ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Körfezi nin kuzeyinde, Sasalı Bölgesi nde yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine inşa edilerek 25 Ocak 2000 de işletmeye alınmıştır. Büyük Kanal Projesi nde kolektör inşaatlarının hız kazanması ile birlikte debisi artan tesisin ikinci fazı 4 Ekim 2000 tarihinde, üçüncü fazı 12 Ağustos 2001 tarihinde devreye alınmıştır. Tesis kuru havalarda ortalama 7 m 3 /sn, maksimum 9 m 3 /sn, yağışlı havalarda maksimum 12 m 3 /sn atıksu arıtma kapasitesinde dizayn edilmiştir. PROSES Giriş yapısından tesise alınan atıksu ilk olarak ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucular ve ön çökeltim havuzlarından oluşan mekanik ön arıtma ünitelerinden geçmektedir. 6 adet mekanik temizlemeli ince ızgarada atıksu içerisinde bulunan 10 mm den büyük parçacıkların tutulması sağlanmaktadır. Tesis giriş yapısı İnce ızgaralar Izgaralardan geçen atıksuyun içerisindeki kum paralel çalışan 6 adet havalandırmalı kum tutucuda çökeltilerek ayrılmaktadır. Parshall savaklarında tesise giren atıksu miktarı ölçüldükten sonra dağıtım yapısından paralel çalışan üç hatta dağıtım yapılmaktadır. Havalandırmalı Kum Tutucular Mekanik Arıtma Genel Görünümü 1

2 Atıksuyun içerisindeki askıda katı maddenin uzaklaştırılması amacıyla her biri 40 metre çapında toplam 12 adet dairesel ön çökeltim havuzu kullanılmaktadır. Ön çökeltim havuzlarının dibinden çamur çekilerek çamur toplama tanklarına pompalanmaktadır. Ön Çökeltim Havuzları Ön çökeltim havuzlarından sonra atıksu aktif çamur sisteminin ilk ünitesi olan, 6 adet biyo fosfor havuzlarına beslenmektedir. Bu havuzların her biri 90 metre boyunda olup 6 metre su derinliğine sahiptirler. Biyo-fosfor havuzlarından çıkan atıksu tesisteki arıtmanın gerçek anlamda yapıldığı, karbon, azot ve fosforun eş zamanlı olarak giderildiği havalandırma havuzlarına beslenmektedir. Bu havuzların her biri 154 m boyunda olup 6 metre su derinliğine sahiptirler. Arıtma tesisinde toplam 12 adet havalandırma havuzu bulunmaktadır ve bu havuzların toplam hacmi m 3 tür. Atıksuyun içerisindeki ana kirletici unsurlar olan azot, fosfor ve organik maddeler havalandırma havuzlarında biyolojik olarak mikroorganizmalar tarafından arıtılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmekte olan mikroorganizmaların ihtiyaç duydukları oksijen blowerlar ve havuzların tabanında yer alan toplam adet difüzör aracılığıyla suya verilmektedir. Bio-fosfor Havuzları Havalandırma Havuzları Biyolojik olarak arıtılmış suyun aktif çamurdan ayrılması için atıksu, her biri 60 metre çapında 12 adet dairesel son çökeltim havuzundan geçirilmektedir. Son çökeltim havuzlarının dibinden sıyırıcı köprü vasıtasıyla sıyrılarak alınan çamurun büyük bir kısmı havalandırma havuzlarındaki mikroorganizma miktarının sabit tutulması amacıyla biyo-fosfor havuzlarına pompalanmakta, fazlası da çamur toplama tanklarına basılmaktadır. Son çökeltim havuzlarının üzerinden alınan arıtılmış su yaklaşık 2,5 km uzunluğundaki deşarj kanalı ile orta körfeze verilmektedir. 2

3 Son Çökeltim Havuzları Deşarj Kanalı Ön ve son çökeltim havuzlarından çekilen ve çamur toplama tanklarında karıştırılan çamur, susuzlaştırma ünitesine verilmektedir. Çamurun suyunun alınabilirliğinin arttırılması amacıyla bir çeşit kimyasal madde olan polielektrolit dozlaması yapılmaktadır. %1.5 kuru madde muhtevasına sahip çamur, polielektrolit ilavesi ile şartlandırma işleminden sonra 7 adet santrifüj tip, 120 m 3 /saat besleme kapasitesi olan dekantörlerden geçirilerek kuru madde muhtevası ortalama %28 e çıkarılmaktadır. Dekantör sisteminden çıkan çamur sönmemiş kireç ile stabilize edilerek çamur depolama alanlarına gönderilmektedir Çamur Depolama Havuzları Dekantör Sistemi Dekantör sistemi ve polielektrolit hazırlama Çamur iletim sistemi 3

4 Galeri sistemi ve çamur boru hatları Çamur stabilizasyonu ve nakliyat Çamur bertaraf alanlarının önce yan duvarlarını oluşturan, 2,5 metre yükseklikte toprak ve by-pass malzemeden kamyonların girebileceği sürteler oluşturulmaktadır. Bu sütrelerin içi yani lagünlerin tabanı ortaya doğru eğimli bir şekilde yapılmakta, jeo-membran ve jeo-tekstil tabakaları yerleştirilerek geçirimsizlik sağlanmaktadır. Orta bölüme drenaj boruları döşenmektedir. Çamur bertaraf alanları inşaatı Drenaj boruları Yapılan lagünlere kamyonlarla getirilen çamur yukarıdan boşaltılmakta ve yaklaşık 2,5 m yükseklikte çamur tabakası oluşturulmaktadır. Çamurun sızıntı suyu dipteki drenaj borularıyla alınarak yine geçirimsiz bir lagünde toplanmakta, belli aralıklarla vidanjörlerle çekilerek arıtma tesisine verilmektedir. Bir çamur lagünü dolduğunda üzeri öncelikle kireç kaymağı daha sonra ise toprakla kapatılmaktadır yılı içerisinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi nde toplam m 3 /yıl atıksu arıtılmıştır. Tesisin yıllık ortalama KOI arıtma verimi %84, BOI arıtma verimi %92, AKM Arıtma Verimi %86 Toplam Azot arıtma verimi %73, NH 4 -N arıtma verimi %82, Toplam Fosfor arıtma verimi ise %48 olarak gerçekleşmiştir. Bu verim değerlerine göre yıl içerisinde yapılan analiz sonuçları irdelenirse; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) tablolarında izin verilen sınır değerlerin içerisinde kalındığı görülmektedir yılı içerisinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi nin ana giderlerinden olan yıllık elektrik sarfiyatı kwh olarak gerçekleşmiştir. Bu tüketim, debi ve KOI miktarlarına göre değişim göstermektedir. Yıl içerisinde 1 m 3 atıksuyun arıtılması için harcanan elektrik miktarı ortalama 0,161 kwh/m 3, 1 kwh Elektrik Harcanarak Arıtılan KOI Miktarı ortalama ise 3,27 kg/kwh olarak hesaplanmıştır yılının ilk 6 aylık süreci içerisinde beltpres sistemi kullanılmış olup, ikinci 6 aylık süreçte ise santrifüj sistemine geçilmiştir. Santrifüj sistemine geçiş sürecinin ilk 3 ayında, sistem optimizasyon çalışmaları yürütülmüştür yılında toplam kg susuzlaştırılmış çamur elde edilmiş olup, yıllık ortalama kuru madde muhtevası % 25 olarak gerçekleşmiştir. Çamurun suyunun alınması işlemine yardımcı madde olarak kullanılan polielektrolit sarfiyatı ise 2007 yılında kg/yıl olarak gerçekleşmiştir yılı içerisinde 4

5 çamur stabilizasyonu amacıyla toplam kg/yıl toz kireç (CaO) kullanılmıştır. Kireçle stablize edilen çamur keki lagünlerde depolanmakta olup, koku ve sinek problemini engellemek amacıyla lagünlerin üzerine kireç kaymağı ( Ca(OH) 2 ) püskürtülmektedir. Özellikle yaz aylarında kullanım miktarı artmakta olup, kış aylarında sıcaklıkların düşmesi nedeni ile de bu miktar azalmaktadır yılı içerisinde kullanılan toplam kireç kaymağı miktarı kg dır. Bu yıl içerisinde tesis genelinde iş güvenliğinin arttırılması için gerekli tüm önlemler ve çalışmalar yapılmıştır. Tesis içerisindeki gerekli yangın önlemleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ndan alınan görüşler doğrultusunda belirlenen yangından korunma ekipmanları temin edilerek işletme sahasındaki uygun yerlere konulmuştur. FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ 5216 sayılı Belediye Yasası ile Foça Atıksu Arıtma Tesisi nin işletimi 2007 yılının ikinci yarısı itibarı ile İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Foça A.A.T genel görünüş Foça A.A.T havalandırma Arıtma tesisinin günlük ortalama tasarım kapasitesi m 3 olup, proses tipi azot ve fosfor gideriminin eş zamanlı olarak gerçekleştiği ileri biyolojik arıtmadır. Atıksu arıtma tesisinde, 2007 yılı içerisinde toplam m 3 atıksu arıtılmıştır. Tesisin yıllık toplam elektrik sarfiyatı Kwh, polielektrolit sarfiyatı ise kg olarak gerçekleşmiştir. Tesiste görev yapan toplam personel sayısı 13 kişidir. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi nin işletimi 07 Aralık 2007 tarihinden itibaren İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Güneybatı A.A.T genel yerleşimi Güneybatı A.A.T kum tutucu Arıtma tesisinin günlük ortalama tasarım kapasitesi m 3 olup, proses tipi azot ve fosfor gideriminin eş zamanlı olarak gerçekleştiği ileri biyolojik arıtmadır. Atıksu arıtma tesisinde 2007 yılı içerisinde toplam m 3 atıksu arıtılmıştır. Tesisin yıllık toplam elektrik tüketimi Kwh, kullanılan toplam polielektrolit miktarı ise kg olarak gerçekleşmiştir. Tesiste görev yapan toplam personel sayısı 13 kişidir. 5

6 HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ Havza Atıksu Arıtma Tesisi nin işletimi 24 Ekim 2007 tarihinden itibaren İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Havza A.A.T genel yerleşimi Havza A.A.T proses Arıtma tesisinin günlük ortalama tasarım kapasitesi m 3 olup, proses tipi; azot ve fosfor gideriminin eş zamanlı olarak gerçekleştiği ileri biyolojik arıtmadır. Atıksu arıtma tesisinde, 2007 yılı içerisinde toplam m 3 atıksu arıtılmıştır. Tesisin yıllık toplam elektrik tüketimi Kwh, kullanılan toplam polielektrolit miktarı ise kg olarak gerçekleşmiştir. Tesiste görev yapan toplam personel sayısı 13 kişidir. İZMİR FOÇA İLÇESİ KOZBEYLİ KÖYÜ VE BAĞARASI BELDESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Kozbeyli ve Bağarası Atıksu Arıtma Tesisleri klasik aktif çamur süreçlerine göre tasarımlanmışlardır. Bağarası ve Kozbeyli Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük ortalama tasarım kapasiteleri sırası ile 2100 m 3 ve 250 m 3 tür. Özel sektör tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinde, 2007 yılı içersinde toplam m 3 atıksu arıtılmıştır. Bağarası A.A.T Kozbeyli A.A.T GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TESİSİ İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Gümüldür Atıksu Arıtma Tesisi nde, 2007 yılında toplam m 3 atıksu arıtılmıştır. Arıtma tesisinin proses tipi aktif çamur sistemi olmakla beraber, günlük ortalama tasarım debisi 800 m 3. Gümüldür A.A.T 6

Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır.

Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 1.1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

İZMİR DE SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

İZMİR DE SU VE ATIKSU YÖNETİMİ T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DE SU VE ATIKSU YÖNETİMİ Dr. Ahmet H. ALPASLAN İZSU Genel Müdürü SUNUŞ PLANI 1-) MİSYON ve VİZYON 2-) İZSU NUN TARİHÇESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI ORSAM ORSAM Rapor No: 78 Rapor No: 8, Eylül 2011 TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI CONSTRUCTED WETLANDS AND RE-USE OF WASTE

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, YENİCE KÖYÜ MEVKİİ, ÇED Raporu Di Mühendislik Madencilik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant

Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları Mehmet Metin ÖZGÜVEN 1, Muzaffer Hakan YARDIM 1 Alim ÇİĞDEM 2, Talip KURU 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Geka 2014 DFD Kapsamında Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Evdel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliği Uygulaması ve Verimliliği

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı