MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 ahar Dönemi - Pazar MLİYET MUHSEESİ YÖNETİM MUHSEESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 40 2 Muhasebe ilgi Sistemi 40 9 Maliyet Muhasebesi Yönetim ilgi Sistemi Stratejik Yönetim u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2008 M e MUHSEE UYGULMLRI Emsal bedelinin, "ortalama fiyat" esasının uygulanmasında aylık satış miktarının emsal bedeli belirlenecek malın miktarına nazaran yüzde kaçından az olmaması gerekir? ) 100 ) 50 C) 25 D) 10 E) 5 4. Vergi Usul Kanunu'nda her türlü senet, hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değereneadverilmiştir? ) Tasarrufdeğeri ) Rayiç bedel C) Emsalbedeli D) Mukayyetdeğer E) İtibari değer 5. NKLR HS LCK SENETLERİ HS. 2. ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Dönembaşı varlıkları -Dönemsonu varlıkları -Dönembaşı borçları -Dönemsonu borçları YTL YTL YTL YTL u bilgilere göre işletmenin dönem kârı ya da zararı ne kadardır? ) kâr ) kâr C) 800 kâr D) 400 kâr E) 400 zarar u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Tahsile verilen alacak senedinin bankaca tahsil edilmesine ) lacak senedinin bankaya tahsile verilmesine C) lacak senedinin bankaya iskonto ettirilmesine D) lacak senedinin bankaya teminata verilmesine E) Tahsile verilen alacak senetlerinin bankaca protesto ettirilmesine 6. şağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilir? 3. ir işletmenin Kasa Hesabının borç kalanı YTL ve sayım sonucu kasa mevcudu ise YTL dir. u bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır? ) lacak Senetleri ReeskontuHesabı ) Şüpheli Ticari lacaklarhesabı C) Şüpheli Ticari lacaklarkarşılığıhesabı D) lacak Senetleri Hesabı E) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı ) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Kasa Hesabı alacaklı ) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı alacaklı C) Kasa Hesabı borçlu 1.000, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklı D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı borçlu 1.000, Kasa Hesabı alacaklı E) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu 1.000, Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı alacaklı İşletmenin bankalardaki ticari mevduat hesabına tahakkuk ettirilen faizin kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) anka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. ) Finansman Giderleri Hesabı borçlandırılır. C) ankalar Hesabı alacaklandırılır. D) Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. E) Finansman Giderleri Hesabı alacaklandırılır. 2

3 2008 M e lacak Senetleri Hesabının dönemsonunda borç kalanı YTL dir. Cüzdandaki alacak senetlerinin tasarruf değeri YTL ise, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 500 YTL alacaklandırılır. ) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 500 YTL alacaklandırılır. C) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı YTL borçlandırılır. D) lacak Senetleri Reeskontu Hesabı YTL alacaklandırılır. E) lacak Senetleri Reeskontu Hesabı 500 YTL alacaklandırılır YTL maliyetli malın emsal bedeli YTL ise, yapılacak yevmiye kaydı ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlu, Ticari Mallar Hesabı1.250 alacaklı ) Ticari Mallar Hesabı borçlu, Diğer Stoklar Hesabı 5000 alacaklı C) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı alacaklı D) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu, Diğer Stoklar Hesabı alacaklı E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı borçlu, Karşılık Giderleri Hesabı alacaklı İşletmenin 800 YTL nominal değerli alacak senetlerinin tasarruf değeri 700 YTL ise dönemsonunda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) lacak Senetleri Hesabı 800 YTL borçlandırılır. ) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 100 YTL borçlandırılır. C) lacak Senetleri Reeskontu Hesabı 100 YTL borçlandırılır. D) lacak Senetleri Hesabı 700 YTL borçlandırılır. E) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 100 YTL alacaklandırılır. İşletmenin E malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar ir.maliyet Top.Maliyet Dönembaşı mevcudu Haziran Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 60 adet E malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre dönem içinde satılan malların maliyeti nedir? ) ) C) D) E) Stok hareketleriyle ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez? ) Satış Iskontoları Hesabı ) Satıştan İadeler Hesabı C) Ticari lacaklar Hesabı D) Satışlar Hesabı E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı İşletme; maliyeti YTL, birikmiş amortismanı YTL olan taşıtını YTL ye sattığında bu satıştan elde edilen kâr ya da zararne kadardır? ) kâr ) kâr C) kâr D) zarar E) zarar Vergi Usul Kanunu'na göre maddi duran varlıklarhangi bedelileaktifleştirilir? ) Faturabedeliyle ) İtibari değerle C) orsabedeliyle D) Maliyetbedeliyle E) Piyasadeğeriyle 3

4 2008 M e İşletmenin kredi aldığı Z ankasından gelen hesap özetinden hesaptan çekilen YTL nin işletme kayıtlarına geçmediği anlaşılmıştır. 17. ORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. REESKONT FİZ GELİRLERİ HS u durumda yapılacak yevmiye kaydı ) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı ) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı C) Kasa Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı D) Kasa Hesabı borçlu, ankalar Hesabı alacaklı E) Finansman Giderleri Hesabı borçlu, anka Kredileri Hesabı alacaklı u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) orç senetlerinin tasarruf değeriyle değerlenmesine ) orç senetlerinin yenilenmesine C) orç senetlerinin vadesinden önce ödenmesine D) orç senetlerinin vadesinde ödenmesinden vazgeçilmesine E) orç senetlerinin itibari değeriyle değerlenmesine 16. ir sermaye şirketinin vergi öncesi kârı YTL dir. Şirketin kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülükler YTL olarak hesaplanmıştır. u bilgilere göre net kârın kaydedilmesine ait yevmiye kaydı ) 692 DÖNEM NET KÂRI VEY ZRRI HS DÖNEM NET KÂRI HS ) 690 DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE YSL YÜKÜMLÜLÜKLER KRŞILIĞI HS C) 18. Dönem sonunda işletmenin orç Senetleri Hesabının alacak kalanı YTL, tasarruf değeri ise YTL dir. u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Faiz Gelirleri Hesabı 250 YTL alacaklandırılır. ) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 250 YTL borçlandırılır. C) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 250 YTL alacaklandırılır. D) orç Senetleri Hesabı 250 YTL borçlandırılır. E) orç Senetleri Reeskontu Hesabı 250 YTL alacaklandırılır. 690 DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS DÖNEM NET KÂRI VEY ZRRI HS D) 690 DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS DÖNEM NET KÂRI HS E) 690 DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE YSL YÜKÜMLÜLÜKLER KRŞILIĞI HS DÖNEM NET KÂRI VEY ZRRI HS ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari kâr Kanunen kabul edilmeyen giderler Vergiden muaf gelirler : YTL : YTL : YTL u bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç YTL dir? ) ) C) D) E)

5 2008 M e Gelirler ve Kârlar genel olarak aşağıdakilerden hangisinde artış yaratırlar? ) Satışlarda ) irikmiş mortismanlarda C) Kasada D) Ticari Mallarda E) Özsermayede 22. Ödenmemiş Sermaye Hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) ktifi düzenleyici pasifkarakterli bir hesaptır. ) Yabancıkaynak hesabıdır. C) Gider hesabıdır. D) Pasifi düzenleyici aktifkarakterli bir hesaptır. E) Dönenvarlıklar içindeyer alır. 21. Z ve Ortağı Kolektif Şirketinin YTL olan sermayesinin yetersiz kalması nedeniyle ortakların her biri YTL sermaye artırmaya karar vermişler ve buna ilişkin yasal işlemler yerine getirilmiştir. u bilgilere göre, ortak Z nin sermaye artırma taahhüdüne ilişkin yapılacak yevmiye kaydı ) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS (Z) Ser.Taah.Hs. SERMYE HS (Z) Ser.Hs. ) ÖDENMEMİŞ SERMYE HS (Z) Ser.Taah.Hs. SERMYE HS (Z) Ser.Hs. C ÖDENMEMİŞ SERMYE HS (Z) Ser.Taah.Hs. SERMYE HS (Z) Ser.Hs. D) Parave bir yıl veya işletmenin normal faaliyet döneminde paraya dönüşmesi, satılması veya tüketilmesi öngörülen unsurlar bilançoda neredeyer alır? ) Duranvarlıklarda ) Özkaynaklarda C) Kısavadeli yabancıkaynaklarda D) Dönenvarlıklarda E) Uzunvadeli yabancıkaynaklarda şağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici hesap değildir? ) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ) irikmiş mortismanlar Hesabı C) orç Senetleri ReeskontuHesabı D) Şüpheli lacaklar KarşılığıHesabı E) Stok Değer DüşüklüğüKarşılığıHesabı Şahıs şirketlerinin en belirgin özelliği ) sgari bir sermayenin bulundurulma zorunluluğunun olması ) Ticari amaçla kurulması C) Ortak sayısının en az üç olması D) Komandit şirkette komanditer ortak dışında, ortakların sınırsız sorumlu olması E) Üretim faaliyetinde bulunulması SERMYE HS. -(Z) Ser.Hs ÖDENMEMİŞ SERMYE HS (Z) Ser.Taah.Hs. E) SERMYE HS. -(Z) Ser.Hs ÖDENMEMİŞ SERMYE HS (Z) Ser.Taah.Hs. 26. Özel işletmeler, aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılan işletme sınıflandırmasıiçerisinde yer alır? ) Üretim türüne göre ) İş koluna göre C) Mülkiyete göre D) üyüklüklerine göre E) Hukuki yapılarına göre 5

6 2008 M e ve Ortakları Kolektif Şirketinde ortakların kâr 28. KS HS. İNLR HS. paylaşımı aşağıdaki gibidir: ÖDENMEMİŞ SERMYE HS. Ortak : Ortak : u bilgilere göre, kâr paylarının ortaklara ödenmesine ilişkin yevmiye kaydı ) DÖNEM NET KÂRI HS SERMYE HS ) u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Ortakların sermaye paylarını nakit ve gayrimenkul şeklinde taahhüt etmesine ) Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine C) Ortaklara sermaye taahhütlerinin geri verilmesine D) Ortakların zarar paylarının şirketteki varlıklarıyla mahsup edilmesine E) Sermaye azaltılması nedeniyle ortakların alacağı varlıkların belirlenmesine ORTKLRDN LCKLR HS Ortak C/H Ortak C/H KS HS C) DÖNEM NET KÂRI HS ORTKLR ORÇLR HS Ortak C/H Ortak C/H D) ORTKLR ORÇLR HS Ortak C/H Ortak C/H KS HS E) SERMYE HS ORTKLR ORÇLR HS Ortak C/H Ortak C/H N ve Ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi YTL olup, ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir: Ortak N : Ortak S : 500 Ortak Z : Emek Şirketin 2007 yılı kârı YTL dir. Şirket sözleşmesine göre kâr dağıtılmadan önce sermaye paylarına % 30 faiz hesaplandıktan sonra kalan kısım üç ortak arasında eşit olarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre ortak Z nin kârdan alacağı pay kaç YTL dir? ) 600 ) 800 C) 900 D) E) Mehmet Kuş ve Tayfun Er Kolektif şirketinim sermayesi YTL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Şirket 2007 yılı sonunda YTL kâr elde etmiştir. Sözleşmeye göre kâr, ortakların sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre ortak Mehmet Kuş'un kârdan alacağı pay kaç YTL dir? ) ) C) D) E)

7 2008 M e M ve Ortakları Komandit Şirketi, 2006 yılını 32. nonim şirketin tedrici kuruluşu ile ilgili YTL zararla kapatmıştır. Ortakların olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi sermaye payları aşağıdaki gibidir: yanlıştır? Komandite M : Komandite N : Komanditer L : Ortaklarca alınan karara göre, zarar komandite ortaklar arasında eşit olarak dağıtılacaktır. una göre, zararın ortakların cari hesaplarına devredilmesine ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı ) SERMYE HS DÖNEM NET ZRRI HS ORTKLRDN LCKLR HS K.te M C/H K.te N C/H K.ter L C/H DÖNEM NET ZRRI HS C) DÖNEM NET ZRRI HS ORTKLR ORÇLR HS K.te M C/H K.te N C/H ) Halka açılma ile kuruluş işlemleri aynı anda gerçekleşir. ) Kurucu ortaklar kuruluş sözleşmesini hazırlar, imzalar venotereonaylatırlar. C) Kurucu ortaklar sermayenin en az 1/10 unu taahhütederek bankayayatırmak zorundadır. D) ni kuruluşa göre daha kısa bir kuruluş sürecinesahiptir. E) Sermayepiyasasıkurulununizninetabidir. "Y" ve Ortakları Komandit Şirketinin sermayesi YTL dir. Komandite Ortak "Y" nin sermaye payı 5.000, Komanditer "V" nin YTL ve Komanditer "Z" nin YTL dir. Şirket 2006 yılı sonunda YTL kâr sağlamıştır. u kârdan yönetici ortak "Y" nin YTL lik primi ayrıldıktan sonra, kalan kâr ortakların sermaye paylarına oranlanarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre, Komandite Ortak "Y" nin kârdan alacağı pay toplam kaç YTL dir? ) ) C) D) E) D) DÖNEM NET ZRRI HS ORTKLRDN LCKLR HS K.te M C/H K.te N C/H E) ORTKLRDN LCKLR HS K.te M C/H K.te N C/H DÖNEM NET ZRRI HS nonim şirketlerde halka satılmak üzere arz edilen hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisindeizlenir? ) İştiraklerde ) Ortaklaraorçlarda C) HisseSenetlerinde D) Nazım Hesaplarda E) ağlımenkul Kıymetlerde ORTKLR ORÇLR HS. KS HS. 7 u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Ortaklara temettü ödenmesine ) Kârdan ortaklara temettü ayrılmasına C) Tahakkuk eden vergi borçlarının ortaklardan tahsiline D) zaltılan sermaye paylarının ortakların cari hesaplarına devrine E) Ortaklara dağıtılan kâr paylarının sermayeye eklenmesine

8 2008 M e "" nonim Şirketinin dönem net kârı 500 YTL, geçmiş yıllar zararı 200 YTL, I.yasal yedekleri 30 YTLveişletmedebırakılmasızorunlufonları20YTL dir. u bilgileregöre, dağıtılabilir dönem net kârı kaçytl dir? ) 700 ) 500 C) 300 D) 270 E) Limitet şirketlerin kuruluş işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sermaye taahhütlerinin başlangıçta yerine getirilmeyen ¾' ünün en geç bir yıl içinde ödenmesi gerekir. ) Şirkete sermaye taahhüdü karşılığında verilen gayrimenkullar en geç üç ay içinde tapu siciline işlenmelidir. C) Taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼' ünün en geç üç ay içinde ödenmesi gerekir. D) Kuruluş sürecinin başlayabilmesi için sermayenin ¼' ünün bankaya bloke ettirilmesi gerekmez. E) Nakit dışında sermaye olarak konan varlıkların değerleri bilirkişi tarafından belirlenir. 37. (EK) Limited Şti. / /. Tarihli ilançosu NKLR ORTKLR ORÇLR 200 İNDİRİLECEK KDV 15 SERMYE KURULUŞ VE ÖRG. GİD 185 ÖDENMEMİŞ SERMYE (3.750) ktif Toplamı: Pasif Toplamı: Yukarıda kuruluş bilançosu verilen şirketin ödenmiş sermayesi kaç YTL dir? ) ) C) D) E) "R" ve "S" şirketleri birleşerek "P" Şirketini kurmaları durumunda, aşağıdakilerden hangisigerçekleşir? ) Devir yoluylabirleşme ) Dikey birleşme C) Yatay birleşme D) Yenişirketkurmayoluylabirleşme E) Zincir şeklindebirleşme 38. Tasfiye halindeki "T" Ş YTL maliyetli malı, YTL sikdv, toplam YTL ye satmıştır. lıcı bu bedeli bankaya yatırmıştır. u işlemin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? ) ankalar Hesabı borçlandırılır. ) Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır. C) Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır. E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır. 8

9 2008 M e Planların hayata geçirilmesi için gerekli yapının oluşturulması faaliyeti ) Örgütleme ) Sistem C) Geribildirim D) Yönetim E) Planlama 6. şağıdaki alt bilgi sistemlerinden hangisi insan kaynakları bilgi sistemlerinden biri değildir? ) Ücret yönetimi ) Eğitim C) İstihdam-iş gören envanteri D) Süreç kontrol E) Performans değerleme 2. şağıdakilerden hangisi üst yönetim düzeyinde alınan kararlardanbiridir? 7. şağıdakilerden hangisi ihtiyaç duyulan bilgileri üretmek amacıyla muhasebe bilgi sisteminde yapılan işlemlerden biri değildir? ) Günlük faaliyetleri izleme ) Stratejik kararlar C) Orta vadeli kararlar D) İşletme amaçlarını gerçekleştirmek için koordinasyon kararları E) Emirlere göre yönlendirme ) Gereksinimlere göre rapor hazırlamak ) İstenen faaliyet sonuçlarına göre rapor düzenlemek C) Verileri biriktirmek D) Verilerin toplanmasından raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek E) Mali nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili diğer verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek 3. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri değildir? ) Fonksiyonel tasarım ) Mamul belirlenmesi C) Tüketici istekleri D) Mamul tasarımı E) Üretim planlaması 8. şağıdakilerden hangisi 3568 sayılı yasada yer alan muhasebe meslek gruplarından biridir? ) Dış denetçi ) Kontrolör C) Serbest muhasebeci D) İç denetçi E) Özel muhasebeci 4. İşletmelerin temel faaliyetlerinin ve işlemlerinin izlenmesine olanak sağlayan sistem hangi düzeyli bilgi sistemidir? ) Stratejik yönetim ) lt yönetim C) İşlemdüzeyli D) Üst yönetim E) Orta yönetin 9. şağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlerin yaptıkları işler arasında yer almaz? ) Muhasebe bürosu açarak defter tutmak ) Mali raporları tasdik etmek C) Denetimyapmak D) Danışmanlık yapmak E) ilirkişilik yapmak 5. şağıdakilerden hangisi temel yönetim bilgi sistemlerinden biri değildir? ) Finans ) Üretim C) İnsan kaynakları D) Satış yönetimi E) Muhasebe şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir? ) İşletme dışı bilgi kullanıcıları ) Yönergeler C) Mevzuat D) İşletme bilgi kullanıcıları E) Geri bildirim

10 2008 M e iriktirilmiş veri veya bilgilerin yeni bilgiler ve raporlar hazırlanması için kullanılması faaliyeti ) Hesaplama ) Sınıflandırma C) Saklama D) Tekrar kullanma E) Kaydetme 17. ir bilgisayarın çalışmasına olanak sağlayan yazılım programları grubuna ne ad verilir? ) Uygulama yazılımı ) ilgi sistemi C) İşletim sistemi D) Yardımcı yazılım sistemi E) Yönetimbilgi sistemi Mali tablolar muhasebe bilgi akışının hangi aşamasında yeralır? ) Mizanlar ) Girdi C) Çıktı D) Süreçleme E) Kayıt şağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sisteminin temel bileşenlerinden bir değildir? ) Veri yönetimi ) Veri tanımlama dili C) Veri sorgulama D) Veri manipülasyonu E) Veri sözlüğü irbirleriyle entegre olmuş ve bütünleşmiş veri topluluğu ) ilgi grubu ) ilgi sistemi C) Süreçleme D) Sistem E) Veri tabanı Veri tabanının oluşturulması, yönetilmesi ve korunmasını amaçlayan yazılım programları ) Veri tabanıyönetimsistemi ) ilgi yönetimsistemi C) İşletme yönetimi sistemi D) Yönetim bilgi sistemi E) Muhasebe bilgi sistemi Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde temel kanıt belge ) lış faturası ) Satış faturası C) Sevk irsaliyesi D) Mahsup fişi E) Sipariş formu şağıdakilerden hangisi satışlar işleme sisteminin çıktılarından biri değildir? ) Satışa ilişkin bilgiler ) Müşterilere ilişkin bilgiler C) Sevkiyata ilişkin bilgiler D) lacaklara ilişkin bilgiler E) Siparişlere ilişkin bilgiler Gereksinim duyulan malların sağlanması için satıcı ile bir sözleşme yapıldığı anlamına gelen belge hangisidir? ) Tediye fişi ) Satın alma isteği C) Fatura D) Satın alma emri E) Teslim alma raporu 16. şağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinden biri değildir? ) MS Word ) MS-DOS C) MC OS D) Windows 2000 E) Windows NT şağıdakilerden hangisi nakit ödemelere gönderilen fiş paketi içinde yer almaz? ) Satın alma emri ) Tediye fişi C) Satıcı faturası D) Satın alma isteği E) Teslim alma raporu

11 2008 M e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından birideğildir? ) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek C) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak D) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek E) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak Üretilmesi istenen mamullerde kullanılması öngörülen malzemeleri gösteren doküman ) Üretim işlemleri listesi ) Mamul ağacı (reçetesi) C) Üretim programı D) Ürün bilgi formu E) Üretim (iş) emri şağıdakilerden hangisi üretim maliyetlerinin hesaplanmasında yardımcı ve hizmet üretim gider yerlerindeki maliyetlerin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? ) Sipariş maliyet yöntemi ) asit (doğrudan) dağıtım yöntemi C) Planlı dağıtımyöntemi D) Kademeli dağıtım yöntemi E) Faaliyet temelli maliyetleme yöntemi Maddi duran varlıkların bir departmandan bir diğer departmana taşınması, yenisiyle değiştirilmesi veya satılması durumunda kullanılan belge ) Teslim alma fişi ) Ödeme fişi C) Sevk irsaliyesi D) Maddi duran varlık satın alma istek belgesi E) Maddi duran varlık aktarma belgesi Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) ordro dökümünün alınması ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması C) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması D) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması şağıdakilerden hangisi maddi duran varlık işlemleri işleme sistemi içinde yer almaz? ) inalar ) razi ve arsalar C) Yeraltı ve yerüstü düzenleri D) Mamuller E) Demirbaşlar şağıdakilerden hangisi finansal nitelikli olayları kaydetmeye yarayan ilk işlem belgesidir? ) Yevmiye defteri ) Muhasebe fişi C) üyükdefter D) Mizan E) Nakit alındıbelgesi Müşterilere yapılan satışlardan tahsil edilen nakit tutarların yevmiye defterine kaydedilmesine olanak sağlayan araç ) Kasa tahsil fişi ) Kasa tediye fişi C) Mahsup fişi D) Müşteri tahsil fişi E) Cari hesap fişi ir işletmede dijital uygulamalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Entelektüel sermaye, temel beceriler, finansal ve insan kaynakları gibi temel şirket varlıkları dijital araçlar aracılığı ile yönetilirler. ) Dijital şirketler, küresel örgüt ve yönetim için olağanüstü fırsatlarsunmaktan çok uzaktır. C) Temel iş süreci ve şirketin bir çok örgüt ile dijital ağlar aracılığı ile bağlantısı başarılı bir şekilde sağlanır. D) ir dijital şirkette, temel işletme kararlarını destekleyebilecek her yerden ve her zaman ulaşılabilecek bilgiye gereksinim duyulmaktadır. E) Dijital şirket; işletmenin bütün müşterileri, satıcıları ve çalışanları ile olan önemli ilişkilerini baştan aşağı dijital ortamda sağlayan, şirket varlıklarını dijital yöntem ve araçlar aracılığı ile yöneten bir örgüttür. Dijitallik kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlı olarak ele alınabilir? ) Sanallık ) Elektroniklik C) Güçlülük D) Sayısallık E) Şeffaflık

12 2008 M e "ilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması" aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ) Sanal şirket ) Extranet şirketi C) Elektronik ticaret D) Dijital şirket E) Elektronik şirket şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin ilk kez uygulamaya konulmasında kullanılan yaklaşımlardan biridir? ) Eski muhasebe bilgi sisteminin tamamen iptal edilip yenisinin konulması ) Eski muhasebe bilgi sisteminin kısım kısım terk edilmesi C) ölümler itibariyle eski muhasebe bilgi sisteminin terk edilmesi D) Eski ve yeni muhasebe bilgi sisteminin birlikte uygulamaya konulması E) Muhasebe bilgi sisteminin direkt uygulamaya konulması şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminde kurulacak bilgisayar yazılımlarının seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Teknolojik alt yapı ) İşletmenin kuruluş yeri C) İşletmenin faaliyet konusu D) Kullanıcı sayısı E) Donanımın özellikleri şağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden biri değildir? ) ilgi işleme kontrolleri ) Kaynak belge kontrolleri C) Veri kodlama kontrolleri D) Girdi geçerlilik kontrolleri E) Yığın işlem kontrolleri Muhasebe bilgi sistemi güvenliği yapısının test edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? ) Sistembakımkontrolleri ) ilgisayar destekli denetimteknikleri C) ilgi işleme kontrolleri D) Girdi geçerlilik kontrolleri E) Ele dayalı kontrol teknikleri İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış gizli anlaşmalar ) İç gizli anlaşmalar C) Dış kaynak D) Gizli anlaşmalar E) İç kaynak Güvenlik amacıyla, işletmenin iletişim ağının İnternet'e çıkışının sağlandığı noktada alınan önlem ) Veri tabanı ) Parola C) Intranet D) Güvenlik duvarı E) Kurtarma modülü 35. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmalarında yer almaz? ) Vergi uzmanları ) Endüstri mühendisleri C) Eğitimuzmanları D) Serbest muhasebeci ve mali müşavirler E) İşletmeciler 36. şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) Sistemdokümanlarının hazırlanması ) ilgi teknolojisinin seçimi C) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi D) Sistembelgelerinin geliştirilmesi E) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi 12

13 2008 M e / seçeneğinde, gider dağıtım tabloları aracılığıyla fonksiyonlarına ve gideryerlerine göre ayrılan maliyetler, Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı kullanılarak aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir? ) Üretim Maliyeti Hesabı ) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı C) Genel Üretim Giderleri Hesabı D) Finansman Giderleri Hesabı E) Mamuller Hesabı MLÝYET MUHSEESÝ 4. şağıdaki ifadelerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesinde kullanılan hareketli ortalamamaliyet yöntemi için doğrudur? ) Üretime verilen ilk madde ve malzemenin maliyeti dönem sonunda hesaplanan birim maliyetdikkatealınarak belirlenir. ) u yöntemin kullanılması üretim işletmeleri içinuygundeğildir. C) Her yeni ilk madde ve malzeme satın alma işleminden sonra birim maliyet yeniden hesaplanır. D) irim maliyet dönem sonunda bir kez hesaplanır. E) Dönem sonu stoklarının maliyeti en son satın alınan ilk madde ve malzemenin maliyetinden oluşur. 5. ir üretim işletmesinde (Z) Cinsi malzeme ile ilgili olarak döneme ilişkin bilgiler şöyledir: 2. şağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi bilgisinin kullanımalanlarından birideğildir? ) Olumluveyaolumsuz sapmalarınbelirlenmesi ) ütçeninhazırlanması C) İşletmekârınındağıtılması D) Yeni bir siparişin kabul edilip edilmemesine karar verilmesi E) Üretilenmamul maliyetininbelirlenmesi Tarih çıklama Miktar irim fiyat 01 Dönem başı Mayıs stokları 12 Satın 800 2,50 Mayıs alınan 20 Üretime Mayıs verilen 22 Üretime Mayıs verilen 29 Mayıs Satın alınan İşletme stoklarının değerlemesinde İlk Giren İlk Çıkar yöntemini benimsemiştir. u bilgilere göre dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL dir? 3. İşletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Üretilen mamullerin maliyeti Dönem başı yarı mamul stokları Dönem başı mamul stokları Dönem sonu yarı mamul stokları Dönem sonu mamul stokları YTL 700 YTL YTL YTL 800 YTL u bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL dir? 6. ) ) C) D) E) Üretim için gereksinim duyulan ilk madde ve malzemelerin ambardan üretim hatlarına gönderilmesi aşamasında kullanılan belge ) ) C) D) E) ) Sevk irsaliyesi ) Stok kartı C) İlk maddevemalzemeistek fişi D) Fatura E) İlk maddevemalzemesatınalmaistek fişi 13

14 2008 M e İşçilerin işyerine hangi saatte girip hangi saatte çıktığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Sipariş kartı ) İşçi saatkartı C) ordro D) ylık bildirge E) İşçi çalışmakartıözeti 11. ir üretim işletmesinde birim mamul üretildiğinde, toplam değişken GÜM YTL, sabit GÜM ise YTL olmaktadır. İşletmede birim mamul üretildiğinde birim başına toplam GÜM kaç YTL olacaktır? ) 28 ) 30 C) 32 D) 37 E) Sel baskını nedeniyle işletmede, altı saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. u süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir? ) Genel Üretim Giderleri ) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri C) Personele orçlar D) Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları E) Direkt İşçilik Giderleri 12. şağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden birideğildir? ) Maliyetlerin bir kısmının zaman içinde düzensiz bir dağılım göstermesi ) Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması C) Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi D) u maliyetlerle üretilen mamuller arasında direkt bir ilişki olmaması E) Direkt işçilik maliyetleriyle aralarında hiç değişmeyen bir oranın mevcut olması 9. Saat ücreti 3 YTL olan bir işçinin normal çalışma süresi 8saat olup, bu işçi bir günde 10 saat çalışmıştır. İşletmede fazla çalışma için % 50 zamlı ödeme yapılmaktadır. u bilgilere göre işçiye ödenecek ücret kaç YTL dir? ) 24 ) 27 C) 30 D) 33 E) İşletmede katlanılan endirekt giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtım ölçüsü yardımıyla dağıtılmasıkaçıncıdağıtımdır? ) irinci dağıtım ) İkinci dağıtım C) Üçüncüdağıtım D) Dördüncüdağıtım E) eşinci dağıtım ir işletmede iki esas, iki de yardımcı üretim gider yeri bulunmaktadır. İşletmede döneme ilişkin ısıtma gideri 700 YTL dir. Gider yerlerine ilişkin radyatör dilim sayısı ise şöyledir: Esas Üretim Gider Yeri (I) 50 Esas Üretim Gider Yeri (II) 80 Yardımcı Üretim Gider Yeri () 30 Yardımcı Üretim Gider Yeri () 40 Toplam şağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit maliyetlere bir örnektir? ) Sigorta giderleri ) Reklamgiderleri C) ina vergileri D) Üretim personelinin ücret giderleri E) Duran varlıkların amortisman giderleri 14 irinci dağıtım sonucunda, Yardımcı Üretim Gider Yeri () ya yüklenecek ısıtma gideri kaç YTL dir? ) 105 ) 135 C) 140 D) 175 E) 280

15 2008 M e ir üretim işletmesinde birinci dağıtım sonucu ve dağıtım anahtarlarına ilişkin bilgiler şöyledir: I.Dağıtım Toplamı Dağıtım nahtarı lan (m 2 ) İşçi Sayısı YÜGY YÜGY EÜGY EÜGY () () (I) (II) şağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme sistemlerinin tasarım ve uygulama aşamalarında dikkate alınması gereken faaliyetlerden biri değildir? ) Maliyetlerin mamullere dağıtılması ) Maliyetlerin belirlenen tek bir dağıtım anahtarına göre maliyet yerlerine dağıtılması C) Maliyet dağıtım anahtarlarının belirlenmesi D) Her bir faaliyet için maliyet havuzunun belirlenmesi E) Temel faaliyetlerin belirlenmesi YÜGY () nın giderleri alan (m 2 ), YÜGY () nin giderleri ise işçi sayısı esas alınarak dağıtılacaktır. Doğrudan dağıtım yöntemine göre YÜGY () dan EÜGY (II) ye dağıtımı yapılacak gider tutarı kaç YTL dir? ) 120 ) 180 C) 200 D) 240 E) irden fazla mamulün kaçınılmaz olarak birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan toplam maliyet ) Yarısabitmaliyet ) Sabitmaliyet C) Değişkenmaliyet D) Yarıdeğişkenmaliyet E) irleşik maliyet 16. İşletmede üretilen mamul miktarları ve satış tutarları şöyledir: Mamuller Miktar (teneke) Satış Tutarı (YTL) (K) Mamulü (L) Mamulü (M) Mamulü DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. İLK MDDE VE MLZEME HS. İşletmede döneme ilişkin birleşik maliyet YTL dir. Fiziksel ölçüler yöntemine göre (K) Mamulüne teneke başına yüklenecek birleşik maliyet payı kaç YTL dir? ) 15 ) 25 C) 30 D) 35 E) u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) İlk madde ve malzemenin satıcıya iade edilmesine ) İlk maddevemalzemeninsatınalınmasına C) İlk madde ve malzemeye ilişkin borcun ödenmesine D) İlk madde ve malzemenin ambara iade edilmesine E) İlk madde ve malzemenin üretimde kullanılmasına

16 2008 M e ir işletmede bazı hesapların kalanları şöyledir: Genel Üretim Giderleri Hs. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs. Satılan Mamullerin Maliyeti Hs. Mamuller Hs. Yarı Mamuller -Üretim Hs. 700 YTL 650 YTL YTL YTL 500 YTL u bilgilere göre eksik veya fazla yüklenen genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) 200 YTL fazla yükleme ) 150 YTL fazla yükleme C) 50 YTL fazla yükleme D) 50 YTL eksik yükleme E) 150 YTL eksik yükleme 22. Safha maliyeti sistemini uygulayan bir işletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem başı yarı mamul stokları 400 Dönem sonu yarı mamul stokları 600 Dönem içinde üretimine başlananlar Tamamlanıp devredilenler Tamamlanma Derecesi Direkt ilk madde ve malzeme Dönem başı yarı mamul stokları % 100 Dönem sonu yarı mamul stokları % 100 Şekillendirme Dönem başı yarı mamul stokları % 50 Dönem sonu yarı mamul stokları % 75 u bilgilere ve İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, şekillendirme maliyetleri için eşdeğer birim sayısı kaçtır? ) ) C) D) E) Safha maliyeti sistemini uygulayan bir işletmede safhaya ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem başı yarı mamul stokları 300 birim Tamamlanma dereceleri Direkt İlk Madde ve Malzeme % 70 Şekillendirme % 50 Dönem sonu yarı mamul stokları 400 birim Tamamlanma dereceleri Direkt İlk Madde ve Malzeme % 90 Şekillendirme % Dönem sonunda Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanı YTL, Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabın alacak kalanı ise YTL dir. Siparişin maliyetine eksik veya fazla yüklenen genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir? Dönem içinde üretimine başlananlar Üretimi tamamlananlar birim birim u bilgilere ve ilk giren ilk çıkar yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır? ) YTL fazla yükleme ) YTL eksik yükleme C) YTL fazla yükleme D) YTL eksik yükleme E) Eksik veya fazla yükleme yoktur. 16 ) ) C) D) E) 2 000

17 2008 M e ir üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem başı yarı mamul stokları Dönem sonu yarı mamul stokları Dönem içinde üretimine başlananlar birim birim birim u bilgilere göre üretimi tamamlanan mamul miktarı kaç birimdir? ) ) C) D) E) Dönem başı yarı mamul stokları Nisan ayında üretime başlanan Nisan ayında üretimi tamamlanan Dönem sonu yarı mamul stokları birim birim birim birim u bilgilere göre Nisan ayında üretime giren toplam miktar kaç birimdir? ) ) C) D) E) Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği hesap ) Diğer Stoklar Hs. ) Diğer Çeşitli orçlar Hs. C) Mamuller Hs. D) Yarı Mamuller ÜretimHs. E) Satılan Mamuller Hs. 28. Üretim sürecine giren direkt ilk madde ve malzeme ile yardımcı malzemelerden döküntü olarak kalan ve ölçülebilir düşük bir satış değerine sahip olan parçalar ) ozukmamul ) Fire C) Yan mamul D) Kusurlu mamul E) rtık YRI MMULLER-ÜRETİM HS. İşlem merkezi () (I. safha) 711 DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ YNSITM HS. 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YNSITM HS. 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YNSITM HS. u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 29. DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRRLR HS. YRI MMULLER ÜRETİM HS. ) I. safhada oluşan eşdeğer birim sayısının hesaplanmasına ) I. safhada oluşan üretim maliyetlerinin yansıtma hesaplarıyla üretime yüklenmesine C) Satın alınan ilk madde ve malzemenin satıcıya iadesine D) I. safhada oluşan fire maliyetinin belirlenmesine E) I. safhada üretime gönderilen ancak üretimde kullanılmayan malzemenin ambara iadesine 17 u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Yarımamullerinsatılmasına ) Üretim maliyetinin yarı mamuller hesabına aktarılmasına C) Üretimi tamamlanan yarı mamullerin mamul ambarınaalınmasına D) Mamullerinsatılmasına E) normal fire tutarının üretim maliyetinden düşülmesine

18 2008 M e ir üretim işletmesinde bir birim () cinsi mamul üretebilmek için 4 kg (D) cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır. Dönem içinde 400 birim () cinsi mamul üretilmiş ve bu üretimi gerçekleştirmek için kg (D) cinsi malzeme kullanılmıştır. (D) cinsi malzemenin kg. fiyatı 500 YTL dir. u bilgilere göre birim mamule yüklenecek fire kaç YTL dir? 33. şağıdakilerden hangisi işletme bütçeleri hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan birideğildir? ) İlkelerinbelirlenmesi ) Sapmalarınbelirlenmesi C) irleştirmevedüzeltmeler D) yrıntılıplanteklifi E) Onay ) 100 ) 150 C) 200 D) 250 E) ütçeleme döneminde () Mamulü ile ilgili bilgiler şöyledir: 31. ir işletmede birim mamul satış fiyatı 10 YTL olup, dönemde 1000 birim satılabileceği düşünülmektedir. u mamul için birim değişken maliyet 4 YTL ve toplam sabit maliyet YTL dir. u bilgilere göre tahmini net kârkaç YTL dir? Üretim Miktarı irim () Mamulü için gerekli malzeme miktarı irim malzeme satın alma fiyatı Dönem başı malzeme miktarı Dönem sonu malzeme miktarı birim 3 kg/birim 3YTL/kg kg kg. ) 3000 ) 4000 C) 5000 D) 6000 E) 7000 u malzeme için satın alınacak bütçelenen tutar kaç YTL dir? ) ) C) D) E) İki farklı mamul üreten işletmede bilgiler şöyledir: Satış Miktarı irim Satış Fiyatı irim Değişken Maliyet () Mamulü () Mamulü Toplam 400 Toplam sabit maliyet YTL dir. u bilgilere göre () Mamulü için başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir? ) 30 ) 40 C) 50 D) 80 E) ir üretim işletmesinde bir birim (Z) cinsi mamul üretmek için 4 mt () cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır. Dönem içinde 250 birim (Z) Cinsi mamul üretilmiş ve 900 mt () cinsi malzeme kullanılmıştır. () Cinsi mamulün standart birim fiyatı 10 YTL, fiili birim fiyatı ise 12 YTL dir. u bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması aşağıdakilerden hangisidir? ) YTL olumlu ) YTL olumlu C) YTL olumlu D) YTL olumsuz E) YTL olumsuz

19 2008 M e Makinelerin hiç bozulmadığı, diğer nedenlere bağlı olarak işin kesintiye uğramadığı, işin kalifiye ve etkin işçilerce yürütüldüğü ve bu işçilerin de çalıştıkları süre içinde yüzde yüz verimli oldukları durumlardaki standart ) Olumsuz standart ) İdeal standart C) Olumlu standart D) Uygulanabilir standart E) Pratik standart 37. İşletmede toplam kapasite birimdir. İşletmede 300 birimlik boş kapasite bulunmaktadır. İşletmenin 300 birimlik yeni bir sipariş alması ve maliyet ve fiyat değişikliği olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? ) irim başınasabitmaliyetazalır. ) irim başınadeğişkenmaliyetler değişmez. C) Toplamsabitmaliyetler değişmez. D) Toplamdeğişkenmaliyetler artar. E) İşletmenintoplamkârıazalır. 40. Transfer fiyatlaması uygulaması yapan bir işletmede sorumluluk merkezleri ile ilgili bilgiler şöyledir: () ölümü () ölümü irim Değişken Maliyet irim Sabit Maliyet Piyasa Satış Fiyatı Transfer fiyatlamasında değişken maliyetlerin % 200 ü dikkate alındığında ve 1000 birimlik üretim yapıldığında () bölümünün kârı veya zararı aşağıdakilerden hangisidir? ) YTL zarar ) YTL zarar C) YTL kâr D) YTL kâr E) YTL kâr 38. İşletmede () Mamulüne ilişkin birim maliyet bilgileri şöyledir: Direkt İlk Madde ve Malzeme 500 YTL Direkt İşçilik 100 YTL Değişken Genel Üretim Maliyeti 250 YTL Sabit Genel Üretim Maliyeti 150 YTL Katkı Payı % 50 u bilgilere ve değişken maliyet yöntemine göre birim satış fiyatı kaç YTL dir? ) ) C) D) E) ir işletmenin birbölümünün aynı işletmenin diğer bölümüne sattığı mamul ya da hizmet için oluşturulan fiyat aşağıdakilerden hangisidir? ) Piyasafiyatı ) lış fiyatı C) Sipariş fiyatı D) Satış fiyatı E) Transferfiyatı 19

20 2008 M e şağıdakilerden hangisi işlem destek sistemlerinden biridir? ) Üst yönetim bilgi sistemleri ) Uzman sistemler C) Yönetim bilgi sistemleri D) Karar desteksistemleri E) Ofis otomasyon sistemleri YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 6. Karar alma ve yönetim uygulamaları için modeller geliştirme üzerinde duran bilim ) Psikoloji ) Ekonomi C) Yöneylem araştırması D) Yönetimbilimi E) ilgisayar bilimi 2. şağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmeler üzerindeki etkilerinden biri değildir? ) ilgi sistemlerinin yaygınlaşması ) İkinci elden bilgilerin öneminin azalması C) ölümler arası bilgi alışverişinin artması D) ilgiye olan gereksinimin azalması E) Rekabetin artması 7. İşletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin işletme içindeki fiziksel akışlarına ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik olan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Satınalma bilgi sistemi ) Maliyet muhasebesi bilgi sistemi C) Planlama bilgi sistemi D) Pazarlama bilgi sistemi E) Üretim bilgi sistemi 3. şağıdakilerden hangisi bilginin yararlı olarak nitelendirilebilmesi için taşıması gereken özelliklerden birideğildir? ) Doğru olması ) Sınıflandırılabilmesi C) İstenilen konuyla ilişkili olması D) Doğru zamanda ulaşması E) Tam olması 8. şağıdakilerden hangisi postmodernizmi belirleyen temel özelliklerden birideğildir? ) ilgisayarlaşmış bilginin üretimin temeli olması ) ilgi işçilerinin sayısının artması C) Çoğulcu ve açık bir demokrasi anlayışını savunması D) Kültürel endüstrilerin gelişmesi E) Toplumsal yapının daha az parçalanması 4. şağıdakilerden hangisi belirlenmiş hedef ya da işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir? 9. Stratejik ve orta yönetim karar vericilerinin işlerini kolaylaştırmak için belirli görevlerin nasıl yerine getirileceği ile ilgilenen karar düzeyi ) İşletim sistemi ) Yönetim bilgi sistemi C) ilgi mimarisi D) Ofis otomasyonu E) ilgisayar bilimi ) Yönetsel kontrol ) ilgiye dayalı kontrol C) İşlemsel kontrol D) Stratejik planlama E) Kaydiişlemler 5. İşletmedeki finansal yöneticilerin en uygun maliyetle kaynak bulunması ve bu kaynakların tahsisi ve kontrolünde yararlandığı bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Pazarlama bilgi sistemi ) İnsan kaynakları bilgi sistemi C) Muhasebe bilgi sistemi D) Finans bilgi sistemi E) Üretim bilgi sistemi 10. şağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların özelliklerinden biri değildir? ) İş çevirimi zamanının artırılmasını amaçlaması ) Sanallığın dikey olarak bütünleştirilmesi C) Her bir organizasyon kaynağını dağıtan işletmeler ağının olması D) Kurumsal işletme ve üretim sistemlerinin karşılıklı olarak birbirine bağlı olması E) ir dizi hizmetin tek paket halinde sunulmasının hedeflenmesi 20

21 2008 M e İşletmenin faaliyetleriyle ilgili olarak kullanılan tüm bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla özel bilgi ağından oluşan sistem ) Ekstranet ) Elektronik ticaret C) İnternet D) Elektronik işletme E) Elektronik devlet 15. eyaz eşya satan küçük bir işletmenin kullandığı bilgisayar ağı genellikle hangi yapıdadır? ) Yerel alan ağı ) Geniş alan ağı C) Küçükalan ağı D) Fiber optik ağ E) Karmaşık ağ 16. şağıdakilerden hangisi bir bilgisayar yazılımıdır? şağıdakilerden hangisi oluşturulacak elektronik devlet yapısındaki hizmete ilişkin ilkelerden biri değildir? ) Yeni tasarımın kullanım kolaylığı sağlaması ve hizmet sunumunun mümkün olan en kısa yoldan yapılması ) Hizmet verilme sürecinin sürekli izlenerek, sunumundaki aksaklık ve eksiklerin giderilmesi C) Çeşitli kamu kurumlarının benzer hizmetlerinin yine benzer şekilde verilmesi D) Hizmetin mümkün olan her yerden ve her zaman alınabilmesi E) Kamu çalışanlarının yeni kurulacak yapının gelişimine katkı sağlamaları ve bu yapıyı benimsemeleri Elektronik ortamdaki yazışmalara eklenen, yazıyı gönderenin kimliğini ve gönderilen yazının iletim sırasında bozulmadığını kanıtlamaya yarayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? ) İnternet ) Dijital (sayısal) noter C) Dijital (sayısal) imza D) İntranet E) Extranet ) Merkezi işlem birimi ) Yazıcı C) ritmetik mantık birimi D) İşletim sistemi E) İç bellek Yönetim bilgi sistemlerindeki veri tabanlarında saklanan bilgilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Karışık olarakkayıtlıdır. ) Kullanıcılar tarafından paylaşılabilir. C) Standart hale getirilir. D) ilgilere güvenlik sınırı konabilir. E) Güncellemekkolaydır. şağıdakilerden hangisi veri tabanı türlerinden biridir? ) Yıldız yapı ) Örgü yapı C) Hiyerarşik yapı D) Karmaşık yapı E) Dairesel yapı HTML nedir? ) Kelime işlemci programıdır. ) İşletim sistemidir. C) Veri tabanı programıdır. D) ilgi sunma ortamlarında kullanılan bir dildir. E) Çizim programıdır. 14. Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan programların birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan en önemli yazılım bileşeni ) Paket programlar ) Muhasebe programları C) İşletim sistemi D) Veri tabanı E) Uygulama yazılımları İletilen bilginin iletişim hattında yer alan araçlar tarafından doğru algılanabilmesi için verinin iletiminde kullanılan standart kurallar bütününe ne ad verilir? ) Dijital imza ) Protokol C) Dijital noter D) Intranet E) ilgi otoyolu

22 2008 M e inalarda kullanılan telefon sistemlerinin çoğunda analog iletişim için hangi kablo türü kullanılır? ) Çift bükümlü kablo ) Fiber optik kablo C) Tek bükümlü kablo D) Koaksiyel kablo E) Üç bükümlü kablo 27. Organizasyonun karşılaştığı herhangi bir problemi bir bilgi sistemi yardımıyla çözme çabalarına ne ad verilir? ) Sistemtasarımı ) Programlama C) akım yönetimi D) Sistemanalizi E) Süreç yenileme Türk Telekom'un özelleştirilmesinin önünü açan 4107 sayılı yasa hangi yıl çıkarılmıştır? ) 1980 ) 1990 C) 1995 D) 2003 E) 2006 Elektronik Veri Değişimi (EDI) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Veri girişindeki hataları azaltır. ) Var olan telekomünikasyon altyapısına güvenmez. C) Veri formatları arasında tam bir anlaşma yapılmasını gerektirir. D) Satın almalarda kaliteyi artırır. E) Küçük şirketlerde yaygın olarak kullanılır. Web sunucuları üzerinde genel kullanıma açık, işletmelere ya da bireylere ait bilgileri barındıran alanlara ne ad verilir? ) Web siteleri ) Doğal arayüz C) Extranet D) İnternet E) İntranet şağıdakilerden hangisi yazılım alanında açık sisteme birörnektir? ) ssembler ) JV C) PSCL D) SIC E) FORTRN 28. I. Programlar II. ilgi sistemi III. Programparçaları IV. Programdizileri ir uygulama programcısı yukarıdakilerden hangilerinin sınanması işlemini gerçekleştirir? ) Ive II ) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I,III ve IV şağıdakilerden hangisi projelerin planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolünde yararlanılan şebeke esaslı tekniklerden biridir? ) Net bugünkü değer yöntemi ) Kritik yol yöntemi C) Gerçek opsiyonlu fiyatlama yöntemi D) Portföy analizi E) Puanlama yöntemi şağıdaki yöntemlerden hangisinin esası, muhasebe prensiplerine göre hesaplanmış yıllık net kârın, yatırım tutarına oranıdır? ) Net bugünkü değer ) Fayda maliyet oranı C) İç kârlılık oranı D) Yatırımın yaklaşık kârlılık oranı E) Geri ödeme süresi 26. şağıdakilerden hangisi sistemi dönüştürme aşamasında yürütülen faaliyetlerden biri değildir? ) Problem varsa sistemin değiştirilmesi ) Dönüştürme planının hazırlanması C) Dokümantasyonun hazırlanması D) Kullanıcıların eğitilmesi E) Teknik personelin eğitilmesi şağıdakilerden hangisi bilgi sistemi uygulama sürecine etkieden faktörlerden biri değildir? ) Kullanıcının katılımı ) Yönetimkalitesi C) Uygulama projesinin risk ve zorluk düzeyi D) Yönetimin katkı düzeyi E) Dokümantasyon

23 2008 M e Yöneticilerin işletme performansını gözlemekte, rakiplerin faaliyetlerini izlemekte, sorunları fark etmekte, fırsatları tanımlamakta ve eğilimleri tahmin etmekte yararlandıkları sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Genetik algoritmalar ) Üst yönetim destek sistemi C) Zeki ajanlar D) Melez yapay zekâ sistemi E) ulanık mantık sistemleri 37. şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri değildir? ) Yönetim bilgi sisteminin kullandığı bilgisayar ağlarında açık noktaların olması ) İşletim sistemlerinin ve uygulamaların standart olması C) Yönetim bilgi sisteminin kullandığı bilgisayar ağlarındaki trafiğin denetlenememesi D) Güvenlik politikasının olmaması E) Sıradan kullanıcıların sorunlara neden olması şağıdakilerden hangisi büro çalışanlarının temel faaliyetlerindenbirideğildir? ) İşletme politikası belirlemek ) irey ya da gruplar için sayısal ve dokümantasyon tabanlı iletişimsağlamak C) irey ve gruplar için çizelgeleme yapmak D) Veri yönetimi E) Dokümanların üretilmesi, saklanması, korunması ve dağıtılmasını kapsayan dokümantasyon yönetimi şağıdakilerden hangisi yapay zekâ uygulama alanlarından biri olan robotbiliminde kullanılan temel disiplinlerden biridir? ) Ergonomi ) iyoloji C) Psikoloji D) Fizyoloji E) Nöroloji şağıdakilerden hangisi güvenlik protokollerinden biri değildir? ) PGP ) JPG C) Ssh D) SSL E) SET şağıdakilerden hangisi uluslararası bilgi sistemleri mimarisinin geliştirilmesinde göz önüne alınması gereken temel boyutlardan biri değildir? ) Yönetimsüreci ) Organizasyon yapısı C) Mimari yetenek D) Teknoloji platformu E) Küresel ortam şağıdakilerden hangisi Web tabanlı bilgi sisteminde ağı oluşturan unsurlardan biri değildir? ) Güvenlik duvarı ) Web sitesi C) İstemci D) İşletim sistemi E) Protokol şağıdakilerden hangisi küresel işletme sistemine yönelik genel engellerden biridir? ) ölgeselcilik ) E-posta standartları C) Veri transfer hızlarının farklılığı D) Telefon ağlarının güvenilirliğinin farklılığı E) Yetenekli danışman eksikliği 36. Güvenlik önlemlerinden biri olan şifre kullanmada şifreler genellikle hangi karakterlerdenoluşur? ) Sadece özel karakterlerden ) Resimlerden C) Sadece rakamlardan D) Sadece harflerden E) Harf, rakamve özel karakterlerden 23

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 24 Mayıs 2009 ahar Dönemi - Pazar 14.30 MLİYET MUHSEESİ YÖNETİM MUHSEESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 2007 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 MLİYET MUHSEBESİ YÖNETİM MUHSEBESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN TEST

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 MLİYET MUHSEESİ YÖNETİM MUHSEESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ - GİDER KAYITLARI - 7 / A SEÇENEĞİ UYGULAMASI

MALİYET MUHASEBESİ - GİDER KAYITLARI - 7 / A SEÇENEĞİ UYGULAMASI Mesleki ve Teknik nadolu Lisesi Maliyet Muhasebesi - 7/ Seçeneği Uygulaması Mehmet li GÜLER - www.mehmetaliguler.com MLİYET MUHSEESİ - GİDER KYITLRI - 7 / SEÇENEĞİ UYGULMSI EKİN ÜRETİM İŞLETMESİ'ne ait

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı