HORIZON 2020 Programı nda Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HORIZON 2020 Programı nda Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı"

Transkript

1 HORIZON 2020 Programı nda Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 1

2 Horizon 2020 Programı Horizon 2020: Bilimsel Mükemmeliyet Dünya standartlarında bilim İleri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi.. Toplam Bütçe: 80 Milyar Endüstriyel Liderlik Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak Yenilikçi KOBİ ler Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı Toplumsal Sorunlara Çözümler Toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri Toplum için ve Toplum ile Bilim Katılımın Artırılması Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan) 2

3 H2020 Yapısı içerisinde Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler ERC de toplam bütçenin %17 si Marie-S. Curie de ise %11-12 sinin sosyal bilimcilere aktarılması hedeflenmektedir. Endüstriyel Liderlik Ana bileşeni altında desteklenecek sosyal bilim konularından örnekler; Yenilikçiliğin kültürel ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi, Hizmetler ve ürünlerin geliştirilmesinde sosyal bilimlerin önemi, İşletme ve yönetim modelleri Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler; Toplumsal Sorunlarla Mücadele Ana Bileşeni altında 6. Toplumsal sorun olarak başlıbaşına bir araştırma alanını oluşturmaktadır.

4 Toplumsal Sorunlara Çözümler Programın Toplam Bütçesi (milyar ) 29,679 Sağlık, demografik değişim ve refah 7,472 Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi 3,851 Güvenli, temiz ve verimli enerji 5,931 Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 6,339 İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler 3,081 Değişen Dünya da Avrupa -Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar 1,309 Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması 1,695 4

5 H2020-Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler «Avrupa»nın daha iyi anlaşılması için yürütülecek bilimsel araştırmalar ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek Kapsayıcı Yenilikçi Yansıtıcı Bütünleşme kültürlerarası dinamikler Teknoloji ve yenilik işbirliği Avrupa nın küresel rolü Araştırma ve yeniliğe toplumsal katılım Sosyal fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi Avrupa kültür mirası, kimlik, kültürel çalışmalar, sanat, tarih ve felsefe araştırmaları 5

6 7. Çerçeve Programı nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı TÜRKİYE TR Proje Sayıları Toplam Proje Sayıları 39 Proje/40 kuruluş TR Başvuru 389 TR Desteklenen 39 TR Başarı Yüzdesi %10 TR Bütçe Toplam Başvuru 2729 Toplam Desteklenen 253 Toplam Başarı Yüzdesi%9,2 Desteklenen TR/tüm%15 Toplam Bütçe ,67 TR Başvuru 75.1 M TR Desteklenen 5 M TR Başarı Yüzdesi %6,6 Toplam Başvuru 6 B Toplam Desteklenen 570 M Toplam Başarı Yüzdesi %10 %0,84 6

7 7. Çerçeve Programı nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Ülke Performansları 120,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, FI CH NO GR IE TR PT DK PL SE BE HU AT ES NL FR IT DE UK 7 UK DE NL IT BE FR ES AT SE FI DK HU NO CH PL GR PT IE TR

8 7. ÇP En Başarılı Ülkeler Ülke Bütçe (M ) Proje İngiltere Almanya Hollanda İtalya Fransa Portekiz (16) Türkiye (17. sırada) Slovenya (18) 8

9 7. ÇP En Başarılı Kuruluşlar Türk Kurumlar ODTÜ KOÇ Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Ankara Üniversitesi İTÜ Yabancı Kurumlar Amsterdam Üniversitesi Utrecht Üniversitesi Maastricht Üniversitesi Barcelona Üniversitesi LSE 9

10 Örnek 1: Soğuk Savaş sonrası Dünya da Değişen ve Dönüşen «Sınır» Kavramı (EUBORDERSCAPES) Projenin amacı Avrupa da ulus ötesi, post modern ve Soğuk Savaş sonrası «sınır» kavramının araştırılması ve ülke sınırlarının politik, sosyal, kültürel ve sembolik anlamlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Projedeki Türk ortak ODTÜ Karadeniz ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi (20 Ortak) Bütçe / Projede yürütülen bazı faaliyetler Sınır kavramının politik, sosyal ve kültürel dönüşümü ve sınır kavramının bu dönüşümünün ülkelere ve AB ye etkisinin araştırılması Türkiye nin kazanımları Türkiye nin SSH programı ndaki en yüksek bütçeli projesidir. Ülkemizin jeopolitik konumu gereği sahip olduğu sınırların AB açısından önemi birkez daha ortaya konmuştur. 10

11 Örnek 2: Avrupa Dışından Avrupa yı Hayal Etmek Projesi (EUMAGINE) Projenin amacı Projedeki Türk ortak Avrupa Birliği nin Avrupa dışından nasıl algılandığının anlaşılması ve bu algıların göç etme düşüncesini nasıl tetiklediğinin incelenmesidir. KOÇ Üniversitesi(8 Ortak) Bütçe ,00 / ,67 Projede yürütülen bazı faaliyetler Türkiye den Avrupa ya en fazla göçün yaşandığı Emirdağ/Afyon ilçesinde ve aynı ilde en az göçün yaşandığı Dinar ilçesinde birebir görüşmeler yürütülmüştür. Van bölgesinde insan hakları ile ilgili anket çalışmaları yapılmıştır. İstanbul un en fazla göç alan ilçesi Fatih te alan çalışmaları yapılmıştır. Türkiye nin kazanımları Türkiye nin en önemli gündemlerinden biri olan «göç» olgusunun her yönüyle yerinde incelenmesi açısından önemlidir. 11

12 Fonlama Modelleri Araştırma ve Yenilik Eylemleri (İşbirliği Projeleri için %100 destekleme oranı) Koordinasyon ve Destek Eylemleri (%100 destekleme oranı) 12

13 Değerlendirme Süreci Avrupa Komisyonu tarafından kurulan «Research Executive Agency» 2-3 bağımsız hakem tarafından uzaktan değerlendirme + Panel Mükemmeliyet Etki Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği 13

14 Hakemlik

15 Çalışma Programı-Bütçe 2014/15 -Toplam: M M Çağrı bütçeleri her yıl için farklıdır ve konu başlıklarına göre değişkenlik gösterir. Proje büyüklüğü-her konu başlığı için ayrı olarak belirlenir. Değerlendirme sürecinde bir kriter değildir EUR M 15

16 2015 Yılı Çağrı Takvimi Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı 2015 Çağrısı 10/12/2014 tarihinde açılmıştır. 28/05/2015 tarihinde kapanacaktır. 16

17 2015 Çalışma Programı Çalışma Programı nı okurken; «Specific Challenge»: Ele alınması gereken problemin kapsamı ve neden araştırma konusu haline getirildiği. «Scope»: Problemin tanımı, odağı, sınırları problemi ele alırken kullanılması gereken bakış açısı değil! «Expected Impact»: Proje ile elde edilmesi beklenen başarı ve proje ile sunulan çözümün mevcut toplumsal soruna etkisi 17

18 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı nın Ana Konu Başlıkları 1- «Overcoming Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe» 2- «New Forms of Innovation» 3- «Reflective Socities: Cultural Heritage and European Identities» 4- «Europe as a Global Actor» 5- «Young Generation» 18

19 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Çağrısı 2014/15 Çalışma Programı nın Odak Konusu: Ekonomik Kriz ve Sürdürülebilir Büyüme 2014 Çağrısının en önemli ana başlığı «Overcoming the crisis: new ideas, strategies andgovernance structures for Europe» 19

20 Overcoming the Crisis EURO : ERA-NET on Smart Urban Futures EURO : Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector 20

21 New Forms of Innovation INSO : ICT-enabled open government INSO : Innovative schemes for open innovation and science 2.0 INSO : Social innovation Community 21

22 Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities REFLECTIVE : Innovation ecosystems of digital cultural assets REFLECTIVE : Enabling Innovation -Creating Impact from Social Sciences and Humanities REFLECTIVE : Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation REFLECTIVE : European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe REFLECTIVE : Cultural opposition in the former socialist countries REFLECTIVE : The cultural heritage of war in contemporary Europe REFLECTIVE : Communication and dissemination platform 22

23 Europe as a Global Actor INT : Europe's contribution to a value-based global order and its contestants INT : The European Union's contribution to global development: in search of greater policy coherence INT : Rethinking the European Union crisis response mechanism in light of recent conflicts INT : Re-invigorating the partnership between the two shores of the Mediterranean INT : Towards a new geopolitical order in the South and East Mediterranean region INT : The European Union and the Eastern Partnership INT : The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities INT : The European Union and integration challenges in the Balkans INT : European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU s external relations INT : The cultural, scientific and social dimension of EU- LAC relations 23

24 Young Generation YOUNG : Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe YOUNG : The young as a driver of social change 24

25 Ek Bilgiler Net4Society : : ortak arama portalı PROJE PAZARI- 26 FEBRUARY 2015 BRUSSELS «EUROPE AS A GLOBAL ACTOR» Ideal-ist: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında disiplinlerarası çalışan araştırmacılara ulaşabileceğiniz adres (www.ideal-ist.eu) «Research Beyond Borders» Sosyal ve Beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacıların buluşma noktası. 25

26 İstanbul Proje Pazarı «Innovative and knowledge-based European societies in a global world» H2020 Proje pazarı 18 Şubat 2015 Istanbul Kültür Üniversitesi 26

27 Uluslararasıİşbirliği Daire Başkanlığı Destek, Teşvik ve Ödül Programı 27

28 Farklı İhtiyaçlara Farklı Destekler Destekler Seyahat Desteği Çok ortaklı projelerde ortak olmak Yurtdışı ve yurtiçi seyahat masrafları, konaklama, toplantı katılım ücreti, vize ve yurtdışı çıkış harcı ücretleri Önceden planlı veya ani gelişen toplantılar için farklı başvuru çeşitleri (seyahat öncesi & sonrası) 2014 için seyahat başına üst limitli destek. MC ve ERC Proje Ön Değerlendirme D. Bireysel projelerde başarı oranını artırmak ERC ve Marie Sklodowska-Curie Projeleri için destek Uzman kişi veya kuruluş değerlendirmesi 2014 için proje başına arası destek Koordinatör Olma Destekleri Çok ortaklı projelerde koordinatörlüğü desteklemek Konsorsiyum kurma ve lobi faaliyetleri için seyahat desteği Yurtiçi ve Yurtdışı organizasyon desteği Proje yazma-sunma eğitimi desteği Proje ön değerlendirme veya yazdırma hizmeti desteği Her bir koordinatör adayına ya kadar destek 28

29 Başarının Ödüllendirilmesi Ödüller Eşik Üstü Başarı Ödülü COST Aksiyonu Teşvik Ödülü Komisyon değerlendirmesinden eşik üzeri puan alan projeleri teşvik etmek Proje ekibine payları doğrultusunda dağıtım 2014 yılı için proje türüne göre arası ödül Komisyon tarafından başarılı bulunan projeleri ödüllendirmek Projeyi TR de yürütme zorunluluğu , , Başarı ödülü (2014 için) Ödülün %80 i proje ekibine, %20 si kuruluşa COST aksiyon teklifi sahibi araştırmacılara yönelik ödüller Ulusal öncelikli konulara PTİ/ay(1003)x3 Ulusal öncelikler dışı konulara PTİ (1001)x3 29

30 TEŞEKKÜRLER Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN -Ulusal İrtibat Noktası Tel: /4566 E-posta: 30

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 25 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi SBF Sunum İçeriği Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 Avrupa Birliği Çerçeve Programları H2020 Programı AB nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6. ÇP 2002-2006 (4 yıl) 17,5 Milyar Euro 7. ÇP 2007-2013 (7 yıl)

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI HORIZON 2020 PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014

M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 M. Emre YURTTAGÜL 10 Şubat 2014 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü kaynaklar Gelişmiş insan kaynağı Bilim ve teknolojide

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Çınar ADALI ÖNER İzmir Ticaret Borsası 18.04.2014, İzmir Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020 Programında

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Avrupa Komisyonu na doğrudan başvuru Çok yıllı

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2)

Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2) Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2) Çınar ÖNER SC2 Ulusal İrtibat Noktası 29 Haziran 2015,

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Serhat MELİK Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası 29 Aralık 2014 Sunum İçeriği Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 2015 Çağrı Konuları Ulaşım Alanında Önemli

Detaylı

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma

Detaylı

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013)

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 2013) 10 Aralık 2012 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı