DİTİB Bölge Koordinatörleri Kurumsal Hizmetleri Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİTİB Bölge Koordinatörleri Kurumsal Hizmetleri Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 1 DİTİB Bölge Koordinatörleri Kurumsal Hizmetleri Değerlendirme Raporu (Kasım 2014) Hazırlayanlar Fatih ŞAHAN, Baden Aykan İNAN, Güney Bavyera Necati BİLGİN, Münster

2 2 İçindekiler Giriş... 3 Ditib Eyalet Birliklerimiz....5 DİTİB Eyalet Gençlik Birlikleri ve DİTİB Gençlik Çalışmaları... 5 DİTİB Eyalet Kadın Birlikleri ve DİTİB Kadın Çalışmaları... 9 DİTİB Dernekleri DİTİB Dernekleri Yeni Camii Projesi DİTİB Din Görevlileri DİTİB ve Diğer Müslüman Teşkilatlar 17 DİTİB ve Kiliseler DİTİB ve Yahudi Cemaati...20 DİTİB ve Anayasayı Koruma Teşkilatları DİTİB ve Alman İslam Konferansı DİTİB İslam Akademileri DİTİB ve Alman İslam İlahiyat Fakülteleri DİTİB Irkçılık & Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu...26 DİTİB e-basın Bülteni...27 EXTRANET ve Cemaat Kütüğü Sistemi...28 PERSİS Sistemi...28 DİTİB Bölge Koordinatörleri Olarak Talep ve Beklentilerimiz.29 DİTİB Dernek Tüzükleri ve Yönetmelikleri...31 Ekler...41

3 3 GİRİŞ Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya genelinde Müslümanlar arasında var olan çoğulculuğu da göz önünde bulundurarak vermiş olduğu hizmetler ile Türkiye kökenli bütün Müslümanlara ulaşabilmektedir. Almanya da yaşayan burasını 2. vatan olarak benimsemiş olan Türkiye kökenli Müslümanlar Camilerimizden ilk kuruluş amacından farklı olarak, yeni beklentiler içerisine girmiş bu doğrultuda camii etrafındaki cemiyet hizmetlerimiz de zamanla çeşitlilik kazanmıştır. Almanyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve en büyük Müslüman dini cemaati olan kurumumuz DİTİB in kurumsal yapısı henüz DİTİB Cemiyetlerimiz ve DİTİB çalışanları tarafından dahi bilinmemektedir. Bu durum gerek kurum içi gerekse dışarıya yönelik profesyonellikten uzak bir görünüm arz etmektedir. Almanya da kurumların Organigramı (Kurumsal Şeması) şeffaflık açısından, o kurumun nasıl işlediğini ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiğinin bilinmesi adına çok büyük bir fonksiyonu icra etmektedir. Almanya dini cemaat yapısına uygun bir organigram hem Genel Merkez hem de Eyalet Birliği nezdinde standard hale getirilerek uygulanması Almanya dini cemaat yapısına kurumsal yapımızı ortaya koyma açısından son derece önem büyük taşımaktadır. (Bkz. Ek 1) 30 yılı aşkın bir süredir Almanya da organize olan kurumumuzun vermiş olduğu hizmetlerin kendi cemiyetlerimiz tarafından dahi bilinmemesi, kurumsal kimliğin ve DİTİB aile şuurunun ortaya çıkmasına engel teşkil etmektedir. DİTİB Birimlerimizin şeffaf bir şekilde sorumluluk, hizmet ve çalışma alanlarının öncelikli olarak DİTİB camii dernekleri nezdinde, daha sonra Alman kamuoyu açısından ortaya konması kurumsal açıdan DİTİB in Alman kamuoyu ve derneklerimiz açısından daha da olumlu bir şekilde algılanmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar DİTİB birimlerinin hangi alanlarda sorumluluk taşıdığı ve hizmet verdiğinin kurum içerisinde dahi bilinmemesi birimlerin işlevlerliği açısından olumsuz ve bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. Aynı şekilde kurumumuz gelişen hizmet yelpazesi çerçevesinde bir takım yeni alanlar istihdam etmekte, kurum içi bir takım yeni görevlendirmeler yapmaktadır. Bu vb önemli istihdamların ve kurum içi görev değişikliğinin gerek Ditib Çalışanlarına, Bölge Koordinatörlerine, Eyalet Birliklerine ve DİTİB Cemiyetlerimize

4 4 bildirilmesi gerekmektir. Sağlıklı bir kurumsal yapının oluşması için birimlerin ve birim görevlilerin çalışma alanları, hangi alanlarda hizmet verildiğinin belirtilmesi gerekmtekdir. Bu durumdaki karışıklığın en çok yaşandığı birimlerden birisi de DİTİB Bölge Koordinatörlerinin kurum içerisindeki yeri ve görev alanları. Bölge Koordinatörleri mi, Bölge Görevlileri mi, Bölge Müdürleri mi? Bu alanda cemiyetlerimiz, Eyalet Birliklerimiz, Ataşelerimiz ve kamuoyu nezdinde kafa karışıklığı oluşmaktadır. -Bölge Görevlilerinin görev tanımlarının yapılmamış olması, bölgedeki cemiyetlerimizde de kurumsal anlamda bir takım sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bölge Koordinatörleri olarak neyin ve hangi konuların koordine edildiğinin belirtilmesi, Bölge Koordinatörlerinin görev alanlarını bildiren Resmi bir yazının DİTİB Genel Başkanımız tarafından Almanya çapında bütün derneklerimize gönderilmesi bu karışıklığı giderecektir. -DİTİB in Eyaletlerde gözü, kulağı, eli, ayağı olan Bölge Görevlilerine Merkez'deki bilgi birikiminin yerel derneklere daha düzenli ve verimli aktarılabilmesi için daha düzenli bilgi aktarımı olmalı. Gerekirse Merkez'den yereldeki derneklere yapılacak ziyaretler Bölge Görevlilerine de iletilmeli. Derneklere (mesela en son dernek yöneticilerinin sigortalanması ile ilgili bilgi) giden yazışmalardan Bölge Görevlileri de haberdar edilmemesi ve daha önceden detaylı bir bilgilendirmenin yapılmaması cemiyetlerimiz nezdinde bir takım karşılıklıklara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. Zira cemiyet başkanlarımız bu vb. konuları Bölge Görevlilerine soruyorlar, DİTİB olarak bu vb. yeniliklerin, gelişmelerin cemiyetlerimize taşınmasında, onlar tarafından kabul görmesinde aydınlatma ve detaylı bilgi verme görevi DİTİB Bölge Koordinatörleri tarafından yapılmaktadır. Bu durum DİTİB Cemiyetleri yeni tüzüğünde de daha açık bir şekilde görülmüştür.

5 5 DİTİB Eyalet Birliklerimiz Eyalet Birliklerinin ww.ditib.de üzeri Menü üzerinden linkleri bir yıldır çalışmıyor. ditib.de üzeri yerel Eyalet Birliklerine ve Bölge Görevlilerine ulaşmak mümkün değil. ditib.de üzeri menü linkinden bir yıldır hatalı sayfa çıkacağına en az bir sayfalık irtibatlar listesi oluşturmak daha uygun olurdu. Eğer Eyalet Birliklerinin kendine ait websayfalarının oluşturulması uzun sürecekse en azından her Eyalet Birliğinin aktüel facebook sayfasına link verilebilir. -Eyaletlerdeki Gelişmeler ve DİTİB adına atılacak adımlar Eyalet Birlikleri Başkanları, Bölge Koordinatörleri ve DİTİB den ilgili birimlerin katılacağı istişare toplantısı neticesinde hayata geçirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Her Eyaletin kendi gerçekleri göz önünde bulundurularak, o eyalete yönelik çözüm üretilmelidir. -Bazı eyalet birliklerimiz halen çanta teşkilatı konumunda olup henüz kendilerine ait bir yerleri bulunmamaktadır. Bu durum Eyalet Birliklerimizin bölgelerde gerek cemiyetlerimiz açısından gerekse de kamuoyu tarafından ciddi bir muhatap olarak algılanmasını engellemektedir. -Eyalet Birliklerimizin hemen hemen hepsi aynı süreçlerden geçmektedir. Bu durum Eyalet Birliklerimiz arasında karşılıklı işbirliği ve istişare toplantılarını elzem kılmaktadır. Eyalet Birliklerimizin bu zamana kadar çok katılımlı ve geniş istişare toplantılarının aksine belirli bir konu etrafında sistematik, düzenli ve belirli periyodik aralıklarla istişare toplantıları ile biraraya gelmeleri gerekmektedir. DİTİB Eyalet Gençlik Birlikleri ve DİTİB Gençlik Çalışmaları Almanya'da camii derneklerimizin varlığı Müslümanların ibadetlerini yapabilmelerine ve belirli bir derece din eğitimi vermelerinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Yeni nesil din görevlilerimiz haftalık programları ile her yaştan kesime din eğitimi vermeye çalışmaktadırlar. Haftasonu Kuran'ı Kerim öğrenmek için camilerimize gelen çocuklarımıza din görevlilerimiz, aşırı yoğunluktan, camii derneklerimizin derslik konusunda yeterli imkanlarının olmamasından dolayı din eğitimi vermek bir yana çocukların hepsine Kuran'ı Kerim okuma dersi dahi tam olarak verememektedirler. Haftasonu Camii'ye din eğitimi ve Kuran'ı Kerim okumayı öğrenmek

6 6 için gelen çocukların çok olması onları yaşlarına ve gelişim seviyelerine göre gruplandırılmasını ve buna göre bir din eğitimi sunmaya imkan verememektedir. Dolayısıyla camilerimizdeki din eğitimi sadece Kuran'ı Kerim okumayı öğrenmekten ve belirli bir yaş grubuna hitap etmekten öteye geçememektedir. Gençlere yönelik din eğitimi camii din görevlimizin haftasonu onlara yönelik vaazlarından oluşmakta bu da sadece çoğu zaman monolog şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu durum Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamız tarafından da eleştirilmiştir. Özellikle ergenlik ve gençlik dönemlerinde bir kimlik arayışı içerisinde olan gençlerimize Almanya gibi aşırı seküler ve her din ve dünya görüşünden insanların yaşadığı çok kültürlü ve çok dinli bir toplumda gençlerine bir kimlik, aidiyet ve bir anlam inşa etmeye imkan verememektedir. Bilhassa 11 Eylül 2001 deki menfur saldırıdan sonra Almanya'da yaşayan göçmen kökenli farklı ülke ve milletten olan Müslümanların hepsi artık etnik ve geldikleri ülkelere göre değil dini kimliklerine göre nitelendirilmesi toplumsal ve politik konulara dini aidiyetleri ile konu olması, en çok Alman toplumunda, okullarda, Praktikum yerlerinde ve Üniversitelerde olan Müslüman gençleri olumsuz yönde etkilemiş, dini bir kimlik arayışında olan gençlerimizi bu ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yollara tevessül etmesine neden olmuştur. Genelde dünyada özelde Almanya da İslam ve Müslümanlar hakkında medyadaki olumsuz dil gençlerimizi içinde yaşadıkları toplumda İslam konusunda, kendi dinleri konusunda çekingen, özgüveni olmayan savunmacı bir anlayışa sevketmiş, bu durum gençlerimizin Almanya daki varlığını ve İslam algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Müslüman gençler adı altında toplanan, bu çerçevede hareket ettiklerini iddia eden kuruluşlar sunmuş oldukları profesyonel ve Almanya gerçeklerine uygun gençlik çalışmaları ve din eğitim imkanlarıyla gençlerimize hitap edebilmekte onlara ulaşabilmektedir. Diğer taraftan bu tür kuruluşlar özellikle Türkiye kökenli gençlere ortak Müslüman bilincine sahip olma iddiasında bulunmakta onları kendi tarihi ve kültürel arka planlarına, köklerine uzaklaşmalarına sebebiyet vermekte ve tek tip İslam Anlayışı sunmaktadırlar.

7 7 Baden-Württemberg Eyaletinde Katolik Rottenburg Başpiskoposluğuna bağlı Akademinin Robert Bosch Stiftung ile yapmış olduğuu Junge Muslime als Partner (Partner olarak Genç Müslümanlar) adlı araştırmaya göre Müslüman gençler her iki kültürü de tanımaları, her iki toplum grubuyla iletişime geçmeleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları, Almanya gerçeklerine uygun bir yapılanma ve çalışma içerisine girmeleri, Alman kurum ve kuruluşlarının kendileriyle daha yapıcı, sürekli ve ileriye dönük bir çalışma içerisinde olmalarını kolaylaştırmakta bu vb alanlarda kendilerinin muhatap (Partner) olarak alınmasını ortaya koymaktadır. Müslüman gençlerin ve gençlik çalışmalarının sadece kendi kurumsallaşmaları içerisinde kalmaması gerektiği, mevcut gençlik yapılanmalarına dahil edilmesi gerektiği, finansal olarak da desteklenmesi gerektiği araştırma neticesinde yayınlanan kitapta ve Akademide gerçekleştirilen programda çeşitli aktörler tarafından önemle vurgulandı. Bu aynı zamanda Müslüman gençler Alman toplumunun bir geleceği olarak sadece Müslüman teşkilatlara bırakılmamalıydı. Bu anlamda DİTİB olarak gençlik çalışmalarını sadece yapısal olarak değil içerik olarak da daha yapısal ve ileriye dönük dini cemaat anlayışı ve ruhuyla doldurmamız gerekmektedir. DİTİB Gençlik çalışmalarını sadece Alman gençlik yapılanlamalarına dahil olma, bu alanlardaki maddi desteklerden yararlanma olarak görmemeli ve gençlik çalışmalarımızı Eyalet dini cemaat yapılanmamızın eşliğinde dini cemaat arka planıyla desteklememiz gerekmektedir. Müslüman gençlerin özellikle çeşitli kurum ve kuruluşlar ile diğer dini cemaatler ile iletişime hazır olduğu bu konuda kendilerinde bir ön yargı bulunmadıklarını bu alanda özellikle diyalog alanında büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda DİTİB in daha önce Federal çapta gerçekleştirmiş olduğu ProDialog projesi de yapılan araştırmada bilhassa vurgulandı ve DİTİB in gençlik çalışmalarını ProDialog da elde ettiği bilgi, birikim ve kaynaklar üzerine bina ettiği araştırmayı yapan kişiler tarafından dile getirildi. DİTİB olarak bizler de kurumsal anlamda ProDialog vb projelerimizin sürekliliğinin (Nachhaltigkeit) olduğunu, bunun sadece Camilerimize yönelik değil aynı zamanda içinde yaşadığımız topluma yönelik kazanımlarının da olduğunu çeşitli platformlarda bu çalışmadan hareketle ifade edebiliriz. Junge Muslime als Partner araştırması DİTİB in ProDialog projesinin kalitesi ve geri dönüşü tescillenmiş oldu.

8 8 Eksiklikler -Tecrübesizlik -Fahri Hizmet verme -Cemiyetlerde Gençlik Gruplarının oluşmaması -Cemiyetlerimizin yeni Tüzüğe geçmemiş olması -Birliğin cemiyetlerimiz tarafından henüz tam kabul görmemesi -Yeni Tüzükte Gençlik Grubu ve Çalışmalarının belirtilmemesi Gelişmeler -kendi aralarında çabuk organize olma -Resmi Makamlarla iletişim ve ortak çalışmalarda daha etkin -geç kalınmış birçok süreci hızlı bir şekilde takip ve telafi etme Öneriler - Bizim ve cemiyetlerimizin geleceği ve varlık gayesi olan gençlerimize kurumsal anlamda çok ciddi destek verilmeli. - DİTİB ve Eyalet Birlikleri ile cemiyetlerimizin ama gündemi gençlik çalışmaları ve onların eğitimi olmalıdır. Bu konuda yapısal ve - Ortak bir bilinç ve bilgi seviyesi oluşturmak için gençlerimize bilhassa kendi alanlarında ve dini alanlarda Almanca ve Türkçe kitap listesi oluşturulmalı - Yine bu doğrultuda küçük rehber kitapçıklar çıkartılmalı - Aynı şekilde Alanının uzmanı kişiler tarafından bölgesel, sistemli ve düzenli seminerler verilmelidir. - Federal ve Eyalet Bazında yıllık ortak, konulu Programların ve organizasyonların gerçekleştirilmesi Dini cemaat olmaktan kaynaklanan bütün hizmet alanlarında gençlerin kendi aralarında ve kendi genç bakışıyla organize olmalarına ve şekillendirmelerine imkan oluşturulması Zekat, Fitre, Umre, Hacc ve Kurban faaliyetlerinde gençlerin de kendi perspektiflerinden çalışmalarda bulunması ve aktif olmalarının sağlanması. Gençlik Çalışmalarının Adem'i merkeziyetçilik ile yapılması

9 9 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği ile gerçekleştirilen Seyyah Programı gençlerimiz ve aileler tarafından olukça büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Seyyah Programı gençlerimizin arasında bir kaynaşmaya, onların kendi tarihleri ve kültürlerini tanıma fırsatı oluşmuştur. Seyyah vb tarihi ve kültürel geziler gerek gençlerimiz arasında gerekse kendi cemiyet yönetim kurulları üyelerimiz arasında daha sistematik ve düzenli bir şekilde daha sık düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafindan ilk defa uygulamaya konulan Değerler Eğitimi Programı, programa katılan gençlerimiz tarafindan kısmen bazı eksiklikler olduğuna dair eleştirilmesine ragmen beğenilmiş devamı istenmiştir. DİTİB olarak kurumsal anlamda bu tür hizmetlerimizi eğitim seminerlerimizi daha da geliştirmeli, belirli konular çerçevesinde insan gruplarımıza göre sistematik ve düzenli hale getirilmesi gerekmektedir. Bazı bölgelerimizde yaş grubundan gençlerimize yönelik bir haftalık gençlik kampı yapılmış, program gençler ve aileler tarafından ilgiyle karşılanmıştıır. Bu tür programlarda din görevlilerimiz gençlerimiz ile birlikte kalmıi aynı şekilde bir dernek başkanımız da din görevlimize eşlik edip katkı sağlamıştır. DİTİB Eyalet Kadın Birlikleri ve DİTİB Kadın Çalışmaları DİTİB Cemiyetlerimizin bel kemiği oluşturan hanım kardeşlerimizin DİTİB Cemiyetleri yeni tüzüğünün hayata geçirilmediği derneklerimizde yönetimde olması sorun olarak görülmektedir. Bu konunun daha hızlı çözülebilmesi için bayanların dernek faaliyetlerine yaptıkları başarılı örnekler daha etkili şekilde tanıtılmalıdır. DİTİB Eyalet Kadın teşkilatlarımız kurumumuz tarafından cemiyetlerimize karşıda pozitif anlamda desteklenmelidir. Federal Kadın Teşkilatımız tarafından her yıl kadın çalışmaları federal düzeyde ödüllendirilmelidir. Kadın Kollarının daha verimli çalışabilmesi ve etkinliklerinin artması için daha fazla bayan Din Görevlisi kadrosu açılmalıdır. Özellikle son yıllarda cemiyetlerimizde insanlarımızın cemiyet hizmetlerine ve faaliyetlerine ilgi göstermesi bölgelerdeki etkin bayan din görevlilerimiz sayesinde gerçekleşmiştir. insanımıza, ailelere ulaşmakta bayan din görevlilerimiz daha başarılı olmaktadır. Bu anlamda cemiyetlerimizin hepsinde olmasa bile, en azından Eyalet birliklerimizin

10 10 keni çalışmaları doğrultusunda gittiği bölgeleşme yapılanmasına uygun olarak her bölgeye mutlaka donanımlı bayan din görevlilerimizin sayısının arttırılması gerekmektedir. DİTİB Dernekleri -DİTİB olarak Eyaletlerde köklü olarak bir yapılanmaya gidilmiş bu amaçla 2009 tarihinde DİTİB Eyalet Birlikleri kurulmuştur. Eyalet Birliklerimiz 2009 yılından bugüne kadar bulundukları Eyaletlerde kendilerini kabul ettimiş, İslam ve Müslümanlarla ilgili konularda, Almanya nın eyalet sisteminin gereği olarak yerel muhatap olarak algılanmaya başlanmıştır. Eyalet Birliklerimiz kuruluşundan bugüne kadar oldukça ciddi bilgi, birikim ve tecrübe toplamışlardır yılı itibariyle cemiyetleriimizde yapmış olduğumuz kadın ve gençlik çalışmalarının sistematik hale getirmek, bu alanlarda da muhatap olarak kabul edilebilmek ve Eyalet Birliklerimizi daha da görünür kılmak için Eyalet Gençlik ve Kadın teşkilatlarımızın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. -DİTİB olarak çalışmalarımız gönüllülük esasına dayanmakta ve gerek cemiyetlerimizde gerekse DİTİB Eyalet Birliklerimiz, Eyalet Gençlik ve Kadın Teşkilatlarımızda farklı meslek ve uzmanlık alanından insanlarımız hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Bu teşkilatlarımızın çalışmaları da elbetteki buralarda fahri olarak görev yapan sorumluların eğitim, bilgi, birikim ve tecrübelerine göre şekil almaktadır. Bu teşkilatlarımızda fahri olarak görev yapan kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra, kendileri ile birlikte DİTİB Teşkilatlarımızın yapmış olduğu kamuoyu çalışmaları, bilgi, birikim, tecrübe ve muhataplarla oluşturulan iletişim ağı da kaybolmaktadır. Farklı alanlardan insanlarımızın DİTİB teşkilatlarında hizmet veriyor olması DİTİB olarak ortak bir dil, bilgi ve ortak akıl oluşturmamızı da engellemektedir. Kurum olarak bu alanlarda hizmet veren insanlarımızı, hizmet verdikleri alanlanlar ilgili Almanya nın tarihi, siyasi ve toplumsal şartları da gözönünde bulundurularak ilmi ve literatur çalışmalarımızla kendilerine destek olmamız gerekmektedir. Almanya da bizleri ilgilendiren gündem, politika ve toplumsal konulara dair DİTİB ailesi olarak ortak bilgi ve akla ihtiyaç duyulmaktadır. Dini bir cemaat olmamız hasebiyle de dini alanda ortak bir bilinç ve dil geliştirmemiz gerekmektedir. Bir kurum olarak DİTİB ailesinin geleceği olan

11 11 DİTİB Cemiyetlerinde, farklı Birliklerinde ve teşkilatlarında fahri olarak hizmet veren yöneticilerimize, sorumlu başkanlarımıza ve cemaatimize yönelik ortak bilgi, bilinç ve ortak akıl oluşturulması DİTİB aile şurunun oluşmasına olumlu katkı sağlayacaktır. DİTİB tarafından belirlenecek konularda alanının uzmanı kişiler tarafından bilgi üretilmesi üretilen bu bilgilerin el kitapçığı şeklinde cemiyetlerimiz, birliklerimiz ve teşkilatlarımız ile paylaşılması ortak akıl ve bilinç oluşturulmasında faydalı olacaktır. Diğer taraftan gerek DİTİB camii derneklerimizde gerekse üst teşkilatlarımızda DİTİB tarafından bizleri ilgilendiren konulara dair ortak bir literatür belirlenmesi ve bunun cemiyetlerimizde ve teşkilatlarımızda yaygın hale getirilmesi bir aile olarak bizleri daha da güçlendirecek, bizleri ilgilendiren konularda birlik ve beraberlik içerisinde daha hızlı hareket etmemize imkan sağlayacaktır. -Uzun yıllardır DİTİB Camii derneklerinde hizmet vermiş 20 yılı aşkındır camii başkanlığı yapmış dernek başkanlarımız bulunmaktadır. Almanya daki camileri inşaa eden kendi fahri çalışmaları ile bu cemiyetlerin ayakta kalmasını sağlayan bu vefakar ve de cefakar insanlarımıza dini cemaat olarak onore edilmesi ve hizmetlerinin formel de olsa takdir edilmesi DİTİB aile ruhu açısından izahtan varestedir. Camii derneklerimizde 10 veya daha fazla yıl süreyle hizmet vermiş başkanlarımızın hacca gönderilmesi, plaket, belge, vb. tarzda ödüllendirilmesi Alman kamuoyu açısından da olumlu karşılanacaktır. -Sermayesi insan olan DİTİB Camii Derneklerimizin ortak akıl ve ortak eylem birliği ile hareket edebilmesi için, Almanya daki bizim ile ilgili gelişmeler noktasında cemiyet başkanlarımız, yönetim kurullarımız nezdinde çeşitli konuların paylaşımı ve rehberlik hizmeti ile Almanya daki gündemimize dahil edilmelidir. -DİTİB Camii derneklerimizin vermiş olduğu hizmetlerin daha görünür olması ve bulundukları şehirlerde yerel kurumlar tarafından ciddiye ve muhatap olarak alınması için ortak tanıtım broşürlerinin (Flyer) oluşturulması gerekmektedir. -DİTİB Camii derneklerimizin hizmet ve faaliyet alanları Almanya genelinde büyük bir oranda benzerlik göstermektedir. Bu yüzden Eyalet Birliklerinin katılımı ile bütün camii derneklerimize yönelik ortak yıllık faaliyet takviminin oluşturulması gerekmektedir. Ortak takvim verilen

12 12 hizmetlerin belirli bir standarda, kaliteye ve sürekliliğe sahip olması açısından son derece önem arz etmektedir. Aynı zamanda yıllık ortak faaliyet takvimi, cemiyetlerimizin birbiri ile bilgi, birikim ve tecrübe alışverişini hızlandıracaktır. -DİTİB Yeni tüzüklerinin hayata geçirilmesi noktasında yaşanılan sıkıntıların tekrarlanmaması adına Almanya daki süreçler konusunda derneklerimizin bilgilendirilmesi, belirli konularda el kitapçığı şeklinde bilgilendirme broşürlerinin hazırlanması gerekmektedir. -DİTİB Camii derneklerimizin çoğunluğu isimleri, tüzükleri ve din görevlileri anlamında DİTİB camii dernekleri olarak geçmektedir. Camii derneklerimizin çoğunluğu başlı başına bir DİTİB olarak hareket etmekte, bazı süreçlere dahil olmamaktadırlar. Bu gibi cemiyetlerimize DİTİB Rehberlik Birimi tarafından belirli aralıklar ile rehberlik verilmesi gerekmektedir. -DİTİB olarak Almanya nın belli başlı büyük şehirlerinde örnek marka cami ve cemiyetler oluşturulması gerek kurumumuz açısından gerekse İslam ve Müslümanlar açısından oldukça olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Marka Cemiyetlerin oluşturulması bir konsept çerçevesinde DİTİB in desteği ve gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Eyalet Birlikleri danışmanlığında her bölge için bu tür dernekler belirlenmelidir. -DİTİB Camii derneklerimizn mevcut profilinde maalesef üniversiteli, akademisyen toplumda belirli mevkilere gelmiş kişiler yer bulamamakta, camii derneklerimizin yönetim kurullarında kendilerini görememekte ve bu tür hizmetlerden ve çalışmalardan uzak durmaktadırlar. Camii derneklerimizde halen 6 ayını Türkiye de 6 ayını Almanya da geçiren dernek başkanlarımız bulunmaktadır. Aynı şekilde bazı cemiyetlerimizde, cemiyet faaliyetleri ve yönetim kurulları hemşehricilik anlayışı ile yürütülmektedir. Bu durum bazı derneklerimizde olumlu netice verirken bazı derneklerimizde de farklı bölgeden insanlarımızın cemiyet faaliyetlerinin ve yönetim kurullarının dışında kalmalarına sebebiyet vermektedir. -DİTİB olarak Almanya da üniversite okuyan, akademisyen ve toplumda belirli yerlere gelmiş Müslümanlara yönelik cemiyetlerimizde planlı, programlı ve belirli bir konsept çerçevesinde dini bir arka planla imkanlar ve ortamlar oluşturulmalıdır. Camii derneklerimizin olduğu üniversite şehirlerinde, o şehre üniversite okumak için gelmiş olan Müslüman gençlere yönelik

13 13 cemiyetlerimizde haftasonu İrfan Kahvaltıları etkinliği yine aynı şekilde belirli bir sistem ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Böylece Cami ve etrafında şekillenen hizmetlere daha geniş çerçevede insanlarımızı dahil etmiş ve bir nesil değişikliğinin ortamı sağlanabilir. -DİTİB Merkez Camii projesinin daha önce belirtilen sürede ve meblağda henüz bitirilmemiş olması derneklerimiz nezdinde olumsuz bir görünüm arz etmiş, Köln Merkez Camii ile ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde cemiyetlerimiz ve din görevlilerimiz ile paylaşılmamış olması DİTİB Cemiyetleri yeni tüzüğünün hayata geçirilmesinde bir mazeret olarak ileri sürülmüştür. DİTİB Merkez Camii projesine dair gelişmeleri gerek kurum çalışanları gerekse fahri dernek yöneticilerimiz sadece basın açıklamaları üzerinden takip etmiş, bu alandaki bilgi kirliliğini de kurumuzdan değil fakrlı basın-yayın organları tarafından gidermeye çalışmıştır. -DİTİB derneklerimizin standard isminin olması marka oluşturmak anlamında olumlu olmuştur ama Almanca resmi isimlerde Köln şivesi olan zu ibaresi Almanya nın çoğu bölgelerinde garip karşılanmıştır. -DİTİB dernekleri bazı standard sorunların Merkez tarafından standard halde çözülmemesinden şikayetçidir, mesela her sene Namaz Vakitleri Cetvelleri (takvimler) Ataşeliklere ödenmelidir, ama Ataşelik fatura kesemediği için DİTİB Muhasebe Danışmanlığı Birimi nden resmi bir çözüm sunulmamaktadır. Ayrıca Namaz Vakitleri Cetvelleri 2013 yılında çok geç geldiği için üye cemiyetlerden hergün Eyalet Birliği'ne şikayetler geldi. Yıllardan beri takvimleri taşıyan TIR şoförleri gece veya gündüz demeden ancak kente ulaştığında cami görevlilerine haber vererek anında camiye gelmemizi bekliyorlar. İsteğimiz TIR şoförlerinin en azından Almanya'ya yaklaşınca, mesela 24 saat önce kente gelecekleri vakti belirmeleri ve bizlerin de bu duruma göre takvimleri camiye taşıyacak kişileri ve vaktimizi ona göre ayarlamamız. -DİTİB derneklerinin her türlü resmi bilgisi ve belgesi 1984 ten beri Köln de arşivlenmiştir yılından sonra bu görevin Eyalet Birlikleri ve Bölge Görevlileri nin yapması istenmiş ama Köln deki arşivler bölgede ve sahada çalışan kişilere açılmadığı için bilgi eksikliği ile verimli

14 14 çalışma engellenmektedir. Ayrıca Merkez de her türlü birim ve müdürlük ayrı ayrı dernekler listesi oluşturduğu için mesela dernek adresi değişikliği veya başkan ile muhatap değişikliği gibi konularda her liste aynı anda değiştirilemediği için iletişim hataları oluşmakta. Bu soruna bilgisayar bölümü ortak veritabanı oluşturarak çözmelidir. DİTİB Dernekleri Yeni Camii Projeleri Almanya ya misafir işçi olarak gelen göçmen Müslümanlar günümüzde yaşadığı ülkelere aidiyetinin bir ifadesi olan yeni camii projeleri ile gündeme gelmektedir. Gerek Almanya genelinde gerekse BW de birçok şehirde Müslümanlar kendi dini ihtiyaçlarına uygun, Almanya daki kalıcılığının ve varlıklarının bir göstergesi olarak çoğunlukla sanayi bölgesinde veya şehir dışında bulunan Camiler den çıkarak yeni bir Camii inşaası içerisinde girmektedirler. Eski fabrikadan ya da evden dönüştürme binaları Camii olarak kullanan Müslümanlar geldikleri ülkelerdeki camilerin fonksiyonlarından farklı olarak, Almanya da Camilerin çok yönlü fonksiyonu olduğunu yaşayarak müşahede ettiler. Almanya da Camiler fonksiyonları itibariyle Hz.Muhmmed (s.a.v) in Medine de inşaa etmiş olduğu Mescid-i Nebevi nin ifa ettiği görevler ve verdiği hizmetler açısından aynı işlevi görmektedirler. Özellikle Türkiye kökenli Müslümanlar ilk defa çoğunluk toplumunda dini azınllık olarak tarihi bir tecrübe yaşamaktadırlar. Bu tarihi tecrübelerinde Almanya da inşaa etmiş oldukları camiler günümüzde Müslümanlara bir dini cemaat olma, aynı dinin müntesipleri olarak biraraya gelme, ibadetlerini yerine getirdikleri, çocuklarının dini eğitim aldığı, kadın ve gençlik çalışmalarının yapıldığı, Almanya nın ikinci dünya savaşından sonra yeniden inşaasına takdir-i şayan bir şekilde çalışkanlıkları ile olağanüstü katkılarda bulunmuş ilk neslin devamlı uğrak yeri olan ve kendi akranlarıyla biraraya geldiği bir yer olarak Camiler birçok özelliği ile çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. 923 Camii derneği ile Almanya nın en büyük Müslüman dini cemaati olan kuruluşumuzun 1984 yılından bugüne Almanya nın gerçeklerine, buradaki insanlarımızın farklılaşan beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik gerek mimari, gerek estetik, gerekse de plan ve proje açısından olsun herhangi bir camii konseptinin olmaması kurumumuz açısından son derece düşündürücüdür.

15 15 Yeni Camii projesi olan cemiyetlerimizi bu alanda Kurumumuzdan danışmanlık hizmeti alamadığı için bulundukları şehrin belediyesinin kilise ve çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşturduğu Moscheebeirat veya Arbeitskreis der Moscheebau (Camii Danışma Kurulu, Camii Yapımı Çalışma Grubu) gibi oluşumlara mecbur bırakılmıştıır. Almanya genelinde cemiyetlerimizin yarıdan fazlasının yeni camii projesi olduğu varsayımı Almanya daki Müslümanların yarım yüzyıldan fazladır varolmalarına uygun düşmektedir. Cami hizmetlerimizin ve Almanya da Müslümanların camilerden beklentileri ve buna bağlı olarak camilerin hizmet alanlarının çeşitlenmesi birçok cemiyetimizi yeni camii projesine sevketmiştir. Şimdilerde cemiyetlerimiz bina olarak fonksyonel olmadığı için, kadın, gençlik ve çocuklarımız açısından cemiyetlerimiz yeni arayışlar içerisine girmiştir. Ayrıca diğer cemaatler özeellikle Türkiye deki son gelişmeleri de dikkate aldığımızda birçok alanda güven kaybettiği için insanlarımız, Müslümanlar DİTİB cemiyetlerine gelmektedirler ve burada görev alan kardeşlerimiz de artık cemiyetleri sadece namaz için açıp kapatmak istememektedirler. Çocuklara, gençlere hizmet veren bir külliye yapmak istemektedirler. Zira bunun acil bir ihtiyaç olduğunu kendileri yakinen ailelerinden, çocuklarından bilmektedirler. Kurumumuzun özellikle birçok cemiyetimizin yeni camii projeleri hazırlıkları ve girişimleri arefesinde cemiyetlerimize öncelikli olarak, Almanya daki Müslümanların günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni camii konsepti sunmalı, bu kapsamda yeni camii projesi olan cemiyetlerimiz ile acil olarak biraraya gelinmeli, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmalıdır. Ortak bir çalıştay ile her cemiyetimiz kendi yeni camii projesini tanıtabilir, bu çalıştaydan ortaya çıkacak bilgileri yeni camii projesi olan cemiyetlerimize yol haritası olarak sunabiliriz.

16 16 DİTİB Din Görevlileri Almanya da 900 den fazla camii derneği ile bütün Müslümanları kapsayacak şekilde hizmet veren kurumumuzun bel kemiğini Din Görevlilerimiz oluşturmaktadır. Türkiye deki görevlerine nazaran Almanya da çok farklı görev alanları olan din görevlilerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Cemiyetlerimiz nezdinde bir DİTİB kimliğinin ve aidiyetinin oluşmasında Din Görevlilerimizin oldukça büyül rolü bulunmaktadır. Bazı DİTİB Cemiyetlerimizin isimlerinin, tüzüklerinin aynı olmasına karşın çok farklı bir dernekmiş gibi birbirlerinden bağımsız hareket etmesi DİTİB olarak aynı gündemi takip etmemesi bu kurumsal aidiyeti ve aile şuurunu zedelemektedir. Bu anlamda bu vb derneklerimizin DİTİB olan bağının tesis edilmesi, DİTİB olarak Almanya daki ve eyaletlerdeki ortak gündemimizin takip edilmesi din görevlilerimiz üzerinden olmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5+5 formülü gündeme getirilmiş ama daha sonra muhataplar hiç bir gelişmeden haberdar edilmemiştir. Başarılı ve Almanya ya iyi uyum sağlamış olan Din Görevlileri ne ilk 5 yıllık görevlerinden sonra başka bir dernekte yine 5 yıllık görev verilme olanağı hem daha fazla Almanya da kalmak isteyen Din Görevlileri tarafından olumlu karşılanmış hem de dernekler Almanya deneyimli Din Görevlileri nden daha fazla faydalanabilmek için sevinmişlerdir. Bu şekilde Almanya da harcanan enerji yine Almanya da kalarak kalıcı bir dini cemaat olma ve Almanca bilen Din Görevlileri edinme yolunda DİTİB e avantaj sağlayacaktır. Din Görevlileri görev sürelerinin sonunda Din Hizmetleri Ataşeliği ne görev raporu sunmaktalar. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve DİTİB in din hizmetleri alanında daha verimli çalışmalarda bulunması açısından oldukça önemli olan bu rapor, dernek başkanlarımız tarafından da cemaat adına dernek yönetimleri resmi olarak Din Görevlisi Performans Raporu sunma hakkı talep etmektedirler. - Son yıllarda derneklere götürdükleri iyi ve verimli hizmetler karşısında Eyalet Birlikleri nin ve özellikle Bölge Görevlileri nin itibarı ve saygı oranı artmıştır. Bundan dolayı ve Denetleme Kurulu görevleri gereği Eyalet Birlikleri yönetim içi ve yönetim ile Din Görevlisi arasına oluşan sorunları çözmek için hakemlik görevine çağrılmaktadır. Bu görevi Merkez i ve fahri çalışan Eyalet Birliği yöneticilerini yormadan Din Hizmetleri Ataşeliği ile işbirliğinde çözebilmek için Bölge Görevlilerine daha fazla yetki ve olanak sağlanmalıdır.

17 17 -Uzun süreli veya kısa dönem din görevlilerimiz Almanya da son yıllarda DİTİB ve cemiyetlerimizde meydana gelen kurumsal değişikliklerden ve gelişmelerden Yurtdışı din hizmetlerine başlamadan önce bilgilendirilmelidir. Özellikle DİTİB Cemiyetleri yeni tüzüğü, yeni tüzüğün ön gördüğü cemiyet çalışmaları ve kurulların işleyişi, DİTİB Eyalet Birlikleri, DİTİB Kadın, Gençlik, Veliler Birliği ve bu Birliklerin federal yapıları ve çalışmaları konusunda din görevlilerimize yönelik yurtdışı görevlerine başlamadan geniş çapta hizmetiçi eğitim verilmelidir. Almanya da dini cemaatler, (Kiliseler, Yahudi Dini Cemaati, Ahmediyya, Aleviler) bunların yapılanmaları, DİTİB olarak dini cemaat olma taleplerimiz ve bu alandaki çalışmalarımız, Müslüman dini cemaat kütüğü, Ayrımcılık, İslam Düşmanlığı, Almanya da gençlik yapılanmaları, Almanya da kiliselerin Seelsorge alanındaki kurumsallaşması, Müslüman Manevi Destek Hizmeti vb alanlarda da din görevlilerimiz Almanya da göreve başlamadan önce bu alanda kendilerine seminer verilmelidir. Aynı konuların sistematik bir şekilde kendi birliklerimize de kendi bakış açımızdan eğitim semineri olarak verilmesi gerekmektedir. DİTİB ve Diğer Müslüman Teşkilatlar Yaklaşık 50 yıldan fazladır Almanya da bulunan Türkiye kökenli Müslümanlar, Almanya da dini ihtiyaçları doğrultusunda dernekleşmeye giderken Türkiye deki ayrılıklarını ve cemaatleşme noktasındaki farklılıklarını da Almanya ya taşımışlardır. Özellikle son yıllarda Türkiye deki sosyal-siyasal ve ekonomik anlamdaki olumlu gelişmeler Almanya daki Türkiye kökenli Müslümanların ortak hareket etmesi noktasında pozitif katkı sağlamıştır. Almanya da Müslümanların ortak platformu olarak gösterilen KRM (Koordinationsrat der Muslime), belirli sembolik etkinliklerin dışında fazla bir etkinliği Müslüman kamuoyuna yansımamıştır veya yansıtılamamıştır. Müslümanların birçoğu KRM in varlığından bile haberdar değildir. Almanya da Türkiye kökenli Müslüman dini cemaatler bile maalesef Alman muhataplarımızın ve kiliselerin oluşturmuş oldukları çeşitli platformlarda biraraya gelmekte, böylesi platformlarda da sanki birbirinden oldukça farklı dini birer grupmuş gibi bir pozisyona sokulmakta,

18 18 Müslümanlar olarak ortak akıl ve eylemden tamamen uzak günü birlik çalışmalar içerisine gidilmektedir. Bu durum özellikle Almanya da farklı grupların öne çıkmasına ve gençlerimiz arasında olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır. Almanya nın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Müslüman dini cemaati olarak en azından Türkiye kökenli Müslümanları biraraya getirme, farklı ortak platformlarda birlikte hareket etme imkanını ve zemini oluşturmamız gerekmektedir. Genel olarak DİTİB in aksine diğer Müslüman teşkilatlarda dinler ve kültürlerarası ilişkiler alanında (Diyalog) görevlendirilen ya da görev alan tamamen fahri ve alanının uzmanı olmayan kişilerden oluşması, bu alanda İslam açısından da bir takım yanlışları beraberinde getirmektedir. Her konuda çok çabuk karar veren, kiliselerin diyalog alanında Müslümanlar için oluşturmuş olduğu bir gündem ve çerçevesi belli olan bir program dahilinde hareket etmeye zorlanan Müslümanlar, herhangi bir konzepti ya da bu alana dair bir duruşu olmaksızın faaliyet göstermeye çalışmaktadırlar. -DİTİB olarak da, kurumumuzun diyalog alanında herhangi bir konseptinin, duruşunun ve bir gündeminin olmayışı, bizleri de bu alanda Kiliselerin belirlediği çerçeve ve etkinliker doğrultusunda hareket etmemize, onların belirlemiş olduğu gündem çerçevesinde gitmemize sebebiyet vermektedir. -Çok açık ve net bir şekilde dinler ve kültürlerarası ilişkiler alanında (Diyalog) beklentilerimizi, işbirliğimizin çerçevesini belirlememiz ve bu doğrultuda belirli bir konsept ile muhataplarımızın karşısına çıkmamız gerekmektedir. Bu durum Almanya çapında diğer DİTİB cemiyetlerimizin ve din görevlilerimizin de bu süreçlere olumlu katkı sağlamasına vesile olacaktır. Diğer Müslüman teşkilatlar ve kardeşlerimizle biraraya gelmede, ortak gündem belirlemede, birçok alanda ortak konseptler geliştirmede DİTİB olarak öncülük etmemiz gerekmektedir. Hristiyan Muhataplarımız oluşturmuş oldukları çeşitli diyalog platformlarında bizim sayemizde diğer Müslümanlar ile biraraya gelmektesiniz, diyalog Müslümanlar arası diyaloğa da katkı sağlamıştır tezini savunmaktadırlar.

19 19 DİTİB ve Kiliseler DİTİB Camii derneklerimiz gerek bulundukları eyalet düzeyinde gerekse bulundukları şehir de Müslümanları temsil etmektedir. Camilerimiz bulunduklaır şehirde Müslümanları temsilen kiliseler ile çeşitli diyalog faaliyetleri yapmaktadırlar. Yapılan diyalog faaliyetlerine Din Görevlierimizin dil sorunundan dolayı fahri insanlar katılmaktadırlar. Şayet Din görevlimiz yeni gelmiş ise bu alan ile Diyalog ile ilk defa Almanya da muhatap olduğundan tam olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği, bu vb toplantı ve etkinliklerde muhatabının beklentileri, muhatabın bizzat kendisi ve çalışma metodları konusunda herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Bu durum dinler ve kültürlerarası ilişkiler alanında sürekliliği ve belirli bir yol haritasını zorunlu kılmaktadır. Cemiyetlerimiz adına fahri olarak katılan dernek başkanlarımız iyi niyetle bazen olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedirler. -Dinler ve Kültürlerası ilişkilerde ortak akıl ve ortak eylem ile hareket edebilmek için Dinler ve Kültürlerası ilişkiler konusunda hangi alanlarda ne tür çalışmalarda bulunulmaktadır, bunun tespitinin yapılması ve yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir. Böylece gerek Din görevlilerimizde gerekse derneklerimizde varolan kafa karışıklığı ve çekingenlik ortadan kaldırılmış olacaktır. -Almanya da dinler ve kültürlerarası ilişkiler alanında katolik ve protestan kiliselerinin en önemli muhatabı olarak DİTİB gösterilmektedir. DİTİB Bölge Koordinatörleri olarak Eyalet düzeyinde dini cemaat başvurularımız ve İslam din dersi konusundaki girişimlerimiz neticesinde büyük kiliseler ile yapmış olduğumuz işbirlikleri ve çeşitli etkinlinler kurumumuz açısından son derece verimli olmuş, DİTİB Bölge Koordinatörlüğünün oluşması ile birlikte kurumumuz Eyaletlerde birçok alanda özellikle kiliseler ve Eyalet Hükümetleri nezdinde ciddi bir muhatap olarak kabul görmüştüür. Özellikle Cami yapımı konusunda Almanya daki mevcut kiliseler bizlere cemiyetlerimize açık desteklerini herzaman için göstermişlerdir.

20 20 DİTİB ve Yahudi Cemaati Almanya da katolik ve protestan kiliseleri ile birçok alanda olan farklı işbirliğimiz Yahudi Cemaati ile yok denecek kadar azdır. Yahudi cemaatinin Almanya da uzun zamandır bir (dini) azınlık olarak bulunması, azınlık kültürünün ve bilincinin getirmiş olduğu tecrübe ve kurumsallaşma konusunda farklı ortak çalışmalar ile kendilerinden istifade etmemiz herzaman sözkonusu olabilir. Kiliselerin aksine Yahudi Cemaati Müslümanlar ile yapılan diyalog faaliyetlerinde daha açık olup, sünnet, helal kesim vb konularda herzaman kendileri ile birlikte hareket etmemiz kurumumuz açısından da bir kazanım olacaktır. Yahudi Cemaati ile DİTİB olarak üst düzeyde bir işbirliğine gidip Camiler ve Yahudi cemiyetleri olarak yıllık düzenli ve konulu ortak etkinlikler düzenleyebilmenin Federal düzeyde bir işbirliğinin temelleri biran önce atılmalıdır. Büyük kiliseler ile yapmış olduğumuz diyalog çalışmalarına Yahudi Cemaatinin de dahil edilmesi biz Müslümanlar açısından bir katolizatör görevi görecek, bu alanda Kiliselerin güçlü etkin söylemlerini kıracaktır. DİTİB ve Anayasayı Koruma Teşkilatları DİTİB Eyalet Birliklerimizin, özellikle Niedersachsen Eyalet Birliğimiz Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiş ve belirli bir işbirliği çerçevesinde yürüttükleri ortak projeler sözkonusu olmuştu. DİTİB in Federal düzeyde Güvenlik İşbirliği çerçevesinde sorunlu Vermisst kampanyasından sonra ipler kopunca işbirliği süreci resmi olarak sonlandırılmıştır. Almanya da İslam adına hareket ettiklerini söyleyen, kimlerle nasıl işbirliği içerisinde olduğu ve kimlere hizmet ettiği belli olmayan bir takım aşırı grupların güçlenmesi, dini söylemleri ile gençler arasında kabul görmesi, Müslüman dini cemaatler ile Anayasayı Koruma Teşkilatları ile yeniden işbirliği kamuoyunda yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. Cemiyetlerimizden bazıları Belediye ve yerel güvenlik teşkilatları Polis ile ortak güvenlik işbirliğine gitmektedirler. Bu durum DİTİB e rağmen gerçekleştirilmektedir.

21 21 Bu vb işbirliği alanlarında cemiyetlerimizde fahri olarak hizmet veren insanlarımız konunun Almanya da hangi çerçevede ele alındığını muhataplarımızın bizlerden beklentilerini ve şayet bir işbirliği olacak ise bunun nasıl ve ne şekilde olması gerektiği yönünde herhangi bir bilgi ve birikimi bulunmamaktadır. Bu vb çeşitli işbirliği alanlarında kurumsal olarak ortak hareket etmemiz Anayası koruma teşkilatları ile DİTİB Eyalet Birlikleri olarak birlikte şekillendireceğimiz bir konsept ile ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Aşağıdaki haberde de görüldüğü gibi cemiyetlerimiz yerelde belediye ve çeşitli resmi makamlarla zaten bu tür güvenlik işbirliği yapmaktadırlar. (http://www.rheinneckarblog.de/27/sich-in-mannheim-sicher-fuehlen/52545.html) (http://www.mrn-news.de/2014/10/25/mannheim-sicher-fuehlen-in-mannheim-runder-tischzieht-bilanz /) DİTİB ve Alman İslam Konferası Alman İslam Konferansı, Müslümanların Almanya da kalıcı olduğu gereğinden hareketle kuruldu. Almanya'da yaşayan Müslümanların yarıdan fazlası Almanya İslam Konferansı'nın ve bu platformdan hareketle hayata geçirilen politikaların varlığından habersiz. Almanya'nın en büyük Müslüman dini cemaati olan ve Alman İslam Konferansı'nın en önemli katılımcılarından olan kurumumuz DİTİB kendi cemiyetleri ve din görevlileri dahi Alman İslam Konferansı'ndan, amaçları ve hedeflerinden haberdar edilmemekte, eyalelerde devlet anlaşması, İslam Din Dersi, İslami Defin, Müslüman Manevi Destek Hizmeti (Seelsorge) gibi bir çok alanda faaliyet göstermesi beklenen Eyalet Birliklerimiz kurumumuzun Alman İslam Konferansı konusundaki politikasından ve stratejisinden bihaber bırakılmaktadır.

22 22 DİTİB İslam Akademileri Almanya da Akademilerin ve özellikle dini cemaatlerin akademilerinin hangi alanlarda aktif olduklarını ve ne gibi çalışmalar içerisinde bulundukları hepimizce malum. Son yıllarda kurulan İslam ilahiyat fakültelerinin yanına İslam Akademileri ilahiyatta görev alan öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin kendilerin ilmi yönden geliştirdikleri, ilahiyat bilgi ve birikimini, akademi üzerinden belirli gruplara çeşitli seminer, kongre ve sempozyumlarla aktarabildikleri bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam Din Dersi, İslam İlahiyat Fakülteleri ve Müslüman manevi destek hizmetleri gibi konulara sonradan dahil olmuş olsak ve de bu süreçlere hazırlıksız yakalanmamıza rağmen kurum olarak özellikle İslam ilahiyat fakültelerinin bulunduğu bölgelerde acil olarak Akademi düzeyinde bir tapılanmaya gidilmesi son derece büyük önem arzetmektedir. Almanlar kendilerinin yönetmiş olduğu çoklu muhatapların olduğu kurumsal aidiyeti olmayan kişileri ne denli destekledikleri hepimizce malum. BW de belirli kesimler tarafından desteklenerek kurulacak olan bir akademiye BW eyalet hükümeti ve çeşitli makamlar het türlü desteği verecekleri bilinmektedir. Tübingen İslam İlahiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin bu akademide alacakları ek eğitimşe imamlık için gerekli donanımlara sahip olacaklardır. Almanya da kurulan İslam İlahiyat Fakültelerinin yanında kurulacak İslam Akademileri dini cemaat olarak tanınma ve kamu tüzel kişiliği statüsünü elde etmek isteyen Eyalet Birliklerimiz için hizmetiçi eğitim seminerleri, İslam Din Dersi öğretmenlerinin, Müslüman manevi destek hizmeti görevlilerinin, din görevlilerinin, gençlerin ve kadınların eğitiminde son derece büyük öneme sahip olacaktır. DİTİB Akademimizin bu alanlara yönelik konseptler geliştirmesi Almanya da Müslüman varlığının kalıcılığını sağlama dini alanda literatüür ve kavram üretme açısından önemli bir fonksiyonu icra edecektir. Hizmetler Almanyaki Müslümanların ve bu toplumun gerçeklerine ve ihityaçlarına göre şekillendirilmelidir. Türkiye de olduğu gibi çekirdek kadrolar oluşturularak Bölge Eğitim Merkezleri ileriye dönük düşünülmeli burada genç ve yetişkin eğitimine yönelik programlar - Hizmetiçi Egitimler yapılmalıdır.

23 23 DİTİB ve Alman İslam İlahiyat Fakülteleri 2010 yılında Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Almanya Bilim Kurulunun Alman toplumunun çok kültürlü, çok dinli bir yapıya sahip olduğu görüşünü savunduğu raporundan hareketle 4 yerde İslam İlahiyat Merkezlerinin açılmasını kararlaştırdı. Esas olarak İslam İlahiyat Merkezlerinin açılması, oluşturulması Eyaletlerin ve Üniversitelerin görevi olarak görülse de bunun bir devlet politikası olduğu Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığının bu süreci başlatması ile açıklanabilir. Almanya da İslam ilahiyat fakültelerinin açılması gündeme geldiğinde Baden Württemberg Eyaleti de özellikle Tübingen ve Heidelberg gibi köklü üniversitelerin varlığı, Almanya nın en önde gelen Eyaletlerinden olması bakımından bir İslam ilahiyat Fakültesinin Baden Württemberg de açılması için 2010 yılında girişimlerde bulundu. Baden-Württemberg Eyaletinde Müslümanları ilgilendiren çok önemli toplantıların hepsi Stuttgart Hohenheim da bulunan Katolik Akademisinde şekillenmektedir. Gerek Eyalet Hükümeti gerekse Katolik Kilisesi bu şekilde Müslümanları hep kontrol altında tutabilmekte, onları istediği şekilde yönlendirmektedirler. Bu akademide yapılan bütün programlar Kurumumuz tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle Eyalet Birliklerimizin önemini vurgulama açısından bu Akademideki toplantılara Eyalet Birlikleri Başkanlarımızın da katılması Halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturma açısından da son derece önem arzetmektedir. Müslümanlar ile ilgili herhangi bir politika, Eyalet çapında hayata geçirilmeden önce, Eyalet Hükümeti için bir ön hazırlık mahiyetinde konu Katolik akademisinde çok geniş katılımlı Müslüman aktörlerle birlikte ele alınıp bütün yönleriyle Katolik kilisesinin moderatörlüğünde ele alınıp tartışılır. Farklı Müslüman grupların konuya yaklaşımları ve duruşları burada tespit edilir ve Eyalet hükümeti bu doğrultuda politikalarına yön verir. İslam ve Müslümanlarla ilgili konuların, İslam Din Dersi, İslam İlahiyat Fakültelerinin açılması, Müslüman dini cemaatlerle devlet anlaşması vb konuların Alman kamuoyu, toplumu açısından da kabul görmesi bu konuların normalleşmesi noktasında katolik akademisi olumlu katkı da sağlamıştır.

24 24 Tübingen Üniversitesi İslam ilahiyat Merkezinin bugünkü haliyle oluşumunda konuyu en başından takip eden, eyalette bütün aktörler ile biraraya gelip, Müslüman dini cemaatlerin beklentileri doğrultusunda bir İslam İlahiyat Merkezi Danışma Kurulunun oluşumunda DİTİB Bölge koordinatörlerimiz büyük katkı sağlamışlardır. -İslam ilahiyat Merkezleri ile DİTİB olarak diğer Müslüman dini cemaatlere nazaran en yapıcı, olumlu katkıyı kurumumuzun sağlayacağından son derece eminiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye ilahiyat tecrübesinin Almanya da henüz oluşum aşamasında olan İslam ilahiyat Merkezlerine, Almanya ya taşınması açısından DİTİB in kurumsal olarak İslam ilahiyat Merkezleri ile daha açık, belirli sürekli ve düzenli bir işbirliğine gitmesi gerekmektedir. -DİTİB Akademinin özellikle İslam İlahiyat Merkezleri için vermiş olduğu iftar programı, burada öğretim görevlisi olarak aktif olan, İslam İlahiyat Merkezi yöneticileri DİTİB in kurumsal olarak vermiş olduğu iftarı oldukça önemsemişler, ilahiyat merkezleri olarak DİTİB den ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik verilen kursun son derece faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Bu anlamda DİTİB den daha çok katkı beklediklerini bizlere farklı yollarla iletmişlerdir. -Almanya daki İslam ilahiyat Fakültelerine olumlu katkı sağlamak, islam ile ilgili konulara kendi dini cemaat ve ilahiyat anlayışımız açısından yaklaşabilmek ve ele alabilmek için DİTİB Akademinin öncülüğünde, Türkiye deki ilahiyat fakültesi tecrübesini Almanya ya taşımak adına yıllık, konulu ve düzenli Sempozyumların organize edilmesi ve bunların yayınlanması Almanya daki Müslümanların özgüvenine ve Alman toplumunda İslam ve Müslümanlar ile ilgili konulara son derece olumlu katkı sağlayacaktır. -DİTİB olarak Almanya daki İslam ilahiyat merkezlerine Tübingen İslam İlahiyat Merkezi Danışma kurulu örneğinde olduğu gibi tek yapıcı katkı sağlayan Müslüman kuruluşu durumundayız. Diğer Müslüman dini cemaatler farklı beklentiler ile danışma kurulunda bulunmaktadırlar. -İslam ilahiyat Fakültesi danışma kurulları bunun nasıl işleyeceği vb konular gerek kurumsal gerekse burada fahri olarak DİTİB adına görev alan kişiler için son derece yeni bir alan olup

25 25 islam ilahiyat merkezleri danışma kurullarında DİTİB adına görev alan kişilere yönelik bir eğitim semineri düzenlenmesi ve bu alanda kurumsal ortak bir yol haritası belirlenmesi gerekmektedir. -İslam İlahiyat Merkezleri danışma kurullarına kurumsal anlamda daha çok katkı sağlayabilmek için katolik ve protestan ilahiyat merkezlerinin üniversite ve rektör ile olan işbirliği ve dini cemaat olarak ortak çalışmalarının nasıl olduğu, Kilise hukuku açısından ne tür bir işbirliğinin ön görüldüğünün kurumumuz ve danışma kurulu üyeleri tarafından çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Zira Müslüman dini cemaatlerin bu alandaki tecrübesizliklerinden istifade ederek ya da bunu kötüye kullanarak gerek ilahiyat merkezlerindeki hocalar, gerek rektör, kiliseler veya Eyalet hükümetleri Müslümanların dini cemaat olmaktan kaynaklanan, diğer dini cemaatlere kilise hukukunun ön gördüğü bir takım hakları kısıtlama noktasına gitmektedirler. Bu alanda kurumsal hafızanın ve tutumun oluşması için Hristiyan ilahiyat fakültelerinin ve burada görev yapan öğretim görevlilerinin dini cemaatler ile nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunun bizim tarafımızdan, kurumumuz tarafından da çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. -Almanya da birçok eyaletde İslam Din Dersleri halen pilot proje olarak okullarda verilmektedir. Eyalet Birliklerimiz dini cemaat olarak İslam Din Dersi için muhatap olmak bununla birlikte dini cemaat statüsünü almak için Eyalet hükümeti yetkilileri ve eyaletlerde çeşitli resmi ve dini kuruluşlarla görüşmeler yapmaktadırlar. Almanya da içinde bulunduğumuz son derece önemli süreçlerde DİTİB Eyalet Birliklerimiz, İslam Din Dersi, İslam İlahiyat Fakülteleri, Müslüman Manevi destek hizmetleri gibi dini cemaatin en önemli faaliyet alanı olan, Eyalet anayasalarının kendilerine tanımış olduğu en önemli haklardan olan bu alanlarda çalışmalarda bulunmaktadır. Kurumumuzun özellikle yukarıda belirtilen bu alanlarda alanının uzmanı olan kişilerden oluşan çalışma gruplarını çok acil bir şekilde hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu alanlar bizlerin sürekli hizmet vereceği, kalıcı hizmet alanları olup bu alanlarda bilgi, birikim ve tecrübenin kurumsallaşıp bütün eyaletlerde değerlendirilmesi gerekmektedir. Günübirlik, ya da günü kurtarmak için bir takım

YeniDernekTüzüğü. Aykan İNAN Bölge Müdürü Eyalet Birliği 2. Başkanı. Münih, Kasım 2012

YeniDernekTüzüğü. Aykan İNAN Bölge Müdürü Eyalet Birliği 2. Başkanı. Münih, Kasım 2012 YeniDernekTüzüğü Aykan İNAN Bölge Müdürü Eyalet Birliği 2. Başkanı Münih, Kasım 2012 Tüzük k Hakkında 1. Yeni tüzük gerekliliği 1. Geçmiş uygulamalar 2. Yeni Tanımlama 2. Tüzüğün ana vizyonu 1. Dini cemaat

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE STRATEJİ GELİŞ İŞTİRME BİRİMLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA YAŞANAN ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sunum Planı 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanl kanlıklarının Çalışma Usul

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Aralık 2012 İÇİNDEKİLER 1. Uzaktan Eğitim Programlarının

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Afiliasyonda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri

Afiliasyonda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri Doç. Dr. Nazife Sefi Yurdakul (İAEAH çalışanları adına) 07.04.2014-İzmir İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 1 ULUSAL AJANS AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI CEREN GENÇ 4 MART 2013 INTERNATIONALISATION Internationalisation of higher education is the process of integrating

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü İÇ KONTROL, EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Peki Kurumsal Akademi kurmanın bir yol haritası var mı? Kurumsal Akademi kurmaya nereden başlamak gerekir?

Peki Kurumsal Akademi kurmanın bir yol haritası var mı? Kurumsal Akademi kurmaya nereden başlamak gerekir? TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği; kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir üretip, araştırma ve geliştirme yapıp, ilkeler belirleyerek,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Tarabya Konferansı Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Almanya nın Ankara Büyükelçiliği 2002 yılından beri, İstanbul/Tarabya daki Alman-Türk Diyaloğu Evi nde Alman-Türk İşbirliği konusu

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği

Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Avrupa Birliği Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim: Standardizasyon ve İşbirliği Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) Müdürü nevsem@gmail.com 1

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU UBYO Konsorsiyumu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 08.07.2015 YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT

ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT ANATOLIA GLOBAL YOUTH-BUSINESS SUMMIT 23 27 TEMMUZ 2010 GELECEĞĠN LĠDERLERĠ ĠSTANBUL DA BULUġUYOR. AIESEC İstanbul Tomtom mah. İstiklal Cad. Nuru Ziya sok. NO:32/5 Beyoğlu İstanbul Tel: +90 212 293 8836,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye Tanışma Toplantısı 9 Ekim 2015 OUR FIELD OUR WORLD OUR IMPACT Akış IODA Nedir? Neden IODA Türkiye?

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK ANKARA - 2012 U L U S L A R A R A S I A L A N D A G E N Ç L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri Eğitiminin Geleceği Konusunda AEUSCO nun Görüşü

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Dijital Dünyada e-spor Çalıştayı

Dijital Dünyada e-spor Çalıştayı ULUSLARARASI ÇOCUK ve BİLGİ GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ DİJİTAL OYUNLAR ÇALIŞTAYLARI 10.EKİM.2017, ANKARA Dijital Dünyada e-spor Çalıştayı SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Çalıştay Katılımcıları... 2 2. Giriş...

Detaylı

HASSAS GÖREV. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. E-posta Web : Tlf :

HASSAS GÖREV. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. E-posta Web :  Tlf : HASSAS GÖREV Bu sunumda; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının, hassas görevlere ilişkin (Kos 2.6.1) eylemi çerçevesince birimlerin hassas görevlerini tespit

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ . 68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı 26 Kasım 2012 tarihinde TÜRMOB Kurulları ve Oda Başkanları nın katılımı ile

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı