ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS"

Transkript

1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI Nilgün BALKAYA * ve Müge BALKAYA ** * İstanbul Ünv, Çevre Müh. Böl., İstanbul ** İTÜ., İnş. Fak., İstanbul ÖZET Bu makalede, arıtma tesislerinin inşaatı ve inşaatında dikkat edilmesi gereken konular ve Antalya bölgesindeki arıtma tesislerinin mevcut durumu hakkında kısa bilgi verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma tesisleri, inşaat, yapı malzemeleri. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS ABSTRACT In this paper, a brief literature review about the construction of wastewater treatment plants and important points that must be taken into account during their constructions are presented. However, some information about the recent status of the treatment plants in the city of Antalya is also introduced. Keywords: Wastewater treatment plants, construction, construction materials. 1.GİRİŞ Arıtma tesislerinin inşaatı, planlama ve tasarım ile ilgili işlerin tamamlanması ile başlayan bir süreçtir. Uygun prosesin seçimi ve projelendirilmesi, yer seçimi, seçilen araziye ait zemin etütlerinin yapılması gibi işlemler tamamlandıktan sonra şantiye kurulması ile arıtma tesisinin inşaat işlemine başlanır. İnşaat işlemi arazi düzenlenmesi ve temel kazısı ile başlar, ardından temel inşasına geçilir ve seçilen uygun yapı malzemeleri ile arıtma tesisi ünitelerinin inşası sürdürülür. Arıtma tesisleri için malzeme ve inşaat gereksinimleri, tesiste yer alan ünitelerin işlevlerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve fiziksel boyutları nedeniyle farklılık göstermektedir. Arıtma

2 tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri çelik, betonarme betonu, ön gerilmeli beton ve demirli çimentodur (ferrocement). Bu makalede, arıtma tesisleri için yer seçimi, arıtma tesisi yeri olarak belirlenen arazinin zemin özelliklerinin belirlenmesi, arazi düzenlemesi ve temel kazıları, arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri, korozyon, arıtma tesislerinin işletmeye alınması, çevre düzenlemesi ve geri dolgu konularından bahsedilmekte, Antalya yöresinde inşası tamamlanarak işletmeye alınmış arıtma tesisleri ile inşası planlanan arıtma tesisleri konusunda kısaca bilgi verilmektedir. 1. ARITMA TESİSLERİ İÇİN YER SEÇİMİ: Eğer bir atıksu arıtma tesisi için yer seçilecekse, arıtma tesisinin kurulacağı bölgenin sınırlarına karar verilirken atıksu toplama sisteminin son noktası ile birlikte, yasal kısıtlamalar ve bölgesel koşullar dikkate alınmalıdır. Kentsel kanalizasyon sisteminin yapısı bir noktada arıtma tesisinin yerini belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle atıksu toplama sisteminin son noktası bölgenin en düşük kotlu yeridir. Pompaj için gerekli enerji giderlerini minimum düzeyde tutmak açısından, arıtma tesisi yeri olarak kanalizasyon sisteminin son noktası olan bu tip araziler arıtma tesisi yeri olarak seçilir. Bu alanlar, ya dere yatağı, ya nehir kenarı veya bataklık arazi, deniz kıyısı olan yerleşimlerde ise bir koy veya körfezdir. Bu tür araziler ise, zemin özellikleri iyi olmayan veya yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu batak arazilerdir. Bu alanlarda zeminin taşıma gücü de oldukça zayıftır. Arıtma tesislerinin inşasında, yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu derin kazılarla sık sık karşılaşılmaktadır. Bu durum önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır. 2. ARITMA TESİSİ YERİ OLARAK BELİRLENEN ARAZİNİN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: Zemin özellikleri, tasarımı etkileyen önemli bir parametredir. Zaman kaybetmemek için, tasarım ve zemin özelliklerinin tespit çalışmaları aynı anda yürütülmektedir. Arıtma ünitelerinin her biri içlerinde tonlarca su barındıran havuzlardan ibarettir. Dolayısıyla, bunların zemine uyguladıkları basınç oldukça fazladır. Bu nedenle, tasarım mühendisi, zemin emniyet gerilmesi, kaya veya sıkışmış katmanların yeri ve kalınlıkları, yeraltısuyu tablası minimum ve maksimum kotları ve eğer kazık çakmak gerekiyorsa, kazıklara gelecek kuvvet ve kazık boyları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Zemin cinsi, zemin emniyet gerilmesi, permeabilite vb. zemin özelliklerinin belirlenmesi için, arazide uygun sayıda belirlenen noktada zemin sondajı yapılarak, inşaat öncesinde zemin özelliklerinin tespiti yapılmalı ve bölgedeki yeraltısuyu seviyesi hakkında bilgi elde edinilmelidir. Zemin özelliklerinin tespiti aşamasında; zemin ıslahının gerekli olup olmadığı, zemin taşıma gücünün yeterli olup olmadığı, temel inşaatı sırasında ve ileride alınması gereken önlemler hakkında detaylı incelemeler yapılmalıdır. 3. ARAZİ DÜZENLEMESİ VE TEMEL KAZILARI: Atıksu arıtma tesisinin yapılması için seçilmiş olan arazinin topografyası ve tesisin hidrolik profiline göre inşası yapılacak arıtma ünitelerinin temel alt kotuna kadar hafriyatın

3 yapılması gerekmektedir. Tesisin hafriyat planı aynı zamanda iş planlamasının en önemli unusurlarından biridir. Hazırlanan hafriyat projesine göre öncelikle tesis sahasında bitkisel toprak hafredilir. Kazılarda dikkat edilecek en önemli unsur, zemin stabilitesine bağlı olarak uygun şevlerde ve/veya iksa sistemleri kullanılarak gerek çalışanların, gerekse de yapının inşa süresince emniyetinin sağlanmasıdır. Zeminin kendini tutabildiği, özel iksa sistemleri gerektirmeyen zemin cinslerinde uygun şevler oluşturularak yapı temel seviyesine kadar hafriyat yapılır. Hafriyat aşamasında zemin cinsine ve derinliğine göre çeşitli iş makinaları kullanılır. Şevli kazı yapmanın olanağı olmadığı veya şevli kazının ekonomik olmadığı durumlarda geçirimsizlik perdeleri oluşturularak yeraltısuyunun kazı içerisine girmesi engellenir. Geçirimsizlik perdesi olarak uygulanan belli başlı yöntemler; palplanş, diyafram perde, kesişen fore kazık, kesişen jet-grout dur. Yeraltı su seviyesinin kazı seviyesi altına düşürülmesi amacıyla; drenaj yöntemi, well point yöntemi ve derin kuyu pompaj yöntemlerinden uygun biri uygulanır. Arazi düzenlemesi için yapılan kazı çalışmaları ve temel kazıları sırasında çıkan toprağın dolguda kullanılması veya bir depolama sahasında depolanması gerekebilir. Kazıdan çıkan malzeme geri dolgu için uygun özellikte ise geçici depoya, dolgu için uygun olmaması durumunda ise kesin depoya nakledilir. Kazı işlemlerinden sonra temel inşasına geçilir. Temel inşaatları sırasında daha önceden yapılan zemin etütleri değerlendirmelerine göre hareket edilir ve zemin etütleri sırasında belirlenen zemin emniyet gerilmelerine göre uygun temel sistemlerine karar verilir. Tesisteki arıtma ünitelerinde temel sistemleri olarak radye temeller, yardımcı ünitelerde (blower binası, idari büro, trafo vb) ise zeminin taşıma gücüne göre münferit, mütemadi ve radye temel sistemleri kullanılır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde ise, oturma ve yüzme problemine karşı kazıklı temel sistemleri kullanılır. Temel tasarımında mümkün olduğu kadar yüzeysel temeller kullanılmaya gayret edilmekle birlikte, oturmaların büyük veya stabilite açısından güvenlik bulunmadığı durumlarda kazıklı temel tasarıma başvurulmaktadır li yıllardan itibaren zeminin bir yöntemle iyileştirip oturma ve stabilite açılarından sorunsuz hale getirilmesi ve yapının bu zeminin üzerinde tasarlanması olarak tarif edilebilen üçüncü bir seçeneğin uygulanması kabul görmeye başlamıştır. Zemin iyileştirme yöntemlerinin hızla gelişmesi derin temellere göre genellikle ekonomik alternatif olmalarından kaynaklanmaktadır. Taşıma gücü zayıf olan zeminlerde uygulanmakta olan belli başlı zemin iyileştirme yöntemleri; ön yükleme ve sürşarj, düşey direnler, derin sıkıştırma, temel enjeksiyon, zemin güçlendirilmesi, geotekstiller veya geosentetiklerdir. Atıksu arıtma tesislerinin yapım maliyetinde önemli bir yer tutan temel sistemleri ve zemin iyileştirme yöntemlerinin projelendirmede çok iyi etüt edilmesi ve en ekonomik çözümlerin üretilmesine çalışılmalıdır. 4. ARITMA TESİSLERİNİN İNŞASINDA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ: Arıtma tesislerinin inşasında kullanılan yapı malzemeleri çelik, betonarme betonu, ön gerilmeli beton veya son zamanlarda kullanılan demirli çimento (ferrocement, ferro

4 çimento) olmakla beraber, günümüzde kullanılan malzeme, genellikle, çeliğe kıyasla ilk yatırım maliyetinin düşük, bakımının kolay ve daha ucuz olması gibi nedenlerden dolayı betonarme betonu veya ön gerilmeli betondur. Demirli çimento maliyeti düşük, uzman işgücü gerektirmeyen ve gelişmekte olan ülkeler için önerilen bir yapı malzemesidir. Arıtma tesislerinin inşasında kullanılacak yapı malzemelerinin seçiminde, tesiste yer alan ünitelerin işlevlerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve fiziksel boyutlarının yanı sıra dayanıklılık, maliyet ve hidrojen sülfür, klor, çok yüksek ve çok düşük ph değerleri gibi korozyona neden olan faktörler dikkate alınarak en uygun yapı malzemesi seçilmelidir Beton: Beton, çimento, kum (ince agrega), çakıl (iri agrega) ve suyun uygun ölçülerdeki karışımından elde edilen bir yapı malzemesidir. Betona belirli bir özellik kazandırmak amacı ile, karışıma bazı özel katkı maddeleri de (su geçirmezliği ve kimyasal maddelere dayanım için) ilave edilebilir. Betonun bileşiminde yer alan çimento, kum ve iri agregaları birbirine bağlar. Kum ise, iri agrega taneleri arasındaki boşlukları doldurarak betonun kompasitesini artırır. Çakıl veya kırmataş taneleri betonda iskelet görevi yaparak, dış kuvvetlere karşı koyarlar, büzülmeyi azaltır, betonun çevresel koşullarına dayanıklılığını artırır ve betonun yüklere karşı dayanımını sağlarlar. Agrega beton hacminin yaklaşık olarak % ini oluşturur. Bu nedenle de, bu malzemenin akılcı seçimi beton maliyetlerini olumlu yönde etkiler. Agrega çimentoya kıyasla çok daha ucuz olduğundan, betonda mümkün olan en fazla oranda kullanılmalıdır. Agrega, yapı maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğinden istenen nitelikteki agregayı, istenen bollukta, en yakın ocaktan, en ekonomik şekilde temin edebilmek çok önemli bir konudur. En iyi malzemeler derelerden elde edilenlerdir. Çakıl ve kumun mukavemetinin çimento mukavemetinden az olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü, kırılma daima malzemelerin zayıf olanından ileri gelir. En yaygın olarak kullanılan çimento Portland çimentosudur. Ülkemizde üretilen Normal Portland çimentolarının içindeki elemanların miktarları ortalama olarak; % kireç (CaO), % Silis (SiO 2 ), % 5-9 alümin (Al 2 O 3 ), % 2-4 demir oksit (Fe 2 O 3 ), % magnezi (MgO), % 1-2 kükürt trioksit (SO 3 ), % diğer maddelerdir. Türkiye de Portland çimentosu dışında diğer tip çimentolar da üretilmekte ve bunlarla ilgili standartlar bulunmaktadır. Çok kirlenmemiş olmak şartıyla, deniz suyu hariç doğada bulunan tüm sular beton karma suyu olarak kullanılabilir. Suda organik maddeler ve endüstriyel atıkların bulunmaması gerekir. Bir suyun betona zararlı olması kirli oluşundan ziyade asidik olmasından kaynaklanır. Özellikle yüksek oranda sülfat içeren sular kesinlikle beton karma suyu olarak kullanılmamalıdır. İyi kaliteli beton elde etmek için hammaddelerin belirli niteliklere sahip olması gerekir, ancak bu tek başına yeterli değildir. Beton bileşiminde yer alan malzemelerin karışım oranlarının kurallarına uygun biçimde hesaplanması, hammaddelerin stoklanması, betonun üretilmesi, taşınması, yerleştirilmesi ve saklanması konusunda da gerekli özenin gösterilmesi zorunludur. Bu konulara gereken önemin verilmesi, kaliteli ve sızdırmazlığı yüksek bir beton elde edilmesinin de temel şartıdır. Geçirimsizliğin sağlanmasının önemli bir diğer etkeni ise betonun işlenebilirliğidir. Bu amaçla akışkanlaştırıcı katkı malzemeleri kullanılmaktadır. Betonun kalıba yerleştirilirken oldukça işlenebilir bir kıvamda (taze

5 betonun çökmesi en az 12 cm) olması ve mutlaka vibratör kullanılarak betonun kalıp içinde boşluksuz yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Hazır betonun işlenebilirliği son derece önemli olup, döküm esnasında slampı cm arasında olmasına dikkat edilmelidir. Betonun slampı döküm esnasında taşıma mesafesi dikkate alınarak 12 cm olacak şekilde hazırlanmalı, slamp ayarlamak için döküm esnasında betona su ilavesi yapılmamalıdır. Her beton dökümünde beton kalitesine yönelik numuneler alınmalı, slampı ve beton sıcaklığı kontrol edilmelidir. Beton sıcaklığının +35 derecenin üzerinde olmasına izin verilmemeli, hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde beton dökümü daha serin olan akşam saatlerinde yapılmalıdır. Çok soğuk havalarda beton sıcaklığının + 5 derecenin altına düşmesine izin verilmemelidir. Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda önlem alınmadığı taktirde betonda çatlaklar oluşur. Beton dökülmeden önce kalıplar ve satıh iyice temizlenmeli, kalıplar ıslatılmalıdır. Kaliteli betonun elde edilmesinde, beton kalitesi kadar kalıp sistemi de son derece önemlidir. Kalıp malzemesi seçiminde ve işçiliğinde azami özen gösterilmelidir. Kalıp malzemesi betonun suyunu bünyesine almamalı, betonun kalıp yüzeyine yapışmasına engel olunmalıdır. Bunun için kullanılacak kalıpların yüzeyleri her kullanımdan önce iyice temizlenmeli ve yağlanarak bir sonraki kullanıma hazırlanmalıdır. Kalıplar hazırlanırken proje gereği bırakılan derz yerleri hariç betonun yekpare dökümünü sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, soğuk derz oluşmasına ve betonun dışarıya sızmasına müsaade edilmemelidir. Kalıp malzemesi olarak genellikle plywood malzemeden imal edilmiş kalıplar kullanılmaktadır. Yapıların geometrik formlarına uygun olarak hazırlanan düz yüzeyli ve eğri yüzeyli kalıpların betonun şerbetinin akmasına izin vermeyen, vibrasyonda açma yapmayacak şekilde gergi ve destek elemanlarıyla gerekli takviye yapılmalıdır. Tesisin ihtiyacı olan betonun temininde beton santrali kurulması yerine, genellikle hazır beton üreticilerinden beton temini yoluna gidilmektedir. Betonun transmikserlerle beton santralinden tesise taşınmasının süresi beton kalitesinde son derece önemlidir. Yaş karışımlı hazır betonda da kuru karışımlı hazır betonda da taşıma mesafesinin artması beton mukavemetinin düşmesine neden olmaktadır. Yaş karışımlı hazır betonlarda taşıma süresinin uzaması işlenebilirliğin de azalmasına neden olmaktadır. Azalan işlenebilirlik betonun kalıba yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Azalan kıvamı artırmak için su ilavesi yapılması ise, beton mukavemetinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Betonun dökümünden sonra betonun korunması da son derece önemlidir. Betonun yerleştirilmesinden sonra ayakla basıldığında 1-2 mm derinlikte iz bıraktığı durumda son mastarlama yapılarak kür işlemine başlanmalıdır. Bu işlem ilk üç gün boyunca aralıksız ve dökümden itibaren 14 gün boyunca sürdürülmelidir. Kür işlemi için su püskürtülerek veya ıslak çuval sarılarak kür işlemi yapılır. Günümüzde püskürtülerek uygulanan kimyasal kür malzemeleri de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kür uygulaması beton mukavemeti ve rötre çatlaklarının (gelişigüzel oluşacak çatlaklar) önlenmesi için çok önemlidir. Betonun kürü, zamanında ve doğru olarak yapılmadığında oluşan çatlaklar nedeni ile beton geçirimli hale gelir ve arıtma ünitelerinde gerekli olan geçirimsizlik sağlanamaz. Yüksek mukavemetli beton elde edebilmek için betonun su-çimento oranı oldukça önemlidir, aynı zamanda yeraltısuyundaki zararlı kimyasalların betona olumsuz etkilerini önlemek için en yüksek su-çimento oranının 0.45~0.50 değerini aşmaması gerekmektedir (Adıgüzel, 2004).

6 Arıtma tesislerinin inşasında kullanılacak beton tipi en az BS-20 (B-225) olmalıdır. Bu betonlara ait mukavemet hesaplarında ve bunların yapımında en ince teknik esaslar dikkate alınmalıdır. Ülkemizde B-1000 ve daha yüksek dayanımlı betonlar da üretilmektedir Betonarme: Betonarme, beton ve çelikle meydana getirilen ve bu iki malzemenin birbirine iyice bağlanarak dış kuvvetlere karşı ortak çalışmaları sağlanmış bulunan bir yapı malzemesidir. Beton ve çelik çubuklarla üretilen lifli kompozit bir malzeme olan betonarme, basınç ve çekme mukavemeti yüksek, dış etkilere ve darbelere dayanıklı, ekonomik bir malzemedir. Betonarmenin ana maddelerinden bir tanesi de beton çeliğidir. Standartlara uygun olarak üretilmiş beton çeliği, projesine uygun olarak sahada hazırlanır ve montajı yapılır. Proses yapılarında su payının 5 cm olması ve donatıların pastan ve yağdan arınmış temiz olması, donatı kesitinin homojen ve projesine uygun olması istenir. Betonarme betonu basınç kuvvetlerinin alınmasında çok uygun bir malzeme özelliği taşır. Bununla beraber, eksenel gerilme kuvvetlerini taşıdıkları söylenemez. Bu nedenle, zemin üzerinde inşa edilmiş yüksek bir silindirik havuzun duvarlarında zaman içinde gerilme kuvvetlerinin neden olduğu olası çatlakların önlenmesi amacıyla betonarme betonundan imal edilmeleri pek tavsiye edilmez. Aksine, betonarme betonu, yeraltına gömülü yapılar için uygundur. Dikdörtgen planlı havuzlar, genellikle betonarme betonundan imal edilirler. Silindirik havuzlarda da dikdörtgen havuzlarda da, beton duvarın kalınlığı çok ince seçilmemesine dikkat edilmelidir. Duvar çok ince ise, betonarme betonu içerisindeki donatı aşırı şekilde gerilme kuvvetleri ile yüklenecek ve çatlaklar oluşacaktır. Havuz boyutları ne olursa olsun, önerilen minimum duvar kalınlığı, akma ve vibrasyona karşı koymak amacı ile 0.2 ila 0.25 m arasındadır. İyi bir işçilik sonucu üretilen betonarme bir havuzun dayanımı oldukça yüksektir, bakımonarım masrafı çok düşüktür, imalinde kolay bulunabilir malzemeler kullanıldığından ilk yatırım masrafı da düşüktür, çelik veya ön gerilmeli beton ile kıyaslandığında nispeten düşük maliyet sergiler. Ancak, betonarme betonunun imali dikkatli işçilik, hassas ölçü ve iyi bir kontrol gerektirir, yapımı çelik tanklara kıyasla daha uzun süre alır, ph değeri 4 den küçük olan su veya atıksular için, genelde kullanılan Portland tipi çimentonun agresif etkilere dayanımlı olmaması sorun yaratır. Dayanımı artırmak için uygulanan kaplama da bazı sorunlar yaratabilir Öngerilmeli beton: Öngerilmeli beton, yüksek mukavemetli beton ve yüksek kaliteli donatının (çelik tel ve çubuklar) bir arada kullanıldığı bir yapı malzemesidir. Öngerilmeli betonda, elemana gelecek yüklerin etkileri çeliğin gerilmesi ile istenen şekilde dengelenmektedir. Bu yapı malzemesinde, donatılara öngerme işlemi uygulanmaktadır. Öngerilmeli beton gerilme kuvvetlerini almak için çok uygundur. Bu nedenle, kısmen ya da tamamen zemine gömülü olan yüksek havuzların inşasında kullanılmaktadır. Çamur çürütücüler gibi zemin üzerinde inşa edilen yüksek silindirik yapılar için çok uygundur. Malzeme özellikleri mükemmeldir ve çatlama meydana gelmez.

7 Öngerilmeli beton, iyi bir işçilikle yapıldığında dayanımlı ve orta şiddetli agresif etkilere karşı dayanıklı, bakım onarım masrafı düşük bir malzemedir. Kum, çakıl veya kırmataş gibi agregalar, çimento ve kalıp her yerde kolayca bulunabilir, sadece öngerilme telleri ithal edilebilir, çatlak oluşmaz ve sızıntı olasılığı çok düşüktür, betonarme betonu ile kıyaslandığında çok daha ince duvar kalınlıkları gerektirir, bu nedenle yapı daha hafif olur. Ancak öngerilmeli beton en azından B-30 kalitesinde yüksek kaliteli beton gerektirir, bu nedenle tasarım ve imalatta çok dikkat edilmelidir. Birçok durumda yüksek dayanımlı çelik çekme telleri ve tel tutucular dış ülkelerden ithal edilmektedir, küçük tanklarda arttırılan beton kalınlıkları, öngerilmeli beton uygulamasının ekonomikliğini ortadan kaldırmaktadır Çelik: Arıtma tesislerinde yer alan çelik tanklar, biçim olarak genelde silindiriktir ve zemin üzerinde tesis edilirler. Çelik duvarlar, yatay halka basıncını karşılayacak kalınlığa sahiptirler. Zemin üzerinde teşkil edilen ve içinde sadece su bulunan çelik tanklarda, halka basıncı gerilme basıncından kaynaklanır. Genelde, 6 mm lik et kalınlığına sahip tanklar bu amaçlar için kullanılabilirler. Dikdörtgen çelik tanklar, dairesel tanklara kıyasla daha pahalıdırlar. Çelik tankların, taban yapıları betonarme olarak teşkil edilmekte ve korozyona karşı, katodik koruma ile birlikte katran, epoksi veya reçine ile kaplama yapılmaktadır. Günümüzde kimyasal etkilere çok daha dayanıklı ve uygulanması son derece kolay koruyucu malzemeler de kullanılmaktadır. Çelik; fabrikasyon olarak imal edilmesi ve imalatının hızlılığı, çabuk montajı, zemin üzerinde tesis edilenler için ekonomik olması, beton ile kıyaslandığında hafifliği ve daha yüksek sızdırmazlığı, katodik koruma ile birlikte epoksi kaplama uygulandığında korozyona karşı çok dayanıklı olması gibi avantajlara sahiptir. Buna karşın, fabrikada veya kurulacağı yerde kaynak işlemi gerektirmesi, uzman deneyimli personele ihtiyaç duyulması ve hassas imalat kontrolü, çelik ithal eden ülkeler için ekonomik olmaması, kum püskürtme işleminden sonra epoksi uygulamasının çok titiz uygulanmasının gerekliliği, epoksinin pahalı oluşu, epoksi kaplama yapılmadığında düzenli anti-pas ve boya uygulaması zorunluluğu ve artan bakım-onarım maliyeti gibi dezavantajlara sahiptir Demirli çimento (Ferro Çimento): Demirli çimento olarak da adlandırılan ferro çimento, tel örgü ve çimentodan oluşan kompozit bir yapı malzemesidir. Tahıl depoları, su depoları, kayıklar, yük tekneleri ve dubalar gibi ince duvar gerektiren ünitelerin yapımında kullanılan betonarme betonunun özel bir çeşididir. Uygun şekilde tasarımlandığı ve inşa edildiği zaman, demirli çimento, betonarme betonu ile kıyaslandığında, daha iyi mekanik özellikler ve dayanım sergiler. Özellikle çatlamaya karşı olan üstün mukavemeti en önemli özelliğidir. Demirli çimentonun en önemli bileşeni tel örgüdür. Tel örgü, genellikle 0.5 ila 1.0 mm çapındaki tellerin 5 ila 25 mm aralıklarla oluşturdukları ağdır. Üniform dağılımı sağlamak için tel örgü, elemanın kalınlığı boyunca yayılır. Örgünün hacmi, elemanın toplam yapısının % 1 ila 8 i arasında değişir. Harç, alışılageldiği gibi, çimento, agrega ve sudan ibarettir. Çimento-kum oranı 1:1.5 ila 1:2 arasındır. Su-çimento oranının mümkün olduğu ölçüde düşük tutulmasına ve kıvamının iyi olmasına dikkat edilmelidir. Harç, örgüye el ile ya bir taraftan ya da iki taraftan yapıştırma yolu ile uygulanır. Tel örgünün, çelik teller ile bağlanarak yapı içerisinde bükülmemesi sağlanır. Harç püskürtme ile örgüyü kaplar ve genellikle kalıba gerek

8 kalmaz. Bununla beraber, uygulamanın yapıldığı tarafın alt kısımda geçici bir kalıp kullanılabilir. Uygulama yapıldıktan sonra, yapı en az 2 hafta boyunca küre tabi tutulmalıdır. 5. KOROZYON: Elektrokimyasal korozyon metalik yapıların, çoğunlukla metal kaybı sonucu bozunmasıdır. Bu bozunma kendini çatlatma, aşınma, pas oluşumu vb. şeklinde gösterir. Korozyon hemen her cins metal boru, yapı vb. yi tehdit eder ve bunları kullanılmaz hale getirir. Ancak, korozyon olayı sadece metalik yapılarla da sınırlı değildir, betonarme yapılarda da korozyon ortaya çıkabilir. Bu nedenle korozyon kontrolü hem sistemlerin kullanım güvenliği açısından hem de ekonomik açıdan son derece önemlidir. Nem, suda erimiş oksijen, sıcaklık, suda CO 2 bulunması, ph değeri, erimiş durumdaki katı maddeler (klorür, sülfat), ve askıda katı maddeler gibi faktörler korozyon olayını oluşturan başlıca nedenlerdir. Malzemelerin, bir atıksu arıtma tesisinde oluşan korozyona karşı korunmasında uygulanan değişik yöntemler vardır. Seçilecek yöntem korozyonun şiddeti ve maliyet ile ilgilidir. Ekonomi ikinci plana itilecek olursa, bir kereliğine korozyona tamamen dayanımlı malzeme kullanılabilir ve seneler boyunca herhangi bir önleme gerek duyulmayabilir. Paslanmaz çelik, alüminyum ve sert plastik bu tip malzemelerdendir. Korozyonun ortaya çıkmaması için, kullanıldığı yere uygun metal veya alaşımın seçilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Su altındaki metal yüzeylerin kaplanmasında, herhangi bir astara gerek kalmadan kullanılan özel reçineler, alkidler, epoksiler, katranlı kauçuk, bitümlü mum ve PVC gibi maddelerden yararlanılır. Su altında olmayan metal yüzeyler ise, genellikle klorlu kauçuk boyalar, alkidler, epoksi kaplamalar, viniller ve alüminyum boyaları ile kaplanır. Klorlu kauçuk boyalar hidrojen sülfür korozyonuna dayanıklıdır ve ayrıca beton yüzeylere de uygulanabilir. Genellikle, ahşap ve metal yüzeyler için kullanım alanı bulan boyalar; düşük maliyetleri, kolayca uygulanabilirlikleri, renk seçimi ve nispeten yüksek korozyon dayanımlarına sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Kaplama uygulaması dışında, metal içeren yapıların dizaynında, çeşitli korozyon şekillerinin ortaya çıkma olasılığını minimuma indirecek tüm önlemler alınmaya çalışılır. Örneğin, muntazam kaynaklama, iki metal bağlandığında aralarında az potansiyel farkı olması, farklı boru bileşimlerinin yalıtılması gibi. Kullanım sırasında alınacak önlemler; su şartlandırılması, kimyasal madde kullanımı ile korozyon kontrolü ve elektriksel korozyon kontrol yöntemleri olarak sıralanabilir. Su şartlandırması, korozyondaki önemi bilinen maddelerin uzaklaştırılması ve ortamın koruyucu olacak şekilde ayarlanmasıdır. Bu amaçla, demineralizasyon, deiyonizasyon, hava giderme, oksijen giderme, ph kontrolü, askıda madde giderilmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Suya kimyasal madde ilavesi en etkin korozyon kontrol yöntemlerinden biridir. Korozyon inhibitörü adı da verilen kimyasal maddeler çoğunlukla inorganik yapıda olup, çökelti oluşturucu veya oksitleyici yapıya sahiptirler. Çökelti oluşturucu inhibitörler, metal yüzeyler üzerinde korozyonu önleyen veya hızını azaltan koruyucu tabaka oluşturarak, oksitleyici inhibitörler ise metali pasifleştirerek korozyonu önlerler.

9 Elektriksel olarak korozyon kontrolü ise, katodik koruma yöntemi ile yapılmaktadır. Katodik koruma, bütün metalik elemanların katodik yapıya çevrilmeleri esasına dayanır. Katodik koruma, prensipte betonarmeye de uygulanabilmektedir. Böylece, donatıya kesintisiz verilen doğru akım ile donatının erimesi engellenmiş olur. İleri koruma yöntemlerinden biri olarak da bilinen katodik koruma, arıtma tesislerinde çürütücü gaz hattında kullanım alanı bulmaktadır. Önemli bir potansiyel tehlike arz etmesinden dolayı çürütücü gaz hattında, bu tip koruma yapılmalıdır. Bunun yanısıra, deniz deşarj hatlarında da katodik koruma uygulama alanı bulmaktadır. Betonun korozyondan korunması için kaplama uygulaması ve katodik koruma dışında bir diğer uygulama da beton imalinde korozyona dayanıklı çimento türünün kullanılmasıdır. Örneğin, yüksek miktarlarda sülfat (SO 4 2- ) içeren sular ile veya özellikle deri sanayi atıksuları gibi yüksek konsantrasyonlarda hidrojen sülfür (H 2 S) içeren atıksular ile temas eden kanalizasyon mecralarında ve bacalarında, pompa emme çukurlarında ve arıtma ünitelerinde beton korozyonu önemli bir problemdir. Bu durumda sülfata dayanımlı çimentolar kullanılmaktadır. 6. İNŞASI TAMAMLANAN ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETMEYE ALINMASI: Yeni inşa edilmiş bir arıtma tesisi; kuru çalıştırma, yaş çalıştırma, tam olarak devreye alma ve performans deneyleri aşamalarından sonra işletmeye alınır. Tüm mekanik aksam, öncelikle teker teker kuru olarak çalıştırılır. Bunun amacı, bütün mekanik aksamın çalıştığından emin olmaktır. Daha sonra girişler, çıkışlar ve diğer üniteler sızdırma kontrolü için, su ile doldurularak kontrol edilir. Son olarak, tesis atıksu verilerek (başlangıçta seyreltilmiş atıksu verilebilir) normal işletmeye alınır. Bu sırada pompalar, havalandırıcılar ve geri devir ekipmanları (kısaca tüm ekipman) devreye sokulur. Proses için gerekirse, kimyasal maddeler eklenir. Biyolojik havalandırma sistemlerinde, gerek aktif çamurda yeterli askıda katı madde (AKM) oluşumu için, gerek damlatmalı filtrede taş veya plastik ortamı üzerinde biyolojik film oluşumu için, 6-8 hafta (bazen daha fazla) zaman gerekir. Tesis devreye alındıktan sonra, performans deneylerine geçilir. Bu aşamada çeşitli numuneler alınır ve analizler yapılır. Sonuçlar tatmin edici değilse, ilgililer arasında gerekli görüşmeler yapılır. 7. ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GERİ DOLGU: Arıtma tesislerinin hidrolik testlerinin yapılmasından sonra geri dolgu işlemine geçilir. Geri dolgu ile temas eden beton yüzeylerinde 3 kat bitüm emisyonu sürülerek nem tecridi sağlanır. Geri dolgu malzemesi olarak eğer uygunsa (organik madde içermeyen) kazıdan çıkan malzeme ile değilse dışarıdan temin edilen stabilize malzeme kullanılarak geri dolgu tabakalar halinde sıkıştırılarak yapılır. Arıtma tesislerinde yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi de çevre düzenlemesidir. Gerek işletme döneminde etkin bir işletme ve bakım yapılabilmesi için uygun yolların dizaynı gerekse de bir çevre projesi olan arıtma tesisinin çevre ile uyumlu peyzajının yapılması gerek görsel gerek işlevsel olarak son derece önemlidir.

10 Peyzaj işleminde bitki ve ağaçların yeri, konumu ve türleri de gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü bazı proseslerin işleyişi, dökülen yaprak, dal vb. faktörlerden ve bazı yabani ot, bitki türlerinden olumsuz etkilenebilir (örn. damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları). 8. ANTALYA BÖLGESİ NDE YER ALAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ: Antalya Bölgesinde m 3 /gün arasındaki kapasitelerde değişen 17 adet merkezi atıksu arıtma tesisi ile birlikte kapasiteleri m 3 /gün arasında yaklaşık 400 adet münferit atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bölgedeki merkezi atıksu arıtma tesislerinin toplam kapasitesi m 3 /gün ve eşdeğer nüfus (E.N.) dur. Merkezi arıtma tesislerinin bulunmadığı bölgelerdeki turistik tesis ve sitelerin arıtma tesisleri ile birlikte bölgedeki kapasite E.N. a ulaşmaktadır. Antalya bölgesi tesis ve kapasite olarak Türkiye de ilk sıralarda yer almaktadır. Kemer ve Manavgat İlçelerinde altyapı hizmetleri GATAB (Güney Antalya Turizm Altyapı Birliği) ve MATAB (Manavgat Turizm Altyapı Birliği) hizmet birlikleri tarafından yürütülmektedir. Birlik başkanı kaymakam olup, bölgedeki belediye ve tesisler belli oranda birlik üyesidir. TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Tesis Çizelge 1. Antalya İli kıyı şeridindeki merkezi atıksu arıtma tesisleri Kapasite Eşdeğer Nüfus İşletmeyi yapan kuruluş Finanse eden kuruluş Belek I TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURAŞ A.Ş. Belek II TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURAŞ A.Ş. İncekum TURAŞ A.Ş. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kumköy MATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MATAB Titreyengöl MATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MATAB Kemer GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Beldibi GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Kızıltepe GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Çamyuva GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Tekirova GATAB T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, GATAB Serik Belediye T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalyamerkez Sistem Yapı ASAT Özkaynakları Antalya Belediyesi Alanya Dış kaynaklı kredi Belediye merkez Alanya Belediyesi Kaş Kapalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kalkan Kapalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çolaklı Belediye Dış kaynaklı kredi Çolaklı Belediyesi Kundu KUYAB KUYAB Toplam Not: Birim atıksu debisi 200 lt/kişi.gün olarak alınmıştır.

11 Antalya da bulunan merkezi arıtma tesislerinin yanı sıra merkezi arıtmaların hitap etmediği ve kanalizasyon sistemleri mevcut olmayan bölgelerde atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması amacıyla birçok turistik tesis, yazlık site, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait dinlenme tesislerine münferit arıtma tesisi yaptırılmış ve işletmeleri sağlanmaktadır. 640 km sahil bandı ile Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya da kıyı ve denizlerin korunması amacıyla altyapı tesislerine önem verilmesine rağmen, özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan ve Alanya gibi kıyı şeridindeki bazı ilçelerde altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. Çizelge 2 de Antalya İli kıyı şeridinde altyapı ve arıtma tesisi eksikliği olan yerleşim birimleri ile bu yerleşim birimlerine ait mevcut durum özetlenmektedir. Çizelge 2. Antalya İli kıyı şeridinde merkezi atıksu arıtması yapılması gereken yerleşim birimleri İl/İlçe Antalya Merkez Antalya Merkez Kaş Kalkan Tosmur-Cikcikli Alanya-Mahmutlar Alanya-Konaklı Alanya-Türkler Alanya-Okurcalar Alanya-Yeşilköy Finike Kumluca Kanalizasyon ve arıtma tesisi açısından mevcut durum Kentin batı bölgesine hitap eden Hurma Biyolojik Arıtma Tesisi nin birinci kademesi tamamlanmış olup ( kişi) faal durumdadır kişilik diğer kademelerin inşa edilerek faal duruma geçirilmesi beklenmektedir. Kentin doğu bölgesinde kanalizasyon, arıtma ve deşarj hatlarına ihtiyaç vardır Arıtma tesisleri yapılmış olup, kanalizasyon hattının tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır Arıtma tesisleri yapılmış olup, kanalizasyon hattının tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır Derin deniz deşarjı yapılmıştır, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır 15 km olarak düşünülen kanalizasyon hattının 13 km lik kısmı tamamlanmakla beraber finansman sağlanamaması sebebiyle inşaat tamamlanamamıştır, arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon hattı yapılmakta olup, İncekum arıtma tesisine bağlanacaktır Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur Kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktur SONUÇ Çevre mühendisleri başta olmak üzere, inşaat, makine, kimya ve elektrik gibi pek çok mühendislik alanını kapsayan arıtma tesislerinin inşası, bu konuda deneyimli ve başarılı firmalarca titizlikle gerçekleştirilmeli ve proje aşamasından itibaren her konuda gereken özenin gösterilmesine dikkat edilmelidir. Atıksu karakteristiğine bağlı olarak uygun projenin tamamlanmasından, yer seçimine, zemin etütlerinin yapılmasına, uygun temel türü seçimi, uygun yapı malzemesi ve ekipman seçimine kadar her konuya gereken hassasiyetin gösterilmesine gayret edilmelidir. Bu aşamalardan herhangi birinden kaynaklanan bir aksaklığın ileride arıtma tesisinin işleyişi üzerinde az yada çok olumsuz etkileri olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Önemli bir turizm merkezi olan Antalya Bölgesi nde mevcut olan arıtma tesislerine her geçen gün yenileri eklenmekle beraber hala tamamlanması gereken ve tamamlanmayı bekleyen altyapı ve arıtma tesisleri mevcuttur. Yeni inşa edilecek tesislerin inşa işleminin yetkili ve deneyimli firmalara verilmesinin ve bu makalede de vurgulanan unsurlara dikkat

12 edilerek inşa edilmesinin; hem işletmeye açılacak tesislerin istenen giderim verimini sağlayacak şekilde sorunsuz olarak işletilmesini, hem de ek bakım ve onarım masraflarının ortaya çıkmamasını sağlayacağı ifade edilebilir. Tesislerin inşasının iyi ve dikkatli bir şekilde yapılması kadar tesiste kullanılacak ekipman ve malzemelerin de doğru seçilmesi gerektiği, bunlara ek olarak arıtma tesislerinin arıtma tesisleri konusunda yetişmiş kalifiye elamanlar tarafından işletilmesinin sağlanmasının da arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için gerekli olduğu söylenebilir. KAYNAKLAR [1] N. Balkaya, Çevre Mühendisleri İçin Yapı Teknolojisi, Doğan Ofset, Samsun, [2] H. Toprak, Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, Cilt II, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yayınları No: 240, İzmir, [3] A. Filibeli, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Eğitim Kursunda Verilen Tebliğler Kitabı, İzmir, [4] V. Eroğlu, Su Tasfiyesi, İkinci Baskı, İTÜ Kütüphanesi Sayı: 1338, İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notları, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, [5] B. Baradan, Yapı Malzemesi II, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 207, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir, [6] A. Adıgüzel, Atıksu Arıtma Tesislerinde İnşaat Tekniği ve Uygulamaları, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kurs Notları, Editörler N. Alpaslan, F. İşgenç, D. Dölgen, Ö. Küçük, Emre Basımevi, İzmir, [7] M.S. Akman, Deniz Yapılarında Beton Teknolojisi, İTÜ Rektörlüğü Sayı: 1481, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, İstanbul, [8] M.S. Kavalalı, Betonarmenin Kalıcılığı Konusunda Temel Bilgiler, Specht, M. nin kitabından tercüme, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yayınları No: 242, İzmir, [9] Anonymous, Wastewater Treatment Plant Design, WFC Manual of Pratice No.8; ASCE Manual on Engineering Practice No.36, Third Printing, Lancester Press Inc., New York, [10] S.J. Arceivala, Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı, Çeviren A.H. Balman, V. Balman, Birinci Baskı, Atılım Ofset, Ankara, [11] G.J. Henry, G.W. Heinke, Environmental Science and Engineering, Prentice Hall, Inc., New Jersey, [12] D., Topacık, Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, Yayın No: 42, İstanbul, [13] C. Kınacı, M.F. Sevimli, Damlatmalı Filtreler, Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, Editör D.Topacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü Yayını, Lale Ajans, İstanbul, [14] Z. Çizmecioğlu, İsale Hatlarının Katodik Koruması, İSKİ Yayınları, Şan Ofset, İstanbul, [15] O. Tünay, Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, [16] F.U. Kocabıyık, Antalya Bölgesindeki Atıksu Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları Kurs Notları, Editörler N. Alpaslan, F. İşgenç, D. Dölgen, Ö. Küçük, Emre Basımevi, İzmir, [17] [18] D. Orhon, Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Proje Değerlendirmesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Atıksuların Arıtılması Seminerler Dizisi, Seminer Notları, Mayıs 1997, İstanbul.

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği

Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapı Malzemeleri ve Ekipmanlar: Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi Örneği Nilgün BALKAYA 1*, Müge BALKAYA 2 1 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13 Hafta_13 INM 405 Temeller Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür.

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. İSTİNAT YAPISINA NEDEN GEREK VAR? Şehir Merkezilerinde, Göçler, şehirleşme, Kentin daha değerli olması, Nüfus yoğunluğu ile yerin üstündeki

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5502 UZMANLIK

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi 1 Protectosil CIT yatırımınızı korur! Binalar, köprüler, barajlar, tüneller, büyük otoparklar gibi betonarme yapılar önemli boyutlarda özel sektör ve kamu

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları -10 Boru içten tamir elemanları . Şirket Tanıtımı., 30 yılı aşkın süredir bütün boru hattı uygulamalarının rehabilitasyon ve tamirinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Uygulamalarımız, 30 yılı aşkın süredir

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar 4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar Bu katkılar normal akışkanlaştırıcılara benzer ancak etkileri çok daha fazladır. Normalde oldukça düşük su/çimento oranlı betonlar süperakışkanlaştırıcı kullanılarak

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti.

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. DÖKÜM KUMLARININ ELEK ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. 2. TEORİK BİLGİLER Döküm tekniğinde ergimiş metalin içine döküldüğü kalıpların

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Mühendİslİk Ölçmelerİ JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 1 Nolu Ünite 2 Nolu Ünite 1 Nolu Ariyet 2 Nolu Ariyet Menfez ve Kuşaklama Kanalları Planı Kuru Dere Dolgu Alanı Dolgu Alanı Kuru Dere Orman

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları 1 Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları Betonun karışımına giren ve betona istenilen yönde yön veren hammaddelerdir. TS EN 934-2 göre, Tanım: Taze ve/veya

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı