Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na"

Transkript

1 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na Şikayet Eden :(Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: Halen Silivri 5 Nolu L Tipi C.İ.K. nda TUTUKLU Şüpheliler : 1- C. Haluk İNCE, ATK. Başkanı 2- Prof. Dr. Bülent ÜNER, ATK. Fizik İhtisas Dairesi Başkanı Atış Mesafeleri Uzmanı 2- Hacı Mehmet AKIN- Tıp Doktoru, Adli Tıp Uzmanı 3- Lokman BAŞER- Tıp Doktoru, Adli Tıp Uzmanı 4- Gürol BERBER, Tıp Doktoru, Adli Tıp Uzmanı 5- Ahmet Bülent ÖZATA, Adli Tıp Uzmanı 6- Eyüp KANDEMİR, Adli Tıp Uzmanı 7- İsmail ÇAKIR, Adli Tıp Uzmanı Sahte Değerli Metal Tetkikleri Uzmanı Adli Tıp Kurumu Yenibosna İST Suç :1- Örgüt Üyesi Olmak, 2-Suçun Maddi Delillerini Oluşturmak Sureti İle İftira Suçuna İştirak, 3-Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması Suçuna İştirak, 4-Görevi Kötüye Kullanmak, TCK. md. 257/1 5-Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Mütalaa Vermesi, TCK. md

2 Suç Tarihi : ŞUBAT 2010 Açıklamalar : Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Özel Yetkili Bölümü tarafından 2008/1756 numarasına kayıtlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 15 EKİM 2009 da Ankara dan bir ihbar mektubu gönderildiği, bahse konu ihbar mektubunun ekinde ofisimde bulunan ve İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI adlı SAHTE belgenin aslı olduğu öne sürülen bir dokümanın da yer aldığı iddia edilmiştir. Suça konu belgenin, bazen toplumun ihtiyaçlarına göre karar veririz mealinde, bilimsellikten uzak, anlaşılması güç ve garip açıklamalar yaparak, zaten şaibeli olan ATK. nun, şaibeli konumunu daha da pekiştiren başkanına ve kurumun zikrolunan şaibeli konumuna rağmen, bahse konu kuruma gönderildiği, sahte belgeleri incelenmesi için ATK.na gönderen yüzlerce savcı varken ve böyle bir uygulamada normal değil iken, incelemenin yapıldığı ve raporun düzenlendiği günü, savcı ZEKERİYA ÖZ ün de ilginç bir şekilde ATK.na gittiği belirlenmiştir. Devam eden süreçte ise, ATK.da 8-15 yıllık uzmanlar görevlerinin başında ve böyle bir incelemeyi de rahatlıkla yapabilecek durumda iken, belgenin ATK.na verildiği dan sadece 4 gün önce FİD. ne Başkan olan ve inceleme yapacak uzmanları görevlendirme yetkisi elde eden, ancak kendisi SAHTE BELGE İNCELEME UZMANI OLMAYAN (BALİSTİK UZMANIDIR- Atış Mesafeleri alanında) H. BÜLENT ÜNER in, belgenin geldiği, da ATK., FİD Şube de belge inceleme şubesinde göreve başlatılan, ancak incelemenin yapıldığı tarihte, belge inceleme şubesinde göreve başlayalı sadece 3 gün olması nedeni ile, sahte belge inceleme konusunda imza yetkisi olmaması gereken H. MEHMET AKIN ile, eşi doğum yaptığı için da izinde olan, LOKMAN BAŞER adlı uzmanın ATK.na çağrılması, yani incelemeyi yapacak kadronun alenen ayarlandığı yönünde kuvvetli şüphe oluşturan hayatın doğal akışına aykırı bazı faaliyetlerle, inceleme heyetinin oluşturulması sonucu sahte bir rapor düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, uzmanlığı olmadığı alanda gerçeğe aykırı mütalaa veren ilgili ADLİ TIP görevlileri hakkında, tarafımdan 2 KASIM 2009 da Bakırköy C. Başsavcılığına SAHTE RESMİ BELGE DÜZENLEMEK eyleminden ötürü suç duyurusunda bulunulmuştur. (2009/113352). 2- Eski DTP milletvekili Hatip DİCLE adlı şahıs tarafından, İçişleri Bakanı nın Silopi de ki Hakim ve Savcıları ayarlaması sonucu teröristlerin KANDİL DAĞI ndan geldiği açıklanmıştır. O gün Silopi de yaşananlar nazara alındığında, HATİP DİCLE nin doğru söylediği anlaşılmaktadır. Ancak, aynı gün ATK.da yaşananlar da nazara alındığında, o gün tek ayarlanan şeyin Silopi Adliyesindeki hakimler ve savcılar olmadığı yönünde bir şüphe ortaya çıkmıştır. Zira, teröristlerin HABUR dan giriş yaptığı ve devlete meydan okuyarak hükümeti çok 2

3 zor duruma düşürdüğü o gün, yani /PAZARTESİ günü, hakkında yüzlerce suç duyurusu bulunan savcı Zekeriya ÖZ ün de, Adalet Bakanı SADULLAH ERGİN e bağlı Adli Tıp Kurumuna gittiği ve ATK Başkanı C. Haluk İNCE nin odasında, İrtica İle Mücadele Eylem Planı adlı, sahte belgeye, Belge gerçektir imza DURSUN ÇİÇEK e aittir şeklinde RAPOR VERİLMESİ İŞİNİ AYARLADIĞI yönünde bazı ciddi bulgular mevcuttur. Şöyle ki a- Hiç bir Cumhuriyet Savcısının, ki buna savcı ÖZ de dahildir, inceleme için belge gönderdiği ATK.na, inceleme yapılan ve raporun düzenlendiği tarihte, ATK.na gittiği görülmemiştir. Böyle bir adet yada uygulama yoktur! Dolayısı ile ülkenin sarsılmasına neden olan bir belgeye ilişkin olarak bilirkişi incelemesinin yapıldığı ve raporunun düzenlendiği gün, soruşturmayı çeşitli suçlar işleyerek yürüten savcının ATK.da bulunması, hayatın olağan akışına asla ve hiçbir şekilde uygun değildir! Kimse böyle bir ziyareti karşılıklı kahve içiyorduk diye izah etmeye çalışıp insan zekası ile dalga geçemez! b- Raporu verecek heyeti seçecek olan H. Bülent ÜNER, belgenin ATK.na gelmesinden sadece 4 gün önce, FİZİK İHTİSAS DAİRESİ Başkanı Vekili olarak görevlendirilmiş ve dolayısı ile, incelemeyi yapacak uzmanları seçme yetkisini sadece belgenin ATK.na gelmesinden 4 gün önce almıştır. c- Uzmanları seçen ve sahte belgeye gerçektir diye imza atan H. BÜLENT ÜNER, BALİSTİK UZMANIDIR. Belge inceleme uzmanı filan değildir. ATK. herkesin her konuda uzman olduğu bir nalburcu dükkanı değildir. d- Sahte belgeye gerçektir diye rapor veren ve inceleme tarihinde, ATK Başkanının ifadesi doğrultusunda, belge inceleme uzmanı sıfatı ile imza yetkisi olmaması gereken H. MEHMET AKIN, belgenin ATK. na geldiği tarihinde BELGE İNCELEME ŞUBESİNDE enteresan bir biçimde görevlendirilmiş ve kur a ile değil, kendisinden 4 gün önce şube müdür vekili olarak görevlendirmesi yapılan H. BÜLENT ÜNER in seçimi ile incelemeye katılmıştır. e- ATK. uygulamasında, inceleme yapacak heyet kur a ile belirlenirken, bu kez, belgenin ATK. na gelişinden sadece 4 gün önce, Fizik İhtisas Dairesi Başkanı vekili olması sıfatı ile inceleme yapacak uzmanları seçme yetkisi alan, H. Bülent ÜNER tarafından, önceki istikrarlı uygulamanın aksine seçim ile belirlenmiştir. f- Görevde 8-15 yıllık tecrübesi bulunan sahte belge inceleme uzmanları var iken, inceleme ve rapora imza atması için o tarihte eşinin doğum yapmış olması nedeni ile izinde olan Dr. LOKMAN BAŞER çağrılmıştır. 3

4 g- ATK. Belge İnceleme Şubesi, önceki bütün kararlarında istikrarlı olarak Basit tersimli, kolay taklit edilebilir, paraf formatındaki imzalar için, TESPİT YOK şeklinde karar verirken, yani istikrar kazanmış bilimsel bir uygulama var iken, ilk defa Paraf formatındaki basit tersimli kolay taklit edilebilir bir imzaya kanaat bildiren bir rapor hazırlamış ve İmzanın Alb. Dursun ÇİÇEK in eli ürünü olduğu yönünde mütalaa verilmiştir. Raporu veren uzmanlar hakkında, aynı günlerde SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEMEK eyleminden ötürü derhal suç duyurusunda bulunulmasını müteakip, incelemenin yapıldığı EKİM 2009 da, ATK., ileride yapılacak muhtemel bir heyet incelemesinde de sorun çıkmaması için, hemen başka bölümlerde uzman olarak görev yapan bazı doktorlara bir haftalık bir kurs vererek, Belge inceleme şubesinin kadrosuna dahil etmiştir. Oysa ki ATK.Başkanı HALUK İNCE nin bizzat kendi ifadesine göre; bir kişinin belge inceleme uzmanı olması ve imza yetkisi alması için, en az 3 yıl bu bölümde çalışmış olması veya 600 değişik vak a üzerinde inceleme yapmış olması gerekmektedir. Ancak bundan sonra kişi, BELGE İNCELEME UZMANI olarak imza yetkisi alabilmektedir. ATK. Başkanının bu ifadesi nazara alındığında, EKİM 2009 da bir haftalık kursla yetiştirilen kişilerin uzman sıfatı ile kurul incelemesine katılmamaları gerekirken, katıldıkları ve uzman sıfatı ile mütalaa verdikleri anlaşılmaktadır. Eski raporda imzası olan uzmanların- ki bunlardan H. BÜLENT ÜNER kesinlikle belge inceleme uzmanı filan değildir.- aynı belge ile ilgili düzenledikleri önceki rapor nedeni ile haklarında Bakırköy C. Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olması nedeni ile, ŞUBAT 2010 da yapılan incelemeye, yasal olarak katılmamaları ve görüş bildirmemeleri gerekirken katılmışlar ve kendilerini aklayan ikinci bir rapor daha çıkartmaya teşebbüs ederek bir kez daha suç işlemişlerdir. Bu nedenle, PKK.lı TERÖRİSTLERİN, AKP. sayesinde HABUR dan giriş yaparak, devlete meydana okudukları günü, sadece HABUR da ki hakim ve savcıların ayarlanmadığı, aynı gün hükümeti kurtarmak ve gündemi değiştirmek için savcı ZEKERİYA ÖZ ün de, ATK.da sahte belgeye gerçektir diye rapor verilmesi ayarlaması işini yaptığı yönünde kuvvetli şüphe oluşturan olguların ortaya çıkması sonucu, savcılar TURAN ÇOLAKKADI ve ZEKERİYA ÖZ hakkında HSYK.na şikayet yoluna gidilmiştir. Diğer yandan, raporlarda ki kastın ve bilimselliğe aykırılığın ortaya konulması bakımından ikinci raporda, İMZANIN KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEZ şeklinde mütalaa veren, TUNCAY ÇINAR, HASAN KARASU, UĞUR GÜNAYDIN ve KAAN GÜRPINAR ın, 8-15 yıllık EHİL uzmanlar olduklarını da açıklamak gerekmektedir. ATK. da bugüne kadar BASİT TERSİMLİ, PARAF FORMATINDAKİ TAKLİT EDİLMESİ KOLAY OLAN İMZALARA -TESPİT YOK- 4

5 şeklinde MÜTALAA verilmiştir. Ki bilimsel olarak ta bunun doğru olduğu konunun uzmanları tarafından dile getirilmektedir. Dolayısı ile, raporlarda ki aksi mütalaalar, bilimsel veya kanaat olduğu için değil, belirli bir organizasyon çerçevesinde gerçeğe aykırı olarak verilmiştir. Haklarında daha önce suç duyurusunda bulunulan uzmanlar dışında kalan diğer şüpheliler den, Gürol BERBER in ADLİ TABİP, Ahmet Bülent ÖZATA nın SES İNCELEME UZMANI, (TELEFON DİNLEMELERİNDE SESİ AYIRT ETME), Eyüp KANDEMİR in, ATK. SES VE GÖRÜNTÜLEME MERKEZİNDE GÖREVLİ UZMAN ve İsmail ÇAKIR ın ise, SAHTE DEĞERLİ METAL TETKİKLERİ UZMANI olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişilerin, belge hakkında düzenlenen ilk rapordan sonra, bir haftalık kurs ile ADLİ BELGE İNCELEME şubesinde çalışmaya başladıkları anlaşılmakta ise de, ATK. Başkanı C. HALUK İNCE nin SAVCILIK ifadesine göre, 3 yıllık çalışma veya 600 belge inceleme şartlarını yerine getirmediklerinden imza yetkilerinin olmaması gerekirken, incelemeye katıldıkları ve mütalaa verdikleri anlaşılmaktadır. Yukarıda tüm izah edilen olaylar ve olgular birlikte değerlendirildiğinde, ATK. Başkanı C. HALUK İNCE ile savcı Zekeriya ÖZ ün, bir çok kişinin tutuklanmasına neden olan ve esasen TSK.ne saldırılması amacıyla üretildiği, ortalama zekaya sahip herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir belgeye ilişkin olarak düzenlenecek olan bilirkişi raporunun gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesini sağladıkları, bunun için uzman olmayan kişilerinde katılımı ve heyetin bu şekilde ayarlanması sonucu ilme aykırı bir raporun düzenlettirildiği, bütün adı geçen şüphelilerin örgütsel bir bağ ile hareket ederek bu suçu yoğun kasıt altında bilerek ve neticelerini öngörerek işledikleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, bütün bu raporlar, açıkça ve bilinerek kasıt altında, belirli bir örgüt çerçevesinde sahte olarak düzenlenmiş, bu şekilde, Suçun Maddi Delillerini Oluşturmak Sureti İle İftira Suçuna İştirak, Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması Suçuna İştirak, Görevi Kötüye Kullanmak ve Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Mütalaa Vermesi eylemleri ile, masum insanların özgürlüklerinden ALIKONULMASINA sebebiyet verilmiştir. Bu itibarla, Şüpheliler, Doç.Dr. C. Haluk İNCE, Prof. Dr. Bülent ÜNER, Hacı Mehmet AKIN, Lokman BAŞER, Gürol BERBER, Ahmet Bülent ÖZATA, Eyüp KANDEMİR ve İsmail ÇAKIR ın, belirli bir siyasi veya cemaat kökenli bir örgüt çerçevesinde, siyasi ve adli etkilerle gerçeğe aykırı raporu bilerek düzenlettirdikleri ve düzenledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğundan, eylemlerine uyan, Örgüt Üyesi Olmak, Suçun Maddi Delillerini Oluşturmak Sureti İle İftira Suçuna İştirak, Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması Suçuna İştirak, Görevi Kötüye Kullanmak ve Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Mütalaa Vermesi suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, 5237 sayılı TCK.nun ilgili 5

6 maddeleri gereğince aleyhlerinde kamu davası açılması için, iş bu suç duyurusunun yapılması gerekmiştir. Sonuç Ve İstem : Açıklanan Nedenlerle; 1- Şüpheliler, C. Haluk İNCE, Bülent ÜNER, Hacı Mehmet AKIN, Lokman BAŞER, Gürol BERBER, Ahmet Bülent ÖZATA, Eyüp KANDEMİR ve İsmail ÇAKIR ın, belirli bir siyasi veya cemaat kökenli örgüt çerçevesinde, siyasi ve adli etkilerle, gerçeğe aykırı raporu bilerek düzenlettirdikleri ve düzenledikleri anlaşıldığından, haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, eylemlerine uyan, Örgüt Üyesi Olmak, Suçun Maddi Delillerini Oluşturmak Sureti İle İftira Suçuna İştirak, Kişinin Hürriyetinden Yoksun Bırakılması Suçuna İştirak, Görevi Kötüye Kullanmak ve Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Mütalaa Vermesi suçlarından YETKİLİ VE GÖREVLİ CEZA MAHKEMESİNDE, 5237 sayılı TCK.nun ilgili maddeleri GEREĞİNCE KAMU DAVASI AÇILMASINA, 2- Eylemin siyasi, adli ve emniyet kanadının da bulunduğu açık olduğundan, suç vasfı, delillerin karartılmasının önlenmesi bakımından şüphelilerin zorla getirilmesine karar verilip, ifadelerinin alınmasını müteakip TUTUKLAMAYA SEVK EDİLMELERİNE, 3- Dosyanın fiili ve hukuki irtibatı nedeni ile, halen sayın Başsavcılığınızca yürütülen 2009/ sayılı dosya ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, Karar verilmesini sayın Başsavcılığınızdan saygı ile talep ederim (Avukat) Serdar ÖZTÜRK Halen Silivri 5 Nolu L Tipi C.İ.K. nda TUTUKLU 6

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı na

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı na Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı na Gönderilmek Üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı na Şikayet Eden :(Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Halen SİLİVRİ 5 Numaralı L T ipi C.İ.K.da TUTUKLU Vekili

Detaylı

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K.

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K. İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na (TMK 10 nci Madde İle Görevli) Esas No : 2009/191 Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA ŞİKAYET EDEN : Aziz Yıldırım VEKİLLERİ : Av. Deniz Tolga Aytöre Av. Abdurrahim Erol Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Recep Peker Cad Kadıköy/İstanbul ŞÜPHELİLER : 1.-

Detaylı

İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na

İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na (CMK 250 nci Madde İle Görevli) Esas No : 2010/106 Beyanda ve Talepte Bulunan Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 5 numaralı L. Tipi

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47 İÇİNDEKİLER Önsöz... 9 Balyoz Kumpası Şehitleri... 15 Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17 Balyoz Kumpası Süreci... 47 Balyoz Kumpası İstatistikleri... 129 Balyoz Kumpası Cezası Onananlar... 131 Balyoz Kumpası

Detaylı

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ:

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 7. Bölümü yer almaktadır. DELİLLERİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143 Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 3. Bölümü yer almaktadır. 63-)SANIK

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı K Q TSE-ISO-EN 9000 TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Komisyonumuzun, 23. Dönem 2. Yasama Yılı 1 Ekim 2007

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2012/850 Karar Tarihi: 7/11/2013 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep

Detaylı

TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ

TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * GİRİŞ 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda tutuklama,

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk

Detaylı

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü)

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) TUTUKLU İŞ Soruşturma No : 2010/105 Esas No : 2012/238 İddianame No : 2012/180 İ D D İ A N A M E İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 2..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU Av. Fethiye Çetin Hrant Dink cinayetine zemin hazırlayan süreç, bu süreçte rol alan kişi ve kurumlar ile cinayetin gerçek faillerini ve cinayetin nedenini önceki

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı