1 Eylül Kullanım Şartları Anlaşması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Eylül 2015. Kullanım Şartları Anlaşması"

Transkript

1 1 Eylül 2015 Kullanım Şartları Anlaşması Servis Sağlayıcı: Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti Müşteri: Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti ve/veya alt markaları üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş. Madde 1: Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Amerika Birleşik Devletleri, ve / veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı yükümlü değildir. Madde 2: Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs.den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir. Madde 3: Servis Sağlayıcı bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Madde 4: Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vb. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması / bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. Madde 5: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. Madde 6: Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir. Madde 7: Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, servis sağlayıcı, 7 günden sonra Müşteri'nin hesabını kapatma, geçici süreliğine askıya alma ve/veya sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Madde 8: Her türlü hesaplarda aşağıdakilerin yayınlanması yasaktır. Topsite lar IRC script leri, bot ları Proxy script leri/anonimleştiriciler Korsan yazılım/warez Resim Barındırma script leri AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri IP Tarayıcılar Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları Mail Bomber lar/spam Script leri Banner Ad hizmetleri Döküm dosyası/mirror script ler

2 Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar) Escrow hesabı/banka Tahvilleri Yatırım siteleri Satışı izne bağlı madde satışı Piyasayı belirleyen kurumların programları Çekiliş/kumar siteleri MUD ler/rpg ler/pbbg ler Hacker lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık Siteleri (aa419.org da ve escrow fraud.com da sayılanlar da dahildir) Mailer Sistemleri Canlı Spor Olaylarının her tür yayını Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda; Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda. Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme. Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek. Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek. Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek. Servis Sağlayıcının Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak. Sunucularda barındırılan hizmetler yada içerikler 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesi Uyarınca Sayılan Suçları Teşkil Edecek Biçimde Kullanılamaz. 1. MADDE 8 (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. İntihara yönlendirme (madde 84), 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5. Müstehcenlik (madde 226), 6. Fuhuş (madde 227), 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar HakkındaKanunda yer alan suçlar. Sunucularda barındırılan hizmetler yada içerikler 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Şerefe Karşı Suçlarını Düzenleyen 8. Maddesi ve Malvarlığına İlişkin Suçları Düzenleyen 10. Bölüm Uyarınca Belirtilen Sayılan Suçları Teşkil Edecek Biçimde Kullanılamaz.

3 MADDE 125. (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı, MADDE 141. (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak, MADDE 142 (2) Suçun; e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, İşlenmesi halleri. Müşteri, Servis Sağlayıcı'nın, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, Servis Sağlayıcı, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, Servis Sağlayıcı alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır: üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler. Müşteri Servis Sağlayıcı'nın bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak silerse geri ödeme yapılmaz. Madde 9: Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Madde 10: Müşteri kesinlikle spam e mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek ler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Eğer Servis Sağlayıcısı na bu yönde bir ihbar, bilgi yada talep gelirse Servis Sağlayıcı gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Madde 11: Müşteri kesinlikle Servis Sağlayıcı nın sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Servis Sağlayıcı nın diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Servis Sağlayıcı müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviye ye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edilir. Aksi takdirde Servis Sağlayıcı Müşteri nin hesabını askıya alma ve/veya kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir Sistem kaynaklarının %25 ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı

4 çalıştıramaz IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazsınız Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer to peer faaliyetlerine katılamaz Counter strike, half life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez dakikadan daha sık cron entry çalıştıramaz saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 50 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include ( ) yerine include ( include.php ) kullanınız Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html ye (php ve shtml gibi) server side kod kullandırmayınız https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder. Madde 12: Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Sistem gecelik olarak kurları orjinal fiyat olan USD den TL ye çevirmektedir. Madde 13: Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz. Madde 14: Müşterinin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği Elektronik Posta Adresine ( ) yapılmış tebliğ Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri iletişim adresini güncel tutmakla yükümlüdür ve ayrıca Müşteri nin kayıt olurken gösterdiği adres kendisine yapılacak yazılı tebligatlar bakımınıdan kesin adresi sayılır. Müşteri Tebligat adresini değiştirdiğinde durumu Servis Sağlayıcı sına bildirmekle yükümlüdür, bildirmediği takdirde eski adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır. Madde 15: Müşteri kendisine ait bilgisayar, işletim, iletişim, yazılım ve donanım sisteminin bütün bileşenlerini birbiri ile uyumlu ve çalışır vaziyette; servis sağlayıcı ise yazılımlarını hizmete hazır halde tutmaktan sorumludur. Müşteri, kendi sistemindeki problem veya servis sağlayıcının iradesi dışında, zorunlu haller nedeni ile oluşan kesinti süresince alamadığı hizmet sebebi ile hak talep edemez. Servis sağlayıcı, hizmetlerinin hatasız, güncel ve tam olması konusunda gerekli tüm çalışmaları özenle ve titizlikle yerine getirir. Buna rağmen bilginin kaynağından oluşabilecek hatalar ve digger sebeplerden dolayı rastlanabilecek yanlışlardan sorumlu tutulamaz. Servis sağlayıcı bu tip hataları fark ettiği anda gidermek için yoğun hassasiyet gösterir. Servis sağlayıcı hizmet alan müşterilerine hizmet aldığı sürece yedekleme hizmeti vermeye mükelleftir, ancak bu hizmet sadece son 2 gün ün yedeğini tutmaktır, uzun süreli yedekler için Müşteri kendi yedeklemesini yapmalıdır. Hizmeti askıya alınmış yada iptal edilmiş müşterilere yedekleme hizmeti vermek Servis Sağlayıcı nın insiyatifindedir. Madde 16: Şifre kullanımı sadece sözleşmenin tarafı olan müşteriye aittir. Şifrenin 3. şahıslara verilmesi, kullandırılması halinde servis sağlayıcı şifreyi iptal ederek bir daha vermeme hakkını saklı tutar. Madde 17: Müşteri nin bu anlaşmanın herhangi bir ve/veya birden fazla maddesine uymaması, bu maddelere aykırı hareket etmesi durumunda servis sağlayıcı anlaşmayı önceden haber vermek sizin iptal etme hakkına sahiptir ve bunun yanısıra eğer servis sağlayıcı isterse Müşteri nin aldığı hizmeti geçici süreliğine kapatma ve/veya kalıcı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda Müşteri hiç bir şekilde geri ödeme talep edemez. Madde 18: (Iade politikasi) Tüm yıllık hosting hizmetleri satın alındıktan sonra 30 gün içerisinde geçerli gerekçe gösterilmesi karşılığı iade edilebilir. Aylık olarak satılan tüm hosting, sunucu, mail barındırma hizmetleri satın alındıktan sonra 7 gün içerisinde iade edilebilir. Özel mail barındırma hizmetleri, e ticaret siteleri, web siteleri ve burada belirtilmemiş diğer bütün özel hizmetlerimizin iadesinde özel durumlar olabileceği için lütfen destek birimimiz ile en kısa sürede iletişime geçiniz. Kurulum,

5 destek ve lisans ücretleri iade edilemez. Kobi Dükkanı ve Instagram Dükkanı için iade politikası Madde 22 de özel olarak belirtilmektedir. Madde 19: (Gizlilik Sozlesmesi) Bu gizlilik ilkeleri Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti tarafından, Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti nin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Asagidaki maddeler Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti markalarına ait web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveris sepetinizi tanımak ve açik demografik bilgilerinizin toplanmasi için kullanılacaktır. Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanicilar, Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayi kendileri sorumludurlar. Sitemizin müşteri veritabanına kayit formunda kullanıcılarımızın, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e posta adresi vb) gibi istenilen tüm bilgiler belirtilmelidir. Bu formda aldığımız iletisim bilgileri kullanıcılarımızın işlemleri için alan adı bilgilerinde, acil durumlarda ve faturanizin teslimatında kullanmaktayız. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kisiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girislerinde ve diger gerektigi durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. Istatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrica sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bağlantımız bulunan diğer sitelerin gizlilik politikalari ve içeriklerinden sorumlu değiliz. Madde 23 (Sponsorluk ve Ücretsiz Hesaplar): Servis Sağlayıcı kendi insiyatif dahilinde sponsorluk verebilir. Ancak servis sağlayıcı sponsorluğunu sadece sponsorluk süresince yerine getirmeye mükelleftir. Sponsorluk süreci bittikten sonra servis sağlayıcı hizmeti askıya alma, sonlandırma insiyatifine sahiptir, bu durumda sponsorluk alan Müşteri sponsorluk anlaşması bitmeden servis sağlayıcı ile iletişime geçmelidir. Servis Sağlayıcı kendi insiyatif dahilinde ücretsiz hesaplar verebilir, bu hesaplar sadece hosting hizmetini içerir ve servis sağlayıcı kendi insiyatifi dahilinde bu hesapların ücretli hesapa geçirilmesini isteyebilir yada hesapları askıya alabilir, iptal edebilir. Her sponsorluk yada ücretsiz hesap sahibi yukarda belirtilen bütün maddelere uymakla mükelleftir ancak bu hesap sahipleri hiçbir hak talebinde bulunamazlar. İşbu sözleşme 23 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir ve Akik Petrol Ürünleri Bilişim İletişim San. Tic. Ltd. Şti tüm sitelerinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı nın hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Servis Sağlayıcı önceden haber vermeden bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir.

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, Hosting35 şirket ünvanı ile Yavuz Kağan YEĞİN (1715 Sk. No:37 D:7 Karşıyaka - İZMİR) adreslerinde yürüten

Detaylı

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma NATRO Communication Ltd. (Serbest

Detaylı

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU Bu satış formu Akdeniz Bilgisayar güvenlik iletişim ve internet hizmetleri ile müşteri arasında karşılıklı hüküm ve sorumlulukların anlaşılması açısından imzalanmıştır.

Detaylı

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma TIMECOM BİLGİSAYAR YAZILIM BASIN

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Son Revizyon Tarihi: 22.06.2011 NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

1. Sözleşmenin Konusu 2. Sözleşmenin Süresi 3. Hesap Açılışı

1. Sözleşmenin Konusu 2. Sözleşmenin Süresi 3. Hesap Açılışı Hizmet Sözleşmesi Internet ortamında hizmetler sunan Olba Bilişim, ile kişisel, finansal ve diğer bilgilerini sipariş sırasında belirterek hizmet alan kişi (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin

Detaylı

DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ. 1. Tarafları ve Konusu. 2. Hesap Açılışı

DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ. 1. Tarafları ve Konusu. 2. Hesap Açılışı DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE DOMAİN HİZMETLERİ ARASINDA TÜM HİZMETLERİN

Detaylı

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE GÜNAY TEKNOLOJİ ARASINDA HOSTİNG KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET

Detaylı

Tarafları ve Konusu. Hesap Açılışı

Tarafları ve Konusu. Hesap Açılışı ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE İNTERNETBİLİSİM ARASINDA HOSTİNG KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler.

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler. HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu sözleşme www.radore.com, www.radoredatacenter.com, www.radoreservers.com, www.radorehosting.com ve www.radorecdn.com sitelerinden (bundan böyle SİTELER olarak anılacaktır.)

Detaylı

ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA

ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA ABACIPARK ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Korkutreis Mah. Cihan Sokak 27/7 Sıhhiye-ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE), TIMECOM BILGISAYAR YAZILIM BASIN YAYINCILIK

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ALAN ADI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Alan adı kullanımı ve esaslarını içeren işbu alan adı hizmet sözleşmesi, Ankara Cad. No:81 Bayraklı Tower Kat:19 adresinde

Detaylı

ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.!

ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.! HİZMET SÖZLEŞMEMİZ ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.! Tarafları ve Konusu Bu kullanım sözleşmesi BeyazDC internet sitesinde belirtilen

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1.1.- SERVİS SAĞLAYICI : BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmenin

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler)

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Timecom

Detaylı

NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ

NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ NATRO ALAN ADI KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İş bu genel kullanım şartları, Genel Merkez (Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye), Arge, Uluslararası Satış ve Pazarlama faaliyetlerini

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme, hizmet ve faaliyetlerini www.indexsis.com internet sitesi üzerinden gerçekleştiren, www.indexsis.com internet sitesi üzerinden hizmet alan hizmet alan

Detaylı

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, "Bitlis Eren Üniversitesi-BEUNET

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi Bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions'a ait olan http://dynamic.corpline.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan CorpLine Global Solutions

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKASI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKASI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKASI Bilişim Kaynakları Kullanımı 1. Tanımlar Bilişim Kaynağı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsleri dahilinde bulunan ve BİDB nin kurup

Detaylı

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı