T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR BENCHMARKING (KIYASLAMA) Gözde MERT İSTANBUL, 2011

2 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR BENCHMARKING (KIYASLAMA) Hazırlayan; Gözde MERT Öğretim Üyesi; Prof. Dr. Mümin ERTÜRK İSTANBUL, 2011

3 YEMİN METNİ Sunduğum ödevimi Akademik Etik İlkelerine bağlı kalarak, hiç kimseden akademik ilkelere aykırı bir yardım almaksızın bizzat kendimin hazırladığına and içerim Gözde MERT

4 İÇİNDEKİLER Yemin Metni I. BÖLÜM GİRİŞ 1.1 ÖDEVİN KONUSU ÖDEVİN HAZIRLANMA AMACI KONUNUN ÖNEMİ ÖDEVİN SORUN VE SINIRLAMALARI İZLENEN YÖNTEM ÖDEVİN GENEL PLANI 2 II. BÖLÜM BENCHMARKING (KIYASLAMA) 2.1 BENCHMARKING VE KAVRAMSAL ÇATISI Benchmarking'in Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Benchmarking Kavramının Tanımı Benchmarking'in Önemi ve Temel Özellikleri Benchmarking'in Temel İlkeleri Benchmarking'in Amaçları ve Faydaları Benchmarking'in Amaçları Benchmarking'in Faydaları Benchmarking'in Ön Koşulları Benchmarking'in Unsurları Benchmarking'in Uygulanma Nedenleri Benchmarking'in Avantajları ve Dezavantajları Benchmarking'in Avantajları Benchmarking'in Dezavantajları 12 I

5 III. BÖLÜM BENCHMARKING TÜRLERİ VE UYGULAMA AŞAMLARI 3.1 BENCHMARKING TÜRLERİ İç Kıyaslama Rekabetçi Kıyaslama İşlevsel (Rekabet Dışı) Kıyaslama Türdeş Kıyaslama BENCHMARKING SÜRECİ Planlama Aşaması Benchmarking Ekibinin Oluşturulması ve Ortaklarının Belirlenmesi Veri Toplama ve Verilerin Analizi Uygulamanın Gerçekleşmesi ve Raporun Hazırlanması UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HATALAR 16 IV. BÖLÜM YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE BENCHMARKING İLİŞKİSİ 4.1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE BENCHMARKING İLİŞKİSİ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING) VE BENCHMARKING ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR VE BENCHMARKING YALIN ORGANİZASYONLARDA BENCHMARKING 19 V. BÖLÜM TOYOTA MOTOR COMPANY'NİN BENCHMARKING ÇALIŞMASI 5.1 OTOMOBİL SEKTÖRÜNE GEÇİŞ SÜPERMARKETTEN ÖĞRENME SÜPERMARKET SİS.NİN OTOMOBİL SEKTÖRÜNE UYGULANMASI SONUÇLAR 22 KAYNAKÇA 23 II

6 I. BÖLÜM GİRİŞ 1.1 ÖDEVİN KONUSU Benchmarking konusunun detaylı bir şekilde incelenmesi. 1.2 ÖDEVİN HAZIRLANMA AMACI çalışmadır. Benchmarking konusunu, doktora öğrencilerine öğretmek için yapılan bir 1.3 KONUNUN ÖNEMİ Yönetim ve organizasyon konularının mevcut durumunu ve gidişatını anlayabilmek ve ortaya koyabilmek için kullanılan metotlardan biri de kıyaslamadır. Kıyaslama ile elde edilen sonuçlar yönetimin ve işletmenin durumu hakkında net bilgilerin ortaya çıkmasını sağlar. Yönetim ve organizasyon hakkında kıyaslama metodu kullanıldığında ele alınacak standartların belirtilmesi mevcut durumun tespiti ve bunlara göre değerlendirmelerin yapılması son derce önemlidir. Her düzey yönetici için ne durumdayız?, neleri hedeflemeliyiz, çözmeliyiz?, neler yapmalıyız? Cevaplanması öncelik taşıyan sorularına benchmarking metodunu kullanarak cevaplar elde edilebilir. 1.4 ÖDEVİN SORUN VE SINIRLAMALARI Ödevin tertip ve düzenini; Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez ve Proje Yazım Kılavuzu na Gezgin, M., Kargı, B uygun olarak yapılmıştır. Yapılan çalışma bir ders saati sürecinde sunulacaktır. 1

7 1.5 İZLENEN YÖNTEM Bu çalışmada benchmarking konusunda kaynakta belirtile kitap, makale ve tezler incelenmiş. Daha sonra internet ortamında çeşitli web siteleri taranarak örnekler ve teorik bilgiler incelenmiştir. 1.6 ÖDEVİN GENEL PLANI I. Bölümde, çalışma konusu ve izlenen yöntem hakkında bilgiler verilmiştir. II. Bölümde, benchmarking (kıyaslama) metodu hakkında genel bilgiler verilmiştir. III. Bölümde, benchmarking türleri ve uygulanma aşamaları açıklanmıştır. IV. Bölümde, Benchmarking in yeni yönetim yaklaşımlarıyla ilişkisi ortaya konulmuştur. Son Bölümde ise, Toyota Motor Company in benchmarking çalışması örnek olarak incelenmiştir. 2

8 II. BÖLÜM BENCHMARKING (KIYASLAMA) 1980 li yıllarda ABD de uygulanmaya başlayan ve karşılıklı bilgi ve tecrübelerden yararlanmayı hedefleyen benchmarking çalışmaları, kalite ödülleri gibi etkenlerle ülkemizde de giderek yaygınlaşma eğilimine girmiştir. Benchmarking daha iyiyi ya da en iyiyi bulmayı, öğrenmeyi, kendi süreçlerine uyarlayarak gelişmeyi sağlamayı amaçlayan bir süreçtir. Bu doğrultuda rakip kuruluşlar arasında da köprüler kurulabilmektedir. Benchmarking son yıllarda şirketlerin iş dünyasındaki hızlı değişime ve artan rekabete ayak uydurabilmelerini sağlayan başarılı bir yöntem olarak kabul gördü. Bugün kıyaslama, Malcolm Baldridge Kalite Ödülü için bir değerlendirme kriteridir. En son olarak da aynı derecede prestijli bir kalite ödülü olan European Quality Award (Avrupa Kalite Ödülü) kriterlerine dahil edilmiştir. Benchmarking in bu derecede önem kazanması, rakiplere yetişmek ve öne geçmek için nispeten kolay uygulanabilen ve sonuç veren bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Kıyaslama nın mantığı basittir; İşi en iyi yapan şirketi bul, uygulamalarını kendi şirketine uygula. Kıyaslama; kuruluşlara önemli süreçlerini tanımlama ve ölçme alışkanlığı kazandırma, en iyinin arayışında olma, problemleri çözmeye yönelme, öğrenme kültürünü geliştirme, ürün ve hizmetin memnuniyetini sağlama gibi yararlar sunmakta, performanslarını iyileştirme, pazar paylarını ve karlılıklarını artırma fırsatı yaratmaktadır. 2.1 BENCHMARKING VE KAVRAMSAL ÇATISI Benchmarking in Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Çağımızda yaşanan hızlı değişimler sonucu sanayide, ticarette, teknolojide yeni bir döneme girilmiş, bu yeni dönemin en önemli unsuru da bilgi olmuştur. Dünya da hızla artan rekabet koşulları, işletmeleri kendilerini yenileyen, değişimlere ayak uyduran, dünya çapında lider işletme haline gelmenin hedef olarak seçilmesine yol açmıştır. Tüm köklü işletmeler yeni ve kendini yenileyen işletmelere karşı kendilerini korumak zorundadırlar. Çünkü onlar değişimi esneklikle karşılayıp kendilerini kolayca uydurabilmektedirler. 3

9 Sürekli iyileşme ve değişim artık kaçınılmazdır. Sertleşen rekabet işletmelerin sistemlerini sistematik olarak gözden geçirip geliştirmelerini gerekli kılmıştır. Tüm bu gelişmeler özellikle Amerika ve Avrupa da birbiri ardına yeni yönetim tekniklerinin geliştirilmesine ve bunun yanında Japonya nın başı çektiği Kalite Devrimi nin Batı yı etkisine almasına yol açmıştır. Kıyaslama da bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmış bir yönetsel araçtır. Rakipten öğrenme gerekirse aynen taklit etme veya esinlenme insanoğlunda doğuştan vardır. Örneğin; Ford un meşhur bant sistemi mezbahadan, Toyota üretim sistemindeki tam zamanında üretim ise, bir süpermarketten esinlenerek ortaya çıkmıştır. Benchmarking yaklaşımının çağdaş ve sistematik anlamdaki ilk uygulaması Xerox firması tarafından gerçekleştirilmiştir.1970 den 1980 e Xerox un gelirleri büyük ölçüden Japon rekabeti yüzünden %95 den %46 ya, aynı şekilde pazar payları da %49 dan %22 ye düşmüştür. Bunun üzerine Xerox yönetimi ve mühendisleri, rakiplerin ürünlerini tüm detaylarıyla inceleyerek, kendi ürünlerinden daha üstün bir tasarım veya parça gördüklerinde bu üstün yaklaşımlardan yararlanmanın ve geliştirmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Rakip ürünleriyle başlayan ve rakiplerin iş süreçlerinin incelenmesiyle devam eden bu çalışmalar 80 li yılların başlarında Xerox un faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir de Xerox üst yönetimi, tüm çalışmaları ve yönetimi kökten değiştirerek bir program yaratmak amacıyla çalışmaya başlamış ve buna Kalite Aracılığıyla Liderlik adını vermiştir. Kıyaslama da bu programın bir parçasıdır. Kıyaslama, Xerox un Toplam Kalite Çalışmalarına yön vermiştir. Toplam Kalite Sürecinin bir parçası olan benchmarking kavramı, 1980 lerin başında ortaya çıktıysa da işletme başarısını geliştirme aracı olarak kabul edilmesi 1990 ların başına rastlamaktadır de Fortune Dergisi nin 500 büyük şirketi arasında hiç benchmarking faaliyeti yokken, 1990 da 500 büyük şirketin yarısı bu tekniği kullanmaktaydı. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bechmarking çalışması yapan ve bunda başarıya ulaşan kuruluşlar vardır. Örneğin; Avrupa da Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) nın 1992 yılında koyduğu Avrupa Kalite Ödülü nü son yıllarda bazı Türk firmaları kazanmıştır. Diğer taraftan, Ocak 1986 da Gümrük Birliği ne girilmesi ile daha yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan kuruluşlar rekabet edebilmek ve 4

10 rakiplerinden geri kalmamak düşüncesiyle süreçlerini, kalitelerini sürekli iyileştirmeye yönelmişlerdir. Ülkemizde, daha iyi hale getirme çabalarını teşvik eden bir başka unsur ise, 1993 yılında buna yana TÜSİAD ile KAL-DER in birlikte verdiği Ulusal Kalite Ödülleri dir Benchmarking Kavramının Tanımı Benchmarking, yönetsel bir araç olarak Türkiye de yeni öğrenilen ve uygulamaya başlanan bir tekniktir. Benchmark terimi topografyadan gelmektedir. Benchmark, haritacıların bir referans noktası olarak kullandıkları, bir nesne üzerindeki o nesnenin yüksekliğini gösteren işarete referans yapmaktadır. İş dünyasına bunun uygulanışı ise, bir şirketin en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınan diğer kuruluş ya da kuruluşların ürünlerini, hizmetlerini, iş süreçlerini kendilerininki ile karşılaştırarak değerlendireceği sürekli ve sistematik bir süreç olarak ifade edilebilir. İşletmelerin hedefleri doğrultusunda farklı tanımlamalar yapılabilir. Bunlardan bazıları şöyledir: Benchmarking, şirketin üstün performansa ulaşma yolunda en iyi ve en doğru yöntemleri arayışı ve uygulamasıdır. Benchmarking, başka birinin bir yönde sizden daha iyi olabileceği gerçeğini kabul etme mütevaziliğini gösterip, onu nasıl yakalayıp geçebileceğimizi öğrenme ve deneme ustalığına sahip olmaktır. Bu tanımların çoğunda bazı ortak özellikler vardır: Ölçümleme için bir referans noktası Kilit nitelikteki iç süreçlerin incelenmesi Başka kuruluşlarla kıyaslama Sürekli gelişme En iyisi olma Benchmarking, dünyaca işletme performansını artırmak için kullanılan bir yönetim tekniği olarak kabul edilmektedir. Teknik doğru uygulandığında güçlü bir rekabet aracı haline gelir. Japonya da Benchmarking e eşdeğer olan kavram Dantatsu adını almakta ve En İyinin En İyisi Olmak anlamını taşımaktadır. 5

11 2.1.3 Benchmarking in Önemi ve Temel Özellikleri Benchmarking in iki temel özelliği vardır: Birincisi; Benchmarking sadece rakiplerin değil, aynı zamanda rakip olmayan büyük veya küçük kamu veya özel sektörden, yabancı ya da yerli her türlü kuruluşun araştırılmasında kullanılabilecek bir süreç olması. İkincisi; Klasik rekabet kıyaslamalarının aksine sadece bitmiş ürün ya da çıktılar üzerinde değil, bunun ötesine uzanarak süreçler üzerinde de yoğunlaşmasıdır. İşletmeler iki temel nedenden dolayı, Benchmarking sürecini kullanmaktadırlar. Bunlar; amaçların saptanması ve bu amaçlara nasıl ulaşılabileceğidir. Benchmarking in temel noktaları şunlardır: Sürekli gelişim esastır. Uygulamalara yöneliktir. Yalnızca en iyi uygulamalara dönüktür. Atılımcı olumlu bir yaklaşımdır. Taraflar arasında ortak ve karşılıklı yararlanmaya dayanır. Değişim işin en geçerli kanıtıdır. Benchmarking in özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için sadece ne olduğunun değil, aynı zamanda ne olmadığının da belirtilmesi gerekir. Benchmarking, kaynak israfını engellemek için kullanılan bir mekanizma değildir. Bir defa uygulanıp son bulacak bir çalışma değildir. Basit yanıtlar sunan bir araştırma süreci değildir. Kopyalama, taklit ya da endüstriyel casusluk değildir. Benchmarking in temel özellikleri ise şunlardır: Benchmarking sürekli bir süreçtir. Geçerli ve değerli bilgiler edinilebilen bir araştırma sürecidir. Yeni fikirler edinmek için pragmatik bir çalışma ve başkalarından öğrenme sürecedir. Zaman alan, yoğun çalışma ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Her türlü işletme faaliyetini geliştirmeye yarayacak bilgileri sağlayan güçlü ve uygun bir yönetsel araçtır. 6

12 Benchmarking yapılırken taraflar arasında karşılıklı bir yararlanma gerçekleşecektir. Ancak buradaki en önemli nokta taraflar arasında yönetsel aracın kullanımı için herhangi bir ödeme yapılmayacağıdır. Böyle bir ödeme olmadığına göre ortak olarak seçeceğimiz işletmenin bizi ileriye götürecek bu çalışmayı kabul etmesi için çıkarları olması gerekir. Bu çıkarların en önemlisi, karşımızdaki işletmenin benchmarking sürecinin nasıl işlediğini öğrenecek olmasıdır. Böylelikle bu yönetsel aracı kullanma becerisini kazanmış olacaktır. Kendisine süreçleriyle ilgili sorular sorulacağından, kendi durumu hakkında da daha önce farkına varmadığı noktaları görebilme olanağına kavuşacaktır, bu sorular kendisi için de anahtar olacaktır. Ortak bir yararlanma ve paylaşım amaç edinildiğinden kendi süreçlerini ve uygulamalarını aktaran işletme aynı şekilde karşı tarafın süreç ve uygulamalarını öğrenecek böylelikle kendi işletmesini geliştireceği yeniliklere rastlama fırsatını da yakalayabilecektir. Çalışmanın sonucunda da ortak olarak seçilen işletme bu ortaklığın karşılığında benchmarking çalışmasının bir kopyasını alacaktır. Diğer taraftan kuruluşların, Kendi performanslarını çok iyi tanımaları, Dünya çapındaki en iyi uygulamalardan haberdar olmaları, Başarılı sonuçları incelemeleri, Bu sonuçlara ulaşmak için plan yapmaları, Bu planları uygulamaya koymaları, Sonuçları izlemeleri ve değerlendirmeleri gerekir. Bunu yapan kuruluşlar, sürekli öğrenme, kendilerini sürekli olarak gözden geçirme ve gerekli alanlarda değişim yaratma alışkanlığı kazanacaklardır ki bu son derece önemlidir Benchmarking in Temel İlkeleri Sürekli iyileştirme amacı ile benchmarking için en iyi uygulamalar aranırken işbirliğini kolaylaştırmak, profesyonelizm ve verimlilik sağlamak amacı ile APQC (American Productivity and Quality Center) tarafından önerilen temel ilkeler şunlardır: Yasallık İlkesi: Serbest ticaretin sınırlanması, anlaşmalı pazar paylaşımı, danışıklı ihale hazırlığı, rüşvet ya da diğer uygunsuz durumlara (Örneğin; 7

13 ticari sırların uygunsuz şekilde sağlanmış bilgilerin açıklanması ya da kullanılması) yol açacak görüşme ve eylemlerden kaçınılmalıdır. Değişim İlkesi: Herhangi bir bilgi sistemi, isteyenin benzer bilgiyi aynı ayrıntı düzeyinde vermeye istekli olduğu anlamına gelir. Gizlilik İlkesi: Benchmarking için bilgi değişimi ilgili kişi ve şirketler için gizlilik içerir. Tarafların oluru alınmadan herhangi bir bilgi üçüncü taraflara aktarılmamalıdır. Kullanım İlkesi: Benchmarking için işbirliği sonucu elde edilen bilgiler sadece katılan şirketlerin kendi işlerinde iyileştirme ve ilerleme için kullanılmalıdır. İlk Temas İlkesi: Olanak verdiğince kuruluşlar diğer kuruluşla ilk teması, kıyaslama için belirlenmiş bir kişi tarafından yapmalıdır. Üçüncü Taraf İlkesi: Üçüncü taraflarla ilgili bilgi istenildiğinde şirket ismi verilebilir ancak kişisel bağlantı istenirse önceden o kişinin izni alınmalıdır. Hazırlık İlkesi: Benchmarking çalışması yapacak olanlar benchmarking sürecinin ve katılanların verimlilik ve etkinliklerine katkıda bulunacak yöndeki inançlarını göstermek üzere ilk ilişkiden önce uygun hazırlıkları yapacaklardır. Benchmarking in gerçekleşebilmesi için mutlak anlamda bulunması gereken ilkeler şöyle ifade edilebilir: Karşılıklı Yarar: Katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerinden yararlanmalıdırlar. Kazanan sadece bir taraf olmamalıdır. Benzerlik: Uygulamanın başarısı için ele alınan işlevsel süreçler arasında benzerlik ve karşılaştırılabilir nitelikler varolmalıdır. Ölçüm: Benchmarking, bir ölçme yöntemidir. Amaç, belirlenen alanlarda yüksek performansa nasıl ulaşıldığının öğrenilmesidir. Doğruluk: Kullanılan verilerin nesnelliği ve güvenilirliği olmalıdır. Tahmini ve özel değerlendirmelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Uygunluk: Benchmarking yönetimini yatırım stiline uygun olmalıdır. 8

14 2.1.5 Benchmarking in Amaçları ve Faydaları Benchmarking in Amaçları Benchmarking in amaçları ile ilgili olarak şu özellikler sayılabilir: Kuruluş amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcı olmak Hedef ve amaçlara ulaşmak için en iyi uygulamaları saptamak Hedefleri, amaçları ve uygulamaları geçerli kılmak Şirket kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek Şirketin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak Şirket içindeki daha iyi uygulamaları açığa çıkartmak Maliyetleri düşürmek Çalışanlarda motivasyon sağlamak Rekabet avantajını ve şirket performansını artırmak Büyük değişiklik gerektiren süreçleri tanımlar. Sizin süreç ya da uygulamanızı hedef şirketin iyi süreç ya da uygulamalarıyla karşılaştırır. Amacı, başarının sırrı nı bulmak ve sonra onu sizin kendi uygulamanız için geliştirmek ve uyarlamaktır Benchmarking in Faydaları Benchmarking in faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Önemli süreçleri tanımlama ve ölçme Rekabet analizi ve Pazar araştırması yapma Sektörün içinde ve dışında en iyi kuruluşları bulma Onlar gibi uygulamalara sahip olmayı isteme Öğrenme kültürünü geliştirme Kısa ve uzun vadeli planlar ve stratejik planlar geliştirme Kendi iş uygulamalarının dışına çıkarak yeni fikirler oluşturma Rakiplerle veya en iyi uygulamaya sahip kuruluşlarla ürün, çıktı ve süreçleri karşılaştırma olanağı bulma Müşteri tatminini sağlama Sürekli en iyinin arayışında olma gibi yararları, kuruluşları daha iyiye götürmede önemli rol oynamaktadır. 9

15 2.1.6 Benchmarking in Ön Koşulları Benchmarking uygulamasının başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biri, Benchmarking den önce gerekli olan ön koşulların işletmeler tarafından yerine getirilmesidir. Benchmarking in ön koşulları şunlardır: En iyiyi almaya istekli olma Mutlak ve tam liderlik Değişime ve farklı görüşlere açık olmak Örgütün şeffaf olması Kendi benchmarking çalışmanızın sonuçlarını benchmarking ortağınızla paylaşma isteği Benchmarking sürecinin sahiplenilmesi ve uygulanması Çalışanların eğitilmesi Benchmarking in Unsurları Benchmarking in unsurları şunlardır: Benchmarking: İş süreçlerinde en iyiyi veya daha iyileri araştırmak, bulmak, öğrenmek ve kendi süreçlerine uyarlayarak sürekli iyileşmeyi sağlama süreci Benchmarking Ortağı: Benchmarking sürecini birlikte yürüten kuruluşlar Performans Kriteri: Benchmarking yapılacak sürecin kendisini veya süreç çıktısının etkinliğini ölçmek için belirlenmiş olan özellikler, parametreler Benchmarking Ölçümü: Performans kriterlerinin rakamsal ölçümleri En İyi Uygulama: İlgi duyulan süreçte, iş mükemmelliği yolunda yaratıcı, yenilikçi ve başarılı olarak tanınan / saptanan organizasyonun uygulamaları Sınıfında En İyi: Sınıfında en iyi ürün veya süreç Ortak İlgi Grupları: Bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere kuruluşların süreç sahibi ve çalışanlarından oluşan, zaman zaman yüzyüze veya network yoluyla temasta olan gruplardır. Konsorsiyum Çalışmaları: Bağımsız kuruluşlarca yapılan ve çok katılımcıyı içeren benchmarking çalışmaları 10

16 Bilgi Paylaşım Kuralları: Kıyaslama çalışması yürüten kuruluşların uyacakları kuralları içeren protokol (gizlilik, yasallık, hukuka uygunluk) Benchmarking in Uygulanma Nedenleri İşletmeler benchmarking çalışmalarını birçok nedenden dolayı gerçekleştirirler. Bunların bir bölümü şöyle sıralanabilir: Gerçekçi amaçlara ulaşabilmek Amaçların nasıl başarılabileceğini saptamak İşletmenin ve rakiplerin başarısı arasındaki açığı saptamak Rekabet edebilmek için gerek atılımların gerçekleştirilmesini sağlamak Rekabet düzeyinin daha üste çıkmasını sağlamak İşletmeyi yeni düşüncelerle desteklemek Daha katı gelişme hedefleri belirlemek İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek Yeni gelişen teknoloji ve uygulamaları ortaya çıkarmak Dünya çapındaki işletmelerin deneyimlerinden bir şeyler kazanmak İşletme kötü duruma düşmeden önce erken uyarı sağlamak İşletmenin, dünyadaki en iyi işletme karşısında nerede olduğunu ortaya çıkarmak Rakiplerin gelecekteki stratejilerini ve yatırım planlarının kaynaklarını belirlemek Benchmarking in Avantajları ve Dezavantajları Benchmarking in Avantajları Çalışma öncesi iki şirket birbirini tanıdığı ve genel sunuşlar gerekmediği için zaman tasarrufu sağlayacaktır. Şirketler programa katıldıkları için hassas bilgi konusunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Benchmarking çalışması sırasında iki şirket arasındaki ilişkileri doğrudan geliştirme olanakları vardır. Hedeflerde dışa bakma şirket içindeki olası değişime karşı dirençleri kırar. 11

17 Kararlar somut verilere ve değerlere dayanır. En iyi uygulamaların şirkete kazandırılmasını sağlar. En iyi uygulamaların öğrenilmesi verimlilik artışı ve teknolojik sıçrama dolayısıyla rekabette avantaj sağlar. Çalışanların motivasyon ve verimliliği yükselir. Yeni ve yararlı profesyonel ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunur. Yeni teknolojik gelişmelerin şirkette uygulanmasını sağlar Benchmarking in Dezavantajları Bir dağıtımcıyla benchmarking yapıldığında dağıtımcının kendini satmak için bu fırsatı değerlendirmesi, yani daha iyi işleyen ürünlerin ve süreçlerin sunulmasına çok daha fazla zaman ayırması tehlikesi vardır. Herhangi bir stratejik ortağın olduğundan daha iyi görünme isteği olabilir. Bu da benchmarking çalışmasına yanlış bilgi girilmesi anlamına gelir. Benchmarking şirketinin stratejik ortaklarının benchmarking ortağı olarak kullanılması projeye harcanan kaynakların doğru kullanılması konusunda hiçbir garanti sağlamaz. Benchmarking ortağı yatay bir ortak ise, örneğin bir ortak girişim şirketi bu ortağın bir rakip olması olasıdır. Bu da olası bir rakibe avantaj sağlamasına sebep olabilir. Eğer iki şirket müşteri dağıtımcı ilişkisi içine girmişse, fiyat ve teslim koşulları görüşmelerini etkileyebilecek bilgilerin açığa vurulması tehlikesi vardır. 12

18 III. BÖLÜM BENCHMARKING TÜRLERİ VE UYGULAMA AŞAMALARI 3.1 BENCHMARKING TÜRLERİ Kıyaslamanın izlenebilecek dört ayrı türü olduğu genel kabul görmüştür; bunların her birinin kendi özgül hedefleri vardır. İç Kıyaslama Rekabetçi Kıyaslama İşlevsel (Rekabet Dışı) Kıyaslama Türdeş Kıyaslama İç Kıyaslama Burada işletme içindeki benzer süreçler birbirleriyle kıyaslanır. İşletme dışına bilgi sızdırılmamış olur. Ancak küçük işletmelerde her zaman kıyaslama yapmaya yarayacak ve önceden tanımlanmış ve iyi işleyen süreçleri bulmak mümkün olmayabilir. Kıyaslama çalışmalarına yeni başlayanların çoğu işe bu yöntemle koyulurlar ve diğer yöntemlere göre daha çabuk sonuç alırlar. Ancak, bu tür kıyaslamanın sınırları daha dardır Rekabetçi Kıyaslama Bu tür kıyaslamalarda aynı pazarlarda yer alan ve süreçleri iyi düzenlenmiş rakip kuruluşlar inceleme konusu yapılır. Ancak rakip kuruluşların güncel bilgilerini temin etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu sakıncayı aşmanın bir yolu, kendi firmanızın ötesine bakmaktır. İlk bakılacak yer de, doğrudan bir rakip kuruluştur; özellikle de o rakibin aynı pazar içinde sizden daha iyi iş yaptığı görülüyorsa. Rekabetçi kıyaslama size sizin ve rakibinizin konumunu anlatır; ama kuruluşun o noktaya nasıl ulaştığını anlatamaz. 13

19 3.1.3 İşlevsel (Rekabet Dışı) Kıyaslama Bu türde, pazarda işletmeye rakip olmayan, bir başka konuda faaliyet gösteren, süreçleri iyi düzenlenmiş işletmeler, işletmelerin benzer süreçleri kıyaslamaya konu oluşturabilir. İşletmelerin üretim konuları farklı olsa da, benzer süreçleri bulunabilir. Bunlar bizim işletmemizin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda iyi bir örnek oluşturabilir Türdeş Kıyaslama İzlenebilecek dördüncü yöntem ise, kendi sınıfının en iyisini, bir başka deyişle, sizin de uyguladığınız bir süreci sizden farklı bir biçimde uygulayan, ama bu konuda ün kazanmış, başarılı olduğu kabul edilen kuruluşları incelemektir. Bu yöntemin hedefi, sizinle aynı alanda rekabet etmeyen ama kendi sektörlerinin lideri olan kuruluşların, sizinkilerle bire bir karşılaştırılabilecek süreçlerini irdelemektir BENCHMARKING SÜRECİ Benchmarking sürecinin dört temel aşamadan oluştuğu söylenebilir. Bunlar: Planlama aşaması Benchmarking ekibinin oluşturulması ve benchmarking ortaklarının belirlenmesi Veri toplama ve verilerin analizi Uygulamanın gerçekleşmesi Planlama Aşaması Benchmarking hazırlık aşamasında tamamlanan ve tüm süreçler açısından en önemli unsurlardan biri olarak, ilk adımda işletmenin iç süreçleri ile ilgili uygulamalar tespit edilir ve incelenir. Bu aşamada içsel veriler toplanır, işletmenin süreçleri, ürün ve hizmetleri incelenir, kritik iş süreçleri ve başarı faktörleri tespit edilir. Böylece işletmenin gelişmesi için üzerinde çalışılması gerekli konular belirlenmiş olur. Geliştirilmesi düşünülen prosesin saptanması, proses parametrelerinin belirlenmesi ve kıyaslamanın yapılacağı işletmenin seçilmesi bu basamakta yapılır. Bu basamakta genel 14

20 olarak neyin, kiminle kıyaslanacağı saptanır. Kıyaslama işlemiyle ilgili planlama çalışmaları yapılır. Benchmarking sürecinin konusu belirlendiğinde kuruluşun performansını etkileyen önemli faktörler belirlenmiş olmaktadır Benchmarking Ekibinin Oluşturulması ve Ortaklarının Belirlenmesi Benchmarking çalışmalarının başarısı büyük ölçüde ekip çalışmasının etkinliğine bağlıdır. Ekipteki kişilerin niteliği projenin önemini yansıtmaktadır. Ekip üyelerinde şu özelliklerin bulunması önemlidir. Benchmarking konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, Müşteri ihtiyaçlarını anlamış, Tavsiyeleri uygulanabilecek yetkilere sahip kişiler, İşlevsel uzmanlık, İletişim kurabilme yeteneğine sahip olma, Takım oyuncusu olabilme yeteneği, Takım ruhu, Motivasyon, Gönüllü olmak. Benchmarking ekiplerinin büyüklükleri değişkendir. Bununla beraber pek çok benchmarking konusunda deneyimli işletme için ortalama büyüklük 6 kişi olarak bulunur, aralık 3 kişi ile 10 kişi arasındadır. Benchmarking ekibi kurulduktan sonra en önemli adım eğitim dir.benchmarking eğitimi genellikle 2 ya da 3 günlük bir süreyi kapsamaktadır. En iyi kurslar benchmarking ile stratejik planlama arasındaki ilişkiyi kuran ve benchmarking in kalite geliştirme programlarına katkısını ortaya çıkaranlardır. Eğitimler sadece benchmarking ekibini değil, bu çalışmayı her yönden desteklemesi gereken üst yönetimi ve proje sonuçlarından etkilenecek bölümlerdeki ilgilileri de kapsamalıdır. Bir sonraki adım benchmarking ortağı nın seçilmesidir. Yüksek performans sergileyen veya daha yaygın kullanımı ile sınıfında en iyi olan firmaları dört yoldan seçmek olasıdır. Doğrudan rakipler Paralel rakipler 15

21 Gözükmeyen rakipler Endüstri dışından firmalar Veri Toplama ve Verilerin Analizi Benchmarking ortağı belirlendikten sonra bilginin nasıl toplanacağı na karar vermek gerekir. Bilgi kaynağı olarak çalışanlardan, yöneticilerden, mesleki kuruluşlardan ve yayınlardan, yıllık raporlardan yararlanılabilir. Veri toplamanın amacı benchmarking ortağı için, bizden ne kadar iyi olduğu, niçin daha iyi olduğu, onlardan ne öğrenebileceğimiz ve öğrendiklerimizi nasıl uygulayabiliriz? sorularına yanıt aramaktır. En yaygın veri toplama yöntemleri: Yazışma / Anket Telefon Görüşmesi Yerinde Ziyaret Uygulamanın Gerçekleşmesi ve Raporun Hazırlanması Uygulama aşamasına gelindiğinde hedefler örgüte yaygınlaştırılır, kaynaklar ayrılır, uygulayıcılara gerekli eğitimler verilir, işletme planları yapılır, planlara üst yönetimin desteği sağlanır. Benchmarking çalışması sonunda belirli göstergeler doğrultusunda, ne ölçüde gelişme sağlandığı ortaya konulmalıdır. Hedeflenen iyileşmeye, hedeflenen sürede ulaşılıp ulaşılmadığı saptanmalıdır. Bu amaçla benchmarking çalışmasının tüm aşamalarını içeren çeşitli soruların yer aldığı bir kontrol listesi hazırlanmalıdır. Hazırlanan kontrol listesindeki sorulara alınan cevaplarla benchmarking çalışması değerlendirilir. 3.3 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HATALAR Proje çalışmasının iyi bir şekilde tanımlanmaması Sürecin adaptasyonunda yapılan hatalar Uygun performans ölçülerinin tanımlanmasındaki yetersizlikler 16

22 IV. BÖLÜM YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE BENCHMARKING İLİŞKİSİ 4.1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE BENCHMARKING İLİŞKİSİ Benchmarking çalışmaları, genellikle Toplam Kalite Yönetiminin bir parçası olarak ele alınır. Toplam Kalite Yönetimi, çalışma sürecinin tüm aşamalarında müşteri gereksinmelerinde doygunluğu sağlayabilecek uzun dönemli bir uygulamadır. Bu felsefede temel kural, işletmelerin kendi müşterilerine sundukları hizmeti geliştirmekle sorumlu olmalarıdır. Benchmarking bu gelişimi gerçekleştirmek ve sürdürmek için çabalayan işletmelerce gittikçe artan bir biçimde benimsenmektedir. Çünkü, benchmarking kalitenin artırılması için dışarıdan bir görüş açısı sağlar. Bu görüşü elde etmeye yarayan benchmarking işletmenin gözünü, rakipleri ve dünyadaki gelişmeler üzerinde çevirmesini sağlayacak en iyi yöntemdir. Müşteri Tatmini Toplam Kalite Yönetimi Değerler, Vizyon, Misyon, Hedefler, Temel Süreçler, Ölçü Sistemleri, Anahtar Başarı Faktörleri Personel - Liderlik ve Vizyon - Sorumlulukları Artırılmış Çalışanlar - Ekip Çalışması Sürekli İyileştirme Ortaklıklar İşbirlikleri - Müşteriler - Tedarikçiler - İş Ortaklıkları Süreç Analizi Kıyaslama Hızlandırılmış İyileştirme Değişim Yönetimi ve Özdeğerlendirme Şekil 1.1 Toplam Kalite Yönetimi Modeli ve Kıyaslama 17

23 Şekil 1.1 de Benchmarking in Toplam Kalite Yönetimi Modeli içinde sürekli iyileştirmeye destek veren temel nitelikteki yeri gösterilmektedir. TKY, insanların, ortakların ve sürekli iyileştirmenin kombinasyonunda oluşan dinamik bir yaklaşımdır. İnsanlardan kasıt, liderlik vizyonu, sorumlulukları artırılmış işgörenler, tedarikçileri ve iş ortakları ile geliştirdiği ilişkileri kapsamaktadır. 4.2 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGİNEERİNG) VE BENCHMARKING Benchmarking, bir prosesin baştan sona yeniden biçimlendirilmesinde bir adımdır. Değişim mühendisliğinin dışa dönük öğrenim safhasının hedeflerin üstesinden gelmede benchmarking etkin bir yardımcıdır. Aynı zamanda sürekli gelişim imkanlarını tanımlamada ve fikirlerin değişimi için sarfedilen çabada çok faydalı bir tekniktir. Bu iki farklı teknik diğerinin kolaylaştırıcı yönde etkindir. Değişim Mühendisliği yaparken Benchmarking in kullanılmasının nedeni, Benncmarking in Değişim Mühendisliği çalışmaları için çok çeşitli bilgi üretmesidir. Değişim Mühendisliği nin dışsal öğrenme aşamasında özellikle Benchmarking den yararlanılmaktadır. Benchmarking in Değişim Mühendisliği açısından en önemli yararı ise yaratıcılığı harekete geçirip yeni fikirler üretilmesini sağlamasıdır. 4.3 ÖĞRENEN ORGİNAZASYONLAR VE BENCHMARKING Öğrenen örgütlerin sahip olması gereken temel uygulamalar arasında sayılan başkalarından öğrenme ve bilgi transferi Benchmarking in de temeli sayılabilir. Ayrıca öğrenen örgüt disiplinleriyle benchmarking arasında gözlenebilir ilişkiler vardır. Öğrenen bir örgütte yeni fikirler üretmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve değişimi yakalayıp değişimin önünde olabilmek için benchmarking den yararlanılır. Yani başkalarından öğrenme yoluna başvurulur. Örgütsel öğrenme aracı olarak benchmarking sürekli gelişmeye ve başkalarından öğrenmeye hizmet eden sürekli yenilenecek bir süreç olarak görülmelidir. Benchmarking doğru uygulandığında işletmelerin öğrenme hızını artıran etkin bir araç olacaktır. 18

24 4.4 YALIN ORGANİZASYONLARDA BENCHMARKING Yalın organizasyonlar ve Benchmarking ilişkisine bakıldığında, yalın organizasyonlarda daha az girdi ile daha az zamanda, daha düşük maliyette, daha yüksek kaliteli mal ve hizmet üretilmesi vardır. Amaç müşteri taleplerine karşı daha duyarlı ve esnek olmaktır. Benchmarking in temelinde de yüksek kalite ve ürünlerin en kısa yoldan, en çok kar getirecek yöntemle müşteri memnuniyetini sağlama vardır. Yalın organizasyonların ilkeleri arasında sayılan takım ruhu, sürekli gelişme, kaynakların etkin kullanımı, müşteri memnuniyeti Benchmarking in de vazgeçilmez ilkeleridir. Her iki yöntemde de amaç; en iyi ürünün, en kısa yoldan, en az maliyetle nasıl üretebileceğidir. 19

25 V. BÖLÜM TOYOTA MOTOR COMPANY NİN BENCHMARKING ÇALIŞMASI Dünyanın ilk kez 1974 yılında yaşanan petrol krizi sırasında tanıdığı ve kısa bir süre sonra Japon Mucizesi olarak adlandırdığı ve bugün Tam Zamanında (JIT) olarak bilinen yaklaşımın ortaya çıkmasında, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kıyaslama düşüncesi yatmaktadır. 5.1 OTOMOBİL SEKTÖRÜNE GEÇİŞ Toyoda ailesinin ilk faaliyet alanı tekstildi. Tekstil şirketinin başkanı Sakichi Toyoda nın 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri ni ziyaret etmesi, hem Toyada ailesinin hem de Japonya nın geleceğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu ziyaret, Toyoda nın Amerika Birleşik Devletleri ne ilk ziyaretiydi. O yıllarda otomobil sektörü yeni yeni gelişiyordu. Ford iki yıl önce T modellerini piyasaya sürmüştü. Sakichi, Amerika dan Japonya ya döndüğünde; Artık otomobil çağındayız. Diyordu ve geleceği otomobil sektöründe görüyordu. Bu nedenle, oğlunda otomobil sektörüyle ilgilenmesini ve bu konuda bir rapor hazırlamasını istemişti. Bu arada Sakichi Toyoda nın icat ettiği bir dokuma makinasının patenti satılmış ve bundan elde edilen paranın otomobil üretimine yatırılması kararlaştırılmıştı. Baba Toyoda nın isteği ile otomobil üretimine başlanılmış ve bu para bu alanda kullanılmıştı. Japonca da Verimli Pirinç Tarlası anlamına gelen ailenin soyadı Toyoda, tanıtım kampanyası sırasında reklam şirketinin önerisi ile değiştirilmiş ve şirketin adı Toyota olarak kullanılmaya başlanmıştır yılında, dünya otomobil piyasasına Amerikan şirketleri hakimdi. Yedi yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, Toyota Motor Company nin ürettiği otomobillerin toplamı, Ford un fabrikalarındaki bir günlük üretiminin yarısı bile değildi yılında ise, dünya otomobil sektörünün lideri olan General Motors un 4 milyon, Ford un2 milyon araçlık üretiminin yanında Toyota çoğu kamyonet olmak üzere araç üretmişti. Bu üretim rakamları çok düşüktü yılında, Toyota nın üretimi hayal edilen, hedeflenen üretime henüz ulaşamamıştı. 20

26 5.2 SÜPERMARKETTEN ÖĞRENME O yıllarda Japonya ya birçok ürün Amerika dan geliyordu. Japonya daki hemen her şey Amerikan malıydı li yılların ortalarından itibaren Amerikan tarzı süpermarketler, Japonya da hızla yayılmaya başlamıştı. Bu süpermarketler Amerikan tarzı yaşam biçiminin en belirgin sembolü olarak kabul ediliyordu. O yıllarda giderek daha fazla sayıda Japon Amerika yı ziyaret ediyordu yılında Amerika yı ziyaret edenlerden biri de Taiichi Ohno idi. Taiichi Ohno, Japon mucizesi olarak adlandırılan Toyota Üretim Sistemi ne temel oluşturan üretim felsefesinin fikir babası olarak tanınmaktadır. Taiichi Ohno, 1956 yılında Amerika yı ziyareti sırasında Amerika daki süpermarket ağından etkilendi. Siüermarket sistemi otomobil üretimine uygulanabilirdi. Süpermarkette müşteri, ihtiyacı olan ürünü, istediği anda ve miktarda satın alabiliyordu. Hatta müşterinin süpermarkette ihtiyacı olan ürünlerin dışında da ürünler satın alması mümkündü. Müşterilerin aradıklarını bulabilmelerine ve istedikleri anda satın alabilmelerine süpermarket sistemi imkan veriyordu. Örneğin; bir müşteri makarna, pirinç ve diğer ürünleri raftan aldığında, bir başka müşteri makarna rafında makarna bulabiliyordu. Ondan sonra gelen müşteri yine beklemeden makarnasını alabiliyordu. Rafta makarna azaldıkça yerine ilave ediliyor ve her gelen müşteri makarnasını alıp, gidiyordu. Sistem bunu rahatlıkla sağlıyordu. 5.3 SÜPERMARKET SİSTEMİNİN OTOMOBİL SEKTÖRÜNE UYARLANMASI Toyota, süpermarketteki bu çalışma sistemini otomobil sektörüne uyguladığında sistem şu şekilde çalışacaktı: Üretim bandının tepesindeki süreç bir dükkan olarak düşünülecek olursa; buna göre, vadideki süreç (müşteri) gerekli parçaları (ürünü) istediği miktar ve zamanda almak için başlangıç aşamasına (süpermarkete) gidecekti. O zaman başlangıç aşaması istenen miktarı hemen üretecekti. (rafların doldurulması). Bu sistemin Toyota yı Tam Zamanında hedefine yaklaştıracağından emin olunduktan sonra, sistem 1953 yılında merkez tesislerdeki karoseri atölyesinde uygulanmaya başladı. Ancak, işler teoride görüldüğünden daha zordu. O yıllarda Amerikan tarzı süpermarketlerin Japonya da gittikçe yaygınlaşması, Toyota da bu fikrin uygulaması konusunda yönetici ve çalışanlara cesaret vermişti. 21

27 Süpermarket sistemini otomobil üretimine uygularken karşılaşılan en önemli sorun; Vadi (müşteri) bir defada büyük parça istediğinde (tepedeki) üretimde kargaşa yaşanmasıydı ve bunu önlemek gerekiyordu. Tam zamanında üretime ulaşmak için bu sorun gözardı edilmemeliydi. Birçok uygulama ve yanılmadan sonra üretimin dengelenmesi başarıldı. Tam Zamanında (JIT) uygulamasının önemli bir aracı olan kanban geliştirildi. Kanban; gerek Toyota Motor Company nin kendi tesislerinde gerekse kendisine parça üreten kuruluşlar arasında hem dikey hem de yatay yönde bilgi akışını gerçekleştirmeye yardımcı oldu. Bugün Toyota Üretim Sistemi nde, her üretim süreci kanban aracılığı düzenlenip yürütülmektedir. Kanban dan yararlanmanın temel kuralı; bir sonraki sürecin, ihtiyacı olan ürünleri sipariş etmek için kendisinden önceki sürece başvurmasıdır. Bu sistem; üretim, kontrol, depolama, dağıtım şeklinde gerçekleşen geleneksel akışı tersine çevirmiştir. Toyota bu sistemi benimsedikten sonra bu sistemin uygulanması, getirdiği sorunların çözülmesi ve başarılı olunması uzun yıllar almıştır. 5.4 SONUÇLAR Toyota nın gelişimdeki sonuçlar gerçekten etkileyicidir. Başlangıçta, Ford ve General Motors gibi kuruluşların yanında üretimi çok düşük düzeyde kalan Toyota, JIT in popüler olmaya başladığı 1980 li yılların başında, piyasaya sürdüğü 3,5 milyon otomobille Batı daki en büyük rakiplerinden yaklaşık 10 kat daha az işçiyle dünya üreticileri arasında bir anda ikinci sıraya yerleşmiştir. Bu aynı zamanda Japon otomobil sektörünün geldiği durumu çok iyi açıklamaktadır. Toyota nın bu başarısında, süpermarketten öğrenilen sistemin otomotiv endüstrisine uyarlanmasının önemi büyüktür. Özetle kıyaslama, düzenli ve eleştirel olarak, kendi kendimize şu soruyu sormaktır: Yapmakta olduğumuz işleri, başkalarının aynı işleri nasıl yaptıklarına bakarak, nasıl daha iyi yapabiliriz? Bu düşünceyi daima en üstte tutarak, daha sonra, hemen karşınıza çıkacak içsel itiraza verilebilecek yanıtları incelemeye girişebilirsiniz: Kıyaslamanın ne gereği var ki? Kendi kuruluşunuz içindeki kıyaslama şampiyonu olarak, bu sorunun yanıtını mutlaka bilmeniz gerekir. 22

28 KAYNAKÇA KİTAPLAR: Ertürk, M., Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2009 Ertürk, M., İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2009 Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 1999 Bedük, A., Benchmarking, Nobel Yayınları, 1. Baskı, 2002 Fisher, J., Kıyaslama (Benchmarking) Yoluyla Performans Nasıl Artırılır?, Rota Yayınları, 1. Baskı, 1998 Özer, P., Benchmarking, Vizyon Yayınları, İzmir, 1999 Liker, J., Toyota Kültürü, Optimist Yayınları, 2010 Sühreverdi, E., Yönetenlerin Yönetimi, Tercüman Yayınları, 1974 Ataöv, T., Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982 Gezgin, M., Kargı, B., Tez ve Proje Yazım Kılavuzu, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Makale Yazım Kuralları, İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Kuralları, İstanbul Üniversitesi TEZLER: Modern bir yönetim tekniği olarak benchmarking'in işletmeler tarafından bilinirliği ve uygulanabilirliğini saptamaya yönelik bir araştırma- Niğde örneği, Niğde Üniversitesi, 2006 Benchmarking uygulamalarının örgüt performansı üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma, Marmara Üniversitesi, 2006 İşletmelerde bir performans yönetimi aracı olarak kıyaslama tekniğinden yararlanma: Konaklama işletmelerinde kat hizmetleri yönetimine yönelik bir araştırma, Balıkesir Üniversitesi, 2007 Değişim mühendisliği uygulamalarında kıyaslama(benchmarking) ve inşaat sektöründeki yöneticilerin yaklaşımları, Gazi Üniversitesi,

29 MAKALELER: Saraç, O., Benchmarking ve Stratejik Yönetim, 2005 Argun, T., Performans ve Kıyaslama, 1997 Bedük, A., Yeni Yönetim Tekniği Benchmarking, 2001 Çolak, M., Kıyaslama (Benchmarking), TÜSİAD-KALDER 4. Ulusal Kalite Kongresi Tebliğleri Kitabı, İstanbul, Cilt 1, s Gündüz, R., Günümüz İşletmeleri İçin Örneklendirme (Benchmarking) Anlayışının Önemi, Pazarlama Dünyası Dergisi Göksel, A., Benchmarking (Kıyaslama), Yeni Asır, 30 Aralık 2010 WEB SİTELERİ:

Prof.Dr.Mümin.Mümin ERTÜRK

Prof.Dr.Mümin.Mümin ERTÜRK Y1 Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programı Prof.Dr.Mümin.Mümin ERTÜRK YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DERSİ BENCHMARKING (KIYASLAMA) OCAK 2011 Y2 Hazırlayan: Gözde MERT BENCHMARKING

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ BİR ARAÇ: BENCHMARKING

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ BİR ARAÇ: BENCHMARKING ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, ss. 1 22. İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ BİR ARAÇ: BENCHMARKING Doç. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI Araştırma Notu FİRMALARDA YENİLİK YÖNETİMİ TEKNİKLERİ Mustafa POLAT M. Atilla ÖNER, PhD İSTANBUL 2000 1. Yenilikle İlgili Genel Bilgiler

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

Bilgi ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme. Benchmarking Practices in the Information and Documentation Centers

Bilgi ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme. Benchmarking Practices in the Information and Documentation Centers Bilgi ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme Benchmarking Practices in the Information and Documentation Centers Mesut KURULGAN * Öz 1980 lerden önce bilgi-belge merkezleri (BBM) hizmetlerinin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON GİRİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:3, 2001 YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON Ufuk GENCEL * Bilginin, gelecekteki servet kaynağı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ Tümay ATAKAN DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Temmuz 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 04 2013 YILINDA ÖDÜL ALAN KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ... 06 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2013 Türkiye Mükemmellikte Süreklilik

Detaylı

KIYASLAMA. Yakup SÜZER. Mahmut DOĞAN. Özcan Deniz ULUSOY

KIYASLAMA. Yakup SÜZER. Mahmut DOĞAN. Özcan Deniz ULUSOY KIYASLAMA Yakup SÜZER 13015223021 Mahmut DOĞAN 13015223080 Özcan Deniz ULUSOY 13015223082 2015 İçindekiler 1. KIYASLAMA --------------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Barış Cihan Başer, Arife YILMAZ

Detaylı

İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA (BENCHMARKING) (YAZINSAL BİR İNCELEME) ÖZET

İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA (BENCHMARKING) (YAZINSAL BİR İNCELEME) ÖZET İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA (BENCHMARKING) (YAZINSAL BİR İNCELEME) ÖZET Arş. Gör. Barış ERDEM * İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde değişim, işletmeler için en önemli olgulardan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI

BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI BANKALARDA ÜRÜN YENİLİĞİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : BİR ÖZEL BANKA

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı