İSLAM ŞARKI VE GARP ARASINDAKİ İLMÎ İŞBİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM ŞARKI VE GARP ARASINDAKİ İLMÎ İŞBİRLİĞİ"

Transkript

1 Harakani Dergisi Harakani Quarterly Sayı Number 2, 2014, İSLAM ŞARKI VE GARP ARASINDAKİ İLMÎ İŞBİRLİĞİ 1 Prof. Dr. A. Zeki Velidi TOGAN 2 Çev: Doç. Dr. Emine ÖZTÜRK 3 Çev: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN Cumhuriyetin Kuruluşundan 1950 ye Kadarki Dönemde Zeki Velidi Togan ın Batı da ve İslam Dünyasında İslâmî İlimler Alanındaki Çalışmalara Dair Düşünceleri Özet Bu çalışmada dört konu ele alınmış olup bunlar; 1-Günümüze kadar Müslüman Doğu ve Batı arasındaki işbirliğinin ve diğer yandan bu işbirliğinin çeşitli aşamaları ve sonuçları; 2-Yöntem, ilmî teknikler ve ilmî yayınlar konularında İslam toplumları arasındaki işbirliği; 3-Türkiye de İslâmî araştırma geleneği; 4-Şarkiyatçılar Kongresinde ele alınacak konular. İslam Şarkı ve Garp arasındaki en ciddi ilişkilerin kurulduğu dönemde verilen bu konferansın alanında önemli bir boşluğu doldurduğu ifade edilebilir. Nitekim daha önce Türkçeye kazandırılmamış böyle bir çalışmanın ilim dünyasının takdirine sunulması amacıyla bu çeviri gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Zira Togan ın İslamiyet, bilimsel yöntemler ve Türk İlahiyatıyla ilgili kanaatlerinin ortaya konulması, onun 1 Burada çevrilen metin 17 Mayıs 1950 de Prof. Dr. A. Zeki Velidi TOGAN tarafından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen bir konferanstır. Söz konusu konferans tarihinde Viyana Üniversitesi nde aynı adla verilmiş ve İslam Şarkı ve Avrupa Arasındaki İlmî İşbirliği başlığı altında (Revue des Etudes Islamiques, III, Paris, p ) yayımlanmıştır. 2 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi 3 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

2 110 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , mezkûr alanlara ilişkin tespit ve düşüncelerinin bilinmesi, savunduğu fikirlerin daha doğru anlaşılmasına, tanıtılmasına ve değerlendirilmesine katkı sunabilecektir. 4 Anahtar Kelimeler: Zeki Velidi Togan, İslam, Doğu, Batı, İslam Araştırmaları, Şarkiyatçılar. The Thoughts of Zeki Velid Togan About the Islamic Studies in the Islamic World and West From the Establisment of The Republic of Turkey Until The Period 1950 Abstract In this article four subjects are mentioned. 1-Uptill today the coorporation between Islamic East and West, on the other hand the averages and the results of this coorporation; 2-Method, scientific techniques, and the scientific publishments about international Islamic coorporation; 3-Islamic Research in our country; 4-The Subjects which will be metioned in the congress of orientalists. This study whish is made in a period that the most serious realtions are founded between Islamic East and West, is irons out a most important lack of its area. We beleived taht it was important to bring in this study to Turkish which was not brought in to Turkish before; so we translated it into Turkish. We hope that it has been a pragmatic translation for its area. Key Words: Zeki Velidi Togan, Islam, East, West, Islamic Researchs, orientalist. GİRİŞ 1-Avrupaî yöntemler uygulayarak ilmî gelişmeye katkıda bulunan veya Avrupa felsefesinin etkisi altındaki Şarkiyatçılar üç gruba ayrılabilir: 1) İlk grup Batı dili hakkında çok az bilgiye sahip olmasına karşın dolaylı olarak Batı nın ilmî (açıdan) etkisinde kalan kişilerden oluşur. Bunlar arasında Türkiye den Subhi Paşa ve Cevdet Paşa; Mısır dan Petersbourg Üniversitesi nde öğretim 4 Bu çalışmada Togan ın Batı ve İslam Dünyası ndaki İslâmî ilimler alanında yapılan çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri iş bu makalenin çevirisi yapılarak verilmiş; onunla ilgili ayrı bir başlık açılmamış; görüşleri yorum katılmadan kendi kaleminden sunulmuş ve bu çalışmanın sonuç kısmında ulaşılan neticeler değerlendirilmiştir.

3 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , görevlisi Prof. Muhammed Tantavî; İran dan o ülkede kurulan ilk üniversitenin rektörü Rızakuli Han Hidayet ve Kazan dan tarihçi Merjanî. 2) İkinci grup ise Avrupa da öğrenim görmüş veya en az bir yabancı dil bilen ve dolayısıyla kendi çalışmalarını yayınlamadan önce bilimsel Avrupa yayınlarından doğrudan yararlanan âlimlerden oluşmaktadır. Hiç şüphesiz bu eleştirel düşünceyle ilgili olarak bugüne kadar Şark bakış açısından bir sapmaları olmamıştır. Bunlardan en önemlileri Türkiye den Mareşal Süleyman Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Salih Zeki Bey; Mısır dan Mahmud Paşa el-felekî; Irak tan Abbas el-azavî; İran dan Prens Ferhad Mirza ve Muhammed Hassan Sani uddevle; Hindistan dan Seyyid Ahmed Han; Rusya dan Abbasquli Bakihanov, Azerbaycan dan Prof. Jafer Topçibashi ve Kazan dan Huseyin Feyzhanov. 3) Üçüncü grup Avrupa da öğrenim gören veya kendi ülkesinde Avrupa dilini öğrenen ve sonuç olarak Avrupa bilimsel yöntemlerini tamamen anlayabilen, bu esaslara dayanarak araştırmalar yapabilen ve hem Doğu hem de Avrupa dillerinde çalışmaları yayınlanan kişilerden oluşmaktadır. Bunlar arasında Üniversitemizin birçok aktif üyesi vardır. İran da Seyyid Hassan Taqizade, Prof. Abbas lqbal, Mujteba Minovî; Hindistan da Prof. Abdusettar Siddiqqi, Khan Bahadir Muhammed Shefi, Muhammed Hamidullah ve Abdullah Chaghatay; Araplar Abdulhadi Eburide, Abdulaziz-al-Durî ve Taha Hüseyin; Balkanlarda Fehmi Bayrak Derevitch; Polonya daki Müslümanlar arasında, Dr. Yakub Shenkevitch ve Rusya daki Türkler arasında son yüzyılda Tchoqan Velikhan ve şimdilerde Azerbaycan dan Abdulkerim Alizade ve Özbekistan dan Gulamoğlu. Tüm bu âlimler arkeoloji, felsefe ve etnografi alanlarında çalışmaktadır. Türkiye de Batı Kaynaklı Eleştirel Felsefinin Oluşturulması Eleştirel düşünce ve bilimsel yöntem sorunlarına değinirsek İslam ülkeleri henüz ortak bir yol izlememektedir ve (bu nedenle de) birçok zorluklarla karşılaşmıştır. Bunun sebebi nispeten geçmişteki düşük İslam kültür seviyesi ve Müslümanların Avrupa yaşam tarzından çok farklı olan yaşam tarzının dışına çıkamamaları ve henüz eski medeniyetlerin modern trendlere uyum sağlayacağı bir yol bulamamaları nedeniyledir. Türkler arasında, özellikle Orta Asya dakilerde hem olumlu hem de olumsuz yönden eski göçebe yaşam ve militarizm gelenekleri bulunmaktadır. Göçebe Türkler karışık uygarlaşma yapısının etkisi altında olmadıklarından ve Batı etkisine açık olduklarından

4 112 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , (konunun) olumlu yönüne değineceğim. Bunun sebebi, Türklerin Avrupa bakış açısına sahip âlimler yetiştirmesidir. Cengiz asıllı Kırgız Tchoqan Velikhan ve Altay Türklerinin soyundan Prof. N. Katanov bunun en önemli örnekleridir. Geçen yüzyılın ortalarında yaşamış, modern Tchoqan, Büriyat Cürcü Banzar gerçek anlamda ilerici âlimdi. Halen büyük değeri olan Orta Asya Türkmenlerinin etnografisi ve Türkistan ve Djongaria coğrafyası ile ilgili çeşitli orijinal eserler yazmıştır. Bu kitaplar Rus Coğrafya Cemiyeti tarafından yayımlanmıştır. Kitaplarını yazdığı Rusçaya ek olarak, Fransızca, Almanca ve Farsça da bilmektedir ve tarih alanında uzmanlaşan Avrupalı Şarkiyatçılar tarafından yazılan çalışmalardan da yararlanmıştır. Fakat göçebe yaşamın olumsuz yönlerinin (doğal bir) sonucu olarak kabilesinde bir bilimsel geleneği sürdürememiştir ve bu bakış açısından diğer Türkçe öğrenen erkeklere göre daha az talihlidir. Kırgız-Kazaklarından Sırtlanoğlu Barlibek mükemmel bir tez ile Petersbourg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi nden mezun olmuştur fakat aynı kadere sahiptir. Ülkesinde bilimsel geleneği kuramadan genç yaşta ölmüştür. Türkiye de militarizmin olumlu yönü laiklik veya yeni bir alfabenin getirilmesi gibi büyük reformları yürütebilmektir, fakat olumsuz yönü diyalektik, tartışma ve bireysel teşebbüslere dair yolları önlemesi dir. Uygar Türkler henüz eski Türk medeniyetini şimdiki yüzyıla uyarlamada bir yol kat edememiştir. Modern uygarlık çoğunluk tarafından anlaşılmadığından halen zorluklarla karşılaşmışlardır. 16. yüzyıl sonrasında gerileme döneminde özellikle İslam Şarkında kurulan gelenekler, Avrupa düşünce sistemlerine kolayca uzlaşabilir değildir. Geçen yüzyılda Avrupa da öğrenim gören Türklerin çoğunluğu Doğu ya özgü muhakeme şekilleri değişmeden ülkelerine dönmüştür de Viyana Sanat Müzesi nde konferans veren İngiliz Şarkiyatçı Sir Denison Ross sanat alanındaki dejenerasyonun Ali Hikâyelerinde, Şehname resimlerinde, Hindistan, İran ve Türkiye deki litografik çalışmalarda, yüzyıl perspektifsiz okul resimlerinde kendisini gösterdiğini belirtmiştir ve bunun halen bu ülkelerde tüm yeni bilimsel ve sanatsal çalışmaları ve mimariyi etkilediğini ifade etmiştir. Aslında Batı ya uyarlanamayan bu dejenere görüşün olumsuz tezahürleri bilginin tüm alanlarında ve de tiyatro yapımları veya şehircilikte görülmektedir. Batı medeniyeti ile uzlaşılamayan birçok yön veya uzlaşma elde edilmeden

5 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , önce revizyondan geçen birçok özellik uygar Şark düşüncesinde derin bir köke sahiptir. Bunu yakın zamanda inşa edilen Bayezid Üniversitesi inşaatı ile kıyaslayabiliriz. Yeni binalar eski Zeynep Hanım Konağı temelleri üzerine kurulmuştur fakat yeni inşaat için temel yeteri kadar sağlam olmadan önce işçiler çok derin kazmak ve önceki yüzyılların birikmiş tabakalarını sökmek zorundaydı. Uygar Doğu beyni yeni Üniversite temeli gibidir. Mevcut bilimsel sisteme kendisini uyarlamadan önce ve yeni medeniyet oluşturmadan önce kendisini oluşturan geçmiş yüzyıllardaki öğeleri yok etmek ve zihnini yeni dayanağa göre ayarlamak gereklidir. Buna sadece zamanla ulaşılır. Bilinmesi gereken ilk şey Hindistan daki Müslümanlar ve gayrimüslimlerdir. Doğu bilimini öğreterek istenilen sonuçları elde etmeyi umuyorlardı. Bu fikrin ilk taraftarı olan Sir Denison Ross 1911 de Simla da yapılan Hintli Şarkiyatçılar Kongresinde bir grup aydın âlim ile birlikte metodoloji problemini ele almıştır. Hanoi de bulunan Uzak Doğu Okulu modelinde bir Doğu Bilimleri Enstitüsünü Calcutta da açmaya karar vermişlerdir. Bu okulun amacı Batı (bilimsel) yöntemlerini öğretmekti. Bu karar Batı ve Doğu arasında yakın işbirliği kurmak için Doğu Bilimleri tarihinde atılacak en önemli adımlardan biri olarak büyük Alman Şarkiyatçı Prof. K. Becker in onayı ile alınmıştır de Haydarabad da görev yapan Arap profesörü Muhammed Nizameddin ile Mysore de tanışan sekizinci Hindistan Şarkiyatçılar Kongresi nde modern yöntemlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çeşitli bilimsel kurumları ele aldığı İslam âlimleri tarihi üzerine ayrıntılı bir rapor okumuştur. Bunlar arasında Lahore de bulunan "Oriental College", Aligarh İslam Üniversitesi, Calcutta da bulunan Camia-i İslamiye ye bağlı Ordu Akademisi, Bengal da bulunan Asyalılar Derneği, Haydarabad Üniversitesi himayesinde kurulan Kur an Derneği ve Bombay da bulunan İslam Araştırma Derneği. Teolojik Eleştiri Yoluyla Batı Düşüncesinin Adapte Edilmesi Türkiye de Avrupa bilimsel yöntemlerini uygulamanın ilk adımları Mareşal Süleyman, Ahmed Vefik Paşa ve geçtiğimiz yüzyılda çeşitli metodolojik çalışmaları yazan Gelenbevizâde Ahmet Tevfik Bey, 1913 de Edebiyat Tarihi Metodolojisi ni yazan Fuad Köprülü tarafından yapılmıştır. Batı yöntemleri, dinî ve teolojik çalışmalarda Hindistan ve Mısır da kullanıma konulmuştur ve çok yararlı sonuçlar alınmıştır. Yazdığı klasik çalışmalarda, Kur an, tefsir ve tefsir bilimi çalışmalarına bu bilimsel yöntemleri uygulayan Şarkiyatçı Ignaz Goldziher Alman dergisi "Kultur und Gegenwart" da yayınlanan İslam a dair uzmanlığındaki bu gelişmeleri belirtmiştir ve 200

6 114 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , milyon Müslüman, tarihsel eleştiri bazında İslam teolojisini öğrendiğinde uygar milletler arasında önemli bir yer alacaklar ve ruhanî hayatlarında yüksek seviyelere ulaşacaklar demiştir. Bu yöntem ile İslam ın temellerini öğrenen Müslüman âlimler için Şiîlik ve Sünnîlik arasında bir fark bulunmamaktadır. Hintli Müslüman âlim Hudabahsh Hadis Tarihi ni ele alan Ignaz Goldziher in çalışmasını tercüme etmiş ve İngilizceye tefsir etmiştir; bu dili bilen Hintli âlimlerin yararına tercümesi yayınlanmıştır de yayınlanan Hintli ve İslam başlıklı kitabında Sadece ruhu eğiten Kur an kısımları ebedîdir. Emir veren kısımları sadece tarihsel değere sahiptir demiştir. Modern Mısır Arap âlimi Prof. Taha Hüseyin bilimsel yöntemleri İlahiyat alanına uygulamayı başarabilmiştir ve Hintli Muhammed Hamidullah ile birlikte izlememiz gereken yolu göstermiştir. Kendisi gibi kör olan Ebu'lala el- Ma'arrî ye büyük ölçüde benzediğinden Prof. Taha Hüseyin el-ma'arrî soyadını almıştır. Sorbonne den mezun olan Prof. Taha Hüseyin iki sistem olduğunu söylemiştir: Ortaçağ Doğu Sistemi ve Modern Batı Sistemi. İki kültür arasında orta yol bulmak zordur ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu seçkin âlimlere göre, sadece tarih öğrencileri değil aynı zamanda ilahiyat okuyanlar Yunanca ve Latincenin yanı sıra çeşitli modern (Batı) dilleri bilmelidir. İslam'ın en kutsal ve en ince inançlarını incelerken ve Peygamber in yaşadığı zamanı incelerken katı bilimsel yöntemler uygulamıştır. Kur'an incelenirken İncil ve Kur an metinlerini harmanlamak gerektiğini savunmaktadır. Taha Hüseyin, Kur an ın zamanının ürünü olduğunu ve dolayısıyla tarihsel bir belge olduğu görüşünü ortaya koymaktadır. Ona göre Kur an ile ilgili olan ve insanların ahlâkî gelişimine yönelik gerçekler Arap folklorunun en güvenilir belgeleridir. Taha Hüseyin, tüm incelemelerine Descartes in tüm şüpheli ilkeleri ile başlamıştır. İncelediği konularda şüphe ile örtülü birçok şeyi ortaya çıkarmıştır. Modern Şarkiyatçı I. Krachkovski ve H. A. R. Gibb ise Taha Hüseyin in sınırların ötesinde vicdanı gerginlik yarattığını söylemiştir. Bu varsayım doğrudur. Hiç şüphe yok ki, Taha Hüseyin İslam âlimlerini incelerken izlenmesi gereken doğru yöntemi bulan büyük bir âlimdir. Haydarabad da Profesör olan Muhammed Hamidullah hem Bonn hem de Paris üniversitelerinden (farklı eğitim düzeylerinden mezun olarak) derece almıştır. Doktora tezinin başlığı "İslâmî Kutsal Yazıların Yorumlanması Tarafsızlık"dır. "Muhammed ve dört halife egemenliği altındaki Arap devletinin dış politikasını ilgilendiren belgeler" başlıklı çalışmasında İslam, Hıristiyan,

7 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , Bizans, Mısır ve İran kaynaklarını araştırarak eleştirel incelemelerde bulunmuştur. Mekke ve Medine deki erken İslâmî yazıtları inceleyen ve yayınlayan ilk âlimdir. İslam Araştırmaları ve Modern Avrupa başlığı altında Sekizinci Hintli Şarkiyatçılar Kongresinde 1935 yılında verdiği konferansını yayınlamıştır. İslam dünyası için İstanbul un fethinin önemine dikkat çekmiştir, Krumbacher in Bizans Edebiyat Tarihi çalışmasına atıfta bulunmuştur. Hamidullah, Batılı eleştiri ilkelerini iyice benimsemiş ve aynı zamanda din gerçeği ve dinler üzerinde (İslâm ın) pek çok açıdan üstünlüğüne inanan bir âlimdir. Taha Hüseyin ayrıca Müslümandır. Birçok Batılı âlim gibi Kur an ı Arap edebiyatı, felsefesi ve folklorunun kaynağı olarak ele alır. Bir keresinde ilahi ilham ve onunla bağlantılı tüm soruları inkâr etmiyorum demiştir. Mısır daki modern demokrasi Taha Hüseyin in din adamlarının fanatizmine rağmen modern bilimsel çizgisinde Arap âlimliği ve edebiyatını organize etmesini sağlamıştır. Mısır daki insanlar kendisini üniversite başkanı olarak seçmişlerdir ve kendisinden gurur duymaktadırlar. Taha Hüseyin in çalışmalarına dair konuşan Prof. Hartmann bir keresinde şöyle demiştir: Batılı araştırma yöntemlerinin sağlam bir iman ile uyumlu olduğu açıkça görülmektedir. Muhammed Hamidullah a göre imanın sağlamlığı ve Batılı araştırma yaklaşımı âlimlerin beyninde bir kargaşa yaratılmadığının yaşayan kanıtıdır. Öğretmenlik yapmaya başlamadan önce Bonn Üniversitesi nde meydana gelen küçük bir olaya dair bilgilendirildim. Bu sırada Prof. K. Becker Doğu İlahiyat Okulu başkanıydı. Genç Arap öğrencilerden biri -yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Bedr- Arap dilbilgisi ve sözdizimi yöntemlerinin Avrupa dilbilgisi ve sözdizimi yöntemlerinden üstün olduğunu ve modern filoloji ışığında Prof. Becker'in Arapça dil yapısına dair açıklamalarını anlamadığını belirtmişti. Profesör kaşlarını çattı ve şöyle dedi: Köpek nereye gömüldü? Beyinlerinizde bir yere gömüldü. Filoloji öğrenimine başlamadan önce bunun gibi kitaplar okumalısınız dedi ve cüretkâr öğrencinin başına Goldziher in İslam a dair konferansını fırlattı. Öğrenci gerçekten Muhammed Bedr idiyse ülkesine döndüğünde bu sert dersten yararlanmış olmalıdır, çünkü büyük övgü hak eden İslam Mezhepleri hakkında bir çalışma yayınlamıştır.

8 116 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , Profesör tarafından söylenen köpek beyninize gömüldü 5 cümlesi gerçeği içermektedir. Modern eğitimden asimile olduktan (eski anlayışlarını terk ettikten) sonra aydınlanan Doğu bilimciler bu eğitimin tüm faydalarını (imkânlarını) kullanarak İslam ve ilkelerine sadakatleri ile yan yana beyinlerine (akıllarına) sığınmalıdır. (Modern araştırma tekniklerini benimseyen âlimlerin) bir arkeolog gözüyle Kâbe'ye bakması mümkün olmalıdır ve Ptolemeus altında Macoraba tapınağı olabileceğini kabul etmelidir. Objektif olmalıdır ve Hacerü'l- Esved'in (Hajeri Esved) bazalt, lav veya meteordan yapılmış olup olmadığını, Zülkarneyn'in Büyük İskender olup olmadığını ve Kaf Dağının İslam a Budizm yoluyla girip girmediğini saptamaya kalkışmalıdır. Dinlerin birbirini etkilediğinin farkında olan ve bu gerçeği kabul eden bir Müslüman, aslında modern filolojiyi kavramaktadır. İsa nın Allah ın oğlu olup olmadığına dair veya Kur an ın oluşturulup olmadığına dair birçok şiddetli tartışmaların olduğu zamanlarda İslam dünyası dışında gerçek güncel bir düşüncenin başlayıp başlamadığına dair sorular üzerine üniversite mezunu olan karım ile anlaşmazlık içindeki bazı profesörler veya başkaları, Protestan din adamları ile konuştum. Tüm Müslümanlar ortak düşünce ile Kur an ın ilahî bir ilham olduğuna inanmaktadır ve İslam dünyasında ilerici düşünce sona ermiştir. Kitlelerden veya kabul edilen inançları kitleler ile paylaşması beklenen dini fikirli din adamlarından teolojik eleştiri talebimiz olmamıştır. Fakat ülkemize Batı bilimsel ruhunu tanıtmaya istekli olanlara, bu yöndeki çalışmaları yayımlayanlara ve ülkemizin düşünce tarihini yazanlara bunu sorduk. Eki ile birlikte Türk-İslam Ansiklopedisini düzenlerken faydalanma olanağımız oldu. Ancak düşünce geliştirmenin her bir öğe için kısa ve özet bilgi veren ansiklopediyle karşılanması mümkün değildir. Kapsamlı ve ayrıntılı bir eleştiri için gerekli olan Goldziher inkiler gibi ansiklopedik eserlerdir. Göçebe Türkler, aşırı zorlanmadan, Batı bilimsel sistemlerinden asimile olmasına (etkilenmesine) rağmen uygar Türkler (yerleşik şehir hayatı yaşayanlar) bunu yapmayı kolay bulmamışlardır. Uygar Türkler ilk olarak dinî konularda eleştirel olarak düşünmeyi öğrenmek ve beyinlerini bu tür spekülasyonlara alıştırmak ve eski düşünme şekillerini yenilemek zorundadırlar. İslam dünyasının gerileme ve bozulma nedenlerine dair yaklaşık otuz beş yıl 5 Bu kısmı deyimsel anlamda çevirmek gerekiyordu ancak bu çevirinin böyle yapılması gerektiğini düşündük. Zira burada beyine gömülen köpekten kast edilen ve İslam ın -onun paralelinde de- Müslüman ın sırtına yük olan ve Kuran la örtüşmeyen yanlış İslami yorumlar, anlayışlardır.

9 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , önce yayınlanan çalışmalarda (hâkim olan) görüş; her zaman bu dinin devlet tarafından (empoze ettiği yegane) hakikatin, İslam dininin esaret ve köleliği kınadığı/ kaldırdığı gerçeği olduğudur. Bu açıklama kısmen doğrudur. Artık sağlam muhakeme yeteneğini (eleştirel düşünceyi) önleyen tümörler gerekirse ameliyat ile temizlenmelidir ve demode inançları içeren eski beyinler yeni düşünce trendlere yönlendirilmelidir. Bu skorda bilimsel açıdan İslam araştırması bizim için lüks bir konu veya sadece imamların eğitimine yönelik bir taahhüt olmayıp daha büyük öneme sahiptir. Batı, bilimsel yöntemlere dair tartışmayı asimile etme amacı ile bir laboratuvar kurulmasına işaret eder. Türkiye de gerçek felsefe, yabancı dil bilen ve Batılı yöntemler ışığında İslâmî konularda tarafsızca spekülasyon eden (yeni görüşler ortaya koyan) erkekler (bilim insanları) tarafından doğal kanallar içine getirilecektir. Batılı Âlimler Doğu İle İrtibattan Nasıl Yararlanıyorlar? Şimdiye kadar, Batı yla temasından sonra Doğu İslam düşüncesinin gelişimini açıklamaya çalıştık. Tartışılması gereken bir sonraki nokta Batılıların Doğu ile irtibat kuran Doğu bilimcilik (Şarkiyatçılık) sayesinde bilgilerini geliştirmeyi nasıl başaracağıdır. Barthold tarafından Rusça olarak yazılan ve Almanca ve Fransızcaya tercüme edilen bu verimli irtibat tarihinin başlığı Doğu Bilim Çalışmaları Tarihi dir. Dolayısıyla ben bunu ele almayacağım. Ancak Doğu meslektaşları ve Doğu öğrencileri ile Batı âlimlerinin işbirliğinden doğan bazı sonuçları akla getirmek isterim. Geçen yüzyılın büyük Alman şarkiyatçısı, Chr. Fraehn, Türk Tarihi ile ilgili değerli metinler yazmıştır. Kazan dan İbrahim Half ile işbirliği yaparak eser yazmıştır ve Rus Doğu bilimci Vilyaminov-Zernov Türk Tarihi ile ilgili çalışmalar üretmek için Kazan dan Hüseyin Feyizhanof ile işbirliği yapmıştır. Bu işbirliğinin birçok diğer mükemmel örnekleri vardır. Van Berchem'in ve Halil Edhem Bey'in arkeolojilere dair çalışmaları; M. Huart'un ve merhum Rıza Tevfik'in Hurufîlik Tarihi ne dair kitabı; M. Schukin'in ve Hasan Fehmi Bey'in Türk Sanat Tarihi ne dair kitabı; İngiliz âlim Stapleton ve Hintli Dr. Hudayet Hüseyin'in Arapça Kimya ya dair kitabı; Prof. Lachmann ve Arap Mahmud al- Hifin tarafından Doğu Müzik Tarihi ne dair kitap, Prof. Denison Ross ve Hintli Mevlevî Abdul Muqtadir tarafından Hindistan Yazıtları ve İslam Sanatı na dair kitap; M. Chapo ve İbrahim Hakkı Bey tarafından coğrafya

10 118 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , kitabı; Türk Filolojisine dair Prof. Bang ve Dr. Reşid Rahmetî tarafından yazılan kitap, M. Corbin ve Sherefeddin Yaltkaya tarafından yazılan felsefe kitabı, Prof. Browne ve İranlı Mirza Muhammed Kazvinî tarafından İran Edebiyatı na dair yazılan kitap; İslam Tarihi ve Coğrafyasına dair Mirza Muhammed ile işbirliği içerisindeki Prof. Minorsky in kitabı, Rus Ramaskevitch, Swede Arend ve Azerî âlim Abdulkerim Alizade tarafından İlhanlı Tarihi ne dair kitap bulunmaktadır. Son belirtilen iki çalışma özellikle iyidir. Çeşitli Avrupa ve Amerika üniversiteleri, mezun ve doktora tezlerini değiş tokuşu yapmaktadır. Bu tezler üniversitelerin tez bölümü adı verilen ayrı bölümlerinde tutulmaktadır. Bu sistem farklı ulustaki üniversitelerde bilimsel trendleri izlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu toplanan tezlerden Doğu bilimi öğretmenlerinin rehberliği altında Batı üniversitelerinde öğrenim gören Doğu bilimcilerin mezuniyet için tez yazdığını keşfettik. Türkler tarafından bu katkıların en eskisi Azerî Abdülhalik Ahundof un tezi olduğuna inandığım, Abdul Mansur-i Herevî Farmakolojisi başlıklı 1873 de Dorpat Üniversitesi nde Almanca sunulan tezdir. Diğer yandan bu tezlerin yakın incelemesi bilim, tıp, ekonomi veya edebiyat öğrenimi olsun olmasın birçok Doğu bilim öğrencisinin Doğu bilimine dair tez konusunu seçtiğini ortaya çıkarmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından Müslüman ülkelerinin işgali, şarkiyatçılara Doğu şarkiyatçıları ile irtibat kurma yollarını vermiştir. Sonuç olarak, bir örnekte anlatırsak Calcutta da "Asia" matbaası 18. Yüzyıl başlarında İslam âlimlerinin eserlerini yayınlamaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı birçok Alman profesörünü Türkiye ye getirmiştir. Bunları, hemen akabinde gelen diğer uluslardaki âlimler izlemiştir. Geçtiğimiz yüzyılda birçok Batı ve Doğu âlimi dönüş yaptığından bu dönüşler daha çok din değişikliğinden ziyade milliyet değişikliği yönünde olmuştur. Çeşitli Avrupalı âlimler Doğu da daimî ikamet etmekteydi. Doğu ve Batı nın birbirine karışması çeşitli Avrupa kanunları ve Latin alfabesinin kabulünde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. İslam, Batı donanımında Doğu dinleri olma aşamasında gözükmektedir. Batı ile sık temasları olmasına rağmen modern Avrupa bilimsel yöntemleri ile Doğu öğrenimini gören ve bu konuda mükemmel bir araştırma yapan birkaç Doğu lu âlim vardır.

11 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , Diğer yandan İslam alanında uzmanlaşan ve bu alanda önemi arttıran yirmiden fazla Batı lı âlim yoktur. Bu âlimleri sayarsak: Fraehn, Freitag, De Sacy, Noldeke, Sa-chau, Radloff, Baron Rosen, De Goeje, Goldziher, C. Becker, Margoliuth, Barthold, Krachkovsky, vs. Gelecekteki işbirliğinin eşit öneme sahip âlimleri oluşturacağına kanaat getirdim. Bunun sebebi, tamamen yararlanmak için bu işbirliğinin yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşünde olmamdır. Diğer Müslüman Ülkeler İle Kültürel İlişkilerin Geliştirilme Şekilleri Bilim ve ilim alanında Batı dünyası ile yapılan temasların yakın intikali milliyetçilik akımlarının yayılmasına neden olmuştur. Bu da İslam devletlerini bağlayan eski bağların gevşemesine neden oldu. Öte yandan, Türkiye'de askerî ve kompulsif (zorunlu) tempoda ilerleyen, Şeriat ilkelerinin yerine hükümet (tarafından benimsenen) laiklik, yeni alfabe, yasaların kabulü ilkeleri diğer İslam devletlerini korkutmuştur ve bizden uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Artık bu ilişkilere yeni bir sayfa açmak için olayları yeni yönleriyle ele almak gerekmektedir. Her şey kişilerin Müslüman devletlerarasında yakın kardeşlik ve anlayışın kolayca elde edileceğine inanmasına yol açmaktadır. Pakistan ve Endonezya nın gösterdiği karşılıklı yardıma büyük ihtiyaç ve Yahudi Devleti Yakın Doğu sunda oluşan bu işbirliğini destekleyecektir. Ayrıca Rusya ideolojisinin tehlikesi Müslüman milletleri teşvik etmektedir ve kendileri arasındaki bağları yenilemesine yol açmaktadır ve kişileri birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Pakistan açısından bu amaçla gösterilen çabalar samimi ve çok ilgilidir ve diğer Müslüman ülkeler ile büyük sempati kurmaktadır. Türkiye'ye karşı beslenen kin yavaş yavaş yok olmaktadır ve Müslüman milletlerin aydınları giderek kader in örneğimizi izlemeye karar verdiğine ikna olmaktadır. Bize göre birçok Müslüman ülkeden kendimizin ayrıldığını ve ari olan bu Müslümanlara göre Avrupalılar ile daha yakın ilişki kurduğumuzu fark ettiğimizde -örneğin İranlı ve Hintli Müslümanlar amaçsızdır ve mantıksız hareket eder- ahlâkî yönünü bir kenara bırakarak, her şeyin bilim alanında teknik ilerleme ve başarı ile çözülebileceğine dair inancın sadece bir kuruntu olduğunu anladığımızda bizleri Müslüman Devletlere bağlayan bağlar -aslında zihnimizde temel olarak değişime uğramayan bağlar- her zamankinden daha güçlü olacaktır.

12 120 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , Kendimiz ve Müslüman devletlerarasındaki işbirliğinin aşağıdaki iki olayı içerdiğini düşünüyorum. 1) Türkiye de ne yapıldığına bakılarak, tüm diğer Müslüman ülkeler Latin alfabesini, modern hukuki kodları ve modern bilgi ve eğitimi yaygınlaştırma yöntemlerini kabul edecektir. 2) Çeşitli Müslüman üniversiteler Müslüman bilim, tarih, coğrafya, etnoğrafya vs. belirli sonsuz üniversal standartlara göre yürütülmesini sağlamaya çaba gösterecektir. Yayınlarda vb. dâhil giderlerin paylaşılması için bir anlaşma yapılsaydı araştırmada böylece büyük ölçüde daha çok çabadan yararlanılacaktı. Bu işbirliği uzun zaman önce başlamış olmalı. Kaybedilen zamanı telafi etmek için denememiz gerekir. Bunun haricinde, belki de tıp, teknik, bilim ve matematik alanında çok gerideyiz. Bu düşünce, orijinal metinleri okumaya yeterli olacak eğitim, üniversite öğrencileri için gerekli adımları atmaya yakın gelecekte bizi uyaracaktır. Bu acil ihtiyacı göz ardı edersek, bilginin ulusal hazineleri açığa çıkarılmamış kalacaktır. Korkarım (bu konuda) birçok zarar verilmiştir. Öte yandan diğer Müslüman devletler, Latin alfabesi belirli teknik edebiyat değerine sahip olduğundan eski Arap karakterlerini göz ardı etmeden Latin alfabesini benimsemelidir. Birçok ülkede buna ulaşılmıştır. Latin alfabesi, İngilizce veya Fransızca fonetikler şeklinde dile girmiştir. Bazı ülkelerde, örneğin İran da teknik ve bilimsel kelimeler bazen İngilizce yazılmaktadır ve bazen Fransızca imlası ile yazılmaktadır. Ancak, tüm bilimsel çalışmalarda, coğrafi yayınlarda, tüm İslam ülkelerinde yayınlanan pratik askerî talimatlara dair kitaplarda kelimeler ve terimler Latin alfabesindeki Farsça, Arapça, İranca veya Urduca eşdeğerleri ile birlikte yazılmaktadır. Mısır ve Hindistan da coğrafi yayınlar büyük bir bütünlük eksikliği göstermektedir. "gh", "q", ve sessiz 6 veya nazal "Kaf" Türk alfabesine eklenmelidir. Bu harfler İngilizce ve Fransızca kelimelere uyarlamak için Arapça ve İranca kitaplarda kullanılmaktadır. Bu durum altında İslam ülkelerinde transkripsiyon yöntemleri ve alfabede tekdüzeliği getirmek gereklidir. Bu reformu acil şekilde yerine getirmezsek Rusya karışıklıktan yararlanacaktır. Rusya Tacik İrancayı Rusya karakterlere uyarlayarak Orta Asya da reform yapmaya başlamıştır. Amacı İran edebi dilini dönüştürmek için Farsçayı ayırmaktır. Engellenmezse gelecekte Kur'an diline bu politikayı uygulamaya çalışacaktır de Müslümanlar 6 Buradaki sessiz den kasıt sessiz harftir.

13 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , arasında ortak terminoloji çalışmasına karşı aktif bir kampanya başlattı. Müslümanların sesli harfleri yutma zararlı alışkanlığı olduğundan sadece İslam dünyası Arapça telaffuzda bütünlüğü sağlamak yeterli olmayacaktır. Bu diller arasında bozulmaya yol açacaktır ve dışarıdan demagogların müdahalesine bir boşluk bırakır. Teknik amaçlarla doğru noktalamalı bir yazım vazgeçilmezdir. Tüm Müslüman uluslar artık bu harfleri kullanabilir. Pakistan da kurulan Müslüman Ülkeleri Kültürel Birliği başkanı Muhammed Hasan el-a zamî birkaç hafta önce İstanbul da idi ve bana bu derneğin yazılı tüzüğünü verdi ve neyin değiştirilmesi veya ilave edilmesi gerektiğini sordu. Madde 10, alfabe problemleri ile ilgiliydi. Şöyle yazıyordu: Müslüman ülkeleri, dillerinin alfabesini birleştirmek zorundadır ve her ülke nasih kullanmak zorundadır. Bu makalenin sonuna şu cümleyi eklemesini önerdim: Müslüman ülkelerde teknik konularda kullanılan Latin alfabeler aynı olmalı ve Latin alfabesine İslâmî kelimelerin transkripsiyon ilkesi birleştirilmelidir. Prof. Muhammed Hasan bu önerimi övgüyle kabul etti. Diğer Müslüman ülkelerin Latin alfabesini kabul etmesine iknaya çalışmıyoruz, fakat teknik literatürde kullanılan yabancı kelimelerle ilgili olduğu ölçüde bu kelimelerin telaffuzunun bu ülkede kullanıldığı ve ortak terminolojiye karar verdiği ölçüde getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Türklerin Latin alfabesini ve Avrupa yazma tekniğini zaten kesin olarak kabul ettiğini biliyorlar; fakat Edebiyat Fakültesi devam edecekse eski Arapça metinleri öğretirken diğer Müslüman devletler Arap alfabesi ile birlikte kullanılan Latin alfabesi kabul etmekten sakınamaz. Bu, Türkiye ve diğer Müslüman ülkeler arasında yer alan tek farktır. Medenî kanuna göre bu bir gün Türkiye ve tüm Müslüman ülkeler arasında ortak problem olacaktır. Mevcut kaotik durum devam edemez ve sadece kopyalama ile tatmin olamayız. Müslüman ülkelerindeki üniversitelerde İslam bilimi araştırması aynı yöntem ve disipline tabi olmalıdır. Tüm Müslüman ülkeleri, İslam tarihi ve kültürüne dair makale yazımına eşit olarak ilgi göstermektedir. Bu büyük taahhüt her ulustan bağımsız olarak elde edilememektedir. Sadece çeşitli Müslüman ülkelerin üniversiteleri arasındaki yakın işbirliği olabilir. Bu işbirliği ile daha fazla zaman, enerji ve para tasarrufu olacaktır.

14 122 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , İslam ülkeleri arasında yayın ve dergilerin değiş tokuş yapılmasının sağlanacağı bir sistem olmalıdır. Müslüman ve Batı ülkeleri arasındaki yayınların benzer şekilde değiş tokuşunun sağlanması da zorunludur. Türkiye de İslâm Çalışmaları ve Önemi Üçüncü bölümü ele alırsak, yani; Türkiye de İslâmî araştırmaların yok olma noktasında olduğunu söylersem kimse beni abartıyorum diye suçlayamaz. Büyük âlim Musa Carullah Bigiyef, Batı okullarını sık sık ziyaret edip Avrupa kıyafetini kabul etmesine rağmen, Batı bilimsel yöntemlerini reddetmiştir. Rızaeddin Fahreddin ve Şerâfeddin Yaltkaya Avrupa da hiç öğrenim görmemesine rağmen birçok Batı yöntemini gerekçelendirmeyi kabul etmiştir. İslâmiyet in dâhi araştırmacısı Fuad Köprülü nün araştırmaları Batı ruhuna uygundur fakat sadece literatür ile ilgilidir. İzmirli İsmail Hakkı Bey Arapça kaynaklardan toplanan materyallerden Baron Tiesenhausen tarafından derlenen bir dizi makale olan Altın Ordu Tarihi ni Türkçeye tercüme etmiştir ve bir keresinde bana yanlış yolu seçtiğini ve yıllarca o yolu izlediğini ve ancak ömrünün sonunda bu hatanın farkına vardığını söylemiştir. İsmail Saib Bey ve Babanzâde Naim Bey e göre Batılı âlimler ile yapacak bir şeyleri yoktur. İbn Sab'in (eserlerine) dair Latin karakterler ile (yazılan) Şerâfeddin Bey'in makalesi Prof. P. Kahle tarafından alay konusu olurken, Fransızca yazılan merhum Mehmed Ali Ayni Bey'in makalesi Prof. Richard Hartmann tarafından alay konusu olmuştur. Mehmed Ali Ayni Bey 1926 da ABD de yapılan 6. Uluslararası Felsefe Kongresi nde Türk felsefî düşünceyi sunmuştur. Alman şarkiyatçılar, Ayni Bey in çalışmasının Türk ve Batı dünyalarının birlikte doğduğunu söylediğini açıklamışlardır. Yazının Batı dilinde asla yazılmaması gerektiğini eklemiştir. Latin alfabesinin kabul edilmesinden sonra Türkiye de İslâmî araştırmalar merhum (Elmalılı) Hamdi Bey in Kur an yorumlaması ve İlahiyat Fakültesi incelemesi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu inceleme bugüne kadar devam ederken, son yirmi yıl içinde oldukça büyük miktarda bilimsel araştırma yapmış olmalıyız. Âlimler olarak Doğu geleneklerine saygı duyan İslam çalışma konularıyla ilgilenen bazı saygın âlimler vardı. Birer birer bu insanlar vefat etti ve

15 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , yaşayanlar hiçbir bilimsel kurum kendilerine destek çıkıp, yönlendirip, teşvik etmediğinden araştırma konularına devam etmedi. Bu âlimlerin adımlarını takip ettiklerinden ve bir disiplin okulu oluşturmaya gayret ettiklerinden bilgilerine Batı kültürü ilave eden bugünün değerli öğeleridir. Bahsetmeye değer tek yayın İslam Ansiklopedisi nin tercümesi ve Türk- İslam Ansiklopedisi ni düzenlemedir. Bu yayınlar düzenli olarak görülmektedir. Geçtiğimiz yıl Edebiyat Fakültesi genel toplantısında İslam Araştırmaları Enstitüsü kurulması ve söz konusu enstitünün tüzüğünün onaylanmasına dair bir karar kabul edilmiştir. Ankara da İlahiyat Fakültesi nin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bir gün tüzüğün kuruluş genel ilkelerini inceleme fırsatı bulursam Avrupa yöntemlerine uygun olarak İslam araştırmalarını izleme şekline değinebilirim. Yakın gelecekte Hindistan dan Muhammed Hamidullah, Mısır dan Taha Hüseyin ve Prof. Johannes Fück gibi saygın kişilerin işbirliği ile bu enstitüyü koruma konumunda olmamız olasıdır. Bu alandaki profesörler, âlimlerimiz ve yabancı dil bilen asistanlarla işbirliği yaparsa değerli vasîlerinin de başarılı olması kesindir. Kültürel hareket embriyosu Müslüman dünya söz konusu olduğu ölçüde İslâmî araştırmaların ön planına Türkiye yi koyacaktır. Bu amaç, gayemiz içerisindedir; cesaretle devam ederse birçok diğer Müslüman ülkelerdekine göre Türkiye de daha elverişli durumlar oluşacaktır. Türkiye de hiçbir şey disiplinli bilim ve âlimlikte öngörülen ana hatları ile İslâmî araştırmaların ilerlemesini engellemeyecektir. İlahiyatçılar asla siyasete katılmayacaktır. Son seçimler, Fuad Köprülü ye hevesle sponsor olduğu reformları sürdürme fırsat ve gücü vermiştir. Bir kez inisiyatif ile sorun ele alınırsa daha fazla ilerleme sağlanacaktır. İslâmî konulara dair Batı âlimleri tarafından yazılan kitaplar Türkiye deki jenerasyon tarafından göz ardı edilmesine rağmen bu boşluk Goldziher ve Wilhausen gibi saygın âlimlerin çalışmalarıyla gecikme olmadan tercüme edilerek doldurulacaktır. Dolayısıyla Türklerin sistematik olarak araştırmayı ve süratle Batı (bilimsel) yöntemlerini teşvik etmesi ve kaybedilen zamanı toparlaması gerekmektedir. Bu bize düşen görevdir. Türk tarihinden etkilenen faktörler için hiçbir şey İslam kadar güçlü bir etki bırakarak kaderimizi etkilememiştir. Öte yandan hiçbir kimse, Araplar hariç, Türkler kadar İslam a dair derin bir izlenim bırakmamıştır. Anadolu ya gelen Selçuklular ve Bizans medeniyeti ile irtibat kuran Osmanlı Türkleri İslam disiplininin gücü sayesinde kendi bireyselliklerini korumuştur. Bizans'ın gerileme ve parçalanması ve İslam ın genişlemesini ele alan tüm tarihçiler bu gerçeği vurgulamıştır.

16 124 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , Müslüman Türkler Anadolu ya yerleştiği ve bugünün Türkiye sini kurduğu zaman Peçenekler ve Oz, yani Oğuz, zaten Doğu Avrupa ya gelmişti. 11. yüzyılın ortalarında kadar Peçenek ve Oz vardı. Bugün sadece bir avuç Ghaghauz kalabalığı orada kalmıştır. Avrupa ya vardıklarından sonraki yüzyılda Hıristiyan inancını benimsemiş ve Doğu Avrupa da Slavlar ile iç içe yaşamışlardır. Bu iki kabilenin önemli bir kısmı şimdi Ukrayna olarak bilinen bölgede yaşamaktadır. Aynı ırktan tüm diğer üyeler gibi onlar İslam inancını devam ettirmediklerinden bu nüfus dağılmıştır. Onlar Şamanisttirler ve Hıristiyan Proselitizme karşı üstün gelmişlerdir. İstanbul da bir kütüphanesi olan Prof. Katanof Hıristiyanlığa geçen bir Şamanistti. Bir keresinde bana kendi halkının öldüğünü ve eğer İslam daki gibi bir peygamberleri olsaydı bu kaderden kaçacaklarını söylemişti. Türklerin yararlanması için Türk ulusuna kütüphanesini satmıştır. Biz Türkler İslam etkisi altında kültür birlikteliği ve homojenliğine ulaştık. Türk imparatorluğu kendi bütünleyici etkisi altında oluşturulmuştur. İslam bayrağı altında tarihte önemli bir rol oynadık. Budizm, Hıristiyanlık ve Manihaizm üzerimize aynı etkiyi asla yapmayacaktı. Araplardan sonra İslam üzerine en büyük etkiyi yapan halkın Türkler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü milyonlarcası 10. yüzyılda Moğolların (hâkimiyeti) altında İslam inancını benimsemiş olmasaydı ve Gazneli Mahmud Hindistan'da bir Türk hanedanı kurmasaydı İslam asla dünya genelinde bir din olmayacaktı. Asla Orta Asya da, Uzak Doğu'da, Hindistan ve Doğu Avrupa'da yayılmayacaktı ve Yakın Doğu ile sınırlı kalacaktı. Dolayısıyla kendimiz ile tutarlı olması için ulusal tarihimizin bakış açısında çok büyük ilgisi olan İslam araştırmalarına en ciddiyetle kendimizi adamamız gerekecektir. Bonn Üniversitesinde Hıristiyan bir Arap Profesör "vitr" kelimesini "vater" olarak telaffuz etmekteydi. Enstitü Müdürü, bunun üzerine İslam çalışmalarını öğretmeye nitelikli olmadığını söyledi. Bize bu konuda Almanlardan daha titiz olmak yakışır. İstanbul da Yapılacak Şarkiyatçı Kongresi 1948 de Paris te yapılan 21. Şarkiyatçılar Kongresi esnasında Türk Hükümeti'nin rızası ile temsilcilerimize sonraki kongrenin İstanbul da yapılması teklif edildi ve teklif kabul edildi. Bu kongre bir yıldan daha kısa süre içerisinde yapılacaktır. Üniversite rektörümüz bu kongrenin önemine ve sürenin kısalığına dikkat çekti. Doğu bilimlerinin tanıtılmasını amaçlayan bu kongrelerin ilki

17 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , te Paris te yapılmıştı. Sonraki yıllarda kongre Londra, St Petersburg, Berlin, Leiden, Viyana, Stockholm, Roma, Hamburg, Kopenhag, Atina, Oxford ve Brüksel de yapılmıştır ve bazı şehirlerde iki kez ve Paris te üç kez yapılmıştır. Her bir kongrenin raporları ve iletişimi düzenli olarak yayınlandı ve yeni sorunlar her bir kongrede ele alındı. Bunun yanında İngiltere, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler Doğu Bilimleri kongresini kendi başlarına organize ettiler. Kongre sadece bir kez Algiers adı verilen Doğu şehrinde yapıldı. İstanbul, Doğu da yapılacak ikinci şehirdi. Türkiye den Mareşal Süleyman Paşa ve Mahmud Paşa el-felekî ilk kongreye katıldı, Ahmed Mithat Efendi ve Ahmed Hikmet 1889 da Stockholm de ve 1912 de Atina da yapılan kongreye katıldı. Köprülü Fuad sonraki kongrelere katıldı ve diğer profesörler ve eğitmenler Paris te yapılan son kongreye katıldı. Mısır, İran ve Müslüman Hindistan dan temsilciler bu kongrelerin çoğuna katıldı. Belki de bunun sebebi şimdiye kadarki kongrelerde önemli bir rol oynamamızdı. Sonraki kongrenin İstanbul da yapılması teklifi şüphe olmadan kabul edildi. Bazı âlimler; Yapabilir misiniz, üstesinden gelebilir misiniz? Tarih Kongresinde yaptığınız gibi isteğiniz şeyleri temsilcilerin zihnine empoze etmeyin!" demiştir. Bu şüphelerin haklı olmadığını kanıtladık. Tüm dünyadan âlimler bu kongreye gelecekti. Ulusal kültürümüz ve entelektüel faaliyetlerimizi göstermek için onlara sergiler düzenlemeyi planladık. Onlara ülkemizi gezdirdik, misafirperverliğimizi gösterdik, kalacak yerler sağladık; fakat bunlar bekledikleri tek şey değildi. Uluslararası bilim kongresinin önemini kavrayıp kavramadığımızı ve bundan yararlanacak entelektüel seviyemiz olup olmadığını öğrenmek onları daha mutlu edecekti. Bu kongre ile ilgili olarak diğer uygar ülkeler ne fayda sağlıyorlarsa aynısını yaptık. Bu arkeoloji, etnografi ve coğrafya gibi Doğu bilim alanında en önemli şeydi çünkü her ülke kongrenin başkentte yapılan toplantı olarak kendi ihtiyaçlarını yansıtmasını ve aynı uzunlukta sorunların ele alınmasını sağlamaktaydı. Sonraki kongre oturumunda aynısını denemeliyiz ve bu konuda Doğu bilimleri ile irtibata geçmeliyiz. Sonraki amacımız Türk tarihi, sanat ve kültür alanlarında tüm dünya genelinde ayrı olarak yürütülen geniş araştırma uluslararası seviyesini koordine etmektir; dileğimiz çalışma yayınına bir dayanak hazırlamaktır, yani bu alanda uluslararası bilim işbirliğinin sonucu olan Türk filolojisi ve kültürel tarih özetini hazırlamaktır.

18 126 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , Bu kongrede Türk tarihi, dili ve kültürü kadar diğer değinilmesi gereken konu İslâmî araştırmalardır. Paris te yapılan önceki kongrede Prof. J. Schacht İslam çalışmalarında devrim adı verilen çalışmaya değinmiştir. Bu sorular kongrenin ilgisine sunulacaktı. Kongrede ele alınacak konular katılan âlimlere bağlıydı. Kendilerini herhangi bir tespit sınıflamasına tabi tutmak mümkün değildi. Ülkemizde yapılan kongre bizim için yeteri derecede onurdu. Hıristiyan Doğu, Uzak Doğu, Hindistan, Çin gibi İslam araştırmalarından başka konular eski kongrelerde ele alınacak konunun büyük bir kısmını oluşturacaktı. Hiç şüphe yok ki, İslam Doğu dünyası ve Türkiye Kongre müzakere merkezi teması olabilir ve Batı, Türk ve Doğu dünyası arasındaki işbirliğinin dayanağını genişletmek için bu oturumda alınacak önemli kararlar olması umulabilir. Kongre, benzer şekilde Batı yla işbirliğinde başarıya ulaşacağından bilimsel işbirliği sorununu ayrıntılı olarak ele alma fırsatını İslam ülkelerine sunacaktır. Bu konuşmadaki amacımız; kültürel gelişme ve kültürel tarihimiz için çok önemli olan konulara yeni bir hayat vermektir ve ülkemizin kültürü ve öğrenimi üniversiteler ile yakın ilişki içerisinde olmalıdır; bu yönde üniversite âlimlerinin (yaşlılarına değil özellikle) daha genç jenerasyonuna daha fazla çaba gösterilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde (bu konuşmamızla) genel seçimlerden üç gün önce ulusal üstünlük ve dileklerini bildiren kişilerin dikkatine bu konuları getirdik. SONUÇ Bu araştırmaya başladığımızda Zeki Velidi Togan ın bir tarihçi olarak din ve toplum hakkında çok da fazla yorum yapmamış olabileceğini düşünüyorduk. Ancak çalışmaya başladıktan sonra onun hemen hemen her konuda söz söyleyen ve ciddi tenkitler yapan bir tarihçi-sosyolog ve antropolog olduğunu gördük. Nitekim onun en tartışmalı konulardan biri olan Türkçe ibadet ile ilgili ortaya koyduğu bilgi yoğunluğu ve derinliği, akademik olmakla beraber her okuyanın anlayabileceği bir dil ve üslup kullanan bir müellif ve münevver olması bu konudaki görüşümüzü destekler mahiyettedir. Araştırma neticesinde, Togan ın Türkiye ye geldikten sonra tüm çalışmalarını ve zihinsel eforunu Türk toplumunun sosyal inşasına harcadığı, kültürel gelişme ve kültürel tarihe önemli katkılar sunduğu, kültür eğitim ve

19 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Quarterly , öğretiminin aktarımında üniversitelerle yakın işbirliği içinde olmanın önemine vurgu yaptığı ve bu düşüncelerini çevresiyle paylaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Togan, Türkiye de askerî vesayet sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğunu, bu sistemin olumlu yönünün, laiklik veya yeni alfabe gibi büyük reformları başarıyla uygulaması iken olumsuz yönünün ise; diyalektik, tartışma ve bireysel teşebbüsleri engellemesi olduğunu söylemiştir. Togan, göçebe Türklerin aşırı zorlanmadan Batılı bilimsel araştırma yöntemlerini kabul ettiklerini, ancak uygar Türkler olarak nitelediği yerleşik hayat yaşayanların ise bunu başarmakta oldukça zorlandıklarını ifade etmiştir. Ona göre uygar Türkler, öncelikle dinî konularda eleştirel düşünmeyi öğrenmek, beyinlerini bu tür spekülasyonlara alıştırmak ve eski düşünme şekillerini yenilemek zorundadırlar. Togan, bunun için gerekirse sağlam muhakeme yeteneğini önleyen tümörlerin ameliyat ile temizlenmesini ve demode inançları içeren eski beyinlerin yeni düşünce trendlerine zorla yönlendirilmesini tavsiye etmiştir. Togan, özellikle İslam ın modern bilimsel yöntemlerle incelenmesini, anakronik yaklaşımların terk edilmesini, Türkiye nin bir Kongre müzakere merkezi olmasını, Batı, Türk ve Doğu dünyası arasında bir köprü vazifesini kurmasını önermiştir. Ona göre Müslüman ülkeler Türkiye de ne yapıldığına bakarak Latin alfabesini, modern hukuki kodları ve modern bilgi ve eğitimi yaygınlaştırma yöntemlerini kabul etmeli ve çeşitli Müslüman üniversiteleri İslam bilim, tarih, coğrafya, etnoğrafya vs. alanlarda yaptıkları çalışmalarda üniversal standartları gözetmelidir. Togan ın savunduğu anlayışa göre tarih, sadece geçmişi bilmeye yaramaz; aynı zamanda günümüze ışık tutan bir aynadır. Bir toplum o aynada kendisini doğru görürse, yani fazla ve eksik taraflarını tam olarak bilirse, ona göre hareket etme şansı doğar. Ayrıca tarihlerini doğru bilen milletler geleceklerine de doğru yön verebilirler. Bu bağlamda Togan ın hem bir millî inşacı hem de Türk toplumunun kuruluş döneminde o toplumun kuruluşuna Tarihte Usul ve Umumi Türk Tarihine Giriş adlı akademik çalışmasıyla en ciddi katkıyı yapan bir tarihçi olduğu söylenebilir. Kuşkusuz Togan ın bu konferansını ilim âleminin takdirine sunmak onunla ilgili söylenecek ne ilk ne de son söz olacaktır. Bu bakımdan Zeki Velidi Togan, Fuad Köprülü, Osman Turan ve İbrahim Kafesoğlu gibi millî inşacılarla

20 128 A. Zeki Velidi TOGAN, E. ÖZTÜRK, A. SEYHAN / Harakani Dergisi , ilgili yapılacak her türlü akademik çalışma, onların Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş yıllarında ortaya koydukları bilgi, birikim, emek ve gayretlerinin gelecek nesiller tarafından doğru tanınmasına, anlaşılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlayabilecektir.

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri.

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : 13-20. YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : 0020100022 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı Seçim değil, nesil kurtarma zamanı diyen TED, 7 Haziran genel seçimleri sonrası için eğitimde mutabakat çağrısında bulundu. TED, Ulusal Eğitim Programı ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi ORD. PROF. HİLMİ ZİYA ÜLKEN Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de sosyolojinin kurucuları arasındadır. Hem kendisi, hem kendinden öncekiler, hem çağdaşları bu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı