* ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARIMIZ DEVAM EDĠYOR. * 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARIMIZ DEVAM EDĠYOR. * 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI"

Transkript

1

2 * ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARIMIZ DEVAM EDĠYOR. * 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI - Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgiler anlatılır. (23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram Ģenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da katılmaya baģlamıģtır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini baģlattı. Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuģmalar yaparlar, Ģiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir.) -23 Nisan günü farklı ülkelerden çocukların gelip ülkemizi ziyaret ettiği 23 Nisan törenlerine katıldıkları anlatılır. Her ülkenin kendine özgü toplumsal değerlerinin davranıģlarının olduğu buna rağmen tüm dünya çocuklarının birbirleriyle kardeģ olduğu bilgileri verilir. *Atatürk ün bize Armağan ettiği bayramları öğreniyoruz. *Atatürk ve Çocuk * TOPLUMSAL YAġAM Toplumsal yaģam kurallarını öğreniyoruz. Çocuklara toplumsal yaģam ve toplumsal yaģam kuralları hakkında bilgiler verilir.. Ġçinde bulunduğumuz toplumun kurallarına uymamız gerektiğini uymadığımız takdirde oluģabilecek durumlar anlatılır. Konu ile ilgili hikâyeler okunarak konu hakkında sohbet edilir.( sıra olmak, kendisinin ve baģkasının haklarına saygı duymayı, sözlü ifadelerde emir cümleleri ile değil rica cümleleri ile isteklerimizi ifade edebilme hoģgörülü olmak toplumsal yaģmada sözel ifadelerin yani sıra kıyafetlerimizin temiz ve düzgün olması gerektiği gibi kurallar anlatılarak çocuklara benimsetilmeye çalıģılır) *TRAFĠK KURALLARINI VE ĠġARETLERĠNĠ ÖĞRENĠYORUZ.

3 DOKUZ Aman ne çıtı pıtı, Çevir bak sanki altı. Kafası bilgi dolu, Sayıların doktoru. Adı dokuzdur, dokuz; Kuyruğu topuz TEKERLEMELERĠMĠZ ATATÜRK 1881 de bir bebek doğdu Annesi adını Mustafa koydu Sarı saçlı mavi gözlü o güzel bebek Büyüdü büyüdü Atatürk oldu. ARI ARI Arı arı Kovanların kralı Sinirlendirmezsek onları Ne tatlıdır balları SAYILAR Bir, iki, üç, dört, beģ Altı, yedi, sekiz, dokuz, on Kırmızı balon Git komģunun damına kon Sarı limon PARMAK OYUNLARI KARDEġĠMĠN TOPU KardeĢimin bir topu var (Ġki elin bütün parmakları karģılıklı birleģtirilerek top yapılır.) YumuĢacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.) Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır) Bak vuruyor yavrucak (Ġki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.) Borazanı düt..düt.. diye. Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.) Bazen de ceee yapıp, Herkesi güldürür. (Ġki el ile yüz kapanıp, açılır.) DOĞA OLAYLARI GüneĢ bizi ısıtır ( Isınma hareketi yapılır. ) Yağmur bizi ıslatır ( Parmaklar yukarıdan aģağıya doğru sallanır. ) Kar bizi dondurur ( Eller göğüse konarak üģüme hareketi yapılır. ) Fırtına bizi korkutur ( Ellerle gözler kapatılır. ) Bol bol ağaç dikelim ( Ağaç dikme hareketi yapılır. ) Selleri önleyelim. ( Ġki elin parmakları uç uca getirilir.) ÖRDEK AĠLESĠ Bu anne ördek, bu baba ördek, bunlar da yavruları. (Ġki elin baģ parmakları ve diğer parmakları oynatılır.) Sabah oldu uyandılar. (Gözler ovuģturulur.) Vak vak dediler, Bir derede yüzdüler. (Yüzme hareketi yapılır.) Dalıp dalıp çıktılar Bir balık görünce ham diye yuttular (Yeme hareketi yapılır.) AkĢam oldu, güneģ battı, yıldızlar çıktı. (Eller baģ üzerinde hareket ettirilir.) Yavru ördekler mıģıl mıģıl uykuya daldı. (Uyuma taklidi yapılır.)

4 BĠLMECELER Her Ģey taze canlıdır GüneĢ yumuģak sıcaktır Hayvanlar yavrulamıģtır Baharın ilk adıdır (ĠLKBAHAR) Gökte gördüm bir köprü Rengi var yedi (GÖKKUġAĞI) Dalda durur, Elde durmaz (KUġ) Hem ısıtır hem yakarım Tüm canlılara bakarım (GÜNEġ) HĠKÂYELERĠMĠZ * Ġki inatçı keçi * Doğamız(Fasikülden Okunur ve izlenir) * ġeker Arı isimli hikâyeyi anlatır. * Kaçak Rakamlar (hikâye yarım bırakılarak anlatılır.) * NeĢeli Piknik * Hayvanların Sesleri draması * Trafik Kurallarina Uyalim (hikâye izleme) * Aslan Ġle Fare (resimli okuma) *Ağaç dikme bayramı * Ağustos Böceği Ġle Karınca * Dünya Çocuklari *Çocuk Bayramı *23 Nisan hikâyesi *Tırtıl a Ne Oldu? *R- M- U ve K sesi ile ilgili hikâye dinleme ve izleme(morpa Çocuk) *Kitap günü etkinliklerine devam ediyoruz. *Gördüğünü anlatabilme(görsel resimlerle çalıģması yapılır) *Neden sonuç iliģkisi kurabilme çalıģmaları yapılır. Hikâye tamamlama çalıģmaları yapılır ve okunan hikâyenin çocuklardan tamamlamaları, anlatmaları istenir. (SCAMPER) ÇOCUKLARIMIZA SORDUK * Atatürk ün fotoğrafındaki çocuk sen olsaydın ne hissederdin? * Su olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?

5 * Boyama çalıģmaları * Katlama çalıģmaları *Serbest resim çalıģmaları *Suluboya ile resim çalıģması *Hamurlarla oynama *Kesme yapıģtırma tekniği ile Köpek yapımı * grup çalışması. * Kese kâğıdından BaykuĢ etkinliği *Keçeden Çiçek (Mobil ÇalıĢması) * Cd en Arı etkinliği *Sınıf süsleri faaliyetleri *23 Nisan resmi boyamaları. *Bayrak çalıģmaları *Mandallarımızı Boyuyoruz. * Üç boyutlu çiçekler (Mobil ÇalıĢması) *Pullarla Bayrak ve Atatürk Etkinliği *Dünya Çocukları boyama etkinliği KAVRAMLARIMIZ *Sayı kavramı (8-9 sayısı) *Renk kavramı: Pembe, Mor ve diğer renklerin tekrarlarını ve renk tonlarını öğreniyoruz. Sarı Kırmızı = Turuncu, Mavi Sarı = YeĢil, Turuncu Mavi = Mor renkleri oluģuyor *ġekil kavramı Geometrik Ģekiller ile özgün çalıģmalar yapıyoruz. Nesne-Ģekil, renk-ģekil eģleģtirme çalıģmaları yapıyoruz. * Çizgi çalıģmaları: Çizgide ardıllık, çizgide yaratıcılık, çizgide dikkat çalıģmalarına devam Ediyoruz. *Serbest çizgiler üzerinde yürüyor, çizgileri çalıģma sayfalarına çiziyoruz. *Dikkat, örüntü ve grafik çalıģmalarımız: Eksik olan rakamı tamamlama çalıģmaları, Ģeklin mekândaki konumu ile ilgili çalıģmalar yapıyoruz. -Sayı grafiği (1-10) oluģturma çalıģması yapıyoruz.

6 *DüĢünme becerileri( görsel algı çalıģmalarına) devam ediyoruz. *Ses ve hece çalıģması: R-M-U ve K seslerini tanıyoruz. Varlık isimlerinin hece sayısı kadar el çırpma çalıģması yapıyoruz. Görsellerde ki varlık isimlerini söylüyor, adları aynı sesle baģlayan baģka varlıkları bulma çalıģması yapıyoruz. -1.hafta (01-04 tarihleri) R-r -2. hafta (07-11 tarihleri) M-m -3. hafta (14-18 tarihleri) U-u -4. hafta (21-25 tarihleri) K-k *9-10 rakamlarını tanıyor, önce rakamların üzerinden parmağımızla çiziyor sonra noktaları birleģtirerek rakamları tamamlıyoruz. *9-10 Rakamlarını yazma çalıģması yapıyoruz. *Grafik oluģturma çalıģmaları *Gruplama, sıralama ve eģleģtirme çalıģmaları yapıyoruz. * Basit toplama nesneler ve sayılarla çıkarma iģlemlerine devam ediyoruz. Ritmik sayma ve ritmik geriye sayma çalıģmaları yapıyoruz. *Eğlenerek, görerek, deneyerek, yaparak öğreniyoruz. *Canlı-Cansız varlıkları inceleme *Toprağı inceleme. *Çim Adam yapma.

7 23 NĠSAN Sanki her tarafta var bir düğün, Çünkü en Ģerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neģeyle coģuyor insan. ĠĢte bugün bir meclis kuruldu, Sonra düģmanlar yurttan kovuldu, Bugün yirmi üç nisan, Hep neģeyle coģuyor insan. 23 NĠSAN 23 Nisan kutlu olsun Sevinin çocuklar Övünün büyükler 23 Nisan mutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok ulu bayram bu bayram Herkese mutlu olsun GUGUK Bahçede bir kuģ ötüyor, Kanadını açmıģ uçuyor, Guguk, guguk, guguk guguk, Göklere yüksel göreyim, AĢağıya süzül seveyim, Guguk, guguk, guguk, guguk. Pencereme konsaydın sen, Seve seve yem verirdim ben, Guguk, guguk, guguk, guguk. TAġITLAR Düdük çalar ince, ince / Yolcular binince Gidiyor çufu, çufu, çuf / Uzaklarda gözü Git güle, güle Gel güle, güle / Çok bekletme bizi Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi Otomobil fırlar birden / Kalkarken yerinden Katıyor tozu dumana / Uzaklarda gözü Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi BĠR ASLAN MĠYAV DEDĠ Bir aslan miyav dedi, Minik fare kükredi, Fareden korktu kedi, Kedi fırr uçuverdi. Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı?

8 KARGA ĠLE TĠLKĠ Bir gün bir hırsız karga Ha ha ha ha hay Bir parça peynir çalmıģ Ha ha ha ha hay KonmuĢ bir dalda kalmıģ Ha ha ha ha hay Etrafı seyre dalmıģ Ha ha ha ha hay Ordan geçen bir tilki Ha ha ha ha hay ġen sesinle öt demiģ Ha ha ha ha hay Aptal karga gak demiģ Ha ha ha ha hay Peyniri tilki yemiģ Ha ha ha ha hay KÜÇÜK KARINCA Küçük karınca yuvasındayken Her yeri dolduran soğuk vardı Kapı çalınca baktı karınca Kim ki bu zaman kapı çalan Tembel cırcırdı gelen misafir KardeĢim karnım aç bir Ģey getir Yazın gezersen hep keyfedersen KıĢ gelir çok çabuk kalırsın aç SAYILAR ġarkisi Merhaba herkese Merhaba Toplandık hep birlikte olala Bir iki kaldır elleri Üç dört kıvırarak salla beli BeĢ altı makaram tel sardı Yedi sekiz boyum kısa kaldı Dokuz on zıpla ortaya kon BULUT OLSAM Havada bir top bulut olsam -2 Ne güzel yurdumu dolaģırdım -2 Sinop a doğru gezinirdim -2 Oradan Bursa ya süzülürdüm -2 Ne Ģirin bir yurt bu güzel yurt -2 Denizi güneģi havasıyla -2

9 * Aslan Ġle Fare * Bayrak Verme *Açık Hava Oyunları * Top baģına Ben Kimim? * Minik KuĢlar *Hikâye OluĢturalım * Uçurtma Draması * Ayakkabı DeğiĢtirme *El Tut Selam Var * Kurt Baba *Yap-boz etkinliğine devam ediyoruz. * Kon Kon Kelebek * Arı Sokacak Kaç * Havada Suda Karada * Çömelik El Sende * Ağaçtaki kirazları topla *EĢli Eğlenceli Oyunlar ÖDEV YAPMA ALIġKANLIĞI *Cuma günleri çocuklara düzenli olarak ödev verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimize ödev bilincini kazandırmaya çalıģmaktır. Öğrencinin ödevi yapması kadar ödevini zamanın da okula getirmesi de önemlidir. Bu konuya önemle eğiliniz. Evde ödevini yaparken televizyon seyretmesine, yemek yemesine, sakız çiğnemesine, Ģeker yemesine vb etkinliklere izin vermeyin. Ödevin önemli bir iģ olduğunu ve çocuğun görevi olduğunu sürekli vurgulayın. Çocuğunuzun yerine ödevlerini yapmayın. *UNUTMAYIN KĠ ĠLERĠ KĠ EĞĠTĠM HAYATINDA BU KONUÖNEMLĠ BĠR YER TUTACAKTIR. KĠTAP GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Pazartesi günü, evimizdeki kütüphanemizden seçtiğimiz bir öykü kitabını okulumuza getiriyor ve hafta boyunca bu kitaplarımızla ilgili çalıģmalar yapıyoruz.(kitap günlerinde, etkin okuma-dinleme, hikâyeyi resimleme, yarım bırakılan hikâyeyi tamamlama, hikâyelerin kahramanlarını karģılaģtırma hikâyeyi dinledikten sonra sıralama vb. çalıģmalar yapılmaktadır) OYUNCAK GÜNÜ; Her Cuma günü evden getirdiğimiz oyuncaklarımızı arkadaģlarımız ile paylaģıyoruz oyuncaklarımızı tanıtıyoruz.

10 DEĞERLER EĞĠTĠMĠ AYIN DEĞERLERĠ: 7-11 Nisan Hedef Belirleme Nisan Sorumluluk Nisan Dürüstlük ATARÜRK ÇOCUK OLMUġ Çocuk Bayramı'nda GelmiĢ katılmıģ aramıza, Atatürk çocuk olmuģ bakın: Sallanıyor salıncakta! Gülüyor gözlerinin içi, Gülüyor, Gökler, denizler kadar mavi. Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size Bayramların en güzelini". "Dilerim, yurdumun çocukları, Tüm çocukları dünyanın Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; Acıda, sevinçte kardeģ olsunlar... Çınlasın yeryüzünde barıģ türküleri".

11 NİSAN AYI SEVGİ MÖNÜSÜ NİSAN AYI SEVGİ MENÜSÜ Her ailede farklı nedenlerden farklı tartıģmalar yaģanır. Çocukların tartıģmaların içinde olmasını engellemeye çalıģılsa da bunu sağlamak her zaman mümkün olmaz Sözel ve fiziksel Ģiddet içermediği sürece çocukların anne babalarının tartıģmalara Ģahit olması sanıldığı kadar riskli değildir. Çocuklar tartıģmaların bir Ģekilde tatlıya bağlandığına Ģahit olduklarında problemlerle baģ etme konusunda da deneyimlerini zenginleģtirirler Size doğru geldiği için çocuğunuzun her istediğini yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki çocuğunuzun kollarınızdan ayrıldığında gerçeklerin bu olmadığını görür ve sizin dıģınızda hiç kimse onun her istediğini yapabilecek koģulları sağlayamaz Çocuğunuz isteklerini ertelemeyi yada kontrol etmeyi ilk olarak sizden öğrenecektir. Özellikle ilkbahar, yaz aylarında güneģ batarken harika bir pembe, kırmızı, morumtırak, bir renk armonisi ortaya çıkar GüneĢin bu rengine çocuklarınız dikkatini çekin. Estetik zevklerin geliģmesinde güzelliklerin farkına varılması önemlidir Çevrenizdeki güzelliklere çocuğunuzun dikkatini çekin. Kendi anne ve babanızla yaģadığınız deneyimleri, aile adetlerinizi çocuğunuza anlatın. Bu aile kültürünü geliģtirmesi açısından önemlidir. Ayrıca sizin çocukluğunuzu öğrenmek hoģuna da gidecektir. Yemekten sonra kendine ait tabak,bardak vb gibi eģyaları mutfak tezgahına taģımasına yardımcı olun.bu çocuğu aile içinde dayanıģma fikrine alıģtırır Bazen çılgınca olduğunu düģündüğünüz Ģeyleri yapın. Hayal edin. Bu düģüncelerinizi eģinizle ve çocuğunuzla paylaģın. Hayaller yargılanmaz unutmayın Çocuğunuza yardım etmenin anlamından bahsedin, yaptığınız yardımlara kimi zaman tanık olmasını sağlayın Çocuğunuzun basit yardımlarla bunu denemesine olanak verin ve yaptığı yardımların 5 tanesini listeleyerek bize paylaģmamız için gönderin. Çocuğunuza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir resim yaparak hediye edin ve paylaģmamız için okula getiririn

NİSAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Nisan2015 Bülten

NİSAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Nisan2015 Bülten NİSAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: * İLKBAHAR MEVSİMİ İLE İLGİLİ KONULARIMIZ DEVAM EDİYOR. * 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. GÜNLÜK PLAN Okul Adı : ÖZEL ESAYAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU Tarih: 3./12./2012. YaĢ Grubu (Ay) : 48-60 AY Öğretmen Adı :. Psikomotor Alan Sosyal - Duygusal Alan Dil Alanı BiliĢsel Alan Öz Bakım Becerileri Amaç

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Şubat 2015 Bülten

ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Şubat 2015 Bülten ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: KIŞ MEVSİMİ ve MESLEKLER KONULARINA DEVAM EDİYORUZ. İLETİŞİM VE HABERLEŞME İLETİŞİM VE HABERLEŞME Çocuklara iletişimin ve haberleşmenin önemi hakkında bilgiler

Detaylı

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI EKĠM AYI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI VE ETKĠNLĠK PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI Okul adı: Tarih: /10/2015 YaĢ grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne BaĢlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı,

Detaylı

ÖZEL ASLI PİNOKYO ANAOKULU NİSAN 2015 SAYI: 27

ÖZEL ASLI PİNOKYO ANAOKULU NİSAN 2015 SAYI: 27 1 2012 Doğumlular KONU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KAVRAMLAR RENK KAVRAMI Beyaz-Siyah-Turuncu ZIT KAVRAMLAR Ön-Arka DEĞERLER EĞİTİMİ Misafirperverlik İNCE MOTOR GELİŞİMİ ÇALIŞMALARI Doğru

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Nisan 2014 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 DOĞAMIZ Bitkiler temamızda; Bitkilerin üç grupta incelendiklerini ve bunların neler olduğunu, bitkilerin yapılarını, bakımlarını, büyüme aşamalarını, bitkilerinde

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı - Temizlik Etkinlik Zamanı "İlk Yardım Çantamız" isimli bütünleştirilmiş Türkçe

Detaylı

EMİRLER ŞUBESİ 2013-2014 1.DÖNEM OKUL BÜLTENİ

EMİRLER ŞUBESİ 2013-2014 1.DÖNEM OKUL BÜLTENİ EMİRLER ŞUBESİ 2013-2014 1.DÖNEM OKUL BÜLTENİ 1 2 İÇİNDEKİLER Öğrenciden.. Belirli Gün ve Haftalar Öğrendiklerimiz Şarkılar Öğrendik Şiirler Öğrendik Parmak Oyunları Öğrendik Oyunlar Öğrendik Sınıfımızdan

Detaylı

GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI 01/12/2014 PAZARTESĠ

GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI 01/12/2014 PAZARTESĠ 01/12/2014 PAZARTESĠ Çocuklar yere yarım daire biçiminde oturtular. Öğretmen, çocuklara gece ve gündüz zamanlarında çekilmiģ fotoğrafları gösterildi. Çocuklar fotoğrafları incelediler. Öğretmen eline gündüz

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih GÜNLÜK PLAN-168.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN PMA A2:K7,10 SDA A6:K10,11 DA A5:K1,2 BA

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 T Ü R K Ç E D E R S İ Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2 Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 AVRUPA DAKĠ ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN BU KĠTABIN HAZIRLANMASINDA MADDÎ DESTEĞĠNĠ ESĠRGEMEYEN

Detaylı

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Güne Başlama Zamanı Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Çocuklar güler yüzle karşılanır. Hangi öğrenme merkezlerine geçecekleri sorulup çocuklara rehberlik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST.

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. OKUL ÖNCESİ AYLIK PLAN VE GÜNLÜK PLAN Davutpaşa Cad. Litros Yolu Fatih İş Mrk. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89 www.meseyayinlari.com - info@meseyayinlari.com

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Yaş Grubu (Ay) : 48-66 Öğretmen Adı :... Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Çocuklar güler yüzle karşılanır. Aileleriyle nasıl vakit geçirdikleriyle ilgili

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

Binbir Çevre Masalları

Binbir Çevre Masalları İzmir Eko-Okulları Binbir Çevre Masalları Daha Temiz, Yeşil ve Mavi bir Dünya için 1. ÖZEL TAKEV İ.Ö.O. 2. ÖZEL GELİŞİM İ.Ö.O. 3. FOÇA REHA NECLA MİDİLLİ İ.Ö.O. 4. ÖZEL İZMİR SEV İ.Ö.O. 5. ÖZEL TEVFİK

Detaylı

ÖZEL ASLI PİNOKYO ANAOKULU EKİM 2014 SAYI: 1

ÖZEL ASLI PİNOKYO ANAOKULU EKİM 2014 SAYI: 1 1 2012 Doğumlular KAVRAMLAR RENK KAVRAMI Sarı-Yeşil SAYI KAVRAMI 1 ZIT KAVRAMLAR Büyük-Küçük, Uzun-Kısa DOKUNMA DUYUSU Dokun, hisset, öğren kartlarımızla Yumuşak-Sert kavramı çalışması İŞİTME DUYUSU Hızlı-Yavaş

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Nisan 2014 Sayı : 6

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Nisan 2014 Sayı : 6 Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni Nisan 2014 Sayı : 6 1 Değerli Velimiz, Anasınıfı öğrencilerimizin okul içinde yaptıkları ders, kulüp ve diğer etkinliklerinden seçmeler yaptığımız elektronik dergimizin

Detaylı

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR 6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9.Tırmanılan yükseklikten

Detaylı

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Kahvaltı - Temizlik "Çiçeğim" isimli bütünleştirilmiş müzik ve sanat etkinliği Öğle Yemeği - Temizlik

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı