2015 YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ ANKARA 15

2

3

4

5

6

7 in Adı Sayfa No in Adı Sayfa No -ÖZEL KALEM 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8 Personel Giderleri 1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 Sermaye Giderleri 8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 DSİ Bilişim Projesi (E-DTR) 8 -İÇ DENETİM HİZMETLERİ 1 -TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Personel Giderleri 1 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 Personel Giderleri 2 Personel Giderleri 13 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13 Cari Transferler 3 İşler ve Hizmetler 13 Savunma Hizmetleri 3 Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Tarım) 13 Personel Giderleri 3 Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Enerji) 14 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Hizmet) 14 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 Sağlık Hizmetleri 4 24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 15 Personel Giderleri 4 Personel Giderleri 15 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 15 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15 Cari Transferler 4 Sermaye Giderleri 4 30-ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16 Bakım-Onarım 4 Personel Giderleri 16 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım) 5 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 16 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16 -PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6 Sermaye Giderleri 16 Personel Giderleri 6 Etüt ve Proje (Tarım) 16 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 Harita Genel Komutanlığı 16 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 Muhtelif Ölçekli Haritalar 16 Cari Transferler 7 Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım ler 13-TEKNOLOJİ DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8 Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj İle Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Personel Giderleri 8 Planlama İhaleleri

8 in Adı Sayfa No in Adı Sayfa No Etüt ve Proje (Enerji) BARAJLAR ve HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Muhtelif Ölçekli Haritalar 48 Personel Giderleri 1 Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım ler 49 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 Rasat Ücretleri 50 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 Planlama İhaleleri 50 Sermaye Giderleri 1 Etüt ve Proje (Hizmet) 51 Etüt ve Proje (Tarım) 1 Muhtelif Ölçekli Haritalar 51 Proje Yapımı 1 Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım ler 51 Gölet ve Sulaması Proje Yapımı 5 Planlama İhaleleri 52 Etüt ve Proje (Enerji) 236 Büyük Su İşleri 54 Proje Yapımı (Enerji) 236 Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması 54 Etüt ve Proje (Hizmetler) 237 Proje Yapımı (Hizmet) PROJE ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56 Büyük Su İşleri 237 Personel Giderleri 56 Tamamlama Projeleri 243 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 56 Küçük Su İşleri 243 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56 Gölet ve Sulamaları 243 Sermaye Giderleri 56 Etüt ve Proje (Tarım) İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 283 Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 56 Personel Giderleri 283 Proje Yapımı 58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 283 Büyük Su İşleri 84 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 283 Tamamlama Projeleri 5 Sermaye Giderleri 284 Küçük Su İşleri 9 Etüt ve Proje 284 A - Taşkın Koruma 1 Planlama ve Proje Yapımı (Hizmet) 284 B - Taşkın ve Rusubat Kontrolu 174 Büyük Su İşleri 292 C - Drenaj 3 Tamamlama Projeleri 3 D - Yerüstüsuyu Sulamaları 3 E - Yeraltısuyu Sulama Şebekeleri 7 34-EMLAK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 F - Gölet Sulamaları 9 Personel Giderleri 3 İdare İmkanlarla Yapılacak İşler 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları 2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 Bina ve Tesis Yapımı (Tarım) 2 Sermaye Transferleri 3 Bina ve Tesis Yapımı (Enerji) 8 Yeniden Yerleşim (DKH-Kırsalalan Planlama) 3 DSİ Drenaj Projeleri 9 Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim Projesi 3 Ilısu ve Yusufeli Barajı ve HES Projeleri Yeniden Yerleşim Projesi 3 Sermaye Giderleri 3

9 in Adı Sayfa No in Adı Sayfa No Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 3 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 334 Etüt ve Proje (Tarım) 3 Savunma Hizmet Alım Giderleri 334 Kamulaştırma Haritaları 3 Personel Giderleri 334 Taşınmazların Değerleme Etütleri 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 334 Etüt ve Proje (Enerji) 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 334 Kamulaştırma Haritaları 308 Cari Transferler 336 Taşınmazların Değerleme Etütleri 308 Sağlık Hizmetleri 336 Etüt ve Proje (Hizmet) 308 Sermaye Giderleri 336 Kamulaştırma Haritaları 308 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar 336 Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri 3 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım) 336 Büyük Su İşleri 3 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 336 Tesisler 319 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 336 Küçük Su İşleri 319 Avadanlık Alımları (Tarım) S.K.Geçici 6.Md. Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar 3 Hareketli İş Makinası Alımları (Tarım) 336 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları JEOTEKNİK HİZMETLER ve YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 Diğer Giderler 337 Personel Giderleri 3 Taşıt Kiralaması Giderleri (Tarım) 337 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3 İş Makinası Kiralaması Gideri (Tarım) 338 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 Malzeme Giderleri (Makina Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları) 338 Sermaye Giderleri 3 (Tarım) Etüt ve Proje Toplamı 3 Haberleşme Giderleri (Posta ve Telgraf Giderleri) 339 YAS Etütleri 3 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Enerji) 339 Planlama ve Kati Proje Done leri (Temel ve Enjeksiyon Sondajları) (Tarım) Planlama Done ve Kati Proje leri (Temel ve Enjeksiyon Sondajlar) (Enerji) Planlama ve Kati Proje Done leri (Temel ve Enjeksiyon Sondajlar) (Hizmet) 324 Avadanlık Alımları (Enerji) 339 Menkul Sermaye Üretim Giderleri Hareketli İş Makinası Alımları (Enerji) 339 Taşıt Kiralaması Giderleri (Enerji) İş Makinası Kiralaması Giderleri (Enerji) 339 Malzeme Giderleri (Mak. Teç. Alımları ve Büyük Onarımları) 340 Yeraltısuyu Sulamaları 329 Müteahhitlik Hizmetleri 340 Kuyu Açılması ve Açtırılması Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması ve Satın Alınması 329 Malzeme Giderleri (İnşaat Malzemesi Giderleri) 340 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Hizmet) 340 YAS Sulama Tesisleri İle Sondaj Malzeme Gideri 331 Taşıt Kiralaması Giderleri (Hizmet) 340 Sondaj Makine Teçhizat Malzeme Gideri 332 İş Makinası Kiralama Giderleri (Hizmet) 340 Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım) 333 Hareketli İş Makinası Alımları (Hizmet) 341 Su Sondaj Makine ve Teçhizat Alımı 333 Malzeme Giderleri (Mak. Teç. Alımları ve Büyük Onarımları) 341

10 in Adı Sayfa No in Adı Sayfa No Akaryakıt ve Yağ Alımları 341 Etüt ve Proje (Tarım) 362 Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Tarım) 341 Ar-Ge Projeleri 362 Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Enerji) 341 Etüt ve Proje (Enerji) 363 Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Hizmet) 342 Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Hizmetleri 363 Taşıt Alımları 342 Etüt ve Proje (Hizmet) 365 Taşıt Alımları (Tarım) 342 Yeraltısuyu ve Yüzeysel Su Kaynakları Kalite Gözlem Çalışmaları 365 Taşıt Alımları (Enerji) 342 Makina Teçhizat ve Diğer Satınalmalar (Enerji) İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 343 Laboratuvar Cihazı Alımı 366 Personel Giderleri 343 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 367 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 343 Personel Giderleri 367 Sermaye Giderleri 343 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 367 Sulama İşletmeciliği 343 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 367 Ormancılık Hizmetleri (Ağaçlandırma Park ve Fidanlık leri) 343 Sermaye Giderleri 367 Balıkçılık leri 344 Etüd ve Proje Toplamı 368 Bakım-Onarım (Tarım) 345 Proje Yapımı (Enerji) 368 Taşkın ve Drenaj Pompa İstasyonları Enerji Giderleri 345 Sulama Onarımları ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 370 Tesis Onarımları 352 Personel Giderleri 370 Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımları 355 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 370 Bakım-Onarım (Enerji) 359 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 370 Baraj ve HES Tesisleri Onarımı 359 Sermaye Giderleri 370 Makina Teçhizat ve Diğer Satınalmalar (Enerji) 360 Etüd ve Proje Toplamı 370 Proje Yapımı (Hizmet) TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 361 Büyük Su İşleri 371 Savunma Hizmetleri BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (1-26. Bölge Müdürlükleri) 373 Personel Giderleri 361 Personel Giderleri 373 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 361 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 387 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 361 Cari Transferler 394 Cari Transferler 362 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 395 Sağlık Hizmetleri 362 Sermaye Giderleri 362 Bakım-Onarım 362 Ormancılık Hizmetleri (Ağaçlandırma Park ve Fidanlık leri) 362 Etüt ve Proje Toplamı 362

11 -ÖZEL KALEM PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Temsil Gideri (Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri Tanıtma Gideri (Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri) -İÇ DENETİM HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Sayfa No :1

12 -DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Geçici İşçilerin Sosyal Hakları Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ücretleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Periyodik Yayın Alımları Kırtasiye Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Su Alımları Elektrik Alımları İçecek Alımları Bahçe Malzemeleri Alımı ile Yapım ve Bakım Giderleri Sayfa No :2

13 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Müteahhitlik Hizmetleri Posta ve Telgraf Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İlan Giderleri Diğer Yargılama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Fikri Hak Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri CARİ TRANSFERLER Memurların Öğle Yemeğine Yardım ( TL TAKK Dai.Bşk. için) Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemesi SAVUNMA HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Sayfa No :3

14 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları CARİ TRANSFERLER 5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri SERMAYE GİDERLERİ BAKIM-ONARIM (1987A00) ( ) 1 -Proje Giderleri (DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Sitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Projelendirilmesi) İ Elektrik Tesisatı Giderleri İ Sıhhi Tesisat Giderleri İ İnşaat Malzemesi Giderleri İ Hizmet Binası (Merkez) İ Sayfa No :4

15 MAKİNA TEÇHİZAT VE DİĞER SATINALMALAR (TARIM) (1987A0100) Mevkuf Tutulan Ödenek (Malzeme Gideri Savunma Hizmetleri) PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Sayfa No :5

16 -PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Geçici İşçilerin Sosyal Hakları Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ücretleri Sağlık Primi Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İlan Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Mahkeme Harç ve Giderleri Diğer Yasal Giderler Yolcu Taşıma Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri Sayfa No :6

17 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri CARİ TRANSFERLER Sosyal Güvenlik Kurumuna Kamu İşveren Sendikalarına Sayfa No :7

18 13-TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri SERMAYE GİDERLERİ DSİ BİLİŞİM PROJESİ (E-DTR) (00D00) Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Sayfa No :

19 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU 6 -.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge İdare Binası Dinamik Kesintisiz Güç Bİ kaynağı Sistemi -.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Telsiz ve Role İstasyonları Yenileme İşi Bİ DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Sistem Odası Yenileme İşi Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Hat Kira Giderleri Bİ Bölge Müşavirlik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Sayfa No :

20 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları Bİ Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri Bİ Bilgisayar Alımları İ Diğer Makine Teçhizat Alımları İ Bilgisayar Yazılımı Alımları İ DSİ Network Sistemi İyileştirilmesi ve Hat Kira İ Giderleri 62 -Bilgiye Abonelik Giderleri İ Uydu Haberleşme Giderleri İ Hat Kira Giderleri İ Müşavirlik Giderleri İ Barajların Havza Bazında Günlük Olarak İ İşletilmesine Yönelik Yazılım Alımı 67 -Bilgisayar Alımları İ Sayfa No :

21 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek Sayfa No :

22 -TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Sayfa No :

23 23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (TARIM) (15A010100) 1 -Bilecik Merkez Selöz Göleti İnşaatı Kesin Hesap Bedeli Sakarya Kocaali İlçe Merkezi Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli Yumurtalık Ovası Pompaj Sulaması Kesin Hesap Bedeli Elazığ Kovancılar Ekinözü Köyü Köyiçi Deresi Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli Elazığ Kovancılar Topağaç Köyü Güneşli Mezrası Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli Silvan Projesi 2. Kısım Sulama Proje Yapımı Kesin Hesap Bedeli Havran Barajı İnşaatı Kesin Hesap Bedeli Çanakkale-Yenice Kalkım Beldesi Sıtma Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Kesin Hesap Bedeli Artvin-Hopa Kemalpaşa Çamdere (Halvaşi), Köprücü, Yeşilce Dereleri Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri) Sayfa No :

24 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (ENERJİ) (15D0000) Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri) YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (HİZMET) (14K00) 1 -Melen Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatı Kesin Hesap Bedeli Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri) Sayfa No :14

25 24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL GİDERLERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Mahkeme Harç ve Giderleri Sayfa No :15

26 30-ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri PERSONEL GİDERLERİ Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları İlan Giderleri SERMAYE GİDERLERİ ETÜT VE PROJE (TARIM) (1985A0100) HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI (1985A0100) Muhtelif Ölçekli Haritalar Nirengi ve Nivelman İ Değerleri MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR (TARIM) (1985A0100) Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Sayfa No :

27 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU 3-2. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Marmara Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik İ Harita Yapımı 7 -.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Balık Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita İ Yapımı -.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik İ Harita Yapımı Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik İ Harita Yapımı -15.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü İşletme Haritası Yaptırılması Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü 1. Grup Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı İ Burdur Gölü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik İ Harita Yapımı 27 -.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Sayfa No :17

28 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü 1. Grup Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı İ Bafa Gölü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı İ Işıklı Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Rize-Taşlıdere Deniz Çıkış Ağzı Hidrografik ve İ Fotoğrametrik Harita Yapımı Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar Bİ Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita Yapımı İ Hava Fotoğraflarından Harita Yaptırılması (Kıymetlendirme) İ Muhtelif Ölçekli Harita Yapımı İ Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek Mevkuf Tutulan Ödenek AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM FAALİYETLER (TARIM) (1985A0100) 1 -. Bölge Akım Gözlem İstasyonu Elektromekanik Techizat Alımı 2 -. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Techiz.Onarımı 3 -. Bölge Akım Gözlem İstasyonu Yenileme ve Bakım Onarımı 4 -. Bölge Müdürlüğü Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bİ Bİ Bİ Sayfa No :

29 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU 5 -. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis ve Teçhiz Yapımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis ve Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Su Kalite İzleme İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım leri Bİ Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Ergene Havzası Su Kirliliğinin Online İzlenmesi Bİ Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı -. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı -19. Bölge Müdürlüğü Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım -. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı -. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı 24 -Bartın Irmağı ve Yankolları Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Sayfa No :

30 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU Bölge Müdürlüğü AGİ Makine Teçhizat Alımı Bİ Bölge Müdürlüğü AGİ Yenileme ve Bakım Onarım İşi Bİ Bölge Müdürlüğü AGİ Yenileme ve Bakım Onarım İşi Fiyat Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı Bİ Hidrometrik Gözlem Aletleri Alınması İ Hidrometeorolojik Gözlem Aletleri Alınması İ Onarım Giderleri (Malzeme Giderleri) İ Mevkuf Tutulan Ödenek PLANLAMA ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ İLE AYRINTILI ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ ETÜTLERİ (1985A0100) 1 -. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 2 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 3 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 4 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 5 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 6 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 8 -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri -. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri -13. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Sayfa No :

31 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU 13 -Antalya Korkuteli Osmankalfalar Arazi Drenaj Etütleri Bİ Antalya Manavgat Beşkonak Barajı Sulaması Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma ve Ayrıntılı Drenaj ile Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Bİ Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Cihaz, Malzeme ve Kimyasal Madde Alınması İ Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Kimyasal Ürün Alınması İ Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Laboratuvar Gereçleri ve Malzeme Alınması İ Laborant Yardımcısı Hizmet Alımı İ Laborant Yardımcısı Hizmet Alımı İ Mevkuf Tutulan Ödenek PLANLAMA İHALELERİ (TARIM) (1985A0100) 1 -Bursa İli İnegöl İlçesi Dereleri Yerleşim Yerleri ile Arazilerin Taşkından Korunması Master Plan Raporu Hazırlanması Bursa İli İnegöl İlçesi Dereleri Yerleşim Yerleri ile Arazilerin Taşkından Korunması Master Plan Raporu Hazırlanması Fiyat Bİ Sayfa No :

32 PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL) E B İ M KODU 2 -Susurluk Havzası Master Planı Hazırlanması Bİ Susurluk Havzası Master Planı Hazırlanması Fiyat Uluabat Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Bursa İli 1. Kısım (Yenişehir Eğerce ve İncirli) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bursa İli 2. Kısım (Mustafakemalpaşa Danakıran ve Kuzpınarlar) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bursa İli 3. Kısım (Keles Basak Avdan, Kestel Alaçam) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bursa Karacabey Yahyaköy Regülatörü ve Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması Bİ Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması Fiyat Bölge Projeleri Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması Bİ Bölge Projeleri (Kestel Gölbaşı Barajı Yükseltilmesi, Yenişehir Selimiye Barajı ve Orhangazi Sölöz Barajı ve Sulamaları ile Malzeme Ocakları) ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması Bİ Bursa Kestel Ağlaşan-Kayacık Göleti Malzeme Ocakları ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması Bİ Bölge Müdürlüğü ÇED Raporu Hazırlanması Bİ Marmara Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması İ Kocaeli Akmeşe Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Bİ Sayfa No :

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR 135 - PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 135.01 - Personel Ücretlerinden

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU

Detaylı

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI

DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI DPT PROJELERİ TALEP YAPARKEN KULLANILACAK EKONOMİK SINIFLANDIRMA (HARCAMA KALEMLERİ) KODLARININ AÇIKLAMASI 06. SERMAYE GİDERLERİ Daha geniş açıklaması girişte Tanımlar bölümünde yapıldığı üzere, sermaye

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Bütçe Yılı: Ayı: Saymanlık Adı: Mali Hizmetler Birimi. YTL Hesap Hesap Ayrıntı Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı

Bütçe Yılı: Ayı: Saymanlık Adı: Mali Hizmetler Birimi. YTL Hesap Hesap Ayrıntı Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA HESABI 16.785.828,62 16.785.828,62 0,00 0,00 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 60.808,00 60.808,00 0,00 0,00 101 01 Muhasebe Birimindeki Çekler 30.404,00 30.404,00 0,00 0,00 101 02 Tahsildeki Çekler 30.404,00

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015. Sayfa 1

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015. Sayfa 1 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 Sayfa 1 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ

T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ: İl Genel Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri, muhterem konuklar, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın sayın temsilcileri; İl Özel İdaresinin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 75,84 5.114.639,45 102 102 5.860.579,08 7.039.360,38 82.225,00 0,00 5.388,78 0,00 6.043,00 3.975.218,53 150.859,70 10.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 75,84 5.114.639,45 102 102 5.860.579,08 7.039.360,38 82.225,00 0,00 5.388,78 0,00 6.043,00 3.975.218,53 150.859,70 10. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI,, Muhasebe Birimi..,..,.., Vadeli..,.,.., Tübitak Özel larına İlişkin BAP Özel larına İlişkin Banka

Detaylı