Aile Bireylerinin Aile ve İş Hayatı Arasındaki Dengelere Dair Sorumlulukları. EĞİTİM DANIŞMANI Saadet GARAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Bireylerinin Aile ve İş Hayatı Arasındaki Dengelere Dair Sorumlulukları. EĞİTİM DANIŞMANI Saadet GARAN"

Transkript

1 KA-DER KADER,kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür.toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı,seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında,kadın,erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye de kadınlar,farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde ve özelliklede siyasette,eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadır.bu eşitsizliği gidermek,tüm yurtttaşların kararlara katılımını sağlamak,kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997 de kurulan KA- DER,seçimle veya atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA-DER; Ayrımcılığın her türüne karşı olmak, Tüm yasal partilere eşit mesafede durmak, Tüm partilerin milletvekilleri ve kadın kollarıyla amacı doğrultusunda ve eşit mesafede çalışmak, Kadın bakış açısını tüm çalışmalarına yansıtmak ve yaygınlaştırmak, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleştirilmesi için çalışmak ilkelerine sahiptir.

2 Aile Bireylerinin Aile ve İş Hayatı Arasındaki Dengelere Dair Sorumlulukları EĞİTİM DANIŞMANI Saadet GARAN

3 İŞ VE AİLE YAŞAMI DENGESİ VE ÖNEMİ Gelişmenin baş döndüren bir hızla yaşamımızı etkilemesiyle, kadın ve erkeklerin çoğu için iş ve kariyer yaşamı çok önem kazanmakta. Kariyer ve işte, bir hedefe ulaşabilmek için eğitime harcanan zaman nedeniyle evlilikler ertelenmekte. Evlendikten sonra da kariyer ve işin,kişiden beklentisi,birçok durumda maalesef artarak devam ettiği için evliliğe,eve,aileye hatta kişinin kendisine ayırabildiği zamanın azlığı nedeniyle kişisel tükenme başlamakta ve evlilikte sorunlar yaşanmaktadır. Evlilik, iş, ev işleri ve kişisel hedefler arasındaki denge kurulması giderek daha fazla çaba gerektirmektedir. Birbirine duygusal, fiziksel ve ekonomik olarak dayanan ve kendilerini aile olarak tanımlayan en az iki kişinin oluşturduğu birliğe aile denilir. Evlilik, aile oluşturmak üzere bir kadın ve erkeğin birbiriyle yaptığı sözlü ve / veya yazılı anlaşmadır. Ekonomik ve sosyal yapıdaki değişim,kariyer ve evlilik dengesinin kurulmasını güçleştiren faktörlerden birisi olmuştur. Günümüzde iş hayatının beklentileri artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Örneğin çok uluslu şirketlerde ülkeler arasındaki zaman farkından kaynaklanan mesai saatiyle, sınırlı iş kavramı yok olmaktadır. İşlerinde çok başarılı insanların en zayıf noktaları ise aile yaşantılarını dengeleyebilmeleridir. İş hayatı ne kadar önemli olursa olsun, eğer işiniz nedeniyle,eşinizle,ailenizle tükettiğiniz güzel anlar azalıyorsa ve çocuklarınızın büyüdüğünü,paylaşamıyorsanız ne kadar kazançlısınız? Kazandığınız kadar kaybetmişsinizdir de.

4 ENDÜSTRİ DEVRİMİ Üretimin tarıma dayalı olduğu toplumlarda üretim, aileler tarafından kendi tüketimleri amacıyla yapılmıştır. Bu süreçte örgütlerde en az değer verilen kaynak insan, yani işgücü olmuştur. Bireylerin endüstri devrimi öncesinde boğaz tokluğuna, diğer bir deyiş ile temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde çalışmaya mecbur olmaları, işgücünün karlılıktaki ve üretimdeki payının kolay ölçülebilir olmaması ya da böyle gösterilmeye çalışılması, insan performansının sınırlarının öngörülmemesi gibi nedenlerle insan kaynağına yeteri kadar önem verilmemiştir. Endüstri devrimi ile birlikte iş yerleri, ev ve aileden uzaklaşmış ve üretim bunların dışındaki örgütlerde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Önceleri iş ve aile yaşamına ilişkin aktiviteler kolaylıkla birlikte yürütülürken, endüstrileşme sürecinde iş ve aile yaşamına ilişkin aktiviteler birbirlerinden ayrılmaya başlamıştır. Endüstri devriminden sonra insanın, örgütün en değerli kaynağı olduğunun kabul edilmiştir ve bununla birlikte insan kaynakları olmadan fiziksel kaynakların kullanılamayacağı; örgütte başarıyı sağlayan en temel faktörün insan olduğu anlaşılmıştır. Bu süreçte ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan köklü değişimler iş yaşamı açısından da, yeni oluşumları ve yeni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bireyin yaşamında işin daha fazla önem kazanması ile temel ihtiyaçları karşılama çabası da devam etmiştir.

5 İŞ VE AİLE DENGESİNİN YAPISI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI BELİRLEYİCİLER DENGENİN YAPISI SONUÇLAR / ETKİLER A. Çevresel Faktörler - İş Talepleri - İş Kültürü - Ev Talepleri - Ev Kültürü B. Bireysel Faktörler - İş Oryantasonu - Kişilik - Enerji - Kişisel Kontrol ve Başa Çıkma - Cinsiyet - Yaş, Yaşam ve Kariyer Evresi A. Sübjektif Denge - Denge Önemsiz - Denge Ev Merkezli - Denge İş Merkezli B. Objektif - Çalışma Saatleri - Boş Zaman - Aile Rolleri 1. İş Doyumu - Yaşam Doyumu - Ruhsal Sağlık, Mutluluk 2. Stres / Hastalık 3. İşte Davranış/Performans 4. Evde Davranış/Performans 5. İşteki diğerleri Üzerine Etkisi 6. Evdeki diğerleri Üzerine Etkisi Kaynak : GUEST, David E. ; "Perspectives on the Study of Work-Life Balance", A Discussion Papared for the 2001 ENOP Symposium, Paris.

6 AİLE VE İŞ HAYATI ÇATIŞMALARI

7 AİLE VE İŞ HAYATI ÇATIŞMALARI 1. Zamana Bağlı Çatışma Bireylerin,İş ya da aile rollerini yerine getirebilmek için ayırmaları gereken zaman; başka bir rolün yerine getirilmesini zorlaştırmakta hatta olanaksız kılmaktadır. Çalışan bireyin, işi için ayırması gereken zaman ile iş dışındaki yaşamı için ayırması gereken zaman arasında denge kurulamamasıyla çatışma olmaktadır. Çalışma saatleri, çalışma programının esnekliği, evli ve çocuk sahibi olma, eşin bir işte çalışması, iş ya da aileden kaynaklanan zaman sınırlılıkları vb.

8 AİLE VE İŞ HAYATI ÇATIŞMALARI 2. Gerginliğe Bağlı Çatışma İş ya da aile rolünün neden olduğu olumsuz psikolojik sonuçlar,diğer rolün sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini engellemektedir. Bireyin işi ya da ailesi ile ilgili olarak yaşadığı gerginlikler, düş kırıklıkları, üzüntüler, endişeler, alınganlıklar, duyarsızlıklar ve tahammülsüzlükler gibi durumlar bireyin diğer rolü ile ilgili performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle iş yaşamındaki aşırı iş yükü, bireyler arası yetersiz sosyal ilişkiler, iş güvensizliği, kontrol ve yönetme becerilerinin eksikliği gibi nedenler aile içi etkileşimle,duygusal sorunları (kendine saygının azalması, kararsızlık duygusu, rekabet hissinin kaybı) ortaya çıkarabilmektedir. Çoğu zaman ailedeki bu olumsuz duygusal tepkiler, aile üyeleri arasında,kırgınlıklar ve sonucunda da, aile iletişiminin azalması biçiminde ortaya çıkmaktadır.

9 AİLE VE İŞ HAYATI ÇATIŞMALARI 3. Davranışa Bağlı Çatışma Çalışan bireyin, iş ya da aile yaşamının gereği olarak üstlendiği rollere ilişkin davranışlarının,diğer yaşam alanında yaptığı davranışlara uyum göstermemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Çünkü bireyden her rolü için, o rolün gerektirdiği biçimde davranması beklenmektedir. İş yaşamında çalışan bireyin üstlendiği rol, genellikle girişken, iddialı, nesnel, ağzı sıkı olmasını gerektirir.aile yaşamında ise genellikle hoşgörülü, sevecen, sıcak, açık olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle özellikle, belirli meslek gruplarında davranışa bağlı çatışma kaçınılmaz olabilmektedir. Hiç kimsenin iş ya da aile yaşamında üstlendiği rol tek başına çatışmaya yol açmamakla birlikte genellikle rollerin gereği olarak üstlenilen sorumluluk ve yükümlülüklerin birbirleriyle eş zamanlı olması durumunda ortaya çıkan uyumsuzluk çatışmaya neden olmaktadır.

10 İŞ ASLA BİTMEZ! Çoğu çalışan kişi için, iş günü, ücretli işlerinden eve döndükleri zaman, sona ermez. Çalışan çoğu insan;ev işleri, çocukların eğitimi ve bağımlı akrabalar ile yaşlıların bakımı da dahil olmak gibi,eve vardıklarında, ikinci bir iş gününe başlarlar. Stratejiler düşünülürken, bu ek zamanın yanı sıra bu çifte iş yükünün erkek ve kadınlar arasında nadiren eşit dağıldığı gerçeğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

11 ÇATIŞMALARLA OLUŞAN MUTSUZLUK Anket sonuçlarına bakıldığında ise, Çatışmanın bireyde yarattığı olumsuz etkilerle birey kendisini şöyle yorumluyor:. İşim, aile-içi aktivitelere istediğim kadar zaman ayırmamı engelliyor.. İşime ayırmam gereken zaman, evle ilgili sorumluluklarımı yerine getirmemi ve aile-içi aktiviteleri gerçekleştirmemi engelliyor.. İş ile ilgili sorumluluklarıma harcamam gereken zaman nedeniyle aile-içi sorumluluklarımı gerçekleştiremiyorum.. İşten eve geldiğimde çoğunlukla aile-içi aktivitelere katılamayacak ve aile sorumluluklarımı yapamayacak kadar bitkin oluyorum.. İşten eve geldiğimde çoğunlukla duygusal olarak o kadar tükenmiş oluyorum ki, bu aileme zaman ayırmamı engelliyor.. İşteki baskılar nedeni ile bazen eve geldiğimde yapmaktan zevk aldığım şeyleri yapamayacak kadar stresli oluyorum.. İşte kullandığım problem çözme yöntemlerim, evdeki problemleri çözmemde etkili olmuyor.. İşte kullanmam gereken ve etkili olan davranış biçimleri, evde ters etki yaratabiliyor.. İşte beni daha etkin yapan davranış biçimleri, aile yaşamımda daha iyi bir eş ve ebeveyn olmama yardımcı olmuyor.

12 YANLIŞ KURULAN AİLELER Günümüzde,sevgi temeline dayanmayan evliliklerde yaşanan çatışmalar ve mutsuz bireyler sayısı hızla artmaktadır. Özellikle yabancı ülkelerde yaşayabilmek amaçlı yapılan, gerçek bir aile kurmak amaçlı olmayan birliktelikler de süreç içinde doğan ve büyüyen çocukların büyüdükçe bu sevgisizliği hissetmeleri ve evden soğumaları,ailedeki kavgalardan kaçış nedeniyle evden uzaklaşmaları.televizyondan veya arkadaş çevrelerinden kazandıkları şiddet meyilli olumsuz davranışlar,hatta bağımlılığa varan kopukluklar,aile içindeki şiddet ve çatışmalar da okul- iş yaşamına olumsuz yansımakta ve ebeveyinlerde zihinsel meşguliyetlere neden olmaktadır.

13 SINIR ALANI İŞ AİLE SINIR TEORİSİ İŞ ALANI Sınır Koruyucular / Alan Üyeleri AİLE ALANI Sınır Koruyucular / Alan Üyeleri Etkileyiciler -Aile Resimleri -Evden Gelen Telefonlar -Evin Görüşleri Etkileyiciler -Müşteri Telefonları -İşten Gelen Görüşler -Eve Getirilen İş Kaynak : CLARK, Sue Campell; Work/ Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance, Human Relations, Vol.53, No.6, 2000, s.754. Sınır teorisi, bireylerin iş ve aile yaşamı dengesine ulaşmalarında kaynak olabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. Bu teorinin özelliği, ortaya atılan iş-aile yaşamı etkileşimi teorilerinin bazı yönlerini kullanarak onların eksikliklerini kapatmaya çalışıyor olmasıdır.

14 ZORLAŞAN YAŞAM Çalışan bireylerden iş ve aile yaşamına ilişkin görev ve sorumluluklarını gerçekleştirebilmeleri için insansal kaynaklarını çoğu zaman eş zamanlı olarak kullanmaları beklenmektedir. Her insan yaratılışının gereği olarak sınırlı kaynaklara sahiptir. Bu nedenle birbiri ile çelişen istek ve ihtiyaçları karşılamak durumunda kalan bireyde yorgunluk ve bıkkınlıkla ortaya çıkan tükenmişlik duygusu artabilmektedir. Yaşadığımız yüzyılın son çeyreğinde en büyük sosyal değişimlerden birisi iş gücündeki çalışan anne sayısındaki artıştır. Çalışan anneler genellikle çocuklarının ilk bakıcılarıdır ve ilkokula başlayana kadar çocuklarının yanlarında olmaları beklenmektedir. Bu geleneksel tanımı kabul eden kadınlar, çocuğundan ayrıldığı zaman endişe ve suçluluk duyabilmekte, ayrılığın çocuğu için zararlı olacağına inanmakta ve bakıcı aramayı reddederek yalnızca kendisinin o kapasitede olduğuna inanabilmektedirler. Bakımın etkinliği ise annenin psikolojik uyumu, medenî hali, aile içinden ve dışından sosyal desteğe ulaşması ile ilişkilendirilmektedir. Kadınlar geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre ev dışında bir işte çalışsa da çalışmasa da genellikle aile işlerini daha fazla yerine getirmektedirler. Kadınlar çalıştıklarında dahi geleneksel olarak aile ile ilgili işlerin birinci sorumlusu olarak düşünülmekte, eş zamanlı olarak bu çoklu rolleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle kadınların bireysel yaşamlarında kaygı, stres, tükenmişlik, suçluluk duygusu ve fiziksel sorunlar yaşamaları kaçınılmaz hale gelmektedir. İş ve aile yaşamına ilişkin dengenin sağlanamaması sonucu ortaya çıkan stres fizyolojik sorunların yanı sıra, duygusal gerilimler, aile, arkadaş, komşu ve akrabalarla yaşanan sorunlar, kültürel değişim gibi toplumsal ve sosyal sorunları da ortaya çıkarabilmektedir. Bu da çalışan bireyin kendi yaşamından tatmin olmamasına neden olabilmektedir. Özellikle çalışan kadınların bireysel ve aile yaşamlarındaki bu olumsuz deneyimler, iş ve aile yaşamındaki dengesizliğe bağlı olarak yaşadıkları stresi arttırabilmektedir.

15 İŞ HAYATI VE BİREYSEL YAŞAM Bireyler,iş ve aile yaşamlarında mutlu olmak,bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini yükseltmek, iş ve aile yaşamı dengesini kurmak isterler. Özellikle, sosyo-kültürel açıdan önemli değişimlerin yaşandığı günümüzde, aile yaşamının iş yaşamı, iş yaşamının aile yaşamı üzerindeki etkileri nedeni ile yaşanan çatışmanın örgütsel ve bireysel sonuçları göz önünde bulundurulduğunda ve insanların uyku dışındaki zamanlarını (günlük yaklaşık %70 i) iş yaşamlarında geçirdikleri dikkate alındığında, iş yaşamının bireyin yaşam uyumunun sağlanmasında olumlu ya da olumsuz etkilere sahip olması kaçınılmaz görünmektedir. Bireysel yaşam ile iş ve aile yaşamının dengelenme önemini kaçınılmaz kılmaktadır.

16 SÜPER KADIN! KARİYER DE YAPARIM ÇOCUK DA DOĞURURUM. SONRA EV-EŞ -İŞ-ÇOCUK ARASINDA BOĞUŞURUM.

17 NE YAPMALI? Sonuç olarak, kadınların iş gücüne artan katılımlarına rağmen, iş-aile yaşamı rekabeti ve dengesi, yalnızca kadınlara özgü bir olgu değildir. Aksine, erkekler için de en az kadınlar kadar önem arz etmektedir. Ayrıca, iş-aile yaşamı dengesini sadece bireylere özgü dar bir kalıpta düşünmek de yanlış olacaktır. İş-aile etkileşiminden kaynaklanan sorunlar, bireyin ailesine yansıdığı gibi, çalışanın üyesi olduğu organizasyonu ve daha geniş bir çerçevede sosyal politika anlamında da toplumu yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda, özellikle son yıllarda iş-aile dengesine yönelik çabalar, organizasyonun insan kaynakları departmanlarının politikaları arasında giderek yer almaya başladığı görülsede,aile bireylerinin her birinin,yapabileceklerini gözden geçirerek,yaşamı kolaylaştıracak sorumlulukları üstlenmelerine de fırsat verilmelidir.

18 BİREYSEL TEMELLİ STRATEJİLER Çalışan bireyin bireysel yaşam ile iş ve aile yaşamında denge sağlaması için yaşamdan, kendisi ve ailesi için ne beklediğini bilmesi önemlidir. Birey için işinin; kendisi, prestiji ya da ekonomik kazanç elde etmesi için önemli olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle birey değerlerine bağlı olarak hangi görevlerin önemli, hangilerinin daha az önemli olduğuna karar vermelidir. Ayrıca, çalışan bireyin bir sonraki gün yapılacaklarının listesini iş gününün sonunda yapması,aile yaşamına ayrılacak zamanın planlanması açısından gerekli olmaktadır. Böylece iş ve aile yaşamına ayrılan zamanın verimli bir şekilde yönetilmesi ile zamana bağlı iş ve aile yaşamındaki olası çatışmaların da engellenmesi mümkün olmaktadır. Böylece özellikle iş yaşamı tatminini derinden etkileyen tükenmişlik duygusunun (kronik yorgunluk, genel memnuniyetsizlik, iş yaşamını derinden etkileyen olağandışı sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu) yaşanmaması da sağlanmış olmaktadır. Bireyin duygusal ve fiziksel strese karşı daha iyi ayakta durabilmesi, iş yaşamının birey üzerinde olumsuz etkide bulunacağı öngörülen faktörlere karşı önceden önlem alması ile mümkün olmaktadır. Böylece stres yaratan durumları karşılamak da kolaylaşabilmektedir. Çünkü çalışan bireyin aile ve iş yaşamına ilişkin aktiviteleri planlayarak program yapması ve kendisinden beklenen iş yaşamının taleplerine karşı kendi potansiyelini ve yeteneklerini etkili bir şekilde kullanması mümkün hale gelmiş olmaktadır. Bu nedenle çalışan bireyin iş ve aile yaşamı dengesini sağlaması için öncelikle sahip olduğu olanak ve kaynakları düşünerek; önceliklerini belirlemesi, fiziksel sağlığını koruması, kendi insansal kaynaklarını kullanmasının yanı sıra aile, arkadaş, akraba gibi yakın çevresindeki sosyal destekten de yararlanması gerekmektedir.

19 EV VE İŞTE VERİMLİLİK İş ve aile yaşamı sorumlulukları arasındaki dengeyi başarmak, bütün aile bireyleri için önemlidir. Çünkü iyi bir iş ve aile yaşamı dengesi, aile bireyleri ve çocuklar için daha iyi eğitim, sağlık ve sosyal olanaklar elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca iş gücüne katılan kadınların,mevcut olanaklarını artarak aileleri ile daha fazla zaman geçirmeleri de mümkün hale gelebilmekte; ebeveyn ilişkilerinde tatminin artması da sağlanabilmektedir. İş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama, özellikle ebeveynlerin aile yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş yerinde, saygı duyulan ve kabul gören birisi olması ile mümkündür. Ailelerin ihtiyaçları ve iş yükümlülükleri arasında sağlanan denge, çalışan bireylerin kendilerini aile üyelerine adadıkları kadar iş yerinde verimli olmalarına da destek olmaktadır.

20 AİLE DOSTU POLİTİKALAR Son yıllarda kurumlarda, yoğunlaştırılmış iş haftası, esnek saatler, aile izin politikaları, işçi yardımcısı programlar gibi, devamsızlık ve iş hacmini azaltarak verimliliği ve çalışan bireyin moralini düzeltecek aile dostu politikaları uygulama eğilimi artmaktadır. Aile dostu politikalar bir kurumdaki çalışan bireyin iş yaşamı dengesinin sağlanmasına yardımcı olmak için uygulamaya konulan her türlü fayda ve çalışma şartları olarak tanımlanmaktadır. Literatürde çalışan bireyin dengeli bir iş yaşamını başarması için aile dostu politikaların yararlı olacağı belirtilmektedir. Çalışan bireyler arasında örgütsel bağlılığı, üretkenliği ve iş tatminini teşvik eden etkili araçlardan biri aile dostu politikalar olarak gösterilmektedir. Aile dostu politikaların uygulandığı örgütlerde çalışan bireylerin örgüte bağlılığının yüksek, işten ayrılma niyetinin düşük olduğu ifade edilmektedir.

21 ÇOCUKLARI KENDİLERİNE YETER KILMAK ve SORUMLULUK ALMAYA TEŞVİK ETMEK Eğitim sistemlerinin, bireyi kendine yetebilir kılmaktan uzak olması ve aile kültürünün olumsuz etkilerinden oluşan bazı alışkanlıklar,çocukların aile yaşamına katılımında çok etkin olamamaktadır.ailelerin çok korumacı olmaları,özellikle annelerin çocuklarını,sorumluluk alamayacak kadar beceriksiz görebilmeleri,her işi kendilerinin üstlenmeleri,çocukların öz güven eksikliklerine neden olmakla birlikte tembelliğe ve sorumluluk almamalarına da neden olabilmektedir. Çocuk yetiştirmedeki hedeflerden biri de; kendi öz bakımını yapabilmek,kendisine yeterli olabilmek,kendisini mutlu kılabilmek,çevresinin farkında olarak,başkalarını da mutlu kılmaya çalışmak olmalıdır.sorumluluk almak ve başarmak.ne yazık ki çocuklar bazen gereğinden fazla ilgi odağı olarak, 7-8 yaşlarında bile ayakkabısının bağcığını bağlayamayacak kadar beceriksiz bıraktırılmaktadır.halbuki yaşına uygun beceriler ve sorumluluklar verilerek,çocuğun gelişimini normal kılınmalı, ev işlerinde ve kardeşlerine yardım etmekte sorumluluklar alarak yaşama bilinçli ve güçlü hazırlanmalı.

22 YAŞLILARIMIZ Ebeveynler ve yaşlılar da aile ve iş dengesini sağlamada başvurulacak şahıslardır.özellikle,bakıcı bulunulmayan veya güvenilir bakıcı sağlayana dek te olsa büyükanne ve babaların torunlarına bakmaları,ödevleriyle ilgilenmeleri,parka oyun oynamaları vb. alanlarda zaman geçirebilirler.bu iş birliği anne-babaya,kendileri için zaman tasarrufu yaratmakla birlikte,büyük ebeveynler içinde yaşam sevinci ve yaşam bağlılığı sağlar.kültür akışına olanak yaratır. Tükenmişlik duygusuyla işten eve dönen anne için,çocuğunu neşeli bulmak,bir kaç ihtiyacın ebeveynler tarafından tamamlandığını görmek,evdeki yaşamı mutlu kılar. Komşular ve arkadaşlar da belirli sürelerde veya sürekli yararlanabilinecek destekçilerdir.(komşuların bebek bakımında,komşu çocukların;, okul ödevleri ve oyun oynatma vb.değerlendirilmesiyle komşuluk ilişkileri de değerlendirilebilinir.

23 AİLE ve EŞ DESTEĞİ Sosyal Destek,diğer kişiler tarafından sağlanan kaynak olarak tanımlanır.aile en önemli sosyal destek sağlayıcı gruptur.sosyal Destek, kişinin temel sosyal ihtiyaclarının başka bireylerle etkileşim sonucunda tatmin edilmesidir.bu temel ihtiyaçlar ise sevgi,ait olma duygusu,kişiliği bulma,güvenlik ve onaylanmaktır.bu tür sosyal ihtiyaçların giderilmesi çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyen olumlu faktörlerdir.aile üyeleri ve arkadaş grupları ile yakın ilişkiler çalışan bireylerin streslerini azaltmada yardımcı olacaktır.sosyal Destek,gerilimli olayların ortaya çıkma ihtimallerini azalır.bireyler kendilerinde gerilim yaratan olaylarla karşılaştıklarında aile içindeki diğer üyelerle etkileşimi,bireyin olayı algılama biçimini değiştirecek veya algılama şiddetini hafifletebilecektir.ayrıca bu destek, rol gerginliği ve gerilim yaratan olay arasındaki ilişkiyi de değiştirebilir. Evde problemlerin dinlenilmesi Eşimle işimin gereği olumlu ve olumsuz şeyleri konuşabiliyorum rahatlığı yaşamda doyumluluk sağlamaktadır. Kimse beni dinlemiyor Kimse beni anlamıyor kaygısının, kabul görüyorum a dönüşmesi eşlerden ve aile bireylerinden beklenilen en büyük önemsenmedir.

24 MUTLU VE SAĞLIKLI TOPLUMLAR Mutlu ve sağlıklı toplum, mutlu ve sağlıklı bireylerden oluşur. Aile bireylerinin,birbirlerinin yaşamına ve bireyselliğine saygı duyması. Bireylerin birbirlerinin yaşam sınırlarına özen göstermeleri Bireylerin birbirlerinin,hobilerine,dinlenmelerine zaman ayırmasına destek vermeleri, Iş bölümü yapılarak,bireylerin kişisel gelişimlerine zaman yaratılmasına güç verilmesiyle, yaşam,herkes için daha kolay ve mutlu olacaktır.

25 KAYNAKÇALAR Adams Grey,Lynda A.King&Daniel W.King Relationships of Job&Family Involvement,Family Social Support and Work Familiy Conflict with Job and with Job and Life Satisfaction(1996) Özmete Emine,Emine Gönen İş ve aile yaşamının dengelenmesi Özen Serap,Turgay Uzun(2005) İş yerinde çalışanın yaşadığı çatışmanın azaltılmasında örgütün ve ailenin rolü Özmete Emine Özel sektörde kadın işgücünün çalışma yaşam kalitesi(2004) Öztürk Nurten Aile iş çatışmasının,iş stresi ve performansa etkileri. Policy Brief (2006 )Work&Family Life Balance Parsons Talcott.Bales Robert F;family Socialization and Interaction Process

İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ

İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ 1. GİRİŞ Endüstrileşmeden önce

Detaylı

İŞYERİNDE ÇALIŞANIN YAŞADIĞI ÇATIŞMANIN AZALTILMASINDA ÖRGÜTÜN VE AİLENİN ROLÜ: POLİS MEMURLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA. Serap ÖZEN * Turgay UZUN **

İŞYERİNDE ÇALIŞANIN YAŞADIĞI ÇATIŞMANIN AZALTILMASINDA ÖRGÜTÜN VE AİLENİN ROLÜ: POLİS MEMURLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA. Serap ÖZEN * Turgay UZUN ** Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı:3, 2005 İŞYERİNDE ÇALIŞANIN YAŞADIĞI ÇATIŞMANIN AZALTILMASINDA ÖRGÜTÜN VE AİLENİN ROLÜ: POLİS MEMURLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Serap

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009 -II çimento işveren mayıs 2009 Dr. Abdullah SOYSAL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi asoysal@ksu.edu.tr iş yaşamında STRES Özet Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan stres, çalışma yaşamında

Detaylı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 22 TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME Kadir ARDIÇ * Sema POLATCI ** ÖZ Tükenmişlik sendromu (burnout) bilgi çağının önemli sorunlarından birisidir. Bu sendrom iş talepleri ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mahmut ÖZDEVECİOĞLU * Nihal ÇAKMAK DORUK ** ÖZ Son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelen

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT FİRMALARINDA PROJE MÜDÜRLERİNİN İŞ YÜKÜ, İŞ STRESİ, İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ DOKTORA TEZİ Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ Anabilim

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Latife KABAKLI ÇİMEN - 759 -

Latife KABAKLI ÇİMEN - 759 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 ÖĞRETMENLERİN

Detaylı

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.325-351. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

KADIN VE KARİYER. Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

KADIN VE KARİYER. Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi KADIN VE KARİYER Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ÖZET Çalışma hayatında bilgiye dayalı çalışma yöntemlerinin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İrfan BOZDOĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar, Türkiye bozdogan_irfan44@hotmail.com

İrfan BOZDOĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar, Türkiye bozdogan_irfan44@hotmail.com Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Employees' Organizatonal Justice Perception's İmpact on Burnout

Detaylı

Kamu Kurumlarında Motivasyon

Kamu Kurumlarında Motivasyon Kamu Kurumlarında Motivasyon Doç.Dr.Zekai ÖZTÜRK Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümünde

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA İŞKOLİZM VE İŞKOLİK ÇALIŞANLAR

ORGANİZASYONLARDA İŞKOLİZM VE İŞKOLİK ÇALIŞANLAR İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:8 Sayı:2, Haziran 2006, ISSN: 1303-2860 ORGANİZASYONLARDA İŞKOLİZM VE İŞKOLİK ÇALIŞANLAR AYŞEN TEMEL ÖZET Araş. Gör., Ege Üniversitesi İletişim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA Hazırlayan: Ebubekir TORUN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 61-85. ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN * Ali

Detaylı

Kamu-Đş; C:10, S:3/2009. ITS RESULTS and COPING STRATEJI

Kamu-Đş; C:10, S:3/2009. ITS RESULTS and COPING STRATEJI MÜŞTERĐ SALDIRGANLIĞI: SONUÇLARI ve MÜCADELE STRATEJĐSĐ Prof. Dr. Tekin AKGEYĐK Dr. Meltem GÜNGÖR Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Özet Müşteri saldırganlığı son on

Detaylı

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Doktora Tezi - 2013 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı