GENEL YÖNETİM KURULU. Genel Teşkilat Sekreteri. GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN. GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YÖNETİM KURULU. Genel Teşkilat Sekreteri. GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN. GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE"

Transkript

1

2 GÜNDEM 1-Açılış ve Yoklama. 2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu. 3- Açış Konuşması 4- Konukların Tanıtımı ve konuşmaları. 5- Zorunlu Organlara Aday Tespiti 6- Komisyonların Seçimi. a) Ana tüzük Değişikliği Komisyonu. b) Tahmini Bütçe Komisyonu. c) Hesapları İnceleme Komisyonu. d) Kararlar Komisyonu. 7- Genel Kurula Sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi. 8- Komisyon Kararlarının Okunması ve Görüşülmesi. 9- Kurulların Aklanması. 10- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Türk-İş Genel Kuruluna katılacak Üst Kurul Delegelerinin Seçimi. 11- Dilekler ve Kapanış. GENEL YÖNETİM KURULU Bolat ANKARALI Mustafa SERTTAŞ Erdal ERVAN Ömer KALAY Şaban BİNGÖL Genel Başkan Genel Sekreter Genel Mali Sekreter Genel Teşkilat Sekreteri Genel Eğitim Sekreteri GENEL DENETİM KURULU Ahmet DURCUK Uygar ÖRDE Yusuf ÇAPAN GENEL DİSİPLİN KURULU Mehme Mehmet YANIKTEPE Muhammet Reşit ASLAN Tayyar UÇAR

3 İÇİNDEKİLER Sunuş Kürselleşme, Türkiye ve Sendikal Örgütlenme Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporu A) Genel Sekreterlik Raporu a) Toplu İş Sözleşmeleri Çalışmaları b) Hukuk Çalışmaları B) Genel Teşkilat Sekreterliği Raporu a) Mevcut Gelişmeler ve Örgütlenme Raporu b) Geleceğe Dönük Projeksiyon C) Genel Eğitim Sekreterliği Raporu a) Eğitim Çalışmaları b) Uluslararası İlişkiler Mali Raporlar a) Genel Mali Sekreterlik Raporu b) Yeminli Mali Müşavir Raporu c) Denetim Kurulu Raporu

4 SUNUŞ; En son Genel Kurulumuzu yaptığımız 28 Nisan 2012 tarihinden bugüne kadar gerek ülkemizde gerekse dünyada sendikamızı ve genel olarak işçi hareketini etkileyen çok önemli gelişmeler yaşandı. Ülkemizin hemen kıyısında bulanan tarihsel, kültürel ve ticari ilişiklerimizin yoğun olduğu Arap Dünyasında birbiri ardında üzücü olaylar yaşandı. Arap Baharı olarak adlandırılan bu süreçte, iç çatışmalar, gerginlikler ve ölümler yaşandı. İç dinamiklerin yanı sıra dış dinamiklerin daha da etkili olduğu, bu süreçte yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan göç etmek zorunda bırakılmış, milyonlarca insan ise ölüm ve savaş korkusuyla yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu süreçte; Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde bilenen liderler ve siyasi figürler değişmiş bazı ülkelerde ise rejimler yıkılmıştır. Süreç ilk başta hızla ilerlemiş, Tunus ta hükümet değişmiş, Libya da yaşanan iç çatışmalar Kaddafi nin sonunu getirmiş, Mısır da Hüsnü Mübarek istifa etmiş ve sancılı bir anayasa süreci sonrasında İktidara gelen Mursi askeri bir darbe ile görevden alınmıştır. Bölgenin diğer ülkelerinde de etkisini gösteren bahar havası Suriye de ise tam anlamıyla kışa dönmüş, 15 Mart 2011 de başlayan olaylar ülkede taş taş üstüne kalmamıştır. Dünyanın ilgi odağı halindeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika da öngörülemez radikal değişimlere yol açan bu hareketler kimilerine göre ABD ve batılı müttefiklerinin bu coğrafyadaki saklı planlarını harekete geçirmesiyle ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre ise ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve siyasal bunalımları, mevcut yönetimlerden bıkan halkın patlaması olarak değerlendirilmektedir. Ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin; Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yaşanan bu çalkantılı durum ister istemez ülkemizi de etkilemektedir. Bir taraftan ülkemizin en büyük ticaret kapılarından olan; Suriye, Irak, Libya gibi ülkelere yapılan ticaret durma noktasına gelmiştir. Diğer taraftan savaşın vahşetinden kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca göçmen, ülkemizde mevcut sosyal ve ekonomik sorunlara yeni bir boyut kazandırmıştır. Ülkemizdeki en büyük sorunların başında gelen kayıt dışı ekonomi, göçmelerin ülkemize yerleşmesi ile daha da artmıştır. Bu durum özelikle güney bölgemizde hem reel ücretlerin düşmesine neden olmuş, hem de yasal asgari ücret ile iş bulabilmek bile büyük bir şans kabul edilir olmuştur. Ayrıca bu durum ticarette haksız rekabet koşullarının oluşmasına, kira fiyatlarının artmasına işçi ücretlerinin ise düşmesine zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında; özellikle göçmenlerle yönelik toplumsal tepkiler yaşanmıştır. Savaştan kaçan insanlara kucak açmak onlara iş ve aş sağlamak, barınma sorunların çözmek her büyük devletin görevidir. Devletimiz de bu konuda gerekeni yapmış, savaştan kaçanlara kucak açmıştır. Ancak, bu göçmenleri ülkemizde ağırlamak belli bir plan ve program dahilinde olması gerekirken, bu planlama yapılmamış böylece göçmenler ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmiştir. Yerini, yurdunu kaybetmiş bu insanlara daha sistemli ve daha organize yardımlarını yapılması gerekirken; ülkemize alınan göçmenler ne yazık ki kendi kaderlerine terk edilmiştir. Tüm bu olumsuzluklar hem toplumsal yapıyı hem de sendikal yapıyı etkilemektedir. Hiçbir ülkedeki sendikal örgütlenme o ülkenin ekonomik ilişkilerinden bağımsız değildir. Sendikal örgütlülük oranını en yüksek olduğu ülkelerin, aynı zamanda sosyal refahın en yüksek olduğu ve sosyal devlet olgusunun en kurumsal olduğu ülkelerden olması tesadüf değildir. Güçlü bir sosyal devlet güçlü bir sendikal hareketin öncülü, aynı zamanda güçlü bir sendikal hareket ise güçlü bir sosyal devletin ön koşulu konumuna gelmiştir. Ülkemizdeki sendikal hareketin önünde ekonomik, siyasal ve sosyal sitemin neden olduğu çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Ekonomik daralma, enflasyon, işsizlik sendikal örgütlenmeyi doğrudan etkileyen gelişmelerdir. Ülkemizde birçok işçi sendikaya üye olarak ekonomik imkanları geliştirmekten ziyade, hiçbir sendikaya üye olmayarak iş kendince iş güvencesi sağlamayı tercih etmektedir. İşsiz kalkma korkusu maalesef sendikal örgütlenme eğilimin tamamen ortadan kaldıran bir

5 fobi haline gelmiştir. Bu nedenle güçlü bir sendikal örgütlenme için güçlü bir ekonomi güçlü bir ekonomi ise sağlam bir kalkınma modeli ile gerçekleşebilir. Görevde bulunduğumuz dönem içerisinde ekonomik sosyal ve siyasal sorunlara, örgütlenme özgürlüğünün önündeki önemli engellere rağmen, sendikamızı var etmenin yolunu aradık ve bunun ve mücadelesini verdik. Aynı şekilde toplu iş sözleşmesi için gerekli hazırlıkları yaptık ve ilk defa güvenlik görevlisi işçilere toplu iş sözleşmesi imzaladık. Aynı şekilde sendikamızın yaptığı başvurular sonucunda ilk defa güvenlik işçileri için Yüksek Hakem Kurulunda sözleşeme bağıtlandı. Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde toplu iş sözleşmesi aşamasına gelen işyerlerimizi ve bu işyerlerindeki son durum ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Mali raporlarımızı ayrıntılı olarak incelendiğinde bir geliri olmayan ve aidat toplayamayan, gelir elde edemeyen ve kısıtlı imkanlarla mücadele eden sendikamızın ortaya koymuş olduğu eğitim, örgütlenme ve Toplu İş sözleşmesi çalışmaları tam bir mucizedir. Bu mucizeyi bizler tüm temsilci ve üyelerimizle gerçekleştirdik. Yine örgütlenme raporu ayrıntılı olarak incelendiğinde üye sayısı itibariyle Türk-İş içindeki en hızlı büyüyen sendika olduğumuz görülecektir. Kısıtlı imkanlarımız ile bu dönem içinde eğitim çalışmaları da yapıldığı görülecektir. Özellikle üst kuruluşumuz UNİ ile sendikal örgütlenme modelleri ve sistemleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu dönem içerisinde sendikamızı var edebilmek için birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldık. Arkasında Konfederasyon desteği almış, araç gereç ve uzaman desteğine sahip sendikalar ile mücadele etmek zorunda kaldık. Siyasi baskılar ile üyelerimiz çalındı. Örgütlenme çalışmalarımız engellendi. Üyelerimizin bir kısmı işten atıldı. Baskıya ve tehditlere maruz kaldık. Patronlar ile Belediye başkanları ve ulus ötesi şirketler ile aynı anda mücadele etmek zorunda kaldık. Bunlar yetemezmiş gibi sendikamızı engellemek isteyenler, kuruluşumuzdan bugüne kadar sendikamızı yok etmek isteyen, ulusal ve uluslararası birliklere üyelik taleplerini ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Bütün bu engellemelere rağmen siz değerli üyelerimizin ve temsilcilerimizin il ve bölge başkanlarımızın insanüstü gayretleri ve çabaları ile Türkiye Sendikal Hareketi içerisinde kolay kolay yapılamayacak bir şeyi yaptık ve Güvenlik- İş Sendikasını bu noktaya getirdik. Geldiğimiz noktada sendikamız yaptığı işler ile hem uluslararası sendikal örgütlere hem de Türk-İş bünyesine kendi kabul ettirmiştir. Yaptıklarımız önümüze koyduğumuz hedeflerin sadece bir kısımdır. Yapılması gereken çok daha büyük işlerimiz ve çok daha büyük projelerimiz var. Bu genel kurulumuzu biraz da bu sebeplere erkene aldık. Birinci genel kurulumuz sendikamızın doğuşu ve kurulmasıydı. Bu genel kurulumuz ise sendikamız için bir atılım genel kurulu olacaktır. Bir sonraki genel kurulda ise çok daha büyük bir aile sizlerin karşısına çıkacağız. Belki şubelerimiz olacak, şube başkanlarımız olacak, kendi araçlarımızı ve kendi hizmet binamız olacak. Kendi genel kurulumuzu kendi salanlarımızda yapacağız. Bizler bu sektörde yok sayılan, hor görülen yüz binlerce güvenlik görevlisinin umuduyuz. Bu umudu yaşatmak büyütmek bizim elimizde. Bu görev bilinci ile hareket etmek zorundayız. Bu genel kurulda olan herkesin, sendikamız üyesi olana herkesin bir başka güvenlik görevlisine karşı borcu vardır. Bu borcu ödemek için çok daha fazla çalışmak zorundayız. Sendikamız bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve şu aramızda olan olmayan tüm arkadaşlarımıza, temsilcilerimize, üyelerimize il ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Son 4 Yıllık çalışmalarımızı içeren Örgütlenme Raporu, Eğitim Raporu, Tis Çalışmaları Uluslararası ilişikler, Tahmini Bütçe; Mali Raporumuz Genel Denetim Kurulu Raporu ve YMM raporu, Çalışma Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde mevcuttur. Bu genel kurulumuzun üyelerimize ve sendikamıza hayırlı, uğurlu olmasını dileriz. Saygılarımızla Genel Yönetim Kurulu.

6 KÜRSELLEŞME, TÜRKİYE VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME İçinde bulunduğumuz bu dönem enerji kaynaklarına hakim olma mücadelesinin kıyasıya yaşandığı bir dönem. Özelikle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslarda enerji yollarına hakim olma mücadelesi bölgemizdeki yeni gerginlikler ve yeni savaşların gerekçesi haline geliyor. Dünya 21. Yüzyıl ın başında hem bloklar ve devletlerarasındaki jeopolitik güç mücadelesinin, hem de çok uluslu şirketler arasındaki ekonomik rekabetin öne çıktığı bir dönemi yaşıyor. Günümüzün ekonomik sorunları ise tüm dünya emekçilerinin sırtından çözmeye çalışan bir siyasi egemenlik biçimi şeklinde ortaya çıkıyor. Bu yeni model; IMF, DB, DTÖ gibi uluslararası kurumlar tarafından tasarlanan yeni egemenlik ilişkileri, borçlandırma mekanizmaları, enerji yollarının kontrolü, teknolojik hâkimiyet, kitle iletişim araçlarının muazzam gücüyle desteklenen kültürel hegemonya ile pekişiyor. Yaşanan bu süreç ile birlikte insanlık dünyanın hemen her yerinde, farklı düzeylerde de olsa yoksulluk, sosyal dışlanma, ekonomik krizler, ekolojik tahribat ve savaş gibi sistemin doğasından gelen sorunlarla yüz yüze kalıyor. Diğer bir deyişle, kapitalist sistem iç çelişkilerinin faturasını başta işçiler ve emekçiler olmak tüm insanlığa ödetiyor. Sendikal haklar, taşeronlaştırma uygulamaları ve üretimi başka ülkelere kaydırılması nedeniyle tüm dünyada sürekli geriliyor. Esnek üretim ile birlikte geçici, kısmi zamanlı, parça başı işler yaygınlaşıyor. Özellikle kadınlar neo liberal düzende daha fazla sömürülüyor, daha yoğun baskıyla karşılaşıyor. Küreselleşme tüm insani değerlerin üzerinden bir silindir gibi geçiyor. Yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor, çaresizleştiriyor. Aynı neoliberal rüzgâr, Batı da işini, yaşam standardını kaybetme korkusuna kapılanları kendi mağduriyetlerinin sorumlusu gibi gördüğü Müslümanlar a, ötekilere hınç biriktiren bir kitle haline getirebiliyor. Halklar ve inançlar arasında düşmanlık tohumları ekiliyor. Yeni küreselleşme dalgası üçüncü dünyadaki geçimlik tarım üreticilerini bile uluslararası pazara bağlıyor, topraklarını ve hayvan varlıklarını kaybetmelerine, yoksullaşma ve çözülmeye yol açıyor. Aslında neo liberalizm döneminde dünya gıda üretimi tüketme kapasitesinin üzerinde. Buna karşın açlıktan ölümler her yıl artarken, yetersiz beslenme sorunu da gittikçe yaygınlaşıyor. ABD gibi en zengin ülkeler dahi en temel insani gereksinimleri bile karşılanamayan azımsanamayacak bir nüfus barındırıyor. Tarım üreticilerinin yaşamlarını sürdürebilmesinin yanı sıra, tüketicilerin yeterli ve sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasını da içeren taleplerle, çok uluslu gıda şirketlerine karşı mücadele kapitalist küreselleşmeye direnişin başlıca dinamiklerinden biri haline geliyor. Tüm bu gelişmelere karşın, içinde emekçileri, sendikaları, tarım üreticilerini, kadın ve çevre hareketlerini, farklı kültür ve kimlik taleplerini, diğer bir deyişle küreselleşme mağdurlarını barındıran yapılan ve örgütler de ortaya çıkıyor. Uluslararası işçi mücadelesi kürselleşiyor. İşçilerin yardımlaşma ve dayanışma koşulları gelişiyor. Kürselleşmenin yarattığı yıkımlara karşı işçiler ve emekçiler yeni mücadele alanları geliştiriyor. Kürsel ilişiklerin varlığı aynı zamanda işçi hareketinin kürselleştiriyor. Kitle iletişi araçları ile birlikte Dünyanın en ücra köşesinde ortaya çıkan bir grev aynı anda dünyanın birçok bölgesine etki yaratabiliyor. Her hangi bir ülkedeki işçilere yönelik bir hareket aynı anda başka ülke işçilerini harekete geçirebiliyor. Güney Afrika da maden işçilerinin bir eylemi aynı anda Kozlukta yerel bir madende karşılığını bulabiliyor. İşte bu durum işçi sendikaları ve konfederasyonlarına ve uluslararası birliklerine muazzam bir güç ve hareket kabiliyeti sağlıyor. İşte sendikamızı da çok kısa zamanda çok büyük bir büyüm kat etmesinin ardından yatan gerçek de buradadır. Herkesin sendikamıza sırtını döndüğü bir dönemde üyesi olduğumuz UNİ hem teknik hem de ekonomik destek sağlamış ve sendikamız o zor günleri bu dayanışma ile aşmıştır.. Bu yardımlar bir taraftan sendikamızın sayısal olarak büyümesine katkı sağlarken diğer taraftan, bu dayanışma sendikamıza nitel katıklar da sağlamaktadır. Nitekim küresel düzeyde mücadele eden

7 sendikal hareket ile çok uluslu şirketleri küresel sözleşmeler ile sınırlandırması en çok bizim gibi taşeron firmalarda örgütlenen sendikalar için gereklidir. Uluslararası düzeyde birçok ülkede iş yapan güvenlik şirketlerinde imzalanan küresel sözleşmeler ile en temel işçi hakları güvence altına alınmış ve bu durum örgütlenme sorunu yaşayan ülkeler için son derece önemli sözleşmelere haline gelmiştir. Kürselleşme süreci bir taraftan tüm dünyada işçi haklarını geriletirken, diğer taraftan bizim sendikamız gibi taşeronda örgütlenmek zorunda kalan sendikalar için de yeni örgütlenme fırsatları yaratmaktadır. Ülkemizde uluslararası düzeyde faaliyet göstere şirketlerin büyük projeleri mevcuttur. Önümüzdeki dönem kürsele düzeyde iş yapan ulus ötesi şirketlerde örgütlenmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Kürselleşme süreci bir taraftan yeni örgütlenme imkanları sağlarken diğer taraftan az gelişmiş ülke ekonomilerini tahribata uğratarak ülkelerin iç dinamiklerini tahribata uğratmaktadırlar. Kürselleşmenin; Türkiye nin Siyasal ve Sosyal ve Ekonomik Yapısına Olan Etkileri; Az gelişmiş ülke olarak değerlendirilen Türkiye Ekonomisi kuşkusuz yaşanan bu sistemin hem vahşice uygulandığı bir deney tahtası hem de bu sürecin mağduru olmuştur. Tüm dünya emekçilerini etkileyen bu süreç ülkemizdeki emekçilerini de etkilememesi elbette ki mümkün değildir yılında yoğun bir şekilde varlığını hissettiren küresel krizin etkisiyle küçülen Türkiye ekonomisi, sonraki yıllarda belirli bir toparlanma sürecine girse de genel olarak kırılgan ve dış şoklara açık yapısını sürdürmüştür. Türkiye ekonomisinin bu yapısı aslında 24 Ocak 1980 Kararları ndan bugüne uygulamaya geçirilen yapısal uyum politikalarının bir sonucudur öncesi Türkiye ekonomisi kapalı ve ithal ikameci sanayileşme modelinden sonra yeni dönemde yeni bir paradigma ile serbest piyasa anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş, kamunun ekonomi içindeki payının azaltılması ve planlı kalkınma modelinin aşamalı olarak terk edilmesi, yabancı sermayenin teşvik edilmesi, finans-kambiyo rejimlerinin serbestleştirilmesi, özetle IMF destekli bir istikrar programı uygulanması amaçlanmıştır. Neoliberal küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası sermaye ile entegrasyonun hızlandığı bu dönemde uygulanan para, faiz ve döviz politikaları ekonomideki büyüme, birikim ve bölüşüm mekanizmalarını bu istikamette yönlendirmiş, büyüme-cari açık ilişkisi Türkiye ekonomisinin geleceğinde belirleyici hale gelmiştir. Uzun süreli olmayan bu büyüme stratejileri ise her defasında derinleşen ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. 1980, 1994, 1999, 2001 krizleri ve hemen arkasından ortaya çıkan yüksek oranlı devalüasyon ile hizaya getirilen döviz kurları sonucu, dar ve sabit gelirlilerin yaşam kalitesi sürekli aşağı çekilmiştir. Türkiye ekonomisinde genel olarak ortaya çıkan bu durum ve yaşanan ekonomik krizler, gerçek etkisini reel ekonomide göstermiş, üretim dinamikleri zayıflamış, yeterince istihdam yaratılamamış, tasarruf oranları düşmüş ve gelir dağılımı dengesizlikleri1 artarak 2015 yılına gelinmiştir. Bununla birlikte, 2001 krizi sonrası uygulamaya konulan yeni istikrar politikaları ekonomide göreli bir düzelme sağlamış, iç ve dış etkenlere karşın daha uzun süreli ekonomik büyüme oranları elde edilmiştir. Örneğin, uygulamaya konulan ve acil eylem planı ile başlayıp mali politikalarla devam eden istikrar programları sonucunda ve kamu kurumlarının satışı sonrası arasında kesintisiz bir büyüme dönemi yaşanmış, enflasyon ve bütçe açıkları önemli oranda azalmıştır. Ancak, bu gerçek ekonominin genelinde ortaya çıkan ve başta tarım ve sanayi olmak üzere çeşitli sektörlerde gözlenen üretim kayıplarını, % 10 etrafında yerleşen işsizlik oranlarını, artan dışa bağımlılığı ve borç yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Bilindiği gibi Türkiye içinde bulunduğu coğrafya itibariyle tarihi, askeri, politik, kültürel, ekonomik ve stratejik öneme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi gerek bölge ve çevre ülkeleriyle gerekse gelişmiş ekonomilerle asırları aşan bir ilişkiler ağına sahiptir. Bu, Türkiye ekonomisi için büyük bir avantaj ve potansiyel anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, Türkiye ekonomisi uzun bir dönemden bu yana Avrupa Birliği ile bütünleşme çabası içerisindedir ve 1 Ocak 1996 tarihinden beri Avrupa Gümrük Birliği nin bir üyesidir. Gümrük Birliği deneyimi dış ticaret hadleri açısından bir başarı ortaya koymasa da, bu süreçte Türkiye ekonomisi daha çok ülke ile dış ticaret ilişkisi gerçekleştirmiş,

8 ticaret hacmi artmış ve 1999 yılında aday ülke statüsüne kavuşmuş, 2005 yılında ise üyelik müzakerelerine başlamıştır yılında büyük bir kriz yaşayan Türkiye ekonomisi 2007 yılı sonuna kadar istikrarlı bir ekonomi görüntüsü ortaya koymuş, ancak bu görüntünün arkasında 11 Eylül 2001 tarihinden sonra küresel çaptaki likidite bolluğu ile hem kamu hem de özel sektörün birçok varlığının satılması yer almıştır. Bunun yanında, özellikle ÖTV, KDV gibi dolaylı vergilerin arttırılmasına dayanan gelir politikası ile kriz dönemlerine göre faizlerin daha düşük kalmasıyla belirlenen harcama politikaları sonucu, bütçe açığı sorunu diğer sorunlara göre daha önemsiz hale gelmiş ve kamu borç yükünde bir azalma gerçekleşmiştir yıllarında ise Türkiye ekonomisi tüketimden yatırıma, ithalattan ihracata, istihdamdan kapasite kullanım oranlarına önemli düzeyde bir daralma süreci yaşamış, 2010 yılından sonra ise yeniden iyileşme belirtileri ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından birisi de dış ticaret açığı ve cari açıktır. Genel olarak açık finanse edildiği için bir sorun yokmuş gibi görünse de sorunun kendisi finansman şeklinde gizlenmektedir krizinden bugüne Türkiye büyük oranda spekülatif-kısa vadeli sermaye akımlarının uğrak mekanlarından biri haline gelmiştir. Ancak, Türkiye deki dünya piyasalarına göre yüksek reel faiz ve ucuz döviz kuruna dayalı finansal arbitraj olanaklarını değerlendiren bu tür sıcak para akımları, Türkiye ekonomisinin dinamizmine hâkim olmakta ve geleceğine yön vermektedir. Örneğin, gelen paranın devlet iç borçlanma senetleri portföyünde ağırlığına bakıldığında, bunun sürekli arttığı, dolayısıyla ekonominin bu döngüyü devam ettirmek için bu akımlara mecbur kaldığı ve milli ekonominin gücünü azaltan, bir çeşit bağımlılık ilişkisinin sürekli hale geldiği görülmektedir. Tüm ekonomik veriler 2015 yılı ve sonrası için ekonominin bir daralma dönemi içresine girdiğini göstermektedir da -% 4,8 küçülen ekonomi, 2010 yılında % 9,2 gibi yüksek bir oranda büyümüş, bununla birlikte 2012 de % 2,2, 2013 de % 4 büyümüştür yılında bütün tahminler büyümenin % 2 civarında olacağını göstermektedir. Bu inişli çıkışlı görüntü, başta ABD nin FED politikaları olmak üzere küresel sermaye hareketlerinin eksenine giren yanlış bir büyüme modelinin ve yapısal sorunların kanıtıdır. Ülkemizde verilerler oynanmasına rağmen; işsiz sayısı istikralar şekilde artmaktadır; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Haziran döneminde 2 milyon 654 bin kişidir. İşsizlik oranı ise %9,1 seviyesindedir. (TUİK, 2014) İşsizlik oranı ise % 11 üzerinde gerçekleşeceği gözükmektedir. Bu dönem içerisinde İşgücüne katılma oranları AB ortalamasının altında kalmaya devam etti ve % 51,3 olarak gerçekleşti (kadınlarda % 30,9). Diğer taraftan, işgücü piyasalarındaki kayıt dışılık halen yüksek oranlarda seyrederken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Haziran döneminde %36,4 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe %83,6 iken, tarım dışı sektörlerde %22,8 oldu yılı sonu itibariyle bu oranını daha da artacağı görülmektedir. Bütçe açığı her geçen yıl artmaktadır. Geleceğe yönelik sorunlar görülmektedir; Bütçe gerçekleşmeleri Türkiye ekonomisinin başarılı olduğu alanlardan birisidir, ancak bütçenin finansman ve harcama biçimlerinde gelecek açısından sorunlar gözükmektedir. Türkiye de bütçe açığı disiplinli bir maliye politikasının sonucu gibi görünse de aslında bütçe açığı bir seferlik gelirlerle, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler ve ithalattaki artışın yarattığı vergi gelirleri ile finanse edilmektedir. Bu yapı içerisinde 2014 sonunda talepte bir gerileme olacağı, giderler kısmında ise mevcut durumun korunacağı düşünüldüğünde 2015 ve 2016 yılından itibaren bütçe dengeleri de bozulmaya başlayabilir. Cari açık halen yüksek seviyede seyretmektedir; 2002 yılında 1,5 milyar dolar düzeyinde olan cari açık, 2003'te 8,0 milyar dolara, 2004'te de 15.6 milyar dolara yükselmiş, 2013 yılında 64,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 2013 yılında yaklaşık 80 milyar doları bulmuştur. GSYİH nın yüzdesi olarak bakıldığında ise cari açık düzeyinin 2013 yılında % 7,9 olarak gerçekleştiği, Sonraki yıllar için bu oranın ideal seviye olan % 5 in altına çekilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisini özellikle uluslararası piyasalarda kırılgan hale getirmekte ve petrol, doğalgaz, enerji bağımlılığının yüksek olduğu bir ortamda dış şoklara karşı savunmasız hale getirmektedir.

9 Borç yükü giderek artmaktadır; Türkiye ekonomisi hem iç borç hem de dış borçlar açısından giderek ağırlaşan bir yükümlülüğün altına girmektedir yılında 130,9 milyar dolar olan dış borç yükü ise büyük bir artışla 2014 yılı sonlarında 386, 8 milyar dolara ulaşmıştır Yılsonunda ise bu rakımın 450 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi mümkündür. Dış borç yükünün önemli bir kısmı özel sektöre aittir ve bu durum ekonominin kırılganlığı açısından tehlike arz etmektedir. Türkiye Ekonomisi: Uzun Vadede Öngörüler Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ekonomik performansı pek de iyi görünmemektedir. Öncelikle, ekonominin büyüme performansı istikrarlı değildir ve ekonomik büyüme ithalatla, dış finansmanla (sıcak parayla) gerçekleşmektedir. Türkiye ekonomisi açısından işsizlik, enflasyon ve cari açık üç temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD de FED in, 2015 yılı sonunda faiz artırımına gidecek olması ve miktarsal gelişmeyi durduracak olması, Türkiye de durgunluk veya işsizlikle enflasyonun bir arada gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu şartlar altında Merkez Bankasının faizleri azaltmak yerine arttırmak zorunda kalması gerekebilir ve bu süreçte döviz kuru artmaya devam edebilir. Döviz kuru-faiz eksenindeki bu politikalar sonuçta Merkez Bankası nın enflasyonla mücadeledeki başarısına yön verecektir. Ayrıca, zaten yavaş yavaş doygunluk belirtisi içinde olan konut ve inşaat sektörü, bütün bu gelişmelerden olumsuz etkilenebilecektir. Dünyada ve özellikle Ortadoğu da yaşanan siyasi gelişmeler ve jeopolitik riskler, Irak ve Suriye üzerinden gelen insani yardım baskıları, terörle mücadele konusundaki uluslararası görüşmeler veya pazarlıklar ve Türkiye ekonomisinin için zorlu bir döneme girmekte olduğunun işaretleridir. Kaldı ki Aralık 2013 ten itibaren artmaya başlayan siyasi belirsizlikler Türkiye ekonomisinin dış dünyadaki risk algısını etkilemiş, ekonomimin görünümü ve kredi değerlendirmeleri bundan negatif etkilenmişti. Bununla birlikte, küresel ekonomik dengelerin değiştiği bir ortamda bu değişimden en çok etkilenecek olan ülke Türkiye'dir. Türkiye, artış hızı yavaşlasa da nüfusu artan ve aşırı-plansız kentleşme olgusu ile karşılaşan bir ülke olduğu için sosyo-ekonomik açıdan önemli kararlar alma ya da geleceğe yönelik stratejik önlemler almak zorundadır. Bu yapı içerisinde üretime daha fazla önem verilmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, tarımdaki çözülmenin kontrol altına alınması, kaynakların sadece inşaat sektörüne aktarılmaması, teknolojiyi içselleştiren ve katma değeri yüksek ürünler doğrultusunda uzmanlaşma çabasına odaklanılması gerekmektedir. Aksi takdirde ne % 10 larda kemikleşen işsizlik oranı ile (gerçekte bu oran çok daha yüksektir) ne de gelir dağılımı dengesizliği ve yoksulluk ile mücadelede başarılı olunması, toplumun bütününün daha fazla refah, hukuk, adalet ve demokrasi taleplerinin karşılanması mümkün görünmemektedir.

10 GENEL SEKRETERLİK RAPORU

11 A)Genel Sekreterlik Raporu; 1- Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları; Genel Sekreterliğimiz, 2012 yılından bu Genel Kurulumuzun yapıl tarihe kadar gerek mevzuat, araştırma ve hukuk gerekse toplu iş sözleşmeler prosedürü ve müzakerelerini eksiksiz bir şekilde sürdürmeye çalışmıştır. Bilindiği gibi daha önceki yıllarda Özel Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personel sendikaya üye olması, toplu iş sözleşmesi ve gevre yapması yasaktı. Ancak tarihinde kabul edilen 5188 Sayılı yasa ile özel güvenlik görevlileri için grev yasağı devam etse bile sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma yasağı kaldırıldı. Bu yasağın kaldırılması ile birlikte, toplu iş sözleşmesi yapılması önündeki yasal engel de kaldırılmıştır. Bu, çerçevede sendikamız 2011 ve 2012 yıllarını kuruluş ve kuruluş sonrası mevzuattaki boşlukları gidermekle uğraşırken; Sendikamız ilk olarak 2014 yılında ilk olarak işveren ile toplu iş sözleşmesi masasına oturmuş, bazı işverenler ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Devamında toplu iş sözleşmesi yapmak istemeyen, masada çözümü değil çözümsüzlüğü savunan işverene karşı ise sözleşmelerini tamımı yüksek hakeme gönderilmiştir. a)-işveren ile anlaşma sonucu imzalanan sözleşmelerimiz NO İŞYERİ UNVANI Çalışan Üye TESPİT geliş YETKİ ÇAĞRI 1 TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN KARDELENİM GÜV. VAN KRAL GÜVENLİK KORUMA VAN ERAY-ÇANKAYA ÖZEL GÜVENLİK b)-yüksek Hakem Kurulu Tarafından Bağıtlanan Sözleşmelerimiz NO İŞYERİ UNVANI Çalışan Üye TESPİT geliş YETKİ ÇAĞRI 1 EMN ÖZEL GÜVENLİK ANTALYA Ç.M.K MANİSA ANATOLYA ÖZTAŞLAR GÜVENLİK GÜRSU GÜVENLİK HATAY DOĞUŞ GÜVENLİK İST İDA GÜVENLİK KALKAN ÖZEL GÜVENLİK İST TEKNO GÜVENLİK ORDU Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmış bazı sözleşmelerimizde kazanılmış haklarımız alt işveren ve asıl işveren tarafından ödenmediği için söz konusu işverenlere yönelik olarak eda davası açılmıştır. Söz konusu bu davalar lehimize sonuçlandığı takdirde işçi alacakları en yüksek işletme kirdesi faizi ile birlikte işverenlerden alınacaktır. Sendikamız örgütlendiği işyerlerine yönelik olarak, 6356 sayıla yasaya göre toplu iş sözleşmesi prosedürü yürütürken diğer taratan da işyeri işletme ayrımı nedeniyle toplu iş sözleşmelerinin şekli ve kapsamı konusunda itirazlarını da gündeme getirmiştir. Nitekim bazı güvenlik firmaları hem özel işyerlerinde, hem de kamu işyerlerinden ihale almıştır Sayılı yasada ise sadece işyeri ve işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılması düzenlenmiştir. Yapısı gereği birden fazla işyeri olan bir firma işletme tek bir işyeri olan firma ise işyeri olarak değerlendirilmektedir. Böyle tasarlanmış sistem içinde sendikamız çok önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin ücreti ve çalışma

12 koşulları birbirinden farklı onlarca kamu ve özel işyeri aynı işletme sözleşmesi içerisinde değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda ihale usulü ile iş alan alt işveren çalışanlarının ücretlerini çalışma saatlerini ve koşullarını tek bir yerde eşitlemek teorik olarak mümkün değildi. Sendikamız bu teorik sorunu defalarca yetiklilere anlattı, sistemin ara formül üretmesi gerektiğini talep etti. Bu konuyla ilgili olarak hem Türk-İş toplantılarında hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının organize ettiği toplantılarda ısrarla dile getirdi. Sendikamızın bu çalışmaları sonucunda 22 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik tam da sendikamızın istekleri doğrultusunda yapıldı. 22 Ocak 2015 Tarihinde yürürlüğe giren Söz Konusu yönetmelik ile her bir ihale sözleşmesi bir işyeri olarak değerlendirildi. İlgili Yönetmeliğin önemli maddeleri şunlardır. Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi MADDE 4 (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisiçerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356 sayılıkanun hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Kamu işveren sendikalarınca yürütülen toplu iş sözleşmeleri için bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu uyuşmazlığın 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılması halinde de fiyat farkı ödenir (2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale alan alt işverenlere ait her bir ihale sözleşmesi ayrı bir işyeri olarak değerlendirilir. Aynı alt işveren tarafından aynı işkolunda yapılan her bir ihale sözleşmesi için işyeri düzeyinde yetki tespiti verilir. (3) Alt işveren, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarının üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirebilir. Bu yetkilendirmenin 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen yetki belgesinin alt işverene tebliği tarihinden itibaren altı iş günü içerisinde ( sonradan 10 gün olarak değiştirildi) yapılması zorunludur. Bu süre içinde yetkilendirme yapılmadığı takdirde toplu iş sözleşmesi kamu işveren sendikasınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz. Kamu işveren sendikasının yetkilendirildiğine dair belgenin bir sureti aynı süre içerisinde alt işveren tarafından yetkili işçi sendikasına gönderilir. (4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. (5) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yetkili işçi sendikası ile alt işveren adına yetkilendirilen kamu işveren sendikası arasında yürütülür. (6) Yetkilendirilen kamu işveren sendikası; toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gereği her türlü yazışmayı yapmaya, cevaplandırmaya, tutanakları düzenlemeye ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkilidir. (7) Toplu iş sözleşmesi, her bir ihale sözleşmesi dikkate alınarak işyeri düzeyinde imzalanır. Toplu iş sözleşmesinin süresi ihale sözleşmesinin süresini geçemez. (8) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından itibaren altı iş günü içinde toplu iş sözleşmesinin yeteri kadar onaylı sureti kamu işveren sendikası tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile alt işverene gönderilir. (9) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürürlük süresi içinde alt işveren ile yetkili işçi sendikası arasında ücret ve sosyal haklarda artış öngören herhangi bir anlaşma yapılması halinde, bu artışlardan kaynaklanan fiyat farkı kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmez. (10) Asıl işveren durumundaki kamu kurum ve kuruluşunun başka bir kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesi, başka bir kamu kurum ve kuruluşuyla birleşmesi veya 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi hallerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kesintiye uğramaksızın aynen devam eder. Fiyat farkının hesabı ve ödenmesi MADDE 5 (1) Alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren tarafından yapılacak ilave ödeme neticesinde işçiliğe bağlı giderlerde oluşacak artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak alt işverene ödenir. (2) Toplu iş sözleşmesinde fiyat farkı olarak ödeme yapılmasını gerektiren ayni nitelikteki sosyal hakların bulunması halinde bu hakların bedellerinin tespitinde 4/3/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. (3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde fiyat farkının ödenmesi ile ilgili ödeme evrakına bağlanacak belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu mevzuata göre belirlenir. (4) Fiyat farkı ile ilgili ödemeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden yapılır. (5) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında fiyat farkı ödenmesi, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında fiyat farkı ödenmesine engel teşkil etmez. Söz konusu bu yönetmelik 17 Mart 2015 tarihinde çıkan yönetmelik bazı maddeleri değiştirilmiş ve güncelleştirilmiştir. Söz konusu bu yönetmelik tüm eksikliklerine rağmen sendikamızın kurumsal varlığını devam ettirmesi bakımından son derece önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yönetmelikten sonra sendikamızın toplu iş sözleşmesi sistemi tamamen değişmiştir. Daha önceleri sayısı bir elin parmakları kadar olan işleteme sözleşmeleri takip eden sekreterliğimiz, bir anda yüzlerce işletme ve işyeri sözleşmesi prosedürü ve müzakeresi yürütmek durumunda kalmıştır. Bunların bir kısmı usulüne uygun olarak kamu işveren sendikalarına yetki verirken bir kısım işveren ise kamu işverene sendikalarına yetki vermemiştir. Yine bu işyerlerinden bir kısmı usulüne uygun olarak kamu işveren sendikasına yetki vermesine rağmen, ihale sözleşmesi süresi bir yılın altında

13 olduğu için kamu işveren sendikaları tarafından yetkilendirme talepleri reddedilmiştir. İşverenlerin bir kısım ile sendikamızın toplu iş sözleşmesi müzakeresi devam etmektedir. Tablo 1; Toplu İş Sözleşmesi yetki tespiti beklenen işletme ve işyerlerini listesi bulunmaktadır. NO İŞYERİ UNVANI (4735 Göre) İŞ ALINAN KURUM YENİ TESPİT İHALE SÜRESİ GÜNCELLEME 1 AKDENİZ GÜVENLİK DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞ ANTALYA / ABM ÖZEL GÜVENLİK SELÇUK ÜNİVRESİTESİ KONYA / AKDENİZ GÜVENLİK ŞİŞLİ ADLİYESİ / AKPOLAT ÖZEL GÜVENLİK Sütçü İmam Ünv MARAŞ / ALFA ÖZEL GÜVENLİK BİSMİL DEVLET HAS DİYARBAKIR / ALPAR GÜVENLİK TEİAŞ GENEL MÜD ANKARA / ANT Akbaş Özel Güv. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV / ANT Akbaş Özel Güv. Kütahya Orman İşt. Müd / Antalya Proğ&NKS Güvenlik Eti Maden İşletkmeleri / AR GÜVENLİK KORUMA BURSA İL NÜFUS MÜD / ARTVİN GÜVENLİK TEİAŞ 14 İLET MÜD TARBZON / Ata 58 Güvenlik Sivas Belediyesi / ATA 58 GÜVENLİK SİVAS GENÇLİK SPOR İL MÜD / ATABEY ÖZEL GÜVENLİK KONYA KAMU HASTANELERİ / Atak Koruma Güvenlik Üsküdar Belediyesi / Atlas Güvenlik KADİRLİ DEVLET HAST / Atlas Güvenlik KADİRLİ DEVLET HAST / ATMACALAR ÖZEL GÜVENLİK HATAY BÜYÜKŞEHİR BLD / ATMACALAR ÖZEL GÜVENLİK TURHAL ŞEKER FABRİKASI / AZRAN GÜVENLİK TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ / AZRAN GÜVENLİK YALOVA ÜNİV / BAŞARI GÜVENLİK ORMAN FİDANLIĞI DİYARBAKIR / BİR GÜVENLİK&SİVAS ULUSAL TÜDEMTAŞ sivas / BOZTEPE ÖZEL GÜV ORD SGK / BOZTEPE ÖZEL GÜVENLİK ORDU AİLE SOS POLT BAKAN İL MÜD / BOZTEPE ÖZEL GÜVENLİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ / BRG ÖZEL GÜV. ŞANLIURFA İL KÜLTÜR TURZ MÜD / BURÇ GÜVENLİK AĞRI DEVLET HASTANESİ / CENDERE ÖZEL GÜVENLİK KAMU HAST BİRLİĞİ SİİRT MERKEZ / CNS GÜVENLİK SİNİOP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR MÜD / CNS GÜVENLİK YALOVA İLİ KAMU HASTANELER / CNS ÖZEL GÜVENLİK DEVLET OPERA BALE İZMİR / ÇAK GÜVENLİK TTK GENEL MÜD / Çankaya Güvenlik GEVAŞ DEVLET HASTANESİ / Çankaya Güvenlik İller Bankası Van / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK BAYBURT VALİLİĞİ SPOL İL MÜD / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK BAYBURT AİLE SOSYAL POL BAK / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK GÜMÜŞHANE KAMU HASTANESİ BİR / ÇAY ÖZEL GÜVENLİK ERZURUM SGK İL MÜD /

14 40 ÇAY ÖZEL GÜVENLİK TRABZON VALİLĞİ SAĞLIK MÜD / Delta Koruma Güvenlik Kütahya Müze Müd / DGS Özel Güvenlik Diyarbakır Çocuk Has ve Ağız Diş Sağ / DÜNYA GÜVENLİK MTA D.ANADOLU Van / Dünya VİP &Metin Özel Güvenlik SULTANGAZİ BLEDİYE BAŞK / EGT GÜVENLİK TOKAT ŞEKER FABRİKASI / EGT GÜVENLİK KORUMA KTÜ HASTANESİ TARABZON / EK MOBİL GÜVENLİK BURSA KYK BÖL MÜD / Emin Koruma Ve Güvenlik TRABZON İL KÜLTÜR MÜD / Emin Koruma Ve Güvenlik SAKARYA İL TARIM MÜD / ENS Özel Güvenlik Diyarbakır Kadın Doğum Ve Gazi Hast / ERKA ÖZEL GÜVENLİK KARAYOLLARI 9. BÖL MÜD D.BAKIR / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK ATATÜRK Barajı HES işletme Urfa / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK KARAKAYA HES DİYARBAKIR / FİNAL ÖZEL GÜVENLİK DSİ GAP 15. BÖLGE Ş.URFA / FORTE GİZİK GÜVENLİK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / FURKAN ÖZEL GÜV. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / GSM &KOÇ ORTAK GİRİŞİM İSTANBUL KAMU HASNATELERİ / GÜRKAN GÜVENLİK HAKKARİ GENÇLİK SPOR / HALİÇ ÖZEL GÜVENLİK İL SAĞLIK MÜD URFA / HAMİ ÖZEL GÜVENLİK VAKIFLAR BÖLGE MÜD SİVAS / HAS GÖZEL GÜV. BALÇOVA BELEDİYESİ / HAS GÜVENLİK İZSU GENEL MÜD. İZMİR / HAS ÖZEL GÜVENLİK EGE ÜNİVERSİTESİ / HUMAY ÖZEL GÜVENLİK KIRIKKALE GENÇLİK SPOR / IMC DOĞU ÖZEL GÜVENLİK SİVAS GIDA TARIM İL MÜD / IMC DOĞU ÖZEL GÜVENLİK 19 Mayıs Üniv / İ. OLGAÇLAR-KENT GÜVEN ŞIRNAK KAMU HAST BİRLİĞİ / İLK KENT GÜVENLİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ / JAN EM ÖZEL GÜVENLİK SAKARYA ET BALIK KURUMU / JAN EM ÖZEL GÜVENLİK AFA KÜLTÜR MERKZ SAKARYA / ÖMER 71 KAÇKAR ÖZEL GÜVENLİK RİZE İL ÖZEL İDARESİ / Kadak Özel Güv Batman Üniversitesi / Kale 1 Güvenlik Gümüşhane Üniv / KARDAK ÖZEL GÜVENLİK KONYA KYK / KENT ÖZEL GÜVENLİK ŞIRNAK AİLE VE SOS İL MÜD / KENT ÖZEL GÜVENLİK GENÇLİK SPOR ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK MARDİN DEVLET HASTANESİ EK BİNA / KENT ÖZEL GÜVENLİK SGK İL MÜD. ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK AİLE VE SOS POL MÜD. ŞIRNAK / KENT ÖZEL GÜVENLİK İL ÖZEL İDARESİ ŞIRNAK / KGT Güvenlik İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / KRAL GÜVENLİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD VAN / LEGAL GÜVENLİK TOKAT VAKIFLAR BÖL MÜD / MAC ÖZEL GÜVENLİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ /

15 85 MAZMAN ÖZEL GÜVENLİK KONAKLAMA MERKEZİ HATAY ALTINÖZÜ / MERTCAN GÜVENLİK YOZGAT ŞEKER FABRİKASI / Metro Özel Güvenlik Süleyman Demirel Üniv / MSG KORUMA ŞIRNAK TARUM GIDA İL MÜD / MURAT GÜVENLİK İL SAĞLIK MÜD AKSARAY / N ÖZEL GÜVENLİK Dsi 1. Bölge Müd / N ÖZEL GÜVENLİK BİLECİK GIDA TARIM HAY / OLGAÇLAR ÖZEL GÜV SİİRT ÜNİVERSİTESİ / Olimpos Özel Güv Bilecik Şeyh Edibali Ünv / ORTA KARADENİZ GÜVENLİK SAMSUN İL KÜLTÜR MÜD / ORTAKARADENİZ ÖZEL GÜV. TEİAŞ 10. BÖL MÜD / ÖZ AVRASYA GÜV Milli Savunma Bakanlığı Anka / Özalp Özel Güven TARİM İL MÜD ADAPAZARI / ÖZALP ÖZEL GÜVENLİK İL TARIM HAYVANCILIK MÜD / ÖZAVRASYA GÜVENLİK TRT ERZURUM MÜD / ÖZEL TOKAT GÜVENLİK İL ÖZEL İDARE TOKAT / PAR ÖZEL GÜVENLİK ERCİYES ÜNV TIP FAK / Park Güvenlik Namık Kemal Üniv / PARS &MAKRO GÜVENLİK TC GIDA TARIM HAYVANCILIK BAK / PINAR ÖZEL GÜV. KAYSERİ SOSYAL GÜV MÜD / PLATO ÖZEL GÜVENLİK Ç. Ü ÜNİV. ADANA / Poligard Güvenlik Bayburt Ünv / Poligard Güvenlik TCDD 2. BÖLGE MLZ MÜD ANK / Poligard Güvenlik KAMU HAST BİR. BAYBURT / Poligard Güvenlik ERZURUM KAMU HASTANESİ / POLİGON 61 ESKİŞHERİ ASKERİ HASTANE / PORPER GÜV KOCAELİ VALİLİĞİ BAKIM MERKZ / RASS ÖZEL GÜVENLİK IĞDIR GENÇLİK SPOR İL MÜD / RİGEL ÖZEL GÜVENLİK ŞEYH EDİBALİ ÜNV.BİLECİK / SEÇ GÜVENLİK ESKİŞEHİR GIDA TARIM HAYV / SİVAS ULUSAL GÜVENLİK SİVAS İL SAĞLIK MÜD / SMS GÜVENLİK DALAMAN BELEDİYESİ / STK GÜVENLİK TRT GENEL MÜD / SVR GÜVENLİK DSİ 7. BÖL SAMSUN / SVR GÜVENLİK EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI / ŞAHİN 1 GÜV. KOR DSİ 26. BÖL MÜD ARTVİN / TAKİP ÖZEL GÜV KAMU HAST BİRLİĞİ URFA / TAŞ GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇANKAYA MÜFTÜLİĞÜ / TEMAG GÜVENLİK ETİ MADEN BİGADİÇ İŞLETME / TUĞ Özel Güvenlik Muratlı HES İşletme / TUĞRA GÜVENLİK GENÇLİK SPOR İL MÜD TRABZON / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN İL KÜLTÜR MÜD / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK VAN MÜZESİ VE ÖRENYERLERİ / TUTKU ÖZEL GÜVENLİK DSİ 17. BÖLGE MÜD /

16 129 TÜRKER GÜVENLİK MUĞLA GENÇLİK SPOR / UZ ÖZEL GÜVENLİK MKE KIRIKALE / Uzay Güvenlik MKE HURDALIK İZMİR ALİAĞA / UZAY GÜVENLİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / Uzay Güvenlik Rize Eğitim Araştırma Mrk / UZAY GÜVENLİK RİZE MÜZESİ / Uzay Güvenlik TÜRKİYE VAGAN SAN. AŞ / Uzay Güvenlik Giresun Üniv / UZAY KORUMA GÜVENLİK KYK ANTEP BÖL MÜD / VAŞA ÖZEL GÜVENLİK KÜTAHYA KÜLTÜR MÜD / VİP GÜVENLİK AŞ KONYA SELÇUK ÜNV Vira Koruma Güvenlik İTÜ Maslak / VUSLAT GÜVENLİK İLBANK KABTAMONU BÖL MÜD / VUSLAT ÖZEL GÜVENLİK VAKIFLAR BÖLGE MÜD KASTAMONU / YAMANLAR GÜVENLİK MENZELET HES İŞLETME MÜD / YAŞAR SÜSLÜ GÜVENLİK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİV / YAVUZ GÜVENLİK BİNGÖL ET KOMBİNASI / YAVUZ KORUMA TCDD HAYDARPAŞA İSTANBUL / YAVUZ KORUMA MARMARAY 1. BÖLGE MÜD İSTANBUL GÜNCELLEME YENİ YIL ÖZEL GÜVENLİK MURADİYE DEVLET HASTANESİ VAN / YENİ YIL ÖZEL GÜVENLİK VAN ÇALDIRAN DEVLET HAST / Yeni Yüzyıl Güvenlik Eğitim araştırma Hast Van / YILDIZAY GÜVENLİK CUMHURİYET ÜNİV. ARAŞTIRMA HAST / YİĞİTHAN ÖZEL GÜVENLİK VAN TUŞBA BELEDİYE BAŞK / ZORLU ÖZEL GÜVENLİK HALK SAĞLIĞI MERKEZİ Ş.URFA / Tabloya ilişkin dip notlar ; 1-Söz konusu bu rapor tarihine göre hazırlanmıştır. Sonradan lehimize ya da aleyhimize gelen çoğunluk tespitleri tabloda gözükmemektedir. 2-Güncelleme sütununda yer alan yer alan tarihler ihale makamından gelen evraklara göre tespit talebimizin yenilenmesini ifade eder. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 4735 Sayılı Yasanını 8. Maddesine göre toplam 153 adet yetki başvurumuz Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, değerlendirmeyi beklemektedir. Görüldüğü üzere 2014 Aralık ayı ve 2015 yılının ilk aylarında yapılan başvurularımız bile henüz sonuçlandırılmamıştır. Elbette ki bunun en büyük nedenlerinden biri si de sistemin henüz oturmamış olmasıdır. Yukarda atıfta bunalana yönetmelikte gösterildiği üzere, sisteme ihale makamı da dahil edilmiş, toplu iş sözleşmesi sürecinin sağlıklı yürümesi için ihale makamından ihaleyi alan şirketin bilgelerinin temin edilmesi istenmiştir. Sendikamız da bu işyerlerine ilişkin ihale yapan kurumlara yazışmalar yapmış, yönetmelikte istenene bilgile tam ve eksiksiz yerine getirilmesi istenmiştir. Ancak kimi zaman bu bilgilere sendikamıza verilmezken, kimi zaman ise istenen bilgiler eksik verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki tıkanıklığın en büyük sebebi de budur. Toplu İş Sözleşmesindeki bu tıkınma ve gecikme sendikamızdan kaynaklı değildir. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde söz konusu yetki işlemleri 2-3 personel ile yürütülürken bir anda mevcut yönetmelik ile onlarca sendikanın yüzlerce başvurusu gündeme gelmiştir. Söz konusu bu sorun aşmak için bakanlık bünyesinde yeni uzmanlar istihdam edilmiştir ve

17 sendikamızın başvuruları hızlıca değerlendirilmeyi başlanmıştır. Her şeye rağmen bu gecikmelerden dolayı üyelerimizden ve temsilcilerinden özveri ve anlayış bekliyoruz. Tablo 2: Yetki Tespiti Gelen İşyerleri NO ŞİRKET UNVANI KURUM ADI TESPİT TARHİ İHALE SÜRESİ İŞÇİ SAY ÜYE SAYISI GELİŞ TARİHİ 1 ABM ÖZEL GÜVENLİK Ermenek HES İşletme Karaman / Ak Koruma Güvenlik İL SAĞLIK MÜD BAYBURT / AKDENİZ GÜVENLİK TEİAŞ 19. İL TESİS. ANTALYA / AR GÜVENLİK MERSİN ÜNİV. HASTANESİ / Arinna- VUSLAT ortak KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI / BAYBORA ÖZEL GÜVENLİK GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜD / ÇETİN ÖZEL GÜVENLİK TEİAŞ 1. İLETİM İSTANBUL ESENLER / Görehan Özel Güvenlik Bülent Ecevit Hastanesi / GSM KORUMA KOCAELİ KAMU HASTANLERİ / IĞDIR ÖZEL GÜVENLİK İL KÜLTÜR MÜD IĞDIR / KOZA GÜVENLİK TEİAŞ 4 İLTEMİ TESİS MÜD / MEDYA ÖZEL GÜVEN. MARDİN SOS GÜVENLİK MÜD / MERİDYEN GÜVENLİK GİRESUN HES / PARS NOVA 3AS ORTAKLIK BOLU MERKEZ / Pars& Özkul Özel Güvenlik Anadolu Üniversitesi / PUSULA ÖZEL GÜVENLİK İSTANBUL KUZEY ANADOLU HASTAN / ŞAHİN 1 GÜV. KOR TORTUM HES ERZURUM / TEMPO GÜVENLİK MARMARA ÜNV. REKT İSTANBUL / ULUTAŞ ÖZEL GÜVENLİK SGK GAZİANTEP İL MÜD / Fırat Özel Güvenlik Adana İl Sağlık Müd / DÜNYA GÜVENLİK DİYARBAKIR İŞ KUR / UZAY GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / KGT Güvenlik Tunceli Atatürk Hast / Emin Koruma Ve Güvenlik Karadeniz Teknik Ünv / ŞİFRE & KGT ORTAK GİRİŞİM BAKIRKÖY DEV HASTN / CANEM ÖZEL GÜVENLİK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV / DGK DÜNYA GÜV GAZİ OSMANPAŞA / TOPLAM TOPLAM Tabloda da görüleceği üzere 4735 Sayılı yasaya göre çoğunluk tespit talebinde bulunulan ve sendikamız lehine çıkan işyerleri üye sayıları gözükmektedir. Söz konusu bu işyerlerine ait yetki belgesi gelmesi halinde Toplu İş Sözleşmesi çalışmalarına derhal başlanacaktır. Tablo 3: Yetkisi Gelen İşletme/İşyerleri NO İŞLETME UNVANI İŞ ALINAN KURUM TESPİT TAR İHALE SÜRESİ İŞÇİ ÜYE TESPİT YETKİ 1 KALKAN ÖZEL GÜVENLİK YURTKUR EDİRNE / ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK TEİAŞ KIRIKKALE ANKARA

18 3 IĞDIR ÖZEL GÜVENLİK İL KÜLTÜR MÜD IĞDIR / MERİDYEN GÜVENLİK GİRESUN HES / ULUTAŞ ÖZEL GÜVENLİK SGK GAZİANTEP İL MÜD / TOPLAM Tabloda gözüken işyerleri ve işletmeler de ise sendikamız yetki belgesi verilmiştir. İlgili işverenlerle iletişime geçilmiş ve kamu işveren sendikalarına yetki verilmesi amacıyla gerekli görüşmeler yapılmıştır. Tablo 4: Kamu İşveren Sendikaları ile Görüşmeleri Devam İşletme/İşyerleri NO İŞLETME UNVANI İŞ ALINAN KURUM TESPİT TAR İHALE SÜRESİ İŞÇİ ÜYE TESPİT YETKİ ÇAĞRI 1 Safari Özel Güv. Ordu Kamu Hastaneleri / DÜZEY KORUMA GÜVENLİK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KIRIKKALE / AKDENİZ GÜVENLİK DEVLET HAVA MEYADNALRI GEN MÜD / AGANPİR GÜVENLİK ODTÜ / AGM&PARS ÖZEL GÜVENLİK SGK TARBZON / KIZIL ÖZEL GÜVENLİK 7 GELİŞİM 1 GÜVENLİK 8 ENS ÖZEL GÜVENLİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM / BURSA DOĞALGAZ ÇEVİRİM SANTRAL / KREDİ YURTLAR KURUMU d.bakır / Ekol Grup Güvenlik Sakarya Üniversitesi / ORTA KARADENİZ GÜVENLİK ALTINKAYA HES İŞLETME SAMSUN / ORTA KARADİNİZ GÜVENLİK Antalya Hes İşletme AKDENİZ & ERPA GÜVENLİK Dösim İstanbul Ankara / TOPLAM Tabloda gözüken işyerleri ve işletmeler ile ilgili olarak kamu işveren sendikaları ile görüşmelere başlanmıştır. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda yukarıdaki işyeri ve işletmeler de ilk sözleşme olması Tablo 5: Görüşmeleri Halen Devam Eden İşletme/İşyerleri NO İŞLETME UNVANI İŞ ALINAN KURUM İHALE SÜRESİ İŞÇİ ÜYE TESPİT YETKİ ÇAĞRI İLK GÜN 1 M.A.C ÖZEL GÜVENLİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNV BURDUR / PUSULA AKDENİZ ORTAKLIK İSKİ GENEL MÜD İSTANBUL / AĞRI ANADOLU GÜVENLİK AĞRI ŞEKER FABRİKASI / BULUT ÖZEL GÜVENLİK DSİ 3. BÖLGE / BENGİ GRUP UŞAK ŞEKER FABRİKASI / AKINCILAR KORUMA VE GÜVENLİK TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MTOR SAN / Kaçkar Özel Güvenlik Rize Gençlik Spor İl Müd / ALNIAÇIK GÜVENLİK Abant İzzet B. Üniv / Rigel Özel Güvenlik Giresun SGK İl Müd / KENT ÖZEL GÜVENLİK MARDİN KAMU HAST. BİRLİĞİ / TOPLAM Tabloda yer işletme ve işyerleri ile ilgili işverenlerle görüşmeler devam etmektedir. Bu işyerlerinin büyük bölümünde ihale süresi bir yılın altındadır.

19 Tablo 6 : Arabulucu Aşamasında Olan İşletme/İşyerleri NO İŞLETME UNVANI İŞ ALINAN KURUM İHALE SÜRESİ İŞÇİ ÜYE TESPİT YETKİ ÇAĞRI İLK GÜN 1 Mfs Özel Güvenlik Hacettepe Üniv / RÖNESANS AKAL ÖZEM KORUMA İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ / TAŞ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEİAŞ GÖLBAŞI ANKARA Orta Karadeniz Güvenlik 19 Mayıs Üniv / ERKA ÖZEL GÜVENLİK DİCLE ÜNİV. DİYARBAKIR / KET ÖZEL GÜVENLİK KAMU HASTANELERİ BİR TRABZON / Belpa Güvenlik Antalya Murat paşa Bel / TÜRKER GÜVENLİK KORUMA DSİ BÖLGE MÜD. ANTALYA Yeni Yüzyıl Güvenlik Van Kamu Hastaneleri / Murat Özel Güvenlik İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜD / TOPLAM Yukarıdaki tabloda yer alan işletme ve işyerleri arabulucu aşamasındadır. Yukarıdaki tablolardan görüleceği üzere toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi bulunmaktadır. Kısa vadede hedefimiz 2016 yılı içinde en azından 10 bin üyemizi toplu iş sözleşmesi kapsamı içerisine almaktır. 2-Hukuk Çalışmaları; Sendikamız; Bu deneme içerisinde gerek aleyhimize açılan davaları gerekse sendikamız tarafından açılan davaları titizlikle takip etmiştir. Bu dönem içinde sendikamızın kurumsal varlığı için önemli davalar açılmıştır Sayılı yasaya göre yürütülen ve Yüksek Hakem kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanması amacıyla eda davası açılmıştır. İşten çıkarılan üyelerimiz için Beyoğlu Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine seri davalar açılmıştır. Söz konusu bu işe iade davalarının çok büyük bir bölümü sendikamız lehine sonuçlanmıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı Bünyesinde iş alan TAV güvenlik ile ilgili İşkolu tespit kararı bakanlıktan istendi. Karar lehimize çıkınca işveren bu karar İş Mahkemesinde itiraz etti. Yargılama devam ediyor ancak söz konusu bu karar da sendikamız lehine sonuçlanacağını kuvvetle muhtemeldir. Bu önemli davalar dışında, üyelerimiz adına açılması gereken davalar sözleşmeli avukatlarımız aracılığıyla açılmıştır. Raporumuz sendikamıza kayıtlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

20 GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERLİĞİ RAPORU 2015

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2014 Yılı ve Sonrası

Türkiye Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2014 Yılı ve Sonrası Türkiye Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2014 Yılı ve Sonrası Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ekonomik performansı iyi görünmemektedir. Öncelikle, ekonominin büyüme performansı istikrarlı değildir

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER 2014

EKONOMİK GELİŞMELER 2014 EKONOMİK GELİŞMELER 2014 BÜYÜME GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe değişimleri GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe GSYH büyümesine katkıları + İhracat büyümeye

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve AnlaşmasıGenel TebliğTaslağı (Sıra No: 3) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı