Denizli Toplantısı Özeti. Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizli Toplantısı Özeti. Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD"

Transkript

1 Denizli Toplantısı Özeti Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD

2 5 Aralık Cuma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Katılanlar: Gürkan Öztürk Lütfiye Kanıt Volkan Özgüz Ersin O. Koylu Tamer Demiralp Turgay Dalkara Pekcan Ungan Safiye Çavdar Metehan Çiçek Murat Okatan Bige Vardar Emel Ulupınar İsmail H. Ulus Gülgün Şengül Şermin Genç Aysun Uz Gönül Özsoy Peker Mustafa Nazıroğlu Ayşegül ÖZERDEM Erdem Tuzun Hakan Gürvit Ugur Halici Selma Yılmazer Duygu Gezen Ak Erdinç Dursun

3 UAK sunulan raporda imzası olanlar Prof. Dr. Turgay Dalkara Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Özerdem Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler Anabilim Dalı Başkanı Y. Prof. Dr. Tamer Demiralp Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Gürvit İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkanı BAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Neslihan Serap Şengör İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü SİMMAG-Sinirbilim Modelleme ve Doç. Dr. Erdem Tüzün İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Sinirbilim AD Başkanı Prof. Dr. Emel Ulupınar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinir Bilimleri AD Başkanı TÜBAS Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Acıbadem Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Safiye Çavdar Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nörobilim Programı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ugur Halici ODTÜ (FBE)-HÜ (NBPE) Nörobilim ve Nöroteknoloji EABD Bşk. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pekcan Ungan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Başkan V. Prof. Dr. Esat Adıgüzel Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim AD Başkanı Prof. Dr. Ersin O. Koylu Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları, Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim AD Başkanı Doç. Dr. Burak Güçlü Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitü Müdür Yard. Y. Prof. Dr. Lütfiye Kanıt Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı Temsilcisi Prof. Dr. Metehan Çiçek Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinirbilimleri AD Başkan Y. Beyin Araştırmaları Merkezi Müdürü

4 SİNİRBİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI Aralık Aralık Cuma 13:00-15:00 - "Sinirbilim Doktora Programları Çekirdek Müfredatı" Moderatörler: Tamer Demiralp, Esat Adıgüzel Raportör: Duygu Gezen AK, Erdinç Dursun Yurt dışı ve yurt içi eğitim programlarının değerlendirilmesi; yurt içi programlar arasındaki müfredat farklılıkları-benzerlikleri; doktora yeterlik sınav jürilerinde ve tez izleme komitelerinde programlar arası etkileşimlerin sağlanması; Sinirbilim doçentliği için bilimsel yeterliklerin belirlenmesi; Anabilim Dalı açılması için gerekli temel koşullar. Öngörülen çıktılar: 1- Sinirbilim doktora programları için çekirdek müfredat 2- Sinirbilim alanında bilimsel yeterlik ve tez standartları 3- Başvuran öğrenci sayı ve nitelikleri konusunda asgari gereklilikler 4- Açılacak anabilim dalları/öğretim kadroları için yeterliklerin belirlenmesi NOT: Tamer Demiralp toplantı öncesinde, program sorumlularınca yanıtlanmak üzere programlarda yer alan ders adlarını, kısa içeriklerini, kaynak kitapları, programlara kayıtlı, mezun öğrenci sayılarını, programda ders veren/tez yöneten öğretim üye sayıları ve bağlı oldukları bilim dallarını ve örnek tez başlıklarını sorgulayan bir formu gruba gönderecek.

5 15:15-17:30 Sinirbilim Doktoralı Araştırmacıların Olası İstihdam Alanları" Moderatörler: Metehan Çiçek, Gürkan Öztürk Ankara Üniversitesinin ÜAK tarafından konu başlığıyla ilişkilendirilerek bekletilen doçentlik alan başvuru girişimi hakkında bilgilendirme; Sinirbilim doktorasına sahip araştırmacıların çalıştığı/çalışabileceği akademik yapılanmalar, kadrolar; ilgili bilimsel disiplinleri temsil eden dernek vb örgütlerle kurulacak ilişkiler. Öngörülen Çıktılar: 1- Sinirbilim doktorası mezunlarının akademik kariyerlerine devam edebileceği bilimsel alanlar/akademik yapılar 2- Farklı disiplinlerde akademik kariyer örnekleri/önerileri 3- Sinirbilim derneklerinin disiplinler arası geçiş bağlamında yapması gereken girişimler 4- Diğer olanaklar Not: Bayram Yılmaz ın mail ile ilettiği teklif: Sinirbilim doktorası yapan adayın çalıştığı alan ve tez hocasının klasik bölümü ne ise (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Farmakoloji vb) sinirbilim doktorasının o klasik bölümün doktorasına denk sayılması (tıpkı yurtdışından alınan neuroscience doktorasının gerektiğinde YÖK şemasındaki Tıbbi Fizyoloji veya Anatomi disiplinine denk sayıldığı gibi)

6 6 Aralık Cumartesi 08:30-10:00 - "Sinirbilim Doçentlik Alanı Teklifi" Moderatörler: Emel Ulupınar, Hakan Gürvit Raportör: Emel Ulupınar, Esat Adıgüzel Mevcut Anabilim Dallarının akademik yapılanma içindeki konumunun gözden geçirilmesi; Mevcut ve kısa vadede açılması hedeflenen Anabilim Dallarının Sinirbilim doktoralı araştırmacı gereksiniminin değerlendirilmesi; bünyesinde Sinirbilim Anabilim Dalı oluşturabilecek fakülte/enstitü/bölümler Öngörülen Çıktılar: 1- Sinirbilim Doçentlik alanının açılmasına yönelik hazırlık ve başvuru 2- Sinirbilim Anabilim Dallarının mevcut akademik yapılanma içinde konumlandırılması 3- Doçentlik sonrası istihdama yönelik çözüm önerileri 10:15-12:00 - "Toplantı raporu ve çıktılarının dokümantasyonu" Moderatörler: Gülgün Şengül, Tamer Demiralp Tüm katılımcılarla birlikte oturum tutanaklarının gözden geçirilmesi ve sonuç raporuna dönüştürülmesi. Öngörülen Çıktılar: 1- Önceki oturum çıktılarının rapor haline getirilmesi 2- Gerekli girişim/başvurular için görev dağılımının yapılması 3- Sürecin takibi için takvim belirlenmesi 4- Sürecin takibi için görev dağılımı yapılması

7 UAK DOÇENLİK ALANI BAŞVURUSU SİNİRBİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLARI/TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ Aralık 2014 Konu: Nörobilim Doçentlik Alanı Açılmasına İlişkin, İlgili Derneklerin Resmi Başvuru Yapması Hakkında Öneri Nörobilim alanında Türkiye de mezuniyet sonrası eğitim veren program ve anabilim dalı başkanları/temsilcileri ve ilgili dernek temsilcileri (BAD: Beyin Araştırmaları Derneği ve TÜBAS: Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği), Aralık 2014 tarihlerinde Denizli, Pamukkale Üniversitesi nde toplanmıştır. Bu toplantıda nörobilimin Türkiye de geldiği nokta ve geleceği ile ilgili beklentiler tartışılarak Nörobilim Dalında Doçentlik Sınavı Alanı açılması için resmi başvuru yapılmasına karar verilmiştir. İnsanın davranış, bilinç ve kişiliğinin temelini oluşturan ve bilinen evrendeki en karmaşık yapı olan beynin anlaşılmasına yönelik çabalar, doğası gereği multidisipliner bir nitelik taşımaktadır. Beynin moleküler, hücresel, nöral devreler, kognisyon ve davranış seviyelerinde ve gelişimsel boyutu ile ele alınabilmesi, hücresel ve moleküler biyoloji, fizyoloji, anatomi gibi yaşam bilimleri alanlarından fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimleri gibi fen bilimleri alanlarına, nöroloji ve psikiyatri gibi klinik tıp alanlarından sosyal bilim alanları ve felsefeye kadar geniş bir yelpazede yürütülen araştırmaların yeni bir disiplin altında bütünleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, 1960 lardan bu yana neuroscience disiplini ortaya çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada hızlı bir gelişim göstermiştir. Nörobilim, beynin yapı/işlev bağlantısı hakkındaki anlayışımızı geliştirmenin ötesinde, bilgisayar teknolojilerinde yenilikçi çözümler ve nöropsikiyatrik hastalıklarının tedavisi için önemli gelişimler vaat etmektedir. Nitekim son yıllarda gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Avrupa Birliği nde ekonomik sıkıntılar nedeniyle diğer alanlardaki araştırma fonlarında kısıntıya gidilirken, nörobilim alanındaki araştırma desteklerinde önemli artış görülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de son 30 yılda, 14 farklı üniversitede nörobilim alanında lisansüstü eğitim veren programlar oluşturulmuştur. Bu programlardan bugüne kadar 51 doktora mezunu verilmiş olup, halen 156 öğrenci doktora eğitimine devam etmektedir. Nörobilim alanı, yılları arasında yayınlanan yaklaşık 1.79 milyon araştırma makalesi ile tüm dünyada yapılan toplam yayın üretiminin %16 lık bir kısmını temsil etmektedir. Bu alanda Türkiye adresli yayın sayıları da Türkiye nin tüm bilim alanlarında yapmış olduğu ortalama yayın sayısının üzerindedir (Kaynak: Mapping the Landscape of Brain and Neuroscience Research Bu bilimsel üretimin daha da artırılması, tüm dünyada bilimde yükselen bir değer olan neuroscience alanının ülkemizde de kurumsallaşması, bağımsız bir akademik kariyer alanı haline getirilmesi ve yetişmiş bilim insanlarının çalışabilmesi için yurt içi akademik ortamın daha cazip hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda akademik kariyer alanlarının açılması, yurt içinde yetiştirilen beyinlerin yurt dışına göçünün engellenmesi ve yurtdışında eğitimlerini tamamlamış yüksek nitelikli bilim insanlarının da ülkemize geri kazandırılması bakımından son derece önemlidir. Gerek yurtdışında yapılan neuroscience kongrelerine, gerekse ülkemizde 13 yıldır gerçekleştirmiş olduğumuz ulusal sinirbilimleri kongrelerine, bu alanda yurt dışında yetişmiş ve çalışmalarını sürdüren çok sayıda nörobilimci katılmakta ve bu kişiler, alanlarında akademik yükselme sağlayacak düzenlemelerin yapılması halinde ülkemize geri dönüş yapma niyetinde olduklarını ifade etmektedirler. Diğer yandan ülkemizdeki mevcut programlarda da bu akademik alanda görev yapabilecek nitelikli bilim insanları sayısı hızla artmaktadır (Ek:1-Mevcut durum çizelgesi). Buna karşın ülkemizde önemli bir akademik yükselme basamağı olan doçentlik için nörobilim alanının tanımlanmamış olması, bu alanda ilerlemek isteyen bilim insanlarının şevkini kırmakta, mezunlarda gelecek kaygısına neden olmaktadır. Nörobilimin vazgeçilmez bir unsuru olan multidisipliner özelliği, bu alanda yetişmiş bilim insanlarının mevcut tanımlı doçentlik alanlarından birinde sınava girmesini uygulamada olanaksız hale getirmekte ve yeni bir alanın açılmasını zorunlu kılmaktadır. Hali hazırda ülkemizde açılmış lisansüstü programlarda, bu alanda oluşturulacak multidisipliner sınav jürilerinde görev yapabilecek yeterli sayıda profesör unvanına sahip öğretim üyesi mevcuttur (Ek:1-Mevcut durum çizelgesi). Tüm bu gerekçelere dayanarak, ilgili dernekler aracılığıyla nörobilim doçentlik alanı açılması amacıyla Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı na resmi bir başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. İmzalar

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Özet Kitabı. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara

Özet Kitabı. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu 1-3 Kasım 2013 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Salonları, Ankara Özet Kitabı Türkiye Biyoetik Derneği Ankara 1994 Değerli Meslektaşlarım, Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu Değerli Üyelerimiz, Yaz dönemine ait bültenimiz değerli hocamız Prof. Dr. Candan Özoğul un katkılarıyla hazırlandı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Derneğimizin süreli yayını olan Cell and Tissue Biology

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Sevgili Öğrenciler, Öncelikle sizleri uzun ve zorlu bir sınav dönemini geçerek üniversitenizi belirleme aşamasına gelmenizden dolayı kutluyorum. Bu aşama

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

TPD Psikoloji Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı

TPD Psikoloji Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı TPD Psikoloji Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı 22-23 Şubat 2014 İstanbul, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü TPD Psikoloji Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı 22-23 Şubat 2014 İstanbul, Kadir

Detaylı