TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI"

Transkript

1 (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 50/2000 9/ / / / / / / / / Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; Araç, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makinelerini anlatır. Bakan, Ulaştırma işleriyle Görevli Bakanı anlatır. Bakanlık, Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır. Daire, Bu Yasa ile kurulan Trafik Dairesini anlatır. İtiraz Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasasının 20 nci maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu anlatır. Komisyon, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasasının 4 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunu anlatır. İzin Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasasının 4 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu anlatır. Motorlu Araç, yollarda kullanılmak amacıyla imal edilmiş veya bu amaca uydurulmuş motor ile çalışan bir aracı veya onun çektiği bir romörkü anlatır ve elektriği her nereden alırsa alınsın elektrikle hareket eden bir aracı, motorlu traktörü ve yollarda kullanılmak üzere imal edilmemiş veya bu amaca uydurulmamış olmasına rağmen paletler üzerinde hareket eden başka herhangi bir motorlu aracı da kapsar. Ancak, demiryolu rayları veya yalnız özel olarak hazırlanmış hatlar üzerinde kullanılmak için imal edilmiş araçları kapsamaz. Muayene, trafiğe çıkacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığını, ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda yapılan işlemi anlatır. Müdür, Trafik Dairesi Müdürünü anlatır. Sürüş Ehliyeti, karayollarında motorlu araçların sürülmesine yetki veren, araç tiplerine göre farklı sınıflara ayrılan ve sürüş ehliyetleri müfettişlerinin yaptığı sınav sonucunda yetkili kurumlar tarafından verilen sürücü belgesini anlatır. Trafik, yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini anlatır.

2 Dairenin 3. Dairenin kuruluş amaçları aşağıdaki gibidir: Kuruluş Amaçları (1) Trafik ve ulaştırma ile ilgili mevzuatı uygulayan kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek; bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak; trafik ve ulaştırma ile ilgili can ve mal güvenliğini ve düzeni sağlamaya yönelik plan ve programlar yapmak; (2) Trafik ile ilgili yetki dahilinde tüm hizmetleri gerçekleştirmek. İKİNCİ KISIM Dairenin Kuruluşu ve Görevleri Dairenin Kuruluşu Dairenin Görevleri 4. Daire, 1 (bir) Müdür yönetiminde, yeterli sayıda Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ve Genel Hizmetler Sınıfı personeli ile aşağıda belirtilen dört Merkez Şubeden ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe merkezlerinde oluşturulacak Bölge Birimlerinden oluşur: (1) Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, (2) Trafik Hizmetleri Şubesi, (3) Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesi, ve (4) İzinlendirme ve Denetleme Şubesi. 5. (1) Daire, uluslararası hukuk kuralları ve yürürlükteki mevzuatı, Bakanlar Kurulu Kararlarını, yabancı devletlerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki her türlü durum ve gelişmeleri gözönünde tutarak Bakanın talimatları çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütür: (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yollarında yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve korunması amacıyla, trafik ve ulaştırma ile ilgili mevzuatı uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; (B) Trafik ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyip yönlendirmek ve bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak; (C) Trafik ve ulaştırma ile ilgili güvenliği ve düzeni sağlamaya yönelik çalışmalar, plan ve programlar yapmak ve/veya yaptırmak; (Ç) Motorlu araçların kayıt ve ruhsatlandırma işlemleri ile sürüş ehliyeti ile ilgili işlemleri yapmak; (D) Trafik ile ilgili konularda Komisyona önerilerde bulunmak ve Komisyonun aldığı kararların

3 46/ /2004 1/2014 uygulanmasını takip etmek; (E) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarını yapmak; ve (F) Şöför okullarını ve sürüş ehliyet müfettişlerini denetlemek ve/veya denetletilmesini sağlamak. (2) Daire, yukarıdaki görevleri yaparken Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası tahtında kurulan Komisyon ile istişare edebilir. Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinin Oluşumu Görev ve Yetkileri 6. Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, bir Şube Amiri yönetiminde ve yeterli sayıda Genel Hizmet Sınıfı personelinden oluşur ve görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir: Trafik Dairesi Müdürü nün talimatları doğrultusunda; (1) Motorlu araçlar ile romörklerin kayıt ve ruhsatlandırılması, bu ruhsatların teşhiri, taşınması, geçici olarak durdurulması iptali ve iadesi işlemlerini yapmak; (2) Teşhir plaka ve özel tahsisli plaka vermek ve motorlu araçlara özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralı plaka vermek; (3) Devlet araçlarının ve sivil araçların yıllık muayene tarihlerini belirlemek; (4) Muayeneden geçecek araçlara belgelerini vermek; (5) Kayıttan düşen araçların muayenelerini yapmak; (6) Tip değişikliği, sınıf değişikliği yapmak; (7) Araçların trafikten geçici olarak durdurma işlemlerini yürütmek; (8) Araçların yurtdışına çıkış işlemlerini yapmak; (9) Muayene harçlarının tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek; (10) Müdür tarafından Şubenin faaliyetlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak. Trafik Hizmetleri Şubesinin Oluşumu ile Görev ve Yetkileri 7. Trafik Hizmetleri Şubesi, bir Şube Amiri yönetiminde ve yeterli sayıda Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfı personelinden oluşur ve Şubenin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

4 Trafik Dairesi Müdürü nün talimatları doğrultusunda; (1) Trafik ve ulaştırmayla ilgili mevzuatları inceleyerek, trafik ve ulaştırma hizmetlerinin daha etkin biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerini hazırlayıp Komisyona sunmak. Başka kurumlar tarafından yapılan mevzuat çalışmalarını izlemek, gerekli işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak; (2) Trafik akışı ile ilgili yol güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirlemek; (3) Yol güvenliğini ilgilendiren projeleri incelemek ve bu projelerle ilgili görüşlerini Komisyonun değerlendirmesine sunmak; (4) Trafik ve ulaştırma ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak; (5) Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin bilimsel önerilerde bulunmak; (6) Trafik kazalarının oluş nedenlerine ilişkin verileri toplamak ve yollarda gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak; (7) Yol ve trafik konusunda kısa, orta ve uzun vadede araştırmalar ve planlamalar yaparak Komisyonun değerlendirmesine sunmak; (8) Trafik ve ulaştırma ile ilgili, sürücüye, yayaya ve yolcuya yönelik sürekli ve genel eğitim planları hazırlamak ve bu planların uygulanması için, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek; (9) Trafik ve ulaştırma ile ilgili saptadığı aksaklıkları ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak ve bu kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek; (10) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlardan bilgi ve görüş almak; (11) Komisyonca Daireye verilen teknik ve bilimsel diğer görevleri yerine getirmek; Sürüş 8. Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesi, bir Şube Amiri Ehliyeti ve yönetiminde ve yeterli sayıda Genel Hizmet Sınıfı Müfettişleri personelden oluşur ve Şubenin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir: Trafik Dairesi Müdürü nün talimatları doğrultusunda; Şubesinin (1) Sürüş Ehliyeti Müfettişliğinde hizmetlerin organize

5 Oluşumu, Görev ve Yetkileri edilmesi, yerine getirilmesi ve denetimini sağlamak; (2) Ehliyet alacak kişilerin bağlı tutulacağı sınavları yapmak ve/veya düzenlemek; (3) Sürüş ehliyeti sahibi kişilerin ehliyet alırken taşıdığı kriterlerinin ve/veya sonradan ortaya çıkan kriterlerinin değerlendirmesini yapmak ve denetimini sağlamak. (4) Sürüş Ehliyetlerinin basılması, hazırlanması düzenlenmesi ve verilmesi, bu yöndeki hizmetleri organize etmek, yerine getirilmesi ve denetimini sağlamak. İzinlendirme ve Denetleme Şubesinin 9. İzinlendirme ve Denetleme Şubesi, bir Şube Amiri yönetiminde ve yeterli sayıda Genel Hizmet Sınıfı Personelinden oluşur ve Şubenin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir: (1) İzin Kuruluna ve İtiraz Kuruluna gelen müracaatları kabul etmek, dosyalamak ve muhafaza etmek; Oluşumu, Görev ve Yetkileri (2) Müracaatları düzenleyip toplantıya hazırlamak; (3) Toplantı kararlarının ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak; (4) Müdürün, İzin Kurulu veya İtiraz Kurulu Başkanı nın talimatları doğrultusunda diğer işleri yapmak; (5) İzin Kurulu ve İtiraz Kurulunun aldığı kararları uygulamak. (6) İzin Kurulu ve İtiraz Kurulu yapmış olduğu işlerle ilgili olarak Daire Müdürünü bilgilendirmekle yükümlüdür. Şoför Okullarını Denetleme ve İtiraz Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları 10. (1) Şoför Okullarını Denetleme ve İtiraz Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Bakanlık Müdürü, Trafik Dairesi Müdürü, Sağlık işlerinden sorumlu bakanlıkta görev yapan Üst Kademe Yöneticileri arasından bir temsilci, Eğitim işlerinden sorumlu bakanlıkta görev yapan Üst Kademe Yöneticileri arasından bir temsilciden oluşur. (2) Başkanın olmadığı durumlarda toplantıya Bakanlık Müdürü başkanlık eder. (3) Kurulun toplantı yetersayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu olup Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

6 Şoför Okullarını Denetleme ve İtiraz Kurulunun Görev ve Yetkileri 11. Şoför Okullarını Denetleme ve İtiraz Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: (1) Şoför okullarını ve sürüş ehliyeti müfettişlerini denetlemek. (2) Sürüş Ehliyeti sınavlarına itirazları değerlendirip karara bağlamak. ÜÇÜNCÜ KISIM Bölge Birimleri, Yönetim, Dairenin Sorumluluğu İle İşbirliği ve Yetki Devri Bölge Birimleri 12. İlçelerdeki Bölge Birimleri, Bütçe Yasasında öngörülen esaslar çerçevesinde Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. Yönetim 13. Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri Anayasa, Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Yönerge, Talimat kurallarına ve ilgili plan ve programlara uygun olarak Bakanlık genelge ve yönerileri çerçevesinde düzenlemek ve yürütmekten sorumludur. Dairenin Sorumluluğu ve Daireler Arası İşbirliği Yetki Devri 14. (1) Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kurum ve kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur. (2) Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte diğer Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda, ilgili Bakanlık ve/veya Daireler ve Yerel Yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur. 15. Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler. Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

7 DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar Kadrolar BİRİNCİ CETVEL 7/1979 3/ / / /1983 5/ / /1984 2/ / / / / / / / / /1989 8/ / / / / / / /1992 3/ / / / / / (1) Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir. (2) Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur. (3) Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.

8 12/ / / / / / /1998 6/ /1999 4/ / / / / /2002 3/ / / /2003 5/ / / / / / / /2006 3/ / / / / / / / / /2010 3/ / / / / / /2013

9 18/2014 Hizmet Şemaları İKİNCİ 17. (1) Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir. CETVEL (2) Müdür, Daire Kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşulu ile mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir. Kasa Tahsisatı 18. Dairede Veznedar kadrosunda çalışan personele, Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarında çalışan personele, Mali Hizmetler Sınıfında olup gerektiğinde tahsilat işlemlerini yapan personele ve/veya Daire de tahsilat işlemleri yapması öngörülüp fiilen tahsilat işlemi yapan personele maaşlarının % 2.5 (iki buçuk) i oranında kasa tahsisatı verilir. Kasa Tahsisatı, emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz. Tüzük Yapma Yetkisi 19. Aşağıda belirtilen konularda Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanacak Tüzük veya Tüzükler hazırlanır. (1) Motorlu araçlar ile romörklerin kayıt ve ruhsatlandırılması, bu ruhsatların teşhiri, taşınması geçici olarak durdurulması iptali ve iadesi ile ilgili kuralların belirlenmesi. (2) Teşhir plaka ve özel tahsisli plaka verilmesi ile ilgili kuralların belirlenmesi. (3) Sürüş ehliyeti verilmesi ve bununla ilgili kuralların belirlenmesi. (4) Şöför Okullarını Denetleme ve İtiraz Kurulu nun toplantı ve çalışma usul ve esasları ile ilgili kuralların belirlenmesi.

10 BEŞİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde İntibak İşlemlerine İlişkin Kurallar 65/ / / / / / / / / /1994 4/ / /2000 1/2001 4/ /2003 1/ / / / / / (1) Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kadrolarında öngörülen Sürüş Ehliyeti Şube Amiri kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şube Amiri kadrosuna; II. Derece I. Sınıf Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan II. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosuna; III. Derece II. Sınıf Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan III. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosuna intibak ettirilir. (2) Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası kadroları altında yer alan III. Derece İzin Makamı Sekreteri kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan III. Derece İzinlendirme ve Denetleme Şube Amiri kadrosuna; I. Derece Teknisyen kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan I. Derece Kıdemli Baş Teknisyen kadrosuna; II. Derece Teknisyen kadrosunda çalışan personel bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan II. Derece Teknisyen kadrosuna intibak ettirilir. (3) (4) Bu Yasada öngörülen kadrolara intibak yapılırken, intibakı yapılan kamu görevlisi bulunduğu baremin kaçıncı kademesinde ise intibak ettirileceği baremin ona karşılık olan kademesine intibak ettirilir. Yukarıdaki (1) inci ve (2) inci fıkra kuralları çerçevesinde intibakı yapılan kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder. (5) Derece yükselmelerinde ve sınıf değişikliklerinde bir alt derecede aranan üç yıl çalışma koşulu hesaplanırken, intibak eden kadroların bir önceki kadro adı altındaki süreleri de dikkate alınır.

11 Geçici Madde Halen Görev Yapmakta Olanların Durumu 2. (1) Geçici 1 inci maddenin (1) inci fıkrası tahtında intibakı yapılmayan ve bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte Gelir ve Vergi Dairesi nde asıl ve sürekli, geçici ve işçi olarak çalışanlar ile Özelleştirme Yasası kapsamında Gelir ve Vergi Dairesi nde görevlendirilen personel halen yapmakta oldukları görevlerini iki yıl boyunca bu Yasa ile oluşturulacak birimlerde yapmaya devam ederler. (2) (3) Yukarıdaki (1) inci fıkrada yer alan ve Trafik Dairesi nde çalışmak istemeyenler bu Yasa nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Trafik Dairesi Müdürlüğü eliyle Personel Dairesi Müdürlüğü ne yazılı başvuruda bulunurlar ve ikinci yılın sonunda Gelir ve Vergi Dairesi ndeki görevlerine geri dönerler. Yukarıdaki (1) inci fıkrada yer alan asıl ve sürekli kadrolarda çalışan personel birinci yılın sonunda tercih hakkını Trafik Dairesi kadrolarına geçme yönünde kullananların intibakları yürürlükte bulunan Kamu Görevlileri Yasası çerçevesinde Personel Dairesi nin yazısına binaen Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilir. ALTINCI KISIM Son Kurallar Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş 20. Bu Yasa, Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 21. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

12 BİRİNCİ CETVEL Madde 16 (1) TRAFİK DAİRESİ KADROLARI Kadro Sayısı Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derece Barem 47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Derecelerin Baremleri 1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) 1 Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) II 18A 18 III 17B 15 1 Trafik Hizmetleri Şube Amiri III 17B 15 1 Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şube Amiri 1 İzinlendirme ve Denetleme Şube Amiri 2 Kıdemli Sürüş Ehliyeti Müfettişi 3 Sürüş Ehliyeti Müfettişi 8 Sürüş Ehliyeti Müfettişi III 17B 15 III 17B 15 Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfı I II III Mühendis Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı I Mühendis II

13 2 Mühendis III / 3 5 Kıdemli Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Mali Hizmetler Sınıfı I Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru II Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru III Kıdemli İzinlendirme ve Denetleme Memuru 5 İzinlendirme ve Denetleme Memuru 8 İzinlendirme ve Denetleme Memuru 2 Kıdemli Maliye ve Vezne Memuru 4 Maliye ve Vezne Memuru 7 Maliye ve Vezne Memuru 2 Kıdemli Baş Teknisyen İdari Hizmetler Sınıfı I II III Mali Hizmetler Sınıfı I II III Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I Teknisyen II Teknisyen III Teknisyen IV /2 1 Tahsilat Memuru TahsildarlıkHizmetleri Sınıfı I Tahsilat Memuru II Tahsilat Memuru III Tahsilat Memuru IV Baş Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı I Katip II Katip III Katip Yardımcısı IV İşçi 119 Toplam

14 İKİNCİ CETVEL Madde 17(1) HİZMET ŞEMALARI TRAFİK DAİRESİ MÜDÜR KADROSU Kadro Adı : Müdür Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : I Maaşı : Barem 18A (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 18) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Dairenin en üst hiyerarşik amiri olup Daire hizmetlerinin planlanmasından, koordinasyonundan, denetiminden, yönlendirilmesinden ve yönetiminden sorumlu olmak; (2) Bu yasanın uygulanmasını sağlamak; (3) İlgili yasaların kendisine verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek; (4) Daire görevlerinin merkez şubeleri ile bölgesel birimlerine dağılımını yapmak ve merkez şubeler ile bölgesel birimler arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak; (5) Daire personelinin özlük işlerine ait işlemleri yapmak; (6) Daire bütçesinin hazırlanmasını ve mali işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar ve denetler; (7) Bakan veya Müsteşar tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir; ve (8) Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakan ve Müsteşara karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER : (1) Herhangi bir üniversiteden mezun olup, Mali Hizmetler Sınıfı veya Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı veya Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıflarında veya Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfında en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak. (2) Üniversite mezuniyeti veya yükseköğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az II nci Derecesine atanmış olup barem 15 in (47/2010 Sayılı Yasa tahtında barem 11 in) karşılığını fiilen çekmiş olmak.

15 ARAÇ KAYIT, MUAYENE VE RUHSATLANDIRMA ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro adı : Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 1 Maaşı : Barem 17 B(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 15) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sorumluluğunda bulunan Araç, Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi nin hizmetlerinin planlamasından, yerine getirilmesinden ve denetiminden sorumludur; (2) Görev ve sorumluluk alanına giren uygulamalar ile ilgili olarak inceleme ve denetim yapar ve Müdüre öneri ve rapor sunar; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) (3) Trafik Dairesi nde Mali Hizmetler Sınıfının Kıdemli Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Kadrosunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak; İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

16 TRAFİK HİZMETLERİ ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Trafik Hizmetleri Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaş : Barem 17B(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 15) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) KKTC sınırları içinde trafik akışı ile ilgili yol güvenliğini sağlayıcı önlemleri tespit eder ve konuya ilişkin projeler hakkındaki görüşlerini Komisyonun değerlendirmesine sunar; (2) Trafik ile ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlar ve trafikle ilgili tespit ettiği aksaklıkları ilgili birimlere aktararak takibini yapar; (3) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda projelerle ilgili Komisyona görüş sunar; (4) Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin bilimsel önerilerde bulunur ve kazaların oluş nedenlerine göre verileri hazırlayıp, yollarda gerekli önleyici teknik tedbirlerin alınmasını sağlar; (5) Yol ve trafik konusunda kısa, orta ve uzun vadede çözüm getirici planlamalar ve araştırmalar yapar ve bu çalışmaları Komisyonun değerlendirmesine sunar; (6) Ülke ölçeğinde trafik ile ilgili etkin bir kamuoyu oluşmasına ilişkin gerekli çalışmaları, Komisyonun değerlendirmesine sunar; (7) Trafik ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması veya kaldırılması hususunda gerekli çalışmaları yaparak Komisyonun değerlendirmesine sunar ve başka kurumlarca bu amaçla yapılacak mevzuat çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar; (8) Talep edilmesi durumunda bilirkişi olarak görev yapar; (9) Komisyonun sekreteryasını yürütür; (10) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun teknik ve bilimsel diğer görevleri yerine getirir; ve (11) Görevlerini yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Herhangi bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun Trafik Mühendisliği veya trafik ile ilgili bir bölümünden lisans derecesine sahip olmak veya bu konularda yüksek lisans derecesinde mezun olmak. Ancak yukarıda belirlenen bölümlerden mezun bulunmaması durumunda Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya

17 Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; (2) Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının Mühendis kadrosunun I inci Derecesinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak. (3) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

18 SÜRÜŞ EHLİYETİ VE MÜFETTİŞLERİ ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro adı : Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şube Amiri Hizmet sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 1 Maaşı : Barem 17 B(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 15) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Sorumluluğunda bulunan Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesi nde hizmetlerin planlamasından, yerine getirilmesinden ve denetiminden sorumludur; (2) Görev ve sorumluluk alanına giren uygulamalar ile ilgili olarak inceleme ve denetim yapar ve Müdüre öneri ve rapor sunar; (3) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarının yapar ve yapılmasını sağlar; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfının Kıdemli Sürüş Ehliyeti Müfettişi Kadrosunda veya Mali Hizmetler Sınıfının Kıdemli Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru kadrosunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak; (2) Trafik ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; (3) Tüm motorlu araçları sürebilmek için sürüş ehliyeti sahibi olmak; (4) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

19 İZİNLENDİRME VE DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : İzinlendirme ve Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaş : Barem 17 B(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 15) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) İzin Kurulu ve İtiraz Kurulu toplantılarında toplantı tutanaklarını tutar; (2) Toplantılarda alınan kararların ilgili makam veya kişiye iletilmesini sağlar; (3) İzin Kurulunun ve İtiraz Kurulunun kayıtlarını muhafaza eder ve tutulan kayıtların, dosyaların ve toplantı evraklarının muhafazasından sorumludur. (4) İzin Kurulu ve İtiraz Kurulu Başkanı ve amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden İzin Kurulu ve İtiraz Kurulu Başkanı ve Müdüre karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Trafik Dairesi nin Mali Hizmetler Sınıfının 1 inci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; (2)İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; (3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

20 KIDEMLİ SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı : Kıdemli Sürüş Ehliyeti Müfettişi Hizmet sınıfı : Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi : 1 (Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 2 Maaşı : Barem 15-16(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 11) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesi nin hizmetlerinin ve/veya görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur; (2) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarını yapar ve/veya yaptırır; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ve/veya getirilmesini sağlar; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfının II. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi Kadrosunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak; ve üç filii hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak; (2) Tüm motorlu araçları sürebilmek için sürüş ehliyeti sahibi olmak; (3) Trafik ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; (4) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

21 SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro adı : Sürüş Ehliyeti Müfettişi Hizmet sınıfı : Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 3 Maaşı : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 10) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesinin hizmetleri veya görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. (2) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarını yapar; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfının III. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi Kadrosunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve üç filii hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak. (2) Trafik ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. (3) Tüm motorlu araçları sürebilmek için sürüş ehliyeti sahibi olmak. (4) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır. (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

22 SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro adı : Sürüş Ehliyeti Müfettişi Hizmet sınıfı : Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro sayısı : 8 Maaşı : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şubesinin hizmetleri veya görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur; (2) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarını yapar; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak. (2) Trafik ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. (3) Tüm motorlu araçları sürebilmek için sürüş ehliyeti sahibi olmak. (4) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır. (5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

23 MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı : Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem 16 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 11) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) (2) (3) (4) (5) (6) KKTC sınırları içinde yol güvenliğini sağlayıcı önlemler üzerinde çalışmalar yapar ve bu çalışmalara ilişkin hazırladığı teknik raporu Amirlerine sunar; Trafik ile ilgili teknik verileri tespit etmek üzere yerinde inceleme yapar ve bu bilgileri teknik rapor halinde hazırlayıp Amirlerine sunar; Trafik kazalarının azaltılması amacıyla yerinde incelemeler yapar ve kazaların oluş nedenlerine göre verileri hazırlayarak, yollarda gerekli önleyici tedbirler alınmasına yönelik görüş ve önerilerini sunar; Trafikle ilgili sürekli ve genel eğitim planının hazırlanmasında Amirlerinin vereceği görevleri yerine getirir; Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. (1) (2) (3) (4) ARANAN NİTELİKLER: Herhangi bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun Trafik Mühendisliği veya trafik ile ilgili bir bölümünden lisans derecesine sahip olmak veya bu konularda yüksek lisans derecesinde mezun olmak. Ancak, yukarıda belirtilen bölümlerden mezun bulunmaması durumunda Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin en az birinden lisans derecesinde mezun olmak; Bir alt derecede en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve 3 (üç) fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevin sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

24 MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı : Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 10) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) KKTC sınırları içinde yol güvenliğini sağlayıcı önlemler üzerinde çalışmalar yapar ve bu çalışmalara ilişkin hazırladığı teknik raporu Amirlerine sunar; (2) Trafik ile ilgili teknik verileri tespit etmek üzere yerinde inceleme yapmak ve bu bilgileri teknik rapor halinde hazırlayıp Amirlerine sunar; (3) Trafik kazalarının azaltılması amacıyla yerinde incelemeler yapar ve kazaların oluş nedenlerine göre verileri hazırlayarak, yollarda gerekli önleyici tedbirler alınmasına yönelik görüş ve önerilerini sunar; (4) Trafikle ilgili sürekli ve genel eğitim planının hazırlanmasında Amirlerinin vereceği görevleri yerine getirmek; (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur. II.ARANAN NİTELİKLER: (1) Herhangi bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun Trafik Mühendisliği veya trafik ile ilgili bir bölümünden lisans derecesine sahip olmak veya bu konularda yüksek lisans derecesinde mezun olmak; Ancak yukarıda belirtilen bölümlerde mezun bulunmaması durumunda Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin en az birinden lisans derecesinde mezun olmak; (2) Bir alt derecede en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve 3 (üç) fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak; (3) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır. (4) Ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

25 MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı : Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9, 3 üncü Kademe) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) KKTC sınırları içinde yol güvenliğini sağlayıcı önlemler üzerinde çalışmalar yapar ve bu çalışmalara ilişkin hazırladığı teknik raporu Amirlerine sunar; (2) Trafik ile ilgili teknik verileri tespit etmek üzere yerinde inceleme yapar ve bu bilgileri teknik rapor halinde hazırlayıp Amirlerine sunar; (3) Trafik kazalarının azaltılması amacıyla yerinde incelemeler yapar ve kazaların oluş nedenlerine göre verileri hazırlayarak, yollarda gerekli önleyici tedbirler alınmasına yönelik görüş ve önerilerini sunar; (4) Trafik ile ilgili sürekli ve genel eğitim planının hazırlanmasında amirlerinin vereceği görevleri yerine getirir; (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Herhangi bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun Trafik Mühendisliği veya trafik ile ilgili bir bölümünden lisans derecesine sahip olmak veya bu konularda yüksek lisans derecesinde mezun olmak. Ancak yukarıda belirtilen bölümlerde mezun bulunmaması durumunda Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin en az birinden lisans derecesinde mezun olmak; (2) İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılır; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

26 KIDEMLİ MOTORLU ARAÇLAR VE EHLİYET MEMURU KADROSU Kadro Adı : Kıdemli Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 15-16(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 11) I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi nde araç kayıt, muayene, ve ruhsatlandırma işlemlerini ve Sürüş Ehliyeti ve Müfettişliği Şubesi nde ehliyet işlemlerini yapar. Gerektiğide tahsilat işlemlerini de yapar ve/veya yaptırır; (2)Şubelerin idari yazışmalarını yapar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür; (3) Devlet parasını idare ve muhafaza eder ve tahsil ettiği paraları bankaya yatırır; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Trafik Dairesinin Mali Hizmetler Sınıfında II. Derece Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Kadosunda en az üç yıl çalışmış Olmak ve 3 (üç) fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak. (2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

27 MOTORLU ARAÇLAR VE EHLİYET MEMURU KADROSU Kadro Adı : Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 7 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 10) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi nde araç kayıt, muayene, ve ruhsatlandırma işlemlerini ve Sürüş Ehliyeti ve Müfettişliği Şubesi nde ehliyet işlemlerini yapar. (2)Şubeleri idari yazışmalarını yapar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür; (3)Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Dairede ve/veya Şubelerde tahsilat işlemlerini yapar; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Trafik Dairesinde Mali Hizmetler Sınıfının III. Derece Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak ve 3 filii hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak; (3)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

28 MOTORLU ARAÇLAR VE EHLİYET MEMURU KADROSU Kadro Adı : Motorlu Araçlar ve Ehliyet Memuru Hizmet Sınıfı :Mali Hizmetler Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro sayısı : 12 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi nde araç kayıt, muayene, ve ruhsatlandırma işlemlerini ve Sürüş Ehliyeti ve Müfettişliği Şubesi nde ehliyet işlemlerini yapar. (2) Şubelerin idari yazışmalarını yazar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür; (3)Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Dairede ve/veya Şubelerde gelirlerle ilgili tahsilat işlemlerini yapar; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret konularında bir Fakülte, Akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak veya certified veya chartered accountant ünvanını taşımak. (2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

29 KIDEMLİ İZİNLENDİRME VE DENETLEME MEMURU KADROSU Kadro Adı : Kıdemli İzinlendirme ve Denetleme Memuru Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaş : Barem 15-16(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 11) I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1)Trafik Dairesi nde Amirleri tarafından görevlendirildiği bölgelerde denetim ve kontrolleri yapmak ve/veya yaptırmak; (2)Şubenin idari yazışmalarını yapar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütürk; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1)İdari Hizmetler Sınıfında II. Derece İzinlendirme ve Denetleme Memuru Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak ve 3 (üç) fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; (2)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. (3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

30 İZİNLENDİRME VE DENETLEME MEMURU KADROSU Kadro Adı : İzinlendirme ve Denetleme Memuru Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro sayısı : 5 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 10) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik Dairesi nde amirleri tarafından görevlendirildiği bölgelerde denetim ve kontrolleri yapar; (2) Şube nin idari yazışmalarını yapar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1)İdari Hizmetler Sınıfında III. Derece İzinlendirme ve Denetleme Memuru kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak ve 3 fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; (2)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

31 İZİNLENDİRME VE DENETLEME MEMURU KADROSU Kadro Adı : İzinlendirme ve Denetleme Memuru Hizmet Sınıfı :İdari Hizmetler Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro sayısı : 8 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1)Trafik Dairesi nde Amirleri tarafından görevlendirildiği bölgelerde denetim ve kontrolleri yapar; (2) Şube nin idari yazışmalarını yazar ve yükümlülüğündeki tüm işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür; (3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1)Üniversite, Akademi veya dengi bir Yüksek Okul mezunu olmak; (2)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

32 KIDEMLİ MALİYE VE VEZNE MEMURU KADROSU Kadro Adı : Kıdemli Maliye ve Vezne Memuru Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derece : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem 15-16(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 11) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik Dairesinde maliye ve muhasebe işlemlerini yürütür. Kasa-Banka uyuşturmasından sorumludur. Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Dairenin tahsilat işlemlerini yapar ve/veya yaptırır Tahsilat ile ilgili muhasebe işlemlerini yürütür, izler ve denetler. Devlet parasını idare ve muhafaza eder ve tahsil ettiği paraları bankaya yatırır. (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. (2) (3) (4) (5) II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) (3) Mali Hizmetleri Sınıfının II nci derece Maliye ve Vezne Memuru Kadrosunda en az üç yı1 çalışmış olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

33 MALİYE VE VEZNE MEMURU KADROSU Kadro Adı : Maliye ve Vezne Memuru Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 10) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik Dairesinde maliye ve muhasebe işlemlerini yürütür. (2) Kasa-Banka uyuşturmasından sorumludur. (3) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Dairenin tahsilat işlemlerini ve tahsilat ile ilgili muhasebe işlemlerini yapar. (4) Devlet parasını idare ve muhafaza eder ve tahsil ettiği paraları bankaya yatırır. (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) (3) Mali Hizmetler sınıfının III üncü Derece Maliye ve Vezne Memuru Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

34 MALİYE VE VEZNE MEMURU KADROSU Kadro Adı : Maliye ve Vezne Memuru Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı Derece : III (İk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 7 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik Dairesinde maliye ve muhasebe işlemlerini yürütür. (2) Kasa-Banka uyuşturmasından sorumludur. (3) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda Dairenin tahsilat işlemlerini ve tahsilat ile ilgili muhasebe işlemlerini yapar. (4) Devlet parasını idare ve muhafaza eder ve tahsil ettiği paraları bankaya yatırır. (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) (3) Maliye, İktisat, Hukuk, İstatistik, İşletmecilik, Muhasebe ve Ticaret konularında bir Fakülte, Akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak veya certified veya chartered accountant ünvanını taşımak.. İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

35 KIDEMLİ BAŞ TEKNİSYEN KADROSU Kadro Adı : Kıdemli Baş Teknisyen Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem 14-15(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 8) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik ile ilgili teknik verilerin toparlanmasında mühendise yardımcı olur; (2) Mühendisin ve amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmakve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

36 TEKNİSYEN KADROSU Kadro Adı : Teknisyen Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem 12-13(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 7) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik ile ilgili teknik verilerin toparlanmasında mühendise yardımcı olur; (2) Mühendisin ve amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve (3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) Bir alt derecede en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

37 TEKNİSYEN KADROSU Kadro Adı : Teknisyen Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem 11-12(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 6) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafikle ilgili teknik verilerin toparlanmasında mühendise yardımcı olur; (2) Mühendis ve amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

38 TEKNİSYEN KADROSU Kadro Adı : Teknisyen Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Derecesi : IV(İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaş : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 5/2) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Trafik ile ilgili teknik verilerin toparlanmasında mühendise yardımcı olmak; (2) Mühendisin ve amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve (3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Bir teknik orta öğretim kurumunun motor, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümlerinden mezun olmak; (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

39 TAHSİLAT MEMURU KADROSU Kadro Adı : Tahsilat Memuru Hizmet Sınıfı : Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı : Barem (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 8) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda tahsilat işlemlerini yapar ve/veya yaptırır; (2) Tahsilat ile ilgili muhasebe işlerini yürütür, yönetir, izler ve denetler; (3) Sorumluluğundaki personeli yönlendirir ve yönetir; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER : (1) Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfının II nci derecesinde en az üç yıl çalışmış (2) olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

40

41 TAHSİLAT MEMURU KADROSU Kadro Adı : Tahsilat Memuru Hizmet Sınıfı : Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaşı : Barem 11-12(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 7) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda tahsilat işlemlerini yapar veya yaptırır; (2) Tahsilat ile ilgili muhasebe işlerini yapar; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER : (1) Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfının III ncü derecesinde en az üç yıl çalışmış (2) olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

42 TAHSİLAT MEMURU KADROSU Kadro Adı : Tahsilat Memuru Hizmet Sınıfı : Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaşı : Barem 9-10(47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 6) I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda tahsilat işlemlerini yapar veya yaptırır; (2) Tahsilat ile ilgili muhasebe işlerini yapar; (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER : (1) Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfının IV üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak ve üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak. (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990]

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 23 Ocak Kuzey 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Yüksek Öğretim ve Dışilişki1er Dairesi Çalışma Esasları) Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

R-G : Aralık, 1988

R-G : Aralık, 1988 R-G : 119 21 Aralık, 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 7 Aralık, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Gelir Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 8 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan " Şehir Plânlama Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Resmi Gazete Sayı 109 Tarih 22.11.1988 EK I Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Şehir Planlama Dairesi

Detaylı

RG Sayı:34 27 Mart 1990

RG Sayı:34 27 Mart 1990 RG Sayı:34 27 Mart 1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

R.G. Sayı: Kasım 1989

R.G. Sayı: Kasım 1989 R.G. Sayı: 117 28 Kasım 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım,1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "İlköğretim Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları)Yasası", Anayasanın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU KADRO ADI HİZMET SINIFI : İÇTİHAT YAYIM AMİRİ : YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI (ÜST KADEME YÖNETİCİSİ SAYILMAYAN DİĞER YÖNETİCİLER) DERECE : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Detaylı

I. KISIM GENEL KURALLAR

I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 10/1990 37/1994 1. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Detaylı

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU Kadro Adı Hizmet Sınıfı Kadro sayısı : 5 Maaşı : Barem 17B : Savcılık (Memuru) Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Tanıtma Pazarlama Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989 Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law About the law Law 43/1989 About the law The law was passed on 16 June 1989 by the Assembly of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık, 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğincu, Kıbrıs Türk

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

RG Sayı:43 29 Nisan 1988

RG Sayı:43 29 Nisan 1988 RG Sayı:43 29 Nisan 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 15 Nisan, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Telekomünikasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasası'nın

Detaylı

Kısa İsim l. Bu Yasa, "Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı" olarak isimlendirilir.

Kısa İsim l. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 23 Ocak, l990 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı", Anayasa'nın 94 (1) maddesi

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU Kadro Adı : Stenograf Sorumlusu Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı Derecesi : I ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 3(8)(Ç).28/2000) Maaşı : Barem 15-16 (1)

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 16 (1) Bölümü ile ilgili işleri yönetir, sorumluluk

Detaylı

Sayı : 57/ 1977 BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASl I. BÖLÜM GENEL KURALLAR

Sayı : 57/ 1977 BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASl I. BÖLÜM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 8 Aralık, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

GENEL KURALLAR AMAÇ ÜÇÜNCÜ KISIM KURULUŞ VE GÖREVLER

GENEL KURALLAR AMAÇ ÜÇÜNCÜ KISIM KURULUŞ VE GÖREVLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi nin 5 Haziran 1984 tarihli birleşiminde kabul olunan Posta Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs

Detaylı

LĐMANLAR DAĐRESĐ RIHTIM AMĐRĐ HĐZMET ŞEMASI

LĐMANLAR DAĐRESĐ RIHTIM AMĐRĐ HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Rıhtım Amiri Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 2 Maaşı : Barem 14-15 LĐMANLAR DAĐRESĐ RIHTIM AMĐRĐ (1) Üstlerinin yönergeleri uyarınca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde günlük iş

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 3 Kasım, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi

Detaylı

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür;

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür; HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU : Hava Trafik Kontrolörü : Liman Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 15 Maaşı : Barem 14-15 (1) Hava Sahası dahilinde faaliyet gösteren uçakların güvenli,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MAHKEMELER MAHKEME MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER MAHKEME MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI MAHKEME MEMURU KADROSU : MAHKEME MEMURU : YARDIMCI MUKAYYİTLİK HİZMETLERİ SINIFI : I (Yükselme Yeri) KADRO SAYISI : 4 MAAŞ : BAREM 14 15 (57/2007) 1. Görevlendirildiği Mahkeme kayıt kaleminde kayıt işlemlerini

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Bölüm I. Kısa isim 1 Bu Yasa, "Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Bölüm I. Kısa isim 1 Bu Yasa, Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 16 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

RG Sayı: Kasım 1988

RG Sayı: Kasım 1988 RG Sayı:108 18 Kasım 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 4 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU Kadro Adı : Gümrük ve Rüsumat Memuru Hizmet Sınıfı : Gümrük Hizmetleri sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem 15-16 (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin

Detaylı

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MEYDAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU (3(4).61/1995) : Meydan Meteoroloji Sorumlusu Hizmet Sınıfı : Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural

Detaylı

79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI

79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI 79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ Kadro Adı : Sekreter (Okul Sekreteri) Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 7 Maaşı : Barem 13-14-15 (1) Görev yaptığı okulun, bilgisayar, basit muhasebe, arşiv, dosyalama,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU Kadro Adı : Mimar/İnşaat Mühendisi Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Maaş : Barem 16 (1) Herhangi bir turistik tesisin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar RG Sayý:25 11 Mart 1987 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 24 Şubat, 1987 tarihli birleşiminde kabul olunan "Limanlar Dairesi (Kuruluş, görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası Anayasanın

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 19 Şubat,1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Sayı: 19/1986 KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 19/1986 KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 19/1986 (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1 Madde 2 Kısa İsim Tefsir BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı