BELARUS (BEYAZ RUSYA) YATIRIM İKLİMİ VE FIRSATLARI Belarus yatırım çekiciliği açısından potansiyel olarak birçok rekabet avantajlarına sahiptir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELARUS (BEYAZ RUSYA) YATIRIM İKLİMİ VE FIRSATLARI Belarus yatırım çekiciliği açısından potansiyel olarak birçok rekabet avantajlarına sahiptir."

Transkript

1 BELARUS (BEYAZ RUSYA) YATIRIM İKLİMİ VE FIRSATLARI Belarus yatırım çekiciliği açısından potansiyel olarak birçok rekabet avantajlarına sahiptir. Bu avantajların birincisi ülkenin batısındaki olumlu ekonomik ve coğrafi konumu ile yaklaşık 450 milyon insanın yaşadığı büyük bir AB pazarı, ikinci Pazar BDT Ortak Ekonomik Alanı ve 170 milyon toplam nüfusu içeren Belarus, Rusya ve Kazakistan dan oluşan doğu pazarıdır. Bu uygun iş koşullar nedeni ile 30 ülkeden yatırımcılar pazara katılmak için Belarus Cumhuriyetini hedef pazar olarak belirledi. Belarus Devlet Ekonomisi ve ülkenin yatırım çekiciliği radikal bir artış serbestleştirme amaçlı kapsamlı reformlara geçiyor. Dünya Bankası, Belarus u «Doing Business»in yıllık raporuna göre son beş yıl içinde dünyanın önde gelen Reformcu ülkesi olarak lanse etti. Belarus, Kazakistan ve Rusya ile birlikte 1 Ocak 2012 tarihinde Ortak Ekonomik Alanı'nın tam işleyişi ile başlayan ve yatırımcılar için yeni ve heyecan verici fırsatlara açılmıştır. Yabancı yatırımcılar için Belarus Hükümeti tüm gerekli yasal koşulları yaratmıştır. Bu koşullar, yabancı yatırımcılar için ne olursa olsun mülkiyet hakkı, ayrımcılık, hakların korunması ve yasal çıkarlarının garanti altına alınmasıdır. Yabancı yatırımcılara teminatlar hem ulusal düzeyde ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve diğer ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde sunulmaktadır. Böyle bir anlaşmanın yeniden sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti ile müştereken çalışılmaktadır. Belarus Yatırımı İçin 10 Neden: Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alanı (Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan) piyasaya kazandırmak. 1. Doğrudan erişim; AB ve BDT, Baltık ve Karadeniz arasındaki ana yolların kavşağında olması; 2. Coğrafi konumu; Gerek Baltık Ülkeleri, gerekse de Kuzey Avrupa ülkelerine olan sınır birlikteliği nedeni ile oldukça stratejik bir konum arz etmektedir. Ayrıca Ülkenin coğrafi yapısı tamamen düz bir görünüm arz etmekte ve

2 dağlık arazi olmaması (en yüksek noktası 300 metre) her türlü alt yapıya kolaylıkla adapte olacak niteliktedir. 3. Altyapı: Yollar ve ulaşım, lojistik, telekomünikasyon, bankacılık ve finans kurumları, vb oluşumlar hazırlanmış olup yerli ve yabancı yatırımcıya en uygun koşulları sağlamak için hazır beklemektedirler; 4.. Kalifiye ve ucuz iş gücü ve benzeri olanaklar; Belarus vatandaşlarının Eğitim Seviyesinin oldukça yüksek olması (En az Lise ve dengi okullar) nedeni ile kalifiye eleman bulmakta herhangi bir sıkıntı çekilmeyeceği gibi, birçok teknik konuda oldukça deneyimli eleman istihdamı da yatırımcılara ışık tutmaktadır. 5. Serbest ekonomik bölgeler ve High - Tech Parklar; Küçük şehirlerde ve kırsal alanlarda, küçük işletmeler için basitleştirilmiş vergi sistemi, yabancı yatırımcılar için özel ayrıcalıklar, yatırımcılar için çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Bu konuda yabancı yatırımcılar konu ile ilgili açıklayıcı bilgileri Ticari Ataşelikler vasıtası ile daha detaylı olarak alabilirler. 6. Ulusal mevzuat, ikili ve çok taraflı antlaşmalar sayesinde, hükümet ile bir yatırım anlaşmasına girmek için oldukça avantajlı fırsatlar yaratmıştır. Ayrıca, gelişmiş bir yargı sistemi tarafından sağlanan Yatırımcıyı Koruma yasası ile Yabancı Yatırımcıya garanti sağlanmaktadır. 7. Reformcu Belarus; " Doing Business " e göre Dünya Bankasının en reformcu on ülkesi arasında yer alıyor. Yerli ve Yabancı Yatırımcılar için Şartlar her yıl daha iyiye gitmektedir. 8. Yatırımcıları desteklemek için Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı tarafından yapılacak yatırımlar için detaylı bilgi akımını sağlamak amacı ile Devlet tarafından bir kurum oluşturulmuştur. 9. Devletin kontrolü altında bulunan Kamu Kuruluşları, Özelleştirme Yasası kapsamında olup bu konuda yatırım yapacak olan yabancı sermayeye oldukça uygun koşullar sağlanmaktadır. Devlet kontrolü altında yapılacak olan özelleştirme, yatırımcıya Modernleştirme Çerçevesinde bir takım ayrıcalıklar sağlayacaktır.

3 10. Belarus ta mevcut olan olumlu çalışma koşulları ve Belarus halkının gelen yabancılara karşı Ülkenin Geleneksel Misafirperverliği yatırımcıya tam bir güven vermektedir. Bu konuda bilhassa Ülkedeki Minsk dışında bulunan muhtelif yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilecek Turizm Yatırımları ile bilhassa Komşu Ülkelerden gelecek Turistlere hizmet verecektir. Geçtiğimiz 5 yılda, Belarus doğrudan yabancı yatırım alanını 6 kat arttırmıştır. Bu nedenle Ülkede yabancı Sermaye kapsamında çalışan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Dış ve ortak girişimlere tanınan ayrıcalıklar ve tercihler şunlardır: - Yabancı yatırımcılardan yapacakları üretim faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları faaliyete geçecekleri tarih itibarı ile ilk 3 (üç) yıl süre ile gelir vergisi muafiyetine sahip olacaklardır. - Yasal fon oluşturulması için planlanan sabit gelir ve üretilen ürünlerin ülke içindeki bölgelere nakledilmesi halinde Gümrük vergileri ve KDV muafiyeti sağlanmaktadır. - Yerli üretim için ithal edilen ürünlerde ve iç Pazar üretiminden elde edilen ürünlerin ihracatında serbest lisans kolaylığı sağlanmaktadır. - Üreticilere Yerli üretimin ihracatından elde edilen döviz geliri için serbest kullanım olanağı. - Üreticilerin malzeme seçimi ve kendi üretimlerini fiyatlandırmada serbest fiyatlandırma olanağı; - Belarus Cumhuriyeti, olacak mevzuat değişikliklerinde yabancı yatırım ile işletmelerin kayıt tarihinden itibaren 5 yıl boyunca hukuki rejiminin korunmasını sağlamaktadır. SERBEST EKONOMİK BÖLGELER: Belarus ta altı serbest ekonomik bölge mevcuttur. Bunlar, ( FEZ ) "Minsk", "Vitebsk", "Gomel - Raton", Grodno Invest", "Brest" ve "Mogilev". - FEZ " Minsk " Resmi web sitesi:

4 (Varşova - Minsk Moskova - Berlin) Minsk çevre yolu ve Avrupa ulaşım koridoru 2 yakınında Lojistik olarak merkezi bir konumda yer almaktadır. FEZ "Minsk" Serbest Bölgesinin temel öncelikleri ilk etapta yeni endüstriyel işletmelerin ve hizmet kuruluşlarının oluşturulmasıdır. - FEZ "Brest" Resmi web sitesi: Avrupa Birliği ve BDT ve Belarus, Rusya ve Kazakistan Ortak Ekonomik Alanı sınırında yer almaktadır. FEZ "Brest" bölgesinin temel üretim yelpazesi; İlaç, Otomotiv, Elektronik, Mühendislik ve diğer sektörler için yüksek teknoloji oluşturulmasına hizmet vermek amacındadır. - FEZ "Vitebsk". Resmi web sitesi: Vitebsk kuzeyindeki en büyük demir yollarının kavşak noktasındadır. " Girit koridoru 9 (Helsinki - Vitebsk - Kiev - Kişinev Plovdiv Filibe ) Vitebsk Serbest Bölgesinden başlıca Trans-Avrupa yollarından biri geçer. - FEZ "Gomel - Roton". Resmi web sitesi: Gomel üç uluslararası ulaşım yolunun kesiştiği noktada yer almaktadır: Helsinki St. Petersburg - Gomel - Kiev - Sofya Yol koridorlar E9 Atina; uluslararası karayolu Brest - Gomel - Bryansk - Voronej - Rostov - on-don ve uluslararası karayolu Ventspils'in - Vilnius - Minsk - Gomel erişimi ile oluşan koridorlar E9 Nakliye ağında bulunmaktadır. Gomel kentinde önemli bir demiryolu kavşağı ile bir de uluslararası havaalanı bulunmaktadır. - FEZ " Grodno Invest ". Resmi web sitesi: Bu bölgede özellikle Kimya ve Petrokimya ürünleri, Makine ve Metal, İnşaat Malzemeleri, Enerji Santralleri, Ulaştırma ve Lojistik merkezi inşaatı FEZ " Grodno Invest " serbest bölgesinin öncelikleri arasındadır. - FEZ "Mogilev".

5 Resmi web sitesi: (Türkçe web sitesinin bir versiyonu da var). Belarus Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan, Mogilev bölgesi Rusya, Belarus ve Kazakistan'ın pazarı için uygun bir kapıdır. Mogilev Rus sınırına sadece 80 km uzaklıkta yer almaktadır. Şu anda Belarus - Türk hükümetleri arasındaki işbirliği çerçevesinde Türkiye den gelecek yatırımcı şirketler için FEZ'in "Mogilev" özel bölgesi toprakları ayrılmış bulunmaktadır. FEZ bölgelerinin faydaları: FEZ bölgeleri kendi üretim projelerinin sağlanması açısından oluşan faydalar ve ayrıcalıkları: Kuruluş tarihinden itibaren 5 yıl süreli gelir vergisinden muafiyet, diğer FEZ bölgelerinde ihracat mallarının satışının yanı sıra, Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kurulan bir ithalat listesi uyarınca iç pazara sunulanlar şunlardır; FEZ in topraklarında bulunan bina ve tesisler Emlak Vergisinden muaftır; Şirketlerin tasarım ve inşaat dönemi için arazi vergisinden (kira) muaf, ancak tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra bir bölge mensubu olarak yeni bir Arazi Kiralama hakkı için yeni bir ücret uygulanacaktır; Katma değer vergisi, FEZ'in topraklarında iş yapan firmalar tarafından üretilen ve İthalat Listeleri ( 1 Ocak 2017 tarihine kadar) uyarınca kendi ithal mallarının Belarus Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşen satışlarının cirosu üzerinden yüzde 10 oranında ödenir; FEZ mensuplarının muafiyetleri: İnovasyon fonu katkıları; Belarus Cumhuriyeti'nde iş açmak için alınan özel izin devlet vergisi; Telafi edici dikim ve tazminat maliyeti, nakledilen tarımsal nesneler; Döviz gelirlerinin zorunlu satışı.

6 Bu güne kadar Belarus FEZ ana yatırımcıları arasında İngiltere, Almanya, Güney Kıbrıs, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Polonya, Japonya ve Avusturya kuruluşları bulunmaktadır. Belarus Sanayi Parkı: Belarus sanayi parkı konforlu bir iş ortamı ve yatırım çekiciliğini sağlamak için sadece bir özel hukuk rejimi ile değil en az 80 kilometrekarelik bir idari-toprak oluşum alandır. Proje, Suzhou modeli uygulanan Çin- Singapur Sanayi Parkı kuralları ile yürütülmektedir. Parkta endüstriyel ve lojistik bölgeleri, konut ve ofis binaları, mali ve araştırma merkezlerinin, yanı sıra («one-stop hizmet») bir "tek istasyon" konulu kapsamlı bir hizmet ve kamu hizmet sunumunu sağlamak için planlanmıştır. Parkta geliştirilmesi planlanan büyük hedefler arasında, Kimya, Biyo Teknoloji, Elektronik, Mühendislik ve Yeni üretilmiş malzemeler bulunmaktadır. Tanınmış uluslararası markaların modern yönetim prensipleri ve yabancı şirketlerin sahip olduğu yüksek teknoloji ve rekabetçi üretim cazibesi bu hedefleri oluşturmaktadır. Sanayi parkında yatırım projelerine özel, ekonomik bölgeler ve diğer vergi tercihleri özel hukuk rejimi içerisindedir. Katılımcılar kayıt vergisinden muaf olmak üzere, önümüzdeki 10 yıl için, 2 kat azaltılmış oranlarda vergi öderler. Tüm teşviklere erişmek için yatırımcıların faydalı yatırım projeleri, yüksek teknoloji getirmeleri ve 5 milyon veya daha fazla USD yatırım yapan parkın kayıtlı bir üyesi olmaları gerekir. Park sahasında yerleşik şirketler yukarıdaki şartlara sahip ise dünyadaki herhangi bir ülkedeki yatırımcıdan oldukça farklı olacaklardır. Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Servisi

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent BELARUS ÜLKE BÜLTENİ 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli Cumhuriyet Başkent Minsk Yüzölçümü 207.600 Km² Nüfusu 9 milyon 463 bin (Şubat 2012)

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

Kırım Yarım Adasının Yatırım Potansiyelleri

Kırım Yarım Adasının Yatırım Potansiyelleri SESSION 2C: Uluslararası Ticaret II 283 Kırım Yarım Adasının Yatırım Potansiyelleri Asst. Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey) Investment Potentials of the Crimean Peninsula Abstract

Detaylı

GÜNEY AFRİKA. Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) katkı sağlayan sektörler şunlardır:

GÜNEY AFRİKA. Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) katkı sağlayan sektörler şunlardır: GÜNEY AFRİKA Yatırım Alanları: Güney Afrika, orta gelirli, bol doğal kaynakların olduğu, iyi gelişmiş, mali, yasal, iletişim, enerji ve ulaştırma alanlarını barındıran, dünyada 18. büyük borsası olan ve

Detaylı

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM ŞUBAT 2015 1. Bulgaristan a ilişkin genel bilgiler nedir? Devletin Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Başkenti : Sofya

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

TÜRKİYE-İRAN İŞ FORUMU

TÜRKİYE-İRAN İŞ FORUMU TÜRKİYE-İRAN İŞ FORUMU DEİK/Türk-İran İş Konseyi tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel de Türkiye-İran İş Forumu düzenlenmiştir. Foruma Odamızı temsilen ülke sorumlusu

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi.

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ağustos 2014 BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: HONG KONG Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. HONG KONG UN 2014 TE TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan Ayşe Oya BENLİ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2007) Nüfus 7,7 milyon

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

%86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent

%86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2005) Nüfus 7,7 milyon Dil Bulgarca Din %86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent Sofya (1,114 milyon)

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DÜNYAYI LÜKSEMBURG DAKİ MERKEZ OFİSİNİZDEN FETHEDİN

DÜNYAYI LÜKSEMBURG DAKİ MERKEZ OFİSİNİZDEN FETHEDİN DÜNYAYI LÜKSEMBURG DAKİ MERKEZ OFİSİNİZDEN FETHEDİN L Lüksemburg, Avrupa piyasasına açılan kapınız Lüksemburg da Merkez Ofis 2 Küresel veya Avrupa merkez ofisiniz için neden Lüksemburg u düşünmelisiniz?

Detaylı

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 1 İçindekiler: 1. Türk Rus Ekonomik ve Ticari İlişkileri 2. Rusya

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2014 TEMMUZ İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı