Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09.04.2014. Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2014

2 Çevre Mühendisliği Multidisipliner bir bölümdür. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslek olup diğer meslek grupları ile sıkı iletişim halindedirler

3 BÖLÜMÜMÜZ eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Her yıl 60 öğrenci almaktadır. Bölümümüz 3 Prof., 2 Doç., 3 Yrd. Doç. ve 3 Araş. Gör. nden oluşan akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından TÜBİTAK ve NÜBAP destekli projeler yürütülmektedir

4 MİSYONUMUZ Bölümümüz uluslar arası düzeyde bilgi ve teknoloji üretebilen çevre mühendisleri yetiştirmeyi, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamayı, akademik yeterliliğe ve başarıya önem vermeyi, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olmayı ve etik anlayışa sahip olmayı kendisine görev edinmiştir

5 VİZYONUMUZ Çevre Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu kendi içerisinde bütünleşmiş, kurumsallaşmış, çağdaş, bölgesel, ulusal ve uluslar arası proje üreten ve ulusal alanda söz sahibi bir bölüm olmaktır

6 EĞİTİM AMAÇLARIMIZ Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, disiplinlerarası çalışmalara katılabilen ve araştırıcı ve sorgulayıcı ruha sahip olabilen bireyler yetiştirmek Çevre Mühendisliği uygulamalarındaki gerekli araçları, teknikleri ve yöntemleri kullanabilen ve sonuçları çağdaş ve modern bir dünyanın gelişmesinde insanlığın hizmeti için kullanabilen bireyler yetiştirmek Mesleki etik sorumluluğunun bilincinde olan ve topluma örnek olabilen bireyler yetiştirmek Yaratıcı, girişimci ve sosyal yönleri gelişmiş bireyler yetiştirmek

7 Öğrenme Çıktılarımız Çevre mühendisliği problemleri ile ilgili alternatif çözümleri, yaklaşımları, prosedürleri ve istatistiksel metodları değerlendirebilme yeteneği Temel bilimleri, mühendislik bilgilerini ve hesaplama tekniklerini çevre mühendisliği problemlerinin çözümünde sistematik, geniş kapsamlı ve doğru biçimde kullanabilme yeteneği Disipilinler arası proje ekibinin etkili bir üyesi olarak hizmet edebilme ve çok iyi bir ekip çalışması ruhuna sahip olabilme yeteneği Çevre mühendisliğinin profesyonel ve etik sorumluluğunun bilincinde olabilme yeteneği ve profesyonel olarak etik kararlar verebilmek için diğer rehber kaynakların ve iş ahlakının farkında olabilme yeteneği Çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan sistemleri ve prosesleri tasarlayabilme yeteneği Çevre mühendisliği laboratuvar uygulamalarındaki analizleri tasarlama, yürütebilme, analiz sonuçlarını bilimsel temellere uygun biçimde değerlendirme ve yorumlama yeteneği Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğu bilinci Çevre Mühendisliği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisi Çevre Mühendisliği ile ilgili bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi Çevre Mühendisliği ile ilgili hukuksal konularda farkındalık Çevre Mühendisliği ile ilgili bilgileri bir yabancı dil ile ifade edebilme yeteneği

8 PROGRAM ÇIKTILARIMIZ Temel mühendislik bilgilerini edinme ve uygulama becerisi Deney tasarlama ve yürütmenin yanısıra ortaya çıkan veriyi analiz etme ve yorumlama becerisi Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi sınırlar içerisinde, bir sistemi, parçayı yada işlemi tasarlama becerisi Disiplinlerarası çalışma gruplarında görev alabilme becerisi Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Etkili konuşma, yazma ve grafiksel iletişimde bulunma Mühendislik problemlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlama yeteneği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, beceriyi kullanma ve bilgilerini yenileme yeteneği Modern mühendislik araçlarını ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma yeteneği Arıtım sistemlerini ve süreçlerini tasarlayabilme becerisi Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi Çağın ve ülkenin sorunları hakkında bilgi sahibi olup, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği

9 Hedeflerimiz Temel bilimler ile mühendislik bilimlerinin ana prensiplerini kullanarak Çevre Mühendisliği disiplinini ilgilendiren sorunları çözecek teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans programı sunmak Çevre Mühendisliği amaçları doğrultusunda çevresel sistemleri, mühendislik yapılarını ve süreçlerini tasarlayıp, projelendiren ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmek Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında disiplinler arası ekip çalışması yapabilen, araştırıcı ve sorgulayıcı özelliklere sahip mezunlar yetiştirmek Mesleki ve toplumsal etik sorumluluklar çerçevesinde Dünyadaki ve Türkiye'deki çevresel sorunları profesyonel açıdan izleme, anlama ve çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen, elde ettiği verileri yorumlayabilen ve kendini ifade edebilen mezunlar yetiştirmek

10 ANA BİLİM DALLARI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD Prof. Dr. Emine Erman KARA Prof. Dr. Kenan KILIÇ Doç. Dr. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR Yrd. Doç. Dr. Selma YAŞAR KORKANÇ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ABD Prof.Dr. Fehiman ÇİNER Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER Yrd. Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi DEMİREL Arş. Gör. Begüm GÖKÇEK Arş. Gör. Hamdi MURATÇOBANOĞLU Arş. Gör. Buket ŞAHİN

11 Prof. Dr. Fehiman Çiner Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Görevi: Bölüm Başkanı Çalışma Alanları: Aktif çamur sistemlerinin modellenmesi Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması İçme suyu arıtımı Kimyasal arıtma prosesleri İleri oksidasyon prosesleri Çevresel nanoteknoloji

12 Prof.Dr. Emine Erman Kara Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doktora: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Çalışma Alanları: Çevre Mikrobiyolojisi Toprak Mikrobiyolojisi, Toprak Kirliliği, Mikrobiyal Ekoloji

13 Prof.Dr. Kenan Kılıç Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doktora: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Çalışma Alanları: Toprak Kirliliği,

14 Doç.Dr. Bilal Tunçsiper Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi,Çevre Mühendisliği Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımı Doğal Arıtma Sistemleri Katı Atık ve Yönetimi

15 Doç.Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur Lisans: Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: ODTÜ, Deniz Bilimleri Enst. Doktora Sonrası Çalışma (Post-Doc): ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Çalışma Alanı: Su Kirliliği, deniz kirliliği, ötröfikasyon, çevresel toksikoloji

16 Yrd.Doç.Dr. Selma Yaşar Korkanç Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji ABD Doktora: İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği, Havza Yönetimi Programı Çalışma Alanları: Havza planlama ve yönetimi Toprak koruma, Su koruma, Arazi kullanım planlaması

17 Yrd.Doç.Dr. Ece Ümmü Deveci Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları: Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Biyoteknolojisi

18 Yrd. Doç. Dr. Sevgi DEMİREL Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanı: Biyolojik içme suyu arıtımı, Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Su kalite kontrol

19 Arş.Gör. Öznur Begüm Gökçek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (devam ediyor) Çalışma Alanı: Çevre Yönetim Sistemleri, Biyosorpsiyon, Membran Arıtma Teknolojileri

20 Arş.Gör. Hamdi Muratçobanoğlu Lisans: Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (devam ediyor) Çalışma Alanı: Katı atıklar, anaerobik arıtma

21 Arş.Gör. Buket Şahin Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (devam ediyor) Çalışma Alanı: Su kalitesi Yönetimi, Yenilenebilir enerji kaynakları, Altyapı ve dağıtım sistemleri

22 LABORATUVAR OLANAKLARI Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı Çevre Kimyası Laboratuvarı Atıksu Laboratuvarı

23 Bologna Öncesi ve Güncel Ders Planımız ders planı.docx bolognaoncesiplan.doc

24 Paydaş Kimdir? Program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireyler (Mezun olan ya da henüz öğrenim görmekte olan öğrenciler) - Toplumsal Birimler (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler.) - Program Yürütücüleri (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli ) - Diğer (Devlet, Özel Sektör, Belediye ) İç ve dış paydaşlarımızdır.

25 PAYDAŞLAR Paydaşlar Öğrenciler Mezunlar İşveren Öğretim Üyeleri Çevre Müh. Odası Diğer Akademik Devlet Özel Sektör Belediye vb Diğer Üniversiteler Araştırma kurumları

26 Paydaş Görüşleri Neden Gerekli? Program Yeterliliklerinin (Çıktılarınının) belirlenmesinde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri ile Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları temel oluşturmaktadır.

27 Programların Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri belirlenirken Paydaş Görüşleri Programların içerik ve yapıları güncellenerek, ders planları oluşturulurken EN ÖNEMLİ GİRDİLERDEN BİRİ

28 İÇ PAYDAŞLAR Verilen dersleri yeterli buluyor musunuz? Ders programına hangi dersleri eklersek öğrencilerin daha kaliteli eğitim almasını sağlayabiliriz? Genel olarak öğrencilerin hangi bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olması gerekir? Yeni eklenecek zorunlu ve seçmeli dersler nelere göre belirlenmelidir?

29 DIŞ PAYDAŞ-MEZUN NASIL BİR MEZUN? Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olmalı? Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? Bu program yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı? Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabildik mi? Program mezunlarımızı ayırt eden üstün yanlar neler? (programlarımızın amaç ve yeterliliklerini tanımlarken öne çıkaracağımız ayırt edici üstünlükler) Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar neler? (programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden tasarımlanmasında üzerinde durulacak noktalar)

30 DIŞ PAYDAŞ-İŞVEREN İşyerinizde görev alan çevre mühendislerinin hangi özelliklere sahip olmasını beklersiniz? Mezunlarımızda gördüğünüz eksik yönler nelerdir, hangi konularda yetersiz olduklarını düşünüyorsunuz? Mezunlarımızda gördüğünüz olumlu yönler nelerdir, hangi konularda daha üstün olduklarını düşünüyorsunuz? Sizce hangi konularda lisans döneminde daha donanımlı olmaları iş hayatlarındaki başarılarını etkilerdi?

31 Teşekkür ederim

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL ALAN KODU: 84 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 3 1.1.ISCED

Detaylı

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü Sevgili Öğrenciler, Son derece uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek yükseköğretim aşamasına geldiniz. Bu noktada yapacağınız tercih, hayatınızın bundan sonraki kısmını doğrudan etkileme bakımından

Detaylı

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN- EDEBİYAT, DİL VE-TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ GİRİŞ TANIMLAR A. GENEL ÖLÇÜTLER Ölçüt 1. ÖĞRENCILER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

PROGRAMLAR. Normal (1.) Öğretim (%30 İngilizce) 2. Öğretim (%30 İngilizce) Selçuk -Montana UOLP (İngilizce) Yüksek Lisans Doktora

PROGRAMLAR. Normal (1.) Öğretim (%30 İngilizce) 2. Öğretim (%30 İngilizce) Selçuk -Montana UOLP (İngilizce) Yüksek Lisans Doktora BÖLÜMÜMÜZ 1970-1971 Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu 1971 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi i 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.1) Mühendislik Lisans Programları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ www.tf.sakarya.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi Dekanı Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA

Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA Celal Bayar Üniversitesi MANİSA 2011 1998 yılında ilk defa Sorbon da dört

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1

İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1 İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1 GİRİŞ : Bologna Süreci, Avrupa Birliği nin 1999 yılında yayınladığı Bologna Bildirgesi ile başlayan bir yüksek öğretimde yeniden yapılanma diğer bir

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199 MUHASEBEYE YÖN VEREN GELİŞMELER VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNE YANSIMALARI Yrd.Doç.Dr.Berna Demir Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO berna.demir@bilecik.edu.tr Özet Günümüzde ekonomik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Baha ŞEN 1, Caner ÖZCAN 1 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar

Detaylı