TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)"

Transkript

1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış, ne var ki belirli göstergeler dışında Şubat 2014 öncesi verilerle analiz yapma olanağı kalmamıştır. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ, Ocak 2009 tarihinden beri yayımlanmakta ve yapılan değerlendirmelerde genellikle bir önceki yılın aynı dönemine ait değişimler esas alınmaktadır. Bu nedenle, Şubat 2015 dönemine -12 aylık süre tamamlanana- kadar, TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ Temmuz 2014, Ekim 2014 ve Ocak 2015 sayılarında geçiş dönemi formatında yayımlanacak; Nisan 2015 sayısından itibaren kendi sunum formatında yayımlanmaya devam edecektir. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2015 tarihli Haber Bülteni ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde söz konusu veriler kapsamında işgücü piyasasında ön plana çıkan gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenecektir. İkinci bölümde, işgücü piyasasında Ekim 2014 sonrası dönemdeki güncel gelişmelerin görülebilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu nun (İŞKUR) açıkladığı işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmeler ile reel kesimin ve tüketicilerin anketlerden elde edilen istihdama yönelik beklentilerinden yararlanılacaktır. Üçüncü bölümde ise Genel Değerlendirme yapılmıştır. I. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUM VE GELİŞMELER ( 2014 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: Son bir yılda Türkiye de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 947 bin kişi artmış; 982 bin kişi de işgücü piyasasının dışında kalan kitleden ayrılarak çalışma talebinde bulunmuştur. Böylece işgücü artışı 1 milyon 929 bin kişi olmuştur (Grafik 1) Ekim döneminde 433 bin kişi olan işgücü artışı bir yılda %345 oranında büyümüştür. Yıllık işgücü artışı Aralık 2013 te 459 bin kişi olmuştu. İşgücü içinde istihdam edilenler 1 milyon 356 bin kişi; işsiz sayısı 573 bin kişi artmıştır.

2 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim (Ekim 2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; bin kişi) (*) İşgücüne dahil olmayanlar. Çalışma Çağındaki Nüfus (947) İstihdam (1.356) İDO (*) (-982) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı İşsiz (573) b. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücüne katılma oranı Ekim 2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan artarak %48,4 ten %51 e çıkmıştır. Oran, erkeklerde %71,5; kadınlarda %30,9 dur (Grafik 2). İşgücüne katılma oranı Ekim 2014 itibariyle yaş grubunda %40,9; genç erkeklerde %53,2 ve genç kadınlarda %28,5 tir. Grafik Nüfusta ve Genç Nüfusta İşgücüne Katılma Oranı, Ekim ,0 40,9 71,5 53,2 30,9 28,5 Toplam Erkek Kadın 15+ Yaş Yaş Grafik 3 İşgücüne Katılma Oranının Seyri Ocak 2012-Ekim ,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 51,0 48,6 48,4 50,9 48,1 48, OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Mevsim Etkisinden Arındırılmış

3 3 Oran, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre incelendiğinde de artış eğiliminde olduğu; Mart-Ağustos 2014 döneminde yatay seyrederken Eylül ve Ekim dönemlerinde hafifçe yükseldiği görülmektedir (Grafik 3). Grafik 4a İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Kadınlar Temmuz 2014 (bin kişi) İş bulma ümidi olmayanlar; 209 Diğer (1); Diğer (2); Mevsimlik Çalışanlar; 54 Çalışamaz Halde; Emekli; 856 Eğitim Öğretim; Ev İşleriyle Meşgul; Grafik 4b İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Erkekler Temmuz 2014 (bin kişi) Diğer (2); 412 İş bulma ümidi olmayanlar; 349 Diğer (1); 610 Mevsimlik Çalışanlar; 19 Çalışamaz Halde; Eğitim Öğretim; Emekli; (1) Diğer: İş aramayan ancak çalışmaya hazır kişiler (ümitsizler hariç) (2) Diğer: İçeriğine dair bilgi yoktur Ekim 2014 de işgücüne dahil olmayan toplam 28 milyon 68 bin kişinin 20 milyon 23 binini kadınlar, 8 milyon 45 binini erkekler oluştururken, %8,5 ini iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar (ümitsizler %2; diğerleri %6,5), %0,3 ünü mevsimlik çalışanlar, %41 ini ev kadınları, %16,1 ini eğitimdekiler, %13,6 sını emekliler, %14,2 sini çalışamaz halde olanlar ve %6,3 ünü TÜİK in içeriğini açıklamadığı diğerleri meydana getirmiştir. İşgücü dışındaki erkekler bakımından en büyük iki grup emekliler (%36,9) ve eğitim görenlerdir (%28). Buna karşılık, kadınlar bakımından emeklilerin ve öğrenim görenlerin nispeten arka planda kaldığı, ev kadınlarının 11 milyon 513 bin kişilik kitle ile yarıdan fazla pay aldığı dikkati çekmektedir (Grafik 4a ve 4b).

4 4 c. İSTİHDAM: Ekim 2014 dönemi itibariyle toplam istihdam 26 milyon 138 bin kişi olup, istihdam edilmeyenler (işgücüne dahil olmayanlar ve işsizler) 31 milyon 111 bin kişi ile çok daha büyük bir kitledir. Bir başka ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (%45,7) çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (%54,3) ise bundan yoksundur (Grafik 5). Görüldüğü gibi %45,7 düzeyindeki istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, ev kadınlarıdır.

5 5 Toplam İstihdam ve İstihdam Oranı: Ekim 2014 döneminde toplam istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 gibi yüksek bir oranda artmıştır. Bir yıl önce bu artış oranı %0,7 olmuştu (Tablo 1). İstihdam artışının Kasım 2013 te sıfıra yaklaştığı, Aralık Nisan 2014 döneminde önemli ölçüde yükseldiği; yaz aylarında yatay seyir takip ederek sonbaharda yükselme eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam artışı bir önceki döneme göre (Eylül 2014) 0,5 puan artmıştır (Grafik 6). Tablo 1: İstihdam Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Toplam İstihdam (Yüzde) İstihdam Oranı (Puan) Tarım Dışı İstihdam (Yüzde) Sanayi İstihdamı (Yüzde) Genç İstihdamı (Yüzde) Dönem 2013 Haziran 3,0 0,5 4,3 5,4 4,5 Temmuz 2,5 0,3 3,6 4,5 3,8 Ağustos 2,4 0,2 3,4 4,6 4,2 Eylül 1,4-0,2 2,5 3,8 0,3 Ekim 0,7-0,5 2,3 3,5-3,4 Kasım 0,2-0,8 1,9 1,2-3,7 Aralık 1,4-0,2 3,4 1,6 0, Ocak 3,2 0,5 3,7 3,1 5,0 Şubat 5,5 1,5 5,6 6,7 10,1 Mart 6,1 1,8 6,0 5,5 9,7 Nisan 5,7 1,7 5,7 3,8 8,3 Mayıs 5,4 1,6 5,0 3,1 7,8 Haziran 4,8 1,4 4,6 3,3 6,4 Temmuz 5,0 1,4 5,4 1,9 6,1 Ağustos 5,0 1,5 5,7 2,7 3,4 Eylül 5,1 1,5 5,8 4,1 6,0 Ekim 5,5 1,7 5,7 5,2 6,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, OCAK Grafik 6 Toplam İstihdamın Yıllık Değişimi, Ocak 2012-Ekim 2014 (Yüzde) 2013 OCAK 2014 OCAK Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış

6 6 Grafik 7 Ekim 2014 Döneminde Cinsiyete ve Eğitim Durumuna Göre İstihdam Oranı (Yüzde) Okur-yazar olmayanlar Lise altı eğitimliler Lise Mesleki veya teknik lise Yükseköğretim 16,2 29,2 23,4 25,6 30,8 59,9 62,5 64,1 73,6 79,2 Kadın Erkek Kadın nüfusun istihdam oranı %26,8 ile erkeklerdeki %65 oranına kıyasla çok düşüktür. İstihdam oranı okur-yazar olmayan kadınlarda %16,2 ye inerken, meslek lisesi mezunu kadınlarda %30,8 e; yükseköğretim mezunu kadınlarda %59,9 a çıkmaktadır (Grafik 7). Yükseköğrenim mezunu olmanın, kadın istihdam oranında %23-31 den %60 a sıçrama sağladığı görülmektedir. Sektörel İstihdam: Tarım dışı istihdam Ekim 2014 döneminde bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 127 bin kişi artarak 20 milyon 734 bin kişiye çıkmış ve yıllık artış oranı %5,7 olmuştur (Tablo 2). Tablo 2: Sektörel İstihdam, Temmuz 2013 ve Temmuz 2014 (Bin Kişi) Ekim 2013 Ekim 2014 Değişim Bin Kişi (%) Bin kişi (%) (%) Tarım , ,7 4,4 Sanayi , ,5 5,2 İnşaat , ,7 2,2 Hizmetler , ,2 6,5 Toplam ,5 Tarım Dışı , ,3 5,7 Tarım dışı istihdam artışının Nisan-Haziran 2014 döneminde gösterdiği zayıflamanın aksine, Temmuz-Eylül 2014 döneminde yükselme kaydettiği, Ekim 2014 te ise artış oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azaldığı görülmektedir. Tarım dışı istihdam seyrine mevsim etkisinden arındırılmış veriler kullanılarak bakıldığında da bir önceki aya göre (Eylül 2014) artış hızının 0,1 puan azaldığı anlaşılmaktadır (Grafik 8). Bir yıl içerisinde istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör %6,5 ile hizmetlerdir; onu %5,2 ile sanayi sektörü ve %4,4 ile tarım sektörü izlemiştir.

7 7 Grafik 8 Tarım Dışı İstihdamın Yıllık Değişimi, Ocak 2012-Ekim 2014 (Yüzde) 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1, OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Grafik 9 Sektörlere ve Cinsiyete Göre İstihdam, Ekim 2014 (Bin Kişi) Hizmetler İnşaat Sanayi Tarım Tarım Dışı Toplam Erkek Kadın Sanayi istihdamının %5,2 oranında artması memnuniyet vericidir. Öte yandan hizmetler sektörünün kadın istihdamının yarısını, tarım sektörünün ise üçte birini yarattığı anlaşılmaktadır (Grafik 9). İşteki Duruma Göre İstihdam: Ekim 2014 döneminde toplam istihdamın %66,5 i, erkek istihdamının %68,8 i ve kadın istihdamının %61,2 si ücretli veya yevmiyeli dir. Kadın istihdamı içinde en büyük ikinci payı %28,6 ile ücretsiz aile işçisi kadınlar almaktadır. Buna karşılık kendi hesabına veya işveren olarak çalışan kadınların payı toplam olarak sadece %10,2 dir. 2 milyon 220 bin kadın ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Grafik 10).

8 8 Grafik 10 İstihdamın İşteki Duruma ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Ekim 2014 (Bin Kişi, Yüzde) (%100) (%100) 7.758(%100) (%61,2) (%68,8) Ücretli veya Yevmiyeli (%100) 1.206(%100) (%100) (%100) 688(%8,9) 100(1,3) 3.764(%20,5) 2.220(%28,6) 1.106(%6,0) 871(%4,7) İşveren Kendi Hesabına Ücretsiz Aile İşçisi Toplam Erkek Kadın Gençlerin İstihdamı: Genç (15-24 yaş) istihdamındaki değişim hayli dalgalıdır yılının sonbahar-kış döneminde gerileme yönünde olan değişim, 2014 yılı başlarında çok hızlı biçimde artışa dönüşüp Şubat 2014 te %10,1 düzeyini korumuştur (Grafik 11). Söz konusu artış hızı 2014 boyunca giderek zayıflasa da Ekim 2014 dönemindeki %6 lık artış hızı oldukça yüksektir. Genç istihdamının yaklaşık üçte ikisi (%67,4) erkeklere aittir. İstihdam oranı genç erkeklerde %44,2 iken, genç kadınlarda sadece %21,4 tür; genç kadın nüfusun yalnızca yaklaşık beşte biri istihdam imkanına sahiptir.

9 9 Grafik 11 Genç İstihdamının Değişimi Ocak 2012-Ekim OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Bin Kişi Yüzde Kayıt Dışı İstihdam: Ekim 2014 döneminde kayıt dışı istihdam büyüklüğü 9 milyon 146 bin kişidir; bunun 5 milyon 399 bin kişisi erkek, 3 milyon 747 bin kişisi kadındır. Kayıtdışı istihdamdaki gerileme 2014 te tersine dönmüştür. Şubat 2014 te 8 milyon 453 bin kişi olan kayıtdışı istihdam 693 bin kişi artarak 9 milyon 146 bine çıkmıştır. Mutlak büyüklük bakımından tarım dışı sektörlerdeki ücretliler, tarımda kendi hesabına çalışanlar ve yine tarımdaki ücretsiz aile işçileri ilk sıralarda gelmektedir (Grafik 12a). Öte yandan kayıt dışı istihdamın yoğunluğu (kayıt dışı istihdamın toplam istihdamdaki payı) açısından bakıldığında ise tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin %93,9 ile ilk sırada geldiği, tarım dışı sektörlerdeki ücretliler bakımından söz konusu oranın %17,6 ya indiği görülmektedir (Grafik 12b). Grafik 12a Kayıt Dışı İstihdam, Ekim 2014 (Bin Kişi) Ücretsiz Aile İşçisi Kendi Hesabına İşveren Ücretli veya Yevmiyeli Tarım Tarımdışı

10 10 Grafik 12b Kayıt Dışı İstihdam Oranı, Ekim 2014 (Yüzde) Ücretsiz Aile İşçisi 74,4 93,9 Kendi Hesabına 51,8 70,1 İşveren 13,2 48,0 Ücretli veya Yevmiyeli 17,6 84,0 Tarım Tarımdışı d. İŞSİZLİK: Haziran 2014 ten bu yana yükselen işsizlik oranı, Ekim 2014 döneminde %10,4 ile bir önceki aya göre 0,1 puanlık hafif bir gerileme göstermiş, ancak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artmıştır. İşsiz sayısı ise aynı dönemler itibariyle 2 milyon 470 bin kişiden 573 bin kişi artışla 3 milyon 43 bin kişiye çıkmıştır (Grafik 13). Veriler mevsim etkisinden arındırıldığında Ekim 2014 te %10,6 olan işsizlik oranının bir önceki döneme (Eylül 2014 e) göre azalmayıp, aynı kaldığı görülmektedir yılında %8 lerde bulunan işsizlik oranı, 2014 ün yaz aylarından itibaren %10 un üzerinde seyretmektedir (Grafik 14). Grafik 13 Toplam İşsizlik Oranının Seyri, Ocak 2012-Ekim 2014 (Yüzde) 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7, OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış

11 11 Grafik 14 Tarım Dışı İşsizlik Oranının Seyri, Ocak 2012-Ekim 2014 (Yüzde) 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8, OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Tarım dışı işsizlik oranına gelince, Ekim 2013 te %10,9 iken Ekim 2014 te 1,6 puan artışla %12,5 e çıkmıştır. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı Ekim 2014 te bir önceki döneme (Eylül 2014 e) göre değişmeyerek %12,7 olmuştur. Bu verilere göre de 2012 yılına kıyasla işsizliğin 2-2,5 puan yükseldiği izlenmektedir. İşsizlik oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, en yüksek oranın %12 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu, bunu sırasıyla genel lise mezunlarının (%11,7), meslek lisesi mezunlarının (%11,3), lise altı eğitimlilerin (%9,7) izlediği, en düşük oranın ise %7 ile okur-yazar olmayanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Grafik 15 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı, Ekim 2014 (Yüzde) Okur-yazar olmayanlar Lise altı eğitimliler Lise Mesleki veya teknik lise Yükseköğretim 3,4 10,0 9,6 8,9 7,6 8,2 15,2 18,1 19,1 23,3 Kadın Erkek

12 12 Grafik 16 İş Arama Sürelerine Göre İşsizler, Ekim yıldan fazla; 21,2% 6-11 ay; 10,7% 1-5 ay; 68,1% İşsizlik oranı meslek lisesi mezunu kadınlarda %23,3 e yükselmekte, onları %19,1 ile genel lise mezunu kadınlar takip etmektedir (Grafik 15). İşsizlerin %68,1 ile çoğunluğu 5 ay ve daha kısa süreden beri iş aramaktadır ay süredir işsiz olanların payı %10,7; bir yıl ve daha uzun süredir işsiz durumda bulunanların payı ise %21,2 dir (Grafik 16) Ekim döneminde iş arayan her 100 kişiden 30 u işsiz kalmıştır Temmuz döneminde Türkiye nin klasik işsizlik oranı açısından durumu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, dünyadaki kalkınma yarışında varlık gösteren 44 ülke içinde işsizliğin en yüksek olduğu 10 uncu ülke olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 17). Öte yandan, işsizlik oranı %11,5 ile Euro Bölgesi nde Türkiye den yüksektir.

13 13 Grafik 17 Klasik İşsizlik Oranı (%) Ekim 2014 Yunanistan (**) Güney Afrika (*) İspanya İtalya Slovenya Slovakya Euro Bölgesi Polonya İrlanda Fransa Türkiye Belçika Litvanya Finlandiya Hollanda Kolombiya İsveç Estonya (*) Macaristan Çek Cumhuriyeti Lüksemburg Venezüella (**) Almanya Kanada Şili Avustralya İngiltere (**) Peru ABD Rusya Avusturya Danimarka Meksika Brezilya Çin (***) Tayvan Norveç Japonya Hong Kong Güney Kore İsviçre İzlanda Malezya Ukrayna Tayland 8,6 8,3 8,3 8,0 7,9 7,5 7,5 7,1 7,1 7,0 7,0 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,1 5,1 5,0 4,7 4,7 4,1 3,9 3,8 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 2,7 1,5 0,8 13,2 12,6 12,4 11,5 11,3 11,0 10,5 10,4 24,0 25,7 25,4 (*) 3. Çeyrek (**) Eylül 2014 (***) 2. Çeyrek Kaynak: The Economist, Türkiye için TÜİK

14 14 Alternatif İşsizlik Oranları İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından, klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir. Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranı klasik tanıma göre daha düşüktür. U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi olmayanlar dahil edildiğinde, oran, klasik tanımdan daha yüksek düzeydedir. İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır. Potansiyel nüfusun işsizlik tanımına dahil edilme derecesine bağlı olarak en geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %19,1 ve işsiz sayısı 6 milyon 43 bin kişidir (Tablo 3). Tablo 3: Alternatif İşsizlik Oranları, Temmuz 2014 Yüzde Bin Kişi U-1 Yeni İşsizler 7, U-2 Klasik Tanım 10, U-3 Ümitsizler 12, U-4 Çalışmaya Hazırlar 17, U-5 Mevsimlik ve Eksik İst. 12, U-6 Hepsi Dahil 19, Alternatif Tanımlar: U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı içermektedir.

15 15 II. İŞGÜCÜ PİYASASI İLE İLGİLİ KISA VADELİ BEKLENTİLER a. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURANLAR: İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı ile ilgili olarak İŞKUR tarafından derlenen bilgiler, işgücü piyasası hakkında TÜİK in Hanehalkı İşgücü Araştırmasına göre daha güncel eğilimler sunmaktadır. İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin iken, 2009 yılında Krizin etkisiyle 546 bine varmış, 2010 da 427 bine gerilemiştir yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441 bin olmuştur. Başvuru sayısının 2012 yılında 609 bine yükselmesi ve 2013 yılında 732 bine çıkarak 2009 seviyesini yaklaşık dörtte bir oranında aşmış bulunması dikkat çekicidir. Başvuru sayısı aylık olarak incelendiğinde ise, 2013 Mart ayında 58 bin seviyesinde olan başvuru sayısının 2014 Ocak ayında 87 bine çıktığı, Şubat ve Mart ta 60 binlere inmesine karşılık Temmuz da 84 bine yükseldiği görülmektedir. Bu gözlem, işsizlik oranındaki artış eğilimi ile uyumludur (Grafik 18 ve 19). Öte yandan işsizlik ödeneğine başvurular Ağustos ta 68 bine geriledikten sonra Aralık ta 96 binin üzerine yükselmiştir Grafik 18 İşsizlik Ödeneğine Başvuranların Sayısı, (Bin Kişi) ; 2008 Yılı Ortalaması (küresel kriz öncesi durum) 2008 OCAK 2009 OCAK 2010 OCAK 2011 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Ödeneğe başvuru sayısı 400,0 375,0 350,0 325,0 300,0 275,0 250,0 225,0 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Grafik 19 İşsizlik ve Ödenek Başvuruları, (2008=100) 2008 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2009 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2010 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2011 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2012 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2013 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2014 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Başvuru sayısı TÜİK İşsiz Sayısı İşsiz sayısı 351,0 301,0 251,0 201,0 151,0 101,0 51,0 1,0

16 16 a. REEL KESİMİN İSTİHDAM, TÜKETİCİLERİN İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi nde imalat sanayinde faaliyet gösteren civarında reel kesim katılımcısından gelecek üç aydaki istihdam beklentileri de sorulmaktadır. Söz konusu beklentilerde Haziran 2014 ten bu yana istihdam artacak diyenlerin oranı genel eğilim olarak küçülürken, istihdam azalacak diyenlerin oranı ise genel eğilim olarak büyümüştür. Söz konusu Araştırmaya göre, Aralık 2014 itibariyle gelecek üç aya ilişkin istihdam artış beklentilerinin zayıfladığı görülmektedir (Grafik 20). Grafik 20 Reel Kesim İstihdam Beklentisi (Yüzde) OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK ,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Sanayi İstihdamı RKGE (gelecek 3 ay için istihdam beklentisi) 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 Grafik 21 Tüketicinin Gelecek 12 Aylık Dönemde İş Bulma Olanakları Beklentisi OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 Tüketicinin İstihdam Beklentisi Tüketici Güveni

17 Diğer taraftan, TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yapılan Tüketici Güven Endeksi kapsamında tüketiciye, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi de sorulmaktadır. Endeksin 100 den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Tüketicinin iş bulma olanakları beklentisi, endeksin hesaplanmaya başladığı 2012 yılının başından bu yana kötümser alanda seyretmektedir. Ayrıca Aralık 2014 te iyimserlikte azalış olduğu tespit edilmektedir (Grafik 21). 17

18 18 GENEL DEĞERLENDİRME Ekim 2014 itibariyle TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, İŞKUR un derlediği işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmeler ve kısa vadeli istihdam beklentilerine yönelik olarak yapılan anketlerin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: İş talep edenlerin (işgücü) sayısında çok güçlü bir artış var. Ekim den Ekim e bu sayı %345 arttı. Ekim 2014 te işgücü yıllık bazda 1 milyon 929 bin kişi arttı, bunun 1 milyon 356 bini istihdam edilirken, işsizlere 573 bin kişi ilave oldu. İş arayan her 100 kişiden 30 u işsiz kaldı. İstihdam artış hızı bir yıl önce %0,7 iken, Ekim 2014 te %5,5 gibi yüksek bir orana çıktı. Ancak işgücü daha yüksek bir oranda, %7,1 artınca işsizlik de yükseldi. İşsizlik oranı son bir yılda 1,3 puan artarak %10,4 oldu. 2 yıl önce %8 lerde seyreden arındırılmış işsizlik oranı, 2014 ün yaz aylarından beri %10 un üzerinde seyrediyor. En yüksek işsizlik oranı %12 ile yükseköğretim mezunlarında. Bunu sırasıyla genel lise mezunları (%11,7), meslek lisesi mezunları (%11,3) ve lise altı eğitimliler (%9,7) izledi. En düşük oran ise %7 ile okur-yazar olmayan kişilere ait. Meslek lisesi mezunu kadınlar işsizlik açısından en dezavantajlı grup. İşsizlerin %68,1 i 5 ay ve daha kısa süreden beri iş arıyor. Uzun süreli (1 yıl ve daha çok) işsizlerin payı %21,2. Tarım dışı işsizlik oranı da 1,6 puan artışla %12,5 e çıktı. Türkiye işsizlik oranının yüksekliği açısından dünyada 10 uncu sırada. En geniş işsizlik tanımına göre Türkiye de işsizlik oranı %19,1 ve 6 milyon 43 bin işsiz var. İşsizlik sigortasına başvuranların sayısı Aralık ta 96 bini geçti. Aralık ayında reel kesimin ve tüketicinin istihdam artışı beklentisi geriledi.

19 19 Kayıtdışı istihdamdaki gerileme 2014 te tersine döndü. Şubat 2014 te 8 milyon 453 bin kişi olan kayıtdışı istihdam 693 bin kişi artarak 9 milyon 146 bine çıktı. Kayıtdışı istihdam oranının en yüksek olduğu grup %93,9 ile tarımdaki ücretsiz aile işçileri. Bu oran tarım dışı sektörlerdeki ücretliler açısından %17,6. Buna karşılık en fazla sayıda kayıtdışı istihdam, tarım dışı ücretlilerde. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (26 milyon 138 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (31 milyon 111 bin kişi) ise bundan yoksun. İstihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, 11 milyon 513 bin kişi ile ev kadınları. Yüksekokul mezunu olmak, kadınların istihdam şansını %20-30 ardan %60 a yükseltiyor. Tarım dışı istihdam %5,7 oranında arttı. Bir yıl içerisinde istihdamın en yüksek oranda arttığı sektör %6,5 ile hizmetler; onu %5,2 ile sanayi sektörü izledi. Hizmetler sektörü kadın istihdamının yarısını, tarım sektörü ise üçte birini yarattı. Genç istihdamındaki artış Temmuz döneminden beri zayıflıyor. İstihdamdaki güçlü artış büyümeye yansımıyor, çünkü verimlilik azalıyor. Yayın hakları TİSK e aittir, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 33) (Nisan 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Nisan 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Temmuz 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 34) (Temmuz 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ekim 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) (EKİM 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) 20.10.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) (Temmuz 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 17 Ekim

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ Sayfa 1 / 6 ARALIK 2008 Arama «Dergi İndeksi Son Sayı Tüm Sayılar TİSK Ana Sayfa İŞGÜCÜ PİYASASINDA SON DURUM: GELİŞME VE BEKLENTİLER Ercan TÜRKAN Merkez Bankası Danışman Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Nisan 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Temmuz 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 39 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 36

HABER BÜLTENİ Sayı 36 PERAKENDE GÜVENİ AB DE ARTARKEN, TÜRKİYE DE DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR HABER BÜLTENİ 04.12.2012 Sayı 36 TEPE, Kasım 2012 de geçen aya göre düşerken geçen yılki seviyesinin de altında kaldı. Geçen yılın aynı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Ekim 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 90

HABER BÜLTENİ Sayı 90 PERAKENDECİ YILIN İLK 6 AYINDA GEÇEN YILI ARADI HABER BÜLTENİ 04.07.2017 Sayı 90 2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan ile sonlandıran perakende güveni, 2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan seviyesine geriledi.

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 47

HABER BÜLTENİ Sayı 47 HABER BÜLTENİ 04.11.2013 Sayı 47 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANDI: TEPE, Ekim 2013 te bir önceki aya göre yükseldi. Geçen yıla göre ise değişmedi. TEPE de geçen 3 aya ve geçen yıla göre işlerdeki toparlanma

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35 HABER BÜLTENİ xx.03.2017 Sayı 35 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

1- İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2017 İşsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti

1- İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2017 İşsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti TARİH: 16 AĞUSTOS 217 KONU: 1- İşgücü İstatistikleri, Mayıs 217 2- Akaryakıt Zamları 1- İşgücü İstatistikleri, Mayıs 217 İşsizlik oranı %1,2 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı