ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS"

Transkript

1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI Nilgün BALKAYA * ve Müge BALKAYA ** * İstanbul Ünv, Çevre Müh. Böl., İstanbul ** İTÜ., İnş. Fak., İstanbul ÖZET Bu makalede, arıtma tesislerinin inşaatı ve inşaatında dikkat edilmesi gereken konular ve Antalya bölgesindeki arıtma tesislerinin mevcut durumu hakkında kısa bilgi verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma tesisleri, inşaat, yapı malzemeleri. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS ABSTRACT In this paper, a brief literature review about the construction of wastewater treatment plants and important points that must be taken into account during their constructions are presented. However, some information about the recent status of the treatment plants in the city of Antalya is also introduced. Keywords: Wastewater treatment plants, construction, construction materials. 1.GİRİŞ Arıtma tesislerinin inşaatı, planlama ve tasarım ile ilgili işlerin tamamlanması ile başlayan bir süreçtir. Uygun prosesin seçimi ve projelendirilmesi, yer seçimi, seçilen araziye ait zemin etütlerinin yapılması gibi işlemler tamamlandıktan sonra şantiye kurulması ile arıtma tesisinin inşaat işlemine başlanır. İnşaat işlemi arazi düzenlenmesi ve temel kazısı ile başlar, ardından temel inşasına geçilir ve seçilen uygun yapı malzemeleri ile arıtma tesisi ünitelerinin inşası sürdürülür. Arıtma tesisleri için malzeme ve inşaat gereksinimleri, tesiste yer alan ünitelerin işlevlerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve fiziksel boyutları nedeniyle farklılık göstermektedir. Arıtma

2 tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri çelik, betonarme betonu, ön gerilmeli beton ve demirli çimentodur (ferrocement). Bu makalede, arıtma tesisleri için yer seçimi, arıtma tesisi yeri olarak belirlenen arazinin zemin özelliklerinin belirlenmesi, arazi düzenlemesi ve temel kazıları, arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri, korozyon, arıtma tesislerinin işletmeye alınması, çevre düzenlemesi ve geri dolgu konularından bahsedilmekte, Antalya yöresinde inşası tamamlanarak işletmeye alınmış arıtma tesisleri ile inşası planlanan arıtma tesisleri konusunda kısaca bilgi verilmektedir. 1. ARITMA TESİSLERİ İÇİN YER SEÇİMİ: Eğer bir atıksu arıtma tesisi için yer seçilecekse, arıtma tesisinin kurulacağı bölgenin sınırlarına karar verilirken atıksu toplama sisteminin son noktası ile birlikte, yasal kısıtlamalar ve bölgesel koşullar dikkate alınmalıdır. Kentsel kanalizasyon sisteminin yapısı bir noktada arıtma tesisinin yerini belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle atıksu toplama sisteminin son noktası bölgenin en düşük kotlu yeridir. Pompaj için gerekli enerji giderlerini minimum düzeyde tutmak açısından, arıtma tesisi yeri olarak kanalizasyon sisteminin son noktası olan bu tip araziler arıtma tesisi yeri olarak seçilir. Bu alanlar, ya dere yatağı, ya nehir kenarı veya bataklık arazi, deniz kıyısı olan yerleşimlerde ise bir koy veya körfezdir. Bu tür araziler ise, zemin özellikleri iyi olmayan veya yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu batak arazilerdir. Bu alanlarda zeminin taşıma gücü de oldukça zayıftır. Arıtma tesislerinin inşasında, yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu derin kazılarla sık sık karşılaşılmaktadır. Bu durum önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır. 2. ARITMA TESİSİ YERİ OLARAK BELİRLENEN ARAZİNİN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: Zemin özellikleri, tasarımı etkileyen önemli bir parametredir. Zaman kaybetmemek için, tasarım ve zemin özelliklerinin tespit çalışmaları aynı anda yürütülmektedir. Arıtma ünitelerinin her biri içlerinde tonlarca su barındıran havuzlardan ibarettir. Dolayısıyla, bunların zemine uyguladıkları basınç oldukça fazladır. Bu nedenle, tasarım mühendisi, zemin emniyet gerilmesi, kaya veya sıkışmış katmanların yeri ve kalınlıkları, yeraltısuyu tablası minimum ve maksimum kotları ve eğer kazık çakmak gerekiyorsa, kazıklara gelecek kuvvet ve kazık boyları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Zemin cinsi, zemin emniyet gerilmesi, permeabilite vb. zemin özelliklerinin belirlenmesi için, arazide uygun sayıda belirlenen noktada zemin sondajı yapılarak, inşaat öncesinde zemin özelliklerinin tespiti yapılmalı ve bölgedeki yeraltısuyu seviyesi hakkında bilgi elde edinilmelidir. Zemin özelliklerinin tespiti aşamasında; zemin ıslahının gerekli olup olmadığı, zemin taşıma gücünün yeterli olup olmadığı, temel inşaatı sırasında ve ileride alınması gereken önlemler hakkında detaylı incelemeler yapılmalıdır. 3. ARAZİ DÜZENLEMESİ VE TEMEL KAZILARI: Atıksu arıtma tesisinin yapılması için seçilmiş olan arazinin topografyası ve tesisin hidrolik profiline göre inşası yapılacak arıtma ünitelerinin temel alt kotuna kadar hafriyatın

3 yapılması gerekmektedir. Tesisin hafriyat planı aynı zamanda iş planlamasının en önemli unusurlarından biridir. Hazırlanan hafriyat projesine göre öncelikle tesis sahasında bitkisel toprak hafredilir. Kazılarda dikkat edilecek en önemli unsur, zemin stabilitesine bağlı olarak uygun şevlerde ve/veya iksa sistemleri kullanılarak gerek çalışanların, gerekse de yapının inşa süresince emniyetinin sağlanmasıdır. Zeminin kendini tutabildiği, özel iksa sistemleri gerektirmeyen zemin cinslerinde uygun şevler oluşturularak yapı temel seviyesine kadar hafriyat yapılır. Hafriyat aşamasında zemin cinsine ve derinliğine göre çeşitli iş makinaları kullanılır. Şevli kazı yapmanın olanağı olmadığı veya şevli kazının ekonomik olmadığı durumlarda geçirimsizlik perdeleri oluşturularak yeraltısuyunun kazı içerisine girmesi engellenir. Geçirimsizlik perdesi olarak uygulanan belli başlı yöntemler; palplanş, diyafram perde, kesişen fore kazık, kesişen jet-grout dur. Yeraltı su seviyesinin kazı seviyesi altına düşürülmesi amacıyla; drenaj yöntemi, well point yöntemi ve derin kuyu pompaj yöntemlerinden uygun biri uygulanır. Arazi düzenlemesi için yapılan kazı çalışmaları ve temel kazıları sırasında çıkan toprağın dolguda kullanılması veya bir depolama sahasında depolanması gerekebilir. Kazıdan çıkan malzeme geri dolgu için uygun özellikte ise geçici depoya, dolgu için uygun olmaması durumunda ise kesin depoya nakledilir. Kazı işlemlerinden sonra temel inşasına geçilir. Temel inşaatları sırasında daha önceden yapılan zemin etütleri değerlendirmelerine göre hareket edilir ve zemin etütleri sırasında belirlenen zemin emniyet gerilmelerine göre uygun temel sistemlerine karar verilir. Tesisteki arıtma ünitelerinde temel sistemleri olarak radye temeller, yardımcı ünitelerde (blower binası, idari büro, trafo vb) ise zeminin taşıma gücüne göre münferit, mütemadi ve radye temel sistemleri kullanılır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde ise, oturma ve yüzme problemine karşı kazıklı temel sistemleri kullanılır. Temel tasarımında mümkün olduğu kadar yüzeysel temeller kullanılmaya gayret edilmekle birlikte, oturmaların büyük veya stabilite açısından güvenlik bulunmadığı durumlarda kazıklı temel tasarıma başvurulmaktadır li yıllardan itibaren zeminin bir yöntemle iyileştirip oturma ve stabilite açılarından sorunsuz hale getirilmesi ve yapının bu zeminin üzerinde tasarlanması olarak tarif edilebilen üçüncü bir seçeneğin uygulanması kabul görmeye başlamıştır. Zemin iyileştirme yöntemlerinin hızla gelişmesi derin temellere göre genellikle ekonomik alternatif olmalarından kaynaklanmaktadır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde uygulanmakta olan belli başlı zemin iyileştirme yöntemleri; ön yükleme ve sürşarj, düşey direnler, derin sıkıştırma, temel enjeksiyon, zemin güçlendirilmesi, geotekstiller veya geosentetiklerdir. Atıksu arıtma tesislerinin yapım maliyetinde önemli bir yer tutan temel sistemleri ve zemin iyileştirme yöntemlerinin projelendirmede çok iyi etüt edilmesi ve en ekonomik çözümlerin üretilmesine çalışılmalıdır. 4. ARITMA TESİSLERİNİN İNŞASINDA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ: Arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri çelik, betonarme betonu, ön gerilmeli beton veya son zamanlarda kullanılan demirli çimento (ferrocement, ferro

4 çimento) olmakla beraber, günümüzde kullanılan malzeme, genellikle, çeliğe kıyasla ilk yatırım maliyetinin düşük, bakımının kolay ve daha ucuz olması gibi nedenlerden dolayı betonarme betonu veya ön gerilmeli betondur. Demirli çimento maliyeti düşük, uzman işgücü gerektirmeyen ve gelişmekte olan ülkeler için önerilen bir yapı malzemesidir. Arıtma tesislerinin inşasında kullanılacak yapı malzemelerinin seçiminde, tesiste yer alan ünitelerin işlevlerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve fiziksel boyutlarının yanı sıra dayanıklılık, maliyet ve hidrojen sülfür, klor, çok yüksek ve çok düşük ph değerleri gibi korozyona neden olan faktörler dikkate alınarak en uygun yapı malzemesi seçilmelidir Beton: Beton, çimento, kum (ince agrega), çakıl (iri agrega) ve suyun uygun ölçülerdeki karışımından elde edilen bir yapı malzemesidir. Betona belirli bir özellik kazandırmak amacı ile, karışıma bazı özel katkı maddeleri de (su geçirmezliği ve kimyasal maddelere dayanım için) ilave edilebilir. Betonun bileşiminde yer alan çimento, kum ve iri agregaları birbirine bağlar. Kum ise, iri agrega taneleri arasındaki boşlukları doldurarak betonun kompasitesini artırır. Çakıl veya kırmataş taneleri betonda iskelet görevi yaparak, dış kuvvetlere karşı koyarlar, büzülmeyi azaltır, betonun çevresel koşullarına dayanıklılığını artırır ve betonun yüklere karşı dayanımını sağlarlar. Agrega beton hacminin yaklaşık olarak % ini oluşturur. Bu nedenle de, bu malzemenin akılcı seçimi beton maliyetlerini olumlu yönde etkiler. Agrega çimentoya kıyasla çok daha ucuz olduğundan, betonda mümkün olan en fazla oranda kullanılmalıdır. Agrega, yapı maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğinden istenen nitelikteki agregayı, istenen bollukta, en yakın ocaktan, en ekonomik şekilde temin edebilmek çok önemli bir konudur. En iyi malzemeler derelerden elde edilenlerdir. Çakıl ve kumun mukavemetinin çimento mukavemetinden az olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü, kırılma daima malzemelerin zayıf olanından ileri gelir. En yaygın olarak kullanılan çimento Portland çimentosudur. Ülkemizde üretilen Normal Portland çimentolarının içindeki elemanların miktarları ortalama olarak; % kireç (CaO), % Silis (SiO 2 ), % 5-9 alümin (Al 2 O 3 ), % 2-4 demir oksit (Fe 2 O 3 ), % magnezi (MgO), % 1-2 kükürt trioksit (SO 3 ), % diğer maddelerdir. Türkiye de Portland çimentosu dışında diğer tip çimentolar da üretilmekte ve bunlarla ilgili standartlar bulunmaktadır. Çok kirlenmemiş olmak şartıyla, deniz suyu hariç doğada bulunan tüm sular beton karma suyu olarak kullanılabilir. Suda organik maddeler ve endüstriyel atıkların bulunmaması gerekir. Bir suyun betona zararlı olması kirli oluşundan ziyade asidik olmasından kaynaklanır. Özellikle yüksek oranda sülfat içeren sular kesinlikle beton karma suyu olarak kullanılmamalıdır. İyi kaliteli beton elde etmek için hammaddelerin belirli niteliklere sahip olması gerekir, ancak bu tek başına yeterli değildir. Beton bileşiminde yer alan malzemelerin karışım oranlarının kurallarına uygun biçimde hesaplanması, hammaddelerin stoklanması, betonun üretilmesi, taşınması, yerleştirilmesi ve saklanması konusunda da gerekli özenin gösterilmesi zorunludur. Bu konulara gereken önemin verilmesi, kaliteli ve sızdırmazlığı yüksek bir beton elde edilmesinin de temel şartıdır. Geçirimsizliğin sağlanmasının önemli bir diğer etkeni ise betonun işlenebilirliğidir. Bu amaçla akışkanlaştırıcı katkı malzemeleri kullanılmaktadır. Betonun kalıba yerleştirilirken oldukça işlenebilir bir kıvamda (taze

5 betonun çökmesi en az 12 cm) olması ve mutlaka vibratör kullanılarak betonun kalıp içinde boşluksuz yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Hazır betonun işlenebilirliği son derece önemli olup, döküm esnasında slampı cm arasında olmasına dikkat edilmelidir. Betonun slampı döküm esnasında taşıma mesafesi dikkate alınarak 12 cm olacak şekilde hazırlanmalı, slamp ayarlamak için döküm esnasında betona su ilavesi yapılmamalıdır. Her beton dökümünde beton kalitesine yönelik numuneler alınmalı, slampı ve beton sıcaklığı kontrol edilmelidir. Beton sıcaklığının +35 derecenin üzerinde olmasına izin verilmemeli, hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde beton dökümü daha serin olan akşam saatlerinde yapılmalıdır. Çok soğuk havalarda beton sıcaklığının + 5 derecenin altına düşmesine izin verilmemelidir. Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda önlem alınmadığı taktirde betonda çatlaklar oluşur. Beton dökülmeden önce kalıplar ve satıh iyice temizlenmeli, kalıplar ıslatılmalıdır. Kaliteli betonun elde edilmesinde, beton kalitesi kadar kalıp sistemi de son derece önemlidir. Kalıp malzemesi seçiminde ve işçiliğinde azami özen gösterilmelidir. Kalıp malzemesi betonun suyunu bünyesine almamalı, betonun kalıp yüzeyine yapışmasına engel olunmalıdır. Bunun için kullanılacak kalıpların yüzeyleri her kullanımdan önce iyice temizlenmeli ve yağlanarak bir sonraki kullanıma hazırlanmalıdır. Kalıplar hazırlanırken proje gereği bırakılan derz yerleri hariç betonun yekpare dökümünü sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, soğuk derz oluşmasına ve betonun dışarıya sızmasına müsaade edilmemelidir. Kalıp malzemesi olarak genellikle plywood malzemeden imal edilmiş kalıplar kullanılmaktadır. Yapıların geometrik formlarına uygun olarak hazırlanan düz yüzeyli ve eğri yüzeyli kalıpların betonun şerbetinin akmasına izin vermeyen, vibrasyonda açma yapmayacak şekilde gergi ve destek elemanlarıyla gerekli takviye yapılmalıdır. Tesisin ihtiyacı olan betonun temininde beton santrali kurulması yerine, genellikle hazır beton üreticilerinden beton temini yoluna gidilmektedir. Betonun transmikserlerle beton santralinden tesise taşınmasının süresi beton kalitesinde son derece önemlidir. Yaş karışımlı hazır betonda da kuru karışımlı hazır betonda da taşıma mesafesinin artması beton mukavemetinin düşmesine neden olmaktadır. Yaş karışımlı hazır betonlarda taşıma süresinin uzaması işlenebilirliğin de azalmasına neden olmaktadır. Azalan işlenebilirlik betonun kalıba yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Azalan kıvamı artırmak için su ilavesi yapılması ise, beton mukavemetinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Betonun dökümünden sonra betonun korunması da son derece önemlidir. Betonun yerleştirilmesinden sonra ayakla basıldığında 1-2 mm derinlikte iz bıraktığı durumda son mastarlama yapılarak kür işlemine başlanmalıdır. Bu işlem ilk üç gün boyunca aralıksız ve dökümden itibaren 14 gün boyunca sürdürülmelidir. Kür işlemi için su püskürtülerek veya ıslak çuval sarılarak kür işlemi yapılır. Günümüzde püskürtülerek uygulanan kimyasal kür malzemeleri de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kür uygulaması beton mukavemeti ve rötre çatlaklarının (gelişigüzel oluşacak çatlaklar) önlenmesi için çok önemlidir. Betonun kürü, zamanında ve doğru olarak yapılmadığında oluşan çatlaklar nedeni ile beton geçirimli hale gelir ve arıtma ünitelerinde gerekli olan geçirimsizlik sağlanamaz. Yüksek mukavemetli beton elde edebilmek için betonun su-çimento oranı oldukça önemlidir, aynı zamanda yeraltısuyundaki zararlı kimyasalların betona olumsuz etkilerini önlemek için en yüksek su-çimento oranının 0.45~0.50 değerini aşmaması gerekmektedir (Adıgüzel, 2004).

6 Arıtma tesislerinin inşasında kullanılacak beton tipi en az BS-20 (B-225) olmalıdır. Bu betonlara ait mukavemet hesaplarında ve bunların yapımında en ince teknik esaslar dikkate alınmalıdır. Ülkemizde B-1000 ve daha yüksek dayanımlı betonlar da üretilmektedir Betonarme: Betonarme, beton ve çelikle meydana getirilen ve bu iki malzemenin birbirine iyice bağlanarak dış kuvvetlere karşı ortak çalışmaları sağlanmış bulunan bir yapı malzemesidir. Beton ve çelik çubuklarla üretilen lifli kompozit bir malzeme olan betonarme, basınç ve çekme mukavemeti yüksek, dış etkilere ve darbelere dayanıklı, ekonomik bir malzemedir. Betonarmenin ana maddelerinden bir tanesi de beton çeliğidir. Standartlara uygun olarak üretilmiş beton çeliği, projesine uygun olarak sahada hazırlanır ve montajı yapılır. Proses yapılarında su payının 5 cm olması ve donatıların pastan ve yağdan arınmış temiz olması, donatı kesitinin homojen ve projesine uygun olması istenir. Betonarme betonu basınç kuvvetlerinin alınmasında çok uygun bir malzeme özelliği taşır. Bununla beraber, eksenel gerilme kuvvetlerini taşıdıkları söylenemez. Bu nedenle, zemin üzerinde inşa edilmiş yüksek bir silindirik havuzun duvarlarında zaman içinde gerilme kuvvetlerinin neden olduğu olası çatlakların önlenmesi amacıyla betonarme betonundan imal edilmeleri pek tavsiye edilmez. Aksine, betonarme betonu, yeraltına gömülü yapılar için uygundur. Dikdörtgen planlı havuzlar, genellikle betonarme betonundan imal edilirler. Silindirik havuzlarda da dikdörtgen havuzlarda da, beton duvarın kalınlığı çok ince seçilmemesine dikkat edilmelidir. Duvar çok ince ise, betonarme betonu içerisindeki donatı aşırı şekilde gerilme kuvvetleri ile yüklenecek ve çatlaklar oluşacaktır. Havuz boyutları ne olursa olsun, önerilen minimum duvar kalınlığı, akma ve vibrasyona karşı koymak amacı ile 0.2 ila 0.25 m arasındadır. İyi bir işçilik sonucu üretilen betonarme bir havuzun dayanımı oldukça yüksektir, bakımonarım masrafı çok düşüktür, imalinde kolay bulunabilir malzemeler kullanıldığından ilk yatırım masrafı da düşüktür, çelik veya ön gerilmeli beton ile kıyaslandığında nispeten düşük maliyet sergiler. Ancak, betonarme betonunun imali dikkatli işçilik, hassas ölçü ve iyi bir kontrol gerektirir, yapımı çelik tanklara kıyasla daha uzun süre alır, ph değeri 4 den küçük olan su veya atıksular için, genelde kullanılan Portland tipi çimentonun agresif etkilere dayanımlı olmaması sorun yaratır. Dayanımı artırmak için uygulanan kaplama da bazı sorunlar yaratabilir Öngerilmeli beton: Öngerilmeli beton, yüksek mukavemetli beton ve yüksek kaliteli donatının (çelik tel ve çubuklar) bir arada kullanıldığı bir yapı malzemesidir. Öngerilmeli betonda, elemana gelecek yüklerin etkileri çeliğin gerilmesi ile istenen şekilde dengelenmektedir. Bu yapı malzemesinde, donatılara öngerme işlemi uygulanmaktadır. Öngerilmeli beton gerilme kuvvetlerini almak için çok uygundur. Bu nedenle, kısmen ya da tamamen zemine gömülü olan yüksek havuzların inşasında kullanılmaktadır. Çamur çürütücüler gibi zemin üzerinde inşa edilen yüksek silindirik yapılar için çok uygundur. Malzeme özellikleri mükemmeldir ve çatlama meydana gelmez.

7 Öngerilmeli beton, iyi bir işçilikle yapıldığında dayanımlı ve orta şiddetli agresif etkilere karşı dayanıklı, bakım onarım masrafı düşük bir malzemedir. Kum, çakıl veya kırmataş gibi agregalar, çimento ve kalıp her yerde kolayca bulunabilir, sadece öngerilme telleri ithal edilebilir, çatlak oluşmaz ve sızıntı olasılığı çok düşüktür, betonarme betonu ile kıyaslandığında çok daha ince duvar kalınlıkları gerektirir, bu nedenle yapı daha hafif olur. Ancak öngerilmeli beton en azından B-30 kalitesinde yüksek kaliteli beton gerektirir, bu nedenle tasarım ve imalatta çok dikkat edilmelidir. Birçok durumda yüksek dayanımlı çelik çekme telleri ve tel tutucular dış ülkelerden ithal edilmektedir, küçük tanklarda arttırılan beton kalınlıkları, öngerilmeli beton uygulamasının ekonomikliğini ortadan kaldırmaktadır Çelik: Arıtma tesislerinde yer alan çelik tanklar, biçim olarak genelde silindiriktir ve zemin üzerinde tesis edilirler. Çelik duvarlar, yatay halka basıncını karşılayacak kalınlığa sahiptirler. Zemin üzerinde teşkil edilen ve içinde sadece su bulunan çelik tanklarda, halka basıncı gerilme basıncından kaynaklanır. Genelde, 6 mm lik et kalınlığına sahip tanklar bu amaçlar için kullanılabilirler. Dikdörtgen çelik tanklar, dairesel tanklara kıyasla daha pahalıdırlar. Çelik tankların, taban yapıları betonarme olarak teşkil edilmekte ve korozyona karşı, katodik koruma ile birlikte katran, epoksi veya reçine ile kaplama yapılmaktadır. Günümüzde kimyasal etkilere çok daha dayanıklı ve uygulanması son derece kolay koruyucu malzemeler de kullanılmaktadır. Çelik; fabrikasyon olarak imal edilmesi ve imalatının hızlılığı, çabuk montajı, zemin üzerinde tesis edilenler için ekonomik olması, beton ile kıyaslandığında hafifliği ve daha yüksek sızdırmazlığı, katodik koruma ile birlikte epoksi kaplama uygulandığında korozyona karşı çok dayanıklı olması gibi avantajlara sahiptir. Buna karşın, fabrikada veya kurulacağı yerde kaynak işlemi gerektirmesi, uzman deneyimli personele ihtiyaç duyulması ve hassas imalat kontrolü, çelik ithal eden ülkeler için ekonomik olmaması, kum püskürtme işleminden sonra epoksi uygulamasının çok titiz uygulanmasının gerekliliği, epoksinin pahalı oluşu, epoksi kaplama yapılmadığında düzenli anti-pas ve boya uygulaması zorunluluğu ve artan bakım-onarım maliyeti gibi dezavantajlara sahiptir Demirli çimento (Ferro Çimento): Demirli çimento olarak da adlandırılan ferro çimento, tel örgü ve çimentodan oluşan kompozit bir yapı malzemesidir. Tahıl depoları, su depoları, kayıklar, yük tekneleri ve dubalar gibi ince duvar gerektiren ünitelerin yapımında kullanılan betonarme betonunun özel bir çeşididir. Uygun şekilde tasarımlandığı ve inşa edildiği zaman, demirli çimento, betonarme betonu ile kıyaslandığında, daha iyi mekanik özellikler ve dayanım sergiler. Özellikle çatlamaya karşı olan üstün mukavemeti en önemli özelliğidir. Demirli çimentonun en önemli bileşeni tel örgüdür. Tel örgü, genellikle 0.5 ila 1.0 mm çapındaki tellerin 5 ila 25 mm aralıklarla oluşturdukları ağdır. Üniform dağılımı sağlamak için tel örgü, elemanın kalınlığı boyunca yayılır. Örgünün hacmi, elemanın toplam yapısının % 1 ila 8 i arasında değişir. Harç, alışılageldiği gibi, çimento, agrega ve sudan ibarettir. Çimento-kum oranı 1:1.5 ila 1:2 arasındır. Su-çimento oranının mümkün olduğu ölçüde düşük tutulmasına ve kıvamının iyi olmasına dikkat edilmelidir. Harç, örgüye el ile ya bir taraftan ya da iki taraftan yapıştırma yolu ile uygulanır. Tel örgünün, çelik teller ile bağlanarak yapı içerisinde bükülmemesi sağlanır. Harç püskürtme ile örgüyü kaplar ve genellikle kalıba gerek

8 kalmaz. Bununla beraber, uygulamanın yapıldığı tarafın alt kısımda geçici bir kalıp kullanılabilir. Uygulama yapıldıktan sonra, yapı en az 2 hafta boyunca küre tabi tutulmalıdır. 5. KOROZYON: Elektrokimyasal korozyon metalik yapıların, çoğunlukla metal kaybı sonucu bozunmasıdır. Bu bozunma kendini çatlatma, aşınma, pas oluşumu vb. şeklinde gösterir. Korozyon hemen her cins metal boru, yapı vb. yi tehdit eder ve bunları kullanılmaz hale getirir. Ancak, korozyon olayı sadece metalik yapılarla da sınırlı değildir, betonarme yapılarda da korozyon ortaya çıkabilir. Bu nedenle korozyon kontrolü hem sistemlerin kullanım güvenliği açısından hem de ekonomik açıdan son derece önemlidir. Nem, suda erimiş oksijen, sıcaklık, suda CO 2 bulunması, ph değeri, erimiş durumdaki katı maddeler (klorür, sülfat), ve askıda katı maddeler gibi faktörler korozyon olayını oluşturan başlıca nedenlerdir. Malzemelerin, bir atıksu arıtma tesisinde oluşan korozyona karşı korunmasında uygulanan değişik yöntemler vardır. Seçilecek yöntem korozyonun şiddeti ve maliyet ile ilgilidir. Ekonomi ikinci plana itilecek olursa, bir kereliğine korozyona tamamen dayanımlı malzeme kullanılabilir ve seneler boyunca herhangi bir önleme gerek duyulmayabilir. Paslanmaz çelik, alüminyum ve sert plastik bu tip malzemelerdendir. Korozyonun ortaya çıkmaması için, kullanıldığı yere uygun metal veya alaşımın seçilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Su altındaki metal yüzeylerin kaplanmasında, herhangi bir astara gerek kalmadan kullanılan özel reçineler, alkidler, epoksiler, katranlı kauçuk, bitümlü mum ve PVC gibi maddelerden yararlanılır. Su altında olmayan metal yüzeyler ise, genellikle klorlu kauçuk boyalar, alkidler, epoksi kaplamalar, viniller ve alüminyum boyaları ile kaplanır. Klorlu kauçuk boyalar hidrojen sülfür korozyonuna dayanıklıdır ve ayrıca beton yüzeylere de uygulanabilir. Genellikle, ahşap ve metal yüzeyler için kullanım alanı bulan boyalar; düşük maliyetleri, kolayca uygulanabilirlikleri, renk seçimi ve nispeten yüksek korozyon dayanımlarına sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Kaplama uygulaması dışında, metal içeren yapıların dizaynında, çeşitli korozyon şekillerinin ortaya çıkma olasılığını minimuma indirecek tüm önlemler alınmaya çalışılır. Örneğin, muntazam kaynaklama, iki metal bağlandığında aralarında az potansiyel farkı olması, farklı boru bileşimlerinin yalıtılması gibi. Kullanım sırasında alınacak önlemler; su şartlandırılması, kimyasal madde kullanımı ile korozyon kontrolü ve elektriksel korozyon kontrol yöntemleri olarak sıralanabilir. Su şartlandırması, korozyondaki önemi bilinen maddelerin uzaklaştırılması ve ortamın koruyucu olacak şekilde ayarlanmasıdır. Bu amaçla, demineralizasyon, deiyonizasyon, hava giderme, oksijen giderme, ph kontrolü, askıda madde giderilmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Suya kimyasal madde ilavesi en etkin korozyon kontrol yöntemlerinden biridir. Korozyon inhibitörü adı da verilen kimyasal maddeler çoğunlukla inorganik yapıda olup, çökelti oluşturucu veya oksitleyici yapıya sahiptirler. Çökelti oluşturucu inhibitörler, metal yüzeyler üzerinde korozyonu önleyen veya hızını azaltan koruyucu tabaka oluşturarak, oksitleyici inhibitörler ise metali pasifleştirerek korozyonu önlerler.

9 Elektriksel olarak korozyon kontrolü ise, katodik koruma yöntemi ile yapılmaktadır. Katodik koruma, bütün metalik elemanların katodik yapıya çevrilmeleri esasına dayanır. Katodik koruma, prensipte betonarmeye de uygulanabilmektedir. Böylece, donatıya kesintisiz verilen doğru akım ile donatının erimesi engellenmiş olur. İleri koruma yöntemlerinden biri olarak da bilinen katodik koruma, arıtma tesislerinde çürütücü gaz hattında kullanım alanı bulmaktadır. Önemli bir potansiyel tehlike arz etmesinden dolayı çürütücü gaz hattında, bu tip koruma yapılmalıdır. Bunun yanısıra, deniz deşarj hatlarında da katodik koruma uygulama alanı bulmaktadır. Betonun korozyondan korunması için kaplama uygulaması ve katodik koruma dışında bir diğer uygulama da beton imalinde korozyona dayanıklı çimento türünün kullanılmasıdır. Örneğin, yüksek miktarlarda sülfat (SO 4 2- ) içeren sular ile veya özellikle deri sanayi atıksuları gibi yüksek konsantrasyonlarda hidrojen sülfür (H 2 S) içeren atıksular ile temas eden kanalizasyon mecralarında ve bacalarında, pompa emme çukurlarında ve arıtma ünitelerinde beton korozyonu önemli bir problemdir. Bu durumda sülfata dayanımlı çimentolar kullanılmaktadır. 6. İNŞASI TAMAMLANAN ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETMEYE ALINMASI: Yeni inşa edilmiş bir arıtma tesisi; kuru çalıştırma, yaş çalıştırma, tam olarak devreye alma ve performans deneyleri aşamalarından sonra işletmeye alınır. Tüm mekanik aksam, öncelikle teker teker kuru olarak çalıştırılır. Bunun amacı, bütün mekanik aksamın çalıştığından emin olmaktır. Daha sonra girişler, çıkışlar ve diğer üniteler sızdırma kontrolü için, su ile doldurularak kontrol edilir. Son olarak, tesis atıksu verilerek (başlangıçta seyreltilmiş atıksu verilebilir) normal işletmeye alınır. Bu sırada pompalar, havalandırıcılar ve geri devir ekipmanları (kısaca tüm ekipman) devreye sokulur. Proses için gerekirse, kimyasal maddeler eklenir. Biyolojik havalandırma sistemlerinde, gerek aktif çamurda yeterli askıda katı madde (AKM) oluşumu için, gerek damlatmalı filtrede taş veya plastik ortamı üzerinde biyolojik film oluşumu için, 6-8 hafta (bazen daha fazla) zaman gerekir. Tesis devreye alındıktan sonra, performans deneylerine geçilir. Bu aşamada çeşitli numuneler alınır ve analizler yapılır. Sonuçlar tatmin edici değilse, ilgililer arasında gerekli görüşmeler yapılır. 7. ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GERİ DOLGU: Arıtma tesislerinin hidrolik testlerinin yapılmasından sonra geri dolgu işlemine geçilir. Geri dolgu ile temas eden beton yüzeylerinde 3 kat bitüm emisyonu sürülerek nem tecridi sağlanır. Geri dolgu malzemesi olarak eğer uygunsa (organik madde içermeyen) kazıdan çıkan malzeme ile değilse dışarıdan temin edilen stabilize malzeme kullanılarak geri dolgu tabakalar halinde sıkıştırılarak yapılır. Arıtma tesislerinde yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi de çevre düzenlemesidir. Gerek işletme döneminde etkin bir işletme ve bakım yapılabilmesi için uygun yolların dizaynı gerekse de bir çevre projesi olan arıtma tesisinin çevre ile uyumlu peyzajının yapılması gerek görsel gerek işlevsel olarak son derece önemlidir.

10 Peyzaj işleminde bitki ve ağaçların yeri, konumu ve türleri de gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü bazı proseslerin işleyişi, dökülen yaprak, dal vb. faktörlerden ve bazı yabani ot, bitki türlerinden olumsuz etkilenebilir (örn. damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları). 8. ANTALYA BÖLGESİ NDE YER ALAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ: Antalya Bölgesinde m 3 /gün arasındaki kapasitelerde değişen 17 adet merkezi atıksu arıtma tesisi ile birlikte kapasiteleri m 3 /gün arasında yaklaşık 400 adet münferit atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bölgedeki merkezi atıksu arıtma tesislerinin toplam kapasitesi m 3 /gün ve eşdeğer nüfus (E.N.) dur. Merkezi arıtma tesislerinin bulunmadığı bölgelerdeki turistik tesis ve sitelerin arıtma tesisleri ile birlikte bölgedeki kapasite E.N. a ulaşmaktadır. Antalya bölgesi tesis ve kapasite olarak Türkiye de ilk sıralarda yer almaktadır. Kemer ve Manavgat İlçelerinde altyapı hizmetleri GATAB (Güney Antalya Turizm Altyapı Birliği) ve MATAB (Manavgat Turizm Altyapı Birliği) hizmet birlikleri tarafından yürütülmektedir. Birlik başkanı kaymakam olup, bölgedeki belediye ve tesisler belli oranda birlik üyesidir. TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Tesis Çizelge 1. Antalya İli kıyı şeridindeki merkezi atıksu arıtma tesisleri Kapasite Eşdeğer Nüfus İşletmeyi yapan kuruluş Finanse eden kuruluş Belek I TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURAŞ A.Ş. Belek II TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURAŞ A.Ş. İncekum TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kumköy MATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MATAB Titreyengöl MATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MATAB Kemer GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Beldibi GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Kızıltepe GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Çamyuva GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Tekirova GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Serik Belediye T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalyamerkez Sistem Yapı ASAT Özkaynakları Antalya Belediyesi Alanya Dış kaynaklı kredi Belediye merkez Alanya Belediyesi Kaş Kapalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kalkan Kapalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çolaklı Belediye Dış kaynaklı kredi Çolaklı Belediyesi Kundu KUYAB KUYAB Toplam Not: Birim atıksu debisi 200 lt/kişi.gün olarak alınmıştır.

11 Antalya da bulunan merkezi arıtma tesislerinin yanı sıra merkezi arıtmaların hitap etmediği ve kanalizasyon sistemleri mevcut olmayan bölgelerde atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması amacıyla birçok turistik tesis, yazlık site, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait dinlenme tesislerine münferit arıtma tesisi yaptırılmış ve işletmeleri sağlanmaktadır. 640 km sahil bandı ile Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya da kıyı ve denizlerin korunması amacıyla altyapı tesislerine önem verilmesine rağmen, özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan ve Alanya gibi kıyı şeridindeki bazı ilçelerde altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. Çizelge 2 de Antalya İli kıyı şeridinde altyapı ve arıtma tesisi eksikliği olan yerleşim birimleri ile bu yerleşim birimlerine ait mevcut durum özetlenmektedir. Çizelge 2. Antalya İli kıyı şeridinde merkezi atıksu arıtması yapılması gereken yerleşim birimleri İl/İlçe Antalya Merkez Antalya Merkez Kaş Kalkan Tosmur-Cikcikli Alanya-Mahmutlar Alanya-Konaklı Alanya-Türkler Alanya-Okurcalar Alanya-Yeşilköy Finike Kumluca Kanalizasyon ve arıtma tesisi açısından mevcut durum Kentin batı bölgesine hitap eden Hurma Biyolojik Arıtma Tesisi nin birinci kademesi tamamlanmış olup ( kişi) faal durumdadır kişilik diğer kademelerin inşa edilerek faal duruma geçirilmesi beklenmektedir. Kentin doğu bölgesinde kanalizasyon, arıtma ve deşarj hatlarına ihtiyaç vardır Arıtma tesisleri yapılmış olup, kanalizasyon hattının tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır Arıtma tesisleri yapılmış olup, kanalizasyon hattının tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır Derin deniz deşarjı yapılmıştır, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır 15 km olarak düşünülen kanalizasyon hattının 13 km lik kısmı tamamlanmakla beraber finansman sağlanamaması sebebiyle inşaat tamamlanamamıştır, arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon hattı yapılmakta olup, İncekum arıtma tesisine bağlanacaktır Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur SONUÇ Çevre mühendisleri başta olmak üzere, inşaat, makine, kimya ve elektrik gibi pek çok mühendislik alanını kapsayan arıtma tesislerinin inşası, bu konuda deneyimli ve başarılı firmalarca titizlikle gerçekleştirilmeli ve proje aşamasından itibaren her konuda gereken özenin gösterilmesine dikkat edilmelidir. Atıksu karakteristiğine bağlı olarak uygun projenin tamamlanmasından, yer seçimine, zemin etütlerinin yapılmasına, uygun temel türü seçimi, uygun yapı malzemesi ve ekipman seçimine kadar her konuya gereken hassasiyetin gösterilmesine gayret edilmelidir. Bu aşamalardan herhangi birinden kaynaklanan bir aksaklığın ileride arıtma tesisinin işleyişi üzerinde az yada çok olumsuz etkileri olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Önemli bir turizm merkezi olan Antalya Bölgesi nde mevcut olan arıtma tesislerine her geçen gün yenileri eklenmekle beraber hala tamamlanması gereken ve tamamlanmayı bekleyen altyapı ve arıtma tesisleri mevcuttur. Yeni inşa edilecek tesislerin inşa işleminin yetkili ve deneyimli firmalara verilmesinin ve bu makalede de vurgulanan unsurlara dikkat

12 edilerek inşa edilmesinin; hem işletmeye açılacak tesislerin istenen giderim verimini sağlayacak şekilde sorunsuz olarak işletilmesini, hem de ek bakım ve onarım masraflarının ortaya çıkmamasını sağlayacağı ifade edilebilir. Tesislerin inşasının iyi ve dikkatli bir şekilde yapılması kadar tesiste kullanılacak ekipman ve malzemelerin de doğru seçilmesi gerektiği, bunlara ek olarak arıtma tesislerinin arıtma tesisleri konusunda yetişmiş kalifiye elamanlar tarafından işletilmesinin sağlanmasının da arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için gerekli olduğu söylenebilir. KAYNAKLAR [1] N. Balkaya, Çevre Mühendisleri İçin Yapı Teknolojisi, Doğan Ofset, Samsun, [2] H. Toprak, Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, Cilt II, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yayınları No: 240, İzmir, [3] A. Filibeli, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Eğitim Kursunda Verilen Tebliğler Kitabı, İzmir, [4] V. Eroğlu, Su Tasfiyesi, İkinci Baskı, İTÜ Kütüphanesi Sayı: 1338, İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notları, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, [5] B. Baradan, Yapı Malzemesi II, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 207, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir, [6] A. Adıgüzel, Atıksu Arıtma Tesislerinde İnşaat Tekniği ve Uygulamaları, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kurs Notları, Editörler N. Alpaslan, F. İşgenç, D. Dölgen, Ö. Küçük, Emre Basımevi, İzmir, [7] M.S. Akman, Deniz Yapılarında Beton Teknolojisi, İTÜ Rektörlüğü Sayı: 1481, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, İstanbul, [8] M.S. Kavalalı, Betonarmenin Kalıcılığı Konusunda Temel Bilgiler, Specht, M. nin kitabından tercüme, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yayınları No: 242, İzmir, [9] Anonymous, Wastewater Treatment Plant Design, WFC Manual of Pratice No.8; ASCE Manual on Engineering Practice No.36, Third Printing, Lancester Press Inc., New York, [10] S.J. Arceivala, Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı, Çeviren A.H. Balman, V. Balman, Birinci Baskı, Atılım Ofset, Ankara, [11] G.J. Henry, G.W. Heinke, Environmental Science and Engineering, Prentice Hall, Inc., New Jersey, [12] D., Topacık, Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, Yayın No: 42, İstanbul, [13] C. Kınacı, M.F. Sevimli, Damlatmalı Filtreler, Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, Editör D.Topacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü Yayını, Lale Ajans, İstanbul, [14] Z. Çizmecioğlu, İsale Hatlarının Katodik Koruması, İSKİ Yayınları, Şan Ofset, İstanbul, [15] O. Tünay, Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, [16] F.U. Kocabıyık, Antalya Bölgesindeki Atıksu Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kurs Notları, Editörler N. Alpaslan, F. İşgenç, D. Dölgen, Ö. Küçük, Emre Basımevi, İzmir, [17] [18] D. Orhon, Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Proje Değerlendirmesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Atıksuların Arıtılması Seminerler Dizisi, Seminer Notları, Mayıs 1997, İstanbul.

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği Nilgün BALKAYA 1*, Müge BALKAYA 2 1 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI NİSAN 2010 ii ÖNSÖZ Ülkemizde katı atık yönetim hizmetlerinde

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1 1 GİRİŞ... 4 2 SENTETİK REÇİNE DÖŞEME KAPLAMA MALZEMELERİ... 4 2.1 Genel... 4 2.2 Epoksi reçine tipleri... 4 2.3 Epoksi reçine

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRME RAPORU (ÖZET) 1. GİRİŞ Deprem Şûrası Yapı Malzemeleri Komisyonu 13.04.2004 tarihinde Ankara da toplanarak

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI Yüksek Lisans Tezi Salih AYÇİÇEK İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı