Bilanço Analizi. Bilanço Okumak. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilanço Analizi. Bilanço Okumak. www.bulentsenver.com 1"

Transkript

1 Bilanço Analizi Bilanço Okumak 1

2 Mali Tablolar 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu (Kar/Zarar) 3. Fon Akım Tablosu 4. Özkaynak Hareket Tablosu 2

3 Kaç Çeşit Bilanço Var? Genel Kurula Sunulan SPK na Verilen Patrona Verilen Vergi Dairesine Verilen Yurt Dışı Ana Şirkete Verilen Bankalara Verilen Bağımsız Dış denetim Şirketi Raporu 3

4 Kaç Çeşit Bilanço Var? Sadece Şirketin Bilançosu Konsolide Bilanço Enflasyon Muhasebesine Göre Uluslararsı Muhasebe Prensiplerine Göre TTK, VUK ve SPK ya Göre 4

5 Ne Gösterir? Bir Şirketin BİLANÇO Mali Durumunu Gösterir 5

6 Ne Gösterir? Bir Şirketin GELİR TABLOSU Faliyet Sonuçlarını Gösterir 6

7 Ne Gösterir? FON AKIM TABLOSU Bir Şirketin Fon Kaynakları ve Fon Kullanımlarını Gösterir 7

8 Ne Gösterir? Bir Şirketin ÖZKAYNAK HAREKET TABLOSU Özkaynak Hesaplarında Değişiklikleri Gösterir 8

9 Gelir Tablosu Bilanço 31/12/2002 Bilanço 31/12/2003 Fon Akım Tablosu 9

10 BİLANÇO Neleri Göstermez? Faiz Oranlarını Faize Duyarlılığı Vade Tarihlerini Para Birimlerini Teminatları 10

11 Gelir Tablosu Neleri Göstermez? Etkinliği Kaçırılan Fırsatları Alternatif İmkanları Performansın Yeterliliğini 11

12 Bilanço Formülü Aktifler=Pasifler+Özkaynaklar 100 TL =80 TL +20 TL 12

13 BİLANÇO AKTİFLER PASİFLER ÖZKAYNAKLAR 100 TL = 100 TL 13

14 BİLANÇO Cari Aktifler Uzun Vadeli Aktifler Sabit Kıymetler Cari Pasifler Uzun Vadeli Pasifler Özkaynaklar 14

15 Özkaynaklar Sermaye den kaynaklanan (SK) Kar dan Kaynaklanan (KK) Değerlemelerden Kaynaklanan (DK) 15

16 Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kanuni Yedek Akçeker Fevkalede Yedek Akçeler Geçmiş Dönem KArları Yeniden Değerleme Fonu Emisyon Primleri Net Kar 16

17 Özkaynaklar Nominal Değeri Defter Değeri Piyasa Değeri 17

18 5 Kutu (Bilanço) Cari Aktifler (CA) 400 Sabit Kıymetler (SK) 600 Cari Pasifler (CP) 300 UzunVad. Pasif (UVB) 250 Özkaynaklar (ÖZ)

19 İşletme Sermayesi Cari Aktifler (CA) 400 Sabit Kıymetler (SK) 600 Cari Pasifler (CP) 300 UzunVad. Pasif (UVB) 250 Özkaynaklar (ÖZ) 450 =

20 GELİR TABLOSU + Gelirler - Giderler Kar 20

21 Bilanço & Gelir Tablosu İlişkisi Gelir Tablosu: Bilanço + Gelirler - Giderler Aktifler Pasifler Pasifler = Kar Özkaynaklar Kar 21

22 Gelir Tablosu Satışlar,net 1000 SMM (600) Brüt Kar 400 G.İdari/Satış Gider(150) FVÖK 250 Faiz (150) VÖK 100 Vergi (30) VSKar

23 Karlılık Nakit Akışı Büyüme Aktifler 23

24 Kar Basamakları FAVÖK =VÖK = VSK = GEDÖK Faiz ve Vergi Öncesi Kar Vergi Öncesi KAr Vergi Sonrası Kar Geçmiş Dönem Karları 24

25 Kar Basamakları FAVÖK =VÖK = VSK = GEDÖK (-) Faiz (-) Vergi (-) Temettü 25

26 Kar Basamakları FAVÖK =VÖK = VSK = GEDÖK Borç Verenler Vergi Dairesi Ortaklar BDDK, 26

27 Satışlar 1120 OpGiderleri 1008 FAVÖK 112 Faiz VÖK 92 Vergi VSK 60 Temettü GEDÖK 36 CA 320 SK 480 CP 240 UVP 200 ÖZK AKVER = 112/800 = 14%, 60/800=7.5% ÖZVER = 60/360 = 16% 27

28 CAMEL Risks KOLAY Likidite Karlılık Özkaynak Banka Yönetim Aktif Kalitesi 28

29 AKVER AKVER=Kar Marjı*Aktif Dönüşü FAVÖK/TAktifler= FAVÖK/Satış * Satış/Taktif 112/1120 * 1120/800 AKVER %14 Kar Marjı %10 Aktif Dönüş Hızı 1.4 kere 29

30 Satışlar 1,120 OpMaliyetler 1,008 Malzeme 426 İşçilik 291 FabO/H 168 GİdSatış 123 VFÖK 112 VÖK 92 VSK 60 GDÖK 36 Stok 128 TAlack 160 CP Nakit Diğer 12 UVP CK SKıymet 440 Yatırım 40 ÖZK SK

31 Kar Marjı 112/1120 %10 AKVER 112/800 %14 Aktif Dönüş 1120/ kere Malzeme 426/1120 =%38 İşçilik 291/1120 =%26 FabOH 168/1120 =%15 İdaSatış 123/1120 =%11 Satış/Skıy 1120/440 =2.5kere Satış/Stok 1120/128 = 8.7kere Satış/TAlack 1120/160 =7kere 31

32 Satış/Stok 8.7kere Satış/TicAlacak 7.0kere Stok Devir Hızı Stok/Satış* /1120*365 42Gün SMM/Stok 1008/128=7.8kez Alacak Devir Hızı TicAlck/Satış* /1120*365 52Gün 32

33 Üretim Hammade Yarı Mamul Mamul Kar Amortisman Ticari Borçlar Ticari Alacaklar Nakit Kısa Vadeli Krediler 33

34 Üretim Dışı Nakit Çıktılar Faiz Vergi Temettü Kredi Anapara Yatırımlar Nakit Kısa Vadeli Krediler Girdiler Yeni Sermaye Yeni UV Kredi SK Satışı 34

35 Kısa Vadeli Likidite Cari Oran = CA/CP 320/240 =1.3kere Quick Oran = CA-Stok/CP /240 =0.8kere İşlSerm/Satış=CA-CP/Satış* /1120*100 = %

36 İşletme Sermayesi Kaç Gün? HamMadde 0gün Satış 44gün Tahsilat 78gün Stok 44gün Tahsilat 34gün TBorç 28gün Fonlama Gereği 50gün 36

37 Mali Güç Faiz Gücü=FVÖK/Faiz 112/20 = 5.6kere Özkaynak Çarpanı: Borç/Özkay=240/360=%66 TAktif/Özkay=800/360=2.2kat Özkay/TAktif=360/800=%45 Borç/TAktif=240/800=%30 KALDIRAÇ 37

38 Satış Cİrosu Başabaş Nontası TL 200 Değişken Gider BBNoktası Toplam GİDER 100 Satış Geliri Sabit Giderler 0 750Ad 1500Ad 38

39 Katkı Marjı Satış Fiyatı 500 Eksi Değişken Maliyiet (350) Katkı Marjı 150 Katkı Marjı=Sabit Gider+Kar 39

40 Katkı Marjı Gelir*K% TL200,000*%40 T.Katkı Adet*K/Ad 1,000*TL80 80,000 TL SabitG+Kar TL60,000+20,

41 Bilanço Analizi Banka ve Şube Bilançosu 41

42 Bilanço Aktifler Krediler Pasifler Mevduat Kar / Zarar Faiz Geliri (FAZGEL) Faizli Aktif (FAZ AK) Hazine Bonosu Faizli Pasif (FAZ PAS) Borçlar Faiz Gideri (FAZGİD) Faizsiz Aktif Faizsiz Pasif Share Holders Equity Net Faiz Geliri (NFG) Toplam Aktif = Toplam Pasif 42

43 Aktif/Pasif Sınıflandırması Aktifler Pasifler Bankacılık Faliyetleri Faliyet Dışı Özkaynaklar Yabancı Kaynaklar 43

44 Aktif Sınıflandırması Aktifler Faizli Aktifler Faizsiz Aktifler Duyarlı Duyarsız Sabit Kıymetler İştirakler 44

45 Pasif Sınıflandırması Pasifler Faizli Pasifler Faizsiz Pasifler Duyarlı Duyarsız Özkaynak 45

46 Aktifler (Özet) I. NAKİTDEĞERLERVEMERKEZBANKASI II. ALIMSATIMAMAÇLI MENKULDEĞERLER(Net) III. BANKALARVEDİĞERMALİ KURULUŞLAR IV. PARAPİYASALARI V. SATILMAYAHAZIRMENKULDEĞERLER(Net) VI. KREDİLER VII. FAKTORİNGALACAKLARI VIII. VADEYEKADARELDETUTULACAKMD(Net) IX. KONSOLİDASYONDIŞI İŞTİRAKLER(Net) X. KONSOLİDASYONDIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR(Net) 46

47 Aktifler (Özet) XI. KONSOLİDASYONDIŞI DİĞERYATIRIMLAR(Net) XII. FİNANSALKİRALAMAALACAKLARI (Net) XIII. ZORUNLUKARŞILIKLAR XIV. MUHTELİFALACAKLAR XV. FAİZVEGELİRTAHAKKUKVEREESKONTLARI XVI. MADDİ DURANVARLIKLAR(Net) XVII. MADDİ OLMAYANDURANVARLIKLAR(Net) XVIII. DİĞERAKTİFLER AKTİFTOPLAMI 47

48 Pasifler (Özet) I. MEVDUAT II. PARAPİYASALARI III. ALINANKREDİLER IV. İHRAÇEDİLENMENKULKIYMETLER(Net) V. FONLAR VI. MUHTELİFBORÇLAR VII. DİĞERYABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEKVERGİ, RESİM, HARÇVEPRİMLER IX. FAKTORİNGBORÇLARI X. FİNANSALKİRALAMABORÇLARI (Net) XI. FAİZVEGİDERREESKONTLARI XII. KARŞILIKLAR 48

49 Özkaynaklar (Özet) XIII. XIV. XV. SERMAYEBENZERİ KREDİLER AZINLIKHAKLARI ÖZKAYNAKLAR PASİFTOPLAMI 49

50 Bilanço Dışı Yükümlülükler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Türev Finansal Araçları Emanet ve Rehinli Kıymentler 50

51 Gelir Tablosu Faiz Gelirleri 1000 Faiz Gidereleri (700) Net Faiz Geliri 300 Kredi Provizyoun (15) Faiz Dışı Gelirler 220 Operasyon Giderleri (450) Vergi Öncesi Kar 55 Vergi Provizionu (30) Net Kar

52 Gelir Tablosu (Özet) I. FAİZGELİRLERİ II. FAİZGİDERLERİ III. NETFAİZGELİRİ (I- II) V. TEMETTÜGELİRLERİ VI. NETTİCARİ KÂR/ ZARAR VII. YATIRIMAMAÇLI MENKULDEĞERLERDENKÂR/ZARAR VIII. DİĞERFAALİYETGELİRLERİ IX. FAALİYETGELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 52

53 Gelir Tablosu (Özet) X. KREDİ VEDİĞERALACAKLARKARŞILIĞI (-) XI. DİĞERFALİYETGİDERLERİ (-) XII. FAALİYETKÂRI (IX-X-XI) XIII. BAĞLI ORTAKLIKLARVEİŞTİRAKLERDENKÂR/ZARAR XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR(XII+XIII) XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) XVI. VERGİ SONRASI OLAĞANFAALİYETKÂR/ZARARI (XIV-XV) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜKÂR/ZARAR XVIII. KONSOLİDASYONDIŞI ORTAKLIKLARKÂR/ZARARI (-) XIX. NETDÖNEMKÂRve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) 53

54 Kar Analizi KAR Olagan Bankacilik islemlerinden Olagandisi islemlerden Kar Kar 54

55 Kar Analizi KAR Faizli islemlerden Kar (FIK) Degerleme Kar Kur Farki Aktif Dgrl (DK) Komisyon Ucret, Al/Sat Kar (ODK) 55

56 Kar Analizi KAR Duzenli Devamli islemlerden Kar Gelgec Surdurulemez Kar 56

57 Reeskont/Tahakkuk Gelir Reeskontu Gider Reeskontu Benzer Yanları Farklı Yanları Gelir Tahakkuku Gider Tahakkuku 57

58 Aktifler AKTİF KALEMLER I. NAKİTDEĞERLERVEMERKEZBANKASI 1.1 Kasa 1.2 Efektif Deposu 1.3 T.C. Merkez Bankası 58

59 Aktifler II. ALIMSATIMAMAÇLI MENKULDEĞERLER( 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer 2.2 Hisse Senetleri 2.3 Diğer Menkul Değerler 59

60 Aktifler III. BANKALARVEDİĞERMALİ KURULUŞLA 3.1 Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 60

61 Aktifler IV. PARAPİYASALARI 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKBTakasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYAHAZIRMENKULDEĞERLER(Net) 5.1 Hisse Senetleri 5.2 Diğer Menkul Değerler 61

62 Aktifler VI. KREDİLER 6.1 Kısa Vadeli 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 6.3 Takipteki Krediler 6.4 Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNGALACAKLARI 62

63 Aktifler VIII. VADEYEKADARELDETUTULACAKMD(Net) 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer 8.2 Diğer Menkul Değerler 63

64 Aktifler IX. KONSOLİDASYONDIŞI İŞTİRAKLER(Net) 9.1 Mali İştirakler 9.2 Mali Olmayan İştirakler X. KONSOLİDASYONDIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR(Net) 10.1 Mali Ortaklıklar 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KONSOLİDASYONDIŞI DİĞERYATIRIMLAR(Net) 64

65 Aktifler XII. FİNANSALKİRALAMAALACAKLARI (Net) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Kazanılmamış Gelirler (- ) XIII. ZORUNLUKARŞILIKLAR XIV. MUHTELİFALACAKLAR XV. FAİZVEGELİRTAHAKKUKVEREESKONTLARI 15.1 Kredilerin 15.2 Menkul Değerlerin 15.3 Diğer 65

66 Aktifler XVI. MADDİ DURANVARLIKLAR(Net) 16.1 Defter Değeri 16.2 Birikmiş Amortismanlar (- ) XVII. MADDİ OLMAYANDURANVARLIKLAR(Net) 17.1 Şerefiye 17.2 Diğer 17.3 Birikmiş Amortismanlar (- ) XVIII. DİĞERAKTİFLER 66

67 Pasifler I. MEVDUAT 1.1 Bankalararası Mevduat 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 67

68 Pasifler III. ALINANKREDİLER 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2 Alınan Diğer Krediler Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 68

69 Pasifler IV. İHRAÇEDİLENMENKULKIYMETLER(Net) 4.1 Bonolar 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3 Tahviller V. FONLAR VI. MUHTELİFBORÇLAR VII. DİĞERYABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEKVERGİ, RESİM, HARÇVEPRİMLER IX. FAKTORİNGBORÇLARI 69

70 Pasifler X. FİNANSALKİRALAMABORÇLARI (Net) 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (- ) XI. FAİZVEGİDERREESKONTLARI 11.1 Mevduatın 11.2 Alınan Kredilerin 11.3 Repo İşlemlerinin 11.4 Diğer 70

71 Pasifler XII. KARŞILIKLAR 12.1 Genel Karşılıklar 12.2 KıdemTazminatı Karşılığı 12.3 Vergi Karşılığı 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYEBENZERİ KREDİLER XIV. AZINLIKHAKLARI 71

72 Özkaynaklar XV. ÖZKAYNAKLAR 15.1 Ödenmiş Sermaye 15.2 Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Diğer Sermaye Yedekleri 72

73 Özkaynaklar 15.3 Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 73

74 Özkaynaklar 15.4 Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Grubun Payı Azınlık Hakları DönemNet Kâr ve Zararı Grubun Payı Azınlık Hakları 74

75 Bilanço DışıYükümlülükler A. BİLANÇODIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri 75

76 Bilanço DışıYükümlülükler 1.3. Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Diğer Garantilerimizden 1.8. Diğer Kefaletlerimizden 76

77 Bilanço DışıYükümlülükler II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer AlımTaahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 77

78 Bilanço DışıYükümlülükler III. TÜREVFİNANSALARAÇLAR 3.1. Vadeli Döviz Alım-Satımİşlemleri Vadeli Döviz Alımİşlemleri Vadeli Döviz Satımİşlemleri 3.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alımİşlemleri Swap Para Satımİşlemleri Swap Faiz Alımİşlemleri Swap Faiz Satımİşlemleri 78

79 Bilanço DışıYükümlülükler 3.3. Para ve Faiz Opsiyonları Para AlımOpsiyonları Para SatımOpsiyonları Faiz AlımOpsiyonları Faiz SatımOpsiyonları 3.4. Futures Para İşlemleri Futures Para Alımİşlemleri Futures Para Satımİşlemleri 3.5. Futures Faiz Alım-Satımİşlemleri Futures Faiz Alımİşlemleri Futures Faiz Satımİşlemleri 3.6. Diğer 79

80 Bilanço DışıYükümlülükler B. EMANETVEREHİNLİ KIYMETLER(IV+V) IV. EMANETKIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 80

81 Bilanço DışıYükümlülükler V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 81

82 Gelir Tablosu I. FAİZGELİRLERİ 1.1 Kredilerden Alınan Faizler TP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 82

83 Gelir Tablosu 1.3 Bankalardan Alınan Faizler T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler AlımSatımAmaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.6 Diğer Faiz Gelirleri 83

84 Gelir Tablosu II. FAİZGİDERLERİ 2.1 Mevduata Verilen Faizler Bankalar Mevduatına Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 84

85 Gelir Tablosu 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Diğer Kuruluşlara 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5 Diğer Faiz Giderleri III. NETFAİZGELİRİ (I- II) 85

86 Gelir Tablosu IV. NETÜCRETVEKOMİSYONGELİRLERİ 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Diğer 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 86

87 Gelir Tablosu V. TEMETTÜGELİRLERİ 5.1 AlımSatımAmaçlı Menkul Değerlerden 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NETTİCARİ KÂR/ ZARAR 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) VII. YATIRIMAMAÇLI MENKULDEĞERLERDENKÂR/ZARAR VIII. DİĞERFAALİYETGELİRLERİ IX. FAALİYETGELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 87

88 Gelir Tablosu X. KREDİ VEDİĞERALACAKLARKARŞILIĞI (-) XI. DİĞERFALİYETGİDERLERİ (-) XII. FAALİYETKÂRI (IX-X-XI) XIII. BAĞLI ORTAKLIKLARVEİŞTİRAKLERDENKÂR/ZARAR XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR(XII+XIII) XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) XVI. VERGİ SONRASI OLAĞANFAALİYETKÂR/ZARARI (XIV-XV) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜKÂR/ZARAR 88

89 Gelir Tablosu 17.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) 17.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. KONSOLİDASYONDIŞI ORTAKLIKLARKÂR/ZARARI (-) XIX. NETDÖNEMKÂRve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) 19.1 Grubun Kârı / Zararı 19.2 Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar 89

90 Vergi Karşılığı, Provizyonu Mali Tablolarda Vergi 5 değişik şekilde yer alabilir: Aktiflerde: 1. Peşin Ödenen Vergi Pasiflerde: 2. Ödenecek Vergi Borcu 3. Vergi Karşılığı 4. Ertelenmiş Vergiler Giderlerde: 5. Vergi Provizyonu 90

91 Mali Tabloları Saptıran Kalemler Dövize Endeksli TL Aktifler/Pasifler Kredi Komisyonları Net Faiz Geliri ve Kambiyo Zararları Kambiyo Kar/Zarar,net Havuzu Olağanüstü Gelirler/Giderler Kredi Karşılıkları (istanbul yaklaşımı) Reeskontlar (Gelir/Gider) 91

92 Mali Tabloları Saptıran Kalemler Nakit Olmayan Sermaye Artışları Back to Back İşlemler Aktifi/Pasifi Off-Shore Banka Bilançosuna Taşımak Geliri/Gideri Off-Shore Bankada Bekletmek Türev Ürünleriyle Kar/Zararı Başka Döneme Ertelemek 92

93 Bankacılık Riskleri 93

94 CAMEL Risks KOLAY Özkaynak Likidite Karlılık Banka Yönetim Aktif Kalitesi 94

95 Bankacılık Riskleri 1.Karlılık Verimlilik Rsk 2.Özkaynak Rsk 3.Likidite Rski Funding Rsk Time Rsk Call Rsk 4.Aktif Kalitesi Rsk 5.Pasif Kalitesi Rsk 6. KrediRiski 95

96 Bankacılık Riskleri 7. Faiz Oranı Riski Rate Sensitivity Gap or Mismatch Rsk Yield Curve Rsk Embedded Options Rsk Pricing Risk Reinvestment Rsk Net Interest Position Rsk 8.Döviz Riski Döviz Pozisyon Riski Döviz Tedarik Riski Döviz İşlem Riski 96

97 Bankacılık Riskleri 9. Muhasebe ve Raporlama Riski 10. Teknoloji Riski 11. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk 12. Para Piyasası İşlemleri Risk 13. Türev Ürünleri Riski 14. Ülke (Sovereign) Riski 15. Fiyatlama Riski 16. Piyasa Riski 17.Konsantrasyon Riski 97

98 Bankacılık Riskleri 18.Rekabet Riski 19. Hırsızlık Riski 20. Suistimal Risk 21. Tabi Afetler Riski 22. Strateji Riski 23. İnançlı İşlemler Riski 24. Yanlış/Eksik İşlem Riski 25. Yasa ve Mevzuat Riski 98

99 Şubeler Cari, Dahili Fiyatlama A P Net Fon Yaratan Şubeler S/C 100 Mevduat 100 Net Fon Kullanan Şubeler A Krediler 100 P S/C S/C

100 Şubeler Cari, Dahili Fiyatlama A P S/C Faiz Geliri 50 S/C 100 Mevduat 100 A P S/C Faiz Gideri 60 Krediler 100 S/C S/C

101 Şubeler Cari, Dahili Fiyatlama A Şube 1 P A Treasury P S/C 100 Mevduat 100 S/C 100 Şube2 S/C 100 Şube1 A Şube 2 P Krediler 100 S/C S/C

102 Şubeler Cari, Dahili Fiyatlama S/C fiyatlaması 4 yöntemle yapılabilir: Tek Faiz Uygulaması (%40 Veren %40Al) Çift Faiz Uygulası (%40 Verene %50 Al) Çoklu Faİz (%40,%50Verene %60,%70Al Her Olaya Ayrı Faiz 102

103 Rasyo Analizi Sektör Akran Bankalar Rakip Bankalar Hedef Banka Yasal Oranlar Seviye, Oran (Level) Gelişmesi (Trend) Mukayese Ortalama Mean Standart Sapma 103

104 Karlılık Kar etmiyen bir banka, kalbi kan pompalıyamayan bir vücuda benzer. Zamanla zayıflar, özkaynakları azalır, pahalı borçları artar, likiditesi bozulur, ilk depremde yıkılır!!! 104

105 Kar Ne İşe Yarar? 1.Kredi karşılığı ayırmaya imkan sağlar 2.Özkaynak artışı için imkan yaratır 3.Temettü ödeyecek fon yaratır 4.Hisse senedi değerinin artmasını sağlar 5.Mevcut Ortakları memnun eder 6.Yeni Ortakları cezbeder 7.Büyümek ve risk almak için imkan sağlar 8.Nakit akışına olumlu katkı sağlar 105

106 Karlılık Rasyoları Aktif Verimliliği ( ROA ) Net Kar Toplam Ortalama Aktifler 106

107 Karlılık Rasyoları Özkaynak Verimliği ( ROE ) Net Kar Ortalama Özkaynaklar 107

108 Karlılık Rasyoları Özkaynak Çarpanı = (Aktif/Özkaynak) ROE = (N.Kar/Aktif)*( Aktif/Özkaynak) ROE = ROA * Özkaynak Çarpanı 108

109 Karlılık Rasyoları Faizli aktiflerin Ortalama Getirisi: Faiz Gelirleri Toplam Ort. Faiz Getirili Aktifler 109

110 Karlılık Rasyoları Ortalama Kaynak Maliyeti: Toplam Faiz Giderleri Toplam Ort. Faizli Pasifler 110

111 Karlılık Rasyoları Faiz Dışı Gelirlerin toplam gelirler içindeki payı: Toplam Faiz Dışı Gelirler Toplam Gelirler 111

112 Karlılık Rasyoları Toplam Aktiflerin net faiz geliri yaratma kabiliyeti: Net Faiz Geliri Toplam Ort. Aktifler 112

113 Karlılık Rasyoları Toplam Faizli Aktiflerin net faiz geliri yaratma kabiliyeti: Net Faiz Geliri Toplam Ort. Faizli Aktifler 113

114 Karlılık Rasyoları Kredilerin Ortalama Getirisi: Kredi Faiz Gelirleri Toplam Ort. Krediler 114

115 Karlılık Rasyoları Faliyet gelirlerinin, giderleri karşılama oranı Toplam Faliyet Giderleri Toplam Faliyet Giderleri 115

116 Karlılık Rasyoları Etkinlik Rasyosu Faiz Dışı Giderler Net Faiz Geliri + Faiz Dışı Gelirler 116

117 Karlılık Rasyoları Başabaş Rasyosu Toplam Giderler - Faiz Dışı Gelirler Toplam Ort. Faiz Getirili Aktifler 117

118 Karlılık Rasyoları Net Serbest Fonlar Rasyosu Faizsiz Pasifler Faizsiz Aktifler Faiz Getirili Aktifler 118

119 Karlılık Rasyoları Faize Duyarlılık Farkı : Faize Duyarlı Aktifler ( eksi ) Faize Duyarlı Pasifler Piyasada faiz oranları değiştiğinde bankanın net etkilenecek aktif/pasif meblağını gösterir. 119

120 Karlılık Rasyoları Faiz Duyarlılık Rasyosu : Faize Duyarlı Aktifler Toplamı Faize Duyarlı Pasifler Toplamı 120

121 A Gap Analizi (Faize Duyarlılık) 01 / 05 P Faizli Aktif 100 Faizli Pasif 90 Duyarlı 80 Duyarsız 20 Vadesi 10/05 den önce Gelen 5 Duyarlı 30 Duyarsız 60 Vadesi 10/05 den önce Gelen 40 GAP(01/05 10/05) = FDA-FDP = (80+5) - (30+40) =

122 Karlılık Rasyoları Bir Hisse Getirisi : Net Kar Hisse Senedi Adedi 122

123 Karlılık Rasyoları Fiyat/Kazanç Oranı: Dönem Sonu Piyasa Hisse Fiyatı Bir Hisse Getirisi 123

124 Karlılık Rasyoları Temettü Oranı: (Toplam Temettü/Hisse Adedi*100) Bir Hisse Piyasa Fiyatı 124

125 Özkaynak Rasyoları Bir bankanın Özkaynakları, o bankanın ileride meydana gelecek zararlar nedeniyle iflas etmemesini sağlar. 125

126 Bu Dalgaya Dayanıklı Mı? 126

127 Özkaynak Rasyoları Toplam Özkaynaklar Toplam Aktifler Özkaynakların bankanın aktif büyümesine olan katkısı. 127

128 Özkaynak Rasyoları Toplam Özkaynaklar Toplam Risk ağarlıklı Aktifler 128

129 Özkaynak Rasyoları Toplam Özkaynaklar Toplam Risk Ağarlıklı Aktifler + Risk Ağarlıklı Bilaço Dışı Yükümlülükler 129

130 Özkaynak Rasyoları Toplam Borçlar Özkaynaklar İlave borç yaratma kabiliyeti 130

131 Finansal Kaldıraç 131

132 Özkaynak Rasyoları Finansal Kaldıraç: Toplam Aktifler Özkaynaklar 132

133 Özkaynak Rasyoları Faizsiz Aktiflere Bağlanan paraların özkaynaklara oranı: İştirakler+Sabit Kıymetler Özkaynaklar 133

134 Özkaynak Rasyoları Sermaye Yaratma Oranı: F.İhtiyatlara ilave edilen NetKar Ortalama Özkaynaklar FİieNK = Net Kar Ödenen Temettü Kardan Sermaye Arttırma Oranı 134

135 Likidite Rasyoları Likidite kazası, uçak kazasına benzer. Daha önce olmaması birsonraki uçuşta olmayacağı anlamına gelmez. Dikkat edilmezse, kurallara uyulmazsa, her uçuşta, her şarta göre,ayrıdüzenleme yapılmazsa, her an kaza olabilir. Likidite kazası ölümcül kazadır 135

136 Likidite Kazası 136

137 Likidite Rasyoları Toplam Krediler Toplam Mevduat Mevduatın Kredilere bağlanmış kısmı 137

138 Likidite Rasyoları Toplam Krediler Toplam Mevduat Mevduatın Kredilere bağlanmış kısmı 138

139 Likidite Rasyoları Toplam Mevduatin likit aktiflerde duran kısmı Likit Aktifler Toplam Mevduat 139

140 Likidite Rasyoları Mevduat ve Borçların likit aktiflerle ödenebilecek kısmı: Likit Aktifler Mevduat + Borçlar 140

141 Likidite Rasyoları Vade Uyumsuzluğu: Vadesi Gelen Aktifler Vadesi Gelen Pasifler 141

142 Likidite Rasyoları Büyük Mevduat ve Borçlar Faizli Aktifler Büyük mevduat ve borçların çekilmesiyle etkilenecek faizli aktif oranını gösterir. 142

143 Likidite Rasyoları Likit Aktifler Büyük Pasifler Büyük pasiflerin çekilmesi durumunda ne kadarının likit aktiflerle karşılanabileceğini gösterir. 143

144 Likidite Rasyoları Oturmuş, Kalıcı Mevduat Faizli Aktifler Faizli aktiflerin ne kadarının kaçıcı, uçucu olmayan mevduattan fonlandığını gösterir. 144

145 Likidite Rasyoları Satın Alınmış Mevduat Faizli Aktifler Faizli aktiflerin ne kadarının yüksek faizli, satın alınan mevduat ile fonlandığını gösterir. 145

146 Likidite Rasyoları Dövizli Aktifler Dövizli Pasifler Dövizli aktiflerin, Dövizli pasifleri karşılama oranını gösterir. 146

147 Vade Analizi Days Cash Loans Deposit Borrow

148 Aktif Kalitesi Rasyoları Aktif kalitesi, Diyarbakır karpuzuna benzer! İçini görmeden dıştan kalitesini anlamak için ağırlığına ve tokatlanınca çıkarttığı sese bakmak yetmez! Dıştan heybetli, içi beş para etmeyebilir! Yanılabilirsiniz. Dikkat! karpuzun içi bir günde çürümez. Çürürken, çürüdüğünü size haber vermez! 148

149 Aktif Kalitesi Rasyoları Aktifler içindeki Kredilerin payı: Krediler Toplam Aktifler 149

150 Aktif Kalitesi Rasyoları Problemli Krediler = a)anapara ödemesi vadesinde yapılmamış b)faiz tahsilatı vadesinde yapılmamış c)faiz tahakkuku durdurulmuş c)faiz oranı sıfır veya çok düşük olan d)geri ödeme planı yeniden düzenlenen 150

151 Aktif Kalitesi Rasyoları Problemli Krediler Toplam Krediler Kredilerin ne kadarının tahsilat ve faiz getiri problemli olduğunu gösterir. 151

152 Aktif Kalitesi Rasyoları Problemli Krediler Karşılıkları Toplam Problemli Krediler Problemli Kredilerden zarar olduğunda, ayrılan karşılıkların bu zararın ne kadarını karşılayabileceğini gösterir. 152

153 Aktif Kalitesi Rasyoları P.Krediler Provizyonu Toplam Ort. Krediler Problemli Krediler için ayrılan karşılık için cari yılda gider yazılan provizyon meblağının ortalam kredilere oranını gösterir. 153

154 Aktif Kalitesi Rasyoları Aktiften Silinen Krediler Ort. Krediler Aktiften silinen kredilerin ortalama kredilere oranını gösterir. 154

155 Aktif Kalitesi Rasyoları Toplam aktifler içinde, faizli aktiflerin oranı: Faizli Aktifler Toplam Aktifler 155

156 Aktif Kalitesi Rasyoları Toplam aktiflerin faiz getirmeyen bölümü: Faizsiz Aktifler Toplam Aktifler 156

157 Bilanço Dışı Yükümlülükler Kredi Taahhütleri Toplam Ort. Aktifler Bankanın kredi vernek için verdiği taahhütlerin aktiflere göre büyüklüğünü gösterir. 157

158 Bilanço Dışı Yükümlülükler Toplam Taahhüt ve Yükümlülükler Toplam Aktifler Bankanın bilanço dışı taahhüt ve yükümlülüklerinin bilanço toplamına göre büyüklüğünü gösterir. 158

159 BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ (APY) 159

160 AKTİFPASİF ASSET&LIABILITY YÖNETİMİ (APY) MANAGEMENT (ALM)

161 Aktif Pasif Yönetimi PASİF AKTİF BANKA AKTİF YÖNETİMİ PASİF YÖNETİMİ 161

162 APY Tanımı Bir Bankanın LİKİDİTE ve EMNİYETİNİ göz önünde bulundurarak, bilançosunun tüm kalemlerini (aktif, pasif, özkaynak) KÂRI maksimize edebilmek için düzenlemesi, değiştirmesi ve yönetmesi!

163 TL Net Faiz Geliri (Net FAZGEL) Faiz Geliri + Net FAZGEL Net FAZGEL Faiz Gideri - Zaman163

164 Türk Bankacılık Sisteminin Bankacılık Yaptığı Saha 164

165 Likidite Bir Bankanın yükümlülüklerini, Bankayı zarara sokmadan, vadelerinde yerine getirmesi ve yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra bankacılık faaliyetlerini yürütebilme ve müşterilerinin kredi ihtiyaçlarını karşılayabilme gücü

166 Emniyet Bir Bankanın, karşılaşacağı Tüm Risklerden (Likidite, Kredi, Piyasa ve Operasyon Riskleri) doğabilecek Zararları ÖZKAYNAKLAR ının karşılayabilme gücü

167 RİSKLER BANKA 167 SERMAYE

168 BANKALAR ICIN EN KUVVETLI SERMAYE ZEKA, DIKKAT, IFFETTIR ; TEKNIK ve METODIK CALISMASINI BILMEKTIR. Mustafa Kemal ATATURK 168

169 A.B.D. A / P YÖNETİMİ AKTİF PASİF AKTİF { PASİF TÜRKİYE 169

170 Bankacılık Hizmetleri Dün Bugün Likidite Sermaye Likidite TL $ Sermaye m 2 m 2 Kur Riski Vergiler F/X Mevzuat Vergiler 170

171 Bankacılık Hizmetleri Bugün Yarın Servis BANK BANK Hızlı Büyümeye Ayak Uydurmak 171

172 Banka Organizasyonu & Raporlaması Dün Bugün YArın 172

173 DÜn ARENA Bugün m2 m2 Yarın m2 Hizmetler Organizasyon & Raporlama 173

174 Bankacılık Sistemini Etkileyen Değişimler Faiz oranlarında serbestlik. Döviz işlemlerinde serbestlik. Mevzuat değişiklikleri. Mevduat yapısının değişmesi. Vadeli Vadesiz Döviz TL Kısa vadeuzun vade 174

175 Bankacılık Sistemini Etkileyen Değişimler Mevduat maliyetlerinin artması TL Faizleri Döviz Faizleri Devalüasyon Personel ve idari giderlerin artması Teknolojiye yapılan yatırımların artması Faiz oranlarının 175 sık sık aniden bir bir büyük % d ği i

176 Bankacılık Sistemini Etkileyen Değişimler Aktif yapısında değişme Hazine bonosu Kısa vadeli krediler Döviz kredileri İdari ve kanuni takipteki krediler Bireysel krediler Tüketici, Otomobil, Konut Kredi Kartı, Kredili Mevduat Sermaye ihtiyacının büyümesi 176

177 Bankacılık Sistemini Etkileyen Değişimler Özkaynakların reel küçülmesi Müşteri hizmet bilincinin gelişmesi Hizmet noktalarının yaygınlaşması Yeni mini şubeler ATM, bankamatikler Telefon bankacılığı Internet bankacılığı Hizmet süresinin gelişmesi. 365 Gün 24 Saat 177

178 I manage Aktifler! % rates, due dates... RİSKLER I manage Pasifler % rates, due dates

179 Aktif-Pasif Uyuşması Aktif Pasif 179

180 Aktif - Pasif Uyuşması B İ L A N Ç O AKTİFLER Vade Faiz Oranı Faiz Duyarlılığı Para Birimi PASİFLER Vade Faiz Oranı Faiz Duyarlılığı Para Birimi 180

181 Bankalarda Aktif/Pasif Yönetimi Bankacılık Riskleri 181

182 RİSK NEDİR? Riski lehe kullanabilme FIRSAT RİSK TEHLİKE Olaylardan kaynaklanan risk BELİRSİZLİK Değişimden kaynaklanan risk 182

183 RİSK Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Piyasa Riski Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Kredi Riski Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Operasyonel Risk Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanacak dalgalanmalar 183

184 PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk Emtia Fiyat Riski PİYASA RİSKİ Hisse Senedi Fiyat Riski Kur Riski Likidite Riski Faiz Oranı Riski 184

185 Risk Yönetimi R1 R3 R2 Banka R4 R5 185

186 CAMEL Risks KOLAY Likidite Karlılık Özkaynak Banka Yönetim Aktif Kalitesi 186

187 Bankacılık Riskleri 1.Karlılık Verimlilik Rsk 2.Özkaynak Rsk 3.Likidite Rski Funding Rsk Time Rsk Call Rsk 4.Aktif Kalitesi Rsk 5.Pasif Kalitesi Rsk 6. KrediRiski 187

188 Bankacılık Riskleri 7. Faiz Oranı Riski Rate Sensitivity Gap or Mismatch Rsk Yield Curve Rsk Embedded Options Rsk Pricing Risk Reinvestment Rsk Net Interest Position Rsk 8.Döviz Riski Döviz Pozisyon Riski Döviz Tedarik Riski Döviz İşlem Riski 188

189 Faize Duyarlılık Stratejisi (FADAK-FADPAS) Faiz Oranları Faiz Oranları Positive IRS GAP Negative IRS GAP Artacaksa EVET HAYIR Düşecekse HAYIR EVET 189

190 Döviz Pozisyon Stratejisi (DÖVAK-DÖVPAS) Kur Kur Long Position Short Position Artacaksa EVET HAYIR Düşecekse HAYIR EVET 190

191 Döviz Pozisyonu $ Pasif $ $ Aktif $ LONG Kur Beklentisi 191

192 Döviz Pozisyonu $ Aktif $ $ SHORT Pasif Kur Beklentisi 192

193 Bankacılık Riskleri 9. Muhasebe ve Raporlama Riski 10. Teknoloji Riski 11. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk 12. Para Piyasası İşlemleri Risk 13. Türev Ürünleri Riski 14. Ülke (Sovereign) Riski 15. Fiyatlama Riski 16. Piyasa Riski 17.Konsantrasyon Riski 193

194 Bankacılık Riskleri 18.Rekabet Riski 19. Hırsızlık Riski 20. Suistimal Risk 21. Tabi Afetler Riski 22. Strateji Riski 23. İnançlı İşlemler Riski 24. Yanlış/Eksik İşlem Riski 25. Yasa ve Mevzuat Riski 194

195 1980 ler RİSK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ 1990 lar Aktif/Pasif Yönetimi Piyasa Riski Yönetimi metodlarının geliştirilmesi Kredi riskindeki geleneksel yaklaşımın değişmesi ve piyasa işlemlerinden kaynaklanan kredi riskinin hesaplamalara katılması Piyasa ve Kredi Riski Yönetiminin entegrasyonu Riske göre düzeltilmiş getiri hesaplamaları (RAROC) ve iş kolu bazında sermaye tahsisi İstatistiksel modellerin stres testi ve senaryo analizleri ile desteklenmesinin yaygınlaşması Piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaların artması Alım/Satım işlem hacimlerinin büyümesi Basit türev ürünlerin işlem görmeye başlaması Karmaşık türev ürünlerin piyasaya çıkması Marjların daralmasına bağlı verimlilik arayışı Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizler 1995 Value at Risk (VaR) - Riske Maruz Değer (RMD) modelleri kullanılmaya başlandı. 195

196 KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ Etkin bir kredi riski yönetiminde yaklaşım, kredilerin de portföy olarak izlendiği ve portföyün beklenen değerinden ne kadar sapabileceğinin hesaplandığı bir sistemin kurulması olmalıdır. Krediler derecelendirilmeli Fiyatlar taşınan riski yansıtmalı IV Hissedarlar risk-getiri oranının etkinliğine bakmalı VI VII Kredi portföyünde çeşitlendirme risk getiri etkinliğini sağlayan en önemli unsurdur. I Sadece iyi kredi veriliyor II III V Krediler de portföy yaklaşımı ile yönetilmeli Sermaye getirisi hesaplanmalı Tipik gelişim İdeal gelişim 196

197 RİSKE AYARLI SERMAYE GETİRİSİ (RAROC) Müşterim ne kadar riskli? Farklı kredileri nasıl fiyatlamalıyız? Hangi işlemler daha karlı? Hangi faaliyet alanları genişletilmeli? Rating TDİ*.020%.10%.50% 2.00% İşlem Bazında Fiyatlama Ekonomik Fiyat = Fonlama Maliyeti + Faiz dışı gider + Beklenen zarar + Sermayenin maliyeti Faiz Marjı + Faiz dışı gelir - Faiz dışı Gider - Beklenen Zarar Ekonomik Sermaye = RAROC Faaliyet Alanları bazında karlılık Portföyün Risk Profili Portföydeki payı RMD limiti Gerçekleşen RMD Portföy bazında Risk/Getiri Sermaye Yeterliliği Fazla Zaman Ekonomik sermaye Sermaye Müşterilerimizin risk profili nedir? Hangi portföylerin risk/getiri değeri Risklerimizi dengeleyecek kadar sermayemiz var mı? Risk limitler dahilinde daha çekici? alınıyor mu? 197

198 ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski için Sermaye Kredi Riski için Sermaye +Beklenmeyen Durum Sermayesi Operasyonel Risk için Sermaye = TOPLAM EKONOMİK SERMAYE Raporlama Senaryo Analizi Geriye Dönük Test Risk Limitleri Performans Değerlemesi (RAROC) EKONOMİK SERMAYE YÖNETİMİ 198

199 Durasyon Analizi Bir finansal aracın Durasyonu, o estrumanın Vadesi Beklenen Nakit Akışı ve Cari Piyasa Değeri ile alakalıdır. 199

200 Durasyon Analizi Durasyo nedir? Bir yatırımdan beklenen nakit akışının ağarlıklı ortalama zamanıdır. Ağarlıklar ise nakit akışlarının bugünkü değerleridir. 200

201 Duration Analizi Yıl Sonu Nakit Girdi Bugünkü Değer Yüzdesi Ağarlıklı Zaman 7 Yıllık 7 1/4 Kupon %9.55 BD%si (A*D) 1 $72,50 $66,18 7,47% 0,075 2 $72,50 $60,41 6,82% 0,136 3 $72,50 $55,14 6,22% 0,187 4 $72,50 $50,33 5,68% 0,227 5 $72,50 $45,94 5,18% 0,259 6 $72,50 $41,94 4,73% 0,284 7 $1.072,50 $566,31 63,90% 4,473 $886,25 $886,25 5,641 Yıl 201

202 Durasyon Analizi DUR = SUM t=1den N e Ct(t) / (1+Y)üstü T SUM t=1den N e Ct / (1+Y)üstü T $66/18(1)+$60.41(2)+$55.14(3)+$50.33(4)+$45.94(5)+$41.94(6)+ $566.31(7) / $ = $4, / $ = Yıl 202

203 Durasyon Analizi DUR= N ( ( C / Po x Y) x (N ( 1+Y) ( 1 1 / (1+Y)üstü N / Y) ) ) DUR= 7 ( ( $72.50 / $ x ) x ( 7 (1.0955) (1 1/(1.0955)üstü7 / ))) = 7 ( x ( )) = Yıl 203

204 Hala Riskler Var! Hürriyet, BDDK Başkanı Engin Akçakoca 204

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı