Dr. SEDAT ÇAL EĞİTİM İŞ DENEYİMİ. Ö z g e ç m i ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. SEDAT ÇAL EĞİTİM İŞ DENEYİMİ. Ö z g e ç m i ş"

Transkript

1 Ö z g e ç m i ş Dr. SEDAT ÇAL EĞİTİM İngilizce Hazırlık Sınıfı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Fakültesi (Yabancı Diller Okulu Hazırlık Sınıfı), Haziran Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye, Haziran Yüksek Lisans: Washington College of Law, The American University Washington, D.C. (LLM, Uluslararası Finans Hukuku), Ağustos Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı, Aralık A) Akademik: İŞ DENEYİMİ Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi (Part-Time Lecturer), Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, (Part-Time Lecturer), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık Enstitüsü, Enerji Hukuku Sertfika Programı, Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İdare Hukuku Ana Bilim Dalı), Aralık 2012 den bugüne. B) Profesyonel: Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanı Temmuz-Aralık 2012

2 Enerji Şartı Sekreteryası (Brüksel): Kıdemli Uzman (Yatırımlar Direktörlüğü) Mart 2006-Haziran 2012 T.C. Cumhurbaşkanlığı: Uzman, Cumhurbaşkanlığı (Devlet Denetleme Kurulu) Kasım 2003-Haziran Uzman, Cumhurbaşkanlığı (Enerji Danışmanlığı), Temmuz-Ekim T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: Daire Başkanı, Mayıs 2004-Mart Şube Müdürü, Eylül 1999-Nisan 2004 Uzman, Eylül 1997-Eylül Yabancı Avukat (Foreign Associate), ARNOLD & PORTER Hukuk Firması, Washington, D.C., Eylül 1996-Ağustos Uzman, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara, Mayıs-Eylül Uzman Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Şubat 1991-Mayıs BAŞARILAR 1983 yılı üniversite giriş sınavında 756. sıra (150 bin katılımcı içinde), Haziran ODTÜ Yabancı Diller Okulu Yüksek Şeref Madalyası, Haziran Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne kayıt yaptıran öğrenciler arasında 2. sıra, Haziran Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiştir) 1. sıra, Ekim Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu, Eylül 1995 YAYINLAR

3 Kitaplar: 1. Sedat Çal, Türkiye de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yayını, 2008 <http://www.tobb.org.tr/documents/yayinlar/scal-donusumoykusu.pdf> [Tam Metin]. Bu kitap hakkında yayınlanmış bir inceleme yazısı için bkz.: Güher Ulu, Türkiye de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s < ulu.pdf >. 2. Sedat Çal, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Kamu Hukuku İlişkisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009 <http://www.idare.gen.tr/cal-yatirim-tahkimitanitim.pdf> [Tanıtım, İçindekiler, Giriş vs.]. 3. Sedat Çal, Türk İdare Hukukunda Ruhsat, Ankara, Seçkin, 2010, İkinci Baskı, 2011 <Tanıtım 2. Baskı> Makaleler: 1. Sedat Çal, Araç Muayene Hizmetinin 'Özelleştirilmesi', Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 2, 2008, s <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/262/2342.pdf>. 2. Sedat Çal, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamındaki Projelerin Hukuki Yönden Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cılt 63, Sayı 4, 2008, s <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/936/11660.pdf>.

4 3. Sedat Çal, Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s <http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/auhf /auhf cal.pdf>. 4. Sedat Çal, Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 2, 2002, s <http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/auhf /AUHF Cal.pdf>. 5. Sedat Çal, Halkbilim, Ekonomi ve Hukuk Üçgeninde Bir Gezinti, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Kasım-Aralık 2008, Sayı s < >. 6. Sedat Çal, Kamu Borçlanma Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği Üzerine Notlar (Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi nde yayımlanmıştır Kasım-Aralık 2009, Sayı 63-64, s <http://www.idare.gen.tr/cal-borclanma.pdf>. 7. Sedat Çal, Reciprocity and Provisional Application under the Energy Charter Treaty: Legal Aspects, in European Energy Law Report VI (Eds. M. Roggenkapmp ve U. Hammer), Intersentia, 2009, p <http://www.idare.gen.tr/cal-reciprocity.pdf>. 8. Sedat Çal, Kamu Hizmeti: Bir Tanım Denemesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1-2, 2007, s <http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/11_25.pdf >. 9. Sedat Çal, Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, Vedat Yayıncılık, 2009, s <http://www.idare.gen.tr/cal-kh-dusunceler.pdf>. 10. Sedat Çal, Uluslararası Tahkimin 10. Yılı: 'Kapıldım Sana Bir Mecnun Gibi', Cumhuriyet Enerji, Ekim 2009, Sayı 18, s ) <http://www.emo.org.tr/ekler/5bd9d47599d0d10_ek.pdf?dergi=582> veya

5 <http://www.idare.gen.tr/cal-tahkim-onuncuyil.pdf> ("Cumhuriyet Enerji", Cumhuriyet Gazetesi ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın birlikte çıkardığı bir dergidir). 11. Sedat Çal, Enerjide 'Tersine Reform' veya 'Qua Vadis?', Cumhuriyet Enerji, Nisan 2008, Sayı 4, s. 6-7 <http://www.emo.org.tr/ekler/e3460e10028fee7_ek.pdf?dergi=515>. ("Cumhuriyet Enerji", Cumhuriyet Gazetesi ile Elektrik Mühendisleri Odası nın birlikte çıkardığı bir dergidir). 12. Sedat Çal, "Altyapının Finansmanı ve İşletilmesi Bağlamında, Kamu Hizmeti İmtiyaz Kavramlarının 1999 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesindeki Dönüşümü", Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, Aralık 2008 (s ) <http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/perskonfyyn/perskonfyyn100.pdf>. 13. Sedat Çal, Energy Security and the Southern Energy Corridor: Implications under the Energy Charter Treaty (İngilizce hazırlanan makale, Rusça olarak Oil Capital dergisinde (Mart 2009) yayımlanmıştır) <http://www.oilcapital.ru/news/2009/03/251452_ shtml> [İngilizce Version, English Version]. 14. Sedat Çal, Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu Tahkim, 14 Şubat 2009 (Ed. Erol Ulusoy ve Asli Yıldırım), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafindan düzenlenen Sempozyum bildirileri (anılan kurumlarca yayınlanmıştır) (s ) [Tam Metin]. 15. Sedat Çal, Yatırım tahkimi davalarında bir son gelişme: Europe Cement - Türkiye Davası, Dünya Gazetesi, 2 Eylül 2009 <http://www.idare.gen.tr/caleurocement.pdf>. 16. Sedat Çal, Uluslararası Tahkim in 10. yılı kutlamalarına yönelik müzikal için bir Libretto denemesi, Dünya Gazetesi, 15 Ağustos 2009 <http://www.dunya.com/yazdirv2.asp?id=57355 >; <http://www.dunya.com/uluslararas%c4%b1-tahkim%e2%80%99in-10- y%c4%b1l%c4%b1-kutlamalar%c4%b1na-y%c3%b6nelik-m%c3%bczikali%c3%a7in-bir-%e2%80%9clibretto%e2%80%9d-denemesi_57355_haber.html>.

6 17. Sedat Çal, Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 90, 2010, s <http://portal.ubap.org.tr/app_themes/dergi/ pdf >. 18. Sedat Çal, "Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Kurulu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/3, 2001, s < >. 19. Sedat Çal, "Ekonomik Düzenleme (Regülâsyon), Özelleştirme, İdare Hukuku ve Uluslararası Tahkim Matrisinde Değerlendirmeler", Sosyoekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık 2010/2, s <http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/ pdf >. 20. Sedat Çal, ""Intuitu Personae" veya İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme Hakkı Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 68, Sayı 2010/3, s < cal.pdf >. 21. Sedat Çal, "İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu ve Farklı Bir Yaklaşım Önerisi", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Doç. Dr. Mustafa Yıldız"a Armağan), C. XIV, Sy. 2, 2010, s <http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/14_2_9.pdf>. 22. Sedat Çal, "Enerjide Küresel Düzenlemeler ve Rekabetçi Politika Arayışları", Perşembe Konferansları, Ankara, Rekabet Kurumu, No 24, 2010, s <http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/perskonfyyn/perskonfyyn124.pdf>. 23. Sedat Çal, "İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2011, Sayı 92, s (Kısım I); Sayı 93, s (Kısım I I) <İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu -I> ; <İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu -II)>.

7 24. Sedat Çal, "Demokrasi ve Hukuk Üzerine", Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s [Tam Metin] (keza, tüm yayın için bkz. <http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/841.pdf>). 25. Sedat Çal, "İdari Usul kanunu (ve Bilgi Edinme Hakkı) Gereksinimi Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-2/06.pdf>. 26. Sedat Çal, İktidar, Hukuk ve Yargı Üzerine Eleştirel Bir Deneme, içinde Erzurumluoğlu Armağanı, (Ed. Emel Badur), Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2012, s <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/erzurumluogl u-armagani.pdf>. 27. Sedat Çal, İdari etkinliklere paha biçmek ya da Anayasa Mahkemesi nin İki Kararının Çağrıştırdıkları, içinde Anayasa Mahkemesi nin 50. Yılına Armağan, (Ed. Alparslan ALTAN / Engin YILDIRIM / Erdal TERCAN/ Hikmet TÜLEN / Ali Rıza ÇOBAN), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2012, s Sedat Çal, Söyleyeceğim Daha Çok Söz Var, (Yunus Emre Yılmaz ile yapılan Söyleşi), içinde Beyân - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi, Sy. 1, (Ed. Yunus Emre Yılmaz / İbrahim Yasin Kurt), Bursa, 2013, s <http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/yunusemresoylesi_sedat_cal.pdf > 29. Dr. Dario Chello, Dr. Sedat Cal, Zafar Samadov; "Three pillars of the golden age of natural gas, 27th International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals, Opatija, Croatia, 9-11 May <http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/chello Cal Sam adov_article_opatija.pdf>

8 30. Sedat Çal, Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine 4. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül <http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/makale_bilimsel_2014.pdf > 31. Sedat Çal, Ankara Barosunca 2010 Yılında Düzenlenen Hukuk Kurultayı'nın "Elektrik Piyasası'na Dair Son Gelişmeler" Başlıklı 1 Numaralı Çalıştayı'ndaki Konuşma, Ankara Barosu Yayını, 2011, s <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/2010-hukukkurultayi-2-cilt.pdf> 32. Sedat Çal, İdare Hukukunda Metalaş(tır)ma Serüveni: 1980 lerden Bugüne Kamu Hizmetinde Başkalaşım ve İdare Hukukunun Bu Dönemeçteki Kimlik Sorunsalına Bakışlar, içinde Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, (Derleyenler: Ali Murat Özdemir / Muammer Ketizmen), İmge Yayınları, Ankara, 2014, s <http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/kamuhizmetivemetalastirma.pdf> 33. Sedat Çal, "Kamu-Özel Hukuk Sarkacında Yatırım Tahkimini Düşünmek", içinde Yıldırım Uler'e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 2014, s Tam Metin 34. Sedat Çal, "Küresel Ekonomi (Uluslararası Ticaret, Yatırım ve Enerji) Politikalarına Yönelik Uluslararası Yasal Kurgulamalar ve Türkiye'nin Bu Meyandaki Hal-i Pür Melâli", Denetim Dergisi, Yıl 27, 2014/1-2, Ocak-Haziran 2014, Sayı , s <http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/kureselekonomi.pdf> 35. Sedat Çal, Kamu Hukukçuları Platformu'nun 8-9 Kasım, 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği Hukuk Güvenliği konulu toplantıda yapılan sunum, içinde Hukuk Güvenliği, (Haz. Ece Göztepe), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2015, s <

9

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi.

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi. ADI VE SOYADI : Av. VOLKAN SIRABAŞI DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 31.08.1976-Ankara NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: Sivas-Gürün LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi 1

Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi 1 Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi 1 Dr. Sedat ÇAL 2 1. Giriş Enerji Şartı sürecinin tarihsel arka planı, yaklaşık yirmi yıl öncesinde Berlin Duvarı nın yıkılması ve Sovyetler Birliği nin çözülme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 80370 /TÜRKİYE Tel : +90 (212) 3115160 e-mail: cem.sanli@bilgi.edu.tr http://rhm.bilgi.edu.tr EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız

İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız İçindekiler Yasama Derneği (YASADER) Hakkında 1 Hedeflerimiz ve Amaçlarımız 2 Yönetim ve Denetim Kurulları 2 Üyelik Hakkında Bilgi 3 Yasama Dergisi 3 Faaliyetler ve Projeler A. Paneller 4 B. Uluslararası

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2012-2013

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2012-2013 BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2012-2013 I) TEMEL SERTİFİKA PROGRAMLARI 53. Bankacılık/İş Hayatı Sertifika Programı 24. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı Hukukçular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı