İstanbul Tarihi Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Tarihi Kaynakçası"

Transkript

1 İstanbul Tarihi Kaynakçası Necipoğlu, N. (). "İstanbul Fethi Arifesinde Bizans Başkentine İçerden Bakış: Bizans Kaynaklarına Göre Konstantinopolis ( )". İstanbul Armağanı, (1), 61-69, (2000). Söğüt'ten İstanbul'a: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar. Ankara: İmge Yayınları. Tansuğ, S. (1965). "18. Yüzyılda İstanbul Çeşmeleri ve Ayasofya Şadırvanı". Vakıflar Dergisi, (6), , Demirkent, I. (1998). Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul İstanbul: Dünya Yayıncılık;. Wittek, P. (1943). "Ankara Bozgunu'ndan İstanbul'un Zaptına". Belleten, VII (27), , Talu, E. E. (). "Eski İstanbul'da Kadın Hamamı". Resimli Tarih Mecmuası, I (), 65-68, Özay, Y. (2009). "Evliya Çelebi Seyahatname'sinde İstanbul'un Tılsımlarının Hikâye Edilişi". Millî Folklor, 10 (81), 54-63, Pogodin, P. (1889). "1453'de Bizans'ın Türkler Tarafından Muhasarası ve Alınması Tarihinin Kaynaklarına Ait Bir Hülasa". Milli Eğitim, (64), 1, Benlisoy, F. (1994). "19. Yüzyılda İstanbul'da Etnik Azınlıklar". Toplumsal Tarih Dergisi, 9 (53), 56, Göllner, C. (2004). "İstanbul'un Düşüşünden Sonra Haçlı Seferi Planları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 22 (35), , Alkan, M. (1994). "Toplumsal ve Siyasal Açıdan, 1894 İstanbul Depremi Üzerine". Toplumsal Tarih Dergisi, 12 (70), 11-17, Tekeli, İ. (). " Arasında İstanbul'un Planlanma Deneyimleri". İstanbul Dergisi, (4), 26-37, Yalçın, E. S. (1995). "Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki Faaliyetleri 30 Ekim Mayıs 1919". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17 (28), , Karabulut, U. (2012). "Ankara'nın Başkent İlan Edilişine İstanbul Basınının Tepkileri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-I), , Küçükkaya, A. G. (1990). "Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil Yapıları Hakkında Bir Deneme". Vakıflar Dergisi, (21), , Unan, F. (1999). "İstanbul'un Fethi, Fâtih Külliyesi ve İmparatorluk". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (Özel), 83-91, Arıkan, Z. (1984). "Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul, 1983". Tarih İncelemeleri Dergisi, (II), ,

2 Demirtaş, M. (2006). "Osmanlı Başkentinde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayatına Etkileri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (20), 91-93, Tekinkaya, E. L. (1991). İstanbul'da XV-XVI. yüzyıl Osmanlı Dini Mimarisinde Kalem İşleri. Müller-wiener, W. (1998). Bizans'tan Osmanlı'ya İstanbul Limanı. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı. Yurdusev, E. (2007). "İstanbul'dan Lozan'a İngiltere'nin Boğazlar Politikası ". Belleten, LXXI (260), , Kuban, D. (1969). İstanbul'un Tarihi Yapısı. Pamukciyan, K. (1984). "Sarkis Sarraf-Hovannesyan'a Göre İstanbul'un 1766 Büyük Depremi". Tarih ve Toplum, 8 (46), 12-16, Cora, Y. T. (2006). "1924 İstanbul Seli". Toplumsal Tarih Dergisi, 01 (146), 70 73, Evliya Çelebi B. Derviş Muhammed Zıllî (1996). "Bin Elli Tarihinde İstanbul'dan Bursa'ya Seyahat". Bir Masaldı Bursa, İstanbul:. Eyice, S. (2007). Bizans Devrinde Boğaziçi. : YEDİTEPE YAYINEVİ. Cantay, T. (1988). "Osmanlı Devletinin Kuruluşundan İstanbul'un Fethine Kadar Osmanlı Sanatı". Mimarbaşı Koca Sinan, s.. İstanbul:. Eyice, S. (1963). Son Devir Bizans Mimarisi: İstanbul'da Palaiologos'lar Devri Anıtları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Özönder, H. (). "İstanbul'un Manevi Fatihi "Akşemseddin"". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (6), 29-33, Aktaş, N. (1986) (1792) Tahririne Göre İstanbul Medreseleri. Vercleyen, F. (1997). "Bizans Döneminde İstanbul'da Depremler". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (30), 1-19, Kalkanlı, A. (1990). Belgrad, İstanbul, Roma Askeri Yolu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Yerasımos, S. (2002). Sultan Sofraları. : Yapı Kredi Yayınları. (1966). Resimli Rehber İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans HeykelTraşlık ve Mimarlık Eserleri kolleksiyonları. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Yeşil, F. (2004). "İstanbul'un İaşesinde Nizâm-ı Cedîd: Zahire Nezâreti"nin Kuruluşu ve İşleyişi". Türklük Araştırmaları Dergisi, (15), , (2014). İstanbul Kadı Sicilleri. (1953). "Rumeli Hisarı ve İstanbul'da İlk Osmanlı Kitabesi". Fatih ve İstanbul, 1 (1), 63-68, Işıközlü, F. (1973). "İstanbul'un Eski Vakıf Hanları". Vakıflar Dergisi, (10), , Göknel, E. (2006) yaşında bir dünya güzeli. istanbul: Truva Yayınları.

3 Fıratlı, N. (1965). "İstanbul'un Yunan ve Roma Mezar Stelleri". Belleten, XXIX (114), , Togay, M. F. (1987) yüzyıllara ait uşak halılarının istanbul ve türk eserleri müzesi, İstanbul Vakıflar halı ve kilim müzesi ve Edirne müzesindeki örnekleri. Arıkan, Z. (2006). "Midilli - İstanbul Arasında Zeytinyağı Ticareti". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 25 (40), 1-28, Turnalı, B., & Yücel, E. (1984). "İstanbul'daki Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma". Vakıflar Dergisi, (18), , Ateş, A. (1953). "İstanbul'un Fethine Dair Fatih Sultan Mehmet Tarafından Gönderilen Mektuplar ve Bunlara Gelen Cevaplar". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 4 (7), 11-51, Dayıgil, F. (1942). "İstanbul Çinilerinde Lale". Vakıflar Dergisi, (2), , Yenişehirlioğlu, F. (1995). "İstanbul-Tekfur Sarayı Osmanlı Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Yüzey Araştırmaları". Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara: Kültür Bakanlığı. Içeloğlu, A. (1998). İstanbul Yeni Camii Vakfiyesi ve 1687/1688, 1691/1692, 1693/1694 Yılları Bilanço Tahlilleri. Ünsal, B. (1984). "Türk - Vakfı İstanbul Kütüphanelerinin Mimârî Yöntemi". Vakıflar Dergisi, (18), , Kafkas, M. E. (1998). 19. Yüzyılda İsyanbul'da kamu yapıları cephe düzenlemeleri[istanbul Neo-Klasik dönem eğitim yapılarında cephe süslemeleri). Toprak, Z. (1987). "İstanbul'da Fuhuş ve Zührevi Hastalıklar". Tarih ve Toplum, 7 (39), 31-40, Aydın, A. (2005). "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Fildişi Pyksis". Belleten, LXIX (254), 43-58, Dişören, N. E. (1993). İstanbul'daki Ahşap Cami, Mescit, ve Tekkeler. Gölcük, Ş. (1976). "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'da Tayin Ettiği İlk Kadı, Kelam Alimi Hızır Bey ( H.)". Milli Kültür Dergisi, XII (2), 8-12, Binark, İ. (1981). "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve Kütüphane Koleksiyonları ile İstanbul Kütüphaneleri Hakkında Yerli - Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası". Vakıflar Dergisi, (13), , Aydın, M. (1990). "Milli Mücadele Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Lehinde İstanbul'da Faaliyet Gösteren Gizli Bir Grup: Zabıtan Grubu (27 Ekim Eylül 1921)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (1), 11-27, Tımuçın, T. (1999). İstanbul'da Beyaz Ruslar: yıllarında Rus mültecilerinin durumu.

4 Özgüdenli, O. G. (2008). "İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (43), 1-20, Neave, D. L. (1978). Eski İstanbul'da Hayat. İstanbul: Tercüman Yayınları. Işın, E. (). "İstanbul'un Mistik Tarihinde Mevlevihaneler". İstanbul Dergisi, (4), , Eyice, S. (1959). "İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı". Belleten, XXIII (89), , Kut, A. T. (1987). "İstanbul tekkelerine ait bir kaynak.dergahname". Türkische Miszellen, İstanbul:. Abalı, A. Z., & Güran, M. A. (2011). "Melchior Lorichs'in İstanbul Panoramasındaki Osmanlı Kimdir?". Belleten, LXXV (273), , Aydın, M. (2006). "Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde İstanbul Konferansı (1876)'nın Yeri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 25 (39),, Ebersolt, J. (1999). Bizans İstanbul'u ve Doğu Seyyahları. İstanbul: Pera Yayıncılık. (1989). Tarih Boyunca İstanbul Semineri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay.. Özdemır, H. (1999). "Azınlıklar İçin Bir Osmanlı Klasiği: 1453 İstanbul Sözleşmesi". Osmanlı, Ankara:. Evren, B. (1998). Eski İstanbul Sinemaları: düş şatoları. : Milliyet Yayınları. Baldıran, G. (2000). "Pierre Loti'nin Aziyade'sinde Osmanlı Başkentine Tarihsel Bir Bakış". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 17-25, Takahashı, T. (1985). I. Meşrutiyet Döneminde İstanbul'da Sanayileşme Faaliyetleri ( ). Aslan, B. (2002). "Saltanatın Kaldırılmasının İstanbul'daki Yankıları". Belleten, LXVI (245), , Somuncuoğlu, S. (2004). İstanbul'da Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Akçağ Yayınları. Zilfi, M. C. (1999). "Kadızadeliler: Onyedinci Yüzyıl İstanbul'unda Dinde İhya Hareketleri". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), 65-80, Akbayar, N. (1994). Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Tarih Vakfı. Bakır, B. (2003). Mimaride Rönesans ve Barok Osmanlı Başkenti İstanbul'da Etkileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Çolak, S. (2006). "Zülfikar Paşa'nın Mükaleme Takririne Göre Osmanlı Elçilik Heyetinin Komorn ve Pottendorf'ta Hapsedilmesi ve İstanbul'a Dönme Çabaları". Belleten, LXX (258), , Nayır, Z. (). "İstanbul'da İtalyalı bir Mimar Raimondo D'Aronco ( )". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, LXIX (348), 10-15, Ortaylı, İ. (1989). "İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet Vilayetine (1920'ler

5 Ortaylı, İ. (1989). "İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet Vilayetine (1920'ler İstanbul'u)". Argos, II (14), , Çorağan, N. (1989). İstanbul-Heybeliada'daki Bizans dönemine ait Panagia Kamariotissa Kilisesi. Schneıder, A. M. (1952). "XV. Yüzyılda İstanbul'un Nüfusu". Belleten, XVI (61), 35-48, Önsoy, R. (1983). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Katıldığı Uluslararası Sergiler ve Sergi-i Umumi-i Osmani (1863 İstanbul Sergisi)". Belleten, XLVII (185), , Karahasanoğlu, S. (). "İstanbul'un Lale Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı". Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi, (), ,

Bizans İmparatorluğu Kaynakçası

Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Bizans İmparatorluğu Kaynakçası Demirkent, I. (2005). bizans tarihi yazıları. : Dünya Kitapları. Çaylak, A. (2004). "Bizans Dönemi Günlük Kullanım Kaplarına Ait Yayınlar ve Değerlendirme Yöntemleri". Hacettepe

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları. Avrupa Tarihi Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 42-57, (2006). Tarih

Detaylı

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini

Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Üstündağ Özdemir, N. (2014). 18. Yüzyılda Vidin şehrinin sosyo-ekonomik panoraması (1790-1808). Ediz, İ. (2006). Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi

Detaylı

İSTANBUL HAMAMLARI BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 / Nisan / 1987 İÇİNDEKİLER İNDEKİLER Kısaltmalar... 3 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR)... 4 İSTANBUL HAMAMLARI KONULU

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

I. ROMA BİZANS ETÜDLER

I. ROMA BİZANS ETÜDLER I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü BİLİMSEL ÇALIŞMALAR LİSTESİ I. KİTAPLAR 1. Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa 1997 (İkinci baskı Bursa 2012).

Detaylı

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR Dr. MÜJGÂN CUNBUR Millt Kütüphana Uzınanlanndan Türklerin ebedi mülkü, şehitler

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları

Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Kültür A.Ş. Yayınları Kitap Satış Noktaları Online Satış: www.istanbulkitapcisi.com İstanbul Kitapçısı Beyoğlu Şubesi: İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu İstanbul Tel: 0212 292 76 92 İstanbul Kitapçısı Kadıköy

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

Doç. Dr. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Anameriç

Doç. Dr. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Anameriç Doç. Dr. Hakan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1 Türk-İslam devletlerinde içerik ve sayı yönünden zengin kütüphaneler kurmak ve bunları bağışlamak/vakfetmek

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* GİRİŞ YILI 2009 YL 2010 YL 2010 YL 2011(AF) TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI YL 2011 YL 2010 YL YL YL 2007 DR 2009 DR 2010 DR 2010 DR M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA

Detaylı

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri

Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonu nda Yer Alan Art Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri Art Nouveau Yıldız Porcelains Exhibited at Ankara Ethnography

Detaylı

SANAT TARİHİ DERNEĞİ BÜLTENİ

SANAT TARİHİ DERNEĞİ BÜLTENİ SANAT TARİHİ DERNEĞİ BÜLTENİ No.12 Ekim 2006 Başkan dan Bu yılki bültenimizin gündemini, yaşanan olaylar, verilen demeçler ve uygulamalar, ses getiren sergiler gibi konular nedeniyle müzeler oluşturdu.

Detaylı