UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE"

Transkript

1 UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ 2013

2 UMKE PERSONELLERİNİN DİKKATİNE: FAZLA MESAİ VE GÖREVLENDİRMELER HAKKINDA BAKANLIK YAZISI Yazının çıkartılması ve Onaylanmasını sağlayan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı'na "Teşekkür Ederiz"

3 UMKE KIYAFET STANDARTLARI YAYIMLANDI

4

5 SAĞLIK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (SAKOM) Kriz Merkezinin ve Kriz Masalarının yapılan planlara uygun olarak düzenli bir şekilde çalışması, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında sağlanabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla entegrasyon, koordinasyon ve haberleşmenin kurulabilmesi amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak Bakanlığımızda bir kriz merkezi kurulması gerekli görülmüştür. Kriz Merkezinin ve Kriz Masalarının yapılan planlara uygun olarak düzenli bir şekilde çalışması, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında sağlanabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla entegrasyon, koordinasyon ve haberleşmenin kurulabilmesi amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak Bakanlığımızda bir kriz merkezi kurulması gerekli görülmüştür. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulurken, acil durumlara müdahale eden veya kriz merkezi oluşturup yöneten diğer kurum / kuruluşlardaki benzer yapı ve sistemler de incelenmiştir. Dışişleri Bakanlığındaki kriz merkezinin 7/24 saat esasına göre değil de belirli zaman dilimleri arasında çalıştığı öğrenilmiş, Genelkurmay Başkanlığı Kriz Merkezinin ise 7/24 çalıştığı bilgisi alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı Kriz Yönetim Merkezi, Bakanlık proje grubu tarafından 30 Haziran 2009 tarihinde ziyaret edilmiş ve buradaki sistemler ile sistemlerin işleyişi incelenmiştir. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), Sayın Bakan dan alınan Makam Onayını müteakip 15 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı E Blokta hizmet vermeye başlamıştır. SAKOM, kurulduğu tarihteki adı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan birimin altında, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan bir proje grubu tarafından tesis edilmiş ve işletilmeye başlanmıştır.

6 YÖNETİM Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan her türlü afet ve olağan dışı durumlar kesintisiz olarak takip edilmektedir. Durum bilgisi illerde mevcut 112 Acil Çağrı ve Komuta Kontrol merkezleri başta olmak üzere teknik altyapıda yer alan araçlarla elde edilmektedir. Elde edilen bilgiler sürecin yönetiminde kullanılırken paralelinde ve anlık olarak ilgili makamlar ve kurumlar ile paylaşılmaktadır. SAKOM da görevli personel vardiya sistemine göre yedi gün yirmidört saat (7/24) hizmet vermektedir. SAKOM bir çağrı karşılama merkezi değildir. SAKOM, acil, afet ve olağandışı durumların üst yönetiminin yapıldığı bir koordinasyon merkezidir. 81 İl de bulunan 112 Acil Çağrı Karşılama Merkezlerinin görev yetkilerini aşan, birden fazla il ile koordinasyon gerektiren, belirli kriterlere (5 ten fazla toplu ölümlü olaylar, kazalar, 10 dan fazla toplu ölümlü kazalar, vb) göre kriz yönetimini üstlenen bir birimdir.

7 TEKNİK ALTYAPI VE İMKANLAR A - İLETİŞİM - HABERLEŞME i - Video Telekonferans (VTC) Sistemi 08 Şubat 2010 tarihinde ilk VTC görüşmesi, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile yapılmıştır. VTC Sistemi sayesinde, çok ciddi zaman tasarrufu sağlanmıştır. Yazışmalar en az seviyeye indirildiğinden kağıt tüketiminde çok önemli bir azalma olmuştur. Yerinden ve gerçek zamanlı görüşmeler sayesinde ulaşım ve personel giderleri azalmıştır. Metro Ethernet İnternet üzerinden yapılan VTC görüşmesinin bir saati yaklaşık 90 TL ye mal olmaktadır. Yarım günlük / 4 saatlik bir toplantının maliyeti yaklaşık 360 TL dir. Bu toplantılarda bir ilden kişilik gruplarla aynı anda görüşebilmek mümkündür. Oysa iki kişilik bir heyetin bir İl de VTC olmadan yapacağı görüşmenin bedeli; iki gün yol, bir gün konaklama (Yol: 2X500=1000, Konaklama:2X60=120) en az 1120 TL dir. Buna iş kaybı, yazışmalarda kullanılan kağıt ve büro masrafları dahil değildir. VTC görüşmeleri, her ayın son haftasında bütün illerle yapılmakta, sonuçları yayımlanmakta, sistemin daima hazır bulundurulması temin edilmektedir. ii - Mini Muhabere Merkezi ve HF Telsiz Çevrimi Mini Muhabere Merkezinde; HF Telsiz, VHF Telsiz, Uydu Telefonu, Faks Cihazı, Sabit Hatlı Telefonlar bulunmaktadır. Mini Muhabere Merkezindeki HF Telsizler üzerinden her hafta Salı günleri 19 İl ile Telsiz Çevrimi tesis edilmekte ve sonuçları yayımlanmaktadır. Van depreminde HF Telsizlerde çok önemli faydalar sağlanmıştır. Depremden bir buçuk ay önce başlatılan ve Van İlinin de dahil olduğu HF Telsiz Çevrimi, depremin hemen ardından yarım saat sonra açılmış ve başlarda her 5-10 dakikada bir, sonradan dakikada bir doğrudan ve sadece Van HF istasyonu ile çevrim kurulmuştur. HF Telsiz Sistemi üzerinden, bölgede bulunan veya sonradan bölgeye intikal etmiş olan amatör telsizcilerden yardım çağrıları alınmaya başlanmıştır. Gün boyunca; Ilıkkaynak, Adıgüzel, Gölardı, Kösebaşı, Beşçatak, Güvelli köylerinde bulunan ve depreme maruz kalan vatandaşlarla ilgili bilgiler amatör telsizciler üzerinden SAKOM üzerinden Van 112 KKM ye ulaştırılmış ve acil sağlık ekiplerinin bahse konu köylere ulaşım sağlanmıştır. Depremin ilk günü gece yarısına doğru şehir merkezinde Van Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir kahvehaneden gelen yardım talebi amatör telsizciler vasıtasıyla SAKOM HF Telsizine bildirilmiş, alınan bilgiler Van 112 ye bildirilerek bölgeye yardım ekibi sevk edilmiştir. B - YAZILIMLAR i - SAKOM Yazılımı Olağan dışı durumlarda temel olarak: Çağrıların görevli operatörlere, danışman hekimlere ve karar vericilere çağrı merkezi mantığı ile dağıtılması, kriz yönetimi yazılımı ile yönetilmesi, Gerekli kontrollerin yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi, Bilgilerin eş zamanlı olarak ilgili kurum kuruluşlar ve makamlar ile paylaşılması, İletişim kayıtlarının sorgulanabilmesi raporlanabilmesi, GPS uydu yardımı ile ambulans ve komuta araçları ile diğer acil sağlık araçları ve bunlara bağlı haberleşme-lojistik araçları ile personel takiplerinin GSM/GPRS şebekesi üzerinden anlık (on-line) olarak takip edilmesi, Ekipler ve merkez arasında veri iletişimi yapılabilmesi, Sağlık afet lojistik yönetiminin sağlanması işlevleri sağlanabilmektedir.

8 ii Acil Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi SAKOM da; ilk olarak 112 Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi faaliyete geçirilmiştir. 112 Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi ilk olarak 2002 yılında Ankara 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından kurularak yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Sonraki süreçte İl Sağlık Müdürlükleri kendi imkanları ile Ankara 112 de kullanılan sistemin satın almasını gerçekleştirerek kullanımına başlamış ve yazılımın geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Bakanlığımız ise 2007 yılında yaptığı ihale ile o tarihe kadar kurulumu tamamlanmış olan illerin dışındaki 40 ilimizin 112 sisteminin ve Bakanlık Kriz Merkezi sisteminin kurulmasını sağlamıştır. Sistem sayesinde Türkiye de standart bir işleyiş sağlanmış ve 112 Acil Çağrı Operasyonları merkezi olarak kontrol edilmeye başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından kurulan ve yönetimi yapılmakta olan 112 Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi ve Kriz Merkezi Yazılımının bölge ülkelerinde bir benzeri daha bulunmamaktadır. Kurulmuş olan bu sistemin sürekli geliştirilmesine çalışılmakta ve sorunsuz işletilmesi için gerekli her türlü tedbirler alınmaktadır. iii - Acil Durum Uyarı Takip ve Koordinasyon Sistemi Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Ambulans ekiplerinin acil ve afet durumlarında, medikal kurtarma çalışmaları esnasında koordinasyon, konum tespiti ve acil haberleşmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Mini takip cihazları ve yazılımına dair temel özellikler; Sağlık Bakanlığı Afet Koordinasyon Merkezine (SAKOM) sunucuları ile veri haberleşmesini GPRS üzerinden ve çevrimiçi (on-line) gerçekleştirir,

9 Acil durum uyarısı ve konum bilgisi aktarabilmekte, tanımlanmış olan cihazın sahibi, statüsü, ikamet adresi, erişim numaraları ve benzeri bilgiler operatör ekranlarına otomatik olarak gösterilebilmektedir, Cihaz rehberinde yer alan mobil operatörlere ve diğer cihazlara SMS gönderebilmekte, sesli görüşme sağlayabilmekte ve tek düğmeye basarak 112 Acil Çağrı Merkezine acil çağrı araması yapılabilmektedir, Coğrafi alan işaretlemesi ile cihazın işaretlenmiş alan durumu özel olarak programlanabilmektedir, Hali hazırda SAKOM da kullanılan yazılımlar ile entegre çalışır, UMKE ve Ambulans ekiplerinden sorumlu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri web tabanlı yazılımlar üzerinden Sağlık Bakanlığı Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) bağımsız olarak kendilerine ait cihazları izleyebilmektedir, Mini takip cihazları ile 112 Acil Çağrı Sistemi entegrasyonu sayesinde aynı harita üzerinde mini takip cihazları, ambulanslar ve izlenebilir diğer UMKE ve lojistik araçları birlikte izlenebilmektedir. iv - Yabancı Uyruklu Vatandaşların Sağlık Yönetim Sistemi Yakın zamanda çevre ülkelerde yaşanan çeşitli karışıklıklar neticesinde Türkiye'ye yoğun şekilde yabancı uyruklu vatandaşların sevki söz konusu olmuştur. Türkiye'de misafir edilen yabancı uyruklu vatandaşların sevkiyatları, ağırlanmaları, tedavileri gibi işlemlerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesinde ciddi zorluklarla karşılaşılmıştır. Proje kapsamında yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili sevkiyat, kamp planlama, refakatçi ve tercüman işlemleri, kamp içi hareketler, kamplar arası hareketler, sayım, epikriz takibi, sağlık kurumlarına sevk, sağlık kurumlarında tedavi gibi tüm işlemler elektronik sistemler üzerinden takip edilmektedir.

10 v - SARMaster (Search and Rescue System) Kara, hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde, bu vasıtalarda bulunan veya kaza / afete maruz kalan şahıslara süratle ilk yardım hizmetini sağlayabilmek ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve Ulusal Arama Kurtarma Planı çerçevesinde talep edilen görevleri daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla, 01 Aralık 2009 tarihinde SARMaster kurulmuştur. SARMaster sayesinde; düşen uçaklardan, batan gemilerden, kaybolan veya kazaya uğrayan personelden gelen arama kurtarma sinyalleri SAKOM da bulunan ekranlar üzerinde görülmekte ve bahse konu kazazedelerin bulunduğu bölgelere UMKE lerin vakit kaybedilmeksizin önceden gönderilmesi mümkün olmaktadır. Aşağıda SARMaster uygulamasına bir örnek olarak Bursa da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin bilgiler yer almaktadır:

11 06 Nisan 2011 Bursa Helikopter Kazası SARMaster Ekran Görüntüsü Burada ELT den uyduya ve uydudan da sisteme gelen ilk sinyal bilgileri gözükmektedir. Elemental olarak adlandırılan ilk sinyal bilgilerinde, birbirine simetrik durumda, ilk sinyalin A ve B tarafları alınmaktadır. Beacon (ELT) cihazından sinyal gönderilmeye devam edilmesi halinde, uydunun ikinci dönüşünde tekrar yeni sinyaller alınmakta, ilk bilgilerin teyidi yapılarak false olan taraf kaybolmakta ve doğru tarafın içi dolmaktadır. C - DİĞER SİSTEMLER 12 Kanal TV Canlı Yayın Sistemi, Görsel Medya Kayıt ve Arşiv Sistemi 24 lü Video Display Sistemi Dijital Konferans Sistemi Kapalı Devre TV İzleme ve Kayıt Sistemi Parmak İzi ve Kartlı Giriş Kontrol Sistemi Hava Ambulanslarının Takibi Sistemi Kara Ambulanslarının Takibi Sistemi Mini Komuta Merkezi / Haberleşme Merkezi Deprem Monitörü tesis edilmiştir Acil Durum Uyarı Takip ve Koordinasyon Sistemi

12 YABANCI HEYET ZİYARETLERİ 4 Ekim 13 - DSÖ Heyeti 7 Ekim 13 - DSÖ Heyeti 8 Kasım 13 - Suriye Heyeti 22 Kasım 13 - Suudi Arabistan Heyeti 30 Kasım 13 - Suriye Sağlık Bakanı ve Heyeti 10 Mart 13 - Makedonya Heyeti 18 Temmuz 13 - DSÖ Heyeti 24 Kasım 13 - DSÖ Heyeti 14 Aralık 13 - Moritanya Heyeti 28 Şubat 13 - KKTC Heyeti 24 Nisan 13 - Ukrayna Heyeti 3 Mayıs 13 - Japonya Eliçiliği ve Sağlık ateşesi 9 Mayıs 13 - Özbekistan Heyeti 25 Eylül 13 - DSÖ Heyeti 19 Aralık 13 - DSÖ, UNICEF, IOM 8 Ocak 13 - JICA 18 Ocak 13 - DSÖ,UNFPA, IOM, UNHCR, UNICEF Türkiye acil durumlara müdahalede kendisini kanıtladı Genel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı ikinci gününde, Genel Sağlık Kapsamı Bağlamında Affet ve Acil Durum Yönetim konulu panelle devam etti. Moderatörlüğünü Pakistan eski Federal Bakanı Sania Nishtar ın yaptığı oturumda, Sağlık Bakanı Yardımcımız Agah Kafkas, Türkiye nin afet ve acil durumlarda izlediği sağlık politikalarını anlattı da Marmara depremiyle Türkiye nin acı bir tecrübe yaşadığını belirten Kafkas, sonraki yıllarda acil durum ve afet yönetiminde hızlı gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Bu kapsamda, ülke genelinde afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere gönüllü sağlık personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kurduklarını belirten Kafkas, Bu yapı, dünyada en kısa sürede en fazla personele sahip olan medikal kurtarma ekibi oldu dedi. UMKE nin acil durum ve doğal afetler sonrası medikal hizmetleri hızlı bir şekilde yerine getirdiğini ifade eden Kafkas, yurt içi ve yurt dışında profesyonel anlamda görev alacak 5 bin UMKE personelinin

13 bulunduğunu açıkladı Van depremine zamanında müdahalesiyle UMKE nin dünyanın takdirini kazandığını belirten Kafkas, DSÖ'nün 2011 de yayınladığı "Sağlık Sistemlerinin Krize Hazırlık Değerlendirmesi-Türkiye" raporunda bu durumdan övgüyle bahsedildiğini hatırlattı. Türkiye vazgeçilmez bir aktör Türkiye nin ulusal ve uluslararası afetlere müdahale kapasitesini ispatladığını belirten Kafkas, bu alandaki deneyimlerini birçok ülkeyle paylaştıklarını söyledi. Bakan Yardımcısı Kafkas şöyle devam etti: Endonezya'dan Pakistan'a, Afganistan'dan Haiti'ye kadar birçok ülkede yaşanan deprem ve doğal afetlerde yardım çalışmaları yaptı. Sudan'da kurduğumuz sahra hastanesi, sağlık hizmeti sundu yılından itibaren Somali'de bir mobil hastanemiz, sağlık personelimizle oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Türkiye nin uluslararası krizlerin yönetilmesinde artık vazgeçilmez bir aktör olduğunun altını çizen Kafkas, DSÖ'nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde belirtildiği gibi ülkeler acil durum ve afetlerdeki yönetimleri için kapasitelerini geliştirmek zorundadır. Bu bilgi birikimi ve tecrübemizden, insanlığımıza hizmet sunmak adına faydalanmak isteyen ülkelere kapımızın sonuna kadar açıktır ifadelerini kullandı. Suriye deki drama seyirci kalamazdık İç savaşın vurduğu Suriye'de insanlık dramı yaşandığını hatırlatan Kafkas, Türkiye nin buna seyirci kalmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: 8 şehirde 17 kamp kurduk ve 200 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Yaklaşık 150 bin kişi de Türkiye deki akrabalarında kalıyor. 150 bin kişi ise sağlık ve temel ihtiyaçlar için günü birlik giriş çıkış yapıyor. Kamplarımızda acil sağlık, poliklinik, diş sağlığı, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri veriyoruz. Suriyeli vatandaşlara 1 milyon 200 bin poliklinik hizmeti verildi. Bu muayeneler sonucunda, 200 bin kişi ikinci ve üçüncü basamak hastanelere sevk edildi. 24 bin kişi hastanelerimizde tedavi ettik. 15 bine yakın hastayı ise ameliyat ettik. Türkiye büyük bir tecrübeye sahip Aynı oturumda söz alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofis Yöneticisi Ala Alwan da acil durumlara etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için öncelikle genel sağlık sistemlerin çağın koşullarına uygun iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ülkelerin sağlık sistemlerini planlarını, evrensel sağlık sigortası ve uluslararası sağlık mevzuatına uygun hazırlanmasını isteyen Alwan, bu konuda tecrübeli olan ülkelerden yararlanılabileceğini söyledi. Affet ve acil durumlara etkili müdahale konusunda Türkiye nin önemli bir birikime sahip olduğuna dikkat çeken Alwan, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye nin bu alanda büyük tecrübeye olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Dünya ülkeleri arasında bu konuda iyi uygulama yapanların tecrübelerinden yararlanmalıyız. Affet bölgelerindeki ülkeler birbirileriyle dayanışma içinde olmalıdır. Aynı zamanda evrensel sağlık sigortasının daha etkin kullanılması, istenmeyen durumlar sonrasında zararları en aza indirecektir. 20 ülkeden sağlık bakanı ve üst düzey temsilcinin katılımıyla İstanbul da düzenlenen, Genel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı, Prof. Dr. Rıfat Altun un başkanlığında yapılan Küresel Sağlıkta Yönetişim paneliyle sona erdi.

14 UMKE'de Demokrasiye Geçiş 19 Temmuz 2013, 23:40 Fikret İZGİ Bu güne kadar bir çok konu konuşuldu, tartışmaya açıldı ve sitemlerde bulunuldu. İki önceki yazımda ise Bir Önerim Var! başlığı ile Bakanlığımıza/Genel Müdürlüğümüze bir öneri/çağrım oldu. UMKE Türkiye Koordinatörü oluşumunun gerekliliği şeklinde. Fakat bu konu ile ilgili bakanlığımız tarafından herhangi bir yaklaşım sergilenmedi oluru veya olmazı mahiyetinde. Bu konunun gerekliliğinin halen arkasında durarak bağlantılı başka bir gerekliliğe değinmek ve önermek istiyorum. UMKE de İleri Demokrasiye Geçiş İleri demokrasi sözcüğünü bu günlerde daha bir sık kullanır olduk. Kimi tiye almak için kullanıyor kimisi de amacını yansıtmak için. Bense öneriyorum en azından UMKE de demokrasiye geçelim. Belirli periyotlarla örneğin 2 yada 3 senede bir UMKE de en az 1 senesini doldurmuş personel UMKE İL SORUMLUSUNU oy kullanarak seçsin. Adaylar çıksın ortaya ve bu adayların atıyorum en az 3 senelik UMKE deneyimi olması kıstası konsun. Personel kendine lider olabileceğini düşündüğü kişilerin yeterliliğini değerlendirip en doğru kararı verecektir. Şu şekli ile UMKE ben yaptım oldu mantığına mahkum olmaya, yerinde saymaya, yeni fikirlere karşı direnç göstermeye, birilerinin ego tatmin yeri olmaya veya kendi çıkarları için kullanılmaya açık bir yapı haline dönüştü, dönüşüyor ve devam eden sorunlar gittikçe derinleşiyor. UMKE personeli artık kendi liderini seçebilmeli UMKE de bulunan hiç kimse yoldan geçen adam değildir. Zaten belirli bir eğitim düzeyine sahip, kişisel yeterliliğini ispatlamış ve gönüllülük vasfı ile insani erdemini ortaya koymuş kişilerin kendi liderini seçebilme hakkının olmasından daha doğal bir şey olamaz. Lütfen UMKE yi sadece bir devlet oluşumu olarak değerlendirmeyip atama yapma telaşına girmeden takım ruhunu pekiştirmek ve daha da profesyonelleşmek için böyle bir adımın gerekliliğine kafa yorun. Bu fikir mevcut bazı UMKE sorumlularının hoşuna gitmeyecektir elbetteki fakat olmamasının gerekliliği yönünde de çok sağlıklı fikirler ortaya konulacağını düşünmüyorum. Yazımın başında atıfta bulunduğum UMKE Türkiye Koordinatörlüğü fikrim için ise seçilen bu il sorumluları içerisinden Genel Müdürlüğümüzün teklif edeceği belirlenecek 2-3 kişinin olması uygun olacaktır. Umarım bu fikirler bakanlığımız tarafından değerlendirmeye layık görülür ve gerekirse uygulanabilirliği açısından fikir alış verişinde bulunulabilir. Sesimizin duyulacağını umut ederek saygılarımı sunuyor ve herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.. Fikret İZGİ

15 Erzincan UMKE Yaralı Pilota Müdahale Etti 35.Kemaliye Doğa Sporları ve Kültür Şenliklerinde Erzincan UMKE görev aldı. Şenliklerin 2. gününde wingsuit promimity (uçan yarasa) gösterisi yapan 26 yaşındaki İngiliz pilot James Patrick Flyss inişte kayalık bölgeye düşerek yaralanmıştır. Yaralanan pilotun ilk müdahalesi Kemaliye Şenlikleri Organizatörü aynı zamanda İstanbul Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ferudun Çelikmen,Erzincan UMKE, Erzincan 112 ve Kemaliye 112 tarafından yapılarak Malatya Turgut Özal Üniversitesine Ambulansla sevk edilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından bacağında ve kolunda kırıklar olduğu görülmüş olup olay yerinde atel uygulaması yapılmış ve damar yolu açılmıştır. Yaralı pilotun hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir. Manisa'da UMKE Tatbikatı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Ekiplerinin organize ettiği trafik kazası tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin organize ettiği Trafik kazası tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği, içinde 5 yolcu bulunan bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu, yaralıların hızlı ve güvenli bir şekilde kurtarılması sağlandı. Tatbikat, gece saat 02.30'da Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar beldesi Sarıçayır mevkiinde yapıldı. Senaryo gereği, içerisinde 5 yolcu bulunan otomobil yaklaşık 25 metrelik bir uçuruma yuvarlanıyor ve yaralılar kurtarılmayı bekliyor. Kısa sürede olay yerine ulaşan AKUT ekipleri ve Demirci Belediyesi'ne ait itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, sıkıştıkları araçtan kısa sürede çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikat sonunda açıklama yapan tatbikat sorumlusu Berrin Sağlam, "Sağlık Bakanlığı'na ait UMKE ekiplerinden Manisa ve Uşak illerinin 18. bölgesiyiz. Bu gece burada eş zamanlı olarak yaptığımız tatbikatta Demirci İtfaiye ekibinden arkadaşlarımızla birlikte gece vaktinde oluşan bir trafik kazasında UMKE ekipleriyle birlikte müdahale çalışmasını uyguladık. Ayrıca Demirci 112 ekibi de bize destek verdiler" dedi. Demirci Belediyesi İtfaiye Amiri Kenan Akkaya da, kendilerine ihbar geldiğinde kazayı gerçek sandıklarını, olay yerine ulaştıklarında ise bunun tatbikat olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Rize UMKE Arama Kurtarma Görevinde Rize'de Yaylada Rahatsızlanan Kişi, Askeri Helikopterle Hastaneye Nakledildi Hayvanlarını otlatmak için gittiği Çubuklu Yaylası'nda akşam rahatsızlanan Kutluata (75), 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Kara yolunun bulunmadığı, sarp arazi yapısına sahip yaylaya hastaya müdahale için AKUT ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Gece yaylaya ulaşan ekipler, Kutluata'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans helikopter talebinde bulundu. Hastayı almak üzere Erzincan'dan havalanan askeri helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle yaylaya inemeyerek geri döndü.

16 Bu arada AKUT ve UMKE ekipleri sabaha kadar yaylada Kutluata'nın yanında kaldı. Kutluata, sabah askeri helikopterle Rize Devlet Hastanesine nakledildi. Rize Vali Yardımcısı Şefik Aygör, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazi ve iklim şartlarının elverişli olmamasından dolayı hastanın gece naklinin mümkün olmadığını, nakli bu nedenle sabah gerçekleştirdiklerini belirtti. Tansiyona bağlı rahatsızlık geçiren Kutluata'ya hastanede müdahalede bulunulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Aygör, nakilde yaklaşık 60 kişinin görev aldığını sözlerine ekledi. 663 Tutar mı? Mustafa TATAROĞLU Hepimizin de bildiği gibi geçtiğimiz yıl ülkemizdeki mevcut sağlık sisteminin yapısı üçe ayrılmıştı. 112 İstasyonlarının bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlükleri, Hastanelerin bağlı olduğu Kamu Hastane Birlikleri ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin bağlı olduğu Halk Sağlığı Müdürlükleri olarak. Son günlerde 112 İstasyonlarının da Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlanarak İl Sağlık Müdürlüklerinin sadece denetim görevini yürüteceği konuşulmakta. Ancak Halk Sağlığı Müdürlükleri mevcut yapıya daha yeni ayak uydurmaya başlamışken birde bu yükün altına girmeleri 112 İstasyonlarının işleyişini belli bir süre aksamasına neden olabilir. Onun içindir ki bunun daha zamanı olduğunu düşünenlerdenim. Hastane birliklerinin kurulması kasım ayında birinci yılını dolduracak ve geçtiğimiz bir yıl içinde nelerin değiştiğini hepimiz göreceğiz. Eskiye göre gelirlerde bir azalmanın ve hizmet kalitesinde bir yükselmenin olup olmadığına bakılıp değerlendirilmelidir. Çünkü Hastanelere ayrı bir yapı kazandırılmasının ve işlerin hızlı yürümesi açısından bürokratik işlemlerin azaltılarak yetkinin daha çok Genel Sekreterliklere verilmesinde yegane amaç buydu. İngiltere nin geçmişten bugüne sağlık sitemini incelediğimizde bizde ki yapıyla büyük benzerlikler olduğunu görmekteyiz. Daha önceki yıllarda onlarda da sağlık hizmetleri kamu tarafından verilmekte, giderlerin tamamı kamu bütçesinden karşılanmakta ve yöneticilerde kamu personeli olarak göre yapmaktaydı da iktidara gelen Devlet insanların kazandıklarından daha çok para kaynağına sahip değildir diyen Demir Leydi lakaplı Margaret Thatcher sağlık harcamalarında kısmaya yönelir ve bunun için İngiltere nin sağlık sisteminde köklü reformlara girişir da hastaneler özerkleşir ve sağlık harcamalarının kısıtlanması için talebin denetlenmesi, ödemelerin denetlenmesi, özelleştirmenin cesaretlendirilmesi gibi stratejiler geliştirilir. Bütün bu reformlara rağmen verilere bakıldığında hastanelerin idari ve mali açıdan özerkleştirilmesi ve özelleştirilmesi istenen sonucu vermemiş, sağlık harcamaları kısılamamış ve tam tersine

17 giderek artmıştır. İngiltere gibi bir ülkenin bu sistemi oturtamamış ve reformlardan beklediğini alamamış olması acaba bizde de bu yapı eskiyi aratır mı kaygılarını akla getirmektedir. İl Sağlık Müdürlükleri ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinin tekrardan birleşeceği, 112 İstasyonlarının Halk Sağlığına bağlanacağı gibi söylentiler ve tam gün yasasında atılan geri adımlar sistemin tekrar sorgulandığını göstermektedir. Aynı şekilde İngiltere nin Aile Hekimliği sistemine baktığımızda bizdekinden tek farkının Aile Hekiminin sevki olmadan hastanın başka hiçbir kuruma başvuramadığıdır. Bu kural defalarca bizdeki Aile Hekimliği sisteminde de uygulanmaya çalışıldı ancak her seferinde ertelendi. Bu durumda her hasta için Aile Hekimine para ödenmekte ancak hasta Aile Hekimine başvurmadan Hastanelere başvurabildiği için ikinci bir maliyet oluşturmaktadır. Aile Hekimliğinde sevk zinciri olmadan sistemden beklenenin elde edilmesi çok zor görünüyor. Bütün bunlara rağmen gelişmiş Avrupa ülkelerinin sağlık sitemiyle ülkemizdeki uygulanan sağlık sistemine genel olarak baktığımızda birçok sağlık harcamalarında özelliklede ilaç harcamalarında devletimizin katkısının daha çok olduğunu ve vatandaşımızın cebinden çıkan paranın da daha az olduğunu söyleyebiliriz. Daha mutlu ve sağlıklı günler dileğiyle; Saygılar.. Afyonkarahisar 112 Eğitimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor 112 Acil Hizmetler Servisine yeni katılan ve hali hazırda görev yapan sağlık personelinin 4 aşamadan oluşan eğitimleri, Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla verilmeye başlandı. 1-5 Temmuz tarihleri arasında toplam 5 gün sürecek olan eğitimlerde ilk olarak Temel Modül Eğitimi verilecek. 112 noktalarında görev yapan paramedik ve ATT lere yönelik Temel Modül Eğitimi, Eskişehir Bölge Eğitim Merkezi dışında ilimizde verilen ilk eğitim olma özelliğini de taşıyor. 20 kişilik katılımcının eğitim alacağı Temel Modül Eğitimi nde AKÜ den 3 öğretim görevlisi, Aile Sağlığı Hizmetlerinde görevli 4 eğitmen-doktor ve 6 Paramedik-ATT eğitimcisi görev alacaklar. 112 de görev yapan personelinin alması mecbur olan bu eğitimler 4 aşamadan oluşuyor. Önümüzdeki aylarda tüm aşamalar tamamlanarak üst seviye eğitim almış bir 112 personeli ilimiz hizmetinde olacak.

18 Erzincan UMKE Eğitim Tatbikatı Yapıldı Erzincan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), afet sonrası kullanılacak olan şişme mobil çadır hastane kurulumu için tatbikat yapıyor. Mobil hastane içerisinde kimyasal arıtma alanı, laboratuvar, ameliyathane ile 60 hasta kapasiteli yataklar bulunuyor. UMKE Ekipleri afet sonrası 3 saat içerisinde, 450 metre karelik mobil hastaneyi en kısa sürede hazır hale getirmek için eğitim alıyor. Erzincan UMKE Sorumlusu Ahmet Bozdaş, mobil çadır kentin, toplam 6 tane ana çadır, bir tane ana bölme, bir tanede arıtma çadırı olmak üzere toplam 8 parça'dan oluştuğunu ifade ederek; Afetlerde sağlık hizmetleri verilmek üzere bir mobil hastanemiz var ve bu mobil hastanenin kurulumunu gerçekleştirdik. Ana çadırımız 6 tane bunların teki 65 metrekareden oluşuyor. Toplamda 450 metre kare bir çadır alanı oluşmuş oluyor. Bunun için de röntgen, laboratuvar, ameliyathane ünitesi mevcuttur. Yine hasta yatırmak için ayrılmış bu ana çadırlar içerisinde yataklı hizmet verilebilecek bölümlerde mevcuttur. Toplam 60 hastayı aynı anda burada yatırabiliyoruz. Bunun dışında yine arıtma çadırında kimyasal bulaşma var ise arıtımı yapılarak hastaneye yatışı yapılmış oluyor. Kurulumu 8 kişiden oluşan bir ekiple 3 saat içerisinde hazır hale getiriyoruz dedi. 11. BÖLGE UMKE ERCİYES'DE ZİRVE YAPTI KAYSERİ UMKE 11. BÖLGE İLERİ NEVŞEHİR NİĞDE İLE ERCİYES'DE ZİRVE YAPTI

19 Sakarya'da UMKE Temel Eğitimi Yapıldı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Sakarya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) nin 2013 yılı faaliyet planı dahilinde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bu yılki ikinci UMKE Temel Eğitimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitim 7 gün sürerken eğitimlerin 5 günü teorik, son 2 günü de yapılan tatbikatla sona erdi. UMKE Temel Eğitimi hakkında bilgi veren Sakarya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Alemdar, Verdiğimiz bu temel eğitimle şu anda 70 kişiden mevcut UMKE nin sayısı 97 kişiye çıkarılmıştır. İlimiz Sağlık çalışanlarının UMKE gönüllüsü olma yönündeki teveccühleri sebebi ile eğitim almak için müracaat eden birçok personelimiz beklemektedir. Bu son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bakanlığımızın onayına tabi olan bu eğitimlerin üçüncüsü Bakanlığımızın onay vermesi halinde Ekim ayında gerçekleştirilecektir. Temel UMKE eğitiminin yanı sıra oluşabilecek olağandışı durum ve afetlerde zamanında ve etkin yapılacak müdahalelerle ilgili Gelişim Eğitimleri, Enkazda Tıbbi Yardım, Dağ Kurtarmada Tıbbi Yardım, Su Üstü Kurtarmada Tıbbi Yardım, KBRN-E (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer-Endüstriyel ) olaylarında oluşturulan Tıbbi Yardım Timlerinin Gelişim Eğitimleri belli bir takvim üzerinde gerçekleştirilecektir dedi. 14. BÖLGE DÜZCE UMKE TEMEL EĞİTİM VE TATBİKAT ÇALIŞMALARI Temmuz 2013 tarihleri arasında Düzce İlinde 14.Bölge Koordinatörlüğünce yapılan eğitim ve tatbikatın ayrıntıları. 14. acil sağlık hizmetleri(ash) bölge koordinatörlüğünce Temmuz 2013 tarihleri arasında Düzce ilinde UMKE temel eğitim-kamp ve tatbikatı düzenlendi. Düzce ilinden 18 katılımcının olduğu temel eğitimde Düzce İlinden Paramedik Murat YILDIZ, Kocaeli İlinden Sağlık Memuru İlkay ÖZGÜN, Paramedik Ümran SÜLÜKOĞLU, Paramedik İsmihan ALPASLAN, ATT.Murat GÖKSOY ve Sağlık Memuru Uğur MUTLU eğitmen olarak görev aldı. Bu eğitimi müteakip olarak, Temmuz 2013 tarihlerinde Kocaeli-Düzce-Sakarya illeri UMKE personelleriden oluşan 45 kişiye Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce iple yüksekten hasta/yaralı indirme eğitimi verilerek, 14. ASH UMKE Eğitmenlerince oluşturulan "deprem trafik kazası yüksekten hasta/yaralı indirme gibi pek çok senaryolarla UMKE tatbikat ve kampı ile devam edildi.

20 Söz konusu kamp ve tatbikat esnasında Kocaeli Körfez bölgesinde boru hatlarında yapılan kaynak işlemlerinin kontrolü amacıyla yapılan röntgenleme işleri nedeniyle çevredeki fabrikalar da var olan "radyasyon erken uyarı Sistemleri nin uyarı vermesi üzerine yaşanan tatsız hadise üzerine Sakarya bölgesinde tatbikat ve kamp halinde bulunan Kocaeli UMKE KBRN ekipleri tatbikat ve eğitim alanından ayrılarak olay yerine KBRN hazırlıklarını yaparak intikal etmişlerdir. Sakarya'da UMKE Eğitim ve Tatbikatı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sakarya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 2013 yılı faaliyet planı dahilinde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bu yılki ikinci UMKE Temel Eğitimi gerçekleştirildi UMKE Temel Eğitimi 7 gün sürerken eğitimlerin 5 günü teorik, son 2 günü de yapılan tatbikatla sona erdi. Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren Sakarya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Alemdar, "Verdiğimiz bu temel eğitimle şu anda 70 kişiden mevcut UMKE'nin sayısı 97 kişiye çıkarılmıştır. İlimiz Sağlık çalışanlarının UMKE gönüllüsü olma yönündeki teveccühleri sebebi ile eğitim almak için müracaat eden birçok personelimiz beklemektedir. Bu son derece memnuniyet verici bir durumdur. Bakanlığımızın onayına tabi olan bu eğitimlerin üçünçüsü Bakanlığımızın onay vermesi halinde Ekim ayında gerçekleştirilecektir.

21 Temel UMKE eğitiminin yanı sıra oluşabilecek olağandışı durum ve afetlerde zamanında ve etkin yapılacak müdahalelerle ilgili Gelişim Eğitimleri, Enkazda Tıbbi Yardım, Dağ Kurtarmada Tıbbi Yardım, Su Üstü Kurtarmada Tıbbi Yardım, KBRN-E (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer-Endüstriyel ) olaylarında oluşturulan Tıbbi Yardım Timlerinin Gelişim Eğitimleri belli bir takvim üzerinde gerçekleştirilecektir" dedi. UMKE Kaybolan Dağcıyı Kurtardı Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan ve dönüş yolunda kaybolan dağcı İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kayseri Erciyes Dağı'na tırmanan ve dönüş yolunda kaybolan dağcı kurtarıldı tarihinde Ankara'dan gelen emekli 3 öğretmen sabah saat 07.00'de Tekir bölgesinden Erciyes'e tırmanmaya başladı. İki arkadaşının yorularak yolun yarısında geri dönmesi üzerine tek başına 3 bin 917 metre yükseklikteki zirveye ulaşan dağcı, dönüş yolunda kayboldu. Erciyes'in kuzeydoğusundan iniş yapmaya çalışırken, yaklaşık 100 metre indikten sonra rotayı kaybeden dağcı, Jandarmayı arayıp yardım istedi. Erciyes jandarmadan Acil ve Afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürü Dr. Hakkı ADAŞ a gelen ihbar üzere KAYSERİ UMKE ekiplerine görev verildi,hazırlıklarını yaparak olay yerine ulaşan UMKE EKİPLERİ, Erciyes jandarmadan alınan bilgiler doğrultusunda,erciyes AŞ. Arama kurtarma ekibinden 3 kişi alarak 3000 metre yükseklikteki Hitit Tepesi ne hareket etti. Arama kurtarma ekiplerinin tecrübeleri sayesinde kaybolan dağcının yeri tespit edildi. Teknik ve medikal malzemeler alınarak yeri tespit edilen dağcıyı kurtarma operasyonu başladı,3650 metre yükseklikte dağcıya ulaşıldı. 150 metre sürüklendiğinden dolayı vücudunda sıyrıklar oluştuğu düşmeye bağlı omuz,sırt ve bacağında ağrılar olduğu tesbit edildi. Tıbbi müdahalesi yapılan dağcı olay yerine gelen Kayseri il ambulans servisine bağlı 4*4 pajero marka ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaybolan dağcının genel durumunun iyi olması arama kurtarma ekiplerini sevindirdi.

22 UMKE Zafer Yürüyüşü Hazırlıklarını Sürdürüyor Afyonkarahisar UMKE, Ağustos ayında gerçekleştirilecek ve onbinlerce kişinin katılacağı "Zafer Yürüyüşü" hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar UMKE, Ağustos ayında gerçekleştirilecek ve onbinlerce kişinin katılacağı "Zafer Yürüyüşü" hazırlıklarını sürdürüyor. Kurtuluş Savaşımızın başladığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kocatepe, yakın tarihimizde büyük bir öneme sahip. Bu önemli günlerin anısına her yıl düzenlelen Kocatepe Zafer Yürüyüşü'ne yurdun her yerinden onbinlerce vatandaş katılıyor. Geçen yıl meydana gelen cephanelik patlamasında 25 Şehidin verildiği topraklarda gerçekleştirilecek faaliyetler ayrı bir önem kazanıyor.

23 Afyonkarahisar UMKE'de bu yürüyüşte gerekli sağlık tedbirlerini almak için, her yıl olduğu gibi bu yılda kalabalık bir ekiple hazırlanıyor. Sağlık İl Müdürleri Eski Gücüne Yeniden Kavuşuyor Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasıyla il genelindeki yetkilerini Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yle paylaşan il sağlık müdürlükleri, eski konumuna geri getirildi. Bundan sonra sağlık müdürü eskiden olduğu gibi bakanın ildeki en üst düzeydeki yöneticisi olacak. Sağlık Bakanlığı illere gönderdiği genelgeyle şehirde sağlık hizmetleri bakımından valiye ve bakanlığa karşı en üst düzeyde sorumlunun il sağlık müdürleri olduğunu açıkladı. Buna göre il sağlık müdürü, protokolde halk sağlığı müdürü ve kamu hastaneler birliği genel sekreteri nden daha ön sırada yer alıyor. Eski süreçte özellikle personel değişimi, atanması, ilde toplantı yapılması ve buna göre eylem planı belirlenmesi gibi konularda yetki kargaşası yaşanıyordu. Bakanlığın teşkilat yasası ile İl İdaresi Kanunu da çatışıyordu. Teşkilat Yasası na göre gerek Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterlikleri gerekse halk sağlığı müdürlükleri valilik yerine Ankara daki kurumlarına bağlıydı. Bu da durumda problem oluşturuyordu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yayınladığı Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının işleyişi konulu genelgeyle yetki karmaşalarında düzenlemeye gitti. Genelgede özellikle temsil, protokol ve yazışma konusunda il sağlık müdürlüklerinin birinci derecedeki önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü nün il genelindeki sağlık hizmetleri bakımından valiye ve Sağlık Bakanlığı na karşı en üst düzey sorumlu olduğu ve bakanın ildeki en üst düzeydeki yöneticisi olduğu açıklandı. Düzenleme sonrasında il sağlık müdürü, il protokolünde halk sağlığı müdürü ve Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterinden daha ön sırada yer alıyor. Yazışmalarda il sağlık müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürü ve Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterine gönderilen yazılar rica olarak iletilecek. Tam tersi durumda ise yazışmaların arz kaydıyla olacağı belirtildi. Düzenlemede illerde bağımsız bir yapı gibi görülen Kamu Hastaneler Birliği genel sekreteri ile halk sağlığı müdürlüğünün vali

24 ve merkez teşkilatı ile ilişkilerini il sağlık müdürlüğü üzerinden yürüteceği aktarıldı. Ayrıca sağlık müdürlükleri il genelindeki kamu, özel ve üniversiteler dahil tüm sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinin tamamının gerektirdiği koordinasyonu sağlamakla görevli olacak. Bu noktada il sağlık müdürlüklerinin başkanlığında ayda bir defadan az olmamak şartıyla il koordinasyon toplantıları yapılacak. Bu toplantılarda uzlaşmaya varılan konuların ve karar tutanağında belirtilen işlerin takibi il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Uzlaşma sağlanamayan konular yine sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı na bildirilecek. Diğer yandan personel görevlendirme konularında ise sağlık müdürlükleri valilik kanalıyla görevlendirme yapacak. Kurumlar arası uyuşmazlıklarda ise il sağlık müdürlüğü hakemlik görevi görecek. İl sağlık müdürünün işbirliği ve istişare esasına göre görevlendirme gerçekleşecek. İl sağlık müdürlükleri süreçte sağlık hizmeti kalitesi, hasta hakları ve hasta memnuniyeti gibi konularda kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarını denetleyebilecek. Ayrıca veri ve bilgi paylaşımı konusunda gerek halk sağlığı müdürlükleri gerekse Kamu Hastaneler Birlikleri il sağlık müdürlüklerine her türlü kolaylığı sağlayacak.. Kayseri UMKE Eğitimi HADAK Tarafından düzenlenen 19. Erciyes Zirve Tırmanışı ve Süt Donduran Kampı kapsamında, 11. Bölge Kayseri UMKE'ye bağlı Nevşehir ve Niğde UMKE ekiplerinin de katılımıyla tarihlerinde yaz kampı faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Erciyes Dağı 2700 mt'de Süt Donduran Yaylasında 3 Gün süren kampta; İllerin birbirlerini tanıması, Sarı göl ve Buzullara mukavemet yürüyüşleri, dağcılık eğitimleri ve hasta yaralı taşıma teknikleri eğitimi verilmiştir. Kamp esnasında, Ekiplerin reaksiyonlarını ölçmek için ekiplerden habersiz ve plansız bir de tatbikat yapılmıştır. Katılımcılar tarafından gerçek sanılan tatbikatta, 2900 metrede düşen dağcıya HADAK kulübü kılavuzluğunda UMKE ve AFAD timleri ile müdahale edilmiştir. Yaralıya ulaşan timler yaralıyı spinborda sabitleyerek 2900 metreden 2800 metreye kadar elde taşıyarak indirmiş 2800 metrede bekleyen 4*4 pajero ambulansa teslim edilerek hastaneye sevki sağlanmıştır. Tatbikatın ardından değerlendirme toplantısı yapılmış, Kayseri UMKE yaz kampına katılanlara "Katılım belgesi" verilerek kamp sonlandırılmıştır. Başta Hacılar Belediyesi ve HADAK olmak üzere, emeği geçen KAYSERİ UMKE, NEVŞEHİR UMKE, NİĞDE UMKE, AFAD ve Asya DAĞCILIK KULÜBÜ yetkililerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz. KONYA UMKE'YE TEŞEKKÜR.. Gitmiş oldukları Ceylanpınar görevinde ki başarılı çalışmalarından dolayı özel bir teşekkür mektubu alan Konya UMKE 'nin 8 kişilik ekibine, bakanlık ve sağlık müdürlüğünce hazırlanmış teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Dr.Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ tarafından verildi.

25 Gitmiş oldukları Ceylanpınar görevinde ki başarılı çalışmalarından dolayı özel bir teşekkür mektubu alan Konya UMKE 'nin 8 kişilik ekibine, bakanlık ve sağlık müdürlüğünce hazırlanmış teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ tarafından verildi. BAKANLIK TAN TEŞEKKÜR BELGESİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Suriye sınırında görev yapan UMKE personelleri kurumlarına gönderilen "Teşekkür Belgeleri" ile onore edildi. Genel Müdürlüğümüz tarafından Suriye sınırında görev yapan UMKE personelleri kurumlarına gönderilen "Teşekkür Belgeleri" ile onore edildi. Emeğin takdirinin şüphesiz ki motivasyonu etkileyeceği aşikardır. Bakanlığımıza bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürediyor, bu vesile ile UMKE personelinin Genel Müdürlüğümüzden beklentilerinin karşılanacağı yönündeki umudumuzu taze tutuyoruz. Nice 10 yıllara gönüllü ve yürekli insanlar..

26 Muğla UMKE Görevde Muğla nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıklarda kaybolan keçilerini yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlanan çiftçi, film gibi bir operasyonla UMKE ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıklarda kaybolan keçilerini yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlanan çiftçi, film gibi bir operasyonla kurtarıldı. UMKE, AKUT ve köy halkının da katıldığı 5 saatlik operasyon yangın söndürme helikopterinin devreye girmesiyle noktalandı. Olay, Fethiye nin Eşen Beldesi Gölbent köyü Tomalar Mahallesi Köyceğiz Sivridağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki gündür kayıp olan keçilerini sabah saatlerinde arayamaya çıkan evli 2 çocuk babası Salih Turna (49), keçileri sarp kayalıklarda gördü. Elindeki yem ile kayalıklardaki iki keçisine yaklaşıp yakalamaya çalışan Turna, bir anda ayağı kayınca yaklaşık 25 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. Ağır yaralanan Turna, cep telefonu ile çevredeki bir çobandan yardım istedi. Çobanlar yaralının yanına kadar inip, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Sağlık görevlileri ve köylüler, yol olmadığı için yaklaşık 6 kilometre yürüyerek yaralının bulunduğu yere ulaştı. Yaralının bulunduğu yerden çıkartılması ve Fethiye deki hastaneye yetiştirilmesi için UMKE ve AKUT ile Fethiye de konuşlu yangın söndürme helikopterinden yardım istendi. HELİKOPTER İÇİN ATEŞ YAKILDI Yaralı Salih Turna ya sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AKUT ve UMKE ekipleri, sedyeyi halat ve köylülerin yardımıyla dere içinden güçlükle çıkardı. Helikopterinin bölgeye bulabilmesi için köylüler ateş yakarak, üzerinden çıkardıkları tişört ve gömlekleri salladı. Helikopter yaralının bulunduğu yere 2 kilometre uzaklıkta boş bir araziye iniş yaptı. UMKE, AKUT ve köylüler, yaralı Salih Turna yı helikoptere güçlükle taşıdı. Yaralının sıcaktan etkilenmemesi için güzergah boyunca gölgeleme ve su takviyesi yaptı. Helikoptere alınan yaralı, Fethiye Değirmenbaşı Helikopter pistine indirildi. Burada bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Salih Turna, tedavi altına alındı. HASTANE YOLUNDA KEÇİLERİNİ SORDU Kendisi için seferber olan tüm görevlilere teşekkür eden yaralı Salih Turna, Keçiye yemi verip bağlamak isterken bir anda kendimi aşağıda buldum. Keçilerim nerede? Ne olur onları bulun dedi. Kurtarma operasyonuna katılan Tuna'nın akrabası Ahmet Ali Turna ise, uçuruma düşen Salih Turna nın çobanı telefonla arayarak yardım istediğini belirterek, "Bizde yardıma koştuk. Vücudunda kırıklar vardı. Yolu olmayan sarp ve kayalık bölgeden kendisini çıkaramadığımız için UMKE helikopterinden yardım istedik. Yardıma gelen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ 2018'E KALDI 2018 de acil çağrılar tek merkezde toplanacak Çağrı merkezlerinin tek merkezde toplanması ancak 2018 de mümkün olacak. Antalya ve Isparta da pilot uygulaması tamamlanan ve itfaiye, ambulans, polis gibi acil çağrıları 112 de toplayan İçişleri Bakanlığı projesi, 5 yıl sonra Türkiye nin 81 iline yayılacak. Her il, çok yönlü 112 Çağrı Merkezi ne kavuşacak.

27 Çağrı merkezlerinin teknik altyapısı için ASELSAN ile anlaşmaya varıldı. 36 ilde teknik altyapı tamamlandı. Çağrı merkezleri, valilikler bünyesinde kurulacak ve görev yapacak. Merkezlerin koordinasyonunu, vali yardımcısı yürütecek. Gerek görülürse Ankara da da bir koordinasyon merkezi kurulacak. Türkiye de değişik kurumlara ait çok sayıda acil çağrı hattı var. Sağlık ve Orman bakanlıkları, Emniyet ile Jandarma başta olmak üzere benzer kurumlara ait yardım hatlarının başka birimlerle bağlantılı olmaması sorunlara yol açıyor. Ölümlü veya yaralanmalı bir vakada vatandaşlar, Ancak Hızır Acil ve Polis İmdat hatlarını ayrı ayrı aramak zorunda kalıyor. Koordinasyonsuzluktan kaynaklanan mağduriyetler yaşanıyor. Sorunun çözümü için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, illerdeki çağrı merkezlerini tek çatı altında toplama kararı aldı. 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi başlatıldı. Antalya ve Isparta da pilot uygulaması başarıyla tamamlanan projeyle sadece 112 çevrilerek acil talepler iletilebiliyor. İtfaiye, ambulans ve polis çağırmak için ayrı ayrı numaraların aranmasına gerek kalmıyor. Uygulama, 2018 yılı sonuna kadar Türkiye nin 81 iline yayılacak. Her il, çok yönlü 112 Çağrı Merkezi ne kavuşacak. Çağrı merkezlerinin teknik altyapısı için ASELSAN ile yaklaşık 50 milyon liralık sözleşme imzalandı. 36 ilde gerekli teknik altyapı tamamlandı. ABD, Brezilya ve Bahamalar gibi ülkeleri örnek alan İçişleri Bakanlığı, Hızır Acil (112), Yangın İhbar (110), Polis İmdat (155) ve Jandarma İmdat (156) başta olmak üzere tüm acil numaraları 112 ye sabitleyecek. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında tüm numaralar otomatik olarak devreye girecek. Gelen taleplere göre ilgili kurum, santralden yönlendirilecek. Acil çağrı telefonlarının tek numarada birleşmesiyle acil durumda olaylara müdahale kolaylaşacak. Proje için Antalya ve Isparta nın ardından Aksaray, Burdur, Denizli ve Niğde nin de aralarında bulunduğu 10 şehirde teknik altyapı oluşturuldu. Ayrıca Adana, Ankara, Bursa, İzmir ve Hatay ın da aralarında yer aldığı 24 ilde çağrı merkezi binaları kurulması için 105 milyon liralık ödenek aktarıldı. Bu şehirlerden Ankara, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Trabzon ve Yalova da çalışmalar tamamlandı sonuna kadar proje, 36 ilde hayata geçirilmiş olacak sonuna kadar da ülke geneline yayılacak. Çağrı merkezleri, valilikler bünyesinde kurulacak ve görev yapacak. Merkezlerin koordinasyonunu vali yardımcısı yürütecek. Çağrı merkezlerinin yasal altyapısının tamamen sağlandığını da aktaran yetkililer, gerek görülmesi halinde Ankara da da bir koordinasyon merkezi kurulacağı bilgisini verdi. Şırnak UMKE Görevde Cizre ilçesinde yüksek gerilim hattı kurulumunda çalışırken dengesini kaybederek 15 metrelik kayalıklardan düşen işçi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Cehennem Deresi mevkisinde yüksek gerilim hattı çalışması yapan Kadem Resul Akaya (29) dengesini kaybederek 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden UMKE ekibi, jandarma ekiplerinin de yardımı ile Dicle Nehri kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan Akaya'yı bulunduğu yerden kurtardı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin iki kolunun da kırıldığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü UMKE sorumlusu Leyla Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ihbarın ardından jandarma ile irtibata geçerek 4 kişilik ekiple olay yerine gittiklerini söyledi. Hazırlanan ekipmanlarla Akaya'yı kurtarmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Acar, "Jandarma ile belli bir bölgeye kadar taşıdığımız yaralıyı teslim alarak UMKE aracına sabitleyip ilk müdahaleyi yaptık. Ambulansın giremediği araziye UMKE aracıyla girip hastayı aldıktan sonra ambulans ekibine teslim ettik. Yaralı, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi" dedi.

28 7. BÖLGE UMKE ŞANLIURFA SAHRA HASTANESİ GÖREVİNDE Bakanlığımızca Suriye Arap Cumhuriyetinden gelerek, Şanlıurfa nın Ceylanpınar ilçesinde geçici olarak koruma altına alınan Suriyeliler için kurulan çadır kente Sahra Hastanesi oluşturularak 24 saat sağlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetlerin sunumunda personel ihtiyacı olması nedeni ile sahra hastanesinde görev yapmak üzere 7.Bölge UMKE' den 5 sağlık personel görevlendirilmiştir tarihinde bölgeye hareket ederek görevlerine başlayan ekibimiz tarihinde görevi 15. Bölge UMKE'ne teslim ederek görevleri bitecektir. Bölgede bulunan personellerimiz 40 C ye yaklaşan hava sıcaklığı ve sınırdaki çatışmalardan dolayı zor şartlarda görev yapmaktadırlar. Görevli personellerimiz Sivas UMKE Att Sevgi YILMAZ, Att Berat KAHRİMAN, Hemşire Mehmet ÇINAR Tokat UMKE Sağlık Memuru Nadir OFLAZ, Att Salim SÖYLER.

29 Yalova UMKE Görevde Yalova'da Türkiye nin en büyük plastik kalıp fabrikasında yangın çıktı. Beş bin tona yakın plastik yandı. Ülkemizde yapılan seçimlerde kullanılan şeffaf sandıkların da burada imal edildiği bildirildi. Cuma günü saat sıralarında, Yalova yakınlarındaki Kılıçköy Mevkii'ndeki Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti adlı fabrikanın depo bölümünden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendi, 3 kişi de hafif yaralandı. Yangına müdahalede KBRN açısından tedbir amaçlı Yalova UMKE timi de görev aldı. Yalova, Çiftlikköy, Altınova, Taşköprü, Kocaeli ve Bursa itfaiyelerinin müdahalelerine rağmen yangının söndürülmesinde güçlük çekildi. Bunun üzerine itfaiye araçlarının deposuna su takviyesi için bölgeye gönderilen çevre belediyelerinin su tankerlerinin dalgıç aleti yöntemiyle suyun aktarılması sırasında ihtiyaç duyulan jeneratörde UMKE aracından temin edildi. Van İl Sağlık Müdürü 112 ve UMKE'yi İnceledi Van İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Acar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi nin yeni binasında incelemelerde bulundu. Van İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Acar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi nin yeni binasında incelemelerde bulundu. Depremde yıkılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binası yerine yapılan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü binasında incelemelerde buluna Dr. Bilal Acar, 112 Acil Servis Şube Müdürü Adnan Öğretici, 112 Acil Başhekimi Dr. Adem Demirel ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Bölge Sorumlusu Aydoğan Kaya dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binayı gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Dr. Acar, binanın ve çevre düzenlemesinde eksikliklerin giderilmesi konusunda gereğinin yapılacağını belirterek, 3 bloktan oluşan binada 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ile Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği nin yer alacağını belirti.

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar, 10 yıl önce birlikte

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE Yüreğimizde Yaşanan 7.2!, Yıkılan Evler, Yapılan Gönüller Van Depreminin 2. yıl dönümü Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği, sözcüklerin olanları

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK 2014 GÜNÜ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 aralık

Detaylı

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK'TA ANKARA'DA YAPILACAK UMKE yapılanması ve özlük haklarına yönelik, 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara il Sağlık

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE

UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE Görevlendirmeleri Hakkında UMKE çalıģmalarının hızla ve yoğun Ģekilde devam ettiği bu dönemde, eğitim-tatbikat vb. görevlendirmelerin

Detaylı

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. VAN Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. künye İmtiyaz Sahibi T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE www.umke.org UMKE Edremit'te Tam Not Aldı Edremit'te etkili olan yağış nedeniyle bölgede görevlendirilen toplam 56 kişiden oluşan Ulusal Medikal

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Dr. Mesut YILMAZ'a GeçmiĢ Olsun Dileklerimizle.. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Dr. Mesut Yılmaz, Ġzmir Urla'da 112 ile ilgili

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 Sayın Bakanım (Bakanlarım), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sendikaların ve Meslek Odalarımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE

UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE Enkazdan Çıktılar..ġimdi Enkazdakileri Çıkarıyorlar Marmara depreminde 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Sakarya'da felaketi

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU 1868 Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü 2001 yılı faaliyet raporunda kaleme alınmış olan müdürlüğün yeniden yapılanması ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanması çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 614 Temmuz 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU 1868 Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 2003 yılı faaliyet raporu; Müdürlüğümüzün yeniden yapılanma ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanma çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet müdahale ve yardım faaliyetlerini,

Detaylı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Öncelikle hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyor,

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

TAV, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2032 yılı sonuna. kadar işletilecek. >> 250 MİLYON EURO LUK YATIRIM. 19 Kasım 2011 Cumartesi.

TAV, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2032 yılı sonuna. kadar işletilecek. >> 250 MİLYON EURO LUK YATIRIM. 19 Kasım 2011 Cumartesi. SAYFA 01 Yine TAV landık İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar Şifa da Terminalleri'nin işletmesine ilişkin ihaleyi 610 milyon Euro+ KDV lik teklifi ile TAV kazandı. kurula girdi TAV, İzmir

Detaylı