Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r?"

Transkript

1 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? 6 print Komutu 8 Python da Say lar ve Matematik fllemleri 10 De iflkenler 13 Metin Düzenleyici Kullan larak Python Program Nas l Yaz l r? 15 Kullan c yla letiflim: Veri Al fl-verifli 22 raw_input() Fonksiyonu 23 input() Fonksiyonu 26 2 PYTHON DA KOfiULA BA LI DURUMLAR 29 if 30 else 34 elif 34 Python da Girintileme Sistemi 38 3 PYTHON DA DÖNGÜLER 41 while Döngüsü 42 for Döngüsü 48 range() Fonksiyonu 49 len() Fonksiyonu 50 break Deyimi 51 continue Deyimi 53 4 PYTHON DA L STELER, DEMETLER VE SÖZLÜKLER 55 Listeler 55 append 57 insert 59 extend 59 remove 60 pop Parçac 60 index 61

2 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page viii viii PYTHON sort 62 reverse 62 count 62 Demetler 65 Sözlükler 67 5 PYTHON DA FONKS YONLAR 73 Fonksiyonlar Tan mlamak 75 Fonksiyonlarda Parametre Kullan m 79 simli Argümanlar 85 Gömülü Fonksiyonlar (Built-in Functions) 91 global Deyimi 92 return Deyimi 97 pass Deyimi MODÜLLER 103 Modülleri çe Aktarma (Importing Modules) 104 os Modülü 111 name Niteli i 112 listdir Fonksiyonu 114 getcwd Fonksiyonu 115 chdir Fonksiyonu 116 mkdir() ve makedirs() Fonksiyonlar 117 rmdir() ve removedirs() Fonksiyonlar 119 ossep Niteli i DOSYA filemler 125 Yeni Bir Dosya Oluflturma 125 Dosyaya Veri flleme 128 Bir Dosyadan Veri Okuma 130 Dosyaya De iflken Yazd rma 134 Dosya Silme 135 Dosyan n Herhangi Bir Yerine Sat r Ekleme HATALARI G DERMEK 137 De iflken smine liflkin Hatalar (NameError) 138 Sözdizimine liflkin Hatalar (SyntaxError) 139 Hata Kodu Vermeden Hata Yakalama 140 Hatalarla Bafl Etmede pass fadesi 142

3 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page ix Ç NDEK LER ix 9 KARAKTER D Z LER N N METOTLARI 145 Kullan labilir Metotlar Listelemek 146 capitalize Metodu 148 upper Metodu 149 lower Metodu 151 swapcase Metodu 152 title Metodu 153 center Metodu 153 ljust Metodu 154 rjust Metodu 154 zfill Metodu 154 replace Metodu 155 startswith Metodu 156 endswith Metodu 157 count Metodu 158 isalpha Metodu 159 sdigit Metodu 159 isalnum Metodu 160 islower Metodu 161 isupper Metodu 161 istitle Metodu 162 isspace Metodu 163 expandtabs Metodu 164 find Metodu 164 rfind Metodu 166 index Metodu 166 rindex metodu 167 join Metodu 167 translate Metodu 168 partition Metodu 171 rpartition Metodu 171 strip Metodu 172 rstrip Metodu 172 lstrip Metodu 173 splitlines Metodu 173 split Metodu 173 rsplit Metodu 175

4 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page x x PYTHON 10 DÜZENL FADELER (REGULAR EXPRESSIONS) 177 Düzenli fadelerin Metotlar 178 match() Metodu 179 search() Metodu 184 findall() Metodu 186 Metakarakterler 188 [ ] (Köfleli Parantez) 191. (Nokta) 194 * (Y ld z) (Art ) 199? (Soru flareti) 201 { } (Küme Parantezi) 203 ^ (fiapka) 204 $ (Dolar) 207 \ (Ters Bölü) 208 (Dik Çizgi) 209 ( ) (Parantez) 210 Eflleflme Nesnelerinin Metotlar 213 group() Metodu 213 groups() Metodu 214 Özel Diziler 215 Ondal k Say lar n Yerini Tutan Özel Dizi: \d 216 Alfanümerik Karakterlerin Yerini Tutan Özel Dizi: \w 217 Düzenli fadelerin Derlenmesi 220 compile() Metodu 220 compile() ile Derleme Seçenekleri 222 Düzenli fadelerle Metin/Karakter Dizisi De ifltirme fllemleri 225 sub() Metodu 225 subn() Metodu 231 Sonuç NESNE TABANLI PROGRAMLAMA: OOP (NTP) 233 Neden Nesne Tabanl Programlama? 233 S n flar 235 S n f Tan mlamak 235 S n flar Çal flt rmak 236 Örnekleme (Instantiation) 238

5 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page xi Ç NDEK LER xi Çöp Toplama (Garbage Collection) 239 Niteliklere De inme (Attribute References) 241 self Nedir? 247 Miras Alma (Inheritance) 256 Eski ve Yeni S n flar 267 Sonuç ascii, unicode ve PYTHON 271 Girifl 271 ascii 272 unicode 280 Python da unicode Deste i 285 Python Betiklerinde unicode Deste i 288 unicode() Fonksiyonu 290 encode() ve decode() Metotlar 295 unicodedata Modülü 298 codecs Modülü B Ç M DÜZENLEY C LER 301 Biçim Düzenlemede Kullan lan Karakterler 304 d Harfi 304 i Harfi 305 o Harfi 305 x Harfi 305 X Harfi 306 f Harfi 306 c Harfi 306 leri Düzeyde Karakter Dizisi Biçimlendirme 308 Karakter Dizisi Biçimlendirmede Sözlükleri Kullanmak 309 Say larda Hassas Biçimlendirme 311 Say lar n Soluna S f r Eklemek 311 Karakter Dizilerini Hizalamak 313 Karakter Dizilerini Hem Hizalamak Hem de Sola S f r Eklemek 315 KISIM II: ÖZEL KONULAR 14 math MODÜLÜ 319 Üslü fadeler (pow) 320 PI say s (pi) 320

6 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page xii xii PYTHON Karekök (sqrt) 321 Euler Sabiti (e) 321 exp() Fonksiyonu 322 Logaritma (log) 322 log10() Fonksiyonu 322 degress() Fonksiyonu 323 radians() Fonksiyonu 323 Kosinüs (cos) 323 Sinüs (sin) 324 Tanjant (tan) PYTHON DA Id() FONKS YONU, Is filec VE ÖNBELLEKLEME MEKAN ZMASI WINDOWS TA PYTHON U YOL A (PATH) EKLEMEK PYTHON DA PDF filemler : pypdf KÜTÜPHANES 343 pypdf Modülü Yard m yla pdf Bilgilerine Ulaflmak 344 pypdf ile pdf Belgelerinden Sayfa Almak 348 Pdf Belgelerinin Sayfa Say s n Ö renmek PYTHON VE OpenOffice 353 PyUno nun Kurulumu 354 OpenOffice i Dinleme Kipinde Açmak (Listening Mode) 356 OpenOffice e Ba lanmak 360 Karakter Biçimlendirme 365 Kal n Karakterler (bold) 366 Yana Yat k Karakterler (italic) 367 Alt Çizgili Karakterler (underline) 368 Üstü Çizili Karakterler (strikeout) 368 Yan p Sönen Karakterler (flash) 369 Gölgeli Karakterler (shadow) 369 çi Bofl Karakterler (contour) 369 Karakterleri Renklendirme 369 CharColor 369 CharBackColor 371 PyUno, Python ve OpenOffice Hakk nda Bilgi Veren Kaynaklar 371

7 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page xiii Ç NDEK LER xiii KISIM III: ARAYÜZ 19 GRAF K ARAYÜZ TASARIMI/ TEMEL B LG LER 375 Pencere Oluflturmak 377 Pencere Bafll 385 Renkler 388 fg Seçene i 388 bg Seçene i 391 Yaz Tipleri (Fonts) 392 Metin Biçimlendirme 393 mleçler 393 Pencere Boyutu 394 Tekrar PENCERE ARAÇLARI (WIDGETS): 1. BÖLÜM 401 Label Pencere Arac 401 Button Pencere Arac 402 Entry Pencere Arac 408 Frame() GEOMETR YÖNET C LER 417 pack() Geometri Yöneticisi 419 grid() Geometri Yöneticisi 432 place() Geometri Yöneticisi PENCERE ARAÇLARI (WIDGETS): 2. BÖLÜM 441 Checkbutton Pencere Arac 441 Toplevel Pencere Arac 448 Listbox Pencere Arac 451 Menu Pencere Arac 461 Text Pencere Arac 466 Scrollbar Pencere Arac Tkinter UYGULAMALARINI GÜZELLEfiT RMEK 475 Tkinter Programlar n n Renk fiemas n De ifltirmek 475 Pencere Araçlar na Simge Eklemek 479 Pencere Araçlar na pucu Metni (Tooltip) Eklemek NASIL YAPILIR? 489 Tkinter de Fare ve Klavye Hareketleri (Events and Bindings) 489

8 +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page xiv xiv PYTHON Listbox Ö elerine Görev Atamak 502 Pencereleri Bafll ks z Hale Getirmek 505 Pencere/Ekran Koordinatlar ve Boyutlar 507 Program Tam Ekran Olarak Çal flt rmak 515 Ekran Ortalamak 516 Pencereleri Her Zaman En Üstte Tutmak STANDART B LG PENCERELER (STANDARD DIALOGS) 521 Hata Mesaj Gösteren Pencere 522 Bilgi Mesaj Gösteren Pencere 530 Uyar Mesaj Gösteren Pencere 533

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır.

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. ABBYY FineReader 11 Kullanıcı Kılavuzu 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi. Ertan Pekşen

Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi. Ertan Pekşen Programlama Ders Notları 2010-2011 Bahar Dönemi Ertan Pekşen Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 14 Şubat 2011 Đçindekiler Bölüm 1 1. Matlab a giriş 1.1 Yardım 1.2 Sayılar

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Flash İçeriğini A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Flash İçeriğini 10 Yüklemek ve Optimize Etmek Parçaları birleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Kitapta şu ana kadar, Tech Bookstore

Detaylı

LKD LKD. Programlama. Oğuz Yarımtepe oguzy (at) comu.edu.tr. Oğuz Yarımtepe. Slayt Slayt11. oguzy (at) comu.edu.tr

LKD LKD. Programlama. Oğuz Yarımtepe oguzy (at) comu.edu.tr. Oğuz Yarımtepe. Slayt Slayt11. oguzy (at) comu.edu.tr Yar Python Python ile ile Programlama Programlama Oğuz Yar Oğuz Yar 11 Yar Kapsam Kapsam Hikayesi Eric'ten Tavsiyeler Yorumlar Dili Tanıyalım (Yapılabilecekler, söz dizimi, kuralları, v.s.) Grafik Kütüphaneleri

Detaylı