Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO : 144 MERSİN SANAYİ POTANSİYELİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI ANKARA 2004

2 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MERSİN SANAYİ POTANSİYELİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI HAZIRLAMA GRUBU Adnan Selçuk ERGİNÖZ Süleyman BULUT Ali Rıza AY Makina Mühendisi (Araştırma Şube Müdürü) Endüstri Mühendisi Ziraat Mühendisi Tel: e-posta: ANKARA 2004

3 ÖNSÖZ Teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden yararlanarak yeni alanlar ve ürünler yaratma yarışı her geçen gün daha ileri bir boyuta ulaşırken bu yolla erişilen güç milletler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da beraberinde getirmektedir. Bu yarışta başarılı olmanın temel şartları sürekli kalite, ileri teknolojiye ulaşma, ürün skalasında zenginlik, eğitimli ve nitelikli iş gücü ve ucuz maliyet olarak belirginleşmektedir. Yani, ham madde ve emek yoğun bir sanayi yerine bilgiye, teknolojiye, geliştirme yoluyla üretmeye ve transfer yoluyla sahip olmaya dayalı kalite egemen bir sanayi anlayışı hakim olmalıdır. Türk sanayi, dış pazarlarda hatırı sayılır bir boyutta bir yer edinmekle birlikte hedeflenen noktaya henüz ulaşabilmiş değildir. Gelişmiş ülkelerle yaptığımız sanayi mukayeselerinde bizden daha az nüfusa, yüz ölçüme, daha az ham maddeye, daha kötü doğal şartlara sahip birçok ülkenin bizim çok çok önümüzde yer alması, doğrusu sanayileşme yolunda bir hayli yol almamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Şayet, küresel rekabet ortamı içerisinde sanayimizi hedeflediğimiz yere ulaştırmak istiyorsak yapacağımız şeylerin en başında daha çok çalışmak gelmektedir. Ancak, bu öyle bir sistematik içerisinde olmalıdır ki sadece devlet değil özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, çalışanlar ve bütün insanlarımız uyumlu bir şekilde bu çalışma ortamı ve temposu içerisinde yer alabilmelidir. Ülke kalkınmasında bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesinde, mevcut kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt sathında yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, mevcut sanayi yapısı profilinin ortaya konulması, gelişme imkân ve kabiliyetinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve stratejilerin tasarlanması ve uygulanması da üzerinde ciddiyetle durulması gereken hususların başında gelmektedir. Ancak, bu şekilde verileri ortaya koyarak yatırımcılarımızın doğru teşviki, sağlıklı yatırım kararlarının alınması ve eldeki kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak mümkündür. Bu çalışmada, Mersin ili sanayi potansiyelinin belirlenmesi, yapılabilecek yatırımların ortaya konulması ve yatırımcılarımızın sağlıklı kararlar alabilmelerine yardım edecek verilerin bir araya getirilmesine çalışılmıştır. Yatırımcılarımıza faydalı olacağını umuyorum. Çalışmanın yürütülmesinde yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Mersin Valiliği ve Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, belediye başkanlıklarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına, sanayici ve iş adamlarımız ile katkıları olan bütün personele teşekkür ediyorum. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı i

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER Coğrafi Yapı Nüfus Yapısı Nüfus Nüfus Artış Hızı Şehirleşme ve Göç ALT YAPI SEKTÖRLERİ Teknik Alt Yapı Ulaşım Haberleşme Enerji Sosyal Alt Yapı Eğitim Sağlık BİTKİSEL TARIM, HAYVANCILIK VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELİ Bitkisel Tarım Arazinin Kullanımı Toprak Yapısı Sulama Tarımsal Üretim Seracılık Tarımsal İşletmelerin Arazi Durumu.. Tarımsal Hasıla. Hayvancılık Hayvan Potansiyeli ve Canlı Hayvan Ticareti Hayvansal Ürünler Üretimi Balıkçılık ve Su Ürünlerinde Durum Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler Hasılası Ormancılık Orman Potansiyeli Yer Altı Zenginlikleri Maden Potansiyeli SANAYİ Sanayi Alt Yapısı Küçük Sanayi Siteleri Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Yatırımları OSB deki Yatırımlar Mersin Serbest Bölgesinde Bulunan Tesisler Tekstil Sanayi Gıda Sanayi Mobilya ve Ahşap Sanayi ii

5 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Kimya Sanayi Makina ve Metal Sanayi Plastik Sanayi Diğer İmalat Sanayi Sanayinin Meydana Getirdiği Katma Değer Devletçe Yatırımlara Sağlanan Destekler Mersin e Verilen Teşvikler TİCARET Ticari Durum İç Ticaret Dış Ticaret Mersin Serbest Bölgesi ve Bölgedeki Ticaret Mevduat ve Krediler İLİN SOSYO-EKONOMİSİ Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi Milli Gelirden Alınan Pay İstihdam ÇEVRE İLLERİN SOSYO-EKONOMİLERİ Niğde Genel Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ekonomi Mersin İli İçin Oluşturduğu Potansiyel Konya Genel Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ekonomi Mersin İli İçin Oluşturduğu Potansiyel Karaman Genel Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ekonomi Mersin İli İçin Oluşturduğu Potansiyel Adana Genel Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ekonomi Mersin İli İçin Oluşturduğu Potansiyel iii

6 7.5 Antalya Genel Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ekonomi Mersin İli İçin Oluşturduğu Potansiyel YATIRIM ORTAMI Mevcut Durum Coğrafi Durum Demografik Durum Alt Yapı İmkanları Bitkisel Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynaklar Sanayi Ticarette Durum Sosyo-Ekonomik Durum Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri YAPILABİLECEK YATIRIMLAR Geçimlik Düzeyde Yapılabilecek Projeler Bitkisel Tarım Hay. ve Doğal Kay. Potan. Değ. Yönelik Yatırımlar Bitkisel Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar Bitkisel Tarım ve Hayvan Ürünleri Atıklarına Dayalı Sanayi Orman Ürünlerine Dayalı Yapılabilecek Yatırımlar Madencilik Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar Gıda Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar Makine İmalat Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar Enerji Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar Diğer Sektörlerde Yapılabilecek Yatırımlar Önerilen Yatırımların Yapılabilirlikleri SONUÇ VE DEĞERLENDİRME EK'LER A. Yatırımlara Yönelik Devlet Destekleri Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Destekleri (2002/4367 Sayılı Karar) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ( KOBİ) Yönelik Devlet Destekleri OSB ve KSS Uygulanan Devlet Destekleri Hizmet Destekleri ve Diğer Destekler Finansman Mekanizmaları İhracata Yönelik Devlet Destekleri Yatırımların ve İstihdamın Teşviki (2004/5084 Sayılı Kanun) 250 B. Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması Listesi C. Sanayi Profilleri Listesi iv

7 ÇİZELGELER Sayfa No Çizelge 1 30 Yıllık İklim Değerlendirmeleri Çizelge 2 Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı ve Nüfus Yoğunluğu 7 Çizelge 3 Sayım Yıllarına Göre Mersin İl Nüfusu ve Ortalama Yıllık Nüfus Artış Hızı 9 Çizelge 4 Göç İle İlgili Değerlendirmeler Çizelge Yılı Teknik ve Sosyal Alt Yapı Projeleri. 13 Çizelge 6 Mersin Karayolu Cins ve Nitelikleri Çizelge 7 İlçeler, Çevre İller ve Gelişmiş İllere Olan Uzaklıklar. 14 Çizelge 8 Liman Kapasitesi Çizelge 9 Ambarlar ve Kapasiteleri Çizelge 10 Rıhtımların Uzunlukları, Derinlikleri ve Gemi Türleri Çizelge 11 Mersin Limanı Yıllara Göre Yük ve Gemi Trafiği Çizelge 12 Demir Yolu İle Taşınan Yük İle İlgili Bilgiler Çizelge 13 Yolcu Taşımacılığı İle Bilgiler Çizelge 14 Türkiye Haberleşme Sektörü Abone Sayıları Çizelge 15 Haberleşme Sektöründe Abone Sayıları Çizelge 16 Telefon Abone Durumu Çizelge 17 Şehir İçi Şehirler Arası ve Milletler Arası Otomatik Görüşmeler. 20 Çizelge 18 Yıllar İtibariyle Telefon Hat Sayısı Çizelge 19 Türkiye de Abone Gruplarına Göre Tüketilen Elektrik Enerjisi Çizelge 20 İşletmede Olan Hidroelektrik Santraller Çizelge 21 İşletmedeki Özel Santraller Çizelge 22 Elektrik Abone Dağılım Çizelge 23 Abone Grubuna Göre Tüketilen Enerji Çizelge 24 Okuma Yazma İle İlgili Bilgiler Çizelge 25 Halk Eğitim Kursları Çizelge 26 Okul Öncesi Eğitimde Genel Durum Çizelge 27 Sekiz Yıllık Eğitimde Genel Durum Çizelge 28 Orta Öğretimde Genel Durum Çizelge 29 Yüksek Öğrenim Kurumlarına Ait Genel Bilgiler Çizelge 30 Sağlık Göstergeleri Çizelge 31 Sağlık Kurumların Dağılımı Çizelge 32 Yataklı Hizmet Veren Sağlık Kurumlarının Değerlendirilmesi Çizelge 33 Sağlık Personeline Ait Değerlendirmeler Çizelge 34 Arazi Dağılımı Çizelge 35 Toprak Yapısı Çizelge 36 Problemli Tarım Alanları Çizelge 37 Sulamalarla İlgili Değerlendirmeler Çizelge 38 Sulama Arazisinin Kullanımı Çizelge 39 Tarım Arazilerinin Kullanımı Çizelge 40 Türkiye-Mersin Tarla Ürünlerinin Ürün Miktarları Çizelge 41 Tarla Ürünleri Ekilen Alan ve Hasat Edilen Alanlar Çizelge 42 Türkiye-Mersin Sebze Üretim Miktarları Çizelge 43 Türkiye-Mersin Meyve Üretim Miktarları Çizelge 44 Türkiye-Mersin Bitkisel Üretim ve Üretim Değerleri Çizelge 45 Sera Alanları ve Seracılıkla Uğraşan Üretici Sayısı v

8 Çizelge 46 Belli Başlı Ürünlerde Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği (Seracılık Yatırımları).. 38 Çizelge 47 Örtü Altı Meyvecilik Çizelge 48 Süs Bitkileri Seracılığı Bilgileri Çizelge 49 Arazi Miktarlarına Göre İşletme Sayısı Çizelge 50 Hayvan Varlığının Dağılımı Çizelge 51 Büyükbaş Hayvan Popülasyonundaki Değişim Çizelge 52 Türkiye-Mersin Hayvansal Ürün Miktarları Çizelge 53 Su Ürünlerinde Gelişmeler Çizelge 54 Deniz Ürünleri Üretim Miktarları 45 Çizelge 55 Tatlı Su Ürünleri Üretim Miktarları Çizelge 56 Deniz ve Tatlı Su Balıkçılığı İle İlgili Değerlendirmeler Çizelge 57 Orman Köyü / Belde Sayıları ve Nüfusları 47 Çizelge 58 Orman Potansiyeli 47 Çizelge 59 Ağaç Türleri.. 48 Çizelge 60 Orman Serveti.. 48 Çizelge 61 Orman Ürünleri Üretimi 48 Çizelge 62 Orman Dışı Ürünler Üretimi 49 Çizelge 63 Maden ve Enerji Kaynakları Çizelge 64 Küçük Sanayi Siteleri Çizelge 65 Mersin-Tarsus 1.OSB de Faaliyette Olan Sanayi Tesisleri Çizelge 66 Mersi Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Tekstil Sanayi İşletmeleri Çizelge 67 Tekstil Sanayinde Faaliyette Bulunan İşletmeler Çizelge 68 Gıda Sanayinde Faaliyette Bulunan İşletmeler Çizelge 69 Mobilya ve Ahşap Sanayinde Faaliyette Bulunan İşletmeler 61 Çizelge 70 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Kuruluşları Çizelge 71 Kimya Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler. 62 Çizelge 72 Makina ve Metal Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler 63 Çizelge 73 Plastik Ürünleri İmalatı Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler 64 Çizelge 74 Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşları.. 65 Çizelge 75 Sanayi Tesislerinin Sektörel Dağılımları ve İstihdam Durumu. 65 Çizelge ve 2004 Yılları Teşvik Belgelerinin sektörel Dağılımı 67 Çizelge 77 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri İle İlgili Değerlendirmeler 69 Çizelge 78 Ticaret Borsasında İşlem Gören Ürünler. 70 Çizelge 79 Seçilmiş Ürünlerin Borsadaki Ticaret Hacmi.. 71 Çizelge 80 Ürün Bazında İthalat 73 Çizelge 81 Ürün Bazında İhracat.. 74 Çizelge 82 Ülkeler Bazında Gerçekleşen İhracat.. 75 Çizelge 83 Ülkeler Bazında Gerçekleşen İthalat.. 76 Çizelge Dönemi Dış Ticaret Değerlendirmesi Çizelge 85 Kullanıcıların Faaliyet Konularına Göre Dağılımı Çizelge 86 Serbest Bölge Sermaye Miktarları ve Dağılımları Çizelge 87 Serbest Bölgedeki Firmalar ve Özellikleri Çizelge 88 Yıllar İtibariyle Serbest Bölge Toplam Ticaret Hacmi Çizelge 89 Değişik Sistemlere Göre 2004 Yılı 5 Aylık Ticaret Hacmi Değerlendirme. 80 Çizelge 90 Bölge Ticaret Hacminin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Çizelge 91 Banka Mevduatlarının Sektörel Dağılımı Çizelge 92 Banka Kredilerinin Sektörel Dağılımı Çizelge 93 İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çizelge 94 Gelişmişlik Endekslerine Göre Kademeli il Grupları Çizelge 95 İlçeler İtibariyle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması vi

9 Çizelge 96 Kişi Başına GSYİH Sıralamasına Göre İller Çizelge 97 Cari Fiyatlarla İktisadi Faaliyet Konularına Göre GSYİH Çizelge 98 Cari ve Sabit Fiyatlarla Dönemine Ait GSYİH. 89 Çizelge 99 İktisaden Faal Nüfusun Sektörlere Göre Dağılımları.. 90 Çizelge 100 Bitkisel Tarım Ürünleri Üretimi.. 92 Çizelge 101 Canlı Hayvan Varlığı 93 Çizelge 102 Hayvansal Ürün Miktarları.. 94 Çizelge 103 İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 95 Çizelge 104 Bitkisel Tarım Ürünleri Üretimi 96 Çizelge 105 Canlı Hayvan Varlığı 97 Çizelge 106 Hayvansal Ürün Miktarları.. 98 Çizelge 107 İktisadi Faaliyet Kollarını Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 100 Çizelge 108 Bitkisel Tarım Ürünleri Üretimi 101 Çizelge 109 Canlı Hayvan Varlığı 102 Çizelge 110 Hayvansal Ürün Miktarları Çizelge 111 İktisadi Faaliyet Kollarını Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 104 Çizelge 112 Bitkisel Tarım Ürünleri Üretimi 105 Çizelge 113 Canlı Hayvan Varlığı 105 Çizelge 114 Hayvansal Ürün Miktarları Çizelge 115 İktisadi Faaliyet Kollarını Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 108 Çizelge 116 Bitkisel Tarım Ürünleri Üretimi 110 Çizelge 117 Canlı Hayvan Varlığı 110 Çizelge 118 Hayvansal Ürün Miktarları Çizelge 119 İktisadi Faaliyet Kollarını Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 112 Çizelge 120 Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri 125 Çizelge 121 Türkiye de Organik Tarımsal Ürünler Üretimi Çizelge 122 Türkiye de Üretimi Yapılan ve Ticarete Konu Olan Organik Tarım Ürünleri 142 Çizelge 123 Türkiye Hayvansal Ürünler Talep Miktar ve Değerleri Çizelge 124 Türkiye Hayvansal Ürünler Üretim Miktar ve Değerleri 151 Çizelge 125 Türkiye Hayvansal Ürünler İhracat Miktar ve Değerleri 151 Çizelge 126 Türkiye Hayvansal Ürünler İthalat miktar ve Değerleri Çizelge 127 Yıllar İtibariyle Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Çizelge 128 Türkiye Süt ve Süt Mamulleri Sanayi Talep, Üretim, İthalat ve İhracatı Çizelge 129 Türkiye Meyve Suyu Konsantre Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı 161 Çizelge 130 Dondurulmuş Sebze ve Meyve Ürünler Çizelge 131 Dondurulmuş Gıda Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı 164 Çizelge 132 Konserve Sebze ve Meyve Üretimi. 165 Çizelge 133 Konserve Sebze ve Meyve Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı 165 Çizelge 134 Reçel Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı 167 Çizelge 135 Bitkisel Yağ Üretimi. 169 Çizelge 136 Bitkisel Ham Yağlar Talep,Üretim, ve İthalatı. 169 Çizelge 137 Zeytin Üretimi 171 Çizelge 138 Zeytinyağı Talep,Üretim İhracat ve İthalatı. 172 Çizelge 139 Kurutulmuş Sebze Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı Çizelge 140 Yıllara göre Domates, Sanayi Tipi Domates ve Domates Salçası Üretimi 176 Çizelge 141 Domates Salçası Talep, Üretim, İhracat ve İthalatı Çizelge 142 Kaynak Suyu, Soda Üretim ve Talep Bilgileri Çizelge 143 Türkiye Tekstil ve Deri İşleme Mak. İmalat.San. Talp.,Ürt., İth.ve İhr Çizelge 144 Otomotiv Sektör İhracatı Çizelge 145 Otomotiv Yan Sanayi Mamulleri Dış Ticareti. 188 vii

10 Çizelge 146 Tarım Makineleri İhracatı 191 Çizelge 147 Tarım Makineleri İthalatı. 191 Çizelge 148 Plastik Ürünler Üretimi Çizelge 149 Türkiye Plastik Sanayi Talep, Üretim, İthalat ve İhracatı Çizelge 150 Kaynak Suyu, Soda Üretim ve Talep Bilgileri. 200 Çizelge 151 Kendinden Hareketli Olmayan Hasta ve Sakat Arabaları İth. ve İhr 202 Çizelge 152 Kendinden Hareketli Hasta ve Sakat Arabaları İthalat ve İhracatı Çizelge 153 Dokumasız Kumaş Talep, Üretim İthalat ve İhracatı. 205 Çizelge 154 Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Üretilen Dokumasız Tekstil Ürünlerinde Kullanım Alanlarına Göre Uygulanacak Doku Sabitleme Metotları Çizelge 155 Oluklu Mukavvanın Kullanıldığı Sektörlere Göre Dağılımları Çizelge 156 Oluklu Mukavvanın Talep, Üretim, İthalat ve İhracatı Çizelge 157 Çocuk Bezleri ve Kadın Pedleri Yurt İçi Talep Tahminleri Çizelge 158 Çocuk Bezleri İthalat ve İhracatı Çizelge 159 Hijyenik Kadın Pedi İthalat ve İhracatı 216 Çizelge 160 Bisiklet ve Motosiklet Lastikleri Talep, Üretim,İthalat ve İhracatı. 220 Çizelge 161 Türkiye PC Pazarı 224 Çizelge 162 Önerilen Yatırımların Ekonomik Kriterlere Göre Yapılabilirlikleri. 230 ŞEKİLLER Şekil 1 Şekil 2 30 Yıllık Aylık Ortalama Yağış Miktarları Yıllık ortalama Sıcaklık ve Ortalama Nem Değerlendirmelerinin Aylar İtibarı İle Karşılaştırılması.. Sayfa No 4 5 Şekil 3 İlin Deprem Haritası... 5 Şekil 4 Mersin-Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızının Karşılaştırılması... 9 Şekil 5 Göç İle İlgili Değerlendirmeler.. 11 Şekil 6 Arazi Dağılımı. 32 Şekil 7 Türkiye Mersin Tarımsal Ürünler Üretimi 37 Şekil 8 Kompakt Diskin Fiziksel Yapısı Şekil 9 Kompakt Diskin Kesiti 222 Şekil 10 Kısımlarda (Tracklarda) Oyukların (Pitlerin) Büyüklükleri 222 viii

11 İLİN PROFİLİ Yüzölçümü km 2 (Göller Dahil) Nüfusu ( 2000 ) Yıllık Nüfus Artış Hızı ( ) 26,47 Nüfus Yoğunluğu ( 2000 ) 107 kişi/km 2 Nüfus Dağılımı ( 2000 ) % 60,51 Kent, % 39,49 Köy Okur-Yazarlık Oranı % 89,16 Toplam Yerleşim Sayısı Ortalama En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık Merkez ilçe dahil 10 ilçe, 70 Belediye 513 Köy 21,8 0 C - 11,4 0 C Yıllık Ortalama Yağış ve Nispi Nem 736 mm. % 64,1 nem Deprem Konumu Arazi Kullanım Durumu Statüsü Gelişmişlik Kademesi ve 5. Derece % 25,6 Tarım, % 49,5 Ormanlık-Fundalık, % 24,5 Tarım Dışı arazi, % 0,4 Çayır-Mera Normal 2. Derecede Gelişmiş İl (2003 yılı) Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası 17. ( 2003 yılı-81 il içinde ) Tarım İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı Sanayi Sektörü Çalışanların Toplam İstihdama Oranı % 57,64 % 7,93 Sanayi Üretim Değerinin İl İçindeki Payı % 21,6 Tarım Üretim Değerinin İl İçindeki Payı % 24,3 GSYİH nın Türkiye İçindeki Payı % 2,75 Kişi Başına GSYİH $ Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Yeri % 1,17 Ana Tarım Ürünleri Narenciye-Meyve-Sebze ix

12 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Yapı 1.2. Nüfus Yapısı Nüfus Nüfus Artış Hızı Şehirleşme ve Göç 1

13 1. GENEL BİLGİLER 1.1. COĞRAFİ YAPI Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin doğusunda Adana, batısında Antalya, kuzeyinde Konya, kuzeybatısında Karaman ve kuzeydoğusunda Niğde illeri ile çevrilidir. Güneyinde doğudan batıya doğru Akdeniz kıyıları uzanır. Merkez ilçe, Tarsus ve Çamlıyayla 3.derece deprem kuşağında, Erdemli ve Silifke 4. derece, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçeleri 5. derece deprem kuşağında yer almaktadırlar. Mersin, coğrafi konumu itibariyle tarihin ilk çağlarından itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Göller dahil km 2 yüzölçüme sahip olan Mersin de merkez ilçe dahil 10 ilçe, 70 belediye ve 513 köy bulunmaktadır. Mersin in eski ismi İçel olmakla birlikte bu isim tarihli ve 4764 sayılı kanunun 1. maddesinde Mersin olarak değiştirilmiştir. Arazi Yapısı Yeryüzü şekilleri genellikle dağlık, dalgalı ve ova arazisi şeklinde bulunmaktadır. İlin % 87 si dağlık, % 7 si ovalık ve % 6 sı ise dalgalı arazi niteliğindedir. İlin kuzeyini çevreleyen Batı ve Orta Toroslarla, bunların güney uzantısı olan yükseklikler dağlık bölgeyi, kıyıdan dağ eteklerine kadar olan düzlükler ovalık bölgeyi, ova ile dağlar arasındaki küçük engebelikler de dalgalı bölgeyi meydana getirmektedir. Dağlar ve Tepeler Dağlar, Orta Torosların üzerindeki ve güney yamaçlardaki bazı yüksekliklerden meydana gelmiştir. İlin kuzeyini çevreleyen Orta Toroslar, kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru alçalarak uzanmaktadır. Torosların en yüksek yeri olan Bolkar dağlarının Medetsiz tepesi (3.585 m) kuzeydoğu sınırında bulunmaktadır. Buradan batıya doğru Kümpet dağı (2.473 m), Elmadağı (2.160 m), Alamusa dağı (2.013 m), Büyük Eğri dağı (2.025 m), Kızıldağ (2.260 m), Geven dağı (1.462 m), Naldöken dağı (1.754 m), Kaynak dağı (1.313 m), Kabaklı dağı (l.675 m) yüksekliklerindedir. Ayrıca Karaziyaret dağı, Tol dağı, Sunturas dağı, Balkalesi, Ayvagediği, Makamtepesi ve Kaşkaya tepeleri diğer önemli yükseltilerdir. Ovalar Ovalar tarıma elverişli verimli topraklardır. Çukurova ve Seyhan ovaları yurdumuzun en verimli ovalarındandır. Mersin, Erdemli ve Silifke ovaları genişliği 4 10 km yi geçmeyen kıyı nehrinin ve Tarsus çayının zamanla dağlardan sürükleyip getirdiği toprakların sahili doldurması ile meydana gelmiştir. Yüzyıllar önce birer kıyı şeridi olan Tarsus ve Adana denizden bu şekilde uzak kalmıştır. Çukurova nın batı yanı Yenice ve Tarsus ovası adını almaktadır. Çok geniş bir alanı kaplayan bu ovalar Mersin in en büyük ve en verimli ovalarıdır. Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ovaları da verimli topraklardan meydana gelmiştir. 2

14 Akarsular Türkiye nin akarsuyu bol olan illerinden birisi de Mersin ilidir. Göksu ırmağı ve Tarsus (Berdan) çayı önemli iki büyük akarsuyudur. Bu akarsular dışında, Akdeniz e dökülen birçok küçük akarsuları da bulunmakta olup, Anamur da Anamur çayı, Sultan çayı ve Melleç dereleri, Aydıncık ta Menekşe ve Gözsüzce deresi, Bozyazı da Siniçay ve Aksaz, Erdemli yakınlarında Alata ve Lamas çayları, Merkez bölgesinde Gilindire ve Tece deresi, Müftü (Efrenk) deresi ve Deliçay deresidir. Bu dere ve çaylar yağışlarla beslendiğinden bazılarında yaz mevsiminde su bulunmamaktadır. Yaylalar Toros dağlarının güney uzantıları akarsular ve dereler tarafından yarılarak dalgalı düzlükler meydana gelmiştir. Kıyıdan km uzaklıkta bulunan bu yaylaların yüksekliği m arasında değişmektedir. Merkezde Arslanköy, Gözne, Fındık Pınarı, Soğucak, Bekiralanı, Mihrican, Ayva Gediği ve Kızılbağ, Tarsus ta Namrun ve Sebil, Erdemli de Sorgun, Toros, Küçük Fındıklı ve Güzeloluk, Silifke de Balandız, Gökbelen ve Kırobası, Anamur da Abanoz, Kaş ve Beşoluk, Bozyazı da Elmagözü ve Kozağaç, Gülnar da Bardat, Tersakan ve Bolyaran, Mut ta Kozlar, Çivi, Söğütözü ve Sertavul yaylaları önemli yaylalardır. Baraj Göl ve Göletler Tarsus ta elektrik üretimi ve içme suyu amaçlı Berdan baraj gölü ile sulama amaçlı ve tatlı su balıkçılığı yapılan Çavuşlu Göleti ile Erdemli de Esenpınar, Gülnar da Hortu, Mut ta Gezende göletleri bulunmaktadır. Mersin de önemli olarak değerlendirilebilecek göl bulunmamaktadır. Silifke ilçesinin güneyinde Akgöl (744 km 2 ), Keklik (120 km 2 ) ve Paradeniz adında küçük göller bulunmaktadır. Gülnar ın Demirözü (Hortu) köyünde Aygır göl, Kamışlı göl, Uzun göl, Çamlıyayla da krater göllerinin en büyüğü Çinili Göl diye anılan doğal gölcükler bulunur. İklim ve Bitki Örtüsü Kıyı şeridinin iklimi Akdeniz, kuzey kesimleri ise karasal iklim özelliği göstermektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı mm arasında değişmektedir. Yağışlar daha çok sonbahar ve kış aylarında yağmakta ve bölgeler arasında belirli bir farklılık göstermektedir. En fazla yağışı Çamlıyayla, en az yağışı ise Mut ilçesi almaktadır. İlin 30 yıllık iklim değerlendirmeleri incelendiğinde; ortalama sıcaklığın 16 C, ortalama en düşük sıcaklığın 11,4 C, ortalama en yüksek sıcaklığın 21,8 C ve ortalama nispi nemin ise % 64,1 olduğu görülmektedir. Bitki örtüsü defne, yabani zeytin, melengiç, keçiboynuzu gibi bitki topluluklarının oluşturduğu maki örtüsü şeklindedir. Makiler 700 m ye kadar olan dalgalı düzlüklerde yetişmekte ve sonrasında da ormanlık alanlar başlamaktadır. Meşe metre, Kızılçam metre, Karaçam 1500 metre, Sedir ve Ardıç ise 2000 metre yüksekliklerde yetişir metreden sonra da çalılıklara ve otlaklara rastlanılmaktadır. 3

15 İlin 30 yıllık iklim değerlendirmeleri çizelge 1, şekil 1 ve şekil 2 de verilmiştir. Çizelge Yıllık İklim Değerlendirmeleri AYLAR En Yük Sıcaklık O C En Düşük Sıcaklık O C Kapalı Gün Sayısı Yağışlı Gün Sayısı Sıcaklık O C Güneş. Süresi Ortalama Toprak Üstü Minimum Sıcaklık O C Nispi Nem (%) Yağış (mm) Ocak 11,9 2,7 7,7 14,9 6,8 8,0 3,8 65,6 140,3 Şubat 12,6 3,4 6,5 12,1 7,6 6,7 4,0 66,2 96,3 Mart 16,1 6,1 4,9 10,5 10,5 8,1 5,8 65,7 73,8 Nisan 20,4 9,4 3,5 7,8 14,1 7,3 9,4 65,0 46,0 Mayıs 24,2 13,0 1,7 6,4 18,6 10,2 13,4 64,5 36,1 Haziran 27,9 17,3 0,4 3,5 22,6 16,7 17,7 64,3 18,2 Temmuz 30,9 20,3 0,2 1,5 23,8 20,8 21,1 63,7 8,3 Ağustos 31,2 20,3 0,1 1,1 25,7 21,9 21,0 62,7 6,1 Eylül 29,2 17,3 0,1 1,9 22,8 21,0 17,5 60,2 10,8 Ekim 24,8 13,2 1,9 6,1 18,1 15,4 13,2 60,6 50,8 Kasım 18,7 8,5 4,4 9,7 12,9 10,6 8,4 64,0 93,1 Aralık 13,9 5,0 6,2 14,6 8,7 8,2 5,4 66,6 156,2 Yıllık Ortalama 21,8 11,4 3,1 7,5 16,0 12,9 11,7 64,1 736,0 Kaynak: Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin, 2004 Yağış Miktarı (mm) Otuz Yıllık Aylık Ortalama Yağış Miktarları (mm) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil Yıllık Aylık Ortalama Yağış Miktarları (mm) 4

16 70 Ortalama Sıcaklık Ortalama Nisbi Nem Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şekil Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Ortalama Nem Değerlendirmelerinin Aylar İtibarı İle Karşılaştırılması Depremsellik Durumu Kaynak: Deprem Araştırma Daire Başkanlığı, 2004 Şekil 3. İlin Deprem Haritası Merkez İlçe, Tarsus ve Çamlıyayla 3.derece, Erdemli ve Silifke 4. derece, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçeleri ise 5. derece deprem kuşağında yer almaktadır. 5

17 1.2. NÜFUS YAPISI Nüfus Kamu ve özel sektör hedef kitlelerinin, hizmet alanlarının, hedeflerinin ve üretim kapasitelerinin belirlenmesinde nüfus verileri hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple, çağdaş devletin öncelikli görevlerinden biri de bu verilerin güvenilir, güncel ve nitelikli olarak toplanabilmesidir. Ülke kaynaklarının sağlıklı olarak tespiti ve buna bağlı olarak Beş Yıllık Kalkınma Planları nın hazırlanmasında ülkemiz nüfusunun yaş, cinsiyet vb. yapısının sağlıklı olarak bilinmesi günümüzde büyük ölçüde önem kazanmış bulunmaktadır. Ülkemizde nüfusumuzun sayısını, sosyal ve ekonomik niteliklerini tespit amacıyla cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ilki 1927, ikincisi 1935 yılında ve bu tarihten sonra her beş yılda bir olmak üzere on üç kez Genel Nüfus Sayımı uygulanmıştır. Burada, öncelikle ülkemiz nüfus yapısının genel olarak bir değerlendirilmesi yapılacak ve daha sonra Mersin ili nüfus yapısı incelenecektir yılı genel nüfus sayımı sonuçlarını ülkemiz açısından değerlendirilecek olursak; Nüfusumuzun yıllık artış hızı döneminde önemli bir değişim göstermemiş ancak, 1985 yılından sonra hızla azalma sürecine girmiştir. Yıllık nüfus artış hızı döneminde 24,9, döneminde 21,7 iken, döneminde 18,3'e düşmüştür yılından sonra ilk kez döneminde nüfus artış hızı 20'nin altına düşmüştür döneminde şehirlerde bulunan nüfusun oranı önemli bir değişim göstermemiş, 1950 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun oranı hızla artmıştır. Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmaktadır döneminde şehirlerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı 26,8 iken, köylerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı 4,2 olarak gerçekleşmiştir dönemi dikkate alındığında, ülkemizde 1985 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun köylerde bulunan nüfustan daha fazla olduğu bir dönemin başladığı görülmektedir. Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfusun oranı son on yılda önemli artış göstererek 1990 yılında % 59 iken, 2000 yılında % 64,9'a yükselmiştir döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmıştır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde, en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı 26,7, Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Ülke genelindeki nüfusun % 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesinin en fazla, nüfusun % 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinin ise en az nüfusa sahip olduğu belirlenmiştir. 6

18 Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken, en az olan bölgenin ise Karadeniz Bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Marmara Bölgesindeki nüfusun % 79'u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise % 49'u şehirlerde bulunmaktadır yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Mersin in nüfusu kişidir. İl nüfus büyüklüğü açısından Türkiye nin 8. ilidir. Mersin nüfusunun si şehirlerde, i ise köylerde yaşamaktadır ve 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun ilçelere göre dağılımı, şehirde ve köylerde yaşayan nüfus ve nüfus yoğunlukları çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı ve Nüfus Yoğunluğu Yerleşim Birimi Merkez İlçe Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus İl Toplamı Genel Nüfus Sayım Yılları Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Not: Yüzölçümüne göller dahil değildir. Kaynak: DİE, Mersin Yüzölçümü (km 2 ) Yıllık Nüfus Artış Hızı ( ) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km 2 ) , , , , , , , , , , ,

19 Son 73 yılda Türkiye nin nüfusu yaklaşık olarak 5 kat artış göstermiştir. Aynı dönemde Mersin in nüfusu yaklaşık 7,8 kat artmış ve 2000 yılında e yükselmiştir. İlde kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 15 kişi iken, 2000 yılında 107 kişiye yükselmiştir. İlin ortalama hane halkı büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmaktadır yılında ilin ortalama hane halkı büyüklüğü 5,5 kişi iken, 2000 yılında 4,5 kişiye düşmüştür yılında Mersin de % 24,8 olan şehirde yaşayan nüfusun payı,1990 yılına kadar sürekli bir artış göstererek % 62,1 e yükselmiştir. Bu yıldan sonra kırda yaşayan nüfusun şehirde yaşayan nüfustan daha hızlı artması sonucu şehirde yaşayan nüfusun payı 2000 yılında % 60,5 olmuştur. İlde şehirde yaşayan nüfusun oranı, ülke ortalamasına göre oldukça yavaş artmıştır. Mersin de 1980 yılına kadar köy nüfusu şehir nüfusundan fazla iken, bu yıldan itibaren şehir nüfusu köy nüfusundan fazla olmuştur. Mersin de 1927 yılından 1950 yılına kadar olan dönemde erkek nüfusun büyüklüğü kadın nüfustan daha az olmuş, ilk kez 1950 yılında erkek nüfusun büyüklüğü kadın nüfusu geçmiştir yılları arasında küçük artış ve azalışlar gösteren cinsiyet oranı en büyük değerini 107 ile 1975 yılında almıştır. Cinsiyet oranı, 1980 yılından sonra azalma eğilimi göstermiştir yılında Mersin de her 100 kadın için 101 erkek bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, il genelinde 107 ve il merkezinde 414 iken, ilçelere göre 24 ile 174 kişi arasında değişmektedir. Yüz ölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Silifke ilçesinde nüfus yoğunluğu 61, yüzölçümü en küçük olan Aydıncık ilçesinde nüfus yoğunluğu 26 kişidir. Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar ve Silifke ilçelerinde köylerde yaşayan nüfus şehirlerde yaşayan nüfustan daha fazladır. Nüfusun en yoğun olduğu yer merkez ilçe olup, bunu Tarsus takip etmektedir. Merkez ilçe, Tarsus, Silifke ve Erdemli toplam nüfus büyüklükleri açısından diğer ilçelerden ayrılmaktadırlar. Şehir nüfusu merkez ilçe ile Tarsus ilçesinde en fazla iken, en az olan ilçenin ise Aydıncık ilçesi olduğu görülmektedir Nüfus Artış Hızı Mersin ilinin yıllık nüfus artış hızı 26,47 dir. Bu oran 21,43 olan Akdeniz Bölgesi yıllık nüfus artış hızı ortalamasının ve 18,28 olan Türkiye yıllık nüfus artış hızı ortalamasının üzerindedir yılları arasında yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Mersin ilinin nüfusu sürekli artış göstermiştir. İlde en düşük yıllık nüfus artış hızı 10,70 ile dönemlerinde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı 40,60 ile ve dönemlerinde gerçekleşmiştir. Nüfusun son yıllarda hızlı artışında çevre iller, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden olan göç belirgin rol oynamaktadır. Alınan göçün niteliğine bakıldığında eğitimsiz, işsiz, vasıfsız iş gücü ile karşılaşılmaktadır. Bu nitelikteki göçle birlikte yöresel kültür farklılıkların da etkin olmasından dolayı sosyal uyumsuzluk ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. 8

20 Şehirlerin nüfus artış hızı 23,67 olarak gerçekleşmiştir. Şehir nüfus artışının en fazla olduğu ilçe 72,87 ile Mut ilçesi, en az olduğu ilçe -0,23 ile Çamlıyayla ilçesidir. İl e bağlı bulunan bucak ve köylerin yıllık nüfus artış hızı ise 30,92 dir yılında Mersin ülke nüfusu içinde % 1,5 lik paya sahipken, 2000 yılında yaklaşık % 2,4 lük paya ulaşmıştır. Bu dönemde, Mersin in yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. İlin yıllık nüfus artışı en yüksek olan ilçesi 37,28 ile Silifke, en az olan ilçesi -2,48 ile Çamlıyayla dır. Sayım yıllarına göre Türkiye-Mersin nüfusu ve yıllık nüfus artış hızları çizelge 3 ve Şekil 4 de verilmiştir. Çizelge 3. Sayım Yıllarına Göre Mersin İl Nüfusu ve Ortalama Yıllık Nüfus Artış Hızı Sayım Yılı Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı ( ) Türkiye Mersin Türkiye Mersin ,10 17, ,03 10, ,59 16, ,73 25, ,75 31, ,53 35, ,63 27, ,19 28, ,01 38, ,65 33, ,88 40, ,71 40, ,28 26,47 Kaynak: D.İ.E. Mersin Nüfus Artış Hızı (%) Türkiye Mersin Şekil 4. Mersin ile Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızının Karşılaştırılması ( ) 9

21 Şehirleşme ve Göç Türkiye genelinde olduğu gibi, Akdeniz Bölgesi ve Mersin de de şehirleşme oranı yüksektir yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ildeki şehirleşme oranı % 60,51 olarak belirlenmiştir. Bu oran % 64,9 olan Türkiye ortalamasından düşük ve % 59,78 olan Akdeniz Bölgesi ortalamasından yüksektir. Kentleşme sürecinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Nüfus artışı ve şehirleşmenin temel dinamiğini göç hareketleri oluşturmaktadır. Göç, birçok ekonomik ve sosyal dengeyi değiştiren bir olgudur ve boyutları büyüdükçe değişimin boyutları da büyümektedir. Normal göç boyutlarına göre planlanan ve plan hedeflerinin de gerisinde gerçekleştirilebilen yatırım ve hizmetler, büyük boyuttaki göçler sonucu göç alan yörede büyük aksamalara sebep olmaktadır. Bölgede göç üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, göç olaylarını tetikleyen birçok temel sebeplerin bulunduğu belirlenmiştir. Bunlardan ilki, göçün ağırlıklı olarak ekonomik sebeplere dayalı olduğu görülmektedir. Bu şekildeki göç, genellikle sanayi ve ticaretin yoğun olduğu merkezlere doğru olmaktadır. Diğer bir sebep eğitim, sağlık ve kültür imkânlarının yetersizliğiyle birlikte coğrafik koşulların ağır olmasıyla da ilişkili görülmektedir. Özellikle doğu bölgelerindeki doğal yaşam şartlarındaki zorluklarla birlikte, özellikle yılları arasında bölgede hüküm süren terör olayları da Mersin in göç almasının temel sebeplerindendir. Göç, aynı zamanda nitelikli genç iş gücünün azalmasına ve sermayenin transferine de sebep olmaktadır. Terk edilen bölge ister kentsel, isterse kırsal alan olsun nitelik değiştirmektedir. Böylece nüfusu kaybeden yerler, bağımlı nüfusu barındıran yerler haline dönüşmektedir. Özellikle merkez ilçe ve Tarsus ilçesinin son yıllarda göç alması birçok olumsuz yapının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda özellikle alt yapı sorunları, gecekondulaşma ve sosyo-ekonomik sorunlar ön plana çıkmakta ve geleceğe yönelik projeksiyonların yapılmasında güçlükler yaşanılmaktadır. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı ile ekonomik niteliklerinin araştırılması sonucunda içe ve dışa göç eden nüfusla ilgili olarak şu özellikler tespit edilmiştir: Başlangıçta terörden kaynaklanan göç kabulü, Sanayileşmeye paralel olarak özellikle Merkez İlçe ve Tarsus a ilginin artması, Bazı çevre ve doğu bölgeleri illerindeki işsizlik oranının artması, Çok yönlü yaşam koşulları ortamının yüksek olması, Kırsal kesimdeki tarımsal gelirlerin azalması, Ekonomik endişelerin var olması, Zorlaşan hayat şartları, kentlerin çekiciliği, kırsal kesimdeki teknolojinin azlığı, eğitim, kentlerdeki iş imkânlarının daha fazla olması vb. Sebeplerle özellikle kırsaldan merkeze doğru göç yaşanılmaktadır. 10

22 Göç ile ilgili değerlendirmeler çizelge 4 ve şekil 5 te verilmiştir. Çizelge 4. Göç İle İlgili Değerlendirmeler Toplam İller Arası Göç Hareketleri Şehirden Şehre Köyden Şehre Şehirden Köye Köyden Köye Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı ( ) 68 İlin Kendi İçindeki Göç Hareketleri Kişi % Toplam İl Merkezinden İlçe Merkezlerine ,2 İl Merkezinden Köylere ,6 İlçe Merkezlerinden İl Merkezine ,9 İlçe Merkezlerinden Köylere ,5 Köylerden İl Merkezine ,5 Köylerden İlçe Merkezlerine ,3 Kaynak: D.İ.E. Mersin Mersin in almış olduğu göç, verdiği göçten daha fazladır. Aldığı göçler içerisinde şehirden şehre olan göç dikkati çekmekte ve alınan göç içerisindeki oranı % 77 olarak belirginleşmektedir. Verilen göç içerisinde de aynı durum söz konusu olmakla birlikte bu oran % 90 a tekabül etmektedir. İlin kendi içindeki göç hareketlerini ise % 27,3 ile köylerden ilçe merkezlerine olan hareket belirlemektedir. Net göç hızı 68 olup, alınan göç belirgin olarak dikkati çekmektedir. Alınan göçün niteliğine bakıldığında eğitimsiz, işsiz ve vasıfsız iş gücü ile karşılaşılmaktadır. Bu nitelikteki göçle birlikte yöresel kültür farklılıkların da etkin olmasından dolayı sosyal uyumsuzluk ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır Aldığı Göç Verdiği Göç (%) ,2 13,6 22,9 17,5 11,5 27,3 0 Şehirden Şehire Köyden Şehire Şehirden Köye Köye Köyden 0 İl Merkezinden İlçe Merkezlerine İlçe Merkezlerinden Köylere Şekil 5. Göç ile İlgili Değerlendirmeler 11

23 2. ALT YAPI SEKTÖRLERİ 2.1. Teknik Alt yapı Ulaşım Haberleşme Enerji 2.2. Sosyal Alt yapı Eğitim Sağlık 12

24 2. ALT YAPI SEKTÖRLERİ 2.1. TEKNİK ALT YAPI Gelişmişliğin göstergesi olan teknik alt yapı sektörleri, ekonomik gelişmede dikkate alınması gereken en önemli parametrelerdendir. Genel olarak, teknik ve sosyal alt yapı sektörleri yeterince gelişmeden, sosyo-ekonomik bir gelişmenin sağlanması mümkün görülmemektedir. Teknik ve sosyal alt yapı sektörlerine geçmiş dönemlerde yapılmış olan yatırımlarda olduğu gibi 2004 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımlarda önem arz etmektedir yılı teknik ve sosyal alt yapı sektörlerine ait projelerle ilgili bilgiler çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge Yılı Teknik ve Sosyal Alt Yapı Projeleri (Milyar TL) Sektörler Proje Sayısı Proje Bedeli 2004 Yılı Ödeneği Tarım Ulaştırma Turizm Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri TOPLAM Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2004 Mersin 2004 yılı içerisinde teknik ve sosyal alt yapı sektörlerine ait 68 projenin toplam proje bedeli olarak milyar TL ve yılı ödeneği ise milyar TL olarak öngörülmüştür. Genel olarak değerlendirme yapıldığında toplam proje bedelinin % 15 nin yıllık ödenek şeklinde verilmesi söz konusu projelerin uzun vadede tamamlanacağını ifade etmektedir. Bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir. Teknik alt yapı sektörlerindeki mevcut durum aşağıda verilmiştir Ulaşım Mersin de ulaşım Türkiye genelinde olduğu gibi ağırlıklı olarak kara yolu ile sağlanmaktadır. Mersin doğal arazi yapısının dağlık olması nedeniyle kara yolu yapımı çok zor ve maliyeti çok yüksek olmaktadır. Bununla birlikte ülkemizdeki bütün yerleşim birimlerine kara yolu ile bağlantısı bulunmaktadır. Demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Deniz yolu ile ulaşım bulunmaktadır. Hava alanı olmamasına rağmen, hava yolu ile ulaşımı Adana Şakir Paşa hava alanından sağlanmaktadır. 13

25 İldeki kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. a. Kara Yolu Ulaşımı Mersin in çevre illerle ve çevre iller üzerinden diğer illerle ulaşımı kara yolu ile sağlanmaktadır. Ayrıca liman şehri olması nedeni ile Mersin limanına gemilerle Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen transit yüklerin büyük bir bölümü kara yolu ile nakledilmektedir. Mersin de 534 km si devlet yolu, 616 km si il yolu, 183 km si oto yol olmak üzere toplam km kara yolu bulunmaktadır. Ayrıca toplam km. köy yolu bulunmaktadır. Bu yolların % 49 u (2.432 km) asfalt yol, % 26 sı (1.323 km) stabilize yol, % 23 ü (1.140 km) tesviye yol, % 2 si (114 km) ham yol durumundadır. Bozuk köy yolları genellikle Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Çamlıyayla ve Mut ilçelerine bağlı dağlık köy yollarıdır. Kara yolu cinsleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiler çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6. Mersin Kara Yolu Cins ve Nitelikleri Yol Türü Uzunluğu (km) % Toplam (km) İl yolu Otoyol Devlet yolu Asfalt Köy Yolları Stabilize Tesviye Ham yol Kaynak: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 2004, Mersin Toplam 616 km lik il yolunun 609 km si sathi kaplama, 7 km si beton asfalt, 534 km lik devlet yolunun 128 km si beton asfalt, 406 km si sathi kaplamadır. İl Adı İlçeler, çevre iller ile gelişmiş illere olan uzaklıklar çizelge 7 de gösterilmiştir. Çizelge 7. İlçeler, Çevre İller ve Gelişmiş İllere Olan Uzaklıklar Karayolu (km) İlçe Adı Karayolu (km) Antalya 487 Bozyazı 211 Karaman 236 Çamlıyayla 90 Konya 367 Erdemli 37 Niğde 198 Gülnar 148 Adana 69 Mut 159 Ankara 483 Silifke 84 İstanbul 932 Tarsus 27 İzmir 883 Anamur 224 Bursa 821 Aydıncık 173 Kaynak: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, 2004, Mersin. 14

26 Özellikle il merkezinin doğu ve kuzey doğu bölümünde kara yolu ulaşımında önemli denilebilecek nitelikte gelişmeyi kısıtlayıcı doğal mânialar bulunmamaktadır. Olanlar ise bugün için telafi edilmiş olmakla birlikte belirgin sorun bulunmamaktadır. Ancak batı ve kuzey batı bölümünde sosyo-ekonomik gelişmeyi kısıtlayıcı doğal mânialar bulunmakta ve bu durum kara yolu ulaşımına yansımaktadır. Sonuç olarak, ilin Antalya ile Karaman illerine olan kara yolu bağlantılarında önemli sorunlar bulunmaktadır. b. Deniz Yolu Ulaşımı Deniz yolu ulaşımı Mersin limanı ile sağlanmaktadır. Mersin limanı Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgelerinin ithalat ve ihracat merkezi konumundadır. Ayrıca Ortadoğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, ABD ve AB ülkelerine ithalat-ihracat ve bu ülkelere transit yük taşımacılığı yapılmaktadır. Mersin limanı Türkiye nin en büyük limanlarından biri olup, alanı m² dir. Limanın kullanılan net sahası m², bunun m² si kapalı alan, m² si açık alan olarak kullanılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ülkemize ve dış dünyaya bağlantısı Mersin ve Taşucu limanlarından sağlanmaktadır. Liman kapasitesi ile ilgili teknik bilgiler çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8. Liman Kapasitesi Toplam Rıhtım Uzunluğu Liman Kapasitesi m. (ATAŞ ve Serbest Bölge dâhil edilince toplam rıhtım uzunluğu m dir.) Mendirek Uzunluk Toplamı m. Rıhtım Derinlikleri Gemi Kabul Kapasitesi Yükleme Boşaltma Kapasitesi General Kargo Kapasitesi Dökme Kuru Yük Kapasitesi Konteynır Operasyon Kapasitesi -4, -15 m. arası Gemi/Yıl Ton / Yıl Ton / Yıl Ton / Yıl Ton / Yıl TEU Liman Sahası m 2 Deniz Alanı m 2 Kullanılan Net Saha m 2 Kapalı Alan m 2 Sahalarda Yük Tutma Kapasitesi Kapalı Alanlarda Yük Tutma Kapasitesi Sahalarda Konteynır Tutma Kapasitesi Ton / Yıl Ton / Yıl TEU Konteynır Tutma Sahası m 2 Kaynak: TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü, 2004, Mersin. 15

27 Sahalarda ortalama olarak dolu konteynır 13 gün, boş konteynır 20 gün ve ihraç yüklü konteynır ise 7 gün beklemektedir. Limandaki mevcut ambarlarla ilgili bilgiler çizelge 9 da verilmiştir. Çizelge 9. Ambarlar ve Kapasiteleri Ambar No Alan (m 2 ) Hacim (m 3 ) CFS CFS TOPLAM Kaynak: TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü Mersin limanındaki ambarların toplam alanı m² ve toplam hacmi ise m³ tür. Rıhtım No Limandaki rıhtımlarla ilgili teknik bilgiler çizelge 10 da verilmiştir. Çizelge 10. Rıhtımların Uzunlukları, Derinlikleri ve Gemi Türleri Boy (m) Derinlikler Yaz/ Kış (m) Gemi Türü / -8,75 Yolcu 1/ / -8,75 Karışık Yük / -8,75 Karışık Yük / -8,75 Karışık Yük / -8,75 Karışık Yük / -8,75 RO-RO / Konteynır ,50/ -10,10 Konteynır ,40/ -10,00 Konteynır ,10/ -9,80 Dökme Hububat (TMO) ,75/ -12,00 Dökme Hububat (TMO) ,50/ -7,00 Karışık ,00 Karışık K.Feri 35-4,00 Karışık Not: nolu rıhtımlara demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Kaynak: TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü

28 Limanın teknik yapısı değerlendirildiğinde her tür geminin yanaşabildiği görülmektedir. Limandaki 19 rıhtımdan 8 rıhtımın demir yolu bağlantısı bulunmakta olup, gemiye yük getirip götürmede ulaşım zorluğu yaşanmamaktadır. Mersin limanının yıllara göre yük ve gemi trafiği ile ilgili bilgiler çizelge 11 de verilmiştir. Çizelge 11. Mersin Limanı Yıllara Göre Yük ve Gemi Trafiği Yıllar Gemi Adedi Yüklenen (Ton) Boşalan (Ton) Toplam (Ton) Konteynır (Adet) Konteynır (Ton) * * : 2004 yılı değerleri ilk üç aylık değerlerdir. Kaynak: TCDD Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü Mersin limanı gerçekleştirdiği işlem hacmi ile de Türkiye nin en büyük limanlarından biri olup, bu limanın geniş hinterlandının da katkılarıyla önemli bir ticaret merkezi olma nitelikleri taşımaktadır. Büyük bir tarım potansiyeli olan Çukurova nın yanı sıra, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de tarımsal ürünlerinin ihracatı Mersin limanından gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin sonucunda, başta bakliyat ve narenciye olmak üzere birçok tarımsal ürünün fiyat borsalarının merkezi durumuna gelmiştir. Coğrafi konumunun sağladığı imkânlara bağlı olarak yurt içine kara ve demir yolu ile bağlanmıştır. Yurt dışı ulaşım kolaylıklarının getirdiği avantajlar ile özellikle hizmet sektöründe önemli adımlar atılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda tüccar ve iş adamlarının dış pazarlara açılması ile tarımsal ürünlerden başta tahıl, bakliyat, narenciye ve diğer meyveler, pamuk ve çeşitli yiyecek maddeleri, canlı hayvan, sanayi ürünlerinden; çimento, petrol ürünleri, cam, makine aksamları, tekstil, yemeklik yağ ile madenler ve çeşitli ürünlerin ihracatı hızla artmıştır. Eskiden olduğu gibi bugünde ticareti bilen tüccarların yerleşmiş bulunduğu Mersin, Akdeniz kıyılarındaki en büyük limana sahip olmanın ve Ortadoğu ülkelerine mesafe yakınlığının da avantajlarını kullanarak bu ülkelere yapılan transit taşımacılığının odak noktası haline gelmiştir. Çeşitli alt yapı hizmetlerindeki gelişmeler sonucu, nakliye ve konuyla ilgili diğer kuruluşların iyi organize olmaları sayesinde başarılı bir hizmet sektörü kurulmuştur. Dünya ülkelerinin standartlarına büyük ölçüde yaklaşan bu sektör milli ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında ulusal ekonomiye çok büyük bir tarımsal ürün katkısı olacaktır. Başta pamuk ve tahıllar olmak üzere sebze ve meyve üretimi bugünkü üretime göre % 100 ü geçen bir artış gösterebilecektir. Bu bölgede sanayi sektörünün de geleceği önemli olarak değerlendirilmektedir. Gelişen bu iki sektörün önemli potansiyel ürünleri Mersin ve Akdeniz limanlarıyla dış dünyaya entegre olabilecektir. 17

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ

KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ Konya, 2012 KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ Hazırlayanlar: Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

D İ Y A R B A K I R İ L İ

D İ Y A R B A K I R İ L İ D İ Y A R B A K I R İ L İ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU DİYARBAKIR İLİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU İŞTİRAKÇİ KURUM VE KURULUŞLAR DİYARBAKIR TİCARET BORSASI KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİCLE

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

TR62 2014-2023 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI

TR62 2014-2023 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI TR62 2014-2023 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... vii TABLOLAR LİSTESİ... ix HARİTALAR LİSTESİ... x 1. GİRİŞ... 2 2. ÇUKUROVA BÖLGESİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA DAKİ YERİ...

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN EMİNE MERVE KESER Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 i i Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA KISALTMALAR BGUS İDBTSEP DAP DPT GTHB UKKS IPA IPARD DOKAP BKH KSEP DTM TÜİK ABGS TESK TOBB KOSGEB AZUTİB TÜRSAB İAV KUDAKA STK ERSİAD EKEV UNDP YTÜ AÜ HIV AIDS GİTES KENTGES ADNKS GBO YBO İDON İKO TDİO

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

ÖNSÖZ. Şerafettin AŞUT Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Şerafettin AŞUT Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı EKONOMİK RAPOR 211 ÖNSÖZ Finans piyasalarında 28 ortalarında kredi krizi olarak başlayan ve 29 da likidite krizi olarak devam eden global kriz gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde, kapsamlı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı