DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET"

Transkript

1 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE, DİLOVASI BELEDİYESİ, TAVŞANCIL BELEDİYESİ (KAYAPINAR MAHALLESİ VE YENİMAHALLE) İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Bir ENVEST Planners Konsorsiyumu üyesidir) X ÇED Raporu Nihai ÇED raporu KOCAELİ

2 Giriş Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak amacıyla AB tarafından finanse edilen Yüksek Maliyetli Çevresel Yatırımlarının Planlanması projesi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum/kuruluşların katılımı ve katkısı ile sürdürülmektedir. Projenin yürütücülüğünü, yerli ve yabancı sekiz kuruluştan oluşan ENVEST Planners Konsorsiyumu üstlenmiştir. Söz konusu projenin genel hedefi, ileri seviyede çevre korumasını ve Türkiye nin AB çevre direktiflerine uyumunu mümkün kılmak; uygulamaya özel hedefi ise su, katı atık, hava ve endüstriyel kirlilik kontrolü gibi öncelikli çevre alanlarında projeler belirleyerek, AB ye katılım için gereken çevresel altyapı gereksinimlerini ve çevre yatırımları için mevcut finans yöntemlerini belirlemektir. Proje kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili merkezi kurum/kuruluşlar ve yerel yönetimlerde gerekli kapasitenin ve proje geliştirme mekanizmalarının oluşturulması sağlanacak, bu doğrultuda gelecek projelere örnek teşkil edebilecek, ÇED raporları ile birlikte uygulamaya hazır, altı yatırım projesi geliştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu altı yatırım paketi, projenin tamamlanmasından sonra Türkiye nin çevre ile ilgili ulusal stratejik planının bir parçası olacak proje listelerinin ve öncelik belirleme kıstaslarının hazırlanmasında rehberlik edecektir. AB tarafından finanse edilen Yüksek Maliyetli Çevresel Yatırımların Planlanması Projesi nin alt bileşeni olan altı yatırım paketinden biri, Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi Projesi dir. Bu proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Yönetmeliği nin 16.maddesine göre Yönetmeliğin EK-IV ünde yer alan Seçme Eleme Kriterlerine tabi iken, proje sahibi kuruluş, projenin gerçekleştirilebilmesi için Avrupa Birliği fonlarından yararlanmayı hedeflediğinden aynı yönetmeliğin 25-b maddesi uyarınca ÇED raporu hazırlanması için Çevre ve Orman Bakanlığı ndan gerekli izni almıştır. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi Projesi nin hedefi hassas bölge olarak sınıflandırılan İzmit Körfezi ne deşarj edilen kirletici yükünü farkedilir şekilde azaltılmasıdır. Bu amaçla 30 km ana kollektör hattıyla Dilovası Organize Sanayii Bölgesi nden (Dilovası OSB) kaynaklanan endüstriyel atıksu toplanacaktır. Yaklaşık 2

3 nüfus eşdeğeri kapasitesinde inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinde Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Belediyesi ne bağlı Yenimahalle ve Kayapınar mahalleleri ile Dilovası OSB nin atıksuları sadece ülkemizde geçerli olan standartları değil, ilgili AB standartlarını da sağlayacak şekilde arıtılacaktır. Proje kapsamında hazırlanan Atıksu Yönetim Planı sayesinde sistem en uygun şekilde işletilebilecektir. Dilovası Türkiye de sanayinin odaklandığı Kocaeli İli sınırları içerisindedir. Doğuda Tavşancıl, Hereke ve Körfez beldeleri, Batıda Gebze İlçesi ile çevrili olan bu bölge, ülkenin en önemli endüstriyel yatırımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Dilovası OSB, Dilovası Belediyesi nin kurulu bulunduğu iki tepenin arasındaki ovada yer almakta olup, tam ortasından Dil Deresi geçmektedir. Gebze ilçesi içerisinden doğup gelen Dil Deresi, Gebze Çöplüğü nün sızıntı sularının yanısıra, bölgedeki evsel ve endüstriyel atıksuları da alarak Marmara Denizi ne ulaşmakta ve denizin en önemli kirletici kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca bölgeden, Eynerce adlı ve büyük ölçüde evsel ve endüstriyel atıksulara alıcı ortam görevi gören küçük bir dere de geçmekte ve Dilovası OSB nin hemen yanından Marmara Denizi ne dökülmektedir. Hâlihazırda adı geçen belediyelerin ve endüstrilerin (arıtılmış ya da arıtılmamış) atıksuları, Dil Deresi ve Eynerce Deresi ne deşarj edilmektedir. Bu proje ile Marmara Denizi ne gelen kirliliğin %25 ini taşıdığı düşünülen Dil Deresi ne yaklaşık kg KOİ/gün daha az atık yükü boşaltılmış olacaktır İşletme süresi Proje iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada 2015 senesine kadar ihtiyacı karşılayacak bir arıtma tesisi inşa edilecek, Dilovası OSB içinde ana kolektör sistemi kurulacak, bir Atıksu Yönetim Planı geliştirilecek ve Atıksu Yönetim Birimi kurulacaktır. Projenin ikinci aşamasında ise atıksu arıtma tesisi 2035 senesine kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde büyütülecektir. Arıtma tesisinin üniteleri Arıtma tesisinin üniteleri aşağıda verilmiştir. 1. Endüstriyel Atıksu Izgaraları 2. Endüstriyel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 3. Endüstriyel Atıksu Dengeleme Tankı 4. Pıhtılaştırma Tankı 3

4 5. Yumaklaştırma Tankı 6. Kimyasal Arıtma Çöktürme Tankı 7. Evsel Atıksu Izgaraları 8. Evsel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 9. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 10. Biyolojik Arıtma Çöktürme Tankı 11. Dezenfeksiyon (UV) 12. Suyun %30 unun Yeniden Kullanımını Sağlayacak Kum Filtreleri 13. Kimyasal Arıtım Çamuru Statik Yoğunlaştırıcısı 14. Biyolojik Arıtım Çamuru Mekanik Yoğunlaştırıcısı 15. Kimyasal Arıtım Çamuru Stabilizasyon Tankı 16. Homojenizasyon Tankı 17. Susuzlaştırma Ünitesi Evsel ve endüstriyel atıksular farklı kollektörler ile toplanıp kollektör sisteminin stratejik noktalarına RTU sistemleri konularak arıtma tesisinden atıksu özellikleri incelenecektir. Ayrıca arıtma üniteleri SCADA sistemi ile tek bir noktadan yönetilecektir. Atıksu Özellikleri ve Arıtımı Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi, endüstriyel ve evsel atıksuların tesise ayrı geldikleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Kimyasal arıtma ünitesinde sadece endüstriyel atıksu arıtılacak, belediyelerden gelen evsel atıksu kimyasal arıtmadan çıkan endüstriyel atıksu ile birleştirilerek biyolojik arıtmaya tabii tutulacaktır. Atıksuların toplanması İlk aşama için planlanan kollektörler evsel ve endüstriyel atıksuyun hepsini kapsamakta fakat gelecekteki coğrafi gelişmeleri göz önüne almamaktadır. Ancak hidrolik tasarımda gelecekte endüstrilerden kaynaklanacak atıksu miktarı da dikkate alınmıştır. İkinci aşama için 2015 senesine kadar kanalizasyon sistemi tamamlanmalıdır. 4

5 Şu anda Dil Deresi ne deşarj edilmekte olan evsel atıksu, Izmit Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından toplanacak ve atıksu arıtma tesisine giden ana kollektöre verilecektir. Bölgenin topografik özellikleri nedeniyle ilk aşamada üç adet terfi merkezi inşa edilmesi gerekmektedir senesinde ikinci aşamaya geçilmeden önce de iki terfi merkezi daha sisteme eklenmelidir. Kollektörler boyunca 600 kadar muayene bacası olacağı tahmin edilmektedir. Dilovası OSB sınırları içindeki kanalizasyon sistemi OSB nin sorumluluğundadır. ISU atıksu arıtma tesisi tamamlanmadan önce Dilovası ve Tavşancıl Belediyeleri nde halihazırda bulunan sistemi ıslah edeceğini, olmayan yerlere kanalizasyon hizmeti getirmeyi planladığını belirtmiştir. Belediye sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ISU nun sorumluluğundadır. Yer Seçimi İnceleme alanı İstanbul şehir merkezine 60 km, İzmit şehir merkezine 35 km ve Gebze ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatı için 4 farklı alan önerilmiştir. Bu alanlardan, 3. ve 4. alternatiflerde kollektör sistemiyle atıksu arıtma tesisine taşınması sırasında yüksek pompalama maliyeti getirmektedir. Bu nedenle bu iki alternatif uygun görülmemiştir. Arıtma tesisi inşaatı için 1. alternatif olan TEM otoyolu Dilovası çıkışı gişelerine 10 m mesafede bulunan alan ve 2. alternatif olan TEM Otoyolu nun 300 m doğusunda ve Dilovası OSB sınırında yer alan 40 47'15.05", 40 47'07.28" enlemleri, 29 31'28.15", 29 31'35.84" boylamları arasında kalan, Muallimköy hudutlarında, 31 ha büyüklüğündeki, 179 ada ve 1 no.lu parsel üzerinde yer alan, orman vasfını yitirmiş, yanık zeytinlik devlet orman arazisi niteliğindeki alan birlikte seçilmiştir. Bunun nedeni, kollektör sistemiyle atıksuların toplanabilmesi için en uygun koşulu 1. alternatifin sağlaması ve atıksuların terfisi için minimum pompa işletme maliyetini oluşturmasıdır. Ancak bu arazinin büyüklüğü arıtma tesisinin bütünü için yeterli olmadığından, atıksular kollektör sistemiyle toplanıp, TEM Dilovası çıkışındaki gişelerin hemen yanındaki arazide kurulacak olan ızgaralardan geçtikten sonra pompalarla terfi edilerek 2. alternatif olan arazide kurulacak 5

6 olan arıtma tesisine gönderilecektir. 2. alternatif alanın atıksu arıtma tesisi inşası amacıyla bedelli ön tahsisi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan işler Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi nin Fizibilite Raporu İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü nün de içinde bulunduğu Envest Planners Konsorsiyumu tarafından Nisan 2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı na teslim edilmiştir. Söz konusu raporda Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ile Dilovası ve Tavşancıl (Kayapınar ve Yenimahalle) Belediyeleri nin halihazırdaki durumları incelenmiş, nüfus, su, atıksu projeksiyonları yapılmış, alıcı ortam incelenmiş ve deşarj standartları belirlenmiş, bu verilerin ışığında tasarım kriterleri hesaplanmış, iki adet halka açık bilgilendirme toplantısı, bir adet sanayici katılım toplantısı düzenlenmiş, paydaşların katılımları da göz önüne alınarak atıksu arıtma tesisi için yer ve tesis alternatifleri belirlenmiştir. En uygun yer ve tesis tasarımı seçildikten sonra, seçilen tasarımın ekonomik ve mali açıdan yapılabilirliği incelenmiştir. Arazinin durumu Ssöz konusu arazi,nin saha mülkiyeti ve tahsis yetkisi Orman Genel Müdürlüğü ne ait olup; m 2 lik ormanlık saha, atıksu arıtma tesisi ve m 2 lik saha, yol yapımı amacıyla Dilovası OSB Müdürlüğüne 24 ay süreli ve bedelli ön izinnin verilmiştir. Dilovası OSB Müdürlüğü ön izin süresi içinde Ön İzin Taahhüt Senedi nde belirtilen şartları yerine getirecektir.( ÇED Olumlu Belgesi nin alınması tahsis için yerine getirilmesi gereken şartlardan biridir. Arıtma tesisi üniteleri ve yardımcı birimler (işletme binası, depolar, yollar vb.) bu 31 ha lık alanın sadece 21 ha ını kapsayacaktır. Geri kalan arazi ağaçlandırılacaktır. Arıtma tesisi olarak kullanılmak üzere Dilovası OSB ve İSU ya tahsisi için başvurulan bu arazi imar planına dâhil olup Dilovası OSB sınırlarına dâhil değildir. Henüz yeni hazırlanan bu imar planı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanmıştır ve halen askıdadır. Mevcut Çevresel Özellikler Jeolojik durum Kocaeli Dilovası OSB Atıksu Arıtma Tesisi Sahası Sondajlı Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu (Kiper, 2005) tesis sahası zeminine ait jeolojik özelliklerin, yeraltısuyu koşullarının 6

7 ve jeoteknik parametrelerin ortaya çıkarılması amacıyla Mart 2005 tarihinde hazırlanmıştır. Jeoteknik incelemelerde, saha jeolojisi, temel araştırma sondajları, sismik ölçüm ile yorumlama, laboratuar çalışmaları, jeoteknik değerlendirme sonucunda rapor hazırlamıştır. Dilovası OSB Arıtma Tesisi, jeolojik konumu, morfolojisi ve jeoteknik özellikleri itibariyle jeoteknik etüd raporunda verilen jeoteknik değerlendirme ve öneriler çerçevesinde genelde yerleşime uygun bir alan olarak değerlendirilmiştir. Depremsellik Etüt raporunda varılan sonuçlara göre Kocaeli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası üzerinde, 1. derece deprem bölgesi içine girmekte olup, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkında Yönetmelik hükümlerine özenle uyulmalıdır. Afet Durumu Atıksu arıtma tesisi alanı, bulunduğu çevrenin en düşük kotları içerisinde kalmaktadır. (8-34 m). İnşaat sırasında tesis kotuna göre belirli şevler oluşacaktır. Tesis sahasının kaya ortam olması sebebiyle şevlerde stabilite bozukluğu oluşması beklenmemektedir; ancak, kırık, çatlak sistemlerine bağlı olarak kaya düşmeleri olabilir. İnşaat sırasında bu olumsuzluklar dikkate alınmalıdır. Su Durumu Atıksu Arıtma Tesisi Çıksalın Tepe nin doğu yamacında yeralmaktadır. Bu alan, içerisinden Dil (Ova) Deresinin aktığı alüvyon düzlüğünün batısında, yamaç üzerindedir. Dolayısıyla, alüvyonun oluşturduğu düzlüğün daha üst seviyelerinde kaya ortam içerisinde inşa edilecektir. Dil Deresi, Tavşanlı Köyü kuzey ve doğusundan kaynaklanan ve güneye doğru gelirken batı ve doğu yamaçlar boyunca açılan tüm derelerin sularını Marmara Denizi ne boşaltmaktadır. Tesis alanının batısından TEM, doğusundan ise E-5 otoyolu geçmektedir. Dil Deresi her ikisinin orta yerinde kalmaktadır. Bu ana ulaşım yolları yapımından dolayı Dil Deresi yatağı bu kesimde ıslah edilmiş durumdadır. Bu sebeple yoğun yağışlara bağlı olarak oluşabilecek sellenmelerin, tesis alanını etkilememesi öngörülmektedir.. İnceleme alanında yapılan temel araştırma sondajlarında yeraltısuyuna rastlanmamıştır. 7

8 Tesis alanı yakın çevresinde herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak, alanın kuzeyinde Koyak mevkiinin batısında yaklaşık 90 m. kotlarında bir kaynak yeralmaktadır. Flora ve Fauna Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi nin inşa edileceği araziye tarihinde yapılan arazi çalışmaları, gözlem ve incelemeler esnasında çalışma alanı sınırları içerisinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi nin eklerinde bulunan listelerde koruma altına alınmış bir tür bulunmamakta ve rastlanılmamıştır. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi için yapılan incelemelerde arazi yapısının kayalık ve hafif tepelikten oluştuğu ve floral yapı olarak seyrek fundalık ve bir kaç dikenli makilik bulunduğu tespit edilmiştir. Flora listesinde yer alan türler Bern Sözleşmesi ve Sekretaryasının son düzenlemelerine göre gözden geçirilmiş olup, bu sözleşmeye göre koruma altına alınmış tür bulunmamaktadır. Yapılması planlanan Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi alanı içerisinde tarihinde yapılan inceleme ve araştırmalarda oldukça fakir bir faunal yapı gözlenmiştir. Arazinin endüstriyel tesislerin yer aldığı bir sahada bulunması, hemen sınırından geçen otobanın etkisi ve flora bakımından az çeşitlilik ve popülasyon fakirliği göstermesi dolayısıyla faunal yapıda da biyolojik çeşitlilik ve popülasyon açısından fakir kalmasına yol açmıştır. Ayrıca bu sahanın içerisinde önemli bir su kaynağının bulunmaması da faunal yapının gelişmesini ve çoğalmasını kısıtlayıcı bir parametre olarak dikkati çekmektedir. İncelemeler sırasında hiç bir yaban hayatı faunal yapısından türe rastlanmamıştır ve civarda ancak bir kaç serçe, bir kara kaplumbağası, eklembacaklı böcekler, karıncalar ve arılar görülmüştür. Proje sahasında hiç bir memeliye ve yırtıcı hayvana inceleme sırasında rastlanılmamıştır. Arazi çalışmaları sırasında daha önce de bahsedildiği gibi endemik ve koruma altına alınmış herhangi bir türe bu arazi içerisinde rastlanılmamıştır. Atıksu arıtma tesisi sahası olarak düşünülen bu arazinin çevresel ve ekolojik bakımından önemli bir zarara uğramayacağı düşünülmektedir. Mevcut durumda birçok endüstrinin yerleşim yeri olarak seçilmiş araziyle ve otobanla sınır oluşturan bu sahanın arıtma tesisi yerleşimi açısından uygun olabileceği düşünülmektedir. Bu tesisin pek de iyi durumda 8

9 bulunmayan ekolojik mevcut durumu değiştireceği düşünülmemektedir. Bölgedeki diğer endüstrilerin ve otobanın neden olduğu toz ve gürültünün daha önceleri (endüstrilerin yerleşimi ve otobanın yapımından önce) var olan faunayı ve florayı etkilediği yapılan inceleme ve bölge halkından insanlarla yapılan kişisel konuşmalardan anlaşılmıştır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırındaki bu araziye yapılması planlanan atıksu arıtma tesisinin sınırlı flora ve faunası bulunan saha üzerinde ekolojik açıdan önemli bir tehdit unsuru olmayacağı düşünülmektedir. Koruma Alanları: Faaliyet sahasına en yakın koruma alanı Ballıkayalar Tabiat Parkı dır. Ballıkayalar Vadisi, Kocaeli İli, Gebze İlçesi sınırları içerisinde Tavşanlı Köyü yakınlarında yer almaktadır. Dilovası OSB nin 6 km. kadar kuzeyinde yer alan bu tabiat parkının doğusunda bir çok yeni OSB kurulma aşamasında olup, batısında da çeşitli endüstriler yeralmaktadır. Faaliyet sahasına yakın çevresinde Ballıkayalar Tabiat Parkı dışında Duyarlı Yöreler listesine girebilecek herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır ve faaliyetin uzaklığı nedeniyle bu Tabiat Parkına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı öngörülmektedir.. Mimari ve Arkeolojik Miras: İnceleme alanının yakınlarında bulunan Dil Deresi üzerinde Mimar Sinan Köprüsü ve Sit Alanı bulunmaktadır. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Dilovası Deresi üzerinde E-5 (D100) Karayolu güneyinde yer alan tescilli Kanuni Sultan Süleyman (Mimar Sinan) Köprüsünün tescilinin devamına ve Dilovası OSB Müdürlüğünce hazırlanan Düzenleme Projesinin uygun olduğuna, bu alanın Köprü Koruma Alanı olarak belirlenmesine karar vermiştir. Toprak özellikleri ve kullanımı: Proje alanının içinde yeraldığı 175 ha lık bölge 1993 yılında Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan Arazi Kullanım Haritası'na göre IV sınıf tarım arazisi olarak belirlenmiştir. Dilovası OSB ile TEM otoyolu arasındaki alanda yer alan proje alanı mevcut durumda tarımsal amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca başka tarım alanlarına komşu değildir ve ileride de tarım amaçlı kullanılması muhtemel görülmemektedir. 9

10 Orman alanları: Atıksu arıtma tesisinin yapılacağı alan Yanık Zeytinlik Devlet Ormanı olarak tanımlanmıştır. Bu alanın Dilovası OSB Müdürlüğüne tahsisi için Orman Genel Müdürlüğünden ön izin alınmıştır. Alan içinde projeden etkilenebilecek herhangi bir ağaçlık alan bulunmamaktadır ve başka ormanlık alanlara komşu değildir. Ayrıca projenin yapılacağı alanın etrafı imar planında ağaçlandırma alanı olarak ayrılmıştır. Projenin Önemli Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler Atıksu arıtma tesisi yapmak üzere seçilen arazinin TEM otoyoluna komşu olduğu nokta (arazide en yüksek kot 30 m) ile Dilovası OSB ile birleştiği nokta (arazide en düşük kot 10 m) arasında 20 m kot farkı bulunmaktadır. Büyük kot farkı nedeniyle arazi yüksek bir eğime sahiptir. Dolayısıyla arıtma tesisinin inşası için arazi, kazı ve dolgu çalışmaları yapılarak belirli bir kota getirilecektir. Arazinin yapısı sebebiyle toplam hafriyat miktarı ile toplam dolgu miktarı birbirine eşittir. Arazinin TEM otoyolu tarafında kalan yüksek kotlu kısmından başlayarak Dilovası OSB yönüne doğru yapılacak hafriyatın m 3 olacağı hesaplanmıştır. Hafriyat tümüyle dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Tesis alanını çevreleyen su bölüm hatları ile sınırlanan alanın yüzölçümü yaklaşık 0.36 km 2. dir. Diğer yandan bu alan TEM otoyolu ile bölünmektedir. Otoyolun batısında kalan alana gelen yağış, otoyol boyunca drene edilmiştir. Geri kalan alana düşen yağışın belirli kısmı tesis alanına yönelebilir ; ancak, tesis alanını çevreleyen bir kafa hendeği ile bu su geliri, alan dışına boşaltılabilir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nde halihazırda kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Dilovası OSB Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisi faaliyete geçmeden önce, planı hazır olan kanalizasyon sistemini tamamlayacağını belirtmiştir. Kanalizasyon sistemi ayrık sistem olarak tasarlanmıştır ve boyutlandırması, inşa edilecek atıksu arıtma tesisinin boyutlandırma hesaplarıyla paralel olarak yürütülmüştür. Ayrıca İSU da Dilovası Belediyesi ve Tavşancıl Belediyesi ne bağlı Kayapınar Mahallesi ve Yenimahalle sınırları içinde kanalizasyon yapımı ve varolan kanalizasyonun rehabilitasyonu çalışmalarını gerçekleştireceğini belirtmiştir. Tesisin boyutlandırılması kanalizasyon sisteminde oluşabilecek %20 lik sızma debisi de göz önüne alınarak yapılmıştır. 10

11 Atıksu arıtma tesis imar açısından Dilovası OSB nin sınırları içinde kalmaktadır. İnşaat ve işletme aşamalarında tesiste çalışacak personel ve tesis ünitelerinin işletilmesi için su temini Dilovası OSB nden sağlanacaktır. Temin edilen su, inşaat aşamasında, çalışanlar ve inşaat faaliyetleri, işletme aşamasında ise tesiste ve büroda çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak ve büro ile ünitelerini temizlemek amacıyla kullanılacaktır. Atıksu artıma tesisine atıksularını verecek sanayi kuruluşlarına belirlenecek atıksu kabul standartları Söz konusu atıksu arıtma tesisi, Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetim Projesi nin bir parçasıdır. Atıksuların toplanması ve arıtılması ile ilgili bir Atıksu Yönetim Planı da bu projeye dahildir. Projede endüstrilerden kanalizasyona deşarj kriterleri ve her endüstrinin faaliyet dalına göre hangi parametreler için ön arıtma uygulaması gerektiği de yönetim planının bir parçası olmak üzere öneri olarak sunulmaktadır. Yönetim planı son şeklini uygulayıcı yönetim organının (Atıksu Yönetim Birimi) kurulmasından sonra alacaktır. Alıcı ortam Dilovası OSB nin çevresindeki yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksu, halihazırda Dil Deresi ve Eynerce Deresi yoluyla İzmit Körfezi ne deşarj edilmektedir.. Dil Deresi ulaşım, su ürünleri üretimi ya da rekreasyon amaçlarıyla kullanılmaya uygun değildir (Tolun, et al., 2002) Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi kapsamındaki Stratejik Yatırım Planlaması çalışmalarında verilen ön değerlendirmelere dayanarak, Marmara Denizi nin ve dolayısıyla İzmit Körfezi nin AB Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi (91/271/EC) doğrultusunda hassas bölge olarak tanımlanması beklenmektedir. Dil Deresi sadece Dilovası OSB den gelen endüstriyel atıksularla değil, aynı zamanda Dilovası Belediyesi nden gelen evsel atıksularla, Gebze Belediyesine ait düzensiz depolama alanından kaynaklanan sızıntı sularıyla da kirlenmektedir. Ayrıca inşa edilecek arıtma tesisi için seçilen deşarj noktasının yukarısında kalan diğer dört organize sanayi sitesinin deşarjları da unutulmamalıdır. 11

12 Atıksu arıtma tesisinin Dil Deresi ne deşarj noktası, derenin denize döküldüğü noktaya çok yakın olduğu için, nihai alıcı ortam olarak İzmit Körfezi kabul edilmiştir. Deşarj Standartları Atıksu arıtma tesisinin tasarımı sırasında Su Kirliliği Kalitesi Yönetmeliği Tablo 19 ve Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi (91/271/EEC) karşılaştırılmış, İzmit Körfezi hassas bölge kabul edilerek, tesiste azot ve fosfor giderimi yapılacağı da göz önüne alınarak deşarj standartları önerilmiştir. Alıcı Ortamda Oluşabilecek Değişiklikler Dil Deresi ne deşarj edilmekte olan KOİ yükünün kg / gün civarında azalması beklenmektedir ki bu da Dil Deresi ve dolayısıyla İzmit Körfezi su kalitesi açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak Dilovası OSB nin yukarısında kalan Gebze vahşi depolama alanı gibi diğer kirletici kaynaklar ıslah edilmedikçe Dil Deresi su kalitesinin arzulanan noktaya gelmesi beklenmemektedir. Arıtılmış Suyun Kullanımı Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun %30 kadarı kum filtresinden geçirilerek soğutma suyu, sulama ve yangınla mücadele gibi amaçlarla tekrar kullanılacaktır. Geri çevrilen suyun kalitesi Atıksu Yönetim Planına uygun olarak sürekli kontrol edilecek ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 28. maddesine uyulacaktır. Arıtım çamurunun bertarafı ve değerlendirilmesi Tesiste iki farklı noktada çamur oluşmaktadır. Bunlardan birisi kimyasal arıtım çöktürme tankı diğeri ise biyolojik arıtım çöktürme tankıdır. Kimyasal arıtım çöktürme tankından çıkan çamur önce statik çamur yoğunlaştırıcısına alınacak; daha sonra çamur stabilizasyon işlemi uygulanacaktır. Biyolojik arıtım çöktürme tankından çıkan çamur, mekanik çamur yoğunlaştırıcısına gönderilecektir. Stabilizasyon işlemi uygulanan kimyasal arıtma çamuru ile mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan biyolojik arıtma çamuru homojenizasyon tankında homojenize edilecektir. Homojenize edilmiş çamur, belt filtreler yardımı ile susuzlaştırılacaktır. Oluşacak çamurun kuru katı madde muhteviyatı kg/gün olarak hesaplanmıştır. Ağır metal muhteviyatı ise gerekli olan hallerde endüstri çıkışında yapılan ön arıtma ve ardından atıksu artıma tesisindeki kimyasal arıtma sonucu belirlenen deşarj limitlerinin altında olacağı hesaplanmıştır. Susuzlaştırılan çamurun tehlikeli atık kapsamına girip girmediği ayrıca incelenecektir. İnceleme sonucunda çamur 12

13 tehlikeli atık kapsamında ise İZAYDAŞ ın Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine gönderilecek, zararlı atık kapsamında değilse yine İZAYDAŞ ın düzenli depolama alanlarına gönderilecektir. Ayrıca halen planlama aşamasında olan Gebze Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ve bölgede kurulması planlanan diğer düzenli depolama alanları işletmeye alındığında, oluşacak arıtma çamurlarının bertarafı için alternatif çözümler olarak değerlendirileceklerdir. Projenin içme suyu temin edilen yapılar üzerine etkileri Proje dolayısıyla inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulacak su miktarı yaklaşık 10 m 3 /gün civarında olup; bu miktar su, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nden temin edilecektir. İşletme sırasında oluşacak evsel nitelikli atıksular doğrudan atıksu arıtma tesisine verilecek ve burada arıtıldıktan sonra Dil Deresi ne deşarj edilecektir. Atıksu arıtma tesisi alanı ve faaliyet birimlerinden yeraltı su kaynaklarına deşarj söz konusu değildir. Arıtma tesisinin tasarımı sırasında bölgede meydana gelebilecek değişik hava şartlarının tesis faaliyeti üzerindeki etkileri göz önüne alınmıştır. Bölgede aşırı sıcak ya da soğuk hava gözlenmemektedir. Bununla birlikte, kaba ve ince ızgaralar ile konteynerler ya donmaya karşı dayanıklı yapılacak; ya da havalandırmalı kapalı alanlara yerleştirilecektir. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler Proje kapsamında hem inşaat döneminde hem de işletme döneminde parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ya da toksik madde kullanılmayacaktır. Tesise tehlikeli ve toksik özellikteki atıksu kabul edilmeyecektir. Proje alanının hazırlanması aşamasında, az miktarda da olsa bir kazı ve hafriyat çalışması olacaktır. Bu çalışmalar sırasında ortaya toz problemi de çıkabilecektir. Bunlar sadece inşaat aşamasında kaynaklanacak geçici nitelikte problemler olacaktır. Tesiste işletme esnasında toz, haşere ve sinek üremesi beklenmemektedir. Koku oluşumu, tesisin faaliyete geçmesi sırasında en fazla bir ay süreyle oluşabilecek, faaliyet esnasında tesis Atıksu Yönetim Planı na uygun işletildiği takdirde koku oluşmayacaktır. 13

14 İnşaat Dönemi İnşaat aşamasında gürültü aşamasında gürültü açısından yönetmelik hükümlerine riayet edilecektir. Yönetmelikte ayrıca işçilerin işitme sağlığını korumak için gürültüye maruz kalabilecekleri süreler için gürültü önlemeye dönük kulaklıklar kullanılacaktır. İşletme Dönemi Tesisin faaliyeti sırasında meskun bölgeyi ya da Dilovası OSB yi etkileyecek gürültü seviyesinin üstünde kalacak bir çalışma sözkonusu değildir. Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar ve alınacak önlemler Proje kapsamındaki tesislerin inşaatının ilk aşamasında, yapılacak kazı çalışmaları, kazılar sonucu oluşacak toprağın taşınması ve temel atma işleri sırasında oluşacak gürültü, toz, vibrasyonlar veya trafiğin yoğunlaşması gibi durumlar, arazinin konumu dolayısıyla bir rahatsızlık yaratacak kadar olmayacaktır. Saha içerisinde çalışacak işçilerin güvenliğini sağlamak için inşaat aşamasında gerekli teknik ve yönetmeliklere uygun her türlü güvenlik tedbiri alınacak, işçilere kişisel korunma araçları verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca gerekli ikaz levhaları uygun yerlere asılacaktır. İnşaat sırasında çalışacak işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecektir. Tesiste çalışmayan kişilerin, inşaat alanına girmesini engellemek amacıyla tehlike, ihbar ve ikaz panoları ile engeller konulacak ve güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Projenin işletme aşamasında ise olabilecek muhtemel kazaları önlemek için tesiste çalışan işçilere, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecek, gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde alınacaktır. Sahanın etrafı yabancıların girişini engellemek için telle çevrilecek ve giriş çıkışlar güvenlik tarafından kontrol edilecektir. Ulaşım Dilovası nın da içinde bulunduğu Kocaeli ili Gebze ilçesi ulaşım açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Trans-European Motorway (TEM) arıtma tesisine tahsis edilen 14

15 sahayı batısında kuşaklamaktadır. D 100 otoyolu (eski E-5), Dilovası OSB nin kuzeyinden geçmektedir. Demiryolu ve liman tesis sahasının güneyindedir. İnşaat sırasında araçlar, Dilovası OSB tarafından gösterilecek yolları kullanacaklardır. İşletme esnasında ise özel otoların gidiş gelişi ve periyodik olarak katı atık toplanması dışında bir araç trafiği olmayacaktır. Proje sahasının konumu TEM otoyolu ve Dilovası OSB arasındadır. Proje alanının içinde ya da çevresinde faaliyetten etkilenecek bir tarım alanı bulunmamaktadır. Dilovası OSB Arıtma Tesisine en yakın yerleşimler TEM otoyolunun karşı tarafında kalmaktadır. Bu yerleşimler inşaat ve işletme sırasında olumsuz etkilere maruz kalmayacaktır. Faaliyet alanının diğer tarafı Dilovası OSB dir. İnşaat ve işletme sırasında OSB içindeki endüstriyel faaliyetler ve endüstrilerde çalışanlar olumsuz etkilere maruz kalmayacaklardır. Dilovası OSB Arıtma Tesisi meskenlerden uzak olacağı için özel bir sağlık koruma bandı önerilmemektedir. Tesise şahısların izinsiz girmeleri ve başıboş hayvanların girmeleri ise tesis alanı etrafına çekilecek 2 m. yüksekliğindeki bir çit ile engellenecektir. Arıtma tesisi için tahsis edilen alanda, kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma üniteleri ve yönetim binası inşa edilecektir yılında işletmeye alınacak tesiste 35 kişinin çalışacağı planlanmaktadır. Tesis iş gücünün Kocaeli ilinde ikamet eden kişilerden seçilmesiyle, personel için ayrıca herhangi bir konut veya sosyal/teknik altyapı ihtiyacı olmayacaktır. Dolayısıyla bu konuya yönelik herhangi bir ilave tedbir alınmasına gerek duyulmamaktadır. Ev-işyeri arası ulaşım için servis aracı gerekebilecektir. İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler İşletme süresince tesiste oluşacak çamur, Dilovası Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Yönetim Birimi tarafından Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne (1991) uygun bir şekilde düzenli olarak İZAYDAŞ a gönderilecek ve sahada biriktirilmeyecektir. Bunun dışında tesisin sahada bulunup, toprağa nüfuz etme, yer altı ve yer üstü sularına karışma ihtimali olan herhangi bir artığı bulunmamaktadır. Tesiste kullanılacak bütün kimyasallar Atıksu Yönetim Birimi tarafından kullanımdan önce yönetmeliklere uygun olarak depolanacaktır. Sonuç olarak tesis faaliyete kapandıktan, alet, teçhizat ve binalar söküldükten sonra sahada faaliyet sonrası izleme yapmaya gerek olmayacak ve yeniden kullanımı engelleyecek bir unsur kalmayacaktır. 15

16 Atıksu arıtma tesisi sahasının yeniden düzenlenmesi ve kullanım amacı, komşu olduğu Dilovası OSB nin akıbetiyle bağlantılıdır. OSB nin faaliyetine devam etmesi durumunda saha OSB deki faaliyetlere hizmet vermek üzere düzenlenecektir. Sahada yeni bir düzenleme ile atıksu arıtmaya devam edilebilir; faaliyet sahası bitkisel toprakla kaplanıp ağaçlandırılarak, inşaat sonrası ağaçlandırılmış olan saha çevresinin bir uzantısı olarak OSB de çalışanlar için rekreasyonel hizmet verebilir; ya da depo, araç otoparkı gibi hizmetler sunabilir. Çevresel Fayda Maliyet Analizi Halihazırda Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren endüstriler atıksularını iki şekilde arıtmaktadırlar: Tesis içinde arıtıldıktan sonra Dil Deresi ne deşarj; ya da atıksuyun yakındaki bir arıtma tesisine taşınması. OSB nin kanalizasyon sistemi de mevcut değildir. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetim Projesi kapsamında OSB nin kanalizasyon sistemi sürekli elektronik izlemeye izin verecek şekilde döşenecek ve atıksu toplanacaktır. Dilovası, Kayapınar Mahallesi ve Yenimahalle yerleşim bölgelerinde ISU varolan kanalizasyonu rehabilite edecek ve kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon döşeyecektir. Yerleşim birimlerinden kaynaklanmakta olan ve arıtılmadan Dil Deresi nde deşarj edilmekte olan atıksular da endüstriyel atıksular ile beraber arıtılacak ve Dil Deresi ne deşarj ham atıksu deşarjına nazaran kg KOİ /gün kadar azalacaktır. Kirlilik yükünün azaltılmasının yanı sıra endüstrilerden gelen atıksuların ortak bir tesiste arıtılması, atıksu arıtımının birim miktar başına maliyetini düşürecektir. Yapılan fizibilite çalışmasına göre tasarlanan atıksu arıtma tesisinde m 3 başına maliyet 0,2 EURO olacaktır. Oysa şu anda bazı endüstrilerde arıtmanın maliyeti 2,00 EURO ya kadar çıkmaktadır. Çevre açısından temiz ve sağlıklı bir ortam, hayat standardı açısından önem taşımaktadır. Kanalizasyonu olmayan bir yerleşim ya da sanayi bölgesi insan sağlığını tehlikeye düşürmektedir. Projenin faaliyete geçmesi ile hayat standardı ve insan sağlığı açısından fayda sağlanacaktır. İnşa edilecek atıksu arıtma tesisi, AB hassas bölge ye deşarj standartları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla mevzuata uyum sürecinde tasarımın yeniden gözden 16

17 geçirilmesine gerek olmayacaktır. Tesis AB standartlarında hassas bölge ye deşarj yapan bir faaliyet olarak Türkiye de diğer atıksu arıtma tesisleri için örnek teşkil edecektir. Ayrıca atıksu arıtma tesisine ait Atıksu Yönetim Planı ve bunu uygulayan bir Atıksu Yönetim Birimi olacak ve bu planlama, uygulama ve kurumsallaşma da diğer çevre projelerine örnek teşkil edecektir. Halkın katılımı Projeye halkın katılımını sağlamak amacıyla ve tarihlerinde paydaş toplantıları düzenlenmiş, bölgede yaşayan halkın ve sanayicilerin proje hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılmıştır. Toplantı tarihi ve yeri yerel ve ulusal gazetelerde ilan edilmiş, ilan metni ayrıca Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nde ve Dilovası Belediyesi nde askıda tutularak halka duyurulmuştur. Proje tanıtım dosyasına Çevre ve Orman Bakanlığı nın web sayfasından ve Kocaeli Valiliği nden de erişim sağlanmıştır. Ancak halk toplantıya ilgi göstermemiş, toplantıya katılan Tavşancıl ve Fatih Muhtarlarının görüşleri ise Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Halkın Katılımı Toplantısı- Halkın Görüş/Önerileri ve Değerlendirmeler Halkın Görüş/Önerileri Proje ile ilgili ilanlar nerelerde yapıldı? Daha geniş şekilde duyurulabilirdi. Temiz kalan bölgelerdeki alanlar için ayrıca planlanan projeler var mı? Bu proje geç bile kaldı, destekliyorum. Değerlendirmeler İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bu konuya dair cevabı halkın katılım toplantısında vermiştir. Bölüm V.2 de bu konuda bilgi verilmektedir. Konunun, bu Proje kapsamında olmadığı toplantı sırasında belirtilmiştir. 17

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı