REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI MESLEKİ LİSE II (ELEKTROTEKNİK, ULAŞTIRMA,MAKİNE,İNŞAAT VE JEODEZİ,GRAFİK,TEKSTİL) Priştine, ağustoz 9

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: soru için 8 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz.. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları heyecandır, sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan, onu takdir eden seyirci bence, o eser ve sanatçılar kadar değerlidir. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sanat Heyecanı Seyirci Bakışı C. Sahne Durumu D. Sanatçı Günlüğü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevinç anlamı vardır? A. Gökte parıldayan bir güneş Güzel ve kenarları ağaçlı bir yol C. Yürekte ışıldayan bir güneş D. Masmavi bir gökyüzü 3. " Anadolu'm, cennet yurdum, vatanım, Göğse dolan nefes, kalpte atanım, Uğrunda can verip nöbet tutanım, Türk gençliği sana yeter Türkiye'm Dörtlüğün uyaklanışı ve uyakların türü aşağıdakilerden hangisidir? A. abcd - tam aaab - zengin C. abab - yarım D. aabb - cinas 4. " Türkler, İstanbul'u alalı beşyüz yıl olmuş. Tarihçiler anlatıyor, şairler anlatıyor. Bir destan ha vası içinde yaşıyoruz.doğrudur, sevinmeliyiz, övünmeliyiz, Nurullah ATAÇ Yukarıdaki paragraf hangisiyle sürdürülebilir? A. nefret etmeliyiz. onu unutalıyız. C. hiç umurumuzda değil D. kıvanç duymalıyız. 5. Bir şair, başkalarının şiirlerinde geçen kelimeleri kullanabilir.bunun gibi o şiirin konularını, düşüncelerini yeniden işleyebilir.ama bu özellik onu taklitçi yahut değersiz saymayı gerektirmez. Yeter ki o, bu kullanış ve işleyişte başkalarından ayrılabilsin.başkalarından aldıklarına, etkilenmelerine kendi kişiliğinin damgasını basabilsin.onları ayrı bir görüş,biçim ve yöntemle yeni bir birleşime sokabilsin. Kısacası şiirinde bir kişilik gösterebilsin. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Eskimeyen Şair Şair ve Özgünlük C. Yenilikçi Şair D. Şiirde Öz ve Biçim 6. Güzel ifade sahipleri hangi özelliği taşımaz? A. Çıkarları için yapmayacakları iş yoktur. Duygu ve düşüncelerini mantıksal bir düzenle ifade ederler. C. Hem kendilerine hem muhataba saygı ve güven duyarlar. D. İçinde yaşadıkları toplumun değerlerini iyi bilirler

4 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? A. Çocuk yeni ayakkablarını çok beğendi. Öğretmen bu derste yüklem ve özneyi anlatacak. C. Öğleden sonra kardeşim bize gelecek. D. Dayımlara elim boş gitmek istemiyorum. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi,öğelerinin dizilişi yönünden Kültür, toplumların yaşama biçimidir. Cümlesiyle aynıdır? A. Her dilde kavramalar farklıdır. İnsanlar düşünmeden konuşmamalı. C. Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir. D. İnsanlar,bir kültürün içinde doğarlar. 9. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur? A. Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler. Çukurova da başaklar erken olgunlaşır. C. Gürültüyü duyan keklikler hemen uçuştular. D. Sinemaya gitmek için sözleştiler.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Bu arabayı 993 te almış. Saat 6 da buluşuruz. C.. yüzyıl bilgi çağımıdır? D. Onlar inci katta oturuyor.. Gençler genelde yurt dışında okumak istiyorlar. Cümlesinde okumak sözcüğünün türü nedir? A. Sıfat-eylem Ad-eylem C. Bağlaç-eylem D. Eylem. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Namık kemal e aittir? A. İntibah Mai ve Siyah C. Araba Sevdası D. Siyah İnciler 3.. Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş; dut yemiş bülbüle dönmüştü.. Dizgini ele almış,artık işleri yönetmeye başlamıştı. 3. Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş,canından bezmiş. 4. Sonunda dize gelmiş,kendisinden güçlü olan arkaşının buyruğunu kabul etme durumuna düşmüştü. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde,deyimlerden önce anlamları bulunur? A C. -3 D. -3 3

5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir? A. Yarın bu kadar geç kalmasın. Bahçedeki gülleri sulamalıyım. C. Geç olmadan işe koyulalım. D. İş olsa da sürekli çalışsak. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil grubu yoktur? A. Hiç durmaksızın yola devam edildi. Evi temizleyerek annesine yardımcı oldu. C. Bu sevimli insana kanım kaynadı. D. Gider gitmez beni aramasını söyledim. 6. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı() Yakup Kadri ile daha gelişti() Ömer Sey-fettin ise hikâyecilikte zirvedir()diye düşünüyorum() Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. (,), (;), (,), (.) (.), (.), (;), (.) C. (;), (;), (.), (.) D. (,), (.), (,), (.) 7. Güneşin ışıkl arı ( I) kavruk (II) tenimizi sızlatıyor (III), ılık (IV) rüzgârsa okşuyordu. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? A. I II C. III D. IV 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? A. Biz yılın beşinci ayında güneş görüyoruz ancak. Onun yapıcı bir özelliği vardı. C. Kırıcı tavırlarıyla dikkat çekiyordu. D. Adayları belirlerken seçici davranıyor. 9. (I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (Ill) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir? A. IV. III. C. II. D. l.. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir? A. Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı. Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler. C. Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz. D. Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı. 4

6 ENGLISH LANGUAGE. Choose the correct alternative to complete the following sentence: Kosova declared its independence on 7//8. The Independence of Kosova was declared on. A. the seventeenth of February, two thousand and eight the seventeenth of two thousand and eight, February C. the February of seventeenth, two thousand and eight D. the seventeenth February of two thousand and eight. This grap h shows the business scale of a company during five years period. Look at the chart below and choose the correct sentence: 7 6 A. In the year sales rose slightly. 5 In sales rose rapidly. 4 C. In 3 there was a steady fall of sales. 3 D. In the five year period the sales rose steadily. 3. Read the following sentences:. Oh, he s a very good friend of mine.. I can t believe this. How come you never mentioned him? 3. You ve never asked me, have you? 4. Where have you been all day? The boss was asking for you. 5. I had lunch with a very interesting man, Tom Henson. The correct order of sentences to form a dialogue is: A C D sales sales sales 4. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? My friends constantly speak well of our professors. They say they are very much to their professors for everything they did for them for all these years. A. obliged indebted C. thankful D. infuriated 5. Read this text and then choose a sentence to complete the paragraph: I am planning to continue my studies. I always wanted to study in England. Last month, I applied and I took an English language test but I was just two points short to pass it. That s why. A. I started learning English again I am very happy C. I am very surprised D. I am planning to quit 5

7 6. In the following dialogue: Barbara: I have always imagined him. Peter: Me too, but he seems quite a nice guy. from the following words:. differently. likely 3. hopefully 4. unlikely Barbara should say, differently because. A. it is probable that he should look similar it is expected that he should be similar C. the reality does not fit the image she had in her mind D. it is improbable that he doesn t look as she expected 7. Choose the correct answer to complete the sentence: This is the drink I have ever drunk. A. sweetest sweeter C. more sweet D. most sweet 8. The senten ce: Everybody wants to be rich and famous. is in the. A. Present continuous tense Present simple tense C. Past simple tense D. Future continuous tense 9. Look at the following adjectives. One of them DOES NOT exist. Which one? A. careful fruitful C. rightful D. funniful 3. Choose the best way to join the following sentences: We arrived very late that day. The teacher told us to wait until the next class. A. We arrived very late that day so the teacher told us to wait outside. We arrived very late that day since the teacher told us to wait outside. C. We arrived very late that day but the teacher told us to wait outside. D. We arrived very late that day or the teacher told us to wait outside. 3. Choose the correct sentence: A. In France as parts of Italy they speak French as well. They in France speak French as well as parts of Italy. C. They speak French in France as well as parts of Italy. D. They French speak in Italy as well as parts of France. 6

8 3. Look at the words in the box: away - several got money robbers bags the with - of The correct combination to form a sentence is: A. The robbers got with several away bags of money. The robbers got away with several bags of money. C. The robbers with bags got away several of money. D. The robbers with several bags got away of money. 33. Which word is different? A. blue quick C. hard D. slow 34. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: We always the flowers in the evening. The world faces the crisis. A. watch drink C. care D. water 35. One of the words below DOES NOT rhyme with the word meat? Which one? A. mean seen C. slim D. feast 36. In the string of words: books, shelves, magazines, novels, anthologies, the word shelves is different because. A. it is a noun it is in plural C. it can be read D. it can t be read 37. Read the paragraph carefully: Angela Bond is a student. I suppose she is a first year student. She studies French and Spanish at Oxford University. She s wearing a white skirt its quite long with agreen blouse, and white shoes. She s around average height, and she s got brown hair and dark brown eyes. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. is sure she s a first year student isn t sure if she is in her first year of studies C. doesn t tell in which year of studies she is D. is quite convinced that she is not a student 7

9 38. The following sign means that A. this is where you can get information you are interested in this is where you have to answer all the questions C. this is where people can ask you all questions D. this is where people are interviewed 39. This sport is very popular in the English speaking world and especially in America. It is known as: A. cricket polo C. baseball D. soccer 4. Read the following paragraph: Two airplanes are taking off at the same time from Berlin Airport: a Boeing 747 with 45 passengers and the crew of 3 and an Airbus A3 carrying passengers and 3 crew members. They are flying to London. The total number of people on board of the two planes is. A C. 687 D. 676 MATEMATİK x 5x x 4. A = ifadesinin sadeleştierilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? x + x 5 A. A = x ( x ) A = x C. A = x + D. A = x ( x + 4. Venn diyagramındaki küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( B C) A ( B \ C) C. A ( C \ B) D. ( A C) \ B ) 8

10 43. Şekildenen AB + BC vektörünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir. A. AB + BC = DB AB + BC = DC C. AB + BC = AD D. AB + BC = AC 44. Aşağıda verilen düzlemsel şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. a b a b x C. a b + x D. a + b + x + x 45. x + x = denkleminin kökleri x aş ağıdakilerden hangisidir? A. x =, x = 3 x =, x = 3 3 C. x =, x = D. x =, x = 46. Şekildeki ABCD dik yamuğunda A ve D noktaları yamuğun dik açıları, [ AB] = 4 cm, [ AD] = 4 cm ve [ DC] = cm. ise yamuğun kenarlarıdır. Dik yamuğun çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. P = cm P = 4cm C. P = 6cm D. P = 8 cm 47. f ( x ) = ( x ) ise 3 f ( ) + 4 f () derğeri aşağıdakilerden hangisidir? A. C. D. 9

11 48. Kenar uzunluğ u a = (x +) cm. hangisidir? A. S = x cm S = ( x ) cm C. S = 6 x cm D. S = 6( x olan kübün kenar uzunluğu cm azalırsa alanı aşağıdakilerden ) cm π 49. Birim çermberde [OA] konum vektörüdür. x = 4 konum vektörü hangi bölgede ( kvadranta) bulunur. A. I II C. III D. IV ( burada π = 8 dir) açısı için 5. p : = ; 4 3 q : = 5 = 3 ; r : x y = 3 denklem siste minin çözüm kümesi x y = önrmeleri veriliyor. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Yalnız p önemesi doğrudur. Yalnız q önemesi doğrudur. C. Yalnız r önermesi doğrudur. D. Her üç önerme de doğrudur.. x =, y = dir x y z xz A x y z ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? x y z 7 x y C. 7 3 x y z D. 5 x y z 9 z 9

12 5. 3, 7, 3, x, 5 aritmetik dizinin aritmetik ortası 8 olması için x ne olmalıdır? A. 6 8 C. D. 53. z = ( + i), ( i = dir) kompleks sayısı veriliyor. Kompleks sayının Im(z ) imajiner kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A. Im( z ) = 3 Im( z ) = 4 C. Im( z) = 3 D. Im( z ) = Bir A olayının olmama olasığı aşağ ıdakilerden hangisidir? A. P (A) = Φ P( A) = P(A ) C. P(A) = + P( A) D. P(A) = P( A) a b = ise a + b? A. C. 4 D Çember üzeründe 7 noktadan kaç tane kiriş çizilebilir? A. 4 5 C. D. 57. Her pozitif x sayısı için aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyük ( maksimum) değerini alır? A. x x x x + C. x x + D. x + x +

13 58. Yedi gün süren bir fuarda bir çiçekçi dükânında satılan çiçeklerin sayısı şöyledir: Birinci gün 6 çiçek; ikinci gün çiçek, üçüncü gün 5, dördüncü gün çiçek,... Çiçekçi dükânında çiçek satışları bu şekilde devam ederse yedinci gün çiçekçi dükânında satılan çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A C. 45 D cos için aşağıdaki eşitsizlikler den hangisi doğrudur? A. C. D. < cos < < cos < < cos < < cos < 6. İ ki sayının farkı 5, çarpımı ise 4 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir? A. 6 ve 7 ve C. 8 ve 3 D. 9 ve 4 6. onksiyonu veriliyor. ) f ( x) = x ( x + ) f f `( değeri aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 4 C. 5 D tan(5 + α ) = 3 ise α açısının değeri aşağıdaki,lerden hangisidir? A. C. D. α = α = 3 α = 35 α = Aşağıdaki çnermelerden hangisi doğrudur? A. f x) = log ( x ) fonksiyonun tanım kümesi x (, + ) dir ( π f ( x) = sin 3x + fonksiyonun peryodu T = π. C. f ( x) = x 6x + 5 karesel fonksiyonu apsis eksenini (Ox ) x = 5 noktasında keser D. f ( x) = fonksiyonun sıfı r fonksiyonu x = dir x

14 64. x x lim x x limitinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 C. 6 D log x + log x = denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A. x = 8 x = C. x = 6 D. x = 66. Bir sınıfta 35 öğrenci vardır. Sınıftaki öğrencilerin % 6 i kız öğrencidir. Sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? A. C. 4 D. 67. ( m + 3) x ( m ) y 5 = doğ rusun un y = x + 3 doğrusuna dik olması için m parametresi ne olmalıdır? A. m = 3 m = C. m = D. m = 3 x 68. = x + 7 denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3 A. x = x = C. x = D. x = 69. y = x sin x fonksiyonun türevi aşağıdakilerden hangisinde doğru çözülmüştür? A. y`= x` sin`x = cos x = cos x y`= x` sin x + x sin`x = sin x + x cos x = sin x + x cos x C. y`= x` sin x x sin`x = sin x x cos x = sin x x cos x D. y`= x `sin`x = cos x = cos x 7. Şekildeki verilere göre suni ( yapay ) gölün uzunluğu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir? (Sayısal veriler [ BC] = 4m, ( AB, BC) = 6,[ AC] =? ) A. 6 m 7 m * C. 8 m D. 9 m 3

15 ENFORMATİK 7. Şekilde seçili olan seçenek hangi eylemi gerçekleştirir? A. Slayt gösterisini kapatma Sunu hazırlama C. Alt sunu hazırlama D. Slayt gösterisi önizleme 7. CPU mikroişlemcisinin frekansı hangi birimlerle ölçülür: A. Hz biriminin katsayıları (MHz, GHz) Bayt biriminin katsayıları ( KB, MB,GB) C. Bit biriminin katsayıları (Kb, Mb, Gb) D. MIPS 73. eyahat esnasında elektronik postanızı kullanmak istidiğinizde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi e-posta alıp gönderme imkanı sağlar? A. Internet teki kişisel web sitesi Web tabanlı bir e-posta hesabı C. Internet te bit foruma üye olma D. chat yapılabilen bir sayfa hesabı 74. Mobil bilgisayar, telefon ve diğer benzer donanımlarda kablosuz eternet ağının çalışmasını sağlayan aygıta ne denir? A. MAN (Metropolitan Area Network) LAN (Local Area Network) C. PAN (Personal Area Network) D. WAN (Wide Area Network) 75. Internet ve World Wide Web ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Internet altyapısını oluşturan tüm bilgisyarlar World Wide Web olarak bilinir. Internet ve World Wide Web aynı amaca yönelik iki farklı isimdir. C. Internet ağı içerisinde bilgileri bağlamak için World Wide Web hypertext seçeniğini kullanır. D. Internet üzerinden dosya alıp gönderme için önkoşul World Wide Web in indirilmesidir. 76. Şekildeki verilere göre F hücresinde görüntülenecek değer kaçtır? A C..5 D

16 77. Hiperlink, aş ağıdaki hangi seçeneğe göre iki dosyayı bağlamak için kurulur? A. Bilgisyar, ağ, şirke t Intranet i veya internet arasında Bir programlama diline C. Firewall niteliğindeki bir dosyaya D. Bir tabloya 78. MS Outlook programınd a Tasks sekmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Elek tronik not defterini oluşturma Yap ılması gereken işler C. Alınan e-postalar D. İletişim adreslerinin korunması 79. MS Excel pr ogramında verile rin değiştirilmesi hangi düğme ile gerçekleştirilir? A. Alt Insert C. F D. F5 8. Tables, Queries, Forms, Reports, Pages, Macros, vb. nesneler hangi programa aittirler? A. MS Word MS Excel C. MS Access D. MS PowerPoint FİZİK 8. Eriyiklerde elektrik akımın iletiminde kütle iletilir (şekle bakınız). Faraday in birinci kanununa göre elektrodlarda biriken toplanan kütle aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Katota toplanan pozitif iyon sayısına eşittir Elektrodlarda toplanan elektrik yük miktarına eşittir C. Eriyikte bulunan su moleküllerin sayısna eşittir D. Anota toplanan negatif iyon sayısına eşittir 8. Noktasal yükün dm uzaktaki elektrik alan şiddeti aşağıdakilerden hangisine eşittir? A. E = 4E E = 6E şiddeti E ise 4 dm uzaktaki elektrik alan C. D. E = E 4 E E = 6 5

17 83. Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi en büyük iş yapma niteliğine sahiptir? A. I II C. IV D. III m 84. Şekildeki cisme etki eden zıt yönlü iki k uvvet görülmektedir. Cismin ivmesi a = ise s hareket eden cismin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A. m = 4kg m =. 5kg C. m = kg D. m =.5kg 85. Bir ci smin elektriksel pozitif yükü aşağıdakilerden hangisi ifade eder. A. cisimdeki atom fazlalığını cisimdeki elektron azlığı C. cisimdeki atom azlığını D. cismdeki elktron fazlalığı 86. Elektrik enerjisinin uzaklara naklinde ısı kayıplarını en aza indirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A. Elektrik enerjisi çok ince iletken tellerle iletilmelidir Elektrik enerjisi çok kalın iletken tellerle iletilmelidir C. Elektrik hatlardaki akım şiddeti çok büyük, gerilim (voltaj) ise çok düşük olmalıdır D. Elektrik hatlardaki akım şiddeti çok düşük gerilim (gerilim) ise çok büyük olmalıdır 87. Bir kaptaki ideal gazın hacmi iki kere artarsa ( V = V ), gazın sıcaklığı ( T V V (İzobarik hal değişimi = bağıntısyla verilir.). T T A. VT T = V V T = V = T V T VT = = V V = T VT V T C. T = = = T V V D. T VT VT = = V 4V = T 4 T =? ) ne olur? 6

18 88. Yuk arıdan aşağı dik atışta hareket eden cismin enerjisi nasıl değişir? A. cisimin kinetik ve potansiyel enerjisi yükseklikliğin azalmasından dolayı artar yüksekliğin azalmasıyla cismin potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi ise artar C. cisimin kinetik ve potansiyel enerjisi yükseklikliğin azalmasından dolayı azalır D. cismin kinetik ve potansiyel enerjisi hava molekülleriyle sürtünmesinden dolayı azsalır 89. Işığın doğrusal yoldan sapması olayına ne ad verilir? A. İnterferans ( girişim) olayı Difraksiyon (kırınım) olayı C. Polarizasyon (polarma) olayı D. Lüminesans olayı 9. Manyetik indüksyon vektörünün (B) birimi tesla (T) dır. Aşağıdakilerden hangisi SI sisteminde tesla (T) manyetik indüksiyon birimini ifade eder? A. T = Wb m N m T = A Wb C. T = m D. T = N m A EKONOMİ 9. Aylık fiyatlar normalden fazla artarsa ve üç ya da dört sıfırlı rakama ulaşırsa hangi enflasyon söz konusudur? A. Küçük Hiperenflasyon C. Yerinde tutmak D. Galopan 9. Piyasaya çıkarılmaya çalışılan mallar beli bir sure bekledikten sonra hangi malların fiya tlarnı aşğıdaki terimlerden hangisi belirlemektedir? A. Taleb Teklif C. Üreticinin teklifi D. Üreticinin talebi 93. Piyasada fiyatlar kimin tarafından belirlenir A. Piyasanın gücünden Devlet tarfından C. Monopol şirketlerden D. Dilerlerden 94. Ekonomin bir bilim olarak ortaya çıkma sebebi hangisidir? A. Yeteri kadar kaynak olmasından Yeteri kadar kaynak olmamasından C. Piyasanın ihtiyaçlarından dolayı D. Fiyatları dünya standarlarına getirilmesi 7

19 95. Z amanında yapılan teklifler hangi yönü göstermektedir? A. Kapital ve tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin gerçekleştirilmesi ve fakturların denetlenmesi C. Fiyatların gerçekleştirilmesi ve teklifler verilmesi D. Fiyatların gerçekleştirilmesi ve tekliflerin de ğerlendirilmesi 96. Ulu sal ekonominin politikasında ulaşılması hedeflenen amaç nedir? A. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve taksalar ın yatırılması B. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve ekonomik piyasanın dinamik ve kazançlı olmasını sağlamak C. Taksalrın sıralı olarak yatırılması, piyasanın gelişmesini sağlamak D. Piyasasın dinamik olması ve taksaların sıralı olarak yatırılması 97. İşsizlik ve sosyal vakalar ne zaman artar? A. GDP olayların artması Sosyal vakaların artması C. Kriminalin yaygınlaşması ve dış yardımların kesilmesi D. Farklı malların girmesi 98. Aşağıda verilen grafikte hangi tür menacmeent yöntemi kullanılmıştır: A. Divisional bölümünün organizasyonu Teknik-teknolojik bölümünün organizasyonu C. İş bölümünün organizasyonu D. Funksional bölümün organizasyonu 99. K osova Devletinin çalışma kanununa gore işveren, çalışan işçilerinin kontratını ne zaman yapmal ıdır? A. En az 3 ay önce En az 5 gün önce C. En az ay önce D. Kayıt altına almak zorunda değildir. Başarılı bilans çıktığı zaman, hangi sonuç eşitlenir ve silinir? A. İşletmnin ödevini sorumlu olması Işletmenin kapitalin ve girişlerin olması C. İşletmenin düzgün olarak çalışması D. Işletmenin giriş ve çıkışların düzenli olması 8

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I

Detaylı

AKDENİZ DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Giriş ve Burs. Sınavı - 2013

AKDENİZ DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Giriş ve Burs. Sınavı - 2013 MATEMATİK TESTİ Bu testi tüm adaylar cevaplandı racaktı r. Bu test; 17 Matematik (1 17), 3 Analitik Geometri (18 20) ve 5 Geometri (21 25) olmak üzere toplam 25 soru içermektedir. 1. Aşağıdaki işlemin

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER Test Soru Sayısı Bulunduğu Sayfalar Matematik Testi 25 1 5 Fen Bilimleri Testi 25 6 10 Türkçe Testi 25 11 15 Sosyal Bilimler Testi 25 16 19 İngilizce Dil Testi 25 20 24

Detaylı

1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 0-0 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA X. Bu kitapçıkta, Türkçe testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru,

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN ve SOSYL BİLİMLER LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINVI 26 HZİRN 2006

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. REHBERLİK Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...3 Cevap Kağıdı...4 Sınav...5 Cevap Anahtarı...9 Çözümler...10 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Açıklama:

Detaylı

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BURS SIRALAMA, SEVİYE TESPİT VE GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE - İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA 1. Bu test için bir TEST SORU KİTAPÇIĞI ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A KİTAPÇIK TÜRÜ VEHBİ KOÇ VAKFI, KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU SEVİYE TESPİT SINAVI ( ten 5 e Geçenler) 08

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2 FR.ZMR.05

Detaylı

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? Giriş: Modal ; Türkçe de kip olarak adlandırılabilir ve bu kelime grubu İngilizce de önemli bir rol oynar. Kipler fiile meli/-malı, -ebilmek gibi anlamlar katar. Bu yardımcı

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

DERS ADI SAYFA DERS ADI SAYFA DERS ADI SAYFA

DERS ADI SAYFA DERS ADI SAYFA DERS ADI SAYFA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 8 AĞUSTOS 010 Saat:14.00 L4 DİKKAT: 1. Bu oturumda, 49 derse ait test soruları yer almaktadır.

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı

2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı 14 Haziran 2014 Cumartesi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Amaç 2

Detaylı

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ 1 İNGİLİZCE İLK ADIM Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım ve dağıtım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail ferhatyildiz@mail.com www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını

Detaylı

Selin Özkardeşler 10B

Selin Özkardeşler 10B Selin Özkardeşler 10B MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Görsel Yönetmen Ali Erdoğdu

Detaylı

2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız.

2. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazınız. 1.Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini karşılarına yazınız.(amaç sonuç,neden sonuç,şart - sonuç,karşılaştırma) Duygularını açıkça ifade edersen kendini iyi hissedeceksin. koşul. Sana söylediklerim

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir, fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass fiilinin V 3 biçimi) V

Detaylı

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) :

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 17 OCAK 010 Saat:10.00 Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : DİKKAT: 1. Bu oturumda, 44 derse ait test

Detaylı