TR TAEK 1 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 29-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR9800014 TAEK 1 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 29-1"
  • Umut Oz
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TR TAEK 1 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 29-1

2 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda 1992 yılında başlatılan yeni yapılanma, altyapı eksikliklerinin süratle giderilmesi, çalışma düzeniyle ilgili yeni girişimlerin tamamlanıp uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmalar 1995 yılında da aynı tempo ile sürdürülmüştür. Kurum faaliyetlerinin yönlendirilmesi için aşağıda belirtilen temel hususlar gözönüne alınmıştır. Kurum'un yapısal durumunda gözlenen boşlukların ortadan kaldırılması, Altyapı eksikliklerinin Kurum genelinde dengeli bir şekilde giderilmesi, Kurum faaliyetlerinin belirli bir sistematik içerisinde yürütülmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli hedefleri içeren bir "Çalışma Programı"nın hazırlanması, Elemanların verimli ve huzurlu bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması, Eleman ihtiyacının karşılanması için girişimlerde bulunulması, Başkanlık bünyesinde ve Bağlı Kuruluşlarda dinamik bir yönetim anlayışının sağlanması. Kuşkusuz, tüm bu faaliyetler, ancak bütün TAEK çalışanlarının samimi, inançlı ve özverili çabalarıyla gerçekleştirilme şansına sahipti. Bu konularda beklentiler hemen hemen eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir. Bu, Kurum açısından kıvançla vurgulanacak örnek bir davranış olmuştur. Daha somut gösterge teşkil edeceği cihetle, 1995 yılı faaliyetlerden bazılarına dair kısa bilgileri aktarmak istiyoruz. Kurum genelinde altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yeni girişimlerin başlatılması hususunda 1992 yılında başlatılan yatırım hamlesi 1995 yılında da aynı hızla devam etmiş, yatırım ödenekleri planlı bir şekilde kullanılmıştır yılı ile 1995 yılı arasında toplam eleman sayısı 688'den 700'e yükselmiş; teknik eleman ve araştırıcı olarak çalışanların sayısal artışı ise 11 olmuştur yılında A+G çalışmaları, radyasyon sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan analiz, ölçüm, dozimetri, denetim faaliyetleri; radyoizotop ve radyofarmasötik üretimleri; endüstriyel uygulamalar, mevzuat hazırlıkları; ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel ve teknik toplantılar; yayın ve enformasyon faaliyetlerinde gözlenen gelilşmeler memnuniyet verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Halkımızın radyasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde kurulan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) yardımıyla radyasyon güvenliğini ülke düzeyine yayma çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda ülke çapunda 32 istasyon kurulmuş olup sürekli radyasyon ölçümleri yapılmaktadır. ANAEM'de UAEA ve UNDP'nin katkılarıyla kurulan "Gama Işınlama Tesisi " hizmete devam etmiştir. Kurum genelinde bilgisayar kullanımı, yurt içi ve yurt dışı iletişim için gerekli altyapının büyük bölümü temin edilmiştir. UAEA ve OECD/NEA ile ilişkilerimiz geliştirilmiş, UAEA nezdinde temsil ağırlığımız artmaya başlamıştır.

3 Türkiye enerji açığını gelecekte ancak nükleer enerji ile kapatılabileceğinin bilincinde olarak nükleer enerji üretimine yönelik araştırma çalışmalarına hız vermiştir. Bu nedenle, Kurumumuzun son yıllarda başlattığı "Nükleer Reaktör ve Teknolojisi" yatırım projesi ile çeşitli reaktör tiplerinin değerlendirilmesi, seçim yapılması, yeterli insan gücü ve bilgi potansiyelinin temini konularındaki çalışmalarına devam edilmiştir. Kurum'un dönemini kapsayan " Çalışma Programı " nın, tüm birimlerin katkısıyla hazırlanıp yürürlüğe konulması ise, geleceğe yönelik asli faaliyetlerden belki de en önemlisi hüviyetini taşımaktadır. Bu uygulamanın geliştirilip süreklilik kazanması ise kuşkusuz sadece TAEK açısından değil, ülkemiz için de bir büyük kazanç olacaktır. Özetle ifade etmek gerekirse, 1995 yılındaki faaliyetler Kurum'un geleceğine güven duymamızı sağlamıştır. Bu konuda tüm TAEK elemanlarının gayretleri ve katkıları takdire şayandır. Kendilerini kutlar, gayretlerinin devam edeceği inancı ile saygılar sunarım.. Prof.Dr.Yalçın SANALAN Başkan

4 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (TAEK) Başkan BaşkanYrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. : Prof. Dr. Yalçın S AN ALAN : Erol BARUTÇUGİL : Doğan ÖNER ( 'e kadar) : T.Ümit ERDİL KURUMUN GÖREVLERİ -Atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasını sağlamak üzere temci ilke ve politikaları belirlemek, bu konudaki plan ve programları yaparak Başbakandın onayına sunmak, -Ülkenin atom enerjisinden yararlanmasını mümkün kılacak her türlü araşlırma,geliştirme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak; bu alanda yapılacak çalışmaları koordinc ve teşvik etmek, -Nükleer hammaddeler ve nükleer alanda kullanılan her türlü stratejik maddelerle ilgili çeşitli işlemlerde uyulacak genel esasları saptamak, -Araştırma ve eğitim merkezleri, laboratuvarlar, tesisler kurup işletmek, ülkenin nükleer teknolojiye girebilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, -Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme, değerlendirme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek, -Radyoaktif madde ve radyasyon cihazları bulunduran ve kullananlara lisans vermek ve bunları denetlemek; radyoaktif artıklarla ilgili çalışmalar yapmak, -Nükleer reaktör ve nükleer yakıl çevrimi tesislerine yer seçimi, inşaat, işletme ile ilgili izin ve lisans vermek gerekli denetimleri yapmak, çevre güvenliğini sağlamak, -Atom enerjisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, -Nükleer alanda eleman yetiştirilmesine dair çalışmaları yürütmek. -Atom enerjisi alanında kamuoyunu aydınlatmak, -Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk çalışmalarını yürütmek, mevzuat hazırlamak.

5 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN ORGANLARI Kurumun organları şunlardır: 1- Atom Enerjisi Komisyonu 2- Danışına Kurulu 3- İhtisas Daireleri 4- Bağlı Kuruluşlar ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) TAEK Başkanı'nın Başkanlığında Başkan Yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Atom Enerjisi Komisyonu'nun görevleri. Kunım'un çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak, bütçe taslağını onaylamak, nükleer alanla ilgili mevzuatı hazırlamak, Kunım'un yıllık programını oluşturmak, Kvırvım'vın gelişen ihtiyaçlara göre organizasyon ve kadrolarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve bu tüm faaliyetleri Başbakan'a sunmaktır. KOMİSYON ÜYELERİ Yük.Müh.Bnb Ömer Faruk ÖZKÖK ( Milli Savunma Bak.) ( 28 Mayıs 1995'e kadar) Dr.Yük.Müh.Tuğgen.Oktay ALINAK ( Milli Savunma Bak.) ( 29 Mayıs 1995'den itibaren) Büyükelçi Günaltay ŞIBAY ( Dışişleri Bak.) ( 29 Mayıs 1995'den itibaren) Dr. Mustafa TURHAN ( Enerji ve Tabi Kay.Bak.) Prof.Dr. Hasbi YAVUZ ( İTÜ. Nük.Ener.Enst.) Prof.Dr. Güngör YENER ( Ege Üniv.Nük.BiI.Enst.Miid.) Prof.Dr. Mehmet AKTAŞ ( Ankara Üniv.) Prof.Dr. Selahattin ÖZDEMİR ( ODTÜ)

6 DANİŞMA KURULU Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlar arasından seçilen üyelerden oluşur. AEK tarafından havale edilen konulan inceleyip sonuç ve önerileri bildirmek üzere yılda en az bir kere toplantıya çağrılan Danışma Kurukı'na Kurum Başkanı başkanlık eder. Danışma Kurulu üyeleri belirlenen üyeler arasından, Başbakan onayı ile 3 yıl süreyle görevlendirilir YILI TAEK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Dr. Nadi ÖZDAMAR Dr. Utku SAĞDIK Y.Müh.Alb. Hüseyin ÖZERİ Güngör BOZKURT Prof.Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU Ccmalctlin PALA Doç. Dr. Kemal GÜLEÇ Aytaç BİLGİÇ Aksel ÜLKER Prof.Dr. Eres SÖYLEMEZ Prof.Dr. Cihan ÖZMUTLU Doç.Dr. Kutlan ÖZKER Prof.Dr. Atilla AYDINLI Prof.Dr. A.Nezihi BİLGE Prof.Dr. Güngör YENER Prof.Dr. Şinasi ELLİALTİOĞLU Prof.Dr. Orhan YESİN Prof.Dr. Osman KADİROĞLU Prof.Dr. Nejat AYBERS Prof.Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE Prof.Dr. Fahri DOMANİÇ Prof.Dr. Atilla ÖZMEN Prof.Dr. Uğur BÜĞET Pror.Dr. Turan B. ENGİNOL Doç.Tbp.Bnb. Hikmet BAYHAN ( Sağlık Bak. Ankara Onk.Hast.) ( MTA Genci Müd.) ( Milli Sav.Bak.ARGE) (TEKNük.Sant.) ( Tarım ve Köyişlcri Bak.) ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.) ( DPT Müsteşarlığı) ( Çevre Bakanlığı) ( Dışişleri Bakanlığı) ( TÜBİTAK-SAGE) ( Uludağ Üniversitesi) ( İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.) ( Bilkcnl Üniversitesi) (İTÜ. Nük.Ener.Enst.) (E.Ü. Nük.Bilim. Enst.) ( ODTÜ) ( ODTÜ) ( Haccllcpc Üniv.) ( TAEK Eski Başkanı) ( TAEK Eski Başkanı) ( TAEK Eski Genel Sekreteri) ( TAEK Eski Başkanı) ( Gaziantep Üniv.) ( Boğaziçi Üniv.) ( GATA)

7 IHTISAS DAIRELERININ FAALIYETLERI Araştırma-Geliştirnıe Koordinasyon Dairesi Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Nükleer Güvenlik Dairesi Teknoloji Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi

8 ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME KOORDİNASYON DAİRESİ Nükleer enerji ile ilgili etüt, proje, nükleer teknik uygulama, radyoizotop üretimi, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayın, halkla ilişkiler ve tercüme hizmetleri gibi görevlerin yürütülmesini ve takibini yapar. İÇ VE DIŞ TEKNİK YARDIMLAR YATIRIM PROJELERİ A) TAEK DESTEKLİ PROJELER TAEK tarafından Proje Destekleme Yönetmeliği hükümleri kapsamında 1982 yılından beri çeşitli nükleer alanlarda 38 proje desteklenmiştir yılma ait 1 proje de dahil olmak üzere proje desteği olarak TL ödenmiştir, 2 projeye ise ayni yardım yapılmıştır. B) UAEA DESTEKLİ PROJELER a) Teknik Yardım Projeleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde yürütülen 1995 yılı projeleri ve destek dağılımları Tablo-1'de belirtilmektedir. b) Araştırına Kontratları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından üye ülkelerde yürütülen ve atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngören araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarına ilişkin TAEK bünyesindeki projeler ve sağlanan destek miktarları Tablo-2'de verilmektedir. Buna ilaveten ilgili Üniversite ve Kamu Kuruluşları tarafından da 1995 yılında Ajans desteği ile yaklaşık ondört araştırma projesi yürütülmektedir. c) DPT Destekli Yatırım Projeleri Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1995 yılı Yatırım Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanarak yürütülen projeler Tablo-3'dc görülmektedir. Yatırım Projeleri harcama miktarı 1995 Yılı TAEK bütçesinin % 22'sini oluşturmuştur.

9 TABLO - 1 : 1995 YILI TEKNİK YARDIM PROJELERİ NUMARASI PROJE ADI UZMAN CİHAZ BURS TOPLAM $ TUR/2/011 TUR/2/012 TUR/2/013 TUR/4/019 Cyclotron Facility Pollution Investigation of Küçükçekmccc Lake Region Production of Radiopharmaccutical Kits Nuclear Fuel Development TUR/4/020 Planning of The Infrastructure for The NP Program in TURKEY TUR/4/021 Improvement of Research Reactor Utilization TUR/4/022 Technical Support lor an Electron Beam Facility TUR/5/015 Pesticide Residues in Food and Environment TUR/5/017 TUR/5/018 Rinderpest Scromonitoring Rinderpest Surveillance TUR/5/019 TUR/7/004 TUR/8/012 TUR/8/013 Immunoassay Techniques for Improving Cattle Production Sterilization of Medical Products High Dose Dosimctry Study of Lakes Using Isotope Techniques TUR/9/011 Strengthening of Radiation Protection Infrastructure TUR/9/012 Centre for Treatment and Diagnosis of Radiation Exposure TOPLAM

10 TO «ra TABLO YILI TAEK BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMA KONTRATLARI KONT.NO. PROJE ADI SÜRE ($)TOPLAM TUR 8143 Breeding for High Yield and Oil Content and Oil Quality of Spring Rapesecd Varieties by Induced Mutation TUR 6888 The Correlation of Changes in Productivity with Certain Metabolites in Blood of Dairy Cows Fed Crop Residues TUR 9054 Development and Validation of Puriııc Excretion Technique for Measuring Microbial Protein Supply for Indigenous Dairy Cattle and Their Crosses TUR 8162 Measurement of Pesticide Residues in Agricultural Products TUR 7779 Determination of Max./Min. Ratio of Absorbed Dose of Dried Figs TUR 8503 Validation of IBM PC Interfacing with Gamma Cameras and Appropriate Application Software for Data Processing of Clinical Studies TUR 7412 A Spherical Tokamak Employing Magnetically Driven Plasma Guns TUR 8588 Topological Spcctroscopic and Chromalographic Investigation of Stability of Polymers Under Irradiation TUR 8413 Comparative Assesmcnt of Electricity Generation Alternatives of Turkey TUR 7475 Transfer or 137Ccsium from Soil to Tea and Thyme Leaves TUR 5662 Seismic Data from Turkey for the Siting and Site Rc-evaluation of Nuclear Facilities TUR 8748 Evaluation of Different Fronted Fuel Cycle Options in Accordance with Nuclear Energy Production TUR 8627 Fuel Modelling at Extended Burnup (FUMEX) TUR 6783 Development of Carrier Usage for the Treatment of Radioactive Effluent 7

11 TABLO YILI YATIRIM PROJELERİ BAŞ.-BİTİŞ PROJE NO PROJE ADI TARİHİ 93K Toryum Araştırmaları Etüdü K Yerli Sanayinin Nükleer Tcknolijiyc Uygulanabilirliği Etüdü YÜRÜTÜLDÜĞÜ YER Ankara-İstanbul Ankara-İstanbul 1995 YILI HARCAMASI K Nükleer Reaktör Teknolojisi K Malzeme Üretim Teknolojisi Geliştirme 93K Tahribatstz Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi 93K Radyasyon Teknolojisi ve Nükleer Analiz Yöntemlerinin Uygulanması 89K Araştırma Merkezlerinin Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması Ankara-İstanbul Ankara-İstanbul îstanbul Ankara-tstanbul Ankara-İstanbııl K Türkiye Ekosisteminde Radyolojik Ölçümler ve Radyasyon Güvenliği Ankara-İstanbul K Başkanlık Hizmet Binası Ankara Kİ Hızlandırıcı Ankara - 92K Yeni Nükleer Araştırma ve Uygulama Ankara-İstanbul K ÇNAEM Alt Yapı İslahı ve Tadili İstanbul K TR-2 Reaktörünün Modernizasyonu ve Otomasyonu İstanbul K ANAEM Alt Yapı Geliştirme Ankara Kİ K Büyük Onarım Yeni Yakıt Temini Ankara-İstanbul İstanbul TOPLAM (TL)

12 EĞİTİM FAALİYETLERİ Yurtiçi Eğitim Faaliyetleri TAEK Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında yıl içinde genel ve ihtisas konularında kurs, konferans ve seminer gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, Kurum dışı personelin de bu faaliyetlerden yararlanması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ndcn gelen staj talebi üzerine 1995 yılı içinde 54 üniversite öğrencisine Kurumumuza bağlı Merkezlerde staj yapma imkanı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen başlıca eğitim kurslarının konulan aşağıdaki gibidir. Radyokimyasal Analiz Radyografi Seviye 1 Ultrasonik Seviye I Windows ve MS-Word 6.0 Windows 3.0 Bilgisayar Endüstride Rad.Stcrilizasyonda Kalite Kont. ve Kalite Temini Nükleer Spcktroskopidc İleri Ölçüm ve Analiz Teknikleri ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM TEKNOLOJİ DAİ. İD.MALİ.İŞ.DAİ İD.MALİ.İŞ.DAİ. ANAEM ANAEM Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri UAEA ve ülke hükümetlerince sağlanan yurtdışı imkanlarını kullanarak 26 TAEK elemanı Kurum amaçlarına yönelik konularda yurtdışında kısa ve uzun süreli eğitim görmüşlerdir. ULUSLARARASI NÜKLEER ENFORMASYON SİSTEMLERİ (INIS) Nükleer alanda Türkiye'de yayınlanan 12 adet dokümanın künye, özet ve anahtar kelimeleri IN1S tarafından belirlenen kurallara göre hazırlanıp, INIS sekretcryasına gönderilmiştir. Araştırıcılarımızın yurtdışından talep ellikleri dokümanlar temin edilerek istifadelerine sunulmuştur. Yabancı araştırıcılar tarafından ülkemiz araştırıcılarının yaptıkları çalışmalarla ilgili doküman talepleri temin edilip ilgili yerlere gönderilmiştir. Yurtiçinde yapılan seminer ve toplantılara katılarak INIS'in kullanıcılara duyurulabilmesi sağlanmıştır.

13 RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRESİ Türkiye Ekosisteminde Radyolojik Ölçümler ve Radyasyon Güvenliği, projesi kapsamında, 1996 yılından başlamak üzere, DPT'na "Türkiye Radyasyon Güvenliği ve Çevre Radyoaktivitesi İzleme ve Değerlendirme (TURİD)" isimli proje taslağı sunulmuştur. Otomasyona Uygun Radyasyon Erckcn Uyarı Sistemi Ağı (RESA) İstasyonu Tasarımı ve Geliştirilmesi amacıyla RESA Çalışma Gnıbu'nun 16 Şubat 1995 tarihinde Ankara Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Daircsi'ndc (RSGD) gerçekleştirdiği toplantıda projenin çerçevesi ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Bu toplantıda proje koordinatörlüğünün RSGD tarafından, çalışmaların ise ANAEM ve ÇNAEM nükleer Elektronik Bölümleri tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca dozimetri hizmetleri yanında aşağıdaki hizmetler de yerine getirilmiştir. Kontrol edilen tıbbi cihaz sayısı : 101 Verilen kullanma ve bulundurma lisans sayısı : 54 Kontrol edilen toplam 31.3 Ci aktivitcli kaynak sayısı : 311 İthal izni verilen toplam 1188 Ci aktivitcli kaynak sayısı : 128 Dağıtılan yıllık TLD sayısı : 3000 Radyasyon Güvenliği Tiızüğüncc verilen ithal izin sayısı : 2100 Yıl sonu itibari ile hizmet veren RESA istasyonu sayısı : 32 Verilen ithal-ihraç izin sayısı : 5600 Analiz edilen numune sayısı : 2500 NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ Nükleer Tesislerin Yer Seçiminde Sismik Veri Toplanması konulu projede, yapılan çalışmaların sonunda hazırlanan nihai rapor, incelenmek üzere UAEA'ya gönderilmiştir. Koruma Kabı Boyutunun Reaktör Davranışına Etkisi konulu projede, Kanada ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde analizlerde kullanılacak PRESCON bilgisayar programının gelmesi bcklcnilmişliı. TR-2 reaktörü ile ilgili çeşitli kaza senaryoları için RELAP5 MODI ve COBRAIH-C for research reactors bilgisayar programları ile analizler yapılmaya başlanmıştır ve çalışmalar devam etmektedir. TEKNOLOJİ DAİRESİ "Toryum Araştırmaları Etüdü" konulu proje kapsamında, TAEK, MTA, ETİBANK, Ege Üniversitesi - Nükleer Bilimler Enstitüsü "Toryum" ile ilgili ellerinde bulunan dokümanların listelerini birbirlerine iletmişlerdir. Yerli Sanayinin Nükleer Teknolojiye Uygulanabilirliği Etüdü projesi kapsamında; "Nükleer Tesislerde Kalite Güvencesi ve Denetim Yönetmeliği" ISO 9000 Kalite Standartları gözönünc alınarak yeniden düzenlenmiştir. Belgelendirmeye esas alınan Türk Standartları ve Üretici Firmalar tespit edilmiştir. Nükleer tesis komponcnllcrinin klasifiyc edilmesi kriterleri ve bunlarla ilgili kod ve standartlar tespit ve temin edilmiştir. TSE ile işbirliği protokolü hazırlanmış, ayrıca Üretim Teknolojisi ve Kalite Bilgi Formu hazır hale getirilmiştir. 10

14 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ PERSONEL Kurumun kadroları 2690 sayılı Kanun ekinde 939 memur olarak belirlenmiştir Sayılı Kuruluş Kanununa göre Kurum Personeli esas olarak 657 sayılı Kanuna tabi bulunmaktadır. Ayrıca aynı Kanunun 12. maddesinde belirtilen unvanlı kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırabileceği hükme bağlanmış olup, bu personele istekleri halinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre Kurum Başkanı dahil 5 kişi istihdam edilmektedir. Kurumumuzda sınıflarına göre 1995 yılında çalışan personelin adedi ve % oranı aşağıda gösterilmiştir. SINIF Teknik Hizmetler Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri TOPLAM ADEDİ % y i \ \ ilip AY.H S«ai* «* 0- ^V:::::-::::::-,^H^,:-:::- u GSH 1 II Y. R75C BÜTÇE TAEK Bütçesi, Başbakanlık Bütçesi içinde "Bağımsız Bütçe" niteliğinde olup, transfer tertibinde yer alır. Kurumun gelirleri: a) Her yıl Başbakanlık Bütçesine TAEK adına konacak ödeneklerden, b) Kuruma yapılacak ve kunımca kabul edilecek her lürlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden, c) Mal ve hizmet üretimi gelirlerinden meydana gelir.

15 Kurumun giderleri: Cari yatırım ve transfer harcamalar olarak belirlenmiştir. TAEK 1995 Mali yılı bütçe ödeneği toplam TL olarak kanunlaşmış ve 1994 yılı ödeneğine göre % 57 oranında artış göstermiştir Yılı Bütçesinde, 1- Personel Ödeneği 2- Cari Ödenekler 3- Yatırımlar+Transfcr Ödeneği %63 %15 %22 22X 15K 63K a Personel Ödeneği Cari Ödenekler ıs Tranrfer+Vatn ni ar MEVZUAT VE HUKUK FAALİYETLERİ " Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Artırma, Eksiltme ve İhale Yönetmeliğine Bir Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik" tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. " Nükleer Tesislerde Kalite Güvencesi ve Denetim Yönetim Yönetmeliği " ISO 9000 Kalite Standartları gözönüne alınarak yeniden düzenlenerek Başkanlık Makamına sunulmuştur. NÜKLEER HESAPLAMALAR VE TASARIM GRUBU Farklı elektrik enerjisi üretim seçeneklerinin ve stratejilerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi amacıyla yürütülen Data Base and Methodologies for Comperative Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation (DECADES) projesi kapsamında Türkiye'de var olan ve kurulacak olan güç santrallan için teknik, ekonomik ve çevresel bilgileri kapsayan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Veri tabanı, DECADES yazılımına aktarılmış, daha sonra da Türkiye elektrik enerjisi arz ve talebi için geliştirilen senaryoların DECADES yazılımları ile karşılaştırılması sağlanmıştır. Sonuçlar analiz edilmiştir. Nükleer reaktörlerin düşük güçte ve soğuk kapalı durumda iken maruz kalabilecekleri geçici durum doğrultusunda, UMCP düzeneği RELAP5 ile modcllcnerek artık ısı çekme 12

16 sisteminin kaybı kazası incelenmiş, yoğuşma ve yoğuşmada havanın etkisi üzerine UCB'dc yapılmış deneylere dayalı fiziksel model RELAP5"e eklenerek MIT'dc yapılmış deneylerle de sınanmışlır. ODTÜ'de kurulucak deneysel düzeneğin tasarımı, imalat ve kısmi montajı ile ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu tamamlanmıştır. Arlık ısı çekme sistemi kaybı ile ilgili ISP-38 kapsamında BETHSY deney düzeneğinin ve yapılan deneyin verileri elde edilmiştir. İleri Isıl Reaktörlerin Isıl-Hidrolik Analizleri doğrultusunda, Japonya'da kurulu bulunan ve PNC tarafından işletilen Güvenlik Deneyleri Düzeneği'nin RELAP5 ile modellcnmesi gerçekleştirilmiştir. Ciddi Kazalar lsıl-hidroliğinin, Deney Destekli Hesaplamalarla araştırılması amacıyla, deney düzeneklerinin gerçek santral ile ilişkilcndirilmcsi modellerinin incelenmesi tamamlanmıştır. Bütünsel deney düzeneklerinin ölçcklcndirmc modellerinin ve bunların pratikteki uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında, bileşen ölçckicndirmcsindc temci kuramsal çalışmalar gözden geçirilmiş, bütünsel düzeneklerin döngü ölçcklcndirmcsi incelemesi tamamlanmıştır. Kendiliğinden Güvenli Kaynar Sulu Reaktör Tasarımının Kaza Durumlanndaki Davranışlarının RELAP5/MOD3 Kodu ile İncelenmesi Projesi kapsamında, Sistemin RELAP5 modeli hazırlanmış ve kararlı durum parametreleri RELAP5 hesaplamaları ile belirlenmiş, sistem için fiziksel model sınaması tamamlanmıştır. OECD/NEA Veri Bankasından alınmış ve eldeki bilgisayarlara uyarlanması tamamlanmış olan W1MS-D4 kodunun deneysel verilerle, PHWR ve PWR örnek yanma hesaplarıyla karşılaştırılması yapılmış, WIMS-E kodunun yüklenmesi çalışmaları devam etmektedir. SP N VC SGF Yöntemlerinin ANISN/PC Koduna Uyarlanması doğrultusunda, tek enerji ve düzlem geometri parçacık transport problemlerinin çözümü için yeni analitik vc duyarlı sayısal yöntemler geliştirilmesine devam edilmiştir. CPM2 vc W1MS-D4 Kodlarının Karşılaştırılması projesi kapsamında, CPM2 kodunun vc gerekli verilerin (Library) İnternet aracılığı ile Michigan Üniversitesinden kopyası alınmakla birlikte kodun DEC iş istasyonu için derlenmesi mümkün olmadığından çalışmalar durdurulmuştur. Gerçek Zamanlı Modüler 2. Devre Modeli projesi kapsamında, öngörülen modüler yapı yazılım gerektirdiğinden alımların yapılması beklenmektedir. Operatör Destekleme Sistemleri doğrultusunda gerekli olan Yapay Zeka Programlama dili tespit edilmiştir. Reaktör Gücünün Adaptif Sistemlerle Kontrolü doğrultusunda, modclleme çalışmaları tamamlanmış, etkin kesitlerin hesaplanması için yazılımlar hazırlanmıştır. İşlem Kontrol Sistemlerinin Belirsizlikler Altında Güvenirlik ve Güvenlik Analizi projesi kapsamında, projenin taslağı çıkarılmış vc alınacak PSA programlarının hazırlanması üzerinde çalışılmıştır. 13

17 BAĞLI KURULUŞ FAALİYETLERİ Çekmece Nükleer Araştırına ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırına Enstitüsü (LIISNAE) 14

18 ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ NÜKLEER YAKİT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ İndirgenmiş UO 2 tozlarından değişik sıcaklıklarda (1000, 900, 800,700 ve 600 C) pasivasyon gazı (CO 2 ) geçirilerek, O/U oranına etkisi incelenmiştir. 700 C'dcn sonra O/U oranının arttığı, dolayısıyla uygun ortam sağlamadığı görülmüştür. UO 2 tozlan eleme-öğütme kullanılarak presleme için hazırlanmıştır. Bu tozların genel karakteristikleri BET yöntemiyle yüzey alanı ölçümü, TGA ile O/U oranı ölçümü yapılarak belirlenmiştir. Proses standartlaştırma maksatlı olarak UO 2 tozları 16 mm çaplı kalıpla basılarak hanı peletler hazırlanmıştır. 5 Haziran 1995 günü başlayan sintcrlcmc kampanyası aralıksız 7 gün sürmüştür. Bu kampanyada 4'er kişilik 3 grup vardiyalı olarak görev yapmıştır. Hazırlanmış olan UO 2 peletleri ile (U,Th)O2 ve (U,Gd)O 2 karışık pclctleri sintcrlcnmişlir.yapılan ilk yoğunluk değerlendirmeleri UO 2 sinterleme işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını göstermiştir. Saf UO 2 pclellcri ortalama teorik yoğunluğun % 97'sine ulaşmıştır. UO 2 peletlerinde daha önce görülen çatlamaların da bu kampanyada % 5'in altında olduğu görülmüştür. Saf TI1O2 peletlerinde teorik yoğunluğun % 92'sine erişilmiştir. Karışımlarda ise karışım oranına bağlı olarak değişmekle beraber teorik yoğunluğun % 95'ine erişilmektedir. Haziran ayındaki kampanyada sinterlenmiş olan pclctlcrdcn numune olarak ayrılmış olanlarının mikro yapı incelemeleri devam etmektedir. Bu pelellerin parlatma, mikroskop allında film çekme işlemleri yapılacak ve görüntü analiz cihazında tane boyutu dağılımları incelenecektir. Değişik oranlarda (% 5,% 10,% 20,% 40,% 50,% 60,% 80 ve % 90) UO 2 içeren (U,Th,)O 2+x karışık oksit tozları ve % 5 ve % 10 oranlarında Gd 2 O 3 içeren U0 2 -Gd karışık oksitleri hazırlanmıştır. Bu tozlar, bilyalı karıştırmaya tabi tutularak homojenize edilmiş ve preslemeye hazır duruma getirilmiştir. İnceleme maksatlı olarak hazırlanan değişik oranlardaki bu UO 2 +ThO 2 toz karışımları 13 mm çaplı kalıpda preslenerek ham peletler elde edilmiştir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA BÖLÜMÜ Tahribalsız Test Laboraluvarlarında 202 adet radyografik ve 63 adet ultrasonik işlem yapılmış. 1 adet endüstri kuruluşuna danışmanlık hizmeti verilmiştir. Ülke çapında çevresel radyoaktivite ölçümlerinin sistematik olarak yapılması ile ilgili 25 örnek alına yeri seçilmiş ve örnek alma yöntemleri ile yapılacak analizler belirlenmiştir. Denizlerin Radyoaktif ve Kimyasal Kirlenmesinde Alglerin ve Diğer Organizmaların Önemi konulu proje kapsamında, Karadcniz"dcn toplanan sediment ve alg örneklerinden ışınlama ve sayımları yapılan 23 adedinde Sm, As, La, Ce, Th, Cd, Fc, Co, Zn, Sb, Sc, v.b. elementlerin anal izi eri lam anı lanın ışt ir. Sezyum-137 Radyonüklidinin Topraklan Çay Bitkisine Geçişinde Transfer Faktörünün Belirlenmesi amacıyla Karadeniz Bölgesinden getirilen çay ve çayın yetiştiği toprak örneklerinde NAA yöntemi ile element, DA sayımı ile de radyoaktivite analizleri yapılmıştır. 15

19 Küçükçekmece Gölü'ndcn alınan sediment, koral ve diğer bazı göl organizmalarında element analizlerine (Br, As, U, Th, Fe, Zn, Co, Se, Sb, v.b.) devam edilmiş ve sonuçlar örnek toplama istasyonlarına göre değerlendirilmiştir. NÜKLEER MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Nükleer Reaktör Teknolojisi konulu proje kapsamında, demet yakıtlarla yüklenmesi yönünde beliren isteğe göre 7, 19 ve 37 çubuklu yakıt elemanları için latis hesapları yapılıp minimum kritik kütle ve boyutlar tesbit edilmiştir. 37 çubuklu elemanlarla hesaplara devam edilmektedir. Halen reflektörlü reaktör hesabı yapılmaktadır. Deprem, kömür işletmelerindeki iş kazaları ve trafik kazaları hakkında bir miktar data temin edilmiştir. Bu datanın kısmen analizi yapılmıştır. Araştırma Reaktörlerinde Deneysel Isıl-Hidrolik Çalışmalar kapsamında yakıt plakaları monte edilmiştir. Tcrmoçifilerin kontrolları yapılarak cevap eğrileri yeniden elde edilmiştir. Plakaların izolesiz ve kısmen izoleli çalışmaları tetkik edilmiş olup, deneme çalışmaları yapılmaktadır. RELAP5/MOD1 sistem kodu VAX sisteminde işler duruma getirilerek 2 luplıı bir PWR reaktörü için LOFA kazası etüdü yapılmıştır. Güç reaktörleri güvenliği için Screm'li ve Screm'siz geçici rejim kaza analizlerinin incelenmesine başlanmıştır. LEOPARD-MCRAC-COBRAAl kodlarının modüler hale getirilmesi ve simülasyon için gerekli görsel etkileri oluşturan C programları tamamlanmıştır, sistem bu haliyle PWR reaktörlerine tatbik edilir dununda olup UNIX platformunda çalışır haldedir. Aynı sisteme LEOPARD yerine WIMSD/4 kodu entegre edilerek, sistem daha esnek ve diğer tip reaktörlere de tatbik edilebilir hale getirilmeye başlanmıştır. WIMSD-4 spektnım kodu ile CITATION yanma difüzyon kodları modüler hale gctirilmiştir.sonuçlar PWR ALMARAZ güç reaktöründen elde edilen deneysel verilerle karşılaştırmıştır. Aynı hesapların 3 boyutlu nodal hesap yöntemiyle yapılmasına başlanmıştır. Kalp içinde çubuk güçlerinin hesaplanması için geliştirilen algoritmanın test edilmesine devanı edilmektedir. TR-2 reaktörünün 13. çevrimi için çeşitli kalp yüklemeleri etüd edilerek en uygun olanı (C13K) tesbit edilmiş ve reaktör bölümünün yüklediği kalp (C13AD) ile hem deneysel olarak, hem de hesap sonucu bulunarak karşılaştırmıştır. TR-2 reaktöründe üretilen Tc-99m ve izotoplarının verimini arttırmak üzere çeşitli kalp dizaynları incelenmiştir. TR-2 reaktörünün ilk 13. çevrimi için güvenlik analizi ile ilgili çeşitli kaza senaryoları üzerinde çalışılmaktadır. NÜKLEER ELEKTRONİK BÖLÜMÜ NEB.211 "Dose-Rate Meter" cihazından 14 adet üretim gerçekleştirilmiş olup, bunlardan 4 adedi TAEK içinde kullanıma sunulmuş, 4 adedi özel firmalara satılmıştır. Ayrıca bu cihazın üretiminde kullanılmak üzere 50 adet cihaz kutusu ve 25 adet elektronik devre kartı üretilerek montaja hazır hale getirilmiştir. Geliştirilmesine başlanılan NEB.214 "Arca Monitor" cihazı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, cihazın prototipinde iyileştirmeler yapılmış ve bu cihazlardan 8 adet üretim bitirilmiştir. 16

20 ÇNAEM Sağlık Fiziği Bölümü için, NEB.222, "Radon Counting System"geliştirilmiştir. Sistem Nal sintilatör dedektörü ile çalışmakla, istenilen sayma süresi cihaz üzerinden set edilmekte, süre sonunda elde edilen sayım dijital olarak görüntülenmektedir. ÇNAEM Nükleer Elektronik Bölümünün geliştirilip üretimini üstlendiği, uzak istasyonda çalışacak olan "Akıllı Prop" için, ön hazırlık yapılarak, genel özellikler taslağı hazırlanmıştır. "Akıllı Prop'lın yazılımı üzerindeki çalışmalar sürdürülmüş ve genel yazılım algoritması hazırlanmıştır. Ayrıca, donanımda kullanılacak elektronik devre elemanları seçilmiş ve bu malzemelerin elektronik özellikleri incelenerek, kullanım için hazırlık yapılmıştır. Buna paralel olarak, probun içine konulacağı kutunun hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır. RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK BÖLÜMÜ Nükleer Tıp Uygulamalarında kullanılan Tc-99m Radyoizotopunun yedek üretim hücresi yenilenerek tekrar üretime sokulmuştur. Üretimin devam ettiği ana hücre (Tc-99m) daha steril üretim sağlamak için yeniden dizayn edilerek gerekli ilaveler yapılmak üzere bakıma alınmıştır. Gamagrafi cihazlarında kullanılmış İr-192 kaynaklarının boşaltıldığı sıcak hücre yeniden düzelenerek faaliyete geçirilmiştir. Fisyon ürünü molibden den üretilecek olan Tc-99m radyoizotopuna ait jeneratör üretim hücresi tamamlanarak aktif ve inaktif ön denemeler yapılmış ve meydana gelen aksaklıklar giderilmiştir. Solvent cxtraksiyon yöntemiyle elde edilen mci Tc-99m radyoizotopu nükleer Up uygulamalarında kullanan çeşitli kuruluşlara teslim edilmiştir. 82 adet her biri 1500 mci toplam mci lik MoO 3 ışınlanarak ilgili kuruluşa teslim edilmiştir. 22 adet toplam MCi İr-192 çeşitli kuruluşlara ait uygulamalarda kullanılan cihazlara yerleştirilmiştir. TAEK ve ODTÜ başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda çalışan araştırıcılara ait bir çok numunenin ışınlamaları sağlanmıştır. Liyofilizc killerde periyodik olarak radyokimyasal ve kimyasal kalite kontrol çalışmaları sürdürülmüştür. Yeni üretilen kitlede ilgili biyolojik dağılım çalışmaları yapılmıştır. 750 şişelik MDP kili üretilmiştir. Ayrıca 150 şişelik DTPA, 100 şişelik PYP ve 100 şişelik DMSA killeri üretilerek çeşitli Nükleer Tıp kuruluşlarına tanıtım amacıyla gönderilmiştir. İkinci jenerasyon Tc-kitlerinden ECD(bcyin ajanı), MAG-3 (böbrek ajanı) ve HMPAO (beyin ajanı) maddelerinin sentez çalışmalarının çeşitli kademeleri gcrçeklcşlirilmiştir.mibi (kalp ajanı) ve MAG-3, liyofilize kit formunda üretilmiş ve radyokimyasal kalite kontrol ve deney hayvanlarında organ dağılımı çalışmaları yapılmıştır. FİZİK BÖLÜMÜ? H(d,n) 4 He Nötron Enerji Spcktrumunıın Çift Kristal Yöntemi ile Belirlenmesi projesi kapsamında, deneylerde kullanılacak I'k2'lik plastik ve 2'k2" lik sıvı sintilasyon dcdcklöılcri hazırlanmış, SAMES T-400'nün hedef bölgesinde kullanılacak olan deneysel düzenek kurulmuş, uçuş süresi (Timc-of-flighl) ölçümlerinin gerektirdiği elektronik birimler deney için hazırlanmış 17

21 ve test edilmişlerdir. İlk ölçümler başarıyla gerçekleştirilmiş ve deney sonuçlarının analizi için gerekli olan etkileşmeli bilgisayar programı geliştirilmiş ve ölçüm sonuçları değerlendirilerek, nötron üreten hedeften 23 lik bir açıyla çıkan nötronların spektnımu MeV enerji bölgesinde belirlenmiştir. Sames J-15 Nötron jeneratörünün yeniden kazanılması için, tüm parçaları elden geçirilip gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra montajları yapılmıştır. Hızlandırıcı ünitesinin kumanda kabini ile elektriksel bağlantısı kurularak vakum pompaları devreye sokulmuştur. Yapılan çalışmalar, mevcut iyon pompası ile sistemin gerekli vakum koşullarına getirilcbildiğini, ancak iyon kaynağının devreye girmesi halinde yüksek hüzmc akımlarında iyon pompasının "gaz yükünü" kaldıramadığını göstermiştir. (n,xn) (x=3,4) tcpkilcşinılcrini incelemek amacıyla (N-Z)'i 5 ile 43 arasındaki çekirdeklerin çeşitli enerji aralıklarında (n,3n) tepkileşim kesiti değerlerine ait, deneysel ve çeşitli yöntemlerle hesaplanan değerleri toplanmış, derlenen bu verilerin nükleer parametreler gözönüne alınarak sistematiğinin yapılması için incelenmesine devam edilmiştir MeV Nötron Enerji Aralığında Nükleer Veri Ölçümleri projesi kapsamında, 5I V, 45 Ca, 44 Sc izotopları için MeV nötron enerji aralığında altı değişik değerde (n,a) tepkileşim kesitleri ölçülmüştür. Ayrıca, kendi olanaklarımızla üretilmeğe çalışılan "Hızlı Örnek Transfer Sistemi" yapımı çalışmaları sürdürülmüştür. Işmlama-anı (in-bcam) Nölron-Gama Spektroskopisi Sisteminin Geliştirilmesi ve d-li Reaksiyonlarının İncelenmesi projesi ile ilgili olarak hedef odası ve ilgili aksesuarlarının yapımları bitirilmiş, vakum testleri yapılmış ve yarı-ilctkcn dedektörler sistem üzerine takılarak performansları deney şartlarında incelenmiştir. LİF hedefi taşıyacak olan Al foil ve dedektörleri koruyucu olarak kullanılacak olan Al kaplanmış Mylar için alfa taneciklerinin özgül enerji kayıpları ölçülmüştür. Testler sonucu istenilen standardlara ulaşıldığı görülmüş ve sistem SAMES J-25 hızlandırıcısına bağlanmıştır. Mermerlerin Zırhlama Etkinliğinin Araştırılması kapsamında, gama ışınlarının saçılmalarının açıya bağlı olarak incelenmesi amacıyla çeşitli standart gama kaynaklan kullanılarak çeşitli kalınlıklarda mermer, alüminyum ve beton için 0=0 da ölçümler tamamlanmış ve sonuçların analizlerine başlanmıştır. RADYOBİYOLOJI BOLUMU Türkiye Ekosistcminde Radyockolojik Ölçümler ve Radyasyon Güvenliği projesi kapsamında, 15 istasyondan değişik katmanlardan alınan toprak örneklerinde gama izotopik sayımlar ve çeşitli Kuruluşlar tarafından gönderilen kül, kömür, toprak, çakıl, kil örneklerinde uranyum, toryum ve doğal radyonüklid analizleri yapılmıştır. Çeşitli deniz organizmalarında (midye, deniz salyangozu, patella, macroalg gibi organizmalarda) 137 Cs, 24l 6<; Am, Zn ve IIOm Ag gibi radyonüklidlerin (double-tracer yöntem kullanılarak) birikimleri ve dcpıırasyonları araştırılmıştır. Diğer taraftan, doğal şartlar altında Çcrnobil kaynaklı '"Cs'nin biyokineliği ile ilgili elde edilen bulgulardan midye ve liken ile karayosunu örneklerine ait sonuçlar alnınıştır. Radyokimyasal analizler: Kırgızistan'da maden arama ve Netaş telefon santralinde görev yapmakta olan Türk Mühendisleri Çin Halk Cıımluıriycli'nin Lob-Nor Poligonunda yapmakta oldukları Nükleer silah denemelerinden dolayı çalıştıkları bölgede herhangi bir konlaminasyon 18

22 olup olmadığını Icsbil ctınck amacı ile göndermiş oldukları çeşitli çevre örneklerinde radyokimyasal analizler yapılmış ve getirilen örneklerde nükleer silah denemelerinden dolayı bir radyoaktif konlaminasyon olmadığı saptanmıştır. STFA Kalite Ekspertiz Gözetim Şirketinde film çekiminde görevli 7 kişiye ait kan örneklerinde kromozom aberasyon analizi yapılmış ve IGy biyolojik doz tcsbil edilmiştir. Karadeniz'de yaşayan Deniz Memelileri üzerinde ekolojik ve kimyasal araştırmalar ve Karadeniz çevre örneklerinin radyoaktivite analizleri ile ilgili interkalibrasyon çalışmaları yapılmıştır. Karadeniz ve Boğaziçi'nden toplanan örneklerde eser element ve gama izolopik analizlere devam edilmiştir. Çanakkale yöresinden getirilen kekikler ÇNAEM'dc hazırlanan deney sahasına ve pot'lara dikilmiştir. ÇNAEM'dc hazırlanan ve l3-t Cs ilave ettiğimiz sahada proje dışında bazı bitkilerde de (ayçiçeği, biber, domates, semizotu, vb.) Iranfscr faktörlerini saplamak için ekim yapılmıştır. Rize'deki deney sahamızın 1.sürgün örnekleri alınmış.ayrıca Çcrnobirden konlanıinc olan Rize-Pazar toprağı ÇNAEM'e transfer edilmiş ve başka çevre örnekleri de getirilmiştir. SAĞLIK FİZİĞİ BÖLÜMÜ ÇNAEM TR-1 Reaktörü ile radyasyon ve radyoaktif maddelerle çalışılan bütün laboraluvarların günlük, haftalık ve aylık pcriyodlar halinde radyasyon ve kontaminasyon denetimleri yapılmıştır. Türkiye'nin Batı Bölgesinde olmak üzere İstanbul içinde 46, İstanbul dışındaki il ve ilçelerde 22 olmak üzere toplam 68 kuruluştaki 141 adet radyasyon yayan cihazın radyasyon denetimleri yapılmıştır. Çeşitli kuruluşlarca ithal edilen toplanı radyoaktivitesi 8.75 TBq olan 963 paket çeşitli radyoaktif maddenin gümrük kontrolü yapılarak yurda girmesine, toplam radyoaktivitesi 40.3 TBq olan 3 paket radyoaktif maddenin yurt dışına gönderilmesine izin verilmiştir. ÇNAEM havasının partikül radyoaktivitesi günlük olarak, çevreden alınan su örneklerinin radyoaktiviteleri ise aylık dönemler halinde ölçülmüştür. Çeşitli kuruluşlar tarafından gönderilen içme suyu, kaplıca suyu ve maden suyu örneklerinin radyoaktivite analizleri yapılmıştır. Türkiye çapında "Evlerde Radon Ölçümü Projesi" ' ne devam edilmiştir. Mersin ve K.Maraş illerinden gelen 250 adet radon detektörünün laboraluvar işlemleriyle mikroskopik okumaları yapılmıştır. Türkiye'de yapıda kullanılan malzemelerin radyoaktivite konsantrasyonları hakkında dala elde etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında mermer, çimento, beton, kül gibi örneklerin analizleri yapılmıştır. 662 Kuruluşta çalışan 4340 kişiye film dozimetri hizmeti verilmiştir. Toplam adet film kullanılmış, 503 adet film taşıyıcısı verilmiştir adet film develope edilip doz değerlendirilmesi yapılmıştır. 19

23 Radyoterapi merkezlerine ait tedavi düzeyli dozimetre ile iyon odasının Co-60 ve çeşitli X-ışını enerjilerinde kalibrasyonları yapılmıştır. Ayrıca askeri ve diğer kuruluşlara ait taşınır radyasyon ölçerlerin kalibrasyonu yapılmıştır. Personel dozimetride kullanılan cep dozimetresinin sızdırmazlık testi ile kalibrasyonları, ÇNAEM ve ANAEM dozimetre filmlerinin değişik dozlarda kalibrasyonları yapılmıştır. SSDL'dc bulunan standard dozimctrclcrin sızıntı ve kaynak kontrolları yapılmış, kalibrasyon faktörleri lest edilmiştir. Ayrıca, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile Antalya Onkoloji Merkezinde radyasyon ve kalite kontrol denetimleri yapılmıştır. Küçükçckmece Gölü'nden çeşitli istasyonlardan değişik zamanlarda alınan su örneklerinin toplam beta ve alfa radyoaktivite konsantrasyonları tayin edilmiştir.göl suyunun toplam bela radyoaktivite konsantrasyonu, içme suyu için ulusal ve uluslararası tavsiye sınırının üstünde ancak maksimum müsaade edilen radyoaktivite konsantrasyonu sınırının altında olduğu tesbit edilmiştir. Tavsiye edilen sınırın üstünde olmasına sebep gölün Marmara denizine bir kanalla bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü deniz suyunda çözülmüş potasyum tuzları içinde bulunan doğal Potasyum-40 radyonükliti kanalla gölün suyuna karışarak suyun toplam beta radyoaktivite konsantrasyonunu yükseltmektedir. Tcrmolumincsan Dozimetre (TLD) yapımı için kimyasal bileşik ve diğer maddelerin Termolumincsan (TL) özelliklerinin incelenmesi için temin edilen kiremit ve tuğla örnekleri toz haline getirilerek elenmiş ve tane büyüklüğü belirlenmiştir. Bu toz 400 C bir saat ve 80 C 16 saat annilasyon yapılmıştır. Kiremit ve tuğla içinde bulunan kuars'ın gösterdiği TL özellikleri incelenerek düşük dozlarda kalibrasyon eğrisi elde etmek için çalışmalar sürdürülmüştür. KİMYA BÖLÜMÜ Küçükçckmece Gölifndc çeşitli istasyonlardan alınan su örneklerinde ağır ve loksik metal (Cd, Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, Fc, Mn, Ag, Mg, K) analizleri AAS yöntemi ile yapılmıştır. Ayrıca ph, Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Çözünmüş Oksijen (ÇO) ve Amonyak Azotu (NH 3 _N) tayinleri yapılmıştır, örneklerdeki klorlu pestisit kalıntıları ise Gaz Kromatografisi yöntemi ile tayin edilmiştir. Yapılan analizlerin sonuçları, gölde Pb, Cd, Co ve Ni kirliliğinin zamanla arttığını, KOİ ve BOİ değerlerinin yüksek olduğunu ve bazı istasyonlarda da pcslisit kirliliğinin bulunduğunu göstermektedir. Halkalı Çöplüğü gölclindcn alınan su örneklerinde ph değerleri ölçülmüş ve AAS yöntemiyle toplam çözünmüş metal (Pb, Co, Cu, Ni, Ag, Co, Mn, Zn) tayinleri yapılmıştır. Çeşitli reaksiyon şartlarında sentez edilen poliakrilamidlerin molekül ağırlık dağılımları Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile analiz edilmiştir. Molekül ağırlık dağılımı dar olan polimerlerin elde edilmesine imkan sağlayan optimum reaksiyon şartlan tayin edilmiştir. Infra-red ve kondüktometrik litrasyon ölçümleri ile elde edilen polimerlerin uç grupları incelenmiştir. Ayrıca, poliakrilik asit (PAA), poli 4- \inil piridin, poli 4-vinil piridin-sclil bromüretil bromür, poli 4-vinil piridin-etil bromür polimerleri sentez edilmiş ve belirli molekül ağırlığında polimerlerin elde edilmesi için fraksiyonlama işlemi uygulanmıştır. Polimerlerin sudaki çözeltisine ph=7.0'dc değişik oranlarda Cu 2+ ilave edilmiş ve en uygun polimer-metal ikili komplcksi;ikili komplekse de Bovine Serum Albumine (BSA) ilave edilerek üçlü polimcr-mctal-prolcin kompleksi hazırlanmıştır. Polimer ve komplekslerinin sulu çözeltileri Co-60 y-ışınları ile değişik doz ve doz hızlarında ışınlanmış, ışınlanan ve ışınlanmayan örnekler spektrofotometri ve HPLC yöntemleri ile incelenmiştir. 20

24 Gecikmiş nötron sayım sisteminde impuls sayıcısından alınan düzensiz taban yansımalarının minimuma indirilebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gecikmiş nötron sayım sisteminde kullanılan analiz programının Epson-486 DX bilgisayarında çalışacak bir yazılımı için çalışmalara devam edilmiştir Kayaçlarda uranyum ve toryum analizleri yapılmıştır. Mevcut standart örneklerin dışında hazırlanan yapay standart örnekler de kullanılarak düşük miktarda uranyum içeren silikallı kayaç örneklerinin gecikmiş nötron sayım tekniği ile analizlenmesi konusunda ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve ayrıca uranyum konsantrasyonu bilinen örneklerde U-235 oranının tayin yöntemi belirlenmiştir. Bu arada IAEA ile mukayeseli çalışmalar için IAEA-326 ve 327 örneklerinin uranyum analizleri yapılmıştır. Belirli Ağır Metal, Radyonüklil ve Ağır Metallerin Sulardan Giderilmesi projesi kapsamında, bitümlü şist çeşitli ön işlemlerden geçirilerek adsorban olarak kullanıma hazır hale getirilmiştir ppm konsantrasyon aralığmdaki fenol çözeltileri oda sıcaklığında I g adsorbanla çeşitli sürelerde çalkalanarak, adsorpsiyonım zamanla değişimi incelenmiştir. Optimum zaman saptandıktan sonra 30 C ve 50"C sıcaklıklarda denemeler yapılarak adsorpsiyonun sıcaklığa bağımlılığı araştırılmıştır. Her iki sıcaklık için datalar Langmuir ve Freundlich denklemlerine uygulanmıştır. Langmuir izolemi dcnklemiyle daha yüksek bir korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Ayrıca adsorpsiyon ısısı hesaplanarak adsorpsiyonun endotermik olduğu saptanmıştır. Metal alaşım oksitleri, seramik ve camların TLD olarak kullanılması amacıyla temin edilen çeşitli alüminyum alaşımları clcktrokimvasal yöntemle oksitlendirilmişim. Bu alaşım oksitleri CuO, ZnO ve A1 2 O 3 tozları ile birlikte aııhilc edildikten sonra Co-60 gama kaynağında ışınlanmış ve herbirinin temıolüminesan (TL) karakteristikleri incelenmiştir. Ayrıca, örneklerdeki TL sönümlcnmcsinin zamanla değişimi araştırılmıştır. REAKTÖR BÖLÜMÜ TR-2 Reaktöründe Silisyum Kalkılama Sisteminin Kurulması projesi kapsamında, Ajans kanalı ve iç olanaklarla sağlanan cihaz ve malzemeler ile Silisyum dilim ve kütüklerin dirençlerinin ölçülmesi için bir ölçme sistemi kurulmuştur. TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü'ndeki Yarı İletken Laboraluarfndan sağlanan n-tipi, direnci belirli silisyum dilimler kullanılarak kurulan sistem test edilmiş ve güvenilir ölçme sonuçları elde edilmiştir. Reaktörde ışınlamanın yapılacağı konumda ckscncl akı dağılımının düzeltilmesi için seçilen yöntem alüminyum kütük kullanılarak test edilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Uygulamada islenilen direnç değerinin elde edilmesinde önemli olan, ışınlamanın yapıldığı konum için nötron akısı, direnç ve ışınlama süresini ilişkilendircn katsayının belirlenmesi için silisyum dilim ışınlanmıştır. Işınlama işlemi sonrası örnek, yüksek sıcaklıkta tavlandıktan sonra yapılan ölçüm ile direnç değişimi belirlenmiş ve orantı sabiti hesaplanmaya çalışılmıştır. Kesin sonuçların alınabilmesi için denemelere devam edilmektedir. Kişisel bilgisayar ile çok kanallı sayını sistemi (nötron akısı ölçümleri için) ve veri toplama sisteminin (ışınlamanın sürekli izlenmesi için) kurulması çalışmalarına devam edilmekledir. 21

25 ANKARA NÜKLEER ARAŞTİRMA VE EGITIM MERKEZİ RADYASYON UYGULAMALARI Türkiye'de Toryum Madenleri Üzerinde Yetişen Bitkilere Th-232'nin Geçiş Oranının XRF Yöntemiyle Hesaplanması amacıyla sera denemesi kurulması düşünülmüş ve bunun için merkezde 1 m'de 3200 lüx aydınlatma verecek bir oda hazırlanmıştır.denemelerde kullanılacak toprakların asidik ve alkalin olmasına karar verilerek nem, ph, tuz, tarla kapasitesi, organik madde miktarı gibi aıtin ölçümleri yapılmış, toprakların kalitatif ve kantitalif analizleri UAEA toprak standartları kullanılarak radyoizotop uyartmalı XRF sepktrometresi ile belirlenmiştir. Toryum ihtiva etmeyen asidik ve alkalin topraklara, her cins topraktan dört adet olmak üzere 0, 1500, 3000, 4500 ppm Th-ihtiva edecek şekilde ThO, ilave edilip, bitki olarak fig (çayır-mcra) ve arpa (tahıl) seçilerek toplam 64 adet saksıya ekimler yapılmıştır. Bazı Farmasotik Bitkilerin Anorganik Yapılarının XRF Emisyon-Transmisyon Yöntemi ile incelenmesi için daha önce belirlenen farmasolik toz ve dem hallerindeki numunelerin XRF emisyon-transmisyon yöntemiyle analizleri yapılmıştır. Toz halindeki numunelerde mevcut anorganik elementlerin deme geçiş oranları belirlenmiştir. Ayrıca XRF, standartla karşılaştırma metodu ile tüm analizler tekrar yapılıp, E-T metodu ile bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçların uyum içersinde olduğu görülmüştür. Gıda Maddelerindeki Sezyum Aktivilcsinin Zenginleştirilerek Tayininde kullanılan rcaktifin pahalı olması ve örneklerdeki potasyumun da birlikte çökmesi önemli bir dezavantaj olmuştur. Bu nedenle, halen potasyum içeriği az olan gıda maddeleriyle çalışmalara devam edilmekte ve sezyum-potasyum ayırması için daha ekonomik yollar araştırılmaktadır. Gum'lu Maddelerde Pb, Cu ve As Tayini'nin amacı, çikletleri uygun bir yolla çözmek ETA-AAS yöntemiyle analiz etmektir. Bu konuda literatürde mevcut bir yöntem yoktur. Çiklet örnekleri tamamen çözülebilmesine rağmen ETA-AAS yönteminde tekrarlanabilir sonuçlar alınamamıştır. Bu nedenle çikletteki katkı maddelerinin analiz edilecek element üzerindeki etkileriyle ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Özellikle, titanın kurşun üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Sütlerde PCB's ve Toksik Element Analizleri kapsamında halen süt örnekleri üzerindeki analiz çalışmalarına devam edilmektedir. Bu çalışmada, hayvan sütlcrindcki tarım ilaçlarından klorlu pcstisitlcrin (çevre kirliliği kriteri olarak kabul edilen PCB'lcr) ve loksik elementlerin analizi ile hayvanların cinsine bağlı olarak bunların değişiminin tespiti amaçlanmıştır. H.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi ile daha önce yürütülen "nikcl-krom alaşımlarından yapılan diş köprülerinden insanlara geçen nikel miktarları" ile ilgili TÜBİTAK Projcsi'nin devamı olarak titanla yapılan çalışmadan elde edilen örneklerde titan analizlerine devam edilmekledir. Sıvı Örneklerde Sr-90 Aktivilcsinin Zenginleştirilmesi amacıyla laboraluvarda hazırlanan K, Cs, Sr, Ca ve Na çözeltisi H + formundaki katyon değiştirici ile doldurulmuş kolondan geçirilmiş ve değişik elementlerle Na, K, Cs, Ca ve Sr'un biribirinden ayrılması sağlandıktan sonra Kızılcahamam Kaplıcalarından su örnekleri alınmış ve K, Cs, Sr, Ca ve Na'nın H + formundaki katyon değiştirici vasıtasıyla zenginleştirilmesi çalışmalarına başlanmış olup, bu çalışmalar devam etmektedir. Çevre Örneklerinde Bulunan Düşük Dcrişimlcrdeki Uranyumun Polimcr ve Kil Absorplayıcılarla Tutulmasının Gama Spcktromctrcsi ile İncelenmesi projesi kapsamında, Amidoksim polimerin üretilmesi için kullanılan melanol içerisindeki %3'lük hidroksilamin

26 çözeltisinin hazırlanması için değişik yöntemler denenerek hazırlanan çözeltinin tam olarak % (kütle/hacim) derişimini saptamak için potansiyometrik titrasyon eğrileri çizilmiş ve çözelti tam % 3 'lük olacak şekilde metanol ile seyreltilmiştir. Poliakrilonitril polimeri kurulan cam sistemde geri soğutucu altında hidroksilamin çözeltisi ile 70 C ta iki saat kaynatılarak amidoksim polimer örneği hazırlanmıştır. Amidoksim grubunun oluşumu FTIR spektroskopisi ile denetlenmiştir. Küresel Tokamak Projesinde geliştirilen plasma topunun (C-gıın) yapısal özellikleri göz önüne alınarak küresel Tokamak'ın profil kontrolü ve MHD denge mekanizmaları incelenmiş, başlama, ısınma ve global enerji korunma zamanı arasındaki uyum koşulları saptanmıştır. Nükleer Tarım Bölümüyle birlikle yürütülen " l4 C-Chlorpyrifos'un Topraktaki Bozunma Oranının Laboratuvar Şartlarında Toprak Derinliğine Bağlı Olarak İncelenmesi" adlı çalışma kapsamında Merkezimiz tarlasından toprak örnekleri alınarak deney başlatılmış, uzaklaşan l4 CO 2 'i belirlemek amacıyla örnek alma ve sayımlar sürdürülmüştür. Daha sonra belirli zaman aralıklarında alınan toprak örneklerinde toplanı, ekstrakte edilebilir ve bağlı kalıntı tespit edilmiş, chlorpyrifos ve metaboliti trichloro-pyridinopun oranları TLC ile belirlenmiştir. Mısır ve Mısır Yağına Geçen l4 C-Chlorapyrifos Kalıntısının ve Rafinasyon İşleminin Kalıntı Miktarına Etkisinin Araştırılması amacıyla mısır ve mısır yağı ckstraklarında chlorpyrifos ve mctabolitlcrinin TLC ile analizleri üzerine çalışılmıştır. Domates ve Domates Ürünlerindeki l4 C-Chlorpyrifos Kalıntısının Araştırılması için domateslerden chloropyrifos ve nıetabolillerinin sıvı-sıvı ekstraksiyon ile ayrılması ve TLC ile analizleri üzerine çalışılmıştır. Havuçta l4 C-Trifluralin Kalıntısının Araştırılması konulu proje kapsamında havuç ve toprak örneklerinde triflııralin ile mctabolillcri nükleer ve kromatografik yöntemlerle belirlenmiştir. Bazı Pestisitlerin Polimcrik Mikrokapsiılasyonu ile Kontrollü Salımı konulu araştırma projesinde yöntemin kurulması ile ilgili olarak pestisit standartlarının UV spektroskopisi ile tanımlama çalışmaları yapılmıştır. Hcrbisil grubunun UV spektrofotometrisinde kalibrasyon grafikleri elde edilmiştir. Hız kontrolü bulunmayan ve sadece ön denemeler için kullanılan mağnelik karıştırıcıda elde edilen kapsüller Nükleer Tarım Bölümünde bulunan optik mikroskop ile görülmüştür. Kabaca boyutlarının um olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıcı kapsüllerin görüntüleri fotoğrafla belirlenecektir. Kapsüllerin kontrollü salım kinetiği açısından UV spcklroskopisi ile incelenmesine devam edilmekledir. Kapsül oluşumunda kullanılan, organik çözücülerin kontrollü salıma etkisinin araştırılmasına ve organik fosforlu insektisit gnıbıınııııda çalışmalarına devam edilecektir. Sıvı ve Katı Örneklerde Düşük Düzeydeki Radyoaktif Madde Miktarının Belirlenmesi için Gama Spektroskopik Tekniklerin Geliştirilmesi ve Uygulaması amacıyla düşük akliviteli sayımlarda zırhlama (Shielding) elkisi ve örnek geometrisi konusunda üç farklı geometri için (alışılmış silindirik sayım kabı geometrisi, marinelli geometrisi ve kuyu tipi sayım geometrisi) deneysel çalışmalar tamamlanmış olup, matematiksel model geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Sulu örneklerin tayininde optimum sayım geometrisinin (sayım zamanı, verim ve ayırma gücü optimizasyonu) bulunması ile ilgili deneysel çalışmalar tamamlanmıştır. NÜKLEER ELEKTRONİK BÖLÜMÜ ANAEM'dc kurulmuş bulunan bilgisayar ağının bütün bölümleri içine alacak şekilde genişletilmesi çalışmaları sürdürülmüş ve Gama Işınlama Tesisi de dahil olmak üzere toplam 22 adet bilgisayar ağa bağlanmıştır. 23

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası İÇERİK - İYONLAŞTIRICI RADYASYON Endüstriyel Uygulamalar Medikal Uygulamalar Diğer

Detaylı

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE

Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Türkiye de Nükleer Fizik Eğitimi Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop 20-21 February 2017 Türkiye de nükleer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ 1. -84 NBE 001, Ege Bölgesinde Termal Suların ve Travertenlerin Radyoaktif Elementler Analizi ve Radyoaktif

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 1 TARİHÇE Dünyada her yıl bir önceki yıla nazaran ih5yaç duyulan demir- çelik mamullerine olan talep yıldan yıla artmaktadır. Dolayısıyla madenlerden demir- çelik üre5minin

Detaylı

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sibel.turkes@taek.gov.tr İçerik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ 17.05.2011 TAEK - ADHK 2 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (1) 1955, Nükleer enerjinin barışcıl amaçlar ile kullanılması (UAEA) 27.08.1956; 6821 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ö N E T İ M K U R U L U K A R A R I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ö N E T İ M K U R U L U K A R A R I Toplantı Sayısı: 1 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 13.01.2015 Yüksek lisans tezini tamamlayarak 12.01.2015 tarihinde Enstitüye sunan ve 30.12.2014 tarihli yüksek lisans tez sınavında başarılı bulunan

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU. Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 BÖLÜM I - Amaç, Kapsam ve Kuruluş Amaç TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 MADDE 1 - Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU ANKARA TAEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME KOMİTESİ : PROF. DR. ATİLLA ÖZMEN (KOMİTE BAŞKANI

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sibel.turkes@taek.gov.tr İçerik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11 İÇİNDEKİLER Bölüm1: TEMEL KAVRAMLAR...1 1.1. İyon ve İyonizan Radyasyonlar...1 1.2. Radyoaktivite...3 1.3. Işınlama...3 1.4. Yarılanma Süresi...3 1.5. Radyolojik Birimler...4 1.6. Radyasyon Dozu...4 1.7.

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstride Nükleer Teknikler Radyoaktif izleyiciler Radyasyonla Ölçüm Cihazları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1)

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) 5551 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2690 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 370

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI Dr. Doğan YAŞAR TAEK,ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi Birimi dogan.yasar@taek.gov.tr İçerik 2 Tedavi amaçlı dozimetreler Korunma amaçlı dozimetreler - doz hızı ölçerler

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ 6. ALKALİ TOPRAK METALLERİN RADYOKİMYASI Doç. Dr. Gaye Çakal ALKALİ TOPRAK METALLERİN RADYOKİMYASI 1. ALKALİ TOPRAK METALLERİN EN ÖNEMLİ RADYONÜKLİTLERİ 2. ALKALİ TOPRAK

Detaylı

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Dr. Ali Tanrıkut SANAEM Müdürü 18-19 Nisan 2013 TAEK-SANAEM Ankara Düzenleyenler: UPHÇ-2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı

Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Medikal Fiziğin Güncel Durumu: FMO bakışı Dr. Abdullah ZARARSIZ Yönetim Kurulu Başkanı TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Mitatpaşa Cad. No:44/16, Kızılay -ANKARA Tel: 0 312 431 42 55 Fax: 0 312 435 75 24

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey Bu makale, 2008. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), ISBN: 978-975-7946-33-5, Sayfa: 69-72 yayımlanmıştır. Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in

Detaylı

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve Nükleer i Nükleer Kazası ve Prof. Dr. Cemal Niyazi Sökmen Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi 9 Mart 2013 Özet Nükleer i 1 Nükleer i 2 3 4 5 Sahadaki Reaktörler Nükleer i No Tip Koruma

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312.

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI. Haymana Yolu 5.Km Gölbaşı/ANKARA WEB: www.lab-cevreorman.gov.tr Tel: 0.312.498 21 50-65 Faks: 0.312. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT VE UYGULAMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI A.Birim UĞUR Şube Müdürü V. Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarı Tel:0.312.498

Detaylı

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ İçerik Türkiye de Radyasyon Kaynakları Radyasyona Maruz Kalma Çeşitleri Temel Güvenlik Standartları Doz Sınırları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ

KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ Ek 2 ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI PROBLEM TANIMI KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN SENTEZ GAZINDAN METANOL ÜRETİMİ 1. Giriş Türk kömür rezervlerinden metanol üretimi Kömürden metanol üretimi,

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

: SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER

: SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER : SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER HOŞGELDĐNĐZ : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER MUSTAFA ÇOPUROĞLU 2 Đlk Kontrast Fotoseli Đlk Güvenlik Bariyeri Erwin SICK (1909-1988) : SICK A.Ş.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ 11, Ekim, 2014 Antalya Radyasyondan Korunma Uzmanlığı Eğitim programları ve Uygulamaları Prof. Dr. Doğan Bor RADYASYON Yaşamın

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ Dr. Ali Tanrıkut, Alper Nazmi Yüksel, Suat Ünal, Doç. Dr. İbrahim Tükenmez TAEK-SANAEM UPHUK-4 30 Ağustos-1 Eylül 2010 Bodrum İçerik 1. TAEK vizyonu açısından PHT Projesi

Detaylı