İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş Ocaklarına Genel Bir Bakış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş Ocaklarına Genel Bir Bakış"

Transkript

1 İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş larına Genel Bir Bakış General View to Ouarry Mines in Istanbul Province and Its Surroundings Tansel DOĞAN, Abdulkadir KARADOĞAN, Ali KAHRİMAN, İnan DURDU Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 0, Avcılar, İstanbul tr U. Gökhan AKKAYA istanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Programı. 0, Avcılar, istanbul ÖZ: Bu tebliğ kapsamında İstanbul ili ve çevresi bölgeye ayrılarak (Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze, Ömerli), her bölgede bulunan kırmataş ocaklarının kapsamlı bir envanteri çıkarılmıştır. Bu araştırmalarda, inceleme alanı dahilinde bulunan adet kırmataş ocağının ruhsat bilgileri, personel bilgileri, rezerv, üretim yöntemleri, çevresel sorunları, yıllık üretim kapasiteleri, yıllık satış miktarları ile birlikte ocakta çalışan iş makinaları sayı ve kapasite bakımından incelenmiştir. Ayrıca her bölgedeki kayaç türü, mekanik ve fiziksel özellikleri bakımından değerlendirilerek ocaklarda üretilen ürünlerin kullanım alanları araştırılmıştır. Elde edilen istatistiksel veriler ışığında bölgeler arasında kıyaslama yapılmış olup, kırmataş madenciliğinde karşılaşılan sorunların (üretim, çevre, ürün standartları, satış) çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Kırmataş madenciliği.,, Çevresel sorun, İş makinası ABSTRACT: In this paper, Istanbul Province and its surroundings were classified into five different districts (Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze, Ömerli) and extensive inventory of quarry mines in each district was formed. Licence and personal information, reserve, production method, environmental problems, annual production capacity, annual sale, number and capacity of heavy duty equipments in mines were examined in these studies. Furthermore, usage areas of the production were investigated by the evaluation of mechanical and physical properties of the rock type. By the evaluating all data obtained, all districts were compared, and solutional proposals were presented in order to minimize the problems (production, environmet, production standarts, sale) in this sector. Key words: Quarry mining, Licence, Production, Environmental effects. Heavy duty machines

2 III Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/lstanbul l.giriş Kırmataş, çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olmakla birlikte, özellikle inşaat sektörünün zorunlu olarak kullanılan dir. Yapıların her geçen gün artması ve daha modern bir hale gelmesiyle çok hızlı bir gelişme gösteren inşaat sektörünün temel gereksinimi olan "kırmataşagrega", üretimi ve tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır. Temel bir yapı olan beton, ilerleyen teknolojinin getirdiği avantajlarla birlikte günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Agrega; beton yapımında çimento ve su karışımından oluşan bağlayıcı madde yardımı ile bir araya getirilen, organik olmayan, kum, çakıl, kırmataş gibi doğal kaynaklı veya yüksek fırın cürufu, genleştirilmiş perlit, genleştirilmiş kil gibi yapay kaynaklı olan taneli malzemedir. Agrega; tane boyutlarına bağlı olarak iri agrega ( mm üstü çakıl, kırmataş), ince agrega ( mm altı kum, kırma kum, yapay kum) ve taşunu (0, mm altı filler) olmak üzere üç gruba ayrılır fi,, ]. Beton hacminin %0'ini agrega bileşeni meydana getirdiği için, seçiminde titizlik gösterilmesi gerekmekte ve agreganın fiziki ve mekanik özellikleri istenileni karşılayabilecek nitelikte olmalıdır... Kırmataş Hammaddelerinin Mühendislik Özellikleri Bina, köprü, baraj, yol parkesi, bordur taşı, otoyol, balast, çatı arduvazı gibi çeşitli inşaat işlerinde kullanılan doğal agrega ve kırmataşların seçimi ve değerlendirilmesinde, jeolojik özelliklerinin yanısıra bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin de saptanması gerekmektedir. Bu şekilde, ileride oluşabilecek zararlı etkiler önlenmiş olacaktır. Özgül ağırlık, porozite, birim hacim ağırlık, basınç mukavemeti gibi özellikler kırmataş hammaddelerinin bilinmesi gereken özellikleridir []. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların içerdiği mineraller ve ayrışma dereceleri, taşıma güçleri açısından kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini etkiler. inşaat sektöründeki kullanıma göre direkt veya endirekt olarak etkili olurlar. Agregalar ve kırmataşlar içinde bulunan bu mineral veya mineral gruplarından bazıları, bağlayıcı maddenin ayrışmasına neden olarak betonun parçalanmasına veya çatlamasına yol açarken, diğer bir kısmı agrega ve kırmataş ile çimento hamuru arasında kuvvetli bir bağlanmanın oluşmasını engelleyerek mukavemetin düşmesine neden olur. Betonda agrega kullanımının sağladığı teknik özelliklerin başında; sertleşen betonun hacim değişikliğini önlemesi veya azaltması, sertleşmiş betonun aşınmaya ve çevre etkilerine karşı dayanıklılığını artırması, kendi dayanım gücünün yüksekliği nedeniyle betonun taşımakta olduğu yüklere karşı gerekli dayanımı sağlaması gelir []... İstanbul İli Taşocaklarının Genel Durumu İstanbul ili ve çevresindeki kırmataş ocakları Rumeli yakasında; Cendere, Cebeci, Çatalca; Anadolu yakasında ise; Gebze ve Ömerli olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son yıldır Rumeli yakasında bulunan Bakırköy, Istinye ve Cebeci'deki ocaklar ile Anadolu yakasındaki Kanlıca ve Kartal'daki taşocakları bugün tamamen yoğun şehirleşmenin sınırları içinde kalmış ve üretim faaliyetleri sona ermiştir. Çarpık kentleşme içinde yeralan kırmataş ocaklarının yarattığı çevre sorunları (patlatma sonucu oluşan hava şoku, yer sarsıntısı, kaya fırlaması, kırma ve eleme sonucu oluşan toz ve su problemleri) kırmataş ocaklarının ekonomik ve sürekli bir şekilde çalışmalarını zorlaştırmaktadır [].. İSTANBUL İLİNDE İNCELEME YAPILAN BÖLGELER II Özel İdare Müdürlüğü ve Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda istanbul il sınırları içerisinde bulunan kırmataş ocakları; Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze ve Ömerli olmak üzere beş bölgeye ayrılarak incelenmiştir (Şekil ). Çalışma yapılan kırmataş ocaklarının ruhsat bilgileri, üretim yöntemi ve kapasiteleri, kullanılan patlayıcı maddeler, kullanılan iş makinalarının sayı ve kapasiteleri, kırmaeleme tesisi nihai ürünleri ve ürün kullanım alanları, ocakta çalışan personel sayısı ve nitelikleri hakkında incelemeler yapılmıştır.

3 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/İstanbul Ancak, incelenen ocakların bir kısmında üretim yapılmadığından bu bilgiler tam olarak aiınanamamış ve gözlemlerde bulunulamamıştır. Ayrıca, inceleme yapılamayan ocaklar da mevcuttur. Çalışma kapsamında incelenen tüm ocaklarda, üretim delmepatlatma ile gerçekleştirilmekte olup, üretilen agregalar kırmaeleme tesisine nakledilerek boyuta göre sınıflandırılmakta, yıkandıktan sonra depolanmaktadır. Üretilen agregalar; stabilize (baypas), taş tozu (0 mm), nolu mıcır ( mm), nolu mıcır ( mm) ve nolu mıcır ( mm)'dır. inceleme yapılan bölgelerdeki kayaç birimlerine ait fiziksel ve mekanik özellikler toplu olarak Çizelge l'de verilmektedir []. Bölgelerdeki kırmataş ocaklarında başta hazır beton ve çimento hammaddesi olmak üzere yol, dolgu ve alt yapı malzemeleri üretilmektedir. Şekil. İnceleme Alanının Yer Bulduru Haritası [].. Cendere Bölgesi Cendere havzası, KemerburgazAyazağa arasında, yaklaşık 0 km aralıkta, KBGD yönünde, temeli oluşturan grovakkumtaşı formasyonu içinde doğal bir vadi konumundadır. Cendere vadisi, Ayazağa civarında yüksek tepe ve sırtlarla sınırlanırken, Kemerburgaz'a doğru bu yükselti giderek azalarak devam etmekte, daha sonra KemerburgazKaradeniz az yüksek Neojen yaşlı kumkilkömür düzlükleri ile denize doğru sıfırlanmaktadır. Cendere vadisi ve civarında "kırmataşagrega" ocaklarında izlenen ardalanma, en üstte kuvartener yaşlı alüvyon ve yamaç molozu, pliosen yaşlı kumçakıl, paleozoik yaşlı grovak, ara geçiş zonu olarak killi şistler ve onu takiben kumtaşı şeklindedir. Cendere Bölgesi'nde şu anda beton santralı, asfalt üretim tesisleri ve kırmataş ocağı mevcuttur. Bölgede bulunan taşocağından, Cebi, Tokatlı, İstaş, Güzeltaş, Kartaş firmalarına ait ocak şu anda kapanmış durumdadır. Öztaş, Gümüştaş, İslamoğlu, LafargeEkmel firmalarına ait ocaklarda inceleme yapılamamış olup, inceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, ve 'de verilmektedir... Cebeci Bölgesi Çarpık kentleşme sonucu, Cebeci Bölgesi'ndeki taşocakları bugün tamamen yerleşim bölgeleri arasında kalmış olup, İstanbul genelinde bulunan taşocakları sahaları içerisinde çevre sorunlarının en çok yaşandığı bölge durumundadır. Bölgede paleozoik ve senozoik yaşlı kaya birimleri yer almakta, karbonifer yaşlı Trakya Formasyonu sahanın en yaşlı kaya birimini oluşturmaktadır. Bölgenin büyük bir Çizelge. Bölgelere Ait Kayaç Birimlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri [] Bölge Ozgul Kuru Birim Ağırlık Su Emme Efektif Porozite Tek Eksenli Basma Ağırlık Yd(kN/m ) W a (%) n.(%) Dayanımı Ob (MPa) Cendere Cebeci Çatalca Gebze Ömerli

4 Çizelge Sahibi Akdağlar Sinpaş Kemerburgaz Maden Tesisleri Kapıcıoğlu. Cendere Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilg iler Akdağlar. Sinpaş A.Ş. Kapıcıoğlu Er Inş Mad. San. Tic. Şti Mülkiyet Durumu Süresi (yıl) 0 0 Alanı (hektar) 0 0 e Başlama Tarihi Cinsi Rezerv (M.ton) Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, yol ve alt yapı Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Çizelge. Cendere Bölge sinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Vardiya Vardiya Yılda ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Modeli Kapasitesi suresi (saat) çalışılan gun Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye () sayısı Akdağlar Sinpaş A Ş Kapıcıoğlu Er Inş Mad San adet furukavva adet Atlas Copco adet Atlas Copco adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet ta Yapılan Kullanılan Patlayıcı Maddeler Powergell Powergell Powergell Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Powergell00 kg 9000 kg Elektrikli kapsul00 Çizelge. Cendere Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel idari Bölüm Nakliye Kazı Mühendis Formen Memur Yükleme Akdağlar Sinpaş A Ş Kapıcıoğlu Er Inş Mad San Bilgi verilmedi. Bilgileri Delme Patlatma I Bakım Onarım _ Kırma Eleme Tes Yemekhane Toplam Personel 0 0

5 Ill Ulusal Kırmatas Sempozyumu Aralık 00/Istanbul kısmını kaplayan Trakya formasyonu içerisinde Cebeciköy kireçtaşı üyesi ayırtlanmıştır. Cebeciköy kireçtaşı, yaygın sparit damarlı, sert, tabakalı veya masif görünümlü, koyu gri ve mavimsi siyah renklere sahip biyomikritik kireçtaşıdır. Trakya Formasyonunu açısal uyumsuzlukla örten Belgrad Formasyonu, tutturulmamış veya az tutturulmuş, çakıllı, kumlu, siltli, killi ve yer yer kömürlü seviyeler içeren neojen yaşlı karasal bir çökeldir []. Cebeci Bölgesi'nde şu anda adet kırmatas ocağı mevcuttur. Bu işletmelerden Özyurt A.Ş., Hayırlıoğlu A.Ş. ve Akyıldız A.Ş. kapalı durumdadır. Ahmet Yazıcı A.Ş.'ye ait ocakta ise üretim durdurulmuş olup çalışma kapsamında Sutaş, Has, Çakırlar, Çaysu, Çapaş, Marmara firmalarına ait ocaklarda inceleme yapılamamıştır. İnceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, 'de verilmektedir... Çatalca Bölgesi Bölgedeki kırmatas ocakları Çatalca ilçesine yaklaşık km mesafedeki Sarıkayatepe mevkiinde bulunmaktadır. Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle, patlatma sonucu meydana gelen gürültü, titreşim ve tozdan dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Trakya Havzasının doğusunda yeralan Küçükçekmece, Çatalca ve Selimpaşa arasındaki bölgede Tersiyer sedimanter istifi, orta eosenerken alt oligosen yaşlı kumtaşı ve çakıltaşı, kireçtaşı ve resifal kireçtaşları ile killi kireçtaşışeylden oluşan şelf çökelleriyle başlar. Bunu genç alt oligosenalt miyosen yaşlı sığ denizeldeltaik birimler izler. En üst seviyeyi ise üst miyosen yaşlı akarsu, gölsellagüner ortamda birikmiş olan çökeller oluşturur []. Bölgede şu anda kırmatas ocağı mevcut olup, May, Makyol ve AgregaSa firmalarına ait ocaklarda incelemelerde bulunulamamıştır. İnceleme yapılan ocaklara ait detaylı bilgiler Çizelge, 9, ve 0'da verilmektedir... Gebze Bölgesi İstanbulİzmit karayolunun (E) kuzeyinde yer alan, Kocaeli Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü Taşkaldıran Mevkiindeki kireçtaşı ocakları (Hereke Formasyonu) Gebze Taşocakları İşletmecileri tarafından işletilmektedir. Bölgede paleozoik, mesozoik ve senozoik yaşlı birimler yer almaktadır. Triyas yaşlı birimler karbonifer serileri üzerine transgresif olarak açılı bir diskordansla gelirler. Hereke çevresindeki triyas yaşlı litolojiler; Kapaklı, Erikli, Hereke ve Tepecik formasyonları olarak adlandırılmıştır. Kretaseyi ise Kutluca ve Şemsettin formasyonları temsil eder. Erikli formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen Hereke formasyonu, beyazımsıkoyu grisiyahımsı kireçtaşından oluşur. Çok ince, inceorta ve kalın tabakalardan oluşan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomit seviyeleri de ihtiva eder. Altorta triyas yaşındaki birimin kalınlığı m arasında değişmektedir. [9] Bölgede şu anda 'i faaliyet halinde olmak üzere toplam ocak bulunmaktadır. Kapıcıoğlu ve Emsa taşocağı işletmeleri kapalı olup, Hacıoğullan Köse, Bahri Yılmaz, Mustafa Demirhan, Kocabeton, Aslan Çimento, Kıbsaş, Mıcırsan firmalarına ait ocaklarda incelemelerde bulunulamamıştır. İnceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, ve 'de verilmektedir... Ömerli Bölgesi Bölgedeki kırmatas ocakları Ömerli Beldesi'ne km mesafede yer almaktadır. Üretilen malzemeler, hazır beton, yol ve dolgu olarak kullanılmaktadır. Bölgede paleozoik, mesozoik, senozoik yaşlı sedimanter kayalar ve kretase filisinin içinde arakatkı olarak bulunan andezit birimleri yer almaktadır. Ömerli bölgesinde triyas yaşlı litoloji Karakiraz formasyonu olup kireçtaşı, dolomitli kireçtaşından oluşur. Kretaseyi ise andezit, ara seviyeli kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marndan oluşan Bozhane formasyonu temsil eder [0]. Bölgede şu anda kırmatas ocağından, Selim Usta ve Baran firmalarına ait ocaklar kapanmış durumdadır. Orkisan, Entegre, Doğutaş, Taş Maden şirketlerine ait ocaklarda inceleme yapılamamıştır. İnceleme yapılan ocaklara ait detaylı bilgiler Çizelge,, ve 'da verilmektedir. 0

6 Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocak arına Ait Genel Bilgiler Sahibi Kayalar İnş. A Ş Sitaş Erler Yapı ve Maden A.Ş. Yol ve Yapı End. Ltd. Şti. ÖzGün Dalbay Ltd. Şti. Kayalar İnş.. Sitaş A.Ş. Erler Yapı ve Maden A.Ş Yol ve Yapı End. Ltd Şti. Guntaş A Ş. Dalbay Ltd Şti Mülkiyet Durumu Şahıs Şahıs Tapu Şahıs Süresi (yi) 0 Alanı (hektar) 0,,, e Başlama Tanhi Cinsi Rezerv (M ton), 00 0 Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, dolgu ve temel Hazır beton, yol ve dolgu Hazır beton, dolgu Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Vardiya Vardiya Yılda ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Modeli Kapasitesi süresi(saat) çalışılan gün Delik delme Kazıcıyükleyici Nakliye () sayısı Kayalar İnş. A.Ş. Sitaş A.Ş. Taşcağı Erler Yapı ve Maden Yol ve Yapı End. Ltd. Şti. ÖzGun adet vagondrill adet tamrock adet I adet tamrock adet truckdrıll adet vagondrill adet furukawa. Bilgi verilmedi Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet adet adet ta Yapılan Kullanılan Patlayıcı Maddeler Jelatinit Jelatinit Jelatinit Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Jelatinit00 kg 000 Jelatinit.00 kg.00 kg.0

7 Kayalar Inş A Ş Sıtaş A Ş Erler Yapı ve Maden A Ş Yol ve Yapı End Ltd Ştı OzGun Mühendis. idari Bölüm Formen Memur Nakliye g Kazı Yükleme 0 Delme Patlatma Çizelge. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Akyol Mıcır ve Mermer San Tic A Ş Sahibi May Yapı Ltd Mülkiyet Durumu Hazine Suresi (y>d 0 Alanı (hektar) e Başlama Tarihi 99 Cinsi Bakım Onanm Rezerv (M ton) Kırma Eleme Tes Yıllık (ton) Yemekhane Toplam Personel 9 Kullanım Amacı Çimento, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Artaş A Ş MadkımLtd Ştı Serkanlar Ltd Ştı Timuçin A Ş Akyol Mıcır ve Mermer San Tic Artaş Madkım Ltd Ştı Serkanlar Ltd Ştı AkçanSA AkçanSA AkçanSA A Ş Şahıs Şahıs Tapu Timuçin A Ş Şahıs Çizel ge 9. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Timuçin A Ş Bilgi verilmedi Kapasitesi Vardiya Vardiya suresi (saat) Yılda çalışılan gun ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet vagondrıll adet Atlas Copco adet vagondnll adet truckdnll adet Böhler adet Böhler 0 adet Atlas Copco adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet 9 adet adet 0 adet adet Hazır beton, çimento, yol dolgusu Mıcır üretimi, çimento Çimento yapımı 000 ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Kullanılan Patlayıcılar Powergell Jelatınıt Jelatınıt Jelatınıt Jelatınıt Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Powergel 00 kg 000 kg Gecikmeli kapsûl 000 Jelatınıt 00 kg looookg Gecikmeli kapsul 000 Jelatınıt 00 kg kg 00

8 Çizelge 0. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri idari Bölüm Nakliye Kazı Delme Akyol San.Tic. Artaş A.Ş. Madkim Ltd. Serkanlar Ltd. Timuçin A Ş Mühendis I Formen Memur Yükleme Patlatma Bakım Onarım Kırma Eleme Tes Yemekhane Toplam Personel 9 9 Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Sahibi AkçanSAA.Ş.. Akyıldız Mıcır San Tic.. Aytaş Ayhanlar End.San.Tic. Birleşik Inş. Taahhüt ve Ltd. Şti. DeTaş ve Taşımacılık A.Ş. Set Beton Mad. A.Ş. SürekKurtbal O. Coşkun Şentürk Ocağı : Bilgi verilmedi AkçanSAA.Ş.. Akyıldız Mıcır San. Tic A.Ş Aytaş Ayhanlar End.San.Tic Birleşik Inş Taahhüt ve Ltd. Şti. Ayhanlar Far Turizm SürekKurtbal Ltd. Şti Taşsan A Ş. Mülkiyet Durumu Suresi (y.d Ruhs: Ruhs: Alanı (hektar) 0,, 0,., : e Başlama Tarihi Cinsi Rezerv (M ton) Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, asfalt, dolgu ve alt yapı Hazır beton ve asfalt İnşaat betonu Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton Hazır beton Hazır beton, asfalt, duvar ve dolgu taşı Hazır beton, asfalt Satış Miktarı (ton) Ay Yıl

9 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu AkçanSA Akyıldız Mıcır San Tic Aytaş Ayhanlar Birleşik Inş Taahhüt ve Ltd Ştı DeTaş Taşımacılık Set Beton Surek Kurtbal Taşsan Aralık 00/Istanbul Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Kapasitesi ton/yıl Vardiya Vardiya suresi (saat) 0 S Yılda çalışılan gun ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet Atlas Copco adet vagondrıll ladet Ingersoll Rand LM00 ladet ingersoll Rand LM00 adet vagondrıll I adet vagondrıll adet adet vagondrıll adet furukawa Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri AkçanSA A Ş Akyıldız Mıcır Aytaş Ayhanlar Birleşik Inş ve Mad DeTaş Set Beton A Ş SurekKurtbal Taşsan Bilgi verilmedi Mühendis idari Bolum Formen Memur I Nakliye 0 0 Kazı Yükleme 0 Delme Patlatma adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder I adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör Bakım Onarım Kırma Eleme Tes adet adet adet adet adet adet adet adet Yemekhane ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Kullanılan Patlayıcılar Emuhte 00 Emulıte 000 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 000 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Jelatınıt Toplam Personel 9 Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Emuhte kg Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul000 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emuhte kg Emuhte kg kg Elektrikli kapsul 000 Emuhte kg kg Elektrikli kapsul 000 Emuhte kg 00 kg Gecikmeli kapsul 00 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 00 Emuhte kg Jelatınıt 00 kg kg Gecikmeli kapsul00

10 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Çizelge. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Koç Hafriyat Mad Ltd Ştı Yapı Maden Istaş Yazlar A Ş Kaplan Petrol Ehil A Ş Koç Hafriyat Ltd Ştı Yapı Maden Istaş A Ş Yazlar A Ş Kaplan Petrol A Ş Sahibi Koç Hafriyat Mad Ltd Ştı Yapı Maden A Ş Istaş Mıcır Inş Ltd şt. Selahattın Yaz Selahattın Yaz Selahattın Yaz Mülkiyet Durumu Suresi (y>i) Alanı (hektar) 0, 0 0 e Başlama Tarihi Cinsi Aralık 00/Istanbul Rezerv (M ton) Çizelge. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Ehil A Ş Bilgi verilmedi Kapasitesi ton/yıl Vardiya Vardiya suresi (saat) 0 ^ılda çalışılan gun sayısı , 0, 0 Yıllık (ton) ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet frukavva adet adet adet adet Tamrock adet Holmann adet Gemrock adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet adet 9 adet adet Kullanım Amacı Hazır beton, asfalt Hazır beton, asfalt, yol, dolgu Hazır beton Hazır beton, asfalt ve yol Hazır beton, yol ve dolgu Hazır beton, asfalt Satış Miktarı (ton) Ay Yıl ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Kullanılan Patlayıcı Maddeler Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 0 Emulıte 00 Emulıte kg kg Emulıte kg 000 kg Elektrikli kapsul 00 Emulıte kg 000 Elektrikli kapsul 00 Emulıte 000 kg 0 kg 0 Emulıte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emulıte kg looookg Elektrikli kapsul 000

11 Ill Ulusal Kırmatas Sempozyumu Aralık 00/lstanbul Çizelge Koç Hafriyat Ltd Yapı Maden A Ş İstaşA Ş Yazlar A Ş Kaplan Petrol Ehil. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgil eri İdari Bölüm Mühendis Formen Memur Nakliye Kazı Yükleme Delme Patlatma Bakım Onarım Kırma Eleme Yemek hane Toplam Personel Sayı. SONUÇLAR inceleme alanı olan istanbul ili ve çevresinde kırmatas ocakları; Rumeli yakasında Cendere, Cebeci, Çatalca; Anadolu yakasında ise Gebze ve Ömerli bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Özellikle son yıldır Rumeli yakasında bulunan Bakırköy, İstinye ve Cebeci'deki kireçtaşı ocakları ile Anadolu yakasındaki Kanlıca ve Kartal'daki taşocakları bugün tamamen yoğun şehirleşmenin sınırları içinde kalmış ve üretim faaliyetleri sona ermiştir. Türkiye'nin jeolojik özelliği gereği içinde bulunduğu deprem riski, nüfusun ve beraberinde yapılaşmanın hızla artması, yapı olarak kullanılan kırmataşagreganın kaliteli üretimini zorunlu kılmaktadır yılları arasında İl Özel İdare tarafından 9 adet taşocağı, adet kumçakıl, adet kireç ocağı, adet kum ocağı ruhsatı verilmiştir. Bu çalışma kapsamında, inceleme yapılan bölgeler arasında üretim kapasitesi kıyaslaması yapılacak olursa, Gebze Bölgesi Şekil 'deki grafikte de görüldüğü gibi birinci sırada yer almaktadır. Şekil. Bölgeler Arası Kapasitesi Kıyaslaması İnceleme alanındaki kırmatas işletmeleri küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Büyük ölçekli işletmeler genellikle çimento fabrikaları ve hazır beton santrallerine ait olan işletmelerdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretim genelde 0 işçiyle yapılmakta ve kapasite ortalama 000 olmaktadır. tüm ocaklarda patlatma ile yapılmaktadır. Küçük ölçekli ocakların hemen hemen tamamında delme işlemi eski makinelerle çok uzun sürede gerçekleştirilmektedir. Bu da üretim kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. tesis arası nakliye genelde düşük kapasiteli ve az sayıda la yapılmaktadır. İnceleme alanındaki ocakların tamamında toz, gürültü ve titreşim gibi çevresel sorunlar mevcuttur. Özellikle de ocakların büyük bölümünün yerleşim yerlerine yakın olması dolayısıyla çevresel sorunlar daha büyük bir önem arz etmektedir. içi yollarda meydana gelen toz, sulama yöntemiyle en aza indirilebiliyorsa da kırmaeleme tesislerinde meydana gelen toza karşı mücadele zor olmaktadır. Çevresel sorunların en çok yaşandığı bölge Cebeci ve Çatalca Bölgeleridir. Bölgelerdeki ocakların yerleşim yerlerine çok yakın olması dolayısıyla gürültü, titreşim ve özellikle de toz diğer bölgelere nazaran ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Kırmatas sektörü, gerek üretim büyüklüğü, katma değer/işçi, gerekse iş yeri kazaları, işçi sağlığı performansı açısından çağdaş işletmeciliğin çok uzağında bir görünüm sergilemektedir. Bu bağlamda, işletmelerin istenen boyut ve kalitede üretim gerçekleştirmeleri açısından "maden mühendisi" çalıştırmaları hukuksal bir

12 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/lstanbul zorunluluktur. Maden mühendisi çalıştıran ocaklar, gerek üretim kapasiteleri, gerekse işyeri organizasyonu ve iş güvenliği açısından diğer ocaklara oranla daha iyi durumdadır. istanbul yakın gelecekte kaliteli beton agregabitumlü kaplama agrega sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bu nedenle günümüzde kentler için agrega sahaları, su havzaları, atık depolama bölgeleri, yapılaşma alanları ve yeşil kuşaklar kadar yaşamsal öneme sahiptir. Çağdaş ölçülere göre planlanan ve yönetilen kentlerde bu kaynaklar araştırılarak belirlenmekte ve daha sonra da özenle korunmaktadır. Bu darboğazın aşılması için gerekli rezerv ve kaliteyi sağlayan bölgelerdeki hammaddeler özenle koruma altına alınmalıdır. planlamasına ışık tutacak ciddi envanter çalışması başlatılmalıdır. Jeolojik harita çıkartılması, rezerv kalite araştırması, kalite bazında potansiyel sınıflandırma, yerleşim alanları ile etkileşimin belirlenmesi konularını kapsayacak bu çalışmalarda, jeoloji, jeofizik, maden mühendislik disiplinleri yanında, şehir planlama ve çevre mühendisliği disiplini de yer almalıdır. Sektör için gerekli bilginin hızla üretilmesi ve yaygınlaştırılması, malzeme üretim tekniklerinin ve kullanım alanlarının standartlaştırılması, sektördeki işgücü ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tüzük ve yönergelerin hazırlanması kaçınılmaz olmalıdır. Kırmataş sektöründe, fiyat belirleme konusunda da bir disiplin göze çarpmamaktadır. Bu olgu ise, tamamen kayıt dışı ekonominin avantajlarından kaynaklanmaktadır. Buna karşın sektörde kurumlaşmış firmalar piyasada bu şekilde oluşan rejimden dolayı, haksız rekabetle karşı karşıya kalmakta ve gereken yatırım, büyüme ve teknoloji için sağlıklı bir fon oluşamamaktadır. Bu kayıt dışı görüntüsünden uzaklaştırılması bakımından ivedilikle vergilendirilmenin yaygınlaştırılması yönünde önlemler alınarak, ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Tüm küçük ve orta ölçekli kırmataş işletmeleri Agrega Üreticileri Birliği içinde yeralmalıdır. Başta sektör olmak üzere, meslek odaları, meslek örgütleri, yerel yönetimler, üniversitelerin işbirliğinde ülke bazında agrega rezerv ve potansiyelinin envanterini oluşturma, kırmataş gereksinimi ve kullanım alanlarına göre dağılımını projekte etme, kırmataş kaynaklarının mühendislik özelliklerini belirleme, çevreye duyarlı üretim teknolojilerini geliştirme, üretimi sona ermiş sahaların tekrar doğaya kazandırılması konularında standartlar oluşturma gibi çalışmaların zaman geçirilmeden başlatılması son derece önem taşımaktadır. Ayrıca, Taşocakları Nizamnamesinin iptali ve taşocaklarının Maden Kanunu kapsamına alınması ile yasal belirsizlik ve karmaşa ortadan kalkacaktır. Böylelikle, bu tür işletmeler hem mühendislik disiplini ile çalışma imkanına kavuşacak hem de kayıt dışı ekonominin getirdiği haksız rekabet ortadan kalkacaktır.

13 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/Istanbul Kaynaklar [] Durdu, İ., "İstanbul îli ve Çevresi Kırmataş ları Envanteri", istanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü Maden işletme Anabilim Dalı. Bitirme Ödevi, 00. [] İpekoğlu, B., Çağlayan, M., Haberveren, S, Kurşun,., "Beton Yapımında Kullanılan Agregaların Özellekileri ve Örnek Bir Kuruluş ISTON", Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, TMMOB Maden Mühendisleri Odası istanbul Şubesı& TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası istanbul Şubesi, 99, 999. [] Doğan, T., "Kırmataş Envanteri", istanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Envanter Komisyonu, www istanbul.edu tr/eng/maden. 00. [] Erguvanlı, K., "Mühendislik Jeolojisi", 9 [] Arıoğlu, E., Tokgöz, N., "Kırmataş ları ve Kısa Bir Değerlendirmesi", TMMOB Maden Mühendisleri Odası istanbul Şubesi Çalışma Raporu, Sayı l,no, 99. [] Zarif, I.H, Tuğrul, A., Dursun, G, istanbul'daki Kıreçtaşlarının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi", istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, C:, S:, 00 (baskıda) [] Altunbulak, Ç., "Cebeciköy Dolayının Jeolojisi ve Cebeciköy Kireçtaşının Agrega Olma Özellikleri', istanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bitirme Ödevi, 000. [] Şen, Ş.. Koral, H., Önalan, M.. "KüçükçekmeceÇatalca Dolayında Trakya Havzası Doğusunun Jeolojisi ve Gelişimi. Yeni Bulgular", istanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Vol:, Sayı:,, 99 [9] Halilı, A., Gözübol, A.M, "Hereke Formasyonunun (Gebze Kireçtaşı) Kırmataş Özelliği ve KırmaEleme Tesislerindeki Davranışı", Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi& TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 99, 999 [0] Kozacı, Ö., "ÖmerliHüseyinli Köyü Civarındaki Taşocaklarında Üretilen Triyas Kıreçtaşlarının Agrega Olabilme Özellikleri ve Optimum DelmePatlatma Yönteminin Araştırılması", Bitirme Ödevi, I.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 000.

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Nisan - 2016 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Eylül - 2014 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Serap ALP Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI Ve KAPSAMI 2. ÜRETİM 3. DIŞ TİCARET 4. İSTANBUL İLİ ve ÇEVRESİNDE BULUNAN KIRMATAŞ

Detaylı

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE Mesut ERKAN Genel Sekreter 1 Kompozit Malzeme Olarak Beton Agrega + su Beton?????? Agrega + çimento Beton???? Çimento +Su Çimento hamuru Çimento Hamuru

Detaylı

Türkiye Agrega Sektör Raporu Özgür Öztürk*, Melih Çelikkol*, Mesut Erkan* Turkish Sector Report Unfortunately no inventory that would define the aggregate sector in Turkey has been made to this date. Therefore

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU Dönem Sekreterliği: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklı-İzmir Tel: 0232 462 33 33 Faks : 0232

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

CENDERE (KEMERBURGAZ - AYAZAĞA- İSTANBUL)KIRMATAŞ - BETON VE ASFALT ÜRETİM HAVZASINDA ETÜD VE DEĞERLENDİRİLMESİ

CENDERE (KEMERBURGAZ - AYAZAĞA- İSTANBUL)KIRMATAŞ - BETON VE ASFALT ÜRETİM HAVZASINDA ETÜD VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 Ulusal Kırmataş Sempozyumu*99, Istanbul-1999, ISBN B.16. KGM.O 63 3/66 1 CENDERE (KEMERBURGAZ - AYAZAĞA- İSTANBUL)KIRMATAŞ - BETON VE ASFALT ÜRETİM HAVZASINDA ETÜD VE DEĞERLENDİRİLMESİ INVESTIGATIONS

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ. Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN

İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ. Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN 753 İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN 1.GİRİŞ Bu çal şmada İzmir il s n rlar içinde üretilen Endüstriyel Hammaddeler ve bu hammaddelerin üretimine bölge jeolojisinin

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İHTİYACI OLAN AGREGANIN İŞLETİLMESİ VE KENTSEL FAYDALARI. Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR ahmet.onur@deu.edu.tr

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İHTİYACI OLAN AGREGANIN İŞLETİLMESİ VE KENTSEL FAYDALARI. Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR ahmet.onur@deu.edu.tr 229 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İHTİYACI OLAN AGREGANIN İŞLETİLMESİ VE KENTSEL FAYDALARI Doç. Dr. Gürcan KONAK gurcan.konak@deu.edu.tr GİRİŞ Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR ahmet.onur@deu.edu.tr Araş. Gör. Dr. Doğan

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri With Respect To Produce Hot Mix Asphalt, General Evaluation Of Quarries

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION

KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, lstanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 KUMLARIN BETON ÜRETİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ BENEFICIATION OF SANDS FOR CONCRETE PRODUCTION Ara. Gör. M. Faruk ESKİBALCf,

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

İstanbul-Kocaeli İlleri ve Çevresindeki Agrega Madenciliği Durum Tespit Raporu

İstanbul-Kocaeli İlleri ve Çevresindeki Agrega Madenciliği Durum Tespit Raporu değerlendirme İstanbul-Kocaeli İlleri ve Çevresindeki Agrega Madenciliği Durum Tespit Raporu AGÜB Agrega Üreticileri Birliği info@agub.org.tr Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Ceyhun Atıfkansu Cad. 1222.Sok.No : 15/2 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : http://www.heseninsaat.com email

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

E. Kahraman, A. M. Kılıç. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 01330, Balcalı, Adana

E. Kahraman, A. M. Kılıç. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 01330, Balcalı, Adana Ceyhan Yılankale Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi Investigation of blasting parameters of Ceyhan Yılankale Area

Detaylı

TIRNAK VE BIÇAK SİSTEMLERİ. Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür

TIRNAK VE BIÇAK SİSTEMLERİ. Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür VE BIÇAK SİSTEMLERİ Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür GÜÇ, DAYANIKLILIK, PERFORMANS, ÜRETKENLİK Hensley, inşaat ve madencilik sektörleri için aşınma parçaları imal eden dünya çapında güvenilir bir markadır.

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Cevizlidere Cad. No : 40/1 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : www.heseninsaat.com.tr email : heseninsaat@gmail.com

Detaylı

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Ülkemizin önemli kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli ilinin yüzölçümü oldukça küçüktür. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelir. Sanayi kuruluşlarının

Detaylı

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Osman ÜNAL AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi. Yapı Eğitimi Bölümü, 0200,ANS Kampusu,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AN EVALUATION OF THE MARBLE

Detaylı

EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları 1) Projeler 1 2 3 4 5 Proje Adı Firma Başvuru Cemal Gönen Gönen Madencilik Agrega (Bazalttaşı) Üretim KOSGEB Kobigel Madencilik Kapasitesinin

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği Ergin ARIOĞLU Onursal Başkan 5-6 MART 2015 Sheraton Hotel Maslak / İstanbul 1 1996 yılında TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ ALTYAPI HİZMETLERİ MADENCİLİK PROJELER

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ ALTYAPI HİZMETLERİ MADENCİLİK PROJELER İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ ALTYAPI HİZMETLERİ MADENCİLİK PROJELER HAKKIMIZDA Firmamız hafriyat ve madencilik ile sektöre adım atmış olup daha sonra ek olarak taş ocağı

Detaylı

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler 1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler A. KAHRİMAN, G. KONAK 10:30 10:50 Patlayıcı İşkolu ve Patlatmada Mühendislik Ahlakı H.A. Bilgin 10:50 11:10 Patlatmalı

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI. : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı. : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI. : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı. : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU : Jeofizik Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Kadro Sayısı : 1 I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Yeraltı suyu, maden, petrol gibi doğal yeraltı kaynaklarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü KARE Mühendislik Çevre Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. A.O.S.B. 23. Cadde no:28 ADANA /TURKEY Tel: +90 322 394 4464 E-mail: ahmet48@yahoo.com Web:www.kareeng.com

Detaylı

HEREKE FORMASYONUNUN (GEBZE KİREÇTAŞI) KIRMATAŞ ÖZELLİĞİ VE KIRMA - ELEME TESİSLERİNDEKİ DAVRANIŞI

HEREKE FORMASYONUNUN (GEBZE KİREÇTAŞI) KIRMATAŞ ÖZELLİĞİ VE KIRMA - ELEME TESİSLERİNDEKİ DAVRANIŞI 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu*99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 HEREKE FORMASYONUNUN (GEBZE KİREÇTAŞI) KIRMATAŞ ÖZELLİĞİ VE KIRMA - ELEME TESİSLERİNDEKİ DAVRANIŞI CRUSHED STONE AGGREGATE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI RAPORU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI RAPORU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN FAKÜLTESİ STAJ ÇALIŞMASI RAPORU Adı Soyadı Fakülte No Bölümü Staj Yeri Başlama ve Bitiş Tarihi Çalışmadığı Gün Sayısı - Geçerli Toplam İş Günü Staj Kabul Onayı Öğrenci

Detaylı

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Ayaş İçmece Ve Kaplıcaları Ayaş İçmeceleri Ve Kaplıcaları Güriş İnş. Ve Müh. Güriş İnşaat Ve Mühendislik Ankara Yerleşkesi Güriş İş Mak.

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri The Petrographical Properties of the Aggregates in istanbul and Their Effects on Concrete Strenght Bektaş UZ 1, Gürkan

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı