SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/10 HAFTALIK BÜLTEN 28/02/ /03/2005 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 16 adet, YTL, yatırım fonu katılma belgesi için 11 adet YTL ve emeklilik yatırım fonu payı için 6 adet YTL, olmak üzere toplam 33 adet YTL dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 15 adet YTL, yatırım fonu katılma belgeleri için 8 adet YTL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 3 adet YTL olmak üzere toplam 26 adet, YTL. dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, halka açılma için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 16 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , , (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM , , ,2 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 5 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 23 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 5 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 9 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı 5 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı YTL, I.temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı YTL, halka açılma tutarı da YTL. dir. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hisse Senedi Akmerkez GMYO A.Ş. (*) Hisse Senedi (*) Şirket YTL nominal değerli ödenmiş sermayesinin %49 una tekabül eden YTL nominal değerli hisse senetlerini halka arz etmek üzere Kurulumuza başvuruda bulunmuştur. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 2 ortaklık kayıtlı sermaye sistemine geçmek, 3 ortaklık ise mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.(tablo:3) Ortaklığın Unvanı 1. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş Adana Çimento Sanayii T.A.Ş Çamsan Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 5 adet fon için toplam 3 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı YTL. dir. (Tablo:4) Fon Unvanı 1. Delta Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu 2. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono (USD EUROBOND) Fonu 3. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono (EURO EUROBOND) Fonu 4. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Büyük Bireysel Likit Fonu 5. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu Tablo: 4 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Sayısı (Milyon adet) Toplam Tutar

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 5 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1- Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (*) ,31 (Bknz. Özel Durumlar Md. 6) 2- Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. (**) (Bknz. Özel Durumlar Md. 7) 3- Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve , ,38 Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (***) (Bknz. Özel Durumlar Md. 8) 4- Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (****) (Bknz. Özel Durumlar Md. 9) 5- Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş ,60 (Bknz. Özel Durumlar Md. 10). (*****) (*) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelli, YTL bedelsiz, 2006 yılı içerisinde YTL bedelsiz, 2007 yılı içerisinde YTL bedelsiz artırmayı öngörmektedir. (**) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelsiz, 2006 yılı içerisinde YTL bedelsiz, 2007 yılı içerisinde YTL bedelsiz, 2008 yılı içerisinde YTL bedelsiz artırmayı öngörmektedir. (***) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelsiz, 2006 yılı içerisinde YTL bedelsiz, 2007 yılı içerisinde YTL bedelli, YTL bedelsiz artırmayı öngörmektedir (****) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelsiz, 2006 yılı içerisinde YTL bedelli, YTL bedelsiz, 2007 yılı içerisinde YTL bedelli, YTL bedelsiz artırmayı öngörmektedir (*****) Şirket 2005 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini YTL bedelli, 2006 yılı içerisinde YTL bedelli, 2007 yılı içerisinde YTL bedelli artırmayı öngörmektedir. D. ÖZEL DURUMLAR 1. Sasa Sabancı Dupont Polyester Sanayi A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının 75 trilyon TL den 500 trilyon TL ye yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 8 inci maddesinin tadili için Kurulumuzdan aldığı tarih ve 49/1621 sayılı izne istinaden, anılan maddenin 5274 sayılı Kanun ile TTK da yapılan değişiklikler çerçevesinde Yeni Türk Lirasına (YTL) uyumlu hale getirilmesi ve yine esas sözleşmesinin unvan başlıklı 2 nci ve intifa senedi başlıklı 11 inci maddelerine uygun görüş verilmesi ve esas sözleşmesine geçici bir madde eklenmesi talebinin, geçici maddeye Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. ifadesinin eklenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin esas sözleşmesinin, Şirket in Amacı başlıklı 3 üncü ve Karın Taksimi başlıklı 30 uncu maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 3. Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. nin, esas sözleşmesinin 7 nci, 43 üncü, 64 üncü maddelerine ilişkin tadil metinlerine; YTL ye geçişe ilişkin esas sözleşmeye geçici madde konulması koşuluyla Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 4. İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin esas sözleşmesinin 7 nci, 25 inci ve 30 uncu maddelerine ilişkin tadil metinlerine; YTL ye geçişe ilişkin esas sözleşmeye geçici madde konulması koşuluyla Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 3

4 5. Kurulumuzun tarihli kararı ile işlem yasağı kaldırılmış bulunan Niyazi ÖNEN'in aşağıda tutarı yazılı hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. Kayda Alınması Talep Edilen Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına (YTL) Başvuruyu Başvuru Alınan Tutarı 2. Seans Yapan Kişi Tarihi Şirketin Unvanı Kapanış Fiyatı İMKB 1. Niyazi ÖNEN DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş ,84 1,17 6. a) Uşak Seramik Sanayi A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının YTL na yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin 6, 31 ve Geçici maddelerine uygun görüş verilmesine, b)tanser Seramik in, İMKB nin tarihinde İMKB Günlük Bülteni nde yayımlanan, 216 nolu Genelgesi nin II.B maddesi uyarınca özel durum açıklamalarının faksla gönderilmesini müteakiben, ilgili İMKB Genelgesi gereği İMKB na tam ve doğru olarak ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesine ve Seri:VIII, No:39 Tebliğin 5/h-1 maddesine uyum konusunda uyarılmasına, karar verilmiştir. 7. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL ye yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı başlıklı 6 ncı ve YTL ye geçiş nedeniyle Pay ve Tertip Birleştirme başlıklı geçici maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 8. Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon YTL ye yükseltilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 10 uncu maddesinin tadili ve esas sözleşmeye geçici bir madde eklenmesi talebinin geçici maddeye Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. ifadesinin eklenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket)nin kayıtlı sermaye tavanının ,-YTL ye yükseltilmesine izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ile hisse senetlerinin itibari değerinin 1 YKr olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin değişiklik metni ile Esas Sözleşmesine eklenmesi öngörülen geçici madde metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 10. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL ye yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı ve Pay Birleştirilmesi başlıklı geçici maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. E. YENİ KURULUŞ VE FAALİYET İZİNLERİ 1. Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş. nin,kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi uygun görülmüştür. 2. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin GAZİANTEP de irtibat bürosu açma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Finansbank A.Ş. nin başvurusu üzerine, İMKB ve İAB de geçerli olan türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesinin, İAB ve VOBAŞ bünyesindeki piyasalarda işlem yapmak üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi ile değiştirilmesine karar verilmiştir. 4

5 F. DUYURULAR 1. Kurulumuzun tarih ve 8/256 sayılı Kararı çerçevesinde; A yılı Eylül ayında, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı yapılacaktır. B- Kurulumuzca düzenlenecek olan Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı nın alt konu başlıkları aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir. C-Derecelendirme alanında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olma şartı, lisans belgesi verilmesi aşamasında aranacaktır. D-Seri: VIII, No:40 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 9 uncu maddesinin (h/2) ve (i) bentlerinde yer alan derecelendirme alanındaki tecrübe şartı; mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık ve finans alanında, bu alanlarla ilgili hukuk dallarında, şirket yöneticiliğinde veya söz konusu alanlarda öğretim üyeliğinde; derecelendirme uzmanları için en az 1 yıl, derecelendirme raporlarını imzalamaya yetkili yöneticiler için ise en az 3 yıl deneyim sahibi olunması şeklinde uygulanacaktır. KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI I- GENEL EKONOMİ VE MALİ SİSTEM (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Ortak Modül) - Temel Kavramlar. - Mali Sistemin Unsurları. - Arz ve Talep Analizi. - Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu. - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri. - Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı. - Para ve Maliye Politikaları. - Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler. - Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. - Sermaye Piyasalarındaki Son Gelişmeler. II- SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Ortak Modül) - Sermaye Piyasası Mevzuatı - Bankalar Kanunu nun İlgili Esasları. - Ticaret Kanunu nun İlgili Esasları. - Anonim Şirketler Hukuku - İlgili Vergi Mevzuatı III- KREDİ DERECELENDİRMESİ VE FİNANS - Derecelendirme Kavramı. - Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları. - Derecelendirme Metodolojisi Unsurları. - Finansal Yönetimin Genel Esasları. - Risk Kavramı ve Türleri. - Risk Hesaplama Metodolojisi. - Portföylerde Risk ve Getiri Hesapları - Portföy Riski. - Riskten Korunma Yöntemleri - Risk Yönetimi. - Finansal Durum Analizi. - Sermaye Maliyeti, Optimal Sermaye Yapısı ve Temettü Politikası. - İşletme Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi. - Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri. - Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi. - Temel Firma Değerlemesi Yöntemleri - Birleşme, İktisap ve Şirket Kontrolü Kavramları. IV- MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA - Muhasebenin Temel Kavramları. - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları. - Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. - Bağımsız Denetim Yükümlüğü - Enflasyonun Mali Tablolara Etkisi. - Finansal Raporlamanın Temel Unsurları - Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları, Mali Tablo ve Dipnot Formatları - Konsolide Mali Tablolar - Aracı Kuruluşlarda Sermaye Yeterliliği Uygulamaları. 5

6 KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI I- GENEL EKONOMİ VE MALİ SİSTEM (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Ortak Modül) - Temel Kavramlar. - Mali Sistemin Unsurları. - Arz ve Talep Analizi. - Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu. - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri. - Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı. - Para ve Maliye Politikaları. - Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler. - Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. - Sermaye Piyasalarındaki Son Gelişmeler. II- SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU (Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Ortak Modül) - Sermaye Piyasası Mevzuatı - Bankalar Kanunu nun İlgili Esasları. - Ticaret Kanunu nun İlgili Esasları. - Anonim Şirketler Hukuku - İlgili Vergi Mevzuatı III- KURUMSAL YÖNETİM - İşletme Yönetimi Temel İlkeleri. - Temel Organizasyon Yaklaşımları. - SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri. - Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler. - Kamuyu Aydınlatma, Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim. - İç Kontrol ve İç Denetim. - Kurumsal Yönetimde Risk Kavramı. - Stratejik Planlama. - Performans Ölçümü. 2. Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Kurulumuzun tarih ve 41/1279 sayılı kararı ile belirlenen ve 2004/42 sayılı Kurulumuz Haftalık Bülteni ile duyurulan hususlar piyasa katılımcılarının gerekli teknik hazırlıkları tamamlayabilmelerini teminen Kurulumuzun tarih ve 8/259 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir. 1) Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin kaydileştirilerek MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamasına ilişkin olarak daha önce 21 Mart 2005 olarak belirlenen tarih ertelenmiş olup, bu tarih çalışmaların seyri dikkate alınarak Kurulumuzca yeniden belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. 2) Hak sahipleri, daha önce 11 Mart 2005 tarihine kadar iletilmesi öngörülen hisse senetlerini fiziki muhafaza taleplerini MKK üyesi bir aracı kuruluş vasıtasıyla MKK ya bildirmeye devam edebilecektir. 3) MKK üyesi kuruluşlardan üyelik işlemlerini henüz tamamlamamış olanların bu yükümlülükleri devam etmektedir. 4) Aracı kuruluşların hesap açılışlarında T.C. kimlik numarası alması ve mevcut kayıtlardaki eksik bilgilerin tamamlanmasına ilişkin olarak önceki kararda belirtilen yükümlülükleri devam etmektedir. 5) Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların paylarını aynı türe çevirerek esas sözleşmelerinde bu yönde değişiklik yapmalarına ilişkin yükümlülükleri, Kurulumuzun tarih ve 2/52 sayılı kararında belirlenen esaslara uygun olarak devam etmektedir. 6) Kaydileştirilmiş hisse senetlerine ilişkin olarak Kurulumuzun tarih ve 41/1279 sayılı kararı ile belirlenmiş olan diğer esaslar ise, Kurulumuzca kaydileştirmeye geçişle ilgili belirlenecek yeni tarih itibariyle uygulanacaktır. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Eskişehir Sanayi Odası nın tarihli açıklaması aşağıdadır: Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Kurumunuzun kaydı altındaki Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. (EEE A.Ş.) nin %99.99 payına sahip bir kuruluştur. ESO nun Kuruluş Kanunu olan 5174 sayılı Kanunun 11 ve 80. maddelerinde verilen yetkiye dayanarak Eskişehir Sanayi Odası Eğitim Vakfı kurulması için çalışmalara başlamıştır. Bölgemizde bir Modüler Lise kurma amaçlı kurulacak bu Vakfın finansman açısından yaşayabilmesi için ESO Meclisinin tarih 54 sayılı toplantısında ve ayrıca Yönetim Kurulu da bu yetkiye dayanarak tarih 125 sayılı toplantısında ESO nın EEE A.Ş. deki hisselerinin adedinin kurulacak vakfa vakfetme kararı almıştır. Ancak, Sanayi Odasına ait hisselerin kurulacak vakfa devredilmesi konusundaki Oda kararı, ortaklarımızın görüşlerinin de alınması amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. 6

7 2. Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatlarlar A.Ş. nin Kurulumuzun tarih ve 2005/8 sayılı Haftalık Bültende yayımlanan tarih ve GEN-MALİ/ sayılı özel durum açıklamasına ek açıklaması aşağıdadır; Söz konusu yazımızda iştirakimiz TÜTSAB, Tekel ve Gıda Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca TÜTSAB A.Ş.) nin sermaye artışına katılacağımız bilgisini vermiştik. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir. I.TÜTSAB A.Ş. nin ana faaliyet konusu "Her türlü alkollü içki, sigara, tütün mamulleri satıcılığı ve dağıtıcılığı ithali, ihracı" olarak belirlenmiş, bu amaç doğrultusunda her türlü iş ve işlemi yapma, hakları edinme için ana sözleşmesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Şirketin temel amacı; Tekel'in alkollü içkiler bölümü ve sigara bölümlerinin özelleştirilmesi sonucu oluşacak bayi yapısının mevcut tekel bayii esnafın üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıdır. Bilindiği üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tekel ' in alkollü içecekler bölümünü bir anonim şirket bünyesinde toplanmış ve özelleştirilmesi işlemine geçmiştir. Sonuçta "Nurol Holding, Limak, özaltın, TÜTSAB A.Ş. " bir girişim grubu oluşturmuş ve Tekel ' in Alkollü İçecekler bölümü 292 Milyon USD karşılığı bedelle alınmıştır. TÜTSAB A.Ş. nin girişim grubundaki payı % 13 tür. Satın alma işlemi sonunda kurulan MEY A.Ş. de de TÜTSAB A.Ş. bu oranda pay sahibi olmuştur. Girişim grubu protokolüne konulan bir madde ile Dağıtım Organizasyonunun oluşturulmasında TÜTSAB A.Ş. önemli imtiyazlar elde ederek dağıtım organizasyonunun merkez noktası haline gelmiştir. Bu durum aynı zamanda BESAŞ A.Ş. nin ana faaliyetleri olan Tekel ürünlerinin dağıtım işi ile tam olarak örtüşmüştür. Böylelikle BESAŞ A.Ş. hem Alkol işletmelerinin dolaylı ortağı olmuş hem de İzmir İli içki dağıtıcılığı işinin devamlılığını sağlamıştır. TÜTSAB A.Ş yılında YTL sermayeyle kurulmuş bir şirkettir. Kuruluşta şirketimizin payı YTL olup toplam sermayedeki oranı % 13.3 kadardır yılının Ocak ayında yapılan sermaye artışı ile TÜTSAB A.Ş. nin sermayesi YTL den YTL ye çıkarılmıştır. Bu artışta şirketimizin payı YTL ye ulaşmış toplam sermayedeki oranımız %19.5 e çıkmıştır. TÜTSAB A.Ş yılı Ocak ayında yaptığı genel kurul ' da şirket sermayesini YTL ye çıkarma karan almıştır. Şirketimiz yönetim kurulu bu artıştaki rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar vermiştir. Gerek bu artış gerekse kuruluştan bu yana ( kuruluş dahil ) yapılan sermaye artışlanna katılımımızın tamamı nominal değer üzerinden yapılmıştır. ( nominal bedel 1 hisse 1 ytl dir.) Sermaye artışı öncesi TÜTSAB A.Ş. nin hisse yapısı aşağıdaki gibidir. TUTAR YTL % Si YTL sermayede : BESAŞ A.Ş. = GÜN-BAKA.Ş. = ES-DAĞA.Ş. = TÜTSAB A.Ş. de % 5 ve üstü başka bir pay sahibi mevcut değildir. Sermaye artışı sonrası TÜTSAB A.Ş. nin hisse yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur : TUTAR YTL % Sİ BESAŞ A.Ş YTL Sermayede GÜN-BAKA.Ş. = ES-DAĞA.Ş TÜTSAB A.Ş. de % 5 ve üstü başka bir pay sahibi mevcut değildir. II. TÜTSAB A.Ş. sermayesinin YTL ye çıkarılmasında bazı ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarından ek olarak yine nominal değerden olmak üzere şirketimiz YTL karşılığı pay almaya karar vermiştir. Buna göre TÜTSAB A.Ş. deki hisse tutan ve pay oranımız aşağıdaki şekilde oluşacaktır: TÜTSAB A.Ş. nin ytl sermayesinde BESAŞ A.Ş.nin payı ytl oranı % 21.8 dir. saygılarımızla. 3. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve merkezi İzmir de olan Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret A.Ş. nin 2004 yılı olağan genel kurul toplantısı ile (A) grubu pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı gündemleri aşağıda yer almaktadır: Şirketimizin 2004 takvim yılı ile ilgili olarak tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Yönetim Kurulu Kararları (2 Adet) ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz olunur. Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının Çarşamba günü Saat 15:30 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sokak No.7 Çiğli-İZMİR adresinde Bakioğlu Holding Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemin görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2- Başkanlık Divanı na (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi 3- Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilmesi ve bu suretle tasfiye sürecine girmesi hususunda karar verilmesi 4- Tasfiye Kuruluna ve Denetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesi 5- Tasfiye Kurulu ve Denetçi ücretlerinin belirlenmesi 7

8 6- Yönetim Kurulumuzun tarih ve 67 nolu kararı ile başlanmış olan sermaye azaltımı süresinin uzatılması hususunun müzakere edilerek işlemleri yürütmek üzere Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi 7- Şirketimizin aktifinde yeralan iştirak hisselerinin satışı ve usulü konusunun müzakere edilerek Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi 8- Dilek ve Temenniler. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının Çarşama günü Saat:16:00 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:7 Çiğli-İZMİR adresinde Bakioğlu Holding Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemin görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun sunuluşu, müzakeresi ve karara bağlanması, 4- Şirketin 2004 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin 2004 yılı için ayrı ayrı oylanarak ibrasına karar verilmesi 6- Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilmesi ve bu suretle tasfiye sürecine girmesi hususunda karar verilmesi 7- Tasfiye Kurulunun ve Denetçilerin seçimi 8- Tasfiye Kurulu ve Denetçi ücretlerinin belirlenmesi 9- Yönetim Kurulumuzun tarih ve 67 nolu kararı ile başlamış olan sermaye azaltımı süresinin uzatılması hususunun müzakere edilerek işlemleri yürütmek üzere Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi 10- Şirketimizin aktifinde yeralan iştirak hisselerinin satışı ve usulü konusunun müzakere edilerek Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi 11- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi 12- Dilek ve Temenniler 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Turkcell Holding A.Ş. nin olağan genel kurul toplantısına ilişkin özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat:14.00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:18 Levent-İstanbul adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Gündemi 1- Açılış ve divan teşekkülü 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu nun okunması ve müzakeresi 4- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmeleri 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi 7- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi 9- Dilekler ve Kapanış 5. Trakya İplik Sanayi A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin tarih 442 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 4.maddesinde; Üretimin durdurulduğu fabrikamızın, satılık veya kiralık olarak ilgili yerlere ilan verilmesine, gerektiğinde gelen teklif doğrultusunda makine parkurunun departman bazında satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 6. Bahar Gıda Maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. nden alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 18/04/2002 Tarihinde açtığımız (Samsun-4 20/01/2004 'de açılmıştır.) ve market olarak ticari faaliyette kullandığımız aşagıda yazılı Samsun'da bulunan 4 adet şubemizi; masraflarının (kira ve personel giderlerinin yüksek olması) ağır olması ve verimli olmaması ve şirketimizin nakit ihtiyacı sebebiyle 21/02/2005 tarihinden itibaren "Aydın Kardeşler Gıda Temizlik Maddeleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Limited Şirketine" devredilecektir. Devredilecek şubelerin: İsmi Adresi Çalışan İşçi Sayısı Kullanım Alanı Samsun-1 Bahçeli Evler Mah. 34 Naci Şensoy Sok. No:17 Samsun metrekare Samsun Yıl Bulvarı No:124 Samsun metrekare Samsun-3 Liman Mah. Gençlik Cad. No:9 Samsun metrekare Samsun-4 Fevzi Çakmak Camii Altı Samsun metrekare dir. 8

9 Devre konu olan şubelerin kiracılık hakkı işyeri sahiplerinin rızası alınmak suretiyle bedelsiz, sabit kıymetler ve özel maliyet bedelleri piyasa şartlarında oluşan bedelleri üzerinden, mallar ise maliyet bedelleri üzerinden, fiili sayım yapılarak fatura edilmek suretiyle; çalışanlar ise şirketimizdeki çalışma süreleri dikkate alınarak kıdem tazminatları şirketimizce ödenmek ve devralan şirket tarafından çalıştırılmak suretiyle devredilecektir. Devre konu olan şubemizdeki sabit kıymetler 207,305,00 YTL, ye özel maliyet bedelleri 131,120,00 YTL'ye mallar ise 316,500,00 YTL'ye olmak üzere ceman 654,925,-YTL'ye % KDV hariç Fatura (KDV dahil 764,861,50 YTL'dir.) edilecek, fatura bedelleri ise 21/02/2005 vadeli çekle 300,000,- YTL, 25/02/2005 vadeli çekle 100,000,- YTL, 27/02/2005 vadeli çekle 100,000,- YTL 18/03/2005 vadeli çekle 100,000,- YTL 15/03/2005 vadeli çekle 100,000,- YTL ve 10/03/2004 vadeli çekle 64,861,50 YTL olarak tahsil edilecektir. Çalışanların devir tarihi itibariyle (20/02/2005) kıdem tazminatları tutarı 30,439,35 YTL hesaplanmış olup en kısa süre içerisinde ödenecektir. Şubelerin devir edilmesine Yönetim Kurulumuz 19/02/2005 Tarih ve 42 sayılı kararı ile oybirliği ile karar vermiştir. Karar fotokopisi ektedir. Bu şubelerin devri ile şube sayımız 15'den 11'e inmiş olacaktır. Ortaklığımız yöneticilerinin şube devrinin yapılacağı "Aydın Kardeşler Gıda Temizlik Maddeleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Limited Şirketi" sahip ve yöneticileri ile hiçbir akrabalık bağı bulunmamaktadır. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) r İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/30 HAFTALIK BÜLTEN 19/07/2010 23/07/2010 A. 04.01.2010 23.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/3 HAFTALIK BÜLTEN 14/01/2008 18/01/2008 A. 02.01.2008 18.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/47 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2011 25/11/2011 A. 03.01.2011 25.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Şirket HaberleriEYE ADANA ADBGR ADNAC AKALT AKBNK AKIPD Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin yürürlükteki Esas Sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 11.11.2009 tarihli yazısı aşağıya

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/13 HAFTALIK BÜLTEN 29/03/2010-02/04/2010 A. 04.01.2010-02.04.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı