VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 Aralık PwC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 Aralık 2007. PwC"

Transkript

1 VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 PwC

2 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

3 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

4 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Sermaye uzlaşısıdır. Basel Komitesi tarafından yayımlanmıştır. Bankaların asgari sermaye gereksinimlerini ölçümlemesi için bir standartlar manzumesidir. Slide 4

5 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Basel Komitesi Uluslararası Takas Bankası (Bank for International Settlements BIS) bünyesinde faaliyet göstermektedir Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulmuştur 1930 da kurulmuştur Dünyanın en eski uluslararası finansal organizasyonlarından biridir Ana amacı, ekonomik gelişim ve küreselleşme esnasında finansal stabilizasyonun korunmasıdır Đsviçre nin Basel kentindedir Slide 5

6 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II - Basel I Basel I 1988 yılında yayımlandı Uluslararası sektör standardı G-10 ülkeleri, ülkemiz ve diğer pek çok ülkede yürürlüktedir 1996 yılında Piyasa Riski hesaplama adımına eklenmiştir Öz Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler + (Piyasa Riski)*12,5 > 8% Slide 6

7 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Basel II Gereksinimi Sermaye yeterliliğinin ölçümünde Basel I in eksiklikleri; Sermaye sadece kredi riski ile ilişkilendirilmiştir, (1996 yılında piyasa riski ilave edilmiştir) Risk duyarlılığı yetersizdir (sadece 5 farklı risk ağırlığı 0, 20, 50,100) OECD ülkesi kriteri var (Klüp üyeliği) Portföy içerisinde riskin dağıtılmış olması dikkate alınmıyor Tüm bankalar için tek bir yöntem mevcut Risklerin vade/zaman boyutunun yetersiz değerlendirilmesi Slide 7

8 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Basel II Gereksinimi Krizler; Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucu tüm uluslararası piyasaları etkilemektedir Finans piyasalarının ve enstrümanların gelişmesi, Artan risk hacmi Teknolojide yaşanan hızlı değişimler Slide 8

9 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Tarihsel Gelişim Basel II Haziran 1999 da ilk istişare metni, 2001 de ikinci istişare metni Nisan 2003 üçüncü metin yayımlandı Haziran 2004 yılında Basel II yayımlandı Bankaların kendi iç risk yönetimi metotlarından, üst denetim kontrolünden ve piyasa disiplininden daha fazla yararlanma Değişik yaklaşımları uygulayabilme olanağı, daha iyi risk yönetimini teşvik edici sermaye hesaplama çerçevesi Riske daha duyarlı ölçüm metotları Slide 9

10 Genel Olarak Basel II Basel II Uygulama Tarihi - Avrupa Ülkeleri Basel II nin Başlangıcı (Standart ve Temel) Temel-ĐDB (Perakende dahil) Paralel kullanım Taban (95%) Taban (90%) Taban (80%) Paralel kullanım Taban (90%) Taban (80%) Kredi riski ve/veya operasyonel riskler için gelişmiş yöntemler Basel II nin Başlangıcı (Gelişmiş ve AMA) Slide 10

11 Genel Olarak Basel II Genel Olarak Basel II Basel II ile Dünya ve Türkiye Bankacılığı değişecektir. Basel II ile birlikte derecelendirme önem kazanacaktır. Bankaların ayırması gereken sermaye miktarı çoğunlukla kredinin risklilik derecesine bağlı olacaktır. Derecelendirmeye bağlı olarak karar alınması ve risklerin yönetilmesi zorunlu olacaktır. Dolayısıyla Bankalar kredi kullandırırken daha seçici olmak zorunda kalacaklardır, limit, teminatlandırma ve fiyatlandırma kararlarının etkileneceği açıktır. Slide 11

12 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

13 Basel II Temel Çerçevesi Asgari Sermaye Yükümlülüğü Sermaye yükümlülüğü hesaplanması Risklerin ağırlıkları/ Derecelendirme Risklerin azaltılması (Teminatlar) Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi Bankaların sermaye durumunun genel risk profilleri ve stratejileri ile uyumlu olmasını sağlayacak biçimde denetlenmesi Erken müdahale, asgari sermaye yeterliliği oranından daha fazla bir sermaye bulundurma Hesaplamalarda dikkate alınmayan riskler Stres testleri Piyasa Disiplini Kamuya açıklanacak bilgiler Gerekli tüm bilgileri zamanında ve şeffaf bir biçimde açıklamakla yükümlülüğü Slide 13

14 Basel II nin Kapsamı Sermaye Yeterlilik Rasyosu Öz Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler + (Piyasa Riski + Operasyonel Risk)*12,5 > 8% Değişmedi Resmi Denetim açısından Öz Sermayenin Tanımı %8 oranında Asgari Sermaye Yeterliliği Rasyosu Yeni Kredi Risklerinin Ölçülmesinde Yeni Metotlar Operasyonel Riskler Piyasa Risklerinin Ölçümünde Değişik Metotların Değerlendirilmesi Slide 14

15 Basel II nin Kapsamı Kredi Risk Ölçüm Yöntemleri Artan kalitatif kriterler doğrultusunda artan zorlukta ölçüm yöntemleri Standart Yöntem Temel Đçsel Derecelendirme Yöntemi Gelişmiş Đçsel Derecelendirme Yöntemi 1988 de yayınlanan metnin devamı niteliğindedir. Riske duyarlılık daha geniş kapsamlı olarak ele alınır. Risk ağırlıkları dış kredi derecelendirme kurumlarının verdiği derecelere bağlı belirlenir. Risk ağırlıkları kurumların içsel derecelendirme modelleri kullanılarak belirlenir. Derecelerin temerrüte düşme olasılıkları (PD) hesaplamalarda kullanılır. Diğer model girdileri ise üst denetim tarafından belirlenecektir. Temel içsel derecelendirme yönteminde olduğu gibi, PD nin ölçülmesinin yanında, kurumlar temerrüt halinde kayıp (LGD) ve temerrüt halinde riskteki değeri kendileri (EAD) içsel olarak belirleyeceklerdir. Slide 15

16 Basel II nin Kapsamı Standart Yöntem - Hesaplama Standart Yöntem Risk ağırlıkları dış kredi derecelendirme kurumlarının verdiği derecelere bağlı belirlenir. Standart Yöntem ile hesaplama : Risk Tutarı Risk Ağırl rlığı 8% x x = Sermaye Etkisi Risk ağırlıklı aktifler Slide 16

17 Basel II nin Kapsamı Standart Yöntem - Firmalar Tüzel Müşteriler Kurumsal Net satışları > 50 milyon Euro olan Kurumsal firmalar Perakende portföyünde sınıflandırılamayan krediler (KOBĐ) Perakende Bireysel müşteriler Belirli şartları taşıyan KOBĐ ler Slide 17

18 Basel II nin Kapsamı Standart Yöntem - Perakende Portföy Tanımı Kapsam: Gerçek kişiler veya küçük işletmelere kullandırılan krediler Ürünler: Tüm bireysel kredi ve finansal kiralama ürünleri; taksitli krediler, oto kredi ve kiralama ürünleri, destek kredileri ve tekrar edilebilen ve kısa vadeli krediler, kredi kartları Portföy limiti: Kredinin perakende portföyün önemli bir kısmını kapsamaması, yeterli ölçüde risk dağılımının sağlanmış olması gerekmektedir. (Örneğin kredi tutarı, toplam perakende krediler portföyünün kredi hacminin %0,2 sini aşmamalıdır) Risk Limiti: Tek bir borçluya kullandırılabilecek kredi miktarının üst limiti 1 milyon. Slide 18

19 Basel II nin Kapsamı Standart Yöntem Risk Ağırlıkları VARLIKLAR AAA A+ BBB+ BB- nin BB- AA- A- Altı Derecesiz Şirketlere Verilen Krediler %20 %50 %100 %150 %100 VARLIKLAR RĐSK AĞIRLIĞI Perakende Krediler Đkamet Amaçlı Gayrimenkul Đpoteği Karşılığı Verilen Krediler Ticari Amaçlı Gayrimenkul Karşılığı Verilen Krediler Muhtelif Alacaklar ve Diğer Aktifler %75 %35 %100 %100 Slide 19

20 Basel II nin Kapsamı Örnek Đki Firma (Net satış < 50 mio Euro ) Kurumsal KOBĐ (Kredi Talebi > 1 mio Euro) Perakende KOBĐ (Kredi Talebi < 1 mio Euro) STANDART YÖNTEM Kredi talebi: 2,000,000 YTL Rating: Derecesiz Basel I Risk Ağırlığı: 100% Basel II Risk Ağırlığı: 100% Kredi talebi: 1,500,000 YTL Rating: Derecesiz Basel I Risk Ağırlığı: 100% Basel II Risk Ağırlığı: 75% Basel I : 160,000 YTL Basel II : 160,000 YTL Basel I : 120,000 YTL Basel II : 90,000 YTL Slide 20

21 Basel II nin Kapsamı Basel II Standart Yöntem TC Merkez Bankası ve Hazine ile olan YP işlemler TC risk derecesine göre ağırlıklandırılacaktır. (BB-= 100% RA) Repo kağıtları için karşı taraf kredi riski hesaplanacaktır. Operasyonel riskler ilave edilmiştir. Bankaların sermaye gereksinimi artacaktır, Bazı bankaların ise yurtdışı borçlanma maliyeti ve kredi limitleri olumsuz etkilenebilecek Slide 21

22 Basel II nin Kapsamı Basel II Standart Yöntem KOBĐ ve perakende kredilerinin hacmi artacak Derecesi daha iyi olan firmalar ile çalışılacak Konut amaçlı gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen konut edindirme kredileri artacak Slide 22

23 Basel II nin Kapsamı Đçsel Derecelendirme Yöntemleri Temel Đçsel Derecelendirme Yöntemi Temmerrüt olasılıkları (Probability of Default) içsel olarak hesaplanır. Diğer parametreleri denetim otoritesi sağlar. Gelişmiş Đçsel Derecelendirme Yöntemi Risk parametreleri içsel olarak hesaplanır. Slide 23

24 Basel II nin Kapsamı Đç Derecelendirmede Kullanılan Temel Terimler Temerrüt Olasılığı / Probability of Default (PD) Temerrüt Halinde Kayıp / Loss given Default (LGD) Temerrüt Halinde Risk Tutarı / Exposure at Default (EAD) Vade / Maturity (M) Slide 24

25 Basel II nin Kapsamı Sermaye Yeterliliğinin Hesaplanması Metotları ĐDB Yöntemi ile hesaplama: Resmi Denetim otoritesi tarafından belirlenen formül : EAD x Fn PD ; LGD ; M ; R x 8% = Sermaye Etkisi ĐDB Temel : PD içsel hesaplama, LGD (45%), EAD, korelasyon (R) ve M (vade) resmi otorite tarafından belirlenir ĐDB Gelişmiş : PD, LGD, EAD : içsel tahmin Slide 25

26 Basel II nin Kapsamı Sermaye Gereksinimi Değişimi (Net Satışları Aynı, Dereceleri Farklı Şirketler) PD X Şirketi Y Şirketi Z Şirketi Aaa 0.01 Aa Aa ĐDB YÖNTEMĐ Net Satışlar: 5,000,000 Rating: Aaa PD: 0.01% Risk Ağırlığı: 5.89% Kredi tutarı: 1,500,000 RAA: 88,293 Net Satışlar: 5,000,000 Rating: Baa1 PD: 0.13% Risk Ağırlığı: 27.14% Kredi tutarı: 1,500,000 RAA: 407,091 Net Satışlar: 5,000,000 Rating: Ba3 PD: 2.25% Risk Ağırlığı: 91.12% Kredi tutarı: 1,500,000 RAA: 1,366,807 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba Ba B Sermaye Gereksinimi: 7,487 Sermaye Gereksinimi: 34,521 Sermaye Gereksinimi: 115,905 B2 B Slide 26

27 Basel II nin Kapsamı Đçsel Derecelendirme Yöntemleri Farklı Temerrüt Olasılıkları için Sermaye Gerekliliği Đkamet amaçlı gayrimenkul kredileri NS 50 mio NS 5 mio Sermaye Gerekliliği Perakende % 0.10% 0.40% 0.75% 1.30% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00% 20.00% PD Slide 27

28 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

29 Derece Nedir? Derece Nedir? Derece, kredi müşterisinin kredibilitesinin sayısal olarak değerlendirmesidir. Kredi müşterisinin borcunu ödeme kapasitesini belirler Müşterileri, risklerine göre sınıflandırmak ve sıralamak Müşterilerin gelecekteki temerrüde düşme olasılığını tahmin etmek için kullanılır. Slide 29

30 Derece Nedir? Derece Nedir? Kredi skoru, en basit tanımıyla bir müşterinin kredi ya da herhangi bir banka ürününe başvururken verdiği cevapların değerlendirilmesidir. Her yanıtın bir skor puanı vardır. Tüm sorulara verilen cevapların puanları toplandığında, bu toplam belirlenen eşik değerini geçiyorsa müşterinin kredi talebi onaylanır, aksi halde reddedilir. Onaylanan kredilerin; fiyatı, teminatı, limiti toplam skor puanına göre belirlenir. Slide 30

31 Derece Nedir? Derece Nedir? Đki Çeşit derecelendirme vardır: - Dış kaynaklı derecelendirme: Dış derecelendirme kurumları tarafından verilir Genelde bono ve hisse senedi ihraç etmiş şirketler için mevcuttur - Đçsel derecelendirme: Bankalar tarafından kendi kredi müşterileri için kullanılır Slide 31

32 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

33 Derecelendirme Kredi Müşterilerinin Derecelendirilmesi Kredi müşterileri ile ilgili bilgi toplanması - Kantitatif veri: finansal raporlar, vergi raporları, banka-kurum geçmiş ticari bilgileri - Kalitatif veri: müşteri toplantıları, müşteri anketleri, pazar araştırma raporları Başlıca faktörlerin oluşturulması - Kantitatif faktörler: likidite, karlılık, büyüklük, borçluluk v.b. AB deki Orta ve büyük ölçekli bankaların %75 ine göre şirketlerin borçluluk seviyesini en ayrıştırıcı faktörlerdendir * - Kalitatif faktörler: yönetimin kalitesi, sektörde deneyim, v.b AB deki Orta ve büyük ölçekli bankaların %50 sine göre şirket yönetiminin kalitesi en ayrıştırıcı faktörlerdendir* * Avrupa Komisyonunun Avrupa Bankaları üzerinde yaptığı anketin sonuçlarına göre Slide 33

34 Derecelendirme Kredi Müşterilerinin Derecelendirilmesi Kalitatif faktörler - kredinin miktarına, ve - firmanın büyüklüğüne bağlıdır. KOBĐ nin büyüklüğü yada talep edilen kredinin miktarı arttıkça bankanın isteyeceği bilginin derinliği de artar - Örneğin, bir KOBĐ nin temerrüt olasılığını hesaplamada finansal olmayan skorkartın katkısı, büyük şirketlere oranla daha fazladır. Yeni başlayan şirketlere ait geçmiş veri bulunamadığından dolayı bu şirketlerde kalitatif veri, şirket toplam risk derecesini %60 oranına kadar etkileyebilir. Slide 34

35 Derecelendirme Kredi Müşterilerinin Derecelendirilmesi Kredi Müşterisi Kredi Kayıt Büroları* Kalitatif Faktörler Yönetimin Kalitesi Piyasa Durumu Yasal Yapı Kantitatif Faktörler Borç Oranı Likidite Karlılık Đçsel Derecelendirme Sistemi PD (temerrüt oranı) Derece * Finansal veri toplayan kredi kayıt büroları, sadece bazı bankalar tarafından tercih edilir. Slide 35

36 Derecelendirme Derecelendirme Modeli Kurulumu Finansal Faktörler Bilanço ve kar/ zarar tablosu Kredi müşterisinin banka ile yaptığı geçmişteki işlemler Finansal faktör kategorileri; Büyüklük; Net satışlar, Toplam varlıklar, Özkaynaklar Karlılık; Faaliyet karı / Net Satışlar, Vergiden Önceki Kar / Brüt Satış Karı Net Kar / Aktif Toplamı, Net Kar / Özkaynaklar Verimlilik; (Net Alacaklar)/ Net satışlar Likidite; Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar, (Nakit + An.Par.Çev.Menk.Kıy) / (Banka Borçları + Uzun vade Borç Taksitleri) Borçluluk; Faaliyet Geliri / Kısa vadeli borçlar, Vergiden Önceki Kar / Kısa vadeli borçlar, Brüt Satış Karı / Finansman Gideri Slide 36

37 Derecelendirme Derecelendirme Modeli Kurulumu Niteliksel Faktörler Şirketin yönetimi Yönetimin borcunu ödeme prensibi/ yaklaşımı, moralite Yönetimin tecrübe ve iş becerisi, Şirketin yapısı, Şirketin yıllar içinde gelişimi Mevcut işkolunda faaliyet süresi / tecrübesi, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, Şirketin rekabet gücü Şirketin maruz kaldığı piyasa riski veya benzeri konu başlıkları Slide 37

38 Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi Derecelerin Bankalarda Kullanımı

39 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Kredi Risk Derecelerinin Bankalarda Kullanımı Kredi verme sürecinde bankalar firmalara verdikleri kredi risk derecelerini çeşitli aşamalarda kullanmaktadırlar. Dereceler tüm kredilendirme sürecinde geçerlidir; Kredi tahsis kararı Kredi değerlendirmesi Fiyatlandırma Kredi türü/limiti Teminat yapısı Kredi izleme Banka derecesi düşük bir firma için daha çok sermaye ayırması gerekecektir, dolayısıyla sadece kredinin fiyatı değil, kredi türü/limiti ve teminat yapısı da etkileyecektir. Slide 39

40 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Kredi Tahsisi, Onay Red Kararı 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% Sınır değer Kötü Đyi Öngörülen Kötü Đyi Gerçekleşen Kötü 1. Tip Hata Đyi 2. Tip hata 0.00% Tip hata 1. Tip hata 35.00% 30.00% 25.00% Sınır değer Đyi 20.00% 15.00% 10.00% Kötü 5.00% 0.00% Tip hata 1. Tip hata Slide 40

41 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Kredi Tahsisi, Onay Red Kararı Skor <160 Otomatik Onay Đnceleme Otomatik Red 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% Otomatik Red Yüksek miktarda kredi taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar Sınır değer Đnceleme Sınır değer 5.00% 0.00% Otomatik Onay Slide 41

42 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Kredi Portföy Yönetimi Derecelere göre en yüksek kredi limitleri belirlenebilir. Örneğin, banka düşük dereceli müşterilere belirli bir limit dahilinde kredi verebilir ve böylece bu kategorilerde oluşabilecek kredi konsantrasyonu riskinden kaçınılmış olur. Derecelere göre kredi tahsis sorumlulukları belirlenebilir. Örneğin, şube sadece belirli bir derecenin üzerinde olan müşterilere kredi verebilir, veya şube düşük dereceli müşterilere sadece belirli bir limit dahilinde kredi verebilir. Bu limitler dışında kredi verilmesi genel müdürlük onayına tabi olabilir. Yüksek dereceli müşteriler için basitleştirilmiş kredi analiz prosesi uygulanabilir. Slide 42

43 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Kredi Takibi - Đzleme Dereceye göre izleme Düşük dereceli ve/veya derecesi birkaç derece azalmış müşteriler takibe alınabilir. Derecelerdeki kötüleşmenin erken uyarı işareti olarak algılanması, müşterilerin yönetiminin erken bir fazda şekillendirilmesini sağlar ve müşterinin borcunu ödeme güçlüğüne düşmesi engellenmiş olur. Tüm portföyün kredibilitesinin değerlendirilmesini sağlar. Her bir derecedeki kredi riskinin ve müşteri adedinin değişimi izlenerek tüm portföyün kalitesi değerlendirilir. Tüm portföyün izlenmesi ile sektör ve/veya bölgelerdeki ortalama dereceler ve temerrüt olasılıkları gözlemlenebilir. Slide 43

44 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Fiyatlama: Kredinin faiz marjının belirlenmesi Kredinin fiyatı aşağıdaki unsurlara bağlı olarak değişir Fonlama Maliyeti: faiz oranı Operasyonel Maliyet: maaşlar, kira, v.b Beklenen kayıp: Temerrüt halinde beklenen kayıp Sermaye Maliyeti: Bankalar verdikleri kredinin belirli bir miktarı için sermaye ayırmalıdırlar Pazarlık payı Beklenen kayıp ve sermaye maliyeti şirketin derecesine bağlıdır Derecesi iyi olan şirketlerin beklenen kayıpları ve sermaye maliyetleri de düşüktür Slide 44

45 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Fiyatlama Fiyatlama Fiyat/ faiz oranı Pazarlık Payı (Bankanın krediyi satarken) Sermaye maaliyetinin üzerinde olan ek getiri marjı (bazı durumlarda eksi olabilir) Sermaye Maliyeti Bankaların ekonomik ve yasal sebeplerden dolayı beklenmeyen kayıba karşı tuttukları sermayenin maliyeti Beklenen Kayıp Kredi kullanıcısının temerrüdu halinde beklenen kayıp (düşük dereceler için fazla, yüksek dereceler için az) Operasyonel Maliyetler Fonlama Maliyeti Bankanın günlük işletim operasyonlarından doğan maliyetler (maaşlar, kira,v.b) Faiz Oranı Đyi Derece Kötü Slide 45

46 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Örnek Firma A Firma B Derece Temerrüt olasılığı %0.18 %0.34 %0.63 %1.21 %2.25 %4.21 %7.86 Slide 46

47 Derecelerin Bankalarda Kullanımı Örnek Firma A Firma B 3.5% 1.2% 0.7% Y Y X+Y+4.7% 0.5% X+Y+1.2% X Fonlama Maliyeti Beklenen kayıp Sermayenin Maliyeti Operasyon Maliyeti Kredinin Fiyatı Slide 47

48 Soru - Cevap All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

1. Kredi Riski Sorunu

1. Kredi Riski Sorunu 1. Kredi Riski Sorunu Finansal kurumların ne kadar yetenekli oldukları borç verdikleri kişilerin veya kurumların bilgilerini değerlendirip kontrol edebilmeleriyle ölçülür. Finansal kurumlar, kişilere,

Detaylı

BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ FATMA TUĞBA AVCIBAŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN ve 14 ŞUBAT 2013 TARİHİNDE KAMUYU AYDINLATAMA PLATFORMU NDA YAYIMLANAN

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Türkçe Çeviri) Haziran 2004

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 500.000.000.-TL nominal değerli banka bonolarının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Orijinal Yapıt ( İngilizce ) : Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 BANK FOR

Detaylı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRMESİ Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELĠK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELĠK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31

Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN ve TESCİL ETTİRİLEN, 30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi

Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümünün ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) İkinci Yapısal Blok Denetim Otoritesinin İncelemesi

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı