrıca AİHS nin 3. Maddesi uyarınca, oğlunun ortadan kaybolması nedeniyle çektiği derin üzüntüyle ilgili şikayette bulunmuştur.

3 Son olarak, başvuran, AİHS nin 5 1. Maddesi ne atıfta bulunarak, oğlunun kanuna aykırı olarak gözaltına alındığını iddia etmiştir. KARAR: a) Başvuran AİHS nin 2. Maddesi uyarınca oğlunun ortadan kaybolmasından yetkili makamların sorumlu olduğu hususunda şikayetçi olmuştur. Hükümet, bir Hizbullah militanının yazılı ifadesinden, Hasan Çiçek in yasadışı örgütün eylemlerine karıştığı anlamı çıkarılabileceğini ifade etmektedir. Öte yandan örgüt, Hasan Çiçek in polis ajanı olarak çalıştığından şüphelenmekteymiş. Dolayısıyla Hükümet başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasından Hizbullah ın sorumlu olabileceğini savunmaktadır. Ayrıca Hükümet, Hizbullah Hasan Çiçek i tehdit etmiş olsa bile, Hasan Çiçek in canının tehlikede olduğunu polise hiç bildirmediğini ve bu hususta şikayette bulunmadığını ileri sürmektedir. Başvuran, polisin bir Hizbullah militanının yazdığı notu bulduğunda, oğlunun canının tehlikede olduğunun farkına varması ve onu koruması gerektiğini ileri sürmüştür. AİHM, 2. Madde nin ilk paragrafının, Devlet e, kasten ve kanuna aykırı adam öldürmekten kaçınmasının yanında, kendi yargı yetkisi içindeki kişilerin canlarını koruması için uygun hareket etmesini de emrettiğini belirtir. Bir başka bireyin suç fiili nedeniyle,canı tehlikede olan bireyi korumak için,önleyici eylemsel tedbirler almak, yetkili makamların pozitif yükümlülüğüdür. AİHM, can tehdidine yönelik her iddianın, yetkili makamların böyle bir tehlikenin gerçekleşmesine engel olmak için eylemsel tedbirler almalarını gerektirecek bir AİHS koşuluna sebebiyet vermeyeceğini yineler. Ayrıca AİHM, AİHS nin 1. Maddesi uyarınca Devlet in kendi yetki alanları içinde bulunan herkese Sözleşme de açıklanan hak ve özgürlükleri tanıma genel vazifesiyle birlikte, AİHS nin 2. Maddesi uyarınca yaşama hakkını koruma yükümlülüğünün, bireylerin kuvvete başvurularak öldürülmeleri halinde, etkili bir resmi soruşturma biçiminin var olmasını zımnen gerektirdiğini yineler. Soruşturma ayrıca sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılmasıyla sonuçlanabilmesi bakımından da etkili olmak durumundadır. Bu bir sonuç değil araç yükümlülüğüdür. Yetkili makamlar olayla ilgili delil elde etmek için mevcut olan uygun tedbirleri almalıdırlar. Bu davada, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve polisin aldığı tedbirlerle ilgili uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava dosyasındaki deliller, Cumhuriyet Savcılığı'nın, Hasan Çiçek'in ortadan kaybolmasından haberdar olur olmaz soruşturma başlattığını göstermektedir. Cumhuriyet Savcılığı başvuranın dilekçesini bölgedeki tüm emniyet müdürlüklerine iletmiştir. Hasan Çiçek in ortadan kaybolduğu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki tüm karakollara bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü nden, başvuranın oğlunun herhangi bir zaman diliminde polis nezareti altına alınıp alınmadığını bildirmesini, alındıysa, gözaltına alınmasıyla ilgili tüm belge ve tıbbi raporları talep etmiştir. Ayrıca Hasan Çiçek için bir arama emri çıkarmış ve soruşturmanın

4 gidişatından düzenli olarak haberdar edilmeyi talep etmiştir. Yetkili makamlar Hasan Çiçek le ilgili tüm resmi kayıtları incelemiş, aile üyelerini sorguya çekmiştir. Bu soruşturmanın açığa çıkardığı tek gerçek, Hasan Çiçek in Hizbullah la bağlantısının olması ve daha önce üç kez polis nezareti atına alınmış olmasıdır. Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı nın, başvuranın oğlunun ortadan kaybolduğu esnada gözaltına alınma kaydının bulunmadığı ve kaçırıldığına ya da kanun dışı bir eyleme kurban gittiğine dair hiçbir delilin olmadığını göz önünde bulundurarak takipsizlik kararı vermesiyle sona ermiştir.soruşturmanın ilerleyememesi, temelde delil yetersizliğiyle açıklanabilmektedir. Bu gerçek, soruşturmadaki herhangi büyük bir kusura atfedilebilir olarak gösterilemez. Başvuran, oğlunun neden ve nasıl ortadan kaybolmuş olabileceğiyle ilgili herhangi bir neden göstermemiştir. Hasan Çiçek in ortadan kaybolması etrafındaki gelişen olaylar spekülatif olarak kalmaktadır. Başvuran yalnızca oğlunun gözaltına alınmış olabileceğini ya da Hizbullah ın onu öldürmüş olabileceğini tahmin etmektedir.bu açıdan bakıldığında, AİHM, başvuranın oğlunun ortadan kaybolması bir yana, davanın tamamının varsayımlar ve spekülasyonlara dayalı olduğuna karar vermiştir. Sonuç olarak AİHM, dava dosyasında bulunan unsurların, herhangi yerinde bir şüpheye yer bırakmaksızın Devlet makamları adına hareket eden herhangi bir Devlet ajanı veya kişinin, başvuranın oğlunun ortadan kaybolmasından sorumlu olduğu ve Sorumlu Hükümet in başvuranın oğlunun canını koruyamadığı sonucunun çıkarılmasına yetmediğine karar vermiştir.ayrıca, bu davadaki soruşturmanın kapsamı ve süresi dikkate alındığında, AİHM, yetkili makamların AİHS nin 2. Maddesi nin gerektirdiklerini yerine getirerek, başvuranın oğlunun ortadan kaybolması etrafında gelişen olaylarla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü tespit etmiştir. Sonuç olarak AİHM, başvuranın AİHS nin 2. Maddesi uyarınca yaptığı şikayetlerin, AİHS nin Maddesi çerçevesinde açıkça dayanaktan yoksun olmaları nedeniyle reddedilmesine karar vermiştir. b) Başvuranın AİHS nin 3., 5 1. ve 13. Maddeleri uyarınca bulunduğu şikayetler hakkında AİHM, bu şikayetlerin başvuranın 2. Madde uyarınca bulunduğu şikayetlerle yakından ilişkili olduğunu ve bu Madde bağlamında incelenmemiş herhangi bir meseleyi ele almadığını kaydetmiştir. Bu davanın olayları AİHS nin 2. Maddesi uyarınca ihlal teşkil etmediğinden, AİHM, AİHS nin ve 4. Maddeleri uyarınca, başvurunun bu kısmının da kabuledilmez olduğuna ve açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddedilmesine karar vermiştir. DEĞERLENDİRME: Dava özetle Hasan Çiçek isimli şahsın nedensiz yere ortadan kaybolması olayında devlet görevlilerin kasten veya ihmalen herhangi bir müdahalelerinin olup olmadığı,olayla ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği ve kanuna aykırı şekilde gözaltına alınıp alınmadığı konusunda olup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2.maddesinde düzenlenen yaşama hakkı sözleşmenin düzenlediği ilk maddi hak olup,bu maddenin bir olayda uygulanabilmesi için öncelikle halen yaşayan bir bireyin olması,ikinci olarak bireyin yaşam alanına kamu makamlarının kasten veya ihmalen bir müdahalesinin olması ve kural olarak

5 doğal olmayan bir ölümün meydana gelmiş olması gerekmekte olup,bu madde taraf devletlere,kişilerin yaşamını korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün yanında,bütün bu tedbirlere rağmen meydana gelen ölüm olaylarında,bağımsız mercilerce resen soruşturmaya başlanılarak,soruşturmanın etkin ve özenli bir şekilde hızlıca yapılması görevinide yüklemektedir. Bahse konu olayda dava tarihi itibarıyle Hasan Çiçek isimli şahsın öldüğüne dair kesin bir bulgu bulunmadığı,gerçi AİHM sözleşmenin 2.maddesinin uygulanabilmesi için kayıp kişinin cesedinin bulunmasının şart olmadığına,şartların oluşması halinde kayıp kişinin öldüğünün kabul edilerek 2.maddenin uygulanabileceği sonucuna varmış ve böyle durumlarda 2.maddeyi uygulamıştır.hasan Çiçek'in kaybolması olayında devlet görevlilerinin herhangi bir müdahalelerinin olup olmadığı konusunda ise, başvuran,oğlu Hasan Çiçek'in nasıl ve ne şekilde kaybolduğu yönünde soyut ve tahmine dayalı iddialarda bulunarak,oğlunun gözlatına alınmış veya Hizbullah terör örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğine dair tahmine dayalı iddialarda bulunmuş,olayla ilgili olarak Diyarbakır C.Başsavcılığınca derhal soruşturmaya başlanılarak,emniyet makamlarına durum bildirilmiş,gerekli araştırmalar yapılmış ve yapılan soruşturma sonucu Hasan Çiçek'in gözaltına alındığına,kaçırıldığına ve kasten veya ihmal sonucu ölmüş olduğuna delil bulunmaması nedeniyle Takipsizlik kararı verilmiş olup,hasan Çiçek'in kaybolması olayının öncesi ve sonrasında devlet görevlilerince yapılan işlem eylemlerin 2.maddeye aykırılık oluşturmadığı,aihs.nin 2.maddesinin taraf devletlere yüklediği pozitif ve negatif yükümlülüklerin yerine getirildiği kanaatına varılmıştır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG 19 Ekim 2006 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ CUMHURİYET SAVCISI 109692 30.05.2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI

Detaylı

KURT/TÜRKĐYE DAVASI* (15/1997/799/1002) Strazburg. 25 Mayıs 1998

KURT/TÜRKĐYE DAVASI* (15/1997/799/1002) Strazburg. 25 Mayıs 1998 KURT/TÜRKĐYE DAVASI* (15/1997/799/1002) Strazburg 25 Mayıs 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Sözleşme nin 32. Maddesi nin 1. Fıkrası ve 47. Maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde, 22 Ocak 1997 tarihinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE MANSUROĞLU - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43443/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Şubat 2008 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Haziran 2010 İşbu karar Sözleşme nin 44

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE Z.N.S. TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 21896/08) KARAR STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG 13 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye 25 Kasım 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2012/850 Karar Tarihi: 7/11/2013 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 167 Ekim 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı D.B./Türkiye Davası* Başvuru No: 33526/08 Strazburg 13 Temmuz 2010 İKİNCİ DAİRE Usul Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 33526/08 no lu davanın nedeni, İran vatandaşı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YAŞAM HAKKI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YAŞAM HAKKI TBB Dergisi 2011 (93) Serkan CENGİZ 383 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YAŞAM HAKKI CRIGHT TO LIFE IN THE LIGHT OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Serkan CENGİZ Özet:

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan Habib ATAK * İNCELENEN KARAR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 3 Temmuz 2012 tarih ve Başvuru No: 684008

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 164 Haziran 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM CÜLAZ VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 7524/06 ve 39046/10) KARAR STRAZBURG 15 Nisan 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998 YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg 2 Eylül 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Mahkeme ye Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu tarafından, ( Komisyon ) 9 Temmuz 1997 tarihinde Sözleşme nin 32. maddesinin

Detaylı

Terör ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Terör ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi T.C. Adalet Bakanlığı, 2015. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme'yi bağlamamaktadır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 İşbu karar Sözleşme nin 44 /

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 12 Şubat 2008 İşbu karar AİHS nin 44. maddesinin

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARI

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARI insan hakları İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARI Çev. Doç. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ * Mamatkulov ve Askarov v. Türkiye Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI insan hakları İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI FAHRİYE ÇALIŞKAN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 40516/98) Çev.: Senem Uygun KILIÇ * KARAR STRASBOURG 2 Ekim

Detaylı