Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl"

Transkript

1 Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl Dr. Mustafa ACAR* Almanya daki Türk kökenli seçmenlerin siyasi davranışı özellikle 1998 den sonraki genel seçimlerde, Alman vatandaşlığına geçişin yoğunlaşması ile önem kazanmıştır. Bu konu 2000 li yıllara kadar Alman siyaset bilimcileri tarafından nadiren incelenmiştir 1 ve konu üzerine çok az ampirik araştırma vardır. 2 Bu makalede 2002, 2005 ve 2009 genel seçimleri baz alınarak Alman vatandaşı olan, yani seçme hakkına 3 sahip Türklerin seçmen davranışını etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır. Almanya ya göçün 50. yılında, burada yaşayan Türklerin büyük bir bölümünün Almanya doğumlu olmasına ve entegrasyon çalışmalarına rağmen, karşılıklı yabancılık duygusu her iki toplumda da tam anlamıyla aşılamamıştır. Alman vatandaşı olmak, Türkiye nin bu insanlar üzerindeki etkisini kıramamıştır çünkü Alman vatandaşlığına sahip olmak, bu insanların yaşadıkları problemleri çok az değiştirmiştir. 4 Bu bağlamda, Alman vatandaşı Türklerin seçmen davranışının açıklanmasında, seçmen davranışı teorilerinin yanı sıra dışsal etki diyebileceğimiz faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bugüne kadarki çalışmalar 5 Paul F. Lazarsfeld in (1944) (Columbia School) sosyal yapısalcı teorisinin göçmenlerin seçmen davranışını açıklamakta yetersiz kaldığını, buna karşılık Seymor Martin Lipset ve Stein Rokkan ın (1967) çatışmacı modelinin, Angus Campbell, Grald Gurin ve Warren E. Miller in (1954 ve 1960) geliştirdiği sosyopsikolojik teorinin (Michigan Modeli) ve son olarak Anthony Downs un (1957) rasyonel seçim teorisinin ve bu teorilerin bir kombinasyonunun bu kendine has seçmen davranışını açıklamakta kullanılabileceğini göstermiştir. Bu teorilerin yanı sıra, buradaki Türklerin göçmenlik durumuna özel faktörleri de bu kişilerin siyasi davranış biçimlerini açıklamakta güçlü ve gerekli ögelerdir. Bu faktörlere geçmeden önce Almanya daki Türk kökenli seçmen potansiyeline bir göz atmak faydalı olacaktır. Türk Kökenli Seçmen Potansiyeli ve Seçim Sonuçları Almanya daki Türk kökenli seçmen sayısı üzerine birçok iddia, hesaplama ve söylem olmasına rağmen bunlar şüpheli ve sağlam olmayan bir temele dayalıdır. 6 Alman istatistik kurumu (Statistisches Bundesamt) her yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısını yayınlamasına rağmen bu rakamlar kabacadır. Ayrıca Türkiye ye geri dönenlerin ve ölenlerin sayısı * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışman, Universität Hamburg 1 Klaus Beyme, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Eine Einführung, 1999, s Andreas M. Wüst, Eingebürgerte als Wähler. Erkenntnisse aus der Bundesrepublik Deutschland, 2003a, s Almanya da yaşayan yabancıların seçme ve seçilme hakkını kazanabilmeleri için Alman vatandaşlığına geçmeleri şarttır. 1 Ocak 2000 yılında yürürlüğe giren yasayla birlikte Alman vatandaşlığına geçiş artmıştır. Bu artışın nedenleri arasında seçme ve seçilme hakkı, meslek ve çalışma hayatının iyileştirilmesi, çocuklar için daha iyi bir gelecek şansı, günlük yaşamın ve değişik ülkelere seyahatin kolaylaştırılması sayılabilir. 4 Ulrich Wilamowitz-Moellendorff, Türken in Deutschland I-Einstellungen zu Staat und Gesellschaft, 2001, s.1. 5 Wüst 2002, Tillie 1998 ve 2003, Michon ve Tillie Ulrich Wilamowitz-Moellendorff, Die Rolle der türkischen Minderheit in Deutschland, 2005, s YÜZYIL [49]

2 Dr. Mustafa Acar da tam olarak bilinememektedir. Bunun için hesaplamalarda sadece asgari bir sayı verilebilmektedir. Goldberg ve Humbert in 7 hesaplamalarına göre 1998 genel seçimlerinde , makale yazarının yılları arasındaki Alman istatistik kurumunun verilerine dayalı hesaplamalarına göre 2002 de , 2005 de ve 2009 da civarında Türk kökenli seçmen bulunmaktadır ve bu sayılar Almanya daki genel seçmen sayısının aşağı yukarı yüzde birine tekabül etmektedir. Bu konu üzerindeki tartışmalar, özellikle 2002 seçimlerinde Alman Sosyal Demokrat Partisinin seçimleri sadece oyla kazanması ile birlikte daha da yoğunlaşmıştır. Bu seçimde Türk oyları üzerine bir çok spekülasyon yapılmış ve Türklerin Gerhard Schröder in gizli silahı 8 olduğu ve seçim sonuçlarını fazlasıyla bozdukları 9 üzerinde durulmuştur. Tablo 1: Türk kökenli oyların partilere göre yüzde olarak dağılımı 10 SPD CDU YEŞİLLER FDP SOL PARTİ ,8 9,2 1,2 7, ,5 10,1 23,3 0,9 9,4 Almanya da son üç seçime (2002, 2005 ve 2009) bakıldığında SPD nin (Alman Sosyal Demokrat Partisi) Türkler arasında birinci parti olduğu görülmektedir. SPD yi yeşiller izlemektedir. Burada ilginç bir nokta, Sol Partinin oylarını az da olsa sürekli arttırmasıdır. Buna karşılık Liberaller sürekli oy kaybetmekte ve Hıristiyan Demokratlar Birliği 5-12 puan arasında gidip gelmektedir. Türklerin Seçim Kararını Etkileyen Faktörler Türklerin seçmen davranışını etkileyen kriterler şu şekilde sıralanabilir: Seçim kararını sosyal-psikolojik faktörlerle açıklayan teorinin üç önemli ayağından ikisi olan politik konular ve partilerin adayları (burada özellikle Türk kökenli adaylar), göçmenlik, etnik köken ve etnik kökene aidiyet duygusu, Türk kuruluş ve organizasyonlarının, Türkiye deki hükümet ve politikacıların ve Almanya daki Türk basınının seçim tavsiyeleri ve İslam ın etkisi. Bu beş etkeninin seçmen davranışı üzerine etkilerini tek tek analiz ederek genel bir sonuca varmak daha da kolaylaşacaktır. 1. Politik Konular Türklerin Almanya daki politik davranışları ile göç alan ülkelerdeki farklı göçmen gruplarının geleneksel seçmen davranışları paralellik göstermektedir. Ülkeden ülkeye değişiklikler görülse de, göçmenler genellikle bulundukları ülkenin güçlü sol partilerine eğilim göstermektedirler. Bunun en baştaki sebebi sol partilerin göçmen sorunlarına daha duyarlı olmaları, geleneksel olarak entegrasyon konusunda açık ve toleranslı 11 bir tutum sergilemeleridir. Al- 7 Andreas Goldberg & Andreas Humbert, Politische Meinung der wahlbrechtigten Bevölkerung türkischer Herkunft, 1998, s The Wall Street Journal Europa, Nr. 160, 19 Eylül.2002, sayfa A3. 9 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 259, 07 Kasım 2002, sayfa Kaynak: 2002 için: Goldberg/Sauer 2003: 159; 2005 için: Hürriyet in seçim anketi ; 2009 için: Data U4 ün 11 Mart 2009 daki seçim anketi. 11 Andreas M. Wüst, Einstellungen von Parlamentskandidaten gegenüber Einwandererminoritäten in Deutschland und den Niederlanden, 2005,s. 144 ve Dita Vogel-Andreas M. Wüst, Paradigmenwechsel ohne Instrumentenwechsel? Kontinuität und Wandel im Politikfeld Migration, 2003, s [50] 21. YÜZYIL

3 Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl manya da Türklerin seçim kararlarını etkileyen politik konular ve sorunlar, yapılan araştırmalara göre 12 işsizlik, yabancı düşmanlığı, siyasi ve sosyal eşitlik ile partilerin Türkiye ye (özellikle AB süreciyle ilgili olarak) bakış açılarıdır. Bunların içinde en önemlisi işsizlik ve diğer ekonomik sorunlar gözükse de bunlar Türklerin seçim kararını etkilemiyor. Yabancı düşmanlığı, siyasi ve sosyal alanda eşitlik ve AB sürecinde Türkiye ile ilişkiler partilerin değerlendirilmesinde daha ön plana çıkıyor. Bu konularda SPD, Yeşiller ve Sol Parti, Hıristiyan Birlik Partilerine göre daha ilerici ve toleranslı bir konumdalar ve özellikle SPD büyük bir parti olarak Türklerin oylarının büyük çoğunluğunu almaktadır. FDP bu sorunlarda liberal bir parti olmasına rağmen, programını gerçekleştirebilecek büyüklükte bir parti olmaması ve seçim programlarını Hıristiyan Birlik Partileriyle koalisyon olasılığına göre belirlemesi nedeniyle Türklerden fazla ilgi görmüyor. 2002, 2005 ve 2009 seçimleri için hazırlanan seçim programlarında SPD, Yeşiller ve Sol Parti kendi programlarında yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı Yabanc düflmanl, siyasi ve sosyal alanda eflitlik konular nda SPD, Yefliller ve Sol Parti, H ristiyan Birlik Partilerine göre daha ilerici ve toleransl bir konumdalar ve Türklerin oylar n da bu sebeple alabiliyorlar. mücadeleye yer verirken, CDU her zamanki gibi, sağ radikallerin oyunu da kazanabilmek için, bu seçim programında da bu konulara yer vermedi. Siyasi ve sosyal haklarda eşitlik yine sol partilerin özellikle son yıllarda çokça vurguladıkları bir konu. Bu üç parti de 2009 genel seçimlerindeki seçim programlarında, Avrupa Birliği vatandaşları dışındaki göçmenlerin 12 Goldberg/Sauer 2003 ve 2004, Sauer/Goldberg 2006, Saur 2007, Wilamowitz-Moellendorff 2001, 2002 ve YÜZYIL [51]

4 Dr. Mustafa Acar de komünal seçimlerde seçmen haklarını kabul etmişlerdir. Türkiye nin AB ye üyelik sürecini de destekleyen bu partilerden özellikle SPD ve Yeşiller Türk kökenli seçmenlerin gönlünü kazanmış durumda. FDP nin tutumu bu konuda da Birlik Partileri ile koalisyon olasılığına göre şekillenmektedir. 2. Başbakan Adayları ve Türk Kökenli Adaylar Partilerin başbakan adayları ve Türk kökenli milletvekili adayları da Türklerin seçmen davranışında önemli etkenlerden biridir ve 2005 seçimlerinde SPD nin adayı Gerhard Schröder Türkler için anlamlı ve Türkiye nin AB sürecine tam destek veren adayken, 2009 başbakan adayı olan Steinmeier Schröder in popülerliğine ulaşamamıştır. Diğer taraftan partilerin Türk kökenli milletvekili adayları ve seçilen milletvekilleri Almanya Türk toplumu için çok şey ifade ediyor. Her şeyden önce bu kişiler Türk toplumunun sözcüsü ve siyasi arenadaki temsilcisi olarak görülüyorlar. Tablo 2: Partilerin son iki seçimdeki Türk kökenli milletvekili aday sayıları SPD CDU YEŞİLLER FDP SOL PARTİ Toplam (1) - 4(1) - 8(3) 15(5) (1) 1 7(2) -1 10(1) 22(5) Parantez içindeki rakamlar seçilen milletvekili sayısını gösteriyor Bu anlamda Alman partilerinde Türk toplumu ile siyasi iletişim kurabilmesi için Türk kökenli adaylara ihtiyacı var. Bu ihtiyaca rağmen yeterli Türk politikacının olduğu da söylenemez de sadece SPD ve Yeşillerden birer milletvekili seçilebilmişken, bu sayı 2005 ve 2009 da beş milletvekiline ulaşmıştır. Sol Partiler, Hıristiyan Birlik Partilerine ve Liberallere göre daha çok Türk kökenli aday göstermektedirler (Tablo 2). 3. Göçmenlik, Etnik Köken ve Etnik Kökene Aidiyet Duygusu Göçmenlik, etnik köken ve etnik kökene aidiyet duygusu bir bütün olarak, burada yaşayan Türklerin seçmen davranışını etkileyen en önemli faktördür. Göçmenlik ve etnik köken belli partilere (sol partiler) eğilimi etkiliyor 13 ve bunlardan sadece etnik köken faktörü istatistiksel olarak bütün seçim kararlarının dörtte birini oluşturuyor. 14 Etnik kökene aidiyet duygusu Türklerde çok güçlü ve Alman vatandaşlığına sahip olmak bu duyguyu köreltemiyor. Bunun en önemli nedeni ise Türklerle Türk kökenli Almanların yaşadıkları problemlerin aynı olması, diğer bir deyişle Alman vatandaşlığına sahip olmanın bu problemleri ortadan kaldırmamasıdır. Bu anlamda, genel olarak muhafazakar bir geleneğe sahip olan Türk toplumu, kendi ideolojik yöneliminden çok Alman partilerinin ideolojik yönelimine bakmıştır ve partilerin toplumsal politikalarındaki pozisyonları (ilerici ya da tutucu) Türklerin seçim kararında belirleyici olmuştur. Bu durum siyasi bilgilenme sürecinde Türk toplumuna bir kolaylık sağlamış ve kendi haklarını en iyi savunabilecek bir partiye ya da partilere yönelmelerine neden olmuştur. Türk kökenli seçmenler tutucu Hıristiyan Birlik Partilerinden uzaklaşırken sol partilere, özellikle de Sosyal Demokratlara ve Yeşillere eğilimi artık Almanya da gelenekselleşmiştir. 13 Martina Sauer, Perspektiven des Zusammenlebens: Die Integration türkischstämmiger Migrantinnen und Migranten in Nordrhein- Westfalen. Ergebnisse der achten Mehrthemenbefragung, 2007, s Andreas M. Wüst, 2003A, s [52] 21. YÜZYIL

5 Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl 4. Türk Kuruluş ve Organizasyonlarının, Türkiye deki Politikacılar ve Almanya daki Türk Basınının Seçim Tavsiyeleri Türkiye'deki hükümet ve politikac lar n ve Göçmenlik, etnik köken ve etnik kökene aidiyet duygusunun bir sonucu olarak Türk kuruluş ve organizasyonları- Almanya'daki Türk nın, Türkiye deki hükümet ve politikacıların ve Almanya daki Türk basınının seçim tavsiyeleri, sandığa gidecek tavsiyeleri, sand a bas n n n seçim Türk kökenli seçmenlerin kararının arka planını oluşturmaktadır çünkü Türk kökenli seçmenler genel olarak Türk gidecek Türk kökenli medyası aracılığı ile politik olarak bilgilenmektedir. Türkiye nin seçmen davranışına etkisi yine buradaki Türk med- arka plan n seçmenlerin karar n n yası ve organizasyonları aracılığı ile olmaktadır. Etnik kökene güçlü bağlılık, oy vermede ana vatanın da rolünü güçlendirmektedir ki bu, genellikle Türkiye nin AB sürecine par- oluflturmaktad r. tilerin olumlu ya da olumsuz tutumları ile ilgilidir. Örneğin CDU nun özel ortaklık düşüncesi Türk toplumu tarafından AB üyeliğinin reddedilmesi olarak anlaşılmaktadır ve yine Türk toplumu üyeliğe karşı olanların buradaki Türklere de karşı olduğuna inanmaktadır , 2005 ve 2009 genel seçimlerinde İslami kurumlar, Türk organizasyonları, Türkçe gazetelerin seçim haberleri ve makaleleri ve başbakanın, bakanların ve milletvekillerinin bu seçimler üzerine demeçleri ve yönlendirmeleri hep parti olarak SPD yi, hükümet olarak Sosyal Demokrat- Yeşiller koalisyonunu ve Başbakan olarak da 2002 ve 2005 yıllarında Gerhard Schröder i işaret etmiştir. 5. İslam ın Etkisi Son olarak İslam ın siyasi kararlara etkisine de bir göz atmak gerekiyor çünkü bu Almanya da siyasi olarak pozisyon almada önemli bir faktördür. Burada üç önemli nokta vardır: Birincisi, Hıristiyan Birlik Partileri Almanya daki laikleşme sürecinde kilise ile bağlarını koparamayan ya da bu bağı kabullenilebilir bir seviyeye getiremeyen partilerdir. 16 İkincisi, bu partiler parti tüzüklerinde Hıristiyanlığa aşırı vurgu yapmaktadırlar. 17 Üçüncüsü ise bu partiler, sendikalarla güçlü bir iş birliği yaratabilen SPD nin karşısında liberal-muhafazakar sağ partiler olarak değil, dini ve gelenekçi partiler olarak durmaktadırlar. 18 Büyük çoğunluğu işçi olan Türklerin sendikalarla olan bağları SPD ye yönelimi kolaylaştırırken, Hıristiyan kelimesinin hala bu partilerin isimlerinin başında bulunması bir o kadar Türklerin bu partilere yönelmesini güçleştirmektedir. 19 ve Müslüman olan birinin bir Hıristiyan partisini seçmesi için de bir neden yoktur. 21. YÜZYIL 15 Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich 2005, s Klaus Beyme, 1999, s Felix Struening, Deutsche Parteien und islamische Wählerklientel. Eine Studie zum Wahlverhalten in Deutschland lebender Muslime und über die Möglichkeiten einer islamischen Partei-Gründung, 2006, s Franz Urban Pappi, Sozialstruktur, gesellschaftliche Wertorientierungen und Wahlabsicht, 1977, s Andreas M. Wüst, Das Wahlverhalten eingebürgerter Personen in Deutschland, 2003, s YÜZYIL [53]

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 Savaş Genç *, Osman N. Özalp ** * Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü ** Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No : 06 / 2009 Günümüzde Almanya daki Türk Varlığının Sosyal Yansımları Oktay Hekimler Kapak Sayfasının Arkası Bu sayfa boş bırakılmıştır. Oktay Hekimler

Detaylı

Araştırma Notu 14/167

Araştırma Notu 14/167 Araştırma Notu 14/167 4 Haziran 2014 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ VE AŞIRI SAĞ PARTİLERİN YÜKSELİŞİ Yüksel Alper Ecevit, Özgür Ünal, Selcen Öner *, Merve Özdemirkıran Yönetici Özeti 2014 Avrupa Parlamentosu(AP)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

Die Gaste. 3 Peer. 3 Jürgen 12-14. Alman Eğitim Sisteminde Göçmen Öğretmenlerin, Ailelerin, Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyum 13

Die Gaste. 3 Peer. 3 Jürgen 12-14. Alman Eğitim Sisteminde Göçmen Öğretmenlerin, Ailelerin, Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyum 13 16 Her Yer Taksim Her Yer Direniş Sayı: 28 / Eylül-Ekim 2013 3 Peer STEİNBRÜCK 3 Jürgen TRİTTİN 4 Gregor GYSİ 22 Eylül 2013 günü Almanya da Federal Meclis seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde, 80 milyon

Detaylı

ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler

ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler Yrd. Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Ağustos 2010 - Ankara ALMANYA İmti yazlı Ortaklık ve Göçmen Poli ti kaları Gölgesi nde

Detaylı

Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar

Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar Türkiye nin AB Üyeli i: Almanya n n ve Alman Partilerinin Pozisyonlar İsmail ERMAĞAN* Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası dış politikasının temel eksenini Batı ya çevirirken, 1952 yılında NATO ya eklemlenmiştir.

Detaylı

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Yazarlar Nermin Abadan-Unat Volkan Çıdam Dilek Çınar Zeynep Kadirbeyoğlu Selcan Kaynak Bahar Özay Sercan Taş Aralık

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 84 Haziran 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 2014 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİN İLKLERİ, ENLERİ, AŞIRILARI, KAZANANLARI ve KAYBEDENLERİ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz [Metni

Detaylı

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Essen, Nisan 2007 İçindekiler İçindekiler...2 Tablolar...3 Grafikler...3 Giriş...4 Bölüm 1: Hollanda daki Türk

Detaylı

ALMANYA DA YAŞAYAN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRK GENÇLERİNİN SOSYO KÜLTÜREL YETİLERİ

ALMANYA DA YAŞAYAN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRK GENÇLERİNİN SOSYO KÜLTÜREL YETİLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ALMANYA DA YAŞAYAN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRK GENÇLERİNİN SOSYO KÜLTÜREL YETİLERİ Doç. Dr- Emel Ültanir (emultanir@yahoo.de)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNİN AZINLIK POLİTİKALARINDA TÜRKÇE ANADİL EĞİTİMİNİN KONUMU İSVEÇ, FRANSA VE HOLLANDA ÖRNEKLERİ

AVRUPA ÜLKELERİNİN AZINLIK POLİTİKALARINDA TÜRKÇE ANADİL EĞİTİMİNİN KONUMU İSVEÇ, FRANSA VE HOLLANDA ÖRNEKLERİ AVRUPA ÜLKELERİNİN AZINLIK POLİTİKALARINDA TÜRKÇE ANADİL EĞİTİMİNİN KONUMU İSVEÇ, FRANSA VE HOLLANDA ÖRNEKLERİ Kadir Canatan 1 ÖZET Bu makalede üç farklı Avrupa ülkesinde Türkçe anadil eğitiminin azınlıklar

Detaylı

Seçme ve Seçilme Hakk

Seçme ve Seçilme Hakk YURTDIfiINDA YAfiAYAN TÜRK VATANDAfiLARI Ç N Seçme ve Seçilme Hakk Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları için Seçme ve Seçilme Hakkı Bugün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin güncel verilerine göre dünya

Detaylı

Onlar Bizim Hemşehrimiz

Onlar Bizim Hemşehrimiz Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Editörler: Erol Esen Zeliha Yazıcı 1 Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Editörler:

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

NORVEÇ. VE islamiyet. HAZiRAN 2015 NORVEÇ VE İSLAMİYET 1

NORVEÇ. VE islamiyet. HAZiRAN 2015 NORVEÇ VE İSLAMİYET 1 NORVEÇ VE islamiyet HAZiRAN 2015 NORVEÇ VE İSLAMİYET 1 Haziran 2015 Hazırlayan: Mehmet Faruk Ertekin Yayına hazırlayan: İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım

Detaylı

ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER

ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER Dr. Sedat Şahin* ÖZET Almanya daki Türk vatandaşlarının bu ülkedeki serüveni 1961 yılında başlamıştır. Misafir veya göçmen işçi

Detaylı

Die Gaste. 13 Göçmenler. 3 Hamburg. 7 Çocuklarda. Hamburg da Referandum. Türkçe Yanlışları II Dr. phil. Esin İLERİ» 12. Sayfa. Referandumu Üzerine

Die Gaste. 13 Göçmenler. 3 Hamburg. 7 Çocuklarda. Hamburg da Referandum. Türkçe Yanlışları II Dr. phil. Esin İLERİ» 12. Sayfa. Referandumu Üzerine Sayı: 13 / Temmuz-Ekim 2010 3 Hamburg Referandumu Üzerine Eğitimdeki genişlemeden (Bildungsexpansion) kazançlı çıkanlar, birçok kişi peşlerinden gelip izdiham yaratmasın diye arkalarındaki merdivenleri

Detaylı

YÖNETĐM KURULU RAPORU

YÖNETĐM KURULU RAPORU YÖNETĐM KURULU RAPORU 22.02.1998 19.02.2000 VORSTANDSBERICHT YÖNETĐM KURULU RAPORU I. GĐRĐŞ VE GENEL DEĞERLENDĐRME II. TBB NĐN ÇALIŞMALARI 1. Vatandaşlık Hukuku 2. Yabancılar Hukuku a) Oturma Đzni Hukuku

Detaylı

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 449 Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim 11 Ömer ÇAHA Fatih Ün. İİBF Kamu Yön. Bl. 29 Mart 2009 yerel seçimleri partilerin pozisyonları bakımından radikal değişiklikler getirmemiş olmakla birlikte bazı mesajlar içeren bir sonuca sahiptir. Bilindiği

Detaylı

Die Gaste. Türk Okulu Tartışmaları. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim

Die Gaste. Türk Okulu Tartışmaları. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim» 9. Sayfa Sayı: 12 / Mayıs-Haziran 2010 3 Türk Lisesi mi? Çokdilli Eğitim mi? Erdoğan, Almanya da Türk Okulları açılmalı düşüncesini

Detaylı

F.ALMANYA NIN BADEN-WÜRTTEMBERG EYALETİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI

F.ALMANYA NIN BADEN-WÜRTTEMBERG EYALETİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 29, ss. 55-80. F.ALMANYA NIN BADEN-WÜRTTEMBERG EYALETİNDE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI ERKAN PERŞEMBE *

Detaylı

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012)

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) Araştırma Yöneticisi Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları

Detaylı

Die Gaste. 8Okul. 3 Türkiyeli. 14 Uyumda. Türkiyeli Göçmenlerin. Globalizmi

Die Gaste. 8Okul. 3 Türkiyeli. 14 Uyumda. Türkiyeli Göçmenlerin. Globalizmi 3 Türkiyeli Göçmenlerin Eğitsel Durumu Avusturya İngiltere Fransa Avustralya ABD İsviçre 8Okul Başarısızlığı Prof. Dr. Frank-Olaf RADTKE Göç kökenli çocuklar kavramı, politik, hukuki veya ekonomik beklentilere

Detaylı