ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Himmet Erkin AZMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Himmet Erkin AZMAN"

Transkript

1 ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Himmet Erkin AZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Yıl : 2005, Sayfa : 87 Jüri : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Doç. Dr. İlyas DEHRİ Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Bu çalışmada, çalışan bir evsel atıksu arıtma tesisinde tesisin giriş ve çıkışlarındaki dizayn ve işletme parametrelerine bakılarak karşılaştırmalar ve sistemin ekonomik analizi yapılmıştır. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nde tesisinin giriş ve çıkış KOI, BOI 5, AKM değerleri ve enerji sarfiyatı bir aylık süreyle alınmış, bu veriler ışığında tesisin KOI Enerji, BOI 5 Enerji, AKM Enerji ilişkileri incelenmiştir. Tesiste % 93 AKM, % 90 KOI, %95 BOI 5 gideriminin sağlandığı gözlenmiştir. Buna göre yapılan hesaplarda, tesiste giderilen yük arttıkça birim enerji tüketiminin azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyetleri, Tasarım Parametreleri, Performans Analizi I

2 ABSTRACT M.Sc. THESIS INVESTIGATION OF TREATMENT EFFICIENCY-ENERGY RELATION AT DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANTS Himmet Erkin AZMAN DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATUREL AND APPLIED SCIENCES ÇUKUROVA UNIVERSITY Supervisor : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Year : 2005, Page : 87 Jury : Prof. Dr. Ahmet YÜCEER Asc. Prof. Dr. İlyas DEHRİ Asc. Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK In this study, a comparison between design and actual operation values of influent and effluent water quality parameters and economical system analysis of a working full-scale wastewater treatment plant was made. COD, BOD 5 and TSS values in the raw wastewater and effluent along with unit based energy consumption of Ankara Central Wastewater Treatment Plant were observed. According to this data COD-Energy Consumption, BOD 5 -Energy Consumption and TSS-Energy Consumption relations were set. 93% TSS, 90% COD and 95% BOD 5 removal efficiencies were observed during the observation period. According the calculated energy consumption per pollutant removed values, from the observed parameters, show a regular decrease. Keywords : Cost of wastewater treatment plant; Design parameters; Performance analysis II

3 TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca beni yönlendirip cesaretlendiren ve yardımlarını esirgemeyen, değerli hocam ve danışmanım sayın Prof.Dr.Ahmet YÜCEER e, fikirlerinden her zaman destek aldığım sayın Doç.Dr.Mesut BAŞIBÜYÜK e araştırmalarımı yaptığım ASKİ ve Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi yöneticilerine, teknik ve pratik olarak tesisteki çalışmalarımda beni yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen meslektaşım sayın Gökhan DEMİREL e, tezimin hazırlanması aşamasında teknik ve bilimsel açıdan yardımcı olan sayın Arş.Gör.Yavuz SUCU ya, sayın Arş.Gör. Zeki BOZKURT a, sayın Dr. Bülent SARI ya ve sayın Arş.Gör. Orkun İbrahim DAVUTLUOĞLU na, Arş.Gör. Seçil KEKEÇ e, maddi ve manevi yardımlarını hiç eksik etmeyen, benim bu günlere gelmeme vesile olan aileme, tezimin yazılmasında ve hazırlanmasında bana her zaman destek olan, anlayışını ve yardımlarını eksik etmeyen eşim Akgün Malkoç AZMAN a teşekkürlerimi sunarım. III

4 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV TABLOLAR DİZİNİ...VII ŞEKİLLER DİZİNİ.VIII 1.GİRİŞ Atıksular Atıksu Özellikleri Endüstriyel Atıksular Evsel Atıksular Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Planlaması (a). Debi (b). BOI - KOI Değerleri (c). N - P Değerleri (d). Diğer Girdi Verileri (e). Çıkış Suyu Kalitesi Atıksuların Arıtımı Atıksu Arıtımının Amaçları (a). Su Kirleticileri (b). Zehirli Su Kirleticileri Arıtma Sistemlerinin Seçimi Atıksu Arıtma Sistemleri Ve Teknik Genel Esaslar Fiziksel Arıtma Kimyasal Arıtma Biyolojik Arıtma İleri Arıtma Metodları Arıtma Çamurlarının Arıtma Metodları Ülkemizde Yapılmış Atıksu Arıtma Tesisleri Ve maliyetleri...50 IV

5 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Önceki Çalışmalar MATERYAL VE METOD Materyal Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Prosesi Ve Akış Şeması Ön Arıtma Ünitesi Ön Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları Son Çökeltme Havuzları Ham Çamur Yoğunlaştırma Havuzları Çamur Özümleme Havuzları Biyogaz Güç İstasyonu Özümlenmiş Çamur Yoğunlaştırıcıları Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Arıtılmış Su ve Çamur Deşarjı Temel Tasarım Kriterleri Kirlilik Yükleri Ve Arıtma Verimi Personel ve Organizasyon Tesisten Numune Alma Ve Yapılan Analizler Tesisin Enerji Tüketiminin Belirlenmesi Metod ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR Tesisin Giriş Değerleri Tesisin Çıkış Değerleri Tesisin Enerji Tüketimi Tesis Giriş Yükleri Tesis Giderim Verimleri Tesisin Enerji Tüketimi Tesisten Elde Edilen Verilere Göre Hesaplanan Değerler...79 V

6 5. SONUÇ VE ÖNERİLER. 83 KAYNAKLAR..85 ÖZGEÇMİŞ...87 VI

7 TABLOLAR DİZİNİ SAYFA Tablo 1.1. Biyolojik arıtma sisteminin analizi 3 Tablo 1.2. Kanalizasyon şebekesi projesi için su kullanımı miktarları..4 Tablo 1.3. Su kullanım süreleri..5 Tablo 1.4. Evsel atıksu karakteristikleri...13 Tablo 1.5. Arıtma tesislerinin tasarımında ihtiyaç duyulan girdi verileri.15 Tablo 1.6. Evsel atıksuların boşaltılmasına ait standartlar...21 Tablo 1.7. Anaerobik ayrışmada toksik etki yapan etki maddelerin çamur katı maddesi bileşimdeki üst sınır değerleri...49 Tablo 1.8. Mekanik su alma ünitelerinin kapasiteleri...49 Tablo 1.9. Türkiye de yapılmış biyolojik atıksu arıtma tesisleri ve maliyetleri...51 Tablo 3.1. Temel tasarım kriterleri...62 Tablo 3.2. Atıksu arıtma üniteleri ana boyutları...63 Tablo 3.3. Çamur arıtma ve gaz üniteleri ana boyutları...64 Tablo 3.4. Gaz üretimi kullanımı ve enerji dengesi..65 Tablo 4.1. Atıksu arıtma tesisi giriş değerleri...68 Tablo 4.2. Atıksu arıtma tesisi çıkış değerleri...69 Tablo 4.3. Atıksı arıtma tesisi enerji tüketim değerleri...70 Tablo 4.4. Tesise ait giriş yükleri...71 Tablo 4.5. Tesisin giderim verimleri...72 Tablo 4.6. Tesis enerji tüketimi...74 VII

8 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1. Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi akım şeması.57 Şekil 4.1. Giren KOI yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi..76 Şekil 4.2. Giren BOI 5 yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi.76 Şekil 4.3. Giren AKM yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi 77 Şekil 4.4. Giderilen KOI yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi 77 Şekil 4.5. Giderilen BOI 5 yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi...78 Şekil 4.6. Giderilen AKM yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi.. 78 VIII

9 1. GİRİŞ Bu çalışmanın amacı yapılmış, yapılan ve yapılması planlanan evsel atıksu arıtma tesislerinin tasarım parametrelerinde yaşanan hataları bilimsel açıdan ele alarak ortaya koymak, bu parametrelerin uygulaması yapılmış bir evsel atıksu arıtma tesisinde sonuçlarını görmek, incelemek ve sadece konu ile ilgilenenler açısından öğretim amaçlı bir değerlendirme yapmak ve gelecekte yapılacak olan atıksu arıtma tesislerine ışık tutmaktır. Kalkınmakta olan ve sınırlı ekonomik imkanlara sahip ülkemizde atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında; atıksu miktarı ve kalitesi, bunların değişimleri, iklim şartları, seçilen arıtma sisteminin yaygınlığı ve uygulanabilirliği, mekanik, elektrik ve yapım maliyetleri gibi değerlendirmelerin geniş bir çerçevede ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanımları yaygın olan arıtma sistemleri arıtma verimlilikleri, ön yatırım ve işletme maliyetleri açısından değerlendirilerek, halen işletilmekte olan evsel atıksu arıtma tesisi bu açıdan incelenmiştir. Hızlı bir kalkınma sürecine giren ülkemizde, son yıllarda yerel yönetimler çoğu dış kaynaklarca finanse edilen kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlanmasına ve yapımına hız vermiştir. Bu gün atıksu arıtımı için uygulanan çok sayıda sistem mevcuttur. Evsel atıksuların arıtımı için daha çok aktif çamur, stabilizasyon havuzları, damlatmalı filtre ve anaerobik arıtma gibi biyolojik sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalkınmakta olan ve tropik yada subtropik iklime sahip bölgelerde ise evsel atıksu arıtma tesisi planlamasında daha çok stabilizasyon havuzları tercih edilmektedir (Mara, 1978; Batchelor ve diğ., 1991; Khan ve Ahmad, 1992). Stabilizasyon havuzları, güneş enerjisinin kullanılması ile atıksu içerisindeki organik atıkların parçalandığı, su, besin ve enerji dönüşümünün yapılabildiği, işletme kolaylığı ve düşük işletme maliyeti olan arıtma sistemleridir. Sistemin dezavantajı ise geniş arazi ihtiyacına gerek duyulmasıdır (Oswald, 1995; Xian-wen, 1995). Sıcak iklimlerde önemli problemlere neden olan patojen organizmaların stabilizasyon havuzlarında doğal biyolojik dezenfeksiyon ile önemli ölçüde giderilmesi de sistemin artı bir avantajıdır (von Sperling, 1996). Bunun yanında yüksek kalitedeki çıkış sularının tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılması mümkündür (Soler ve - 1 -

10 diğ., 1995). Stabilizasyon havuzlarında algler ve bakteriler arasında ortak bir yaşam söz konusudur. Algler fotosentez ile oksijen üreterek havuz içeriğinin çözünmüş oksijen içeriğini artırır ve en üst seviyede tutar. Bu sayede atıksuların aerobik bakteriler tarafından stabilizasyonu gerçekleşir. Algler fotosentezle oksijen üretiminin yanı sıra ortamda bulunan bazı organik bileşikleri bünyelerine alabilme ve bunlardan faydalanabilme yeteneğine sahiptir (Soeder, 1986). Stabilizasyon havuzları ile evsel atıksuların arıtılması çevre kirlenmesinin kontrolü ve çevrenin korunması açısından hem düşük işletme maliyeti ve kolay işletme koşulları açısından hem de doğal bir proses olması açısından kalkınmakta olan ülkeler için oldukça caziptir. Günümüzde evsel atıksuların arıtılması için uygulanan bir çok alternatif sistem mevcuttur. Kalkınmasını tamamlamış ülkelerde bu alternatiflerin sayısı istenilen çıkış suyu kalitesinin çok sıkı tedbirlerle sınırlandırılması nedeniyle daha az sayıdadır. Ekonominin, hükümet yönetimlerinin ve politikaların sürekli değiştiği kalkınmakta olan ülkelerde ise deşarj kriterleri sıkıdan rahata kadar geniş bir ölçekte yer almaktadır. Bunun yanında arıtma tesisinin maliyet bileşenleri ve işletme gereksinimleri kalkınmış ülkelerde önemliyken kalkınmakta olan ülkelerde arıtma tesisi tipinin seçiminde karar verici bir unsur olarak rol oynamaktadır (von Sperling, 1996). Dünya genelinde evsel atıksu arıtımı için daha çok biyolojik arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Bu sistemler arıtma verimlilikleri, arazi ihtiyacı ve ilk yatırım maliyeti gibi parametreler açısından karşılaştırılarak sonuçlar Tablo 1.1 de verilmiştir

11 Tablo 1.1.Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Analizi (Arceivala, 1981; Metcalf & Eddy, 1991;Prioli ve diğ.,1993;qasim, 1985; USEPA, 1992; von Sperling, 1994) Arıtma Sistemleri Giderme Verimleri (%) Gereksinimler Yapım Toplam Çamur BOİ 5 N P Koliform Arazi (m 2 /N) Enerji (W/N) Maliyeti (US$/N) Bekletme Süresi Miktarı (m 3 /N-yıl) (Gün) Ön Arıtma ,03-0, ,1-0,5 0,6-1,3 Fakültatif Havuz Anareob-Fakültatif Fakültatif Havalandırmalı , ,5-3,5 0,25-0, , Geleneksel Aktif Çamur Uzun Havalandırmalı Sıralı Kesikli Reaktör ,2-0,3 0,25-0,35 0,2-0,3 1,5-2,8 2,5-4 1, ,4-0,6 0,8-1,2 0,4-1,2 1,1-1,5 0,7-1,2 0,7-1,5 Damlatmalı Filtre (düşük hızlı) Damlatmalı Filtre (yüksek hızlı) ,5-0,7 0,3-0,45 0,2-0,6 0, ,4-0,6 1,1-1,5 UASB Septik tank-anaerobik filtre ,05-0,1 0,2-0, ,3-0, ,07-0,1 0,07-0,1 Kalkınmakta olan ülkelerde atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında, dizaynında ve işletilmesinde birçok problemle karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan problemler aşağıda ana başlıklar halinde sıralanmıştır. Güvenilir dizayn verilerinin eksikliği Kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma tesisinin yapım periyotlarının uyumsuzluğu Hatalı dizayn Bölgesel özelliklerin dikkate alınmaması Başka bir bölgede uygulanan projenin yeni bölgeye göre uyarlanmadan yeniden uygulanması Danışman kişi yada kuruluşların etkisi Bu belirtilen hususlar bu gün ülkemizin bir çok yerinde yapılması planlanan ve yapılmış olan arıtma tesislerinde görülmektedir. Halihazırda yapılmış ve işletilen bir evsel atıksu arıtma tesisi bu açılardan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Literatür tarandığında bir çok arıtma tesisinin dizayn parametrelerinin çok yüksek tutulduğu, gerçekte de atıksuların karakteristik özelliklerinin daha düşük değerler çıktığı görülmektedir. Bu değerlerin yüksek çıkması, belediyelerde veya bu gibi arıtma tesislerinin işletmesini yapan kuruluşlarda sorunlara neden olmaktadır

12 Şimdiye kadar yapılmış, yapılmakta ve yapılacak olan tesislerin projelendirilmesi yıl sonrası göz önüne alınarak yapıldığından dolayı tesislerin debilerinde büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar beraberinde tesis dizaynında kullanılan parametrelerde de sapmalar meydana getirmektedir. Bu sorunlarda tesislerin ilk kuruluş ve işletme maliyetlerine büyük yük getirmektedir. Çalışan bir evsel atıksu arıtma tesisinde tesisin giriş ve çıkışlarındaki dizayn parametrelerine ve gerçek parametrelere bakılarak karşılaştırmalar yapılacak ve sistemin ekonomik analizi yapılacaktır. Bu analizlerin ve çalışmaların bundan sonra yapılacak olan tesislere ışık tutması amaçlanmıştır Atıksular Bir yerleşim alanı tarafından oluşturulan atıksuyun miktarı, bu yerleşim alanın nüfusuna ve kişi başına su kullanım miktarına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, atıksu debilerinin isabetle tahmini için, güvenilebilir nüfus etüdlerine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye de kanalizasyon şebekelerinin proje aşamasında, İller Bankasının içme ve atıksu şartnameleri Tablo 1.2 de verildiği şekilde aşağıdaki su kullanım değerlerini önermektedir.( İller Bankası ) Tablo 1.2 Kanalizasyon şebekesi projesi için su kulanım miktarları. (İller Bankası) Belde Nüfusu Su Kullanımı ( lt/kişi/gün ) veya daha az

13 Herhangi bir bölgenin toplam debisi aşağıdaki gibi bulunabilir: qxn Q= lt/ sn. 12x3600 Bu formülde q kişi başına günde kullanılan su miktarı (litre/kişi/gün) n gelecek gelecek otuz beş yıl için hesaplanan proje nüfusudur. Yukarıda formülde görüldüğü gibi, on iki saat içerisinde olacağı varsayılan toplam debi hesaplanmaktadır. Kullanılan suyun % ninin atıksu arıtma tesisine geleceği varsayılmakta ve buna ek olarak 0.1 ile 0.2 lt/sn-ha arasında yeraltısuyu sızması alınmaktadır. Toplam debinin % 5 10 u kadar bacalardan giren yağmur suyu debiside hesaplara ilave edilmektedir. Nüfusa bağlı olarak proje debisinin hesabında Tablo 1.3 de verilen su kullanım süreleri göz önüne alınmaktadır. Tablo 1.3 Su kullanım süreleri Gelecekteki nüfus Su kullanım süresi (saat), n e kadar dan fazla Atıksu Özellikleri Endüstriyel Atıksular Endüstrinin ana amacı üretim yapmak, çok sayıda ve çeşitte ürünü üretmektir

14 Endüstrinin gaz, sıvı ve katı artıklarını toplayıp arıtmak için arıtma tesisi kurup işletmesi endüstrinin asıl amacı ile çelişki teşkil etmekte ve sanayiye ek bir ekonomik yük getirmektedir. Bu ekonomik yükün sanayiye minimum düzeyde etkimesini sağlayabilmek için getirlecek önlem teknolojilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Her sanayinin üretim türü, üretim miktarı ve üretim teknolojisi değişik olduğundan, atıksuların kanitatif ve kalitatif özellikleri de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle arıtma önlem teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konulmasında her endüstrinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Endüstri kuruluşlarının çevreyi kirletmeden üretim yapabilmeleri için ; uygun yer seçimi ve tesis kurulmadan önce önlem teknolojilerinin değerlendirilmesi gibi hususlar büyük önem taşımaktadır. Bu yöntem yeni kurulacak tesisler için uygulanabilir, eskiden kurulmuş tesislerde uygulanamaz. Alınması gereken arıtma önlemleri ve kullanılması gereken arıtım teknolojileri atıksuların kanitatif ve kalitatif özelliklerine göre belirlenir. Bu özellikleri kısaca özetleyebiliriz : Organik madde miktarı, çözünmüş tuzlar, zehirli maddeler, renk ve bulanıklık, askıda katı maddeler, sıcaklık, ph, nutrient maddeler, yağ ve gres, radyoaktif maddeler, yüzey aktif maddeler (deterjanlar), fenol ve fenol türevleri, bakteriyolojik kirleticiler, tad ve koku yaratan bileşikler, tarım ilaçları, asitler ve bazlar, petrol ve petrol türevleri ve diğer bozunmayan (kalıcı) atıklar. Endüstrinin üretim özelliğine göre seçilecek en önemli parametreler, her endüstri için farklıdır. Endüstri tipine bağlı olarak belirlenen en önemli kirlilik parametreleri, bunları giderme tekniklerinin tespit edilmesinde de önemlidir. Yeni kimyasal maddeler, yeni teknolojiler, yeni endüstriyel prosesler insana ve çevresine yararlar sağladığı gibi birçok tehlikeleri de beraber getirmiştir. Bu nedenle endüstriyel kirlenme çevre kirlenmesinin önemli bir bileşenidir. Bilindiği gibi dünyada su tüketiminde; önemli bir bileşen de endüstriyel sulardır ve memleketler teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su gereksinimi de artmaktadır. Her endüstriyel proses, doğal su sistemlerine zararlı olabilecek artıklar verir. Deşarj edilen suyun kalitesi ve miktarı, bu artıkların çevredeki zararları - 6 -

15 hakkında bir fikir verir, fakat hesaplanabilecek neticeler vermez. Bu nedenle atık suların fabrika içinde kontrolü ve planlaması gerekmektedir. Geri kazanma, geri devir gibi alternatiflerin değerlendirilmesinden sonra geri kalan ve atılacak olan su miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi gereklidir. Fabrikada su korunumu temin edildikten sonra geri kalan atıkların arıtılması amacı ile atık suların kalitesi belirlenmeli ve arıtma seçenekleri araştırmalı ve değerlendirilmelidir. Her endüstri için kirlilik karakteristikleri farklı olacağından önerilecek arıtma yöntemleri de farklılık gösterecektir. ( Şengül, F. 1985) Endüstri Atıksularının Sınıflandırılması Sanayide kullanılarak atılan sular kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından bunları taşıdıkları kirletici tür ve yüklerine göre başlıca dört sınıfta toplayabilir : a. Üretim işlemleri atıkları b. Soğutma suları c. İşyeri ve çalışanların temizliğiyle ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar d. Yağmur suları ve temizlik suları Birbirinden çok farklı kalitelerde olan bu dört sınıfa ait atık sular doğal olarak çok farklı tekniklerle arıtılacağından genellikle ayrı tutulup işlem görmeleri ekonomik bakımdan uygun olur. Atık suların üretim işlemleri süresince atılış biçimleri de kirletici etkilerinin belirlenmesi bakımından önem taşır. Bazı tesisler sürekli atık boşaltırken, bazıları gerek bir takım ünitelerinden gerekse genelde batch sistemle yani zaman içinde kesikli çalıştıklarından kesikli atık boşaltırlar. Arıtma tekniklerinin seçiminde ve teknolojik uygulamalar sırasında sorun yaratan kesikli boşaltımları önlemek veya en azından etkisini azaltmak amacıyla hacim ve yük eşitlemesi (dengeleme) yapmak uygun olur. Endüstriyel Atıkların İncelenmesi Endüstriyel atık suların incelenmesi 2 safhada yapılır

16 1. a) Kirlenmenin temel kaynakları tespit edilir. b) Belli başlı kirleticililer için akım şeması çıkarılır ve madde dengesi hazırlanır. c) Endüstrinin şu anda attığı atık miktarı ve atık su debisi incelenir. Debi ve konsantrasyonlarda zaman bağlı olarak oluşan dalgalanmalara işaret edilir. 2. a) Atık su miktarını azaltma amacı ile çalışmalar yapılır. b) Atık madde miktarı azaltılmaya çalışılır. c) Atıkların değerlendirilmesi araştırılır. d) Değişik işlemlerden gelen atıkların gerektiğinde ayrı olarak arıtılması yoluna gidilebilir. Yukarıda anlatılan çalışmalardan sonra yeni bir akım şeması ve madde dengesi hazırlanır. Bu safhadan sonra ise endüstri atıkları için arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri araştırılır.herhangi bir endüstri için işlemlere ait akım şemasının çıkarılması esnasında şema üzerinde şu hususlar belirtilir : A) Her işleme giren su, kimyasal madde ve malzeme miktarı yazılır. B) İşlemin sürekli mi, kesikli mi olduğu belirtilir. C) Önemli atık su çıkış noktaları işaretlenir. D) Endüstriye ait kanalizasyon şebekesini gösteren bir harita hazırlanır. E) Akım şeması üzerinde numune alınacak ve gabi ölçümü yapılacak noktalar işaretlenir. Numune alınırken ve debi ölçmesi yapılırken bütün atıkların toplandığı en son noktayı bulmak gerekir. Endüstriyel atık su kirlilik etüdünde atık su karakteristiklerinin ve atık su debilerinin belirlenmesi gereklidir. Atık su karakteristiklerinin incelenmesi kademesinde hangi parametrelerin analiz edileceğine karar vermemiz gerekir. Toplanan atık su numuneleri üzerinde endüstrinin tipine göre aşağıda sıralanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik parametrelerin bazılarının ölçümü yapılır. Ancak herhangi bir endüstri için bütün parametrelerin aranması ve ölçülmesi gereksizdir. (Arceivala, 1976) - 8 -

17 a) Fiziksel Parametreler Renk, koku, bulanıklık, sıcaklık, toplam katı madde, çökebilen katı madde, askıda katı madde, anorganik ve organik katı madde, iletkenlik, radyoaktivite. Bunların en önemlileri sıcaklık ve katı maddelerdir. b) Kimyasal Parametreler Ph, alkalinite, asidite, Cl -, SO =, Azot ( toplam, NH3, NO = 2, NO = 3 ) fosfor, gres ve yağlar, deterjanlar, KOI, BOI, ağır metaller, ( Hg, Cd, Cr, Zn ), Toksik maddeler (Fenoller, CN -, haşare öldürücüler) olarak sıralanabilir. Bunlardan önemli olanlar, ph, asidite, alkalanite, N, P, BOI 5, KOI dir. b) Biyolojik Parametreler Toksik maddeler için, koliformlar (evsel atık sulardan dolayı kirlenme olup olmadığını anlamak için), diğer organizmalar (Salmonella, Shigella, Anthrax, Virüsler, Algea, Nematodlar ve diğer solucanlar), Balık Biyodeneyi gibi, biyolojik testler uygulanır. Endüstriyel Atıkların Uzaklaştırılması Endüstriyel atıkların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması konusunda çeşitli alternatifler mevcuttur. Endüstriler tarafından uygulanabilecek bu çözüm alternatifleri aşağıda özetlenmiştir: 1. Endüstriler ham atıklarını doğrudan kanalizasyona deşarj edebilirler. 2. Endüstriler atıksularını belediyenin öngördüğü limitlere kadar ön arıttıktan sonra kanalizasyon şebekesine verebilirler. 3. Endüstriler atıklarını tan olarak arıttıktan sonra alıcı ortama (nehir, göl, deniz,toprak veya kanalizasyon) deşarj edebilirler

18 4. Endüstriler atıklarını ileri derecede arıttıktan sonra geri kazanabilir veya geri kullanabilirler. 5. Endüstriyel atıksular arazi sulamasında kullanılabilir veya toprağa sızdırabilirler. 6. Endüstriler atıklarını daha başka işlemler ve geri kazanma için diğer bir endüstriye satabilirler. 7. Ön arıtmadan sonra derin deniz deşarjı ile uzaklaştırabilirler. 8. İleri arıtmadan sonra derin kuyu enjeksiyonu yöntemini uygulayabilirler. 9. Endüstriler proses atıklarını fabrika bölgesinden uzağa taşıyabilirler. 10. Buharlaştırma işleminden sonra, sıkıca kapalı kaplarda deniz dibine veya terkedilmiş maden gibi yerlere verme (toksik atıklar ve radyoaktif artıklar için) suretiyle uzaklaştırılabilirler. Hangi uzaklaştırma ve arıtma yöntemi seçilirse seçilsin, dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: a) Kentsel kanalizasyon şebekesinin ve diğer tesislerin korunması, b) Kentsel arıtma tesisinin korunması ve çalışmasına engel olunması, c) Toplum sağlığının korunması, d) Endüstriyel atıksu tarımda kullanılacaksa toprağın ve bitkilerin zarar görmemesi, e) Yer altı su kaynaklarının kirlenmemesi, f) Boşaltılan atıksuların; endüstri, tarım, insan toplulukları, su ürünleri, taşıma, turizm v.s. gözönünde tutularak nehir, göl, haliç ve denize deşarj standartlarına uygun nitelikte olması g) Kirliliğin sudan havaya veya sudan toprağa iletilmesinin önlenmesi (Arceivala, 1976) Evsel Atıksular Evsel atıksular askıda, kolloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler ihtiva eder. Atıksuyun konsantrasyonu, kullanılan suyun kirletilmeden

19 önceki orijinal konsantrasyonuna ve suyun kullanılış gayesine bağlıdır. Gerek iklimsel şartlar, gerekse de insanların yaşam standartları ve kültürleri atıksu karakteristiğini önemli ölçüde etkiler. Evsel kanalizasyonlara endüstriyel atıkların kabulü, mevcut evsel atıksu özelliklerini oldukça değiştirir. Konsantrasyonlar kişi başına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak da değişir. Her ne kadar suya deşarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılık gösterse de, bu fark çok yüksek değildir. Dolayısıyla atıksu karakteristikleri sadece şehirden şehire değil, ele alınan her bir yerleşim birimi için mevsimden mevsime, hatta saatten saate bile değişkenlik gösterir. Tablo 1.4 de ham, yani hiç arıtılmamış ve bir işleme tabi tutulmamış evsel atıksu özellikleri verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi, atıklar çok büyük oranda karbon, azot, fosfor gibi organik besinlerden ve yüksek konsantrasyonda mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Bunlar hemen çürümeye müsait olup, kanallarda akarken dahi biyolojik bozulmalar devam eder. Böylece zaman içinde atıksuyun bazı özellikleri de değişmektedir. Tablo 1.4 te verilen değerler taze atıksular içindir. Tablodaki bütün değerler, projelendirmede kolay kullanılmaları ve farklı toplumlar için kolay mukayese edilmeleri bakımından g/kişi-gün biriminden verilmiştir. Toplumlar arasında, özellikle de gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlar arasında su tüketimi çok farklı olabildiğinden, mg/lt olarak verilen değerler bazen şaşırmalara ve anlaşılamama durumlarına yol açmaktadır. Kanalizasyon sisteminin etkili çalışması durumunda, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI 5 ) değeri genellikle ortalama 54 g/kişi-gün civarındadır. Gelişmekte olan bazı bölgelerde üretilen atıksuyun tamamı kanalizasyon sistemine dahil edilmediğinden, BOI 5 değeri g/kişi-gün seviyesinde olabilir. Eğer kanalizasyonda birleşik sistem kullanılıyorsa, BOI 5 değeri %40 daha yüksek, yani 77 g/kişi-gün mertebesinde olur. Ofislerde, okullarda ve diğer part time kullanılan mekanlarda BOI 5 değeri olarak 54 g/kişi-gün olan normal değerin yarısı, hatta daha da azı alınabilir. Restoranlarda ve kafeteryalarda ise yapılan her yemek servisinin BOI 5 ye etkisi 54 g/kişi-gün değerinin dörtte biri olarak kabul edilir. Benzer şekilde tiyatrolarda ve sinemalarda koltuk başına düşen BOI 5 miktarı, 54 g/kişi-gün değerinin altında farzedilir. Diğer taraftan otellerde ve hastanelerde kişi başına düşen

20 BOI 5, normaldekinin 1,5-2,5 katı olarak alınır. Evsel atıksular azot ve fosfor gibi besinlerin ana kaynağıdır. Birçok endüstriyel atık (gübre ve gıda endüstrileri hariç) çok az besin ihtiva eder. Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda atıksularda bulunan azot ve fosfor miktarları, Tablo 1.4 te gösterilen değerlerin alt seviyelerindeki kadardır

21 Tablo 1.4 Evsel Atıksu Özellikleri (Arceivala, S.J., 2002) Madde Atıklarda Bulunma Değeri ( g/kişi-gün ) BOI, 5 günlük, 20 o C KOI 1,6-1,9 x BOI 5 Toplam organik karbon 0,6-1,0 x BOI 5 Toplam katı maddeler Askıda katı maddeler Grit ( inorganik, 0,2 mm ve yukarısı ) 5-15 Makine yağı Alkalinite ( kalsiyum karbonat olarak,caco 3 ) Kloridler 4-8 Toplam azot, N 6-12 Organik azot Serbest azot Nitrit - Nitrat Toplam fosfor, P 0,6-4,5 Organik fosfor İnorganik (ortho- ve polifosfatlar ) Potasyum ( potasyum oksit olarak, K 2 O ) 2,0-6,0 ~ 0,4 x toplam N ~ 0,6 x toplam N ~ 0,0-0,5 x toplam N ~ 0,3 x toplam P ~ 0,7 x toplam P Atıksuda bulunan mikroorganizmalar ( 100 ml. Atıksu içinde ) Toplam bakteri Koliformlar Feacal Streptococci Salmonella typhosa Protozoa kistleri Helminth yumurtaları Virüsler (plak oluşturan birimler ) miktarına kadar 10 3 miktarına kadar

22 Kanalizasyonu olan birçok yerleşim ünitesinde kişi başına düşen günlük su tüketimi değerleri litre arasında değişmektedir. Bazı çok gelişmiş ülkelerdeki büyük şehirlerde bu değer 500 l/kişi-gün e kadar yükselmektedir. Tüketilen suyun en az %80-85 kadarı atıksu olarak kanalizasyon sistemine dönmektedir. Eğer kişi başına günlük su tüketimi 180 litre ise ve bu suyun %80 i atıksu olarak kanalizasyon sistemine geri dönüyorsa ; Q = ( 180 ) ( 0,8 ) = l/kişi-gün 54 g/kişi-gün x 10 3 BOD 5 = 150 litre/kişi-gün = 360 mg/lt Dolayısıyla, konsantrasyon hem atıksu debisine, hem de kişi başına 20 C o deki 5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacına ( BOI 5 ) bağlıdır Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Planlanması (a).Debi Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı hemen daima girdi (başlangıç) verilerinin belirlenmesi ile başlar. Bu verilerin neler olabileceği genel olarak Tablo 1.5. de belirtilmiştir. Bunların her biri arıtılacak atıksuya ve/veya arıtma tesisi türüne göre belli bir öncelik ve önem arz eder. Birçok tesis tasarımı için en başta gelen ve yeterince doğrulukla belirlenmesi gereken girdi (başlangıç) verilerinden biri debi değeridir. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri için gerek miktarı, gerekse de değişiminin mertebesi tesis tasarımı için çok önemlidir

23 Tablo 1.5: Arıtma tesislerinin tasarımında ihtiyaç duyulan girdi verileri, - Giriş debisi - Debinin değişimi (saatlik, günlük, vb. ) - Giriş kirlilik değerleri * BOİ, KOİ * AKM * ph * N, P * vb. (atık özelliğine göre ) - Çıkış suyu kalitesi - AT nin kurulacağı alanın planı (rölevesi), plankotesi (gerekiyorsa imar durumu) - AT nin kurulacağı alanın özellikleri (zemin cinsi, taşıma kapasitesi, YAS durumu) - Güç iletimi (elektrik/trafo) - Diğer Debi değeri belirlenirken esasta ölçüm yapmak en güvenilir olanıdır. Ancak bazen ölçüm yapmak zor gelebilir ve/veya uzun zaman gerektirebilir; bazen ise ölçüm yapmak olanaksızdır. Örneğin daha hiç kurulmamış, planlama aşamasındaki bir sanayi tesisi veya evsel yerleşimin atıksu miktarının ölçülmesi söz konusu olamaz. Ölçüm yapılmayan durumlarda evsel atıksu arıtma tesisleri için eğer varsa kanalizasyon projesinde öngörülen debi(ler) esas alınabilir. Bu değer içme ve kullanma suyu miktarı araştırılıp bunun geri dönüş oranı göz önüne alınarak tahmin edilebilir veya kişi başına su kullanımları (özgül su kullanımı) ve arıtma tesisinin hizmet edeceği nüfus esas alınarak debinin kestirimi yapılabilir. Kaldı ki kişi başı su kullanımından hareketle bulunacak olan debi değerleri her zaman için bir kıyas (referans) değeri olarak ele alınmalıdır ; çünkü ender de olsa toplamanın

24 kanalizasyon yerine vidanjörlerle yapılması gibi durumlarda diğer yaklaşımlar yanıltıcı olabilir. Burada önemli olan kişi başı su kullanım değerinin gerçeğe yakın mertebede belirlenebilmesidir. Yerleşimlerde kişi başı su kullanımları ve evsel atıksu kategorisine girebilen lokanta, eğlence tesisi, çamaşırhane, garaj gibi evsel nitelikli ticari faaliyetler hakkında yerli ve yabancı literatürde çeşitli değerler verilmektedir. Ayrıca ülkemiz koşullarında İller Bankası da çeşitli nüfuslara bağlı olarak özgül su kullanımını öngörmektedir. Hiçbir yaklaşım olmaması halinde ise, çevre mühendisliği pratiğinde bu değerin 0,2 m 3 /kişi.gün şeklinde alınarak hesap yapılma alışkanlığı vardır. Endüstriyel tesisler için ise mümkünse başlangıçta debi ölçümü yapılması önerilmektedir. Aksi halde üretim kapasitesi benzer olan tesislerin mevcut atıksu miktarı bilgilerine başvurulur ve/veya literatürde birim üretim başına (ton üretilen mal/m 3 çıkan atıksu) bağlı olarak verilen değerler kullanılır. Bunlar haricinde evsel atıksu debisinin tahmininde olduğu gibi endüstriyel tesisler için atıksu debisi belirlenirken. kullanılan temiz su miktarı önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır. Her iki faaliyette de daha önce belirtildiği gibi temin edilen içme ve kullanma suyu miktarının atıksu miktarına dönüşme oranı esas alınır. Bu oran bir günde verilen debinin ne sürede geri döndüğü, kayıplar ve sızmalar göz önüne alınarak bulunur. Ancak endüstriyel tesislerde bu faktörler dışında en önemli nokta kullanılan suyun ürün içine alınıp alınmadığı hususudur. Özellikle meşrubat endüstrisi gibi suyu ham madde olarak üretimine sokan endüstrilerde bu oran dikkatle belirlenmelidir. Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında gelecek olan atıksu miktarı (debi) kadar, bunun değişimi de önemlidir. Evsel yerleşimlerde bu değişim günlük bazda (gün içinde saatlik) önemli olmaktadır. Bunun mertebesi nüfusun büyüklüğüyle ters orantılı olarak küçük nüfuslarda ortalamanın 2 hatta 3 katına kadar çıkabilir. Büyük nüfuslarda gün içindeki saatlik değişimler ortalama etrafında en fazla bir kat mertebesinde olur. Yerleşim niteliği mevsimsel olduğu zaman (yazlık site), günlük kadar haftalık, hatta aylık değişimlerde önem kazanmaktadır. Öncelikle yazlık yerleşimlerde atıksu debisinin saatlik olarak ortalamanın 3-5 katına kadar çıkabileceği, günlük ortalamaların hafta sonları ve çeşitli tatillerde 2-3 katına kat

25 artabileceği, aylık olarak ise yoğun sezondaki aylarda yüksek debi ortalamalarının olabileceği unutulmamalarıdır. Endüstriyel tesislerde ise herhangi bir değişim reçetesinden söz etmek çok zordur.değişim mertebesi doğrudan, endüstri türüne, kullandığı teknolojiye ve çalışma süresine (vardiya) bağlıdır.tek vardiya çalışan endüstrilerde arıtma tesisini küçültmek amacıyla büyük dengeleme havuzu (yaklaşık günlük debinin 2/3 mertebesinde) yapılabilir.buna karşılık kesiksiz (genelde üç vardiya) çalışan endüstrilerde ise dengeleme havuzu büyüklüğü doğrudan üretim sürecine bağlı olarak planlanmalıdır.hafta sonu tatili yapan veya hafta sonu iletişim özellikleri değişen (kazan boşaltma ve yıkama gibi) endüstrilerde ise bu farklılıklar arıtma tesisi planlayan Çevre Mühendisi tarafından araştırılmalı, ilgili endüstrinin teknik personelinden bu konuda detaylı bilgi alınmalı, dengeleme havuzu bu bilgiler ışığı altında planlanmalıdır.genel bir yaklaşımla gün içinde saatlik debi değişimi gösteren atıksu arıtma tesislerinde kirlilik dengelemesinin söz konusu olmadığı durumda, genel eklenik (kümülatif) saatlik debilerle tesisin kabul ettiği (sabit) eklenik saatlik debiler arasındaki net fark dengeleme havuzu hacmi olarak bulunabilir. Atıksu arıtma tesisine gelen saatlik debi değişiminin önemli olduğu koşullarda dengeleme havuzu yapmak kaçınılmazdır.dengeleme havuzu düşüncesi haftalık bazda da (günlük debi değişimi) kısmen uygulanabilir.özellikle hafta içi (hafta sonu atıksu debisi) farklı olan endüstrilerde dengeleme havuzu tasarımı yapılabilir.buna karşın aylık debi değişimi gösteren atıksular için dengeleme havuzundan ziyade modüler ünitelerinin tasarımına gidilerek sorun çözümlenebilir.modüler üniteler birbirine paralel olarak çalışırlar ve tek bir modül minimum atıksu debisini arıtacak kapasitede olacak şekilde tasarlanır.dolayısıyla modül sayısı maksimim debi esas alınarak bulunabilir (b). BOİ - KOİ Değerleri Girdi verileri içinde istisnai durumlar dışında tesise gelen organik kirliliklerin göstergesi olarak yorumlanabilen BOİ 5 ve KOİ değerleri tesis tasarımında önemli iki parametredir.boi 5 atıksu içinde biyolojik olarak parçalanabilen organik kirliliğin bir

26 göstergesi olup genellikle 5 günlük BOİ ye karşı gelen değerler olarak ölçülür. Bulunan sonuçlar toplam BOİ nin %70 i civarındadır. BOİ analizinin yapılabilmesi için örnek alımı ve örneğin hazırlanmasından sonra 5 günlük bir bekleme süresi (inkübasyon) zorunluluğu vardır.bir başka deyişle BOİ değerleri numune alımı ve analize başlamayı takip eden 5. gün içine okunabilir ve bu özellik, sonucun yavaş alınması itibarıyla bir olumsuzluk arzetmektedir.koi ise birkaç saat içinde ölçülebilen ve atıksu içindeki hem biyolojik hem de kimyasal olarak okside edilebilen organik kirliliği gösteren bir parametredir.bu nedenlerden dolayı tüm atıksular için KOİ değeri BOİ 5 değerinden daha yüksektir.bu yüksekliğin derecesi, bir başka deyişle KOİ/BOİ 5 oranının mertebesi tasarımcı mühendise tesiste uygulayacağı biyolojik arıtma ünitelerinin performansı hakkında fikir verir.daha geniş bir anlatımla tipik bir atıksu için KOİ/BOİ 5 oranı normal olarak 1,5 3 arasında değişir.bu aralıktan daha yukarıda olan atıksular biyolojik parçalanabilirliği zor bir karakter yansıttıkları için, tasarımda biyolojik arıtma seçimi yönündeki kararlarda daha dikkatli davranılması, kimyasal arıtma yöntemlerinin daha ağırlıklı düşünülmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.öte yandan biyolojik ünitelerin tasarımında tesise gelen organik yük değeri olarak BOİ 5 esas alınır. BOİ 5 değeri bilinmeyen bir atıksu için yapılan biyolojik arıtma tesisi tasarımının sağlıklı ve yeterince güvenilir olduğunu söylemek çok zordur.normal koşullar altında BOİ 5 ve KOİ arasında doğrusal bir ilişki kurmak ve daha sonra sadece KOİ ölçümü ile BOİ 5 kestirimine gitmek genellikle arıtma tesisinin işletiminde uygulanan bir yöntemdir (c). N - P Değerleri Atıksu içindeki Azot (N) ve Fosfor (P) değerleri arıtma tesisi tasarımında ülkemiz koşullarında bugün için nütrient girdi verisi olarak yorumlanmaktadır. Yani biyolojik reaktörde mikroorganizmaların organik maddeyi okside etmesi için gerekli olan element şeklinde düşünülmekte ve giriş verileri içinde C/N/P oranının tespitine yönelik yönelik kapsamda ele alınmaktadır. Ancak yakın gelecekte ülkemizde geçerli olan Su Kirliliği Kontrolü (SKK) Yönetmeliğinde yer alan deşarj limitleri içinde N ve P un da dahil edilmesiyle işin şekli değişecek. Bu parametreler arıtılması

27 gereken kirlilikler olarak ele alınacaklardır. Dolayısıyla bu değerlerin varlığı ve mertebesi doğrudan atıksu arıtma tesislerinin ünite türünü ve boyutlarını etkileyebilecektir (d). Diğer Girdi Verileri Yukarıda vurgulanan parametreler dışında arıtma tesisinin tasarımını gerçekleştirmek için Tablo 1.2 de gösterildiği gibi çeşitli verilere ihtiyaç vardır. Bunlar arasında artıma tesisinin kurulacağı saha ile ilgili mevcut planlar, ünitelerin yerleşimi, yollar, yeşil alanlar ilk akla gelenlerdir. Arıtma tesisinin kurulacağı alanın plan kotesi (veya uygun ölçekte topoğrafik haritası) tesislerin hidrolik tasarımında mutlak kot ların hesaplanıp ünitelerin düşey aplikasyonu açısından önemlidir. Bu kapsamda ayrıca tesis için yapılabilecek harfiyat ve dolgu miktarlarıda bulunmuş olur. İleride tekrar değinileceği gibi arıtma tesisinin su alma ağzı ( kanalizasyon ucu ) ve çıkış ( alıcı ortam ) kotları da tesisin hidrolik tasarımı için en başta belirlenmesi gereken girdi parametreleridir. Bunlar haricinde tesisin kurulacağı alandaki toprak cinsi, zemin emniyet gerilmesi, vb. faktörler yapısal tasarım için vazgeçilmez girdilerdir. Benzer olarak mevcut güç (elektrik-trafo) imkanları, ulaşım durumu, yer altı su seviyesi, vb. faktörler tesislerin özelliklerine göre göz önüne alınması ve tasarım için girdi parametresi olarak temin edilmesi gereken verilerdir (e). Çıkış Suyu Kalitesi Arıtma tesisleri tasarımında yukarıda açıklanan veriler süreç türünü önemli ölçüde etkileyen girdilerdir. Bir başka deyişle debinin büyük veya küçük, BOI 5 in yüksek veya düşük olması mühendis tarafından seçilecek olan sistemin nasıl olacağını etkiler. Aynı etkiyi veren bir başka girdi parametresi ise tesis çıkışında arıtılmış suyun olması gereken kalite değerleridir. Yani tesis çıkış suyu kalitesi, sistem tasarımı için önemli bir girdi parametresi olmakta ve seçilecek arıtma türü üzerinde en önemli faktörlerden biri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu değerlerin ülkemiz koşullarında ne olması gerektiği çeşitli yasa ve yönetmeliklerle

28 belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak evsel atıksuların alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken parametreler ( standartlar) SKKY Tablo arasında nüfus ve gelen kirlilik yüklerine bağlı olarak verilmiştir. Benzer olarak aynı yönetmeliğin Tablo 5 Tablo 21 arasında (alt tablolarla birlikte) çeşitli endüstriyel sektörler için uyulması gereken standart değerler yer almaktadır. Bu değerler sabit kriterler olmayıp koşullara göre zaman zaman değişebilir ve ülkemiz açısından gerek ihtiyaçlara bağlı, gerekse Avrupa Topluluğu na giriş süreci yaptırımları çerçevesinde yakında bazı değişimlerin yapılması beklenmektedir Atıksuların Arıtımı Atıksu Arıtımının Amaçları Atıksu arıtma yöntemleri ilk olarak halk sağlığına ve çevreye, atıksuların boşaltılmasının neden olduğu kötü sonuçlara cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Arıtmanın amacı; nispeten küçük arıtma tesislerinde, kontrollü koşullar altında tabii temizleme işlemini hızlandırmaktır. Genel olarak, arıtmanın ilk hedefleri : (1) Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması, (2) biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin arıtılması ve (3) patojenik organizmaların uzaklaştırılmasıdır. Bununla birlikte, 1960 lardan bu yana, atıksuların daha etkin ve yaygın bir şekilde arıtılmasını sağlamak amacıyla önemli bir çalışmaya girişilmiştir. Bu çalışmalar; - Arıtma veya kısmen arıtılmış atıksuların deşarjının alıcı ortamda neden olduğu uzun vadeli etkilerinin bilinmesi - Çevre koruması için ulusal ilginin gelişmesi - Kimya, biyokimya ve mikrobiyoloji alanlarında bilimsel birikimin artması - Milli kaynakların korunmasının gerekliliği ve birçok yerlerde atıksuların yeniden kullanılması - Atıksuların arıtılmasında kullanılan çeşitli yöntemlere ait temel ilkelere, yeni bilgilerin eklenilmesi, gibi sonuçları getirmiştir

29 Sonuç olarak, her ne kadar başlangıçtaki atıksu arıtma işlemleri bugünde geçerli ise de, gerekli arıtma derecesi önemli ölçüde yükselmiş ve yeni arıtma hedef ve amaçları bunlara eklenmiştir. Azot, fosfor ve toksik organik bileşenlerin uzaklaştırılması, getirilen yeni arıtma hedeflerindendir. Çözünmesi güç organik maddeler, ağır metaller ve çözünmüş inorganik katı maddeler önem verilen diğer kirletici parametrelerdir. Bir alıcı ortama evsel atıksuların boşaltılmasına ait standartlar Tablo 1.6. da verilmiştir. Bütün yüzey suları, sudaki yaşamı destekleyecek niteliklere sahip ve iyi görünümde olmalıdır. Tablo 1.6 ; 4 Eylül 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliğinden alınmıştır. PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK Kirlilik yükü ham BOİ 5 = kg/gün Nüfus= Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Askıdaki Katı Madde (AKM) PH (mg/1) (mg/1) (mg/1) Kirlilik yükü ham BOİ kg/gün nüfus Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıdaki Katı Madde (AKM) PH (mg/1) (mg/1) (mg/1) Eşdeğer nüfusun ne olduğuna bakılmaksızın stabilizasyon havuzları sistemiyle biyo- lojik arıtma yapan kentsel atıksu arıtma tesisleri için. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) (mg/1) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/1) Askıdaki Katı Madde (AKM) (mg/1) PH

30 (a). Su Kirleticileri Sık karşılaşılan kirletici faktörler, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ 5 ), askıdaki katı maddeler, fekal koliformlar, ph, yağlar ile fosfordur. Bu kirleticiler, evsel atıkların arıtılmasından yada arıtıldıktan sonra deşarjı ile yüzey sularına karışmaktadırlar. Bu kirleticiler için su kalite kriterleri geliştirilmiştir. Standartları tespit ederken alıcı ortamın kullanım amacı ve kirlilik düzeyi göz ününe alınarak bu kriterler değiştirilebilir. Çözünmüş Oksijen Standartı, balıkların ve sudaki diğer canlıların yaşamını korumak, rekreasyon faaliyetlerini teşvik etmek, organik maddelerin çözünmelerinden ortaya çıkan koku problemlerini azaltmak ve su arıtılması için uygun kaliteyi temin etmek üzere bulunması gereken minimum oksijen konsantrasyonu belirlemektedir. Çözünmüş oksijeni en çok tüketen ana kirletici karbon içeren bileşiklerdir. Buna ek olarak askıdaki katı maddelerin çökelmesi ve çökeltilerde organik maddenin parçalanması, ayrıca amonyağın nitrifikasyon sırasında da oksijen tüketilir, temiz sularda su yaşamının ve su kitlesinde aerobik koşulların sürdürülmesi için asgari standart 5.0 mg/lt dir. Askıdaki Katı Maddeler, ışığın iletimine mani olmakta ve akarsu yatağında veya göl tabanında çökelmelere neden olabilmektedir. Bulanık sular çevrenin dinlenme ve estetik amaçlarıyla kullanımına engel olmaktadır.aşırı derecede fazla askıdaki katı maddeler, balıkların büyüme hızlarını azaltmak, hastalığa karşı dirençlerini kırmak, balık yumurtalarının gelişmelerini önlemek ve mevcut yiyecek miktarını azaltmak suretiyle balık yaşamını ters yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle askıdaki katı maddeler fotosentez için gerekli mevsimsel olarak belirlenmiş güneş ışığının geçirgenliğini %10 dan fazla azaltmalıdır. Fekal Koliform Bakterileri, patojenik organizmaların bir ortamda muhtemelen var olduklarını göstermektedir. Bu bakteriler gerek insan dışkısından, gerekse sıcak kanlı hayvanların dışkılarından kaynaklanabilir. Fekal koliform bakterileri için denizlerde koruma mesafesi sınırlarında Türk standartı 100 ml de 200 olup, alınan toplam numunelerin % 10 undan fazlası 100 ml de 400 ü aşmayacaktır

31 Ancak ortalama Fekal Koliform Konsantrasyonu, numunelerin % 10 dan fazlasında 100 ml de 43 ü aşmamak üzere, 100 ml de 14 ü geçmeyecektir. Yüzey sularının ph ı sudaki canlıların yaşamının korunması ve asitli sularda metal iyonların çözülmesi gibi istenmiyen kimyasal tepkimelerin kontrolü için belirtilmiştir. Bir çok maddenin toksisitesi ph daki değişim ile artmaktadır. Tatlı su yaşamı için ph , deniz yaşamı için ve içme suları için 5-9 dur. Yağ ve Gres, şeklindeki kirleticiler çeşitli kimyasal, fiziksel ve toksikolojik özellikleri olan çok çeşitli organik bileşenleri içermektedir. Bunların genel kaynakları, petrol türevleri ve bitkisel yağlar ve etin işlenmesinden kaynaklanan yağlardır. Yüzey suları üzerinde yüzer yağ tabakalarının bulunmaması gerekmektedir. Arıtma tesisleri çıkış sularının yeraltı suyuna verilmesi ve daha sonra içme suyu amacıyla kullanılması durumunda, Nitrat konsantrasyonu önem kazanmaktadır. İçme suyu amacıyla kullanılması durumunda, Nitrat konsantrasyonu önem kazanmaktadır. İçme suyu standartı 45 mg/lt NO 3 tür. Nitrat konsantrasyonu çocuklar üzerinde ciddi, zaman zaman öldürücü sonuçlara neden olabilir. Arıtılmış atık sularda Nitrat Konsantrasyonu 0 ila 20 mg/lt (Azot olarak) arasında değişmektedir. Elementel Fosfor birikme eğilimi olan bir zehirleyicidir. Deniz ve haliç sularında bulunan 0-10 mg/lt elementel (sarı) fosfor miktarı denizde yaşayan organizmalar için belirlenen öldürücü lethal dozun onda biridir. Fosfat Fosforu göllerde, haliçlerde ve yavaş akan nehirlerde, gerek bitkilerin, gerekse alglerin büyümesini aşırı derecede arttıran temel besleyici maddedir. Ötröfikasyon, atıksuların ve tarım arazilerinin drenajının boşaltılması sonucu oluşan fosfat kirlenmesinden ortaya çıkan, yüzey sularının hızlandırılmış şekilde besin yönünden zenginleştirilmesi olayıdır. Atıksu arıtımı sırasında kimyasal çökeltmeyle fosfatın uzaklaştırılması mümkün olduğundan, göllere veya göllere akan akarsulara boşaltılarak atıksularda, fosfat fosforu 1,0 mg/lt konsantrasyonuna düşürülmelidir. Bu, evsel atıksularda bulunan fosfatın %90 oranında arıtımını gerekmektedir

32 (b). Zehirli Su Kirleticileri Suda yaşayan organizmalar için toksinlerin zararsız konsantrasyonlarını belirtmek üzere, Bioassay (biyolojik yaşam) testleri yapılmaktadır. Özellikle balık kullanılarak yapılan bu deneyde, balık bir laboratuvar ünitesinde 96 saat veya daha az bir zaman aralığı için de bir toksinin çeşitli konsantrasyonuna maruz bırakılmaktadır. Ortalama öldürücü doz test organizmalarının %50 sini öldüren düzeydir arasında alınan bir emniyet faktörü uzun süreli temas olasılığını ve ek fizyolojik gerilimler yaratabilecek sudaki mevcut diğer bileşenleri gözetmektedir. Toksinlerin etkisi, çoğu zaman, çevre koşullarıyla artmaktadır, örneğin; ısının zehirlenme üzerinde doğrudan etkisi vardır. Toksinir, belirli bir konsantrasyonunda, sıcaklıktaki 10ºC lık bir artış, genellikle, balığın yaşama süresini yarıya indirmektedir; bu nedenle yaz aylarında zehirli maddeler daha öldürücü olamaktadır. Bir çok toksik maddenin öldürücü etkisi çözünmüş oksijenin azalmasıyla artmaktadır. Bir suyun ph ı bazı zehirleyici maddeleri etkileyebilir. İyonlanmış Amonyak, balık ve suda yaşayan diğer hayvanlar için zehirlidir. Amonyak suda çözüldüğünde, bir kısmı amonyum iyonları oluşturmak üzere su ile tepkimeye girmekte, geri kalanı iyonlaşmamış amonyak olarak kalmaktadır. İyonlaşmış amonyak konsantrasyonu, ısının ve ph ın yükselmesi ile artmakta, ve iyonik şiddetin azalmasıyla azalmaktadır. Tatlı suda yaşam kriteri, iyonlaşmamış amonyak için 0.02 mg/lt dir, bu değer salmon balığı için tayin edilen değerdir. Amonyağın akut toksit konsantrasyonu 0.4 mg/lt dir. Nitrifikasyon olmaksızın, biyolojik arıtmadan sonra, ortalama evsel atıksu 24 mg/lt civarında amonyak azotu içermektedir. Biyolojik arıtmada ek havalandırma yapmak suretiyle amonyağın nitrata dönüştürülmesi çıkış soyunda azot konsantrasyonunu azaltabilir. Oksitlenmenin bir ikinci yaşamı olan bu nitrifikasyon işlemi atıksu arıtımına önemli işletme giderleri ilave eder. Atıksuların dezenfeksiyonundan ortaya çıkan bakiye klor balıklar için çok zehirlidir. Atıksuya klor ilave edildiğinde, amonyakla tepkimeye girmesi sonucu klorominler oluşmaktadır. Kükürt dioksit gibi indirgeyici bir maddenin ilave

33 edilmesiyle bu sorun giderilebilir. Toplam bakiye klor kriteri salmon balığı için 2.0 mg/lt ve tatlı su denizde yaşayan canlılar için 10.0 mg/lt dir Arıtma Sistemlerinin Seçimi Klasik atıksu arıtma sistemleri; pompalama, ızgaradan geçirme ve kumun alınmasından itibaren olan mekanik arıtma, askıdaki katı ve yüzen katı maddelerin uzaklaştırıldığı ön çökeltme, kolloid ve çözünmüş haldeki maddelerin biyolojik kütleye ve çökebilir hale dönüştürüldüğü biyolojik havalandırma ünitelerinden oluşmaktadır. Bu işlemler sonucu elde edilen çamur yoğunlaştırılarak çamur arıtma ve uzaklaştırma işlemi için hazırlanır. Evsel atıksularının arıtılmasında aşağıdaki ön işlemler kullanılabilir; Kaba ızgaradan geçirme, ince ızgaradan geçirme, ufalama-parçalama, debi ölçümü, terfi, kumun uzaklaştırılması, koku kontrolü ve atıksuların çökelme özelliklerinin geliştirilmesi için yer yer ham atıksuyun klorlanması da mümkündür. Ön arıtma ünitelerinin düzenlenmesi, ham atıksuyun özelliklerine, daha sonraki arıtma işlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Izgaralar, pompaların korunması, kum tutucu ünitelerin ve savakların katı maddeler tarafından dolmasını önlemek amacıyla kullanılırlar. Küçük tesislerde Parshall savağı genellikle sabit hızlı terfi pompalarının önüne yerleştirilirsede, büyük tesislerde bu savaklar pompalardan sonrada yerleştirilebilmektedirler. Atıksuyun yüksek miktarda kirlilik ve kum ve ihtiva etmesi durumunda kum tutucu üniteler pompaların önüne yerleştirilmelidir. Ön arıtma bölümünde ön çökeltme havuzları yer alır. Ham atıksuyun çökeltilmesi genellikle tüm büyük belediye arıtma tesislerinde yapılmaktadır. Damlatmalı filtrelerden önce de suyun mutlaka çökeltmeden geçirilmesi gerekmektedir. Çökeltilmemiş ham atıksuyun tam karışımlı aktif-çamur sistemi ile arıtımı mümkündür. Bu sistem çamur stabilizasyonunun getireceği masraflar nedeni ile genellikle küçük nüfuslu yerleşimler için kullanılır. Ön çökeltme ile %50-70 oranında askıdaki katı madde ve %25-40 oranında BOİ 5 giderimi sağlanabilmektedir. Geriye kalan organik maddeler ön çökeltmeyi

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

Atıksu Miktarlarının Belirlenmesi. ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Atıksu Miktarlarının Belirlenmesi. ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Atıksu Miktarlarının Belirlenmesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Temel Kavramlar Kullanılmış suların (atıksu) deşarj edildiği ortama alıcı ortam

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

Atıksu Miktar ve Özellikleri

Atıksu Miktar ve Özellikleri Atıksu Miktar ve Özellikleri Tasarım Debi ve Yükleri 1 Atıksu Miktarını Belirleyen Faktörler Proje nüfusu Sızma Yağış şiddeti, yer altı suyu seviyesi Sanayi debileri ve değişimi 2 Atıksu debisinin belirlenmesi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI Dr. Alpaslan EKDAL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ekdala@itu.edu.tr Kıyı Suları, Yer altı Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA Çevre, içinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin sürdüğü ortam olarak tanımlanır. Çevre kirliliği ise, insanların

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi

2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi 1 C. U. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 32, No.2 (2011) 2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi Murat TOPAL*, E. Işıl ARSLAN TOPAL

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ FOTOMETRİ KOİ KÜVET TESTİ 10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı KOİ, atıksudaki organik kirleticilerin oksitlenebilirliği ve biyolojik ayrışabilirliği ile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR 1 PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR PROF.DR.LALE BALAS DOÇ.DR.ASU İNAN YRD.DOÇ.DR. NİHAL YILMAZ DR.ASLI NUMANOĞLU GENÇ DR.PELİN FİDANOĞLU (BİYOLOG) DR.NİLÜFER VURAL (KİMYAGER) DOKTORANT KAĞAN CEBE DALGIÇ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ 12 Mart 1989 Pazar Resmî Gazete Sayı: 20106 Devlet Bakanlığından: MÜLGA MEVZUAT SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ Bu tebliğ; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ Dr.Yük.Müh. Bekir YELMEN Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Atıksu Arıtma Tesisi byelmen@yahoo.com.tr Özet Bu çalışmada, Adana Büyükşehir Belediyesi Seyhan

Detaylı