UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI"

Transkript

1

2 UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI

3 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI İnsanlığın tarihî, kültürel ve sosyal belleğini oluşturan belge ve bilgilerin, savaşlar başta olmak üzere çeşitli doğal felaketler veya sosyal nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesine karşı, yeryüzünün ortak değerleri olarak korunması ve dijital ortamda paylaşılması hedefiyle oluşturulan bir programdır.

4 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI ve UNESCO 37. GENEL KONFERANSI İLETİŞİM ANA PROGRAMI İÇİN KARAR TASLAĞI İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Aracılığıyla Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejik Hedef: Bilgiye erişimin sağlanmasını teşvik etmek. Ana Eylem Planı: Bilginin korunmasına ve evrensel erişimine imkan sağlanması. Beklenen Sonuçlar: 1) Katılımcı bilgi toplumlarının oluşturulması. 2) Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi nin (WSIS) sonuçları ve hedeflerini tanıtmak 3) Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) dâhilinde öncelikli alanlarda uluslararası işbirliğini harekete geçirmek.

5 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI İlk olarak 1992 yılında UNESCO tarafından kurulmuştur. Uluslararası Danışma Kurulu (IAC) ilk toplantısını Eylül 1993 tarihinde Polonya nın Pultusk şehrinde gerçekleştirmiştir. Dünya Belleği Kütüğü ilk olarak 1995 yılında kurulmuştur. İlk olarak 1997 yılında 38 eser Dünya Belleği Kütüğü ne kaydedilmiştir.

6

7 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI İşleyiş Mekanizması Program Sekreteryası: UNESCO nun Bilgi Toplumları Birimi ne bağlıdır. Uluslararası Danışma Kurulu ve alt birimlerine destek hizmet sağlar. Programın genel idare ve gözlemini yapar. Dünya Belleği Kütüğü standartlarının, adaylıklarının ve kayıtlarının dokümantasyonunu sağlar. Dünya Belleği Fonunu idare eder.

8 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI İşleyiş Mekanizması Uluslararası Danışma Kurulu (UDK) (IAC): Programın planlanması ve uygulanması konusunda UNESCO yu yönlendirmekten sorumlu tepe organdır. 14 üyeden oluşmaktadır. Genel Direktör her iki yılda bir üyeleri toplantıya davet eder. Genel Direktör veya O nun temsilcisi UDK nın ofis çalışmalarına ve ilgili alt komite çalışmalarına katılır ancak oy kullanma yetkisine sahip değildir. Konu hakkında yalnızca yazılı ve sözlü beyanlarda bulunma yetkisine sahiptir.

9 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI İşleyiş Mekanizması Uluslararası Danışma Kurulu Alt Komiteleri: Teknik Alt Komite: Belgesel Miras ın korunmasına yönelik düzenli bir şekilkde teknik bilgi birikimi sunar. Kurum veya bireylere özel koruma metodları hakkında tavsiyelerde bulunur. Pazarlama Alt Komitesi: Farkındalığı ve Dünya Belleği ne finansal desteği arttırıcı stratejiler geliştirir. Kayıt Alt Komitesi: Sekreterya ile işbirliği halinde Düya Belleği Kütüğüne kayıt başvurularını inceler ve her UDK da reddedilen başvuruların reddedilme nedenlerini sebepleriyle berareber açıklar. STK ve diğer organlarla yaptığı değerlendirmeler sonucu seçim kriterlerini belirler.

10 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Başvuru Kriterleri Belgesel mirasın uluslararası, bölgesel veya ulusal düzeyde nüfuz ve etkinlğinin olması gerekir. 1) Zaman: Belge, zamanının ve türünün ilk örneği olmalıdır. 2) Mekân: Fiziksel çevre, şehir veya kurumu tanımlayıcı niteliğe sahip olmalıdır. 3) Kişiler: Büyük toplumsal hareketler, geçişler, ilerleme veya gerilemelerin anahtar birey veya gruplarını yansıtmalıdır. 4) Konu ve İçerik: Belgenin konusu, doğal, sosyal ve insani bilim, politika, ideoloji, spor ve sanatın tarihsel veya entellektüel gelişimini yansıtmalıdır. 5) Form ve Stil:Belgenin sıra dışı estetik, biçimsel ve lingustik değere sahip olması gerekir. 6) Nadirlik, Bütünlük, Tehdit İçerme, Yönetim Planı

11 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Başvuru Süreci Başvurular açıklanan zaman içerisinde internet üzerinden yapılır. Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal olmak üzere üç çeşit kayıt örneği vardır ve aynı kayıt için birden fazla düzeyde başvuru yapılabilir. Kritelere uyan belgesel miraslar Uluslararası Danışma Kurulu (IAC) tarafından onaylanır ve Genel Direktör tarafından teyit edilir. Liste, Sekreterya tarafından Memory of The World Register başlığı altında yayınlanır.

12 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Başvuru Süreci Bölgesel kayıtlar, her bir Dünya Belleği Bölgesel Komitesi nin onayını içerir ve yine The (region) Memory of the World Register başlığı altında yer alan Bölgesel Komite tarafından ilan edilir. Ulusal kayıtlar, Dünya Belleği Millî Komisyonu veya Millî Komisyonların olmadığı yerlerde UNESCO Millî Komisyonlarına eş kurumların onayını içerir ve (country) Memory of the World Register başlığı altında ilan edilir. Kayıtları tutan bölgesel veya ulusal komiteler yıllık raporlarına yıl boyunca eklenen ve çıkarılan kayıtların listesini de eklemeliler. Belgesel Mirasların seçim kararı lokasyon veya başvurunun yapıldığı zamanki yönetime bağlı olarak değil, yalnızca mirasın niteliği göz önünde bulundurularak yapılır.

13 DÜNYA BELLEĞİ KÜTÜĞÜ Haziran 2013 tarihinde Kore nin Gwangju şehrinde gerçekleştirildi. Toplam 40 ülke başvuruda bulundu ve 55 eser kütüğe kaydedildi. İsrail, Myanmar ve Nepal ın eserleri kütüğe ilk olarak kaydedildi. UNESCO Jikji Dünya Belleği Ödülü (UNESCO/ Jikji Memory of the World Prize) Meksika da bulunan ADABI adlı bir STK ya verildi.

14 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Bölgeler ve Ülkeler Bölgeler Ülkeler 1. Afrika: 9 2. Arap Ülkeleri: 5 3. Asya ve Pasifik: Avrupa ve Kuzey Amerika: Latin Amerika ve Karayipler: 26 Toplam 101

15 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Ülkeler ve Eser Sayıları Ülkeler Kayıtlı Eser Sayısı Almanya 16 Avusturya 13 Rusya 12 Polonya 12 İngiltere 11 Meksika 10 Danimarka 8

16 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI Yıllara Göre Eserler Yıllar Kayıtlı Eser Sayısı Toplam 300

17 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi 29 Şubat 2012 Yönetim Kurulu Kararıyla Kurulmuştur. Komite Başkanı: Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ Dünya Belleği Kütüğü nde ülkemizden dört belgesel miras bulunmaktadır.

18 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE 1. Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)

19 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE 2. Boğazköy Hitit Tabletleri (2001)

20 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE 3. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003)

21 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE 4. Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde yer alan Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" si (2013)

22 DÜNYA BELLEĞİ TÜRKİYE ULUSAL LİSTESİ Dîvânu Lugâti t-türk [ ] Süleymâniye imâreti inşaat defteri II. Abdülhamid Han [ ] dönemi Yıldız Sarayı fotoğraf albümleri Eski Uygur yazmaları Sabuncuoğlu Şerefü d-dîn in Cerrâhiyetü l-hâniye sindeki [14??- 15. yy] minyatürler ve kullanılan alet edavata yönelik bilgiler, Kültepe tabletleri Mevlânâ [ ] ve Mesnevî Pîrî Reîs in haritası [1513] Sûr-nâme-i hümâyûn [resimli nüshalar] Beyrûnî [ ] nin eserleri Runik harfli Türk yazıtları, Ali Emîrî Efendi [ ] Derlemesi Devlet arşivlerinde yer alan tahrir defterleri derlemesi (1000 civarında defterden oluşan bir derleme) Matrakçı Nasûh [15. ve 16. yy] un Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn i ve öbür eserleri Feyzullah Efendi [ ] Derlemesi Mühime defterleri, Hüsn-i hat eğitimi kitapları Kâtib Çelebî [ ]

23 DÜNYA BELLEĞİ TÜRKİYE ULUSAL LİSTESİ Yazıcı-zâde nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk u, Orta Çağ daki Anadolu kale kitabeleri Gelibolulu Mustafa Âlî [ ] nin eserleri Fârâbî ve eserleri [ ] Montanist mezar yazıtları İbrâhîm-i Müteferrika [ ] Müneccimbaşı Ahmed Dede [ ] nin Câmi ü d-düvel i Topkapı Sarayı Müzesi Bâb-ı Hümâyûn kitabesi Binbir gece masalları Reşîdü d-dîn Fazlu llâh ın Câmi ü t- Tevârîh i [1318] Karahisarî [ ] hattıyla Kur ân-ı Kerîmi Nasreddîn Hoca nın Latîfeleri [ ] Müzehheb ferman ve beratlar Osmanlı sultanlarının besteleri Vehbî [ ] nin Sûr-nâmesi Dânişmend-nâme [12. ve 13. yy) Türk ve İslam Eserleri Müzesi Şâm evrakları derlemesi Oğuz Kağan Destanı Takvîm-i Vekâyi [1831] Patara yol yazıtı Kutadgu Bilig [1069] in yazmaları Hoca Sa dü d-dîn Efendi [ ] nin Tâcü t-tevârîh i, Fethiye-Oenion da Diogenes yazıtı

24 DÜNYA BELLEĞİ TÜRKİYE ULUSAL LİSTESİ Kitâb-ı Dedem Korkud alâ lisânı tâifei Oğuzân ın Dresten yazması Halife Osman [ ] ın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde bulunan kûfî hatlı Kur ân ı Diocletianus un fiyat karar-namesi British Library deki Türkçe yazmalar Yıldız fotoğraf albümü Deyru l-za ferân arşivi Süleymân Çelebî [ ] nin Vesîletü n-necât ı Ankara Augustus [m. ö ] kitabesi ve Uluborlu istinsahı Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor arşivi Mimar Sinan [ ] ve Sedefkâr Mehmed Ağa [ ] hakkında yazılmış tezkireler Hacettepe Üniversitesi ve TRT türkü arşivleri Ankara Kalesi İlhanlı [ ] kitabesi Taş vakfiyeler el-cezerî [ ] nin otomatlar hakkındaki kitabı Siyah Kalem Mehmed [Karakalem Memi] [ yy.] e atfedilen resimler Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki resimli Fâlnâmeler Abû l-kâsım ın çini-seramik imaline dair risalesi Karamanlıca kitabeler

25 3. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 1. Dünya Belleği Seminerinde Sunulan Liste Hoca Ahmet Yesevi [?-1166] Yunus Emre [ ] Uluğ Bey [ ] Seyyid Nesimî [ ] Ali Şîr Nevaî [ ] Genceli Nizamî [ ] Fuzûlî [ ] Köroğlu [16. yy] Mahtumkulu Firaki [ ] Türk Dünyası Minyatürleri Taşbası Halk Hikayeleri Kitapları El-Birûni [ ] Farabi [ ] İbn-i Sina [ ] Nasreddîn Hoca nın Latîfeleri [ ] Mevlânâ [ ] ve Mesnevî

26 DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMI NDA TÜRKİYE 29 Kasım 2006 tarihinde Süleymaniye El Yazmaları Hastanesi kurulmasına ilişkin Paris te ülkemiz, UNESCO ve IRCICA arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi nde bulunan Evliya Çelebi Seyahatnamesi ise 2012 yılında Dünya Belleği Kültürel Miras listesine önerilmiştir.

27 Teşekkürler

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2012-2013 FAALİYET RAPORLARI www.unesco.org.tr UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2012-2013 Faaliyet Raporları Editörler Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Şule ÜRÜN UNESCO Türkiye Millî

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİZİM AVRUPA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra Türkiye), Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012)

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) F Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 27 ss.25-52, 2011 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) Kemal BAŞLARF Özet Kırkıncı yılı kutlama etkinlikleri 2012 yılının ocak ayından itibaren

Detaylı

UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ

UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ Dr. Mahir KÜÇÜK UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve MAB İhtisas Komitesi Başkanı Komite Üyeleri Komite Başkanı: Dr. Mahir KÜÇÜK

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. Kulübün yeri Karabük tür. Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2014 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART, 2014 Sayfa 1 / 73 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

TAD DÜNYA ASTRONOMİ YILI

TAD DÜNYA ASTRONOMİ YILI TAD DÜNYA ASTRONOMİ YILI 2009 Dünya Astronomi Yılı na Hoşgeldiniz! En eski bilim dallarından biri olan Astronomi, insanlık üzerinde derin etkiler bırakıyor. Bu alanda son yıllarda büyük adımlar atıldı.

Detaylı

Üniversitemiz eğitime başladı

Üniversitemiz eğitime başladı BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE YIL: 1 SAYI: 1 / OCAK 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ (2010-2012) Medeniyetler beşiğinden dünyaya Üniversitemiz eğitime başladı Araştırma Odaklı Devlet Üniversitesi...

Detaylı

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ *

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, serkanp@sakarya.edu.tr Semra AKTAŞ POLAT

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 1 Bakan Sunuşu Şüphesiz ki kültür, bir milletin yaşamasını temin edici

Detaylı

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı