Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung Bd 1. Menschenwürde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung Bd 1. Menschenwürde"

Transkript

1 Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung Bd 1 Menschenwürde Grundlagen in Christentum und IslamDin ve Devlet Iliskileri. Islam ve Hiristiyanlik'ta Temeller Bearbeitet von Mualla Selçuk, Felix Körner, Richard Heinzmann 1. Auflage Taschenbuch. 236 S. Paperback ISBN Format (B x L): 17 x 24 cm Gewicht: 406 g schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, ebooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

2 Önsöz Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi ile Eugen-Biser-Vakfı (Münih) Hıristiyan ve Müslüman Teolojilerine ve bundan sonuçlanan toplumsal etkiye dair sorular üzerine bilimsel mübadele başlatma kararını vermişlerdir. Bunun amacı, daha iyi karşılıklı anlayışa varmaktır. 1 Konuşmalar Türk ve Alman bilim adamlarının senelik sempozyumlar çerçevesinde, karşılıklı olarak hem Türkiye hem Almanya'da gerçekleşmektedir. 3 ve 4 Ekim 2005 tarihlerinde Ankara Üniversitesindeki ilk ortak etkinlik için ana konu olarak 'Đnsan onuru' seçilmiştir. Bu etkinlik güven ve karşılıklı saygı ile şekillenip ilerideki diğer görüşmelerin önünü açmıştır. Đlk sempozyum'da sunulan konuşmaları burada ilgilenenlere iki dilde sunabildiğimiz için mutluyuz: Türkçe ve Almanca metinler iki tarafta da anlamlarına göre kelimesi kelimesine yan yana konuşlandırılmışlardır. Bu sayfa düzenine, teologlara, din bilimcilerine, turkologlara özellikle bu bölümlerdeki öğrencilere Türkçe ve Almanca dilleri gibi farklı yapılardan oluşan iki dilde yazılan metinlerin tercümesi sırasında ortaya çıkan, sırf manevi alanda değil, terminolojik olan güçlüklerin gösterilmesini sağlamak için karar verdik. Elbette yüksek sayıda Alman okuyucularının da olmasını dileriz. Bu yüzden bu yayının içeriğinin tabiiki Türkçe bilmeden de anlaşılabildiğini vurgulamak isteriz. Elinizdeki bu çalıştay kitabı salt dokümanter mahiyetindedir. Tüm makalelerde yazarların kendi şahsi görüşleri yansıtılıyordur. 'Đnsan Onuru' adlı sempozyumda konuşmaların ardından yapılan tartışmalar kayıt edilmiştir. Bununla ilgili sesli dokümanlar Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesinde mevcuttur. Bu elinizdeki kitap daha önce, Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesinin kitap dizisi çerçevesinde, 227. sayı olarak, 2006 senesinde Türkiye'de yayınlanmıştır. 'Din ve devlet arasındaki ilişki Hıristiyanlık ve Đslamyetteki teolojik temeller' (Münih 2006) ve 'Otorite-Birey ilişkisi: Hıristiyanlık ve Đslamiyetteki teolojik temeller' (Ankara 2007) sempozyumları çalıştay kitapları hazırlanmaktadır. 'Đnsan Onuru' sempozyumuna katılan arkadaşlarım adına, Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi dekanı sayın Profesör Mualla Selçuk'a ve katkısı geçen diğer Türk meslektaşlarıma güzel işbirliği için candan teşekkür ederim. Münih, Sonbahar 2007 Profesör DDr. Dr. h. c. Eugen Biser Eugen-Biser-Vakfı Konsey Başkanı 1 Ayrıntıları 208 sayfasında başlayan özette görebilirsiniz. 8

3 Vorwort Die Islamisch-Theologische Fakultät der Universität Ankara und die Eugen-Biser-Stiftung (München) haben sich entschlossen, in einen wissenschaftlichen Austausch über Fragen der christlichen und der islamischen Theologie und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Auswirkungen einzutreten. Dabei wird das Ziel verfolgt, zu einem größeren wechselseitigen Verständnis zu gelangen. 1 Die Gespräche finden im Rahmen von jährlichen Symposien türkischer und deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abwechselnd in der Türkei und in Deutschland statt. Die erste gemeinsame Veranstaltung am 3. und 4. Oktober 2005 an der Universität Ankara war dem Generalthema Menschenwürde gewidmet. Sie war durch Vertrauen und wechselseitige Wertschätzung geprägt und eröffnete einen Horizont für weitere Begegnungen. Wir freuen uns, einer interessierten Öffentlichkeit die Vorträge, die auf dem ersten Symposion gehalten worden sind, hier in einer zweisprachigen Ausgabe vorlegen zu können: Türkische und deutsche Texte sind einander jeweils in wortgetreuer Entsprechung gegenübergestellt. Zu dieser Form der Präsentation haben wir uns entschlossen, um Theologen, Religionswissenschaftlern, Turkologen besonders auch Studierenden aus diesen Disziplinen näheren Einblick nicht nur in die ideelle, sondern auch in die terminologische Problematik zu ermöglichen, die mit der Übersetzung von Texten aus zwei so unterschiedlich strukturierten Sprachen wie dem Türkischen und dem Deutschen verbunden ist. Wir wünschen uns allerdings auch eine weitere deutschsprachige Leserschaft und dürfen deshalb darauf hinweisen, dass der Gehalt des vorliegenden Bandes selbstverständlich auch ohne Kenntnis der türkischen Sprache rezipiert werden kann. Der Tagungsband hat rein dokumentarischen Charakter. In sämtlichen Beiträgen werden jeweils persönliche Auffassungen der Verfasser wiedergegeben. Der vorliegenden Ausgabe ist eine Veröffentlichung in der Türkei vorausgegangen. Die während des Symposions Menschenwürde im Anschluss an die Vorträge geführten Diskussionen wurden aufgezeichnet; die zugehörigen Tondokumente sind bei der Theologischen Fakultät der Universität Ankara verfügbar. Tagungsbände zu den Symposien Das Verhältnis von Religion und Staat Theologische Grundlegungen in Christentum und Islam (München 2006) sowie Das Verhältnis von Autorität und Individuum Theologische Grundlagen in Christentum und Islam (Ankara 2007) sind in Vorbereitung. Im Namen der Mitwirkenden an dem Symposion Menschenwürde spreche ich der Dekanin der Islamisch-Theologischen Fakultät der Universität Ankara, Frau Professor Dr. Mualla Selçuk, sowie den anderen beteiligten türkischen Kolleginnen und Kollegenherzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. München, im Herbst 2007 Professor DDr. Dr. h. c. Eugen Biser Vorsitzender des Stiftungsrates der Eugen-Biser-Stiftung 1 Einzelheiten bitten wir der zusammenfassenden Darstellung ab Seite 209 zu entnehmen. 9

4 Ankara Üniversitesi Rektöründen sunuş Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyetinin kurduğu ilk üniversitedir. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitime verdiği önem ve Türkiye Cumhuriyetinin yüksek ideallerini gerçekleştirmek için Đstanbul dışında bir üniversite daha kurmanın önemini gayet iyi bir şekilde Millet Meclisi nde açıklamıştı. Bu şekilde Hukuk Fakültesi ile 1925 yılında temeli atılan Üniversite bu yıl 60. yılını kutlamaktadır. Kurulduğu yıldan günümüze kadar laik ve demokratik Cumhuriyetin ideallerini yaşatmak ve güçlendirmek üniversitemizin değişmez görevi olmuştur. Üniversitemizin 15 fakültesi arasında haklı bir şöhrete sahip olan Đlahiyat Fakültesi, kurulduğu 1949 yılından beri Türkiye de din anlayışı, laiklik, din eğitimi ve ifadesinde çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu Fakültenin diğer Đslam ülkelerindeki benzerlerinden önemli farkı sadece Đslam öğretisini değil diğer dinlerin de öğretilmesi ve kavranması ile dinler arasındaki farklılıkların ve ortak noktaların ortaya konmasıdır. Bunun sebebi geçmişte kalan dinler çatışmasının bir kez daha yaşanmaması, kültürler arası yakınlaşma ve dinler arası tolerans ın sağlanmasıdır. Kanımca üçüncü bin yıla girdiğimiz dönemde dünyanın bazı yörelerinde hala dinler arası çatışmayı körükleyenlerin bulunması bu düşünceyi doğrulamaktadır. Halbuki tüm dinlerin öğrettiği, insanların kardeşliği ve insanları iyi ahlaka ulaştırmak değil midir? Üniversitemiz diğer dinlere mensup değerli insanlara ve araştırıcılara kapılarını her zaman açmıştır. Bu bağlamda şöyle bir örnek verilebilir: Alman bilim insanı, Annemarie Schimmel yılları arasında Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi Dersini vermiş ve Dinler Tarihine Giriş isimli kitabını yayımlamıştır. Kendisi önemli bir din bilimcisidir, dinler arası diyaloga önemli katkıları vardır. Pek çok batılı, Mevlana yı, Yunus u onun kaleminden tanımıştır. 26 Ocak 2003 te vefat eden Schimmel için Üniversitemiz ve Alman Büyükelçiliği işbirliği ile Đlahiyat Fakültesinde 14 Nisan 2003 te bir anma programı düzenlenmiştir. Her din, ona inanan için en doğru dindir. Kimin kurtuluşa ereceği konusunda hiç kimsenin belirleme yapma yetkisi yoktur. Tanrı bu yetkiyi kimseye vermemiştir. Biz dinlerin gerçeklik, hakikat iddiaları üzerinde durmayız ancak dinler hakkında objektif bilgi verebiliriz, insanlara birlikte yaşama ve birbirlerine saygıyı öğretebiliriz. Dinlerin ortak değerlerini, ahlaki değerlerini ortaya koyarak iyilikte yarışmanın yollarını bulabiliriz. Birbirimiz hakkındaki peşin hükümler, kesin kabuller, kendimizi savunma ihityaci hissetme gibi alışkanlıklar doğru bilgiyle ve bilimle aşılabilir. Đnsanlığın geleceği ve barış kültürünün 10

5 Grußwort des Rektors der Universität Ankara Die Universität Ankara ist die erste von der Türkischen Republik gegründete Hochschule. Der große Führer Mustafa Kemal Atatürk hatte im Parlament in aller Deutlichkeit dargelegt, für wie wichtig er Bildung erachtete und wie bedeutsam die Gründung einer Universität neben der Istanbuler für die Verwirklichung der hohen Ideale der Türkischen Republik sei. So feiert die Universität, die mit der Juristischen Fakultät im Jahre 1925 ins Leben gerufen wurde, dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Vom Gründungsjahr an bis heute hat unsere Universität unverändert die Aufgabe, die laizistischen und demokratischen Ideale der Republik am Leben zu halten und zu stärken. Seit ihrem Gründungsjahr 1949 hat die Theologische Fakultät, die unter den 15 Fakultäten unserer Universität zu Recht Ruhm genießt, in der Türkei wichtige Aufgaben übernommen im Bereich des Religionsverständnisses, des Laizismus, der Religionspädagogik und der religiösen Ausdrucksformen. Was diese Fakultät von entsprechenden Einrichtungen in anderen islamischen Ländern unterscheidet, ist, dass hier nicht nur der Islam, sondern auch andere Religionen unterrichtet und dargestellt sowie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen herausgearbeitet werden. Ziel ist die Vermeidung von Religionskonflikten, wie sie in der Vergangenheit vorkamen, sowie interkulturelle Annäherung und interreligiöse Toleranz. Dass auch im dritten Jahrtausend noch mancherorts auf der Welt Religionskonflikte geschürt werden, bestätigt meines Erachtens dieses Bemühen. Aber lehren denn nicht alle Religionen, wie die Menschen zu Geschwisterlichkeit und Moral gelangen können? Die Türen unserer Universität standen den werten Anhängern und Erforschern anderer Religionen schon immer offen. Dafür ließe sich folgendes Beispiel anführen: Die deutsche Gelehrte Annemarie Schimmel hat zwischen 1954 und 1959 an der Theologischen Fakultät der Universität Ankara Religionsgeschichte gelehrt und ihr Buch Einführung in die Religionsgeschichte veröffentlicht. Sie war selbst eine bedeutende Wissenschaftlerin und hat zum interreligiösen Dialog Wichtiges beigetragen. Viele Menschen im Westen haben Maulana Dschalâladdîn Rûmî und Yunus Emre aus ihrer Feder kennengelernt. Nach ihrem Tode am 26. Januar 2003 hat unsere Universität in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft an der Theologischen Fakultät am 14. April 2003 eine Gedächtnisveranstaltung organisiert. Jede Religion ist für ihre Anhänger die einzig wahre. Keiner hat die Vollmacht, zu bestimmen, wer erlöst wird. Gott hat diese Vollmacht keinem übergeben. Über Wirklichkeitsund Wahrheitsansprüche von Religionen haben wir nicht zu urteilen; wir können nur sachliche Informationen über die Religionen geben und die Menschen lehren, zusammen und in Ehrfurcht voreinander zu leben. Wir können die gemeinsamen Werte der Religionen feststellen und Wege für einen Wettstreit im Guten finden, indem wir ihre moralischen Werte herausstellen. Unsere gegenseitigen Voreingenommenheiten und Vorurteile sowie das Gefühl, uns voreinander verteidigen zu müssen, lassen sich nur durch richtige Information und Kenntnis voneinander überwinden. Wir müssen um der Zukunft der Menschheit willen und um die 11

6 Ankara Üniversitesi Rektöründen sunuş yaygınlaşması için birbirimiz hakkındaki bilgilerimizin ve söylemlerimizin de yenilenmesi gerekiyor. Bugün şu soruları sorma zamanıdır: Dinlerin sosyal barışı sağlayan gücünü yeniden nasıl keşfedebiliriz? Uzlaşma ve barış kültürünü sağlayacak bir din öğretimini nasıl planlamalıyız? Yaratan ın isimlerinden biri Barış tır. Adı Barış olan bir Tanrı ya inanan insanlar olarak biz neden barış yolunda çalışmayalım? Birbirimizden öğreneceklerimizle birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Bu bilimsel toplantıyı karşılıklı anlayış ve işbirliği yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Düzenleyenleri ve katılan tüm bilim insanlarını yürekten kutluyorum. Profesör Dr. Nusret Aras Ankara Üniversitesi Rektörü 12

7 Grußwort des Rektors der Universität Ankara Kultur des Friedens zu verbreiten, unser Wissen und unsere Sprechweise übereinander erneuern. Heute sind folgende Fragen zu stellen: Wie lässt sich die Kraft der Religion, sozialen Frieden zu erreichen, wiederentdecken? Wie lässt sich eine Religionspädagogik entwerfen, die Verständigung und Friedenskultur fördert? Ein Name des Schöpfers ist der Friede. Warum sollten wir als Menschen, die an einen Gott, der Friede heißt, glauben, nicht auf dem Weg des Friedens arbeiten? Lernen wir voneinander, so können wir einander auch besser verstehen. Ich halte diese wissenschaftliche Konferenz für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu gegenseitigem Verständnis und zur Zusammenarbeit. Ich gratuliere den Wissenschaftlern, die die Konferenz veranstaltet haben, und ihren Teilnehmern von Herzen. Professor Dr. Nusret Aras Rektor der Universität Ankara 13

Türkische Gemeinde Rhein Ruhr e. V. TGRR/NRW. Seit 20 Jahren dem Gedanken der Integration verpflichtet! Rhein Ruhr Türk Toplumu

Türkische Gemeinde Rhein Ruhr e. V. TGRR/NRW. Seit 20 Jahren dem Gedanken der Integration verpflichtet! Rhein Ruhr Türk Toplumu Türkische Gemeinde Rhein Ruhr e. V. Seit 20 Jahren dem Gedanken der Integration verpflichtet! TGRR/NRW Rhein Ruhr Türk Toplumu TGRR/NRW Seit 20 Jahren dem Gedanken der Integration verpflichtet! Türkiye

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Türkei (IC Ankara/İstanbul), Ausgabe 2 Juli 2012 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Interview mit Herrn Gebhard Reul Literarisches Dreiländereck in Izmir Projekt Deutsch- Türkischer Kulturtransfer

Detaylı

Alter und Migration Yaşlılık ve Göç

Alter und Migration Yaşlılık ve Göç Türkische Gemeinde in Deutschland Almanya Türk Toplumu Deutsches Rotes Kreuz FACHTAGUNG / SEMPOZYUM 2010 Alter und Migration Yaşlılık ve Göç Impressum / Künye Herausgeber / Editör: Deutsches Rotes Kreuz

Detaylı

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns Hakkımızda Über uns Personalia Aktuelles Unsere Stipendiaten Seite 1 Seite 2 Seite 3 berichten

Detaylı

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 05 Dezember 2010 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns Hakkımızda Über uns Seite 1 Personalia Seite 2 Aktuelles Seite 3 Unsere Stipendiaten Berichten

Detaylı

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010 DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010 Themen Über uns Über uns Nachrichten aus Bonn Liebe Leserinnen und Leser! Kolleginnen u. Kollegen in Ankara DAAD Stipendiaten berichten Neues aus

Detaylı

GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION?

GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION? Alman-Türk Dönüşüm Süreci Uluslararası Konferans Internationale Konferenz zu deutsch-türkischen Austauschprozessen GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION? Tarih / Datum: 23. - 24. 10.

Detaylı

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRKISCH-DEUTSCHES HANDBUCH FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMER Gefördert durch: Künye Impressum KÜNYE IMPRESSUM Yayınlayan Herausgeber: ATİAD e.v. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri

Detaylı

FREIUNDNEUNZIG ÖZGÜR VE 90

FREIUNDNEUNZIG ÖZGÜR VE 90 FREIUNDNEUNZIG ÖZGÜR VE 90 BERLİN 29 EKİM OKTOBER - 29 KASIM NOVEMBER 2013 BOTSCHAFT DER REPUBLIK TURKEI T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ 2 Küratör / Kurator Beste Gürsu Proje Koordinatörü / Projektkoordinator

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular,

Ankara Newsletter. Über uns. Hakkımızda. Liebe Leserinnen und Leser, Değerli okuyucular, Ankara Newsletter Inhalt dieser Ausgabe Ausgabe II Januar 2010 Über uns Hakkımızda 1 Neue Kollegen Yeni meslektaşlarımız 2 Neues aus Ankara Ankara dan haberler 6 Vergangene Veranstaltungen Son etkinlikler

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

GRUßWORT SELAMLAMA. Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

GRUßWORT SELAMLAMA. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, GRUßWORT SELAMLAMA Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die türkische Wirtschaft wächst. Sie hat die globale Finanzkrise mit beeindruckender Geschwindigkeit überwunden und die derzeitigen Prognosen sind

Detaylı

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD

Hamide Akbayır & Ali Atalan, Die LINKE. Grußwort von Jurgen Klute, MdEP Grußwort von Rüdiger Sagel, MdL NRW Grußwort von Dirk Willing, MLPD İçindekiler... Sf. 2 Sf. 3/4 Sf 5 Sf. 6 Sf. 7 Sf. 8 Sf. 9 Sf. 10 Sf. 11 Sf. 12 Sf. 13/14 Sf. 15/18 Sf. 19/20 Sf. 21/23 Sf. 24 Sf. 25/27 Sf. 28 Sf. 29/30 Sf. 31/33 Sf. 34 Sf. 35 Sf. 36 Editör den 16. YEK-KOM

Detaylı

ÖNSÖZ / VORWORT Mustafa AKAYDIN... 8. ÖNSÖZ / VORWORT Eckart CUNTZ... 10. TE EKKÜR / DANKSAGUNG Erol ESEN & Nail ALKAN... 11

ÖNSÖZ / VORWORT Mustafa AKAYDIN... 8. ÖNSÖZ / VORWORT Eckart CUNTZ... 10. TE EKKÜR / DANKSAGUNG Erol ESEN & Nail ALKAN... 11 ÖNSÖZ / VORWORT Mustafa AKAYDIN... 8 ÖNSÖZ / VORWORT Eckart CUNTZ... 10 TEEKKÜR / DANKSAGUNG Erol ESEN & Nail ALKAN... 11 Türk-Alman birlii: ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇLARI / Deutsch-Türkische Kooperation:

Detaylı

Postkarte zum Kaiserbesuch 1898:...Seit gestern ist das deutsche Kaiserpaar hier. Bei uns waren sie bis jetzt noch nicht. Herzlichen Gruß an alle die

Postkarte zum Kaiserbesuch 1898:...Seit gestern ist das deutsche Kaiserpaar hier. Bei uns waren sie bis jetzt noch nicht. Herzlichen Gruß an alle die Postkarte zum Kaiserbesuch 1898:...Seit gestern ist das deutsche Kaiserpaar hier. Bei uns waren sie bis jetzt noch nicht. Herzlichen Gruß an alle die lieben Schwestern... 1989 yılında yazılmış bir kartpostalda,

Detaylı

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern AusgAbe 2009/2010 I Meslek seçiminde destek I berufswahl begleiten planet-beruf.de anne ve babalara eltern MESlEk SEçİMİndE destek Ein SErvicE-Magazin der berufswahl begleiten Für alle in dieser Publikation

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU INTERNATIONALES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT DERLEYEN Herausgeber Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, LL.M Prof. Dr. Mathias ROHE, M.A. Dr. Ali YARAYAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2015/10 Die islamische Gegenrevolution Von Joseph Croitoru FAZ, 11.04.2015 Sein Weg in die Moderne folgt einem anderen Kurs: Mit Koranunterricht, Moscheebau, Alkoholverboten

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 08 Oktober 2011 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns S. 1 Neues aus Bonn S. 2 Neue Kolleginnen und Kollegen S. 7 Neues aus Ankara S. 12 Neues aus Istanbul

Detaylı

2013 Jan Juli. Adresse. Mitarbeiter

2013 Jan Juli. Adresse. Mitarbeiter Finden Sie zu uns Adresse Leonhardstraße 13 90443 Nürnberg U-Bahn / Metro: Plärrer E-Mail: info@bruecke-nuernberg.de Web: www.bruecke-nuernberg.de Tel: 09 11 / 28 77 313 Fax: 09 11 / 28 77 324 2013 Jan

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2012/04

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2012/04 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2012/04 Wollen kein zweites Sarajewo an unserer Grenze Die Presse, 14.02.2012 Die Türkei macht Druck in der Syrien-Krise und fordert eine diplomatische Anerkennung

Detaylı

Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus. Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si

Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus. Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si Istanbul- Urban Focuspoints at Bosporus SI Städtebau-Institut Universität Stuttgart www.uni-stuttgart.de/si SI SI Universität Stuttgart Architektur und Stadtplanung Städtebau-Institut Universität Stuttgart

Detaylı

SAĞLIK ve SU KÜLTÜRÜ

SAĞLIK ve SU KÜLTÜRÜ SAĞLIK ve SU KÜLTÜRÜ GESUNDHEIT und WASSERKULTUR HEALTH and WATER-CULTURE Editörler ARIN NAMAL AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR BOZENA PLONKA SYROKA Istanbul 2014 ISBN: 978-605-85322-0-5 SAĞLIK ve SU KÜLTÜRÜ GESUNDHEIT

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

UMWELT / ÇEVRE GESUNDHEIT UND MEDIZIN / SAĞLIK VE TIP HAUPTSTADT ANKARA / BAŞKENT ANKARA TD-IHK NACHRICHTEN / TD-IHK DAN HABERLER

UMWELT / ÇEVRE GESUNDHEIT UND MEDIZIN / SAĞLIK VE TIP HAUPTSTADT ANKARA / BAŞKENT ANKARA TD-IHK NACHRICHTEN / TD-IHK DAN HABERLER TD-IHK magazin Die Zeitschrift der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınıdır November/Dezember Kasım/Aralık 2012 Nr. 5 UMWELT / ÇEVRE GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Detaylı

Im Blickpunkt! Türkischstämmige Unternehmen in der Region Neckar-Alb

Im Blickpunkt! Türkischstämmige Unternehmen in der Region Neckar-Alb Im Blickpunkt! Türkischstämmige Unternehmen in der Region Neckar-Alb Odak Noktasında! Neckar-Alb Bölgesindeki Türk Kökenli İşletmeler Jetzt weltweite Karriere starten! Zertifiziert E E E E E Staatlich

Detaylı

DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Türkei (Information Centre Ankara/Istanbul), Ausgabe 2 2013 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Rostock çindekiler Liebe Leserinnen und Leser, Sevgili okurlarımız, in unserem ersten regulären

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı