TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V."

Transkript

1 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1 ivme(m/s ) s m/s m 5m/s s 5-3 N m/s a 3m/s (s) CEAP E ESEN YAYINARI ( ) 3 (Do u) ( ) (Do u) arac naki gözlemci yi o u yönüne yla giiyor görür CEAP A 5 - aral na arac n n azal - na, arac naki gözlemci arac n yavafll yor görür I yarg kesin o ruur 3 E er an na, en öneyse - aral na - aras naki uzakl k arabilir II yarg kesin e ilir ve araçlar n n ilk konumlar bilinmei inen, III yarg için kesin birfley söylenemez CEAP A olur konum a TEST - 1 Σ y s olur CEAP C Yüzücü en ye yüzerken, ( y + a ) ❶ en ye yüzerken, 3 I arac lanmaka, arac ise sabi la gimekeir Araçlar n ilk lar belli olma nan I yarg n n o rulu u kesin e ilir II arac n n sabiir II yarg o ruur III Grafiklere bak l na er iki araça an na konumuna r o III yarg o ruur CEAP E ( y a ) ❷ olur Denklem ❶ ve ❷ araf arafa oranlan rsa, ( + ) y a ( ) y a + y a y a a olur y a 5 y CEAP C 97

2 Ba l Hareke 7 konum konum 9 o o o fiekil - I o fiekil - II Harekelilerin - grafiklerini çizelim 3 ( - ) aral na ve araçlar aras naki uzakl k arar arac n n arac n n nan a büyük olu u için, arac naki gözlemci arac n uzaklafl yor görür I yarg o ruur o- o o Hız olsun - arac na göre nin : - aral na; olur - aral na; olur CEAP B ESEN YAYINARI ( - ) aral na ve araçlar aras naki uzakl k azal r arac n n arac n n nan büyük olu u için, arac naki gözlemci yi yaklafl yor görür II yarg o ruur an na ve araçlar ayn konuma r ( - 3) aral na ve araçlar aras naki uzakl k arar Ayn a arac n n, arac n n nan er an büyük olu u için, arac naki gözlemci yi uzaklafl yor görür III yarg yanl fl r CEAP B 8 N P R S a T a A B A yüzücüsü nokas na karfl ya ç k ana, B yüzücüsü S nokas na var r CEAP D 1 N P R k b a g O Yüzücünün suya göre II > 1 br olu unan O nokas nan kuzeye yüzerse N - P aras na, kuzey ba ya yüzerse nokas nan karfl ya ç kar Ba ya yüzerse karfl ya ç kamaz CEAP D 98

3 BA I HAREET TEST X Y Z an na; ir an na Z arac naki gözlemciye göre, X in, an na ise yine ir Bu uruma Z arac X arac n sabi la gierken görür Y arac sabi la gii inen X i lan yor Z yi ise yavafll yor olarak görür I ve III yarg lar o ruur II yarg yanl fl r CEAP D nin ye göre : olur I yarg yanl fl r an na; arac arac nan öneir an na ise araçlar yan yana r Buna göre - aral na, arac n n sürücüsü arac n kenine yaklafl yor görür II yarg yanl fl r nin ye göre : e eri sürekli azal r a 5 m/s ESEN YAYINARI III yarg o ruur CEAP C 18 m/s a m/s 3 saniyee arac n n : a m/s 3 saniyee arac n n : ilk a m/s olur 37 15m/s nin ye göre : 37 1m/s 9m/s konum onum - grafi inin e imi verir ( ) olsun (Ba ) ( ) 3 (Do u) 9 m/s olur CEAP A arac naki gözlemci arac n 3 yla o u yönüne giiyor görür CEAP C 99

4 Ba l Hareke 5 a 7 P 3br Y X Y ( ) (+) Yüzücü aras n, süree yü zer 1br X O saniye sonra X cismi P nokas na olu una göre, 1 ak n (+) yöne br olur Yüzücü aras n, X yüzücüsünün üfley 1 br ir ı ı 6 - süree yü zer saniye sonra; Yol br 1 br ➊ Buna göre; ı ı ı - ı 3 olur CEAP E X cismi karfl ya süre sonra ç kar br 1 br ➋ ➊ ve ➋ en olur I yarg o ruur Y cismi nokas nan karfl ya ç kmaz II yarg yanl fl r 6 ( ) (+) yer ESEN YAYINARI Yüzücülerin karfl ya ç k klar nokalar aras naki mesafe 3 br ir III yarg yanl fl r CEAP A 7 ( ) + 7 > > olabilir I yarg için kesin birfley söylenemez + > ir II yarg kesinlikle o ruur > > olabilir III yarg için kesin birfley söylenemez 1 CEAP B 8 - aral na nin al yol nin al yolan aa fazla olu unan arac n- aki gözlemci arac naki gözlemciyi keninen uzaklafl - yormufl gibi görür Ι yarg yanl fl r ve araçlar z yöne gii inen birbirlerini uzaklafl - yormufl gibi görürler II yarg o ruur an na ye göre nin s f r, ye göre ise ir an na arac naki gözlemci yi uruyormufl gibi görür, arac naki gözlemci yi uzaklafl yormufl gibi görür III yarg yanl fl r CEAP B

5 Ba l Hareke 9 3 Araçlar an na yön e iflirmiflir I yarg o ruur Araçlar an na an naki konumlar na geri gelmifllerir ve ayn konuma r II yarg o ruur - 3 aral na arac n n sabi, arac n n azal için, arac naki gözlemci yi yavafll yor görür III yarg o ruur CEAP E 1 Y Y X a a N ESEN YAYINARI X 1 1br X yüzücüsü nokas nan karfl ya ç k na göre, ak n a flekileki gibi olur Y yüzücüsü nokas nan karfl ya ç kar I yarg o ruur Yüzücü lar n n, nere göre üfley lar efli olma için, karfl ya ç k fl süreleri efli e ilir II yarg yanl fl r fiekile görülü ü gibi Y yüzücüsünün yere göre n n büyüklü ü X yüzücüsünün yere göre nan büyükür III yarg o ruur CEAP D 11

6 BA I HAREET TEST - 3 1,N,P N P 3,,, N ve P yüzücüleri karfl a,,, N ve P nokalar na ç karlar, N ve P yüzücüleri karfl a ayn nokaya ç karlar arfl ya P aa önce ç kaca nan ve N yüzücülerinin karfl ya ç kma süreleri ve nokalar ayn r CEAP C cismi ok yönüne 3 yer e iflirirse, X ipi kaar yol al r cismi ise, ok yönüne yer e iflirir 3 olu una göre; 3 6 olur ivme(m/s ) 3 6 saniyee nin : 6 1 m/s 6 saniyee nin : m/s nin ye göre m/s olur 1 a a a 3 yer a N 6 a X Y Z T P r O 3r a X ipi (s) CEAP E CEAP B ESEN YAYINARI 1 A B 6 3 I Yol: Yüzücüler P nokas na karfl ya ç k klar na göre; A yüzücüsü 3 süree, B yüzücüsü süree ç km fl r Çünkü ak n olmasay A yüzücüsü nokas na ç kacak Ak n an olay P nokas na ç k nan 3 yolunu alm fl r B yüzücüsü ak n olmasay N nokas na ç kacak Faka ak n an olay yolunu alarak P nokas na ç km fl r Al klar yollaran, a A 3 a B eflilikleri oranlan rsa, A 3 olur B Buna göre; 3 1 sinα 3 sin ( 6 olur II Yol: A yüzücüsü: Nerin geniflli i ise karfl ya geçme süresi 1 ise, olur 1 B yüzücüsünün karfl ya geçme süresi ise, ( ) ik sin3 olur Yüzücüler karfl ya geçene kaar yaaya 3 yolunu al rlar Bu uruma, ak n a olmak üzere; A yüzücüsü: 3 a 1 3 a 1 3 a ❶ olur 1 B yüzücüsü: 3 ( a + cos3 ) 3 3 e a + o 3 a + 3 ❷

7 Nerin geniflli i i cinsinen yazabiliriz o an6 o sin6 o cos6 3 ( 1 3 ➌ olur Denklem ❶ ve ➌ enklemleri ❷ enklemine yerine yaz l rsa, (3 1) ( 6 olarak bulunur 1 CEAP D 7 8 Ba l Hareke P a a a A B fiekile görülü ü gibi er iki yüzücü e P nokas na karfl ya ç kar Yüzücülerin karfl ya var fl süreleri ve suya göre lar n n büyüklükleri efliir CEAP E N a 5 nin ye göre : ba l bağıl bağıl bağıl + ^- + olur bağıl y r O ESEN YAYINARI α α oorlar n karfl ya ç k fl süreleri ak n na ba l e- ilir Yaln zca moorlar n lar n n y bileflenine ba l r I yarg kesin o ruur Ak n n n armas, ve N nokalar aras naki uzakl e iflirmez II yarg yanl fl r Ak n n n armas A moorunun yere göre n ar - r r ya a azal r, B moorunun yere göre n ar r r III yarg için kesin birfley söylenemez CEAP A A B ba l kuzey CEAP D a II 5 ba o u 6 vme - grafi inin al naki alan aki e iflimi verir ve araçlar n n grafi i flekileki gibi olur Bu uruma nin al yol nin al yolun iki ka nan aa fazla r ve, yi keninen uzaklafl yor görür an na nin ye göre ir I yarg o ruur II ve III yarg lar yanl fl r CEAP A I a 5 5 olur a a II a+ + ( II olur II yüzücünün I yüzücüye göre : ba l ba l II I -( - ) güneyba olur güney CEAP B 13

8 Ba l Hareke 1 a a I II 1 I 1 sorua verilmiflir Buna göre; II I numaral yürücüsü 1 süree karfl ya ç k na göre; a 1 olur ➊ II numaral yüzücünün yere göre olur ➋ ir ➊ ve ➋ en; a 1 a 1 ( a 1 1 olur ➌ ➊ ve ➌ en; a 1 ( a olursa, a ve olur olur 1 + ( ) ( 1 5 olur CEAP E ESEN YAYINARI 1

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü

Elemanter Yük ve Millikan deneyi rencinin Föyü Görevler Bu deney, iki kondansatör plakas aras nda h zland lm yüklü ya damlac klar n gözlemlenmesinden olu maktad r. 1. De ik voltaj de erlerinde ya damlac klar n yükselme ve dü me sürelerini ölçün. 2.

Detaylı

Fotonik ve Kat hal LaZerleri

Fotonik ve Kat hal LaZerleri Fotonik ve Kat hal LaZerleri Fotonik: Opti in Rönesans Dönemi Optik konusu, 1960 y l ndan buyana üstel h zda bir yenilenme sürecinden geçmifl, bilim ve teknolojide genifl yayg n etkisi olan birçok özgün

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 108 YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi zmit Körfezi ndeki TÜPRAfi rafinerisinin 115 metre boyundaki bacas 17 A ustos depreminde devrildi ve ç kan

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE 27 ŞUBAT 2010 ŞİLİ DEPREMİNDE BETONARME PERDE DUVARLI ÇOK KATLI YAPI HASARI... Derleyen: Nejat BAYÜLKE Güney Amerika da Büyük Okyanus k y s nda fiili de 8.8 büyüklü ündeki 27 Mart 2010 depreminden çok

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

OTOMAT K KONTROL FORMLARI

OTOMAT K KONTROL FORMLARI OTOMAT K KONTROL FORMLARI Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerlefltirilecek herhangi bir kontrol cihaz set de eri etraf nda çal flmas gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir.

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı