İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KARBON PAZARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KARBON PAZARI"

Transkript

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KARBON PAZARI

2 İklim değişikliği Sanayi devriminden bu yana ve özellikle 1950 yılı sonrasında iklim hızla değişiyor. İklim değişikliğinin başlıca sorumlusu fosil yakıt kullanan «insanoğludur». İklim değişikliğine sebep olan sera gazları * Karbon dioksit (CO2 ) * Metan (CH4 ) * Diazot monoksit (N2O) * Hidroflorokarbonlar (HFCs) * Perflorokarbonlar (PFCs) * Kükürt heksa florid (SF6 )

3 İklim Değişikliği

4 Atmosferdeki sera gazları konsantrasyonu, insanoğlu aktiviteleri sonucunda artmıştır. Source: IPCC WGI Fourth Assessment Report

5 Uluslarası İklim Politikaları Brundlandt raporu 1987 WCED Uluslararası uzlaşma komitesi Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve anlaşması 1992 Rio summit Ülkelerin ortak, fakat değişken sorumlulukları Gelişmiş ülkelerin (Ek-1) daha çok sorumluluk almaları Kyoto Protokolü dönemindeki emisyon değerlerinin, 1990 değerlerinin %5,2 altına indirilmesi Ek-1 Ülkeleri değişken hedefler almışlardır. AB %7, Japonya %6, Diğer tüm gelişmiş ülkeler %5

6

7 Karbon Pazarı işleyişi Azaltım hedefi alan Ek-1 Ülkelerinin her biri, enerji yoğun sektörleri ve hedeflerini belirler. Bu sektörlerde bulunan tüm kuruluşlar için emisyon tahsisatı gerçekleştirir. Kuruluşlar kendisine verilmiş olan tahsisatı aşarsa ceza öder (AB için ton başına 100 Euro). Veya aştığı miktar kadarını satın alır. Kuruluşlar kendisine verilmiş olan tahsisatın altında kaldılarsa, altında kaldığı miktar kadarını satar. (cap and trade) Alım Satımın gerçekleştirdiği yer Karbon Pazarıdır.

8 Kyoto Esneklik Mekanizmaları Uluslararası Emisyon Ticareti (IET), AAUs Emisyon azaltım hedefi almış iki ülke arasında yapılan karbon ticareti Ortak Uygulama (JI),ERUs Emisyon azaltım hedefi almış iki ülke arasında proje bazında gerçekleşen karbon ticareti Temiz Kalkınma Mekanizmaları (CDM), CERs Ek 1 ülkeleri ve Ek 1 dışı ülkeler arasında proje bazında gerçekleşen karbon ticareti

9 Carbon value ( ) NL ROM Carbon credit

10 Örnek Ticaret CDM Karbon Değeri (para) Karbon kredisi Hollanda hükümeti veya Hollanda şirketi Çin

11 Kyoto işleyiş mekanizması Emissions - 5 % AAUs ERUs CERs RMUs x 5 Base year Assigned Amount

12 Türkiye de Karbon Ticareti Türkiye henüz zorunlu pazarda yer almamaktadır. Türkiye, 2007 yılından beri, proje bazlı «gönüllü karbon kredileri» (VERs) üretmektedir. VERs, CERs lerle aynı şekilde geliştirilir, ancak alıcılar VERs kredilerini emisyon kotalarından düşemezler. Alıcılar, marka prestiji, sosyal sorumluluk vs gibi sebeplerle VERs kredisi satın alırlar. Türkiye kısa süre içerisinde, «Gönüllü Karbon Ticaretinde» çok hızlı büyümüş ve yapılan proje başvuru sayısı itibariyle piyasanın yaklaşık %40 ına ulaşmış durumdadır.

13 Karbon Pazarları Hacim Değer

14 2012 sonrası için iklim politikaları Kopenhag anlaşması, 2009 COP15 Ülke emisyon indirim hedeflerine yönelik bağlayıcı bir anlaşma sağlanamadı. (2011 de bekleniyor) 2020 yılında sıcaklık artışının 2 C, CO2 yoğunluğunun 450 ppm konsantrasyon seviyesinin altında olması kararlaştırıldı yılına kadar Ek 1 ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere 100 milyar Dolar aktarılacak. Ülkelerin, 31 ocak 2009 tarihine kadar emisyon indirim taahüdlerini UNFCCC ye bildirmeleri istendi.

15 Ülke indirim Taahüdleri 2020

16 Türkiye nin pozisyonu İlk başlarda EK-1 ülkeleri dışında kalmak istese dahi, bu mümkün görünmüyor. Türkiye herhangi bir baz seneye göre indirim taahhüdü almak istemiyor. İndirim hedefini, 2020 senesinde herşey aynı şekilde giderse (BAU) gerçekleşecek emisyon miktarından %x azalım olarak belirlemek istiyor. Bu şartlarda Türkiye nin mevcut ya da geliştirilmiş esneklik mekanizmalarından yararlanması mümkün görünmüyor.

17 Türkiye de 2012 sonrası muhtemel Karbon Ticaret Seçenekleri Gönüllü Karbon Ticareti Kredilendirilmiş Milli Emisyon Azaltım Tahsisatı (NAMA s) Sektörel NAMA Programatik NAMA Ormanlaştırma ve Orman koruma NAMA

18 Mitigation options for Turkey in the post-2012 period NAMA Nedir? Bali Aksiyon Planı tarafından tanımlanmıştır. NAMA lar CDM değildir. Stratejik, uzun dönemli değişim yöntemlerini belirler. Ülke şartlarına en uygun azaltım yöntemlerine izin verir. Ulaşım, binalar vb enerji yoğun tüm sektörlere uygulanabilir. Sektörü belirleyen ana aktörlerin hepsi NAMA kapsamında olmalı Merkezi ve idari yönetim tarafından desteklenir. Gerekirse, yasal ve mevzuat değişiklikleri yapılır. Uluslarası düzeyde ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir (MRV) emisyon azaltımları gerekir. Meksika, Brezilya, Çin, Hindistan vs gibi Türkiyeye benzer ekonomiye sahip birçok ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. NAMA lar, UNFCCC dışında ikili anlaşmalarla dahi gerçekleştirilebilir. Ek 1 ülkesi olma veya olmama şartı aranmaz.

19 Karbon Pazarından Yararlanabilecek Sektörler ve Örnek Uygulamalar

20 Enerji bağlantılı projeler Sektör GHG/GWP Tip/teknoloji/Örnek uygulamalar Hidro Yenilenebilir enerji Enerji Enerji dağıtımı CO2/1 CO2/1 CO2/1 CO2/1 Rüzgar Biyokütle Güneş Jeotermal Fosil yakıtlı kaynaklar yerine, yenilenebilir enerji CHP: Birleşik ısı ve güç santralleri örneğin atık ısının buhar jeneratörleri kullanılarak değerlendirilmesi Verimlilik arttırma: Isı geri kazanım, process iyileştirme, buhar dağıtım vs gibi birçok enerji verimliliği seçenekleri Yakıt değişimi: örneğin kömür ve fuel oil kullanmaktansa doğal gaz ya da biyokütle kullanımı Mevcut merkezi ısıtma sistemlerindeki verimlilik arttırıcı yöntemler

21 Demir Çelik Endüstrisi Sektör GHG/GWP Tip/Teknoloji/ Örnek uygulamalar Demir çelik endüstrisi CO2/1 Kok frırınları: Kok kurutma prosesi, daha yüksek ve geniş fırınlar Sinter tesis: Atık ısı geri kazanımı ve Brülörlerin iyileştirilmesi Blast fırını: CDI (kömür tozu püskürtme)/ CTI (kömür katranı püskürtme); Yüksek basınç geri dönüştürme türbini (TRT) Elektrik ark fırını (EAF): ön ısıtma; oksijen ayarlama SMS: Açık ocak fırın (OHF)/ İkiz ocak fırın (THF) yerine Blast Oksijen fırını (BOF); LD (Linz-Donawitz) Gazının yeniden değerlendirilmesi (CV : 1680 KCal/m3); Sürekli döküm ve ince levha döküm prosesleri. Güç tesisi: Yakıt değişimi Haddahane optimizasyonu

22 Çimento Endüstrisi Sektör GHG/GWP Tip/ Teknoloji/ Örnek uygulamalar Klinker değişimi: klinker yerine kül, granule curüf vs. katkı maddeleri kullanımı Çimento Endüstrisi CO2/1 Klinker prosesinde enerji verimliliği; ısı geri kazanım, yanma proses iyileştirmesi Yakıt değişimi: Fosil yakıt yerine biyokütle, kanalizasyon çamuru ve atık yakılması Kojenerasyon: Atık ısıdan gaz türbinleriyle elektrik üretimi

23 Ulaşım Sektör GHG/GWP Tip/Teknoloji/ Örnek uygulamalar Taşıt yakıt verimliliği arttırılması trafik yönetimi ve altyapı değişikliğiyle sağlanacak iyileştirmeler Benzin veya Dizelden CNG, elektrikli ya da yakıt hücreli taşıtlara geçiş Ulaşım CO2/1 Daha az emisyon üretimine sebep olacak toplu taşıma, hafif metro, raylı ulaşım vs seçenekler Ulaşım aktivitelerini azaltmak, şehir planlama, ücretli geçişler vs Taşıtlardaki kişi sayısını arttırmak, araç paylaşımı, toplu taşımanın teşvik edilmesi

24 CH4 proje tipleri Setör GHG/GWP Tip/Teknoloji/ Örnek uygulamalar Çöp alanları Kömür maden yatakları Tarım CH4/21 CH4/21 CH4/21, N2O/310 CH4 yakalama ve verimli olarak yakma CH4 yakalama ve enerji üretiminde kullanma CHP Maden kazımı ve işletimi sırasında ortaya çıkan metanı uygun havalandırma sistemleriyle yakalama ve enerji üretiminde değerlendirme. Hayvan çiftlikleri aneorobik çürütücüler elektrik üretimi Toprak gübreleme: Gübreler önemli miktarda N2O emisyonuna sebep olmaktadır. Henüz metodolojisi yok Rafineriler CH4/21 Modernizasyon / kaçak önleme

25 CO2 Kimya Endüstrisi Sektör GHG/GWP Tip/ Teknoloji/ Örnek uygulamalar Kimya Endüstrisi CO2/1 Etilen Amonyak Gaz türbin uygulaması Isı pompaları / mekanik Buhar yeniden değerlendirme Membran teknolojisi Proses uygulama Adyabatik ön yenileme Ototermal değerlendirme Verimli CO2 Hidrojen geri dönüşümü Proses uygulama HFC/ HFC22 production Yakma

26 N2O Kimya Endüstrisi Sektör GHG/GWP Tip/ Teknoloji/Örnek uygulamalar Nitrik asit NH3 oksidizasyon prosesinin iyileştirilmesi Kimya ve petro kimya endüstrisi N2O/310 Caprolactam NH3 oksidizasyon reaktöründe N2O azaltımı Tesisat sonu N2O azaltımı Yüksek sıcaklık katalitik imhası Yüksek sıcaklık oksidizasyon Adipik asit Yeniden değerlendirme N2O yakalanması - Benzenle reaksiyon fenol oluşur -NO nun HNO3 prosesinde kullanımı

27 Yüksek potansiyel GHG Sektör GHG/GWP Tip / Teknoloji/ Örnek uygulamalar Soğutucu akışkan ve hava şartlandırma ekipmanları Semikonduktor Aluminyum dökümü HFC/ PFC/ HFC/ PFC/ SF6/ PFC/ Akışkan geri toplama Proses iyileştirme Alternatif soğutucu akışkan Örnek uygulama Alternatif proseslerle limitli PFC kullanımı, Proses iyileştirme / kaynak azaltımı, Alternatif kimyasallar, Yakalama ve tekrar kullanma İmha teknolojileri Anod etkisinin azaltılması

28 Yüksek Potansiyel GHG Sektör GHG/GWP Tip / Teknoloji/ Örnek uygulamalar Magnezyum üretimi SF / SF6/ Proses iyileştirme: magnezyum kütükleri döküm makineleri boyunca soğutma borulamasının yapılması; SF6 kullanımının azaltımı için dağıtım sisteminin tekrar konfigure edilmesi SF6 Tutma ve yeniden kullanım: membranlarla SF6 yerine SO2 kullanımı: ucuz ancak diğer negatif etkileri için önlem alınmalı (asid yağmuru vs.) SF6 yerine HFC-134a: daha düşük etki ( yerine 1.300)

29 SF6 Yüksek gerilim Hatlarında Sektor GHG/GWP Tip/ Teknoloji/ Örnek uygulamalar SF6 nın yeniden kullanımı : Bakım ve devreden alma sırasında gazlar toplanıp tekrar kullanılabilir. Yüksek gerilim hatları SF6/ Sızıntı yapan ekipmanların tamiri. Sızıntı tespiti için özel cihazlar bulunmaktadır ve içindeki gaz boşaltılmadan ekipman tamir edilebilir. Çalışanların eğitimi: Bu konularda ekibin eğitimi

30 Sonuçlar Türkiye, mevcut esneklik mekanizmalarından yararlanamamaktadır sonrasında da yararlanması güç görünmektedir. Yoğun enerji kullanan sektörler, sektör kuruluşları / kamu işbirlikleriyle, Karbon azaltım projeleri (NAMA) gerçekleştirebilirler. Bu projeler kredilendirilebilir ve uluslararası karbon pazarında satılabilir. Aktiviteler, ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir (MRV) olmalıdır. Teşekkürler Haluk Sayar

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mehrali ECER Şube Md.V.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mehrali ECER Şube Md.V. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARBON PİYASALARI Mehrali ECER Şube Md.V. 20 Nisan 2012, ANTALYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ALANLARI

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ TASLAK DÖKÜMANINA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 24 Mart 2009 TS/SHT/2009-0017 Bölüm I Bölüm II İkinci

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading SESSION 4D: Çevre 941 Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Turkey) Özet The growth

Detaylı

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele 2008 24 sayfa 16.2 x 22.9 cm Bu kitapçığa ve AB hakkındaki

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Bu tercüme, orijinal makalenin özeti olacak şekilde, Global Cement Magazine dergisinden izin alınarak Türkiye Çimento

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları

Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları (Sustainable Energy Applications in Denizli) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılancı Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi İçerik 1. Sürdürülebilirlik

Detaylı

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş.

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. İçindekiler Giriş... 3 Türkiye... 3 SıfırKarbon Prensipleri Hakkında... 4 Escarus Hakkında... 4 Teşekkür... 4 Kullanım,

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam ENERJİ VERİMLİLİĞİ Gelecek Planlaması Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam 1 Enerji Sektörüne Bakış Büyüme: 8,9% - 2010 Enerjide ithatal bağımlılığı

Detaylı