BİLİM, BİLİM İNSANI VE BİLİMSEL YÖNTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİM, BİLİM İNSANI VE BİLİMSEL YÖNTEM"

Transkript

1 BİLİM, BİLİM İNSANI VE BİLİMSEL YÖNTEM Bilimin Tanımı İngilizceden Türkçeye bilim olarak tercüme ettiğimiz science sözcüğü Latincede "bilmek" anlamına gelen scientia sözcüğünden türetilmiştir. Bilimin özlü ve evrensel kabul görebilecek bir tanımını bulmak kolay değildir. Bilimin tanımıyla ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir: Türk Dil Kurumu: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi Albert Einstein ( , Yahudi asıllı Alman fizikçi): Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır. Bertrand Russell (Bertrand Arthur William Russell, , İngiliz filozof): Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Ernest Nagel ( , Çek asıllı Amerikalı bilim felsefecisi): Bilim, açıklayıcı ilkeler temelinde bilginin örgütlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Ernst Walter Mayr ( , Alman biyolog): Bilim, açıklayıcı ilkeleri temel alıp tüm bulguları daimi ve eleştirel bir sınamaya tabi tutarak dünya kavrayışımızı artırma çabasıdır. Carl Gustav Hempel ( , Alman bilim felsefecisi): Bilim dünyamızdaki belirli olguları betimlemek ve bu olguların hangi yollarla açıklanabildikleri ve bunlar üzerine ne şekilde tahmin yürütülebildiği üzerinden genel ilkeler oluşturmaktır. Diğer tanımlar: Bilim, tümüyle nesnel veri ve mantığa dayanan insan zekasının tüm faaliyetleridir ve aynı zamanda kuramların sınırsız şekilde sınanabilirliğidir. Bilim, gözleme dayanan, doğrulamaya ya da çürütmeye açık, doğrudan ya da dolaylı ve açıklamayla tahmin yürütmede kullanılabilecek mantıklı genel hükümlerdir. Bilim açıklayıcı ilkeler temelinde bilginin örgütlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Bilim, insanların tarafsız gözlem ve deneylerle elde ettikleri düzenli bir bilgi birikimidir. Bilim, gerçekleri bulma yolunda yapılan gözlem, düşünme ve araştırma yöntemidir. Bilim, özünde bir arayıştır; gerçeği bulmaya, olgusal dünyayı açıklamaya yönelik bilişsel bir arayış! Bilim, bilimsel problemlerle ilgili hipotezler, teoriler ve kanunlar dizisidir. Bilim, evrenin düzenini kuran gerçeklere ulaşmaktır. Bu gerçeklerin insanlık yararına kullanılması da bilimin görevidir. Hipotezleri,teorileri geliştirmek için yapılan tarafsız gözlem, deney, araştırma ve incelemelerin tümüne bilim denir. Bilimin Nedeni İnsanların, kendisi, dünya ve evren hakkındaki doymaz merakı ve yaşadığı dünyayı daha iyi anlama arzusu bilimin can damarıdır. Bilimin dünyayı, dünyanın güçlerini ve kaynaklarını denetleme aracı olarak kullanılması da bilimin diğer bir nedenidir; özellikle tıp, halk sağlığı, tarım ve hayvancılık gibi alanlara yönelik uygulamalı bilimlerle uğraşan bilim insanları, mühendisler, siyasetçiler ve sade vatandaşlar için bu neden daha önemlidir. Bilimin Ölçütleri Belirli bir etkinliğin bilim olabilmesi için şu ölçütleri taşıması gereklidir: (1) Bir bilim doğaüstü etmenlere başvurmaksızın, saha ya da laboratuvarda, gözlem ya da deneylerle toplanan verilere dayanmak zorundadır. (2) Veriler soruları yanıtlamak üzere toplanmak zorundadır ve gözlemler tahminleri güçlendirmek ya da çürütmek için yapılmak zorundadır.

2 (3) Olası önyargılar ve taraf tutmaları en aza indirmek için nesnel yöntemler kullanılmak zorundadır. (4) Varsayımlar (hipotezler) gözlemlerle uyumlu ve genel kavramsal çatı ile uygunluk içinde olmak zorundadır. (5) Tüm varsayımlar sınanmak zorundadır ve eğer mümkünse karşıt varsayımlar geliştirilip, bunların geçerlilik derecesi karşılaştırılmalıdır. (6) Genellemeler, belirli bir bilim alanı içerisinde evrensel olarak geçerli olmak zorundadır. Tek olaylar doğaüstü etmenlere başvurmaksızın açıklanabilir olmak zorundadır. (7) Hata olasılığını ortadan kaldırmak için bir olgu ya da buluş sadece diğer araştırıcılar tarafından (tekrar tekrar) doğrulandığında tümüyle kabul edilmek zorundadır. (8) Bilimsel kuramlar (teoriler) sürekli geliştirilmek, hatalı veya eksik kuramlar değiştirilmek zorundadır. Bilim İnsanı ve Özellikleri Bilim insanı (bilgin, âlim) bilimsel çalışmalarla uğraşan kimsedir. Bilim insanları araştırmak ve bulmak konusunda oldukça tutkuludur. Dünyanın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak, insanlığa faydalı olmak bir bilim insanı için büyük bir tatmin kaynağıdır; gerçekten de bu, bir gönül rahatlığına neden olur yılı Nobel Kimya Ödül'lü biyokimyacı Max Ferdinand Perutz ( , Avusturyalı kimyacı) bu duyguyu şöyle ifade etmiştir: "Buluş yapmak, aşık olarak, güçlü bir tırmanıştan sonra bir anda dağın zirvesine vararak ya da ilaçların tetiklemesiyle değil, doğanın daha önce hiç kimsenin görmediği bir yanının gizini göstererek ulaşılan bir tatmin duygusudur". Bir bilim insanı; Meraklı Şüpheci (René Descartes, , Fransız matematikçi, de omnibus dubidantum her şeyden şüphelen ) (Aynı alanda çalışan bilim insanları, birbirlerinin çalışmalarını dikkatli bir incelemeye tabi tutar. Bilim insanları birbirlerinin iddialarını sınamak için, birbirlerinin deneylerini tekrarlar.) Doğru sözlü - Dürüst (Herhangi bir sahtekarlık ya da düzmeceyle elde edilen veriler, er ya da geç ortaya çıkar ve bu, bir kariyerin sonu olur. Bu nedenle sahtekarlık, bilimde varlığını sürdürebilir bir yol değildir.) Objektif (Bilim dışından kaynaklanan siyasi, dinsel ya da ekonomik hesaplar ve çıkarlar -her ne kadar sıklıkla tersi olsa da- bilim insanını ve bilimsel yargıyı etkilememelidir. Ancak bilim insanları da birer insandır ve bu mesleki özellikleri her zaman sürdüremeyebilirler.) Akılcı Gerçekçi Yeniliğe açık Motivasyonu yüksek Sabırlı Azimli Kendini işine adamış - Hırslı - Çalışkan (Kayda değer hedefleri gerçekleştiren tüm bilim insanları, hırslı ve çok çalışkandır. Sabah 9:00 akşam 17:00 arası mesaiyle çalışan bir bilim insanından söz edemeyiz. Çoğu bilim insanı, en azından mesleğinin belirli dönemlerinde günde saat çalışır.) Tutarlı Cömert (Bilgilerini paylaşır) (Bilim insanları yayınlar, seminerler, toplantılar ve kişisel iletişimler aracılığı ile bilgileri birbirleriyle paylaşır. İnternet bilgi ve düşünce alışverişi için yeni bir ortam yaratmıştır.) İşbirliğine açık - Takım çalışmasına uygun (Bilim insanlarının birçoğu diğer bilim insanları ve bilim dalları ile ilişki içindedir ve ekipler halinde çalışır. Bilimsel dergilere bakarsanız, birçok makalenin iki ya da daha fazla sayıda bilim insanı tarafından yazılmış olduğunu görürsünüz. Çünkü araştırma sonuçları, geniş bir eleştirici topluluğu ile paylaşılmadığı sürece etkin olamaz.) olmalıdır. Bilim insanı bu özelliklerin bir kısmını doğuştan edinmiş olabileceği gibi bir kısmını da yanında yetiştiği bir akıl hocası, yaşlı bir meslektaşı veya örnek aldıkları birinden öğrenebilir.

3 Yaşamöykülerinden de görüleceği gibi, birçok bilim insanının geniş ilgi alanları vardır; örneğin pek çok bilim insanı amatör müzisyendir. Bilim insanları başka açılardan da diğer insan gruplarında olduğu kadar çeşitlilik gösterirler. Bazıları dışadönük bazıları ise içedönük, utangaç kişilerdir. Bazıları aşırı derecede üretkenken, bazıları çok az sayıda kitap ya da makalenin üretimi üzerine yoğunlaşır. Tipik bir bilim insanı olarak tanımlanabilecek belirli bir mizaç ya da kişilik yoktur! Bilimsel Yöntem (Bilimsel Çalışma Yöntemi) Bilim doğal olayların doğal nedenlerini araştırır. Herhangi bir doğa olayının nasıl ve neden olduğunu mevcut bilgilerimizle açıklayamıyorsak, bu olay bizim için bir problemdir. Bilim insanları doğa problemlerinin (bilimsel problemlerin) çözümünü belli bir yönteme bağlı kalarak yapar. Bu yönteme bilimsel yöntem (bilimsel çalışma yöntemi) denir. Bu yöntem sırayla izlenen bir seri basamak içerir. Bu basamaklar: Problemin belirlenmesi Gözlem Verilerin toplanması Hipotezin kurulması Tahminlerde bulunma (Yargı) Kontrollü deney Gerçek (Sonuç) Kuram (Teori) Yasa (Kanun) 1- Problemin Belirlenmesi Problem genel olarak bir soru cümlesiyle ifade edilir. Problemin belirlenebilmesi ve çözülebilmesi için önce problemin iyi anlaşılması gerekir. "Problemi anlamak, problemi yarı yarıya çözmek demektir. 2- Gözlem Bilimsel devrim sırasında bilimsel yöntemin bu aşaması, tek başına bile bilimin gelişmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Gözlem ya doğrudan ya da örneğin mikroskop gibi algılarımızı artıran araçlar (ölçü aletleri gibi) yardımıyla dolaylı olarak yapılır. Yapılma şekline göre nitel ve nicel olmak üzere iki çeşit gözlem vardır. Nitel Gözlem: Beş duyumuzu kullanarak yaptığımız gözlemlerdir. Örneğin suya dokunarak veya sudan çıkan buharı görerek "çaydanlıktaki su çok sıcak!" diye verdiğimiz karar nitel bir gözlemdir. Nicel Gözlem: Ölçü aletleri kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Örneğin termometre kullanarak "çaydanlıktaki su 80ºC" diye verdiğimiz karar nicel bir gözlemdir. Gözlem doğal koşullarda yapılır. 3- Verilerin Toplanması Nitel ve nicel gözlemler sonucu elde edilen ve başkaları tarafından da doğrulanabilen gerçekler topluluğuna veri denir. Problemle ilgili hipotez kurmak için veriler toplanıp düzenlenir. 4- Hipotezin Kurulması Hipotez bir soruya verilen geçici cevaptır, diğer bir deyişle problemin geçici çözümüdür. Bu çözüm yapılan gözlemler ve derlenip toplanan veriler ışığında kurulmuştur. İyi bir hipotez: Probleme çözüm önermelidir. Verilerin tamamını kapsamalıdır, verilere ters düşmemelidir, veriler arasında bağlantı kurulabilmelidir. Deney ve gözlemlere açık olmalıdır, denenebilir, değişebilir olmalıdır ve gerekli durumlarda otoriteyi reddedebilmelidir.

4 Hipotezin muhtemel üç sonucu vardır: Doğrudan kanıtlanıp geçerli hale gelebilir. Gözlem ve deneylerle doğrulanarak gerçek olabilir Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir veya çürütülüp terk edilebilir. 5- Tahminlerde Bulunma Tahminde bulunma kurulan hipotezler doğrultusunda mantıklı sonuçların çıkartılmasıdır. Tahminler hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılır ve "Eğer... ise... dir" şeklindeki cümlelerle ifade edilir. Tahminler genellikle "Tümdengelim" yöntemi ile gerçekleştirilir. Tümdengelim yönteminde bir ön bilgi kullanılarak genelleme yapılır. Örnek: Eğer bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiş ise insan da hücrelerden meydana gelmiştir. 6- Kontrollü Deney Yapılan tahminlerin geçerli olup olmadığı kontrollü deneyler sonucu tespit edilir. Kontrollü deneylerde iki deney grubu vardır: Birine kontrol grubu, diğerine ise deney grubu denir. Her iki grupta da aynı deney aynı şartlar altında yapılırken sadece araştırılan değişken gruplar arasında farklı tutulur. Deney sonuçları tahminleri doğrular ise hipotez geçerlilik kazanır. Aksi durumda ise eldeki verilerle yeni hipotezler kurularak bilimsel çalışmaya devam edilir. 7- Gerçek (Sonuç) Deneyler ile kanıtlanmış bilimsel doğrulardır ve tümevarımcıdır. Tümevarımcı bir sonuç, eşzamanlı çok sayıda gözlemi özetleyen bir genellemedir. "Bütün organizmalar hücrelerden oluşur" ifadesi bir genelleme örneğidir. Bu tümevarım iki asır boyunca mikroskopla inceledikleri her biyolojik örnekte hücreleri gözlemleyen biyologların, bu bulgularına dayandırılmıştır. 8- Kuram (Teori) Kuram, tekrarlanan deneylerle doğruluğu tam olarak değil, ama büyük ölçüde kabul edilmiş hipotezlerdir. Kuramların da aksinin ispatlanması yani çürütülme ihtimalleri vardır. Örneğin, Dalton un atom teorisi olarak bildiğimiz atom, maddenin bölünemeyen en küçük parçasıdır. teorisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Teori teriminin bilimdeki kullanımı ile gündelik hayattaki kullanımı birbiriyle çelişir. Çünkü bilimsel teori çok sayıda kanıtla desteklenen kapsamlı açıklama olmasına karşın, gündelik hayatta kullandığımız teori, spekülasyon ya da hipotez anlamına gelmektedir. 9- Yasa (Kanun) Bir kuram veya hipotez, doğruluğu bütün bilimlerce ve dünya genelinde kabul edilmiş ise yasa halini alır. Örnek: Yerçekimi kanunu, Mendel yasaları. Bir bilimsel çalışma yöntemini Pasteur ün çalışmasıyla örnekleyebiliriz. Pasteur canlıların nasıl ortaya çıktığı problemi ile ilgili çalışırken yiyeceklerin açıkta kaldıkları zaman bozulduğunu gördü (Gözlem). Pasteur canlıların cansızlardan kendi kendine oluşamayacağını düşünüyordu (Hipotez). Bakteri ve diğer mikroorganizmaların tozlu hava ile taşındığını tahmin ediyordu. Bunun için cam kavanoza şeker ve maya hücreleri içeren çözeltiyi koyup kaynattı. Kavanoza ince kıvrıntılı tüplerle çok az hava girmesini sağladı. Tekrar ısıtarak hem borudaki canlıların ölmesini, hem de içerisindeki havayı dışarı çıkardı. Daha sonra hiçbir canlının gelişmediğini gördü. Kontrol olarak, aynı işlemi yaptı fakat bu kavanozlara ince boru bağlamayarak açık havada bıraktı. Bir süre sonra bu kavanozlarda bazı canlıların geliştiğini gözledi (Deney). Böylece, canlıların cansızlardan kendi kendine gelişmediği hipotezi gerçek hale geldi.

5 Tamamen rastlantıya dayalı buluşlar olsa da, bilim ve teknolojide ilerleme sağlayan buluşlar bilimsel yöntemin kullanılmasıyla mümkün olmuştur. Rastlantıya dayalı buluşlara ait en bilinen örneklerden birisi, Alexander Fleming'in 1928'de bazı fungusların bakterileri öldüren kimyasallar ürettiklerini bulmasıdır. İngiliz (İskoçyalı) bir bakteriyolog olan Fleming laboratuvarında cam kaplar içinde bakteri üretiyordu. Bir küf mantarının bazı bakteri kültürlerini kontamine ettiğini gördüğü için bu kültürleri atmaya hazırlanıyordu ki, fungusun ürediği alanın çevresinde bakteri üremesi olmadığını gördü. Antibakteriyel kimyasalı üreten fungusun Penicillium adlı, bildiğimiz ekmek küfü olduğu ortaya çıktı. Bu antibakteriyel kimyasal daha sonraki yıllarda penisilin (penicillin) olarak adlandırıldı. Fleming kazara bir buluş yapmıştı ve bu buluş bakterilerin neden olduğu frengi, menenjit ve diğer birçok hastalığın tedavisinde penisilin ve diğer antibiyotiklerin kullanılmasına yol açmıştı. Bilim, Teknoloji ve Toplum Bilim ve teknoloji birbirleriyle bağıntılıdır. Birçok durumda teknoloji, mal ve hizmetlerin geliştirilmesine uygulanan bilimsel buluşlar sonucunda ortaya çıkar. Watson ve Crick DNA'nın yapısını bilimsel yöntem aracılığı ile bulmuşlardır. Bu buluş, DNA'nın kimyasını ve genetik şifreyi daha iyi anlamamıza yol açan bilimsel etkinliklerde çok büyük bir patlama yaratmıştır. Bu buluşlar doğal olarak DNA üzerinde işlemler yapılmasını mümkün kılmış ve genetikçi bilim insanlarının yabancı genleri mikroorganizmalara aktararak, insan insülini gibi değerli ürünleri geniş ölçekte üretmelerini sağlamıştır. Yeni biyoteknoloji ilaç endüstrisinde devrim yaparken, DNA teknolojisi de tarım ve adli tıp gibi diğer alanlarda çok büyük etki yapmıştır. Watson ve Crick buluşlarının günün birinde teknolojik uygulamaları olabileceğini hayal etmiş olabilir, ama bu iki araştırıcı buluşlarının ne gibi uygulamaları olabileceğini tam olarak tahmin bile edememiş olabilir. Teknoloji birçok açıdan yaşam standartlarımızı yükseltmiş olmakla birlikte, bazı yeni problemleri de getirmiştir. Özellikle insan sağlığı ile ilgili teknoloji, insan nüfusunun son üç yüz yılda on kattan fazla artmasını sağlamıştır. Teknolojinin çevre üzerindeki sonuçları çok büyük boyutlardadır. Asit yağmurları, ormanların ortadan kalkışı, küresel ısınma, nükleer kazalar, ozon delikleri, zehirli atıklar, petrol ve diğer doğal rezervlerin aranması için doğal görünümün bozulması, canlı türlerinin yok olması gibi örnekler, giderek artan sayıda insanın daha fazla teknoloji kullanmasının yansımalarından sadece birkaç tanesidir. Bilim, bu problemlerin tanımlanması ve daha fazla zarar ortaya çıkmasını engellemek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konularında bizlere yardım edebilir. Ancak, bu problemlerin çözümü bilim ve teknolojiyi ilgilendirmesinden fazla politika, ekonomi, kültür ve manevi değerleri ilgilendirmektedir. Günümüzde hem bilim, hem de teknoloji, toplumun güçlü işlevleri haline gelmiştir. Bilim insanları kendilerini teknolojiden uzak tutmak yerine, bilimsel buluşların nasıl uygulanacağı üzerinde etkili olmaya çalışmalıdır. Bilim insanları politikacıları, bürokratları, toplum liderlerini ve seçmenleri bilimin nasıl çalıştığı ve özel teknolojilerin potansiyel yararları ve zararları konusunda eğitmeye yardımcı olmakla sorumludur. Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki, biyolojinin önemini ve değerini artırmaktadır.

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Afyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 1. BİLİMSEL İLETİŞİM...4 1.1 GİRİŞ... 4 1.2. BİLGİ

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 2013-2014 Dersin İçeriği 1.Temel Kavramlar: Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilimsel Araştırmada Teknolojinin Yeri ve Önemi, Araştırma Eğitimi 2.Bilimsel

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 9 DERS KİTABI Yazar Bilge DEMİRDİZEN Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı (ekli listenin 38. sırasında) kurul kararıyla 2015-2016

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

CANLILIK ÖĞRETİSİNİN ON TEMASI

CANLILIK ÖĞRETİSİNİN ON TEMASI CANLILIK ÖĞRETİSİNİN ON TEMASI CANLILIĞIN ÇOK DÜZEYLİ KEŞFİ Her düzeyde biyolojik organizasyonda belirgin benzerlik vardır. Hücreler organizmaların yapısal ve işlevsel birimidir. Canlılık DNA varlığına

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr

http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. Ancak,

Detaylı

Prof. Dr. Orhan ERMAN

Prof. Dr. Orhan ERMAN BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARI, TEKNOLOJĠYE AKTARIMI VE ÖNCELĠKLERĠMĠZ Prof. Dr. Orhan ERMAN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN FAKÜLTESĠ, BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 1 GĠRĠġ ĠÇERĠK 2 3 4 5 6 7 8 BĠYOLOJĠ BĠLĠMĠNĠN GELĠġĠMĠ MODERN BĠYOLOJĠNĠN

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU 1. Örgütsel DavranıĢın Tanımı ve Kapsamı i. Örgütsel Davranışın Tanımı ve İnceleme Alanları ii. Örgütsel Davranışın Analiz Düzeyi ve Davranışı Etkileyen Unsurlar iii. Örgütsel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ I. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? A. Temel Kavramlar B. Akıl İlkeleri 1. Özdeşlik İlkesi 2. Çelişmezlik İlkesi 3. Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı İlkesi 4. Yeter Sebep İlkesi II. MANTIĞIN UYGULAMA

Detaylı

KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil. Adnan Menderes Üniversitesi

KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil. Adnan Menderes Üniversitesi KESİN E ACABA SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR NASIL OLABİLİR? Burak Mil Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Kuşadası Doç. Dr. Atila Yüksel Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Bilim Nedir ya da Ne Değildir?

Bilim Nedir ya da Ne Değildir? Bilim Nedir ya da Ne Değildir? İnsan akılcılığının en üst yansıması olan bilim, "üzerinde, evrensel fikir birliğine varılabilecek yargıların incelenmesidir." Bilim dünya hakkında belirtebileceğimiz nesnel

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Halk Kütüphaneleri Çalışanları İçin KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Prof. Dr. İrfan Çakın 1 İÇİNDEKİLER FELSEFE VE KÜTÜPHANECİLİK o Felsefe Nedir? o Meslekler ve Felsefe o Kütüphanecilik Felsefesi Kütüphaneciliğin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (8 Aralık 2004, Seminer Notları) M. Serdar ÇAVUŞ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ 2 Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 İşletme Yönetimi II Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar, hedeflerine tek başlarına varamadıkları

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı