KİŞİSEL BİLGİLER.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL BİLGİLER. oyilmaz@ybu.edu.tr"

Transkript

1 Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: KİŞİSEL BİLGİLER Ömer YILMAZ Prof. Dr. Tokat/1964 Tasavvuf Anabilim Dalı Tel: 0 (312) / 3401 E-Posta: EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlahiyat Marmara 1986 Yüksek Tasavvuf Tarihi Köln Üniversitesi 1997 Doktora Tasavvuf Ankara Üniversitesi 2004 Yardımcı Doçentlik Doçentlik Tasavvuf Osmangazi Üniv. Ekim 2012 Doçentlik Tasavvuf YBÜ Ekim 2013 Profesörlük Tasavvuf YBÜ 2014 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi Dış İlişkiler Dairesi Eğit. Uzmanı Türkiye Almanya Din İşleri Y. Krl. Hamburg Din Hiz. Ataşeliği Din İşleri Y. Krl. Yüksek Krl Uzmanı Diplomat Yüksek Krl Uzmanı Osmangazi Üniversitesi Türkiye Eskişehir Tasavvuf Anabilim Dalı Doç. Dr Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Doç. Dr. Prof. Dr Ekim 2013

2 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Dönem Dersin Adı Tasavvuf I Tasavvuf II Kültürlerarası Antropoloji (Seçmeli) Hitabet (Seçmeli) İslam Araştırmalarında Usul (Seçmeli) Kur an-ı Kerim Yüksek Doktora Yüksek : Doktora: TEZLER KİTAPLAR 1. Cumhuriyet Dönemi Zara Müftüleri, (Azer Ofset), İstanbul trz. 2. Dini, Folklorik ve Sosyal Yönleriyle Zara, (Asır Matbaası), İstanbul Zara Camileri, (Bayrak Matbaası), İstanbul Din ve Mutluluk (Bayrak Matbaası), İstanbul 2002.( 3 Baskı) 5.33 Soru da İslam (Bayrak Matbaası), İstanbul İbrahim Kurani nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (İnsan Yayınları), İstanbul Edirne Müftüsü Mehmed Fevzî Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (İlâhiyat), Ankara, Kutsal Yolculuğa Çıkacak Görevli ve Hacı Adayları için Yol Haritası, (Önel Verlag), Köln Alman Mistisizmi,(Bizim Dijital), Ankara Osmanlı Döneminde Tavaslı Bir Kazasker Kureyşizade Mehmed Fevzi Efendi, Hayatı-Eserleri- Fikirleri, (Ata Matbaacılık), İzmir KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Kur andan Öğütler-I-II, (19 Başlık), DİB Yayınları, Ankara Eine tolerante Annäherung an das Thema Europa/Islam/Integration, ed. B. Uçar, Die Rolle der Religion in der Integrationspolitik. Die deutsche Islamdebatte, Frankfurt a. M. 2010, Peter Lang Verlag, ss Haccın Öteki Boyutu ve Ecdadın Hayırla Yad Edilmesi, Hac Teslimiyettir, DİB Yayınları (Halk Kitapları 209), Ankara 2013, ss

3 4. Seni Seviyoruz Ey Allah ın Elçisi, Seni Seviyoruz Ey Nebi, DİB Yayınları (Halk Kitapları 210), Ankara 2013, ss İnsan Aşığı Bir Gönül Eri Mevlana Celaleddin er- Rumi, Gönlümüzde Yankılanan Ses Mevlana, DİB Yayınları (Halk Kitapları 213), Ankara 2013, ss Yunus Emre nin Tasavvuf Anlayışında Ahmet Yesevi Etkisi, Yunus Emre(Bildiriler ve Makaleler), Eskişehir Valiliği Yayınları, Eskişehir 2014, ss MAKALELER 1. Tasavvuf Kültüründe İnsan-Dünya İlişkisi, Tasavvuf Dergisi, (2007), c. VIII, S. XVIII, ss Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kimliğin Korunmasında Tasavvuf Disiplinine Duyulan İhtiyaç, Tasavvuf Dergisi, (2007), c. VIII, S. XIX, ss Din Hizmetinin İlim-Amel-Gönül Boyutu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2007), c. XI, S. II, ss İbnü l-arabî Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûrânî (ö. 1690) nin Yaklaşımı, Tasavvuf Dergisi, (2008), c. IX, S. XXI, ss Dinler arası Diyalogun Mistik Boyutu, Diyanet İlmi Dergi, (2003), c. XXXIX, S. 4, ss Çok Uluslu Osmanlı Devlet Tecrübesinin Çok Din ve Kültürlü AB ye Katkısı, Diyanet İlmi Dergi, (2004), c. XL, S. 3, s Yurtdışı Cami ve Cami Dışı Din Hizmetleri, Diyanet İlmi Dergi, (2006), c. XLII, S.1, ss Mescid-i Nebevi Kütüphanesindeki Türk Müelliflere Ait Yazma Eserler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2006), c. X, S. X/2, ss Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerinin Ulus Anayasalarında Din ve Vicdan Özgürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2007), c. XI, S. I, ss Toplumun Birlik ve Beraberliğine Katkı Sağlayan Bazı Sufi Deneyimler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2008), c. XII, S. I, ss Öteki ile Diyalojik İlişkinin Gereği, İslam Araştırmalar Dergisi, (2008), Hollanda, c. I, S. 1, ss Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Dinî Yapısına Kısa Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2009), c. XIII, S. I, ss Avrupa da Uyum Bağlamında İslam ve Müslümanların Dünü ve Bugünü, Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, (2010), Hollanda, c. 3, S. II, ss

4 14 Ibrāhīm al-kūrānī (gest. 1690) ein Sufi im Widerstreit mit der Wahdat al-wujūd-lehre, Hikma Zeitschrift für islamische Theologie und Religionspaedegogik, (2011),Osnabrück Üniversitesi, Heft 3, ss Medine Melik Abdülaziz Kütüphanesinde Farklı Dillerde Yazılmış Tasavvufla İlgili Yazma Eserler, Journal of Islamic Research, (2011), Hollanda, Vol. 2, ss Almanya da DİTİB Camilerinde Hafta Sonu Uygulanan Kur an Kurslarının Kısa Bir Analizi - Hamburg Örneği Diyanet İlmi Dergi, Mart 2013, ss Hıristiyan Mistik ve İslam Tasavvuf Geleneğinde Kadın İmgesi ve Evlilik Konusuna Kısa Bir Bakış, Eskişehir SB Dergisi, c. XIII, Sayı 2, Aralık 2012, ss Basralı Rabia ve Avilalı Teresa nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2013), c. XVII, S. I, ss Zaman ve Mekânı Aşan Söylemleriyle Yunus Emre de İnsan Anlayışı, Eskişehir SB Dergisi, Aralık ss Avrupa daki İthal Evlilikler Üzerine, Diyanet Aile, Ağustos 2014, S. 284, ss Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü, Keşkül Dergisi, İstanbul 2014, Güz, S. 32, ss ÇEVİRİ MAKALELER 1. Hristiyanlık ve İslâm: Allâh a Giden Farklı Yollar, (Anne Marie Schimmel le Röportaj), mülakat: Renate Beyer, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (2006), c. VII, S. 17, ss Ess, Josef van, Lübnan Makaleleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (2005), c. VI, S.15, ss Josef van Ess, Lübnan Makaleleri-II, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (2006), c. VII, S. 16, ss SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ 1. AB Sürecinde Türkiye de Dini Sosyal Hizmetlerin Önemi (Türkiye-Almanya Örneği)- Diyanet İşleri I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Kızılcahamam, (Müzakere) 2. AB Sürecinde DİB/ Problemler ve Güncel Tartışmalar, İstanbul da Avrupalı Müslüman- Hıristiyan Buluşması Sempozyumu, İSAM/İstanbul, (Almanca Tebliğ) 3. Hz. Peygamberin Işığı Altında Din Görevlilerinin Nitelik ve Sorumluluklarına İrfani Bir Bakış, Hamburg İslam Merkezi, (Uluslararası Sempozyum-Hamburg, Kitap olarak yayımlanmıştır, Hamburg 2012) 4. İnsanın Allah ın Halifesi Olduğu Düşüncesine Sufi Bir Yorum-N. Daye Örneği- Kutlu Doğum Sempozyumu,, Konya 2013,(Müzakere)

5 5. Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlak Düşüncesinde Tasavvufi İzler, Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8-9 Kasım Antalya 2013, (Tebliğ) 6. Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü, DİB, Kutlu Doğum Haftası Nisan 2014 Erzurum. 7. Sufi Alim Edip Devlet Adamı Sinan Paşa da Tasavvuf ve Ahlak, Eskişehir Valililiği, Mayıs 2014 Eskişehir. 8. Kur an ı Anlama ve Anlatma Üslup Sorunlarımız, Bigadiç Müftülüğü, 18 Mart Kalbin Fethi: Güven (Seminer) KYK, Adana Sümer/Hacı Sabancı Kız Yurdu, , Adana. 10. Kalbin Fethi: Güven (Seminer) KYK, Mersin Yenişehir Erkek/Mersin Kız Yurdu, , Mersin. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Yüksek Tezleri Doktora Tezleri SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ 1.Eskişehir İlahiyat Fakültesi, Eskişehir İl Müftülüğü, Din Hizmetlerinde Yöntem, Eskişehir KİTAP/SEMPOZYUM TANITIMLARI 1. Abdülkerim Kuşeyri de Haller ve Makamlar (Tez Tanıtımı), Tasavvuf Dergisi, (2007), S. XIII, ss ATIFLAR 1. Gürkan, N., Mehmed Fevzi Efendi Fethu'l-Verde "Şerhu'l-Bürde", 515 sayfa, İstanbul (s. 14, 27, 108) 2. Erol Öztekin, İbrahim Kûrânî'nin Matlau'l-cûd Adlı Eseri, MÜİF Tasavvuf Aana Bilim Dalı, Y., Dan. H. Kamil Yılmaz, 2007, 186 s. (s.1,12,13,16, 23) 3. Hakan Yekbaş, Mehmed Feyzi Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Caiz Olduğuna Dair Risalesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, c. XIV, S. 1, s

6 4. Hakan Yekbaş, Klasik Türk Şiirinde Regaibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi nin Regaibiyyesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, c. 17, S. 42, Erzurum (2010), ss Ömer Faruk Arslan, Kureyşizade Mehmed Fevzi Efendi nin Tefsir Risalelerinin Tahlili, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı, Y., Dan. Yunus Ekin, 2011,124 s. (s. 5, s. 6, s. 9) 6. Mehmet Kurt, Avrupa Birliği ve Din- Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Kursiyerlerin Avrupa Birliğine Yaklaşımları, Selçuk Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalı, Dan. Mehmet Bayyiğit, Y. Tezi, Konya 2008, (s. 56, 67, s. 93) AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYET ALANINA GİREN ETKİNLİKLER VS. 1. Yılmaz, Ö., Türk-İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi, (Konferans), Diyanet Kutlu Doğum Haftası, Çankırı/Orta Müftülüğü, Yılmaz, Ö. Milletimizde Hz. Peygamber Sevgisi, (Konferans) Diyanet Kutlu Doğum Haftası, Bitlis İlçeleri, Yılmaz, Ö., İnsanın Değeri ve Anadolu da Birlikte Yaşama Tecrübesi, (Konferans) Danimarka Din Hizmetleri Müşavirliği, Kopenhag 2009 (3.5.09) 4. Yılmaz. Ö., Aile İçi Huzur ve Güven, Konferans, DİTİB Hamburg M. Aksa Kadınlar Kolu, Hamburg, Yılmaz, Ö., Ramazan ile ilgili Bilgiler, Anılar fm 93, Hamburg, , saat, Yılmaz, Ömer., Kutlu Doğum Haftası, Anılar fm 93, Hamburg, , saat Yılmaz, Ö., Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed, Bremen, K. D. Haftası, , saat: Yılmaz, Ö., Hz. Peygamberin Işığı Altında Din Görevlilerinin Nitelik ve Sorumluluklarına İrfani Bir Bakış, Hamburg İslam Merkezi, (Uluslararsı Sempozyum-Hamburg.) 9. Yılmaz, Ö., Hz. Peygamberin Sevgi ve Merhamet Işığı altında, Evlilik, Aile İçi İletişim ve Huzur, K. Doğum Haftası, Hückelhoven, , saat: Yılmaz, Ö., Hz. Peygamberin Sevgi ve Merhamet Işığı altında, Evlilik, Aile İçi İletişim ve Huzur, K. Doğum Haftası, Braunschweig, , saat: Yılmaz, Ömer, Hz. Peygamber ve Kardeşlik Ahlakı, Karabük ve İlçeleri, K. Doğum Haftası Yılmaz, Ömer, Kuranı Anlama ve Anlatmada Üslup Sorunumuz, Bigadiç Müftülüğü, 18 Mart 2014.

7 BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER 1. YÖK Denklik İlahiyat Alt Komisyon Üyeliği

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Atatürk. Üniversitesi/ERZURUM Bütünleşik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Atatürk. Üniversitesi/ERZURUM Bütünleşik 1. Adı Soyadı: Mizrap POLAT 2. Doğum Tarihi: 01.01.1964 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Atatürk 1982-1987 Üniversitesi/ERZURUM

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara Müftüsü BİLİMSEL ÇALIŞMALAR LİSTESİ I. KİTAPLAR 1. Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa 1997 (İkinci baskı Bursa 2012).

Detaylı

içindekiler Tasarım MimEmin

içindekiler Tasarım MimEmin 39 içindekiler Başkan Prof. Dr. M. Âkif AYDIN Yayın Kurulu Abdullah Taha ORHAN Muhammed Enes TOPGÜL Zeynep GÜNEŞ SAVRAN Tasarım MimEmin İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar 34662 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e.posta: aunal@bartin.edu.tr ; asifeunal@gmail.com Telefon: 0 378 223 50 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı YIL: 5 / SAYI: 22 - İSAM Bahar Seminerleri Başladı Bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa düzenlenen İSAM seminerleri, 3 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. On dört ayrı bilim

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÜNVANI ADI SOYADI E-POSTA Prof. Dr. İlhan YILDIZ İlhanyildiz@karatekin.edu.tr, ilyil@yahoo.com EĞİTİM ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 2002-2005 Post-Doktora Utah Üniversitesi Brigham Young

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı