T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE YAPILAN EĞİTSEL FAALİYETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE YAPILAN EĞİTSEL FAALİYETLER"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE YAPILAN EĞİTSEL FAALİYETLER DÖNEM PROJESİ DANIŞMAN PROF. DR. HAYAT ERKANAL HAZIRLAYAN TÜLAY ERDOĞAN ANKARA 2003

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I I.BÖLÜM MÜZE NEDİR?...1 MÜZECİLİK NEDİR?...2 MÜZE EĞİTİMİ NEDİR?...3 MÜZE ÇEŞİTLERİ...6 II.BÖLÜM TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ MÜZELERİ VE BU MÜZELERDE YAPILAN EĞİTSEL FAALİYETLER...7 ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ...8 AFYON ARKEOLOJİ MÜZESİ...8 ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ...8 ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ...11 BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ...11 BODRUM SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ...12 BODRUM KALESİ...12 BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ...13 DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ...13 EDİRNE ARKEOLOJİ MÜZESİ...14 EFES ARKEOLOJİ MÜZESİ...14 ELAZIĞ ARKEOLOJİ MÜZESİ...15 ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ...15 ESKİŞEHİR ARKEOLOJİ MÜZESİ...15 GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ...16 GORDİON ARKEOLOJİ MÜZESİ...16 İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ...17 İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ...17 KASTAMONU ARKEOLOJİ MÜZESİ...18 KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ...18 SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ...18 URFA ARKEOLOJİ MÜZESİ...18 UŞAK ARKEOLOJİ MÜZESİ...19 III.BÖLÜM ÖNERİLER...20 BİBLİYOGRAFYA....21

3 ÖNSÖZ Bu araştırmada, Türkiye de bulunan arkeoloji müzeleri ve bu müzelerde yapılan eğitsel faaliyetler araştırılmıştır. Araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. I.bölümde müze, müzecilik, müze eğitimi ve müze çeşitleri kavramlarının tanımlarına yer verilmiştir. II. bölümde Türkiye de bulunan arkeoloji müzeleri hakkında kısa tarihsel bilgiler verilerek, bu müzelerde yapılan eğitim programlarına yer verilmiştir. III. bölümde ise öneriler yer almıştır. Bu alanda araştırma sırasında bana yol gösteren hocam Prof.Dr. Hayat Erkanal a, araştırma çalışmalarında yardımlarından yararlandığım Prof. Dr. Bekir Onur a, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Arkeolog Müze Eğitim Uzmanı Halil Demirdelen e, maddi ve manevi desteğini benden esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum. Tülay Erdoğan Ankara,2003 I

4 I. BÖLÜM MÜZE NEDİR? Müze kelimesi eski Yunanca dan alınmış bir kelime olup bilimler tapınağı anlamına gelmektedir. Bu anlamda ilk müze Hellenistlik devri kültür merkezlerinden M.Ö. 300 yılında İskenderiye de I.Ptolemaios zamanında meydana getirilmiştir. Bu devirde sanata, bilime önem veren okullar bir araya gelerek müzeleri meydana getiriyordu. Dolayısıyla bu yerlerde bugün olduğu gibi eski çağlara ait sanat eserleri bulunmazdı. Bu gün bildiğimiz müzelerse insanların fikren gelişmeleri sanat eserlerine karşı ilgilerin uyanması sonunda meydana gelmiştir. Bilhassa orta çağın skolastik zihniyetlerinden kurtulan insanlar, daha hızlı ulaşım imkanı veren taşıtlar sayesinde daha sık seyahat ederek eski dünyanın kültür varlıklarıyla yakından temas etme imkanı bulmuşlardır. İlk medeni müze 1683 yılında İngiltere de Oxford Üniversitesinde kurulmuştur. Elias Asyhmole nin koleksiyonlarından faydalanarak kurulan bu müzeye Ashmolel Müzesi adı verilmiştir. Bir üniversite bünyesinde kurulan müzeler XVII.yüzyılda bütün vatandaşların faydalanabileceği birer müessese haline getirilmiştir. Önceden sanat eserlerinin toplanıp muhafaza edildiği bir yer olan müzeler bu gün genel öğretimin, her yaştaki insanların düzenli olarak bilgi aldıkları bir program dahilinde bilgi aldıkları birer kültür müessesidir. Bu amaca hizmet etmek için müzeler her zaman koleksiyonlarını artırmakta ve bunları halkın en iyi bir şekilde istifadesine sunmaktadır. Bu bakımdan müzeler tek bir ifade ile birer kültür müesseseleridir. Müze; Toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araştıran, toplayan koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur ( Atagök, 1990 ). Müzelerin amaç ve görevleri ülkemizde T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü nce hazırlanan, Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliğinde şu şekilde belirlenmiştir: Madde 5- Her müzede, kendi alanı ile ilgili ilmi, eğitim, teknik ve yönetim hizmetlerini başarı ile uygulamak, yürütmek ve yurt kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla;

5 a) Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir yapılır. b) Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korunur, depolar ilmi çalışmalara imkan verecek şekilde düzenlenir. c) Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yapılır, tanıtılması sağlanır. d) Müzede ve müze dışında eğitsel eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlenir. Çevrenin kültür hayatının geliştirilmesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesine çalışır. e) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler alınır. f) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi sağlanır. MÜZECİLİK NEDİR? Müzecilik ilk olarak müzelerin batıda, soyluların kişisel zevk için çeşitli sanat eserlerini ya da kumandanların ganimetlerini bir araya toplamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Müzeciliğin ilk ortaya çıktığı tarihlerde biriktirme toplama dışında hiçbir amaca hizmet etmediği görülmektedir. İnsanların kendi evlerinde, tapınaklarda, kiliselerde toplanan eserlerin zamanla halka sunulmaya başlanması ile müzeciliğin amaçlarında çok boyutluluğun ilk adımları atılmıştır. Doğa bilimlerinden güzel sanatlara kadar çok geniş bir alana yayılan koleksiyonculuk çabaları, bugün artık tasnif etme, kataloglama, yerleştirme, tanıtma ve eğitici işlevlere açık tutma gibi, yalnız müzeciliği ilgilendiren uzmanlık düzeyindeki bilgilere dönüşmüştür. Bu bilgiler, genellikle geçen yüzyılda hızlanan endüstri devriminin ortaya çıkardığı yeni uzmanlık alanlarıyla da yakından ilgilidir. Böylece müzecilik birtakım eşsiz parçaları toplamaktan ibaret olan geleneksel dar ölçülerin dışına taşmış, yeni ve çağdaş bir müzecilik kavramı, bu yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmıştır ( Özsezgin,1985 ).

6 Geleneksel müzecilik daha çok arama, toplama, koruma, bakımını yapma ve sergileme anlayışıyla sınırlıydı. Buna karşılık çağdaş müzecilik iletişim kurma ve eğitme işlevlerini vurgulamaktadır. Böylece edilgin bir müzecilik anlayışından etkin, dinamik, etkileşimci ve katılımcı bir müzecilik anlayışına geçilmiştir.temel amacı müzenin koleksiyonları ile kitlelerin gereksinmeleri ve ilgileri arasında ilişki kurmaktır. Vurgu nesnelerin üzerinden insanların üzerine kaymıştır. İnsanlara yaşantı olanağı sunmak önem kazanmıştır (Onur, 2000). Çağdaş Müzecilik anlayışının temelinde ise, her tür müzenin kendi konusu içinde, olabildiğince çok eseri toplayıp, korunmasını sağlamak ve bunları halkın yararına sunmak amacı vardır. Böylece günümüzde müzeler, tarih, sanat, ve kültür yuvaları olma çabası içinde bunun gerektirdiği görevleri en iyi biçimde yerine getirme amacını gütmektedirler. 20. yy ortalarında müzecilikte asıl amaç kültür ve bilimin toplumun tüm kesimine aktarılması olarak gelişmiş, bu nedenle eğitim, toplama, koruma, inceleme, değerlendirme ve sergilemenin önünde yönlendirici etkinlik olarak biçimlenmiştir. Günümüzde müzeler birer yaygın eğitim kurumu olarak halkı eğitmeyi, kültür ve bilimi topluma aktarmayı hedefleyerek iletişim ve halkla ilişkileri başlıca yöntemler olarak kullanmaya yönelmişlerdir. Müze sadece bir bina ve koleksiyon değildir; müze toplar, fakat bir depo değildir; müze korur, fakat bir buzluk değildir; müze belgeleri oluşturur, fakat bir kütüphane değildir; müze eğitir, fakat bir okul değildir. Müzeler üstlendikleri görevleri nedeniyle, birer açık üniversite, her hangi bir ailenin tüm fertlerinin eğlenerek öğrenebileceği öğrenmenin bir zevk olabileceği kültür merkezidir (Atagök, 1990). İlk ortaya çıktığından bu yana toplumsal hareketlilikten etkilenen müzeciliğin amaç ve görevlerinde değişiklikler olmuştur. Önemli olan, bu değişikliklere çabuk uyum sağlamak ve böylece çocuklara yetişkinlere, uzmanlara sunulacak bilgi ve sergilemede günün amacına uygun hareket edebilmektir. MÜZE EĞİTİMİ NEDİR? Halka sunma ( sergileme ) amacı toplanan eserlerin müze binalarında sergilenmesi ile birlikte çoğalmış ve beraberinde müzelere çeşitli görevler yüklemiştir. Toplanan bu eserler çoğaldıkça, depolanması, korunması, belgelenmesi

7 gibi işlerin doğmasına yol açmıştır. Gitgide eserleri sadece sergileme yetmemiş, bunları halkın beğenisini kazanacak şekilde sunma yolları aranmış, koruma, belgeleme, depolama gibi işler birer uzmanlık alanı durumuna gelmiştir. Her geçen gün yeni bir işlev kazanan müzeler sergileme işini eğitim amacı ile de yapmaya başlamıştır. Eğitimde gerek alanla ilgili uzmana yönelik, gerekse halka yönelik olarak planlama ve uygulama yoluna gidilmiştir. Bir müzenin amacı olarak akla gelen en önemli konu eğitimdir. Müzeler, kendi kadrolarının sürekli araştırmaları ve kendi koleksiyonları üzerinde çalışmaları olmadan bu amacı gerçekleştiremezler. Öte yandan eğitim amacı koleksiyon için tek amaç olamaz. Aynı zamanda teşhir edilen eşyanın bir albenisi olması gerekir. Bu yalnız sanat müzelerinin değil bütün müzelerin başlıca özelliğidir. Müzeler sürekli çoğalan ve gelişen amaç ve görevler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaları yürütürken, her yeniliği yakalayacak düzeyde olmasına dikkat edilmeli, müzelerin geleceğe yol gösterici olduğu unutulmamalıdır. Çünkü müzeler artık sadece geçmiş dönemlere ait eserleri depolayan ve sergileyen kurumlar değildir; aynı zamanda birer eğitim kurumlarıdır. Eğitim de bir süreç olduğuna göre; başlangıcı ve sonu yoktur. Müzeler buna uygun olarak üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek zorundadırlar. Ancak müzelerin eğitim kurumu olduğunu belirtmek tek işlevinin bu olduğu anlamına gelmemektedir. Müzeler bir çok işlevinin yanında bir de eğitim kurumu olma özelliğini taşımaktadırlar. Müzelerde ve galerilerde eğitim yapmak, müzenin koleksiyonları ile müze ziyaretçisinin gereksinmeleri ve ilgileri arasında ilişki kurmaktır. Her grubun ve her bireyin gereksinmeleri ve ilgileri farklıdır. (Greenhill, 1999) Müzeler bir yandan konusu gereği topladığı depoladığı, arşivlediği, koruduğu eserlerle kültür ortamı olma amacını gerçekleştirirken, diğer yandan sergileme vb. yolla eğitim amacını da gerçekleştirerek bu anlamda bir bütün olma özelliğine ulaşmaktadır. Böylece, bu amaçları doğrultusunda, müzelerin kültürel ve eğitsel görevleri şöyle sıralanabilir: 1- Müze bir şeyler öğretmelidir. 2- Müze kişinin yaratıcı güçlerini geliştirmelidir. 3- Müze kişiyi topluma hazırlamalıdır. 4-Müze aynı zamanda boş zamanlarla ilgili faaliyetlerle birleştirilmelidir (Rebetez, 1969).

8 Tüm bunların yanında, amaçlarını gerçekleştirebilmek; görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmek için müzelerde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir: UNESCO nun 1962 de Müzelerin Eğitimdeki Rolü hakkında düzenlediği bölge seminerinde bu faaliyetler şöyle sıralanmıştır; 1- Rehber eşliğinde ziyaretler: Çeşitli eğitim çalışmaları arasında müzeye en uygun özellik taşıyanı, rehber eşliğinde yapılan ziyarettir. Basit şekli ile, rehber eşliğindeki ziyaret sadece müze galerilerinde yapılır, fakat daha gelişmiş şekli ile müzenin diğer kısımlarında da yapılabilir. Bu durumda ziyaret hazırlıkları ile sonundaki tartışmalar müze dışında yapılır. 2- Diğer iç faaliyetler: Tamamen müze içinde oluşan eğitim çalışmasıyla karıştırılmaması gereken başka faaliyetler de vardır. Bunlar ayrı konferanslar ve kurslar ile yaratıcı sanat faaliyetleridir. 3- Müze dışındaki faaliyetler: Müze veya müzenin eğitim servisleri tarafından gezi ve seyahatler düzenlenebilir. Müzenin türüne göre değişik şekillerde olan bu geziler eğlendirici ve aynı zamanda eğitici içerikte olabilir. 4- Okullara ve kültür kuruluşlarına ödünç eser verme: Ödünç verilen eserin çeşidi ve bu eserin korunması için alınan tedbirler müzenin programına göre değişir. Genellikle diyapozitifler ve filmler ödünç verilebilir ( Rivier, 1962). Çağdaş eğitim anlayışı, ezberciliğe tamamen karşıdır. Bunun yerine çocuklarda hayal gücünün, yaratıcılığın gelişmesini ön planda ele alır. Bu yeteneklere sahip bir kimse okul yaşamı boyunca bir takım bilgileri ezberleyen bir başkasından daha verimli olacaktır. Çünkü hayal gücü güçlü, yaratıcılığı gelişmiş bir birey öğrenmeye daha açıktır ve ezber her zaman unutulmaya mahkumdur. Bu nedenle yaratıcı gücü gelişmiş, estetik duyguya sahip bireyler yetiştirmek eğitimin başlıca amacı olmuş ve bu amacını gerçekleştirmek için yararlandığı çeşitli kurumlar arasına müzeleri de katmıştır. Müzeler estetik duygunun, yaratıcılığın, hayal gücünün gelişmesini sağlamada ideal kurumlardır. Eğitim ortamı eğitsel etkinliklerin meydana geldiği, öğretme öğrenme süreçlerindeki iletişim ve etkileşimin oluştuğu, personel, araç gereç,tesis, organizasyon gibi oluşturduğu çevredir. Eğitim bilimcilere göre öğrenme fiziksel, sosyal ve psikolojik yönlerden uygun ve hoş bir çevrede oluşabilir (Alkan,1979). Bu açıdan bakıldığında müzeler; kazandırılması düşünülen bilgilerin somut olarak görüleceği fiziksel; yaşamda yeri olan bir kurum olması ile sosyal; sınıf ortamı olmadığından çocukların kendilerini rahat hissedecekleri psikolojik bir çevredir.fiziksel

9 , sosyal ve psikolojik niteliklerin hepsini üzerinde toplamış bulunan müzeler, ziyaret ve alan gezileri şeklinde bir eğitim ortamı olarak da nitelendirilebilir. Ziyaret ve alan gezileri bilişsel ve özellikle duyusal amaçların geliştirilmesinde yararlıdırlar. Bu ortamlar aynı zamanda zincirler, kavramlar ve ilkelerin öğretiminde yararlı biçimde uygulanabilmekte ve özellikle normal yöntemlerle sunulan materyalin özetlenmesi ve birleştirilmesinde yararlanılmaktadır ( Alkan, 1979). Böylece müzelerin, bireydeki bilişsel ve duyusal yönlerin gelişmesine sağlayacağı katkının dikkate değer bir düzeyde olacağı görülmektedir. MÜZE ÇEŞİTLERİ Gerek koleksiyonların içerikleri veya nitelikleri gerekse bağlı oldukları birimler doğrultusunda müzeler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Milletlerarası Müzeler Komitesi (ICOM) tüm müzelerin koleksiyon içeriğine göre, aşağıdaki sıralamayı yapmıştır: 1- Sanat Tarihi Müzeleri, 2- Modern Sanat Müzeleri, 3- Arkeoloji ve Tarih Müzeleri, 4- Etnografya ve Folklor Müzeleri, 5- Tabii Tarih Müzeleri, 6- Bölge Müzeleri, 7- İlim ve Fen Müzeleri, 8- İhtisas Müzeleri, 9- Üniversite Müzeleri, Koleksiyonların içeriğine göre ise müzeleri şöyle sıralayabiliriz: Arkeoloji Müzeleri: Arkeolojik zenginlikleri içine alan, binlerce yıllık tarihin maddi kültür belgelerini sergileyen müzelerdir. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Bursa Arkeoloji Müzelerimiz bu tür müzelere örnektir. Tarih ve Etnografya Müzeleri: Bir ülkenin, yörenin, insan topluluğunun ya da kurumun gelişimini sistemli olarak inceleme ve

10 açıklamasını yazılı, görsel ve tarihsel belgelerle kronolojik olarak koleksiyonlarında toplamış olan müzelerdir. Sanat Tarihi, Sanat Müzeleri: 20.yy kadar olan tüm sanat birikimlerini toplamış olan müzelerdir. Bilim ve Endüstri Müzeleri: Doğa ve Fizik bilimlerinin araştırıldığı ve uygulandığı müzelerdir. Koleksiyonların dışında müzeler, bulundukları ülkenin yapısı ve bağlı bulundukları kuruluşlar bakımından da çeşitli gruplara ayrılmaktadırlar: Müzeler Amerika da olduğu gibi üniversitelere bağlı bulunmakta, Avrupa devletlerinden bazılarında olduğu gibi Federal şehirlere bağlı olmaktadır. Fakat bunların yanında Belediyelere bağlı müzeler de vardır (Gürçay,1968). II. BÖLÜM TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ MÜZELERİ VE BU MÜZELERDE YAPILAN EĞİTSEL FAALİYETLER Ülkemizde Kültür Bakanlığı bünyesinde bünyesinde 99 müze bulunmaktadır. Bunlar arkeoloji ve etnografya ağırlıklı olan müzelerdir. Arkeoloji müzelerimiz: Adana Arkeoloji Müzesi Afyon Arkeoloji Müzesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Antalya Arkeoloji Müzesi Bandırma Arkeoloji Müzesi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Bursa Arkeoloji Müzesi Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Edirne Arkeoloji Müzesi Efes Arkeoloji Müzesi Elazığ Arkeoloji Müzesi Erzurum Arkeoloji Müzesi Eskişehir Arkeoloji Müzesi Gaziantep Arkeoloji Müzesi Gordion Arkeoloji Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesi

11 İzmir Arkeoloji Müzesi Kastamonu Arkeoloji Müzesi Konya Arkeoloji Müzesi Kütahya Arkeoloji Müzesi Muğla Arkeoloji Müzesi Samsun Arkeoloji Müzesi Urfa Arkeoloji Müzesi Uşak Arkeoloji Müzesi dir ( T.C. Kültür Bakanlığı, 2002) ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ : Adana nın ve bütün Çukurova nın tarihi eserlerinin sergilendiği müze, Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye nin en eski 10 müzesinden birisidir. Müzenin Taş eserler salonunda yer alan Augusta antik kentinden getirilen Medusalı Lahit ile Karataş, Magarsus antik kentinden getirilen insan boyutundaki bronz karataş heykeli bu salonun en çok ilgi gören eserleridir. Hitit İmparatorluk dönemine ait Dağ Kristali Heykelciği de çok ilgi görmektedir. Müze eğitim programları içinde müze hakkında bilgi veren çeşitli broşürler yer almaktadır. AFYON ARKEOLOJİ MÜZESİ: Müzede il ve çevresinde yer alan 40 kadar höyük ve 20 kadar antik şehirden derlenen eserler sergilenmektedir. Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemine ait kazı çalışmaları sonucu çıkarılan eserler bulunmakta. Bölgenin tipik eserleri arasında olan Kapı Tipi Mezar Stelleri, pişmiş toprak lahitler ve çeşitli mimari eserler sergilenmektedir. Müze eğitim programları çerçevesinde sadece müze hakkında bilgi veren müze broşürleri yer almaktadır. ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ: 1921 yılında Ankara Kalesi nin Akkale olarak isimlendirilen burcunda kurulmuş, 1949 yılına kadar burada görevini sürdürmüştür yılında Atatürk ün isteği doğrultusunda bir Hitit Müzesi kurulması çalışmaları başlatılmış, Osmanlı

12 Dönemine ait iki yapının onarılarak müze olarak kullanılmasına karar verilmiş ve daha sonraki yıllarda Anadolu Medeniyetleri Müzesi adını almıştır. Yontma Taş Döneminden Osmanlı Dönemi sonuna kadar Anadolu da yaşamış pek çok uygarlığa ait eserler sergilenmektedir (www.geocities.com) Müze eğitim programları çerçevesinde, müze eğitiminin genel amaçlarına yönelik programlar hazırlanmıştır. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan hizmet içi eğitim programları çerçevesinde düzenlenen Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Tanıtımı ve Korunması seminerlerinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine yönelik eğitim faaliyetleri uygulanmaktadır. Ankara da 1999 yılından itibaren her yıl müzede bu etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 1 Hafta boyunca kişilik öğretmen grubuna, müze uzmanları tarafından çeşitli konularda seminer verilmektedir. Bu seminerler ; Ankara dışında 2001 yılında Sivas, Gaziantep, Malatya ve Sinop ta, 2002 yılında ise, Kayseri ve Nevşehir de gerçekleştirilmiştir yılında ise Çorum da seminer düzenlenmiştir. Müze uzmanlarının yanı sıra il müzelerdeki uzmanlarda bu seminerlerde eğitim görevlisi olarak ders vermektedirler. Seminerlere katılan öğretmenlere, Kültür ve Tabiat Varlıklarımız, Anadolu Uygarlıkları, Müze Eğitimi, Kültür Varlıklarının Restorasyonu, Konservasyonu, Sikkeler,Seminer yapılacak ilin Arkeolojisi ve Müzesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ile ilgili mevzuat konularında bilgi verilmekte ve bu konular ile ilgili tartışmalar açılmaktadır. Ayrıca çevredeki müzeler ile ören yerlerine de geziler öğretmenlerin yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımaları ve öğrencilerine yönelik müze-okul işbirliğini kurabilecek yöntemler üzerinde durmaları sağlanmaktadır. Müze eğitimi etkinlikleri kapsamında ilk uygulamalar okullardan gelen konferans taleplerinin gerçekleşmesiyle yapılmıştır. Müze uzmanları tarafından çeşitli okullarda Anadolu Uygarlıkları ile Ankara İlinin Arkeolojisi konularında konferanslar verilmiştir. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan Anadolu Uygarlıklarına Yolculuk adındaki projenin Anadolu Medeniyetleri Müzesi bünyesinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayında müzeye gelen 4,5,6 ve 7. sınıflara, her ay değişik bir uygarlık hakkında uygulamalı dersler müze eğitim uzmanları tarafından verilmiştir. Müzede ders yapma süresi 1 günde toplam 3 saatlik bir uygulama şeklindedir. Bu programlar Anadolu Uygarlıklarını öğrenmek, kültürel çeşitliliği anlamak ve

13 sahiplenmek amacı doğrultusunda Okulun Drama,Resim,Müzik, İş Bilgisi ve Sosyal Bilimler Öğretmenleri tarafından yapılan işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Önceden hazırlanan programlar doğrultusunda müzeye her sınıf, her uygarlık öğrenimi için ayrı ayrı getirilmiştir. Öğrencilerin müze ortamına alışabilmeleri için müze bahçesinde dakika süreli oyunlar oynanmıştır. Müze içerisine alınan öğrencilere, müzecilik, arkeoloji, kültür gibi terimlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Hemen arkasındanda öğretmenleri tarafından o gün işlenilecek olan uygarlığa ait bazı eserlerin fotoğrafları dağıtılarak, ilgili vitrinlerde o eserlerin bulunması ve incelenmesi istenmiştir. Konular anlatılırken o döneme ait kopya eser kopyalarının kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu anlatımlar 30 dakika sürmüştür. Daha sora drama öğretmenleri nezaretinde anlatılan uygarlığa ait objelerle ilgili drama çalışmaları yaptırılmıştır. Drama çalışmaları ile öğrenciler müzedeki objeleri daha iyi tanıyabilmektedir. Dolayısıyla yaratıcılık boyutları gelişmekte, işbirliği yapabilme, iletişim becerilerini geliştirme gibi önemli kazanımlar elde etmektedirler. Öğrenciler çalışmalarına okulda ders saatlerinde devam ederek öyküler yazıp, resim yaptırılmıştır. Böylece müzede ders yapılması eylemi sistemli ve organize bir çalışma ile tamamlanmıştır yılından itibaren özellikle engelli çocukların eğitim ve öğretimleri kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla özel bir programla, bilgi düzeylerine uygun şekilde müze gezilerini gerçekleştirmeleri sağlamaktadır. Görme engelli çocuklar için önceden seçilen taklit objelere, müze bahçesindeki bazı heykel ve kabartmalara dokunmaları sağlanmaktadır. T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünde kalan çocukların kültürel etkinlikleri için genel müze gezintisi düzenlenmektedir. Ayrıca gönüllü kuruluşlarla yapılan işbirliği ile sokak çocukları ve okuma yazma bilmeyen kadınlardan oluşan gruplara müzenin genel tarihçesi, arkeoloji ve müzelerin görevleri konularında bilgi verilmiştir. Ankara da çocuk kültürü konusunda çalışmalar yürüten Çatı Çocuk Kültürü Grubu 2001 yılı Mayıs ayından bu yana Müze Eğitimi konusunda hazırladığı etkinlikleri müze ile işbirliği yaparak sürdürmektedir. Çatı Çocuk Kültürü Grubu tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocukların müzeye getirilmesi ve etkinlik yapmaları sağlanmıştır. Çalışmalarda müzede sergilenen objeler, arkeolojik dönemler ve uygarlıkların tanıtımı amaçlanmaktadır. Bu konularda bilgilendirme yapılırken öykülendirme ve yaratıcı drama da

14 kullanılmıştır. Ayrıca müze salonlarında ve bahçede kil çalışması yapılmakta, oyunlar oynanmakta ve öyküler canlandırılmaktadır. Müze Müzeler Haftası kapsamında geçici sergiler düzenlemektedir. 22 Mayıs 2000 tarihinde müzelerle ilgili şiir yarışmasında derece alan öğrencilere ödüller verilmiştir. 22 Mayıs 2002 tarihinde TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Arkeoloji Kulübü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi işbirliği ile Müzeler Haftası kutlama programında yer almıştır. Uygarlıklar Defilesi adlı gösteri Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sunulmuştur. Ayrıca müzede yaratıcı drama çalışmaları etkinliklerinde bulunulmuştur. Anadolu Medeniyetleri Müzesi üniversite öğrencilerine de müze gezilerinde ve araştırma konularında yardımcı olmaktadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müze Eğitimi Anabilim Dalı nda yüksek lisans programı öğrencilerine öğretim yılları boyunca. Arkeoloji Müzeleri konulu ders verilmiştir yılında Çağdaş Müzecilik ve Gelişimi, 2003 yılında da Arkeoloji Müzelerinde Eğitim konulu dersler verilmektedir. Halkın müzeden daha çok faydalanabilmesi için de sergileme ortamında bilgi panoları kullanılmaktadır. Multivizyon, sinevizyon görüntüleri ile bilgi verilmesi de ilgiyi daha çok artırmaktadır. Öğrenci ve Öğretmenlere yönelik rehber kitapların ve broşürlerin kullanımı için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Garaj depoları müze eğitim atölyeleri haline dönüştürülmüştür. 22. Müzeler Haftası programı dahilinde Müze Haftası Çocuk Şenliği adı altında etkinlikler düzenlenmiştir. Etkinlik çerçevesinde, kil, origami, drama, müzik, çalışmaları, öğrencilerin seramik çalışmaları sergisi, Müze Evler fotoğraf sergisi ve mini konser düzenlenmiştir. Müzenin eğitsel çalışmaları, rehber, broşür ve takvim gibi basılı eserler ile de gerçekleştirilmektedir. ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ : Müze 13 teşhir salonu, çocuk bölümü ve açık hava galerilerinden oluşmaktadır. Tamamı yöreye ait olan eserler genellikle kronolojik ve yer yer konularına göre teşhir edilmektedir. Müzenin girişindeki bir salon çocuk müzesi olarak düzenlenmiş olup, ülkemizdeki ilk uygulamadır.

15 Müze eğitim programları dahilinde, müzenin eğitim atölyesi bölümünde çocuklara müzeleri, eski eserleri sevdirmek, onlarda ilgi uyandırmak, amacıyla basit eser onarımları ile seramik heykel, resim gibi konularda eğitsel çalışma olanakları sağlanmakta ve üretilen eserler sergilenmektedir.müzenin eğitim broşürleri ve afişleri de bulunmaktadır. BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ: Kyzikos antik kenti ve Daskyleion ören yeri buluntularının sergilenmesi amacıyla Bandırma Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan ve Kültür Bakanlığı'na devredilerek yeniden inşa edilen müzede iki teşhir salonu, bir laboratuar, kütüphane ve konferans salonu bulunmaktadır. Katalogun hazırlandığı tarihte ziyarete açılmamış olan müzede, Daskyleion'a özgü Anadolu Pers sanatının özelliklerini taşıyan antemionlu ve frig yazıtlı mezar stelleri, kazılarda çıkarılan Pers etkili pişmiş toprak kaplar ile Kyzikos antik kendinden ve civardan elde edilen mezar stelleri sergilenmektedir. Müzede, eğitim çalışmaları kapsamında, laboratuar, kütüphane ve konferans salonlarında eğitim verilmektedir ( www. discoverturkey.com/bakanlık/b-a-bandırma). BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ: BODRUM KALESİ : Bodrum Kalesi iki liman arasında, üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerinde kurulmuştur. En yüksek yeri Fransız Kulesidir. Bu kuleden başka İngiliz, İtalyan ve Alman Kuleleri ile Yılanlı Kule olmak üzere 4 kule daha vardır. Müze eğitim programları çerçevesinde; Müze hakkında bilgi veren çeşitli broşürler ve bir adet kitapçık çıkarılmıştır. Bunlar: 1- Çocuklara hitabeden, müzeyi onların anlayacağı dilde anlatan ve sonunda onlara müze ile ilgili resimli sorular soran bir broşür. 2- Müzede yer alan sikke ve mücevherat salonu ile ortaçağ salonun da yer alan eserlerin tanıtıldığı resimli bir broşür. 3- Serçe Limanı Cam Batığı ile ilgili bilgi veren fotokopi şeklinde bir broşür. 4- Alman Kalesi ve Avlusu hakkında bilgi veren resimli broşür. 5- Müzedeki cam eserlere ilişkin bilgi veren resimli broşür. 6- Amphora lara (iki kulplu sivri dipli testi) ilişkin bilgi veren resimli broşür.

16 7- Türk Hamamı ile ilgili bilgi veren resimli broşür. 8- Bodrum Kalesi Zindanına ait broşür. 9- T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu Karyalı Prenses broşürü. 10- Bodrum Turizmi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği tarafından bastırılan Yılanlı Kule broşürü 11- M.S.VII. yüzyıl Doğu Roma Gemisi, Kaptanın Seyir Defteri broşürü. Broşürler müzeyi ziyarete gelenler için bir eğitim aracı olarak düşünülebilir. Ancak müze ziyaretçilerinin düzeyi, amacı, ziyaret süresi gibi faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda her zaman yararlı olabileceği de düşünülemez. Ayrıca Yılanlı Kule de yaratıcı drama çalışmaları yapılmakta, Bodrum Festivali şenlikleri de burada düzenlenmektedir. Müze tiyatro oyunlarının oynandığı bir alan olarak da değerlendirilmektedir. Top Karuganı halen sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Bu broşürler dışında müze yetkilisinin müzenin yapısı ve eğitim çalışmalarına ilişkin kaleme aldığı açıklamalar şöyledir: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi içinde yer almaktadır. Kalenin kulelerinde ve değişik mekanlarındaki sergi salonları çağdaş müzecilik anlayışı içinde ve yaşamsal bir biçimde hazırlanmıştır. Müze ziyaretçisi salonları gezerken eser ve insan ilişkisini kurabilmekte, müze bahçesinde antik çağa kadar inen ağaç ve çiçekle karşılaşmakta ve çeşitli hayvanlarla birlikte sevgi dolu bir dünyaya girebilmektedir. Gerektiği zaman müze ziyaretçilerine ve öğrencilere müze uzmanları tarafından rehberlik yapılmaktadır. Müze salonları ile ilgili broşürler bulunmaktadır. Türkiye Müzelerinde ilk defa küçük bir kitapçık çocuklara yönelik hazırlanmış ve onlara sunulmuştur. Bodrum kalesi ve müzenin tanıtıcı kitapları bulunmaktadır. BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1904 yılından 1972 yılına kadar Bursa Erkek Lisesi ve Yeşil Medresede toplanan arkeolojik eserler, Kültür Park içerisinde yaptırılan Arkeoloji müzesine taşınmış ve modern bir şekilde teşhir tanzimi yapılarak, 1972 yılında ziyarete açılmıştır. Halen bu binada hizmet vermektedir. Müzede M.Ö.3. binden Bizans Devri sonralarına kadar olan dönemde Bithynia ve Mysia bölgelerinde bulunmuş eserler sergilenmektedir. Müze eğitim programları çerçevesinde müzeyi tanıtıcı müze broşürleri yer almaktadır.

17 DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1934 yılında Ulu Caminin devamı olan Senceriye Medresesinde ilk müze açılmıştır yılında ise Elazığ caddesi üzerinde bulunan yeni binasına taşınmıştır. Müzede; Neolitik Çağ dan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Hellenistlik Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Çoğunluğu Artuklu döneminden kalma çok sayıda sikke müzede teşhir edilmektedir. Müzenin herhangi bir eğitim programı bulunmamaktadır EDİRNE ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1925 yılında Atatürk ün emriyle Selimiye Camisi avlusu içinde bulunan, yılları arasında Selimiye Camisi ile beraber yapılan Mimar Sinan ın eseri olan Dar-ül Kurr a medresesinde açılmıştır. Müzenin herhangi bir eğitim programı bulunmamaktadır EFES ARKEOLOJİ MÜZESİ: Efes Müzesi, okullara, halka eski eser bilincini aşılamak, müzeyi tanıtmak amacıyla çeşitli eğitim kültür etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler; konferans, uygulamalı anlatım ve oyun (ilçe okullarına yönelik), sergi, yayın, takvimdir. 1- Konferans: Ağırlıklı olarak Arkeoloji kazılar ve yöreye ait buluntular konusunda çoğunluğu Efes kazılarında çalışan Türk yabancı uzmanlar, Efes Müzesi Müdürü ve uzmanlar tarafından aylık 2-4 konferanslık programlar halinde düzenlenmektedir. Bu konferanslar konunun uzmanlarına olduğu kadar ilçe halkına, öğrencilere ve konuya ilgi duyan kişilere de hitap edecek düzeyde yapılmaktadır. 2- Uygulamalı anlatım ve oyun : İlçenin ilk ve orta dereceli okullarında Müzecilik, Arkeoloji, eski eser kaçakçılığı konularında belli aralıklarda konferanslar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler müzenin konferans salonlarında olduğu gibi, okullarda da verilmektedir. Ayrıca ilçenin ilkokullarına kış aylarında başlayarak oyunlu Arkeoloji anlatım programları hazırlanmaktadır. Önce tüm ilkokulların son sınıflarının öğrencilerine müzenin konferans salonunda slaytlı konferanslar verilmekte, sonra katılan okullar arasında bir yarışma düzenlenmektedir.

18 Müze ve Efes te çeşitli yerlerde bilmece şeklinde çeşitli Arkeolojik sorular hazırlanmakta, öğrencilerin daha önce ellerine verilmiş olan antik bir tiyatro oyunu müzenin Artemis salonunda oynanmaktadır. Böyle uygulamalı yapılan eğitimin oldukça ilginç olduğu ve çocukların eğlenirken Arkeolojiyi öğrendikleri savunulmaktadır. Yarışma sonunda en başarılı okul birinci olmakta ve müze derneğinin sağladığı ufak armağanlar tüm çocuklara dağıtılmaktadır yılından bu yana müzenin bünyesinde yer alan Hikmet Gürçay sanat galerisinde 15 günlük dönemler halinde çağdaş Türk ve yabancı çoğu tanınmış sanatçıların eserleri sergilenmektedir. Böylece müzede ziyaretçilere eski eserlerle birlikte çağdaş eserlerde tanıtılmaktadır. 4- Efes müzesi ayrıca Yıllık çıkarmakta ve her yıl müzenin derneğince tüm bu etkinlikleri içeren takvim bastırılmaktadır. Bu takvimler şöyle düzenlenmiştir: İlk sayfasında müzeye ilişkin kısa bir bilgi verilmiştir. Daha sonra her aya için ayrı bir yaprak düzenlenmiş; bu yapraklar üzerine müzeden ören yerlerinden görüntülerin yer aldığı fotoğraflar yerleştirilmiştir. Her yaprağın üzerinde o aya ait etkinliklerin tarihi, saati, yeri, konferans ve panel için konuşmacıların kimler olduğu, sergilerin kime ait olduğu hakkında bilgi verilmiştir. ELAZIĞ ARKEOLOJİ MÜZESİ: yıllarında Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi kampüsünde metrekarelik bir alan müze binası için tahsis edilmiş ve müze deposu ile idari binaların yapılmasından sonra,28 Temmuz 1982 yılında müze ziyarete açılmıştır. Müzede Paeolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Hellenistlik, Roma, Bizans, Selçuklu,Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda ve çeşitli eserler sergilenmektedir. Müzenin herhangi bir eğitim programı bulunmamaktadır ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1994 yılında Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya müzesinin açılmasıyla Arkeoloji Müzesine dönüştürülmüştür. Müzede kazılar Salonu, M.Ö.II.bin Trans Kafkas Kültürü Salonu, Tabiat Tarihi Salonu ve Ermeni Katliamları Salonu bulunmaktadır.

19 Müzenin herhangi bir eğitim programı bulunmamaktadır. ESKİŞEHİR ARKEOLOJİ MÜZESİ: 1945 yılında çevreden derlenen eserlerle Alaaddin Camiinde depo-müze olarak kurulmuştur yılında Kurşunlu Camii Külliyesine 1974 yılında Akarbaşı semtindeki bugünkü binasına taşınmıştır. Eserler kronolojik bir düzen içinde müzenin 3 teşhir salonunda ve bahçede sergilenmektedir. Müze eğitim programları içinde küçük kitapçıklar ya da katlamalı yapraklar biçiminde tasarlanan broşürler kullanılmaktadır. GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ: Girişteki ince uzun salonda, genellikle geçici veya periyodik olarak değişen konuları yansıtan sergileme yapılmaktadır. Resim ve karikatür meraklılarını müzeye çekmek için arkeoloji konulu bir resim sergisi, tıp, eczacılık, kimya, kozmetik meraklılarına hitap eden Antik Dönemde Tıp Aletleri konulu iki vitrin, arkeoloji ve müzeler dünyasındaki son gelişmeleri içeren Diğer Müzeler ve Arkeolojik Çalışmalardan Haberler başlıklı bir pano ile çevredeki ören yerlerini tanıtan resimlerin üç adet blok pano yer almaktadır. Yüzyılımızın başlarına ait ülkemizden ve dünyanın çeşitli şehirlerinden görüntülerin yer aldığı Kartpostallarla Eskiden Günümüze isimli sergi ile eski radyolar, gramofonlar telefon ve yazı makinesi, eski saatlerle benzeri eşyalar sergilenmekte, izleyicilerin anılarıyla yakın geçmişi yaşamları ve böylece müzeye yakınlık duymaları amaçlanmaktadır. Sergi salonunda, ülkemizde ilk kez 60 panoyla izleyiciye sunulan Roma Döneminde Bir Şehirde Kuruluş Öyküsü isimli çizgi-resimlerden oluşan bir sergi yer almaktadır. Ayrıca Kültür Bakanlığınca yaptırılıp tanıtım amacıyla bir çok ülkeye gönderilen Türk Mimarlık Eserleri ve Arkeolojik Kültür Varlıklarımız ile Yağmalanan Anadolu isimli büyük boy fotoğrafların küçültülmüş boydaki kopyaları da sergilenmektedir. Öte yanda Atatürk ve Müzeler isimli Türkçe- İngilizce yazı ve resimlerden oluşan sergide ayrı bir köşede müzede eğitim amacıyla ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Yepyeni mozaik ve heykel salonlarında ; Gaziantep kültürü adıyla düzenlenecek dört adet büyük salonda, Barok Kültürü, Gaziantep te yetişen ünlü kişiler, sözlü, yazılı ve belgelerle modern müzecilik anlayışıyla ziyaretçiye sunulmaktadır. Müze afiş ve broşürlerle de eğitim yapmaktadır.

20 GORDİON MÜZESİ: 1963 yılında, günümüzde yassı höyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip küçük bir köyün yanında kuruldu. Müzede krolonojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Müze eğitimi programları çerçevesinde, 1999 yılında 3000 yıllık Frig uygarlığı anısına konferans ve konser düzenlenmiştir. Kır tiyatrosu yapılmaktadır. Eğitim amaçlı müzeyi tanıtıcı eğitim yaprakları verilmektedir. Gordion da 2001 yılından itibaren her yıl Haziran tarihlerinde Tarım ve Kültür şenlikleri kapsamında Gordion Festivali düzenlenmektedir. Ayrıca müze afiş ve broşürleri de yer almaktadır. İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ: İstanbul Arkeoloji müzeleri ; Arkeoloji müzesi, Eski şark eserleri müzesi ve Çinili köşk müzesi olmak üzere üç müzeden oluşmaktadır. Müzenin eğitim programları çerçevesinde, müzenin iç ve dış mekanlarına ait fotoğraflarla süslenmiş bir tanıtım kitapçığında müzeye ilişkin tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. Türk ve İslam Eserleri Müzesi dostları ve gönüllü çalışanları tarafından yörükler başlığı altında boyama kitabı niteliğinde küçük el kitabı (Türkçe ve İngilizce) hazırlanmıştır. Müze Kütüphanesindeki, kurucu, kuruluş, örgütlenme v.b. hakkında yayınlarla, rehber, katalog ve monografi niteliğindeki kitaplar, ilk, orta, lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine sunulmaktadır. Müzenin kuruluşu ve bugüne kadarki gelişmeleri, Müdürlükçe kütüphanede düzenlenen çeşitli toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar şeklindeki etkinliklerle gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan, ilk, orta ve lise öğrencilerine kütüphaneden sözlü anlatımla da bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında, yaratıcı drama ile doğrudan ilgili olmasalar da kütüphanece yürütülen başka bir program bulunmaktadır. İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ : İlk arkeoloji müzesi üç senelik eser toplama ve derleme çalışmalarından sonra 1927 yılında Tepecik Semtinde bulunan Ayavukla kilisesinde ziyarete açılmıştır yılında kültür pakta ikinci bir arkeoloji müzesi daha hizmete girmiştir. Konakta bahri

21 baba parkı içinde 5000metre karelik bir alanda yeni ve modern bir müze binası inşa edilerek 11 Şubat 1984 yılında ziyarete açılmıştır. Müze eğitim programları çerçevesinde müze kitaplığı, labaratuvarları, fotoğrafhanesi ve konferans salonu ile her türlü ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Müze afişleri ve eğitim broşürleri de bulunmaktadır. KASTAMONU ARKEOLOJİ MÜZESİ: Bina 1952 yılında Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Müzede Kastamonu ve civarından bulunan Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait cam, pişmiş toprak eserler, heykeller, mezar stelleri sergilenmektedir. Ayrıca teşhirin bir bölümü Atatürk salonu olarak düzenlenmiş olup, Atatürk ün 1925 yılında Kastamonu gezisinde kullandığı çeşitli eşyalar ve fotoğraflar sergilenmektedir. Müze eğitim programları çerçevesinde çalışma yapılmamıştır. KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ : Arkeoloji Müzesi ilk defa 1901 yılında Karma ortaokulunun güney batı köşesindeki yapıda açılmıştır yılında eserler sergilenmek üzere buradan Mevla na Müzesine 1953 yılında da İplikçi Camiine taşınmıştır yılında ise bugünkü müze kurularak hizmete sunulmuştur. Müze neolitik çağdan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç (Asur Ticaret Kolonileri), Demir (Frig, Urartu), Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans devrine ait eserler sergilenmektedir. Müze eğitim programları içinde afiş ve müzeyi tanıtıcı broşürler yer almaktadır. SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ : Samsun da Fuar alanı içinde bulunan Arkeoloji müzesinin inşaatına 1976 yılında başlanmış ve 19 Mayıs 1981 günü ziyarete açılmıştır. Müze orta salon ve simetrik olarak yapılmış iki yan salondan ibarettir. Müze eğitim programları içinde müze-okul işbirliği kapsamında resim dersleri yer almaktadır. Ayrıca müze broşürleri de bulunmaktadır. URFA ARKEOLOJİ MÜZESİ :

22 Topkapı sarayından sonra Türkiye nin ikinci müzesi, Türkiye nin en büyük arkeoloji müzesidir. Millet Hanını Topkapı Sarayı ndan sonra Türkiye nin en büyük müzesine dönüştürme projesini başlatan Şanlıurfa Valisi Muzaffer Dilek in açıklamalarına göre, kazılardan çıkartılan ve tüm Orta-Doğu ile Önasya tarihine ışık tutan binlerce eserin mevcut müzeye sığmayışı ile valilik şehre Arkeoloji Müzesi kazandırma çalışmaları içersine girmiştir. Yapılan araştırmada, bu amaca en uygun yapının Türkiye nin en büyük hanlarından olan Millet Hanı ve buna bağlı Askeri Kışla yapılarından oluşan külliyenin olabileceği kararlaştırılmıştır. Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan bu külliyenin Şanlıurfa İl Özel İdaresinin mali imkanları ile aslına uygun restore edilip müze olarak kullanılması için adı geçen yerel yönetime tahsisi sağlanmıştır. Böylece, daha önce Turizm Bakanlığı adına tahsisli metrekarelik alanı kapsayan bu tarihi mirasın, daha fazla tahrip olması önlenerek İl Özel İdaresi Restorasyon bürosu vasıtasıyla, Valilik eş güdümünde, ilk etapta rölöve çalışmalarına başlamıştır. Tamamlanma aşamasında olan rölöve çalışmalarından sonra Kültür Bakanlığı nın ve Rölöve ve Anıtlar Bölge Kurulu nun da görüşleri doğrultusunda restorasyon projesinin çizilmesine geçilecektir. Bu müzede; Arkeolojik eser sergi salonları,depolar, konferans salonu, resim sergi salonları, kütüphane, kafeterya, restorant gibi modern bir müzede bulunması gereken tüm unsurlar yer alacaktır. GAP Bölgesindeki arkeolojik kazıların arşiv ve dokümantasyon merkezine de yer vermesi düşünülen bu müzede ayrıca, Dünyanın en eski tapınakları olan Nevalı Çori ve Göbekli Tepe Tapınakları orijinaline uygun bir biçimde yapılarak izleyicilere sunulacaktır. Millet Hanında gerçekleştirilmesi programlanan müze projesinin gerçekleştirilmesiyle XVI. Yüzyıl başlarına ait olduğu tahmin edilen ve harap bir durumda olan tarihi Millet Hanı külliyesi harabelikten kurtarılacak, Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemiz önemli bir müzeye kavuşacak ve bu müzeyi gezenler M.Ö lerden bu yana insanlık tarihinin ve bilhassa Önasya ve Orta-Doğu tarihinin geçirmiş olduğu tüm evreleri izleme fırsatını bulacaklardır. Restorasyonun, yaklaşık 5 yıllık bir süre içerisinde tamamlanabileceği umulmaktadır (www.discoverturkey.com/bakanlik/b-a-urfa ). UŞAK ARKEOLOJİ MÜZESİ :

23 Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde,1970 yılına kadar Müze Müdürlüğü olarak hizmet vermiştir yılında müze yapma fikri olarak ortaya atılmış aynı yıl müze sahası kamulaştırılmış, 1967 yılında başlatılan müze inşaatı 1969 yılında bitirilmiş, 1970 yılında teşhir tanzimi tamamlanarak 23 Mayıs 1970 tarihinde Uşak Müze Müdürlüğü olarak hizmete açılmıştır. Müze eğitim programları çerçevesinde 1960 lı yılların 2. yarısında Uşak yakınlarından Amerika ya kaçırılan ve Kültür Bakanlığının açtığı dava sonucu 1993 yılında ülkemize geri getirilen Kamu Hazinesi olarak adlandırılan Lidya hazinelerinin bulunduğu müze katalogu yer almaktadır. III.BÖLÜM ÖNERİLER İnsanoğlunun tarih öncesi çağlardan günümüze kadar meydana getirdikleri, kültür değerine sahip eserlerin toplandığı, korunduğu incelendiği bilimsel olarak değerlendirildiği, halkın sanat zevkinin yükselmesi ve eğitimi için sergilendiği kurumlar müzelerdir. Her yaşta, her düzeyde, her grupta, her fikirde insanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek sınırsız okullardır. Eğer müzelerimiz ciddi anlamda bir eğitim çalışması yapmak istiyorsa, önce idari yapılarına bir eğitim seksiyonu ilave etmelidirler. Bu eğitim seksiyonu Müze Müdürünün denetiminde, Genel İdari Yapı içerisindeki Arkeoloji Seksiyonu, Etnografya seksiyonu ve Nümizmatik seksiyonu ile birlikte koordineli çalışmalıdır. Bu seksiyonda uzman kişiler görev almalıdır. Ülkemizde bu araştırmada da yer aldığı üzere, müzelerde yapılan eğitsel faaliyetler belli başlı müzelerin dışına çıkamamış ve hatta bu müzelerde yeterli şekilde de yapılamamıştır. Bu doğrultuda müzenin öncelikle, kendi personelini, halkı, gençleri ve öğrencileri eğitmesi gerekmektedir. Müzeler, konferans, sergi, rehberli gezi, yarışma gibi faaliyetleri bir araç olarak kullanmalıdır. Tabi burada müze, hitap edeceği hedef kitlesini çok iyi belirlemelidir. Müzeler konusunda halkın eğitiminde ülkemizdeki eserlerin tanıtılmasında rehber kitapların, broşürlerin teksirlerin büyük etkisi olacaktır. Radyo ve televizyon aracılığı ile yapılacak programların da müze eğitimindeki etkisi oldukça büyüktür. Bu tür faaliyetlerin uzaman kişilerce, belirli gün ve zamanda değil sık sık düzenlenmesi eser tahribatı ve eski eser kaçakçılığı bakımından önemlidir.

24 Günümüzde her işin başı eğitim olarak tanımlanmaktadır. Eğitimli ve yetenekli personeli bulunmayan, eğitime önem vermeyen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmayan kurumların ayakta kalmaları, işlevini sürdürmeleri mümkün değildir. BİBLİYOGRAFYA Alkan, Cevat. Eğitim Ortamları. Ankara.A.Ü. EBF yayınları Atagök, Tomur. Çağdaş Müzeciliğin Anlamı. İstanbul. Lami Sanat Dergisi. Cihan Matbaacılık Greenhill,Edward. Müze Eğitimi. (Çev: M.Ö. Evren, E.G.Kapçı) ( Der:B.Onur) Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara Gürçay, Hikmet. Müze Çeşitleri. İstanbul. Önasya Dergisi Müzeler İç Yönetmeliği. Ankara. T.C. K. Ve T. Bak. Anıtlar ve Müzeler Gn. Md sayı: pers. ŞB. 040 / Onur, Bekir (1999). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları. Ankara Özsezgin, Kaya. Çağdaş Müzecilik ve Bazı Öneriler. Ankara. T.C. K. Ve T. Bak. San. Gn. Md. Yay T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Türkiye Müzeleri. Ankara Rebetez, Pierre. Eğitimde Yaratıcı Melekelerin Geliştirilmesi. Ankara. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Araştırma ve Değerlendirme Bürosu Rivier, G.S. Müzelerin Eğitimdeki Rolü Hakkında Unesco Bölge Semineri. İstanbul

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI 3. SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI İlk adı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi iken Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak değiştirilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik.

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. 6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. Bu yıl 6. düzenlenen İlkokul Yabancı Diller Festivali 26.05.2016 tarihinde saat 17.30 da okulumuz konferans salonunda okulumuz idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞBİRLİĞİ İLE HER YIL BAŞKA BİR

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) f EXPO T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü lüf k Sırvmav'ntn Yüzüncü Yılı Sayı : 65543643-1507 M Konu : 2013 Yılı Müzeler Günü 3.Q./04/2014 ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI ŞUBAT 1. Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Tespit Edilmesi Öğrencilerin Yetenekleri keşfetmekmelerini Sağlamak Sınıf Rehber (06-10 ŞUBAT) 2. okuma saati planını hazırlamak ve her hafta planı uygulamaya

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1-8. SINIFLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, HAYAT BİLGİSİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MÜZE İLE EĞİTİM

İLKÖĞRETİM 1-8. SINIFLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, HAYAT BİLGİSİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MÜZE İLE EĞİTİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 1-8. SINIFLAR TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER, HAYAT BİLGİSİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MÜZE İLE EĞİTİM

Detaylı

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya

ARK433 Güz S - 3. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Bizans Sanatı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS ARK433 Güz S - 3 Ön

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FORM-19 A 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR VE BUNLARIN SAYISAL DAĞILIMI (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, FORUM, WORKSHOP

Detaylı

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Arkeolojiyi Anla(t)mak Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Aspendos Antik Kenti Türkiye nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Aspendos antik kenti, çok iyi korunmuş tiyatrosu ve benzersiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK KİMDİR? Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü, 1999 güzünde, İTÜ bünyesinde Halk Oyunları, Müzik Birimi ve Kafkas

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri. Şûkran Şahin

Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri. Şûkran Şahin Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri Şûkran Şahin sukran@bilkent.edu.tr www.bilkent.edu.tr/~sukran Yapılandırmacı Öğrenmenin Aşamaları Durumu yapılandırma Keşfetme Açıklama

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU Öğr. Gör. Murat SARI Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227 99 39 Dahili 143 Faks 0 378

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İlkokul Yabancı Diller Festivali

İlkokul Yabancı Diller Festivali İlkokul Festivali Yabancı Diller 50.KURULUŞ YILIMIZI RESİM SERGİMİZ İLE TAÇLANDIRDIK Milli değerlerine, kültürüne, diline sahip çıkan, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER Arkeolog Mehmet YILMAZ* Sayın Başkan, değerli

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerimiz boş zamanlarında bilgisayar laboratuarından ve salonlarımızda bulunan açık bilgisayarlardan yararlanabilmektedirler. Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan fakültemizde dersler,

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV) nın 2007 yılında kurulması ile birlikte kuruluş çalışmaları başlayan Mevlana Üniversitesi

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi

Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğretim

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

MAHALLEMİZDE YAZ OKULU PROJESİ VI

MAHALLEMİZDE YAZ OKULU PROJESİ VI Değerli Dostlar, Ülkemizde yaşayan çocukların büyük bir kısmı, yaz tatili döneminde yaşadıkları çevrenin sosyal alt yapı eksiklikleri ve ailelerinin maddi olanaksızlıkları nedeniyle tatil yapma olanağından

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı