GENEL YÖNETİM KURULU. Genel Teşkilat Sekreteri. GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN. GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YÖNETİM KURULU. Genel Teşkilat Sekreteri. GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN. GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE"

Transkript

1

2 GÜNDEM 1-Açılış ve Yoklama. 2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu. 3- Açış Konuşması 4- Konukların Tanıtımı ve konuşmaları. 5- Zorunlu Organlara Aday Tespiti 6- Komisyonların Seçimi. a) Ana tüzük Değişikliği Komisyonu. b) Tahmini Bütçe Komisyonu. c) Hesapları İnceleme Komisyonu. d) Kararlar Komisyonu. 7- Genel Kurula Sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi. 8- Komisyon Kararlarının Okunması ve Görüşülmesi. 9- Kurulların Aklanması. 10- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Türk-İş Genel Kuruluna katılacak Üst Kurul Delegelerinin Seçimi. 11- Dilekler ve Kapanış. GENEL YÖNETİM KURULU Bolat ANKARALI Mustafa SERTTAŞ Erdal ERVAN Ömer KALAY Şaban BİNGÖL Genel Başkan Genel Sekreter Genel Mali Sekreter Genel Teşkilat Sekreteri Genel Eğitim Sekreteri GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE Muhammet Reşit ASLAN Tayyar UÇAR

3 İÇİNDEKİLER Sunuş Kürselleşme, Türkiye ve Sendikal Örgütlenme Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporu A) Genel Sekreterlik Raporu a) Toplu İş Sözleşmeleri Çalışmaları b) Hukuk Çalışmaları B) Genel Teşkilat Sekreterliği Raporu a) Mevcut Gelişmeler ve Örgütlenme Raporu b) Geleceğe Dönük Projeksiyon C) Genel Eğitim Sekreterliği Raporu a) Eğitim Çalışmaları b) Uluslararası İlişkiler Mali Raporlar a) Genel Mali Sekreterlik Raporu b) Yeminli Mali Müşavir Raporu c) Denetim Kurulu Raporu

4 SUNUŞ; En son Genel Kurulumuzu yaptığımız 28 Nisan 2012 tarihinden bugüne kadar gerek ülkemizde gerekse dünyada sendikamızı ve genel olarak işçi hareketini etkileyen çok önemli gelişmeler yaşandı. Ülkemizin hemen kıyısında bulanan tarihsel, kültürel ve ticari ilişiklerimizin yoğun olduğu Arap Dünyasında birbiri ardında üzücü olaylar yaşandı. Arap Baharı olarak adlandırılan bu süreçte, iç çatışmalar, gerginlikler ve ölümler yaşandı. İç dinamiklerin yanı sıra dış dinamiklerin daha da etkili olduğu, bu süreçte yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan göç etmek zorunda bırakılmış, milyonlarca insan ise ölüm ve savaş korkusuyla yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu süreçte; Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde bilenen liderler ve siyasi figürler değişmiş bazı ülkelerde ise rejimler yıkılmıştır. Süreç ilk başta hızla ilerlemiş, Tunus ta hükümet değişmiş, Libya da yaşanan iç çatışmalar Kaddafi nin sonunu getirmiş, Mısır da Hüsnü Mübarek istifa etmiş ve sancılı bir anayasa süreci sonrasında İktidara gelen Mursi askeri bir darbe ile görevden alınmıştır. Bölgenin diğer ülkelerinde de etkisini gösteren bahar havası Suriye de ise tam anlamıyla kışa dönmüş, 15 Mart 2011 de başlayan olaylar ülkede taş taş üstüne kalmamıştır. Dünyanın ilgi odağı halindeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika da öngörülemez radikal değişimlere yol açan bu hareketler kimilerine göre ABD ve batılı müttefiklerinin bu coğrafyadaki saklı planlarını harekete geçirmesiyle ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre ise ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve siyasal bunalımları, mevcut yönetimlerden bıkan halkın patlaması olarak değerlendirilmektedir. Ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin; Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yaşanan bu çalkantılı durum ister istemez ülkemizi de etkilemektedir. Bir taraftan ülkemizin en büyük ticaret kapılarından olan; Suriye, Irak, Libya gibi ülkelere yapılan ticaret durma noktasına gelmiştir. Diğer taraftan savaşın vahşetinden kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca göçmen, ülkemizde mevcut sosyal ve ekonomik sorunlara yeni bir boyut kazandırmıştır. Ülkemizdeki en büyük sorunların başında gelen kayıt dışı ekonomi, göçmelerin ülkemize yerleşmesi ile daha da artmıştır. Bu durum özelikle güney bölgemizde hem reel ücretlerin düşmesine neden olmuş, hem de yasal asgari ücret ile iş bulabilmek bile büyük bir şans kabul edilir olmuştur. Ayrıca bu durum ticarette haksız rekabet koşullarının oluşmasına, kira fiyatlarının artmasına işçi ücretlerinin ise düşmesine zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında; özellikle göçmenlerle yönelik toplumsal tepkiler yaşanmıştır. Savaştan kaçan insanlara kucak açmak onlara iş ve aş sağlamak, barınma sorunların çözmek her büyük devletin görevidir. Devletimiz de bu konuda gerekeni yapmış, savaştan kaçanlara kucak açmıştır. Ancak, bu göçmenleri ülkemizde ağırlamak belli bir plan ve program dahilinde olması gerekirken, bu planlama yapılmamış böylece göçmenler ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmiştir. Yerini, yurdunu kaybetmiş bu insanlara daha sistemli ve daha organize yardımlarını yapılması gerekirken; ülkemize alınan göçmenler ne yazık ki kendi kaderlerine terk edilmiştir. Tüm bu olumsuzluklar hem toplumsal yapıyı hem de sendikal yapıyı etkilemektedir. Hiçbir ülkedeki sendikal örgütlenme o ülkenin ekonomik ilişkilerinden bağımsız değildir. Sendikal örgütlülük oranını en yüksek olduğu ülkelerin, aynı zamanda sosyal refahın en yüksek olduğu ve sosyal devlet olgusunun en kurumsal olduğu ülkelerden olması tesadüf değildir. Güçlü bir sosyal devlet güçlü bir sendikal hareketin öncülü, aynı zamanda güçlü bir sendikal hareket ise güçlü bir sosyal devletin ön koşulu konumuna gelmiştir. Ülkemizdeki sendikal hareketin önünde ekonomik, siyasal ve sosyal sitemin neden olduğu çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Ekonomik daralma, enflasyon, işsizlik sendikal örgütlenmeyi doğrudan etkileyen gelişmelerdir. Ülkemizde birçok işçi sendikaya üye olarak ekonomik imkanları geliştirmekten ziyade, hiçbir sendikaya üye olmayarak iş kendince iş güvencesi sağlamayı tercih etmektedir. İşsiz kalkma korkusu maalesef sendikal örgütlenme eğilimin tamamen ortadan kaldıran bir

5 fobi haline gelmiştir. Bu nedenle güçlü bir sendikal örgütlenme için güçlü bir ekonomi güçlü bir ekonomi ise sağlam bir kalkınma modeli ile gerçekleşebilir. Görevde bulunduğumuz dönem içerisinde ekonomik sosyal ve siyasal sorunlara, örgütlenme özgürlüğünün önündeki önemli engellere rağmen, sendikamızı var etmenin yolunu aradık ve bunun ve mücadelesini verdik. Aynı şekilde toplu iş sözleşmesi için gerekli hazırlıkları yaptık ve ilk defa güvenlik görevlisi işçilere toplu iş sözleşmesi imzaladık. Aynı şekilde sendikamızın yaptığı başvurular sonucunda ilk defa güvenlik işçileri için Yüksek Hakem Kurulunda sözleşeme bağıtlandı. Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde toplu iş sözleşmesi aşamasına gelen işyerlerimizi ve bu işyerlerindeki son durum ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Mali raporlarımızı ayrıntılı olarak incelendiğinde bir geliri olmayan ve aidat toplayamayan, gelir elde edemeyen ve kısıtlı imkanlarla mücadele eden sendikamızın ortaya koymuş olduğu eğitim, örgütlenme ve Toplu İş sözleşmesi çalışmaları tam bir mucizedir. Bu mucizeyi bizler tüm temsilci ve üyelerimizle gerçekleştirdik. Yine örgütlenme raporu ayrıntılı olarak incelendiğinde üye sayısı itibariyle Türk-İş içindeki en hızlı büyüyen sendika olduğumuz görülecektir. Kısıtlı imkanlarımız ile bu dönem içinde eğitim çalışmaları da yapıldığı görülecektir. Özellikle üst kuruluşumuz UNİ ile sendikal örgütlenme modelleri ve sistemleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu dönem içerisinde sendikamızı var edebilmek için birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldık. Arkasında Konfederasyon desteği almış, araç gereç ve uzaman desteğine sahip sendikalar ile mücadele etmek zorunda kaldık. Siyasi baskılar ile üyelerimiz çalındı. Örgütlenme çalışmalarımız engellendi. Üyelerimizin bir kısmı işten atıldı. Baskıya ve tehditlere maruz kaldık. Patronlar ile Belediye başkanları ve ulus ötesi şirketler ile aynı anda mücadele etmek zorunda kaldık. Bunlar yetemezmiş gibi sendikamızı engellemek isteyenler, kuruluşumuzdan bugüne kadar sendikamızı yok etmek isteyen, ulusal ve uluslararası birliklere üyelik taleplerini ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Bütün bu engellemelere rağmen siz değerli üyelerimizin ve temsilcilerimizin il ve bölge başkanlarımızın insanüstü gayretleri ve çabaları ile Türkiye Sendikal Hareketi içerisinde kolay kolay yapılamayacak bir şeyi yaptık ve Güvenlik- İş Sendikasını bu noktaya getirdik. Geldiğimiz noktada sendikamız yaptığı işler ile hem uluslararası sendikal örgütlere hem de Türk-İş bünyesine kendi kabul ettirmiştir. Yaptıklarımız önümüze koyduğumuz hedeflerin sadece bir kısımdır. Yapılması gereken çok daha büyük işlerimiz ve çok daha büyük projelerimiz var. Bu genel kurulumuzu biraz da bu sebeplere erkene aldık. Birinci genel kurulumuz sendikamızın doğuşu ve kurulmasıydı. Bu genel kurulumuz ise sendikamız için bir atılım genel kurulu olacaktır. Bir sonraki genel kurulda ise çok daha büyük bir aile sizlerin karşısına çıkacağız. Belki şubelerimiz olacak, şube başkanlarımız olacak, kendi araçlarımızı ve kendi hizmet binamız olacak. Kendi genel kurulumuzu kendi salanlarımızda yapacağız. Bizler bu sektörde yok sayılan, hor görülen yüz binlerce güvenlik görevlisinin umuduyuz. Bu umudu yaşatmak büyütmek bizim elimizde. Bu görev bilinci ile hareket etmek zorundayız. Bu genel kurulda olan herkesin, sendikamız üyesi olana herkesin bir başka güvenlik görevlisine karşı borcu vardır. Bu borcu ödemek için çok daha fazla çalışmak zorundayız. Sendikamız bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve şu aramızda olan olmayan tüm arkadaşlarımıza, temsilcilerimize, üyelerimize il ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Son 4 Yıllık çalışmalarımızı içeren Örgütlenme Raporu, Eğitim Raporu, Tis Çalışmaları Uluslararası ilişikler, Tahmini Bütçe; Mali Raporumuz Genel Denetim Kurulu Raporu ve YMM raporu, Çalışma Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde mevcuttur. Bu genel kurulumuzun üyelerimize ve sendikamıza hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. Saygılarımızla Genel Yönetim Kurulu.

6 KÜRSELLEŞME, TÜRKİYE VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME İçinde bulunduğumuz bu dönem enerji kaynaklarına hakim olma mücadelesinin kıyasıya yaşandığı bir dönem. Özelikle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslarda enerji yollarına hakim olma mücadelesi bölgemizdeki yeni gerginlikler ve yeni savaşların gerekçesi haline geliyor. Dünya 21. Yüzyıl ın başında hem bloklar ve devletlerarasındaki jeopolitik güç mücadelesinin, hem de çok uluslu şirketler arasındaki ekonomik rekabetin öne çıktığı bir dönemi yaşıyor. Günümüzün ekonomik sorunları ise tüm dünya emekçilerinin sırtından çözmeye çalışan bir siyasi egemenlik biçimi şeklinde ortaya çıkıyor. Bu yeni model; IMF, DB, DTÖ gibi uluslararası kurumlar tarafından tasarlanan yeni egemenlik ilişkileri, borçlandırma mekanizmaları, enerji yollarının kontrolü, teknolojik hâkimiyet, kitle iletişim araçlarının muazzam gücüyle desteklenen kültürel hegemonya ile pekişiyor. Yaşanan bu süreç ile birlikte insanlık dünyanın hemen her yerinde, farklı düzeylerde de olsa yoksulluk, sosyal dışlanma, ekonomik krizler, ekolojik tahribat ve savaş gibi sistemin doğasından gelen sorunlarla yüz yüze kalıyor. Diğer bir deyişle, kapitalist sistem iç çelişkilerinin faturasını başta işçiler ve emekçiler olmak tüm insanlığa ödetiyor. Sendikal haklar, taşeronlaştırma uygulamaları ve üretimi başka ülkelere kaydırılması nedeniyle tüm dünyada sürekli geriliyor. Esnek üretim ile birlikte geçici, kısmi zamanlı, parça başı işler yaygınlaşıyor. Özellikle kadınlar neo liberal düzende daha fazla sömürülüyor, daha yoğun baskıyla karşılaşıyor. Küreselleşme tüm insani değerlerin üzerinden bir silindir gibi geçiyor. Yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor, çaresizleştiriyor. Aynı neoliberal rüzgâr, Batı da işini, yaşam standardını kaybetme korkusuna kapılanları kendi mağduriyetlerinin sorumlusu gibi gördüğü Müslümanlar a, ötekilere hınç biriktiren bir kitle haline getirebiliyor. Halklar ve inançlar arasında düşmanlık tohumları ekiliyor. Yeni küreselleşme dalgası üçüncü dünyadaki geçimlik tarım üreticilerini bile uluslararası pazara bağlıyor, topraklarını ve hayvan varlıklarını kaybetmelerine, yoksullaşma ve çözülmeye yol açıyor. Aslında neo liberalizm döneminde dünya gıda üretimi tüketme kapasitesinin üzerinde. Buna karşın açlıktan ölümler her yıl artarken, yetersiz beslenme sorunu da gittikçe yaygınlaşıyor. ABD gibi en zengin ülkeler dahi en temel insani gereksinimleri bile karşılanamayan azımsanamayacak bir nüfus barındırıyor. Tarım üreticilerinin yaşamlarını sürdürebilmesinin yanı sıra, tüketicilerin yeterli ve sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasını da içeren taleplerle, çok uluslu gıda şirketlerine karşı mücadele kapitalist küreselleşmeye direnişin başlıca dinamiklerinden biri haline geliyor. Tüm bu gelişmelere karşın, içinde emekçileri, sendikaları, tarım üreticilerini, kadın ve çevre hareketlerini, farklı kültür ve kimlik taleplerini, diğer bir deyişle küreselleşme mağdurlarını barındıran yapılan ve örgütler de ortaya çıkıyor. Uluslararası işçi mücadelesi kürselleşiyor. İşçilerin yardımlaşma ve dayanışma koşulları gelişiyor. Kürselleşmenin yarattığı yıkımlara karşı işçiler ve emekçiler yeni mücadele alanları geliştiriyor. Kürsel ilişiklerin varlığı aynı zamanda işçi hareketinin kürselleştiriyor. Kitle iletişi araçları ile birlikte Dünyanın en ücra köşesinde ortaya çıkan bir grev aynı anda dünyanın birçok bölgesine etki yaratabiliyor. Her hangi bir ülkedeki işçilere yönelik bir hareket aynı anda başka ülke işçilerini harekete geçirebiliyor. Güney Afrika da maden işçilerinin bir eylemi aynı anda Kozlukta yerel bir madende karşılığını bulabiliyor. İşte bu durum işçi sendikaları ve konfederasyonlarına ve uluslararası birliklerine muazzam bir güç ve hareket kabiliyeti sağlıyor. İşte sendikamızı da çok kısa zamanda çok büyük bir büyüm kat etmesinin ardından yatan gerçek de buradadır. Herkesin sendikamıza sırtını döndüğü bir dönemde üyesi olduğumuz UNİ hem teknik hem de ekonomik destek sağlamış ve sendikamız o zor günleri bu dayanışma ile aşmıştır.. Bu yardımlar bir taraftan sendikamızın sayısal olarak büyümesine katkı sağlarken diğer taraftan, bu dayanışma sendikamıza nitel katıklar da sağlamaktadır. Nitekim küresel düzeyde mücadele eden

7 sendikal hareket ile çok uluslu şirketleri küresel sözleşmeler ile sınırlandırması en çok bizim gibi taşeron firmalarda örgütlenen sendikalar için gereklidir. Uluslararası düzeyde birçok ülkede iş yapan güvenlik şirketlerinde imzalanan küresel sözleşmeler ile en temel işçi hakları güvence altına alınmış ve bu durum örgütlenme sorunu yaşayan ülkeler için son derece önemli sözleşmelere haline gelmiştir. Kürselleşme süreci bir taraftan tüm dünyada işçi haklarını geriletirken, diğer taraftan bizim sendikamız gibi taşeronda örgütlenmek zorunda kalan sendikalar için de yeni örgütlenme fırsatları yaratmaktadır. Ülkemizde uluslararası düzeyde faaliyet göstere şirketlerin büyük projeleri mevcuttur. Önümüzdeki dönem kürsele düzeyde iş yapan ulus ötesi şirketlerde örgütlenmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Kürselleşme süreci bir taraftan yeni örgütlenme imkanları sağlarken diğer taraftan az gelişmiş ülke ekonomilerini tahribata uğratarak ülkelerin iç dinamiklerini tahribata uğratmaktadırlar. Kürselleşmenin; Türkiye nin Siyasal ve Sosyal ve Ekonomik Yapısına Olan Etkileri; Az gelişmiş ülke olarak değerlendirilen Türkiye Ekonomisi kuşkusuz yaşanan bu sistemin hem vahşice uygulandığı bir deney tahtası hem de bu sürecin mağduru olmuştur. Tüm dünya emekçilerini etkileyen bu süreç ülkemizdeki emekçilerini de etkilememesi elbette ki mümkün değildir yılında yoğun bir şekilde varlığını hissettiren küresel krizin etkisiyle küçülen Türkiye ekonomisi, sonraki yıllarda belirli bir toparlanma sürecine girse de genel olarak kırılgan ve dış şoklara açık yapısını sürdürmüştür. Türkiye ekonomisinin bu yapısı aslında 24 Ocak 1980 Kararları ndan bugüne uygulamaya geçirilen yapısal uyum politikalarının bir sonucudur öncesi Türkiye ekonomisi kapalı ve ithal ikameci sanayileşme modelinden sonra yeni dönemde yeni bir paradigma ile serbest piyasa anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş, kamunun ekonomi içindeki payının azaltılması ve planlı kalkınma modelinin aşamalı olarak terk edilmesi, yabancı sermayenin teşvik edilmesi, finans-kambiyo rejimlerinin serbestleştirilmesi, özetle IMF destekli bir istikrar programı uygulanması amaçlanmıştır. Neoliberal küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası sermaye ile entegrasyonun hızlandığı bu dönemde uygulanan para, faiz ve döviz politikaları ekonomideki büyüme, birikim ve bölüşüm mekanizmalarını bu istikamette yönlendirmiş, büyüme-cari açık ilişkisi Türkiye ekonomisinin geleceğinde belirleyici hale gelmiştir. Uzun süreli olmayan bu büyüme stratejileri ise her defasında derinleşen ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. 1980, 1994, 1999, 2001 krizleri ve hemen arkasından ortaya çıkan yüksek oranlı devalüasyon ile hizaya getirilen döviz kurları sonucu, dar ve sabit gelirlilerin yaşam kalitesi sürekli aşağı çekilmiştir. Türkiye ekonomisinde genel olarak ortaya çıkan bu durum ve yaşanan ekonomik krizler, gerçek etkisini reel ekonomide göstermiş, üretim dinamikleri zayıflamış, yeterince istihdam yaratılamamış, tasarruf oranları düşmüş ve gelir dağılımı dengesizlikleri1 artarak 2015 yılına gelinmiştir. Bununla birlikte, 2001 krizi sonrası uygulamaya konulan yeni istikrar politikaları ekonomide göreli bir düzelme sağlamış, iç ve dış etkenlere karşın daha uzun süreli ekonomik büyüme oranları elde edilmiştir. Örneğin, uygulamaya konulan ve acil eylem planı ile başlayıp mali politikalarla devam eden istikrar programları sonucunda ve kamu kurumlarının satışı sonrası arasında kesintisiz bir büyüme dönemi yaşanmış, enflasyon ve bütçe açıkları önemli oranda azalmıştır. Ancak, bu gerçek ekonominin genelinde ortaya çıkan ve başta tarım ve sanayi olmak üzere çeşitli sektörlerde gözlenen üretim kayıplarını, % 10 etrafında yerleşen işsizlik oranlarını, artan dışa bağımlılığı ve borç yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Bilindiği gibi Türkiye içinde bulunduğu coğrafya itibariyle tarihi, askeri, politik, kültürel, ekonomik ve stratejik öneme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi gerek bölge ve çevre ülkeleriyle gerekse gelişmiş ekonomilerle asırları aşan bir ilişkiler ağına sahiptir. Bu, Türkiye ekonomisi için büyük bir avantaj ve potansiyel anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, Türkiye ekonomisi uzun bir dönemden bu yana Avrupa Birliği ile bütünleşme çabası içerisindedir ve 1 Ocak 1996 tarihinden beri Avrupa Gümrük Birliği nin bir üyesidir. Gümrük Birliği deneyimi dış ticaret hadleri açısından bir başarı ortaya koymasa da, bu süreçte Türkiye ekonomisi daha çok ülke ile dış ticaret ilişkisi gerçekleştirmiş,

8 ticaret hacmi artmış ve 1999 yılında aday ülke statüsüne kavuşmuş, 2005 yılında ise üyelik müzakerelerine başlamıştır yılında büyük bir kriz yaşayan Türkiye ekonomisi 2007 yılı sonuna kadar istikrarlı bir ekonomi görüntüsü ortaya koymuş, ancak bu görüntünün arkasında 11 Eylül 2001 tarihinden sonra küresel çaptaki likidite bolluğu ile hem kamu hem de özel sektörün birçok varlığının satılması yer almıştır. Bunun yanında, özellikle ÖTV, KDV gibi dolaylı vergilerin arttırılmasına dayanan gelir politikası ile kriz dönemlerine göre faizlerin daha düşük kalmasıyla belirlenen harcama politikaları sonucu, bütçe açığı sorunu diğer sorunlara göre daha önemsiz hale gelmiş ve kamu borç yükünde bir azalma gerçekleşmiştir yıllarında ise Türkiye ekonomisi tüketimden yatırıma, ithalattan ihracata, istihdamdan kapasite kullanım oranlarına önemli düzeyde bir daralma süreci yaşamış, 2010 yılından sonra ise yeniden iyileşme belirtileri ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından birisi de dış ticaret açığı ve cari açıktır. Genel olarak açık finanse edildiği için bir sorun yokmuş gibi görünse de sorunun kendisi finansman şeklinde gizlenmektedir krizinden bugüne Türkiye büyük oranda spekülatif-kısa vadeli sermaye akımlarının uğrak mekanlarından biri haline gelmiştir. Ancak, Türkiye deki dünya piyasalarına göre yüksek reel faiz ve ucuz döviz kuruna dayalı finansal arbitraj olanaklarını değerlendiren bu tür sıcak para akımları, Türkiye ekonomisinin dinamizmine hâkim olmakta ve geleceğine yön vermektedir. Örneğin, gelen paranın devlet iç borçlanma senetleri portföyünde ağırlığına bakıldığında, bunun sürekli arttığı, dolayısıyla ekonominin bu döngüyü devam ettirmek için bu akımlara mecbur kaldığı ve milli ekonominin gücünü azaltan, bir çeşit bağımlılık ilişkisinin sürekli hale geldiği görülmektedir. Tüm ekonomik veriler 2015 yılı ve sonrası için ekonominin bir daralma dönemi içresine girdiğini göstermektedir da -% 4,8 küçülen ekonomi, 2010 yılında % 9,2 gibi yüksek bir oranda büyümüş, bununla birlikte 2012 de % 2,2, 2013 de % 4 büyümüştür yılında bütün tahminler büyümenin % 2 civarında olacağını göstermektedir. Bu inişli çıkışlı görüntü, başta ABD nin FED politikaları olmak üzere küresel sermaye hareketlerinin eksenine giren yanlış bir büyüme modelinin ve yapısal sorunların kanıtıdır. Ülkemizde verilerler oynanmasına rağmen; işsiz sayısı istikralar şekilde artmaktadır; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Haziran döneminde 2 milyon 654 bin kişidir. İşsizlik oranı ise %9,1 seviyesindedir. (TUİK, 2014) İşsizlik oranı ise % 11 üzerinde gerçekleşeceği gözükmektedir. Bu dönem içerisinde İşgücüne katılma oranları AB ortalamasının altında kalmaya devam etti ve % 51,3 olarak gerçekleşti (kadınlarda % 30,9). Diğer taraftan, işgücü piyasalarındaki kayıt dışılık halen yüksek oranlarda seyrederken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Haziran döneminde %36,4 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe %83,6 iken, tarım dışı sektörlerde %22,8 oldu yılı sonu itibariyle bu oranını daha da artacağı görülmektedir. Bütçe açığı her geçen yıl artmaktadır. Geleceğe yönelik sorunlar görülmektedir; Bütçe gerçekleşmeleri Türkiye ekonomisinin başarılı olduğu alanlardan birisidir, ancak bütçenin finansman ve harcama biçimlerinde gelecek açısından sorunlar gözükmektedir. Türkiye de bütçe açığı disiplinli bir maliye politikasının sonucu gibi görünse de aslında bütçe açığı bir seferlik gelirlerle, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler ve ithalattaki artışın yarattığı vergi gelirleri ile finanse edilmektedir. Bu yapı içerisinde 2014 sonunda talepte bir gerileme olacağı, giderler kısmında ise mevcut durumun korunacağı düşünüldüğünde 2015 ve 2016 yılından itibaren bütçe dengeleri de bozulmaya başlayabilir. Cari açık halen yüksek seviyede seyretmektedir; 2002 yılında 1,5 milyar dolar düzeyinde olan cari açık, 2003'te 8,0 milyar dolara, 2004'te de 15.6 milyar dolara yükselmiş, 2013 yılında 64,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 2013 yılında yaklaşık 80 milyar doları bulmuştur. GSYİH nın yüzdesi olarak bakıldığında ise cari açık düzeyinin 2013 yılında % 7,9 olarak gerçekleştiği, Sonraki yıllar için bu oranın ideal seviye olan % 5 in altına çekilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisini özellikle uluslararası piyasalarda kırılgan hale getirmekte ve petrol, doğalgaz, enerji bağımlılığının yüksek olduğu bir ortamda dış şoklara karşı savunmasız hale getirmektedir.

9 Borç yükü giderek artmaktadır; Türkiye ekonomisi hem iç borç hem de dış borçlar açısından giderek ağırlaşan bir yükümlülüğün altına girmektedir yılında 130,9 milyar dolar olan dış borç yükü ise büyük bir artışla 2014 yılı sonlarında 386, 8 milyar dolara ulaşmıştır Yılsonunda ise bu rakımın 450 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi mümkündür. Dış borç yükünün önemli bir kısmı özel sektöre aittir ve bu durum ekonominin kırılganlığı açısından tehlike arz etmektedir. Türkiye Ekonomisi: Uzun Vadede Öngörüler Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ekonomik performansı pek de iyi görünmemektedir. Öncelikle, ekonominin büyüme performansı istikrarlı değildir ve ekonomik büyüme ithalatla, dış finansmanla (sıcak parayla) gerçekleşmektedir. Türkiye ekonomisi açısından işsizlik, enflasyon ve cari açık üç temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD de FED in, 2015 yılı sonunda faiz artırımına gidecek olması ve miktarsal gelişmeyi durduracak olması, Türkiye de durgunluk veya işsizlikle enflasyonun bir arada gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu şartlar altında Merkez Bankasının faizleri azaltmak yerine arttırmak zorunda kalması gerekebilir ve bu süreçte döviz kuru artmaya devam edebilir. Döviz kuru-faiz eksenindeki bu politikalar sonuçta Merkez Bankası nın enflasyonla mücadeledeki başarısına yön verecektir. Ayrıca, zaten yavaş yavaş doygunluk belirtisi içinde olan konut ve inşaat sektörü, bütün bu gelişmelerden olumsuz etkilenebilecektir. Dünyada ve özellikle Ortadoğu da yaşanan siyasi gelişmeler ve jeopolitik riskler, Irak ve Suriye üzerinden gelen insani yardım baskıları, terörle mücadele konusundaki uluslararası görüşmeler veya pazarlıklar ve Türkiye ekonomisinin için zorlu bir döneme girmekte olduğunun işaretleridir. Kaldı ki Aralık 2013 ten itibaren artmaya başlayan siyasi belirsizlikler Türkiye ekonomisinin dış dünyadaki risk algısını etkilemiş, ekonomimin görünümü ve kredi değerlendirmeleri bundan negatif etkilenmişti. Bununla birlikte, küresel ekonomik dengelerin değiştiği bir ortamda bu değişimden en çok etkilenecek olan ülke Türkiye'dir. Türkiye, artış hızı yavaşlasa da nüfusu artan ve aşırı-plansız kentleşme olgusu ile karşılaşan bir ülke olduğu için sosyo-ekonomik açıdan önemli kararlar alma ya da geleceğe yönelik stratejik önlemler almak zorundadır. Bu yapı içerisinde üretime daha fazla önem verilmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, tarımdaki çözülmenin kontrol altına alınması, kaynakların sadece inşaat sektörüne aktarılmaması, teknolojiyi içselleştiren ve katma değeri yüksek ürünler doğrultusunda uzmanlaşma çabasına odaklanılması gerekmektedir. Aksi takdirde ne % 10 larda kemikleşen işsizlik oranı ile (gerçekte bu oran çok daha yüksektir) ne de gelir dağılımı dengesizliği ve yoksulluk ile mücadelede başarılı olunması, toplumun bütününün daha fazla refah, hukuk, adalet ve demokrasi taleplerinin karşılanması mümkün görünmemektedir.

10 GENEL SEKRETERLİK RAPORU

11 A)Genel Sekreterlik Raporu; 1- Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları; Genel Sekreterliğimiz, 2012 yılından bu Genel Kurulumuzun yapıl tarihe kadar gerek mevzuat, araştırma ve hukuk gerekse toplu iş sözleşmeler prosedürü ve müzakerelerini eksiksiz bir şekilde sürdürmeye çalışmıştır. Bilindiği gibi daha önceki yıllarda Özel Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personel sendikaya üye olması, toplu iş sözleşmesi ve gevre yapması yasaktı. Ancak tarihinde kabul edilen 5188 Sayılı yasa ile özel güvenlik görevlileri için grev yasağı devam etse bile sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma yasağı kaldırıldı. Bu yasağın kaldırılması ile birlikte, toplu iş sözleşmesi yapılması önündeki yasal engel de kaldırılmıştır. Bu, çerçevede sendikamız 2011 ve 2012 yıllarını kuruluş ve kuruluş sonrası mevzuattaki boşlukları gidermekle uğraşırken; Sendikamız ilk olarak 2014 yılında ilk olarak işveren ile toplu iş sözleşmesi masasına oturmuş, bazı işverenler ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Devamında toplu iş sözleşmesi yapmak istemeyen, masada çözümü değil çözümsüzlüğü savunan işverene karşı ise sözleşmelerini tamımı yüksek hakeme gönderilmiştir. a)-işveren ile anlaşma sonucu imzalanan sözleşmelerimiz NO İŞYERİ UNVANI Çalışan Üye TESPİT geliş YETKİ ÇAĞRI 1 TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN KARDELENİM GÜV. VAN KRAL GÜVENLİK KORUMA VAN ERAY-ÇANKAYA ÖZEL GÜVENLİK b)-yüksek Hakem Kurulu Tarafından Bağıtlanan Sözleşmelerimiz NO İŞYERİ UNVANI Çalışan Üye TESPİT geliş YETKİ ÇAĞRI 1 EMN ÖZEL GÜVENLİK ANTALYA Ç.M.K MANİSA ANATOLYA ÖZTAŞLAR GÜVENLİK GÜRSU GÜVENLİK HATAY DOĞUŞ GÜVENLİK İST İDA GÜVENLİK KALKAN ÖZEL GÜVENLİK İST TEKNO GÜVENLİK ORDU Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmış bazı sözleşmelerimizde kazanılmış haklarımız alt işveren ve asıl işveren tarafından ödenmediği için söz konusu işverenlere yönelik olarak eda davası açılmıştır. Söz konusu bu davalar lehimize sonuçlandığı takdirde işçi alacakları en yüksek işletme kirdesi faizi ile birlikte işverenlerden alınacaktır. Sendikamız örgütlendiği işyerlerine yönelik olarak, 6356 sayıla yasaya göre toplu iş sözleşmesi prosedürü yürütürken diğer taratan da işyeri işletme ayrımı nedeniyle toplu iş sözleşmelerinin şekli ve kapsamı konusunda itirazlarını da gündeme getirmiştir. Nitekim bazı güvenlik firmaları hem özel işyerlerinde, hem de kamu işyerlerinden ihale almıştır Sayılı yasada ise sadece işyeri ve işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılması düzenlenmiştir. Yapısı gereği birden fazla işyeri olan bir firma işletme tek bir işyeri olan firma ise işyeri olarak değerlendirilmektedir. Böyle tasarlanmış sistem içinde sendikamız çok önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin ücreti ve çalışma

12 koşulları birbirinden farklı onlarca kamu ve özel işyeri aynı işletme sözleşmesi içerisinde değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda ihale usulü ile iş alan alt işveren çalışanlarının ücretlerini çalışma saatlerini ve koşullarını tek bir yerde eşitlemek teorik olarak mümkün değildi. Sendikamız bu teorik sorunu defalarca yetiklilere anlattı, sistemin ara formül üretmesi gerektiğini talep etti. Bu konuyla ilgili olarak hem Türk-İş toplantılarında hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının organize ettiği toplantılarda ısrarla dile getirdi. Sendikamızın bu çalışmaları sonucunda 22 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik tam da sendikamızın istekleri doğrultusunda yapıldı. 22 Ocak 2015 Tarihinde yürürlüğe giren Söz Konusu yönetmelik ile her bir ihale sözleşmesi bir işyeri olarak değerlendirildi. İlgili Yönetmeliğin önemli maddeleri şunlardır. Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi MADDE 4 (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisiçerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356 sayılıkanun hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Kamu işveren sendikalarınca yürütülen toplu iş sözleşmeleri için bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu uyuşmazlığın 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılması halinde de fiyat farkı ödenir (2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale alan alt işverenlere ait her bir ihale sözleşmesi ayrı bir işyeri olarak değerlendirilir. Aynı alt işveren tarafından aynı işkolunda yapılan her bir ihale sözleşmesi için işyeri düzeyinde yetki tespiti verilir. (3) Alt işveren, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirebilir. Bu yetkilendirmenin 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen yetki belgesinin alt işverene tebliği tarihinden itibaren altı iş günü içerisinde ( sonradan 10 gün olarak değiştirildi) yapılması zorunludur. Bu süre içinde yetkilendirme yapılmadığı takdirde toplu iş sözleşmesi kamu işveren sendikasınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz. Kamu işveren sendikasının yetkilendirildiğine dair belgenin bir sureti aynı süre içerisinde alt işveren tarafından yetkili işçi sendikasına gönderilir. (4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. (5) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yetkili işçi sendikası ile alt işveren adına yetkilendirilen kamu işveren sendikası arasında yürütülür. (6) Yetkilendirilen kamu işveren sendikası; toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gereği her türlü yazışmayı yapmaya, cevaplandırmaya, tutanakları düzenlemeye ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkilidir. (7) Toplu iş sözleşmesi, her bir ihale sözleşmesi dikkate alınarak işyeri düzeyinde imzalanır. Toplu iş sözleşmesinin süresi ihale sözleşmesinin süresini geçemez. (8) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından itibaren altı iş günü içinde toplu iş sözleşmesinin yeteri kadar onaylı sureti kamu işveren sendikası tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile alt işverene gönderilir. (9) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürürlük süresi içinde alt işveren ile yetkili işçi sendikası arasında ücret ve sosyal haklarda artış öngören herhangi bir anlaşma yapılması halinde, bu artışlardan kaynaklanan fiyat farkı kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmez. (10) Asıl işveren durumundaki kamu kurum ve kuruluşunun başka bir kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesi, başka bir kamu kurum ve kuruluşuyla birleşmesi veya 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi hallerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kesintiye uğramaksızın aynen devam eder. Fiyat farkının hesabı ve ödenmesi MADDE 5 (1) Alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren tarafından yapılacak ilave ödeme neticesinde işçiliğe bağlı giderlerde oluşacak artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak alt işverene ödenir. (2) Toplu iş sözleşmesinde fiyat farkı olarak ödeme yapılmasını gerektiren ayni nitelikteki sosyal hakların bulunması halinde bu hakların bedellerinin tespitinde 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. (3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde fiyat farkının ödenmesi ile ilgili ödeme evrakına bağlanacak belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu mevzuata göre belirlenir. (4) Fiyat farkı ile ilgili ödemeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden yapılır. (5) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında fiyat farkı ödenmesi, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında fiyat farkı ödenmesine engel teşkil etmez. Söz konusu bu yönetmelik 17 Mart 2015 tarihinde çıkan yönetmelik bazı maddeleri değiştirilmiş ve güncelleştirilmiştir. Söz konusu bu yönetmelik tüm eksikliklerine rağmen sendikamızın kurumsal varlığını devam ettirmesi bakımından son derece önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yönetmelikten sonra sendikamızın toplu iş sözleşmesi sistemi tamamen değişmiştir. Daha önceleri sayısı bir elin parmakları kadar olan işleteme sözleşmeleri takip eden sekreterliğimiz, bir anda yüzlerce işletme ve işyeri sözleşmesi prosedürü ve müzakeresi yürütmek durumunda kalmıştır. Bunların bir kısmı usulüne uygun olarak kamu işveren sendikalarına yetki verirken bir kısım işveren ise kamu işverene sendikalarına yetki vermemiştir. Yine bu işyerlerinden bir kısmı usulüne uygun olarak kamu işveren sendikasına yetki vermesine rağmen, ihale sözleşmesi süresi bir yılın altında

13 olduğu için kamu işveren sendikaları tarafından yetkilendirme talepleri reddedilmiştir. İşverenlerin bir kısım ile sendikamızın toplu iş sözleşmesi müzakeresi devam etmektedir. Tablo 1; Toplu İş Sözleşmesi yetki tespiti beklenen işletme ve işyerlerini listesi bulunmaktadır. NO İŞYERİ UNVANI (4735 Göre) İŞ ALINAN KURUM YENİ TESPİT İHALE SÜRESİ GÜNCELLEME 1 AKDENİZ GÜVENLİK DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞ ANTALYA / ABM ÖZEL GÜVENLİK SELÇUK ÜNİVRESİTESİ KONYA / AKDENİZ GÜVENLİK ŞİŞLİ ADLİYESİ / AKPOLAT ÖZEL GÜVENLİK Sütçü İmam Ünv MARAŞ / ALFA ÖZEL GÜVENLİK BİSMİL DEVLET HAS DİYARBAKIR / ALPAR GÜVENLİK TEİAŞ GENEL MÜD ANKARA / ANT Akbaş Özel Güv. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV / ANT Akbaş Özel Güv. Kütahya Orman İşt. Müd / Antalya Proğ&NKS Güvenlik Eti Maden İşletkmeleri / AR GÜVENLİK KORUMA BURSA İL NÜFUS MÜD / ARTVİN GÜVENLİK TEİAŞ 14 İLET MÜD TARBZON / Ata 58 Güvenlik Sivas Belediyesi / ATA 58 GÜVENLİK SİVAS GENÇLİK SPOR İL MÜD / ATABEY ÖZEL GÜVENLİK KONYA KAMU HASTANELERİ / Atak Koruma Güvenlik Üsküdar Belediyesi / Atlas Güvenlik KADİRLİ DEVLET HAST / Atlas Güvenlik KADİRLİ DEVLET HAST / ATMACALAR ÖZEL GÜVENLİK HATAY BÜYÜKŞEHİR BLD / ATMACALAR ÖZEL GÜVENLİK TURHAL ŞEKER FABRİKASI / AZRAN GÜVENLİK TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ / AZRAN GÜVENLİK YALOVA ÜNİV / BAŞARI GÜVENLİK ORMAN FİDANLIĞI DİYARBAKIR / BİR GÜVENLİK&SİVAS ULUSAL TÜDEMTAŞ sivas / BOZTEPE ÖZEL GÜV ORD SGK / BOZTEPE ÖZEL GÜVENLİK ORDU AİLE SOS POLT BAKAN İL MÜD / BOZTEPE ÖZEL GÜVENLİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ / BRG ÖZEL GÜV. ŞANLIURFA İL KÜLTÜR TURZ MÜD / BURÇ GÜVENLİK AĞRI DEVLET HASTANESİ / CENDERE ÖZEL GÜVENLİK KAMU HAST BİRLİĞİ SİİRT MERKEZ / CNS GÜVENLİK SİNİOP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR MÜD / CNS GÜVENLİK YALOVA İLİ KAMU HASTANELER / CNS ÖZEL GÜVENLİK DEVLET OPERA BALE İZMİR / ÇAK GÜVENLİK TTK GENEL MÜD / Çankaya Güvenlik GEVAŞ DEVLET HASTANESİ / Çankaya Güvenlik İller Bankası Van / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK BAYBURT VALİLİĞİ SPOL İL MÜD / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK BAYBURT AİLE SOSYAL POL BAK / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK GÜMÜŞHANE KAMU HASTANESİ BİR / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK ERZURUM SGK İL MÜD /

14 40 ÇAY ÖZEL GÜVENLİK TRABZON VALİLĞİ SAĞLIK MÜD / Delta Koruma Güvenlik Kütahya Müze Müd / DGS Özel Güvenlik Diyarbakır Çocuk Has ve Ağız Diş Sağ / DÜNYA GÜVENLİK MTA D.ANADOLU Van / Dünya VİP &Metin Özel Güvenlik SULTANGAZİ BLEDİYE BAŞK / EGT GÜVENLİK TOKAT ŞEKER FABRİKASI / EGT GÜVENLİK KORUMA KTÜ HASTANESİ TARABZON / EK MOBİL GÜVENLİK BURSA KYK BÖL MÜD / Emin Koruma Ve Güvenlik TRABZON İL KÜLTÜR MÜD / Emin Koruma Ve Güvenlik SAKARYA İL TARIM MÜD / ENS Özel Güvenlik Diyarbakır Kadın Doğum Ve Gazi Hast / ERKA ÖZEL GÜVENLİK KARAYOLLARI 9. BÖL MÜD D.BAKIR / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK ATATÜRK Barajı HES işletme Urfa / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK KARAKAYA HES DİYARBAKIR / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK DSİ GAP 15. BÖLGE Ş.URFA / FORTE GİZİK GÜVENLİK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / FURKAN ÖZEL GÜV. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / GSM &KOÇ ORTAK GİRİŞİM İSTANBUL KAMU HASNATELERİ / GÜRKAN GÜVENLİK HAKKARİ GENÇLİK SPOR / HALİÇ ÖZEL GÜVENLİK İL SAĞLIK MÜD URFA / HAMİ ÖZEL GÜVENLİK VAKIFLAR BÖLGE MÜD SİVAS / HAS GÖZEL GÜV. BALÇOVA BELEDİYESİ / HAS GÜVENLİK İZSU GENEL MÜD. İZMİR / HAS ÖZEL GÜVENLİK EGE ÜNİVERSİTESİ / HUMAY ÖZEL GÜVENLİK KIRIKKALE GENÇLİK SPOR / IMC DOĞU ÖZEL GÜVENLİK SİVAS GIDA TARIM İL MÜD / IMC DOĞU ÖZEL GÜVENLİK 19 Mayıs Üniv / İ. OLGAÇLAR-KENT GÜVEN ŞIRNAK KAMU HAST BİRLİĞİ / İLK KENT GÜVENLİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ / JAN EM ÖZEL GÜVENLİK SAKARYA ET BALIK KURUMU / JAN EM ÖZEL GÜVENLİK AFA KÜLTÜR MERKZ SAKARYA / ÖMER 71 KAÇKAR ÖZEL GÜVENLİK RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Kadak Özel Güv Batman Üniversitesi / Kale 1 Güvenlik Gümüşhane Üniv / KARDAK ÖZEL GÜVENLİK KONYA KYK / KENT ÖZEL GÜVENLİK ŞIRNAK AİLE VE SOS İL MÜD / KENT ÖZEL GÜVENLİK GENÇLİK SPOR ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNA / KENT ÖZEL GÜVENLİK SGK İL MÜD. ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK AİLE VE SOS POL MÜD. ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK İL ÖZEL İDARESİ ŞIRNAK / KGT Güvenlik İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / KRAL GÜVENLİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD VAN / LEGAL GÜVENLİK TOKAT VAKIFLAR BÖL MÜD / MAC ÖZEL GÜVENLİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ /

15 85 MAZMAN ÖZEL GÜVENLİK KONAKLAMA MERKEZİ HATAY ALTINÖZÜ / MERTCAN GÜVENLİK YOZGAT ŞEKER FABRİKASI / Metro Özel Güvenlik Süleyman Demirel Üniv / MSG KORUMA ŞIRNAK TARUM GIDA İL MÜD / MURAT GÜVENLİK İL SAĞLIK MÜD AKSARAY / N ÖZEL GÜVENLİK Dsi 1. Bölge Müd / N ÖZEL GÜVENLİK BİLECİK GIDA TARIM HAY / OLGAÇLAR ÖZEL GÜV SİİRT ÜNİVERSİTESİ / Olimpos Özel Güv Bilecik Şeyh Edibali Ünv / ORTA KARADENİZ GÜVENLİK SAMSUN İL KÜLTÜR MÜD / ORTAKARADENİZ ÖZEL GÜV. TEİAŞ 10. BÖL MÜD / ÖZ AVRASYA GÜV Milli Savunma Bakanlığı Anka / Özalp Özel Güven TARİM İL MÜD ADAPAZARI / ÖZALP ÖZEL GÜVENLİK İL TARIM HAYVANCILIK MÜD / ÖZAVRASYA GÜVENLİK TRT ERZURUM MÜD / ÖZEL TOKAT GÜVENLİK İL ÖZEL İDARE TOKAT / PAR ÖZEL GÜVENLİK ERCİYES ÜNV TIP FAK / Park Güvenlik Namık Kemal Üniv / PARS &MAKRO GÜVENLİK TC GIDA TARIM HAYVANCILIK BAK / PINAR ÖZEL GÜV. KAYSERİ SOSYAL GÜV MÜD / PLATO ÖZEL GÜVENLİK Ç. Ü ÜNİV. ADANA / Poligard Güvenlik Bayburt Ünv / Poligard Güvenlik TCDD 2. BÖLGE MLZ MÜD ANK / Poligard Güvenlik KAMU HAST BİR. BAYBURT / Poligard Güvenlik ERZURUM KAMU HASTANESİ / POLİGON 61 ESKİŞHERİ ASKERİ HASTANE / PORPER GÜV KOCAELİ VALİLİĞİ BAKIM MERKZ / RASS ÖZEL GÜVENLİK IĞDIR GENÇLİK SPOR İL MÜD / RİGEL ÖZEL GÜVENLİK ŞEYH EDİBALİ ÜNV.BİLECİK / SEÇ GÜVENLİK ESKİŞEHİR GIDA TARIM HAYV / SİVAS ULUSAL GÜVENLİK SİVAS İL SAĞLIK MÜD / SMS GÜVENLİK DALAMAN BELEDİYESİ / STK GÜVENLİK TRT GENEL MÜD / SVR GÜVENLİK DSİ 7. BÖL SAMSUN / SVR GÜVENLİK EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI / ŞAHİN 1 GÜV. KOR DSİ 26. BÖL MÜD ARTVİN / TAKİP ÖZEL GÜV KAMU HAST BİRLİĞİ URFA / TAŞ GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇANKAYA MÜFTÜLİĞÜ / TEMAG GÜVENLİK ETİ MADEN BİGADİÇ İŞLETME / TUĞ Özel Güvenlik Muratlı HES İşletme / TUĞRA GÜVENLİK GENÇLİK SPOR İL MÜD TRABZON / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN İL KÜLTÜR MÜD / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN MÜZESİ VE ÖRENYERLERİ / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK DSİ 17. BÖLGE MÜD /

16 129 TÜRKER GÜVENLİK MUĞLA GENÇLİK SPOR / UZ ÖZEL GÜVENLİK MKE KIRIKALE / Uzay Güvenlik MKE HURDALIK İZMİR ALİAĞA / UZAY GÜVENLİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / Uzay Güvenlik Rize Eğitim Araştırma Mrk / UZAY GÜVENLİK RİZE MÜZESİ / Uzay Güvenlik TÜRKİYE VAGAN SAN. AŞ / Uzay Güvenlik Giresun Üniv / UZAY KORUMA GÜVENLİK KYK ANTEP BÖL MÜD / VAŞA ÖZEL GÜVENLİK KÜTAHYA KÜLTÜR MÜD / VİP GÜVENLİK AŞ KONYA SELÇUK ÜNV Vira Koruma Güvenlik İTÜ Maslak / VUSLAT GÜVENLİK İLBANK KABTAMONU BÖL MÜD / VUSLAT ÖZEL GÜVENLİK VAKIFLAR BÖLGE MÜD KASTAMONU / YAMANLAR GÜVENLİK MENZELET HES İŞLETME MÜD / YAŞAR SÜSLÜ GÜVENLİK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİV / YAVUZ GÜVENLİK BİNGÖL ET KOMBİNASI / YAVUZ KORUMA TCDD HAYDARPAŞA İSTANBUL / YAVUZ KORUMA MARMARAY 1. BÖLGE MÜD İSTANBUL GÜNCELLEME YENİ YIL ÖZEL GÜVENLİK MURADİYE DEVLET HASTANESİ VAN / YENİ YIL ÖZEL GÜVENLİK VAN ÇALDIRAN DEVLET HAST / Yeni Yüzyıl Güvenlik Eğitim araştırma Hast Van / YILDIZAY GÜVENLİK CUMHURİYET ÜNİV. ARAŞTIRMA HAST / YİĞİTHAN ÖZEL GÜVENLİK VAN TUŞBA BELEDİYE BAŞK / ZORLU ÖZEL GÜVENLİK HALK SAĞLIĞI MERKEZİ Ş.URFA / Tabloya ilişkin dip notlar ; 1-Söz konusu bu rapor tarihine göre hazırlanmıştır. Sonradan lehimize ya da aleyhimize gelen çoğunluk tespitleri tabloda gözükmemektedir. 2-Güncelleme sütununda yer alan yer alan tarihler ihale makamından gelen evraklara göre tespit talebimizin yenilenmesini ifade eder. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 4735 Sayılı Yasanını 8. Maddesine göre toplam 153 adet yetki başvurumuz Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, değerlendirmeyi beklemektedir. Görüldüğü üzere 2014 Aralık ayı ve 2015 yılının ilk aylarında yapılan başvurularımız bile henüz sonuçlandırılmamıştır. Elbette ki bunun en büyük nedenlerinden biri si de sistemin henüz oturmamış olmasıdır. Yukarda atıfta bunalana yönetmelikte gösterildiği üzere, sisteme ihale makamı da dahil edilmiş, toplu iş sözleşmesi sürecinin sağlıklı yürümesi için ihale makamından ihaleyi alan şirketin bilgelerinin temin edilmesi istenmiştir. Sendikamız da bu işyerlerine ilişkin ihale yapan kurumlara yazışmalar yapmış, yönetmelikte istenene bilgile tam ve eksiksiz yerine getirilmesi istenmiştir. Ancak kimi zaman bu bilgilere sendikamıza verilmezken, kimi zaman ise istenen bilgiler eksik verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki tıkanıklığın en büyük sebebi de budur. Toplu İş Sözleşmesindeki bu tıkınma ve gecikme sendikamızdan kaynaklı değildir. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde söz konusu yetki işlemleri 2-3 personel ile yürütülürken bir anda mevcut yönetmelik ile onlarca sendikanın yüzlerce başvurusu gündeme gelmiştir. Söz konusu bu sorun aşmak için bakanlık bünyesinde yeni uzmanlar istihdam edilmiştir ve

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes211gr.htm

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

Editörden YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Editörden YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Editörden TEKSTİL İŞVEREN 385 - Mayıs 2012 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi HALİT NARİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü AV. BAŞAR AY Yayın Danışma Kurulu SEVİL BURSA TUĞRUL

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012 Katılımın gücünü keşfedin Faaliyet Raporu 2012 Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 7 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı