ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI"

Transkript

1 ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın.

2 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Risk Getiri Profili Formu 11 Hizmet Sözleşmesi 19

3 AKP 250 TL BK TL Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında Bireysel emeklilik planına dahil olan her katılımcıya ait hesaplar bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım İçin Geçmesi Gereken Minimum Süre İlk defa düzenlenen emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Tahsilat ve Ödeme Araçları Bireysel emeklilik sözleşmelerinde giriş aidatı, katkı payı vb. ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabından otomatik ödeme talimatı kullanılarak yapılması mümkündür. Cayma Hakkı Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Giriş Aidatı ve Uygulama Esasları Plana ait giriş aidatı ile ilgili detaylı bilgiler teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katılımcının kendi isteği dışında bireysel emeklilik mevzuatında açıklanan zorunlu nedenlerle çıkışı durumunda, sistemden çıkış işlemi yapılır. Katılımcının emekliliğe hak kazanması, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması, malul olması veya vefat etmesi nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılması hallerinde, giriş aidatının sözleşmeden çıkış anında ertelenmiş olarak alınacak kısmı alınmayacaktır. Katılımcının şirketimizdeki ilk emeklilik sözleşmesinden cayması halinde, varsa şirketteki diğer emeklilik sözleşmeleri arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden, giriş aidatı alınacaktır. Katılımcının emeklilik hakkının kullanılması amacıyla hesap birleştirmesi yapması durumunda, bir şirketteki birikimlerin diğer şirkete aktarılması sırasında hiçbir şekilde ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılamaz. Katılımcı, şirketimizde bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi akdettiğinde, şirket ilgili katılımcıdan bu sözleşmelerden ilki için giriş aidatı alacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı Plana ait asgari katkı payı ile ilgili detaylı bilgiler teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Başlangıç Katkı Payı Plana ait başlangıç katkı payı ile ilgili detaylar teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katkı Payı Ödeme Şekli Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Plan Dahilinde Yapılacak Kesintiler Plana ait katkı payı ve ek katkı payı üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi, kesintiler başlığı altında, fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler ise teklif formunun, katkı payının plan kapsamında seçilen emeklilik yatırım fonlarına dağılımı başlığı altında gösterilmiştir.

4 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Düşük risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU nun portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış ve fonun ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer almaktadır. Fon portföyünün en az %80 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla fon varlıklarını Takasbank Para Piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmektedir. Pay fiyatında yüksek dalgalanma olmaksızın mümkün olan en pozitif performansı sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım değerinin enflasyona karşı korunması ihtiyacı ile fonun getirisinin BIST Repo Ters Repo pazarı faiz oranlarına paralel bir getiri sağlaması hedeflenmektedir. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Bu sebeple bu fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, Mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, orta ve uzun vadeli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu getirilerinden faydalanarak, düşük riskle kabul edilebilir kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon bu amaçla mevzuat gereği portföyünün en az %80 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören ortakların paylarına yatırarak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Ek 1. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcılar adına devlet katkısı hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Standart Emeklilik Yatırım Fonu Orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 15 inci maddesine dayanılarak grup emeklilik planları kapsamında yapılacak emeklilik sözleşmeleri çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyü, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından ve/veya ortaklık paylarından oluşturularak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

5 GİRİŞ BİLGİ FORMU Şirket Nüshası AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için Devlet Katkısı ndan yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkı kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza / / (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir.) Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

6 GİRİŞ BİLGİ FORMU Katılımcı Nüshası AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için Devlet Katkısı ndan yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkı kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza / / (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir.) Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

7 ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No: 2 Kat: Ataşehir / İstanbul - Türkiye Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (0216) Faks: (0216) E-posta: Çağrı Merkezi: Şirket Nüshas 1/6 İşbu Teklif Formu Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin Kullanılacaktır. Sözleşme No: Teklif Veriliş Tarihi: / / Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Şube Kodu/Adı: Kampanya Adı / Kodu: BE Aracısı Adı Soyadı: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı / Sicil No: Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) Medeni Durumu: Evli Bekar Diğer Eğitim Durumu: İlköğretim Lise Anne Kızlık Soyadı: Üniversite Lisansüstü İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi ve Posta Kodu: E-posta: Ev Telefonu: ( ) ( İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum.) Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: Anne Kızlık Soyadı: Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL):

8 ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No: 2 Kat: Ataşehir / İstanbul - Türkiye Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (0216) Faks: (0216) E-posta: Çağrı Merkezi: Katılımcı Nüshas 1/6 İşbu Teklif Formu Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin Kullanılacaktır. Sözleşme No: Teklif Veriliş Tarihi: / / Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Şube Kodu/Adı: Kampanya Adı / Kodu: BE Aracısı Adı Soyadı: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı / Sicil No: Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) Medeni Durumu: Evli Bekar Diğer Eğitim Durumu: İlköğretim Lise Anne Kızlık Soyadı: Üniversite Lisansüstü İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi ve Posta Kodu: E-posta: Ev Telefonu: ( ) ( İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum.) Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: Anne Kızlık Soyadı: Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL):

9 Şirket Nüshas 2/6 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar) Kanuni Mirasçı(lar) mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz.) Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Anne Adı: Baba Adı: Lehtar 1 Lehtar 2 Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): / / / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%): Lehtar Adresi: * * Lehtar Tel No: *( ) ( ) *( ) ( ) *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı EAB Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı ve Başlangıç Katkı Payı İçin Para Birimi: TL* Katkı Payı Tutarı: Başlangıç Katkı Payı Tutarı**: Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış, sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. ** Başlangıç Katkı Payı en az TL tutarında peşin olarak alınır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Muvafakatname Tahsilat Bilgileri Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBAN)/kredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı Başlangıç Katkı Payı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: / / Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı / Kodu: IBAN / Hesap No: Adı Soyadı: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: / Kredi Kartı CVV No: Kredi Kartı Sahibinin Adı Soyadı: Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

10 Katılımcı Nüshas 2/6 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar) Kanuni Mirasçı(lar) mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz.) Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Anne Adı: Baba Adı: Lehtar 1 Lehtar 2 Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): / / / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%): Lehtar Adresi: * * Lehtar Tel No: *( ) ( ) *( ) ( ) *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı EAB Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı ve Başlangıç Katkı Payı İçin Para Birimi: TL* Katkı Payı Tutarı: Başlangıç Katkı Payı Tutarı**: Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış, sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. ** Başlangıç Katkı Payı en az TL tutarında peşin olarak alınır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Muvafakatname Tahsilat Bilgileri Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBAN)/kredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı Başlangıç Katkı Payı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: / / Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı / Kodu: IBAN / Hesap No: Adı Soyadı: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: / Kredi Kartı CVV No: Kredi Kartı Sahibinin Adı Soyadı: Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

11 Şirket Nüshas 3/6 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Emeklilik Yat r m Fonu (EYF) Unvan * Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli) Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran 0 ile 100 aras nda seçilebilir. Para Piyasası Likit Kamu EYF Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) Unvanı Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Büyüme Amaçlı Esnek EYF Esnek EYF Katkı EYF* Standart EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (%) Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) 0, ,09 0, ,91 0, ,28 0, ,28 0, ,28 Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı 0, , , , , Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%) 0,80 1,46 1,75 1,75 1,75 0, ,365 0, ,24 0, ,91 0, ,46 *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

12 Katılımcı Nüshas 3/6 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Emeklilik Yat r m Fonu (EYF) Unvan * Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli) Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran 0 ile 100 aras nda seçilebilir. Para Piyasası Likit Kamu EYF Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) Unvanı Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Büyüme Amaçlı Esnek EYF Esnek EYF Katkı EYF* Standart EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (%) Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) 0, ,09 0, ,91 0, ,28 0, ,28 0, ,28 Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı 0, , , , , Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%) 0,80 1,46 1,75 1,75 1,75 0, ,365 0, ,24 0, ,91 0, ,46 *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

13 Gönderim Tercihleri Şirket Nüshas 4/6 Sözleşme Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Yıllık Hesap Bildirim Cetveli Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Faks ile *Yapılan ödemelere ilişkin tahsilat makbuzlarınızı şirketimizin internet işlem merkezinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahsilat makbuzları gönderimi şirketimizce sadece e-posta yolu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz takdirde tahsilat makbuzları belirttiğiniz e-posta adresinize iletilecektir. Kesintiler Yönetim Gideri Kesintisi a) Katkı Payı Tahsilatları Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı nda katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı %1 dir. b) Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler (Ek Katkı Payı) Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, katkı payının üzerinde yapılan her bir katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesintisi oranları ek katkı payı ödemelerinde 1.TL TL ye kadar ( TL hariç) %1 Yönetim Gideri Kesintisi yapılır TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesinden Kaynaklanan Kesinti Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı nda katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katkı payı ödemelerini ardışık olarak üç aylık dönemde yapmaması halinde ödemeye ara verilmiş olur ve bu durumda katılımcıdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Giriş Aidatı Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilecektir. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Katkı Payı Para Birimi Tarihinden İtibaren Geçen Süre 0-3 yıla kadar 3-6 yıla kadar TL 6-10 yıla kadar 10 yıl ve üstü ABAÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret Giriş aidatı tutarı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı TL Başlangıç Katkı Payı Tutarı TL Giriş Aidatı Kesinti Tutarı ABAÜ x %75 ABAÜ x %50 ABAÜ x %25 Alınmamaktadır

14 Gönderim Tercihleri Katılımcı Nüshas 4/6 Sözleşme Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Yıllık Hesap Bildirim Cetveli Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Faks ile *Yapılan ödemelere ilişkin tahsilat makbuzlarınızı şirketimizin internet işlem merkezinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahsilat makbuzları gönderimi şirketimizce sadece e-posta yolu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz takdirde tahsilat makbuzları belirttiğiniz e-posta adresinize iletilecektir. Kesintiler Yönetim Gideri Kesintisi a) Katkı Payı Tahsilatları Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı nda katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı %1 dir. b) Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler (Ek Katkı Payı) Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, katkı payının üzerinde yapılan her bir katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesintisi oranları ek katkı payı ödemelerinde 1.TL TL ye kadar ( TL hariç) %1 Yönetim Gideri Kesintisi yapılır TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesinden Kaynaklanan Kesinti Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Elit Artı Bireysel Emeklilik Planı nda katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katkı payı ödemelerini ardışık olarak üç aylık dönemde yapmaması halinde ödemeye ara verilmiş olur ve bu durumda katılımcıdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Giriş Aidatı Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilecektir. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Katkı Payı Para Birimi Tarihinden İtibaren Geçen Süre 0-3 yıla kadar 3-6 yıla kadar TL 6-10 yıla kadar 10 yıl ve üstü ABAÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret Giriş aidatı tutarı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı TL Başlangıç Katkı Payı Tutarı TL Giriş Aidatı Kesinti Tutarı ABAÜ x %75 ABAÜ x %50 ABAÜ x %25 Alınmamaktadır

15 Şirket Nüshas 5/6 Notlar: Önemlidir Lütfen Okuyunuz! 1. Katılımcı, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (CIGNA FİNANS) ile girdiği her türlü hukuki ilişkiyi kendi nam ve hesabına yapacağını beyan ve taahhüt eder, bunun aksi durumunda 5549 sayılı kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak CIGNA FİNANS a beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafına veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 2. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Bu itibarla; ilk katkı payının tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak; takip eden katkı payları için şirket tarafından katılımcıdan yukarıda tanımlanan asgari katkı payının altında tahsilat yapılabilir. Ancak sözkonusu tahsilat tutarı, tanımlanan tahsilat alt limiti tutarının altında bir tutar olamaz. Bu şartlar altında yapılan tahsilat, normal katkı payı ödemesi gibi değerlendirilir. Tahsilat alt limiti olarak belirlenen tutarın altında tahsilat yapılabilmesine ilişkin tek istisna, daha önce kısmi ödemeler gelmiş vadenin, vade kapamasına ilişkin yapılacak son tahsilattır. 3. Şirket, hesaplarına intikal eden ancak kayıtlarındaki herhangi bir sözleşme numarası ile eşleştirilemeyen tahsilat tutarlarını ilgili ödeme kaynağına iade eder. 4. Fon dağılım oranları %5 ve katları şeklinde belirlenmek kaydıyla, emeklilik planı kapsamında sunulan fonlar arasında yüzdesel olarak istenilen oranlarda paylaştırılabilir. 5. İşbu teklif formu ile vermiş olduğum bilgilerin ve/veya sonrasında bu bilgilerde yapacağım güncellemelerin, bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla hizmet alınan hizmet sağlayıcıları ile ve/veya diğer gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ederim. 6. T.C. vatandaşı olmayan katılımcıların katkı payları için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. 7. CIGNA FİNANS ın sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde fon türü değişikliği yapılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 8. Mavi Kart sahibi olan katılımcılar Devlet Katkısı uygulamasından yararlanabilirler. 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin sürekli bilgilendirme formları, performans bilgileri, raporlar ve detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 10. Bireysel / Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı payları, gelir vergisi matrahından indirimde kullanılamaz: Ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabınıza ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar. 11. Azami Limit Hesabı: Devlet Katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen Devlet Katkılarının iade edilmesi, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için Devlet Katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Devlet Katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır. Katılımcı Hakları Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını bir yılda azami altı kez, dahil olduğu emeklilik planını yılda azami dört kez değiştirebilir. Bir şirketle, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELAR290615

16 Şirket Nüshas 5/6 Notlar: Önemlidir Lütfen Okuyunuz! 1. Katılımcı, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (CIGNA FİNANS) ile girdiği her türlü hukuki ilişkiyi kendi nam ve hesabına yapacağını beyan ve taahhüt eder, bunun aksi durumunda 5549 sayılı kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak CIGNA FİNANS a beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafına veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 2. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Bu itibarla; ilk katkı payının tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak; takip eden katkı payları için şirket tarafından katılımcıdan yukarıda tanımlanan asgari katkı payının altında tahsilat yapılabilir. Ancak sözkonusu tahsilat tutarı, tanımlanan tahsilat alt limiti tutarının altında bir tutar olamaz. Bu şartlar altında yapılan tahsilat, normal katkı payı ödemesi gibi değerlendirilir. Tahsilat alt limiti olarak belirlenen tutarın altında tahsilat yapılabilmesine ilişkin tek istisna, daha önce kısmi ödemeler gelmiş vadenin, vade kapamasına ilişkin yapılacak son tahsilattır. 3. Şirket, hesaplarına intikal eden ancak kayıtlarındaki herhangi bir sözleşme numarası ile eşleştirilemeyen tahsilat tutarlarını ilgili ödeme kaynağına iade eder. 4. Fon dağılım oranları %5 ve katları şeklinde belirlenmek kaydıyla, emeklilik planı kapsamında sunulan fonlar arasında yüzdesel olarak istenilen oranlarda paylaştırılabilir. 5. İşbu teklif formu ile vermiş olduğum bilgilerin ve/veya sonrasında bu bilgilerde yapacağım güncellemelerin, bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla hizmet alınan hizmet sağlayıcıları ile ve/veya diğer gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ederim. 6. T.C. vatandaşı olmayan katılımcıların katkı payları için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. 7. CIGNA FİNANS ın sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde fon türü değişikliği yapılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 8. Mavi Kart sahibi olan katılımcılar Devlet Katkısı uygulamasından yararlanabilirler. 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin sürekli bilgilendirme formları, performans bilgileri, raporlar ve detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 10. Bireysel / Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı payları, gelir vergisi matrahından indirimde kullanılamaz: Ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabınıza ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar. 11. Azami Limit Hesabı: Devlet Katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen Devlet Katkılarının iade edilmesi, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için Devlet Katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Devlet Katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır. Katılımcı Hakları Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını bir yılda azami altı kez, dahil olduğu emeklilik planını yılda azami dört kez değiştirebilir. Bir şirketle, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELAR290615

17 Şirket Nüshas 6/6 Katılımcının/Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişinin Beyanı İşbu 6 sayfadan müteşekkil formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve bu plana girmeden önce tarafıma iletilen Bireysel Emeklilik Tanıtım Kılavuzu nda belirtilen bilgileri, emeklilik planları, emeklilik fonları ile ilgili açıklamaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkı kazanmadan önce çıkışta ve emeklilik halinde geçerli olacak vergi uygulamalarını bildiğimi, CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi, internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu ve kabul ettiğimi ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ad ve hesabıma katkı payı ödeyen kişi ile aramda işçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. Bu beyanımın aksi bir durumun tespit edilmesi ve hesabıma intikal eden Devlet Katkısı ödemelerimin CIGNA FİNANS aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı na iade edilmesinin gerekmesi halinde, bu konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve CIGNA FİNANS tan hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı beyan ve kabul ederim. Katılımcı eğer ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa; ABD Hükümeti dünyanın herhangi bir yerinde elde ettiği gelir için Katılımcı ya vergi tahakkuk ettirebilir. Bu çerçevede, ABD vergi mevzuatı gereği CIGNA FİNANS, ABD vatandaşı olan veya ABD de ikamet eden müşterileri ile ilgili olarak, ABD Gelirler İdaresi ne ( United States Internal Revenue Service ) bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmıştır. Buna göre, Katılımcı ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa, ABD ile ilişkisini açıklayacağı W-9 formunu doldurarak CIGNA FİNANS a teslim etmekle yükümlü olduğunu; CIGNA FİNANS ın 8966 numaralı IRS Formu çerçevesinde; ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabına ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar bilgilerinin, ABD Gelirler İdaresi ile paylaşılabileceğini kabul eder. CIGNA FİNANS, katılımcı ve/veya lehtarının ( hak sahibi ); teklif değerlendirme aşamasında, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir zamanda ve/veya BES e ilişkin yapılacak herhangi bir ödeme aşamasında uluslararası alanda sakıncalı kişi/kuruluş listelerinden (Office of Foreign Assets Control OFAC, Birleşmiş Milletler listeleri vb.) herhangi birinde yer aldığını tespit ederse tek taraflı olarak teklifi reddetmeye, herhangi bir onay ya da talimata gerek olmaksızın işbu Bireysel Emeklilik Sözleşmesini sona erdirmeye, katkı payı ödemelerini durdurmaya ve/veya işbu sözleşme tahtında ödenmesi gereken birikimleri hak sahibine ödememeye yetkilidir. Hak sahibi bunu bildiğini, CIGNA FİNANS tan yapılan bu işlemlerden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve CIGNA FİNANS ı gayrikabili rücu ibra ettiğini peşin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı ile aramda işçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELAR290615

18 Katılımcı Nüshas 6/6 Katılımcının/Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişinin Beyanı İşbu 6 sayfadan müteşekkil formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve bu plana girmeden önce tarafıma iletilen Bireysel Emeklilik Tanıtım Kılavuzu nda belirtilen bilgileri, emeklilik planları, emeklilik fonları ile ilgili açıklamaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkı kazanmadan önce çıkışta ve emeklilik halinde geçerli olacak vergi uygulamalarını bildiğimi, CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi, internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu ve kabul ettiğimi ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ad ve hesabıma katkı payı ödeyen kişi ile aramda işçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. Bu beyanımın aksi bir durumun tespit edilmesi ve hesabıma intikal eden Devlet Katkısı ödemelerimin CIGNA FİNANS aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı na iade edilmesinin gerekmesi halinde, bu konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve CIGNA FİNANS tan hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı beyan ve kabul ederim. Katılımcı eğer ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa; ABD Hükümeti dünyanın herhangi bir yerinde elde ettiği gelir için Katılımcı ya vergi tahakkuk ettirebilir. Bu çerçevede, ABD vergi mevzuatı gereği CIGNA FİNANS, ABD vatandaşı olan veya ABD de ikamet eden müşterileri ile ilgili olarak, ABD Gelirler İdaresi ne ( United States Internal Revenue Service ) bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmıştır. Buna göre, Katılımcı ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa, ABD ile ilişkisini açıklayacağı W-9 formunu doldurarak CIGNA FİNANS a teslim etmekle yükümlü olduğunu; CIGNA FİNANS ın 8966 numaralı IRS Formu çerçevesinde; ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabına ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar bilgilerinin, ABD Gelirler İdaresi ile paylaşılabileceğini kabul eder. CIGNA FİNANS, katılımcı ve/veya lehtarının ( hak sahibi ); teklif değerlendirme aşamasında, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir zamanda ve/veya BES e ilişkin yapılacak herhangi bir ödeme aşamasında uluslararası alanda sakıncalı kişi/kuruluş listelerinden (Office of Foreign Assets Control OFAC, Birleşmiş Milletler listeleri vb.) herhangi birinde yer aldığını tespit ederse tek taraflı olarak teklifi reddetmeye, herhangi bir onay ya da talimata gerek olmaksızın işbu Bireysel Emeklilik Sözleşmesini sona erdirmeye, katkı payı ödemelerini durdurmaya ve/veya işbu sözleşme tahtında ödenmesi gereken birikimleri hak sahibine ödememeye yetkilidir. Hak sahibi bunu bildiğini, CIGNA FİNANS tan yapılan bu işlemlerden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve CIGNA FİNANS ı gayrikabili rücu ibra ettiğini peşin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı ile aramda işçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELAR290615

19 CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No: 2 Kat: Ataşehir / İstanbul - Türkiye Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (0216) Faks: (0216) E-posta: Çağrı Merkezi: HİZMET SÖZLEŞMESİ Şirket Nüshas Katılımcı ve/veya Katılımcı Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi ( Hak Sahibi ) nin, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin (CIGNA FİNANS) bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte aşağıdaki kanallar aracılığı ile sunduğu ve ileride sunacağı hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 1- Çağrı Merkezi ve/veya İnternet ve/veya Elektronik Ortam Aracılığı ile Sunulacak Hizmetler a) Hak Sahibi, bu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CIGNA FİNANS ın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi görevlisiyle arasındaki her türlü görüşmenin ses kayıt sistemi ile kaydedilmesine muvafakat eder. b) Katılımcı, varsa şifresinin ve/veya CIGNA FİNANS ın gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle ve telefonda sözlü olarak vereceği talimatlar ile kendisi adına kayıtlı hesaplara katkı payı ödemesi, plan değişikliği, katkı payı ve birikim fon dağılım değişikliği, genel bilgi değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirme konusunda CIGNA FİNANS ı yetkili kılar. c) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS tarafından çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunulacak hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu hizmetler için varsa kendisine verilen şifrenin/şifrelerin, güvenlik adımlarının ve özlük bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini ve bunların herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öğrenilerek kullanılması suretiyle işbu kanallar aracılığı ile yapılan işlemlerden ve uğrayacağı zararlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, CIGNA FİNANS ın hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar, her türlü teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle CIGNA FİNANS ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. 2- Faks ile Ulaşan Talimatlar a) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın faks ile aldığı talimatları yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. b) CIGNA FİNANS, kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılmayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza vs. herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından; Hak Sahibi nin daha önceki bir faks talimatının teyidi olduğunu belirtmeden ibraz edeceği yazı aslına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ötürü sorumlu değildir. 3- Müşterek Genel Hükümler a) CIGNA FİNANS, Hak Sahibi tarafından Bireysel Emeklilik Hesabının bu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten, hatalı olarak veya yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa veya Sözleşme sona ererse, bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman bu hizmetlere son verebilir. b) Hak Sahibi, bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda CIGNA FİNANS ın defter, CIGNA FİNANS nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinleri, her türlü belge, bilgisayar, telefon kaydı dahil her türlü ses kayıtlarının HMK m. 193 anlamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. d) Bu Sözleşme şartları taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmış olup Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Emeklilik Planı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Teklif Tarihi: Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş)

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) MÜŞTERİ NÜSHASI AVANTAJLARIM KES NT LER VERGİSEL TEŞVİKLER Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul edilen giderler arasında sayılmaktadır. Her bir çalışan

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Teklif Formu (Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri) (Yeni Sözleşme İçin)

Renkli Emeklilik Planı Teklif Formu (Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri) (Yeni Sözleşme İçin) Renkli Emeklilik Planı Teklif Formu (Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri) (Yeni Sözleşme İçin) Meclisi Mebusan Caddesi No 57 34427 Fındıklı İstanbul T (0212) 319 32 00 F (0212) 252

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

Form: Ref:13/07/2015_01

Form: Ref:13/07/2015_01 1/12 DEVLET KATKISI VE UYGULAMALARI Devlet Katkısı Nedir? 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25 i kadar devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına

Detaylı

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2 Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin (İlk yıl içinde katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak taksitler halinde)

Detaylı

Form: Ref: 13/07/2015_01

Form: Ref: 13/07/2015_01 1/10 EMEKLİLİK GELİR PLANI TEKLİF FORMU 0136 EMEKLİLİK GELİR PLANI YENİ SÖZLEŞME İÇİN * AKTARIM İÇİN ** *Bireysel emeklilik sisteminden emekliliği hak kazanan ve aktarım bilgisi olmayan sözleşme ** Vakıftan

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: 444 11 11 Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı