TPD Nöropsikiyatri Çalışma Birimi Nörobilim Anket Çalışmasının Sonuçları. Yrd.Doç.Dr.Serap Erdoğan Taycan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TPD Nöropsikiyatri Çalışma Birimi Nörobilim Anket Çalışmasının Sonuçları. Yrd.Doç.Dr.Serap Erdoğan Taycan"

Transkript

1 TPD Nöropsikiyatri Çalışma Birimi Nörobilim Anket Çalışmasının Sonuçları Yrd.Doç.Dr.Serap Erdoğan Taycan

2 Açıklama Araştırmacı: - Danışman: - Konuşmacı: -

3 Nöropsikiyatri Çalışma Biriminin Gerçekleştirdiği İki Anket Çalışması İlki 16. Klinik Eğitim Sempozyumu nda toplantıların öncesinde dağıtılarak ve TPD standındaki bilgisayarda doldurmak şeklinde uygulandı. İkincisi TPD aracılığıyla psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumlardaki eğitim sorumlularına ya da bölüm başkanlarına e-posta aracılığıyla göndermek, telefon ya da e-posta aracılığıyla hatırlatmak ve kurumlardan bağlantı kurulabilecek diğer kişilerden yardım istemek yoluyla uygulandı.

4 İlk anket Elinizde bulunan anket Türkiye Psikiyatri Derneği, Nöropsikiyatri Çalışma Birimi tarafından hazırlanmıştır. Anketin amacı psikiyatri eğitiminde nörobilime verilen yeri ve psikiyatrların nörobilimle ilgili bakışını değerlendirmektir. Anketimizde isim, yaş, cinsiyet gibi herhangi bir kişisel bilgi sorulmamaktadır. Bazı sorularda birden çok şıkkı işaretleyebilirsiniz, bu sorular belirtilmiştir. 13 soru

5 85 kişiye ulaşıldı 25 kişi (%29.4) üç büyük şehirdeki üniversitede 20 kişi (%23.5) diğer şehirlerdeki üniversitelerde 5 kişi (%5.9) eğitim araştırma hastanelerinde 20 kişi (%23.5) devlet hastanelerinde 15 kişi (%17.6) muayenehane/özel hastanede çalışıyor

6 Araştırma görevlisi 36 kişi (%42.3) Uzman 34 kişi (%40) Öğretim üyesi 15 kişi (%17.6)

7 Nörobilim denildiğinde aklınıza neler geliyor? 1. Nörokimyasallar: 80 kişi (%94.1) 2. Beyin görüntüleme: 76 kişi (%89.4) 3. Nöroanatomi: 72 kişi (%84.7) 4. Elektrofizyoloji: 70 kişi (%82.4) 5. Nöropsikoloji: 61 kişi (%71.7) 6. Genetik: 50 kişi (%58.8) 7. Hayvan çalışmaları: 34 kişi (%40) 8. Yapay zeka: 28 kişi (%32.9)

8 Uzmanlık eğitiminiz sırasında nörobilimle ilgili konulara yer verildi mi? Evet: 36 (%42.3) Hayır: 49 kişi (%57.6)

9 Eğitiminizde nörobilim konularına ayrılan yer sizce ne kadar yeterli? Hiç yeterli değil: 63 kişi (%74.1) Az da olsa yeterli: 12 kişi (%14.11) Oldukça yeterli: 8 kişi (%9.4) 2 kişi görüş bildirmemiş

10 Çalıştığınız kurumda nörobilim ile aşağıdaki alanlardan hangisi/hangilerinde çalışma olanağı mevcuttur? 1. Beyin görüntüleme: 45 kişi (%52.9) 2. Biyokimya: 34 kişi (%40) 3. Elektrofizyoloji: 26 kişi (%30.6) 4. Genetik: 21 kişi (%24.7) 5. Nöropsikoloji: 15 kişi (%17.6) 6. Hayvan çalışmaları: 14 kişi (%16.5)

11 Hiçbiri: 14 kişi (%16.5) Bilmiyorum: 10 kişi (%11.8) Yapay zeka: 5 kişi (%5.9)

12 Aşağıdaki konulardan hangileri ilginiz çekiyor? 1. Nöropsikoloji: 60 kişi (%70.6) 2. Nöropsikanaliz: 41 kişi (%48.2) 3. Nöroanatomi: 33 kişi (%38.8) 4. Beyin görüntüleme: 29 kişi (%34.1) 5. Nörokimyasallar: 22 kişi (%25.9) 6. Genetik: 20 kişi (%23.5) 7. Yapay zeka: 14 kişi (%16.4) 8. Elektrofizyoloji: 12 kişi (%14.11) 9. Hayvan çalışmaları: 6 kişi (%7) 10. Hiçbiri: 0

13 Nörobilimle ilgili alanlarda çalışıyor musunuz? Evet: 12 kişi (%14.1) Hayır: 75 kişi (%88.2)

14 Nörobilim sizce Psikiyatri için çok önemli: 85 (%100) Psikiyatri için çok da önemli değil

15 Nörobilime ilginiz var mı? Evet: 60 kişi (%70.6) Hayır: 20 kişi (%23.5)

16 Eğer nörobilim ilginizi çekmiyorsa nedeni nedir? Pahalı: 5 kişi (%5.9) Özel bilgi gerektiriyor: 13 kişi (%15.2) Özel olanaklar gerektiriyor: 15 kişi (%17.6) Sıkıcı geliyor: - Anlaması zor: - Diğer (Belirtiniz..) -

17 Eğitiminizin sonraki aşamalarında nörobilimle ilgili bir eğitim programına katılmayı ister misiniz? Evet: 52 kişi (%61.2) Hayır: 5 kişi (%4.7) Üzerinde hiç düşünmedim: 20 kişi (%23.5)

18 Türkiye deki nörobilim/nöropsikiyatri ile ilgili çalışmalar yürütülen ya da eğitim verilen merkezler hakkında bilginiz var mı? Bilgim yok: 30 kişi (%35.3) Yeterli bilgim yok: 47 kişi (%55.3) Yeterli bilgim var: 8 kişi (%9.4)

19 İkinci anket Aşağıdaki anket psikiyatri uzmanlık eğitimi programlarında nörobilim eğitiminin güncel durumunu belirlemeyi amaçlayan bir araştırma kapsamında hazırlanmıştır. Bu araştırma sonucunda tek tek eğitim kurumları veya eğitim sorumlularına değinilmeyecek, gönderilen yanıtlar anonim olarak değerlendirilecektir. Ulaşabildiğimiz psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumların eğitim sorumlularından alacağımız yanıtlar doğrultusunda, Türkiye Psikiyatri Derneği Nöropsikiyatri Çalışma Birimi olarak bir çalışma planı geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

20 3 bölümden oluşan (A-13, B-11, C-4) 28 soru 84 kurumun iletişim bilgilerine ulaşıldı Sunumun hazırlandığı güne dek 24 kurumdan yanıt geldi. Daha sonra 2 tıp fakültesi ve bir eğitim araştırma hastanesinin 3 kliniğinden daha yanıt aldık ancak o bilgiler bu sunuma dahil edilmedi.

21 A. Eğitim kurumuyla ilgili bilgiler 1.Uzmanlık eğitiminin verildiği kurum a. Tıp fakültesi: 22 Devlet üniversitesi: 20 (%83.3) Vakıf/Özel üniversite: 2 (%8.3) b. Eğitim ve araştırma hastanesi: 2 (%8.3)

22 2. Kurumunuzda psikiyatri uzmanlık eğitimi kaç yıldır verilmektedir? 16.9±13.8 Yıl 3. Kurumunuzda halen eğitim vermekte olan kişi sayısı nedir? 5.2± 3.4 kişi 4. Kurumunuzda halen psikiyatri uzmanlık öğrencisi sayısı nedir? 8.8±3.8 kişi

23 5. Sizin kurumunuzdaki rolünüzü nasıl tanımlarsınız? a.bölüm başkanı: 14 kişi (%58.3) b.eğitim sorumlusu: 6 kişi (%25) c.diğer (lütfen belirtiniz): 4 kişi (%16.7) (öğretim görevlisi, öğretim üyesi, stajyer ve intörn doktor sorumlusu) 6. Kaç yıldır bu görevi sürdürmektesiniz? 4.7±4.5

24 7. Kurumunuzda yapılandırılmış bir uzmanlık eğitimi programı Var :18 kişi (%75) Varsa kaç yıldır? 13.7±12.8 yıl Yok:6 kişi (%25) 8. Kurumunuzda eğitim veren kişilerden nörobilimle ilgili özel eğitimi olanların sayısı nedir? 0.6±0.9

25 9. Kurumunuzda nörobilim alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek bir laboratuvar var mıdır? (doğrudan eğitim biriminizle ilişkili olmasa da, eğitim ve araştırma amacıyla kullanabildiğiniz) a.yok: 9 kişi (%37.5) b.var: 15 kişi (%62.5)

26 Varsa, bu laboratuvar/laboratuvarlarda hangi alanlarda çalışmalar yürütülebilmektedir? Biyokimya : 14 (%58.3) Hayvan çalışmaları : 14 (%58.3) Beyin görüntüleme : 14 (%58.3) Genetik : 13 (%54.2) Elektrofizyoloji : 12 (%50) Nöropsikoloji : 8 (%33.3) Diğer (Belirtiniz ) uyku laboratuvarı

27 10. Kurumunuzda düzenli bir şekilde yürütülen eğitim etkinlikleri a.teorik/didaktik eğitim saatleri b. Makale saati c.vaka sunumu d.seminer e.tüm öğretim elemanlarının katıldığı vizitler 9 kişi (%37.5) ilk 4 seçenek, 15 kişi (%62.5) hepsi

28 11. Kurumunuzda nörobilimle ilgili eğitim a. verilmemektedir: 3 kişi (%12.5) b. ayrı bir nörobilim eğitim modülü mevcuttur (lütfen tanımlayınız): 0 c. nörobilim eğitimi genel eğitim bağlamında verilmektedir: 18 kişi (%75) d. b ve c seçenekleri geçerlidir: 2 kişi (%8.3) e. Diğer (lütfen belirtiniz): 1 kişi (%4.2)

29 B. Nörobilim eğitiminin kurumunuzda verilen uzmanlık eğitiminde yeri 1. Kurumunuzda uygulanan uzmanlık eğitim programında nörobilimle ilgili konulara (yaklaşık) hangi oranda (%) yer verilmektedir? %22.3± 13.5 (%10-50) 2. İdeal koşullarda uzmanlık eğitim programında nörobilimle ilgili konulara (yaklaşık) hangi oranda (%) yer verilmesi gerektiğini düşünmektesiniz? (%20-50) %36.0± 13.8

30 3. Kurumunuzda uygulanan uzmanlık eğitim programında nörobilimle ilgili konuların oranı 5 yıl öncesine göre (kurumunuzun uzmanlık eğitimi verme süresi daha kısaysa, ilk yılına göre) nasıl değişmiştir? Artmıştır: 18 kişi (%75) artış oranı:% 35.5±27.2 Azalmıştır:0 Değişmemiştir: 5 kişi (%20.8)

31 4. Kurumunuzda uygulanan uzmanlık eğitim programında nörobilimle ilgili konuların oranının önümüzdeki 5 yılda nasıl değişeceğini öngörmektesiniz? Artacaktır: 20 kişi (%83.3) (%25-100) artış oranı:% 34.5±32.2 Azalacaktır: 1 kişi (%4.2) azalma oranı: %50 Değişmeyecektir: 3 kişi (%12.5)

32 5. Uzmanlık eğitimi programınızda nörobilimle ilgili konulara ayrılan yer sizce ne ölçüde yeterlidir? a.hiç yeterli değil: 6 kişi (%25) b.az da olsa yeterli: 9 kişi (%37.5) c.yeterli :8 kişi (%33.3) d.oldukça yeterli: 1 kişi (%4.2)

33 6. Nörobilim eğitimi psikiyatri uzmanlık eğitimi içinde a.çok önemlidir: 10 kişi (%41.7) b.önemlidir : 14 kişi (%58.3) c.önemli değildir: 0

34 7. Nörobilim eğitimi psikiyatri uzmanlık eğitimi içinde a.temel eğitimin bir bileşeni olmalıdır: 24 (%100) b.özel ilgi doğrultusunda işlenmelidir c.eğitimin bir bileşeni olmak zorunda değildir d.fikrim yok e.diğer (belirtiniz)..

35 8. Geçtiğimiz eğitim döneminde ( ) nörobilimle ilgili konulara aşağıdaki eğitim etkinliklerinde (yaklaşık) hangi oranda (%) değinilmiştir? a.teorik/didaktik eğitim saatleri % 25.8±19.7 b.makale saati %28.7±19.3 c.vaka sunumu % 12.2±13.0 d.seminer % 21.6±16.4 e.tüm öğretim elemanlarının katıldığı vizitler % 27.7±28.9

36 8. Yapılandırılmış bir programınız varsa, bir önceki eğitim döneminde ( ) nörobilimle ilgili konu başlıkları nelerdir? Nörotransmitterler, reseptörler, psikiyatrik hastalıkların patofizyolojisi, temel psikofarmakoloji, ilaçların etki mekanizmaları ve yan etkileri, psikiyatrik genetik, şizofreni ve depresyonda psikonöroimmünolojik teoriler

37 Nöropsikiyatri, Geriyatrik Nöropsikiyatri, Psikofarmakoloji, Otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklar, Beyin Görüntüleme Psikiyatrik hastalıkların nörobiyolojisi, Genetik araştırma yöntemleri, Psikoterapinin nörobiyolojisi Nörobilime giriş- temel kavramlar,nöroanatomi, Nörotransmitterler, Depresyonun, anksiyetenin, şizofreninin ve madde bağımlılığının nörobiyolojisi Şizofrenide Nörobiyolojik Gelişmeler ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Psikiyatrik bozuklukların nörobiyolojik temelleri, Psikiyatrik ilaçların etki mekanizmaları

38 kafa travmasi sonrasi gelişen psikiyatrik bozukluklar, şizofrenide nörogelişimsel ve nörodejeneratif hipotez, beyin biyokimyasi ve davraniş, psikiyatrik hastaliklarda bilişsel işlevler, dehb de beyin görüntüleme, nöropsikolojik testler Beyin ve davranış, Beyin biyokimyası, Duygudurum Anksiyete psikotik bozuklukların nörobiyolojisi Nörogelişim, Nöropsikiyatri, Temel Farmakoloji Şiddetin, İntiharın, Bağımlılığın, OKB nin, Stresin Nörobiyolojisi, DepresyonunGenetiği

39 9. Kurumunuzda uygulanan uzmanlık eğitim programında nörobilimle ilgili aşağıdaki konulara yer verilmekte midir? Temel farmakoloji: 23 kişi (%95.8) Genetik: 20 kişi (%83.3) Nöroanatomi : 16 kişi (%66.7) Beyin görüntüleme: 15 kişi (%62.5) Nöropsikoloji : 15 kişi (%62.5) Nörogelişim : 14 kişi (%58.3) Hücresel ve moleküler patoloji : 11 kişi (%45.8) Hayvan modelleri : 6 kişi (%25) Elektrofizyoloji: 6 kişi (%25)

40 10. Son beş yıl içinde kurumunuzda yürütülen tez ve araştırma çalışmalarından nörobilim ile ilgili olanların sayısı nedir? (kurumunuzda uzmanlık eğitimi daha kısa süredir verilmekteyse belirtiniz:.) 2.1±2.0

41 C. Görüş, gereksinim ve olanaklar 1. Uzmanlık eğitimi kapsamında nörobilim eğitimi verilmesiyle ilgili olanaklarınızı açıklar mısınız? Laboratuvarlar, eğitim saatleri, nörobilim eğitimi/ilgisi olan öğretim üyeleri

42 2. Uzmanlık eğitimi kapsamında nörobilim eğitimi verilmesiyle ilgili güçlükleri açıklar mısınız? Alanın genişliği, olanak kısıtlılıkları, ekip çalışması yapmanın güçlüğü (kişilerden ve iş yükünden kaynaklanan sorunlar), uzmanlık öğrencilerinin İngilizce ye yabancı kaynakları takip edebilecek kadar hakim olamaması ve Türkçe kaynak eksikliği, Uzmanlık eğitim süresinin kısalması, müfredatın yoğunluğu, klinik yükün fazlalığı pratik becerileri artıran eğitimleri daha öncelikli yapmış, nörobilimin öneminin kısmen gözardı edilmesine neden olmuştur. Uzmanlık eğitimi en kısa zamanda uzman yetişmesi ve sahaya çıkmasına yöneltilmektedir. Uygulamada paraya tahvil edilebilecek konulara yönelim artacak gibi görünmektedir, bu durum uzmanlık eğitimini yeterince etkilemiştir.

43 3. Bu alanda Türkiye Psikiyatri Derneği nden beklentileriniz nelerdir? Alanda bilgili ve deneyimli öğretim üyelerinin perifer üniversitelerde misafir öğretim üyesi statüsünde eğitim vermeye gelmeleri ve masraflarının TPD tarafından karşılanması Nörobilim alanında çalışan bilimsel çalışma birimlerinin bölgesel ortak yapılandırılmış eğitim programları ile (aynı psikoterapi eğitimlerinde yapılmaya başlandığı gibi) eğitime katkı sağlanabilir diye düşünüyorum. Eğitimlerin açık eğitim benzeri bir düzenlemeyle online konferans gibi eğitim vermesi ya da eğitimlerin videoya çekilerek CD olarak dağıtılması Her üniversitede bu alanlarda eğitim verebilecek yeterlilikte öğretim üyesi bulundurulması veya yetiştirilmesi

44 YÖK ün öğretim üyesi yetiştirme programından yaralanılma imkanı varsa, bu konuda genç ve hevesli kişilerin formel nörobilim eğitimi almalarının sağlanması (yüksek lisans ya da doktora programlarına katılmalarının teşviki). Her işi bizim ayrı ayrı takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda yetişmiş daha eğitimli kişilere ihtiyaç vardır. Parasal destek sağlanmalıdır. Araştırmaya yönelik kurslar düzenlenmesi (nörogörüntüleme, hayvan modelleri vb.) Nörobilim alanındaki araştırmaları proje aşamasında destekleyici özendirici girişimler Uzmanlık eğitim programında nörobilim eğitimi ile ilgili asgari gereklilikleri farklı platformlarda hatırlatmalıdır. Kurumlar arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik etkinliklerin arttırılması.

45 4. Ek olarak belirtmek istediğiniz görüşleriniz: Kurumlarda nörobilim eğitimini değerlendirmek için eğitim sürecini sorgulamak eskimiş ve kendi başına yetersiz bir yöntemdir. Eğitimin çıktısını değerlendirmek günümüz eğitim anlayışıyla daha uyumlu bir yaklaşımdır. Eğer uzmanlık öğrencilerimizin nörobilim açısından yeterlik düzeyleri ölçülür, başka kurumların öğrencileriyle karşılaştırmalı olarak bize bildirilirse, eğitimimizin eksik olduğu noktalara işaret edilirse, gerekli düzenlemeleri yapabilecek veriler sağlanmış olur.

46 Teşekkürler

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Araştırması Raporu (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI

DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum Ve Sorunlar TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Marmara Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere 1 Yazarlar: Prof. Dr. Justin Allen EURACT Eski Başkanı Müfredat Geliştirme Grubu Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji İngiltere Prof. Dr. Igor Švab Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Tıp Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Şirin BENUĞUR 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi

Detaylı

Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Değerli Meslekdaşımız, Ege Patoloji Derneği nin 18-19 Kasım 2000 tarihinde gerçekleştireceği toplantının konusu, Patolojide Uzmanlık Eğitimi: Eğitici ve Eğitilenlerin Görüşleri dir. Bu toplantıda, eğiticiler

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi 1095 Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi * 1 Ahmet Öztemür ve 1 M.Faruk Yaren 1 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 259 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ Selim Pul *, Metin Hüsem ** Özet Üniversite adayı bir gencin kendi becerilerine uygun bir meslek seçmesi

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayanlar Tünay ŞAHİN Sibel YALAZA Berrin BEKDEMİR Rabia KONUKOĞLU Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI HÜLYA YENGİN, Ph.D. hyengin@kou.edu.tr Kocaeli University (Turkey) Abstract The aim of this study is to determine and discuss the problems that the students

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı